AP171218 Den begrunnede skepsisen mange kvinner møter menn med, på grunn av tilstrekkelig mange råtne epler, innskrenker samhandlingsrommet for oss alle.
DB171128 Det innskrenker friheten min.
DA171105 - Det innskrenker lokalt handlingsrom, sier Jøsendal, og understreker at han vil gi politikerne best mulig økonomisk, juridisk og faglig grunnlag å ta avgjørelser på.
AP171019 | Nikabforbud er symbolpolitikk som innskrenker de rammedes frihet ¶
AP171019 Vi anser et generelt forbud mot ansiktsdekkende plagg for å være symbolpolitikk som vedrører ytterst få mennesker, samtidig som det innskrenker friheten til de menneskene som berøres på en måte som står i motsetning til de samme universitetsidealene.
VG170928 - Det er den nye normen, at europeere innskrenker ytringsfriheten sin for å unngå å fornærme minoriteter, sier Listhaug.
AP170928 - Det er den nye normen, at europeere innskrenker ytringsfriheten sin for å unngå å fornærme minoriteter, sier Listhaug.
AA170928 - Det er den nye normen, at europeere innskrenker ytringsfriheten sin for å unngå å fornærme minoriteter, sier Listhaug. ( ©NTB ) ¶
AA170921 - Storinnkjøp innskrenker fleksibiliteten i hverdagen.
AA170919 NSO mener at slike forslag innskrenker lik rett til utdanning. » ( Ekstern lenke ) ¶
NL170908 Det paradoksale er at disse " demokrativenner ", som for eksempel innvandrings- og integreringsministeren Sylvi Listhaug, foreslår tiltak som innskrenker alles rettigheter og friheter.
AA170908 | Kina innskrenker friheten til å utøve religion ¶
NL170904 Hvis dette lovforslaget innskrenker mine treningsmuligheter som vernepliktig, leverer jeg inn uniformen.
DB170815 På én måte er det synd at det har blitt slik, fordi det innskrenker mulighetsrommet for de uformelle møtene mellom ansatte og studenter, som er viktige for begge parter.
AP170808 I det øyeblikket vi ikke gjør det, havner vi i en ond sirkel der vi innskrenker ytrings- og religionsfriheten, sier han.
DB170728 Far nekter å ha profil i eget navn siden det innskrenker personvernet, men bruker bedriftens Facebook-side til å kommentere på poster.
BT170614 Men en nikab innskrenker kvinners mulighet til å ta del i det norske samfunnet.
NL170613 Også NRK Sápmis kommentator, Magne Ove Varsi, er kritisk og kommenterer 19.01.17, at det er alarmerende, at konvensjonen, som de nordiske regjeringene har lagt fram, med deltakelse fra sametingene, innskrenker det samiske folks rett til selvbestemmelse.
DA170527 Sakte, men sikkert innskrenker regjeringen de liberales nærvær i det offentlige rom, som i stedet blir skjøvet ut i den politiske periferien og beskrevet som « svikere » eller « illegitime ».
NL170516 EØS-avtalen innskrenker våre folkevalgtes valg, og forplikter dem til å følge en nyliberalistiske frihandelspolitikken med sin fire « friheter » : Fri bevegelse av arbeidskraft, kapital, varer og tjenester.
DA170513 - Innskrenker muligheter ¶
VG170512 - Reservasjonsmuligheten må brukes når EU-direktiver innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger, heter det i uttalelsen, som også anfører at norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler, heter det i det sylferske vedtaket til LO.
DN170512 - Reservasjonsmuligheten må brukes når EU-direktiver innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger, heter det i uttalelsen, som også anfører at norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler.
DB170512 - Reservasjonsmuligheten må brukes når EU-direktiver innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger, heter det.
BT170512 LO slutter opp om EØS-avtalen, men skjerper tonen og slår fast at reservasjonsmuligheten må brukes når EU-direktiver innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger.
AA170512 LO slutter opp om EØS-avtalen, men skjerper tonen og slår fast at reservasjonsmuligheten må brukes når EU-direktiver innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger.
AA170512 - Reservasjonsmuligheten må brukes når EU-direktiver innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger, heter det i uttalelsen, som også anfører at norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler.
BT170508 Flere barnehager stenges, mens noen innskrenker tilbudet kraftig.
DB170505 Det er ikke mange som protesterer mot dette, selv om det innskrenker valgfriheten.
DB170505 All handel i vår økonomi er regulert av lover om kjøp og salg som innskrenker valgfriheten.
DB170504 - Reservasjonsretten må brukes når EU-direktiver innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger, heter det i forslaget til handlingsprogram.
DB170427 Problemet er snarere at annen lovgivning innskrenker transpersoners rett til kjønnsidentitet.
AA170420 - Ved å sette opp sperringer innskrenker man alles frihet.
AA170420 Innskrenker alles frihet ¶
DB170408 Han legger til at det ikke finnes en eneste Høyesterettsavgjørelse hvor retten har lagt til grunn at en avtale om fremtidig myndighetsutøvelse innskrenker vedtakskompetansen til forvaltningsorganet som inngikk avtalen.
DB170408 - I denne saken behandler departementet denne avtalen som om det var et endelig bindende vedtak som innskrenker Riksantikvarens kompetanse.
SA170327 Hvis vi innskrenker friheten for å beskytte den, har terroristene vunnet.
AP170327 I den russiske grunnloven heter det at det er forsamlingsfrihet, men Putin har fått vedtatt lover som innskrenker muligheten til å demonstrere.
SA170323 Hvis vi innskrenker friheten for å beskytte den, har terroristene vunnet.
VG170226 « Den som innskrenker friheten, er en trussel.
DA170225 Innskrenker muligheter ¶
DA170223 De mener at endringene innskrenker retten til å søke asyl og at innvandrere risikerer å bli arrestert, fengslet og deretter deportert uten en kjennelse fra retten dersom de ikke kan bevise at de har lovlig opphold i USA de siste to årene.
DA170216 - Det må gjøre litt vondt i Frp-sjela når partiet som var mot handlingsregelen, nå er det som innskrenker den.
BT170131 Han har varslet at USA vil skrote Parisavtalen om utslippskutt, han innskrenker ytringsfriheten til ansatte ved vitenskapelige organisasjoner og kunngjort at det likevel blir bygging av omstridte oljerørledninger.
BT170128 Forslag vi får gjennom reklamen, viser oss hvordan ting bør være, innskrenker våre alternativer og på den måten setter oss i « normalt » spor.
DB170120 Han har brukt enhver anledning til å skjelle ut pressen og true med represalier, søksmål og nye lover som innskrenker pressefriheten.
DB170104 Med andre ord lager vi et problem av et ikke-problem med et forbud, som innskrenker en markant minoritets rettigheter.
DB170103 Med andre ord lager vi et problem av et ikke problem med et forbud, som innskrenker en markant minoritets rettigheter, sier hun og fortsetter : ¶
AP160826 Vi må strupe krefter som truer velferden og innskrenker friheten til nordmenn av alle farger.
DB160615 Disse partiene mener det må ha konsekvenser « at trossamfunn og religiøse ledere fremmer holdninger som strider mot grunnleggende menneskerettigheter, demokratiske verdier og prinsipper, samt holdninger som innskrenker og hemmer integrering og utsetter noen for sosial kontroll ».