VG171231 Ugelvik mener kjernepoenget er at en egen institusjon for utlendinger åpner for at de innsatte får anledning til oppleve eller føle på apartheid eller diskriminering.
VG171231 De innsatte beskrev ofte Kongsvinger som en rasistisk institusjon bygd på diskriminering, går det frem av artikkelen.
AP171230 Svært mange i min situasjon holder seg hjemme, innendørs i egen bolig eller på institusjon .
AP171230 Som menneskerettsjurist ser jeg en viss ironi i at nettopp en institusjon som Oslo-senteret utlyser ulønnede stillinger.
VG171229 Etter at gutten ble registrert i Frankfurt, ble han plassert på en institusjon for ungdommer i Gemersheim-distriktet i delstaten Rheinland-Pfalz, hvor han bodde til september samme år.
AP171229 Alle enslige mindreårige blir møtt av enten familie eller andre omsorgspersoner, for eksempel representanter fra institusjon eller barnevern i det landet de ble tvangssendt til.
AP171227 Juletreet på Universitetsplassen er en institusjon i Oslo.
DB171225 Dronning Sonja har i mange år gjennomført førjulsvisitt ved en institusjon eller hos en organisasjon som ikke til vanlig får kongelige gjester.
DB171224 Endelig hadde han fått oppgradert fra håndkle til et raft tøystykke som matchet serken hans, og så skal han liksom kvitte seg med det bare for å feire at en udemokratisk institusjon befester makten sin enda litt mer ?
DB171224 Dronning Sonja har i mange år gjennomført førjulsvisitt ved en institusjon eller hos en organisasjon som ikke til vanlig får kongelige gjester.
DB171224 ( Dagbladet ) : Missekonkurranser står fortsatt som en sterk, kulturell institusjon i flere deler av verden, og få går såpass « all inn » som amerikanerne.
DB171223 Anine Kierulf, som er fagdirektør i Nasjonal institusjon for menneskerettigheter ( NIM ), har fått se eksempler på noen av kortene i spillet.
DA171222 Det er trist på institusjon .
VG171219 Dronning Sonja har i mange år gjennomført førjulsvisitt ved en institusjon eller hos en organisasjon som ikke til vanlig får kongelige gjester.
VG171219 Kvinnen er overført fra varetekt til en institusjon og ble i slutten av november avhørt på nytt.
DB171219 Fotballspilleren sier han har gått til psykolog og at han han har søkt om å bli lagt inn på en institusjon for spilleavhengigheten.
DB171219 Dronning Sonja har i mange år gjennomført førjulsvisitt ved en institusjon eller hos en organisasjon som ikke til vanlig får kongelige gjester.
DA171219 Dronning Sonja har i mange år gjennomført førjulsvisitt ved en institusjon eller hos en organisasjon som ikke til vanlig får kongelige gjester.
BT171219 Dronning Sonja har i mange år gjennomført førjulsvisitt ved en institusjon eller hos en organisasjon som ikke til vanlig får kongelige gjester.
AP171219 Dronning Sonja har i mange år gjennomført førjulsvisitt ved en institusjon eller hos en organisasjon som ikke til vanlig får kongelige gjester.
AA171219 Rosenborg er, som Trøndelag Teater, en institusjon .
AA171219 De har for lengst havnet på museum, og som band er de blitt en institusjon .
AA171219 Rosenborg er, som Trøndelag Teater, en institusjon .
AA171219 De har for lengst havnet på museum, og som band er de blitt en institusjon .
AA171219 Dronning Sonja har i mange år gjennomført førjulsvisitt ved en institusjon eller hos en organisasjon som ikke til vanlig får kongelige gjester.
DB171216 Fru Kennedy kaller Buckingham Palace for « annenrangs, falleferdig og trist », en « sliten institusjon uten plass i den moderne verden ».
DB171215 Det Nordbakken mener er utelatt, er i virkeligheten et sentralt poeng i Hverven tekst, der det står at « institusjoner spiller en vesentlig rolle i virkeliggjøring av frihet » ; rettssystemet er nevnt som eksempel på en slik institusjon .
AA171214 Det er en institusjon som bør ligge på statsbudsjettet.
NL171213 Med all respekt for Barentsekretariatet, som er en viktig institusjon i nord : Dette er meningsløst, det virker barnslig og tar seg dårlig ut.
AA171213 Fylkesordfører Pål Sæther Eiden understreket at årets prisvinner er en institusjon som er en viktig grunnmur og talerør for en hel befolkningsgruppe.
SA171212 I fjor ble 108.000 pasienter skrevet ut fra sykehus for å få oppfølging på sykehjem, institusjon eller fra kommunehelsetjenesten i sitt eget hjem.
NL171212 Selve kjernen i vernepliktsforsvaret som institusjon og det militære maktapparatets eksistensberettigelse - er å sette fellesskapets interesser foran sine egne.
DN171212 Vi trenger en objektiv institusjon med data det kan være enighet om, for eksempel foran lønnsoppgjør.
DB171211 Langs en lignende linje argumenterte også tidligere UiO-rektor Ole Petter Ottersen da han nedkjempet krav om boikott på egen institusjon : « Vitenskapelige nettverk kan ha stor betydning, ikke minst i konfliktsituasjoner og når det er behov for å påvirke politikken i et annet land ».
AP171211 Ved noen vestkantskoler etableres russebussene som en avgjørende sosial institusjon , gjerne med en Facebook-gruppe, allerede i første klasse.
AA171209 Å delta i fredsprisseremonien handler ikke bare å om hedre prisvinnerens arbeid, men også om å vise respekt for fredsprisen som institusjon .
DB171208 - Vi vil distansere oss fra å bli navngitt som en medansvarlig institusjon i forbindelse med disse hendelsene, har forbundet uttalt.
AA171208 Det har ikke vært noe godt år for Nobelprisen som institusjon .
AP171207 Dersom man bare opererer i et eget ekkokammer, utnyttes ikke pressen som institusjon i et demokratisk samfunn.
DB171202 - Årets navn i Dagbladet er blitt en institusjon og får stor oppmerksomhet i offentligheten.
DA171201 Den kjente svenske forfatteren Kjerstin Ekman karakteriserte i intervju med Dagens Nyheter denne uken Svenska Akademien som « en sektlignende institusjon ».
VG171130 « Senkveld med Thomas og Harald » er, og har vært, en institusjon på fredagene på TV 2 i 15 år, sier TV 2-sjef Olav T.
VG171130 « Senkveld med Thomas og Harald » er, og har vært, en institusjon på fredagene på TV 2 i 15 år, kommenterer TV 2-sjef Olav T.
DN171130 « Senkveld med Thomas og Harald » er, og har vært, en institusjon på fredagene på TV 2 i 15 år, kommenterer TV 2-sjef Olav T.
DN171130 De har en andel på over 40 prosent i den kommersielle målgruppen mellom 20 og 49 år, og har vært en institusjon på fredagskvelden på TV 2.
DN171130 « Senkveld med Thomas og Harald » er, og har vært, en institusjon på fredagene på TV 2 i 15 år, kommenterer TV 2-sjef Olav T.
DN171130 De har en andel på over 40 prosent i den kommersielle målgruppen mellom 20 og 49 år, og har vært en institusjon på fredagskvelden på TV 2.
DB171130 Tett oppfølging av mennesker på vei ut av institusjon er avgjørende.
AP171130 november og hevder med sterke ord at det som har skjedd er et brudd på prinsippet om at Statistisk sentralbyrå er en faglig uavhengig institusjon .
SA171128 Jenta var savnet fra en institusjon i Dusavik-Grødem-området.
NL171128 Den gamle folkeskolen var en norsk institusjon - da den ble innført en dansk.
DB171128 15-åringen rømte fra institusjon før Marie ( 17 ) ble knivdrept.
DA171125 « Når en institusjon som utnevner nobelprisvinnere havner i en situasjon som dette, risikerer det naturligvis å påvirke Nobelprisen negativt », skriver Nobel-direktøren til Dagens Nyheter.
BT171125 Det er 82 år gamle Jorunn Molnes som er savnet fra en institusjon i Førde.
DA171122 « Årets vinner har gjennom et langt kunstnerliv latt barns nysgjerrighet og vitebegjær være førende og forførende », skriver juryen som i går tildelte Kari Grossmann Brageprisens hederspris, en pris som ifølge statuttene tildeles intet mindre enn « en person eller institusjon som i kraft av sin gjerning som forfatter, oversetter eller som på annen måte, har bidratt til å øke utbredelsen av eller forståelsen for
DB171121 Skatt er ett av få globale temaer som ikke reguleres av noen global, mellomstatlig institusjon .
DA171121 I tillegg til tre faste og en åpen klasse, deles det ut en hederspris til en person eller institusjon som har betydd mye for norsk litteratur.
DA171121 « Årets vinner har gjennom et langt kunstnerliv latt barns nysgjerrighet og vitebegjær være førende og forførende », skriver juryen som i går tildelte Kari Grossmann Brageprisens hederspris, en pris som ifølge statuttene tildeles intet mindre enn « en person eller institusjon som i kraft av sin gjerning som forfatter, oversetter eller som på annen måte, har bidratt til å øke utbredelsen av eller forståelsen for
SA171118 IDF har også vært en viktig institusjon for å skape likestilling.
DB171118 15-åringen rømte fra institusjon før Marie ( 17 ) ble knivdrept.
DB171117 En undersøkelse som Sentio foretok på oppdrag fra NSO tidligere i år viste at over 30 000 studenter - én av åtte - har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet fra en medstudent eller en ansatt på sin institusjon .
BT171117 En undersøkelse som Sentio foretok på oppdrag fra NSO tidligere i år viste at over 30.000 studenter - én av åtte - har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet fra en medstudent eller en ansatt på sin institusjon .
AP171117 Mercado de San Miguel ved Plaza Mayor var det første markedet som konverterte fra dagligdags handel til kulinarisk institusjon .
AA171117 Mercado de San Miguel ved Plaza Mayor var det første markedet som konverterte fra dagligdags handel til kulinarisk institusjon .
AA171117 - Her skal vi ikke markedsføre en institusjon , det er ingen salgbar kunst, og du blir ikke tatt til inntekt for noe annet enn hva kunst handler om, sier Tandberg.
VG171116 - Det her handler om styringen av en institusjon som har et eget lovverk som skal være frittstående per definisjon.
VG171115 - Å endre en grunnleggende institusjon som eksisterte lenge før staten vår, er noe som med rette bør avgjøres av innbyggerne, og valgdeltakelsen var høy på tross av alle som hevdet det ikke ville gå, sier Abetz.
VG171114 - Det her handler om styringen av en institusjon som har et eget lovverk som skal være frittstående per definisjon.
DB171114 - Å endre en grunnleggende institusjon som eksisterte lenge før staten vår, er noe som med rette bør avgjøres av innbyggerne, og valgdeltakelsen var høy på tross av alle som hevdet det ikke ville gå, sa Abetz.
DA171114 SSB må være, og skal være, en faglig uavhengig institusjon .
BT171114 Men uansett hva som kommer frem her, må Stortinget nå diskutere og ta stilling til om SSB fremover skal være en uavhengig faglig institusjon , eller om byrået skal trekkes nærmere den til enhver tid sittende regjering som et hjelpeorgan for denne.
BT171114 Bernt sier at SSB er en faglig uavhengig institusjon der administrerende direktør har store fullmakter og at Finansdepartementets oppgave begrenser seg til å kontrollere om byrået leverer det som er deres oppdrag, ikke å gå inn og styre det indre liv i institusjonen.
AP171114 Men uansett hva som kommer frem her, må Stortinget nå diskutere og ta stilling til om SSB fremover skal være en uavhengig faglig institusjon , eller om byrået skal trekkes nærmere den til enhver tid sittende regjering som et hjelpeorgan for denne.
AP171114 Bernt sier at SSB er en faglig uavhengig institusjon der administrerende direktør har store fullmakter og at Finansdepartementets oppgave begrenser seg til å kontrollere om byrået leverer det som er deres oppdrag, ikke å gå inn og styre det indre liv i institusjonen.
AP171114 - Det er tre viktige ting her ; museet som institusjon har høy troverdighet, og folk har tillit til informasjonen som kommer fra museet.
AA171114 - Festen skjedde ikke i regi av NTNU eller noen av våre studentorganer, og heller ikke i våre arealer, men i Studentersamfundet som er en uavhengig institusjon , skriver Borg.
DN171113 Meyer sier hun oppfattet den uoffisielle telefonsamtalen fra Finansdepartementet som uanstendig, samt en utidig politisk innblanding i en politisk uavhengig institusjon .
DB171113 Olas tilværelse tok en dramatisk vending da han, ikke helt ulogisk, fant at han nå bodde på « en institusjon » og ( blant annet derfor ) nektet å gå på skole.
BT171113 SSB må være, og skal være, en faglig uavhengig institusjon .
BT171113 Meyer sier til avisen at hun oppfattet dette som en utidig politisk innblanding i en politisk uavhengig institusjon , og ba om at Siv Jensen i så fall måtte instruere henne skriftlig dersom hun ønsket dette.
BT171113 Statistikkloven ( §4-1 ) av 1989 slår fast at SSB skal være en faglig uavhengig institusjon .
AP171113 SSB må være, og skal være, en faglig uavhengig institusjon .
AP171113 Meyer sier til avisen at hun oppfattet dette som en utidig politisk innblanding i en politisk uavhengig institusjon , og ba om at Siv Jensen i så fall måtte instruere henne skriftlig dersom hun ønsket dette.
AA171113 - Det at en etatssjef i en uavhengig institusjon går av etter mistillit fra statsråden er helt ekstraordinært.
AA171113 SSB må være, og skal være, en faglig uavhengig institusjon .
AA171113 Meyer sier til avisen at hun oppfattet dette som en utidig politisk innblanding i en politisk uavhengig institusjon , og ba om at Siv Jensen i så fall måtte instruere henne skriftlig dersom hun ønsket dette.
AA171113 SSB må være, og skal være, en faglig uavhengig institusjon .
AA171113 Meyer sier til avisen at hun oppfattet dette som en utidig politisk innblanding i en politisk uavhengig institusjon , og ba om at Siv Jensen i så fall måtte instruere henne skriftlig dersom hun ønsket dette.
VG171112 Meyer oppfattet dette som et uanstendig forslag, og en utidig politisk innblanding i en politisk uavhengig institusjon , og ba toppbyråkraten som ringte om å melde tilbake følgende til finansministeren : ¶
DN171112 Han sier det å lede en institusjon er noe helt annet enn å lede et selskap, og man må ikke forhaste seg med resultatorientering.
BT171112 Meyer sier hun oppfattet den uoffisielle telefonsamtalen fra Finansdepartementet som uanstendig, samt en utidig politisk innblanding i en politisk uavhengig institusjon .
AP171112 Meyer sier hun oppfattet den uoffisielle telefonsamtalen fra Finansdepartementet som uanstendig, samt en utidig politisk innblanding i en politisk uavhengig institusjon .
AA171112 Meyer sier hun oppfattet den uoffisielle telefonsamtalen fra Finansdepartementet som uanstendig, samt en utidig politisk innblanding i en politisk uavhengig institusjon .
VG171111 Videre sier Jensen at byrået er en viktig institusjon i det norske samfunnet og at uroen og bekymringene som har oppstått må ryddes av veien, og omdømmet og troverdigheten må bygges opp igjen.
VG171111 - SSB skal og må være en uavhengig faglig institusjon .
VG171110 - Hva slags konsekvenser tror du dette får for SSB som institusjon når du har en finansminister som ikke har tillit til lederen ?
DA171110 Meyer sier hun oppfattet den uoffisielle telefonsamtalen fra Finansdepartementet som uanstendig, samt en utidig politisk innblanding i en politisk uavhengig institusjon .
VG171109 « SSB vil som institusjon tape på dette », skriver de.
NL171109 " Ytring skal møtes med ytring " sier fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, Anine Kierulf ( Aftenposten 11.08 ).
DN171109 Boe viser til statistikkloven - Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå, paragraf 4 - 1 ( 1 ) der det heter at « Statistisk sentralbyrå er en faglig uavhengig institusjon som er underlagt det departement Kongen bestemmer ».
DA171108 For en institusjon som NFI er kreativ motstand mot bevilgende myndighet viktig for å skape større handlingsrom.
DB171107 Kelley ( 26 ) fra en psykiatrisk institusjon i 2012. 26 mennesker ble drept da Kelley åpnet ild i en kirke i Sutherland Springs i Texas søndag.
DB171107 Etter å ha forsøkt å lure med seg våpen inn på basen, ble han plassert på en psykiatrisk institusjon .
DA171107 Etter å ha forsøkt å lure med seg våpen inn på basen, ble han plassert på en psykiatrisk institusjon .
BT171107 Men før jeg går videre, er det viktig å ha sagt at SSB både er en sentral og viktig institusjon for politikkutforming i Norge, og det er utmerkede fagfolk der.
SA171106 Byplanmessig er det helt uforståelig at en lukket institusjon som et tinghus skal lokaliseres på en av byens kremtomter slik Bekhuskaien vil bli, etter at ferjetrafikken avvikles som følge av Ryfast.
AP171104 Hizbollah driver flere sykehus, og en institusjon for opptrening av personer med store fysiske skader.
AP171104 Dette er Hizbollahs egen institusjon der skadede soldater kan få hjelp.
AP171102 Hun beskriver SSB som en « tung og viktig institusjon », og mener dagens strid er svært sammensatt og avspeiler to ting : ¶
AP171102 I andre del føder hun en datter ( Siri ) som periodevis blir tatt fra henne og plassert på institusjon .
AP171101 På samme institusjon
AA171101 Martin Luther la vekt på den individuelle og personlige tro og tok avstand fra at kirken som institusjon skulle kunne forvalte spørsmålet om frelse på vegne av den enkelte.
VG171031 » Som inngang i en pamflett fra NKP ville denne fremstillingen virket plausibel og dertil komisk historieforfalskende, men som allmenn historiefremstilling fra en statlig institusjon som skal være nasjonens hukommelse blir dette bare rart.
VG171031 Den drapssiktede mannen blir tirsdag fremstilt for fire nye uker i varetekt, mens kvinnen er overført til en institusjon for psykisk helsevern.
AP171031 Personer som har behov for omfattende tjenester, får det i institusjon .
AP171031 I forkant av dette vedtaket la ikke virksomhetslederen, som er tittelen på pleie- og omsorgslederen i kommunen, skjul på at de ønsket ham på institusjon .
AP171031 Statistisk sentralbyrå ( SSB ) er en helt sentral samfunnsinstitusjon og har selv beskrevet seg som « En institusjon som teller ».
AA171031 Hun beskriver Mist som en utrolig god institusjon med en unik bredde.
DB171030 - Ved ikke å svare på kritikken, viser Hanne Tømta at hun ikke forstår eksistensgrunnlaget for sin egen institusjon .
AP171030 Barn har ifølge pasientloven rett til å ha foreldre til stede ved innleggelse på institusjon .
AP171029 Han ramser opp : 255 nye plasser for soning med fotlenke, 130 plasser for soning i institusjon og etablering av et landsdekkende narkotikaprogram med domstolskontroll.
AP171029 Det mistenkeliggjør alle elever, hvilket undergraver skolen som en institusjon som skal skape nettopp tillit.
DB171028 Reitan-slektas Rema 1000 har vært en institusjon for folks varehandel i årevis og et milliardforetak for dem selv.
BT171028 Han er utdannet vernepleier og jobbet blant annet på Emma Hjorths Hjem, en institusjon for psykisk utviklingshemmede, som han senere skrev en bok om.
AP171026 I rapporten kommer det frem at 23,8 prosent hverken fullførte utdanningen eller begynte på en annen institusjon , ifølge Khrono.
SA171025 Tallene viser også at det totale antallet fødsler utenfor institusjon holder seg stabilt på rundt 400.
SA171025 Ser vi på alle ufrivillige fødsler utenfor institusjon , inkludert de som foregår hjemme og andre steder, er det ikke en nedgang - tvert imot, sier hun.
SA171025 Manglende tilgang til overvåking og mulighet til å gjennomføre tiltak, er sannsynligvis en medvirkende faktor til at det er økt risiko for å dø ved ikke-planlagt fødsel utenfor institusjon , sier Engjom.
SA171025 Hun erfarer at det er en stor påkjenning for gravide å måtte føde utenfor institusjon .
SA171025 FORSKER : Stipendiat ved Universitetet i Bergen, Hilde Engjom, har forsket på ikke-planlagte fødsler utenfor institusjon .
SA171025 En annen som har forsket på ikke-planlagte fødsler utenfor institusjon , er Hilde Engjom ved Universitetet i Bergen.
SA171025 - Ingen nedgang i ufrivillige fødsler utenfor institusjon
SA171025 - Det er ikke faglig eller vitenskapelig grunnlag for å skille transportfødsler fra andre ikke-planlagte fødsler utenfor institusjon .
SA171025 ) er årsaker til dødsfall ved uplanlagte fødsler utenfor institusjon .
SA171025 Manglende tilgang til overvåking og mulighet til å gjennomføre tiltak, er sannsynligvis en medvirkende faktor til at det er økt risiko for å dø ved ikke-planlagt fødsel utenfor institusjon , sier Engjom.
SA171025 Lederen i Jordmorforbundet understreker at det ikke har vært en nedgang i ufrivillige fødsler utenfor institusjon .
SA171025 Hun erfarer at det er en stor påkjenning for gravide å måtte føde utenfor institusjon .
SA171025 FORSKER : Stipendiat ved Universitetet i Bergen, Hilde Engjom, har forsket på ikke-planlagte fødsler utenfor institusjon .
SA171025 Erlandsen påpeker at antall transportfødsler nærmest er halvert de siste 15 årene, men legger til at fødsler utenfor institusjon ikke er ønskelig.
SA171025 En annen som har forsket på ikke-planlagte fødsler utenfor institusjon , er Hilde Engjom ved Universitetet i Bergen.
SA171025 - Ser vi på alle ufrivillige fødsler utenfor institusjon , inkludert de som foregår hjemme og andre steder, er det ikke en nedgang - tvert imot, sier Schjelderup.
SA171025 ) er årsaker til dødsfall ved uplanlagte fødsler utenfor institusjon .
DB171025 Minnemynter er i dag blant de største hedersutmerkelser en person eller en institusjon kan få ved jubileer eller andre markeringer.
DB171025 Men verre er det at en institusjon med historie tilbake til sist på 1600-tallet vil stå i fare for å måtte nedlegges.
BT171025 Manglende tilgang til overvåking og mulighet til å gjennomføre tiltak, er sannsynligvis en medvirkende faktor til at det er økt risiko for å dø ved ikke-planlagt fødsel utenfor institusjon , sier Engjom.
BT171025 Lederen i Jordmorforbundet understreker at det ikke har vært en nedgang i ufrivillige fødsler utenfor institusjon .
BT171025 Hun erfarer at det er en stor påkjenning for gravide å måtte føde utenfor institusjon .
BT171025 FORSKER : Stipendiat ved Universitetet i Bergen, Hilde Engjom, har forsket på ikke-planlagte fødsler utenfor institusjon .
BT171025 Erlandsen påpeker at antall transportfødsler nærmest er halvert de siste 15 årene, men legger til at fødsler utenfor institusjon ikke er ønskelig.
BT171025 En annen som har forsket på ikke-planlagte fødsler utenfor institusjon , er Hilde Engjom ved Universitetet i Bergen.
BT171025 - Ser vi på alle ufrivillige fødsler utenfor institusjon , inkludert de som foregår hjemme og andre steder, er det ikke en nedgang - tvert imot, sier Schjelderup.
BT171025 ) er årsaker til dødsfall ved uplanlagte fødsler utenfor institusjon .
AP171025 Tallene viser også at det totale antallet fødsler utenfor institusjon holder seg stabilt på rundt 400.
AP171025 Ser vi på alle ufrivillige fødsler utenfor institusjon , inkludert de som foregår hjemme og andre steder, er det ikke en nedgang - tvert imot, sier hun.
AP171025 Manglende tilgang til overvåking og mulighet til å gjennomføre tiltak, er sannsynligvis en medvirkende faktor til at det er økt risiko for å dø ved ikke-planlagt fødsel utenfor institusjon , sier Engjom.
AP171025 Hun erfarer at det er en stor påkjenning for gravide å måtte føde utenfor institusjon .
AP171025 FORSKER : Stipendiat ved Universitetet i Bergen, Hilde Engjom, har forsket på ikke-planlagte fødsler utenfor institusjon .
AP171025 En annen som har forsket på ikke-planlagte fødsler utenfor institusjon , er Hilde Engjom ved Universitetet i Bergen.
AP171025 - Ingen nedgang i ufrivillige fødsler utenfor institusjon
AP171025 - Det er ikke faglig eller vitenskapelig grunnlag for å skille transportfødsler fra andre ikke-planlagte fødsler utenfor institusjon .
AP171025 ) er årsaker til dødsfall ved uplanlagte fødsler utenfor institusjon .
AP171025 Manglende tilgang til overvåking og mulighet til å gjennomføre tiltak, er sannsynligvis en medvirkende faktor til at det er økt risiko for å dø ved ikke-planlagt fødsel utenfor institusjon , sier Engjom.
AP171025 Lederen i Jordmorforbundet understreker at det ikke har vært en nedgang i ufrivillige fødsler utenfor institusjon .
AP171025 Hun erfarer at det er en stor påkjenning for gravide å måtte føde utenfor institusjon .
AP171025 FORSKER : Stipendiat ved Universitetet i Bergen, Hilde Engjom, har forsket på ikke-planlagte fødsler utenfor institusjon .
AP171025 Erlandsen påpeker at antall transportfødsler nærmest er halvert de siste 15 årene, men legger til at fødsler utenfor institusjon ikke er ønskelig.
AP171025 En annen som har forsket på ikke-planlagte fødsler utenfor institusjon , er Hilde Engjom ved Universitetet i Bergen.
AP171025 - Ser vi på alle ufrivillige fødsler utenfor institusjon , inkludert de som foregår hjemme og andre steder, er det ikke en nedgang - tvert imot, sier Schjelderup.
AP171025 ) er årsaker til dødsfall ved uplanlagte fødsler utenfor institusjon .
AA171025 Manglende tilgang til overvåking og mulighet til å gjennomføre tiltak, er sannsynligvis en medvirkende faktor til at det er økt risiko for å dø ved ikke-planlagt fødsel utenfor institusjon , sier Engjom.
AA171025 Lederen i Jordmorforbundet understreker at det ikke har vært en nedgang i ufrivillige fødsler utenfor institusjon .
AA171025 Hun erfarer at det er en stor påkjenning for gravide å måtte føde utenfor institusjon .
AA171025 FORSKER : Stipendiat ved Universitetet i Bergen, Hilde Engjom, har forsket på ikke-planlagte fødsler utenfor institusjon .
AA171025 Erlandsen påpeker at antall transportfødsler nærmest er halvert de siste 15 årene, men legger til at fødsler utenfor institusjon ikke er ønskelig.
AA171025 En annen som har forsket på ikke-planlagte fødsler utenfor institusjon , er Hilde Engjom ved Universitetet i Bergen.
AA171025 - Ser vi på alle ufrivillige fødsler utenfor institusjon , inkludert de som foregår hjemme og andre steder, er det ikke en nedgang - tvert imot, sier Schjelderup.
AA171025 ) er årsaker til dødsfall ved uplanlagte fødsler utenfor institusjon .
DB171024 Kulturdepartementet opplyser i en e-post at det er ikke uvanlig at både leder og nestleder skiftes ut når det først skal oppnevnes et nytt styre i en institusjon .
DB171024 Uansett er det, som alltid, den enkelte institusjon som må ta det største ansvaret, ikke være så redde for negativ PR, sørge for at alle vet at det finnes grenser og rutiner, og håndheve disse.
AP171023 På sikt er det få ting som svekker en institusjon mer enn om korrupt praksis får leve videre, og da taper vi alle.
VG171021 Han minner om at « la Generalitat » - en institusjon som består av den katalanske regjeringen, parlamentet og presidenten - er en institusjon som er anerkjent i den spanske grunnloven.
VG171021 Han minner om at « la Generalitat » - en institusjon som består av den katalanske regjeringen, parlamentet og presidenten - er en institusjon som er anerkjent i den spanske grunnloven.
AP171021 Dette skal blant annet bidra til at barna ikke må på institusjon .
DB171019 - Vi har aldri gått ut og godkjent en bestemt utdanning ved en bestemt institusjon .
DB171019 - Jeg ble ferdigutdannet som psykolog i Ungarn i januar 2016 og fikk jobb på en institusjon . 24. februar søkte jeg om lisens.
AP171019 Mamma Ellen Marie Langnes sier det aldri har vært noe tema å sende Trym på en institusjon .
AP171019 Universitetet er en fri og uavhengig institusjon der kunnskap utvikles, bevares og formidles.
DB171018 Hun har en formidabel kompetanse, samt praksis ved en mindre institusjon før spranget til hovedstaden.
AP171018 Neste uke skal vi intervjue Martin Veland som jobber som sykepleier ved lukket institusjon .
AP171018 Neste uke møter vi Martin Veland som jobber som sykepleier ved lukket institusjon .
NL171017 Men spesielt skuffet er jeg over fagdirektøren ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter Anine Kierulf som mener at en indianer karnevalskostyme representerer ytringsfrihet, ( ja, hva var det Siv Jensen prøvde å ytre i såfall ?
NL171017 Et enetiltak er en ordning der ungdom med større atferdsvansker blir plassert alene i en institusjon sammen med flere voksne. 76% av ungdom i institusjoner har minst én diagnose med alvorlig psykisk lidelse.
NL171017 De må tilbringe en periode på institusjon .
AA171017 Det er dessuten fint om jeg kan være der litt før den stenger, slik at ungene slipper å oppholde seg mer enn ni timer i en offentlig institusjon .
DB171016 Det burde jeg som privilegert menneskebarn ikke ha gjort, » skriver Anine Kierulf, fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.
AA171016 Ikke prosjekt, men institusjon
DB171015 mai i år døde Brady på Ashworth Hospital, en psykiatrisk institusjon .
BT171015 Da kvalitetsmeldingen ble vedtatt, ble det opp til hver enkelt institusjon å finne frem til gode meritteringsordninger for undervisning - innen 2019.
AP171013 * Har siden utviklet seg til en mektig institusjon , med enorm innflytelse både politisk, økonomisk og militært.
DA171010 Men jeg er fortsatt bare en betrakter, og teatret som institusjon er jo heller ikke revolusjonært.
DB171009 ( Dagbladet ) : « Saturday Night Live », eller « SNL » på folkemunne, er en institusjon i USA.
DB171009 Dette er mildt sagt uryddig, dersom man ønsker å løfte fram NRK som en uavhengig journalistisk institusjon og ikke som et underbruk av staten.
AP171009 I Søgne finnes det allerede en institusjon , og denne skal nå forsterkes slik at ungdom og barn med psykiske problemer kan få hjelp.
DB171008 Selv om korpset ble etablert i 1844, var det El Caudillo ( føreren ), Francisco Franco, som gjorde det til en ultranasjonalistisk, halvfascistisk, undertrykkende og brutal institusjon .
AP171008 Av forsvarlighetshensyn bør denne behandlingen skje på institusjon , men den kan i enkelte tilfeller også gjøres poliklinisk.
DA171006 Vinneren utpekes av Svenska Akademin, privat institusjon som består av 18 medlemmer - forfatter, kritikere m.m - utnevnt på livstid.
AP171006 Der kan hver institusjon putte hva de vil.
AP171005 | Brann i institusjon i Tranby i Buskerud ¶
AP171005 Det brøt ut brann på en institusjon i Kirkelina på Tranby i Buskerud onsdag kveld.
AP171005 - Beboerne er plassert på en annen institusjon .
AA171005 | Brann i institusjon i Tranby i Buskerud ¶
AA171005 Det brøt ut brann på en institusjon i Kirkelina på Tranby i Buskerud onsdag kveld.
AA171005 - Beboerne er plassert på en annen institusjon .
DB171004 Selv mener jeg universitetet har gått glipp av muligheten til å vise seg som en institusjon på høyde med sin egen samtid.
DB171004 - Slik handler en institusjon som ikke forstår sitt offentlige oppdrag eller sin egen virksomhet, som ikke har grunnleggende kunnskap om formidling av kunstnerisk arbeid, og som ikke har selvtillit ettersom de innerst inne oppfatter at eksistensen deres bygger på billettsalg, skriver Paulin.
DB171004 - Slik handler en institusjon som ikke forstår sitt offentlige oppdrag eller sin egen virksomhet, som ikke har grunnleggende kunnskap om formidling av kunstnerisk arbeid, og som ikke har selvtillit ettersom de innerst inne oppfatter at eksistensen deres bygger på billettsalg, skriver Paulin.
DA171004 Scenene vi spilte inn på Schrøder representerer de sjeldne øyeblikkene for en skuespiller når man faktisk får mulighet til å filme på et virkelig sted, sier Michael Fassbender om den kjente Oslo-restauranten som er Harry Holes faste vannhull, en brunbarket institusjon kjent langt utenfor byens og landets grenser ikke minst takket være Jo Nesbøs krimbøker.
AP171004 Heidar, medforfatter av Stortingets historie 1964-2014, sier det har vært en styrke for Stortinget som institusjon og for Stortingets arbeid at stortingspresidentene har vært samlende og nytt allmenn tillit.
AP171003 Hvis de er uenige i denne konklusjonen fra en ledende medisinsk institusjon i USA, som støttes helt til topps i National Institutes of Health, burde de kanskje heller ha kritisert rapporten og forskerne som står bak den, i stedet for å skyte på meg ?
VG171002 Både som institusjon har vi ansvar, og den kliniske vurderingen er legespesialisten ansvarlig for, sier Sæther.
DB170930 Slike feil er pinlig for det faglige omdømmet til en ellers svært anerkjent institusjon .
AA170930 Lørdag kveld ble Trond Giskes tante, som er blitt en egen institusjon i Ap og fagbevegelsen, spesielt i Trøndelag, 90 år.
DA170929 - De ufrivillige fødslene utenfor institusjon har doblet seg de siste ti årene.
AP170929 Anine Kierulf, fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, kvitterte med å be Solberg feie for egen dør.
AA170929 Fredag ble de utplassert ved ambassaden, synagogen og én annen jødisk institusjon i den danske hovedstaden.
AA170928 februar i Dokkhuset, blir det konsert med en annen amerikansk musikalsk institusjon , nemlig storbandet Blood, Sweat & Tears - et internasjoinalt ledende jazzrockband siden starten i New York i 1967.
VG170927 Det ble også stilt flere kritiske spørsmål til selve prosjektet : « Er ønsket om å optimalisere ytelse viktigere enn å diagnostisere en tilstand med astmatiske komponenter ? » og « Hvorfor stiller ikke prosjektleder og ansvarlig institusjon flere spørsmål ved egen praksis, hvis det man gjør er å tilrettelegge for ytelser som kan skade deltagernes lunger på lengre sikt », skrev « REK Sør-øst » i 2012.
VG170927 Howman avviser at Verdens antidopingbyrå er ødelagt som institusjon .
AA170927 Hvorfor skulle jeg ikke også hete emeritus i en institusjon som burde sitte i førersete i kjønnsnøytrale benevnelser ?
AA170925 Den drapssiktede kvinnen har av helsemessige årsaker blitt overført til psykiatrisk institusjon .
AP170924 I kveld er det duket for en ny runde i debatten om overvåkning på Litteraturhuset i Oslo, i regi av Datatilsynet og Nasjonal institusjon for menneskerettigheter.
VG170921 Ved ikke å ha Eva Natali på institusjon fra hun var liten sparer jeg samfunnet med 100 millioner, det er pluss minus av hva det ville kostet fulltid.
AP170920 - Rusen tok kontrollen Arild Knudsen er innlagt på en institusjon ved Bergen, men vil komme tilbake med full kontroll og kjempe for en human narkotikapolitikk.
DB170918 Forrige rapport fra 2015 handlet om at Norge har opprettet en ny, nasjonal institusjon for menneskerettigheter, noen spørsmål knyttet til samenes situasjon og at Norge vil jobber for å forby at barn skal brukes som tolker.
VG170916 Vi avkrever ingen troskapsed av lærerne, men som institusjon målbærer skolen noen verdier.
AA170916 En politimann ble lettere skadd under en pågripelse på en institusjon i Stjørdal fredag kveld.
VG170915 I tillegg trengs en akademisk institusjon med fagfolk som har tid, lyst og interesse for å løfte fram egen region.
VG170915 En liten akademisk institusjon med små fagmiljøer har gjort at den stedlige orienteringa er blitt svak.
VG170915 VGs matbørs er i så måte en institusjon .
DB170915 Nå blir han overført til en psykiatrisk institusjon , sier Sulland.
DB170915 Forsvarer Sulland sier etter fengslingsmøtet fredag at den prejudisielle observasjonen støtter opp under vurderingen om at hans klient skal overføres til en psykiatrisk institusjon .
DA170915 Fredholt sykehjem/bo og servicesenter på Konnerud er en institusjon for personer med demenssykdom eller kjent kognitiv svikt, og består av to avdelinger à 14 plasser, en med korttidsplasser og en med fast botilbud.
AP170915 Mannen som er siktet for voldsdrapet på Nakholmen i Oslo, ble fredag varetektsfengslet i fire uker og umiddelbart overført til en psykiatrisk institusjon .
AP170915 Den antatte gjerningsmannen er nå overført til en psykiatrisk institusjon .
AA170915 Politiet har bistått på en institusjon .
DB170914 NRK er ikke en institusjon jeg hadde forventet dette av, skriver hun.
VG170913 Prisen for å ha barna i fosterhjem er langt billigere enn å ha dem i institusjon , sier Rieber-Mohn.
VG170913 Jeg synes staten er blitt veldig mye flinkere, men jeg skulle gjerne sett at det ble inngått rammeavtaler, slik de blant annet gjør på institusjon .
DB170913 Den drapssiktede kvinnen er innlagt på institusjon og ble forsøkt avhørt forrige uke, men avhøret ble avsluttet etter kort tid.
AA170913 Den drapssiktede kvinnen er innlagt på en psykiatrisk institusjon og er forsøkt avhørt flere ganger.
AP170911 Ifølge Bannon er FBI en « institusjon », og han mener det gir liten mening å sparke lederen hvis man ønsker endring.
AA170911 Ifølge Bannon er FBI en « institusjon », og han mener det gir liten mening å sparke lederen hvis man ønsker endring.
DB170909 Først om fire år får vi altså svar på om dette blir en fast institusjon .
AP170909 Vi har mange eksempler på vellykkede behandlingsopphold på institusjon , og så kommer man tilbake til boliger der man lever et sted det er greit at man ruser seg.
AP170909 - Ett eksempel er rusbehandling i institusjon .
VG170908 Disse uverdige uttalelsene er ikke på høyde med en så respektabel institusjon som det spanske ligaforbundet, skriver de ifølge L'Équipe.
VG170908 Kriminalomsorgen er en veldig lukket institusjon og mye av informasjonen kommer gjennom mediene der det snakkes mye om vold og trusler, sier Svenkerud.
DB170908 I år ble det for eksempel publisert en oppdatert gjennomgang av all tilgjengelig forskning på tvangsbehandling utenfor institusjon ( « compulsory community treatment » ).
AP170907 Regjeringen mener at bedre kvalitet i hjelpetilbudet kan forebygge at barn må flytte hjemmefra til fosterhjem eller institusjon , noe som også vil gi en samfunnsøkonomisk gevinst.
AA170907 september, om rekruttering av kvinner i brannyrket, fremstiller varaordfører Hilde Opoku brann- og redningstjenesten som en institusjon med sjokkerende dårlige holdninger og verdier.
DA170905 Han har fått ros for å fornye en tung institusjon .
AA170904 - Den 21 år gamle drapssiktede kvinnen er fortsatt innlagt på institusjon , og den 29 år gamle mannen nekter fortsatt å la seg avhøre av politiet, opplyser politiadvokaten. ( ©NTB ) ¶
DB170902 Veien videre gikk til Stensløkka Ressurssenter ( SRS ) hvor de driver ettervern, det vil si behandling etter utskrivelse fra en institusjon .
DA170901 Kristin Grue ( bildet ) er blant skuespillerne i Sarah Kanes stykke om vold og overgrep på en institusjon . 2. september : « The Book of Mormon », Det Norske Teatret, hovedscenen.
VG170831 Hun var sperret inne i en rigid institusjon og kunne ikke ta igjen mot hverken etikette eller tradisjon.
DB170830 I dag er skole en institusjon styrt av politikere som tror at toppstyrt administrasjon av skolelivet skal skape verdens beste skole.
AA170830 Likevel : Savini er nærmest en institusjon .
DA170829 I handlingsplanen er det lagt opp til en institusjon med 160 plasser for bofellesskap og 200 plasser for et nytt sykehjem.
AA170829 I løpet av nesten to år har kvinnen underslått 129 000 kroner fra en kvinne hun var verge for, som bor på institusjon .
DB170827 I Dagsnytt 18 samme kveld var Adele Matheson Mestad, nestleder ved Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, enøyd opptatt av antall dager barna i denne saken satt fengslet, og fremhevet nettopp dette som den avgjørende faktoren for domfellelse.
VG170826 På barnehagen, skolen, på gamlehjem, ja det er vel ikke en institusjon i Rennebu der vi ikke har sunget sammen, sa Smeplass til VG da hun selv var fersk « Idol»-stjerne.
DB170824 Egander Skov mener at til tross for at monumentene utgjør et " opplagt problem ", og til tross for at sørstatene forsvarte " en i alle henseender foraktelig institusjon , slaveriet ", byr rivingen på minnehistoriske utfordringer og identitetsbærende fallgruver.
AP170824 Yeneroglu representerer AKP, Erdogans parti, og hevder at tyrkisk rettsvesen er en politisk uavhengig institusjon .
AA170824 Også personer som skal løslates fra fengsel eller skrives ut fra institusjon innen to måneder uten å ha en ventende bolig regnes som bostedsløse.
DB170823 Det har gitt resultater for byens eldre på institusjon .
DB170823 Forklaringen var ifølge Tatum at han « generelt sett var negativ til ekteskapet som institusjon », og at han dermed ikke så for seg et liv som gift.
DA170821 Jeg var ikke direkte frekk, men fordi jeg brenner for miljøet sa jeg at de burde tenke litt mer bevisst rundt katalogen og produktene i den, Ikea er jo nesten en institusjon .
AA170818 - Lund er en institusjon i hele området.
DB170817 En institusjon må gis i oppdrag å drive effektiv bistand, forstått som tiltak som bidrar til fattigdomsreduksjon, nærmere definert.
DB170817 Til å være en institusjon som lever på nåde av å ha et godt omdømme, er det overraskende at de kongelige ikke tar signalene de får.
AA170817 Daniel på hjørnet er en slags institusjon i byen, med sin brune pub-stil som setter deg noen tiår tilbake i tid.
DB170816 Når det gjelder institusjon organer som er underlagt offentlighetsloven og forvaltningsloven, følger det av offentlighetsloven § 13 første ledd at opplysninger som er omfattet av lovfestet taushetsplikt, er unntatt fra innsyn.
DA170816 - Synspunktene hans er ikke i tråd med våre verdier som institusjon , men vi må følge loven og ikke diskriminere basert på innhold og gi tilgang til det offentlige rom, sier rektor W.
AP170816 - Synspunktene hans er ikke i tråd med våre verdier som institusjon , men vi må følge loven og ikke diskriminere basert på innhold og gi tilgang til det offentlige rom, sier president W.
AA170816 - Synspunktene hans er ikke i tråd med våre verdier som institusjon , men vi må følge loven og ikke diskriminere basert på innhold og gi tilgang til det offentlige rom, sier rektor W.
VG170815 Satser vi på gode psykiske helsetjenester til eldre vil spin off-effektene være formidable : Bedre fysiske helse, mer selvhjulpenhet og livsutfoldelse, lengre periode som hjemmeboende før man må på institusjon .
DA170814 Annilese Miskimmon kommer til en institusjon som i mye av sitt tiårige liv har vært beskrevet, av mediene, som konfliktfylt og dramatisk.
DA170812 Vazelina Bilopphøggers er en institusjon i norsk populærmusikk.
DA170812 Eldre som har delt lange liv skal ha rett til å bo sammen også når de må flytte på institusjon , sa Arbeiderpartiet-leder Jonas Gahr Støre under en pressekonferanse i slutten av juli.
DA170812 En institusjon i norsk rock, et av Norges morsomste band som endelig også blir tatt litt mer på alvor.
VG170811 Den tildeles hvert år til en person eller institusjon som har markert seg på en positiv måte på det samfunnsnyttige plan, og som har gjort Norge kjent i utlandet.
DB170811 « Årets Peer Gynt » skal gå til en institusjon som har markert seg på en positiv måte på det samfunnsnyttige plan, og som har gjort Norges navn kjent i utlandet.
AA170811 Peer Gynt-prisen har siden 1973 årlig blitt delt ut til en person eller institusjon som har markert seg på en positiv måte på det samfunnsnyttige plan og som har gjort Norge kjent i utlandet.
DB170806 - Sikkerhetsdepartementet støtter fullt ut alles rettigheter til å fritt og trygt kunne utøve sin tro og vi fordømmer på det kraftigste slike angrep på enhver religiøs institusjon , heter det i en uttalelse sent lørdag.
VG170805 De sommerlige oppsetninger av Ibsens store verk ved Gålå-vannet har blitt en institusjon som kulturelt sett nærmer seg en Holmenkolldag.
DB170805 Vi ber barneministeren og helseministeren nå slutte å si at 76 prosent av barn og unge i institusjon har psykiske lidelser.
DB170804 15-åringen rømte fra institusjon før Marie ( 17 ) ble knivdrept.
NL170802 _ Eldre som har delt et langt liv skal ha rett til å bo sammen også når de blir gamle og må flytte på institusjon .
DB170802 Det er helt klart at det er behov for en felles institusjon for de barna og ungdommene som trenger en så tett og god oppfølging av både barnevern og psykisk helsevern, sier Horne.
DB170802 - Nå skal jeg gå så langt at jeg sier at Sørlandet er en svært aktuell kandidat for å få en slik institusjon , sier Horne til Fædrelandsvennen.
DB170802 15-åringen rømte fra institusjon før Marie ( 17 ) ble knivdrept.
AP170802 Ingen hadde pakket piknikkurv, så vi styrer skrittene mot en institusjon som ligger bortgjemt like bortenfor det travle Majorstukrysset : Gandhi.
AA170802 Etter drapet i Kristiansand sier barneminister Solveig Horne ( Frp ) at det er aktuelt å legge en institusjon som kombinerer barnevern og psykiatri til Sørlandet.
AA170802 Det er helt klart at det er behov for en felles institusjon for de barna og ungdommene som trenger en så tett og god oppfølging av både barnevern og psykisk helsevern, sier Horne.
AA170802 - Nå skal jeg gå så langt at jeg sier at Sørlandet er en svært aktuell kandidat for å få en slik institusjon , sier Horne til Fædrelandsvennen.
DB170801 15-åringen rømte fra institusjon før Marie ( 17 ) ble knivdrept.
DA170801 Politiet sier til NRK at to voksne personer meldte om at en tredje person, en 16 år gammel gutt, var savnet fra boligen som er en institusjon .
AP170801 Og som for å understreke den liberale Berlin-åpenheten har også en annen tysk institusjon fått rom på kirkens tomt : vegg i vegg med kirkegården ligger « Moabiter Freiheit », en biergarten.
AP170801 Politiet sier til NRK at to voksne personer meldte om at en tredje person, en 16 år gammel gutt, var savnet fra boligen som er en institusjon . 16-åringen ble pågrepet av politiet, som opplyser at han tas hånd om av barnevernet.
AA170801 Politiet sier til NRK at to voksne personer meldte om at en tredje person, en 16 år gammel gutt, var savnet fra boligen som er en institusjon . 16-åringen ble pågrepet av politiet, som opplyser at han tas hånd om av barnevernet.
DB170731 Eldre som har delt lange liv, skal ha rett til å bo sammen også når de blir gamle og må flytte på institusjon , sier Støre, som forteller at han selv opplevde dette, da hans foreldre skulle på et sykehjemsopphold og det var usikkert om de fikk bo sammen.
DB170731 Derfor vil Arbeiderpartiet sikre at ektepar og samboere skal ha rett til å bo sammen også når de blir gamle og må flytte på institusjon . 8.
DB170731 Det var en privat institusjon i Evje og Hornnes kommune at 15-åringen rømte fra, og jenta skal ha bodd på et såkalt enetiltak, ifølge Fædrelandsvennen.
AP170731 Ap vil sikre at ektepar og samboere skal ha rett til å bo sammen også når de blir gamle og må flytte på institusjon .
AP170731 Ifølge den garantien Ap nå utsteder, skal ektepar og samboere ha rett til å bo sammen når de blir gamle og må bo på institusjon .
AP170731 - Eldre som har delt et langt liv, skal ha rett til å bo sammen også når de blir gamle og må flytte på institusjon , mener Støre.
AA170731 - Eldre som har delt et langt liv skal ha rett til å bo sammen også når de blir gamle og må flytte på institusjon , sier Støre.
AA170729 NTNU er en viktig institusjon , men det må ikke glemmes at ved utviklingen av byens kvaliteter må interessen til byens faste innbyggere stå sentralt - mer enn studenter som har korttidsopphold i byen.
VG170728 Ekteskapet er en populær institusjon hos befolkningen, men det er ikke til å komme unna at evig troskap ikke er en garanti.
VG170728 Han forteller til avisen at han er kjent med et forhold der 15-åringen har opptrådt truende overfor ansatte ved en institusjon som hun tidligere var innlagt ved.
VG170728 - Det skal også ha vært en anledning rundt påske hvor politiet skal ha bistått ansatte ved en institusjon hun var knyttet til.
VG170728 Likevel synker andelen eldre som bor på institusjon .
VG170728 I 1991 bodde nesten halvparten av eldre 90 år og over på institusjon .
DB170728 Rømte fra institusjon
DB170728 Onsdag rømte 15-åringen fra en privat institusjon i Evje og Hornnes, et såkalt enetiltak, skriver Fædrelandsvennen.
DA170728 Han opplyser at han kjenner godt til 15-åringens historikk, og at han er kjent med et forhold hvor hun skal ha opptrådt truende overfor ansatte ved en institusjon som hun var ved på et tidligere tidspunkt.
AA170728 Inntil videre oppholder hun seg på psykiatrisk institusjon .
AA170728 Han opplyser at han kjenner godt til 15-åringens historikk, og at han er kjent med et forhold hvor hun skal ha opptrådt truende overfor ansatte ved en institusjon som hun var ved på et tidligere tidspunkt.
DB170727 Begrunnelsen for å innføre et slikt forbud er avgjørende for om det er i tråd med menneskerettighetene, understreker Anine Kierulf, fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.
DB170726 Som bostedsløs regnes de som ikke har et sted å bo, som ikke har et sted å være kommende natt, som er henvist til tilfeldige eller midlertidige alternativer samt de som skal ut av fengsel eller institusjon innen to måneder, uten å ha en ventende bolig.
DA170726 Siden da har han oppholdt seg på en psykiatrisk institusjon i Østfold.
VG170725 Samtidig bør enhver institusjon med så stor makt i livene til mennesker, jevnlig gås etter i sømmene.
AA170725 Siden da har han oppholdt seg på en psykiatrisk institusjon i Østfold.
DB170721institusjon
DB170721 Ifølge NTB skal han nå oppholde seg på en psykiatrisk institusjon i Østfold de nærmeste dagene.
AA170721 - Det vil bli gjort en fortløpende vurdering på om han er frisk nok til å overføres til fengsel eller om han skal bli på psykiatrisk institusjon , sier Løvgaard.
VG170719 I år har Høgskolen i Oslo og Akershus for første gang satt et minstekrav med 3 i norsk for å komme inn, som eneste institusjon i Norge.
DN170718 ¶ Stortingets nye nasjonale Institusjon for menneskerettigheter fremhevet i 2016 i sin første Årbok Barneombudet for å ha tilbudt barn i det psykiske helsevern hjelp til utforming av klager, sier forfatteren.
AA170718 Det er uklart hvilke grunnlovsendringer Maduro ønsker å få gjennomført, men opposisjonen frykter at han vil sørge for å umyndiggjøre enhver institusjon som ikke er enig med ham.
DA170716 I dag er det Aki Kaurismäki som holder i tømmene i det som er en institusjon av et flerbrukshus, kino og konferansesenter i Helsinki.
DB170714 Det er uholdbart i en offentlig institusjon som er helt avhengig av tillit og lojalitet, både i befolkningen og innad.
DB170713 Kattene i Istanbul er en institusjon og en turistattraksjon, og nå har de også blitt filmstjerner.
DB170710 Saken viste seg å handle om en institusjon i Tsjekkia hvor denne gutten, og mange andre barn med spesielle behov, ble holdt i det Rowling beskriver som en « burseng » 20 timer i døgnet.
DB170710 Han vokser ikke opp på en institusjon , men hjemme hos sin tante og onkel, hvor han behandles ekstremt dårlig, og blant annet må bo i et kott under trappa.
DB170709 Uansett om Universitetet i Stavanger liker det eller ei, er Langeland en representant for deres institusjon .
DB170707 - Start er en institusjon for oss sørlendinger.
VG170705 I virkeligheten er han pyskiatrisk pasient på institusjon .
AP170704 Nytt sterkt album fra en institusjon i jazzen : Roscoe Mitchell.
AP170704 Noe særlig nærmere en institusjon i jazzen, kan det bli vanskelig å komme før høsten setter inn.
AP170704 Nytt sterkt album fra en institusjon i jazzen : Roscoe Mitchell.
AP170704 Noe særlig nærmere en institusjon i jazzen, kan det bli vanskelig å komme før høsten setter inn.
DB170703 På grunn av sin aggressive adferd har den fått tilnavnet, og nærmest blitt en lokal institusjon å regne.
DB170702 På grunn av sin aggressive adferd har den fått tilnavnet, og nærmest blitt en lokal institusjon å regne.
DB170702 Er « Havnesjefen » en lokal institusjon verdt å ta vare på, eller har svanen gått for langt og må stoppes ?
DB170702 - En institusjon
DB170702 - Den har nærmest blitt en institusjon i Os, og opp gjennom årene har den fått stor verdi for mange her, sier Reiertsen.
DB170628 Forrige uke behandlet Stortinget årsrapporten til Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ( NIM ), og med det en sak som vil kunne bli historisk viktig for barn som flykter alene til Norge.
BT170627 Hvis vi skal ha et politi med høy tillit i befolkningen, må politiet være en åpen institusjon som er nær menneskene og samfunnet det er satt til å beskytte.
AP170626 Solberg mener sklien er blitt en institusjon for barn og unge i Oslo.
AP170626 - Skliene er en institusjon for Oslo-barn - spesielt for dem som ikke har hytte på Kragerø eller i Provence, sier Jørgensen.
AP170626 - En institusjon for barn og unge ¶
BT170624 - Dette er en helt annen institusjon .
DB170621 Etter å ha bodd hos sin fostermor i nær 14 år, ble en gutt ( 15 ) med Downs syndrom og autisme flyttet på institusjon fordi fostermora og barneverntjenesten i Bydel Bjerke ikke kom til enighet om ny kontrakt.
NL170620 Jeg har fulgt utviklingen fra en institusjon hvor hver enhet hadde en slik sammensetning at alle hadde innsikt og oversikt.
DB170619 - Jeg tenkte at dersom jeg hadde gått til politiet, hadde Jakob bare havnet på institusjon .
VG170618 Ut i fra Straffegjennomføringsloven §12 kan straff gjennomføres ved heldøgnsopphold i institusjon hvis det er nødvendig for å bedre mulighetene for at vedkommende skal fungere lovlydig og sosialt ute i samfunnet.
AP170617 Etter en periode der, kan det være aktuelt å flyttes til fosterhjem, en institusjon eller hjem til foreldrene.
SA170616 Det lett å framkalle både latter og tårer hos publikum når to kvinner sammen rømmer fra psykiatrisk institusjon på jakt etter lykke og forsoning.
DB170616 - Men folk som jobber i sektorer vil merke strengere krav om at din bedrift eller institusjon har oppdaterte IKT-systemer og kan sikre opplysningene de har, sier hun.
AA170616 Når barnevernet mener at plassering i institusjon er riktig tiltak så betyr dette imidlertid - og dette er felles for alle de barna og ungdommene det gjelder, at de tenker at deres situasjon på én eller annen måte skal bli bedre.
DB170615 I praksis fungerer det imidlertid som et signal om at skuespilleren det er snakk om tilhører landets absolutte skuespillerelite ; en institusjon som borger for at de er blant de absolutt beste innenfor sin kunstform.
BT170615 | Færre barn må bo på institusjon
DB170614 Samtidig sier det noe om et bristende hegemoni og en institusjon som begynner å se på seg selv på en litt annen måte.
AP170614 En 70 år gammel dement kvinne hadde rett og slett gått sin vei fra en institusjon på Stabekk i Bærum.
VG170613 Meldeplikten som påligger kommuner og institusjoner gjelder for institusjon der personen er innlagt, den ansvarlige for kommunens sosialtjeneste og kommunens helse- og omsorgstjeneste utenfor institusjon .
VG170613 Meldeplikten som påligger kommuner og institusjoner gjelder for institusjon der personen er innlagt, den ansvarlige for kommunens sosialtjeneste og kommunens helse- og omsorgstjeneste utenfor institusjon.
VG170613 Den unge asylsøkeren var bosatt på en institusjon i Gardermoen-området på gjerningstidspunktet.
NL170613 Nordnorsken har eksistert helt siden 1946 og er en institusjon innen visuell kunst i Nord-Norge.
DB170613 I dag behandler Stortinget årsmeldingen fra Nasjonal institusjon for menneskerettigheter ( NIM ) om menneskerettssituasjonen i året som gikk.
BT170613 Helse- og omsorgsdepartementet sendte nylig ut et forslag om en lovendring som medfører at det alltid vil være oppholdskommunen som skal dekke utgifter for en brukers opphold på en institusjon , og ikke plasseringskommunen.
AA170613 Han er bosatt på en institusjon i området, og ble pågrepet samme dag. ( ©NTB ) ¶
NL170612 Det er gledelig å registrere at Norges Nasjonale institusjon for menneskerettigheter nylig har nevnt skoltesamiske rettigheter i sitt innspill til Norges rapport til FNs rasediskrimineringskomite.
FV170612 Ungdommene ble overlatt til institusjon og foresatte.
AA170612 Med en slik begrunnelse er forbudet i tråd med menneskerettighetene, ifølge Anine Kierulf, nytilsatt fagdirektør ved Nasjonal institusjon for menneskerettigheter.
AA170610 - Dette er en viktig institusjon i havna her som jeg tenkte vi måtte gjenopplive, forteller Odd Jomar Hov som tok initiativet til å gjenoppta fløtmannstradisjonen med å frakte folk fra Fosenkaia til Ravnkloa i sommermånedene.
SA170609 Sørensens Dampskibsexpedition på Skagen er en institusjon i byens restaurantliv.
VG170608 Det blir løpende drift i oppsigelsesperioden for rammeavtalen for institusjon , mens rammeavtalen for fosterhjem løper ut avtaleperioden.
DB170608 En overføring til tvungent psykisk helsevern innebærer at den dømte må være på en institusjon i tre år, og at dette kan forlenges hvert tredje år hvis vedkommende utgjør en fare for samfunnet. 58-årige Mona Nordaas ble funnet drept 16. juni 2016.
AA170608 En overføring til tvungent psykisk helsevern innebærer at den dømte må være på en institusjon i tre år, og at dette kan forlenges hvert tredje år hvis vedkommende utgjør en fare for samfunnet. 58-årige Mona Nordaas ble funnet drept 16. juni 2016.
VG170607 ANINE KIERULF, fagdirektør, Nasjonal institusjon for menneskerettigheter ¶
DN170602 e etter og utvinning av undersjøiske naturforekomster, derunder lagring og transport på annen måte enn med skip på den norske kontinentalsokkel : ¶ a ) De forpliktelser som det ovennevnte selskap har påtatt seg eller måtte påta seg overfor Den norske stat, norsk kommune eller annen norsk offentlig institusjon . b ) Ethvert erstatningsansvar, derunder regressansvar, som det ovennevnte selskap måtte bli påført ett
DB170602 Opp gjennom åra, blant direktorater, departement, politi og andre offentlige instanser, har lederen for en lite kjent institusjon stadig dukket opp i brev og diskusjoner om lagring av bevis.
AP170602 Seniorrådgiver Nasjonale institusjon for menneskerettigheter.
AP170602 FOTO : Pernille Meum, Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ¶
NL170601 Strategisk - og taktisk - er det ytterst forbausende hvordan en gigantisk institusjon som UiT kan barrikadere seg selv så fullstendig fra en politisk virkelighet.
DA170531 Dette er en institusjon i byen, drevet gjennom generasjoner.
DA170531 Episodene skjedde på en institusjon for mindreårige asylsøkere i en kommune på Sørlandet.
AA170531 Episodene skjedde på en institusjon for mindreårige asylsøkere i en kommune på Sørlandet.
AP170530 Methi hos Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter stilte i Aftenposten den 24.5 et godt spørsmål om « Hvem har ansvar for kommentarfeltene ?
DB170529 Rapporten sier ikke nøyaktig hva slags våpen det er snakk om, men akademiet som omtales, er en svartelistet institusjon som antas å utvikle missiler og atomvåpen.
DA170529 Med mange av de husville fulgte det også ubudne, kravlende og kløende gjester, så politiet etterlyste en institusjon som kunne tilby avlusning, helst også tvungne arbeidsoppgaver.
AP170529 Særlig på bakgrunn av disse dommene konkluderte både Datatilsynet og Norges Nasjonale Institusjon for Menneskerettigheter med at utvalgets forslag var i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon EMK og Grunnloven.
DB170528 Nyhetsrapporten sier ikke nøyaktig hva slags våpen det er snakk om, men akademiet som omtales, er en svartelistet institusjon som antas å utvikle missiler og atomvåpen.
DB170528 Disse tre ble nøkkelpersoner i den gradvise omdefineringen av monarkiet fra å være en mektig, handlende institusjon , til å bli en symboltung, tom figur med en ny type makt.
BT170528 Selv om det klart vil være billigere med én domstolsbehandling enn flere, vil utgiftene bare skiftes fra en institusjon til en annen - i dette tilfellet fra domstolene til kriminalomsorgen.
AA170528 Nyhetsrapporten sier ikke nøyaktig hva slags våpen det er snakk om, men akademiet som omtales, er en svartelistet institusjon som antas å utvikle missiler og atomvåpen.
VG170527 Det går til Voantsinapy-skolen, som finansieres gjennom kronerulling, men som Skjæveland nå jobber med å gjøre til en selvfinansiert institusjon , blant annet med bunadsproduksjon.
NL170526 Nærmeste institusjon var Klæbu i Sør-Trøndelag.
NL170526 Nord-Norges Diakonistiftelse Trastad Gård ble etablert i 1954 på Trastad Gård like utafor Borkenes i Kvæfjord som Nord-Norges institusjon for psykisk utviklingshemmede.
NL170526 Da tida etter hvert var moden for det store skrittet fra institusjon til normalisert omsorg, sto Trastad overfor mange krevende prosesser.
DN170526 * G7 er ingen internasjonal organisasjon eller institusjon og bygger ikke på noe juridisk grunnlag.
DA170526 Invitasjonen til dronningen sender et veldig dårlig signal før hun overtar ansvaret for landets viktigste institusjon på det visuelle feltet.
AA170526 Han ble dømt til 15 år på en institusjon for unge kriminelle.
DA170525 Råkk & Rålls er en institusjon for alle som fortsatt kjøper plater i Oslo.
VG170523 Terror er absurd, feigt og ondskapsfullt uansett, men dette var ikke rettet mot en politisk institusjon , publikasjon eller demonstrasjon.
DB170523 Videre fikk vi den testa hos Gemological Institute of America ( en ideell institusjon som jobber med forskning og undervisning i gemmologi - læren om edelstener journ. anm. ).
BT170523 Du kan ikke få kontantstøtte for barn som er i fosterhjem eller i en institusjon .
AP170523 Du kan ikke få kontantstøtte for barn som er i fosterhjem eller i en institusjon .
VG170522 At dette fungerer i en så sentral institusjon som Politiet bør være selvsagt.
BT170522 » Når en tradisjonstung institusjon spør på denne måten, er det lett å bli skeptisk.
NL170519 Nordnorsk Viseforum ble en institusjon som la til rette for at alle vi som ville arbeide med tekst og musikk fikk faglig hjelp.
AP170519 Jeg har vanka på Teddys siden 80-tallet, det er en institusjon , og greit å gå hit for lunsj, særlig karbisen er god.
NL170518 Dette er budskapet til Nasjonal institusjon for menneskerettigheter ( NIM ).
BT170518 Hvorfor : Vibbefanger er i løpet av noen år blitt en liten institusjon i Bergen.
VG170517 Jeg snakker ikke om CAS som institusjon , men om dommerne, som jeg anser som høyt kvalifiserte og rettferdige, sier Aleksander Legkovs advokat, Christof Wieschemann, til nyhetsbyrået Tass.
SA170515 Han har vært en institusjon .
BT170515 Han har vært en institusjon .
AP170515 Han har vært en institusjon .
AA170513 Med sterk vilje og stort pågangsmot bygde hun opp en institusjon som er blitt et naturlig fritidstilbud for barn og unge, på lik linje med fotball, alpint og andre tilbud.
DB170512 « Å ha kjøkken på hver institusjon er ikke ensbetydende med god kvalitet på maten » Vigdis Anita Gåskjenn, helsebyråd, Bergen ¶
DB170512 - Å ha kjøkken på hver institusjon er ikke ensbetydende med god kvalitet på maten, skriver helsebyråden og utdyper : ¶
DA170512 Onkel Tuka er i ferd med å bli et kapittel for seg selv i norsk populærmusikk, en institusjon , gamle hedersmenn eller hva det nå heter alt sammen, uten å ha skapt større allment oppstuss enn å ha vunnet Spellemannprisen for beste countryplate i 2011, og bli nominert for beste barneplate to år senere.
DA170509 Prisen gis til en person, organisasjon, institusjon eller bedrift som har gjort en særskilt innsats for å fremme likestilling mellom kvinner og menn i norsk arbeids- og samfunnsliv.
DN170508 Donald Trumps valgseier er årsaken til det største søkerfallet på over ti år, ifølge amerikansk institusjon .
AA170508 Vår nasjons eldste vitenskapelige institusjon er Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab med sin sentrale og høyst levende plass på Kalvskinnet.
DN170507 Det var da ved prestisjefulle École nationale d'administration, en institusjon som har fostret mange i den franske eliten.
DN170507 Det var da ved prestisjefulle École nationale d'administration, en institusjon som har fostret mange i den franske eliten.
DA170507 Og hvordan vi behandler folk på institusjon , både i starten og slutten av livet.
DB170506 Allerede i 1985 vedtok Stortinget at vi ikke skulle bygge sykehjem som ingen vil bo i om tretti år, og at sykehjem ikke skal være en institusjon men en boform.
AP170506 En ledelsesmodell kan uansett bare hjelpe en institusjon et stykke på vei.
AA170506 En mann i 20-årene ble natt til lørdag pågrepet etter innbrudd på en institusjon på Heimdal.
AP170505 Men tilliten til velferdsstatens viktigste institusjon kan svekkes ytterligere hvis folk opplever at « én dør til velferden » blir til ingen dør.
AP170505 Enda et spark til en institusjon som sliter med sitt omdømme ?
AP170505 Kong Haakon avpolitiserte monarkiet og sørget med det for at en i seg selv udemokratisk institusjon ikke lenger utgjorde noen trussel mot demokratiet.
DA170504 Selv om det er nærliggende å tenke at Rolf Norås er en institusjon , går Stavangers kultursjef av etter 20 år i jobben.
SA170503 De tok heller en økonomisk straffereaksjon enn ei jente som hadde satt fyr på en institusjon .
DB170502 Beach Club har holdt til i de samme lokalene på Aker Brygge i flere tiår, og kan trygt kalles en institusjon .
BT170502 - Den Nationale Scene er et veldig viktig kulturbygg for Norge, en nasjonal institusjon .
BT170502 - DNS er en institusjon for hele Norge, og definert som en nasjonal institusjon med 100 prosent av det offentlige driftstilskuddet fra kulturdepartementet.
BT170502 - DNS er en institusjon for hele Norge, og definert som en nasjonal institusjon med 100 prosent av det offentlige driftstilskuddet fra kulturdepartementet.
VG170501 - Når folk blir sittende på en institusjon som ikke er beregnet for langvarig opphold, oppstår det problemer.
DA170429 Jeg håper bare at det mennesket slipper 50 ekstra år på institusjon , men får 50 ekstra år med noe gøy.
DA170428 - Kina har en klassisk leninistisk organisasjon, der fagforeninger i veldig stor grad har vært en institusjon som har organisert velferdstiltak, men ikke vært en pådriver for fagorganisertes rettigheter, forklarer Pedersen ved Fafo.
AP170428 Se for deg at du jobber i en institusjon .
DB170427 Gutten bor nå på institusjon , etter at Mikalsen og barneverntjenesten ikke kom til enighet om ny kontrakt.
AA170426 Mens Trøndelag Teater er en stedfast institusjon med tilhold i storbyen Trondheim, blir Turnéteatret i Trøndelag et omreisende teater som har forestillinger der folk bor, i små og store kommuner.
VG170425 Altså ikke en regjeringsuavhengig institusjon som det har vært tidligere.
SA170425 Rådet har ansatt en kvinne som bærer det heldekkende plagget niqab, noe som har fått de fleste til å reagere negativt, men hva vil Stavanger kommune si dersom en institusjon i Stavanger, det være seg skole eller sykehjem, nekter en ansatt å bære et slikt plagg ?
AA170425 - Trøndelag Teater er en aktør både på det regionale, det nasjonale og det internasjonale scenekunstfeltet, samtidig som man skal få alle avdelinger i en stor institusjon til å spille på lag.
DB170424 I retten forklarte forklarte han at han synes han hadde sonet lenge nok for de kriminelle handlingene på institusjon og at han ønsket seg ut derfra.
DB170424 Får man et mer stabilt liv med tilstrekkelig omsorg og meningsfulle aktiviteter, så viser erfaring at personene det gjelder får et mindre behov for å begå kriminelle handlinger, sa Hoven, som påpekte at dette arbeidet i hovedsak må foretas når personene er ute i samfunnet, ikke inne på institusjon .
DB170424 For hver dom kan de utilregnelige ende opp under tvang på institusjon i tre år av gangen.
BT170424 Kunnskapsdepartementet legger opp til at hver institusjon selv får velge sin vei med drama som læringsform, begrunnet ut fra tanken om metodefrihet.
AP170424 Som medlem i EU-parlamentet for partiet De grønne har Joly sterk tro på EU som institusjon og idé.
AP170424 Det vises også til at « bevisforspillingsfaren fortsatt er åpenbar » og at siktede holdes innesperret på en egen institusjon .
AP170424 Det vises også til at « bevisforspillingsfaren fortsatt er åpenbar » og at siktede holdes innesperret på en egen institusjon .
DA170422 Sist vi snakket med ham falt vi for fristelsen til å spørre om hvordan det er å være en institusjon i det britiske imperiet.
DA170422 - Jeg burde vel heller være på institusjon enn å være en institusjon , humret Ray Davies, og la til : - Bakgrunnen min er viktig for sangene jeg har skrevet.
DA170422 - Jeg burde vel heller være på institusjon enn å være en institusjon, humret Ray Davies, og la til : - Bakgrunnen min er viktig for sangene jeg har skrevet.
SA170421 Peer Gynt-prisen har siden 1973 blitt gitt til en person eller institusjon som har markert seg på en positiv måte på det samfunnsnyttige plan, og som har gjort Norge kjent i utlandet.
DB170421 Peer Gynt-prisen har siden 1973 blitt gitt til en person eller institusjon som har markert seg på en positiv måte på det samfunnsnyttige plan, og som har gjort Norge kjent i utlandet.
AP170421 For enkelte blir siste utvei at barnevernet overtar omsorgen og bosetter ungdommen i en institusjon , noe som dessverre kan gjøre vondt verre.
AP170421 Peer Gynt-prisen har siden 1973 blitt gitt til en person eller institusjon som har markert seg på en positiv måte på det samfunnsnyttige plan, og som har gjort Norge kjent i utlandet.
AA170421 Peer Gynt-prisen har siden 1973 blitt gitt til en person eller institusjon som har markert seg på en positiv måte på det samfunnsnyttige plan, og som har gjort Norge kjent i utlandet.
VG170420 - Den dømte drapsmannen må dermed sone i lukket institusjon for alkohol- og rusavhengige.
SA170420 - Den dømte drapsmannen må dermed sone i lukket institusjon for alkohol- og rusavhengige.
FV170420 - Den dømte drapsmannen må dermed sone i lukket institusjon for alkohol- og rusavhengige.
AA170420 En institusjon på Yaowarat Road, hvor alle kunder stues sammen på langbord skulder til skulder.
AA170420 - Den dømte drapsmannen må dermed sone i lukket institusjon for alkohol- og rusavhengige.
AP170419 Men for en så sentral institusjon i samfunnsplanleggingen må det skje på en ryddig og grundig måte.
AP170419 Du har kanskje ikke tenkt det før, men Statistisk sentralbyrå ( SSB ) er en slik institusjon .
AP170419 Du har kanskje ikke tenkt det før, men Statistisk sentralbyrå ( SSB ) er en slik institusjon .
AA170419 Under tiden i varetekt på en institusjon , skal jenta ha stukket en ansatt i magen med en knust speilbit.
AA170419 Under tiden i varetekt på en institusjon , skal jenta ha stukket en ansatt i magen med en knust speilbit.
DB170418 I utgangspunktet var barnevernet innstilt på å fremme tvangsplassering på institusjon , men ifølge Fædrelandsvennen har barnevernet og foreldrene hans kommet fram til en annen løsning : Gutten skal tilbringe det neste året hos slektninger i Palestina, der han vil få jobb og opplæring i et mekanisk fag.
AA170418 I utgangspunktet var barnevernet innstilt på å fremme tvangsplassering på institusjon , men ifølge Fædrelandsvennen har barnevernet og foreldrene hans kommet fram til en annen løsning : Gutten skal tilbringe det neste året hos slektninger i Palestina, der han vil få jobb og opplæring i et mekanisk fag.
DB170416 1930-talls art deco-hotell - en institusjon i Havanna.
BT170416 Espen, som var dømt til et liv på institusjon , er i dag i full jobb og bor i egen leilighet, som et resultat av tidlig og intensiv trening med TIOBA.
DB170415 Det er den som er barneansvarlig på den enkelte institusjon eller sykehusavdeling som i samarbeid med mors eller fars behandler skal ta initiativ til at dette skjer.
FV170410 Han har ikke vært der like lenge som Andenapen i bakgrunnen, men Gunnar Helle og Hylestad Auto er en institusjon i dalen.
AP170409 Oppfyller rettsdannelsen kriteriene ovenfor, er det en stiftelse, uavhengig av om den betegnes som legat, fond, institusjon eller lignende.
DB170408 Politiet mistenker at den ble påtent av en mannlig beboer i bygget, som huser en psykiatrisk institusjon .
AA170408 Mannen som er pågrepet, bor i bygningen, som huser en psykiatrisk institusjon , melder Dagbladet.
FV170406 Påskesendingene til Valle Radio har tusenvis av lyttere fra Vennesla i sør til Haukeli i nord og har blitt en institusjon i påskefjellet.
AP170406 Kierulf, fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, synes filmen er god.
DN170405 UiB er en fantastisk institusjon som jeg gleder meg til å få lede de neste årene, sier Dag Rune Olsen.
DA170405 Råkk & Rålls er en institusjon for alle som fortsatt kjøper plater i Oslo.
BT170405 UiB er en fantastisk institusjon som jeg gleder meg til å få lede de neste årene, sier Dag Rune Olsen.
AP170405 - Det er i alle fall på det rene at denne typen saksbehandling er helt uvanlig og på siden av det vi kan forvente fra en offentlig institusjon , sier hun.
AA170405 Dette fikk professor Jacob Aars ved Universitetet i Bergen til å reagere : - Det er i utgangspunktet stor skepsis mot fylkeskommunen som institusjon .
DB170403 Det vil si at de psykiatriske undersøkelsene av siktede kan foregå mens han er innlagt på institusjon .
DB170403institusjon har jeg flere ganger varslet om de negative tankene som ble mer og mer ukontrollerbare.
DA170403 Hun har vært på institusjon hele livet, men i tett kontakt med familien.
DA170403 Edith må bestemme seg for om hun skal sende datteren på en institusjon , eller beholde henne hjemme.
AA170403 Det vil si at de psykiatriske undersøkelsene av siktede kan foregå mens han er innlagt på institusjon .
DB170402 I 2009 ble stjerna tvangsinnlagt på en psykiatrisk institusjon .
SA170331 Kanskje kan man unngå å plassere et barn i fosterhjem eller på institusjon .
SA170331 Den handler om en tenåring som ble utsatt for massiv tvang og flyttet fra institusjon til institusjon .
SA170331 Den handler om en tenåring som ble utsatt for massiv tvang og flyttet fra institusjon til institusjon.
DB170331 - Denne serien er en institusjon .
AA170331 Kanskje kan man unngå å plassere et barn i fosterhjem eller på institusjon .
AA170331 Den handler om en tenåring som ble utsatt for massiv tvang og flyttet fra institusjon til institusjon .
AA170331 Den handler om en tenåring som ble utsatt for massiv tvang og flyttet fra institusjon til institusjon.
AA170331 Departementet legger opp til at reformen vil bidra til at kommunene disponerer større deler av ressursene i barnevernet, men samtidig må de betale mer kostbare og inngripende tiltak som fosterhjem og institusjon . ( ©NTB ) ¶
AP170329 CEU sendte tirsdag kveld ut en pressemelding der de skriver at etter å ha studert lovendringene vedtatt i parlamentet tirsdag « er konklusjonen at endringene vil gjøre det umulig for universitetet å fortsette å operere som en institusjon for høyere utdannelse i Budapest, CEUs hjem i 25 år ».
AP170329 CEU sendte tirsdag kveld ut en pressemelding der de skriver at etter å ha studert lovendringene vedtatt i parlamentet tirsdag « er konklusjonen at endringene vil gjøre det umulig for universitetet å fortsette å operere som en institusjon for høyere utdannelse i Budapest, CEUs hjem i 25 år ».
VG170328 PETTER WILLE, direktør, Nasjonal institusjon for menneskerettigheter ¶
VG170328 ADELE MATHESON MESTAD, nestleder, Nasjonal institusjon for menneskerettigheter ¶
DA170328 Oppreisningsordningen omfatter ifølge kommunens nettsider kun barnevernsbarn som befant seg under kommunalt ansvar i fosterhjem eller på institusjon i perioden før 1. januar 1993.
AA170326 Knivtrusslene skal ha skjedd ved en institusjon på Nidarvoll i Trondheim.
DA170324 Hun ble psykotisk, vendte ryggen til sønnen og har siden den gangen bodd på en institusjon sammen med en kjælepapegøye.
AP170324 Ifølge The Times har Masood sonet i Lewes-fengselet i East Sussex, i Wayland-fengselet i Norfolk og en åpen institusjon i West Sussex.
AP170324 Og nå har Trump fått merke at heller ikke nasjonalforsamlingen er en institusjon som danser etter hans pipe.
AP170324 Ifølge The Times har Masood sonet i Lewes-fengselet i East Sussex, i Wayland-fengselet i Norfolk og en åpen institusjon i West Sussex.
SA170323 Leseren blir sågar forunt en aldri så liten beklagelse for at Kirken « som institusjon » ikke har « representert trygghet, respekt og kjærlighet for alle ».
SA170322 « Det er ikke bra å bo på institusjon , det er bare en plass med mye rus og personer med atferdsproblemer », skriver Mariell Larsen.
SA170322 Så mange feilplasseringer av barn i fosterhjem, de setter ungdommene i institusjon slik at alt håp for dem blir borte.
SA170322 Det er ikke bra å bo på institusjon , det er bare en plass med mye rus og personer med atferdsproblemer.
DA170322 Det er uheldig for valget som institusjon , slår han fast.
AP170321 Frelsesarmeen er eneste institusjon som våger seg på et anslag.
SA170320 Kan bli en institusjon
SA170320 Dette var en veldig bra start på noe som kan bli en institusjon .
SA170320 Vi er en institusjon med over 50 års historie, et event i Oslo som er større enn selve friidretten.
AP170320 Kan bli en institusjon
AP170320 Dette var en veldig bra start på noe som kan bli en institusjon .
AP170320 Vi er en institusjon med over 50 års historie, et event i Oslo som er større enn selve friidretten.
VG170318 I Sverige er Beck en institusjon . sier Pia Tjelta.
DA170318 Vera Lynn, den gangen hun ble en institusjon i britisk historie.
DN170316 Den høyrepopulistiske bølgen er i Europa bygget på sterk innvandrerskepsis, skepsis til euroen og EU som institusjon .
SA170315 - Jenta bor på en institusjon i Stavanger, og hun har stukket av derfra, sa operasjonsleder Charles Bøgild ved Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet.
DB170315 I 2009 ble stjerna tvangsinnlagt på en psykiatrisk institusjon av familien.
DB170315 I 2009 ble stjerna tvangsinnlagt på en psykiatrisk institusjon av familien.
SA170314 Det er i kommunene mesteparten av livet skal leves, og ikke på institusjon .
DB170314 I lovforslaget heter det blant annet at « alt utslipp utenfor en kvinnes vagina, eller som ikke er skapt på en medisinsk institusjon » skal bøtelegges med 100 dollar ( 850 kroner ).
DB170314 Hvis det fortsetter slik, kan Cirkus Arnardo i 2019 feire 70 års jubileum som egen institusjon .
DA170314 - Når du forteller en historie om en karakter som muligens er sinnssyk og bor på en institusjon , kan det lett bli deprimerende.
BT170314 Da er det helt avgjørende at en så viktig institusjon som barnehagen kommer tidlig på banen for å imøtekomme barns naturlige nysgjerrighet og skaper trygge og gode omgivelser for å lære om noe av det mest sårbare - og fineste - ved å være menneske.
BT170313 Hagens atferd grenser til hersketeknikk, fra en institusjon som er omgitt av flere hundre års historisk tyngde, og dermed har stor makt.
BT170313 Det å representere rikets høyeste institusjon , setter krav til verdig atferd overfor folkevalgte og kritikere, og til ydmyk omgang med regelverk og vedtak.
BT170313 Men stadig kommer det meldinger om at eldre på institusjon , også i Bergen, ikke får det munnstellet de har krav på.
BT170313 ELDRE OG ERNÆRING : Stadig kommer det meldinger om at eldre på institusjon , ikke får det de har krav på, skriver innsender.
AP170312 Kvaran ønsker øket statsstøtte utover den ene million årlig : « Det er ikke så enkelt [ for en privat institusjon ] å klare seg på egen hånd i Norge », sier han.
AA170312 - Komiteen hausser opp saken til en offentlig debatt gjennom mediene som er uheldig for Stortinget som institusjon , sier Thommessen.
BT170310 Så står jeg her da, en progressiv ung mann, oppvokst med yrkesaktiv mor, utdannet fra en institusjon og ansatt i en bedrift hvor alle kjønn er representert, med kvinnelig sjef.
VG170309 Rett og slett en institusjon , og blant annet favoritten til kjendiskokk Eyvind Helstrøm. $$ : Ca. 170 kroner ¶
VG170309 Deres toast med smeltet ost har i alle fall gjort den lille sjappa på Borough Market til en institusjon , og de doble brødskivene har havnet på beste sandwich-listene til både Buzzfeed og TimeOut, blant annet.
DB170309 Dødstallene er steget til 28 etter at en brann spredte seg i en institusjon for vanskeligstilte barn og ungdom i Guatemala.
AA170309 Dødstallene er steget til 29 etter at en brann spredte seg i en institusjon for vanskeligstilte barn og ungdom i Guatemala.
AA170309 Dødstallene er steget til 22 etter at en brann spredte seg i en institusjon for vanskeligstilte barn og ungdom i Guatemala.
DB170307 Et viktig poeng her er at analysene og eventuelle tilrådinger da kommer fra en uavhengig institusjon - med en armlengdes avstand til politikerne.
FV170306 I stedet for å bo på institusjon , skal de flytte inn i et eget tun med butikk, kafé og hobbyrom.
DB170306 En institusjon som strever med pensjonsutgiftene kunne godt holdt av kremplassene på sjette rad til dette pengesterke segmentet.
BT170306 Utvalgsleder Anne Lise Ellingsæter viser til at barnehagen er blitt en viktig felles institusjon i samfunnet, og at særlig barn med innvandrerbakgrunn har nytte av å gå der.
AP170306 Familien som institusjon står sterkt, og det er i prinsippet ingen alternativer til dens beskyttelse og lojalitet.
AP170306 Familien som institusjon står sterkt, og det er i prinsippet ingen alternativer til dens beskyttelse og lojalitet.
AA170306 Utvalgsleder Anne Lise Ellingsæter viser til at barnehagen er blitt en viktig felles institusjon i samfunnet, og at særlig barn med innvandrerbakgrunn har nytte av å gå der.
AP170305 Tanken på at livet skal ta slutt på en fremmed institusjon , vil jeg helst bare skyve fra meg.
DB170304 En institusjon i området Poble Sec.
DB170303 Når de eldre flytter på institusjon , synker de pårørendes innsats ofte brått.
AP170303 Når de eldre flytter på institusjon , synker de pårørendes innsats ofte brått.
AP170303 Nasjonal institusjon for menneskerettigheter har vist at sykehjemsbeboere blir utsatt for ulovlig tvang, mishandling og omsorgssvikt ¶
SA170301 I alle år har Sola storkjøkken stått for maten til både de gamle på institusjon og til eldre som bor hjemme.
AA170301 Oversatt til byråkratspråk ; ingen skal bo i institusjon uten at de selv ønsker det.
VG170228 Steinhovden beskriver også Senatet som en institusjon hvor det tidligere har vært en mye mer « voksen » form for politikk som har blitt drevet enn hva man kan anta at det blir de neste årene.
DB170228 Barnevernet er en institusjon som har som oppgave å gripe inn i noen av de alvorligste smertepunktene i folks liv.
AP170228 - Gimle er som en institusjon å regne, men institusjoner står stadig under press, og nye tider krever utvikling for at de skal overleve.
DB170227 Det lyder mistenkelig likt lærebokforfatterne på sykepleiestudiet, der jeg nå er i praksis på en institusjon for psykisk helsevern.
DB170227 Der tar han til orde for at normeringa av bokmål skal legges til Akademiet for språk og litteratur, en institusjon som arbeider for å normere den delen av bokmål som kalles riksmål.
DA170227 Aftenposten kalte det da en institusjon som forlengst hadde utspilt sin rolle og utarta til en karikatur.
VG170226 TIL MOTMÆLE : Admiralen William McRaven kaller pressen for « USAs viktigste institusjon ».
VG170226 Men for alle sine feil og mangler, mener jeg fortsatt pressen er landets viktigste institusjon , skriver admiralen.
VG170226 * Kirkeasyl er noe mennesker i nød selv etablerer når de går inn i en kirke for å søke tilflukt der, men det er ikke en kirkelig ordning eller institusjon som Den norske kirke har regler eller retningslinjer for.
DN170226 Han overtar en institusjon som fortsatt ikke er fullt ut restituert etter skandalen som slo ut i full blomst i januar 2016.
DB170225 - Det går ikke an å tidsfeste det, men Noma har gått fra å være en restaurant til en institusjon .
AP170223 Det som en gang var et lite følge av tyve gateartister på midten av åttitallet har nå vokst seg til en stor institusjon med over 4 000 ansatte.
BT170222 Han er en institusjon , sier Hjelvik.
FV170221 Og det er generelt for dette samfunnet - man må være fleksibel for å overleve som institusjon , sier han.
DB170221 Norske rojalister liker å tro at kongehuset er en upolitisk institusjon , en varm dundyne der nasjonale tradisjoner, ritualer og symboler kan leve et trygt og beskyttet liv.
DB170221 Serien er en slags kulturell « institusjon » i verden.
DA170221 Og det er generelt for dette samfunnet - man må være fleksibel for å overleve som institusjon , sier han.
BT170221 Og det er generelt for dette samfunnet - man må være fleksibel for å overleve som institusjon , sier han.
AA170221 Og det er generelt for dette samfunnet - man må være fleksibel for å overleve som institusjon , sier han.
AA170221 LHL-klinikkene Røros driver i dag en institusjon hvor antallet personer som ønsker rehabilitering etter kreftsykdom har økt sterkt de siste årene.
DB170220 - Dette er en institusjon som alltid har noe å lære deg, som alltid hevder seg.
DB170220 Forskerne har funnet ut at det ikke er noen, verken institusjon eller enkeltperson, som har ansvar for den mindreårige asylsøkeren, når han eller hun har forsvunnet fra EMA-mottak.
DB170220 Norske arbeidsgivere legger, forståelig nok, større vekt på et vitnemål fra Trondheim enn fra Aleppo, da en utdannelse ved en norsk institusjon er bedre tilpasset norske forhold og de vil vite bedre hva slags kompetanse en slik grad faktisk innebærer.
DB170220 For innvandrere kan det være til stor hjelp å få bygget på utdanningen sin ved en norsk institusjon , som Universitetet i Oslo.
DA170219 etasje, tok han ledelsen i en hundre år gammel institusjon .
AA170219 Men Mattis sier at selv om han har hatt noen " uoverensstemmelser " med mediene, så er pressen " er en institusjon " som han forholder seg til.
DA170218 Nå har den britiske legenden stuet noen av dagens fineste skuespillere inn i en leilighet der en fest utspiller seg, men tittelen i denne harske politiske komedien spiller også på « mennesker som har mistet sin politiske visjon », og radbrekker « partiet » som politisk institusjon .
SA170217 De hadde bygget en institusjon rundt henne.
DB170217 Selv om Helene Dalland ser på barnevernet som en grunnleggende god institusjon , skulle hun også ønske at foreldre kunne få et statlig tilbud.
AP170216 En undersøkelse fra Sverige 2010 - 2013 viser at bytte og salg av sex blant ungdom som bor på institusjon er større enn blant ungdom ellers.
AP170216 Politihøgskolen er én institusjon som vurderes flyttet.
AP170216 Politihøgskolen er én institusjon som vurderes flyttet.
AP170215 Vårt hjem måtte blitt omgjort til institusjon hvis vi skulle hatt vår autistiske gutt med psykisk utviklingshemming boende hjemme i stedet for i barnebolig.
AP170215 Vårt hjem måtte blitt omgjort til institusjon hvis vi skulle hatt vår autistiske gutt med psykisk utviklingshemming boende hjemme i stedet for i barnebolig.
AA170215 - Teknologi vil bli viktigere i tiden som kommer, noe som gjør at vi er avhengige av en institusjon slik som NTNU.
DB170214 Presidenten er en institusjon som representerer sitt land.
DB170214 Kostnadsanalyse av fem tiltak », bestilt av Miljødirektoratet og utført av Norsk institutt for bioøkonomi ( NIBIO ), som er Norges største institusjon for landbruksforskning.
AP170214 Når enhver institusjon i sektoren foretar de justeringene som de finner mest aktuelle, får vi et mangfold av forskjellige profiler og satsingsområder.
BT170213 Adresser gjerne innlegget slik at en person eller institusjon føler seg forpliktet til å svare.
AA170213 Norsk kulturråd er en institusjon underlagt kulturdepartementet, og rådet forvalter Norsk kulturfond og fordeler etter søknad midler til kulturformål.
VG170212 Og forresten : Hvorfor skulle hun inneha en slik rolle, og hvorfor ønsker hun å motta penger fra en institusjon hun forakter ? Én ting som aldri overrasker i fransk politikk er korrupsjonen, nepotismen, interessekonfliktene og manglende transparens.
VG170212 Datatilsynet, Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, Helse-Norge og Dommerforeningen er blant instansene som har gått hardt ut.
AP170212 Vi er på kort tid blitt en enorm institusjon .
DA170211 Hun er i ferd med å bli en institusjon i norsk revy selv.
VG170210 WILLE, direktør Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ¶
VG170210 NILSEN, seniorrådgiver Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ¶
AP170210 - Det er i utgangspunktet stor skepsis mot fylkeskommunen som institusjon .
DA170207 Nå har Nasjonalmuseet muligheten til å bli en ambisiøs samlende institusjon , som gjenspeiler den svært aktive norske kunstscenen.
DA170207 Det vil bli en institusjon som vil markere seg i Norge, Norden og i hele Europa.
BT170207 Kode er en stor og viktig institusjon , som forvalter store verdier for hele Vestlandet og nasjonen, og som fortjener en toppsjef som kan koble den enda tettere på samfunnet.
VG170206 - Det er en gammel institusjon det med embetsmenn, det er en beskyttet tittel, men jeg ville aldri finne på å kalle meg det i praksis.
DB170206 Men det er også uakseptabelt at en institusjon med nasjonalt ansvar for formidling av kunst er mest kjent for sine interne konflikter.
DB170206 Det er destruktivt for enhver institusjon .
BT170206 « Åpen Scene » var en institusjon i Bergens kulturliv på slutten av 1990-tallet. 26. mars blir det gjensyn med landets heftigste scenetalkshow.
AP170206 Også Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, som skal passe på at Norge følger menneskerettighetene, mener forslaget må stoppes.
AP170206 Også Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, som skal passe på at Norge følger menneskerettighetene, mener forslaget må stoppes.
AP170204 Samtidig er Holm-Hansen helt enig med Walesa i at IPN er en politisert institusjon som er i hendene på regjeringen.
VG170203 - Det har både vi og Norges Nasjonale institusjon for menneskerettigheter konkludert med, sier han.
BT170202 Det er en fantastisk institusjon og jobben er spennende.
BT170202 Det er en fantastisk institusjon og jobben er spennende.
AP170202 I et brev fra ledelsen heter det at « den amerikanske grunnloven forbyr UC Berkeley, som en offentlig institusjon , fra å forby utsagn basert på innhold eller synspunkter, selv når disse synspunktene er hatefulle eller diskriminerende ».
AP170202 I et brev fra ledelsen heter det at « den amerikanske grunnloven forbyr UC Berkeley, som en offentlig institusjon , fra å forby utsagn basert på innhold eller synspunkter, selv når disse synspunktene er hatefulle eller diskriminerende ».
DB170201 - Ståle ble en institusjon i Dagbladet og en av våre viktigste kulturstemmer.
DB170201 - Institusjon i Dagbladet ¶
BT170131 Som første institusjon i Norge har Universitetet i Bergen ( UiB ) og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet innført en meritteringsordning for undervisning.
BT170131 Som første institusjon i Norge har Universitetet i Bergen ( UiB ) og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet innført en meritteringsordning for undervisning.
AP170131 Oppfyller rettsdannelsen kriteriene ovenfor, er det en stiftelse, uavhengig av om den betegnes som legat, fond, institusjon eller lignende.
AP170131 I sin høringsuttalelse mener Nasjonal institusjon for menneskerettigheter den foreslåtte datainnsamlingen, som vil være fundamentet i det digitale grenseforsvaret, trolig er i strid med både Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ( EMK ) og Norges egen grunnlov.
BT170130 Hun var rusavhengig, men kastet ut av en institusjon på grunn av tilbakefall.
SA170129 Bærum kommune har allerede begynt og regner med å spare omkring to årsverk per institusjon som bruker de nye systemene.
DN170129 Bærum kommune har allerede begynt og regner med å spare omkring to årsverk per institusjon som bruker de nye systemene.
DB170129 Dette som et innlegg i debatten rundt innføringen av en meritteringsordning for gode undervisere ( Fremragende Underviser ) som Mat-Nat fakultetet ved Universitetet i Bergen har innført som første institusjon i Norge.
BT170127 Dermed har den tatt risken på å undergrave en institusjon den selv sier er selve grunnmuren i norsk sikkerhetspolitikk.
BT170126 Da må brukerne innom en institusjon som for eksempel sprøyterom.
BT170126 Som kunnskaps- og kulturformidler er biblioteket en grenseløs institusjon .
AP170125 I tillegg mener jeg at juks bør offentliggjøres med navn på forskeren og institusjon .
AP170125 I tillegg mener jeg at juks bør offentliggjøres med navn på forskeren og institusjon .
DB170124 Deltakerne skal også forbedre tilretteleggingen og oppfølgingen av skolegangen til barna enten det er i hjemmet, på institusjon eller i fosterhjemmet.
SA170121 Uærlighet og svik veltet da også Nixon og skadet presidentskapet som institusjon .
SA170121 Uærlighet og svik veltet da også Nixon og skadet presidentskapet som institusjon .
DB170121 ¶ SNART EN INSTITUSJON : Slik så det ut på Fredrikstad Stadion da Stjernen møtte Sarpsborg til norsk ishockeyes første Winter Classic.
DB170121 Ett eneste eksempel siden 1933 er altså nok til å undergrave en hel institusjon .
AP170119 Det opplevde jeg som krevende og vanskelig, sier han og legger til : - Det hele ble også krevende fordi kritikken i brevet trekker med seg hele presidentskapet og Stortinget som institusjon , sier Thommessen til Aftenposten.
DB170118 Det er på hennes institusjon i Oslo arbeidet med å legge til rette for rask utvikling av vaksiner skal lokaliseres.
DB170118 Skolen har alltid vært en oppdragende institusjon , der forventningene til mamma og pappa legger de viktigste føringene i væremåten til ungene, sier han.
DB170118 - Oppdragende institusjon
AP170118 Mysteruds jernvare- og malerforretning, en lokal institusjon , samme sted.
AP170118 Mysterud var en institusjon på Sagene.
AP170118 Mysterud var en institusjon i bydelen.
AP170118 Mysterud på Sagene var en institusjon i bydelen, men la ned i 2015.
AP170118 Mysteruds jernvare- og malerforretning, en lokal institusjon , samme sted.
AP170118 Mysterud var en institusjon på Sagene.
AP170118 Mysterud var en institusjon i bydelen.
AP170118 Mysterud på Sagene var en institusjon i bydelen, men la ned i 2015.
AP170118 Regjeringen vil la det være opp til hver enkelt institusjon å utforme et system.
AP170118 Arbeiderpartiet ønsker at det skal utvikles et nasjonalt system for merittering, blant annet for å gjøre det enklere for ansatte å bytte institusjon .
AP170118 Mysteruds jernvare- og malerforretning, en lokal institusjon , samme sted.
AP170118 Mysterud var en institusjon på Sagene.
AP170118 Mysterud var en institusjon i bydelen.
AP170118 Mysterud på Sagene var en institusjon i bydelen, men la ned i 2015.
DB170117 Han brukte mye tid på å snakke om Nato som en gammeldags institusjon tilpasset kald krig mot kommunister i Sovjetunionen.
AP170114 | Ikke vær redd for meg fordi jeg bor på institusjon
AP170114 Si ;D-innlegg : Det er så vondt å høre at det er oss det er noe galt med, bare fordi vi bor på institusjon .
SA170113 Med dette kriteriet viser tallene at Stavanger tildelte 30 prosent flere timer til brukere utenfor institusjon enn Rennesøy.
DB170111 For samfunnet betyr det store økonomiske besparelser ved at færre bor på institusjon .
SA170110 Det vil sannsynligvis føre til at tidspunktene for de ansattes vaktskifter vil måtte justeres, noe som lett vil kunne avstedkomme store utfordringer for arbeidsgiver, gjeldende ledelse på den enkelte institusjon , samt arbeidstakere og deres fagforeninger.
BT170110 Jeg har alltid hatt lyst til å jobbe med de minste barna, men kunne ikke tenke meg å jobbe i barnehagen som institusjon , på grunn av mine egne dårlige minner fra barnehagetiden.
BT170110 Jeg har alltid hatt lyst til å jobbe med de minste barna, men kunne ikke tenke meg å jobbe i barnehagen som institusjon , på grunn av mine egne dårlige minner fra barnehagetiden.
SA170108 Tar man inn over seg det ekstreme i hva Ida ble utsatt for i Afrika, så forstår man også det antiterapeutiske og retraumatiserende i å bli sendt til en institusjon 130 mil hjemmefra.
SA170108 Og kun gjennom en slik anerkjennelse av vanskene kan man få til et likeverdig samarbeid hvor de selv hjelper oss å forstå hva de trenger for å øke tryggheten og redusere sjansen for at alarmen går.... så forstår man også det antiterapeutiske og retraumatiserende i å bli sendt til en institusjon 130 mil hjemmefra.
BT170107 Alle psykisk syke barn skal oppleve å få god oppfølging og helsehjelp, uavhengig av om de bor i foreldrehjemmet, i fosterhjem eller på institusjon .
BT170107 Alle psykisk syke barn skal oppleve å få god oppfølging og helsehjelp, uavhengig av om de bor i foreldrehjemmet, i fosterhjem eller på institusjon .
SA170106 Den har dannet grunnlaget for det institusjonsvesenet som Ida ble flyttet inn i ; et system der ungdom ofte er blitt sett som utøvere av ( dårlig ) atferd, der institusjonsplasser kjøpes og selges som en vare på et marked, og der flytting til institusjon ofte også har betydd å måtte flytte til en annen kant av landet.
DB170106 Sjelden har monarkiet som institusjon vært mer relevant enn på fredag kveld.
AP170105 Flere barn blir boende over lengre tid i beredskapshjem, og mange bor også på institusjon .
AP170101 Opptil 60 prosent av eldre i institusjon er underernært.
AP161207 Etter avhøret ble han lagt inn på en psykiatrisk institusjon .
AP161128 - Nasjonalgalleriet er et fantastisk bygg og en institusjon det knytter seg et stort samfunnsansvar til, sier Høyersten, som mener at noen nå må ta ansvaret for hva som skal skje med det gamle bygget når Nasjonalmuseet flytter til Vestbanen i 2020.
AP161128 - Nasjonalgalleriet er et fantastisk bygg og en institusjon det knytter seg et stort samfunnsansvar til, sier Erlend Høyersten.
AP161115 I 2005 gjorde daværende generalsekretær Kofi Annan et forsøk på å reformere et allerede ineffektivt og politisert system ved å etablere en institusjon som kunne få utviklet rettighetene i en tid hvor de motarbeides av mange.
AP161111 Å bo i en institusjon er ikke bra for noen, skriver Ann Kristin Krokan.
AP161108 Europaparlamentet, EUs lovgivende institusjon , vil at svartelisten også skal fremheve de landene som mistenkes for hvitvasking av penger, terrorfinansiering og alvorlig skattekriminalitet.
AP161108 Europaparlamentet, EUs lovgivende institusjon , vil at svartelisten også skal fremheve de landene som mistenkes for hvitvasking av penger, terrorfinansiering og alvorlig skattekriminalitet.
SA160919 For vi er ikke i mål, ikke så lenge eldre dør alene på sykehjem, eller når noen blir underernært fordi det ikke er kompetanse til å sette sammen et godt kosthold, eller når pasienter blir isolert fordi de er plassert på feil type institusjon .
AP160904 Du kan ikke motta kontantstøtte for barn som er i fosterhjem eller i en institusjon .
AP160902 - Ideen er å la brukerne så langt det er mulig få leve det livet de levde før de kom på institusjon , sier Inger-Lise Kjos, prosjektleder i Sykehjemsetaten.
AA160831 Men skolen er en offisiell institusjon , og da er det viktig at den ikke fremmer et forhistorisk syn.
AP160830 Kongens Have er en viktig institusjon og har en sterk posisjon i københavnernes liv.
AA160830 Kongens Have er en viktig institusjon og har en sterk posisjon i københavnernes liv.
SA160818 FN degraderte i 2012 Norges nasjonale institusjon for menneskerettighetertil B-status, i likhet med Bulgaria, Tsjad blant andre, fordi Norge ikke oppfylte Paris-prinsippene omblant annet uavhengighet til staten.
DA160818 Hvor vi så hvordan kommunen kan legge til rette for at eldre kan bo hjemme lengre, og slippe å flytte inn på institusjon .
AP160810 Han er blitt sendt dit alle enslige som ikke skaffer seg ny partner havner : på en institusjon utenfor byen der de får en siste sjanse til å skaffe seg en partner, før de eventuelt trer inn i dyrenes rekker.
DB160723 Det skal mye til å pasifisere en så mektig institusjon som det tyrkiske militærapparatet.
AP160701 Adega de Marina ser ut som et lite spisested, men er en som institusjon å regne for lokale og turister i den koselig kystbyen - verdt et besøk !
AA160701 Adega de Marina ser ut som et lite spisested, men er en som institusjon å regne for lokale og turister i den koselig kystbyen - verdt et besøk !
AA160701 Adega de Marina ser ut som et lite spisested, men er en som institusjon å regne for lokale og turister i den koselig kystbyen - verdt et besøk !
AP160621 En institusjon blant norske festivaler, og et selvsagt valg for de som vil oppleve noe av det ypperste innen norsk og internasjonal blues og rock.
AP160619 Litteraturhuset er en viktig institusjon i offentligheten, så dette blir en avveining om hvorvidt man skal skru opp prisene og dermed øke inntektene, eller om man isteden skal ha flere lavterskeltilbud, sier Røyseng.
AP160601 Likevel har antall plasser i institusjon i Oslo blitt redusert med 413 - inkludert innkjøp av 100 plasser fra andre kommuner - fra 2008 til 2015.
AP160601 I perioden 2008-2015 har antallet plasser i institusjon i Oslo kommune blitt redusert med 413 plasser.
AP160601 Dette betyr at andelen eldre over 80 år både i institusjon og i heldøgns omsorgstilbud har økt.
AP160530 Men på årsdagen for jordskjelvkatastrofen i 2008 ble Kinas viktigste institusjon for bevaring av den utrydningstruede bjørnen offisielt gjenåpnet.
AP160530 Men på årsdagen for jordskjelvkatastrofen i 2008 ble Kinas viktigste institusjon for bevaring av den utrydningstruede bjørnen offisielt gjenåpnet.
AP160522 Engdahl sitter i Svenska Akademien, en mektig svensk litterær institusjon som blant annet utpeker nobelprisvinneren i litteratur, og de to har vært et profilert par i svensk offentlighet en årrekke.
AP160509 Jeg er lei av at folk sier at jeg ikke bor på en « ordentlig » institusjon , bare fordi det ikke blir brukt tvang og dørene er åpne.
AP160509 Dette er en ordentlig institusjon .
BT160504 MST i Norge er et reelt alternativ til institusjon .
BT160504 I Norge har vi hatt en stor vekst i antall plasseringer i fosterhjem, mens antallet i institusjon har ligget fast.
BT160504 Hundrevis av ungdom står dermed i fare for å bli plassert på barneverns - institusjon hvert år fremover !
BT160504 En MST-terapeut har til enhver tid like mange i sin portefølje som en hel institusjon .
BT160504 Det kan synes som om de legger stor vekt på resultatene av en studie av Cecilie Löfholm fra Sverige, som sammenlikner effekten av MST med effektene av tradisjonelle tiltak i Sverige : Institusjon og familieterapi.
BT160504 Bare unntaksvis antas det at ungdom i MST neppe hadde havnet i institusjon om de ikke fikk hjelp av MST hjemme.
AP160427 Han vil « fornye vestlige institusjoner » samtidig som han avviser betydningen av NATO, som jo er en vestlig institusjon .
AP160423 Nei fordi renten fortsatt kan kuttes litt mer og fordi en institusjon som har en legal rett til å trykke penger, aldri vil være helt opprådd for virkemidler.
AP160421 Forslaget innebærer lovfestet plikt for kommunen til å føre ventelister over dem som oppfyller kommunens kriterier for langtidsopphold på institusjon , og som venter på å få tildelt plass.
AP160421 Mottak skal være en institusjon som forbereder folk på livet videre, ikke et uverdig oppbevaringssted.
AP160417 Det er også kritikkverdig av en institusjon å påta seg en oppgave de absolutt ikke hverken behersker eller er kompetente til.
AP160417 Denne historien beskriver hvordan vi har opplevd mammas siste to uker i livet, som etter et syv ukers sykehusopphold ble plassert i en institusjon som dessverre viste seg totalt uegnet for hennes behov.
AP160414 Thank God, Europa er ikke bare én institusjon , og det er på grunn av dette at jeg er her nå.
AP160406 Vi har allerede lagt inn de relevante klagene hos statsadvokaten, i tillegg til at en statlig institusjon ser på saken.
AP160405 For 12 år siden skrev to teologer debattboken Nedlæg folkekirken - det oppegående dødsleje med den dystre forutsigelsen at innen ti år ville en så anakronistisk institusjon som folkekirken ha sagt farvel til sitt siste medlem.
AP160404 - Jeg håper ingen tviler på at DNB er en institusjon som betaler skatt, og som er stolt av å betale skatt.
BT160326 I dagens samfunn oppholder barn seg mange timer i institusjon , man får få dyrebare timer med de søte små.
AP160318 Slik utfordrer Kanye musikkfolkets syn på albumformatet som institusjon , og endrer spillereglene i musikkbransjen.
AP160318 Albumet som format har vært en svært viktig institusjon i musikkbransjen, helt siden klassiske utgivelser med The Beatles, The Beach Boys og Bob Dylan tilbake på 1960-tallet.
AP160304 - Den yngste søsteren bodde en måned på institusjon mens undersøkelser pågikk.
AP160304 15-åringen var hjemme i en måned før hun igjen ble plassert på institusjon , og det ble senere fremmet sak om omsorgsovertagelse, sier barnevernlederen.
DA160303 Brudd på menneskerettigheter forekommer, sier direktør Petter Wille ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.
AP160228 For mange har grønnsaksbutikken på hjørnet av Helgesens gate og Thorvald Meyers gate på Grünerløkka i Oslo vært et landemerke, en institusjon .
AP160228 Butikken, som har vært en institusjon på Grünerløkka, er borte.
AP160222 I Norge risikerer overgriper og offer å bli plassert på samme institusjon .
AP160222 I Norge risiker ungdom som har utført overgrep å bli plassert på samme institusjon som offeret.
AP160222 Denne gutten forbereder seg på å flytte etter nesten to år på institusjon .
AP160222 Clinic i Sverige ¶ Institusjon utenfor Karlstad i Sverige Drives nå av Humana 16 ungdommer får behandling.
AP160222 Både Jensen og Kleive kjenner til at ungdom som har forgrepet seg på barn har vært plassert på samme institusjon som jenter som har vært utsatt for overgrep.
AP160222 - Vi må hindre at disse barna plasseres på samme institusjon om barn som er utsatt for overgrep, sier Ropstad vil også ha på plass individuell oppfølging og terapeutisk behandling av dem som har forgrepet seg.
AP160222 - Jeg har fått vite at barn som selv er utsatt for seksuelle overgrep, er blitt plassert på samme institusjon som barn som har begått seksuelle overgrep, og da på institusjoner som er ikke er uformet slik at man kan forhindre at nye seksuelle overgrep blir begått, sier Ropstad.
AP160218 | Hvorfor Nasjonal institusjon for menneskerettigheter ?
AP160218 Vi er derfor i ferd med å bygge opp en institusjon med engasjerte og faglig sterke medarbeidere som kan bidra til dette.
AP160218 Et nærliggende svar er Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ( NIM ).
AP160218 Dette understreker behovet for en uavhengig institusjon som kan rette søkelyset på utfordringer og komme med råd og forslag.
AP160216 Norges største institusjon for sykepleiere scorer år etter år elendig både på NOKUTs studiebarometer og interne kvalitetsrapporter.
AP160216 Det er sjelden jeg har møtt en institusjon der misnøyen er så massiv.
AP160214 - Paris Saint-Germain er en meget sterk institusjon som ikke skal skades av noen, sier Al-Khelaifi i en pressemelding fra klubben.
AP160211 Schumann tror en institusjon på NRKs størrelse må flytte seg østover, fortrinnsvis helt ut i Groruddalen.
AP160211 - Jeg for min del, synes det er en bra ting for byutviklingen å få en institusjon som NRK til Ulven, Løren, Hasle eller Økern.
AP160211 Selv har jeg blitt satt på institusjon , langt fra alt jeg kjenner.
AP160211institusjon
AP160211 Da jeg var 14 år, og i mitt andre år som selvskader, tre år etter min mor døde og nesten et år i beredskapshjem, fikk jeg beskjed om at jeg skulle på institusjon .
DA160205 | Havnet på institusjon
AP160131 - Det er positivt hvis man greier å lage et supplement til shoppingen i området, og samtidig løfte Konserthuset som institusjon .
AP160131 - Det er positivt hvis man greier å lage et supplement til shoppingen i området, og samtidig løfte Konserthuset som institusjon .
AP160128 Basert på dette brevet vil Statistisk sentralbyrå som offentlig institusjon selvsagt gjøre en ny vurdering.
AP160125 - Hvis vi tenker på de eldre som kommer på institusjon , der tar vi opptil 85 prosent av det de har av inntekter for å finansiere.
AP160125 Frem til reformasjonen ( 1500-tallet ) var kirkeasylet også en juridisk institusjon i Norge.
AP160123 Prisen deles ut med ujevne mellomrom av Norsk Forfattersentrum til en person eller institusjon som bidrar til « formidling og synliggjøring av poesien ».
AP160122 En institusjon på øya.
AA160122 En institusjon på øya.
AA160122 En institusjon på øya.
AP160114 Tilbudet fremsto som en ordinær institusjon , tilsvarende dem som skal organiseres av Sykehjemsetaten, men uten de samme rettigheter som sykehjemsbeboere har.
AP160111 - Sammen med en fantastisk entusiastisk stab og et støttende styre har jeg arbeidet for å setteinstitusjonen på kartet nasjonalt og internasjonalt som en faglig betydelig institusjon .
AP160109 - Det var overraskende hva Kulturhuset fikk til : I løpet av kort tid ble de en institusjon i byen.
AP160107 Monarkiet er vår klart eldste institusjon : Kirken kom på 1000-tallet.
AP160105 Bech Gjørv tar over roret til en solid institusjon , som siden 1950 har utført oppdragsforskning innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap, og bygget seg opp til å bli Skandinavias største, uavhengige forskningsorganisasjon.
AP160105> Bech Gjørv tar over roret til en solid institusjon , som siden 1950 har utført oppdragsforskning innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap, og bygget seg opp til å bli Skandinavias største, uavhengige forskningsorganisasjon.
AP160105> target="avis" href= Bech Gjørv tar over roret til en solid institusjon , som siden 1950 har utført oppdragsforskning innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap, og bygget seg opp til å bli Skandinavias største, uavhengige forskningsorganisasjon.