SA171212 De som taper, får sterke insentiver til å innrette seg mer miljøvennlig, f eks. gå over til elbil, buss, elsykkel, eller gange.
DB171130 Og kanskje ha en gradvis opphevelse av sanksjonene, og insentiver til økonomisk utvikling, som ei gulrot.
VG171128 FIKK INSENTIVER TIL Å KOMME TIL NORGE : Innspilling av storfilmen « Mission Impossible 6 » ved Preikestolen i Rogaland.
BT171126 Men uten miljøvekting i anbudet har rederne ingen insentiver for å tilby de beste miljøløsningene som er tilgjengelig.
DB171114 ¶ FORBRUKSSKATT : En progressiv forbruksskatt vil blant annet redusere insentiver til arbeid, skriver artikkelforfatten.
DB171114 For det første vil en progressiv forbruksskatt åpenbart også redusere insentiver til arbeid.
DB171109 Som den første i verden innførte han insentiver for solenergi.
DB171109 De må innføre insentiver - både for privatpersoner og industri - slik at et godt handlingsmønster belønnes.
DB171108 Når man går en usikker framtid i møte, både med helse, jobb og framtidsutsikter ellers, og man i tillegg blir møtt av mistenkeliggjøring av forsikringsselskapet, som tilbyr en totalt urealistisk økonomisk kompensasjon, gir det dårlige insentiver til å komme seg videre.
VG171107 Organisasjonene insisterte på å videreføre brutto-prinsippet for offentlig tjenestepensjon - at ordningene garanterer en samlet pensjon inklusive folketrygden på 66 prosent av sluttlønna - og de insisterte på å beholde AFP-ordningen som en tidligpensjonsordning med svake insentiver til å stå i jobb frem til fylte 67 år.
BT171023 « Du må få mer lønn jo lengre du er syk»-løsningen vil gradvis fjerne alle insentiver til å komme seg tilbake i arbeid.
BT171023 OECD påpekte i en rapport fra 2013 at vi ved å ha en ekstremt sjenerøs sykelønnsordning ikke gir psykisk syke tilstrekkelige insentiver til å komme seg tilbake i arbeid.
DA171022 - Forskning viser at økonomiske insentiver virker for å få folk i jobb.
DA171022 - Forskning viser at økonomiske insentiver virker for å få folk i jobb.
DB171015 Selv om det er like mange kvinnelige studenter som menn som tar høyere utdanning i Saudi-Arabia, og selv om det er innført visse insentiver for at kvinner skal få arbeide, og selv om det nå kan se ut som om det lempes på forbudet mot kvinnelige sjåfører, er dette dypt forankret i det tradisjonelle samfunnet, og ikke noe som vedtas politisk.
VG171009 De nordkoreanske elitene har derfor ingen insentiver til å gjøre opprør.
DB170926 Men det er minst like lett å forstå de kritiske stemmene mot Oslo-skolen, som trekker frem at den som skaper sterke insentiver for å dokumentere fremgangen på sin skole og i sitt klasserom, også kan skape skoler som vrir skuldrene av ledd for å kunne legge frem slik dokumentasjon.
DA170917 - Frp og Høyre har insentiver til å stå på sin politikk.
VG170912 Begge støttepartiene har gjort dårlige valg som resultat av samarbeidet i forrige periode, og de partiene har ikke insentiver til å svelge mange kameler, sier Berg og legger til : ¶
DN170911 Samtidig burde skattelettelsen og den gode BSU-renta være gode insentiver for denne typen boligsparing, sier Elin Reitan, forbrukerøkonom i Nordea til NTB.
DA170911 Samtidig burde skattelettelsen og den gode BSU-renta være gode insentiver for denne typen boligsparing, sier Elin Reitan, forbrukerøkonom i Nordea til NTB.
AA170911 Samtidig burde skattelettelsen og den gode BSU-renta være gode insentiver for denne typen boligsparing, sier Elin Reitan, forbrukerøkonom i Nordea til NTB.
AA170911 Samtidig burde skattelettelsen og den gode BSU-renta være gode insentiver for denne typen boligsparing, sier Elin Reitan, forbrukerøkonom i Nordea til NTB.
DB170909 prøve ut en ordning der kommunene får sterke insentiver til å forhindre at unge ender på trygd samt bygge ned skillene mellom ledighet og uførhet ( som ofte er litt kunstig ) for unge.
DB170909 Vil man redusere bruken av økonomiske insentiver kan man stemme rød-grønt.
DB170905 Det svekker både arbeidstaker og arbeidsgivers insentiver til å begrense sykefraværet, og bidrar til å gjøre det norske sykefraværet til det høyeste i OECD.
AA170831 Hensikten med ordningen er å stimulere til økt privat aksjesparing, samt å gi insentiver til småsparere om å øke sitt eierskap i norske bedrifter.
DN170828 Han sier ordningen med full refusjon gir arbeidsgiverne få insentiver til å få ned fraværet.
DA170826 * Innføre insentiver og belønningssystemer som styrker grønn konkurransekraft i reiselivsnæringen, og utvikle et grønnere og mer koordinert kollektivtransporttilbud.
DB170824 Derfor har KrF bidratt til kraftfulle økonomiske insentiver for å få flere til å velge lærerutdanning og lærerjobb i de nordligste fylkene, der lærermangelen er størst.
VG170822 - Jeg tror insentiver er mye bedre enn store dogmatiske bestemmelser.
DB170822 Denne gruppa har få insentiver for å varsle, siden de risikerer å bli sendt ut av landet uten å få utbetalt lønn for arbeidet de har gjort.
AA170817 Dette brukes veldig aktivt i IS-propagandaen for å gi insentiver til terrorangrep, sier Jakobsen.
AP170721 ingspolitiske seminarer har hørt varianter av samme sang : Rektorer som sier « vi kan ikke kommersialisere forskningen vår, fordi det ikke belønnes i finansieringssystemet », forskere som sier « det gir ingen belønning å lære studentene kritisk tenking », forskningsinstitutter som sier de må ha « insentiver for å samarbeide bedre ».
DB170716 Han store frykt er imidlertid at kunstig intelligens lever i nettverk og kan få insentiver til å skade mennsker.
DB170714 De er blitt kontroversielle på grunn av manglende åpenhet og uheldige insentiver for dem som utpekes som dommere, og er i dag ikke et bærekraftig alternativ for legitim tvisteløsning i dagens form.
VG170707 Med ny amerikansk ryggdekning har Israel ingen insentiver til å starte opp igjen en risikofylt fredsprosess.
DA170617 Vurdere insentiver i regelverket rundt bolighandelen som kan øke bruken av felles, standardiserte tilstandsrapporter ved bolighandelen, slik at selgeres og kjøperes forventninger avklares bedre i en tidlig fase og reklamasjoner kan unngås.
DA170613 Partiet ønsker blant annet at regjeringen skal « vurdere insentiver i regelverket rundt bolighandelen som kan øke bruken av felles, standardiserte tilstandsrapporter ved bolighandelen, slik at selgeres og kjøperes forventninger avklares bedre i en tidlig fase og reklamasjoner kan unngås.
VG170607 - Nord-Korea har sterke insentiver om å bekjempe klimaforandringene og potensialet det har for å bryte ned statlig kontroll, har Nord-Korea-ekspert, Benjamin Habib ved australske La Trobe University tidligere sagt om landets klimasatsing, ifølge CNN.
DA170520 - Det begynner å bli få argumenter igjen for at staten ikke skal komme med bedre økonomiske insentiver for å utnytte solenergien.
DA170503 Lahnstein mener blant annet at det må sterkere insentiver til for å bruke mer tre i bygg som kan erstatte stål og betong.
SA170502 Carcaise anerkjenner at farlige utforkjøringer alltid vil være en del av sykkelsporten, men at det aldri bør gis insentiver for å ta større risiko enn nødvendig.
BT170502 Carcaise anerkjenner at farlige utforkjøringer alltid vil være en del av sykkelsporten, men at det aldri bør gis insentiver for å ta større risiko enn nødvendig.
AP170502 Carcaise anerkjenner at farlige utforkjøringer alltid vil være en del av sykkelsporten, men at det aldri bør gis insentiver for å ta større risiko enn nødvendig.
DB170428 Hobbelstad mener at økonomiske insentiver og nettverksrekrutering ikke kan gi representative data.
SA170426 « Det bør være flere insentiver for å få foreldre til å dele permisjonen mer likt.
SA170426 Flere insentiver for å få delt permisjonen jevnere mellom mor og far må til, mener KrFU.
DB170426 NEDMUNTRET : Det bør innføres sterkere insentiver for forskere som ikke prioriterer å dele forskningen sin med et bredere publikum.
DB170426 Det er et betydelig problem at forskere i dag knapt har noen insentiver for å formidle forskningen sin til andre enn sine egne kollegaer.
AP170426 « Det bør være flere insentiver for å få foreldre til å dele permisjonen mer likt.
AP170426 Flere insentiver for å få delt permisjonen jevnere mellom mor og far må til, mener KrFU.
DB170420 Samtidig er det pussig at Dagbladet, i tillegg til å kritisere ordningen på feil premisser, avviser bruk av økonomiske insentiver .
DB170420 Like fullt er det et tiltak med sterke økonomiske insentiver .
DB170410 Det kan være jeg vil angre på dette, men følgende ville fylt høyoktandrivstoff på min haltende gudstro : Ønsker Den norske kirke å få skikkelig fart på medlemstallene trengs det kraftige og nådeløse insentiver .
DA170407 * Økonomiske insentiver , slik som kilometergodtgjørelse ved sykling.
VG170405 Det nye lovforslaget gir brukerne insentiver til å bruke lovlige tjenester i stedet, sier hun videre.
DA170405 Det nye lovforslaget gir brukerne insentiver til å bruke lovlige tjenester i stedet, sier hun videre.
AA170405 Det nye lovforslaget gir brukerne insentiver til å bruke lovlige tjenester i stedet, sier hun videre.
DA170404 De som må bære omvendt voldsalarm har imidlertid sterke insentiver til å sørge for at alarmen er ladet opp.
DB170330 Velferd som ikke gir insentiver til arbeid, må kuttes.
DN170329 De må ha insentiver for å orke å stå frem, sier Birkenfeld i en samtale med DNs Gøran Skaalmo og Marte Ramuz Eriksen.
DB170328 Økonomiske insentiver tar dermed form som en selvoppfyllende profeti.
DB170328 Økonomiske insentiver fortrenger vår moralske motivasjon.
DB170328 Det kan bøtes på ved å gi enda sterkere insentiver , men det kommer med en pris.
DB170328 Insentiver virker.
DA170328 Vi synes ikke vi trenger å gi folk flere insentiver for å velge fly.
BT170317 Jeg lar tidvis ideologien vike for økonomiske insentiver .
DB170315 De har ingen insentiver til seinere å fortelle sannheten, fordi det vil frata dem retten til opphold.
BT170307 For eksempel vet vi at « altruistisk » surrogati ofte i realiteten innebærer andre former for press eller insentiver , som gjør at det ikke fremstår som helt frivillig likevel.
BT170307 For eksempel vet vi at « altruistisk » surrogati ofte i realiteten innebærer andre former for press eller insentiver , som gjør at det ikke fremstår som helt frivillig likevel.
DB170305 Men i stedet for å vurdere mulighetene for å lage mer hensiktsmessige regler, sier utvalget rett ut at man vil prioritere gode insentiver til arbeid for kvinner og å forsterke innstrammingseffektene av pensjonsreformen på bekostning av fordelingshensyn ¶
BT170212 De som i liten grad har blitt berørt av økt handel og større kapitalstrømmer kan dessuten tenkes å få sterkere insentiver til å reise hvis de forblir avskåret fra de potensielle gevinstene ved internasjonalt økonomisk samkvem.
AA170212 - Det er en risiko for overdiagnose og overbehandling når koblingen blir så tett opp til økonomiske insentiver , sier han.
BT170130 Undervisning må få høyere status og bedre insentiver .
BT170130 Mens forskning har flust med belønningsordninger, er problemet få insentiver til å bli en bedre foreleser.
BT170130 Undervisning må få høyere status og bedre insentiver .
BT170130 Mens forskning har flust med belønningsordninger, er problemet få insentiver til å bli en bedre foreleser.
AP170118 Det er grep som er enklere å forsvare politisk, fordi innbyggerne får insentiver til å velge miljøvennlig transport.
AP170118 Det er grep som er enklere å forsvare politisk, fordi innbyggerne får insentiver til å velge miljøvennlig transport.
SA170115 Partiet vil også fjerne merverdiavgiften på reparasjon og gjenbruk, gjøre det lettere for både folk og bedrifter å gi bort brukbare ting og gi økonomiske insentiver til ordninger for å dele på ting, leie og låne ut.
DB170112 Vi må derfor stimulere flere unge til å satse på realfag og teknologi gjennom insentiver og ved satsinger som « Jenter og teknologi ».
BT170110 Vi må derfor stimulere flere til å studere realfag og teknologi gjennom insentiver og satsinger som « Jenter og teknologi ».
DB170109 På andre siden av Atlanterhavet vil prisen på Model 3 vil ligge rundt 35.000 amerikanske dollar, før insentiver .
BT170109 Med appen Æ vil Rema gi oss kunder insentiver til å holde på de kjente og kjære produktene fremfor å prøve nye produkter.
BT170109 Med appen Æ vil Rema gi oss kunder insentiver til å holde på de kjente og kjære produktene fremfor å prøve nye produkter.
DB170106 Hun påpeker at dette går rett inn i diskusjonen om hvor mye insentiver betyr for om folk deltar i arbeidslivet.
BT170104 Feilslåtte insentiver har gjort spekulasjon lønnsomt.
BT170104 Det viser at endringer med økonomiske insentiver fører til bedring, skriver Mette Nygård Havre.
BT170104 At endringer med økonomiske insentiver fører til bedring.
BT170104 Feilslåtte insentiver har gjort spekulasjon lønnsomt.
DB170102 Å gi insentiver til bedriftsledere som skaper jobber i lokalmiljøer med mye kriminalitet.
AP161211 Dersom problemet er at det er for lukrativt å drive utleie, bør virkemidlene rettes mot boligeieres insentiver heller enn en nettbasert formidlingstjeneste.
AP161124 Derfor trenger vi insentiver til å velge det som er miljøvennlig og bærekraftig.
SA161024 Her behøves det attraktive ordninger for at forskere skal engasjere seg, fagfolk må ha anledning til å teste ut nye produkter og det behøves insentiver for gründere og bedrifter i omstilling.
AP160817 Dermed har ingen noen insentiver til å tilby bedre og mer innovative løsninger, mener Haugli.
AP160817 Dermed har ingen noen insentiver til å tilby bedre og mer innovative løsninger, mener Haugli.
FV160603 - Bevisene tyder på et koordinert forsøk fra tre tidligere FIFA-topper på å berike seg selv gjennom årlige lønnsøkninger, VM-bonuser og andre insentiver , sier Bill Burck, partner i selskapet Quinn Emanuel som foretar den interne etterforskningen i organisasjonen.
AP160603 - Bevisene tyder på et koordinert forsøk fra tre tidligere FIFA-topper på å berike seg selv gjennom årlige lønnsøkninger, VM-bonuser og andre insentiver , sier Bill Burck, partner i selskapet Quinn Emanuel som foretar den interne etterforskningen i organisasjonen.
AP160309 Det forrige byrådet, bestående av Høyre, Venstre og KrF var opptatt av å gi folk insentiver til å ta miljøvennlige valg, samtidig som vi brukte konkrete virkemidler for å begrense bilbruken.
AP160108 - Vi vet at økonomiske insentiver påvirker valgene vi tar i hverdagen, og med de nye takstene vil noen flere velge å la bilen stå.
AP160108 - Vi vet at økonomiske insentiver påvirker valgene vi tar i hverdagen, og med de nye takstene vil noen flere velge å la bilen stå.