VG171019 Trolig overga peshmerga områder til irakerne etter en sentral instruks , fremforhandlet på politisk hold.
DA171006 » - UDI er underlagt politisk instruks , alt som oppfattes som en utvidelse av den skal forelegges departementet.
DA171006 » - UDI er underlagt politisk instruks , alt som oppfattes som en utvidelse av den skal forelegges departementet.
DN171005 - Det er faktisk slik at styret i det børsnoterte selskapet, Norske Skogindustrier asa, ikke tar instruks fra datterselskapet Norske Skog as, hvor de sikrede kreditorene har oppnevnt to styremedlemmer.
VG170927 april kunne NTB avsløre at Norsk Toppfotball hadde sendt ut en instruks der man ba klubbene om ikke å stille opp i FotballXtra.
SA170927https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/TV-2-og-NFF-har-kranglet-i-manedsvis-Na-gar-TV-krigen-mot-forsoning-242953b.html Norsk Toppfotball sendte i april ut en instruks der man ba klubbene om ikke å stille opp i FotballXtra.
SA170927 Norsk Toppfotball sendte i april ut en instruks der man ba klubbene om ikke å stille opp i FotballXtra.
DN170927 april kunne NTB avsløre at Norsk Toppfotball hadde sendt ut en instruks der man ba klubbene om ikke å stille opp i FotballXtra.
BT170927https://www.bt.no/100Sport/fotball/TV-2-og-NFF-har-kranglet-i-manedsvis-Na-gar-TV-krigen-mot-forsoning-242953b.html Norsk Toppfotball sendte i april ut en instruks der man ba klubbene om ikke å stille opp i FotballXtra.
DA170926 - Alt personell har fått instruks om å bruke den offisielle eposten i alt arbeid.
AP170926https://www.aftenposten.no/verden/i/e9A6M/Hillary-Clinton-slar-tilbake-mot-Trump-administrasjonen-etter-epost-avsloringer De har videre instruks om at hvis de må videresende jobbrelatert kommunikasjon til sine offisielle adresser hvis de har fått den via sine personlige epostkontoer, sier Det hvite hus' pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders.
AP170926https://www.aftenposten.no/verden/i/e9A6M/Hillary-Clinton-slar-tilbake-mot-Trump-administrasjonen-etter-epost-avsloringer - Alle ansatte i Det hvite hus har instruks om å bruke offisiell epost til alle jobbrelaterte oppgaver.
AA170926 De har videre instruks om at hvis de må videresende jobbrelatert kommunikasjon til sine offisielle adresser hvis de har fått den via sine personlige epostkontoer, sier Det hvite hus' pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders.
AA170926 - Alle ansatte i Det hvite hus har instruks om å bruke offisiell epost til alle jobbrelaterte oppgaver.
AA170926 De har videre instruks om at hvis de må videresende jobbrelatert kommunikasjon til sine offisielle adresser hvis de har fått den via sine personlige epostkontoer, sier Det hvite hus' pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders.
AA170926 - Alle ansatte i Det hvite hus har instruks om å bruke offisiell epost til alle jobbrelaterte oppgaver.
AA170926 ¶ Uverdig : « Det står ingenting i min instruks om at jeg er pålagt å hjelpe pasienter med mobilladere », var svaret fra pleieren da sønnen ikke fikk kontakt med farens mobil på sykehjemmet, skriver innsenderen.
AA170926 Det står ingenting i min instruks om at jeg er pålagt å skulle hjelpe pasienter med mobilladere » !
DB170921 - Han hadde instruks om å krasje i Sverige, hvor han skulle få en kvittering fra bergingstjenesten.
VG170919 Den amerikanske, republikanske presidenten Theodore Roosevelt formulerte en gang en uformell instruks for amerikansk håndtering av utenrikspolitikken : « Snakk vennlig, og ta med deg en stor klubbe ».
DB170916 « På Oslo kommunes nettsider ligger instruks for forvaltning av kunstverk i virksomhetene, regler for kunstordningen og for mottak av kunstgaver, og veiledning for rengjøring og grafittifjerning, i tillegg til veiledning for vedlikehold av kunstgjenstander », skriver kommunikasjonsrådgiver Gustavsen.
AA170915 Det er ikke snakk om livstruende skader og vedkommende er oppegående og blir nå avhørt som fornærmet etter voldsepisoden, og fulgt opp i tråd med politiets instruks .
AP170906https://www.aftenposten.no/meninger/nyhetsanalyse/i/72VAo/Troverdighet-og-apenhet-Kampkraft-Likestilling-Syv-punkter-er-avgjorende-nar-rodgronn-innsats-ma-veies-mot-bla--om-Forsvaret De blå vedtok sommeren 2017 ny og langt enklere instruks for hvordan politiet kan be Forsvaret om hjelp der de ikke selv har ressurser nok.
NL170904 Det er satt en stopper for fiskeriminister Sandberg sin instruks om å flytte fiskekvoter fra 11- meters fiskebåter til større kystbåter.
VG170901 Regjeringen har i dag også fastsatt en ny instruks for departementenes arbeid med samfunnssikkerhet.
VG170831 De har hatt instruks om å ikke snakke direkte med ham, eller se ham i øyene.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/RVKV2/Norsk-politi-kan-bli-underlegne-i-terrorsituasjoner Med ny instruks blir det mye enklere for politiet å be om hjelp, konstaterer justisminister Per Willy Amundsen ( Frp ), forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) og sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter ( FOH ), generalløytnant Rune Jakobsen.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/RVKV2/Norsk-politi-kan-bli-underlegne-i-terrorsituasjoner I dagens instruks må seks beslutninger tas før Forsvaret kan bistå politiet.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/RVKV2/Norsk-politi-kan-bli-underlegne-i-terrorsituasjoner Han viser til at politiets stående instruks er å gå inn i situasjoner med det de har tilgjengelig.
VG170821 Derfor er det gledelig at Regjeringen nå kommer med en ny instruks der det blir lettere for politiet å gripe disse ressursene hvis de trenger dem.
AA170820 | Ny instruks gir direktelinje mellom politiet og Forsvaret ¶
DB170818 I mars i år kom en ny instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet, hvor departementet nekter å ta til følge UDI sine forslag om å kunne gjøre en mer barnesensitiv vurdering av asylsøknadene til enslige asylbarn som har fylt 16 år.
VG170808 « Isaac Makwala ble trukket fra mennenes 400 meter-finale som følge av sin medisinske tilstand etter instruks fra IAAFs medisinske delegat » heter det i en offisiell uttalelse.
DB170728 Forsvarets fregatter har ikke som hovedoppgave å støtte nødetatene, men er sammen med resten av Forsvaret en ressurs som selvsagt stilles til rådighet i henhold til Instruks om Forsvarets bistand til politiet.
DB170720 Slik de som tok til orde for avkriminalisering av homofili på 60-tallet ble registrert av politiet, blir dagens rusreformaktivister holdt under oppsyn etter instruks fra Politidirektoratet.
DB170717 Rohan som sa han handlet etter instruks fra gud, ble erklært mentalt forstyrret av israelsk rettsvesen og plassert på en psykiatrisk klinikk før han ble sendt hjem til Australia i 1974.
VG170715 VG har imidlertid fått innsyn i en instruks fra Forsvarsdepartementet, der de omtaler « en løsning for utbetaling av lønn til Peshmergatolkene ».
VG170715 - I de tilfeller der Norge inngår avtaler med andre nasjoner, er det normalt at Forsvarsdepartementet følger opp dette med å utgi en instruks til Forsvaret som spesifiserer forhold som skal følges opp for å sikre at avtalen etterleves, opplyser han.
AA170714 En talsmann for det irakiske forsvarsdepartementet understreker at soldatene har fått klar instruks om hva som er lov og hva som ikke er lov.
AA170714 - Soldatene har helt klar instruks om å overlate mistenke IS-medlemmer til avhør, slik at de kan stilles for retten, sier brigadegeneral Mohammed al-Khudhari.
AP170708https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/55r1z/Uklare-regler-om-bruk-av-militarmakt-i-fredstid--Kai-Spurkland Regjeringen vedtok nylig ny instruks om Forsvarets bistand til politiet.
AP170630https://www.aftenposten.no/verden/Hawaii-vil-stanse-Trumps-innreiseforbud--igjen-624321b.html De føderale myndighetene har sendt en instruks til USAs ambassader og konsulater om hvordan de skal vurdere visumsøknader.
AA170630 De føderale myndighetene har sendt en instruks til USAs ambassader og konsulater om hvordan de skal vurdere visumsøknader.
AA170629 De skal fungere som instruks for dem som vurderer og eventuelt innvilger visumsøknader til USA.
AA170628 Han vil også ha en klar instruks for hvem som skal kontaktes.
VG170626 VG har spurt statsråden om hvorfor hun ikke har sørget for at Stortingets instruks ble fulgt opp, og hvorvidt hun var kjent med Bufdirs vurdering fra august 2016.
DB170626 Det ble forstått som en direkte instruks til domstolene i Hongkong om hvorledes de skulle forholde seg under rettssakene mot de folkevalgte som nå er i ferd med å bli ekskludert.
VG170624 | Bufdir om Fyrlykta-saken i 2016 : I strid med Stortingets instruks
VG170624 Slik vi vurderte det var det ikke grunnlag for å stoppe kjøpene fra Fyrlykta den gangen, skriver Trommald, som også poengterer at Stortingets instruks har ligget til grunn for alt arbeid.
VG170619 Regjeringen utarbeidet raskt en ny instruks om objektsikring som trådte i kraft 24. august 2012.
DA170619 Dette vil i så fall føre til en nedkjøling av forholdet til Iran, samt en instruks til al-Jazeera om ikke lenger å kritisere Saudi-Arabia.
DN170616 Regjeringen mener ny instruks bidrar til at man raskt kan beslutte koordinert innsats muntlig uten å gå lange tjenesteveier gjennom opptil seks instanser.
DB170616 NY LOV : Statsminister Erna Solberg, Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og justisminister Per Willy Amundsen under pressemøte om regjeringens forslag til ny sikkerhetslov og ny instruks for forsvarets støtte til politiet.
AA170616 | Ny instruks skal forenkle samarbeidet mellom politi og forsvar ¶
DA170615 Etter hans oppfatning var målingen utført etter gjeldende instruks for bruk av lasermåler.
AP170615https://www.aftenposten.no/norge/800-boligblokker-i-Oslo-er-hoyere-enn-brannvesenets-stigebiler-Hva-gjor-du-hvis-det-brenner-623254b.html Norsk instruks : - Kom deg ut tidlig !
AP170615 Norsk instruks : - Kom deg ut tidlig !
NL170614 I tillegg styrer Kulturdepartementets fondet gjennom instruks og årlige tildelingsbrev.
AP170612https://www.aftenposten.no/norge/Ulv-tok-ytterligere-12-sauer-i-helgen--na-frykter-bondene-blodig-beitesommer-622969b.html april avviste en samlet Energi- og miljøkomité Helgesens forslag, og kom i stedet med en instruks om å endre rovviltforskriften.
AP170612 april avviste en samlet Energi- og miljøkomité Helgesens forslag, og kom i stedet med en instruks om å endre rovviltforskriften.
VG170610 - Vi er ikke kjent med detaljene i saken om den domfelte og vi har ikke fått noen informasjon, eller instruks , fra Norges Rytterforbund, eller andre instanser angående ham.
DB170608 Comey sa at han ikke fikk en direkte ordre om å stanse etterforskingen av Flynn, men at han mer oppfattet det som en instruks , eller et sterkt ønske.
AA170608 Etter en heftig ulvestrid og instruks fra Stortinget har miljøminister Vidar Helgesen ( H ) endret rovviltforskriften.
VG170607 For å unngå slike skader har vi gitt instruks om at det skal gis rask fellingstillatelse, både i forkant av, og under, beitesesongen og at det i tillegg skal være høy beredskap for at en skal kunne gi tillatelsen, sier han til VG.
DB170530 Han viste til at Helseetaten forholder seg til bystyrets instruks for saksbehandling i saker om økonomiske uregelmessigheter og misligheter i Oslo kommune.
DB170530 Han viser til at Helseetaten forholder seg til bystyrets instruks for saksbehandling i saker om økonomiske uregelmessigheter og misligheter i Oslo kommune.
FV170529 Ifølge NTB har idrettsdepartementet sendt et rundskriv til lokale myndigheter med instruks om å fjerne ordet « arena » fra kommunale anlegg.
VG170528 desember i 2015 besluttet POD svært overraskende å nedlegge sentralen, som ifølge Justisdepartementets instruks til POD skulle være « konseptet » for alle politidistriktene i Norge.
SA170528 Ifølge NTB har idrettsdepartementet sendt et rundskriv til lokale myndigheter med instruks om å fjerne ordet « arena » fra kommunale anlegg.
BT170528 Ifølge NTB har idrettsdepartementet sendt et rundskriv til lokale myndigheter med instruks om å fjerne ordet « arena » fra kommunale anlegg.
AP170528 Ifølge NTB har idrettsdepartementet sendt et rundskriv til lokale myndigheter med instruks om å fjerne ordet « arena » fra kommunale anlegg.
DN170524 Han har tidligere vist til at det første Sandberg gjorde som statsråd, var å innføre en instruks som gjorde det enkelt å flytte fiskekvoter fra små båter til store.
BT170524 Dessuten : Det er en soleklar politisk instruks .
BT170522 Innovests rolle er å administrere institusjonenes forskningsmidler etter institusjonenes instruks .
AA170518 Retten mener at bedriften skulle ha utarbeidet en instruks om hvordan de ansatte skulle forholde seg ved lekkasjer fra tankanlegget.
VG170517 Riksrevisjonen : Disse statsrådene brøt regjeringens egen instruks
NL170515 Wexelsplakaten var en instruks til lærerne som Helge Dahl omtaler som fornorskingens Magna charta ( Språkpolitikk og skolestell i Finnmark 1814-1905, s.243 ).
AP170504 For hvem er det som skriver boken når departementet har laget en 10-siders instruks om alle hensyn som skal tas og hvilket innhold som skal med ?
VG170503 Les også : Fem statsråder brøt regjeringens instruks
VG170502 | Fem statsråder brøt regjeringens instruks
VG170502 Les også : Disse statsrådene brøt regjeringens instruks
VG170427 Grigorij Rodtsjenkov har tidligere hevdet at han bidro til jukset etter instruks fra sportsministeriet.
VG170427 - Foreligger det en instruks om hva man kan veilede om og ikke ?
SA170426 Nå er det full TV-krig : Eliteseriespillere- og trenere har fått instruks om at de ikke må stille i FotballXtra.
BT170426 Nå er det full TV-krig : Eliteseriespillere- og trenere har fått instruks om at de ikke må stille i FotballXtra.
AP170426 Nå er det full TV-krig : Eliteseriespillere- og trenere har fått instruks om at de ikke må stille i FotballXtra.
AP170424https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Forskere-mener-Stortingets-ulvemal-er-lovstridig-og-apenbart-absurd-617328b.html april avviste en samlet Energi- og miljøkomité Helgesens forslag, og kom i stedet med en instruks om å endre rovviltforskriften.
AP170424 april avviste en samlet Energi- og miljøkomité Helgesens forslag, og kom i stedet med en instruks om å endre rovviltforskriften.
DA170423 Jeg vil derfor ta initiativ til at dette presiseres i instruks til forskrift om tildeling av kommunal bolig.
DA170423 Instruks
DN170422 » Ikke ny instruks nå ¶
DN170422 Hvis det skal endres, må en ny instruks være mer detaljert enn bare å påpeke sårbarhet som en faktor, sier Grimsmo.
DB170422 Norsk Toppfotball sendte onsdag ut en instruks til lagene i Eliteserien om ikke å stille opp i TV 2s FotballXtra.
DB170422 - Vi har en instruks allerede som sier at vi skal vektlegge sårbarhetskriterier.
DB170422 Instruks finnes alleredes ¶
VG170421 Marit Arnstad har trolig rett i at komiteens avvisning av statsrådens lovendring og den samtidige anmodning om å endre rovviltforskriften, må forstås som en instruks .
VG170421 Hvis Stortinget mener en instruks kun er politisk forpliktende, må han enten bøye seg, eller møte Sps mistillitsforslag.
VG170420 Han synes ikke noe om at flere Eliteserie-klubber støtter Norsk Toppfotballs instruks .
VG170420 Nyhets- og sportsredaktør Jan Ove Årsæther i TV 2 synes ikke noe om at flere Eliteserie-klubber støtter Norsk Toppfotballs instruks .
VG170420 I går sendte Norsk Toppfotball ( NTF ) ut en instruks til lagene i Eliteserien om ikke å stille opp i TV 2s FotballXtra.
SA170420 Norsk Toppfotball sendte onsdag ut en instruks til lagene i Eliteserien om ikke å stille opp i TV 2s FotballXtra.
AP170420 Norsk Toppfotball sendte onsdag ut en instruks til lagene i Eliteserien om ikke å stille opp i TV 2s FotballXtra.
SA170419https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Eliteseriespillerne-oppfordres-til-TV-2-nekt---En-boikott-som-vi-bare-ser-i-mindre-modne-demokratier-234214b.html Norsk Toppfotball sendte onsdag ut en instruks til lagene i Eliteserien om ikke å stille opp i TV 2s FotballXtra.
SA170419 Norsk Toppfotball sendte onsdag ut en instruks til lagene i Eliteserien om ikke å stille opp i TV 2s FotballXtra.
FV170419 Norsk Toppfotball sendte onsdag ut en instruks til lagene i Eliteserien om ikke å stille opp i TV 2s FotballXtra.
DB170419 Norsk Toppfotball sendte onsdag ut en instruks til lagene i Eliteserien om ikke å stille opp i TV 2s FotballXtra.
BT170419 Norsk Toppfotball sendte onsdag ut en instruks til lagene i Eliteserien om ikke å stille opp i TV 2s FotballXtra.
AP170419https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Eliteseriespillerne-oppfordres-til-TV-2-nekt---En-boikott-som-vi-bare-ser-i-mindre-modne-demokratier-234214b.html Norsk Toppfotball sendte onsdag ut en instruks til lagene i Eliteserien om ikke å stille opp i TV 2s FotballXtra.
AP170419 Norsk Toppfotball sendte onsdag ut en instruks til lagene i Eliteserien om ikke å stille opp i TV 2s FotballXtra.
AA170419 En ny instruks fra nettopp samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gjør imidlertid at dette kan være lettere sagt enn gjort.
AA170403 Justis- og beredskapsdepartementet har gitt UDI en generell instruks om tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse når beskyttelsesbehovet er bortfalt.
DB170402 « Politidirektoratet har ikke etablert styring og oppfølging av politidistriktene i tråd med instruks om sikring og beskyttelse ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig. » « Politidirektoratet har ikke utarbeidet nærmere bestemmelser og prosedyrer for utpeking og klassifisering av objekter som skal sikres og beskyttes ved bruk av sikringsstyrker. » « P
DA170325 Verken politiet eller Forsvaret er i stand til å beskytte viktige mål i Norge mot terror, slo Riksrevisjonen fast i oktober i fjor da den undersøkte om Forsvaret og Politidirektoratet etterlevde Stortingets instruks etter 22. juli.
DA170325 Riksrevisjonen konkluderer med at Politidirektoratet ikke har etablert styring og oppfølging av politidistriktene i tråd med instruks om sikring og beskyttelse ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig, og mener direktoratet ikke utarbeidet nærmere prosedyrer for å peke ut objekter som skal sikres og beskyttes.
DN170324 « Politidirektoratet har ikke etablert styring og oppfølging av politidistriktene i tråd med instruks om sikring og beskyttelse ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig.
DN170324 « Politidirektoratet har ikke etablert styring og oppfølging av politidistriktene i tråd med instruks om sikring og beskyttelse ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig ».
DB170323 « Politidirektoratet har ikke etablert styring og oppfølging av politidistriktene i tråd med instruks om sikring og beskyttelse ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig. » « Politidirektoratet har ikke utarbeidet nærmere bestemmelser og prosedyrer for utpeking og klassifisering av objekter som skal sikres og beskyttes ved bruk av sikringsstyrker
DB170323 dette : ¶ * " Politidirektoratet har ikke etablert styring og oppfølging av politidistriktene i tråd med instruks om sikring og beskyttelse av ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig. " * " Politidirektoratet har ikke utarbeidet nærmere bestemmelser og prosedyrer for utpeking og klassifisering av objekter som skal sikres og beskyttes ved bruk av sikringsstyrker.
DA170323 Blant annet heter det : ¶ * « Politidirektoratet har ikke etablert styring og oppfølging av politidistriktene i tråd med instruks om sikring og beskyttelse ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig. » * « Politidirektoratet har ikke utarbeidet nærmere bestemmelser og prosedyrer for utpeking og klassifisering av objekter som skal sikres og beskyttes ved bruk av sikri
AA170323 Riksrevisjonen har ifølge avisen blant annet pekt på at Politidirektoratet ikke har etablert styring og oppfølging av politidistriktene i tråd med instruks om sikring og beskyttelse ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig.
VG170322 I avhør har politiinspektøren forklart at Jensen skulle avvikle alt av informanter - og i den grad det skulle drives, så skulle det skje i henhold til instruks .
VG170322 Jensen var oppgitt for at ingen av kollegene respekterte ham og stillingsinstruksen han jobbet ut i fra - en instruks som Aas selv hadde godkjent før arbeidet som rådgiver var etablert.
BT170322 Biler er den beste og mest effektive metoden for å drepe store mengder mennesker, skriver IS-bladet, som gir detaljert instruks om hvilke egenskaper kjøretøyet bør ha for å « knuse flest mulig ofre ».
AP170322 Biler er den beste og mest effektive metoden for å drepe store mengder mennesker, skriver IS-bladet, som gir detaljert instruks om hvilke egenskaper kjøretøyet bør ha for å « knuse flest mulig ofre ».
DB170321 januar 2011 kom en ny instruks om bedre terrorsikring.
AP170321https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Fem-ting-a-ta-med-seg-fra-da-Solberg-ble-stilt-til-veggs-om-beredskapen-617565b.html januar 2011 kom en ny instruks om bedre terrorsikring.
AP170321 januar 2011 kom en ny instruks om bedre terrorsikring.
AP170321 Stortinget har sagt at dette skal være i orden, det samme gjør regjeringens instruks .
AP170321 juli 2011 kom en ny instruks fra regjeringen om bedre terrorsikring.
AA170321 januar 2011 kom en ny instruks om bedre terrorsikring.
AA170321 Stortinget har sagt at dette skal være i orden, det samme gjør regjeringens instruks .
AA170321 juli 2011 kom en ny instruks fra regjeringen om bedre terrorsikring.
DA170320 januar 2011 kom en ny instruks om bedre terrorsikring.
AP170320https://www.aftenposten.no/norge/Forsvaret-og-politiet-rykende-uenig-med-Riksrevisjonen-om-evnen-til-terrorsikring-617533b.html januar 2011 kom en ny instruks om bedre terrorsikring.
AP170320 januar 2011 kom en ny instruks om bedre terrorsikring.
AA170320 januar 2011 kom en ny instruks om bedre terrorsikring.
BT170319 Kort etter ga Stortinget den daværende regjeringen instruks om å pålegge Forsvaret og politiet å planlegge og gjennomføre « grunnsikring » av viktige bygg.
BT170319 Kort etter ga Stortinget den daværende regjeringen instruks om å pålegge Forsvaret og politiet å planlegge og gjennomføre « grunnsikring » av viktige bygg.
DA170314 - I Klima- og miljødepartementets instruks til Miljødirektoratet står det at etaten skal formidle pålitelig, aktuell og forståelig miljøinformasjon til allmennheten.
AA170313 - UDI har etter departementets instruks anerkjent ekteskapet i elleve saker der en av partene var under 16 år da ekteskapet ble inngått.
AA170307 En tidsbegrenset instruks fra departementet som gjelder fram til årsskiftet, gir dessuten politiet tilgang til opplysninger om samtlige beboere i et mottak.
DB170306 dikert fan - sist høst fortalte Princes faste lydtekniker Susan Rogers, under et foredrag på institutt for Musikkvitenskap i Oslo, at han på et tidspunkt kjøpte inn rundt førti eksemplarer av Bushs mesterverk « Hounds of Love », og ga albumet bort til samtlige medmusikanter og andre ansatte, med instruks om å lytte.
BT170306 Først av alt ønsker vi å understreke at billettkontrollørene sin instruks er at de ikke skal gå inn i diskusjoner med reisende.
DB170302 Instruks
DB170228 - Det står i sikkerhetsvaktenes instruks at politiet skal kontaktes.
DB170226 INSTRUKS : Regjeringen har instruert norske myndigheter til å grave opp gamle saker.
DB170225 Obama kastet ut immigranter i hopetall, men ga instruks om å konsentrere seg om nyankomne og tunge kriminelle.
AA170225 I en uttalelse sier hæren at den er under instruks fra president Jimmy Morales om å ikke tillate skipet tilgang til havnen for å hente kvinner som ønsker abort. ( ©NTB ) ¶
AA170224 I en uttalelse sier hæren at den er under instruks fra president Jimmy Morales om å ikke tillate skipet tilgang til havnen for å hente kvinner som ønsker abort.
VG170223 I svaret slår ekspedisjonssjef Thor Arne Aass fast at det ikke kan konkluderes med at Humlegård kjente eller burde ha kjent til en instruks og praksis om ikke å gripe inn ved grov narkotikakriminalitet.
AA170223 Mannen var tiltalt for å ikke å ha utarbeidet en skriftlig instruks for arbeidet eller ha sørget for en risikovurdering av arbeidet.
AA170222 Amnesty nevner også regjeringens instruks om å returnere asylsøkere til Afghanistan, som igjen førte til at 40 unge afghanere, flere antatt å være under 18 år, ble sendt tilbake til hjemlandet.
VG170221 I rapporten kommer Riksrevisjonen med svært sterk kritikk av regjeringen for ikke å følge opp Stortingets instruks om bedre sikring og samarbeid mellom politiet og Forsvaret.
VG170219 | Tydelig instruks om tvangsmidler i psykiatrien ¶
VG170219 Leder Helsedirektoratet gir nå helseforetakene tydelig instruks om bruk tvangsmidler i psykiatrien.
VG170219 Helsedirektoratet gir nå helseforetakene tydelig instruks om bruk tvangsmidler i psykiatrien.
VG170219 Direktoratets instruks er at alle vedtak om tvangsbruk skal gjennomgås.
SA170210 « Banken har ikke noe med å gå inn og ut av mine konti, uten etter min instruks », insisterer jeg sint.
DB170207 - I denne saken her burde byråden gitt en instruks om at Renovasjonsetaten videreformidler alle opplysninger øyeblikkelig, sier Hagen.
BT170202 Kort tid før hadde regjeringen gitt en ny instruks til Utlendingsdirektoratet om at de rundt 1.300 asylantene med multivisum, likevel ville få sine søknader realitetsbehandlet i Norge.
BT170201 Juridisk er dette ikke en instruks som tvinger Helgesen til å omgjøre hans opprinnelige vedtak.
DB170129 Og dette er i alle tilfeller en merkelig instruks .
DB170129 oktober, en drøy uke etter det første ILPI-oppslaget i VG, ble det gitt en instruks til hele UD-systemet, inkludert Norad.
AP170126 Trump har signert en instruks om at det blir statlig ansettelsesstopp, bortsett fra militære stillinger. 13.
DB170121 Vi behøver ikke kunne notene, vi er så visst ikke musikalske eksperter - men vi kunne under hans kyndige instruks finne veier i tonenes endeløse rikdom.
DB170112 Var det en instruks om at du skal kontaktes ?
DB170112 - Var det en instruks ?
SA170111 Men en instruks er et rammeverk, og det er mange måter å bruke den på uten å bryte den, sa han i retten onsdag. ( ©NTB ) ¶
AP170111 - Det er mange forskjellige måter å forholde seg til en instruks , uten å bryte den.
AP170111 - Instruks er bare en « rettesnor » ¶
AP170111 - Det er mange forskjellige måter å forholde seg til en instruks , uten å bryte den.
AP170111 - Instruks er bare en « rettesnor » ¶
DB170110 - Redusert klagefrist i asylsaker ¶ - Instruks om at dersom personer med midlertidig opphold ikke lengre trenger beskyttelse, skal det vurderes å tilbakekalle tillatelsen.
DB170110 - Innført instruks som nekter barnebruder å få familiegjenforening.
DB170110 Etter en generell instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet vurderer nå UDI om det er grunnlag for at tillatelsen til 1600 somaliere skal opphøre som følge av endringer i Somalia.
BT170110 En instruks som ble innført i 2003 gir kildeførere i politiet klare retningslinjer for rapportering og notoritet i arbeidet.
BT170110 Den assisterende sjefen for Spesialenheten redegjorde også i detalj om politiets instruks for behandling av informanter.
BT170110 En instruks som ble innført i 2003 gir kildeførere i politiet klare retningslinjer for rapportering og notoritet i arbeidet.
AP161018https://www.aftenposten.no/norge/Riksrevisjonen-slar-alarm-om-svikt-i-regjeringens-beredskapsarbeid-607018b.html Han « ser svært alvorlig på Riksrevisjonens merknader og funn, de svakhetene som påpekes og det faktum at instruks om sikring og beskyttelse av objekter ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig ikke er fulgt opp av Politidirektoratet ( POD ) og Justis- og beredskapsdepartementet på en fullt ut tilfredsstillende måte.
AP161018 Han « ser svært alvorlig på Riksrevisjonens merknader og funn, de svakhetene som påpekes og det faktum at instruks om sikring og beskyttelse av objekter ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig ikke er fulgt opp av Politidirektoratet ( POD ) og Justis- og beredskapsdepartementet på en fullt ut tilfredsstillende måte.
AP160831 I politiets egen instruks står det at barn som « hovedregel ikke plasseres på utlendingsinternatet i mer enn i 24 timer ».
AP160831 Bryter sin egen instruks - to barn innesperret over 18 døgn ¶
AP160527https://www.aftenposten.no/norge/Ble-utvist-fra-Storskog-i-2015_-havnet-i-Tyrkia-Na-er-han-tilbake-til-Norge-133598b.html I april ga innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) instruks om at alle Storskog-asylsøkere med korttidsvisum i Russland likevel skulle få sakene sine prøvet i Norge.
AP160527https://www.aftenposten.no/norge/Ble-utvist-fra-Storskog-i-2015_-havnet-i-Tyrkia-Na-er-han-tilbake-til-Norge-133598b.html - Det er ingen ny instruks om denne gruppen.
AP160127 For å redusere antallet asylankomster la Justisdepartementet fram en instruks i slutten av november, som senere er kritisert av FN og en rekke menneskerettighetsorganisasjoner.
AP160125 For å redusere antallet asylankomster la Justisdepartementet fram en instruks i slutten av november, som senere er kritisert av FN og en rekke menneskerettighetsorganisasjoner.
AP160125> For å redusere antallet asylankomster la Justisdepartementet fram en instruks i slutten av november, som senere er kritisert av FN og en rekke menneskerettighetsorganisasjoner.
AP160125> target="avis" href= For å redusere antallet asylankomster la Justisdepartementet fram en instruks i slutten av november, som senere er kritisert av FN og en rekke menneskerettighetsorganisasjoner.
AP160125> target="avis" href= target="avis" href= For å redusere antallet asylankomster la Justisdepartementet fram en instruks i slutten av november, som senere er kritisert av FN og en rekke menneskerettighetsorganisasjoner.