DA171212 De har instruks om at de aldri skal spise noe de får av fangene.
DB171211 « Ap sa i stortingsdebatten at det ikke skulle foretas endringer i regelverket, men jeg kan ikke se at vedtaket kan oppfylles uten endringer i lov, forskrift, rundskriv eller instruks », skriver Listhaug, som endatil foreslår flere og mer konkrete sårbarhetskriterier enn dem Stortinget har vedtatt, for at det skal bli tydeligere for forvaltningen hva de skal vektlegge.
AA171204 Først med instruks om en defensiv og avvisende holdning.
DA171126 - Finansminister Siv Jensen ( Frp ) må garantere at norske skattemyndigheter har ressurser og instruks for å gå gjennom alle norske personer og selskaper som er omtalt i Paradis-papirene, og til å bekjempe skattekriminalitet generelt, mener Bastholm.
VG171124 Men en slik instruks kom aldri.
VG171124 Instruks var ikke et alternativ.
VG171124 ) kunne bli værende i forskningsavdelingen, men ble gjort klar over at det ikke var aktuelt uten instruks .
DB171123 Grunnen til at returene nå er gjenopptatt, er en ny instruks fra Frp-statsråd Sylvi Listhaug, som trådte i kraft 1.juni i år.
DB171122 Valgkomiteens instruks er endret og er enda tydeligere med hensyn til lederposisjoner, ledere og nestledere, selv om utfordringen ikke er størst på ledersiden.
BT171122 Dernest ønsker komiteen svar på hvorfor Jensen ikke brukte « instruks » for å beholde Erling Holmøy i Forskningsavdelingen, hvilken rolle styret har spilt, og om hun har tillit til styret.
AP171122 Dernest ønsker komiteen svar på hvorfor Jensen ikke brukte « instruks » for å beholde Erling Holmøy i Forskningsavdelingen, hvilken rolle styret har spilt, og om hun har tillit til styret.
DA171121 Ba om skriftlig instruks
BT171120 Ny instruks fra Kulturdepartementet : I år skal vi strømme gangen rundt juletreet og 3D-printe brunosten.
SA171118 FRIPENN : Ny instruks fra Kulturdepartementet : I år skal vi strømme gangen rundt juletreet og 3D-printe brunosten.
VG171117 - Dersom hun hadde gitt meg en instruks om å stoppe innplasseringen av de ansatte, så hadde jeg stoppet.
DB171117 De har nå fått en instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet for å utsette returene av denne gruppa.
VG171115 Tirsdag kveld laget Listhaug og regjeringen en instruks om å stoppe utsendelsen av disse enslige mindreårige asylsøkerne.
VG171114 Nå må hun tilbake til kontoret og lage en ny instruks som hun egentlig er imot.
VG171114 Justisdepartementet må sende en ny instruks med et « ja ».
DN171114 Aps forslag innebærer at regjeringen opphever en instruks fra regjeringen om å avvise UDIs anmodning om en oppmykning, slik at flere av de enslige mindreårige får bli i Norge.
DB171114 I tillegg foreslår Ap i dag også forslag om å oppheve en instruks fra mars i år som skal ha ført til økt bruk av midlertidige oppholdstillatelser blant enslige mindreårige asylsøkere.
DB171114 Formelt skjer dette gjennom at Arbeiderpartiet ber stortingsflertallet pålegge regjeringen å oppheve " Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8-8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt. » ( NTB ) ¶
DA171114 Aps forslag innebærer at regjeringen opphever en instruks fra regjeringen om å avvise UDIs anmodning om en oppmykning, slik at flere av de enslige mindreårige får bli i Norge.
DA171114 * Formelt skjer dette gjennom at Arbeiderpartiet ber stortingsflertallet pålegge regjeringen å oppheve « Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8-8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt. » ( NTB ) ¶
DA171114 Aps forslag innebærer at regjeringen opphever en instruks fra regjeringen om å avvise UDIs anmodning om en oppmykning, slik at flere av de enslige mindreårige får bli i Norge.
DA171114 * Formelt skjer dette gjennom at Arbeiderpartiet ber stortingsflertallet pålegge regjeringen å oppheve « Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8-8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt. » ( NTB ) ¶
DA171114 Det er helt klart at departementet kan gi enhver form for administrativ instruks om organiseringen av SSB, generell eller konkret ».
BT171114 Det er helt klart at departementet kan gi enhver form for administrativ instruks om organiseringen av SSB, generell eller konkret ».
BT171114 Det er helt klart at departementet kan gi enhver form for administrativ instruks om organiseringen av SSB, generell eller konkret ».
AP171114 Det er helt klart at departementet kan gi enhver form for administrativ instruks om organiseringen av SSB, generell eller konkret ».
AP171114 Det er helt klart at departementet kan gi enhver form for administrativ instruks om organiseringen av SSB, generell eller konkret ».
AP171114 * Formelt skjer dette gjennom at Arbeiderpartiet ber stortingsflertallet pålegge regjeringen å oppheve " Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8 - 8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt.
AP171114 Det er helt klart at departementet kan gi enhver form for administrativ instruks om organiseringen av SSB, generell eller konkret ».
AP171114 Arbeiderpartiet vil også oppheve en instruks Sylvi Listhaug sendte til UDI i mai 2017 der departementet understreket at « manglende nettverk og/eller ressurser til å klare seg i internfluktområdet, samt sosiale og humanitære forhold ved retursituasjonen ikke alene kan begrunne at det gis ordinær oppholdstillatelse ».
AP171114 * Formelt skjer dette gjennom at Arbeiderpartiet ber stortingsflertallet pålegge regjeringen å oppheve " Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8 - 8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt.
AP171114 Formelt skjer dette : Stortingsflertallet pålegger Regjeringen å oppheve « Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8-8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt. » | Forsker om asylvedtak : Endrer ikke ankomstbildet til Europa ¶
AA171114 Aps forslag innebærer at regjeringen opphever en instruks fra regjeringen om å avvise UDIs anmodning om en oppmykning, slik at flere av de enslige mindreårige får bli i Norge.
DB171113 Stortinget ber Regjeringen oppheve GI-02/2017 - Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8-8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt.
DB171113 Instruks GI-02/2017 - Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8-8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt, oppheves med virkning for vurderingen av disse sakene.
DB171113 Instruks GI-02/2017 - Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8-8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt, oppheves med virkning for vurderingen av disse sakene.
AA171113 Stortinget ber Regjeringen oppheve GI-02/2017 - Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8-8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt.
AA171113 Instruks GI-02/2017 - Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8-8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt, oppheves med virkning for vurderingen av disse sakene.
AA171113 Instruks GI-02/2017 - Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8-8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt, oppheves med virkning for vurderingen av disse sakene.
VG171112 Hvis det stemmer som Christine Meyer forteller til VG søndag kveld, så var det en god grunn til at Finansdepartementet aldri sendte henne noen skriftlig instruks .
BT171112 Etter direkte instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet skal det ikke legges vekt på barnas manglende nettverk eller ressurser til å klare seg dersom de returneres.
DN171110 Styrets oppgaver følger av en egen instruks gitt av Finansdepartementet.
DB171110 Men hun har rett til å si hva hun mener, så sant det blir oppfattet som et ønske og ikke en instruks .
DB171110 Boe sier at det først blir problematisk dersom beskjeden blir gitt i en form som gjør at den som får høre budskapet nødvendigvis må oppfatte det som en instruks kledd i pene former.
DN171109 - Det må gjøres på en måte som ikke oppfattes som en instruks .
NL171107 I hvilken grad har Helse Nord-styret vært informert og medvirket i henhold til egen instruks rundt beslutningene underveis ?
VG171104 Da vi spurte elevene, fikk de følgende innledende instruks : « Nå kommer noen spørsmål om dine erfaringer med uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering fra andre.
DB171101 Hauge der han spurte hvilken instruks politiet hadde for håndheving av fremmedloven.
VG171030 Les også : Bufdir visste allerede i 2016 at Fyrlykta-saken brøt med Stortingets instruks
VG171019 Trolig overga peshmerga områder til irakerne etter en sentral instruks , fremforhandlet på politisk hold.
DA171006 » - UDI er underlagt politisk instruks , alt som oppfattes som en utvidelse av den skal forelegges departementet.
DA171006 » - UDI er underlagt politisk instruks , alt som oppfattes som en utvidelse av den skal forelegges departementet.
DN171005 - Det er faktisk slik at styret i det børsnoterte selskapet, Norske Skogindustrier asa, ikke tar instruks fra datterselskapet Norske Skog as, hvor de sikrede kreditorene har oppnevnt to styremedlemmer.
VG170927 april kunne NTB avsløre at Norsk Toppfotball hadde sendt ut en instruks der man ba klubbene om ikke å stille opp i FotballXtra.
SA170927 Norsk Toppfotball sendte i april ut en instruks der man ba klubbene om ikke å stille opp i FotballXtra.
FV170927 Norsk Toppfotball sendte i april ut en instruks der man ba klubbene om ikke å stille opp i FotballXtra.
DN170927 april kunne NTB avsløre at Norsk Toppfotball hadde sendt ut en instruks der man ba klubbene om ikke å stille opp i FotballXtra.
BT170927 Norsk Toppfotball sendte i april ut en instruks der man ba klubbene om ikke å stille opp i FotballXtra.
DA170926 - Alt personell har fått instruks om å bruke den offisielle eposten i alt arbeid.
AP170926 De har videre instruks om at hvis de må videresende jobbrelatert kommunikasjon til sine offisielle adresser hvis de har fått den via sine personlige epostkontoer, sier Det hvite hus' pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders.
AP170926 - Alle ansatte i Det hvite hus har instruks om å bruke offisiell epost til alle jobbrelaterte oppgaver.
AA170926 De har videre instruks om at hvis de må videresende jobbrelatert kommunikasjon til sine offisielle adresser hvis de har fått den via sine personlige epostkontoer, sier Det hvite hus' pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders.
AA170926 - Alle ansatte i Det hvite hus har instruks om å bruke offisiell epost til alle jobbrelaterte oppgaver.
AA170926 De har videre instruks om at hvis de må videresende jobbrelatert kommunikasjon til sine offisielle adresser hvis de har fått den via sine personlige epostkontoer, sier Det hvite hus' pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders.
AA170926 - Alle ansatte i Det hvite hus har instruks om å bruke offisiell epost til alle jobbrelaterte oppgaver.
AA170926 ¶ Uverdig : « Det står ingenting i min instruks om at jeg er pålagt å hjelpe pasienter med mobilladere », var svaret fra pleieren da sønnen ikke fikk kontakt med farens mobil på sykehjemmet, skriver innsenderen.
AA170926 Det står ingenting i min instruks om at jeg er pålagt å skulle hjelpe pasienter med mobilladere » !
DB170921 - Han hadde instruks om å krasje i Sverige, hvor han skulle få en kvittering fra bergingstjenesten.
VG170919 Den amerikanske, republikanske presidenten Theodore Roosevelt formulerte en gang en uformell instruks for amerikansk håndtering av utenrikspolitikken : « Snakk vennlig, og ta med deg en stor klubbe ».
DB170916 « På Oslo kommunes nettsider ligger instruks for forvaltning av kunstverk i virksomhetene, regler for kunstordningen og for mottak av kunstgaver, og veiledning for rengjøring og grafittifjerning, i tillegg til veiledning for vedlikehold av kunstgjenstander », skriver kommunikasjonsrådgiver Gustavsen.
AA170915 Det er ikke snakk om livstruende skader og vedkommende er oppegående og blir nå avhørt som fornærmet etter voldsepisoden, og fulgt opp i tråd med politiets instruks .
AP170906 De blå vedtok sommeren 2017 ny og langt enklere instruks for hvordan politiet kan be Forsvaret om hjelp der de ikke selv har ressurser nok.
NL170904 Det er satt en stopper for fiskeriminister Sandberg sin instruks om å flytte fiskekvoter fra 11- meters fiskebåter til større kystbåter.
VG170901 Regjeringen har i dag også fastsatt en ny instruks for departementenes arbeid med samfunnssikkerhet.
VG170831 De har hatt instruks om å ikke snakke direkte med ham, eller se ham i øyene.
AP170824 Med ny instruks blir det mye enklere for politiet å be om hjelp, konstaterer justisminister Per Willy Amundsen ( Frp ), forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) og sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter ( FOH ), generalløytnant Rune Jakobsen.
AP170824 I dagens instruks må seks beslutninger tas før Forsvaret kan bistå politiet.
AP170824 Han viser til at politiets stående instruks er å gå inn i situasjoner med det de har tilgjengelig.
VG170821 Derfor er det gledelig at Regjeringen nå kommer med en ny instruks der det blir lettere for politiet å gripe disse ressursene hvis de trenger dem.
AA170820 | Ny instruks gir direktelinje mellom politiet og Forsvaret ¶
DB170818 I mars i år kom en ny instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet, hvor departementet nekter å ta til følge UDI sine forslag om å kunne gjøre en mer barnesensitiv vurdering av asylsøknadene til enslige asylbarn som har fylt 16 år.
VG170808 « Isaac Makwala ble trukket fra mennenes 400 meter-finale som følge av sin medisinske tilstand etter instruks fra IAAFs medisinske delegat » heter det i en offisiell uttalelse.
DB170728 Forsvarets fregatter har ikke som hovedoppgave å støtte nødetatene, men er sammen med resten av Forsvaret en ressurs som selvsagt stilles til rådighet i henhold til Instruks om Forsvarets bistand til politiet.
DB170720 Slik de som tok til orde for avkriminalisering av homofili på 60-tallet ble registrert av politiet, blir dagens rusreformaktivister holdt under oppsyn etter instruks fra Politidirektoratet.
DB170717 Rohan som sa han handlet etter instruks fra gud, ble erklært mentalt forstyrret av israelsk rettsvesen og plassert på en psykiatrisk klinikk før han ble sendt hjem til Australia i 1974.
VG170715 VG har imidlertid fått innsyn i en instruks fra Forsvarsdepartementet, der de omtaler « en løsning for utbetaling av lønn til Peshmergatolkene ».
VG170715 - I de tilfeller der Norge inngår avtaler med andre nasjoner, er det normalt at Forsvarsdepartementet følger opp dette med å utgi en instruks til Forsvaret som spesifiserer forhold som skal følges opp for å sikre at avtalen etterleves, opplyser han.
AA170714 En talsmann for det irakiske forsvarsdepartementet understreker at soldatene har fått klar instruks om hva som er lov og hva som ikke er lov.
AA170714 - Soldatene har helt klar instruks om å overlate mistenke IS-medlemmer til avhør, slik at de kan stilles for retten, sier brigadegeneral Mohammed al-Khudhari.
AP170708 Regjeringen vedtok nylig ny instruks om Forsvarets bistand til politiet.
AP170630 De føderale myndighetene har sendt en instruks til USAs ambassader og konsulater om hvordan de skal vurdere visumsøknader.
AA170630 De føderale myndighetene har sendt en instruks til USAs ambassader og konsulater om hvordan de skal vurdere visumsøknader.
AA170629 De skal fungere som instruks for dem som vurderer og eventuelt innvilger visumsøknader til USA.
AA170628 Han vil også ha en klar instruks for hvem som skal kontaktes.
VG170626 VG har spurt statsråden om hvorfor hun ikke har sørget for at Stortingets instruks ble fulgt opp, og hvorvidt hun var kjent med Bufdirs vurdering fra august 2016.
DB170626 Det ble forstått som en direkte instruks til domstolene i Hongkong om hvorledes de skulle forholde seg under rettssakene mot de folkevalgte som nå er i ferd med å bli ekskludert.
VG170624 | Bufdir om Fyrlykta-saken i 2016 : I strid med Stortingets instruks
VG170624 Slik vi vurderte det var det ikke grunnlag for å stoppe kjøpene fra Fyrlykta den gangen, skriver Trommald, som også poengterer at Stortingets instruks har ligget til grunn for alt arbeid.
VG170619 Regjeringen utarbeidet raskt en ny instruks om objektsikring som trådte i kraft 24. august 2012.
DA170619 Dette vil i så fall føre til en nedkjøling av forholdet til Iran, samt en instruks til al-Jazeera om ikke lenger å kritisere Saudi-Arabia.
DN170616 Regjeringen mener ny instruks bidrar til at man raskt kan beslutte koordinert innsats muntlig uten å gå lange tjenesteveier gjennom opptil seks instanser.
DB170616 NY LOV : Statsminister Erna Solberg, Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og justisminister Per Willy Amundsen under pressemøte om regjeringens forslag til ny sikkerhetslov og ny instruks for forsvarets støtte til politiet.
AA170616 | Ny instruks skal forenkle samarbeidet mellom politi og forsvar ¶
DA170615 Etter hans oppfatning var målingen utført etter gjeldende instruks for bruk av lasermåler.
AP170615 Norsk instruks : - Kom deg ut tidlig !
NL170614 I tillegg styrer Kulturdepartementets fondet gjennom instruks og årlige tildelingsbrev.
AP170612 april avviste en samlet Energi- og miljøkomité Helgesens forslag, og kom i stedet med en instruks om å endre rovviltforskriften.
VG170610 - Vi er ikke kjent med detaljene i saken om den domfelte og vi har ikke fått noen informasjon, eller instruks , fra Norges Rytterforbund, eller andre instanser angående ham.
DB170608 Comey sa at han ikke fikk en direkte ordre om å stanse etterforskingen av Flynn, men at han mer oppfattet det som en instruks , eller et sterkt ønske.
AA170608 Etter en heftig ulvestrid og instruks fra Stortinget har miljøminister Vidar Helgesen ( H ) endret rovviltforskriften.
VG170607 For å unngå slike skader har vi gitt instruks om at det skal gis rask fellingstillatelse, både i forkant av, og under, beitesesongen og at det i tillegg skal være høy beredskap for at en skal kunne gi tillatelsen, sier han til VG.
DB170530 Han viste til at Helseetaten forholder seg til bystyrets instruks for saksbehandling i saker om økonomiske uregelmessigheter og misligheter i Oslo kommune.
DB170530 Han viser til at Helseetaten forholder seg til bystyrets instruks for saksbehandling i saker om økonomiske uregelmessigheter og misligheter i Oslo kommune.
FV170529 Ifølge NTB har idrettsdepartementet sendt et rundskriv til lokale myndigheter med instruks om å fjerne ordet « arena » fra kommunale anlegg.
VG170528 desember i 2015 besluttet POD svært overraskende å nedlegge sentralen, som ifølge Justisdepartementets instruks til POD skulle være « konseptet » for alle politidistriktene i Norge.
SA170528 Ifølge NTB har idrettsdepartementet sendt et rundskriv til lokale myndigheter med instruks om å fjerne ordet « arena » fra kommunale anlegg.
BT170528 Ifølge NTB har idrettsdepartementet sendt et rundskriv til lokale myndigheter med instruks om å fjerne ordet « arena » fra kommunale anlegg.
AP170528 Ifølge NTB har idrettsdepartementet sendt et rundskriv til lokale myndigheter med instruks om å fjerne ordet « arena » fra kommunale anlegg.
DN170524 Han har tidligere vist til at det første Sandberg gjorde som statsråd, var å innføre en instruks som gjorde det enkelt å flytte fiskekvoter fra små båter til store.
BT170524 Dessuten : Det er en soleklar politisk instruks .
BT170522 Innovests rolle er å administrere institusjonenes forskningsmidler etter institusjonenes instruks .
AA170518 Retten mener at bedriften skulle ha utarbeidet en instruks om hvordan de ansatte skulle forholde seg ved lekkasjer fra tankanlegget.
VG170517 Riksrevisjonen : Disse statsrådene brøt regjeringens egen instruks
NL170515 Wexelsplakaten var en instruks til lærerne som Helge Dahl omtaler som fornorskingens Magna charta ( Språkpolitikk og skolestell i Finnmark 1814-1905, s.243 ).
AP170504 For hvem er det som skriver boken når departementet har laget en 10-siders instruks om alle hensyn som skal tas og hvilket innhold som skal med ?
VG170503 Les også : Fem statsråder brøt regjeringens instruks
VG170502 | Fem statsråder brøt regjeringens instruks
VG170502 Les også : Disse statsrådene brøt regjeringens instruks
VG170427 Grigorij Rodtsjenkov har tidligere hevdet at han bidro til jukset etter instruks fra sportsministeriet.
VG170427 - Foreligger det en instruks om hva man kan veilede om og ikke ?
SA170426 Nå er det full TV-krig : Eliteseriespillere- og trenere har fått instruks om at de ikke må stille i FotballXtra.
BT170426 Nå er det full TV-krig : Eliteseriespillere- og trenere har fått instruks om at de ikke må stille i FotballXtra.
AP170426 Nå er det full TV-krig : Eliteseriespillere- og trenere har fått instruks om at de ikke må stille i FotballXtra.
AP170424 april avviste en samlet Energi- og miljøkomité Helgesens forslag, og kom i stedet med en instruks om å endre rovviltforskriften.
DA170423 Jeg vil derfor ta initiativ til at dette presiseres i instruks til forskrift om tildeling av kommunal bolig.
DA170423 Instruks
DN170422 » Ikke ny instruks nå ¶
DN170422 Hvis det skal endres, må en ny instruks være mer detaljert enn bare å påpeke sårbarhet som en faktor, sier Grimsmo.
DB170422 Norsk Toppfotball sendte onsdag ut en instruks til lagene i Eliteserien om ikke å stille opp i TV 2s FotballXtra.
DB170422 - Vi har en instruks allerede som sier at vi skal vektlegge sårbarhetskriterier.
DB170422 Instruks finnes alleredes ¶
VG170421 Marit Arnstad har trolig rett i at komiteens avvisning av statsrådens lovendring og den samtidige anmodning om å endre rovviltforskriften, må forstås som en instruks .
VG170421 Hvis Stortinget mener en instruks kun er politisk forpliktende, må han enten bøye seg, eller møte Sps mistillitsforslag.
VG170420 Han synes ikke noe om at flere Eliteserie-klubber støtter Norsk Toppfotballs instruks .
VG170420 Nyhets- og sportsredaktør Jan Ove Årsæther i TV 2 synes ikke noe om at flere Eliteserie-klubber støtter Norsk Toppfotballs instruks .
VG170420 I går sendte Norsk Toppfotball ( NTF ) ut en instruks til lagene i Eliteserien om ikke å stille opp i TV 2s FotballXtra.
SA170420 Norsk Toppfotball sendte onsdag ut en instruks til lagene i Eliteserien om ikke å stille opp i TV 2s FotballXtra.
AP170420 Norsk Toppfotball sendte onsdag ut en instruks til lagene i Eliteserien om ikke å stille opp i TV 2s FotballXtra.
SA170419 Norsk Toppfotball sendte onsdag ut en instruks til lagene i Eliteserien om ikke å stille opp i TV 2s FotballXtra.
SA170419 Norsk Toppfotball sendte onsdag ut en instruks til lagene i Eliteserien om ikke å stille opp i TV 2s FotballXtra.
FV170419 Norsk Toppfotball sendte onsdag ut en instruks til lagene i Eliteserien om ikke å stille opp i TV 2s FotballXtra.
DB170419 Norsk Toppfotball sendte onsdag ut en instruks til lagene i Eliteserien om ikke å stille opp i TV 2s FotballXtra.
BT170419 Norsk Toppfotball sendte onsdag ut en instruks til lagene i Eliteserien om ikke å stille opp i TV 2s FotballXtra.
AP170419 Norsk Toppfotball sendte onsdag ut en instruks til lagene i Eliteserien om ikke å stille opp i TV 2s FotballXtra.
AA170419 En ny instruks fra nettopp samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gjør imidlertid at dette kan være lettere sagt enn gjort.
AP170412 Både Storbritannia og Tyskland mobiliserte sine diplomater til spionasjeformål i Norge - stikk i strid med den offisielle instruks for slike personers virksomhet.
AA170403 Justis- og beredskapsdepartementet har gitt UDI en generell instruks om tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse når beskyttelsesbehovet er bortfalt.
DB170402 « Politidirektoratet har ikke etablert styring og oppfølging av politidistriktene i tråd med instruks om sikring og beskyttelse ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig. » « Politidirektoratet har ikke utarbeidet nærmere bestemmelser og prosedyrer for utpeking og klassifisering av objekter som skal sikres og beskyttes ved bruk av sikringsstyrker. » « P
DA170325 Verken politiet eller Forsvaret er i stand til å beskytte viktige mål i Norge mot terror, slo Riksrevisjonen fast i oktober i fjor da den undersøkte om Forsvaret og Politidirektoratet etterlevde Stortingets instruks etter 22. juli.
DA170325 Riksrevisjonen konkluderer med at Politidirektoratet ikke har etablert styring og oppfølging av politidistriktene i tråd med instruks om sikring og beskyttelse ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig, og mener direktoratet ikke utarbeidet nærmere prosedyrer for å peke ut objekter som skal sikres og beskyttes.
DN170324 « Politidirektoratet har ikke etablert styring og oppfølging av politidistriktene i tråd med instruks om sikring og beskyttelse ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig.
DN170324 « Politidirektoratet har ikke etablert styring og oppfølging av politidistriktene i tråd med instruks om sikring og beskyttelse ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig ».
DB170323 « Politidirektoratet har ikke etablert styring og oppfølging av politidistriktene i tråd med instruks om sikring og beskyttelse ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig. » « Politidirektoratet har ikke utarbeidet nærmere bestemmelser og prosedyrer for utpeking og klassifisering av objekter som skal sikres og beskyttes ved bruk av sikringsstyrker
DB170323 dette : ¶ * " Politidirektoratet har ikke etablert styring og oppfølging av politidistriktene i tråd med instruks om sikring og beskyttelse av ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig. " * " Politidirektoratet har ikke utarbeidet nærmere bestemmelser og prosedyrer for utpeking og klassifisering av objekter som skal sikres og beskyttes ved bruk av sikringsstyrker.
DA170323 Blant annet heter det : ¶ * « Politidirektoratet har ikke etablert styring og oppfølging av politidistriktene i tråd med instruks om sikring og beskyttelse ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig. » * « Politidirektoratet har ikke utarbeidet nærmere bestemmelser og prosedyrer for utpeking og klassifisering av objekter som skal sikres og beskyttes ved bruk av sikri
AA170323 Riksrevisjonen har ifølge avisen blant annet pekt på at Politidirektoratet ikke har etablert styring og oppfølging av politidistriktene i tråd med instruks om sikring og beskyttelse ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig.
VG170322 I avhør har politiinspektøren forklart at Jensen skulle avvikle alt av informanter - og i den grad det skulle drives, så skulle det skje i henhold til instruks .
VG170322 Jensen var oppgitt for at ingen av kollegene respekterte ham og stillingsinstruksen han jobbet ut i fra - en instruks som Aas selv hadde godkjent før arbeidet som rådgiver var etablert.
BT170322 Biler er den beste og mest effektive metoden for å drepe store mengder mennesker, skriver IS-bladet, som gir detaljert instruks om hvilke egenskaper kjøretøyet bør ha for å « knuse flest mulig ofre ».
AP170322 Biler er den beste og mest effektive metoden for å drepe store mengder mennesker, skriver IS-bladet, som gir detaljert instruks om hvilke egenskaper kjøretøyet bør ha for å « knuse flest mulig ofre ».
DB170321 januar 2011 kom en ny instruks om bedre terrorsikring.
AP170321 januar 2011 kom en ny instruks om bedre terrorsikring.
AP170321 Stortinget har sagt at dette skal være i orden, det samme gjør regjeringens instruks .
AP170321 juli 2011 kom en ny instruks fra regjeringen om bedre terrorsikring.
AA170321 januar 2011 kom en ny instruks om bedre terrorsikring.
AA170321 Stortinget har sagt at dette skal være i orden, det samme gjør regjeringens instruks .
AA170321 juli 2011 kom en ny instruks fra regjeringen om bedre terrorsikring.
DA170320 januar 2011 kom en ny instruks om bedre terrorsikring.
AP170320 januar 2011 kom en ny instruks om bedre terrorsikring.
AA170320 januar 2011 kom en ny instruks om bedre terrorsikring.
BT170319 Kort etter ga Stortinget den daværende regjeringen instruks om å pålegge Forsvaret og politiet å planlegge og gjennomføre « grunnsikring » av viktige bygg.
BT170319 Kort etter ga Stortinget den daværende regjeringen instruks om å pålegge Forsvaret og politiet å planlegge og gjennomføre « grunnsikring » av viktige bygg.
DA170314 - I Klima- og miljødepartementets instruks til Miljødirektoratet står det at etaten skal formidle pålitelig, aktuell og forståelig miljøinformasjon til allmennheten.
AA170313 - UDI har etter departementets instruks anerkjent ekteskapet i elleve saker der en av partene var under 16 år da ekteskapet ble inngått.
AA170307 En tidsbegrenset instruks fra departementet som gjelder fram til årsskiftet, gir dessuten politiet tilgang til opplysninger om samtlige beboere i et mottak.
DB170306 dikert fan - sist høst fortalte Princes faste lydtekniker Susan Rogers, under et foredrag på institutt for Musikkvitenskap i Oslo, at han på et tidspunkt kjøpte inn rundt førti eksemplarer av Bushs mesterverk « Hounds of Love », og ga albumet bort til samtlige medmusikanter og andre ansatte, med instruks om å lytte.
BT170306 Først av alt ønsker vi å understreke at billettkontrollørene sin instruks er at de ikke skal gå inn i diskusjoner med reisende.
DB170302 Instruks
DB170228 - Det står i sikkerhetsvaktenes instruks at politiet skal kontaktes.
DB170226 INSTRUKS : Regjeringen har instruert norske myndigheter til å grave opp gamle saker.
DB170225 Obama kastet ut immigranter i hopetall, men ga instruks om å konsentrere seg om nyankomne og tunge kriminelle.
AA170225 I en uttalelse sier hæren at den er under instruks fra president Jimmy Morales om å ikke tillate skipet tilgang til havnen for å hente kvinner som ønsker abort. ( ©NTB ) ¶
AA170224 I en uttalelse sier hæren at den er under instruks fra president Jimmy Morales om å ikke tillate skipet tilgang til havnen for å hente kvinner som ønsker abort.
VG170223 I svaret slår ekspedisjonssjef Thor Arne Aass fast at det ikke kan konkluderes med at Humlegård kjente eller burde ha kjent til en instruks og praksis om ikke å gripe inn ved grov narkotikakriminalitet.
AA170223 Mannen var tiltalt for å ikke å ha utarbeidet en skriftlig instruks for arbeidet eller ha sørget for en risikovurdering av arbeidet.
AA170222 Amnesty nevner også regjeringens instruks om å returnere asylsøkere til Afghanistan, som igjen førte til at 40 unge afghanere, flere antatt å være under 18 år, ble sendt tilbake til hjemlandet.
VG170221 I rapporten kommer Riksrevisjonen med svært sterk kritikk av regjeringen for ikke å følge opp Stortingets instruks om bedre sikring og samarbeid mellom politiet og Forsvaret.
VG170219 | Tydelig instruks om tvangsmidler i psykiatrien ¶
VG170219 Leder Helsedirektoratet gir nå helseforetakene tydelig instruks om bruk tvangsmidler i psykiatrien.
VG170219 Helsedirektoratet gir nå helseforetakene tydelig instruks om bruk tvangsmidler i psykiatrien.
VG170219 Direktoratets instruks er at alle vedtak om tvangsbruk skal gjennomgås.
SA170210 « Banken har ikke noe med å gå inn og ut av mine konti, uten etter min instruks », insisterer jeg sint.
DB170207 - I denne saken her burde byråden gitt en instruks om at Renovasjonsetaten videreformidler alle opplysninger øyeblikkelig, sier Hagen.
BT170202 Kort tid før hadde regjeringen gitt en ny instruks til Utlendingsdirektoratet om at de rundt 1.300 asylantene med multivisum, likevel ville få sine søknader realitetsbehandlet i Norge.
BT170201 Juridisk er dette ikke en instruks som tvinger Helgesen til å omgjøre hans opprinnelige vedtak.
DB170129 Og dette er i alle tilfeller en merkelig instruks .
DB170129 oktober, en drøy uke etter det første ILPI-oppslaget i VG, ble det gitt en instruks til hele UD-systemet, inkludert Norad.
AP170126 Trump har signert en instruks om at det blir statlig ansettelsesstopp, bortsett fra militære stillinger. 13.
DB170121 Vi behøver ikke kunne notene, vi er så visst ikke musikalske eksperter - men vi kunne under hans kyndige instruks finne veier i tonenes endeløse rikdom.
DB170112 Var det en instruks om at du skal kontaktes ?
DB170112 - Var det en instruks ?
SA170111 Men en instruks er et rammeverk, og det er mange måter å bruke den på uten å bryte den, sa han i retten onsdag. ( ©NTB ) ¶
AP170111 - Det er mange forskjellige måter å forholde seg til en instruks , uten å bryte den.
AP170111 - Instruks er bare en « rettesnor » ¶
AP170111 - Det er mange forskjellige måter å forholde seg til en instruks , uten å bryte den.
AP170111 - Instruks er bare en « rettesnor » ¶
DB170110 - Redusert klagefrist i asylsaker ¶ - Instruks om at dersom personer med midlertidig opphold ikke lengre trenger beskyttelse, skal det vurderes å tilbakekalle tillatelsen.
DB170110 - Innført instruks som nekter barnebruder å få familiegjenforening.
DB170110 Etter en generell instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet vurderer nå UDI om det er grunnlag for at tillatelsen til 1600 somaliere skal opphøre som følge av endringer i Somalia.
BT170110 En instruks som ble innført i 2003 gir kildeførere i politiet klare retningslinjer for rapportering og notoritet i arbeidet.
BT170110 Den assisterende sjefen for Spesialenheten redegjorde også i detalj om politiets instruks for behandling av informanter.
BT170110 En instruks som ble innført i 2003 gir kildeførere i politiet klare retningslinjer for rapportering og notoritet i arbeidet.
AP161018 Han « ser svært alvorlig på Riksrevisjonens merknader og funn, de svakhetene som påpekes og det faktum at instruks om sikring og beskyttelse av objekter ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig ikke er fulgt opp av Politidirektoratet ( POD ) og Justis- og beredskapsdepartementet på en fullt ut tilfredsstillende måte.
AP160918 Fra Utenriksdepartementet i Oslo kommer en ny instruks til tredje forhandlingsdag, 14. juli.
AP160902 Krf-lederen mener Regjeringen må forsikre seg om at politiet følger sin egen instruks , som sier at barn skal ikke plasseres i internat i mer enn 24 timer.
AP160831 I politiets egen instruks står det at barn som « hovedregel ikke plasseres på utlendingsinternatet i mer enn i 24 timer ».
AP160831 Bryter sin egen instruks - to barn innesperret over 18 døgn ¶
AP160831 I politiets egen instruks står det at barn som « hovedregel ikke plasseres på utlendingsinternatet i mer enn i 24 timer ».
AP160831 Bryter sin egen instruks - to barn innesperret over 18 døgn ¶
AP160702 Tidligere hadde Sykehjemsetaten en stående instruks om ikke å flytte beboere mot sin vilje.
AP160527 I april ga innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) instruks om at alle Storskog-asylsøkere med korttidsvisum i Russland likevel skulle få sakene sine prøvet i Norge.
AP160527 - Det er ingen ny instruks om denne gruppen.
AP160429 Hun erkjenner at det ikke er mulig å sende asylsøkerne tilbake til Russland, slik regjeringens omstridte instruks til utlendingsmyndighetene åpnet for i fjor.
AP160229 Politiet har fått instruks : De skal tvangsreturnere 9000 migranter i år ¶
AP160225 | Politiet har fått instruks om å tvangsreturnere 9000 migranter i år ¶
AP160222 « Arbeidsgruppen skal utarbeide forslag til ny instruks om Forsvarets bistand til politiet som skal bidra til en effektiv operativ oppgaveløsning og en best mulig utnyttelse av samfunnets samlede nasjonale beredskapsressurser.
AP160222 Arbeidsgruppen skal også vurdere om det i ny instruks er behov for å regulere andre områder enn det som omfattes av dagens bistandsinstruks, og eventuelt foreslå nye bestemmelser.
AP160219 « Arbeidsgruppen skal utarbeide forslag til ny instruks om Forsvarets bistand til politiet som skal bidra til en effektiv operativ oppgaveløsning og en best mulig utnyttelse av samfunnets samlede nasjonale beredskapsressurser.
AP160219 Vi ser ikke bort fra at vi skriver en helt ny instruks .
AP160219 Vi har et relativt åpent mandat, der det står eksplisitt at vi kan se på en helt ny instruks .
AP160219 Likevel har altså Regjeringen nettopp samlet en hittil hemmeligholdt « supergruppe » med mandat til å utarbeide forslag til en helt ny instruks .
AP160219 Kan komme til å lage en helt ny instruks politi-forsvar ¶
AP160219 Det førte til at Stoltenberg II-regjeringen vedtok å endre instruksen som da hadde vært gjeldende siden 2003, og vedta en ny instruks nøyaktig 11 måneder etter terrorangrepet.
AP160219 Derfor trengs ny instruks allerede nå ¶
AP160219 Arbeidsgruppen skal også vurdere om det i ny instruks er behov for å regulere andre områder enn det som omfattes av dagens bistandsinstruks, og eventuelt foreslå nye bestemmelser.
AP160219 - Vi vil se på om dagens instruks svarer til de forventninger som finnes om effektiv bistand.
AP160219 - Vi skal se på om dagens instruks svarer på de utfordringene vi ser rundt oss.
AP160219 - Det er uansett avgjørende at en slik instruks har forankring i loven, sier Arne Willy Dahl, tidligere generaladvokat og øverste ansvarlig for straffebehandling i Forsvaret.
AP160219 - Dagens instruks kom så sent som i juni 2012.
AP160203 Regjeringen ga også instruks til Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og Utlendingsnemnda ( UNE ) om at asylsøkere som kommer til Norge etter å ha hatt opphold i Russland, som utgangspunkt skal få avslag uten realitetsbehandling.
AP160203 Ny instruks
AP160203 I tillegg sendte Politidirektoratet ut en instruks om den felles dokumentkontrollen med den russiske grensevakten ved Storskog.
AP160129 Slik fikk vi lagt inn at hasteloven som ga grunnlag for regjeringens instruks om Storskog, kun gjelder i 2 år.
AP160127 For å redusere antallet asylankomster la Justisdepartementet fram en instruks i slutten av november, som senere er kritisert av FN og en rekke menneskerettighetsorganisasjoner.
AP160125 For å redusere antallet asylankomster la Justisdepartementet fram en instruks i slutten av november, som senere er kritisert av FN og en rekke menneskerettighetsorganisasjoner.
AP160125 For å redusere antallet asylankomster la Justisdepartementet fram en instruks i slutten av november, som senere er kritisert av FN og en rekke menneskerettighetsorganisasjoner.
AP160125 For å redusere antallet asylankomster la Justisdepartementet fram en instruks i slutten av november, som senere er kritisert av FN og en rekke menneskerettighetsorganisasjoner.
AP160125 Reaksjonene mot at Regjeringen - i hui og hast - foreslår å oppheve en 23 år gammel instruks for å gi politiet adgang til å hente folk ut av kirkene er også til å forstå.
AP160123 Regjeringen vurderer å endre en 23 år gammel instruks som sier at politiet ikke skal hente ut asylsøkere med makt fra kirker.
AP160123 Biskop Atle Sommerfeldt i Borg bispedømme er sterkt kritisk til at regjeringen vurderer å trekke tilbake en instruks som sier at politiet ikke skal hente ut asylsøkere med makt fra kirker.
AP160122 Etter instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet, vil de færreste få opphold i Norge, skriver Utlendingsdirektoratet ( UDI ) på sine nettsider.
AP160122 oktober sendte justisminister Anders Anundsen en instruks om at alle med lovlig opphold i Russland skulle returneres.
AP160122 For å redusere antallet asylankomster la Justisdepartementet fram en instruks i slutten av november, som senere er kritisert av FN og en rekke menneskerettighetsorganisasjoner.
AP160121 Det innebærer en del rettigheter, men også instruks om hvor man får bo.
AP160121 Flere frivillige organisasjoner og ikke minst FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) har advart mot den norske praksisen etter at Regjeringen innførte en instruks som innebærer tvangssending av asylsøkere som har tatt seg inn i landet over grenseovergangen ved Storskog i Finnmark.
DB160120 Etter at regjeringen i slutten av november sendte ut en instruks om at asylsøkere som har visum i Russland ikke vil få asylsøknaden sin behandlet, har ikke én eneste asylsøker ankommet grenseovergangen.
AP160120 For å redusere antallet asylankomster la Justisdepartementet fram en instruks i slutten av november, som senere er kritisert av FN og en rekke menneskerettighetsorganisasjoner.
AP160120 For å redusere antallet asylankomster la Justisdepartementet fram en instruks i slutten av november, som senere er kritisert av FN og en rekke menneskerettighetsorganisasjoner.
AP160114 For etter at Justis - og beredskapsdepartementet ga instruks om at asylsøkere med opphold i Russland skal få avslag uten realitetsbehandling av asylsøknaden, har flyktningstrømmen stoppet helt.
AP160108 Legger frem ny instruks ved månedsskiftet ¶
AP160108> Legger frem ny instruks ved månedsskiftet ¶
AP160108> target="avis" href= Legger frem ny instruks ved månedsskiftet ¶
AP160108> target="avis" href= target="avis" href= Legger frem ny instruks ved månedsskiftet ¶