DN171227 - Det er bred enighet i Stortinget om at vi skal ha en streng, rettferdig og human innvandringspolitikk .
NL171221 I debatten om landets innvandringspolitikk har jeg har i flere debattinnlegg påpekt at noen ( f.eks. kommentatorene i avisa Nordlys ) som sverger til " den strenge linja " forsøker å beskrive det som at det er de som står for fakta og realitetsorientering, mens andre som de ikke er enige med og som har ei mer " liberal linje " beskrives s
DA171220 Da må også Venstre forsvare en streng innvandringspolitikk , da må også Venstre forsvare en tøff justispolitikk, og da må også Venstre forsvare omfattende veibygging.
VG171218 Norge gir opphold til forfulgte som trenger beskyttelse, men det er viktig at vi har en streng og rettferdig innvandringspolitikk .
NL171218 En innvandringspolitikk som ikke er realitetsorientert og ansvarlig, kan sende Ap enda lenger ned i gallup-kjelleren.
BT171218 Derfor har ikke partiet noe ønske om å dempe uenigheten om asyl og annen innvandringspolitikk .
VG171212 Jeg vil ikke mistenke statsråden for å drive med spill, så da må det være at hun er usikker på arbeidsoppgavene sine, når hun ikke greier å tolke dette vedtaket, sier Rigmor Aasrud, som er talsperson for Aps innvandringspolitikk , til VG.
DA171212 Også at dagens strenge innvandringspolitikk fortsetter, er et krav som henger høyt for oss, sier Gustavsen.
DA171212 Mens Frp vil stoppe økte bilavgifter og ha en streng innvandringspolitikk, vil Venstre fortsette det grønne skatteskiftet og ha en rausere innvandringspolitikk .
DA171212 Mens Frp vil stoppe økte bilavgifter og ha en streng innvandringspolitikk , vil Venstre fortsette det grønne skatteskiftet og ha en rausere innvandringspolitikk.
DA171212 Også at dagens strenge innvandringspolitikk fortsetter, er et krav som henger høyt for oss, sier Gustavsen.
DA171212 Mens Frp vil stoppe økte bilavgifter og ha en streng innvandringspolitikk, vil Venstre fortsette det grønne skatteskiftet og ha en rausere innvandringspolitikk .
DA171212 Mens Frp vil stoppe økte bilavgifter og ha en streng innvandringspolitikk , vil Venstre fortsette det grønne skatteskiftet og ha en rausere innvandringspolitikk.
DA171211 « Jeg synes IKKE en skal gå i regjering med Venstre, for det første står de for en fundamentalt annerledes innvandringspolitikk enn det FRP gjør.
BT171211 Først og fremst brukt av innvandringskritiske stemmer som et retorisk virkemiddel i debatten om innvandringspolitikk her hjemme. 7.
AA171211 Først og fremst brukt av innvandringskritiske stemmer som et retorisk virkemiddel i debatten om innvandringspolitikk her hjemme. 7.
AP171210 Det kommer til å handle om å bygge landet videre, det kommer til å handle om infrastruktur, om eldreomsorg, en streng, men rettferdig innvandringspolitikk og skatte- og avgiftspolitikk, sier Jensen, før hun fortsetter : ¶
AP171207 Jeg registrerer at Vidnes i sitt innlegg snakker særdeles lite om sin egen politikk og kun er ute etter å sette merkelapper på oss som vil ha en strengere innvandringspolitikk og bevare norsk verdier, tradisjoner og kultur. 3rd-party-bio ¶
DN171204 En leder i det tyske ytre høyre-partiet AfD sier Angela Merkels innvandringspolitikk har gjort henne til « den største lovbryteren i tysk etterkrigshistorie ».
AP171204 Mange anser Trumps innvandringspolitikk for å være rettet mot muslimer og at forslagene hans ikke i stor nok grad tar hensyn til hvor de reelle truslene mot landet kommer fra.
AA171204 Amnesty advarer den norske stat, demonstrasjoner, oppriktig harme, fredsprisvinner Malala gir sin fulle støtte, Norge får internasjonal kritikk for håndtering, innvandringspolitikk .
NL171203 Tvedt viser i sin bok også hvordan aktivisme har definert norsk innvandringspolitikk siden tidlig på 1970-tallet.
NL171203 Det er et problem dersom den dominerende tendens i norske medier blir at folks uro over en liberal innvandringspolitikk og følelsen av kulturell utrygghet ikke bare underkommuniseres, men latterliggjøres.
BT171203 USAs ambassadør til FN, Nikki Haley, sa at landet vil fortsette med sin « sjenerøsitet » ved å støtte innvandrere og flyktninger rundt om i verden, men at landets « beslutninger om innvandringspolitikk kun må tas av amerikanere ».
AP171203 USAs ambassadør til FN, Nikki Haley, sa at landet vil fortsette med sin « sjenerøsitet » ved å støtte innvandrere og flyktninger rundt om i verden, men at landets « beslutninger om innvandringspolitikk kun må tas av amerikanere ».
DA171128 Gruppelederen opplyser at innvandringspolitikk og kommunens aktive eiendomskjøp er blant områdene hvor Frp vil komme med alternative budsjettforslag.
DB171127 Da støttet han opp om Trumps utspill om tilstandene i Sverige og sa at landet var « voldtektshovedstaden i Europa », grunnet landets liberale innvandringspolitikk .
AP171127 Partiet vil også kunne få garantier mot at Høyre og Frp inngår forlik som Venstre misliker - for eksempel forlik med Sp i saker som omhandler biologisk mangfold, naturvern og rovdyrpolitikk, eller forlik om innvandringspolitikk med Ap og Sp.
DB171124 Når tårer på TV 2 får styre norsk innvandringspolitikk Kommentar ¶
DN171123 Ap-lederen avviste anklagene fra enkelte hold om at Ap har funnet på en streng innvandringspolitikk fordi partiet er redde for Frp.
DB171123 Det er noe tilsynelatende søtt med en idealisme som er opptatt av lavere bensin- og bilavgifter og en strengere innvandringspolitikk .
DA171122 Ap-lederen avviste anklagene fra enkelte hold om at Ap har funnet på en streng innvandringspolitikk fordi partiet er redde for Frp.
SA171121 I det forutsigbare ansvarsfordelingen som fulgte mellom partiene mandag måtte FDP imidlertid selv ta mange slag for å ha forlatt forhandlingene etter en hel måned og for å ha forsøkt å overgå både det østerrikske FPÖ og Alternative für Deutschland i stram innvandringspolitikk .
SA171121 At partiet allerede har indirekte innflytelse ser man tydelig i regjeringsforhandlingens sammenbrudd over nettopp innvandringspolitikk .
DA171120 Gulati mener at en liberal innvandringspolitikk vil gjøre problemene verre.
NL171118 I den siste trekker han linjer fra dagens innvandringspolitikk i Norge til framtidige folkevandringer frambrakt av stigende globalt havnivå.
DB171118 Det er særlig Ap og Sp som har sikret regjeringen flertall for en strengere innvandringspolitikk enn mindretallet på Stortinget har ønsket.
DB171116 - Jeg har vært med på Aps innvandringspolitikk i Jens Stoltenbergs år.
BT171116 - Jeg har vært med på Aps innvandringspolitikk i Jens Stoltenbergs år.
NL171115 En del av forklaringen er at begge partiene har erkjent at det ikke finnes noen vei til makt uten å ta innover seg at et massivt flertall i den danske befolkning ikke under noen omstendigheter vil godta en mer liberal innvandringspolitikk .
BT171115 Det er tvert imot viktig at Norge fører en forutsigbar asyl- og innvandringspolitikk over tid.
AA171115 Ifølge Arbeiderpartiets program fører partiet en « streng, rettferdig og human » innvandringspolitikk .
BT171113 Selv om man er for en mer liberal innvandringspolitikk , betyr ikke det at vi er enige i all politikk knyttet til integrering.
BT171113 Det er en ensidig debatt, hvor de som er for en streng innvandringspolitikk setter dagsorden, mens resten følger etter og tar et « oppgjør » med retorikken til motparten.
AA171113 - Ap, som ellers stort sett har vært konsekvente og konsistente i sin asyl- og innvandringspolitikk , viser her sitt sanne jeg, og vender kappen etter vinden.
DB171112 Det endte med det som for mange framsto som en konflikt om innvandringspolitikk , ideologisk strid og en kamp mellom byråets direktør og eieren Finansdepartementet ved finansminister Siv Jensen.
BT171112 Uanstendigheten i Fremskrittspartiets innvandringspolitikk er ikke en ledestjerne for oss.
AA171111 Partiet har lenge ført en streng innvandringspolitikk , og frustrasjonen blant mange medlemmer har bygget seg opp over lang tid.
VG171108 Kristensen Barth skriver videre : « Tror ikke Ståle Solbakken skal blande seg inn i dansk innvandringspolitikk , han burde ta for seg forholdene i Norge i stedet.
VG171108 - Jeg er litt forundret og skuffet over at det i Norge, Sverige og Danmark er svært vanskelig å komme til makten om man ikke fører en meget restriktiv innvandringspolitikk , sa nordmannen til kanalen.
SA171108 Dansk Folkeparti er i dag det største borgerlige partiet i Danmark, jobber for en streng innvandringspolitikk .
SA171108 Dansk Folkeparti er i dag det største borgerlige partiet i Danmark, jobber for en streng innvandringspolitikk .
DB171108 Samtidig kritiserer han partier som ønsker en restriktiv innvandringspolitikk », skriver Kristensen Berth, før han ber Solbakken bry seg om forholdene i Norge i stedet.
DB171108 - Vi skal fortsatt ha en streng og rettferdig innvandringspolitikk , men vi skal ha en som er mer siktet inn på en bedring av barn og barns vilkår, sier Bransdal i KrF.
DB171108 - KrF vil alltid stå på for en rettferdig, human og barnevennlig innvandringspolitikk .
DA171108 Ståle Solbakken vil ha en rausere innvandringspolitikk .
AP171108 Å være skeptisk til islam og for en streng innvandringspolitikk er like stuerent i Tyskland som i Norge.
AA171108 Dansk Folkeparti er i dag det største borgerlige partiet i Danmark, jobber for en streng innvandringspolitikk .
VG171107 I hovedsak er det bare enighet om streng innvandringspolitikk som forener de tre partiene, som alle synes å ha tonet ned andre flaggsaker.
DA171104 - Jeg synes vi har en for streng innvandringspolitikk nå.
VG171103 - Jeg synes vi har en for streng innvandringspolitikk nå.
VG171103 - Jeg kan ikke skjønne at Ap, som ønsker å drive en human innvandringspolitikk , kan akseptere dette, sier hun.
DA171103 - Jeg synes vi har en for streng innvandringspolitikk nå.
DN171102 - Trumps innvandringspolitikk sprer frykt og usikkerhet blant muslimer.
AP171102 I dag har Arbeiderpartiet det jeg vil kalle en like streng og inhuman innvandringspolitikk som regjeringen.
AA171102 Innvandringspolitikk kan også bli et tema i budsjettsamtalene mellom de fire partiene.
DB171031 Lokallaget er ett av flere som nå har sendt brev til Ap på Stortinget med krav om en mer human innvandringspolitikk .
AP171028 Han hevder at Soros forsøker å få Ungarn fordømt internasjonalt, stigmatisert og å endre landets innvandringspolitikk .
DB171027 En liberal innvandringspolitikk har ført til en enda mer delt by.
DA171027 Tydeligst er uenigheten når det kommer til olje, klima og innvandringspolitikk .
DA171027 - Samtidig bygger dagens innvandringspolitikk i stor grad på et asylforlik på Stortinget, hvor også Venstre var med, sier valgforskeren.
SA171025 Drivkreftene bak migrasjon er vanskelig å endre, og streng innvandringspolitikk fører ofte bare til at en større andel av innvandringen blir illegal, og at det blir mindre av den midlertidige migrasjonen som er bedre for både avsender- og mottakerland.
SA171025 De fleste blir der de bor, og det samlede antallet migranter i verden har vært ganske stabilt i flere tiår på tross av skiftende innvandringspolitikk .
DB171025 ( Dagbladet ) : På Arbeiderpartiet sitt landsmøte i vår, var det betydelig uro i grasrota knyttet til partiets innvandringspolitikk , som ble beskyldt for å bidra til en økning i antallet asylbarn med midlertidige tillatelser.
DB171023 Det må såklart gjøres en ny, ordentlig vurdering av forslagene som vi nå skal behandle, men prinsipielt har ikke Sp noen umiddelbar plan om å endre kurs i innvandringspolitikk , sier innvandringspolitisk talskvinne Heidi Greni i Sp.
DB171023 - Jeg håper at Ap i denne perioden finner tilbake til en klar retning i asyl- og innvandringspolitikken som danner grunnlaget for stø kurs og en streng og bærekraftig innvandringspolitikk .
AP171023 For all del, det er helt legitime grunner til å ønske en restriktiv innvandringspolitikk .
AP171023 Teknologi, klimautslipp, hørselshemmede, kvinner og vitenskap og Høyres innvandringspolitikk .
AP171023 Dette er Høyres innvandringspolitikk
AP171021 Hun nevner fire saker det er viktig å få Frp-stempelet på i en ny regjeringsplattform : Streng innvandringspolitikk , at staten må ta en større del av ansvaret for å videreutvikle eldreomsorgen, opprettholde tempoet i bygging av vei og infrastruktur, samt skatter og avgifter.
AP171020 Jeg tror også KrF og Venstre ønsker å føre en ansvarlig innvandringspolitikk , svarer han.
AP171019 AfD-oppslutningen er uttrykk for en protest, en mistro til de bestående partiene, blant annet deres innvandringspolitikk og særlig sosialpolitikken.
AP171019 | Hva er Høyres innvandringspolitikk ?
AP171019 Isteden har de gjentatte ganger hevdet at Høyre fører en streng innvandringspolitikk - uten å utdype hvordan en streng innvandringspolitikk skal løse de globale problemene vi står overfor.
AP171019 Isteden har de gjentatte ganger hevdet at Høyre fører en streng innvandringspolitikk - uten å utdype hvordan en streng innvandringspolitikk skal løse de globale problemene vi står overfor.
AP171019 Høyre har gått til valg på en streng innvandringspolitikk , men hva betyr det - og er den nyvalgte regjeringen i stand til å møte den utfordringen som den globale flyktningsituasjonen utgjør ?
AP171019 For øyeblikket er Regjeringens innvandringspolitikk et janusansikt med Listhaugs klebet på baksiden av Solbergs.
AP171019 For øyeblikket er Regjeringens innvandringspolitikk et janusansikt med Listhaugs klebet på baksiden av Solbergs, skriver innleggsforfatteren.
SA171018 Innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) sier hun vil stramme inn norsk innvandringspolitikk ytterligere noen hakk.
SA171017 Kurz blir statsminister på løftet om strengere innvandringspolitikk og kutt i velferdsordninger.
DA171016 - Man kan også si at det at Høyre-Frp-regjeringen ikke fører en human innvandringspolitikk får konsekvenser for et større antall mennesker enn ofrene for høyreekstrem terror, sier Ravndal.
DA171016 - Hovedproblemet til venstresiden er at få velgere er villige til å la en liberal innvandringspolitikk gå foran andre saksfelt, som helse og skole.
DA171016 - Man kan også si at det at Høyre-Frp-regjeringen ikke fører en human innvandringspolitikk får konsekvenser for et større antall mennesker enn ofrene for høyreekstrem terror, sier Ravndal.
DA171016 - Hovedproblemet til venstresiden er at få velgere er villige til å la en liberal innvandringspolitikk gå foran andre saksfelt, som helse og skole.
VG171015 Både ÖVP og Frihetspartiet har gått til valg på en langt strengere flyktning- og innvandringspolitikk enn det SPÖ har ført.
VG171015 Den unge Kurz er knallhard i sin innvandringspolitikk og svært islamkritisk, og har tatt det konservative partiet i samme retning : Mot ytre høyre.
VG171015 Hans favorittema i valgkampen er en streng innvandringspolitikk , nei til EUs kvoteflyktninger og en innstramming i generøse velferdsordninger.
DN171015 Både ÖVP og FPÖ har lovet en langt strengere flyktning- og innvandringspolitikk enn det SPÖ har ført.
DN171015 Begge partiene ønsker en strengere innvandringspolitikk .
DB171015 Både ÖVP og FPÖ har lovet en langt strengere flyktning- og innvandringspolitikk enn det SPÖ har ført.
DA171015 Både ÖVP og FPÖ har lovet en langt strengere flyktning- og innvandringspolitikk enn det SPÖ har ført.
BT171015 Både ÖVP og FPÖ har lovet en langt strengere flyktning- og innvandringspolitikk enn det SPÖ har ført.
AP171015 Les Frank Rossaviks kommentar om dagens valg : « Alle » vil ha streng innvandringspolitikk
AP171015 Han tror en slik koalisjon vil innebære en strengere innvandringspolitikk i Østerrike.
AP171015 Etter at han tok over som partileder i mai, har Kurz flyttet det konservative Folkepartiet vesentlig til høyre og gjort strengere innvandringspolitikk til en sentral del av valgkampen sin.
AA171015 Både ÖVP og FPÖ har lovet en langt strengere flyktning- og innvandringspolitikk enn det SPÖ har ført.
VG171014 Han er knallhard i sin innvandringspolitikk , islamkritisk, og sanker nå stemmer i fleng ytterst på høyresiden av velgerspekteret.
AP171014 Les Frank Rossaviks kommentar om dagens valg : « Alle » vil ha streng innvandringspolitikk
DB171013 Foruten en streng innvandringspolitikk er skolen Hellelands trumfkort.
AP171012 I tillegg til strengere innvandringspolitikk , har Kurz flyttet partiet til høyre ved å innta en noe mindre EU-vennlig linje og ved å distansere seg fra Angela Merkel, mener Pelinka.
VG171011 Frp har tidligere brukt HRS som rådgivere i utformingen av partiets innvandringspolitikk , og mener HRS fortsatt bør motta støtten.
DA171011 Og de som ønsker en restriktiv innvandringspolitikk , sier Lafferty.
DA171011 Og de som ønsker en restriktiv innvandringspolitikk , sier Lafferty.
DA171011 Frp har tidligere brukt HRS som rådgivere i utformingen av partiets innvandringspolitikk , og mener HRS fortsatt bør motta støtten.
DA171011 Frp har tidligere brukt HRS som rådgivere i utformingen av partiets innvandringspolitikk , og mener HRS fortsatt bør motta støtten.
AP171011 Hege Storhaug og Human Rights Service ødelegger for alle oss som ønsker en strengere innvandringspolitikk .
AA171011 Frp har tidligere brukt HRS som rådgivere i utformingen av partiets innvandringspolitikk , og mener HRS fortsatt bør motta støtten.
AA171009 | Regjeringen vil føre en streng innvandringspolitikk
AA171009 Regjeringen vil derfor føre en streng og forutsigbar innvandringspolitikk , leste kongen.
AA171009 Regjeringen vil derfor føre en streng og forutsigbar innvandringspolitikk , leste kongen.
DB171008 Frp skal fortsette å jobbe for mer vei, verdig eldreomsorg, lavere skatter og avgifter og en streng innvandringspolitikk .
AP171007 Sylvi Listhaug hadde regien : Ingen ville diskutere innvandringspolitikk med henne, så derfor diskuterte hun med seg selv og folket, mens hun fikk andre til å diskutere det hun gjorde og sa.
DB171002 Fremskrittspartiet vil ha en kontrollert og ansvarlig innvandringspolitikk .
DB171002 Fremskrittspartiet kommer uansett til å kjempe for en strengere og mer bærekraftig innvandringspolitikk i Norge, uavhengig av hvor mye svartmaling som kommer fra AUF.
DN171001 ¶ I populistenes fryktpolitikk blir spesielt Sverige med sin tradisjonelt liberal asyl- og innvandringspolitikk fremstilt som en dystopi.
VG170929 PROTESTERTE : Aktivister protesterte mot president Donald Trumps innvandringspolitikk på Fifth Avenue i New York tidligere i måneden.
AP170927 Ifølge Hagen bør en strengere innvandringspolitikk , med innstramminger i reglene for familiegjenforening og fortgang i bygging av asylmottak i Afrika og Asia stå høyt på listen til Frp i regjeringsforhandlinger.
AP170927 Ifølge Hagen bør en strengere innvandringspolitikk , med innstramminger i reglene for familiegjenforening og fortgang i bygging av asylmottak i Afrika og Asia stå høyt på listen til Frp i regjeringsforhandlinger.
VG170925 Punkt for punkt : Dette lovet Trump i sin innvandringspolitikk
VG170925 AfD består av mange fraksjoner, fra konservative kritikere av Merkels innvandringspolitikk , til euro-skeptikere, islam-motstandere, konspirasjonsteoretikere og sterke nasjonalister.
VG170925 Lauvås, som altså er talsmann for Aps innvandringspolitikk , sier at det er viktig at det fås inn noen kriterier som vurderer såbarheten til disse barna, når det avgjøres om de må ut.
VG170924 Her gjorde AfD sommeren 2015 sitt avgjørende politiske trekk da de styrtet den tidligere lederen, som var fiksert på eurokrisen og ikke så innvandringspolitikk som et tema han ville gjøre sentralt for AfD, og gjorde dermed et rykk mot høyre.
DA170924 Også FDP ligger an til å gjøre det bra, og de står også for en mer restriktiv innvandringspolitikk , sier Kate Hansen Bundt, generalsekretær i Den norske Atlanterhavskomiteen til NTB.
DA170924 Også FDP ligger an til å gjøre det bra, og de står også for en mer restriktiv innvandringspolitikk , sier Kate Hansen Bundt, generalsekretær i Den norske Atlanterhavskomiteen til NTB.
AP170924 Også FDPs resultat har noe med innvandringspolitikk å gjøre.
DB170919 Partiet er ganske klart orientert mot nasjonale interesser og for en restriktiv innvandringspolitikk .
DA170919 | Støre : Ap skal ha tydelig innvandringspolitikk
AA170919 | Støre : Ap skal ha tydelig innvandringspolitikk
DA170915 Jan Bøhler er et forbilde for hvordan venstresida bør ta eierskap til innvandringspolitikk , mener SV-er Andreas Halse.
VG170914 De fire neste årene vil klima trolig havne langt ned på dagsorden til fordel for lavere skatter, samferdsel, innvandringspolitikk og en økonomi besatt av vekst.
VG170914 Både KrF og Venstre vil imidlertid uansett ha vanskelig for å godta en fortsatt like streng innvandringspolitikk og - retorikk som den Sylvi Listhaug har frontet i regjeringen.
DA170914 - Hvis Venstre tror de kan dempe Frps innvandringspolitikk , så kan de bare glemme det.
DA170914 - Hvis Venstre tror de kan dempe Frps innvandringspolitikk , så kan de bare glemme det.
DB170913 Vern av LoVeSe, gjøre noe med barnefattigdom og mer liberal innvandringspolitikk er viktige saker for Venstre.
VG170912 Dermed blir det innvandringspolitikk .
DB170912 Ap har i stortingsperioden inngått forlik med regjeringen om store saker, som forsvar og asyl- og innvandringspolitikk .
AP170912 Klubblederen bekrefter at Frp har mange tilhengere for stram innvandringspolitikk på Jøtul.
DB170911 Innvandring og asyl : Sp er for en ansvarlig og anstendig innvandringspolitikk .
DB170911 Innvandring og asyl : Høyre er opptatt av « en streng og rettferdig asyl- og innvandringspolitikk ».
DB170911 Innvandring og asyl : Frp vil stramme inn på familieinnvandring som et ledd i kampen for en fortsatt streng asyl- og innvandringspolitikk .
AP170911 Streng innvandringspolitikk .
AP170911 Streng innvandringspolitikk .
DB170909 Skole og utdanning er området som flest oppgir som avgjørende, fulgt av sykehus- og helsepolitikk og innvandringspolitikk .
DB170909 Så vidt jeg kan forstå er det relativt liten forskjell på de aller fleste partiene når det gjelder regler, kvoter og tanker om en streng innvandringspolitikk .
DA170909 Frp er det eneste partiet som oppfattes som et parti som har en strengere innvandringspolitikk enn sine egne velgere.
AP170909 Til tross for dommen har Orbán sagt at regjeringen ikke vil endre sin innvandringspolitikk og har lovet flere søksmål.
AP170909 Realiteten er at Arbeiderpartiets innvandringspolitikk førte til en fordobling av andelen fattige innvandrere blant lavinntektsgrupper da de satt i regjering.
AA170909 Til tross for dommen har Orbán sagt at regjeringen ikke vil endre sin innvandringspolitikk og har lovet flere søksmål.
DB170908 I innvandringsdebatten får Hansson fram både at MDG ønsker en mer liberal innvandringspolitikk , men også at politikken har et ansvar for å ta vare på de som rammes av klimaendringene utenlands.
DA170908 - Jeg er ikke helt sikker på hva jeg lander på enda, forklarer én, som oppgir innvandringspolitikk som grunnen.
DB170907 Vi vil bygge mer vei, fjerne eiendomsskatten, bygge ut eldreomsorgen, bekjempe terror og sørge for en streng innvandringspolitikk .
DB170907 I kveld nevnte hun knapt asyl- og innvandringspolitikk med ett ord.
DB170907 » Siden jeg er opptatt av klimaspørsmål, ønsker en åpnere og mer liberal innvandringspolitikk og i tillegg er opptatt av at vi skal hjelp og ikke straffe mennesker som av ulike grunner havner på samfunnets skyggeside har jeg åpenbart blitt definert som non-FrPer ( eller kvasi-Venstre ) og således i målgruppen for buskagitasjonen.
DB170907 Hver gang jeg skriver her i Dagbladet om hvorfor vi bør behandle folk likt uavhengig av etnisk eller religiøs bakgrunn, behovet for en mer liberal innvandringspolitikk eller om hvorfor vi må forsvare vår liberale rettsorden mot Donald Trumps manglende respekt for grunnleggende spilleregler, dukker de nemlig opp i min innboks i form av drapstrusler og utskjellinger.
DA170907 Valgkampen begynte med formuesskatt, og har siden stirret seg blind på Jonas Gahr Støres vinglete håndtering av egen formue og Sylvi Listhaugs monomane forsøk på å lage splittelse og konflikt ut av en asyl- og innvandringspolitikk Stortinget har inngått et bredt forlik om.
AA170907 Mitt Frp har alltid stått opp og turt å utfordre det politisk korrekte, enten det gjelder pengebruk, innvandringspolitikk eller at saker blir dysset ned av mediene og andre politiske partier.
NL170906 Skolevalgene viser at de unge foretrekker partier som står for en mer liberal innvandringspolitikk , og ikke minst en mer offensiv tilnærming for å fase ut norsk oljeproduksjon.
DB170906 - Innvandringspolitikk er noe som er viktig og blir diskutert mye i Norge, men som gjerne ikke kommer på topp når folk skal si hva som er utslagsgivende for deres valg.
DA170906 Hovedlinjene i norsk innvandringspolitikk i dag bygger på asylforliket fra 2015. 161 av 169 stortingsrepresentanter står bak forliket - det vil si alle partiene på Stortinget foruten MDG og SV.
DB170905 Jeg er stolt av FpU som har kjempet hardt for viktige saker som dyrepoliti i hele landet, eldreomsorg, valgfrihet i skolen, bedre vei og kollektiv, og en fortsatt streng innvandringspolitikk .
DA170905 Obama har lite til overs for Trumps innvandringspolitikk .
DA170905 « Dette handler til syvende sist om politikk, og jeg kommer til å fronte en streng innvandringspolitikk og en integreringspolitikk som stiller krav framover.
DA170905 Vi skilte ut politikerne spesielt og fant ut at venstresiden var mer skeptiske til en strengere innvandringspolitikk , mens politikerne fra Fremskrittspartiet ville ha en enda sterkere begrensing av innvandringen enn befolkningen for øvrig.
DA170905 Makteliten i Norge er mindre opptatt av en streng innvandringspolitikk enn resten av befolkningen, men er ellers mindre elitistisk enn sitt rykte, ifølge ny omfattende maktutredning.
DA170905 - Der så vi at gjennomsnittet i befolkningen er for en strengere innvandringspolitikk enn elitene.
AA170905 Jeg tror du er i stand til å skille mellom innvandringspolitikk - der vi har inngått et forlik - og integreringspolitikk og retorikk.
AA170905 - Det er helt fair å diskutere innvandringspolitikk , for eksempel hvor mange kvoteflyktninger vi skal ha.
VG170904 - Og fremover kommer jeg til å fronte en streng innvandringspolitikk og integreringspolitikk som stiller krav.
VG170904 Til VG sa Sveriges statsminister Stefan Lövfen advarte Listhaug mot å blande seg inn i svensk innvandringspolitikk .
DB170904 Det vil si : Debatten handlet langt mindre om innvandringspolitikk enn om Sylvi Listhaug ( Frp ) sin retorikk, som Giske gjentatte ganger prøvde å få Frp-toppen til å beklage.
DB170904 Ap-nestleder Trond Giske avviser at Ap ikke vil diskutere innvandringspolitikk - men påpeker at Ap og Frp på mange områder er enig i innvandringspolitikken.
DB170904 - Vi har ikke noe i mot å diskutere innvandringspolitikk .
DB170904 - Ap har sagt, også før valgkampen, at de ikke vil diskutere innvandringspolitikk , rett og slett fordi de har en dårlig sak.
DB170904 » Dette tar selvsagt Sylvi Listhaug til inntekt for at « folk flest har skjønt alvoret » og at « Frp er i takt med folket, som ønsker seg en streng innvandringspolitikk ».
DB170904 Fremskrittspartiet fordi man tar til orde for en restriktiv innvandringspolitikk .
DA170901 SV har en liberal innvandringspolitikk , og Øvstegård trekker fram sammenhengen med klimaet og flyktningstrømmer.
DA170901 Vi går til valg på skatteletter for folk flest og en streng og rettferdig innvandringspolitikk .
AP170831 Listhaug i Sverige : - Jeg er ikke her for å bli tatt bilde av sammen med noen ¶ Innvandringspolitikk er et mye omdiskutert tema i Storbritannia, og avisen skriver om både Norge og Sveriges behandling av dette.
AA170831 Innvandringspolitikk er et mye omdiskutert tema i Storbritannia, og avisen skriver om både Norge og Sveriges behandling av dette.
VG170830 KATHRINEHOLM ( VG ) Sveriges statsminister Stefan Löfven advarer Sylvi Listhaug mot å blande seg i svensk innvandringspolitikk . advarer Sylvi Listhaug mot å blande seg i svensk innvandringspolitikk.
VG170830 advarer Sylvi Listhaug mot å blande seg i svensk innvandringspolitikk .
VG170830 Norge skal ikke ha en « streng, men rettferdig » innvandringspolitikk , slik Arbeiderpartiet prediker.
VG170830 Jeg vil ha en solidarisk, sjenerøs og rettferdig innvandringspolitikk .
VG170830 Rinkeby-turen høstet massiv kritikk fra flere hold, og Sveriges statsminister Stefan Löfven gikk ut og advarte Listhaug mot å blande seg inn i svensk innvandringspolitikk .
NL170830 Småpartiene, som enten ikke kan, vil, eller tør, å føre en ansvarlig innvandringspolitikk , føyer seg etter særinteresseorganisasjoner som NOAS.
NL170830 Selv NOAS erkjenner at FrPs gjennomslag for raskere behandling av asylsøknader og bedre hjelp i nærområdene, har vært med på å forbedre norsk innvandringspolitikk .
NL170830 Hverken NOAS, småpartiene eller Arbeiderpartiet ønsker å se realitetene i hvitøyet : en liberal innvandringspolitikk vil sette den norske velferdsmodellen og vår kultur i fare.
NL170830 De har i denne regjeringsperioden jobbet systematisk mot alle forslag til innstramninger i norsk innvandringspolitikk .
DN170830 Både tidligere statsminister Carl Bildt og sittende statsminister Stefan Löfven har i tydelige ordelag refset den norske statsråden for svartmaling, for å fortegne bildet av de aktuelle bydelene og for at Sverige-besøket var et rent valgkampstunt for å fremme Frps innvandringspolitikk .
DB170830 I stedet bidrar begge til at vi nok en gang har fått en runde med innvandringsdebatt som ikke egentlig handler om innvandringspolitikk i det hele tatt.
AP170830 Sveriges statsminister Stefan Löfven advarer Sylvi Listhaug mot å blande seg i svensk innvandringspolitikk .
AA170830 Sveriges statsminister Stefan Löfven advarer Sylvi Listhaug mot å blande seg i svensk innvandringspolitikk .
NL170829 I tillegg er innvandring en meget tydelig konfliktlinje i Ap, med en sterk fløy som vil ha en mer liberal innvandringspolitikk , mens en annen del ønsker å stå fast på en streng linje.
DN170829 Wanngård beskriver Stockholm som en inkluderende by som ivaretar mangfoldet, nettopp derfor ble Listhaug ønsket velkommen både i byen og i Rinkeby, forstaden som for mange er symbolet på feilslått innvandringspolitikk .
DN170829 - Jeg mener det er veldig relevant at den norske befolkningen får mer kunnskap om det som skjer her, hvor viktig det er å føre en ansvarlig innvandringspolitikk , men også en integreringspolitikk som setter krav, sier hun.
DN170829 Hun understreket at engangsvedtaket ikke er normen for en langsiktig tysk asyl- og innvandringspolitikk .
DA170829 - Jeg mener det er veldig relevant at den norske befolkningen får mer kunnskap om det som skjer her, hvor viktig det er å føre en ansvarlig innvandringspolitikk , men også en integreringspolitikk som setter krav, svarer hun.
AA170829 Hun understreket at engangsvedtaket ikke er normen for en langsiktig tysk asyl- og innvandringspolitikk .
AA170829 - Jeg mener det er veldig relevant at den norske befolkningen får mer kunnskap om det som skjer her, hvor viktig det er å føre en ansvarlig innvandringspolitikk , men også en integreringspolitikk som setter krav, sier hun.
AA170829 - Jeg mener det er veldig relevant at den norske befolkningen får mer kunnskap om det som skjer her, hvor viktig det er å føre en ansvarlig innvandringspolitikk , men også en integreringspolitikk som setter krav, svarer hun.
DN170828 Kommunestruktur, responstid i politiet, forsvar, asyl-, integrering- og innvandringspolitikk var blant de andre temaene Sp-lederen måtte svare på.
DA170828 - Men innvandringspolitikk og integrasjon syns jeg dekkes godt og bredt i de etablerte mediene, mener Bang, som har notert seg at Resett skal finansieres av investorene Øystein Stray Spetalen og Jan Haudemann-Andersen.
AA170828 - Det viser med all tydelighet at det er helt vanlige folk, og ikke bare ytterliggående, som ønsker en streng asyl- og innvandringspolitikk og kontroll med grensene, sier hun.
VG170827 At Merkel har lagt an en strengere linje i sin innvandringspolitikk , er noe av forklaringen på at den faktiske velgerstøtten til ytre høyre har gått ned, sier vitenskapelig direktør ved Hans-Böckler-Stiftelsen Anke Hassel til VG.
DB170827 Arizona deler en stor grense mot Mexico, og Arpaio og hans betjenter var spydspissen i delstatens strenge innvandringspolitikk .
DB170826 Arizona deler en stor grense mot Mexico, og Arpaio og hans betjenter var spydspissen i delstatens strenge innvandringspolitikk .
DA170826 Vi mener det er betydelig handlingsrom innenfor de internasjonale konvensjonene til å føre en streng og forutsigbar asyl- og innvandringspolitikk , svarer Solberg.
NL170825 Når Sylvi Listhaug og Siv Jensen dundrer i vei med Frps innvandringspolitiske brøling, er Aps spake svar at de var jo med på forliket om en streng innvandringspolitikk .
DB170825 Her er det nok handlingsrom for å ivareta en streng innvandringspolitikk og skape et trygt samfunn, gjentar Solberg.
DB170825 - Denne regjeringen har tross alt ført en streng innvandringspolitikk , legger statsministeren til.
DB170825 Dette har ført til at mange som er opptatt av de moderne skillelinjene i norsk politikk, som klima- og miljø, likestilling, utviklingspolitikk, liberal innvandringspolitikk og mer smale saker som personvern og ruspolitikk er bekymret.
AP170825 De ønsker en mer liberal innvandringspolitikk , forklarer han.
AA170825 Hun slår fast at Høyre er helt enige med Frp om at en « streng, men rettferdig innvandringspolitikk ».
DB170824 SVs seks punkter for en anstendig flyktning- og innvandringspolitikk : ¶
VG170822 Hun understreker at det ikke er noe nytt at NOAS er mot Frp, og at partiet fortsatt vil stå for en streng innvandringspolitikk .
NL170820 En mer liberal innvandringspolitikk ?
DB170820 Vi vinner valg gjennom å snakke med velgerne om de tingene de er opptatt av, og de er ikke opptatt av disse tingene, de er opptatt av om skatten går opp eller ned, om vi skal fortsette å bygge ut veiene i samme tempo, om vi skal bedre eldreomsorgen, om vi skal fortsette å ha en streng innvandringspolitikk .
DA170818 Venstre ønsker også alternativer til adgangskontroll, men ser ikke mot strengere innvandringspolitikk .
DA170817 Vi ønsker en streng, rettferdig, men human innvandringspolitikk , men det ville det vært en fordel om vi hadde hatt en norsk regjering som kunne debattert dette på en ordentlig måte, i stedet for å sette folk opp mot hverandre og spille på frykt.
AP170817 Venstre ønsker også alternativer til adgangskontroll, men ser ikke mot strengere innvandringspolitikk .
AA170817 Venstre ønsker også alternativer til adgangskontroll, men ser ikke mot strengere innvandringspolitikk .
DB170815 Statsministeren ser imidlertid ikke det store behovet for en strengere asyl- og innvandringspolitikk og viser til lave ankomsttall.
DB170815 På spørsmål om Solberg har noe å utsette på Frps innvandringspolitikk , svarer hun som følger : ¶
DB170815 - Vi har en stram innvandringspolitikk i dag.
DB170815 - KrF har en annen innvandringspolitikk enn det Frp har.
DA170815 Vi har vært veldig tydelige og synlige på våre hovedsaker : Fjerning av eiendomsskatt, en fortsatt streng asyl- og innvandringspolitikk , tiltak for å bedre integreringen, samferdsel og eldrepolitikk, sier Jensen til NTB.
AA170815 Vi har vært veldig tydelige og synlige på våre hovedsaker : Fjerning av eiendomsskatt, en fortsatt streng asyl- og innvandringspolitikk , tiltak for å bedre integreringen, samferdsel og eldrepolitikk, sier Jensen til NTB.
DB170814 Hun mener det viser at Frps er i takt med folket, som ønsker seg en streng innvandringspolitikk .
DB170814 - FOLK FLEST HAR SKJØNT ALVORET : Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug tar Ipsos-målignen som et tegn på at Frps innvandringspolitikk er i takt med folket.
DA170814 I både Mexico og USA sees Trumps innvandringspolitikk som forklaringen : ¶
AA170813 Nå skamroser ministeren Listhaugs strenge innvandringspolitikk .
AA170813 Dansk innvandringspolitikk har ikke politikerne villet ta i med ildtang en gang.
VG170812 I Sverige er det også en større respekt for autoriteter, noe som har vært tydelig i debatten - eller mangelen på debatt - om svensk innvandringspolitikk .
NL170811 Med fokus på en bærekraftig økonomisk politikk, en bærekraftig økologisk politikk og en human innvandringspolitikk fortsetter Venstre uten særinteresser å være et samfunnsutviklende parti med globalt ansvar.
DA170810 Forbildet er Australias innvandringspolitikk , sa Clément Galant, et medlem av Identitær-bevegelsen til Dagsavisen på telefon.
DA170810 - Henger det at de har etablert seg i Sverige sammen med ulik innvandringspolitikk ?
DA170809 - Det de ikke snakket om var klimapolitikk og innvandringspolitikk .
DA170809 Videre ble paneldeltakerne spurt om både tvillingabort, religiøse privatskoler, innvandringspolitikk og homoekteskap.
DA170808 Pedersen er, for sin egen del, enig med Knut-Arild Hareide ( KrF ), som ønsker en streng men rettferdig innvandringspolitikk .
VG170807 Selv om Danmark er beryktet for å ha en streng innvandringspolitikk , mener Støjberg at Norge gjør en bedre jobb enn Danmark på retur.
DB170807 Enda mer rettstrøbbel for Trumps innvandringspolitikk
DA170805 - Grunnen til at mange er opptatt av innvandringspolitikk er fordi de så med egne øyne hva som skjedde i 2015 Arbeiderpartiet og Senterpartiets inviterte 10.000 flyktninger til Norge.
DA170805 - Grunnen til at mange er opptatt av innvandringspolitikk er fordi de så med egne øyne hva som skjedde i 2015 Arbeiderpartiet og Senterpartiets inviterte 10.000 flyktninger til Norge.
NL170804 Det Frp imidlertid vet, er at de andre partiene helst ikke vil snakke høyt om at tyngdepunktet i norsk innvandringspolitikk har flyttet seg mange hakk, i kjølvannet av den europeiske migrasjonskrisen høsten 2015.
AA170804 Innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ), som er i Østfold for å sanke stemmer, støtter partikollegaen i ønsket om strammere innvandringspolitikk .
VG170803 - Nei, men det jeg har noen tanker om er at Listhaug sier de vil føre annen innvandringspolitikk .
VG170802 - Aps innvandringspolitikk er også relativt streng.
DB170801 I jobben i Sikkerhetsdepartementet er har han stått trofast bak og forsvart president Trumps innvandringspolitikk , deriblant det omstridte innreiseforbudet.
DB170731 Så dro du til Danmark for å lære om deres innvandringspolitikk .
DA170731 Statsminister Justin Trudeau driver en innvandringspolitikk som framstår som selve motstykket til naboen Donald Trumps USAs nye innreiseforbud.
VG170726 Vi går til valg på en streng innvandringspolitikk og en integreringspolitikk som stiller krav.
DA170721 Vi er så uenige med Frp i både klima og innvandringspolitikk og generelt deres tilnærming til politikk, at vi har sagt at vi ikke kan støtte eller være med i en regjering med dem.
DA170721 Vi er så uenige med Frp i både klima og innvandringspolitikk og generelt deres tilnærming til politikk, at vi har sagt at vi ikke kan støtte eller være med i en regjering med dem.
DB170718 Fremskrittspartiet mener et viktig tiltak er å føre en restriktiv innvandringspolitikk .
VG170717 Norsk innvandringspolitikk har gjennom årtier har vært preget av streng regulering.
VG170717 KrF har tatt ansvar sammen med andre for en ansvarlig innvandringspolitikk som tar nødvendige reguleringshensyn når det gjelder arbeidsmigranter, samtidig som Norge skal oppfylle sine folkerettslige plikter og gi forfulgte beskyttelse i henhold til flyktningkonvensjonen.
VG170717 KrF har en balansert og realistisk innvandringspolitikk , i motsetning til Frp.
VG170717 En ansvarlig innvandringspolitikk
DA170717 Venstre er for en rettferdig asyl- og innvandringspolitikk
VG170714 For det jeg lar meg provosere av her, er at KrF har en ansvarlig og realistisk innvandringspolitikk .
VG170714 - KrF har en balansert innvandringspolitikk , det er ikke fritt frem som hun fremstiller det, det er feil.
VG170714 - Hvilke saker er det Frp kan være bedre på enn KrF for de kristne velgerne ? - Innvandringspolitikk er absolutt et viktig område, med presset på norske verdier og kultur på lang sikt.
VG170714 - Frykter du ikke for de norske verdiene på lang sikt, hvis KrF fortsetter å kjempe for en raus innvandringspolitikk ?
DB170712 Trump har jobbet for en langt strengere innvandringspolitikk , som blant annet har gitt seg utslag i innreiseforbudet for personer fra seks land med muslimsk majoritetsbefolkning.
DB170712 De to presidentene har også forskjellig tilnærming til innvandringspolitikk .
DB170712 Til å være opptatt av en streng innvandringspolitikk for å verne om norske verdier, er det merkelig at Riise forsvarer Solbergs deltagelse i et kjønnsdelt arrangement samtidig som han er imot kjønnsdelt svømmeundervisning.
AA170711 Undersøkelsen tok ikke spesielt hensyn til flyktninger, men tar innvandringspolitikk og integrering med i beregningen.
VG170710 Undersøkelsen tok imidlertid ikke spesielt hensyn til flyktninger, men tar innvandringspolitikk og integrering med i beregningen.
AP170710 Frps innvandringspolitikk kan gjøre det vanskelig å få på plass en borgerlig regjering.
VG170706 - At vi som er for en streng innvandringspolitikk skal karakteriseres som nazister, rasister og til og med en propagandaminister som bidro til å slakte seks millioner jøder er helt ekstremt.
DA170706 Som skylder på innvandrerne for økte skatter, som står for at Norge har blitt et av de europeiske landene med strengest innvandringspolitikk og som snakker om flyktninger som om de ikke har verdi.
DB170702 Jeg er selv tilhenger av en streng innvandringspolitikk , av økonomiske og kulturelle grunner.
DB170702 Hege Storhaug, Nina Hjerpset-Østlie, Kent Andersen & co tror kanskje de bidrar til en strengere innvandringspolitikk med måten de går frem.
DB170702 Har hun tatt til orde for en mer liberal innvandringspolitikk ?
DB170702 For mange i de mest islam-fiendtlige ekkokamrene er det tilsynelatende ikke behovet for en streng og ansvarlig innvandringspolitikk som er hovedmotivasjonen lenger, men behovet for å opprettholde en konfrontasjonslinje mot muslimer, hele tiden, uansett.
DB170702 Erna er tvert imot opptatt av alltid å understreke at regjeringen vil holde fast på en streng innvandringspolitikk .
DB170702 Den store majoriteten i Norge er for en streng innvandringspolitikk , men det er ( heldigvis ) ytterst få som ønsker å bli assosiert med slik galskap som at Erna feirer plyndring og drap ved å gratulere helt vanlige muslimer med Id.
VG170630 Punkt for punkt : Dette lovet Trump i sin innvandringspolitikk
VG170629 Punkt for punkt : Dette lovet Trump i sin innvandringspolitikk
VG170629 » Foruten å supe i seg sur kaffe på et nedstøvet kontor, har mange akademikere gjort det til sport å kritisere Fremskrittspartiet, og i særdeleshet vår innvandringspolitikk .
DN170629 Andre saker som ventes å prege det kommende halvåret, er brexit, innvandringspolitikk og sikkerhets- og forsvarspolitikk.
VG170627 Punkt for punkt : Dette lovet Trump i sin innvandringspolitikk
VG170626 Punkt for punkt : Dette lovet Trump i sin innvandringspolitikk
AA170626 Trond Helleland ( H ) gikk til angrep på Trond Giske ( Ap ) i NRK P1s Politisk kvarter mandag morgen og anklaget Arbeiderpartiet for å drive en mer liberal innvandringspolitikk enn før.
DA170624 « Bilbranner, utrygge skoler og lokalmiljøer preget av ukultur er resultatet av en hodeløs og naiv innvandringspolitikk gjennom mange år », het det i en artikkel på partiets nettside.
DA170624 Han vil ikke sette bilbrannene i sammenheng med en « hodeløs innvandringspolitikk ».
DA170624 Frp-statsråd og partileder Siv Jensen forsvarer at Frp kobler bilbrannen til en « hodeløs innvandringspolitikk » - med Ap i spissen.
DA170624 - Hva slags konkrete holdepunkter har du for å si at disse hendelsene i Oslo har sammenheng med Aps innvandringspolitikk ?
DA170624 « Bilbranner, utrygge skoler og lokalmiljøer preget av ukultur er resultatet av en hodeløs og naiv innvandringspolitikk gjennom mange år », het det i en artikkel på partiets nettside.
DA170624 Han vil ikke sette bilbrannene i sammenheng med en « hodeløs innvandringspolitikk ».
DA170624 Frp-statsråd og partileder Siv Jensen forsvarer at Frp kobler bilbrannen til en « hodeløs innvandringspolitikk » - med Ap i spissen.
DA170624 - Hva slags konkrete holdepunkter har du for å si at disse hendelsene i Oslo har sammenheng med Aps innvandringspolitikk ?
AP170624 Jensen forsvarer at partiet kobler bilbrannene til innvandringspolitikk .
AP170624 Fører vi en naiv asyl- og innvandringspolitikk kombinert med en integreringspolitikk som ikke virker, kan det også skje i Norge, sier Teigen.
VG170623 - Vi har tatt et initiativ til å vurdere en omlegging av Europas innvandringspolitikk og asylmottak i utlandet, innenfor våre internasjonale forpliktelser.
VG170623 Jo sterkere vi er, jo større er muligheten for en streng innvandringspolitikk .
VG170623 De som er opptatt av en streng innvandringspolitikk , må stemme på oss, sier hun.
DB170623 Jeg er på ingen måte bekymret for at vi ikke kan finne gode løsninger som sikrer en streng, men rettferdig innvandringspolitikk også de neste fire årene.
DB170623 - Høyre ønsker en streng, men rettferdig innvandringspolitikk .
DB170623 Frp har helt rett i at de fleste partiene har kommet etter dem når det gjelder en restriktiv asyl- og innvandringspolitikk .
DB170623 Formålet er meget tydelig : Frp vil verne om sitt politiske eierskap når det gjelder en streng innvandringspolitikk .
DA170623 Raknes mener innvandringspolitikk er en særlig utfordring for sosialdemokrater.
DA170623 Nestleder Bent Høie understreker at også Høyre ønsker en streng, men rettferdig innvandringspolitikk .
DA170623 Hun lover at MDG vil reversere Frps innvandringspolitikk dersom partiet blir en joker når det skal forhandles om regjeringsmakt etter valget.
AP170623 Ved siden av strengere asyl- og innvandringspolitikk , vil Frp gjøre samferdsel, helse- og omsorg og skatte-og avgiftslettelser til sine hovedsaker i valgkampen.
AP170623 De som er opptatt av en streng innvandringspolitikk , må stemme på oss, sa hun.
AP170623 - Jo sterkere vi er, jo større er muligheten for en streng innvandringspolitikk .
AA170623 Vi i Norge er ikke vaksinert mot nasjonalisme og høyreekstreme partier, fortsetter hun og lover at MDG vil reversere Frps innvandringspolitikk dersom partiet blir en joker når det skal forhandles om regjeringsmakt etter valget.
AA170623 Nestleder Bent Høie understreker at også Høyre ønsker en streng, men rettferdig innvandringspolitikk .
SA170622 Der Theresa May, til venstre, har fremmet nasjonal agenda og streng asyl- og innvandringspolitikk har Emmanuel Macron løftet den liberale fanen og stått opp mot Le Pen, Putin og Trump », skriver Christian P.
SA170622 Der May har fremmet nasjonal agenda og streng asyl- og innvandringspolitikk har Macron løftet den liberale fanen og stått opp mot Le Pen, Putin og Trump.
DA170622 De grønnes stjerneskudd Jesse Klaver ( 32 ), som har foreldre fra Indonesia og Marokko, sto fast på en liberal innvandringspolitikk under valgkampen.
DA170622 De grønnes partileder ble advart mot å fronte en liberal innvandringspolitikk , men valgte å gjøre det likevel.
DB170620 Hun skrev om sine meninger på dagens innvandringspolitikk .
DN170616 I stedet viste han til brede forlik om skattesystem og innvandringspolitikk .
AA170616 I stedet viste han til brede forlik om skattesystem og innvandringspolitikk .
VG170615 Vi fører også en streng innvandringspolitikk , og har satt inn en rekke tiltak for å få flere innvandrere i jobb.
VG170611 Vi fører en streng innvandringspolitikk .
AA170611 Han har også understreket at en stor del av partiets tilhengere ønsker en mer « fornuftig » innvandringspolitikk .
DB170608 Flykter fra USA til Canada : - Med Trumps innvandringspolitikk frykter vi deportasjon om vi blir ¶
AP170608 Blant informanter som peker på negative konsekvenser av dagens innvandringspolitikk , handler det om en frykt for å bli stemplet som umoralske og onde, å bli møtt med taushet - eller faktisk å oppleve at venner og kolleger vender seg bort fra dem når de uttrykker sine standpunkter.
AA170604 Nyhetene fra London om sju drepte og nesten 50 skadde i et nytt terrorangrep, skaper krav om mer politi i gatene, mer overvåkning, enda strengere innvandringspolitikk og enda flere tiltak mot terrorangrep.
AA170531 De blir tatt ekstra hardt hvis de offentlig ytrer seg for likestilling og for en mindre streng innvandringspolitikk .
AP170530 Under talen til landsmøtet til Arbeiderpartiet bygger partileder Støre en tankerekke hvor han først snakker om farens død, før han til slutt ender opp med å tale om innvandringspolitikk .
DB170527 Med et åpent Facebookbrev lagt ut tirsdag kveld i det sangeren og låtskriveren selv omtaler som en monumentalt harme, en harme som han rettet blant annet mot statsminister Theresa Mays ( " liberale " ) innvandringspolitikk , og mot politikere generelt, som visstnok aldri var mål for terroren ( leseren har få andre valg enn å anta at attentatet på Jo Cox ifjor sommer ikke teller i denne sammenhengen, " fordi Islam " ).
DB170525 Presidenten gjentok også sitt politiske budskap om en streng innvandringspolitikk .
DB170519 Men vi har levert, og velgerne er fornøyd - både når det kommer til innvandringspolitikk , samferdselspolitikk og en strengere justispolitikk.
DA170519 - Det var noen som skreiv på Facebook-veggen min : « Det vi ser nå er et resultat av løssluppen innvandringspolitikk i 1968 ».
VG170514 Men jeg har skrevet et par artikler i Aftenposten hvor jeg kritiserer dem som hyller det store hjertelaget, men nekter å diskutere konsekvensene av en liberal innvandringspolitikk , sier han.
AP170513 Det er ikke illegitimt å føre en streng innvandringspolitikk , men de som er her, må bli respektert og inkludert.
DB170509 Enda mer rettstrøbbel for Trumps innvandringspolitikk
DN170508 - Det er veldig positivt, og viser at folk forstår nødvendigheten av en streng innvandringspolitikk og en integreringspolitikk som stiller krav.
DB170508 I tillegg snekret partiet et kompromiss med utgangspunkt i et forslag fra Oslo Frp, partiets fanebærer i kampen for en strengere innvandringspolitikk .
DA170508 - Det er veldig positivt, og viser at folk forstår nødvendigheten av en streng innvandringspolitikk og en integreringspolitikk som stiller krav.
BT170508 Slik jeg tolker Frp, er alt dette målet med deres innvandringspolitikk .
BT170508 Det er lite nytt i Frps innvandringspolitikk .
AP170508 De ønsket seg strengere innvandringspolitikk og mer nasjonal suverenitet og var helt avgjørende for at Storbritannia stemte nei til fortsatt medlemskap.
AP170508 De ønsket seg strengere innvandringspolitikk og mer nasjonal suverenitet og var helt avgjørende for at Storbritannia stemte nei til fortsatt medlemskap.
AA170508 - Det er veldig positivt, og viser at folk forstår nødvendigheten av en streng innvandringspolitikk og en integreringspolitikk som stiller krav.
VG170507 Det innebærer en sterkere vektlegging av kristenkonservative verdier, en mer konfronterende innvandringspolitikk og - retorikk, og at partiet skal inngå færre kompromisser.
DA170507 Forbud mot eiendomsskatt, full gass i oljeutvinningen og strengere innvandringspolitikk skal gi valgseier for Frp.
DA170507 - En Ap-ledet regjering borger for hodeløs innvandringspolitikk , sa Jensen, som også gikk til angrep på partiets Lofoten-kompromiss.
DA170507 Forbud mot eiendomsskatt, full gass i oljeutvinningen og strengere innvandringspolitikk skal gi valgseier for Frp.
DA170507 - En Ap-ledet regjering borger for hodeløs innvandringspolitikk , sa Jensen, som også gikk til angrep på partiets Lofoten-kompromiss.
VG170506 Hun er kritisk til globalisering, vil gi franskmenn flere fordeler, og ønsker en langt strengere innvandringspolitikk .
VG170506 Hun ønsker en langt strengere innvandringspolitikk .
DA170506 INTEGRERING VIKTIG : Innvandringspolitikk splitter folket, men andelen som vil ta imot flere flyktninger øker.
DA170506 Innvandringspolitikk splitter folket, men andelen som vil ta imot flere flyktninger øker, og flertallet mener nå at innvandring i hovedsak er bra for Norge.
DA170506 INTEGRERING VIKTIG : Innvandringspolitikk splitter folket, men andelen som vil ta imot flere flyktninger øker.
DA170506 Innvandringspolitikk splitter folket, men andelen som vil ta imot flere flyktninger øker, og flertallet mener nå at innvandring i hovedsak er bra for Norge.
DA170506 Macron på sin side tror på EU-prosjektet og står for en mer liberal innvandringspolitikk enn Le Pen.
AA170506 Selv om det ikke alltid har vært populært, har vi alltid - uansett stått for en streng innvandringspolitikk , sa Teigen og fortsatte : ¶
AA170506 Folk flest vil ha en streng innvandringspolitikk .
DB170505 I talen sin gikk Jensen også rett i et kraftig angrep mot svenske myndigheters innvandringspolitikk .
DB170505 Hvis innvandringspolitikk er plan a, har Jensen & co både en plan b, c og d.
DA170505 Siv Jensens tale var spekket med velkjente Frp-saker : Streng innvandringspolitikk , og altså forsvar av et litt utvidet norsk kulturbegrep.
DA170505 Stolt av Norge ¶ Innvandringspolitikk var det første store enkelttema Jensen dvelte ved i en tale der hun høyt og tydelig postulerte at hun er stolt av Norge og den norske kulturarven.
DA170505 En Ap-ledet regjering borger for hodeløs innvandringspolitikk , mener Frp-leder Siv Jensen.
BT170505 Stolt av Norge ¶ Innvandringspolitikk var det første store enkelttema Jensen dvelte ved i en tale der hun høyt og tydelig postulerte at hun er stolt av Norge og den norske kulturarven.
BT170505 En Ap-ledet regjering borger for hodeløs innvandringspolitikk , mener Frp-leder Siv Jensen.
AA170505 En Ap-ledet regjering borger for hodeløs innvandringspolitikk , mener Frp-leder Siv Jensen.
AA170505 Innvandringspolitikk var det første store enkelttema Jensen dvelte ved i en tale der hun høyt og tydelig postulerte at hun er stolt av Norge og den norske kulturarven.
AA170505 Sylvi Listhaugs retorikk provoserer, men resultater er likevel et bredt flertall for tidenes strengeste innvandringspolitikk .
AA170505 Selv om et bredt flertall på Stortinget allerede har innført tidenes strengeste innvandringspolitikk , er ikke det nok for Jensen og Frp.
AA170505 Nå forsøker hun å ta partiet tilbake til røttene ved å hente frem skattekutt, tøffere innvandringspolitikk , mer til eldreomsorg og samferdsel og mer private løsninger.
AA170505 Fire nye år med Frp skal skape en enda tøffere innvandringspolitikk enn i dag.
DB170504 NFs innvandringspolitikk , med ønsket om to felleskapsformer i landet - franske borgere med alle rettigheter og andre med mer begrensede rettigheter -, er noe radikale venstrevelgere normalt ikke vil kunne støtte.
VG170503 * Hun er kritisk til globalisering, vil gi franskmenn flere fordeler, og ønsker en langt strengere innvandringspolitikk . * 48 år gammel ¶
DB170503 Ifølge avisa har Ivanka hatt direkte innflytelse på farens beslutninger i flere viktige saker, som innvandringspolitikk , klimaspørsmål, deportering av « ulovlige innvandrere » og utdannelse.
SA170502 mai-markering og protesterte mot president Donald Trump og hans innvandringspolitikk .
AA170502 mai-markering og protesterte mot president Donald Trump og hans innvandringspolitikk .
VG170430 Den profilerte reklamemannen Ingebrigt Steen Jensen er skremt over at store deler av folket støtter Sylvi Listhaugs innvandringspolitikk .
DA170429 Det er først og fremst Nasjonal Fronts innvandringspolitikk som tiltrekker mange arbeidervelgere, sier Gougou.
AA170428 Under møtene med Tusk og Juncker er det også ventet at innvandringspolitikk , sikkerhetspolitikk og forholdet til Russland vil bli tatt opp, selv om brexit vil bli dominerende.
VG170427 Med dagens trusselbilde og innvandringsdebatt kunne man sett for seg at landsmøtet dreide mot en strengere innvandringspolitikk og en tøffere linje.
VG170426 Kjennelsen er et ytterligere skudd for baugen for Trumps innvandringspolitikk .
VG170426 - Dette viser hvor viktig det er at verdens rauseste velferdsstat har en streng og rettferdig innvandringspolitikk som stiller krav om aktivitet og arbeid til de som kommer hit, sier Trond Helleland, parlamentarisk leder i Høyre.
SA170426 Kjennelsen er et ytterligere skudd for baugen for Trumps innvandringspolitikk .
DN170426 Kjennelsen er et ytterligere skudd for baugen for Trumps innvandringspolitikk .
AA170426 Kjennelsen er et ytterligere skudd for baugen for Trumps innvandringspolitikk .
AA170424 Rune Edvardsen, som er kritisk til Arbeiderpartiets innvandringspolitikk og partiets holdning til kristendom i skolen, har tidligere truet med å melde overgang.
VG170423 Terrorangrepet på Champs- Elysees torsdag kveld denne uken, kan bidra til flere stemmer til kandidatene med en streng innvandringspolitikk , mener forsker Franck Orban.
VG170423 Le Pen vil innføre streng grensekontroll og enda strengere innvandringspolitikk .
VG170423 Le Pen vil innføre streng grensekontroll og enda strengere innvandringspolitikk .
VG170423 Men også svenske politikere har sett at deres liberale innvandringspolitikk ikke var bærekraftig, sier hun.
VG170423 Han mener det ikke stemmer at høy innvandring fører til økt kriminalitet, uro og terror, og viste til at det har skjedd terrorangrep i mange ulike land med ulik innvandringspolitikk .
VG170423 - Det er to viktige forskjeller : De har hatt en mer liberal innvandringspolitikk som har gitt en større tilstrømning av flyktninger.
DB170423 Hun mener at veien å gå er en betraktelig innstramming av landets innvandringspolitikk .
DA170423 Eller : For å forsikre om at hun står fast på en « streng, men rettferdig innvandringspolitikk ».
VG170422 I sin tale til landsmøtet torsdag var han lite inne på asyl - og innvandringspolitikk .
VG170422 Sveriges statsminister Stefan Löfven mener de har gjennomført store endringer i sin innvandringspolitikk etter asylbølgen vinteren 2015 - 2016.
VG170422 Sandberg mener man fremdeles har god grunn til å bruke begrepet, og hevder det er godt dokumentert at Sverige har lidd som en konsekvens av det han kaller « en naiv asyl- og innvandringspolitikk ».
VG170422 Han mener det ikke stemmer at høy innvandring fører til økt kriminalitet, uro og terror, og viste til at det har skjedd terrorangrep i mange ulike land med ulik innvandringspolitikk .
VG170422 - Det etterlatte inntrykket ble at Norge hadde en mindre streng innvandringspolitikk , at det bare var å komme til Norge.
VG170422 - Det etterlatte inntrykket ble at Norge hadde en mindre streng innvandringspolitikk , at det bare var å komme til Norge.
SA170422 Støre ble i ettertid sterkt kritisert av Høyre/Frp-regjeringen for å ha sendt et uheldig signal om liberalisering av norsk asyl- og innvandringspolitikk .
DB170422 - Ap sender nå ut signal om at landets største parti går inn for en mindre streng innvandringspolitikk , akkurat som de gjorde for to år siden.
DB170422 Hvis høye returmål undergraver norske borgeres tillit til myndighetene, og andre lands tillit til den norske rettsstaten, kan konsekvensen av en overivrig og streng innvandringspolitikk bli mer alvorlig enn konsekvensen av at litt flere mennesker oppholder seg ulovlig i Norge.
DA170422 VARM OMFAVNELSE : Partileder Socialdemokratiet i Danmark, Mette Frederiksen mener en streng innvandringspolitikk er nødvendig for å få samfunnet til å henge sammen.
DA170422 Jonas Gahr Støres danske partilederkollega mener en stram innvandringspolitikk er i kjernen av de sosialdemokratiske verdiene.
DA170422 Hun viser til USA, som eksempel på hvordan en mykere innvandringspolitikk kan gå galt av sted.
DA170422 Det vil ifølge henne være helt i kjernen av de sosialdemokratiske verdiene å stå for en stram innvandringspolitikk .
DA170422 - De har hatt en meget liberal innvandringspolitikk i mange år.
DA170422 Støre ble i ettertid sterkt kritisert av Høyre/Frp-regjeringen for å ha sendt et uheldig signal om liberalisering av norsk asyl- og innvandringspolitikk .
AP170422 Trump sier at denne gruppen - de såkalte dreamers - ikke vil bli deportert som følge av hans innvandringspolitikk .
AP170422 Der langet han ut mot statsminister Angela Merkel og hennes innvandringspolitikk .
AA170422 Blant dem var en av Petrys fremste rivaler, Jörg Meuthen, som i motsetning til partilederen fikk trampeklapp da han gikk på talerstolen der han langet ut mot statsminister Angela Merkel og hennes innvandringspolitikk .
AA170422 Trump sier at denne gruppen - de såkalte dreamers - ikke vil bli deportert som følge av hans innvandringspolitikk .
AA170422 Støre ble i ettertid sterkt kritisert av Høyre/Frp-regjeringen for å ha sendt et uheldig signal om liberalisering av norsk asyl- og innvandringspolitikk .
AA170422 Støre ble i ettertid sterkt kritisert av Høyre/Frp-regjeringen for å ha sendt et uheldig signal om liberalisering av norsk asyl- og innvandringspolitikk .
VG170421 Etter asylbølgen vinteren 2015-2016 har Sverige endret sin innvandringspolitikk radikalt : ¶
VG170421 - Vår innvandringspolitikk er nå på linje med våre naboland, sier statsministeren.
VG170421 - Om vi ser vi oss rundt i Europa, har det skjedd terrorangrep i mange ulike land med ulik innvandringspolitikk , i Italia, Frankrike, Belgia, Sverige og Norge, legger han til.
DB170421 På spørsmål fra Dagbladet om hvordan han regerer på at regjeringspartiene i Norge bruker « svenske tilstander » nærmest som et skjelsord om følgene av liberal innvandringspolitikk , svarer den svenske statsministeren og lederen for det svenske sosialdemokratiske partiet.
DB170421 I et møte med norske journalister sa han at koblingen liberal innvandringspolitikk og terror og uro er en forhastet og for enkel slutning.
DB170421 For det første har vi endret vår innvandringspolitikk fordi det var en slik dramatisk økning av flyktninger i 2015. 70 prosent av de 163 000 som kom til Sverige det året, kom kom fra september.
DA170421 De frykter ikke Le Pens innvandringspolitikk .
DA170421 At han selv har innvandrerbakgrunn, gjør ham ikke uenig i partiets strenge innvandringspolitikk .
DA170421 ) og Kader Lahoch frykter ikke Marine Le Pens innvandringspolitikk .
DA170421 Støre ble i ettertid sterkt kritisert av Høyre/Frp-regjeringen for å ha sendt et uheldig signal om liberalisering av norsk asyl- og innvandringspolitikk .
AP170421 KØBENHAVN ( Aftenposten ) : Damark har i flere år hatt Nordens strengeste innvandringspolitikk .
AP170421 Damark har i flere år hatt Nordens strengeste innvandringspolitikk . det er ikke bare populært.
AA170421 Støre ble i ettertid sterkt kritisert av Høyre/Frp-regjeringen for å ha sendt et uheldig signal om liberalisering av norsk asyl- og innvandringspolitikk .
AA170421 Det er helt avgjørende for å få lave ankomsttall å ha en streng innvandringspolitikk , som innebærer at de som har begått kriminalitet, de som har fått avslag, skal ut av landet, sier han til NRK.
AA170421 - For å gjenopprette samfunnskontrakten, er det nødvendig å føre en stram innvandringspolitikk slik at samfunnet klarer å integrere de menneskene man tar imot.
DA170420 Fossum ( 71 ) og Anne Aakervik ( 69 ) jobbet for en mindre streng innvandringspolitikk i bredt.
DA170420 Fossum ( 71 ) og Anne Aakervik ( 69 ) jobbet for en mindre streng innvandringspolitikk i bredt.
BT170420 Begge partiene vil ha tidlig innsats i skolen, oljeleting i Lofoten, en streng innvandringspolitikk , og begge vil ha politireform.
AP170420 Intensjonen var å sende et signal om en streng innvandringspolitikk og å hindre barn i å legge ut på flukt.
DB170419 De fortsetter med å rette fingeren mot krefter i Ap som ønsker å myke opp partiets innvandringspolitikk på landsmøtet denne uka : ¶
DB170419 ( Dagbladet ) : I dagens utgave av Dagbladet tar Frp-statsrådene Siv Jensen og Per Sandberg et kraftig oppgjør med Arbeiderpartiets innvandringspolitikk ( NB !
DB170419 Forskeren Hegghammer fra FFI sier følgende om dette : « All den tid Europas grenser ikke kan stenges helt, er infiltrasjon et teknisk problem som må løses gjennom etterretningsarbeid, ikke innvandringspolitikk .
DB170419 Til tross for dette ser vi at flere tidligere Arbeiderparti-ministere, Ap-fylkeslag og AUF går ut i forkant av Arbeiderpartiets landsmøte for å kjempe for en mykere i asyl- og innvandringspolitikk .
DA170418 Tidligere var det mange som kritiserte oss for nettopp dette, men nå som vi ser konsekvensene av en naiv og uansvarlig innvandringspolitikk , takker flere og flere oss for den strenge innvandringspolitikken vi fører.
DA170418 Sist men ikke minst så handler det om å føre en innvandringspolitikk som er basert på trygghet.
DA170418 Fremskrittspartiet har alltid vært tydelig på at vi skal føre en streng, rettferdig og ansvarlig innvandringspolitikk .
DA170418 Det handler om å føre en innvandringspolitikk som tar vare på dem som skal være her og som hjelper flest mulig, på best mulig måte.
DA170418 DEBATT : Nå som vi ser konsekvensene av en naiv og uansvarlig innvandringspolitikk , takker flere og flere oss for den strenge innvandringspolitikken vi fører, skriver Paul Eric S.
DA170415 Den populære politikeren er tidligere medlem av det franske sosialistpartiet og kommunistpartiet, og lover å angripe den franske finanseliten, innføre en maksimumsgrense på franske lønninger og føre en langt mer liberal innvandringspolitikk .
BT170414 Regjeringens innvandringspolitikk gjør familieliv til et gode forbeholdt europeere.
VG170413 - Velgere som vil ha en streng innvandringspolitikk , synlig politi, lavere avgifter og mer penger til veier til veier i hele landet, må stemme Frp.
VG170413 - Jeg er sikker på at landsmøtet vil fremheve at KrF skal fortsette å ha en human, ansvarlig og rettferdig innvandringspolitikk , sier KrF-lederen.
SA170413 - Velgere som vil ha en streng innvandringspolitikk , synlig politi, lavere avgifter og mer penger til veier i hele landet, må stemme Fremskrittspartiet.
DN170413 - Velgere som vil ha en streng innvandringspolitikk , synlig politi, lavere avgifter og mer penger til veier i hele landet, må stemme Fremskrittspartiet.
DA170413 - Velgere som vil ha en streng innvandringspolitikk , synlig politi, lavere avgifter og mer penger til veier i hele landet, må stemme Fremskrittspartiet.
BT170413 - Velgere som vil ha en streng innvandringspolitikk , synlig politi, lavere avgifter og mer penger til veier i hele landet, må stemme Fremskrittspartiet.
AP170413 - Velgere som vil ha en streng innvandringspolitikk , synlig politi, lavere avgifter og mer penger til veier i hele landet, må stemme Fremskrittspartiet.
AA170413 - Velgere som vil ha en streng innvandringspolitikk , synlig politi, lavere avgifter og mer penger til veier i hele landet, må stemme Fremskrittspartiet.
VG170412 Det sier sitt at Sverige med sin liberale innvandringspolitikk og nøytralitet rammes av terror.
DA170412 Misjonsgeneral Rune Edvardsen er kritisk til Arbeiderpartiets innvandringspolitikk og partiets holdning til kristendom i skolen.
VG170411 Alt fra tortur, inhumane fengsel, Stasi-aktig overvåkning, tøff grensekontroll til åpne grenser og liberal innvandringspolitikk .
VG170410 Vi har en innvandrings- og inkluderingsminister som bruker ord som « godhetstyranni » om dem som kjemper for en liberal asyl- og innvandringspolitikk , og i distriktene brenner asylmottakene.
BT170410 « Sveriges statsminister Stefan Löfven burde i etterkant be det svenske folket om unnskyldning for over tid å ha ført Europas mest uansvarlige, naive og kulturelt utslettende innvandringspolitikk », skrev han på Facebook, før noen visste hvem som sto bak angrepet.
BT170410 Innvandringspolitikk skal ikke dysses ned i samtalen om virkemidler, men politikere må vise anstendighet nok til å avstå fra politisk opportunisme idet terroren rammer.
DA170409 De protesterte mot Le Pens innvandringspolitikk , og ropte « vi er alle barn av innvandrere ».
DA170409 De protesterte mot Le Pens innvandringspolitikk , og ropte « vi er alle barn av innvandrere ».
AP170409 - Hvis Sverige skal ha en innvandringspolitikk som Ungarn og Romania, er den ikke sosialdemokratisk, sa Bjereld.
AP170409 - Hvis Sverige skal ha en innvandringspolitikk som Ungarn og Romania, er den ikke sosialdemokratisk, sa Bjereld.
VG170408 En av reporterne på stedet ville vite hvilke konsekvenser dette kunne ha for Sveriges innvandringspolitikk , og fikk til svar at det som står i fokus nå, er å sørge.
SA170408 « Sveriges Statsminister Stefan Løfven burde i etterkant be det svenske folket om unnskyldning for over tid å ha ført Europas mest uansvarlige, naive og kulturelt utslettende innvandringspolitikk », skrev Tybring-Gjedde kort tid etter at en lastebil meide ned fotgjengere i Stockholm sentrum.
SA170408 Bare én time etter lastebilangrepet i Stockholm, før noen visste hvem gjerningspersonen var, koblet stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde ( FrP ) hendelsen til svensk innvandringspolitikk .
DB170408 Bare en time etter lastebilangrepet knyttet stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde hendelsen til svensk innvandringspolitikk .
BT170408 Også på andre områder vil en Le Pen-seier bety en radikal omlegging av fransk politikk : En langt mer autoritær justispolitikk, en strengere innvandringspolitikk og en sterk orientering mot nasjonalistiske verdier.
AP170407 « Sveriges Statsminister Stefan Løfven burde i etterkant be det svenske folket om unnskyldning for over tid å ha ført Europas mest uansvarlige, naive og kulturelt utslettende innvandringspolitikk », skrev Tybring-Gjedde kort tid etter at en lastebil meide ned fotgjengere i Stockholm sentrum.
AP170407 Bare én time etter lastebilangrepet i Stockholm, før noen visste hvem gjerningspersonen var, koblet stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde ( FrP ) hendelsen til svensk innvandringspolitikk .
VG170406 Vi snakket selvsagt om svensk innvandringspolitikk og - debatt.
DB170405 Vi trenger altså en streng innvandringspolitikk .
DB170405 Da gjenstår det bare at han sier : Vi kan ikke fortsette å ha den innvandringen vi har hatt de siste tiåra, vi trenger en streng innvandringspolitikk .
AP170404 Opposisjonslederen Aleksej Navalnyj har refset Putin for å føre en for liberal innvandringspolitikk .
AP170404 Opposisjonslederen Aleksej Navalnyj har refset Putin for å føre en for liberal innvandringspolitikk .
VG170403 » Men her gjør Heggelund en logisk kortslutning, for den korrekte jevnføring til « ulike syn på (... ) samlivsformer » blir i så fall « ulike syn på innvandringspolitikk », og det er vel noe til og med Heggelund kan bifalle at det må være rom for i samfunnet vårt.
DN170403 Ap-politikerne Tove Strand ( til venstre ) og Kari Gjesteby er to av de tidligere statsrådene som vil myke opp Aps strenge innvandringspolitikk .
DB170403 Selv om partiet til stadighet gjentar at de skal føre en streng, rettferdig og human innvandringspolitikk , er det flere som nå reagerer.
DA170403 | Ap-veteraner til motmæle mot streng innvandringspolitikk
DA170403 De tidligere statsrådene Tove Strand og Kari Gjesteby tar til orde for å myke opp Arbeiderpartiets innvandringspolitikk .
AA170403 | Ap-veteraner til motmæle mot streng innvandringspolitikk
AP170331 Likhetstrekkene mellom SV og Venstre finnes i både klima- og miljøpolitikken, likestillingspolitikken, asyl- og innvandringspolitikk og når det gjelder trosnøytralitet og ønsket om fullt skille mellom kirke og stat.
AP170331 En mer liberal asyl- og innvandringspolitikk både for enslige mindreårige asylsøkere og når det gjelder familieforening.
DB170330 Finansministerens støttes av Stefan Heggelund ( H ), som mener « verdens rauseste velferdsstat, krever at vi har blant verdens strengeste innvandringspolitikk ».
DB170330 - Frp har hele tida sagt at vi må ha en streng innvandringspolitikk .
AP170330 Likhetstrekkene mellom SV og Venstre finnes i både klima- og miljøpolitikken, likestillingspolitikken, asyl- og innvandringspolitikk og når det gjelder trosnøytralitet og ønsket om fullt skille mellom kirke og stat.
AP170330 En mer liberal asyl- og innvandringspolitikk både for enslige mindreårige asylsøkere og når det gjelder familieforening.
VG170328 Vi ønsker en ansvarlig innvandringspolitikk , men like viktig, også en ansvarlig innvandringsdebatt.
VG170328 Det sømmer seg for et konservativt folkeparti å diskutere utfordringer ved en for liberal innvandringspolitikk .
VG170327 Vi var for en streng innvandringspolitikk 15 år før Sverigedemokraterna ble stiftet.
VG170327 Frp har vært for en streng asyl- og innvandringspolitikk over 20 år før Geert Wilders' parti ble stiftet.
VG170327 For selv Ap-medlem Frank Aarebrot, alt annet enn en Frp-venn, har tidligere sagt til Aftenposten : - Det er urimelig å sammenligne Frp med Dansk Folkeparti, Sverigedemokraterna og Sannfinnene, som på en helt annen og enøyd måte er opptatt av innvandringspolitikk .
VG170327 De vil koble den demokratiske politikken vi fører med lavere skatter og avgifter, valgfrihet for folk flest og en streng asyl- og innvandringspolitikk til nazisme, hvit nasjonalisme og andre grumsete elementer som eksisterer rundt om i verden.
VG170327 Dansk Folkeparti, som er blitt Danmarks nest største parti og ofte kategoriseres som « høyrepopulister » av mediene, er i praksis sosialdemokrater kombinert med streng innvandringspolitikk .
DB170324 Sp-politikere viser det også i sin sårhet når for eksempel Civita-leder Kristin Clemet hevder at Sp har landets strengeste innvandringspolitikk .
DA170322 Dermed sitter Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet i TV-debatter og prøver å overgå hverandre i strengest flyktning- og innvandringspolitikk .
AP170321 Han var langt fra den eneste teknologitoppen på SXSW som uttrykte bekymring for Trumps innvandringspolitikk .
AP170321 AOL-grunnlegger og teknologiinvester Steve Case tror det amerikanske næringslivet kan rammes hardt av Trumps stramme innvandringspolitikk .
AA170320 I en pressemelding tar Mazyar Keshvari Eurostats nye statistikk som en solid dokumentasjon på at Frps innvandringspolitikk har hatt en klart innstrammende effekt.
AA170320 - Frps innvandringspolitikk har gitt et strengere lovverk, men har også sendt signaler om at det bare er reelt forfulgte personer som får opphold, sier Keshvari.
FV170319 ( Han er også kritisk til norsk innvandringspolitikk , for å si det sånn. ) ¶
DB170319 Mange gir svensk innvandringspolitikk og segregering skylda.
DB170318 Trump har i flere av sine taler påpekt konsekvensene dersom USA ikke fører en strengere innvandringspolitikk .
DB170317 Siden den gang har Trump altså både vunnet et presidentvalg og selv blitt kåret til « Person of the year », og han har også uttalt seg mer diplomatisk om Merkel, selv om han ikke legger skjul på at han ikke er enig i hennes innvandringspolitikk .
DB170317 Vi liker ikke innvandringspolitikken hans, selv om han, såvidt jeg forstår, vil at USA skal ha en mer liberal innvandringspolitikk enn den vi har nå.
SA170316 - Han har rett i at midtpartiene, de liberale, sosialdemokratene og kristendemokratene, har endret sin EU- og innvandringspolitikk de siste 10 - 20 årene.
AA170316 - Han har rett i at midtpartiene, de liberale, sosialdemokratene og kristendemokratene, har endret sin EU- og innvandringspolitikk de siste 10 - 20 årene.
VG170314 Ikke basert på et ønske om å score poeng i en debatt om innvandringspolitikk .
VG170313 Likevel, regjeringsmakt eller ikke : Wilders har allerede påvirket politikken ved å trekke midtlinjen i nederlandsk innvandringspolitikk langt nærmere sitt eget parti.
SA170313 Brudd med dette vanskeliggjør myndighetenes håndhevelse av norsk innvandringspolitikk og kan undergrave respekten for regelverket ", heter det.
FV170313 Brudd med dette vanskeliggjør myndighetenes håndhevelse av norsk innvandringspolitikk og kan undergrave respekten for regelverket ", heter det.
DA170313 Brudd med dette vanskeliggjør myndighetenes håndhevelse av norsk innvandringspolitikk og kan undergrave respekten for regelverket », heter det i dommen.
BT170313 Brudd med dette vanskeliggjør myndighetenes håndhevelse av norsk innvandringspolitikk og kan undergrave respekten for regelverket », heter det i dommen.
AP170313 Et parti som under sin nye leder Mette Frederiksen har strammet til sin innvandringspolitikk .
AP170313 Brudd med dette vanskeliggjør myndighetenes håndhevelse av norsk innvandringspolitikk og kan undergrave respekten for regelverket, heter det i dommen.
AA170313 Brudd med dette vanskeliggjør myndighetenes håndhevelse av norsk innvandringspolitikk og kan undergrave respekten for regelverket ", heter det.
AA170313 Brudd med dette vanskeliggjør myndighetenes håndhevelse av norsk innvandringspolitikk og kan undergrave respekten for regelverket ", heter det i dommen.
VG170312 Men det som er viktigst for meg, er å få tilbake den nasjonale suvereniteten, slik at vi kan bestemme over vår egen innvandringspolitikk , sier Wilders til NTB.
DA170310 Statsminister Mark Rutte har selv markert seg i valgkampen med å promotere en streng innvandringspolitikk .
AP170309 Vi trenger en mer restriktiv innvandringspolitikk enn vi hadde for noen år siden, så vi er mer som andre europeiske land.
AP170309 Så var det uholdbart å ha en innvandringspolitikk som var mye mer liberal enn snittet i EU, sier Batra.
AP170309 - Ville det vært mindre kriminalitet hvis dere ikke hadde hatt en så liberal innvandringspolitikk ?
AP170309 - Og dere ville ikke hatt mindre utenforskap med en mer restriktiv innvandringspolitikk ?
AA170309 Hun skal ikke ha oppgitt noen begrunnelse som hadde med innvandringspolitikk å gjøre.
AA170309 En diplomatkilde forteller at blokkeringen kom på slutten av en lang diskusjon mellom stats- og regjeringssjefene om innvandringspolitikk .
VG170308 Ap : Vil ha en streng innvandringspolitikk
VG170308 - Derfor vil vi ha en streng innvandringspolitikk , og i det ligger det at vi skal være varsomme med å si at det er anledning til å komme til Norge som barn, sier Ap-politikeren.
BT170306 Breitbart skriver at Listhaug fikk verdensomspennende oppmerksomhet da hun argumenterte for at Jesus ville støtte partiets strenge innvandringspolitikk .
AP170306 Breitbart skriver at Listhaug fikk verdensomspennende oppmerksomhet da hun argumenterte for at Jesus ville støtte partiets strenge innvandringspolitikk .
DB170305 - Med Trumps innvandringspolitikk frykter vi deportasjon om vi blir ¶
VG170303 Listhaug henviste til « godhetsapostlene i Sverige » som har stått for det hun mener er en altfor liberal innvandringspolitikk .
VG170303 Fra talerstolen takket Listhaug derimot for støtten til en restriktiv innvandringspolitikk .
VG170302 BEKYMRET : F.v Diego Muller ( 54 ) fra Den dominikanske republikk og Alfredo Martinez ( 52 ) fra Mexico er begge redde for hvordan Trumps innvandringspolitikk kan påvirke dem.
DA170302 Han sier samtidig at partiet ønsker å diskutere de politiske sakene, enten det er snakk om satsing på vei, innvandringspolitikk eller skatter og avgifter.
VG170301 En viktig del av Trumps tale var også hans nye innvandringspolitikk .
VG170301 Påstand : Trump sa at ved å ha en strengere innvandringspolitikk , så vil man få lønnsvekst, man vil hjelpe de arbeidsløse, man vil spare mangfoldige milliarder og gjøre lokalsamfunn tryggere for alle.
VG170301 - Tryggere med strengere innvandringspolitikk
VG170301 Ny toner : Trump åpner for mer liberal innvandringspolitikk
VG170301 Timer før kom nyheten om at han angivelig snur i sin innvandringspolitikk .
VG170301 NEW YORK ( VG ) Donald Trump signaliserer et potensielt stort skifte i sin innvandringspolitikk ved å gi lovlig opphold til millioner av papirløse innvandrere.
DN170301 Hun lovet samtidig at Overhuset vil få anledning til å stemme om EU-borgernes rettigheter når regjeringen på et senere tidspunkt legger frem et lovforslag om en ny innvandringspolitikk .
DN170301 Hun lovet samtidig at Overhuset vil få anledning til å stemme om EU-borgernes rettigheter når regjeringen på et senere tidspunkt legger frem et lovforslag om en ny innvandringspolitikk .
DB170301 Han hevdet at hans strenge innvandringspolitikk vil føre til lavere arbeidsledighet og høyere lønner.
DA170301 Ny innvandringspolitikk
BT170301 Ny innvandringspolitikk
AP170301 Kjernevelgerne har stemt på en president som har lovet å « tømme sumpen » i Washington og som har holdt fast på en jernhard innvandringspolitikk .
AP170301 Ny innvandringspolitikk
AA170301 Hun lovet samtidig at Overhuset vil få anledning til å stemme om EU-borgernes rettigheter når regjeringen på et senere tidspunkt legger fram et lovforslag om en ny innvandringspolitikk . ( ©NTB ) ¶
AA170301 Ny innvandringspolitikk
DN170228 I stedet for en takketale, ble det lest opp en uttalelse fra den iranske regissøren der han fortalte at han lot være å komme til gallaen i sympati med alle som rammes av trumps innvandringspolitikk .
AP170228 Trump presiserte senere at utsagnet som var kritisk til svensk innvandringspolitikk , handlet om et TV-program som kanalen Fox hadde sendt kvelden før.
AA170228 I stedet for en takketale, ble det lest opp en uttalelse fra den iranske regissøren der han fortalte at han lot være å komme til gallaen i sympati med alle som rammes av trumps innvandringspolitikk .
VG170227 Som første svenske medium har Sveriges Radio gjort et lengre intervju med Nils Bildt, mannen som fikk den tilsynelatende offisielle tittelen « svensk forsvars- og nasjonal sikkerhetsrådgiver » da han langet ut mot landets innvandringspolitikk på amerikanske Fox News.
VG170227 Hvorvidt dette vil fortsette avhenger av flere ulike forhold, ikke minst norsk innvandringspolitikk .
DB170227 - Jeg er for en innvandringspolitikk som ønsker folk velkommen og er i tråd med loven, svarte han på spørsmål om han støttet Trumps innvandringspolitikk .
DB170227 - Jeg er for en innvandringspolitikk som ønsker folk velkommen og er i tråd med loven, svarte han på spørsmål om han støttet Trumps innvandringspolitikk.
DA170227 Bush at dette ikke er amerikansk og at han ønsker en innvandringspolitikk der man ønsker nyankomne velkommen, men som også opprettholder loven.
AA170227 Trump gikk til valg på å bringe arbeidsplasser tilbake til USA, samtidig som han ønsker en langt strengere innvandringspolitikk . ( ©NTB ) ¶
VG170226 Kritiserer landets innvandringspolitikk : Trump angriper Sverige på Twitter ¶
DB170226 ( Dagbladet ) : Med sin beinharde kritikk av svenskenes innvandringspolitikk , har president Donald Trump de siste dagene satt Sverige på kartet i USA.
DB170225 Med sin beinharde kritikk av svenskenes innvandringspolitikk , har president Donald Trump de siste dagene satt Sverige på kartet i USA.
DB170225 - I Høyre er vi vært opptatt av at vi skal ha en streng, men rettferdig asyl- og innvandringspolitikk .
BT170225 Norge bør ha en streng og rettferdig innvandringspolitikk , men den skal ikke være urimelig. | - Jeg er ikke forgapt i kongefamilien, hvis noen trodde det ¶
BT170225 Norge bør ha en streng og rettferdig innvandringspolitikk , men den skal ikke være urimelig.
DB170224 Det er ikke slik vi bedriver straffepolitikk i Norge, og det er ikke slik vi bør bedrive innvandringspolitikk .
AP170224 - I Høyre er vi vært opptatt av at vi skal ha en streng, men rettferdig asyl- og innvandringspolitikk .
AP170224 - I Høyre er vi vært opptatt av at vi skal ha en streng, men rettferdig asyl- og innvandringspolitikk .
VG170223 Dette lovte han : Slik blir Trumps innvandringspolitikk
VG170223 Trump har rett ; Sveriges innvandringspolitikk fungerer ikke, skriver Jimmie Åkesson og Mattias Karlsson i et innlegg i Wall Street Journal.
DA170223 Det amerikanske sikkerhetsdepartementet la tirsdag fram to notater som varsler ytterligere innstramminger i USAs innvandringspolitikk etter president Donalds Trumps mislykkede innreiseforbud.
AP170223 Sverigedemokraternas partileder Jimmie Åkesson ( bildet ) får pepper for å skade Sveriges interesser ved å rakke ned på svensk innvandringspolitikk i et innlegg i Wall Street Journal.
VG170222 To dager etter talen og medias dekning av hendelsene kom Donald Trump med en tweet hvor han igjen kritiserer Sveriges innvandringspolitikk .
VG170222 Vår avvisning av koblingen Trump-Sverige betyr ikke at vi mener at Sveriges innvandringspolitikk er uinteressant i seg selv.
VG170222 Svenskenes innvandringspolitikk er uinteressant når vi snakker om Donald Trumps uttalelser om Sverige.
VG170222 Leder Svenskenes innvandringspolitikk er uinteressant når vi snakker om Donald Trumps uttalelser om Sverige.
VG170221 Dette lovte han : Slik blir Trumps innvandringspolitikk
VG170221 - Enhver som oppholder seg ulovlig i USA risikerer å bli deportert, lovte Donald Trump i en tale om innvandringspolitikk i august i fjor.
VG170221 ANGRIPER SVERIGE : USAs president Donald Trump har kommet med flere kraftige stikk mot Sveriges innvandringspolitikk .
DN170221 USA vil ansette 10.000 nye betjenter for å håndheve strengere innvandringspolitikk
DN170221 | USA vil ansette 10.000 nye betjenter for å håndheve strengere innvandringspolitikk
DN170221 Trumps innvandringspolitikk skal gjennomføres.
DN170221 Trump fortsetter å kritisere svensk innvandringspolitikk
DN170221 Trump fortsetter å kritisere svensk innvandringspolitikk
DB170221 Farage, som gis mye av æren for Storbritannias brexit fra EU, hevdet videre at det er Europas liberale innvandringspolitikk som er årsaken til alle voldtektene han mener finner sted i Sverige.
VG170220 KRITISERER SVERIGE : - USAs president Donald Trump er kjent for sin direkte tone i politikken, og retter nå kritikk mot Sveriges innvandringspolitikk .
DN170220 Trump fortsetter å kritisere svensk innvandringspolitikk
DN170220 Trump fortsetter å kritisere svensk innvandringspolitikk
DN170220 | Trump fortsetter å kritisere svensk innvandringspolitikk
DN170220 Trump fortsetter kritikken av svensk innvandringspolitikk i sin første twitter-melding mandag.
DB170220 ¶ SVENSKETYN : Donald Trump langer på ny ut mot svensk innvandringspolitikk og sier mediene forsøker å dekke over hvordan innvandring har påvirket det svenske storsamfunnet.
DB170220 ( Dagbladet ) : Donald Trump fortsetter i dag sine angrep på svensk innvandringspolitikk .
DA170220 Det viste seg at Trump refererte til en reportasje og et påfølgende intervju med Ami Horowitz på den amerikanske TV-kanalen Fox, der svensk innvandringspolitikk er tema.
DA170220 Det er likevel ingen tvil om at svensk innvandringspolitikk , og antallet de har tatt imot, har blitt diskutert.
DA170220 Det er et bevis på hva en naiv og snillistisk innvandringspolitikk kan føre til, sa hun til NRK. | 100-Ugå femdoblet på tre år ¶ 100-Ugå har femdoblet både budsjett og antall serveringer i løpet av tre år.
AA170220 Mandag tok han på Twitter for seg svensk innvandringspolitikk , som han hevder er en fiasko.
AA170220 Ikke før var Trump stått opp mandag morgen før han la ut en Twitter-melding om hvor dårlig svensk innvandringspolitikk angivelig er.
DB170219 HARDT UT : I et intervju med Fox News-profil Sean Hannity, snakket Trump om USAs innvandringspolitikk , Madonnas uttalelser og IS.
AP170219 Horowitz har laget en kritisk dokumentarfilm om innvandring og Sverige, og påsto i intervjuet at liberal svensk innvandringspolitikk har ført til en økning i voldtekter og våpenbruk i landet.
DB170218 Ifølge Asle Tojes merknad vil « etniske nordmenn » komme i mindretall « dersom dagens innvandringspolitikk videreføres ».
BT170218 Horowitz har laget en kritisk dokumentarfilm om innvandring og Sverige, og påsto i intervjuet at liberal svensk innvandringspolitikk har ført til en økning i voldtekter og våpenbruk i landet.
DB170217 Presidenten fortalte også hva som er hans neste steg i kampen for en strengere innvandringspolitikk .
DA170217 Innvandrere holdt seg hjemme fra jobb og skole i går for å protestere mot president Trumps innvandringspolitikk i USA.
VG170216 « Danmark for danskene », skriver deres talsmann for innvandringspolitikk Martin Henriksen, og det er åpenbart at ikke alle som er borgere i Danmark inkluderes i begrepet « danskene ».
DB170216 Ja, vi hadde en streng innvandringspolitikk , men førte en helt annerledes integreringspolitikk enn Frp, svarer Kolberg.
DA170216 Mens innvandringsmotstanden øker i Europa, er ikke alle enige i en strengere innvandringspolitikk .
VG170215 * Britene ville definere sin egen innvandringspolitikk , uavhengig av EUs kompromisser og avtaler.
DA170215 Da er det min fulle rett å ta til motmæle, sier Listhaug, som erkjenner at det er belastende å stå for en streng innvandringspolitikk .
DA170215 - Det er klart at om man har en streng innvandringspolitikk , så kommer det færre.
DB170213 Hagen har sendt inn en omfattende forslag til Frps nye innvandringspolitikk .
DB170213 Frp er og blir garantisten for en streng innvandringspolitikk for å hjelpe flest mulig, og en integreringspolitikk som stiller krav, sier Jensen.
VG170212 En « ren » katolikk som til og med kunne rappe noen stemmer fra Marine Le Pen med sin strenge innvandringspolitikk og sitt heteroseksuelle syn på familien.
AP170212 Lands nettsted verdidebatt.no skrev nylig forsker Stefan Tørnquist Fisher-Høyrem ved Institutt for religion, filosofi og historie ved Universitetet i Agder at flere kristne ledere i USA reagerer på Franklin Grahams uforbeholdne støtte til Donald Trump, og viser blant annet til presidentens strenge innvandringspolitikk og angrep på religionsfriheten.
VG170211 Kanadiske myndigheter har imidlertid sagt at USAs innvandringspolitikk ikke vil føre til en økning av deres egen flyktningkvote.
AA170211 Mahamud, som står i fare for å bli kastet ut av Norge etter å ha bodd her i 17 år, er et offer for Sylvi Listhaugs knallharde innvandringspolitikk .
DB170210 - Forholdet mellom innvandringens omfang og sammensetning og velferdsstatens bærekraft har ligget i bånn for norsk innvandringspolitikk helt siden myndighetene innførte innvandringstoppen på 70-tallet, men det har ikke vært formulert så tydelig, og politikere har hatt en tendens til å skygge unna den diskusjonen.
DB170210 Mange delstater har bestridt lovligheten av Trumps innvandringspolitikk , og USAs største, California, trosser Trump også når det gjelder miljøpolitikk.
AP170210 Kampsaker : Omfattende økonomiske reformer, strengere sikkerhets- og innvandringspolitikk .
AP170210 Kampsaker : Reformer av økonomien, liberal innvandringspolitikk og angrep på det tradisjonelle partisystemet.
SA170208 Ikke diskuter innvandringspolitikk for meg.
DB170208 Ikke diskuter innvandringspolitikk for meg.
DB170208 Ikke diskuter innvandringspolitikk for meg.
DB170207 Til tross for at Bondevik-intervjuet skjer i etterkant av at han ble stanset i passkontroll selv, kritiserer han først og fremst Trumps innvandringspolitikk på det generelle plan, uten å nevne hvordan han selv ble påvirket av innreiseforbudet forrige uke.
DB170207 I intervjuet med CNN tar Kjell Magne Bondevik stor avstand til Trumps innreiseforbud og innvandringspolitikk .
VG170205 Som et slags motstykke til Donald Trump, har Trudeau profilert seg gjennom å føre en åpen innvandringspolitikk , blant annet har Canada tatt i mot om lag 40.000 syriske flyktninger, dog etter strikte utvelgelseskriterier.
VG170205 Han mener Oslo Frp skal fungere som en forlengelse av regjeringspartiet Frp, som ifølge Keshvari bidrar til reduserte skatter og avgifter, men viktigst av alt innvandringspolitikk .
AP170204 Men også han støtter Donald Trumps strenge innvandringspolitikk overfor muslimske land.
VG170203 VG mener : « En rettferdig innvandringspolitikk » ¶
BT170203 Det uformelle toppmøtet startet med en diskusjon om innvandringspolitikk .
SA170202 Han slår i en av merknadene fast at etniske nordmenn vil havne i mindretall i fremtiden dersom dagens innvandringspolitikk videreføres.
AP170202 Åpnere innvandringspolitikk : Mens verden reagerer med vantro og forferdelse mot Trumps innvandringsstopp og murbygging på Mexico-grensen, bør Kina åpne for mer immigrasjon, mener professor Yan.
AP170202 Ved hjelp av en mer åpen innvandringspolitikk kan Midtens rike dermed både ekspandere økonomisk og styrke sin internasjonale, moralske anseelse - samtidig som USAs soft power-overtak blir mindre. 4.
DB170201 Gir millioner for å demme opp for Trumps innvandringspolitikk
AP170201 | Senterpartiets innvandringspolitikk Kristin Clemet ¶
DN170131 Storbanker på Wall Street gjør opprør mot Trumps innvandringspolitikk .
DN170131 Sessions er senator i delstaten Alabama og er kjent som en konservativ politiker som blant annet støtter en streng innvandringspolitikk .
DB170131 ¶ TAR OPP KAMPEN : Noen av verdens største selskaper tar opp kampen mot Donald Trumps innvandringspolitikk .
DB170131 Noen av verdens største selskaper tar opp kampen mot Donald Trumps innvandringspolitikk .
DB170130 Uber og Kalanick måtte til slutt trygle om tilgivelse og forsikre at selskapet ville strekke seg langt i å hjelpe alle sine ansatte som var berørt av Trumps nye innvandringspolitikk .
DN170129 Dallas : Motstandere av president Trumps nye innvandringspolitikk møtte opp med slagord på flyplassen i Dallas.
DN170129 Chicago : Motstandere av Trumps innvandringspolitikk protesterte lørdag på flere flyplasser i USA, som her på O'Hare lufthavn i Chicago.
DB170129 HARDT UT : I et intervju med Fox News-profil Sean Hannity, snakket Trump om USAs innvandringspolitikk , Madonnas uttalelser og IS.
DB170129 Dette etter at hun først hadde sagt at « innvandringspolitikken til USA er en sak for amerikanske myndigheter, på samme måte som vår innvandringspolitikk bør bli bestemt av vår regjering ».
DB170129 Dette etter at hun først hadde sagt at « innvandringspolitikken til USA er en sak for amerikanske myndigheter, på samme måte som vår innvandringspolitikk bør bli bestemt av vår regjering ».
DB170129 Invandring- og integreringsminister Sylvi Listhaug, som har vært en pådriver for at Norge skal ha en streng innvandringspolitikk , ønsker ikke å kommere saken.
DB170129 - Norsk innvandringspolitikk ligger fast.
DB170129 HARDT UT : I et intervju med Fox News-profil Sean Hannity, snakket Trump om USAs innvandringspolitikk , Madonnas uttalelser og IS.
DB170129 Dette etter at hun først hadde sagt at « innvandringspolitikken til USA er en sak for amerikanske myndigheter, på samme måte som vår innvandringspolitikk bør bli bestemt av vår regjering ».
DB170129 HARDT UT : I et intervju med Fox News-profil Sean Hannity, snakket Trump om USAs innvandringspolitikk , Madonnas uttalelser og IS.
DB170129 På flyplasser flere steder i USA har folk demonstrert mot Trumps innvandringspolitikk .
DB170129 Dette etter at hun først hadde sagt at « innvandringspolitikken til USA er en sak for amerikanske myndigheter, på samme måte som vår innvandringspolitikk bør bli bestemt av vår regjering ».
BT170128 Den var synlig da guvernør Jerry Brown i California, USAs største og mest moderne stat, tirsdag fylte sin tale om delstatens tilstand med løfter om å bekjempe Trumps klimapolitikk, innvandringspolitikk og helsepolitikk.
AP170128 Det jeg skrev om, er partier som « ønsker en streng innvandringspolitikk ».
DB170127 HARDT UT : I et intervju med Fox News-profil Sean Hannity, snakket Trump om USAs innvandringspolitikk , Madonnas uttalelser og IS.
DB170127 ¶ HARDT UT : I et intervju med Fox News-profil Sean Hannity, snakket Trump om USAs innvandringspolitikk , Madonnas uttalelser og IS.
DB170127 HARDT UT : I et intervju med Fox News-profil Sean Hannity, snakket Trump om USAs innvandringspolitikk , Madonnas uttalelser og IS.
DB170127 HARDT UT : I et intervju med Fox News-profil Sean Hannity, snakket Trump om USAs innvandringspolitikk , Madonnas uttalelser og IS.
DB170121 - Norge er en av de strengeste landene innenfor innvandringspolitikk i Europa.
DB170121 - Hva tenker du om Norges innvandringspolitikk ?
AP170119 Muligheten til å føre en strengere innvandringspolitikk er viktigere enn fortsatt tilgang til EUs indre marked.
DB170118 Listhaug selv rykket i helga ut på sin blogg og understreket at Norge ikke « kan ha en innvandringspolitikk styrt bare av følelser ».
AP170118 Sylvi Listhaug slår tilbake : Vi kan ikke ha en innvandringspolitikk styrt bare av følelser ¶
DB170115 Innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) rykket søndag ut på sin blogg og understreket at Norge ikke « kan ha en innvandringspolitikk styrt bare av følelser ».
AP170115 - Vi kan ikke ha en innvandringspolitikk styrt bare av følelser, skriver hun, og peker på at systemet for å tilbakekalle statsborgerskap har vært likt i en årrekke, før hun ble statsråd.
AP170115 Vi har aldri hatt en slik situasjon som vi hadde på Storskog høsten 2015, sier han og legger til at i en slik ny situasjon « er det å ha en ansvarlig innvandringspolitikk et helt avgjørende premiss.
AP170115 - Vi kan ikke ha en innvandringspolitikk styrt bare av følelser, skriver hun, og peker på at systemet for å tilbakekalle statsborgerskap har vært likt i en årrekke, før hun ble statsråd.
AP170115 Vi har aldri hatt en slik situasjon som vi hadde på Storskog høsten 2015, sier han og legger til at i en slik ny situasjon « er det å ha en ansvarlig innvandringspolitikk et helt avgjørende premiss.
DN170113 Det vises til at Vedum har stor troverdighet i en rekke politiske saker som strategene tror er viktige for folk : Han er mot kommunesammenslåinger, mot ulv, mot EU og EØS, mot sentralisering av politi og Nav og ligningskontor, for en strengere innvandringspolitikk .
AP170113 Jeg kritiserer tvert imot Regjeringen for å prioritere demonstrasjon av en streng innvandringspolitikk i et spørsmål som også berører Norges forhold til Russland.
DB170110 Vi skal ha streng og rettferdig innvandringspolitikk men må også være humane.
DB170109 Hun hadde med seg et manus på flere kort, og kom med spark til blant annet Donald Trump og innvandringspolitikk .
DB170109 Hun hadde med seg et manus på flere kort, og kom med spark til blant annet Donald Trump og innvandringspolitikk .
AP170108 | Storskog : Når innvandringspolitikk og sikkerhetspolitikk kolliderer Lars Rowe ¶
SA170105 Frps Helge Andre Njåstad, som leder Kommunalkomiteen på Stortinget, sa i høst at han var bekymret for utsiktene til velferdsstaten om Norge ikke klarte å føre en bærekraftig asyl- og innvandringspolitikk .
DB170105 Den tar opp i seg distriktspolitikk, miljøpolitikk - og en slags innvandringspolitikk mener noen, siden det er en stor ulvestamme i Russland.
FV170103 En streng innvandringspolitikk er nøkkelen til å lykkes med integrering, slo Jensen fast, og trakk opp et svensk skremmebilde.
FV170103 Ap-leder Jonas Gahr Støre står for en mer liberal innvandringspolitikk enn forgjengeren og sår tvil om fremtiden til norsk oljenæring, mener Frp-leder Siv Jensen.
AP161122 For å kunne hjelpe i nærområdene må vi ha en stram innvandringspolitikk her hjemme.
AP161020 Han mener Norge lykkes godt med integreringen, fordi det stilles strenge krav til arbeidsdeltagelse og utdanning, og fordi vi fører en restriktiv innvandringspolitikk .
AP161020 Hadde Norge ført en mer liberal innvandringspolitikk , med slappere krav til integrering, ville ulikhetene vokst raskere, sier Heggelund.
AP161020 - Hadde Norge ført en mer liberal innvandringspolitikk , ville forskjellene i samfunnet vært større og vokst raskere, sier Høyres Stefan Heggelund.
AP160901 Ingenting av dette demper Donald Trumps lyst til å gjøre innvandringspolitikk - særlig kampen mot illegale - til hovedtema for valgkampen sin.
AP160901 Innvandringspolitikk står ikke øverst på listen over saker amerikanerne er opptatte av, men den er viktig for syv av ti.
AP160622 Orban er mest kjent i EU for sin svært euroskeptiske holdning på hjemmebane, noe som ikke minst er kommet til uttrykk i Ungarns motstand mot EUs innvandringspolitikk .
AP160621 Andre eksempler på endringer som modellen ikke forutser, er innstramminger eller liberaliseringer i norsk innvandringspolitikk , omlegginger av det internasjonale eller europeiske flyktning- og migrasjonsregimet, eller endringer i hvilke land som er medlemmer i EU og får fri eller nesten fri adgang til det norske arbeidsmarkedet og som også er åpne for innvandring fra andre EU-land.
AP160610 Men vår hjemlige politikkendring må ikke bremse engasjementet for å bidra til en bærekraftig europeisk innvandringspolitikk .
AP160517 Knalltøff innvandringspolitikk og prangende nasjonalisme.
AP160512 Spansktalende demonstranter holdt appeller mot Trumps innvandringspolitikk og andre ledet i bønn.
AP160511 Hun gjør alt til innvandringspolitikk .
AP160509 - Jeg tror alle som så reportasjen, er ganske sjokkert over hvilke tilstander som er der borte, og det er jo et bevis på hva en naiv og snillistisk innvandringspolitikk kan føre til, sier Listhaug.
AP160504 Her demonstrerer latinamerikanske innbyggere i Los Angeles mot Trumps innvandringspolitikk forrige helg.
AP160425 november i fjor, der Listhaug benyttet seg av kristen retorikk for å rettferddiggjøre Norges strenge innvandringspolitikk .
AP160424 Mye oppmerksomhet omkring Frps innvandringspolitikk har ført til at en del nederlag har kommet litt mer i skyggen.
AP160424 Denne parentesen i historien om norsk innvandringspolitikk har poppet frem når jeg de siste månedene har fulgt med på en debatt i SVs tyske søsterparti, Die Linke. 3rd-party-bio Ytre høyre elsker sosialdemokratiske partier som er for EU og ytre venstre-partier som er for innvandring ¶
AP160414 - Det bryter ikke med konvensjoner, men det er en utrolig ineffektiv måte å drive innvandringspolitikk på.
AP160414 - Det bryter ikke med konvensjoner, men det er en utrolig ineffektiv måte å drive innvandringspolitikk på.
AP160414 Men at nettopp Sylvi Listhaug fikk ansvaret for å fronte Regjeringens innvandringspolitikk , har også gjort godt innad i rekkene.
DB160409 Budskapet om « streng, men rettferdig innvandringspolitikk » var både en hilsen til Frp om behovet for innstramminger i asylpolitikken, men også et nikk til sentrumspartiene om at politikken skal tåle testing mot grunnleggende verdier.
AP160409 Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg åpnet et rekordstort partilandsmøte i går, og avfeide all kritikk om at Høyre har gått med på Frps innvandringspolitikk .
AP160408 Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg åpnet et rekordstort partilandsmøte i går, og avfeide all kritikk om at Høyre har gått med på Frps innvandringspolitikk .
AP160408 Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg sier at partiet står for en « streng, men rettferdig innvandringspolitikk », men at det er nødvendig å stramme inn.
AP160406 - Men Venstre er i likhet med KrF opptatt av en liberal innvandringspolitikk og vil ha omfattende miljøtiltak for å begrense klimaforurensningen.
AP160405 Det første forslaget ble slaktet : Statens egne fagpersoner plukker fra hverandre Justisdepartementets forslag til strengere innvandringspolitikk .
AP160403 Mudassar Kapur ønsker en « streng og konsekvent innvandringspolitikk », men poengterer at det for ham er et virkemiddel for å få til en god integrering.
AP160403 Han ønsker flyktninger skal bli møtt med en velkommen-kultur i Norge, selv om han tar til orde for en streng og konsekvent innvandringspolitikk .
AP160403 Mudassar Kapur ønsker en « streng og konsekvent innvandringspolitikk », men poengterer at det for ham er et virkemiddel for å få til en god integrering.
AP160403 Han ønsker flyktninger skal bli møtt med en velkommen-kultur i Norge, selv om han tar til orde for en streng og konsekvent innvandringspolitikk .
AP160328 Mandy Liebsch ( 32 ) ønsker seg strengere innvandringspolitikk og mer direkte demokrati og stemmer nå på AfD.
AP160328 AfD kjemper for saker mange vil ha, som mer direkte demokrati og strengere innvandringspolitikk .
AP160328 Det må utvikles en innvandringspolitikk som skaper større forutsigbarhet i tallet på ankomster.
AP160318 - Sentrumspartiene har kommet litt under press fra regjeringen når det gjelder innvandringspolitikk .
AP160226 Hva sier du til at langt flere er blitt positive til Regjeringens innvandringspolitikk ?
AP160217 Man kan ønske å øke innvandringen av humanitære grunner eller man kan ønske en liberal innvandringspolitikk fordi man mener et multikulturelt samfunn er verdifullt.
AP160212 Tirsdag gikk fristen ut for å komme med kommentarer til de 40 forslagene til tøffere innvandringspolitikk som statsråd Sylvi Listhaug la frem i romjulen.
AP160212 ) og partileder Jonas Gahr Støre kan komme til å si nei til en større del av Regjeringens innvandringspolitikk enn det som er blinket ut til nå.
AP160211 Statens egne fagpersoner plukker fra hverandre Justisdepartementets forslag til strengere innvandringspolitikk .
AP160211 Da påtroppende generalsekretær Hilde Frafjord Johnson holdt festtale for KrF-politikere fra hele landet, brukte hun anledningen til å angripe Frps innvandringspolitikk .
AP160211 - Utfordringen fremover blir den vinglingen Ap nå representerer, sa Jensen i talen om norsk innvandringspolitikk .
AP160209 Sp var i høstregjeringens tydeligste alliertepå Stortinget i ønsket om en strengere asyl- og innvandringspolitikk .
AP160208 Her kan du lese et stort intervju med Listhaug, der hun snakker om norsk innvandringspolitikk , og forklarer hvorfor hun frykter for velferdsstaten.
AP160208 Sp var i høst regjeringens tydeligste allierte på Stortinget i ønsket om en strengere asyl - og innvandringspolitikk .
AP160205 - Vi har sett at dagens innvandringspolitikk ikke fungerer.
AP160129 Mange mener de siste mønendes debatt om innvandringspolitikk har gjort samarbeidet med krevende.
AP160128 Jeg vil minne om at tallet på 8000 over tre år bare er noen hundre over det Frp også kunne være med på, men Stortingets vedtak var ikke et uttrykk for en liberalisering av norsk innvandringspolitikk .
AP160128 Interessert i å lese mer om norsk innvandringspolitikk ?
AP160128 - På landsmøtet i fjor endret dere formuleringen og fikk inn « human » som et nytt adjektiv til å beskrive Aps innvandringspolitikk .
AP160127 Men jeg mener at det går an å være for en streng innvandringspolitikk uten at du er rasist av den grunn.
AP160127 Donald Trumps er rettet mot den føderale makten og mot det han mener er en naiv innvandringspolitikk .
AP160125 - Hva vet dere om velgerne deres og hva slags syn de har på innvandringspolitikk ?
AP160125 Nina Hjerpset-Østlie mener norsk innvandringspolitikk er i ferd med å endre seg.
AP160121 - Det at medieoppmerksomhet bidrar til at partier som sier de er for en streng, men rettferdig innvandringspolitikk , begynner å vingle, er foruroligende, skriver hun. 5.500 syklet over grensen ¶
AP160121 - Det at medieoppmerksomhet bidrar til at partier som sier de er for en streng, men rettferdig innvandringspolitikk , begynner å vingle, er foruroligende, skriver hun. 5.500 syklet over grensen ¶
AP160120 - Regjeringen har fremmet 40 forslag til en strengere innvandringspolitikk , for å få kontroll i tilstrømmingen til Norge.
AP160119 Derfor har han flere forslag til ny innvandringspolitikk , blant annet at : ¶
AP160115 Andreas Halse har laget en enkel gjennomgang av partiene og enkelte andre aktørers innvandringspolitikk .
AP160107 - Er det viktig for deg at Norge skal ha Europas strengeste innvandringspolitikk ?
AP160107 - Det er et mål for meg at Norge skal ha en innvandringspolitikk som gjør at vi har et bærekraftig system fremover og at vi begrenser tilstrømningen av alle som ønsker en bedre økonomisk fremtid for seg.
DA160105 I går sprakk det for Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum som har vært en solid støttespiller for regjeringens innvandringspolitikk .
DA160105 I går sprakk det for Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum som har vært en solid støttespiller for regjeringens innvandringspolitikk .
AP160103 Grete Brochmanns forskning har i en årrekke påvirket norsk innvandringspolitikk .
AP160103 Grete Brochmanns forskning har i en årrekke påvirket norsk innvandringspolitikk .