NL171127 I tillegg til et fokus på samhandling og integrasjon i det nye fylket, skal det legges til rette for at ulike byer og tettstedene skal utvikle sine lokale og regionale fortrinn.
DB171125 - Teknologien som er illustrert i filmen er rett og slett bare en integrasjon av eksisterende muligheter.
BT171122 Det som gir kontakt, sosial integrasjon og folkehelse.
NL171120 Over tid har man sett at en stadig større integrasjon flåte, produksjon og eksport, fra « fjord til bord », har vært vellykket.
NL171108 Ikke bare fordi mange nordmenn opplever Putin som en aggressor, men også fordi US Marines permanent stasjonert i Norge og en stadig dypere integrasjon i NATOs forsvarskonsept får Norge til å fremstå som mer aggressiv.
NL171108 For de menneskene som jobber med integrasjon , de blir selv integrert.
NL171108 Integrasjon krever masse arbeid og det tar ofte flere år.
VG171107 Hans reformerte Forza Italia går dermed til valg med en ny EU-agenda hvor viktigheten av europeisk samarbeid og integrasjon er blankpusset til det ugjenkjennelige.
NL171107 Det var valget av Europa-idealisten Emmanuel Macron i fjor til president i Frankrike som førte til at europeisk integrasjon på forsvar og sikkerhet er gitt topp prioritet.
AP171102 - Den norske velferdsmodellen er både en ressurs og et problem når det gjelder integrasjon av innvandrere og deres etterkommere, sier Brochmann.
AP171026 Årsaken var ulik grad av integrasjon i bygningene.
AP171023 Dette er det praksiselementet som i størst grad bidrar til integrasjon av praktisk utøvelse og teoretisk refleksjon.
AA171021 Marit Berger Røslands viktigste oppgave blir å finne Norges rolle i et Europa som slites mellom integrasjon og oppløsning.
AP171020 Utdanning og arbeid er dessuten viktig for individenes integrasjon mer generelt, sier Brochmann.
DN171018 Merkel har sympati for Macrons ideer, og hun vil også ha bevegelse i retning av mer integrasjon , men hun vil gå mye langsommere og trinnvist frem.
DN171018 Med FDP i regjering, for ikke å snakke om i finansdepartementet, snakker man fort om full stopp eller museskritt i retning av sterkere økonomisk integrasjon i EU.
DN171018 I en flammende tale på Sorbonne-universitetet i Paris, like i etterkant av det tyske valget, tok Macron til orde for mye sterkere integrasjon i EU, ikke minst økonomisk.
AP171018 Innvandringsmotstanden får også næring av uttalelser fra president Milos Zeman, som tilhører venstresiden, er vennlig innstilt til Russland og Kina, og som også mener at integrasjon av muslimer er umulig og at flyktningstrømmen er en « organisert invasjon ». 73-åringen er en ivrig Babis-tilhenger, og selv stiller han til gjenvalg i presidentvalget om tre måneder.
AP171014 Resultat av interaktiv kommunikasjon, via hybridnett, elektronisk høyteknologi, roboter, virtuell og utvidet virkelighet, er og blir global integrasjon .
VG171012 Jo, Silvio Berlusconi ! 81-åringen har revitalisert sitt gamle parti, Forza Italia, og går til valg på et EU-vennlig program hvor det både skal samarbeides nært med Brussel om tettere europeisk integrasjon , og med eurosonen, ikke minst.
DA171010 Økonomisk integrasjon fremmer dermed ønsket politisk desintegrasjon, ifølge Harvard-forskerne, sier Tatham.
DA171010 Nå ønsker Tysklands Angela Merkel og Frankrikes Emmanuel Macron tettere integrasjon i EU, selv om det er stor motstand mot dette, og særlig i Øst-Europa.
DA171010 - Økt integrasjon i EU styrker troverdigheten til løsrivelseskravet.
DB171006 Det er ikke integrasjon , sier Sara.
DB171005 Europeisk integrasjon har ført til at 80 prosent av norsk eksport går til EU.
SA171003 De ønsket en langsiktig, bærekraftig menneskelig integrasjon med naturen.
BT171003 De ønsket en langsiktig, bærekraftig menneskelig integrasjon med naturen.
AP171003 De ønsket en langsiktig, bærekraftig menneskelig integrasjon med naturen.
VG171002 Berlusconi tar til orde for tettere integrasjon , et omfattende EU-forsvarssamarbeid, en tydeligere europeisk utenrikspolitikk, mer samkjørt næringspolitikk samt, hold dere fast, en stram økonomisk politikk med felles finanspolitikk for å styrke euroen.
AP170928 Macrons EU-tale i Sorbonne var en oppvisning i klassisk EU-visjonær retorikk : dypere integrasjon , felles investeringer, felles forsvars-, asyl- og skattepolitikk.
AA170927 - Schengen er blant de største bragdene innenfor europeisk integrasjon , og fraværet av indre grensekontroll er selve kjernen i dette, sier han.
DN170925 FDP er engstelige for EUs « overføringsøkonomi », og at Tyskland skal måtte betale regningen på bekostning av fattigere land for økt integrasjon .
DN170925 Han venter en miljø- og forretningsvennlig tilnærming med liten appetitt for større europeisk integrasjon .
DN170925 Analytikerne venter usikkerhet, skattekutt og mer motstand mot europeisk integrasjon .
DA170924 At AfD - et fire år gammelt parti som befinner seg på ytre høyre fløy, gjør det såpass sterkt, mener Hansen Bundt ikke bare kommer av at spørsmål om flyktningpolitikk og integrasjon har vært viktig for tyske velgere.
DA170924 At AfD - et fire år gammelt parti som befinner seg på ytre høyre fløy, gjør det såpass sterkt, mener Hansen Bundt ikke bare kommer av at spørsmål om flyktningpolitikk og integrasjon har vært viktig for tyske velgere.
DN170922 I talen sier hun også at Storbritannia ikke vil stille seg i veien for sterkere integrasjon i EU.
DA170922 - Jeg mener man får noe autentisk med Martin Schulz : man vet hva han står for : sosial utjevning, for familier, for integrasjon , for minoriteter, for eksempel for homofile.
DA170920 desember, og kunne presenter ferske funn som underbygger at slike kafeer som møtepunkt kan åpne for gjensidig læring og integrasjon , mer enn ren språkopplæring.
DB170918 Store deler av verden er i ferd med å trekke den samme konklusjonen, gjennom europeisk integrasjon og andre sentripetalkrefter.
AP170916 - Det finnes ikke noe eksempel i verden på en så suksessrik integrasjon , har den tidligere Sovjet-dissidenten Natan Sharansky sagt til Haaretz.
AP170916 - De hoppet over steget med integrasjon og gikk rett til lederskap, har hun sagt til sin egen avis, Haaretz.
DN170908 Og utviklingen av samarbeidet internt i EU, der Frankrikes nye president Emmanuel Macron har ambisjoner om tettere integrasjon , vil også kunne berøre norske interesser ganske direkte.
DA170908 Slakten av Per-Willy Amundsen ( Frp ) blir begrunnet slik : « Altfor lave investeringer i forskning sammenlignet med de store og kunnskapskrevende utfordringene innen kriminalitetsforebygging, strafferettskjeden, innvandring og integrasjon , og beredskap. » - Pådriver for løsninger ¶
AP170830 Når medlemmene i lokalsamfunnet møter innvandrerne med en åpen og positiv innstilling bidrar dette til vellykket integrasjon , som igjen skaper positive holdninger.
AP170829 Tyskland scorer best når det gjelder integrasjon på arbeidsmarkedet.
AP170829 Der arbeidsledighet i årevis var den største bekymringen for tyskere, er det nå innvandring og integrasjon , skriver Die Welt.
DA170828 Særlig er Lurås opptatt av det han kaller utfordringer knyttet til migrasjon, innvandring og integrasjon , samt forholdet mellom USA, Europa og Midtøsten.
DA170828 - Men innvandringspolitikk og integrasjon syns jeg dekkes godt og bredt i de etablerte mediene, mener Bang, som har notert seg at Resett skal finansieres av investorene Øystein Stray Spetalen og Jan Haudemann-Andersen.
NL170808 Men i sum er det jo slett ingen grunn til at å beklage at mediene og de politiske partiene - i en valgkamp - utfordres i spørsmål som handler om kulturell integrasjon i det norske samfunnet og sentrale norske verdier som for eksempel likestilling og ytringsfrihet.
AP170715 Mange konsepter i matematikken, som derivasjon, integrasjon , tallrekker eller konvergens, kan formuleres og løses som programmeringsoppgaver.
DN170705 Dette er et eksempel på vellykket europeisk integrasjon .
DA170704 - De tingene som angår skolepolitikk, eller integrasjon og bruk av religiøse plagg - det er ting som kan spille en viktig rolle.
NL170703 Identitet og innhold : Styrke bevisstheten rundt felles interesser, og definere ambisjoner og mål, forankret i næringslivets behov ¶ Integrasjon : Man kan ikke bare si at man skal være arktisk hovedstad, man må være det.
NL170628 Å splitte areal for inne-undervisning og ute-undervisning gjennom avstand på 45 km umuliggjør integrasjon av teori og praksis - videre kalt innfarging av teori.
NL170628 Integrasjon mellom teori og praksis umuliggjøres ved å splitte læringsarenaer ¶
DN170619 Siden terminalene stort sett allerede er koblet til kassasystemet får man da integrasjon mot varelinjer og priser, men også de som taster prisen manuelt inn på terminalen kan ta betalt med Mobilepay, sier Wangen.
DN170619 Mobilepay lanserer mandag en ny løsning som gjør det mulig for butikker å ta betalt via appen, uten integrasjon mot et butikksystem eller ekstra utstyr.
NL170614 Fra rapporten kan en lese « fremmer synergier av fusjonen og ruster UiT for fremtidens utfordringer », « 4-fakultetsmodellen vil åpne for større faglig integrasjon , og den vil i større grad imøtekomme utfordringer knyttet til internt konkurrerende studietilbud enn dagens organisering ».
DN170607 OECD er den vestlige verdens organisasjon for økonomisk integrasjon og har blant annet til hensikt å fremme vekst og sosial velferd.
AA170607 OECD er den vestlige verdens organisasjon for økonomisk integrasjon og har blant annet til hensikt å fremme vekst og sosial velferd.
AA170607 OECD er den vestlige verdens organisasjon for økonomisk integrasjon og har blant annet til hensikt å fremme vekst og sosial velferd.
VG170602 I en pressemelding fra EU kommisjonen kommer det fram at juryen var spesielt imponert over Oslos holistiske tilnærming fra biologisk mangfold, offentlig transport, sosial integrasjon og det å ha « en by for alle, og sette folk først ».
DB170530 « Dere er det fjerde rikeste landet i verden, men dere er ikke fri til å ytre deres mening om viktige spørsmål som innvandring, integrasjon , islamisering.
DB170530 Ifølge Identitären Bewegung Österreich er « integrasjon » en løgn som blir benyttet til å dekke over « den multikulturelle avskaffelsen av Østerrikes etno-kulturelle identitet ».
NL170529 Fusjonsprosessen i 2009 ble gjennomført med et klart mål om faglig integrasjon , noe som har gitt gode resultater for profesjonsstudiene ved IIS, side ved side med disiplinfagene ved NT-fakultetet.
DN170528 Han mener EU-samarbeidet frem til nå i stor grad har handlet om å få til en indre integrasjon mellom landene som er med.
DN170528 - Det mest oppsiktsvekkende hun snakket om i München var at man må diskutere et tettere samarbeid med Frankrike og Macron, men også åpne opp for en tettere integrasjon innenfor Europa-samarbeidet.
NL170527 | Vellykket integrasjon av samene ¶
DN170515 Macron er en ivrig EU-tilhenger som ønsker en tettere integrasjon i EU, spesielt mellom eurolandene.
VG170514 Macron er en ivrig EU-tilhenger som ønsker en tettere integrasjon i EU, spesielt mellom eurolandene.
SA170514 Macron er en ivrig EU-tilhenger som ønsker en tettere integrasjon i EU, spesielt mellom eurolandene.
DN170514 Sentrumspolitikeren Macron ønsker tettere integrasjon i EU, spesielt mellom eurolandene.
DA170514 Macron er en ivrig EU-tilhenger som ønsker en tettere integrasjon i EU, spesielt mellom eurolandene.
BT170514 Sentrumspolitikeren Macron ønsker tettere integrasjon i EU, spesielt mellom eurolandene.
AP170514 Macron er en ivrig EU-tilhenger som ønsker en tettere integrasjon i EU, spesielt mellom eurolandene.
AP170514 Språk som barrière for integrasjon .
AA170514 Macron er en ivrig EU-tilhenger som ønsker en tettere integrasjon i EU, spesielt mellom eurolandene.
AP170508 - Det er et solid flertall for europeisk samarbeid og integrasjon .
VG170507 En sterk nasjonalstat eller et Frankrike som pådriver for europeisk integrasjon ?
DB170504 Men alle DNB-sjefene Dinside snakket med var opptatt av at dette må sitte 100 prosent før man lanserer : Mobilbetaling må være minst like raskt som et bankkort, og gi ekstra fordeler som integrasjon av kundefordelskort.
DB170504 Kløften mellom et radikalt venstre som motsatte seg mer integrasjon i et liberalistisk EU og et sentrumsorientert venstre som fremmet EUs tilpasningspolitikk på liberale premisser ble uoverkommelig.
BT170427 Han er for frihandelsavtaler og lover å gjenopplive den tysk-franske motoren som drev frem europeisk integrasjon på 1900-tallet, selv om de to ikke lengre er i samme økonomiske vektklasse.
VG170426 49-åringen jobber aktivt i foreningen « Kvinner og ungdommer for integrasjon », og er enig med ektemannen.
AP170421 Integrasjon , tilhørighet, rasisme og danskhet debatteres høylydt, og det kommer stadig færre asylsøkere og innvandrere til Danmark.
AP170421 Integrasjon , tilhørighet, rasisme og danskhet debatteres høylydt, og det kommer stadig færre asylsøkere og innvandrere til Danmark.
VG170331 I løpet av de nærmeste måneder og år vil vi få en idé om hvordan det kan komme til å se ut når fire tiårs europeisk samarbeid og integrasjon mellom Storbritannia, EU og EØS-landene opphører.
AP170330 Det er derimot ikke tilslutning til, ei heller særlig mulig å se for seg, store politiske steg mot tettere integrasjon .
DB170327 Flere av dem er ikke berørt i den gamle debattboka, som ble skrevet som et optimistisk programskrift, men tas opp, til dels grundig, i senere bøker og artikler, som blant annet problematiserer trygghet, frihet, verdier, rettferdighet, tilhørighet og det vanskelige begrepet integrasjon , i et forsøk på å oppdatere norgeskartet slik at det er forenlig med terrenget i det 21. århundret.
DB170327 Både majoritet og minoriteter blir skadelidende dersom det er mange som mangler denne vesentlige formen for kulturell integrasjon .
DB170327 Ideen om at økonomisk integrasjon og samarbeid alene kan forebygge krig, er det nemlig lite hold i.
DB170327 Ideen om at økonomisk integrasjon og samarbeid alene kan forebygge krig, er det lite hold i.
AP170326 Når det som trengs for å redde euroen innebærer mer makt til Brussel og mer økonomisk integrasjon - og disse tiltakene vil føre til økt oppslutning om partier som ikke vil ha euroen, hva gjør en da ?
VG170325 Det er ikke gitt at svaret er mer integrasjon og større fordypning.
AA170325 - Bevis i dag at dere er Europas ledere, og at dere kan ta vare på den store arven fra heltene som sørget for europeisk integrasjon for 60 år siden, sa Tusk.
AP170324 Men det er langt vanskeligere å unngå å bli trukket inn i europeisk integrasjon og samarbeid.
AP170324 Men det er langt vanskeligere å unngå å bli trukket inn i europeisk integrasjon og samarbeid.
AA170324 Virkemidlet var økonomisk integrasjon , men avtalen la også grunnlaget for en rekke andre former for samarbeid.
DB170321 Hun har ikke bare besøkt Krim, men har også lagt igjen spor i sosiale medier hvor hun kommenterer Ukraina, landets regjering og vår retning mot euro-atlantisk integrasjon .
BT170321 Sekken var fylt med det jeg antok var relevant kunnskap om europeisk politikk og integrasjon .
BT170321 Læren om EU som en forkjemper for Europeisk fredssamarbeid, integrasjon og økonomisk suksess etter andre verdenskrig, har forvitret i norske lærebøker.
BT170321 Få kjenner historien godt nok til å vite at i de tider der populistisk politikk rådet og fikk fotfeste blant befolkningsmassen i Europa, så førte ikke det til bedre handel, til en sterkere økonomi, mer integrasjon eller mindre migrasjon.
DN170316 Globalt samarbeid og økonomisk integrasjon , rettferdig og åpen tilgang til markedene, er nøkkelfaktorer for å muliggjøre investeringer, verdiskaping og jobber i vår bransje, sier Sætre.
VG170315 Væpnet med skjellsord rir Erdogan inn i en nederlandsk valgkamp som har vært preget av tema som innvandring og integrasjon .
VG170312 Frankrike og Tyskland er kjernen i det europeiske prosjektet, og pådriverne for integrasjon .
DA170310 - De tjener på de økte forskjellene i samfunnet, og økte segmenter av velgerne som er skeptiske til immigrasjon, integrasjon i EU og den politiske eliten.
DN170309 For få uker siden la presidenten i Europakommisjonen, Jean-Claude Juncker, frem fem ulike scenarioer for EU - i spennet fra å bli en ren frihandelsklubb til å fortsette integrasjon mot å bli et « Europas forente stater », skriver Kjetil Wiedswang.
DB170309 Selvsagt tilbys sømløs integrasjon av smarttelefon mot Apple CarPlay eller Android Auto.
AP170305 Brochmann 2-utvalgets rapport « Integrasjon og tillit » har høstet velfortjent ros.
AP170302 - De organiserte fellesskapene ser ut til å være viktige for sosial og politisk integrasjon .
DA170301 VIL HA DEBATT : Assimilering er ikke bare en parentes til debatten om økonomisk integrasjon , det er en helt reell og viktig diskusjon å ha, mener Torbjørn Røe Isaksen.
DA170301 - Samtidig er ikke assimilering bare en parentes til debatten om økonomisk integrasjon .
DB170227 Selvsagt tilbys sømløs integrasjon av smarttelefon mot Apple CarPlay eller Android Auto.
SA170226 GJESTEKOMMENTAR : Europa er ikke ubønnhørlig på vei nedover en sti av høyrenasjonalisme som vender seg mot EU, økonomisk integrasjon , den atlantiske alliansen og vestlige verdier.
FV170224 De understrekte betydningen av en langsiktig, bærekraftig menneskelig integrasjon med naturen.
AA170224 Kabelen vil styrke forsyningssikkerheten og bidra til lavere klimautslipp i EU gjennom effektiv integrasjon av fornybare energikilder på tvers av landegrenser, sier Richard Blanchfield, NorthConnects delprosjektleder i Storbritannia.
AA170222 Og går det som vi alle håper vil også våre gode kolleger på Dragvoll snart flytte til samme område, og vi oppnår enda tettere og etterlengtet faglig integrasjon .
AA170222 En tettere integrasjon gir helt nye muligheter, ved å kunne inkludere perspektiver som kultur, etikk, historie, språk, pedagogikk, globalisering og samfunnsutvikling inn i den teknologiske utviklingen av nye produkter, produksjonsprosesser og økt digitalisering.
DB170218 Det siste året har han også sittet i utvalget som har levert den offentlige utredningen « Integrasjon og tillit.
AA170216 - Hvis vi skal høste gevinstene av økonomisk integrasjon og teknologisk fremgang, er omstilling nødvendig.
DN170215 Hvis vi skal høste gevinstene av økonomisk integrasjon og teknologisk fremgang, er omstilling nødvendig.
DB170211 Rapporten siterer Alba og Foners omfattende studier av integrasjon .
DB170203 Asle Toje, forskningsdirektør ved Nobelinstituttet, har vært så uenig med de andre medlemmene av Brochmann-utvalget at han har skrevet egne tillegg til rapporten « Integrasjon og tillit ».
AP170202 De fleste uenighetene kommer frem under kapittelet « Integrasjon og tillit ».
AP170202 De fleste uenighetene kommer frem under kapittelet « Integrasjon og tillit ».
SA170201 - Den norske velferdsmodellen er både en ressurs og et problem når det gjelder integrasjon av innvandrere og deres etterkommere, sier utvalgsleder Grete Brochmann. ( ©NTB ) ¶
SA170201 - Den norske velferdsmodellen er både en ressurs og et problem når det gjelder integrasjon av innvandrere og deres etterkommere, sier utvalgsleder Grete Brochmann. ( ©NTB ) ¶
DB170201 - Den norske velferdsmodellen er både en ressurs og et problem når det gjelder integrasjon av innvandrere og deres etterkommere, sier utvalgsleder Grete Brochmann.
AP170201 - Den norske velferdsmodellen er både en ressurs og et problem når det gjelder integrasjon av innvandrere og deres etterkommere, sier utvalgsleder Grete Brochmann i sin presentasjon av rapporten.
AP170201 - Den norske velferdsmodellen er både en ressurs og et problem når det gjelder integrasjon av innvandrere og deres etterkommere, sier professor Grete Brochmann.
AP170201 Dette omfattende spørsmålet var utgangspunktet for en offentlig utredning som ble presentert for Regjeringen i dag : « Integrasjon og tillit.
AP170201 Dette omfattende spørsmålet var utgangspunktet for en offentlig utredning som ble presentert for Regjeringen i dag : « Integrasjon og tillit.
DN170124 Bakteppet er en urolig verden, hvor det stilles spørsmålstegn ved nytten av flernasjonalt samarbeid og integrasjon .
DB170123 Europeisk integrasjon er vår tids franske revolusjon.
AP170118 I stor grad støttet de lavere skatter, en mer åpen økonomi og europeisk integrasjon , forklarer førsteamanuensis Cas Mudde ved University of Georgia.
DN170101 Tettere integrasjon mot internett er også en stor trend innen bilindustrien.
DB170101 Hun vet at hun sitter i en konservativ regjering med et knapt flertall, og at hun styrer et land som for øyeblikket tror de kan få begge deler - det vil si isolere seg fra Europa, men få alle fordelene med europeisk integrasjon .
DB170101 Selskapet spesialiserer seg på IT-tjenester tilknyttet internett, big data, integrasjon og dataanalyse i forbindelse med at strømnettet er i ferd med å oppgraderes, og de to neste årene er planen ifølge avisen å tredoble omsetningen, ansette 30 personer og åpne kontorer i Asia og USA.
VG161227 Ingen integrasjon av Tidal.
AP161109 - Fordi alle erfaringer, både teori og empiri, viser at økt internasjonal integrasjon og handel mellom land er viktig for den globale veksten.
AP160422 Tvert imot kan det skape vekst, innovasjon og integrasjon
AP160422 Tvert imot kan det skape vekst, innovasjon og integrasjon på tvers av land og hjelpe fattige land til økonomisk vekst.
AP160422 Dette faktum vitner ikke bare om enkeltes mottakelighet for ekstreme ideer, men også om et fullstendig mislykket forsøk på å få til integrasjon som fungerer i svenske forsteder.
AP160417 Strømmen av migranter gjør at den politiske enigheten om europeisk integrasjon sprekker, observerte sjeføkonomen i IMF, Maurice Obstfeld.
AP160228 I denne motsetningsfylte situasjonen er det grunn til å spørre om Tyrkia beveger seg mot integrasjon i Europa med respekt for menneskerettighetene eller mot autoritært styre ?
AP160217 Slik håper britene at de kan reservere seg mot en politisk integrasjon som går i retning av en føderal stat.
AP160209 Det bør ikke begrenses til en teknisk diskusjon om integrasjon mellom kundeplattformene SPID og aID.
BT160127 Norge kan bli en veiviser i integreringpoltikk om vi legger sammen alle gode krefter som har lang erfaring med integrasjon .
BT160127 Norge kan bli en veiviser i integreringpoltikk om vi legger sammen alle gode krefter som har lang erfaring med integrasjon , mener innsender.
AP160115 Jonas Gahr Støre har gjennom hele karrieren vært en av de mest glødende forkjemperne for europeisk integrasjon .