DB171019 - Der vi hadde forventet at Norge skulle gi seg og innvilge oss rettighetene etter EØS-direktivet, viste de heller liten vilje til dette, sier Alexander Flottorp.
AP171016https://www.aftenposten.no/viten/i/r0nLe/Polfarer-Otto-Sverdrup-havnet-i-skyggen-av-Nansen-og-Amundsen Kom han først kunne han redde flyktningene og innvilge dem asyl.
DB171012 Det skal bygges sykehus i Molde, og regjeringen vil innvilge lånesøknaden fra Helse Midt-Norge som tilsvarer et beløp på rundt 3,5 milliarder kroner, ifølge NRK.
DN171009 - Denne prioriteringen er nødvendig for å dempe de rettslige og økonomiske konsekvensene av å innvilge DACA-mottakere.
AA171009 - Denne prioriteringen er nødvendig for å dempe de rettslige og økonomiske konsekvensene av å innvilge DACA-mottakere.
VG171006 - Vi har møtt ambassaden, men de har ikke vært med på organiseringen utover å innvilge visum.
DN171004 Dette er et av tiltakene Norge har tatt i bruk med den såkalte boliglånsforskriften der bankene som hovedregel ikke kan innvilge lån som fører til at kundene samlet sett ender opp med en lånebelastning som er høyere enn fem ganger brutto årsinntekt.
SA170912https://www.aftenbladet.no/bolig/Obos-sjef-og-ordforer-med-unikt-forslag-Slik-kan-unge-uten-egenkapital-kjope-sin-forste-bolig-10535b.html Regelen innen boliglånsforskriften om lån på maksimalt fem ganger inntekt gjør det også vanskeligere for banken å innvilge høye lån, påpeker han.
SA170912 Regelen innen boliglånsforskriften om lån på maksimalt fem ganger inntekt gjør det også vanskeligere for banken å innvilge høye lån, påpeker han.
AP170912https://www.aftenposten.no/bolig/Obos-sjef-og-ordforer-med-unikt-forslag-Slik-kan-unge-uten-egenkapital-kjope-sin-forste-bolig-10535b.html Regelen innen boliglånsforskriften om lån på maksimalt fem ganger inntekt gjør det også vanskeligere for banken å innvilge høye lån, påpeker han.
DN170907https://www.dn.no/nyheter/2017/09/07/2120/Finans/-banker-som-star-for-denne-typen-atferd-fortjener-smekk-pa-lanken Da er det alt annet enn godt bankhåndverk å tilby og innvilge slike lån, sier Hovland.
DN170907 Da er det alt annet enn godt bankhåndverk å tilby og innvilge slike lån, sier Hovland.
SA170905https://www.aftenbladet.no/bolig/Eiendomsbransjen-ber-regjeringen-vurdere-endringer--Ikke-aktuelt-a-gjore-noe-na_-sier-Siv-Jensen-10538b.html Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt - det gjelder over hele landet.
SA170905 Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt - det gjelder over hele landet.
DN170905 EU-kommisjonen godkjent mandag Tysklands planer om å innvilge lån til Air Berlin på 150 millioner euro for å holde driften i gang før selskapet skal selges.
BT170905https://www.bt.no/bolig/Eiendomsbransjen-ber-regjeringen-vurdere-endringer--Ikke-aktuelt-a-gjore-noe-na_-sier-Siv-Jensen-10538b.html Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt - det gjelder over hele landet.
AP170905https://www.aftenposten.no/bolig/Eiendomsbransjen-ber-regjeringen-vurdere-endringer--Ikke-aktuelt-a-gjore-noe-na_-sier-Siv-Jensen-10538b.html Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt - det gjelder over hele landet.
DA170825 Etter tolvte uke skal en nemnd vurdere om det er et godt nok grunnlag for å innvilge abort.
VG170822 Retten har bestemt å innvilge familiens ønske om å få innsyn i mobilbruken, og Williams har gått med på å vise frem telefonloggen fra halvannen time før ulykken til halvannen time etter.
DB170821 Dette regelverket er politisk bestemt og det er spesifikke krav som må være oppfylt før UNE kan innvilge en slik tillatelse, har seksjonssjef Mats Risbakken sagt til Dagbladet.
AP170819https://www.aftenposten.no/verden/i/4214G/Zimbabwes-forstedame-angrep-en-20-ar-gammel-modell-med-skjoteledning Å innvilge diplomatisk immunitet her vil bryte loven, fortalte lederen i Afriforum, Kallie Kriel, til Reuters.
AA170807 Kanskje det ikke er feil å etterspørre en mer menneskelig synpå hva som foregår, og ikke la boligkrisen som står for vår dør lede våre saksbehandlere til å innvilge korttenkte løsninger, men heller lede trenden over til noe positivt med mer satsing i utkanten av « kjernen » i Trondheim.
DN170806 Momsen har gjort oppstartsfasen vanskeligere, og Grong sparebank har vært den eneste banken som har hatt nok tro på ideene til å innvilge lån.
DN170803 Endringene innebærer blant annet at bankene som hovedregel ikke kan innvilge lån som fører til at kundene samlet sett ender opp med en lånebelastning som er høyere enn fem ganger brutto årsinntekt.
AA170729 Etter tolvte uke skal en nemnd vurdere om det er et godt nok grunnlag for å innvilge abort.
AP170613https://www.aftenposten.no/osloby/Regjeringen-Ikke-lov-a-forskjellsbehandle-ideelle-og-kommersielle-barnehager-623081b.html Ifølge departementet og Fylkesmannen har ikke Oslo kommune lov til å bruke « ideell » og « kommersiell » som kriterier for å innvilge eller avslå søknader fra private barnehager.
AP170613 Ifølge departementet og Fylkesmannen har ikke Oslo kommune lov til å bruke « ideell » og « kommersiell » som kriterier for å innvilge eller avslå søknader fra private barnehager.
DN170607 Analytikerne i Pareto venter størst effekt av punktet som sier at forbrukslån bør inneholde krav om avdragsbetaling og lengste løpetid, der finansforetaket ikke bør innvilge lån med løpetid over fem år.
VG170521 Også stortingspolitikere Kårstein Eidem Løvaas ( H ), Morten Stordalen ( Frp ) og Sveinung Rotevatn ( V ) har sagt at de vil presse Mæland hvis direktoratet ikke vil innvilge dispensasjon som Stiftelsen Oseberg Vikingarv har søkt om.
DN170504 - Her har selger forsøkt å innvilge seg selv en angrefrist, sier advokat Rasmus Asbjørnsen, som representerer Schjelderup, til Budstikka.
VG170502 Avdelingsleder Knut Kvassheim i Nav Midtbyen i Trondheim sier til Adresseavisen at de ikke er forpliktet til å hjelpe, men at de kan innvilge såkalt særskilt støtte.
DN170502 Avdelingsleder Knut Kvassheim i Nav Midtbyen i Trondheim sier til Adresseavisen at de ikke er forpliktet til å hjelpe, men at de kan innvilge såkalt særskilt støtte.
DB170502 Avdelingsleder Knut Kvassheim i Nav Midtbyen i Trondheim sier til Adresseavisen at de ikke er forpliktet til å hjelpe, men at de kan innvilge såkalt særskilt støtte.
AA170501 Dette var i Trondheim i 1966, og det var ikke noen selvfølge at skoledirektøren ville innvilge det.
FV170430 KrF-leder Knut Arild Hareide åpner for å innvilge skilsmisse til kommuner som blir slått sammen med tvang.
DA170420 Norsk institutt for by- og regionforskning anbefalte i en rapport tidligere i år å slutte å gi midlertidig opphold til enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år og heller innvilge permanent opphold.
DA170420 Norsk institutt for by- og regionforskning anbefalte i en rapport tidligere i år å slutte å gi midlertidig opphold til enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år og heller innvilge permanent opphold.
AA170420 Australias regjering vil kreve bedre engelskkunnskaper, lengre opphold og etterlevelse av " australske verdier " for å kunne innvilge statsborgerskap.
SA170404 Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt.
AP170404 Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt.
VG170403 - Det er forsvarsministeren som har fått myndighet til å innvilge engasjementregler for norske styrker.
DB170401 I praksis er det bare den tidligere sikkerhetsrådgiverens overordnede som kan innvilge slik straffeimmunitet, og det var ingen andre enn presidenten selv på det aktuelle tidspunktet.
SA170328 Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt.
BT170328 Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt.
AP170328https://www.aftenposten.no/bolig/-Flere-far-nei-pa-boliglan-fra-bankene-etter-innstrammingen-10001b.html Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt.
AP170328 Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt.
VG170327 Imamer er fullstendig klare over menn som lever med « flerkoneri », menn som religiøst gifter seg opptil fire ganger, og i mange tilfeller bare forlater ekskonene sine i en umulig situasjon ved å ikke innvilge skilsmisse.
SA170322 Dersom kunden har helseproblemer, er det vanligere å innvilge uføreforsikring med unntak for disse lidelsene enn å gi avslag, sier Rysstad.
BT170322 Dersom kunden har helseproblemer, er det vanligere å innvilge uføreforsikring med unntak for disse lidelsene enn å gi avslag, sier Rysstad.
AP170322 Dersom kunden har helseproblemer, er det vanligere å innvilge uføreforsikring med unntak for disse lidelsene enn å gi avslag, sier Rysstad.
FV170321 Dersom kunden har helseproblemer, er det vanligere å innvilge uføreforsikring med unntak for disse lidelsene enn å gi avslag, sier Rysstad.
VG170317 - Vi har fått et varsel om at de kanskje ikke kan innvilge dette, men at vi kan saken opp for Finansdepartementet.
VG170313 - Denne kontrollkommisjonen har ikke på noen måte fulgt lovens regler når det gjelder eventuelt å innvilge slike søknader, sier Dale.
FV170310 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen som her er avbildet under et besøk på Havlimyra skole i Kristiansand, oppfordrer kommunene på Sørlandet til å innvilge så mange som mulig av søknadene om etterutdanning.
DB170310 ¶ Må anerkjennes : Uloba mener at norske kommuner må anerkjenne funksjonshemmede som foreldre og innvilge assistansetimer til å være foreldre, og at staten må gi kommunene langt klarere retningslinjer på dette feltet, skriver politisk leder i Uloba.
DB170310 Uloba mener at norske kommuner må anerkjenne funksjonshemmede som foreldre og innvilge assistansetimer til å være foreldre, og at staten må gi kommunene langt klarere retningslinjer på dette feltet.
DB170308 Abortnemndene kan i spesielle tilfeller, og om det er tungtveiende medisinske grunner til det, innvilge abort fram til 22. svangerskapsuke.
DA170308 Abortnemndene kan i spesielle tilfeller, og om det er tungtveiende medisinske grunner til det, innvilge abort fram til 22. svangerskapsuke.
DA170308 Abortnemndene kan i spesielle tilfeller, og om det er tungtveiende medisinske grunner til det, innvilge abort fram til 22. svangerskapsuke.
AA170308 Abortnemndene kan i spesielle tilfeller, og om det er tungtveiende medisinske grunner til det, innvilge abort fram til 22. svangerskapsuke.
AA170302 Abortnemndene kan i spesielle tilfeller og om det er tungtveiende grunner til det, innvilge abort fram til 22. svangerskapsuke.
DN170227 Men selv om konseptet faller inn under ordningen, er Fiskeridirektoratet « i tvil om det vil være formålstjenlig å innvilge det omsøkte antallet tillatelser ».
AA170221 Men i slutten av januar gjorde hun det klart at partiet vil innvilge skilsmisse til eventuelt tvangssammenslåtte kommuner.
VG170220 * En nemnd kan innvilge abort inntil 22. svangerskapsuke.
SA170219 Kanskje han kan innvilge også sykehusene valgfrihet ?
VG170217 * En nemnd kan innvilge abort inntil 22. svangerskapsuke.
AA170216 Derfor er det skuffende at Finansdepartementet ikke kunne innvilge litt mer tid, mener han.
AA170216 Derfor er det skuffende at Finansdepartementet ikke kunne innvilge litt mer tid, mener han.
AA170216 Sp har gjort det klart at de vil innvilge skilsmisse til eventuelle tvangssammenslåtte kommuner dersom de kommer i regjering etter valget til høsten. ( ©NTB ) ¶
AA170215 Norsk institutt for by- og regionforskning anbefaler i en rapport å slutte å gi midlertidig opphold til enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år og heller innvilge permanent opphold, skriver ABC Nyheter.
AA170215 En av anbefalingene i rapporten fra Norsk institutt for by- og regionforskning ( NIBR ) er å slutte å gi midlertidig opphold til enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år og heller innvilge permanent opphold, skriver ABC Nyheter.
VG170204 Vi ønsker også å påpeke at Legemiddelverket allerede har utredet denne saken selv og hatt muligheten til å innvilge refusjon på disse produktene uten å gjøre noe.
SA170123 Arbeiderpartiets kommunalpolitiske talsperson Helga Pedersen gjorde det mandag klart overfor NRK at partiet vil innvilge skilsmisse til eventuelt tvangssammenslåtte kommuner som måtte ønske dette.
DN170123 Arbeiderpartiets kommunalpolitiske talsperson Helga Pedersen gjorde det mandag klart overfor NRK at partiet vil innvilge skilsmisse til eventuelt tvangssammenslåtte kommuner som måtte ønske dette.
DN170123 Arbeiderpartiet vil innvilge skilsmisse til kommuner som blir slått sammen med tvang om de vinner valget i år.
DB170123 Dette regelverket er politisk bestemt og det er spesifikke krav som må være oppfylt før UNE kan innvilge en slik tillatelse, har seksjonssjef Mats Risbakken sagt til Dagbladet.
AP170123 Ap kommunalpolitiske talsperson Helga Pedersen sa mandag til NRK at partiet vil innvilge skilsmisse til eventuelt tvangssammenslåtte kommuner som måtte ønske dette - ved et regjeringsskifte til høsten.
AP170123 Ap kommunalpolitiske talsperson Helga Pedersen sa mandag til NRK at partiet vil innvilge skilsmisse til eventuelt tvangssammenslåtte kommuner som måtte ønske dette - ved et regjeringsskifte til høsten.
AP170123 Arbeiderpartiet vil innvilge skilsmisse til kommuner som blir slått sammen med tvang om de vinner valget i år.
DB170122 Dersom forsinkelsen etter hvert blir så langvarig at de krav allmennheten med rimelighet kan stille til at avfallsinnsamlingen blir tilsidesatt, kan dette etter en konkret vurdering medføre at kommunen bør innvilge en reduksjon i avfallsgebyret », het det i brevet som Renovasjonsetaten sendte til Forbrukerrådet 21. november i fjor.
DB170119 - Da må det foretas en konkret vurdering og vår mulighet er å innvilge soningsavbrudd.
DB170119 - Vanligvis er det politiet som ber oss om at mobilselskap får utlevere informasjon om bruk av mobilen knyttet til mistenkte i straffesaker, og vi kan innvilge eller avslå anmodningen direkte, sier Aarsæther.
DB170106 Tingretten har dermed avgjort hvorvidt vedtaket om ikke å innvilge oppholdstillatelse på humanitært grunnlag er gyldig.
DB170106 Nå har lagmannsretten kommet til at vedtaket om ikke å innvilge oppholdstillatelse for de to jentene etter utlendingslovens paragraf 38, er ugyldig.
FV161229 NYE REGLER : Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt, blant annet.
FV161229 Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt.
BT161229 NYE REGLER : Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt, blant annet.
BT161229 Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt.
AP161229https://www.aftenposten.no/bolig/Om-fa-dager-innfores-den-nye-boliglansforskriften-9549b.html NYE REGLER : Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt, blant annet.
AP161229https://www.aftenposten.no/bolig/Om-fa-dager-innfores-den-nye-boliglansforskriften-9549b.html Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt.
SA160822 Spesielt ettersom banken i utgangspunktet krever 15 prosent egenkapital for å kunne innvilge boliglån.
BT160822 Spesielt ettersom banken i utgangspunktet krever 15 prosent egenkapital for å kunne innvilge boliglån.
AP160822https://www.aftenposten.no/bolig/Bor-smart-pa-55-kvadrat-Studenten-som-eier-i-stedet-for-a-leie-8282b.html Spesielt ettersom banken i utgangspunktet krever 15 prosent egenkapital for å kunne innvilge boliglån.
AP160822 Spesielt ettersom banken i utgangspunktet krever 15 prosent egenkapital for å kunne innvilge boliglån.