DB171227 Om ikke det var nok, var barbermaskinen innstilt på den korteste innstillingen .
DB171225 Denne innstillingen setter nordmannen pris på.
AA171221 Han er glad i Rosenborg, spilte fotball selv, blant annet på Ranheim, og elsker den fandenivoldske innstillingen til Petter Northug.
VG171218 Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti vil stemme imot avkriminalisering når innstillingen behandles i Stortinget på tirsdag.
SA171216 Familie- og kulturkomiteen på Stortinget viser i innstillingen til at Norges idrettsforbund fikk en tilsvarende gave i forbindelse med forbundets 150-årsjubileum.
DN171215 I innstillingen fra Stortingets transport- og kommunikasjonskomite går Senterpartiet sammen med regjeringspartiene Høyre og Frp og sørger for flertall for at anbudsinnbydelsen står uendret.
AP171214 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) fikk overrakt innstillingen til det regjeringsoppnevnte utvalget torsdag formiddag.
VG171213 Flertallet i Stortinget skriver i innstillingen at de « ønsker å overføre ansvaret for samfunnets oppfølging for bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk, fra justissektoren til helsetjenesten ».
DB171213 Ap og Høyre tar ifølge VG et forbehold i innstillingen som ikke SV og Venstre er med på : Det skal fortsatt være et « forbud mot bruk og besittelse av narkotika ».
DA171213 Eirik Tveiten ( Rødt ) har lenge kjempet for å få statlige arbeidsplasser til Moss, og ser på innstillingen fra regjeringen som et godt tegn.
DA171213 Ap og Høyre tar ifølge VG et forbehold i innstillingen som ikke SV og Venstre er med på : Det skal fortsatt være et « forbud mot bruk og besittelse av narkotika ».
AA171213 Ap og Høyre tar ifølge VG et forbehold i innstillingen som ikke SV og Venstre er med på : Det skal fortsatt være et « forbud mot bruk og besittelse av narkotika ».
DA171212 « En ny, moderne Politihøgskole skal lokaliseres utenfor Oslo », hadde justiskomiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet skrevet i innstillingen til budsjettet.
DA171211 I innstillingen til kveldens budsjettbehandling står det nemlig følgende : « Disse medlemmer understreker at en ny, moderne Politihøgskole skal lokaliseres utenfor Oslo ».
DA171211 I innstillingen står det at Høyre og Fremskrittspartiet vil flytte Politihøgskolen ut av Oslo.
DA171211 - Det dukket plutselig opp i den innstillingen vi skal behandle i kveld.
DA171211 - De konkluderer nå i innstillingen til Stortinget.
NL171210 I innstillingen har man også utelukkende tatt med anslag over hva et dagtilbud i Bodø vil koste.
NL171210 Det er mange sider ved det økonomiske grunnlaget for PCI-etableringen som burde vært avklart i innstillingen , men som det er musestille om.
NL171210 brukt i innstillingen i forrige styresak om PCI, styresak 108/2017 ).
DB171208 Til tross for et lite klister-mysterium, er laget fra Kamerun positive og med en fantastisk innstillingen til turneringen.
DA171208 Dette er på en måte hans liv, og innstillingen betyr mye, sier Riiber Knudsen.
AP171208 Stortingets president Olemic Thommessen, som leder valgkomiteen i Stortinget, la frem innstillingen .
AP171208 Hagen, og første sak var innstillingen fra valgkomiteen om nye medlemmer til Nobelkomiteen.
AP171208 Stortingets president Olemic Thommessen, som leder valgkomiteen i Stortinget, la frem innstillingen .
AP171208 Hagen, og første sak var innstillingen fra valgkomiteen om nye medlemmer til Nobelkomiteen.
AA171208 Stortingets president Olemic Thommessen, som leder valgkomiteen i Stortinget, la frem innstillingen .
AA171208 Hagen, og første sak var innstillingen fra valgkomiteen om nye medlemmer til Nobelkomiteen.
VG171207 Frp-Limi : Utrolig ufint ¶ Innstillingen tar utgangspunkt i at Stortingets flertall på tirsdag vedtok at forslaget om at stortingsrepresentanter og vararepresentanter ikke kan velges til Nobelkomiteen.
VG171207 - I innstillingen ligger at det ikke skal voteres over Hagen.
VG171207 - Det legges opp til at det velges kun ett nytt fast medlem nå, sa Thommessen da han orienterte om flertallets syn og innstillingen fra valgkomiteen.
VG171207 En enstemmig komité står bak innstillingen .
SA171207 ng, men han ville ikke gå inn på om Stortinget skal bryte det jeg mener er en konstitusjonell sedvane, nemlig at dersom det er en representant som ønsker å stemme for begge forslagene, så skal de settes opp særskilt, hver for seg, sa Hagen til journalister etter at Thommesen hadde redegjort for innstillingen fra Stortingets valgkomité.
SA171207 Hagen ikke kan velges til Nobelkomiteen, sa Thommessen da han torsdag presenterte den endelige innstillingen fra Stortingets valgkomité.
DN171207 Hagen ikke kan velges til Nobelkomiteen, sa Thommessen da han torsdag presenterte den endelige innstillingen fra Stortingets valgkomité.
DB171207 Stortingspresident Olemic Thommesen ( H ) har varslet at han da vil kommentere innstillingen .
DA171207 Hagen ikke kan velges til Nobelkomiteen, sa Thommessen da han torsdag presenterte den endelige innstillingen fra Stortingets valgkomité.
DA171207 - At de går ut med dette nå - før innstillingen er avgitt - rammer komiteens mulighet til å nå fram til samlende synspunkter, sier han.
AP171207 I ettermiddag ble innstillingen lagt frem.
AP171207 Fredag skal Stortinget behandle innstillingen .
AP171207 Innstillingen vil foreligge i ettermiddag, som Høyre etter alt å dømme vil slutte seg til, heter det : ¶
VG171206 Formelt skal innstillingen fra valgutvalget nå oversendes Stortingets presidentskap, trolig onsdag ettermiddag, for videre behandling.
VG171206 Innstillingen er ikke offentlig ennå, og det kan fortsatt komme endringer.
SA171206 Formelt skal innstillingen fra valgutvalget nå oversendes Stortingets presidentskap, trolig onsdag ettermiddag, for videre behandling.
DN171206 Formelt skal innstillingen fra valgutvalget nå oversendes Stortingets presidentskap, trolig onsdag ettermiddag.
DB171206 Formelt skal innstillingen fra valgutvalget nå oversendes Stortingets presidentskap, trolig onsdag ettermiddag.
DB171206 Valgkomiteens innstilling er imidlertid ikke klar før torsdag, og det kan fortsatt dukke opp nye momenter i diskusjonen eller skje endringer i innstillingen før den er klar.
DA171206 Formelt skal innstillingen fra valgutvalget nå oversendes Stortingets presidentskap, trolig onsdag ettermiddag, for videre behandling.
DA171206 Innstillingen er ikke offentlig ennå, og det kan fortsatt komme endringer.
DA171206 Formelt skal innstillingen fra valgutvalget nå oversendes Stortingets presidentskap, trolig onsdag ettermiddag, for videre behandling.
DA171206 Innstillingen er ikke offentlig ennå, og det kan fortsatt komme endringer.
BT171206 Formelt skal innstillingen fra valgutvalget nå oversendes Stortingets presidentskap, trolig onsdag ettermiddag, for videre behandling.
BT171206 Innstillingen er ikke offentlig ennå, og det kan fortsatt komme endringer.
AP171206 I innstillingen , som Høyre etter alt å dømme vil slutte seg til, heter det : ¶
AP171206 Den endelige innstillingen fra Stortingets valgkomite avgis først torsdag ettermiddag.
AP171206 - Innstillingen er levert uten Hagens navn og mye tyder på at flertallet i stortingsmøte fredag ordner det slik at vi ikke kan stemme over Carl I.
AP171205 Når flertallet lar Frps plass stå tom i innstillingen , vil Frps gruppeleder Hans Andreas Limi etter alt å dømme ta opp igjen forslaget i Stortinget i plenum fredag.
AP171205 Kan la Frps plass så tom i innstillingen
AP171205 I innstillingen vil flertallet foreslå gjenvalg av Berit Reiss-Andersen ( Ap ), og valg av Anne Enger ( Sp ) på fast plass.
AP171205 Den tredje plassen som altså skulle tilfalt Frp, vil stå åpen i innstillingen .
AP171205 - Vi får se hva som kommer i innstillingen , kommenterer Limi.
AP171205 Innstillingen er flertallets maktbruk overfor Frp etter at de tirsdag fikk flertall for nye regler for valg av medlemmer til Nobelkomiteen.
VG171204 Men hvis du sjekker når innstillingen ble avgitt, så var det etter 20. november.
DA171204 Og hvordan flertallet ordlegger seg i innstillingen som lages på onsdag.
DA171204 Og hvordan flertallet ordlegger seg i innstillingen som lages på onsdag.
AP171204 Slik sikrer vi både kunstfaglig bredde fra innstillingen , samtidig som utvalget får den nødvendige innflytelsen som trengs for å forsikre at stipendbehandlingen foregår lovmessig og i tråd med god forvaltningsskikk.
DB171203 Det er innstillingen og kollektivet som svikter, sier målvakt Johanna Bundsen til Expressen.
NL171202 Rapporten støtter også innstillingen fra Helse Nord om at det må opprettes ekstra stillinger ved UNN for å bidra til oppbygging av kompetanse i Bodø.
NL171202 Ut i fra innstillingen til Troms ville all makt bli plassert i Tromsø.
DB171201 Med det sikrer vi kunstfaglig bredde fra innstillingen , samtidig som Utvalget får innflytelsen som trengs for å sikre at stipendbehandlingen foregår lovmessig og i tråd med god forvaltningsskikk.
AP171201 Kamp om innstillingen til Stortinget ¶
SA171130 Innstillingen fra ansettelseskomiteen var enstemmig.
DB171130 - Vi er avhengig av å strekke den norske sesongen dersom vi skal nå våre mål i Europa, noe som også samsvarer med innstillingen fra styret i Norsk Toppfotball.
BT171129 Byrådet skriver i innstillingen om de foretrukne alternativer 5Ba og 5Bb som i stor grad ligger i fjell : « begge traséalternativene innebærer en videreutvikling av bybanekonseptet som er bygget så langt.
VG171128 Foto : Cornelius Poppe / NTB scanpix, NTB scanpix ¶ Innstillingen fra komiteen var enstemmig.
SA171128 Selv om matematikk og politikk ikke alltid henger sammen, så tilsier matematikken i det at man ikke endrer på noe i innstillingen torsdag, sier Dagestad.
SA171128 Innstillingen kommer torsdag, og alt komitéarbeid før den tid er unntatt offentlighet. 8. november omtalte Strandbuen at Forsand-ordfører Bjarte S.
DB171128 Foto : Cornelius Poppe / NTB scanpix ¶ Innstillingen fra komiteen var enstemmig.
DA171128 Innstillingen fra komiteen var enstemmig.
BT171128 Foto : Cornelius Poppe / NTB scanpix ¶ Innstillingen fra komiteen var enstemmig.
BT171128 SV og Sp har flere innvendinger og spørsmål til formuleringer og forslag i innstillingen som skal avgis i dag, ikke minst til enigheten om helikoptrene i nord.
AP171128 FOTO : Cornelius Poppe / NTB scanpix ¶ Innstillingen fra komiteen var enstemmig.
AP171128 I innstillingen går det fram at Hæren skal sikres dedikert helikopterstøtte, og at man skal se på mulighetene for « alternativ supplerende kapasitet » ¶
VG171127 Jevgenij Trefilov, ikke akkurat kjent for å skåne sine spillere hvis de gjør en feil, er ikke så imponert av innstillingen hos sine utvalgte : ¶
NL171127 Det sluttet formannskapet seg enstemmig til, og teksten nedenfor som vi har utarbeidet med meget gode folk i administrasjonen, er i store trekk sammenfallende med innstillingen til vedtak til møtet 28.november 2017.
BT171124 Ettersom dette ikke er korrekt har professor Langeland bedt meg gjøre kjent hva som er UiS sitt grunnlag for innstillingen , skriver advokaten, ifølge Forskerforum.
BT171124 - Gjennom oppfølgingen av saken i media mandag 20.11.2017 er saken framstilt som om innstillingen på avskjed av professor Langeland skyldes seksuell trakassering av studenter og kolleger.
AP171124 Ettersom dette ikke er korrekt har professor Langeland bedt meg gjøre kjent hva som er UiS sitt grunnlag for innstillingen , skriver advokaten, ifølge Forskerforum.
AP171124 - Gjennom oppfølgingen av saken i media mandag 20.11.2017 er saken framstilt som om innstillingen på avskjed av professor Langeland skyldes seksuell trakassering av studenter og kolleger.
VG171123 Han legger til at Finansdepartementet har bedt Statistikklovuvalget om å vurdere innretningen av avdelingen, og at det dermed er naturlig å vente på innstillingen derfra.
BT171123 I innstillingen fra byrådet antydes det byggestart i 2022, men byrådene understreker at det er en ambisjon.
AP171122 Kanskje har jeg en annen mening etter kampen, men nå er det innstillingen , sier Eusebio Sacristán.
VG171119 - I andre omgang viser vi den innstillingen jeg vil se og som gir oss muligheten til å ta med oss noe fra Nadderud i dag, sa Bakke.
DA171116 Frps Hagen-nominasjon uroer stortingspresidenten, som mener innstillingen utfordrer en etablert forståelse på Stortinget.
AP171116 Men også stortingsrepresentant Olemic Thommessen ( H ) har uttalt at innstillingen av Hagen utfordrer den forståelse partiene på Stortinget har hatt om hvem som bør velges. 8.
AP171116 Det er ingen grunn til at denne sunne prinsipielle innstillingen skal endre seg bare fordi Hagen selv ønsker dette vervet.
AA171116 Frps Hagen-nominasjon uroer stortingspresidenten, som mener innstillingen utfordrer en etablert forståelse på Stortinget.
VG171115 Hagen sier at han setter pris på innstillingen , men har ingen ytterligere kommentarer.
VG171115 - Jeg setter pris på innstillingen fra komiteen og avventer en videre prosess.
SA171115 Poppe, Cornelius / NTB scanpix ¶ - Innstillingen utfordrer den forståelse partiene på Stortinget har hatt om hvem som bør velges som medlem av Nobelkomiteen, sier Thommessen i en pressemelding.
DA171115 - Jeg setter pris på innstillingen og avventer videre prosess, sa den mangeårige Frp-formannen til NTB.
DA171115 Innstillingen fra valgkomiteen ble klar onsdag formiddag.
BT171115 Støre reagerte raskt da innstillingen fra Frps valgkomité på Hagen som nytt medlem av Nobelkomiteen ble kjent onsdag formiddag : ¶
BT171115 - Jeg setter pris på innstillingen og avventer videre prosess, sa den mangeårige Frp-formannen til NTB.
AP171115 - Vi avventer innstillingen fra Byantikvaren.
AA171115 - Jeg setter pris på innstillingen og avventer videre prosess, lyder Hagens korte kommentar etter at valgkomiteens leder Ulf Leirstein bekreftet at den innstiller på Hagen som Frps medlem i Nobelkomiteen.
VG171114 Omleggingen av forskningsavdelingen er per dags dato satt i bero frem til innstillingen fra Statistikklovutvalget.
DN171114 Det må skje noe fundamentalt med innstillingen , mener han.
DA171114 Ifølge Jensen har departementet siden januar kommet med innsigelser og bekymringer knyttet til Meyers omorganiseringsplaner, samt forsøkt å få Meyer til å vente med omorganiseringen til den kommende innstillingen til et nedsatt statistikklovutvalg.
DA171114 Av : NTB ¶ Innstillingen skal være klar tirsdag kveld, for deretter å bli behandlet i Frps stortingsgruppe onsdag ettermiddag.
SA171113 Mats Møller Dæhli er veldig tydelig på at innstillingen må være en annen enn i helgen.
AP171113 Mats Møller Dæhli er veldig tydelig på at innstillingen må være en annen enn i helgen.
AA171113 Mats Møller Dæhli er veldig tydelig på at innstillingen må være en annen enn i helgen.
DA171110 Samtidig varsler hun at omorganiseringen av forskningsavdelingen settes på hold inntil innstillingen fra statistikklovutvalget foreligger og forslagene har vært på høring.
BT171110 Samtidig varsler hun at omorganiseringen av forskningsavdelingen settes på hold inntil innstillingen fra statistikklovutvalget foreligger og forslagene har vært på høring.
AA171110 Samtidig varsler hun at omorganiseringen av forskningsavdelingen settes på hold inntil innstillingen fra statistikklovutvalget foreligger og forslagene har vært på høring.
AA171110 Samtidig varsler hun at omorganiseringen av forskningsavdelingen settes på hold inntil innstillingen fra statistikklovutvalget foreligger og forslagene har vært på høring.
VG171109 - Statistikklovutvalget kommer om få måneder med en innstilling på dette området, og jeg synes det er veldig rart at man gjennomfører omfattende endringer i måten SSB skal fungere på før man har sett den innstillingen .
VG171109 Det er også knyttet usikkerhet til innstillingen fra det pågående lovutvalget », uttalte de ansattes representanter i styret, ifølge referatet.
DB171109 - Vi leverte innstillingen i mars, og det er naturlig at hendelser som har skjedd etter det ikke har vært beskrevet ¶
AP171109 I innstillingen fra det såkalte Særorganutvalget ( NOU : 2017 nr. 11 ) peker flertallet også på hvordan den organisatoriske svakheten kan endres, nemlig ved å slå sammen deler av Økokrim med Kripos.
VG171108 Det er den innstillingen jeg har, sier Kamara - som fort kan danne spisspar med en annen angriper som er i måform på klubblaget : ¶
DN171108 Vi leverte innstillingen i mars, og det er naturlig at hendelser som har skjedd etter det ikke har vært beskrevet.
DA171108 Vi leverte innstillingen i mars, og det er naturlig at hendelser som har skjedd etter det ikke har vært beskrevet.
DA171108 Vi leverte innstillingen i mars, og det er naturlig at hendelser som har skjedd etter det ikke har vært beskrevet.
AA171108 Vi leverte innstillingen i mars, og det er naturlig at hendelser som har skjedd etter det ikke har vært beskrevet.
SA171104 - Innstillingen vår var at vi ville bruke farten og satse på kontringer.
FV171104 - Innstillingen vår var at vi ville bruke farten og satse på kontringer.
AP171104 - Innstillingen vår var at vi ville bruke farten og satse på kontringer.
AA171104 - Innstillingen vår var at vi ville bruke farten og satse på kontringer.
SA171103 Den samme innstillingen og profesjonaliteten krever han av de andre i trenerteamet og spillerne.
AP171103 Den samme innstillingen og profesjonaliteten krever han av de andre i trenerteamet og spillerne.
DA171102 Innstillingen
AP171102 Innstillingen var på plass ; det vistes at alle gjorde sitt beste utpå der.
VG171101 - Både personen, innstillingen og talentet er topp.
DB171101 Jeg må revurdere hele innstillingen min, sa Timell selv til Expressen etter anklagen.
SA171031 Innstillingen av produksjonen vil være gyldig « inntil ny beskjed foreligger slik at vi får tid til å vurdere den nåværende situasjonen og tid til å håndtere enhver bekymring som seriens skuespillere og produksjonsteam måtte ha », heter det i en felles uttalelse fra Media Rights Capital og Netflix.
DN171031 Så skal våre jurister vurdere innstillingen .
DN171031 Innstillingen av produksjonen vil være gyldig « inntil ny beskjed foreligger slik at vi får tid til å vurdere den nåværende situasjonen og tid til å håndtere enhver bekymring som seriens skuespillere og produksjonsteam måtte ha », heter det i felles en uttalelse fra Media Rights Capital og Netflix.
BT171031 Innstillingen av produksjonen vil være gyldig « inntil ny beskjed foreligger slik at vi får tid til å vurdere den nåværende situasjonen og tid til å håndtere enhver bekymring som seriens skuespillere og produksjonsteam måtte ha », heter det i felles en uttalelse fra Media Rights Capital og Netflix.
AA171030 Slik er Fylkesrådmannens konklusjon i saksdokumentet som følger innstillingen : ¶
AA171030 Om politikerne sier ja til innstillingen kan det kinesiske selskapet få oppdraget med å bygge brua over Beitstadsundet.
AA171030 I innstillingen står det at fylkesutvalget skal godkjenne alle tilbud som er mottatt innen tilbudsfristen og at Statens vegvesen skal vurdere disse i den videre prosessen.
VG171029 Neville mener at Martial har potensialet til å gjøre det langt bedre - og tror mye av grunnen til at han ikke spiller fast under hverken José Mourinho eller Didier Deschamps, er på grunn av innstillingen hans.
VG171026 - Vi er avhengig av å strekke ut den norske sesongen dersom vi skal nå våre mål i Europa, noe som også samsvarer med innstillingen fra styret i Norsk Toppfotball.
DN171026 Fylkesrådsleder Mevassvik svarer kort på om hun har mottatt signaler fra Utenriks-, Nærings- eller Samferdselsdepartementene om å endre innstillingen i Sichuan-saken : ¶
DB171026 - Vi er avhengig av å strekke ut den norske sesongen dersom vi skal nå våre mål i Europa, noe som også samsvarer med innstillingen fra styret i Norsk Toppfotball.
DA171026 - Vi er avhengig av å strekke ut den norske sesongen dersom vi skal nå våre mål i Europa, noe som også samsvarer med innstillingen fra styret i Norsk Toppfotball.
AA171026 Selsbakk Velforening opplever at rådmannen her bevisst trenerer for å oppnå sin foretrukne løsning, stikk i strid med innstillingen fra Statens Vegvesen og hensynet til beboerne i området.
SA171022 Når du taper en fotballkamp på grunn av innstillingen , så er det veldig ille, sier Mourinho lørdag kveld.
SA171022 - Jeg kan ikke engang huske en treningskamp hvor innstillingen vår var så dårlig.
SA171022 - Jeg hørte Ander Herrera si at innstillingen og ønsket om å vinne var fraværende.
SA171022 - De slo oss på innstillingen .
FV171022 Når du taper en fotballkamp på grunn av innstillingen , så er det veldig ille, sier Mourinho lørdag kveld.
FV171022 - Jeg kan ikke engang huske en treningskamp hvor innstillingen vår var så dårlig.
FV171022 - Jeg hørte Ander Herrera si at innstillingen og ønsket om å vinne var fraværende.
FV171022 - De slo oss på innstillingen .
BT171022 Når du taper en fotballkamp på grunn av innstillingen , så er det veldig ille, sier Mourinho lørdag kveld.
BT171022 - Jeg kan ikke engang huske en treningskamp hvor innstillingen vår var så dårlig.
BT171022 - Jeg hørte Ander Herrera si at innstillingen og ønsket om å vinne var fraværende.
BT171022 - De slo oss på innstillingen .
AP171022 Når du taper en fotballkamp på grunn av innstillingen , så er det veldig ille, sier Mourinho lørdag kveld.
AP171022 - Jeg kan ikke engang huske en treningskamp hvor innstillingen vår var så dårlig.
AP171022 - Jeg hørte Ander Herrera si at innstillingen og ønsket om å vinne var fraværende.
AP171022 - De slo oss på innstillingen .
DB171020 Jeg har vært for fornøyd i finaler og må jobbe inn innstillingen om at jeg skal vinne.
DB171020 Hun eksemplifiserer det med innstillingen og erfaringen som Marit Bjørgen og Maiken Caspersen Falla har.
DB171020 Jeg må revurdere hele innstillingen min, sier Timell.
SA171018 Oilers-trener Pål Gulbrandsen mener det ikke er noe å utsette på jobben han og hans team gjør - og peker i stedet på innstillingen til spillerne.
SA171017 Innstillingen i sanksjonssaken er ett minuspoeng.
AP171017 Innstillingen i sanksjonssaken er ett minuspoeng.
NL171015 Media i Bodø erfarer at innstillingen blir at det etableres et PCI-senter ved Nordlandssykehuset.
NL171015 Innstillingen fra direktør Lars Vorland skal være klar den 18.oktober.
NL171010 Da juryeringen var gjennomført og innstillingen ble kunngjort i mars i år erfarte vi skuffet at vi hadde tapt konkurransen for et annet, tilsynelatende bedre prosjekt, ført i pennen av Filter arkitekter for Econor AS.
DB171009 ¶ MØTER MOTSTAND : Sentralbanksjef Svein Gjedrem legger drem forslaget til ny sentralbanklov og overrekker innstillingen til finansminister Siv Jensen.
DB171008 Saint-Étienne-spiller Ole Selnæs ( 23 ) har denne innstillingen til det hele : ¶
DB171007 Fotball er bare artig, og hvis du går inn med den innstillingen tror jeg du lærer mye av det, mener han.
DA171007 Man har laget seg slagord som har gjort noe med innstillingen som gjør at man kanskje ikke trenger å jobbe så mye, sier han.
SA171002 Og etter den totale ydmykelsen mot Tyskland i september ble det stilt spørsmål ved både innstillingen og motivasjonen.
FV171002 Og etter den totale ydmykelsen mot Tyskland i september ble det stilt spørsmål ved både innstillingen og motivasjonen.
DA170930 Det er innstillingen hans som er annerledes fra andre.
AA170929 Dette er konkretisert i innstillingen som politikerne nå skal ta stilling til.
VG170928 - Jeg har vært borti tilsvarende ting flere ganger tidligere, og jeg vet at det fungerer med den innstillingen som Petter har, sier dr.
SA170927 - Nå må vi sette oss inn i innstillingen og argumentene fra direktoratet og så vurdere hvordan vi angriper saken videre.
DA170922 Verken Støre, Tajik eller Marthinsen har kommentert innstillingen , mens Giske torsdag fremholdt at fordelingen av plasser i stortingsgruppen tas med lave skuldre.
DA170922 Allerede torsdag, kort tid etter at innstillingen til finanspolitisk talsperson ble kjent, kunne NRK erfare at to av Marthinsens rådgivere slutter i jobben.
AA170922 Verken Støre, Tajik eller Marthinsen har kommentert innstillingen , mens Giske torsdag fremholdt at fordelingen av plasser i stortingsgruppen tas med lave skuldre.
VG170921 Innstillingen fra valgkomiteen i Arbeiderpartiet er enstemmig, men ikke fullstendig.
DN170921 - Greit å opplyse ¶ Innstillingen fra valgkomiteen i Arbeiderpartiet er enstemmig, men ikke fullstendig.
DB170921 - Enstemmig ¶ Innstillingen fra valgkomiteen i Arbeiderpartiet er enstemmig, men ikke fullstendig.
DA170921 - Greit å opplyse ¶ Innstillingen fra valgkomiteen i Arbeiderpartiet er enstemmig, men ikke fullstendig.
AP170921 oktober med å lage innstillingen .
AP170921 Braastad, Audun / NTB scanpix ¶ Innstillingen fra valgkomiteen i Arbeiderpartiet er enstemmig, men ikke fullstendig.
AP170921 oktober med å lage innstillingen .
AP170921 Braastad, Audun / NTB scanpix ¶ Innstillingen fra valgkomiteen i Arbeiderpartiet er enstemmig, men ikke fullstendig.
AA170921 Innstillingen fra valgkomiteen i Arbeiderpartiet er enstemmig, men ikke fullstendig.
AA170921 Innstillingen fra valgkomiteen i Arbeiderpartiet er enstemmig, men ikke fullstendig.
AA170921 Innstillingen fra valgkomiteen i Arbeiderpartiet er enstemmig, men ikke fullstendig.
AP170920 Men komiteen vil selvfølgelig arbeide seg frem til innstillingen i nær kontakt med partileder Jonas Gahr Støre.
AA170920 Komiteen vil selvfølgelig arbeide seg frem til innstillingen i nær kontakt med partileder Jonas Gahr Støre.
DN170919 Klagefristen etter innstillingen er fredag 29. september.
VG170918 Og hvis vi fortsetter med den gløden og innstillingen , så kommer vi til å ta mye poeng fremover, sier Ronny Deila til VG etter kampslutt.
VG170916 Men dersom de var så opptatt av forbehold, hvorfor krevde de ikke et slik forbehold i innstillingen om langtidsplanen, spør Trine Skei Grande.
VG170916 I den offentlige innstillingen fra Stortingets utenriks- og forsvarskomité, viser hele komiteen til at det er reist spørsmål ved det økonomiske beslutningsgrunnlaget knyttet til deler av langtidsplanproposisjonen, herunder samlingen på Evenes og Værnes : ¶
SA170915 - Jeg er glad for at i IOC og styret har funnet mitt kandidatur interessant, sa hun da innstillingen ble kjent tidligere.
DB170915 - Vi hadde ikke den riktige innstillingen .
BT170915 - Jeg er glad for at i IOC og styret har funnet mitt kandidatur interessant, sa hun da innstillingen ble kjent tidligere.
AP170915 - Jeg er glad for at i IOC og styret har funnet mitt kandidatur interessant, sa hun da innstillingen ble kjent tidligere.
DB170914 - Jeg er tilfreds med innstillingen vi viste.
AP170913 Innstillingen behandles av Stortinget i plenum.
SA170909 Det er innstillingen jeg har til idretten, det er slik jeg lever.
AA170907 Likevel fortsetter flere å være skeptiske til hvorvidt innstillingen er oppriktig.
AP170906 Han gir uttrykk for at han er glad for at lovendringen endrer innstillingen man hadde under den rødgrønne regjeringen da det ble sagt at det ikke var lov å føre ventelister.
DB170905 Det var noe feil med innstillingen til flere av spillerne.
DA170902 Vi må bort fra den moralistiske innstillingen til fattigdom, der de store partiene snakker som om det som skal til for å få fattige foreldre ut i jobb, er at de blir endra fattigere.
VG170831 Saken kan likevel komme opp for retten, fordi Julio Kopseng ( 40 ) har klaget på innstillingen .
VG170831 En aksept av innstillingen er å anse som en erkjennelse av skyld fordi det stilles de samme beviskravene til prosessøkonomisk påtaleunnlatelse som til en tiltale.
NL170831 Det er ikke tilfeldig at denne pragmatiske innstillingen kommer fra folk som ikke har den samme valgfriheten som innbyggerne i byer.
AP170831 Saken kan likevel komme opp for retten, fordi Julio Kopseng ( 40 ) har klaget på innstillingen .
AP170831 En aksept av innstillingen er å anse som en erkjennelse av skyld fordi det stilles de samme beviskravene til prosessøkonomisk påtaleunnlatelse som til en tiltale.
AA170831 Saken kan likevel komme opp for retten, fordi Julio Kopseng ( 40 ) har klaget på innstillingen .
AA170831 En aksept av innstillingen er å anse som en erkjennelse av skyld fordi det stilles de samme beviskravene til prosessøkonomisk påtaleunnlatelse som til en tiltale.
SA170830 Jeg liker denne innstillingen , sier Valakari.
AP170830 Jeg liker denne innstillingen , sier Valakari.
AA170818 Både fordi det er kommet uriktige opplysninger, og fordi jeg vet at ordføreren ikke har skrevet om innstillingen , sa Wolden.
AA170818 Vi må vente til innstillingen er klar.
AA170818 Veum sa til Adresseavisen fredag formiddag at det ikke var sikkert at innstillingen ville bli lagt frem før på selve den ekstraordinære generalforsamlingen.
AA170818 Fredag ettermiddag klokken 12.30 bekreftet også Norske Skog gjennom en børsmelding at innstillingen vil bli lagt frem under generalforsamlingen.
VG170813 Men innstillingen er at dette er mitt siste OL, og at jeg skal gi alt jeg kan, sier Anna Haag til Östersunds-Posten.
DA170812 Jenny Hval var satt opp i Sirkus like etter Nils Bech, som gjør det naturlig å trekke noen paralleller, mellom to artister som har noen likhetstrekk : Den tverrkunsteriske innstillingen , problematiseringen av begreper om kjønn og identitet, performancekunst-elementene i sceneopptreden, insisteringen på å ha fotfeste i popmusikken.
SA170808 Det medisinske apparatet berømmer Andreas Helmersen for innstillingen .
SA170808 - Jeg likte farta, aggressiviteten, innstillingen og holdningene hans.
AP170808 Det medisinske apparatet berømmer Andreas Helmersen for innstillingen .
AP170808 - Jeg likte farta, aggressiviteten, innstillingen og holdningene hans.
DB170807 -  Den innstillingen liker jeg, sa Fredag fornøyd.
SA170806 Treneren : Liker innstillingen
SA170806 Jeg liker innstillingen .
BT170806 Treneren : Liker innstillingen
BT170806 Jeg liker innstillingen .
AP170806 Treneren : Liker innstillingen
AP170806 Jeg liker innstillingen .
SA170804 Skarli føyer til at med den innstillingen tror han det blir lettere å gå milløpet.
AP170804 Skarli føyer til at med den innstillingen tror han det blir lettere å gå milløpet.
VG170722 Nesten ett og et halvt år etter innstillingen er fortsatt ikke et lovforslag lagt fram.
DB170720 Hylles for innstillingen
AA170720 Dette er den samme innstillingen jeg fikk fra politiet, sier statsadvokat Per Morten Schjetne.
DB170716 Det er den innstillingen norske fotballjenter skal ha før et mesterskap.
VG170714 Vi må bli tøffere i innstillingen , mener Rosenborg-treneren.
VG170714 TØFFERE I HODET : Rosenborgs sportssjef Stig Inge Bjørnebye mener norske fotballspillere, generelt, har mye å gå på for å bli best mulig, spesielt den mentale innstillingen .
VG170714 Det skjedde ved hjelp/på grunn av hardt arbeid, en kropp som tålte mye trening og et hode som ville, og som hadde den rette innstillingen .
VG170714 - Den mentale innstillingen til fotball, hva som kreves.
VG170711 Innstillingen ble trukket da innkjøpene han foretok i 2016 ble kjent.
AA170706 Styret kom til en enstemmig beslutning etter et endringsforslag fra de tre ansatterepresentantene til innstillingen .
AA170705 Kampen mellom hjemmelaget Hamina ( i hvitt ) og gjestene fra Tammerfors, gir rikelig med anledning til å utvikle finsk sisu ; denne innstillingen til livet som gjør at man kjemper til siste slutt - og gjerne litt lenger.
SA170704 Alt vi ber om i retur fra ham er den samme innstillingen , tilføyer teamsjefen.
DB170704 Alt vi ber om i retur fra ham er den samme innstillingen , tilføyer teamsjefen.
AP170704 Tybring-Gjedde viser til at det nå flere ganger er slått fast at Norges interesser skal settes først, blant annet i den såkalte « veivalgsmeldingen » om norsk utenrikspolitikk og i den enstemmige innstillingen fra utenrikskomiteen om samme melding.
AP170704 Tybring-Gjedde viser til at det nå flere ganger er slått fast at Norges interesser skal settes først, blant annet i den såkalte « veivalgsmeldingen » om norsk utenrikspolitikk og i den enstemmige innstillingen fra utenrikskomiteen om samme melding.
AP170704 Alt vi ber om i retur fra ham er den samme innstillingen , tilføyer teamsjefen.
AP170629 - Du kan ikke kreve ombooking før innstillingen er skjedd, om du ikke har en billettype som åpner for det.
SA170627 Generelt er nordmenn blitt veldig opptatt av sunnhet og helse, men når vi kommer til disse dagene snur vi den vanlige innstillingen på hode, forteller Annechen Bahr Bugge på SIFO ved Høgskolen i Oslo og Akershus ( HiOA ).
SA170627 ANNEN HOLDNING : Måltidsforsker Annechen Bahr Bugge har gjort studier som viser at nordmenn endrer innstillingen til sunt kosthold i ferier og høytider : - Da er det tradisjonene og de familiære sammenkomstene som er det viktigste, sier hun.
NL170627 Potensialet for samarbeid mellom jus og fagene på dagens BFE-fakultet ligger ifølge innstillingen mellom havrettsmiljøet ved Det juridiske fakultet og de marine kompetansemiljøene på NFH og Institutt for arktisk og marin biologi.
BT170627 Generelt er nordmenn blitt veldig opptatt av sunnhet og helse, men når vi kommer til disse dagene snur vi den vanlige innstillingen på hode, forteller Annechen Bahr Bugge på SIFO ved Høgskolen i Oslo og Akershus ( HiOA ).
BT170627 ANNEN HOLDNING : Måltidsforsker Annechen Bahr Bugge har gjort studier som viser at nordmenn endrer innstillingen til sunt kosthold i ferier og høytider : - Da er det tradisjonene og de familiære sammenkomstene som er det viktigste, sier hun.
AP170627 Og det økonomiske tapet må være en sannsynlig følge av innstillingen .
AP170627 I dommen ble det slått fast at passasjerer også har krav på standardkompensasjon når innstillingen eller forsinkelsen skyldes teknisk svikt.
AP170627 Ekstremvær, streik eller uforutsette sikkerhetstiltak, nevnes som eksempler på tilfeller hvor årsaken til innstillingen er « ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått, selv om alle rimelige tiltak var blitt truffet ».
AP170627 Du har ikke krav på kompensasjon hvis du blir informert om innstillingen : ¶
AP170627 Det kan for eksempel gjelde utgifter til hotell, feriehus eller leiebil, men igjen betinger dette at innstillingen ligger « innenfor flyselskapets kontroll ».
AP170627 Generelt er nordmenn blitt veldig opptatt av sunnhet og helse, men når vi kommer til disse dagene snur vi den vanlige innstillingen på hode, forteller Annechen Bahr Bugge på SIFO ved Høgskolen i Oslo og Akershus ( HiOA ).
AP170627 ANNEN HOLDNING : Måltidsforsker Annechen Bahr Bugge har gjort studier som viser at nordmenn endrer innstillingen til sunt kosthold i ferier og høytider : - Da er det tradisjonene og de familiære sammenkomstene som er det viktigste, sier hun.
VG170625 - Vi kan ikke se at dette er i tråd med Stortingets siste behandling av ulvesaken og forventer derfor at innstillingen ikke blir stående etter behandlingen i rovviltnemndene, heter det i en uttalelse fra Jeger- og fiskerforbundet ¶
DN170625 - Vi kan ikke se at dette er i tråd med Stortingets siste behandling av ulvesaken og forventer derfor at innstillingen ikke blir stående etter behandlingen i rovviltnemndene, heter det i en uttalelse fra Jeger- og fiskerforbundet ¶
AA170625 - Vi kan ikke se at dette er i tråd med Stortingets siste behandling av ulvesaken og forventer derfor at innstillingen ikke blir stående etter behandlingen i rovviltnemndene, heter det i en uttalelse fra Jeger- og fiskerforbundet ¶
DN170624 Maskinvaren i proppen gjør at den nye lydprofilen følger proppen og at paret derfor også bevarer innstillingen på andre enheter.
DN170623 Sentralbanklovutvalget foreslår store endringer i organiseringen av Norges Bank, viser innstillingen som fredag ble overlevert Finansdepartementet : ¶
SA170622 - Det er med svært tungt hjerte vi har kommet til denne innstillingen .
SA170622 - Det er med svært tungt hjerte vi har kommet til denne innstillingen , sier styreleder Hans Henning Ruud på klubbens nettsted.
NL170622 Universitetsdirektør Jørgen Fossland mener omorganiseringen ikke behøver å være faglig begrunnet ( innstillingen side 13 ), men dette er han forhåpentligvis alene om å mene.
NL170622 Innstillingen til styremøtet den 29 juni går dessverre ut på å legge ned juss-fakultetet og innlemme det sammen med andre fagretninger.
DN170622 Innstillingen skal være ferdig innen mars neste år.
DB170622 juli, og selve innstillingen skal vurderes på klubbens årsmøte senere i høst.
AP170622 - Det er med svært tungt hjerte vi har kommet til denne innstillingen .
AP170622 - Det er med svært tungt hjerte vi har kommet til denne innstillingen , sier styreleder Hans Henning Ruud på klubbens nettsted.
NL170621 Arbeiderpartiet har snudd i synet på utbyggingen i Vestregata og vil nå gi imot innstillingen fra byutviklingskomitéen ; en innstilling de selv var med å vedta.
VG170620 - Vi vil gå inn i de enkelte punktene og ta tak i det, slik vi også har tatt tak i anbefalingene fra Riksrevisjonen, sa han til NTB da innstillingen var klar.
DN170620 - Vi vil gå inn i de enkelte punktene og ta tak i det, slik vi også har tatt tak i anbefalingene fra Riksrevisjonen, sa han til NTB da innstillingen var klar.
DB170620 I innstillingen fra komitéen, som Stortinget nå har stemt for, heter det : ¶
AP170620 - Vi vil gå inn i de enkelte punktene og ta tak i det, slik vi også har tatt tak i anbefalingene fra Riksrevisjonen, sa han til NTB da innstillingen var klar.
VG170619 Til tross for dette fikk alle stortingsrepresentanter på fredag mulighet til å hente ut innstillingen som skal brukes under møtet.
VG170619 Fredag skrev VG om de mange sikkerhetsforanstaltningene som tas før og under behandlingen av den hemmelige innstillingen om de alvorlige manglene i regjeringens terrorsikring.
VG170619 De må kvittere for mottak av innstillingen som leveres i lukket konvolutt og er nummerert.
VG170619 - Det er ingen restriksjoner for hvor de kan ta innstillingen med seg, sier hun.
VG170619 - Alle har fått melding om at innstillingen kan hentes på Stortingets ekspedisjonskontor der den ligger ferdig nummerert.
VG170619 Stortinget behandler i dag den hemmelige innstillingen fra kontrollkomiteen om Riksrevisjonens rapport om objektsikring.
VG170619 I den åpne innstillingen samler Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, KrF og Miljøpartiet De Grønne seg om at regjeringens arbeid med objektsikring og beredskap er « sterkt kritikkverdig ».
VG170619 Her kan du lese hele den åpne innstillingen fra komiteen.
DB170619 Den åpne innstillingen i saken skal debatteres i Stortinget tirsdag.
DB170619 Så hadde Riksrevisjonen et ønske om å lage ytterligere et ugradert sammendrag, som vi også ønsket å bidra til Innstillingen fra komiteen og møtet i dag handlet om den store rapporten, som alle er enige om at skal være hemmelig, fordi den inneholder mye detaljert informasjon, sier Ine Marie Eriksen Søreide.
DA170619 I innstillingen gis det ikke tillatelse til jakt på ulver som har revir innenfor sonen.
DA170619 Flokker som Slettås-, Kynna-, og Letjennaflokken blir dermed fredet hvis innstillingen blir vedtatt.
DA170619 Både Osdalsflokken og Julussaflokken blir utryddet hvis innstillingen til neste års lisensjakt på ulv blir vedtatt.
AP170619 Tirsdag behandles den åpne innstillingen fra kontrollkomiteen.
AA170618 Tirsdag vil Stortinget behandle den åpne innstillingen fra kontrollkomiteen i et vanlig stortingsmøte.
VG170617 Hun reagerer særlig på prosessen som ledet fram til innstillingen .
VG170617 Han ville heller ikke stille seg bak innstillingen til Stortinget.
DB170617 Mens Dagens Næringsliv har offentliggjort innholdet i en rapport fra Riksrevisjonens som regjeringen hadde hemmeligstemplet, er den graderte innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteens fortsatt hemmelig.
VG170616 Det er noe presidentskapet selv får vurdere når de har lest innstillingen , sier Kolberg til VG.
VG170616 - Vi legger Riksrevisjonens rapport til grunn for innstillingen , sier Kolberg.
VG170616 Tidlig mandag morgen må 169 stortingsrepresentanter liste seg opp en baktrapp til Stortingets kinosal for å behandle den hemmelige innstillingen om de alvorlige manglene i regjeringens terrorsikring.
VG170616 Ifølge VGs opplysninger vil deler av stortingsbygningen bli avstengt allerede i helgen for å sikre et lekkasjefritt møte, når Stortinget skal behandle den hemmelige innstillingen fra Kontrollkomiteen om Riksrevisjonens rapport om objektsikring, ¶
VG170616 Her kan du lese hele den åpne innstillingen fra komiteen.
DB170616 Thommesen hadde ikke lest innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen da Dagbladet snakket med ham fredag, men sier han tar kritikken seriøst.
AP170616 Pedersen, Terje / NTB scanpix ¶ Innstillingen som kontrollkomiteen la frem fredag formiddag er slutten på en stortingsperiode der forholdet mellom Stortingets presidentskap og nasjonalforsamlingens medlemmer er blitt mer og mer anstrengt.
AP170616 Det fremgår av innstillingen fra Stortingets kontroll - og konstitusjonskomité som ble lagt frem fredag.
AP170616 Alle partier slutter seg til kritikken i innstillingen fra kontrollkomiteen som behandles i Stortinget tirsdag.
AP170616 I innstillingen fra kontrollkomiteen ligger det enstemmige forslaget til vedtak.
AP170616 Stortinget vil stemme over SV og Sps mistillitsforslag i forbindelse med at innstillingen behandles tirsdag.
AP170616 Stortinget har i sitt arbeid med byggeprosjektet opptrådt sterkt kritikkverdig, heter det i innstillingen fra kontrollkomiteen.
AP170616 Han understreker at han ennå ikke har lest innstillingen fra komiteen, men sier presidentskapet har håndtert byggesaken " etter beste skjønn ".
AA170616 Han understreker at han ennå ikke har lest innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen, der det heter at presidentskapet har opptrådt sterkt kritikkverdig.
VG170615 I henhold til innstillingen vil det fra 1. mai i år bli fastsatt godtgjørelser på 928.602 kroner for stortingsrepresentanter, 1.325.358 kroner for medlemmer av regjeringen og 1.631.346 for statsministeren og stortingspresidenten.
VG170615 Forslaget er i tråd med innstillingen fra en uavhengig lønnskommisjon og innebærer en lønnsvekst på 21.674 kroner for stortingsrepresentanter og 38.104 kroner for statsministeren.
DN170615 I samme periode har stortingsrepresentantene, hvis innstillingen som ventet blir vedtatt torsdag, fått økt sin lønn med 92.023 kroner.
DN170615 I henhold til innstillingen vil det fra 1. mai i år bli fastsatt godtgjørelser på 928.602 kroner for stortingsrepresentanter, 1.325.358 kroner for medlemmer av regjeringen og 1.631.346 for statsministeren og stortingspresidenten.
DN170615 Dagen etter partienes avslutningsfest før sommeren behandler Stortinget torsdag innstillingen fra presidentskapet om sin egen lønnsøkning i år.
DB170615 I henhold til innstillingen vil det fra 1. mai i år bli fastsatt godtgjørelser på 928 602 kroner for stortingsrepresentanter, 1 325 358 kroner for medlemmer av regjeringen og 1 631 346 for statsministeren og stortingspresidenten.
DB170615 Forslaget er i tråd med innstillingen fra en uavhengig lønnskommisjon og innebærer en lønnsvekst på 21 674 kroner for stortingsrepresentanter og 38 104 kroner for statsministeren.
DB170615 På mandag leverte Stortingets transportkomité fra seg den endelige innstillingen til Nasjonal transportplan ( NTP ).
AP170615 I henhold til innstillingen vil det fra 1. mai i år bli fastsatt godtgjørelser på 928.602 kroner for stortingsrepresentanter, 1.325.358 kroner for medlemmer av regjeringen og 1.631.346 for statsministeren og stortingspresidenten.
AP170615 Forslaget er i tråd med innstillingen fra en uavhengig lønnskommisjon og innebærer en lønnsvekst på 21.674 kroner for stortingsrepresentanter og 38.104 kroner for statsministeren.
VG170614 - Er innstillingen fra komiteen ment som en oppstrammer av Amundsen ?
DN170614 Saksordfører Roy Steffensen fra Fremskrittspartiet fremholder imidlertid at det i merknadene til innstillingen klart fremgår at kontanter ikke skal fjernes.
DA170614 I innstillingen til Nasjonal Transportplan legger Ap opp til å bruke minst ni milliarder kroner mer enn regjeringen i året, ifølge Høyres regnestykker.
DA170614 Han leder transportkomiteen på Stortinget som leverte innstillingen sin til nasjonal transportplan ( NTP ) denne uka.
DA170614 » I innstillingen finner komiteens flertall også grunn til å påpeke at den « er noe overrasket over at regjeringen nå foretar en endring av iskantdefinisjonen uten at det er gjennomført noen nye faglige vurderinger i dette området.
DA170614 Da innstillingen fra Stortingets energi- og miljøkomité om Norskehavet ble klar sist torsdag, ble det klart at Elvestuen hadde fått rett.
BT170614 ENSTEMMIG : - Johnny Breivik sto igjen som den klart sterkeste kandidaten, sa havnestyreleder Jan-Erik Kjerpeseth da innstillingen , som er enstemmig både i styret og ansettelsesutvalget, ble kjent onsdag.
AA170614 Saksordfører Roy Steffensen fra Fremskrittspartiet fremholder imidlertid at det i merknadene til innstillingen klart fremgår at kontanter ikke skal fjernes : ¶
DN170613 Den åpne innstillingen tas opp til debatt i Stortinget i plenum tirsdag om en uke, mens den graderte blir debattert dagen før.
DB170613 Sverige hadde ikke den rette innstillingen .
DA170613 Innstillingen fra komiteen kommer tirsdag ettermiddag.
AA170613 Innstillingen fra komiteen kommer tirsdag ettermiddag.
DN170612 Senterpartiets Geir Pollestad mener innstillingen som flertallet i næringskomiteen samlet seg om mandag er en blankofullmakt til regjeringen og Frp-statsråd Jon Georg Dale.
DN170612 - At næringskomiteen i innstillingen ikke legger detaljerte føringer på forhandlingene er fornuftig og ansvarlig, sier han til NTB.
DA170612 Men han står alene når innstillingen fra sist uke skal debatteres i stortingssalen torsdag.
DA170612 Senterpartiets Geir Pollestad mener innstillingen som flertallet i næringskomiteen samlet seg om mandag, er en blankofullmakt til regjeringen og Frp-statsråd Jon Georg Dale.
DA170612 - At næringskomiteen i innstillingen ikke legger detaljerte føringer på forhandlingene er fornuftig og ansvarlig, sier han til NTB.
DA170612 Innstillingen åpner dessuten for forskuttering av farleder og fiskerihavnutbygginger.
AP170612 Arbeiderpartiet har tidligere uttalt til Aftenposten at det ville bestemme seg for bro eller tunnel over Oslofjorden når innstillingen skulle avgis.
AA170612 Innstillingen åpner dessuten for forskuttering av farleder og fiskerihavnutbygginger.
SA170611 - Med den innstillingen som gutta viser på trening så tror jeg vi kan ta ytterligere steg, tror Lagerbäck.
SA170611 - Med den innstillingen som gutta viser på trening så tror jeg vi kan ta ytterligere steg, tror Lagerbäck.
AP170611 - Med den innstillingen som gutta viser på trening så tror jeg vi kan ta ytterligere steg, tror Lagerbäck.
AA170611 Med dette vedtaket må de betale for seg, sa han til NTB da innstillingen var klar.
NL170610 Vårt håp, og appell, er derfor at kommunestyret i Tromsø overser innstillingen fra Byutviklingskomiteen, og godkjenner de planene JM Hansen har for Vestregata 20/22.
DA170609 Det går fram av innstillingen til Stortingets transport- og kommunikasjonskomité om « Verksemda til Avinor AS ».
VG170608 - Dette blir en historisk dag, uansett hva slags vedtak Stortinget kommer til å gjøre, sa han da han la frem innstillingen torsdag formiddag, skriver NTB.
DN170608 Ifølge innstillingen fra næringskomiteen vil ikke endringene tre i kraft før tidligst 1. januar 2019.
DN170608 Det kommer fram i innstillingen fra næringskomiteen som ble klar torsdag.
DA170608 Ordfører i Moss, Tage Pettersen, sier til Moss Avis at han er sikker på at Moss kommune lander på den innstillingen som fellesnemnda går inn for.
DA170608 Det er ingenting som i dag tilsier at de ikke vil vedta innstillingen til ansettelsesutvalget.
AA170608 - Dette blir en historisk dag, uansett hva slags vedtak Stortinget kommer til å gjøre, sa Helge André Njåstad ( Frp ) som leder kommunalkomiteen da han la fram innstillingen torsdag formiddag.
VG170607 Her er de omstridte retningslinjene til Enova, gjengitt fra innstillingen til industrimeldingen : ¶
NL170607 Håper minst noen politikere skjønner at de ødelegger et av byens svært få, sentrale fellesarealer ved å stemme ja til innstillingen i saksfremlegget.
DA170607 Det viser innstillingen fra helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, som ble avgitt i går.
AP170607 - Dette blir en historisk dag, uansett hva slags vedtak Stortinget kommer til å gjøre, sa Helge André Njåstad ( Frp ) som leder kommunalkomiteen da han la frem innstillingen torsdag formiddag.
AA170607 Innstillingen fra rådmannen nå er god, men så er jeg også enig i at store deler av vinnerforslaget er utfordrende.
DB170606 I innstillingen fra stortingskomiteen påpeker medlemmene fra Ap, Frp, KrF og SV at det kan være gode grunner til å beskytte lærertittelen, men at dette ikke vil kreve opprettelse av en ny sertifiseringsordning.
VG170605 - Det er samtidig at spillere har den innstillingen , at de vil bevise at de kan spille på et høyere nivå.
SA170605 For Bjørn Maars Johnsen er imidlertid innstillingen grunnlaget for suksess.
AP170605 For Bjørn Maars Johnsen er imidlertid innstillingen grunnlaget for suksess.
VG170603 Ansettelsesrådet på fem personer sto for innstillingen .
SA170603 I et intervju med Financial Times i 2014, forklarte Carlsen at han håpet innstillingen hans ville inspirere andre sjakkspillere.
FV170603 I et intervju med Financial Times i 2014, forklarte Carlsen at han håpet innstillingen hans ville inspirere andre sjakkspillere.
BT170603 I et intervju med Financial Times i 2014, forklarte Carlsen at han håpet innstillingen hans ville inspirere andre sjakkspillere.
AP170603 I et intervju med Financial Times i 2014, forklarte Carlsen at han håpet innstillingen hans ville inspirere andre sjakkspillere.
DB170602 Pascu har også innstillingen om å møte hvem som helst.
DB170602 Den innstillingen har også Kenneth Bergh.
DA170602 « Bremsingen » kommer i form av et eget forslag i den nettopp avgitte innstillingen fra familie- og kulturkomiteen på Stortinget.
DA170602 Formålet med endringsforslagene i loven er å gi like konkurransevilkår og å bedre finansieringsmulighetene til norske kringkastere vis-à-vis kringkastere som sender fra andre EØS-land, heter det i innstillingen , som inneholder flere forslag til endringer i kringkastingslovens bestemmelser om reklame og sponsing.
DA170602 Det er her Ap og KrFs medlemmer i kulturkomiteen kommer med et eget forslag i innstillingen , som skal behandles i stortingssalen neste uke.
DA170602 Innstillingen tar for seg revisjon av kringkastingsloven, som vil innebære en oppmyking og liberalisering av reglene for reklame og sponsing på TV.
DA170602 Vil skape ro og trygghet ¶ Innstillingen ble enstemmig vedtatt, selv om Høyres Truls Velgaard var usikker på om kommunen med dette engasjerte seg politisk.
AA170602 Onsdag stilte samtlige partier i Komite for kollektivtrafikk og regional utvikling i Sør-Trøndelag fylkeskommune seg bak innstillingen om å gjøre nattbussen billigere.
AA170602 Leder Stig Klomsten i kollektivtrafikkomiteen sier at innstillingen skal endelig vedtas i fylkestinget, og at rådmannen nå skal i dialog med atb for å bringe på det rene hva ordningen vil koste.
DB170601 I innstillingen skriver partiene også at regjeringen vil se på de ulike modellene som er foreslått før de konkluderer.
DB170601 I innstillingen skriver partiene også at regjeringen vil se på de ulike modellene som er foreslått før de konkluderer.
DA170601 Etter at næringskomiteen møttes torsdag, som i utgangspunktet var dagen innstillingen skulle avgis, het det at behandlingen var utsatt.
BT170531 Saksordføreren, Carl Geelmuyden fra Bergen, tidligere ordfører i byen og rektor ved Tanks skole, bifalt naturlig nok innstillingen .
BT170531 At også disse bifalt innstillingen , var kanskje ikke forventet.
BT170531 juni 1917 behandlet innstillingen om opprettelsen av en handelshøyskole i Bergen, ble det argumentert visjonært for den nasjonale betydningen en slik utdanning ville få.
BT170531 Innstillingen var klar i 1916.
NL170530 Så finnes det en god del merknader fra alle partiene i innstillingen fra komiteen.
NL170530 Krf s Stortingsgruppe var i utgangspunktet delt i denne saka, men stemte for innstillingen til slutt.
DB170530 Førstnevntes påstand om straff kommer som et resultat av innstillingen fra Skandinavisk Dopingkomité, som også har vurdert saken.
VG170529 IKKE BESTEMT SEG : Martin Kolberg ( Ap ) har ikke tatt stilling til om innstillingen fra kontrollkomiteen om terrorsikring må være hemmelig, og om Stortinget i så fall må holde et lukket møte.
DA170529 - Vi har hatt som mål å få til fornyelse, få inn flere unge og samtidig bevare erfaring og kontinuitet, uttalte leder av valgkomiteen Trude Brosvik om innstillingen til den nye ledertrioen og sentralstyret.
AP170524 Helse - og omsorgskomiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre viste i innstillingen til Statsbudjettet for 2009 til at Stortinget tidligere har gått inn for å begrense bruk av ordningen med individuell refusjon, da dette medfører lengre ventetid for pasientene og mer omfattende saksbehandling.
DA170523 Fra KrFs side er jeg klar til å gå inn og se om vi kan få flertall og rette opp der statens tilbud ikke treffer spikeren på hodet ut fra innstillingen i jordbruksmeldingen, sier Hjemdal.
DA170523 Dette fastslås også i Stortingets innstillingen til landbruksmelding, som altså bare er noen uker gammel.
DA170523 - Vi har allerede i innstillingen til landbruksmeldingen sagt tydelig fra Stortinget at inntektsgapet skal tettes.
BT170523 Rådet fulgte innstillingen fra flertallet i BOHs styre, der Sparebanken Vest-direktør Jan Erik Kjerpeseth er styreleder.
AP170523 Vi har ikke konkludert på alle detaljene i NTP i stortingsgruppen vår, men vårt standpunkt vil komme klart frem i innstillingen til NTP, sier Heen, og legger til at de er spente på hva Arbeiderpartiet vil mene om saken.
DA170522 Arbeidsmandsforbundet stemte for innstillingen om boikott av varer fra de israelske bosettingene på den okkuperte Vestbredden, men mot full boikott.
AP170522 Trump har selv sådd tvil om denne innstillingen , men har senere understreket at han bare vil godta det partene selv kommer frem til.
AP170522 Trump har selv sådd tvil om denne innstillingen , men har senere understreket at han bare vil godta det partene selv kommer frem til.
VG170520 Men også Kjetil Wæhler markerte seg med innstillingen sin. 41-åringen kriget infernalsk og stoppet effektivt Branns spiss Jakob Orlov.
BT170520 Vedtaket var i strid med innstillingen fra både programkomiteen og sentralstyret.
BT170520 Vedtaket på MDG-landsmøtet var i strid med innstillingen fra sentralstyret og programkomiteen om en gradvis og planmessig utfasing av olje- og gassindustrien skal skje over en 20-årsperiode.
AP170520 Vedtaket var i strid med innstillingen fra både programkomiteen og sentralstyret.
AP170520 - Jeg var sterkt i tvil og fulgte innstillingen i respekt for den grundige prosessen som har vært i partiet.
VG170519 LANDSMØTE PÅ LILLEHAMMER : Både sentralstyret og programkomiteen i MDG var imot innstillingen .
VG170519 Det var i strid med innstillingen fra de rutinerte kreftene i MDG.
SA170519 Han kan ikke si noe nå om hvordan innstillingen til hans arbeidsgruppe vil bli på møtet i juni.
DA170519 Det var i strid med innstillingen fra de rutinerte kreftene i MDG.
BT170519 SKOLESLIPP : Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen tok ikke hensyn til den lokale innstillingen da han bestemte at entreprenørforeningen Bygg og Anlegg får åpne ny friskole i Bergen.
AP170519 Han kan ikke si noe nå om hvordan innstillingen til hans arbeidsgruppe vil bli på møtet i juni.
AA170519 Det var i strid med innstillingen fra de rutinerte kreftene i MDG.
AP170518 I innstillingen fra Stortingets arbeids- og sosialkomité ( O. nr 67, 2008-2009 ) går det klart frem at « gjennomsnittet av lønns- og prisvekst gjennomføres ved at » en nytter en fradragsfaktor på 0,75 prosent.
DN170516 Når Stortinget tirsdag behandler innstillingen fra kontrollkomiteen vil regjeringspartiene vise til at mange av vedtakene ventes å bli kvittert ut i forbindelse med statsbudsjettet for 2018.
DB170516 * Du har ikke krav på kompensasjon når årsaken til innstillingen er det som regnes som " ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått, selv om alle rimelige tiltak var blitt truffet. " * Eksempler på dette kan være dårlig vær som forhindrer flytrafikken, streik eller uforutsette sikkerhetstiltak.
DB170516 april skulle Stortinget behandlet innstillingen , men debatten i plenum ble avlyst da Søreide presenterte en ny revisjonsrapport om saken én arbeidsdag tidligere. 20. mai leverte kontrollkomiteen sin tilleggsinnstilling der de kritiserer Søreide for sommel og ber Riksrevisjonen granske salget av jagerflyene. 26 mai ble saken behandlet i Stort
VG170515 Innstillingen fra utvalget har også bred oppslutning etter høring i resten av Ski-Norge.
SA170515 Komiteen til Nikolai Astrup ( H ) leverer tirsdag innstillingen om Rogfast.
VG170513 Men vi må tilbake til energien og innstillingen fra de kampene vi har vært gode, sier han til VG.
VG170513 - Noe av det viktigste er å ha den riktige innstillingen .
VG170512 Dette ifølge et utredningsnotat fra Stortingets utredningsseksjon som ble vedlagt innstillingen . 2009 : Flest stemmer til de borgerlige.
AP170511 I intervjuet sa Trump derimot at beslutningen var tatt allerede før innstillingen fra justisdepartementet ble lagt frem.
AA170511 Vedtaket er i tråd med innstillingen til rådmann Emil Raaen.
AA170511 Kommunestyret i Åfjord sa imildertid ja til innstillingen om storkommunesammenslåing.
VG170509 Vår visjon er meget tydelig med hensyn til hvor vi ønsker å ta dette laget og hva vi ønsker å gjøre, sa Howe, som roste innstillingen til sin norske spiss : ¶
BT170509 I stedet valgte komiteen i innstillingen sin å beholde de samme formuleringene som kongressen samlet seg om for fire år siden.
AA170509 Verken Sp eller KrF er fornøyde med innstillingen fra helsekomiteen om Odda sykehus.
VG170508 Vi har har den rette innstillingen og lysten til å vinne, sier Chelsea-manageren og smiler.
DN170506 - Det vil bety at det vil ta tid før vi får på plass en framtidsrettet kommunestruktur, fastslo Sandberg da han på vegne av redaksjonskomiteen la fram innstillingen til nytt prinsipp- og handlingsprogram under landsmøtet på Gardermoen lørdag.
DA170506 Vi er imidlertid overrasket og veldig bekymret over at departementet, helt imot meget tydelige råd og innspill fra alle samtlige kunstnerorganisasjonene, i innstillingen til Stortinget foreslår at opphavsretten til åndsverk som er skapt av en arbeidstaker eller en oppdragstaker automatisk skal overføres til arbeidsgiveren eller oppdragsgiveren ( forslag til ny paragraf 71 ).
DA170506 - Vi er imidlertid overrasket og veldig bekymret over at departementet, helt imot meget tydelige råd og innspill fra alle samtlige kunstnerorganisasjonene, i innstillingen til Stortinget foreslår at opphavsretten til åndsverk som er skapt av en arbeidstaker eller en oppdragstaker, automatisk skal overføres til arbeidsgiveren eller oppdragsgiveren.
AA170506 - Det vil bety at det vil ta tid før vi får på plass en framtidsrettet kommunestruktur, fastslo Sandberg da han på vegne av redaksjonskomiteen la fram innstillingen til nytt prinsipp- og handlingsprogram under landsmøtet på Gardermoen lørdag.
VG170505 - Hva er dommerforeningens innstilling til Hauge ? - Innstillingen er ganske klar og tydelig.
DB170505 I innstillingen til programmet som skal vedtas denne helga står det at partiet er for EØS-avtalen, men at deler av den bør reforhandles.
SA170504 Reitan i Nordea tror noen unge boligkjøpere har stresset seg inn på markedet med innstillingen « kjøp før det er for sent ».
BT170504 Reitan i Nordea tror noen unge boligkjøpere har stresset seg inn på markedet med innstillingen « kjøp før det er for sent ».
AP170504 Reitan i Nordea tror noen unge boligkjøpere har stresset seg inn på markedet med innstillingen « kjøp før det er for sent ».
VG170503 - Formelt er det FIFA som utnevner dommere til VM-kvalifiseringen, men innstillingen kommer fra UEFAs dommerkomité.
VG170503 Selve innstillingen fra kommunal- og forvaltningskomiteen om regionreformen ventes først å komme neste måned, med planlagt stortingsbehandling 8. juni.
DB170503 Selve innstillingen fra kommunal- og forvaltningskomiteen om regionreformen ventes først å komme neste måned, med planlagt stortingsbehandling 8. juni.
DB170503 Selve innstillingen fra kommunal- og forvaltningskomiteen om regionreformen ventes først å komme neste måned, med planlagt stortingsbehandling 8. juni.
DB170503 Turbo med sine 300 prosent hjelp ( altså fire ganger muskelkraften ) er innstillingen du velger når du skal fyke forbi Hushovd-laget.
DB170503 Motoren velger selv den mest fornuftige innstillingen basert på presset mot pedalene.
DB170503 Denne innstillingen anbefales på langtur.
DA170503 Selve innstillingen fra kommunal- og forvaltningskomiteen om regionreformen ventes først å komme neste måned, med planlagt stortingsbehandling 8. juni.
DA170503 Ifølge departementet er Stortinget informert om dette i forbindelse med innstillingen fra kontrollkomiteen om salg av forsvarsmateriell i fjor.
DA170503 Selve innstillingen fra kommunal- og forvaltningskomiteen om regionreformen ventes først å komme neste måned, med planlagt stortingsbehandling 8. juni.
BT170503 Selve innstillingen fra kommunal- og forvaltningskomiteen om regionreformen ventes først å komme neste måned, med planlagt stortingsbehandling 8. juni.
AA170503 Selve innstillingen fra kommunal- og forvaltningskomiteen om regionreformen ventes først å komme neste måned, med planlagt stortingsbehandling 8. juni.
VG170502 I mellomtiden blir alle avgjørelser om statsborgerskap lagt på is, går det fram av innstillingen .
VG170502 - Eventuelle unntak og avgrensninger med hensyn til umyndige barn må utredes og vurderes nærmere i lovarbeidet, heter det i innstillingen .
DB170502 Dagbladet får bekreftet at den nye innstillingen forelå forrige mandag.
DA170502 Ifølge departementet er Stortinget informert om dette i forbindelse med innstillingen fra kontrollkomiteen om salg av forsvarsmateriell i fjor.
DA170502 Dersom deler av innstillingen ikke kan offentliggjøres blir det nødvendig å ha et lukket møte i plenum, ifølge Kolberg.
AA170502 Ifølge departementet er Stortinget informert om dette i forbindelse med innstillingen fra kontrollkomiteen om salg av forsvarsmateriell i fjor.
AA170502 I mellomtiden blir alle avgjørelser om statsborgerskap lagt på is, går det fram av innstillingen .
AA170502 - Eventuelle unntak og avgrensninger med hensyn til umyndige barn må utredes og vurderes nærmere i lovarbeidet, heter det i innstillingen .
VG170501 Men delegatene til Fagforbundet fristilles, og kan derfor stemme for noe annet enn innstillingen hvis de vil.
VG170501 Fagforbundsleder Mette Nord sier de slutter seg til innstillingen til kongressen, som går ut på å utnytte handlingsrommet EØS-avtalen gir.
VG170501 I innstillingen til LO-kongressen anbefales det at arbeidet med sekstimersdagen de neste fire årene best skjer ved at man viderefører ordningen med prøveprosjekter.
DN170501 Et mindretall i programkomiteen ville innføre en karensdag og redusere lønna til 85 prosent under sykdom, men forslaget nådde ikke opp da landsstyret i begynnelsen av mars vedtok den endelige innstillingen til nytt partiprogram.
DA170501 Et mindretall i programkomiteen ville innføre en karensdag og redusere lønna til 85 prosent under sykdom, men forslaget nådde ikke opp da landsstyret i begynnelsen av mars vedtok den endelige innstillingen til nytt partiprogram.
VG170430 Innstillingen overrasket Bjerketvedt.
DA170429 - Vi har hatt som mål å få til fornyelse, få inn flere unge og samtidig bevare erfaring og kontinuitet, uttalte leder av valgkomiteen Trude Brosvik om innstillingen til den nye ledertrioen og sentralstyret.
BT170429 - Vi har hatt som mål å få til fornyelse, få inn flere unge og samtidig bevare erfaring og kontinuitet, uttalte leder av valgkomiteen Trude Brosvik om innstillingen til den nye ledertrioen og sentralstyret.
AA170429 - Vi har hatt som mål å få til fornyelse, få inn flere unge og samtidig bevare erfaring og kontinuitet, uttalte leder av valgkomiteen Trude Brosvik om innstillingen til den nye ledertrioen og sentralstyret.
AA170429 - Vi har hatt som mål å få til fornyelse, få inn flere unge og samtidig bevare erfaring og kontinuitet, uttalte leder av valgkomiteen Trude Brosvik om innstillingen til den nye ledertrioen og sentralstyret.
VG170427 Innstillingen skal ha fått enstemmig støtte blant medlemmene som var til stede, og ble sendt til NFF torsdag formiddag.
VG170427 Fotballforbundets konkurransedirektør Nils Fisketjønn, som deltok på onsdagens krisemøte, bekrefter overfor VG at de har mottatt innstillingen .
VG170427 - Kommer det frem i innstillingen at flere dommere nekter å dømme med Edvartsen, slik TV 2 hevder å vite ?
VG170427 Innstillingen fra dommerne ble sendt til NFF rundt klokken 12 torsdag.
DA170427 Styret i Norsk matematikkråd baserer sin beslutning på innstillingen fra Holmboekomiteen.
VG170426 Det er nettopp det som gjør saken så pussig, fordi vi har finlest innstillingen , og det står ikke noe om hovedbase i noe vedtakspunkt.
BT170426 Havro har fremdeles håp om at politikerne snur denne innstillingen .
AA170426 ¶ Et enstemmig bystyre vedtok innstillingen med kritikk av rådmannen for håndteringen av krenkelsessaken.
VG170425 Innstillingen hennes til å gjennomføre dette er stor, men hun er svært preget av hele situasjonen, sier kvinnens forsvarer Ann Turid Bugge til VG i forkant av rettens andre dag.
DB170425 - Det er ingen tvil om at merknadene i innstillingen vil gi flere knagger å henge ting på enn det vi hadde i lovforarbeidene, men det er i det enkelte vedtak det må avgjøres om vilkårene for felling er oppfylt, sa Helgesen i salen.
DB170424 Et utsagn som siden har bitt ham i rumpa, uten at Deila angrer på den offensive innstillingen .
VG170422 Teksten i innstillingen er rådmannens tekst og rådmannens ansvar, sier Tennstrand til VG.
DB170422 ¶ VIL TROLIG BEGRENSE MIDLERTIDIG OPPHOLD : Innstillingen fra programkomiteen går lengre enn det Jonas Gahr Støre selv ville.
DB170422 Siden innstillingen er enstemmig, blir dette trolig også landsmøtets endelige vedtak.
DA170422 til 4.klasse, og ikke gå på bekostning av kvaliteten i de øvrige klassetrinn, heter det i innstillingen .
DB170421 Innstillingen står standard som « false » ( altså at slike URL-er oversettes ), men ved å dobbeltklikke på den setter du den til « true » slik at slike URL-er ikke oversettes.
VG170420 Kan du bare legge innstillingen i skuffen ?
VG170419 Vi forventer at regjeringen nå vil følge opp innstillingen til punkt og prikke på tirsdag, hvis ikke er tillitsforholdet brutt, sier Aasland.
VG170419 Statsråden er nå pålagt å utforme forskriften på en bestemt måte, han er pålagt å forvalte ulvepolitikken i tråd med flertallsmerknadene i innstillingen .
VG170419 I innstillingen begrunner regjeringspartiene, KrF og Venstre dette med at de ikke vil bryte samarbeidsavtalen.
VG170419 Bakgrunnen for mistillitten er innstillingen fra Stortingets energi- og miljøkomité i den betente ulvesaken.
VG170419 - Hvordan regjeringen svarer på denne innstillingen på tirsdag, vil være avgjørende for hvordan Ap vurderer det spørsmålet.
DA170419 Det heter videre i innstillingen at « Stavanger vil fra 01.01.2020 bli en større øykommune, og flere av øyene er uten fastlandsforbindelse.
VG170418 Den rette innstillingen til duellspillet er fraværende.
SA170418 Også NRK ble felt for brudd på god presseskikk, og utvalget støtter innstillingen som sier at kanalen knyttet mobbing og dødsfall for tett sammen.
DA170418 Også NRK ble felt for brudd på god presseskikk, og utvalget støtter innstillingen som sier at kanalen knyttet mobbing og dødsfall for tett sammen.
AA170418 Også NRK ble felt for brudd på god presseskikk, og utvalget støtter innstillingen som sier at kanalen knyttet mobbing og dødsfall for tett sammen.
VG170411 I merknadene til innstillingen heter det at « Komiten støtter ikke dette som hovedformål med jordbrukspolitikken, men anser en kostnadseffektiv verdikjede for mat som ett av flere virkemidler for å nå de overordnede målene.
DB170411 Denne innstillingen kan spare deg for masse mobildata ¶ #6 : Pass på kvota ¶
DN170408 - Den merknaden gikk vi inn på med en feiltakelse da vi avga innstillingen torsdag.
DA170407 Han sier seg godt fornøyd med at innstillingen fra næringskomiteen uttrykker at økt matproduksjon er et mål for norsk landbrukspolitikk.
SA170406 - Vi legger jo til rette i innstillingen for at vi kommer til å ha små og store bruk i mange like produksjoner.
SA170406 Næringskomiteen på Stortinget la torsdag fram sin innstilling til jordbruksmelding, to uker etter at innstillingen ble utsatt av regjeringspartiene.
DB170406 - Jeg vet ikke hva innstillingen til FIS er i denne saken, men vårt grunnleggende syn er at forhandlingen bør være åpen, sier Hjort.
AP170406 Han sier seg godt fornøyd med at innstillingen fra næringskomiteen uttrykker at økt matproduksjon er et mål for norsk landbrukspolitikk.
AP170406 Vågslid stiller seg undrende til at KrF stiller seg bak innstillingen som nå foreligger.
AP170406 Lene Vågslid ( Ap ) stiller seg undrende til at KrF stiller seg bak innstillingen som nå foreligger.
AP170406 I innstillingen fra justiskomiteen til Stortinget har KrF, Høyre og Frp også flere forslag som vil gjøre planen mer forpliktende.
AP170406 Flertallet i komiteen viser til resultatene av undersøkelsen i innstillingen , og fastslår at dette er alvorlig.
AP170406 De kommer derfor ikke med noen egne forslag i innstillingen , og støtter heller ikke forslagene fra flertallet.
AP170406 Alle forslagene er fra H, Frp og KrF, hentet fra innstillingen om Opptrappingsplan mot vold og overgrep.
AA170406 Han sier seg godt fornøyd med at innstillingen fra næringskomiteen uttrykker at økt matproduksjon er et mål for norsk landbrukspolitikk.
VG170405 - Dommen kom vel ikke direkte uventet, ut fra innstillingen fra påtalenemnda.
SA170405 Deaktiver også innstillingen « Last opp HD », da den også bruker unødvendig mye mobildata.
SA170405 Dommen for de tre utestengte spillerne er i tråd med innstillingen fra påtalenemnda, mens Apelgren får en noe redusert straff i forhold til innstillingen .
SA170405 Dommen for de tre utestengte spillerne er i tråd med innstillingen fra påtalenemnda, mens Apelgren får en noe redusert straff i forhold til innstillingen.
FV170405 Deaktiver også innstillingen « Last opp HD », da den også bruker unødvendig mye mobildata.
FV170405 Dommen for de tre utestengte spillerne er i tråd med innstillingen fra påtalenemnda, mens Apelgren får en noe redusert straff i forhold til innstillingen .
FV170405 Dommen for de tre utestengte spillerne er i tråd med innstillingen fra påtalenemnda, mens Apelgren får en noe redusert straff i forhold til innstillingen.
DB170405 Dommen for de tre utestengte spillerne er i tråd med innstillingen fra påtalenemnda, mens Apelgren får en noe redusert straff i forhold til innstillingen .
DB170405 Dommen for de tre utestengte spillerne er i tråd med innstillingen fra påtalenemnda, mens Apelgren får en noe redusert straff i forhold til innstillingen.
DB170405 I innstillingen skal det også ha stått at han heller ikke fikk jobbe fra Elverum Håndballs lokaler i den aktuelle perioden.
DB170405 april skulle Stortinget behandlet innstillingen , men debatten i plenum ble avlyst da Søreide presenterte en ny revisjonsrapport om saken én arbeidsdag tidligere. 20. mai leverte kontrollkomiteen sin tilleggsinnstilling der de kritiserer Søreide for sommel og ber Riksrevisjonen granske salget av jagerflyene. 26 mai ble saken behandlet i Stort
BT170405 Dommen for de tre utestengte spillerne er i tråd med innstillingen fra påtalenemnda, mens Apelgren får en noe redusert straff i forhold til innstillingen .
BT170405 Dommen for de tre utestengte spillerne er i tråd med innstillingen fra påtalenemnda, mens Apelgren får en noe redusert straff i forhold til innstillingen.
AP170405 Deaktiver også innstillingen « Last opp HD », da den også bruker unødvendig mye mobildata.
AP170405 Deaktiver også innstillingen « Last opp HD », da den også bruker unødvendig mye mobildata.
AP170405 Dommen for de tre utestengte spillerne er i tråd med innstillingen fra påtalenemnda, mens Apelgren får en noe redusert straff i forhold til innstillingen .
AP170405 Dommen for de tre utestengte spillerne er i tråd med innstillingen fra påtalenemnda, mens Apelgren får en noe redusert straff i forhold til innstillingen.
AA170405 Deaktiver også innstillingen « Last opp HD », da den også bruker unødvendig mye mobildata.
VG170403 Zuccarello håper Rangers kan ta med seg den samme innstillingen inn i Madison Square Garden fremover.
SA170403 Zuccarello håper Rangers kan ta med seg den samme innstillingen inn i Madison Square Garden fremover.
DA170403 Zuccarello håper Rangers kan ta med seg den samme innstillingen inn i Madison Square Garden fremover.
BT170403 Zuccarello håper Rangers kan ta med seg den samme innstillingen inn i Madison Square Garden fremover.
AP170403 Zuccarello håper Rangers kan ta med seg den samme innstillingen inn i Madison Square Garden fremover.
VG170401 Lørdag ettermiddag ba Grimstad landsmøtet om nåde for taxfree-ordningen, stikk i strid med innstillingen fra programkomiteen og landsstyret : ¶
DB170401 - Har forventninger til et Brannlag som fortsetter den gode innstillingen fra ifjor, hvor kollektiv, innsats og knallhard jobbing legger grunnlag for et sterkt lag. 3.
DB170401 ÅLESUND ( Dagbladet ) : Landsmøtet vedtok med stort flertall å følge innstillingen fra partiets programkomite om en tredeling, hvor begge foreldrene får 15 uker hver, mens 16 uker kan fordeles fritt.
VG170331 » « Likevel er nyhetssaken i mediene tilknyttet innstillingen av den nye styrelederen et strålende eksempel på kjønnsmakt og diskriminering i norsk idrett.
AA170331 Innstillingen skal legges fram våren 2018. ( ©NTB ) ¶
DA170330 - Det viktigste er innstillingen til treningene hos spillerne.
SA170329 - Det har vært en tøff periode for Bendiksen og innstillingen er selvfølgelig en lettelse.
FV170329 - Det har vært en tøff periode for Bendiksen og innstillingen er selvfølgelig en lettelse.
DN170329 Det har vært knyttet stor spenning til innstillingen til bevæpningsutvalget, som skal komme med sine anbefalinger onsdag formiddag.
DB170329 I tillegg skal innstillingen også gå ut på at tre av de fire spillerne som pådro seg røde kort med vilje, skal utestenges i to kamper.
AP170329 - Det har vært en tøff periode for Bendiksen og innstillingen er selvfølgelig en lettelse.
AA170329 Det har vært knyttet stor spenning til innstillingen til bevæpningsutvalget, som skal komme med sine anbefalinger onsdag formiddag.
VG170328 Lokalavisen skriver også at innstillingen går ut på at tre av de fire spillerne som pådro seg røde kort, skal utestenges i to kamper.
VG170328 Lillestrøm valgte å klage inn Elverum til håndballforbundet og innstillingen fra påtalenemnda er, ifølge Østlendingen, knallhard.
VG170328 Erik Thorstensen Toft, som tidligere har uttalt til Østlendingen at hans røde kort var reelt, skal ifølge innstillingen slippe ytterligere straff.
VG170328 Apelgren vil heller ikke uttale seg før dommen er klar, men Østlendingen erfarer at innstillingen går ut på at Apelgren utestenges fra all håndball i én måned.
VG170328 - Det er innstillingen vår.
SA170328 Lokalavisen skriver også at innstillingen går ut på at tre av de fire spillerne som pådro seg røde kort, skal utestenges i to kamper.
SA170328 Lillestrøm valgte å klage inn Elverum til håndballforbundet og innstillingen fra påtalenemnda er, ifølge Østlendingen, knallhard.
SA170328 Erik Thorstensen Toft, som tidligere har uttalt til Østlendingen at hans røde kort var reelt, skal ifølge innstillingen slippe ytterligere straff.
SA170328 Avisen erfarer at innstillingen går ut på at Apelgren utestenges fra all håndball i én måned.
DB170328 Østlendingen skriver også at innstillingen går ut på at tre av de fire spillerne som pådro seg røde kort, skal utestenges i to kamper.
DB170328 Lillestrøm valgte å klage inn Elverum til håndballforbundet og innstillingen fra påtalenemnda er, ifølge Østlendingen, knallhard.
DB170328 Erik Thorstensen Toft, som tidligere har uttalt til Østlendingen at hans røde kort var reelt, skal ifølge innstillingen slippe ytterligere straff.
DB170328 Erik Henriksen, daglig leder i Elverum Håndball, bekrefter til TV 2 at klubben har mottatt innstillingen fra påtalenemnda.
DB170328 Avisen erfarer at innstillingen går ut på at Apelgren utestenges fra all håndball i én måned.
DB170328 - Vi har visst om denne innstillingen , og har gitt et svar til domskomiteen.
DA170328 Det er knyttet spenning til innstillingen til det regjeringsoppnevnte bevæpningsutvalget, som skal komme med sine anbefalinger onsdag.
AP170328 Det er knyttet spenning til innstillingen til det regjeringsoppnevnte bevæpningsutvalget, som skal komme med sine anbefalinger onsdag.
AP170328 Lokalavisen skriver også at innstillingen går ut på at tre av de fire spillerne som pådro seg røde kort, skal utestenges i to kamper.
AP170328 Lillestrøm valgte å klage inn Elverum til håndballforbundet og innstillingen fra påtalenemnda er, ifølge Østlendingen, knallhard.
AP170328 Erik Thorstensen Toft, som tidligere har uttalt til Østlendingen at hans røde kort var reelt, skal ifølge innstillingen slippe ytterligere straff.
AP170328 Avisen erfarer at innstillingen går ut på at Apelgren utestenges fra all håndball i én måned.
AA170328 Det er knyttet spenning til innstillingen til det regjeringsoppnevnte bevæpningsutvalget, som skal komme med sine anbefalinger onsdag.
AA170328 Det er knyttet spenning til innstillingen til det regjeringsoppnevnte bevæpningsutvalget, som skal komme med sine anbefalinger onsdag.
SA170327 I all min ergrelse over norsk tafatthet misunte jeg nordirene dedikasjonen, innstillingen og moralen, jeg misunte dem duellkraften og løpskraften og viljen.
DA170327 Basert på foreløpige estimater fra Sporveien vil dette koste anslagsvis 22 millioner, står det i innstillingen fra byrådet.
BT170327 I all min ergrelse over norsk tafatthet misunte jeg nordirene dedikasjonen, innstillingen og moralen, jeg misunte dem duellkraften og løpskraften og viljen.
AP170327 I all min ergrelse over norsk tafatthet misunte jeg nordirene dedikasjonen, innstillingen og moralen, jeg misunte dem duellkraften og løpskraften og viljen.
DB170326 Mot innstillingen fra sentralstyret, vedtok landsmøtet søndag med stort flertall forslaget fra Senterungdommen : ¶
DA170326 Landsmøtet stemte også etter innstillingen når det gjaldt EØS-avstemming, og holder seg til å ha et framtidig mål om folkeavstemming om EØS-avtalen.
DA170324 Straffen var én måned lavere enn innstillingen fra Påtalenemnda i Antidoping Norge ( ADN ).
SA170323 Til tross for det sviende tapet, skryter treneren over innstillingen til gutta sine.
SA170323 De hadde så lyst på dette, og har vært fantastiske gjennom hele sesongen, så jeg er nødt til å takke dem for innstillingen de har vist, sier Dahl.
DA170323 Her er det som flertallet mener som blir innstillingen , sier Borten Moe.
DA170323 Komiteen har hele tiden hatt tilgang til de graderte rapportene, så dette er ikke ny informasjon for komiteen, og vil ikke påvirke den innstillingen vi skal levere til Stortinget i plenum, sier Skutle til Dagsavisen.
DA170323 Vi har mange felles punkter med Sp, men det Ap har lagt til grunn er vår landbrukspolitikk, og nå presiserer vi politikken i innstillingen til landbruksmeldingen, sier Aps Omland.
DA170323 Stortinget vil gå inn for at det fremdeles skal være et mål for økologisk produksjon, men etter det Dagsavisen erfarer, vil man ikke tallfeste målet i innstillingen .
DA170323 Da Dagsavisen gikk i trykken lå det imidlertid an til at Frps stjerneskudd, landbruksminister Jon Georg Dale, vil lide flere nederlag når innstillingen presenteres i dag.
AP170323 Til tross for det sviende tapet, skryter treneren over innstillingen til gutta sine.
AP170323 De hadde så lyst på dette, og har vært fantastiske gjennom hele sesongen, så jeg er nødt til å takke dem for innstillingen de har vist, sier Dahl.
AP170322 Varaordfører Hilde Opoku ( MDG ), Elin Marie Andreassen ( Frp ), Jon Gunnes ( V ), Geirmund Lykke ( KrF ) og Ingrid Skjøtskift ( H ) sier alle at de ønsker at formannskapet støtter innstillingen fra kontrollkomiteen om at kommunen på eget initiativ skal anmelde saken til politiet.
AA170322 Varaordfører Hilde Opoku ( MDG ), Elin Marie Andreassen ( Frp ), Jon Gunnes ( V ), vararepresentant Marte Løvik ( Sp ), Geirmund Lykke ( KrF ), Ottar Michelsen ( SV ), Ingrid Skjøtskift ( H ) og Berit Tiller ( H ) ønsker at formannskapet støtter innstillingen fra kontrollkomiteen om at kommunen på eget initiativ skal anmelde saken til politiet.
SA170321 Dette gjør at mange elementer i planen blir umulig å løse, enten dette gjelder avfallshåndtering, hensynet til myke trafikanter, uteoppholdsarealer, lekearealer eller overordnet grønnstruktur », heter det i innstillingen
DA170321 Vi må blant annet finne den riktige mentale innstillingen , sa han.
VG170320 Så gjelder det å finne riktig startellever, og en tredje utfordring er å finne den riktige mentale innstillingen , sa Lagerbäck.
SA170320 Det er innstillingen vi publikummere elsker å se.
AP170320 Det er innstillingen vi publikummere elsker å se.
DB170319 Stortingsrepresentant Heikki Eidsvoll Holmås ønsket å votere over forslaget, men innstillingen fra redaksjonskomiteen om å arbeide for å avskaffe ordningen ble vedtatt.
DB170319 . På iOS sorterer innstillingen inn under « Læring » ( Innstillinger - Generelt - Tilgjengelighet ), trolig fordi funksjonen også er praktisk på skoler hvor elevene skal bruke én app til opplæringsøyenmed, og ikke rote rundt med spill og andre distraksjoner.
BT170319 Innstillingen fra komiteen er enstemmig.
AA170319 Stortingsrepresentant Heikki Eidsvoll Holmås ønsket å votere over forslaget, men innstillingen fra redaksjonskomiteen ble vedtatt.
AA170319 Opprinnelig ønsket flere fylkeslag i SV også å la hovedkravet omfatte et klart nei til et eventuelt norsk bidrag i NATOs rakettforsvar, men dette punktet er ikke med i innstillingen .
AA170319 Innstillingen vil etter alt å dømme få støtte fra et klart flertall når landsmøtet senere i dag går til votering.
AA170319 Opprinnelig ønsket flere fylkeslag i SV også å la hovedkravet omfatte et klart nei til et eventuelt norsk bidrag i NATOs rakettforsvar, men dette punktet er ikke med i innstillingen .
AA170319 Innstillingen vil etter alt å dømme få støtte fra et klart flertall når landsmøtet senere i dag går til votering.
AA170319 Begge punktene hadde ved en feil uteblitt i innstillingen til nytt arbeidsprogram.
SA170318 Etter en tid ble denne innstillingen endret, og det ble bestemt å gi oppdraget til Rogaland Revisjon.
AP170318 Innstillingen fra komiteen er enstemmig.
AA170318 - Det var en enstemmig komité og innstillingen er godt forankret, sier Kirsti Leirtrø, som ledet valgkomiteen siden Eva Kristin Hansen er sykmeldt.
AA170318 Det var et håp om å ha innstillingen klar fredag kveld, men helt inntil offentliggjøringen lørdag har komiteen jobbet for å få en innstilling som alle kan enes om.
AA170318 - Det var en enstemmig komité og innstillingen er godt forankret, sier Kirsti Leirtrø, som ledet valgkomiteen siden Eva Kristin Hansen er sykmeldt.
DA170317 Til vervet som partisekretær er innstillingen delt mellom de to tidligere SU-lederne Andreas Halse og Audun Herning.
VG170315 Øystein Dale ønsker å rose IT-avdelingen for innstillingen deres, etter at de ble forelagt rapporten fra Anne Berit Figenschau, som for øvrig var til stede på intervjuet via Skype.
DN170314 I innstillingen fra landsstyret stilles fire betingelser for at SV skal støtte en ny regjering : ¶
DB170314 I innstillingen fra landsstyret stilles fire betingelser for at SV skal støtte en ny regjering : ¶
AA170314 - Vi i sør har ikke noen problemer med å gå for den innstillingen som foreligger.
AA170314 Det betyr at innstillingen som valgkomiteen kom med, begynner å bli tynn.
AA170314 Derfor anbefalte jeg å trekke det, sier rådmann Morten Wolden om innstillingen om å gi Avant Garden kommunal garanti for et lån på 21 millioner kroner.
AA170314 - Det ligger ingen dramatikk i dette, men vi trenger å kvalitetssikre grunnlagsmaterialet og saksframlegget, sier rådmann Morten Wolden, som i den opprinnelige innstillingen anbefalte at søknaden innvilges.
AA170314 februar til høring i kultur-, idretts- og friluftslivskomiteen, der det ble enstemmig vedtatt å anbefale innstillingen .
VG170310 - Landmaktutredningen vil bli lagt fram i forbindelse med budsjettet, i tråd med Stortingets enstemmige merknad i innstillingen til langtidsplanen.
DB170309 - Etterhvert så tenkte jeg at jeg bare måtte legge fra meg den innstillingen og prøve å nyte situasjonen.
AP170309 | Kronikk : Omsorg for barn bør behandles i egne domstoler Hans Petter Graver ¶ Innstillingen er levert.
DB170308 april skulle Stortinget behandlet innstillingen , men debatten i plenum ble avlyst da Søreide presenterte en ny revisjonsrapport om saken én arbeidsdag tidligere. 20. mai leverte kontrollkomiteen sin tilleggsinnstilling der de kritiserer Søreide for sommel og ber Riksrevisjonen granske salget av jagerflyene. 26 mai ble saken behandlet i Stort
AA170308 - Dette er den høyeste innstillingen til finnerlønn på 2000-tallet.
SA170307 Eirik Hoff Lysholm ser både positive og negative ting i innstillingen til Mediemangfoldsutvalget.
SA170307 Jeg tror at de mener 13 måneder er altfor mildt, og at innstillingen nok vil være nærmere to år enn ett.
SA170307 Det er opp til FIS hvor konkrete de vil være i innstillingen til straffeutmåling.
FV170307 Jeg tror at de mener 13 måneder er altfor mildt, og at innstillingen nok vil være nærmere to år enn ett.
FV170307 Det er opp til FIS hvor konkrete de vil være i innstillingen til straffeutmåling.
FV170307 Jeg tror at de mener 13 måneder er altfor mildt, og at innstillingen nok vil være nærmere to år enn ett.
FV170307 Det er opp til FIS hvor konkrete de vil være i innstillingen til straffeutmåling.
DA170307 Nå er innstillingen mer kritisk.
DA170307 Nå er innstillingen mer kritisk, skriver Bjørn G.
BT170307 Bare Solfrid Borge ( Sp ), ordfører i Ullensvang, gikk klart og tydelig mot innstillingen fra direktøren i foretaket.
BT170307 Jeg tror at de mener 13 måneder er altfor mildt, og at innstillingen nok vil være nærmere to år enn ett.
BT170307 Det er opp til FIS hvor konkrete de vil være i innstillingen til straffeutmåling.
AP170307 Jeg tror at de mener 13 måneder er altfor mildt, og at innstillingen nok vil være nærmere to år enn ett.
AP170307 Det er opp til FIS hvor konkrete de vil være i innstillingen til straffeutmåling.
AA170306 Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik sier til VG at innstillingen fra Venstres landsstyremøte ikke kommer som en overraskelse, men at den skaper usikkerhet.
VG170305 Mange av de pårørende tok beskjeden om innstillingen svært tungt da den kom i starten av januar.
VG170305 Landene som er involvert, har plikt til å fortsette letingen, sa gruppa Voice370 som taler for de pårørende da innstillingen ble kjent.
DA170305 Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik sier til VG at innstillingen fra Venstres landsstyremøte ikke kommer som en overraskelse, men at den skaper usikkerhet.
DA170305 Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik sier til VG at innstillingen fra Venstres landsstyremøte ikke kommer som en overraskelse, men at den skaper usikkerhet.
DB170304 april skulle Stortinget behandlet innstillingen , men debatten i plenum ble avlyst da Søreide presenterte en ny revisjonsrapport om saken én arbeidsdag tidligere. 20. mai leverte kontrollkomiteen sin tilleggsinnstilling der de kritiserer Søreide for sommel og ber Riksrevisjonen granske salget av jagerflyene. 26 mai ble saken behandlet i Stort
AA170304 Jeg forholder meg til innstillingen fra valgkomiteen, som jeg mener er god.
DB170303 april skulle Stortinget behandlet innstillingen , men debatten i plenum ble avlyst da Søreide presenterte en ny revisjonsrapport om saken én arbeidsdag tidligere. 20. mai leverte kontrollkomiteen sin tilleggsinnstilling der de kritiserer Søreide for sommel og ber Riksrevisjonen granske salget av jagerflyene. 26 mai ble saken behandlet i Stort
BT170302 Innstillingen havnerådet får på sitt bord er forfattet av BOHs styreleder Jan Erik Kjerpeseth, havnerådsleder Jon Askeland og Askøy-politiker Roald Steinseide.
BT170302 Innstillingen havnerådet får på sitt bord er forfattet av BOHs styreleder Jan Erik Kjerpeseth, havnerådsleder Jon Askeland og Askøy-politiker Roald Steinseide.
DB170301 Fokuset og innstillingen til Klæbo før konkurransestart minner også om tidenes mestvinnende VM-løper. 20. november var øyeblikket da hele Norge ble kjent med den nye stjernen.
DB170301 april skulle Stortinget behandlet innstillingen , men debatten i plenum ble avlyst da Søreide presenterte en ny revisjonsrapport om saken én arbeidsdag tidligere. 20. mai leverte kontrollkomiteen sin tilleggsinnstilling der de kritiserer Søreide for sommel og ber Riksrevisjonen granske salget av jagerflyene. 26 mai ble saken behandlet i Stort
DB170301 april skulle Stortinget behandlet innstillingen , men debatten i plenum ble avlyst da Søreide presenterte en ny revisjonsrapport om saken én arbeidsdag tidligere. 20. mai leverte kontrollkomiteen sin tilleggsinnstilling der de kritiserer Søreide for sommel og ber Riksrevisjonen granske salget av jagerflyene. 26 mai ble saken behandlet i Stort
SA170228 « Åpner en pose popcorn », skrev hun på Twitter da innstillingen om at Johaug burde utestenges i 14 måneder kom.
FV170228 « Åpner en pose popcorn », skrev hun på Twitter da innstillingen om at Johaug burde utestenges i 14 måneder kom.
DB170228 april skulle Stortinget behandlet innstillingen , men debatten i plenum ble avlyst da Søreide presenterte en ny revisjonsrapport om saken én arbeidsdag tidligere. 20. mai leverte kontrollkomiteen sin tilleggsinnstilling der de kritiserer Søreide for sommel og ber Riksrevisjonen granske salget av jagerflyene. 26 mai ble saken behandlet i Stort
BT170228 « Åpner en pose popcorn », skrev hun på Twitter da innstillingen om at Johaug burde utestenges i 14 måneder kom.
DB170227 april skulle Stortinget behandlet innstillingen , men debatten i plenum ble avlyst da Søreide presenterte en ny revisjonsrapport om saken én arbeidsdag tidligere. 20. mai leverte kontrollkomiteen sin tilleggsinnstilling der de kritiserer Søreide for sommel og ber Riksrevisjonen granske salget av jagerflyene. 26 mai ble saken behandlet i Stort
VG170225 Skjelstad og Høyres Frank Jensen kommer fra Trøndelag - og Jensen skal bli fylkesmann der : De trosser innstillingen fra fylkesmannen i Nordland og vil legge Bindal til sitt Trøndelag.
SA170223 Etterforskningen av saken er nå ferdig, og politiet har oversendt innstillingen , skriver Drammens Tidende.
SA170223 Det er ikke veldig mange som har den samme innstillingen som han, sier bestefar og trener Kåre Høsflot til NRK.
FV170223 Det er ikke veldig mange som har den samme innstillingen som han, sier bestefar og trener Kåre Høsflot til NRK.
DB170223 Etterforskningen av saken er nå ferdig, og politiet har oversendt innstillingen , skriver Drammens Tidende.
BT170223 Det er ikke veldig mange som har den samme innstillingen som han, sier bestefar og trener Kåre Høsflot til NRK.
AP170223 Det er ikke veldig mange som har den samme innstillingen som han, sier bestefar og trener Kåre Høsflot til NRK.
AA170223 Etterforskningen av saken er nå ferdig, og politiet har oversendt innstillingen , skriver Drammens Tidende.
AA170223 - Vi har hele tiden vært i tett kontakt med kommunen, og hadde en god følelse også før innstillingen var klar, sier teatersjef Per Ananiassen.
SA170222 - Jeg er veldig fornøyd med innstillingen til spillerne i dag, og måten de har brukt kampen på fredag som motivasjon på.
DA170222 Straffen var én måned lavere enn innstillingen fra Påtalenemnda i Antidoping Norge ( ADN ).
DA170222 Men innstillingen til dem som var der liker jeg, det at alle er på utøvernes side.
AP170222 - Jeg er veldig fornøyd med innstillingen til spillerne i dag, og måten de har brukt kampen på fredag som motivasjon på.
SA170220 | De foreslås som ny lederduo i Tromsø Idrettslag - se hele innstillingen her ¶
DB170220 | Denne innstillingen kan spare deg for masse mobildata ¶
DB170220 Enkelte apper kan også være kompatibel med denne innstillingen , mens andre kan gi beskjed dersom de ønsker å overføre store datamengder, for eksempel OneDrive.
DB170220 Du må bare kjenne til den godt skjult innstillingen som vi omtalte i denne artikkelen.
AP170220 | De foreslås som ny lederduo i Tromsø Idrettslag - se hele innstillingen her ¶
SA170219 - Jeg er meget godt fornøyd med innstillingen vi har vist og innsatsen vi har lagt ned i to treningskamper nå.
DB170219 Hvis vi ikke hadde hatt den riktige innstillingen fra alle spillerne, så hadde vi vært i trøbbel, sa United-trener José Mourinho etter kampen, ifølge BBC.
BT170219 - Jeg er meget godt fornøyd med innstillingen vi har vist og innsatsen vi har lagt ned i to treningskamper nå.
AP170219 - Jeg er meget godt fornøyd med innstillingen vi har vist og innsatsen vi har lagt ned i to treningskamper nå.
DN170217 Solhjell avviser kritikken og viser til at seks av ti i innstillingen til nytt sentralstyre er kvinner.
DN170217 Avtroppende kvinnepolitisk leder Marthe Hammer er kritisk til innstillingen og mener valgkomiteen har gjort en slett jobb.
DN170217 Det har ikke vært noen andre kandidater, sier lederen i partiets valgkomité Olav Urbø, som presenterte innstillingen fredag.
DB170217 Vi må ha den samme innstillingen .
BT170217 Solhjell avviser kritikken og viser til at seks av ti i innstillingen til nytt sentralstyre er kvinner.
BT170217 Avtroppende kvinnepolitisk leder Marthe Hammer er kritisk til innstillingen og mener valgkomiteen har gjort en slett jobb.
AA170217 Det har ikke vært noen andre kandidater, sier lederen i partiets valgkomité Olav Urbø, som presenterte innstillingen fredag.
AA170217 Solhjell avviser kritikken og viser til at seks av ti i innstillingen til nytt sentralstyre er kvinner.
AA170217 Avtroppende kvinnepolitisk leder Marthe Hammer er kritisk til innstillingen og mener valgkomiteen har gjort en slett jobb.
AA170217 Innstillingen er delt om ny partisekretær.
VG170216 Medaljemulighet gjenstår ¶ - Innstillingen var alt eller ingenting.
SA170216 Innstillingen var alt eller ingenting, og denne gangen ble det ingenting, forklarte Ragnhild Mowinckel som lå som nummer 18 etter den første omgangen, hadde den 18. beste tiden i andre omgang og ble nummer 18 tilslutt.
FV170216 Innstillingen var alt eller ingenting, og denne gangen ble det ingenting, forklarte Ragnhild Mowinckel som lå som nummer 18 etter den første omgangen, hadde den 18. beste tiden i andre omgang og ble nummer 18 tilslutt.
BT170216 Innstillingen var alt eller ingenting, og denne gangen ble det ingenting, forklarte Ragnhild Mowinckel som lå som nummer 18 etter den første omgangen, hadde den 18. beste tiden i andre omgang og ble nummer 18 tilslutt.
AP170216 Innstillingen var alt eller ingenting, og denne gangen ble det ingenting, forklarte Ragnhild Mowinckel som lå som nummer 18 etter den første omgangen, hadde den 18. beste tiden i andre omgang og ble nummer 18 tilslutt.
DB170215 Vi har nå endret innstillingen i saken om overgangsstønad, slik at det kommer tydelig fram at vi tenker det er gode jobbmuligheter for denne utdanningen, skriver Arve Winsnes, avdelingsdirektør i Nav Sør-Trøndelag i en e-post til Dagbladet.
DA170215 Nå har ANB fått tak i innstillingen fra utvalget, som skal debatteres på LO-kongressen i mai.
AA170214 Videre er innstillingen for nytt styre slik : ¶
VG170213 I kveld behandles denne innstillingen på nominasjonsmøtet, og Fabian Stang har da valgt å gå til kampvotering mot Michael Tetzschner om tredjeplassen. 1.
DB170213 Innstillingen har en fin balanse, med kjønn, bakgrunn og alder.
DB170213 Innstillingen fra valgkomiteen ¶ 1.
AP170213 - Jeg er enstemmig innstilt fra nominasjonskomiteen, og denne innstillingen kommer sikkert til å bli begrunnet utmerket, sier Tetzschner.
SA170211 28-åringen er dømt til 13 måneders utestengelse, én måned mindre enn innstillingen fra påtalenemnda i Antidoping Norge.
FV170211 28-åringen er dømt til 13 måneders utestengelse, én måned mindre enn innstillingen fra påtalenemnda i Antidoping Norge.
FV170211 28-åringen er dømt til 13 måneders utestengelse, én måned mindre enn innstillingen fra påtalenemnda i Antidoping Norge.
BT170211 28-åringen er dømt til 13 måneders utestengelse, én måned mindre enn innstillingen fra påtalenemnda i Antidoping Norge.
BT170211 28-åringen er dømt til 13 måneders utestengelse, én måned mindre enn innstillingen fra påtalenemnda i Antidoping Norge.
AP170211 28-åringen er dømt til 13 måneders utestengelse, én måned mindre enn innstillingen fra påtalenemnda i Antidoping Norge.
AP170211 28-åringen er dømt til 13 måneders utestengelse, én måned mindre enn innstillingen fra påtalenemnda i Antidoping Norge.
VG170210 Therese Johaug hadde håpet at dommen kunne snu, men kun én måned ble kuttet av innstillingen på 14 måneder.
SA170210 Samtidig trakk de fra en måned på innstillingen fra påtalenemnden i Antidoping Norge.
FV170210 Samtidig trakk de fra en måned på innstillingen fra påtalenemnden i Antidoping Norge.
DA170210 Dommen er en måned kortere enn innstillingen fra Antidoping Norge.
BT170210 « Er havnestyret en domstol », spurte Egil Jørgen Eikanger, tidligere styremedlem i havnestyret og havnerådet, etter at innstillingen var klar.
BT170210 « Er havnestyret en domstol », spurte Egil Jørgen Eikanger, tidligere styremedlem i havnestyret og havnerådet, etter at innstillingen var klar.
BT170210 Samtidig trakk de fra en måned på innstillingen fra påtalenemnden i Antidoping Norge.
AP170210 Samtidig trakk de fra en måned på innstillingen fra påtalenemnden i Antidoping Norge.
DB170208 Det medfører ikke riktighet, ifølge Påtalenemnda i Antidoping Norge, som i innstillingen konkluderte at Johaug ikke forsettlig brøt dopingbestemmelsene.
DB170208 Da NTB oversatte en sak i Ilta-Sanomat hvor Jauhojärvi ble sitert på at han slaktet Antidoping Norge etter innstillingen på 14 måneders utestengelse av Johaug, fortalte han til Dagbladet at dette var en grov feilsitering.
DN170207 - Jeg er veldig fornøyd med den enstemmige innstillingen jeg har fått fra nominasjonskomiteen om at jeg skal stå på tredjeplass.
DA170206 Under debatten i årets første bystyre i Sandnes var det kun SVs Heidi Bjerga som tok til orde mot innstillingen fra rådmannen.
DA170206 I innstillingen til saken anbefalte styret i Sandnes Eiendomsselskap KF at et kostnadsoverslag fra Kruse Smith på 406,5 millioner for rådhuset, med ferdigstillelse desember 2018 ble godkjent.
DA170206 Frp mener at med hard og god prosjektstyring vil det være mulig å få til, og vi støtter innstillingen , sier Haaland.
SA170203 Tar han med seg den samme innstillingen nå etter å ha vært skadet, blir han utrolig god for Rosenborg, det er jeg helt sikker på, avslutter Sejersbøl.
FV170203 Tar han med seg den samme innstillingen nå etter å ha vært skadet, blir han utrolig god for Rosenborg, det er jeg helt sikker på, avslutter Sejersbøl.
DB170203 I Oslo forventer vi nå at byrådet følger opp innstillingen fra boligvekstutvalget med konkrete tiltak som setter fart i boligbyggingen, sier han i en kommentar.
DB170203 I Oslo forventer vi nå at byrådet følger opp innstillingen fra boligvekstutvalget med konkrete tiltak som setter fart i boligbyggingen, sier Kjørberg Siraj.
BT170203 Tar han med seg den samme innstillingen nå etter å ha vært skadet, blir han utrolig god for Rosenborg, det er jeg helt sikker på, avslutter Sejersbøl.
AP170203 Tar han med seg den samme innstillingen nå etter å ha vært skadet, blir han utrolig god for Rosenborg, det er jeg helt sikker på, avslutter Sejersbøl.
SA170202 Det skjedde for 2,5 år siden, da innstillingen kom til skistyret.
SA170202 Den innstillingen er ikke kommet ennå.
SA170202 Det skjedde for 2,5 år siden, da innstillingen kom til skistyret.
SA170202 Den innstillingen er ikke kommet ennå.
FV170202 KRISTIANSAND : Innstillingen fra Statens vegvesen Region sør har en ankefrist på ti dager, opplyser veivesenet i en pressemelding. 542 millioner ¶
DN170202 Om også regjeringen beslutter å utpeke meg som rektor og vi blir enige om forutsetningene, ser jeg frem til å fortsette utviklingen av Göteborgs universitet, sa Ottersen i en melding på universitetets nettsider i forbindelse med innstillingen i januar.
AP170202 Det skjedde for 2,5 år siden, da innstillingen kom til skistyret.
AP170202 Den innstillingen er ikke kommet ennå.
SA170201 Innstillingen fra valgkomiteen er enstemmig.
FV170201 Innstillingen skal foreligge om kort tid, skriver Vårt Land.
DB170201 Innstillingen fra valgkomiteen er enstemmig.
BT170201 Enstemmig ¶ Innstillingen fra valgkomiteen er enstemmig.
AP170201 Innstillingen fra valgkomiteen er enstemmig.
AP170131 Når sakene så kommer til politisk behandling, følger ofte politikerne lojalt innstillingen - fordi de kanskje heller ikke forstår rollene sine i denne type saker, sier Berit Wennersberg, tidligere styreleder i stiftelsen.
SA170126 Dersom Ap lander på innstillingen fra programkomiteen, må partiet tørre å stå for at dette har konsekvenser.
SA170125 Innstillingen fra påtalenemda i Antidoping Norge på 14 måneders utestengelse, høres ut som en fornuftig løsning.
FV170125 Innstillingen fra påtalenemda i Antidoping Norge på 14 måneders utestengelse, høres ut som en fornuftig løsning.
DN170125 - Så lenge sakens utfall er i henhold til innstillingen til påtalenemnda eller mindre har det ingenting å si.
BT170125 Innstillingen fra påtalenemda i Antidoping Norge på 14 måneders utestengelse, høres ut som en fornuftig løsning.
AP170125 Innstillingen fra påtalenemda i Antidoping Norge på 14 måneders utestengelse, høres ut som en fornuftig løsning.
DB170124 Hvordan hadde da innstillingen til skolen vært ?
DB170123 " Innstillingen til straff er fattet på det grunnlag at både ST og DNT vil tydeliggjøre at personer som bevisst begår overgrep mot dyr, og dermed også skader travsportens omdømme, er uønsket for all fremtid ", heter det videre.
DB170123 Innstillingen på trening er topp, sier Bjørnsen til NTB.
DB170122 Og det kommer han ikke til å bli igjen før innstillingen forandres og han begynner å trene bedre, forklarte Bruce.
DB170121 Denne innstillingen rengjør enkelt og greit stekeovnen din for deg.
SA170119 Frp gikk inn for innstillingen fra rådmannen, der det anbefales halv pris for elbiler og hydrogenbiler, både for gateparkering, åpne plasser og p-hus.
DB170119 Brit Kari Kirkeeide, assisterende direktør i Kriminalomsorgen region øst, sier imidlertid at det er vanlig at den domfelte søker om benådning før fengselsstraffen er påbegynt og politiet oversender innstillingen .
SA170113 Men da var også innstillingen upåklagelig.
AP170113 Men da var også innstillingen upåklagelig.
SA170112 Da spillerne ankom kamparenaen i Nantes onsdag ettermiddag synes Berge å merke noe av den offensive innstillingen Lie Hansen gir uttrykk for.
AP170112 Da spillerne ankom kamparenaen i Nantes onsdag ettermiddag synes Berge å merke noe av den offensive innstillingen Lie Hansen gir uttrykk for.
DB170110 Utgangspunktet for innstillingen er holdbarhetsindikatoren Keep-it, utviklet av et teknologiselskap som opprinnelig ble startet av to professorer ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
DB170110 Det er Line Henriette Hjemdal ( KrF ), Rigmor Andersen Eide ( KrF ) og Geir Sigbjørn Toskedal ( KrF ) som står bak innstillingen , som på lang sikt kan medføre en reduksjon av matsvinn i Norge.
DB170109 Nå er det opp til medlemmene om de er enige i innstillingen fra flertallet i komiteen, sier Fabian Stang til VG.
DB170106 I innstillingen fra energi- og miljøkomiteen står det : « Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti... viser til at ulven er fredet i Norge, den er fåtallig og den er klassifisert som kritisk truet i 'Norsk rødliste for arter 2015'.
SA170105 Den rå innstillingen ga Norge den foreløpig siste seieren i Hoppuka i 2006 - 07.
BT170105 Den rå innstillingen ga Norge den foreløpig siste seieren i Hoppuka i 2006 - 07.
AP170105 Den rå innstillingen ga Norge den foreløpig siste seieren i Hoppuka i 2006 - 07.
SA170102 - I Oslo forventer vi nå at byrådet følger opp innstillingen fra boligvekstutvalget med konkrete tiltak som setter fart i boligbyggingen, sier han.
DN170102 I Oslo forventer vi nå at byrådet følger opp innstillingen fra boligvekstutvalget med konkrete tiltak som setter fart i boligbyggingen, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos i en kommentar.
DB170102 I Oslo forventer vi nå at byrådet følger opp innstillingen fra boligvekstutvalget med konkrete tiltak som setter fart i boligbyggingen, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS i en melding.
BT170102 - I Oslo forventer vi nå at byrådet følger opp innstillingen fra boligvekstutvalget med konkrete tiltak som setter fart i boligbyggingen, sier han.
AP170102 - I Oslo forventer vi nå at byrådet følger opp innstillingen fra boligvekstutvalget med konkrete tiltak som setter fart i boligbyggingen, sier han.
AP170102 - I Oslo forventer vi nå at byrådet følger opp innstillingen fra boligvekstutvalget med konkrete tiltak som setter fart i boligbyggingen, sier han.
AP161213 - Det er ikke noe vi berører i denne innstillingen .
AP161213 - Budsjettoverskridelsene er svært beklagelige og det er byggherren selv som har ansvaret, står det i innstillingen .
AP161213 Vi har nok stolt for mye på innstillingen fra presidentskapet, sier Senterpartiets Geir Pollestad.
AP161213 Også Støre erkjenner overfor NTB at saken ble for kjapt behandlet og at de lente seg for mye på innstillingen som forelå.
AP161206 Dersom domsutvalget velger å følge den innstillingen , kan Johaug være tilbake kort tid før OL i Pyeongchang i 2018.
AP161116 I innstillingen fra byrådet kom de med kritikk av reguleringsplanen, men det var i byutviklingskomiteen at forslaget om innsigelse kom på bordet.
FV161031 Kretsen har en satsingsgruppe hvor de velger talentfulle dommere i rett alder og med den rette innstillingen .
SA161030 Kretsen har en satsingsgruppe hvor de velger talentfulle dommere i rett alder og med den rette innstillingen .
BT161030 Kretsen har en satsingsgruppe hvor de velger talentfulle dommere i rett alder og med den rette innstillingen .
AP161030 Kretsen har en satsingsgruppe hvor de velger talentfulle dommere i rett alder og med den rette innstillingen .
FV161019 Den innstillingen blir trolig klar i løpet av november, ifølge Johaugs advokat Christian B.
AP161010 Vil du lese innstillingen fra komiteen i sin helhet ?
AP161006 Innstillingen fra Stortinget skal etter planen avgir 18.november.
SA161001 Holdningen gjenspeiler innstillingen som er i ferd med å spre seg blant de norske som satser i verdensidretten som har stjerner som Serena Williams, Roger Federer og Novak Djokovic.
AP161001 Holdningen gjenspeiler innstillingen som er i ferd med å spre seg blant de norske som satser i verdensidretten som har stjerner som Serena Williams, Roger Federer og Novak Djokovic.
AP160830 Dermed er innstillingen avgitt før finanspolitikerne kommer med sin budsjettinnstilling.
AP160828 « Stortinget ber Regjeringen i statsbudsjettet for 2017 fremme forslag om et grønt skatteskift som en del av oppfølgingen av innstillingen fra grønn skattekommisjon.
SA160701 - Teknikkem og ballfølelsen kommer fra min tyrkiske side, mens disiplinen og innstillingen er fra min tyske del, sa for eksempel Mesut Özil.
BT160701 - Teknikkem og ballfølelsen kommer fra min tyrkiske side, mens disiplinen og innstillingen er fra min tyske del, sa for eksempel Mesut Özil.
AP160701 - Teknikkem og ballfølelsen kommer fra min tyrkiske side, mens disiplinen og innstillingen er fra min tyske del, sa for eksempel Mesut Özil.
AP160617 Ønsker ikke kommentere innstillingen
AP160617 Politiet vil ikke kommentere innholdet i innstillingen .
AP160615 Rosenborg-treneren er i det hele tatt imponert over innstillingen , og hvor målrettet enkelte fotballspillere er.
AP160614 Slakten den svenske innstillingen
AP160610 - Vi har gjort noen forsøk både før og etter at innstillingen ble avgitt, men det ser dessverre ut til at vi ikke får flertall på alle punkt, sier Njåstad.
AP160609 Torsdag kveld var innstillingen fra innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) til behandling i kommunalkomiteen, foran fredagens behandling i Stortinget.
SA160608 Jeg trenger ikke å ha gjort alt av trening så lenge hodet er med meg og jeg er aggressiv og sulten, fortsetter 24-åringen, som høres helt amerikansk ut i innstillingen .
AP160608 Jeg trenger ikke å ha gjort alt av trening så lenge hodet er med meg og jeg er aggressiv og sulten, fortsetter 24-åringen, som høres helt amerikansk ut i innstillingen .
AP160607 I innstillingen fra justiskomiteen blir Regjeringen bedt om heve terskelen for å anvende dataavlesing sammenlignet med det opprinnelige forslaget.
AP160607 Innstillingen som hans gruppe legger frem, kommer til å være avgjørende for om vi får se russiske friidrettsutøvere i Brasil i august.
AP160606 Innstillingen som hans gruppe legger frem, kommer til å være avgjørende for om vi får se russiske friidrettsutøvere i Brasil i august.
AP160601 « Stortinget ber regjeringa leggje fram forslag om å etablere overvakingskamera ( ANPR ) ved alle køyrbare grenseovergangar i Noreg, slik at dette kan setjast i verk i 2015, » het det i innstillingen fra Transport- og kommunikasjonskomitéen.
AP160531 Nå er innstillingen fra justiskomiteen klar.
AP160519 I den opprinnelige innstillingen fra kontrollkomiteen får forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen særlig skarp kritikk.
AP160519 Fredag formiddag avgir kontroll - og konstitusjonskomiteen et tillegg til innstillingen som allerede er avgitt.
AP160516 Kanskje er innstillingen utslag av at vi i praksis opererer med en tilhørighet som krever en « tykk » identitet for å bli regnet som norsk.
AP160502 Nå går det selvsagt an å hevde at i og med at det endte 0 - 0 i Manchester mellom Manchester City og Real Madrid er utgangspunktet og innstillingen den samme : Hold nullen så lenge som mulig.
SA160428 Jeg skjønte at jeg måtte komme forbi den negative innstillingen jeg hadde til meg selv, sier hun.
BT160428 Jeg skjønte at jeg måtte komme forbi den negative innstillingen jeg hadde til meg selv, sier hun.
AP160416 Slik ordla valgkomiteens leder Espen Ophaug seg da han presenterte innstillingen til nytt sentralstyre i Venstre lørdag.
AP160410 For Kristian Bjørnsen blir innstillingen den samme som ellers.
AP160410 Da blir innstillingen feil.
AP160408 Den er representert ved et mindretall i utvalget som la frem innstillingen « Et livssynsåpent samfunn ».
AP160402 Men de fleste innsatte har den innstillingen at de skal gjøre det beste ut av det og ønsker å ha det rolig.
AP160331 Hypotetisk kan regjeringen dermed sørge for å få « opposisjonelle » elementer ut av Stortinget og inn i mer kontrollerte omgivelser i et departement, sier kontroll- og konstitusjonskomiteen i innstillingen som debatteres i Stortinget torsdag.
AP160331 - Vi mener dette er en bedre løsning enn et absolutt, konstitusjonelt hinder, heter det i innstillingen .
AP160323 Ha ISO innstillingen på automatikk.
AP160316 I innstillingen i saken minner de i sterke ordelag forsvarssjefen om at han er underlagt demokratisk kontroll.
AP160316 I innstillingen bemerkes det at Søreide har iverksatt tiltak for å hindre at noe lignende skjer igjen.
AP160316 Forsvarssjefen ønsker ikke å kommentere innholdet i innstillingen .
AP160316 Forsvarsministeren sier hun er glad for at saken er blitt grundig belyst, og tar innstillingen til etterretning.
AP160316 I innstillingen i saken minner de i sterke ordelag forsvarssjefen om at han er underlagt demokratisk kontroll.
AP160316 I innstillingen bemerkes det at Søreide har iverksatt tiltak for å hindre at noe lignende skjer igjen.
AP160316 Forsvarssjefen ønsker ikke å kommentere innholdet i innstillingen .
AP160316 Forsvarsministeren sier hun er glad for at saken er blitt grundig belyst, og tar innstillingen til etterretning.
FV160311 Med den kule innstillingen , og hvis han fortsetter å utvikle seg teknisk og taktisk, kommer Norge til å ha mye glede av ham i fremtiden.
SA160310 Med den kule innstillingen , og hvis han fortsetter å utvikle seg teknisk og taktisk, kommer Norge til å ha mye glede av ham i fremtiden.
BT160310 Med den kule innstillingen , og hvis han fortsetter å utvikle seg teknisk og taktisk, kommer Norge til å ha mye glede av ham i fremtiden.
AP160310 Med den kule innstillingen , og hvis han fortsetter å utvikle seg teknisk og taktisk, kommer Norge til å ha mye glede av ham i fremtiden.
AP160304 Han er en positiv og omgjengelig type, med den rette innstillingen .
AA160304 Han er en positiv og omgjengelig type, med den rette innstillingen .
AP160225 Van Gaal tror Midtjylland vil komme til Old Trafford med innstillingen om at det vil bli deres livs største kamp.
AP160223 Espedal ¶ †" Dette viser jo at kommunens administrasjon har lyttet til den faglige innstillingen fra oss og andre utbyggere, og sett at det er rom for en kraftig fortetting uten å miste kvaliteten på utviklingsområdet, sier Daniel Kjørberg Siraj, administrerende direktør i OBOS.
AP160223 - Alt henger sammen med alt, det nytter ikke å flikke på innstillingen , da raser alt, sa LO-leder Gerd Kristiansen. 61 mot 52 stemmer ¶
AP160222 Holdningen i et av Europas mest kriserammede land står i skarp kontrast til innstillingen i andre EU-land, der den politiske retorikken er preget av frykt for at flyktningene vil skape problemer, både økonomisk og sosialt.
AP160217 Han var levende opptatt av KrFs ideologi til sin siste dag og ledet et utvalg som i 1984 leverte innstillingen Idépolitikk.
AP160212 - Skulle vi reversert prosessen nå, ville det rent økonomisk vært vanskelig å få til en annen løsning innen rimelig tid, sa Marcussen til Aftenposten da innstillingen ble kjent.
SA160125 Uten den innstillingen , hadde vi blitt gale, tror Mette.
FV160125 Uten den innstillingen , hadde vi blitt gale, tror Mette.
BT160125 Uten den innstillingen , hadde vi blitt gale, tror Mette.
AP160125 Innstillingen av justitiarius skulle derimot ikke følge samme prosess.