BT171217 Da Stortinget vedtok miljøparagrafen, innskrenket de med viten og vilje sitt eget handlingsrom.
AP171202 Disse delene av samfunnsdebatten blir merkbart redusert og innskrenket nå, spesielt i de bredeste og største mediene.
DA171129 - Endringene i tippenøkkelen har innskrenket kommunenes handlingsrom.
VG171126 Da er bevegelsesfriheten hennes innskrenket .
BT171122 Vi hater at valgfriheten vår blir innskrenket .
DA171114 Regimet har innskrenket den allerede begrensede ytringsfriheten ytterligere, og mange frykter fengselsstraffer hvis de blir sitert.
AP171114 Karpe Diem : - Vi føler at ytringsrommet er innskrenket .
DB171113 ¶ AVKLEDD : Jake Williams fikk bevegelsesfriheten innskrenket etter at hans fortid i NSA ble avslørt av Shadow Brokers.
AP171112 Det viser seg at friheten til å være en umoralsk forfatter nå er innskrenket i mange land.
BT171031 Midelfart Hoff har glemt at hun selv satt i et byråd som både videreførte og ytterligere innskrenket de detaljstyrende normtider og som var sent ute med å innføre velferdsteknologi og kunnskapsbasering i helse- og omsorgstjenestene.
NL171027 Da reagerte representantene på borgerlig side med sinne og oppgitthet på at kollektivfeltene var innskrenket i forhold til det som både var bestillingen og i henhold til tidligere vedtak i kommunestyret.
DB171027 Ordningen med innskrenket åpenhet har vært kjørt lenge nok nå.
DB171024 Virkeområdene har blitt innskrenket , stadig færre innfrir inntektsgrensen ( 246.000,- for enslige, 369.000,- samlet for par/ektefeller ), og salærsatsen for advokater som jobber under ordningen, underreguleres.
DN171022 Spanias utenriksminister ber innbyggerne i Catalonia om å ikke følge katalanske ledere hvis regionens selvstyre blir innskrenket .
AP171022 Spanias utenriksminister ber innbyggerne i Catalonia om å ikke følge katalanske ledere hvis regionens selvstyre blir innskrenket .
DB171019 I Oslo ble kravet om egenkapital ved kjøp av sekundærbolig hevet fra 15 til 40 prosent, og bankenes frihet til å gi lån som bryter med disse forskriftene ble innskrenket til åtte prosent av samlede utlån.
NL171008 Den neste, inngått i 1972, innskrenket beiteadgangen ytterligere og det er ikke unaturlig at det fra svensk-samisk hold har vært motstand mot å videreføre avtalen på de samme premissene, noe som bidro til et forhandlingsbrudd i 2005.
AA171006 Bare ett år tidligere hadde en høyesterettsdom innskrenket regionens selvstyre.
DN170922 « Bornert » betyr for øvrig « innskrenket » eller « trangsynt ».
AA170922 « Bornert » betyr for øvrig « innskrenket » eller « trangsynt ».
SA170919 De har aldri vært statsborgere, men siden landet innførte ny statsborgerlov i 1982, har folkegruppens rettigheter blitt stadig mer innskrenket .
AA170908 Sisden har ytringsfriheten blitt innskrenket og hundrevis av aktivister og advokater er blitt fengslet. ( ©NTB ) ¶
SA170907 Nå blir sommer-overgangsvinduet i Premier League innskrenket .
SA170907 Nå blir sommer-overgangsvinduet i Premier League innskrenket .
FV170907 Nå blir sommer-overgangsvinduet i Premier League innskrenket .
AP170907 Nå blir sommer-overgangsvinduet i Premier League innskrenket .
DB170829 Han trekker fram flere konsekvenser - som Kardashian-familien utvilsomt kjenner til - deriblant plagsom oppmerksomhet, innskrenket frihet og mobbing.
VG170822 Det er ikke tvilsomt at politimann har en stilling der ytringsfrihet er i noe grad innskrenket , men det er et spørsmål om hvor mye i forhold til alminnelig ytringsfrihet som gjelder for enhver borger, sier han.
AA170822 Det er ikke tvilsomt at politimann har en stilling der ytringsfrihet er i noe grad innskrenket , men det er et spørsmål om hvor mye i forhold til alminnelig ytringsfrihet som gjelder for enhver borger, sier han.
DA170821 - Facebook-gruppa er et opprør mot de etablerte partienes politikk som har innskrenket levevilkårene for de uføre gjennom flere år, sier Sejer.
DA170821 - Facebook-gruppa er et opprør mot de etablerte partienes politikk som har innskrenket levevilkårene for de uføre gjennom flere år, sier Sejer.
AA170820 Dagen før hadde landets omstridte grunnlovgivende forsamling i et dekret gitt seg selv all lovgivende makt og innskrenket de folkevalgtes makt på områder som sikkerhetspolitikk og landets suverenitet.
DB170819 2 ) Det åpne, frie norske humorrommet ble enda litt mer innskrenket .
DB170808 Han klaget til Domstolen i Strasbourg fordi hans ytringsfrihet var blitt innskrenket av svenske domstoler.
DN170802 Ifølge Bloomberg News har imidlertid president Trump lagt ved en uttalelse til loven der han påpeker bekymring rundt nettopp det at presidentens makt blir innskrenket .
DB170802 Den har derfor et innskrenket nedslagsfelt.
AP170731 Opposisjonen vant valget i 2015, men nasjonalforsamlingens makt er i ettertid kraftig innskrenket .
AA170720 Et allerede sterkt redusert togtilbud på Østlandet blir enda mer innskrenket når Oslo S fra mandag 31. juli stenges ytterligere.
AA170715 Selv om det bare er et lite mindretall muslimer som utgjør en potensiell terrorfare, er de mer enn mange nok til å forvolde stor skade både i form av drap og lemlestelse på enkeltpersoner og på samfunnet ved at demokratiet og vårt frie levesett blir stadig mer innskrenket .
DB170714 ( Dagbladet ) : USAs president Donald Trump har ved å blokkere en rekke brukere på Twitter, innskrenket grunnlovsfestede rettigheter til amerikanske borgere, mener Knight Institute ved det anerkjente universitet Columbia i USA.
DB170626 - Vi er svært bekymret over denne utviklingen vi ser, både i Tyrkia og i andre steder i Europa hvor ytringsfriheten og forsamlingsfriheten blir innskrenket , og organisasjoner som vår blir særlig utsatt for trusler og begrensninger for det vi gjør, forteller hun til Dagbladet.
AA170621 En del avganger vil bli innstilt og parkeringsmulighetene vil bli innskrenket .
DB170612 Ny kommunikasjonsteknologi, avskaffelsen av redigeringsmonopolet og sosiale mediers gjennomslag har innskrenket politikkens pusterom til nesten ingen ting.
VG170606 I dommene mot Grimmark og Steen innrømmes det at samvittighetsfriheten er innskrenket .
AA170602 Akihito etterfulgte i 1989 sin far Hirohito, som var Japans keiser under annen verdenskrig og fikk sin makt betydelig innskrenket etter krigen.
DA170515 Konsekvensen av regjeringens forvaltningsplan er at dette området blir innskrenket i så stor grad at det bare så vidt er synlig på kartet, svarer Boisen.
AA170512 En kompromissløs demokrat med rettferdighetssans som innskrenket sin egen makt for å styrke demokratiet, sier Ville Niinistö, partileder for Gröna forbundet. ( ©NTB ) ¶
DB170505 Leste nylig et stort avisoppslag om at gutta i Karpe Diem føler seg kneblet, attpåtil med et innskrenket ytringsrom.
DN170426 Fordi handlingsrommet og verktøykassen til ledelsen innskrenket , ifølge kommunikasjonsdirektøren.
DN170426 - På en måte er handlingsrommet og verktøykassen til ledelsen innskrenket , og det gjør at dette kan ses i sammenheng med aksjesalget som nå er gjort, sier Dybevig.
DN170426 - Dette har sammenheng med at ledelsen har fått innskrenket mandat fra aksjonærene og obligasjonseierne til å finne en bærekraftig rekapitalisering av selskapet.
DN170426 Fordi handlingsrommet og verktøykassen til ledelsen er innskrenket , ifølge kommunikasjonsdirektøren.
DN170426 - På en måte er handlingsrommet og verktøykassen til ledelsen innskrenket , og det gjør at dette kan ses i sammenheng med aksjesalget som nå er gjort, sier Dybevig.
DN170426 - Dette har sammenheng med at ledelsen har fått innskrenket mandat fra aksjonærene og obligasjonseierne til å finne en bærekraftig rekapitalisering av selskapet.
AP170426 Vold mot kvinner er svært vanlig, og deres frihet er svært innskrenket i dagliglivet.
VG170422 Der tok han for seg kontrasten mellom Karpes utsagn om at « ytringsrommet er innskrenket » og det faktum at de når bredt ut med det meste de sier og gjør.
VG170420 I den forbindelse er duoen intervjuet av Aftenposten, i en sak titulert « Karpe Diem : - Vi føler at ytringsrommet er innskrenket ».
VG170420 " Vi føler at ytringsrommet er innskrenket , " sier Karpe Diem som denne uka opptrer med egne låter og tekster foran 27.000 mennesker.
SA170420 | Karpe Diem : - Vi føler at ytringsrommet er innskrenket
AP170420 Les Aftenpostens ferske intervju med Karpe Diem her : - Vi føler at ytringsrommet er innskrenket
AA170420 - Vi vet fra før at LHBTI-personer har en utsatt stilling i Russland, og at rettsvernet deres er innskrenket .
AP170419 | Karpe Diem : - Vi føler at ytringsrommet er innskrenket
AP170419 På spørsmål om hvordan kritikken har påvirket dem, går de nå et hakk lenger og sier at de føler at ytringsrommet er innskrenket .
AP170419 Føler på innskrenket ytringsrom ¶
AP170419 - Det er interessant, at dere føler på et innskrenket ytringsrom, men jobben er å ikke bli påvirket ?
AP170419 | Karpe Diem : - Vi føler at ytringsrommet er innskrenket
DB170408 Departementet ser videre ut til å mene at denne avtalen innskrenket Riksantikvarens kompetanse, slik at Riksantikvaren ikke lenger hadde adgang til å frede inventaret.
DN170404 I etterkant av kuppforsøket har ytringsfriheten i landet blitt innskrenket .
AP170404 I etterkant av kuppforsøket har ytringsfriheten i landet blitt innskrenket .
AA170404 I etterkant av kuppforsøket har ytringsfriheten i landet blitt innskrenket .
DA170329 Blant annet er det slik at deler av Trondheimsveien blir innskrenket fra fire til to felt og at trikken blir plassert i midten der, ved en gjennomføring av de foreliggende planene.
AP170327 I den russiske grunnloven heter at folk fritt kan samles i offentligheten og demonstrere, men for rundt 15 år siden innskrenket Putin denne retten da han fikk vedtatt en lov som gjør at man først må få godkjennelse av lokale myndigheter før man kan demonstrere.
DB170326 Under vår testing sjekket vi også om Berits venner kunne se bildet hun hadde blitt tagget i, men det gjorde de ikke, selv om Berit ikke hadde innskrenket noe på det og Facebook selv opplyser om at publikum blir utvidet med den taggedes venner.
DB170322 De slår også fast at påbudet om å melde fra og om reiser til deler av Svalbard hvor fri ferdsel er innskrenket , ikke er urimelige.
DA170314 - Vi ser med bekymring på hvilke konsekvenser en kraftig innskrenket uteplass med anleggsarbeid på den ene siden, og en « mur » av en bygningsplass på den andre siden, vil få for barnas trygghet og mulighet til å utfolde seg i tida framover, sier pappa Tarjei Nysted til Dagsavisen.
DA170307 Pressefriheten er blitt kraftig innskrenket , 150 mediehus er blitt lagt ned og 40.000 mennesker er blitt fengslet, blant dem mange lærere, akademikere og journalister, skriver Der Spiegel.
AA170222 Da kan handlingsrommet bli innskrenket , argumenterer Bondelaget.
DB170216 Selv i Norge, ett av verdens mest likestilte land er det mange tusen kvinner, kanskje titalls tusen som på ett eller annet vis er underlagt en form for sosial kontroll, mange opplever det i mild grad, mens andre opplever å bli presset eller tvunget til å velge ektefelle, få innskrenket livet sitt og at mannen har definisjonsmakten i alle ledd av livet, inkludert skilsmisse ved ekteskap, der mannen bare kan
DB170204 Samtidig er det noe tafatt, innskrenket og foruroligende over deres analyser.
DB170203 februar 2014 : Janukovitsj og opposisjonsledere enes om en avtale som innebærer nyvalg og innskrenket presidentmakt.
DB170117 Da hadde politiet innskrenket aksjonen til fem adresser. 33-åringen fra Usbekistan ble pågrepet i en luksusleilighet i bydelen Esenyurt sammen med fem andre : sønnen på 4,5 år, tre kvinner fra Egypt, Senegal og Somalia og en mann som politiet først oppga å være fra Kirgisistan.
AP160831 En øyesykdom som gjør at cellene i øyet sakte, men sikkert dør og synet blir stadig mer innskrenket .
AP160717 Tidligere har han innskrenket militærets makt og rensket ut personer som har vært kritiske til ham, men de siste månedene ser det ut til at han har gitt dem litt mer spillerom, sier han.
AP160715 Blant annet har han tatt kontroll over deler av rettsvesenet, gitt politiet og etterretningstjenesten utvidede fullmakter og innskrenket ytringsfriheten i landet.
AP160428 Det er NRK som bør få størrelse og mandat innskrenket .
SA160112 Kvinner skal ikke få innskrenket retten til å bevege sett fritt i det offentlige rom.
AP160112 En slik ytringsfrihet er så innskrenket at den ikke fortjener navnet.
AP160112> En slik ytringsfrihet er så innskrenket at den ikke fortjener navnet.