DB171230 « Dark Room»-etterforskningen har gitt allmennheten en innsikt i en sjokkerende verden inne på det mørke nettet.
DB171230 « Dark Room»-etterforskningen framstår som imponerende politiarbeid i et område allmennheten har liten innsikt i.
AP171230 Øygard viser til en god del bøker, sannsynligvis gir alle sammen mer innsikt enn intervjuene hans.
VG171229 Sarpsborgs sportssjef Thomas Berntsen har god innsikt i det internasjonale overgangsmarkedet.
DA171229 - Det var veldig lærerikt og ga meg en innsikt i hvordan staten fungerer på utgiftssiden og inntektssiden, sier han.
BT171229 De har ofte en varme, innsikt og forståelse som mange andre ikke har.
AP171229 En historisk lesning av Markens Grøde kan gi ny innsikt og være et godt alternativ til Mark Twains definisjon av en klassiker : et verk alle føler de burde ha lest, men som ingen ønsker å lese.
VG171228 Uddevalla tingsrätt har konkludert med at mannen var psykotisk, hadde et forvrengt bilde av virkeligheten og delvis nedsatt innsikt og kontroll over sine handlinger i gjerningsøyeblikket.
SA171228 Men dette krever personale med innsikt og klokskap, slik at de forstår hvordan de skal gå fram for å hjelpe.
BT171228 Brettspillet har skapt debatt, og folk med innsikt i overgrepsproblematikken har uttalt sterk skepsis til at dette spillet blir en selskapslek rundt omkring.
SA171227 KUNSTÅRET 2017 : 2017 har vært et år for de mange gode og interessante kunstutstillingene, med ny innsikt og flotte opplevelser som vil bli husket lenge.
NL171227 Gjennom slike samtaler har jeg « vært med å krysse Alaska, forlist i Nord-Atlanteren, vært i vinterkrigen i Finnland og deltatt i gjenoppbyggingen av Finnmark », Ikke få ganger har denne type « reiser » gitt meg ny innsikt i den pleietrengende sitt liv.
NL171227 Denne type samtaler kan også gi pårørende en dypere innsikt i livet som er levd.
DB171227 Det er alvorlig når orkesteret i våre dager først ikke ønsket å gi historikerne slik innsikt .
DB171227 Men det er også slik at med krevende utfordringer kommer ny innsikt og utvikling.
AP171227 Innsikt : Det emosjonelle Brexit-året ¶
VG171226innsikt : Så mye makt har Donald Trump ¶
AP171226 - Når de får litt bedre innsikt i hva dette handler om, vil nok flertallet egentlig være solidariske med de ordningene vi har for å sikre gode fastleger i alle kommuner og at folks bruk av legene begrenses til det de er ment for, sier hun.
AP171226 Med sin manglende innsikt i vår region kunne Dokk Holm spart seg for å bruke Møreaksen i sitt innsalg av flyvende busser.
AP171226 Manglende faglig innsikt
AP171226 Dokk Holm avdekker manglende innsikt i den faglige debatten rundt trafikantnytte versus samfunnsnytte.
BT171225 For en litteraturstudent omfatter det analytisk tenkning, tekstlig og retorisk forståelse og historisk og politisk innsikt , like mye som litteraturhistoriske fakta.
SA171224 Shumway viste en kombinasjon av kirurgiske egenskaper, innsikt i immunologi og utvikling av prosedyrer for oppfølging som var banebrytende.
DB171224 Det har vært utrolig lærerikt, har gitt meg mange bekjentskaper og innsikt .
SA171223 Den kjernen som evolusjonen har plantet i oss, må styrkes og utvikles gjennom innsikt i andre menneskers liv, gjennom utvikling av strategier for samarbeid, gjennom diskusjon av religiøse og ikke-religiøse normer og hvordan disse påvirker oss selv og andre.
SA171223 « Rektor har et ansvar for å sikre at skolen bruker informasjon om elevene og innsikt i elevenes læring og trivsel, kombinert med oppdaterte forskningsresultater.
SA171223 I forbindelse med dette har rektor et ansvar for å sikre at skolen bruker informasjon om elevene og innsikt i elevenes læring og trivsel, kombinert med oppdaterte forskningsresultater.
AP171223 De får nå bedre innsikt i risikoen det er å kombinere LAR og graviditet.
AP171223 Shumway viste en kombinasjon av kirurgiske egenskaper, innsikt i immunologi og utvikling av prosedyrer for oppfølging som var banebrytende.
NL171220 Videre bør popularisering av vitenskap formidle innsikt og pirre mottakerens kritiske nysgjerrighet.
DN171220 Ifølge Fredriksen-systemet drev han en omfattende personlig investeringsvirksomhet gjennom sitt eget selskap i selskaper som han fikk innsikt i gjennom sitt arbeid og som hans oppdragsgiver både direkte og indirekte hadde parallelle interesser i.
DB171220 Totaliteten av det vi har fått innsikt i.
DA171220 En moderne by-og-bygdetragedie med ekkoer av Duun, Vesaas, der originalt formgrep åpner for ny innsikt , og klimakrisen blir eksistensiell.
SA171218 MatPrat bidrar til å balansere markedet og med kunnskap og innsikt om norsk mat.
NL171218 Eksempelvis kan tilgjengeliggjøring og kvalitetssikring av marine data åpne helt nye muligheter og innsikt .
AP171218 Men de gangene de begge deler samme innsikt , ligger det meste til rette for varig endring. 3rd-party-bio ¶
SA171217 Jeg anbefaler virkelig nevnte « Metafysikk eller selvmord » ; boken inneholder dyp og opprivende innsikt i Bjørneboes psyke og midtlivskrisens potensielle avgrunner.
AP171217 I « Uttalelse fra konsensuspanelet », en rapport fra en faggruppe nedsatt av Helsedirektoratet, gjennomgår panelet det som finnes av relevant forskning og innsikt .
VG171216 Jeg har ikke direkte innsikt i hva som har skjedd, men av det jeg vet så har barna valgt dette helt selv, uten noen voksne som har presset på.
NL171216 De nedenstående rådene er med andre ord kun sugd av eget bryst, de med innsikt i det som egentlig diskuteres kan med letthet bare blåse det vekk som innsiktsløst sprøyt - og ha helt rett.
NL171215 Jeg forstår det slik at « fire minutter verbalinnslag » er en anbefaling fra NRKs ledelse, og ikke en regel, basert på NRKs egen innsikt og viten om den såkalte " ideelle " radiolytteren.
DN171215 Så er det vel kombinasjonen av at jeg er siviløkonom og at jeg har innsikt i forvaltning og politikk som gjøre at jeg ble plukket ut, sier Julie Brodtkorb.
DA171215 Ida Fjeldberg Bjerke, Innsikt Spotify ¶
AP171215 Naturfag på skolen gir elever altfor dårlig innsikt i hvordan det er å leve som homofil.
AP171215 Støre støtter kritikk av etablerte sannheter og at historisk innsikt kan gi støt til nytenkning, men han unnlater samtidig refleksjon over hvordan historien også har formet ham.
AP171215 Støre støtter kritikk av etablerte sannheter og at historisk innsikt kan gi støt til nytenkning, men han unnlater samtidig refleksjon over hvordan historien også har formet ham.
VG171214innsikt : Slik kan Demokratene overta makten i Kongressen ¶
VG171214innsikt her : ¶
SA171214 Det står formulert i opplæringslovens paragraf 1 : « Opplæringa i skole og lærebedrift skal i samarbeid og forståing med heimen opne dører mot verda og framtida og gi elevane historisk og kulturell innsikt og forankring ».
AP171214 Per Edgar Kokkvolds regelmessige kommentarer i Aftenposten vitner om imponerende innsikt om norske medier og britisk politikk.
VG171213innsikt her : ¶
VG171213 « Tiltaltes manglende innsikt i denne dynamikken er fremtredende og bidrar i særlig grad til å opprettholde risikonivået.
SA171213 » Lapidus har også dyp innsikt i det han skriver om : Dop, innvandrere, ungdomskultur og musikk.
SA171213 Det ga ham tydeligvis stor innsikt i svenskserbisk mafia.
DB171212 Jeg bringer med meg en innsikt i norsk politikk og forvaltning om hvordan man kan få politiske resultater.
DB171212 På « In Twenty Years or So » kjennes det som om han gir slipp på syrligheten og sarkasmen, og rører ved en like vond som vakker innsikt : Verden står ikke påske, men se !
DB171212 I et intervju med Glamour har Lubov Azria, kreativ sjef i BCBG Max Azria, fortalt at de måtte gå til innkjøp av Hervé Légers gamle kjoler for å få nødvendig innsikt i designprosessen og teknikken han hadde anvendt.
DB171211 - Det ga oss god innsikt i kundemassen.
AP171211 I vår studie brukte vi nyutviklede statistiske metoder som kan belyse dette, og vi fikk ny innsikt i disse prosessene.
VG171210 Dette er personer som ikke nødvendigvis er i en sårbar situasjon selv, men som har innsikt om at deres avhengighet skader andre mennesker, skriver han.
DB171210 Foredraget ga innsikt i Apples hemmeligheter rundt den autonome bilens teknologi.
SA171209 Vi lever i en tid der kulturmøter mellom islam og kristendom preger oss, og arabisk er et fag som kan skape innsikt i en kultur som for mange kan oppleves som fremmedartet.
SA171209 Regjeringens humanioramelding fra mars 2017 understreker nettopp dette, og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener at det i framtida vil være viktig å kunne et språk eller ha innsikt i kulturforståelse og kommunikasjon.
SA171209 I skolen snakker vi om dannelse, som kan oppsummeres som summen av forståelse og innsikt som vi må inneha for å ta riktige valg, slik at vi utvikler et samfunn med dugelige borgere.
SA171209 Forståelse og innsikt
DB171209 Partiene må kunne klare å finne kandidater som både har politisk innsikt og relevante kunnskaper - som ikke er bundet opp i våre aller mest sentrale, politiske verv.
DA171209 - Min innsikt i historiske hendelser, og i teorien bak beslutningsprosessene i atomvåpenstrategien, overbeviser meg om at de prosessene er farlige, sier Fjærtoft, og hekter på et tredje poeng : ¶
SA171208 Vi ønsker å lufte ut, få god innsikt i hvordan folk i TV 2 opplever arbeidsplassen sin.
SA171208 Dagens ledelse har innsikt i det som nå kommer frem.
SA171208 - Jeg er ikke orientert om, og har ikke innsikt i, den prosessen som nå pågår, så det har jeg ikke noen kommentar til.
SA171208 Vi ønsker å lufte ut, få god innsikt i hvordan folk i TV 2 opplever arbeidsplassen sin.
SA171208 Dagens ledelse har innsikt i det som nå kommer frem.
SA171208 - Jeg er ikke orientert om, og har ikke innsikt i, den prosessen som nå pågår, så det har jeg ikke noen kommentar til.
BT171208 Som professor er jeg nå så heldig å få være med å gi nye generasjoner kunnskap og innsikt .
BT171208 Matematikk er ikke et sett med regler en kan lære, men et system for å nå ny innsikt .
BT171208 I disse landene har myndighetene forstått at kreativitet og oppfinnsomhet er nøkkelen til matematisk innsikt .
BT171208 Det er en mann med en helt ualminnelig kombinasjon av matematisk og pedagogisk innsikt , med førstehånds kjennskap til utdanningssystemet i Singapore.
AP171208 Vi ønsker å lufte ut, få god innsikt i hvordan folk i TV 2 opplever arbeidsplassen sin.
AP171208 Dagens ledelse har innsikt i det som nå kommer frem.
AP171208 - Jeg er ikke orientert om, og har ikke innsikt i, den prosessen som nå pågår, så det har jeg ikke noen kommentar til.
AP171208 Vi ønsker å lufte ut, få god innsikt i hvordan folk i TV 2 opplever arbeidsplassen sin.
AP171208 Dagens ledelse har innsikt i det som nå kommer frem.
AP171208 - Jeg er ikke orientert om, og har ikke innsikt i, den prosessen som nå pågår, så det har jeg ikke noen kommentar til.
AA171208 Vi ønsker å lufte ut, få god innsikt i hvordan folk i TV 2 opplever arbeidsplassen sin.
AA171208 Dagens ledelse har innsikt i det som nå kommer frem.
AA171208 - Jeg er ikke orientert om, og har ikke innsikt i, den prosessen som nå pågår, så det har jeg ikke noen kommentar til.
DB171207 - Jeg har ikke like god innsikt i IAAFs arbeid som det jeg har på testene som blir gjort nå før OL.
DA171207 - Jeg er ikke imot folk med politisk innsikt og fortid.
VG171206 VG har vært i kontakt med en rekke kilder med innsikt i samtalene.
VG171206 VG har snakket med diplomater med innsikt i kommunikasjon med sine kolleger fra flere land i Midtøsten som er blitt orientert på forhånd av amerikanerne om Trumps budskap.
DB171206 Det er i tillegg et tap for det norske folkets anledning til å få innsikt i hva som faktisk skjer, og hva det er som står på spill.
DB171206 Det er jo ikke akkurat en banebrytende innsikt , men en god oppsummering av den banale kritikken mot menneskerettighetshegemoniet Tvedt fremfører.
DB171206 Kunst kan ofte tilby innsikt i vanskelig virkelighet, og fortjener derfor kraftig forsvar, sier koalisjonen i sin uttalelse.
DA171206 « Oppdateringer » ble nominert til Brage-prisen i klassen skjønnlitteratur, og juryen skrev blant annet at Norheim « besitter tilsynelatende evnen til å formulere en åpnende innsikt om nærmest hva som helst ».
SA171205 Fordi det er interessant og givende ; det gir meg ny innsikt og nye, positive bekjentskaper.
DA171205 Dermed gir den forskere - og politikere - verdifull innsikt i hva som påvirker leseferdighetene.
DA171205 Den gir innsikt i hvilket miljø som er nødvendig for å få til innovasjon.
AP171205 På hver eneste reise, skaper vi ambassadører for områdene vi seiler til - og sprer kunnskap og innsikt om utfordringene de sårbare farvannene står overfor.
VG171204 Men underveis har jeg også fått innsikt i en brutal sannhet, en virkelighet der menn blir mishandlet, spyttet på, nektet å se sine barn og psykisk og fysisk mishandlet.
VG171204 VG har vært i kontakt med en rekke kilder med innsikt i samtalene, som offisielt omtales som « sonderinger ».
DA171204 Dagsavisen har snakket med kilder med innsikt i prosessen.
DA171204 Dagsavisen har snakket med kilder med innsikt i prosessen.
AA171204 Gjennom en sterk lokal tilstedeværelse med dyp teknologisk og forretningsmessig innsikt , er EVRY en pådriver i kundenes innovasjon og fornyelse.
DN171203 Leder i den norske Burmakomiteen Audun Aagre roser Statoil og mener selskapet har gjort mye for å skaffe seg politisk innsikt i situasjonen i Myanmar, selv om geologien ble utslagsgivende.
DB171203 I et sju sider langt brev som avisa har fått innsikt i, hevder prins Laurent at regjeringens forsøk på å begrense hans møter med offisielle representanter fra andre stater vil bryte med artikkel 8 i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.
BT171203 Med ny tomt og ny innsikt i bibliotekvirksomhet, ble planene endret, med amerikanske bibliotekbygg som forbilde.
VG171130innsikt her : ¶
DA171130 - En god blanding av folk med innsikt i nåtida fra litt ulike perspektiver.
AA171130 Måtte julen bringe en mer helhetlig tilnærming - og dermed en radikal ny innsikt hos alle og enhver...
AP171129 Slik får studentene innsikt i virkeligheten som lærer også gjennom studiene.
VG171128innsikt her : ¶
NL171128 Å bygge opp noe som tar hensyn til de forutsetningene folk har, krever både et materielt ressursgrunnlag, kunnskaper, penger, innsikt og institusjoner.
DB171128 Men etter flere telefonsamtaler fikk vi en liten innsikt i hvor den usannsynlige kulthelten har vært i mellomtiden.
AP171128 For et parti som KrF, som karret seg så vidt over sperregrensen med 4,2 prosent oppslutning, er ikke riksrevisoren den viktigste posisjon i øyeblikket, påpeker en kilde med innsikt i prosessen.
AP171128 3rd-party-bio ¶ Innsikt : Blir det demokrati i Zimbabwe ?
VG171127innsikt : Flere dør av flyblokade enn av bombeangrep ¶
AP171126 SSB kunne med hell brukt enda mer tid og ressurser på å fange opp endringer i økonomien og inkludere ny innsikt og kunnskap om økonomiens virkemåte i empiriske baserte modell.
AP171126 Jo nærere SSBs modeller er virkeligheten, og jo mer tid forskerne bruker på å få innsikt i hva som faktisk skjer, jo bedre beslutningsgrunnlag kan vi få.
DA171125 Han makter å gi overbevisende og troverdig innsikt i enkeltskjebner og liv og dermed gi romanen atmosfære og spenning.
SA171124 Som så ofte ellers har de med minst innsikt , skreket høyest og utvist mest skråsikker forakt på sosiale medier.
SA171124 Sannsynligvis var det bare en klok vurdering basert på innsikt .
FV171124 Som så ofte ellers har de med minst innsikt , skreket høyest og utvist mest skråsikker forakt på sosiale medier.
FV171124 Sannsynligvis var det bare en klok vurdering basert på innsikt .
BT171124 For noen lærere vil nasjonale prøver kunne gi ny innsikt , særlig i åttende klasse, da prøvene gis på høsten rett etter skolestart.
BT171124 Som så ofte ellers har de med minst innsikt , skreket høyest og utvist mest skråsikker forakt på sosiale medier.
BT171124 Sannsynligvis var det bare en klok vurdering basert på innsikt .
AP171124 Som så ofte ellers har de med minst innsikt , skreket høyest og utvist mest skråsikker forakt på sosiale medier.
AP171124 Sannsynligvis var det bare en klok vurdering basert på innsikt .
AA171124 Alle mulighetene som åpnet seg, hvordan du lovte meg en ny verden med nye venner, nye sosiale arenaer og innsikt og forståelse i en grenseløs verden.
AA171124 Som så ofte ellers har de med minst innsikt , skreket høyest og utvist mest skråsikker forakt på sosiale medier.
AA171124 Sannsynligvis var det bare en klok vurdering basert på innsikt .
VG171123 For øvrig stusser jeg over premisset i nyhetsredaktørens spørsmål idet VG neppe har innsikt i hvilke sakskompleks eller forum norsk politi i stort, eller Kripos spesielt, det siste året har etterforsket, undersøkt og fortsatt jobber med.
VG171122 Biografien gir et spennende portrett av en kompleks mann og en innsikt i livet til en moderne fotballspiller, sier James Corbett i deCoubertin Books - og mener at Riise fortsatt en veldig populær fotballspiller i Storbritannia.
DB171122 Du skal videreutvikle vår kanalmiks og innholdsarbeidet ¶ har dyp samfunnsforståelse, med innsikt i og kjennskap til både aktører og prosesser i statsforvaltningen ¶ er tillitsskapende og en god relasjonsbygger ¶
DB171122 god innsikt i medieutviklingen og kjenner godt til tradisjonelle og digitale kanaler.
AP171122 De tror genuint på at kommunene selv må få disponere ressursene med utgangspunkt i lokal innsikt og behov.
VG171121 Det er i tråd med en viktig innsikt i økonomifaget : Vi kan senke risiko uten å få lavere avkastning ved å spre risikoen.
DA171121 Ukjent, men med et voksent blikk og innsikt , kanskje også spekulasjoner om Fannys liv.
VG171120 Det krever en masse arbeid, det krever organisering av mennesker med kompetanse og innsikt .
AP171120 De skal gå i gang med vurderinger av for eksempel kommunensammenslåing med utgangspunkt i egen innsikt og informasjon.
VG171119 - I denne saken tror jeg at statsministeren har ganske stor kunnskap og innsikt , og jeg tror ikke hun lar seg dilte med, sier Helleland.
AP171119 Vi trenger allmenne medier som dekker dette viktige feltet godt, bredt og kritisk på måter som skaper forståelse, innsikt og engasjement.
VG171118 Det er behov for å øke kunnskapen om hvordan man kan unngå seksuell trakassering på arbeidsplassen, sier Stine Helgeland, avdelingsdirektør for kommunikasjon, innsikt og internasjonale forhold i Norsk filminstitutt til NRK.
VG171118 Med uforlignelig fantasi og stort engasjement setter Løveid ulike kunstverk opp mot hverandre, kommenterer dem, assosierer omkring dem og åpner for ny innsikt .
DB171118 Det er behov for å øke kunnskapen om hvordan man kan unngå seksuell trakassering på arbeidsplassen, sier Stine Helgeland, avdelingsdirektør for kommunikasjon, innsikt og internasjonale forhold i Norsk filminstitutt til NRK.
AP171118 Mer temperatur, rett og slett, og dessuten mer innsikt i veivalgene som ble tatt underveis. forlaget press ¶
SA171117 - Er det problematisk for Brann, i og med at dere har betalt ham for å opparbeide et stort kartotek over spillere - en innsikt han nå tar med seg videre ?
BT171117 - Er det problematisk for Brann, i og med at dere har betalt ham for å opparbeide et stort kartotek over spillere - en innsikt han nå tar med seg videre ?
AP171117 Dette krever teknisk innsikt .
AP171117 Stine Helgeland, avdelingsdirektør for kommunikasjon, innsikt og internasjonale forhold i Norsk filminstitutt, er glad for at debatten til nå ikke har ført til personjakt og uthenging av folk som ikke kan forsvare seg.
AP171117 - Er det problematisk for Brann, i og med at dere har betalt ham for å opparbeide et stort kartotek over spillere - en innsikt han nå tar med seg videre ?
VG171116 MULIG TILKNYTNING : I den ferske boken av Luke Harding, journalist i The Guardian, lover forfatteren innsikt i forholdet mellom Trump og Russland.
DA171114 Det er en demokratisk utfordring at vi ikke har ordentlig innsikt i viktige forhold rundt Forsvarets økonomi, sier Lysbakken.
AP171114 Vi i Advokatforeningen har ikke innsikt i om andre grupper med tilsvarende studielån, forpliktelser, risiko og ansvar tjener mer.
DA171113 Jeg vet at Arne Rettedal satte ham meget høyt, ikke minst hans boligpolitiske innsikt - et felt hvor Rettedal regnet seg selv som særlig innsiktsfull.
DA171113 - Det tillegger ikke meg som regionpolitiker å ha innsikt i sikkerhetssituasjonen i Afghanistan, men vi må ha faginstanser som kan gjøre uavhengige vurderinger.
BT171113 Med en raus deling av data vil også forskere utenfor byrået kunne bidra til analyser og innsikt , og representere ett korrektiv til byråets egne konklusjoner.
VG171112 - Jeg har en innsikt som Putin ikke har.
VG171112 - En innsikt Putin ikke har ¶
DN171112 - Åh, det finnes ikke noe enkelt svar, men det henger nok ofte sammen med mangel på innsikt og god dømmekraft.
DA171112 Når ulike medier har kontaktet meg, har jeg rettet søkelyset på ting jeg mener offentligheten bør ha innsikt i.
AP171111 Noe av bakgrunnen for feilslutningen skyldes manglende innsikt i den kompliserte sammenhengen mellom faktorer som hastighet, utslipp, spredning, meteorologi og faktisk konsentrasjon av forurensning i luften langs veiene.
SA171110 - Ved å levere interessante tall og gode analyser vil interessen igjen fokuseres om det vi er til for : nemlig å beskrive Norge og norsk økonomi på en riktig måte og levere innsikt om hva som skjer.
DN171110 Han er en allrounder, en god strateg og har god innsikt slik at han blir en styrke for meg og mine barn.
DN171110 Han er en allrounder, en god strateg og har god innsikt slik at han blir en styrke for meg og mine barn.
DB171109 I en tid da mange snakker om « norske verdier » som om det var noe åpenbart og uforanderlig, er det viktig å få innsikt i den eldre litteraturen som viser hvor bevegelige disse er.
VG171108 Å avsløre metodene ville dessuten gi de kriminelle innsikt i hvordan de skal unngå å bli arrestert eller dømt, sier han.
AA171108 Det er nok mulig å videreutvikle driften vår, men etter tre timer i mottak en mandag så er styreleder Anne Breiby plutselig ekspert og har all innsikt ?
DB171107 Opptrappingen er imidlertid ikke på langt nær reflektert i kommandostrukturen, ifølge de fleste forskerne med innsikt i spørsmålet, og også i NATO selv.
BT171107 Men en skal ikke se helt bort fra at selv slike analyser kan forbedres ved å ta innover seg innsikt fra internasjonal forskning.
BT171107 Dette kan gi store gevinster for samfunnet og velferdsstaten ved økt innsikt i det norske samfunnet i sektorer som folkehelse, skole, arbeidsmarked og arbeidsliv.
DA171106 Jeg får innsikt i et liv som er levd, på godt og på vondt.
BT171105 Seriene gir oss i dag helt avgjørende innsikt i hvordan klimaet i havet endrer seg over tid.
AP171105 Dokumentene gir ny innsikt også i denne virksomheten.
AP171105 De dukker opp i en ny dokumentlekkasje som gir ny innsikt i hvordan politikere, statsledere og rike mennesker fra hele verden bruker skatteparadiser : ¶ * * President Donald Trumps handelsminister Wilbur Ross knyttes til president Vladimir Putins aller nærmeste krets gjennom eierskap skjult på Cayman-øyene. * * Dokumentene avslører at en av de nærm
AP171105 Dokumentene gir ny innsikt også i denne virksomheten.
AP171105 De dukker opp i en ny dokumentlekkasje som gir ny innsikt i hvordan politikere, statsledere og rike mennesker fra hele verden bruker skatteparadiser : ¶ * * President Donald Trumps handelsminister Wilbur Ross knyttes til president Vladimir Putins aller nærmeste krets gjennom eierskap skjult på Cayman-øyene. * * Dokumentene avslører at en av de
DB171104 Nettopp derfor er det viktig å ta til seg ny kunnskap og innsikt .
AP171104 Hegge gir detaljert innsikt i hvordan drapene på både Rasputin og tsarfamilien forløp, og hvordan den politiske overgangen fra tsarfamiliens fall i mars til bolsjevik-kuppet i november utspilte seg.
AP171104 Lett tilgjengelig innsikt
SA171103 Likevel er det slik at skattelistene både i vårt distrikt og i flere andre næringstunge regioner gir en innsikt i formuessituasjonen som burde kunne danne utgangspunkt for å finne løsninger som fungerer mer utjevnende.
SA171103 KOMMENTAR : Skattelistene gir god og nødvendig samfunnsøkonomisk innsikt .
AP171103 Enten tror vi på henne og roser henne for hennes mot, eller så synes vi at romanen som helhet ikke makter å leve opp til det nivået av smerte, innsikt og oppriktighet som temaet forlanger av henne.
VG171102 Alt må skildres her og nå med fortellerens manglende innsikt i hva som skjer om en time... neste dag... neste uke.
SA171102 Det er godt å se at idrettspresident Tom Tvedt nå er innstilt på å få slutt på den kritikkverdige praksisen, selv om også han har godkjent pengebruk etter gamle holdninger, og selv om han prøvde å hindre innsikt tilbake til Sotsji-OL.
FV171102 Det er godt å se at idrettspresident Tom Tvedt nå er innstilt på å få slutt på den kritikkverdige praksisen, selv om også han har godkjent pengebruk etter gamle holdninger, og selv om han prøvde å hindre innsikt tilbake til Sotsji-OL.
DB171102 - Dagens offentliggjøring gir det amerikanske folk mulighet til å få ytterligere innsikt i planene og metodene til denne terroristorganisasjonen, sier CIA-sjef Mike Pompeo.
AP171102 - Dagens offentliggjøring gir det amerikanske folk mulighet til å få ytterligere innsikt i planene og metodene til denne terroristorganisasjonen, sier CIA-sjef Mike Pompeo.
AP171102 Det er godt å se at idrettspresident Tom Tvedt nå er innstilt på å få slutt på den kritikkverdige praksisen, selv om også han har godkjent pengebruk etter gamle holdninger, og selv om han prøvde å hindre innsikt tilbake til Sotsji-OL.
AA171102 Det er godt å se at idrettspresident Tom Tvedt nå er innstilt på å få slutt på den kritikkverdige praksisen, selv om også han har godkjent pengebruk etter gamle holdninger, og selv om han prøvde å hindre innsikt tilbake til Sotsji-OL.
DB171101 Om man aksepterer premissen om at dette er problemer, finnes det heldigvis en løsning i tråd med økonomisk innsikt som senker terskelen inn i boligmarkedet og samtidig kan bidra til å redusere svart arbeid - gevinstbeskatning av bolig.
AP171101 tine Meyer er kalt inn til flere møter hos finansminister Siv Jensen, og anklagene mot ledelsen i Statistisk sentralbyrå ( SSB ) hagler : Både Frps Jon Helgheim og Sps Liv Signe Navarsete har omfavnet konspirasjonsteorien om at en innvandringsliberal SSB-ledelse vingeklipper forskere som produserer innsikt som ikke passer med ledelsens politisk syn.
VG171031 Inntil jeg fikk innsikt i en ung afghaners dypt tragiske situasjon og forgjeves appell til norske utlendingsmyndigheter om å slippe returen.
SA171031 Det kan bidra til økt innsikt og legge et grunnlag for å utvikle smartere og bedre løsninger som kan ta beslutninger uten menneskelig innblanding.
SA171031 Som håndtverker og forskalingssnekker har han også stor teknisk innsikt , og har gjennom dette lært seg til å ta ansvar for driften av skisenteret.
FV171031 Wellerop viser til at de gjennom sitt kundeprogram får innsikt som viser at kundene vil ha juleprodukter allerede nå.
FV171031 Som håndtverker og forskalingssnekker har han også stor teknisk innsikt , og har gjennom dette lært seg til å ta ansvar for driften av skisenteret.
SA171030 | Budsjett for innsikt og omstilling ¶
SA171030 Wellerop viser til at de gjennom sitt kundeprogram får innsikt som viser at kundene vil ha juleprodukter allerede nå.
DA171030 - Han har hatt konserter siden mandag, i Røyken, på Rosthaug og i Hønefoss, og nå altså Drammen, oppsummerer Jørgen Greier som tror at en konsertopplevelse som denne kan bidra til å gi unge opplevelser og innsikt i kulturaktiviteter de kanskje ellers ikke hadde fått, og det er hele hensikten.
BT171030 Wellerop viser til at de gjennom sitt kundeprogram får innsikt som viser at kundene vil ha juleprodukter allerede nå.
AP171030 Til tross for en oppvekst der foreldrene ofte har lav inntekt og begrenset innsikt i det norske utdanningssystemet, har innvandrernes barn nå tatt igjen mye av forspranget til sine klassekamerater med norske foreldre.
AP171030 Derfor er det bra å få ny innsikt som nyanserer bildet av norske muslimer.
AP171030 Veien til innsikt og bedre selvtillit ligger i å utlevere seg selv mest mulig.
AP171030 Wellerop viser til at de gjennom sitt kundeprogram får innsikt som viser at kundene vil ha juleprodukter allerede nå.
AA171030 Wellerop viser til at de gjennom sitt kundeprogram får innsikt som viser at kundene vil ha juleprodukter allerede nå.
NL171029 Jeg hadde faktisk trodd at en dreven journalist som Tone Angell Jensen hadde større innsikt i dette enn det hennes artikkel tyder på.
DA171029 - Når den beslutningen er tatt, må vi være der for å forstå hva som skjer og for å få best mulig innsikt .
DA171029 I stedet for interessante politiske diskusjoner, dypere historisk innsikt eller blanke nyheter, får vi pinlig taushet, megetsigende blikk og pute-TV.
DA171029 - Når den beslutningen er tatt, må vi være der for å forstå hva som skjer og for å få best mulig innsikt .
BT171029 IKKE VANSKELIG : En meglertjeneste er en tjeneste av svært begrenset art i tid og rom som ikke krever særlig mer innsikt enn den hver og en av oss kan få ved å være oppdatert på kvadratmeterprisene i området vi bor, skriver innsender.
BT171029 En meglertjeneste er en tjeneste av svært begrenset art i tid og rom som ikke krever særlig mer innsikt enn den hver og en av oss kan få ved å være oppdatert på kvadratmeterprisene i området vi bor.
SA171028 De med større innsikt i hvordan verden utvikler seg, er ikke så naive.
DA171028 I stedet for interessante politiske diskusjoner, dypere historisk innsikt eller blanke nyheter, får vi pinlig taushet, megetsigende blikk og pute-TV.
DB171027 - Til sist skal alle disse modellene gi litt innsikt og deretter hjelpe folk til å komme med overbevisende argumenter, legger han til.
DA171027 Slik kan man få innsikt i ofte tragiske menneskeskjebner og kriminalomsorgen i det gamle, klassedelte og fattige Kristiania.
VG171026 Jeg forventer at de nasjonale nyhetssendingene skal presentere balansert journalistikk slik gode journalister skal, men så presenterer de bare sine egne fordommer og mangel på innsikt .
NL171026 Her kan man rett nok nå en viss innsikt , men en når aldri hva Luther omtaler som « det hele menneske ».
BT171026 MEN, KJÆRE hotellsjefer : Hvorfor skal det være åpne dusjrom med fri innsikt fra soverom til dusjområde ?
DA171025 Marie Landmarks roman gir innsikt i en bransje litteraturen sjelden befatter seg med.
AP171025 Det som for meg åpner dette universet, er de gangene det forekommer selvironisk innsikt fra skaperne.
AP171024 Han mener nemlig at min innsikt er ubrukelig.
AA171024 Sikkert lenger enn foreldrene mine ønsker også, selv om de nok har fått litt mer innsikt i hvor mye dette betyr for meg etter hvert.
NL171022 Innsikt i og troskap mot Nobels idé må igjen, slik det var frem til 1948, bli avgjørende for uttak av medlemmer til Nobelkomiteen.
DA171022 - Hun mangler innsikt , svarer Ap ¶
BT171022 Fordi partene ofte mangler innsikt i hvilke kunnskapsbehov som faktisk må tettes, er det vår erfaring at langvarig dialog kreves før vi kan forstå hvilken informasjon offentlig sektor trenger, før de forstår hva vi kan levere, og enda lengre tid før kunnskapen er reelt virksom.
AP171022 Artiklene beskriver at unge mennesker tenker kortsiktig, mangler innsikt i konsekvensene, og at vi må ha bedre opplæring og dialog med skole og foreldre.
AA171021 Filmen er viktig fordi den gir innsikt i problemstillinger mange ungdommer lever med.
NL171020 Bull har for øvrig sammen med historikere som professorene Einar Niemi fra Vadsø, Randi Rønning Balsvik fra Vardø, Einar Arne Drivenes og Henry Minde fra Alta bidratt med viktig kunnskap om og innsikt i Finnmarks historie.
DB171020 Hun har vært en meget verdifull og dyktig forsvarsminister, og har betydelig utenrikspolitisk innsikt .
AP171020 Ottosens innsikt er ikke feil, bare ubrukelig.
AP171020 For å få litt bedre innsikt i dette fenomenet tilbrakte jeg derfor en hel kveld sammen med en guttegjeng som spilte FIFA18.
SA171019 Det er årsaken til at bransjen ennå ikke har kommet med en felles reaksjon, tror Stine Helgeland, avdelingsdirektør for kommunikasjon, innsikt og internasjonale forhold i Norsk filminstitutt.
SA171019 Som håndtverker og forskalingssnekker har han også stor teknisk innsikt , og har gjennom dette lært seg til å ta ansvar for driften av skisenteret.
DA171019 Hun mangler innsikt i Medie-Norges utfordringer når hennes argument er at kutt betyr innovasjon.
AP171019 Det er årsaken til at bransjen ennå ikke har kommet med en felles reaksjon, tror Stine Helgeland, avdelingsdirektør for kommunikasjon, innsikt og internasjonale forhold i Norsk filminstitutt.
AP171019 Som håndtverker og forskalingssnekker har han også stor teknisk innsikt , og har gjennom dette lært seg til å ta ansvar for driften av skisenteret.
SA171018 Reportasjer og annen dokumentasjon presenteres ofte med innsikt , dybde og bredde.
SA171018 I tillegg vil mange norske filmarbeidere høste verdifull kompetanse, og filmbransjens internasjonale nettverk vil styrkes, sier Stine Helgeland, avdelingsdirektør for Kommunikasjon, innsikt og internasjonale forhold i Norsk filminstitutt.
DN171018 Avdelingsdirektør for Kommunikasjon, innsikt og internasjonale forhold Stine Helgeland i NFI sier at det ikke ligger en skjønnsmessig vurdering bak tildelingen, men at « Norway » var den best kvalifiserte søkeren ut ifra tekniske kriterier.
DB171018 - Jeg ble litt sjokkert da jeg først fikk innsikt i Chloes luksusvaner.
DA171018 I tillegg vil mange norske filmarbeidere høste verdifull kompetanse, og filmbransjens internasjonale nettverk vil styrkes, sier Stine Helgeland, avdelingsdirektør for Kommunikasjon, innsikt og internasjonale forhold i Norsk filminstitutt.
AP171018 Slike beslutninger er krevende og fordrer helt ny innsikt i styrer og ledelse.
VG171016innsikt : Slik ville en krig mellom USA og Nord-Korea sett ut ¶
VG171016 Skal man imidlertid overkjøre den viktigste yrkesgruppen på skolen, lærerne, og ignorere lærernes innsikt , så må den som skal skjære gjennom forstå hva en skole er.
VG171016 Skal man imidlertid overkjøre den viktigste yrkesgruppen på skolen, lærerne, og ignorere lærernes innsikt , så må den som skal skjære gjennom forstå hva en skole er, skriver kronikkforfatteren.
VG171016 Læreres innsikt i hvordan et klasserom bør fungere blir ignorert.
AP171016 Her møter du en nøytral samtalepartner som kan hjelpe deg til å få innsikt i hva du vil, se muligheter og gi deg metoder til å ta egne valg - nå og i framtiden.
NL171015 Vi som kanskje har litt innsikt skjønner at en jagerflybase ikke bare ligger der, men den må vedlikeholdes, øves og kontrolleres at infrastrukturen fungerer.
AP171015 Dette gir håp om ny innsikt og nye behandlingsmuligheter.
VG171014 Men det var FN-ambassadør Nikki Haley som grep ordet, ifølge kilder nettstedet Politico har snakket med, som har innsikt i hva som skjedde på møtet, og som har ledet frem til fredagens kunngjøring om nye sanksjoner mot Iran : ¶
DB171013 Jensen skriver at rådet mangler elementær innsikt i Kringkastingssjefens publisistiske ansvar.
AP171013 - Å få innsikt i hvordan de som hjalp Jan i flukt og overlevelse samarbeidet, og bokstavelig talt drev håpet fremover, inspirerer meg til å forfølge gode verdier i mitt eget liv, forteller hun.
DB171012 For skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt .
NL171011 Nitide analyser av havbunnen har gitt ny innsikt i det biologiske mangfoldet, data som også kommer annen forskning og andre forskningsinstitusjoner til gode.
DB171011 Sanger underbygger fellesskap, skaper identitet, gir livsglede og ny innsikt .
AP171011 For skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt .
VG171010 Med rakettskjoldkjøpet har Tyrkia styrket seg på utsiden av NATO, og spredd frykt i Washington for at Russland vil kunne få økt innsikt i alliansens systemer. * 1 Ikke nok med det : Da Erdogan besøkte Det hvite hus i mai, kom sikkerhetsfolkene hans i håndgemeng med en rekke personer som hadde møtt opp for å demonstrere utenfor huset til den tyrkiske ambassadøren ( se video
VG171010 Intervjuene kan gi oss innsikt og kunnskap vi i dag ikke har.
SA171010 En av bakgrunnene for at han tok utfordringen med å dra på et låneopphold til Sagaøya i høst, var å få nærmere innsikt i hvordan fotballsporten fungerer på Island.
AP171010 En av bakgrunnene for at han tok utfordringen med å dra på et låneopphold til Sagaøya i høst, var å få nærmere innsikt i hvordan fotballsporten fungerer på Island.
DB171009 Det gir imidlertid liten innsikt om hva som fikk Paddock til å knuse et vindu på hotellrommet sitt med en hammer i forrige uke, før han begynte å skyte.
AP171007 Kanskje må vi ty til erfaringsbasert skjønn og innsikt i enkeltpasienters situasjon og muligheter ?
DN171006 Med Elisabeth Aarsæther som ny direktør får Nkom en leder med lang erfaring og bred innsikt i begge sektorene.
DN171006 Med Elisabeth Aarsæther som ny direktør får Nkom en leder med lang erfaring og bred innsikt i begge sektorene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
DB171006 Det gir oss ikke en endelig innsikt i alle spørsmål, og de nøyaktige konsekvensene av dette kristne verdensbildet vil i stor grad måtte formuleres innenfor den konkrete kontekst mennesket befinner seg i.
DB171006 Vi kan ikke gjøre unntak for enkeltprosjekter, skriver avdelingsdirektør for kommunikasjon, innsikt og internasjonale forhold, Stine Helgeland i en epost til Dagbladet.
DB171004 Så kan man jaggu spekulere, med et skrått blikk, på hva kjønnsperspektivet kan gi oss av verdifull innsikt her.
AP171004 | Stor utstilling i Lofoten skal gi innsikt i fremtiden ¶
AP171003 Jeg har fått god innsikt i forskning om ME gjennom deltagelse på internasjonale ME-kongresser og personlig kontakt med ledende ME-forskere.
DN171002 - Jeg har aldri levert en bekymringsmelding om noe som helst før, men mangel på faglig innsikt og ydmykhet hos ledelsen i Oslo var for stor til at jeg kunne la være, sier Houge.
DA171002 - Jeg har aldri levert en bekymringsmelding om noe som helst før, men mangel på faglig innsikt og ydmykhet hos ledelsen i Oslo var for stor til at jeg kunne la være, sier Houge.
AP171002 - Jeg har aldri levert en bekymringsmelding om noe som helst før, men mangel på faglig innsikt og ydmykhet hos ledelsen i Oslo var for stor til at jeg kunne la være, sier Houge.
AA171002 Men at ungdom mangler innsikt i konsekvenser, både når det kommer til en selv og andre, er intet nytt under solen.
AA170930 Ikke minst viste de moden innsikt i musikken de spilte, nemlig en sats fra Ståle Kleibergs 2. strykekvartett ».
DB170929 De mener hun er en forræder, at hun bør fengsles, og Hitler-sammenlikningene florerer, noe som viser mildt sagt dårlig innsikt i politikken hun fører.
AP170929 Ikke minst fordi den bygger på ny kunnskap fra Institutt for samfunnsforskning som gir etterlengtet oversikt og innsikt .
AA170929 Dette er en casekonkurranse som vektlegger samarbeid og kreativitet for å gi studentene inspirasjon og innsikt innen entreprenørskap.
VG170927 « Naken » gir assosiasjoner til de mange clickbaites-overskriftene Rasmussen har blitt så kjent og kritisert for : Den skildrer et til tider utfordrende liv, men byr på lite nærgående innsikt i hvem mennesket Anna Rasmussen egentlig er utover bloggpersonligheten.
VG170926 For mange er det første gang de får innsikt i hvem som bestemmer i dette landet.
DB170926 Noe av det viktigste en skoleelev lærer, er å være åpen for mange forskjellige former for kunnskap og innsikt .
DN170925 Aksjemarkedet er blitt stadig dominert av de store begivenheter, makrobegivenheter en enkeltforvalter ikke kan ha spesiell innsikt om.
DB170925 Lite hos Malone vitner om innsikt i at rap som kunstform har vokst frem under særlige kulturelle betingelser han personlig aldri har kjent på kroppen.
AP170924 Samtidig er det dem som uforbeholdent kan akseptere vitenskapens innsikt , og bevare en religiøs tro ( som Dobzhansky selv ) ; men det er en annen debatt.
AP170924 Blant dem er det både individer og organisasjoner som legger ned betydelige ressurser i sin motstand mot dagens vitenskapelige innsikt om evolusjon.
VG170923 Vi må gi befolkningen innsikt i verden utenfor, befolkningen forstår virkningen Kim Jong-uns retorikk har på verden utenfor..
DB170922 Mangler teknologisk innsikt
DB170922 Mangel på teknologisk innsikt og fremsynthet.
DB170922 - Mangel på innsikt i den rolle radioen spiller for folk flest.
DB170922 viser også mangel på teknologisk innsikt og framsynthet, sier Moen, som for øvrig var en av P2's faste morgenkåsører i perioden 1998 til 2011 og er fast spaltist i bladet Computerworld.
AA170922 Adam Schiff, en demokrat som leder etterretningskomiteen skal se på Facebooks funn, sier han har tro på at annonsene vil gi bedre innsikt i hva som skjedde under valget.
VG170921 Stor tidslinje : Få innsikt i Russland-kontroversene ¶
DN170921 Jeg tror det er viktig at hun legger noen kort på bordet slik at EU-forhandlerne får litt innsikt i hva Storbritannia tenker rundt dette spørsmålet.
AP170921 I Norge har vi gode helsedata som gir innsikt , og hjelper oss med å forebygge og behandle sykdom raskere og bedre.
AA170921 Jeg tror det er viktig at hun legger noen kort på bordet slik at EU-forhandlerne får litt innsikt i hva Storbritannia tenker rundt dette spørsmålet.
VG170919 Hjorth forteller at hun pleier å si at hun vet om tre måter å få større innsikt på : Gjennom rus, terapi og skriving.
VG170919 Får innsikt gjennom rus ¶
VG170919innsikt : Her er de mest avgjørende bevisene ¶
AP170919 Jeg tror at åpenhet og innsikt er veien.
VG170918 Basert på de to første episodene gir den, for oss heteronormative, innsikt og forståelse i hvordan det er å stå utenfor.
VG170918innsikt : Her er de mest avgjørende bevisene ¶
VG170918innsikt : Her er de mest avgjørende bevisene ¶
AP170918 Han brakte entusiasme og innsikt til de brede lag av det norske folk, og han var en gudbenådet foreleser for sine studenter.
AA170918 For politietaten har rettssaken vært en oppvisning av inkompetanse, manglende innsikt og oversyn, og dårlig styring.
DA170917 Her får vi nyheter, musikk, innsikt , opplysning og opplevelser.
AP170917 Ifølge avisen har mannen som underskrev polisen, Jesper Aaby, forklart norsk politi at han ikke satte spørsmål ved forsikringssummens størrelse fordi han antok at rederiet hadde størst innsikt i skipets verdi.
AA170917 Ifølge avisen har mannen som underskrev polisen, Jesper Aaby, forklart norsk politi at han ikke satte spørsmål ved forsikringssummens størrelse fordi han antok at rederiet hadde størst innsikt i skipets verdi.
VG170915 « De sakkyndige (.. ) har pekt på at tiltalte har begrenset innsikt i sitt alkoholproblem og at han bagatelliserer sitt forhold til vold mot kvinner.
AP170915 Jeg trodde den kunne bidra med nyttig innsikt , i kombinasjon med noen passasjer som kunne hjelpe meg inn i søvnen.
VG170913 De skulle gitt ham innsikt i diagnosen og få hjelp til lettere å kunne godta det.
DB170913 Jeg har en innsikt i det som gir meg « tilgang ».
DB170912 Brekke Rabbens bok er en flott reise gjennom tohjulingens historie,vakkert og fargerikt illustrert og skrevet med forbilledlig innsikt av en mann som har vokst opp i sykkelens hovedstad, Sandnes.
DB170910 Årlig har det blitt utarbeidet en analyserapport for hvert enkelt dødsfall, med mål om å forstå, få innsikt og å justere tiltak.
DB170910 Påstandene hans er basert på tynnest mulig bevis, og er mer en fornærmelse enn en innsikt i det som virkelig skjedde.
NL170909 Det tristeste i dette sitatet er Nordlys´ demokratiforståelse og politiske innsikt .
DB170909 Med sin innsikt i spionasjens vesen, om det intrikate, hemmelige spillet og forræderiets fristelser er han blitt den kalde krigens kronikør framfor noen.
DB170907 Det har gitt litt innsikt i hvordan - og på hvilket nivå - agitasjonen kjøres.
AP170907 - Zapad gir viktig innsikt i den russiske tankegangen.
AP170906 Med humør, innsikt og entusiasme ser de på høstens spennende valgkamp og går inn i de beste debattene hver uke - og oftere.
DB170904 Inga Marte, du har alltid vært et forbilde for meg, en fornuftig stemme blant mange politikere uten innsikt på feltet.
VG170902 - Det er ganske fantastisk at Asko og TAG Heuer har bedre innsikt i dopingreglene enn det CAS har.
DB170902 Og tenk på alle de interessante diskusjonene du kan delta i - og som kan gi deg ny innsikt og forståelse.
DA170902 I sitt « credo » listet han opp tre begreper som måtte ligge til grunn for et godt fotografi : ansvar, innsikt og tilstedeværelse.
DN170901 Mueller, som er oppnevnt som spesialetterforsker for å granske på hvilken måte, om noen, Russland påvirket presidentvalget i USA, har nylig fått kopi av et brev som kan gi innsikt i hvorfor presidenten sparket FBI-sjefen i mai.
AA170901 Det gir både elever, foreldre og folkevalgte bedre innsikt , slik at vi sikrer mer åpenhet og bedre kvalitet i skolen. 2.
AP170831 Med humør, innsikt og entusiasme ser de på høstens spennende valgkamp og går inn i de beste debattene hver uke - og oftere.
AP170831 Men midt oppi alt dette hadde jeg en veldig nyttig reise som ga meg mye innsikt i de utfordringene Sverige har i utsatte områder.
DB170830 Det kunne ikke budeien svare for, naturligvis, men det kunne heller ikke NRK gi meg innsikt i.
DB170830 Han hevder at den skolepolitikk som kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen forfekter er så virkelighetsfjern og hinsides all innsikt i hvordan læring skjer at den hadde fortjent et læreropprør.
DA170830 Sistnevnte snakket og fortalte underveis i konserten, og ga publikum en innsikt i hvordan Luthers liv og virke utspant seg i 1517.
AP170830 - Disse mørke lagene i oss inneholder også en kilde til innsikt .
AA170830 En halv time her, strekk tiden gjerne til en time, gir deg betydelig innsikt i Milanos dagligliv.
SA170829 - Dersom Frankrike og Tyskland bestemmer seg for å være en motor bak det, så tror jeg at man som minimum kan få mer gjennomsiktighet og et grunnlag for større innsikt i mekanismene innenfor selskapene, og dermed også bedre muligheter for etterfølgende handling, sier Lars Koch, som tilføyer at skatteunndragelsen er et globalt fenomen som EU-landene ikke vil kunne løse alene.
DB170829 Fireåringer har ofte ikke innsikt i hva de deltar i.
VG170828innsikt : VG har i ett år vært på innsiden av den største og mest militante høyreekstreme organisasjonen i Norden.
DB170828 Vi får plutselig innsikt i hvordan ulike tidsforløp kan blande seg i universet, når det avsløres hvorfor han kommuniserer såpass begrenset som han gjør.
AP170828 Med humør, innsikt og entusiasme ser de på høstens spennende valgkamp og går inn i de beste debattene hver uke - og oftere.
NL170827 Om jeg ikke har noe greie på politikk, tør jeg påberope meg en viss innsikt i flyging etter en drøy mannsalder i yrket.
VG170826 Og oppdager underveis - heldigvis - at den personlig innsikt og undersøkelse kan være allment relevant.
NL170824 18 år forteller ingen ting om modenhet nok til å ha innsikt i konsekvensene av en innsats preget av laber bris.
AP170824 Med humør, innsikt og entusiasme ser de på høstens spennende valgkamp og går inn i de beste debattene hver uke - og oftere.
VG170823 Har han et ess i ermet, en mesterplan som gir dem ny giv, en psykologisk innsikt som får alle til å vende de negative tankene til noe positivt ?
DA170823 Rettene viste også til at 22-åringen viser liten innsikt i hvordan handlingene hans oppleves av andre, og at han legger skylden for handlemåten sin på andre.
AP170823 Her vil vi by på undring, innsikt og debatt rundt en av de aller viktigste utfordringene vi står overfor i dag, nemlig klimaendringene og de konsekvensene de gir, sier Tone Lindheim, direktør ved Naturhistorisk Museum, om innholdet i det nye klimahuset som skal stå ferdig i 2019.
NL170821 Han sitter med en innsikt som langt på vei overgår det som er vanlig i tradisjonelle akademiske miljøer.
NL170821 Da er det bra med en som Sirkka, som med argumenter, kunnskap og innsikt utøver borgerskapet i det offentlige rom.
NL170821 Matematikk handler om å si det som er selvinnlysende på en komplisert måte, men på en måte som gir oss ny innsikt og lar oss se virkeligheten fra nye sider.
DB170821 - Gi barna innsikt i riktig ernæring når de vokser.
AP170821 Det viser en dyp manglende innsikt i den situasjonen norske foreldre står i.
DA170819 Som bonus får du også innsikt i norsk turist-, vannkraft- og industrihistorie.
AP170818 Med humør, innsikt og entusiasme ser de på høstens spennende valgkamp og går inn i de beste debattene hver uke - og oftere.
DB170817 En ungdomsarbeider fra Stovner har trolig større innsikt i hvorfor enkelte unge vestlige menn med muslimklingende navn bestemmer seg for å dø og ta andre med seg inn i døden, enn enkelte av opinionslederne i norske medier : En kombinasjon av psykiatri, identitetsforvirring, sosioøkonomisk utenforskap og vestlig utenrikspolitisk aggresjon og hykleri ka
VG170816 De mener der vil kunne svekke konkurransen at kjedene får full innsikt i konkurrentenes priser ; de mener de da lettere vil kunne tilpasse prisen til konkurrentene.
DB170816 Kommer motstanden mot psykedelika i Norge fra frykt og motstand mot innsikt ?
DB170816 Ifølge Karl Evang i 1972, Norges helsedirektør i 34 år, skyldtes motstanden « dels en angst for det nye, mystiske fenomenet... angsten for vår eget sinns tildekte og ukjente krefter... og misunnelse hos de eldre over at de unge på denne måten... var blitt istand til å skaffe seg verdifull innsikt i ukjente verdener, altså et slags nydelses- o
DB170816 Dette er ikke overraskende, for i 1970 skrev myndighetene i Storbritannia at « vi aksepterer gledelig oppriktigheten til våre vitner som hevder at de har oppnådd en større innsikt i egne problemer, og ja, meningen med selve livet, gjennom sin bruk av LSD ».
DA170816 Inne i klosteret beundrer vi vakre ikoner, vi tenner lys som seg hør og bør, og får innsikt i en begivenhetsrik historie med pirat-overfall er ett av « høydepunktene ».
AP170816 I skjæringspunktet mellom informatikk og biomedisin ligger det et stort potensial for økt innsikt .
AP170816 Hun tror likevel at appen vil gi forbrukerne en innsikt de ikke har hatt tidligere.
DA170815 » Vi har ikke fått innsikt i hvordan tallene er blitt beregnet av Nav og hvorfor de gir ulike resultater.
AA170815 Uten å påberope meg innsikt i Bendtners sinn fremstår det som han virkelig er i ferd med å finne seg til rette i Trondheim.
AP170814 Når begynte vi å akseptere den voksne generasjonens mangel på innsikt i egne nettvaner ? spør Kaja Noor Baklund ( 15 ).
AA170814 Denne demokratiseringen av debatten burde ha ført til mer innsikt , flere aktører, et bredere engasjement og flere nyanser.
AA170814 De burde heller bidratt til en debatt som gir velgerne økt innsikt og forståelse for ulike politiske løsninger, skriver Adresseavisens kommentator, Harry Tiller.
VG170813innsikt : VG har i ett år vært på innsiden av den største og mest militante høyreekstreme organisasjonen i Norden.
VG170813innsikt : VG har i ett år vært på innsiden av den største og mest militante høyreekstreme organisasjonene.
VG170812innsikt : Slik ville en krig mellom USA og Nord-Korea sett ut ¶ * 1 Kle av deg for å hindre radioaktivt nedfall fra å spre seg.
AP170812 - Man kan spekulere på om de som vokser opp i såkalte « gylne ghettoer » får begrenset innsikt i hvordan folk flest har det og i å forstå samfunnet de er en del av.
AA170812 Ambjørnsen har blitt rost for humor og dyp innsikt i menneskesinnet.
VG170811innsikt : Slik ville en krig mellom USA og Nord-Korea sett ut ¶
DB170810 Ifølge eksperten har ikke Trump innsikt og kunnskaper på dette området.
AP170810 Med humør, innsikt og entusiasme ser de på høstens spennende valgkamp og går inn i de beste debattene hver uke - og oftere.
VG170809innsikt : Slik ville en krig mellom USA og Nord-Korea sett ut ¶
VG170807 Jeg ønsker å gi folk dypere innsikt i livet som dommer og reglene som gjelder i forskjellige situasjoner, sier Clattenburg, som mener TV 2 kan dra fordel av at han forstår det som skjer på banen oftere enn de fleste.
VG170807 Jeg skal ha innsikt i familiens økonomi, jeg skal vite hvem som står ansvarlig for lånene og eiendelene.
NL170807 I tillegg til å få innsikt i dagsaktuelle temaer, kan vi få stille spørsmål og slå av en prat med topp næringslivsfolk, ministre og forskere.
DB170807 Noen gjør det med mer innsikt enn andre.
VG170806 - Det er bestemt at prisene på legemidler skal være hemmelige Offentlig legemiddelstatistikk blir upålitelig, folk får ikke innsikt i firmaenes prispolitikk og ingen kjenner de virkelige kostnadene.
DB170806 Likevel hadde 23-åringen god innsikt i betydningen av essensielle fotballuttrykk som hat-trick og offside.
DB170805 - Offentlig legemiddelstatistikk blir upålitelig, folk får ikke innsikt i firmaenes prispolitikk og ingen kjenner de virkelige kostnadene.
VG170804 Det betyr på ingen måte at han er en dystopiker eller teknologimotstander, snarere en mann med stor kunnskap og innsikt som opererer i tradisjonen etter de store opplysningsfilosofene.
VG170804 Fortellingen er skrevet med stor innsikt og imponerende presisjon når det gjelder selv de minste detaljer.
DB170804 Jeg kjenner ikke denne saken inngående, men når man kjenner en sak som fagmann og den får gå sine runder i vanlige medier, sosiale medier og omtales blant folk som har liten til ingen innsikt i selve tilstanden eller pasientens spesielle behov, er slike saker nesten ikke til å kjenne igjen, sier han til Dagbladet.
DB170804 De har ikke innsikt i enkeltpasientens situasjon.
AP170803 Med humør, innsikt og entusiasme ser de på høstens spennende valgkamp og går inn i de beste debattene hver uke - og oftere.
DB170802 Dessverre blir det derfor alt for enkelt for ekstreme grupper å fremme sin egen ideologi for muslimer uten arabiskkunnskaper og særlig innsikt i islamsk lære.
AP170802 - Uten innsikt i de viktigste teoriene om bærekraftig investering, følte vi ikke at vi hadde godt nok grunnlag for å ta de riktige beslutningene, sier han.
VG170801 Stor tidslinje : Få innsikt i Russland-kontroversene ¶
DB170731 Men han sier at Ricky Martin gjerne kan ta kontakt for å få mer innsikt i hvordan forholdet egentlig var.
AA170731 Det viser likevel lite innsikt i ungdomskulturen dersom de tror at religion er den viktigste årsaken til at ungdommer vegrer seg for å dusje på skolen.
AA170731 New York Times anmeldte i 1938 Haalkes bok over en halv side og roste den for « eksepsjonelt gode passasjer av innsikt og sympati ».
DA170729 Spesialutgaven gir en fascinerende innsikt i hvordan dette albumet er konstruert gjennom redigering, samtidig som det så definitivt er spilt i studio, med lange partier av øredøvende improvisasjon.
VG170728 Det er alarmerende høye tall, og det er svært viktig at denne type innsikt , både bidrar til større bevissthet om temaet i samfunnet, men at det også kan lede til konkrete handlinger og endringer av adferd i klubbene.
AP170728 Han har ingen innsikt i egen oppførsel og mangler evne til å sette seg inn i hvordan andre har det.
AP170728 Det blir også ekstra smertefullt når personen selv ikke har innsikt i det og mangler evne til å snakke om det på en god måte for å reparere når det går skeis.
DB170727 « To fulle menn », med fortsettelsen « rider igjen » er fylt av tragikomisk innsikt og fortellerkunst : « Ketchup på skjorta/og sennep i ræva/Goggen fikk juling/Og jeg blei taua/Vi skulle på kino/men hva fikk vi se/en sjappe med alkohol/og det var det.
VG170726 Stor tidslinje : Få innsikt i Russland-kontroversene til Trump ¶
AP170726 Noen av dem er norske, melder seg stadig i min innboks og gir nyttig innsikt i hvordan fansen tenker.
DN170724 - Det hadde vært fint med en robot som kunne skanne markedet for nyheter, trender og viktig innsikt , slik at jeg fikk raskt overblikk over hva som skjer i verden.
DB170724 Gjelsvik håper serien kan gi innsikt i hva som trekker unge mennesker til terrorisme.
DB170724 Vi taper innsikt , forståelse av alternative synspunkter i vår individuelle prosess med å ta egne valg.
DN170721 - De utviser ikke noen spesielt dyp innsikt i islam.
DB170721 Nå håper forskere at det nye kartet vil gi større innsikt i hemmelighetene som skjuler seg på havets bunn.
DB170721 Innsikt i havets hemmeligheter ¶
DB170721 Vi er forholdsvis ressurssterke foreldre, med god innsikt i byråkrati og offentlig sektor.
AP170721 Slike ulemper motvirkes ved at velgerne som helhet hverken er uansvarlige eller uten innsikt , sier Tetzschner.
AP170721 Det finnes velgere uten innsikt som ville stemt annerledes hvis de hadde mer kunnskap.
AP170721 Men det jeg aller helst vil anbefale, er Aftenposten Innsikt .
AP170721 Et magasin som ja, nettopp gir deg innsikt !
AA170721 - Skaffe oss innsikt i hvordan folk levde under bronsealderen, men - Ved å tolke ristningene kan vi skaffe oss dypere innsikt i hvordan folk levde under bronsealderen.
AA170721 - Skaffe oss innsikt i hvordan folk levde under bronsealderen, men - Ved å tolke ristningene kan vi skaffe oss dypere innsikt i hvordan folk levde under bronsealderen.
DB170719 Implisitt i dette ligger det en frustrasjon over manglende innsikt og kompetanse i kompleksiteten i EU-samarbeidet fra de britiske representantenes side, samt realismen i forventningene som skapes om hva en god eller dårlig brexit-avtale egentlig er.
NL170718 De evner å se litt bak de største overskriftene og gir generelt mer innsikt enn hva som er tilfellet hos konkurrentene.
NL170717 Politikere og medier må noen ganger forenkle - alternativet er jo større distanse til allmennheten, som kan bli stående tilbake uten innsikt eller noe som helst grunnlag for samtale og debatt.
DB170717 Når troen ikke virker og Gud virker taus, kan kanskje en lignende innsikt representere en mulighet.
AA170717 Å si det ville være å redusere en alvorlig psykisk sykdom til en bagatell og gjøre sjansene for innsikt og behandling mer reduserte enn de alt er i dag.
AP170716 Aftenposten innsikt går i dybden.
VG170714 Dagbladets artikkel er tøvete og misvisende og demonstrerer for alle verden at de ikke har innsikt i hva som skjer.
SA170713 For noen dager siden snakket jeg med en finsk kontakt som har god innsikt i hva som rører seg innenfor fotballen der.
NL170713 En Finnmarkspolitiker, rikspolitiker og nå EU-minister, Frank Bakke-Jensen, hadde i 2015 et innlegg på Nordnorsk Debatt, som var ganske spesielt, både i skrekkvisjoner forbundet med Nord-Norgebanen ( NNB ), og i mangel på innsikt .
AP170713 For noen dager siden snakket jeg med en finsk kontakt som har god innsikt i hva som rører seg innenfor fotballen der.
VG170711 » Stor tidslinje : Få innsikt i Russland-kontroversene ¶
VG170711 For å få innsikt i nettopp disse kompliserte mekanismene, og ikke minst for å få bukt med mytene, trenger vi reell kunnskap fremfor sterke visuelle eller språklige virkemidler om kun den ene lidelsen.
VG170709 Han fremsto som reflektert og har god innsikt .
SA170709 Han fremsto som reflektert og har god innsikt .
DN170709 Rønningen får ansvar for strategisk planlegging, programsetting/scheduling, utspilling av tv-kanalene/playout, promo, merkevare, analyse og innsikt .
AP170709 For alle norske politikere som er midt i en valgkamp, vil innsikt i Clinton-kampanjen være verdifullt.
AP170709 Han fremsto som reflektert og har god innsikt .
NL170707 Vi trenger både oversikt, innsikt og kontroll når vi skal utvikle et helsetilbud for alle.
DB170707 De blodverdiene som nå er til god hjelp i dopingkampen i flere utholdenhetsidretter, krever innsikt og faglige rammer for i det hele tatt å ha noen verdi.
DB170707 Kilder med innsikt i forhandlingene før toppmøtet sier at Merkel skal ha ringt rundt til de øvrige G20-landene for å sikre backing i møtet med Trump.
AP170707 Partene bidrar med innsikt og ved deltagelse får de eierskap til reformene, slår han fast.
AP170707 Slik fikk han innsikt i hvordan kormusikk fungerer, noe som viste seg uvurderlig da han opprettet The Monn-Keys - opprinnelig Nora Brockstedt, Fredrik Conradi, Sølvi Wang, Per Asplin og Oddvar Sanne - og skrev for dem fra 1948.
DA170706 - Hvordan jurydiskusjonene har foregått har ikke jeg innsikt i.
VG170704 Mirror-journalisten John Cross, som er kjent for å ha svært god innsikt i klubben, melder tirsdag ettermiddag at den franske stjernespissen er på plass på Arsenals treningsanlegg i London for å gjennomføre den medisinske sjekken.
VG170704 LITE KONSTRUKTIVT : Yousef Assidiq i Just Unity mener Abid Raja viser lite innsikt når han stempler radikaliserte muslimer som tapere.
VG170703 Han kjente godt til tysk fotball fra før, blant annet fra tiden som spiss for Eintracht Frankfurt i perioden 1999 til 2001, men har de siste årene fått en helt annen innsikt i hva som skjer i fotballstormakten.
VG170702innsikt : VGs Trump-guide ¶
VG170701 Vi mener det er viktig at norske skolebarn gis grundig innsikt i det tankegodset og verdifundamentet som både norsk og europeisk åndsliv, kultur og lovgivning i stor grad bygger på, og som har vært den viktigste forutsetningen for framveksten av vår vestlige sivilisasjon.
DB170701 I buddhismen rettferdiggjøres drap i sentrale historier : Før Siddharta Gautama ble Buddha, var han i et tidligere liv kaptein med stor innsikt .
DB170701 Buddhismen gjør som alle religioner og dogmatiske ideologier krav på å bære en enestestående innsikt , og historien viser at den igjen og igjen kan avle vold.
BT170701 Målet er innsikt , og verdien ligger i at man går i dybden.
VG170629 Når det er sagt gir boken lite tilbake hva angår innsikt og refleksjon, det er som om råheten dekker over, snarere enn å avsløre noe dypere.
SA170629 - Jeg har bare innsikt i idretten, jeg har ikke noe dybdekunnskap i idretten.
DB170629 Det er helt legitimt å kritisere generaliseringer, være kritisk til omfanget av et problem, årsaksforhold, overdrevet problemfokus på minoriteter og så videre, det beriker debattene og gir mer innsikt .
AP170629 - Jeg har bare innsikt i idretten, jeg har ikke noe dybdekunnskap i idretten. | « Et sviende nederlag for idrettspresidenten » ¶
AP170628 april i år, kan ha ført til at PST har fått verdifull innsikt i flere ekstreme islamistiske miljøer.
AP170628 april i år, kan ha ført til at PST har fått verdifull innsikt i flere ekstreme islamistiske miljøer.
VG170627 Vestlig import av Østens innsikt kan i stor grad krediteres Jon Kabat-Zinn, skaperen bak mindfulness-based stress reduction ( MBSR ) ved Universitetet i Massachusetts.
VG170627 I vårt individualistiske samfunn med høye krav og forventninger mangler vi både innsikt og mental styrke for å håndtere motgang i våre indre liv.
VG170627 Den består av flere lag med innsikt , men er i sin enkleste form en evne til å trå utenfor og observere strømmen av tanker og følelser mens de dukker opp.
DB170627 På den måten har hun fått en unik innsikt i milliardindustrien modellbransjen er.
DB170627 Nyquist forlot familien sin til fordel for å leve som en uteligger i 52 dager, noe som ga ham innsikt i hvordan rusmisbrukere og andre på gata har det i Norge.
BT170627 Oppvasken etter 90-tallets politistat har gitt ny innsikt og metoder og retningslinjer.
SA170626 I fire dager skal Norges beste amatører få mer innsikt , mer trening og kunnskap på områder som ernæring, psyke og kunnskap om hvordan Brækhus selv har gjort suksess.
DB170626 Procycling.no ble i helga gitt innsikt i hva som foregikk rundt tidspunktet for vrakingen av opptrekker Michael Mørkøv i forrige uke.
BT170626 Hjelpeapparatet må ha nok innsikt og mot til å utforske slike årsaker.
BT170626 I fire dager skal Norges beste amatører få mer innsikt , mer trening og kunnskap på områder som ernæring, psyke og kunnskap om hvordan Brækhus selv har gjort suksess.
AP170626 I fire dager skal Norges beste amatører få mer innsikt , mer trening og kunnskap på områder som ernæring, psyke og kunnskap om hvordan Brækhus selv har gjort suksess.
AA170626 Jeg skal ikke nevne hvem det er snakk om, som vi skal slå oss sammen med, men det handler om at de ikke har innsikt i prosjektet og økonomien i dette, sier Myrvold.
DB170625 Det betyr ikke bare at vi kan se ting utenfra vårt eget perspektiv, og få en innsikt vi for alltid er nektet i den virkelige verden, fordi vi er uløselig festet til vårt eget utgangspunkt, vår egen synvinkel.
AA170625 Kommentator Morten Langfeldt Dahlback avslører en urovekkende mangel på innsikt når han hevder at norsk fiskeoppdrett og olje- og gassvirksomhet er « å gamble med vår alles velferd eller med verdens klima » ( Adressa, 19/6 ).
DB170624 - Jeg tok sopp og fikk en innsikt som førte meg i en ny og friere retning.
DA170624 Så boka hadde et psykologisk pragmatisk utgangspunkt - Bratteli viste en innsikt i psykologi og samtidig en rasjonell livsinnstilling, sier Brenner.
VG170622 I denne saken har lederskap og innsikt vært helt fraværende.
AA170622 Både Stortinget og Høyre vil savne hans politiske teft og innsikt .
AA170622 Spørsmålet er om vi i har god nok innsikt i utfordringene vi står overfor og om tiltakene er treffsikre ?
AA170622 Det innebærer blant annet å søke kunnskap og innsikt i hvordan barns digitale erfaringer påvirker deres emosjonelle utvikling og deres relasjonelle erfaringer.
NL170620 ¶ Universitetet trenger passe store enheter som kan styres på grunnlag av oversikt og innsikt - ikke ved kontroll, skriver Sidsel Saugestad.
NL170620 Vi trenger passe store enheter som kan styres på grunnlag av oversikt og innsikt - ikke ved kontroll.
NL170620 Jeg har fulgt utviklingen fra en institusjon hvor hver enhet hadde en slik sammensetning at alle hadde innsikt og oversikt.
DB170620 « Dette er ikke bare en klumsete og kjedelig framstilling av hans liv og karriere, men den gir også lite genuin innsikt i [ Shakurs ] tanker, talent og personlighet. » « En tunggått sidelinjedramatisering av Tupac Shakurs korte, og urolige liv », skriver The Hollywood Reporter.
DA170619 - Derfor utarbeides det i disse dager en rapport om ukonvensjonell olje og gass for KLP, som vil gi oss verdifull innsikt i effekten på klima og miljø av denne typen aktiviteter.
SA170617 Dokumentene gir et bilde av Trumps verdier, men gir ikke nok innsikt til at man kan foreta en uavhengig vurdering av hans formue.
DN170617 Dokumentene gir et bilde av Trumps verdier, men gir ikke nok innsikt til at man kan foreta en uavhengig vurdering av hans formue.
BT170617 Prosessen ga meg som ektefelle og nærmeste pårørende god innsikt i hvilke hjelpetilbud som eksisterer for personer med demens.
AA170617 Dokumentene gir et bilde av Trumps verdier, men gir ikke nok innsikt til at man kan foreta en uavhengig vurdering av hans formue.
AA170617 Dokumentene gir et bilde av Trumps verdier, men gir ikke nok innsikt til at man kan foreta en uavhengig vurdering av hans formue.
VG170616 Stor tidslinje : Få innsikt i Russland-kontroversene ¶
VG170615 Stor tidslinje : Få innsikt i Russland-kontroversene ¶
VG170615 Stor tidslinje : Få innsikt i Russland-kontroversene ¶
VG170615 Men større innsikt leder også til en erkjennelse av hvor innfløkte og kompliserte mange av konflikter er i begynnelsen av det 21. århundre.
DB170614 Etter lekkasjene fra den sveitsiske banken HSBC og de såkalte « Panama Papers », har forskere fått større innsikt i den faktiske formuen til de aller rikeste.
NL170613 Sametingets forhandlere har, etter det jeg har fått med meg, vært nordmenn, som jeg mener har dårlig innsikt i samisk tenkemåte, rettsoppfatning, rettslige tradisjoner, sedvaner, levesett, kulturarv og har null samisk språk- og identitetskompetanse.
DB170613 I en anmeldelse Aage Borchgrevink gjorde av Halvor Tjønns Muhammed-bok så sent som i 2011, mente førstnevnte at det var tvilsomt om innsikt i islamistisk begrunnet terrorisme ville være relevant : ¶
AP170613 De fleste internasjonale giga-utstillinger hevder at de kan by på en eller annen skjellsettende innsikt .
VG170612 Han har siden han var 17 år fullført mange års utdannelse og vært utplassert som diplomat i USA, noe som gir ham god innsikt og forståelse for amerikansk politikk.
VG170611 Styreledervervet har gikk meg en viktig innsikt ; ingen, absolutt ingen av handikappede jeg har møtt, ønsker å bli ufør ; de er engasjerte og kan og vil ha seg jobb, men det står dårlig til med viljen hos norske arbeidsgivere.
VG170610 Stor tidslinje : Få innsikt i Russland-kontroversene ¶
VG170610 Stor tidslinje : Få innsikt i Russland-kontroversene ¶
DB170610 Men Sana har nyvunnen innsikt om at sirkler kan brytes, åpnes og omdirigeres, og at av og til trenger man hjelp til selv en så enkel bevegelse som en håndsrekning.
DB170610 Hun, på sin side, står alene igjen, og har fått bekreftet de andres manglende forståelse og innsikt i egne privilegier, deres kompromissløshet og manglende raushet og vilje til inkludering, og ikke minst har hun fått bekreftet sin egen annerledeshet.
VG170609innsikt : Qatar takker Tyrkia for å sende soldater ¶
VG170608innsikt : Derfor er det Qatar-krise ¶
VG170608 Stor tidslinje : Få innsikt i Russland-kontroversene ¶
VG170608 Stor tidslinje : Få innsikt i Russland-kontroversene ¶
VG170608 Stor tidslinje : Få innsikt i Russland-kontroversene ¶
DN170608 I tillegg deltar arbeidsgivere med innsikt om hvilke studiesteder de mener utdanner de beste kandidatene.
DB170608 En noenlunde balansert debatt, samt en innstilling om å prøve å skaffe innsikt er cluet her.
VG170607 Stor tidslinje : Få innsikt i Russland-kontroversene ¶
DB170607 Han refererer handlingen, men samtidig røper han innsikt i hvilke verdier og tanker som ligger i teksten.
DA170607 Og det er betenkelig at FIS ikke gir offentligheten noen innsikt om bakgrunnen for deres krav om strengere straff.
BT170606 De produserende aktører har ikke maktet - eller kanskje er det et spørsmål om innsikt eller ikke minst tid - å gi forestillingen troverdig konsistens, slik at den faller mellom to stoler.
BT170606 De produserende aktører har ikke maktet - eller kanskje er det et spørsmål om innsikt eller ikke minst tid - å gi forestillingen troverdig konsistens, slik at den faller mellom to stoler.
VG170605 Da trenger vi modig lederskap med innsikt og vilje til å konfrontere ekstremisme av alle slag og samtidig prioritere bedre etterretning og beredskap.
DN170605 - Geir bruker pengene på å skape nye ting, er full av energi, og kombinerer unik teknisk innsikt med dyp kommersiell forståelse, sier Tellef Thorleifsson, partner i venturekapitalselskapet Northzone.
AA170605 Digitalisering har gitt unik innsikt i hvordan publikum leser og bruker stoffet på digitale plattformer.
AA170604 Løsninger på komplekse forhold krever innsikt i hvorfor slike mennesker er villige til å drepe oss, og hvorfor de lokkes til radikalisering og hat.
DB170603 De gjør en jobb vi forfattere verken har tid, kapasitet, innsikt eller kontaktnett til å gjøre selv.
BT170602 Våre kunst- og kulturinstitusjoner er høyt ansett i inn- og utland, og det å styre dem er en oppgave som krever formidable lederevner og faglig innsikt .
VG170601 Forsvarer, Ole Devold, mener han kan gi mer innsikt om den tiltalte.
SA170601 Ikke fordi de er uten innsikt eller evner i og for seg, men fordi de er blitt eldre - de er gamle.
NL170601 Velmenende sykepleie uten teoretisk innsikt i kroppens oppbygging og hvordan sykdommer best kunne forebygges og behandles, kunne være verdiløs.
DA170601 Jeg ville vise at selv om det er smertefullt å få slik innsikt , så er det også en lettelse, sier Hjorth.
NL170529 Et helt vesentlig forhold vihar bedt om en avklaring på, uten å få noen innsikt i planene, har vært i hvilken grad man har vurdert sikkerheten for passasjerene ved lufthavnen, som medfører at armerte fly vil måtte takse tett forbi flyoppstillingsområdene for sivile fly og terminalbygget.
DB170529 Generalen kaller det valgkamp, ikke innsikt , og legger til at problemene enten skyldes systemsvikt eller « en alvorlig ansvarsfraskrivelse fra toppen ».
DB170527 Trump viste ingen innsikt i virkemåten i EU, og forvirrende nok møtte han to presidenter i sitt første møte, Donald Tusk i EU-rådet og Jean-Claude Juncker i EU-kommisjonen.
AP170526 Det er svært viktige faktorer for å få bedre innsikt i en komplisert verden.
AP170526 - Det har gitt oss innsikt i hvordan tjenesten bør utvikles videre, sier Wenche Mobråten, avdelingsdirektør for oppvekstavdelingen i Bufdir.
DB170525 Selv om Støre har en liten eierandel, har han meget god innsikt i hvordan byggebransjen fungerer, og da må han ta sine forholdsregler før han investerer, sier Bergstø.
VG170524 - Om man har litt innsikt , så skjønner man at skal man slå sammen fire politidistrikt, så kommer det noe mer til et administrasjonssted enn bare operasjonssentralene, og det hadde man ikke hensyntatt i høringsrunden.
NL170523 Diskusjonen viser også at det ikke bare er fagfolk ansatt ved forskningsinstitusjoner som besitter kunnskaper og innsikt .
DB170523 Men for oss med beskjeden innsikt i matematiske modeller på dette nivået, er det perspektivrikt å tenke på at Meyers bidrag til norsk oljeleting, har sitt fundament i de første tenkte tanker om rom, form og tid hos jegerkulturer sør i Europa mens Norge lå under kilometertykk is.
AA170523 - Slike operasjoner gir oss innsikt i disposisjonene, kapasiteten og intensjonene til AQAP, noe som gjør oss i stand til å fortsette å forfølge, forstyrre og legge press på gruppen.
VG170522 Da er det på høy tid at vi får litt større innsikt i hva som avgjør hvordan vår sosiale strøm ser ut.
NL170522 Jeg har gjerne ikke greie på politikk, og om jeg kjøpte all hans retorikk, måtte jeg vel innse at jeg heller ikke har noen innsikt i flyging.
BT170522 I et innlegg i Bergens Tidende lørdag spør skribent Johanne Magnus om medienes tabloide lanseringer forhindrer reell innsikt i den komplekse sykdommen spiseforstyrrelser.
AA170522 - Skarpenes er en strategisk tenkende og utviklingsorientert leder med god innsikt i universitets- og høyskolesektoren.
BT170521 Vi har forsket på hvordan drama som læringsform fungerer og ser klart hvordan elevaktivitet gir dybdelæring og internalisert og mer forankret innsikt , men også opplevelse av stabilisering av selvfølelse, trygg identitet og betydningsfull tilhørighet.
BT170520 KOMPLEKS SYKDOM : Jeg er redd for at disse tabloide lanseringene forhindrer reell innsikt i den komplekse sykdommen spiseforstyrrelser, skriver Johanne Magnus.
BT170520 Jeg er redd for at disse tabloide lanseringene forhindrer reell innsikt i den komplekse sykdommen spiseforstyrrelser.
VG170519 Dette er fortellingens nav, og langsomt får vi innsikt i fortidens og nåtidens mysterier.
BT170519 Spesialenheten mener Eirik Jensen solgte sin unike innsikt i politiets virksomhet til storsmugleren Gjermund Cappelen.
SA170518 - Kommisjonen må være i stand til å ta beslutninger om fusjoners virkning på konkurransesituasjonen med full innsikt i nøyaktige fakta, sier hun.
DN170518 - Kommisjonen må være i stand til å ta beslutninger om fusjoners virkning på konkurransesituasjonen med full innsikt i nøyaktige fakta, sier hun.
DB170518 Fritt oversatt kaller RetailFlux det « verdifull innsikt på en kostnadseffektiv måte, når butikkens overvåkningskameraer brukes til å trekke ut kundenes aktivitetsdata ».
AA170518 - Kommisjonen må være i stand til å ta beslutninger om fusjoners virkning på konkurransesituasjonen med full innsikt i nøyaktige fakta, sier hun.
AA170518 - Kommisjonen må være i stand til å ta beslutninger om fusjoners virkning på konkurransesituasjonen med full innsikt i nøyaktige fakta, sier hun.
VG170516innsikt : Stor Trump-spesial ¶
VG170516 Verden har mer enn nok innsikt i selve hendelsen, det er ikke det som er problemet.
DN170515 Sveinung Grimsby i Nofima påpeker at innsikt i to viktige elementer om knekkebrød er dratt nytte av : Tidligere versjoner ble ikke spist i bilen fordi det ble ubehagelig med smuler i setet.
DB170515 Nisjemerkene er derimot midt i blinken for det andre markedssegmentet, hvor kjøperne har mer innsikt .
DA170514 Per er reklamegutt med penger på bok og innsikt i business.
AA170513 De voksne fikk økt innsikt i hvordan det er å være ung i dag, og ble påminnet hvordan det var da de selv var ungdommer.
AA170513 Da kan det hjelpe å ha litt innsikt i hva som kan oppleves som betydningsfullt og problematisk for unge mennesker.
VG170511innsikt : Derfor måtte FBI-sjefen gå av ¶
FV170511 Ved å koble egne spørsmål på en offentlig ungdomsundersøkelse får redaksjonen en unik innsikt som er brukt til å skape Ungdomsavisa.
VG170510innsikt : Disse kan bli ny FBI-sjef ¶
VG170510 Stor tidslinje : Få innsikt i Russland-kontroversene ¶
VG170510innsikt : Disse kan bli ny FBI-sjef ¶
DB170510 Vi må kjempe med blyanter, bøker og innsikt .
BT170510 I dag kan alle bli foreldre uten noen som helst innføring eller innsikt i barnets verden.
SA170509 Jeg har fått innsikt i svært mange idretter, og skal ta det beste fra hver enkelt av dem.
FV170509 Jeg har fått innsikt i svært mange idretter, og skal ta det beste fra hver enkelt av dem.
DB170509 Edward Snowden og et minstemål av innsikt i historie, psykologi, finans og politikk bør være nok.
DB170509 I praksis betyr forslaget at både myndigheter og arbeidsgivere mister det eneste eksisterende verktøy som gir dokumentert innsikt i framgang og tilbakegang med å fremme likestilling i arbeidslivet.
DB170509 Han har erfaring og innsikt som ingen andre i denne sammenhengen.
DA170509 Hun har snakket med mange somaliske menn om problemet, spurt dem hva de ville synes om det var kvinnene som trakk seg helt ut og fått bedre innsikt .
BT170509 - Det har nok vært litt vanskelig å få innsikt i omfanget av det vi driver med, men fra 2016 blir vi langt færre selskaper, sier daglig leder Ove-Christian Fredriksen.
AP170509 Jeg har fått innsikt i svært mange idretter, og skal ta det beste fra hver enkelt av dem.
AA170509 På sosiale medier skjer ting vi ikke alltid har innsikt i.
DN170508 - Jeg har hatt god innsikt som styremedlem hva Ombudstvedt har gjort i Norske Skog.
AP170508 Norge har en fantastisk konge, som også i de nære, personlige møtene legger for dagen imponerende innsikt , klokskap og engasjement, enten temaet er globale spørsmål eller små, hverdagslige hendelser her hjemme. 2.
AP170508 Kong Harald har stor innsikt i og kunnskap om mange saker, og han er nysgjerrig og vitebegjærlig.
AP170508 Norge har en fantastisk konge, som også i de nære, personlige møtene legger for dagen imponerende innsikt , klokskap og engasjement, enten temaet er globale spørsmål eller små, hverdagslige hendelser her hjemme. 2.
AP170508 Kong Harald har stor innsikt i og kunnskap om mange saker, og han er nysgjerrig og vitebegjærlig.
DB170507 Og kanskje « XO Tour Llif3s » viktigste innsikt ligger nettopp i de flytende, men samtidig motsetningsfulle og abrupte overgangene mellom meg og henne, nå og da, rapperen og rivalene.
AA170506 - Veiledning av studenter som skriver oppgave i samarbeid med bedrift, gir oss som jobber i akademia oppdatert innsikt i hva slags kompetanse arbeidslivet trenger, og gjør at vi ser hvordan vårt fag anvendes på andre områder enn undervisning og forskning.
AP170504 Det kreves ikke så stor etymologisk innsikt , og heller ikke mye språklig fantasi, før vi skjønner at vriste henger sammen med det kortere verbet å vri.
DA170503 Vil denne utstillingen gi publikum ny innsikt som de ikke kunne fått gjennom andre løsninger ?
AA170502 Innsikt i strukturelle forskjeller mellom morsmålet og fremmedspråket er en forutsetning for å kunne identifisere og korrigere seg selv og dermed unngå å stagnere i språklæringsprosessen.
VG170501 Alsterdals jakt på innsikt og forståelse hever hennes krimromaner over andre i samme sjanger.
VG170501innsikt : Trumps utenrikspolitiske værvarsel ¶
VG170430 Sentrale kilder som VG har vært i kontakt med, og som har innsikt i hva som ble sagt på det lukkede møtet, har imidlertid en annen versjon : ¶
BT170430 Dette er ofte tekster som er lette å lære og huske, og de byr gjerne på språklige bilder og tvister som er egnet til å gi innsikt .
SA170429 Jensen opplever at foreldre ofte har et venneforhold til barna sine, og at de gjennom å være aktive på sosiale medier får bedre innsikt i de unges miljø.
BT170429 INNSIKT : I mai lar vi alle hemninger og all selvinnsikt fare.
BT170429 Jensen opplever at foreldre ofte har et venneforhold til barna sine, og at de gjennom å være aktive på sosiale medier får bedre innsikt i de unges miljø.
BT170429 Ungene får innsikt i hva trening og satsing betyr.
AP170429 Blant annet viser Helene Skjeggestad en innsikt i skolesaker som overgår skoleledere og politikere som burde vite bedre.
AP170429 Jensen opplever at foreldre ofte har et venneforhold til barna sine, og at de gjennom å være aktive på sosiale medier får bedre innsikt i de unges miljø.
SA170428 Ungene får innsikt i hva trening og satsing betyr.
AP170428 Svært mye av vårt psykologiske språk er formet av øyets metaforer, som speiling, å bli sett, innsikt , refleksjon eller hensyn.
AP170428 Ungene får innsikt i hva trening og satsing betyr.
DN170427 Det gir unik innsikt og nettverk.
VG170426innsikt : Trumps utenrikspolitiske værvarsel ¶
VG170426innsikt : VGs Trump-guide ¶
DA170426 Hun forbløffer med sin enkle, nøkterne prosa som plutselig gnistrer til og åpner for en innsikt eller avslører en hemmelig lyst eller last.
DB170425 Slik innsikt har lett for å forsvinne i en hard hverdag for toppfotball i hovedstaden, men her er den sportslige gevinsten nærliggende.
DB170425 Men ingen av dem gir innsikt i bakenforliggende motiver.
DB170425 Til høsten innføres en ny femårig grunnskolelærerutdanning på masternivå, slik at vi i framtida får lærere med enda bedre faglig og pedagogisk kompetanse og med større innsikt i forsknings- og utviklingsarbeid.
AP170425 « Tiltaltes handlinger denne kvelden var målrettet og planmessige, han var bevisst for tid og sted, og hadde innsikt i hva han gjorde.
AP170424 På den ene side har forskningsbasert innsikt hatt stor politisk betydning for diagnosen av problemene.
DN170423 - Det handler om overblikk og innsikt , mer enn formalkompetanse i programmering eller en teknologi-mastergrad, skriver artikkelforfatteren om det teknologiske skiftet.
DB170423 Lesingen kan også bidra til å gi Gjevjon større innsikt i tematikken rundt kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
AP170423 Fysikkens lover setter etter min mening sine klare begrensninger, og basert på faglig innsikt og kjennskap til materialenes egenskaper, mener jeg at vi ikke vil kunne produsere batterier som er lette nok til å kunne brukes i større fly og som gir en tilstrekkelig rekkevidde, mener Møller-Holst.
DB170422 Og dessuten er jeg sikker på at det er sabla mye moro, menneskelig innsikt og godt drama å få ut av en catfight over en russebuss.
DB170422 - Det er dere, fantastiske mennesker, som har delt av deres hverdag, og som har gjort at vi er mange som har fått bedre innsikt og forståelse i livet på gata, sa prisvinneren med ettertrykk.
SA170421 Alternativt vitner avslaget om manglende innsikt i utfordringene norsk skole står overfor, og det er minst like alvorlig.
DN170421 Støre har god innsikt i fransk politikk, og har de siste månedene fulgt presidentvalgkampen tett.
DA170421 Retten kom også til at krypteringen av materialet og mannens innsikt i dataprogrammering underbygger bevisforspillelsesfaren ytterligere. | - Kvinner klippet av tåen til kvinne ¶
VG170420 I ukene før og etter påsken har VG snakket med en rekke kilder med innsikt i strategidiskusjonene i de tre partiene, og kan i dag presentere to potensielle regjeringskabaler ( bla litt lenger ned i artikkelen ).
VG170420 I søksmålet kaller de datainnhentingen for spionasje, og skriver at informasjonen kan « gi utrolig innsikt i hans eller hennes personalitet, oppførsel og politiske syn ».
SA170420 Klinikkdirektør Marit Grønning sier det er ønskelig å få på plass systematisk helseovervåking av dykkere for å få bedre innsikt i negative langtidseffekter.
BT170420 Han hadde ikke fått med seg at gatevirksomheten stort sett er organisert, og hadde lite innsikt i hva kvinnene kunne være utsatt for.
DB170419 ( Dagbladet ) : Innsikt i skuespiller og regissør Mel Gibsons smått hissige forhandlingstaktikk stiger til overflaten i biografien om en av Hollywoods filmstudiolegender, Sherry Lansing ( 72 ).
DA170419 Kari Bøge frir ikke til sine lesere, men hun byr på innsikt og har en spørrende holdning til de sentrale spørsmålene i livet.
AP170419 Gjær har også gitt oss innsikt i hvordan seksuell formering gir bedre tilpasningsevne.
AP170419 Søndag kan du besøke tårnvekterrommet og få en fantastisk utsikt over hovedstaden og få innsikt i hvordan brannmenn på 1800-tallet varslet branner med stort, rødt flagg ut av vinduet i den retning brannen var oppdager.
BT170418 Møtet mellom kinesisk og norsk barnehagetradisjon gir nyttig innsikt .
SA170417 Intervjuet gir ikke bare mer innsikt inn i Harrys indre liv enn noe tidligere intervju.
DN170417 De har pasjon og innsikt i ny teknologi, sier Nordeas toppsjef, Casper von Koskull, under et besøk på The Factory på Fornebu, en yngleplass for finansteknologigründere som Nordea støtter.
BT170417 Intervjuet gir ikke bare mer innsikt inn i Harrys indre liv enn noe tidligere intervju.
AP170417 Det gir en interessant kilde til innsikt .
AP170417 Intervjuet gir ikke bare mer innsikt inn i Harrys indre liv enn noe tidligere intervju.
AP170417 Abonnentene våre fornyer kontrakten med oss dersom vi leverer innsikt , forklaringer og oppdateringer - en redigert versjon av det som skjer i verden.
SA170414 Vi vet at enkle oppfølgingssamtaler av førstehjelpere, utført av profesjonelle helsearbeidere med god innsikt i både akutt-medisin og reaksjoner etter å utføre HLR, er effektive.
SA170414 Vi vet at enkle oppfølgingssamtaler av førstehjelpere, utført av profesjonelle helsearbeidere med god innsikt i både akutt-medisin og reaksjoner etter å utføre HLR, er effektive.
VG170413innsikt : Trumps utenrikspolitiske værvarsel ¶
DB170413 - Det er mulig presidenthistorikere kan gi mer innsikt her.
AA170413 Men ledere og lærere ved universitetsskolene i Trondheim har vist at det er mulig å få dette til, og vi har fått innsikt i lærere som forundres over betydningen den kollektive videreutdanningen har hatt for utvikling av egen profesjonalitet og for skolen som en arena for kollektiv skoleutvikling.
DB170412 Hva dette vesenet rykkes ut fra, har nødmeldesentralene begrenset innsikt i, nå som AMK ( Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral ) stort sett har forlatt steder der de syke bor.
AP170412 « Denne vage uferdige uroa på grensa til angst og fortviling som stundom kan gripa oss i spennet mellom innsikt og handlingslammelse, » for å sitere Bernt Hagtvets velformulerte definisjon i Dag og Tid.
VG170411innsikt : Trumps utenrikspolitiske værvarsel ¶
VG170411 NRK publiserte nylig en reportasje der statskanalen demonstrerer svært begrenset innsikt i tyrkiske miljøer i Norge.
SA170411 De neste fem årene ga meg lærdom, innsikt og vennskap som dannet fremtiden min.
BT170411 Billedkunsten arbeider med de visuelle virkemidlene, billedspråket, og er derfor potensielt en nøkkel til innsikt og forståelse for hvordan det visuelle virker.
VG170410 Ikke minst fordi man får en del innsikt som Cassie og Sunny ikke har.
DN170410 - Dersom noen skal utvikle en app, vil det å ha innsikt i psykologi eller brukeratferd, gi bedre brukervennlighet.
DB170410 Sist, men ikke minst skal opplæringa mi bidra til innsikt i kulturelt mangfold, og det er nettopp dette som blir viktigere og viktigere i framtida.
DB170410 Etter formålsparagrafen skal jeg, for alle mine elever med svært ulik bakgrunn, bidra til å åpne dører til kunnskap, innsikt , kjennskap og grunnleggende verdier.
DA170409 Målet med massedatingen er å få innsikt hva de ansatte tenker og mener om arbeidsplassen sin.
DA170409 Det er viktig å samle kompetasne og få innsikt i organisasjonen.
AP170409 Her har Panama Papers-avsløringene gitt oss økt innsikt .
DB170408 Slik innsikt er de skråsikre ikke særlig interessert i.
BT170407 En kurator bør selvfølgelig ha kunstnerisk innsikt , men kuratorens verktøy er først og fremst teksten.
DB170406 Det er en innsikt for offentligheten og en mulighet for den enkelte som altså burde være sikret ifølge den europeiske menneskerettskonvensjonen.
VG170405innsikt : Trumps utenrikspolitiske værvarsel ¶
BT170404 Til gjengjeld scorer serien høyt på innsikt i et vanskelig tema.
AP170404 Aftenposten har fått innsikt i teksten som handler om E18-prosjektet, før Nasjonal transportplan legges frem onsdag.
AA170404 Vi ønsker at fremtidens lærere vet hva de skal gjøre når Lena opplever alvorlig sykdom i familien, vi ønsker at fremtidens lærere har kunnskap og innsikt i hvordan de skal møte Sana som har opplevd krig og flukt fra hjemlandet.
VG170403innsikt : Trumps utenrikspolitiske værvarsel ¶
VG170403innsikt : Derfor er dommerutnevnelsen så viktig ¶
VG170403 På spørsmål om det ikke er nytt at dette har skjedd så systematisk, og om dette tar bort noen til helhetlig innsikt og kritisk tilnærming til stortingsmeldingene, viser Aanes til svaret over.
SA170403 Det gjelder alt fra viten om hvordan man skaper en opplevelse, foredler og bruker materialer til innsikt i organisering, produktpakking og markedsføring. - med andre ord kunnskap som gir virksomheten viktige fordeler i konkurransen med andre virksomheter.
SA170403 Man vil få bedre innsikt i dette når man har studert noen semestre, avslutter Hellsten.
FV170403 Man vil få bedre innsikt i dette når man har studert noen semestre, avslutter Hellsten.
DA170403 Opera er en hyperstilisering av virkeligheten, som går dypere inn i virkeligheten fordi den ikke gjengir virkeligheten, men gir oss ny innsikt ved hjelp av kunstneriske virkemidler.
BT170403 Man vil få bedre innsikt i dette når man har studert noen semestre, avslutter Hellsten.
AP170403 Har innsikt i de forutsetningene som ligger til grunn for langtidsplanen og kan bidra med kontinuitet i det videre planarbeidet.
AP170403 Har innsikt i de forutsetningene som ligger til grunn for langtidsplanen og kan bidra med kontinuitet i det videre planarbeidet.
AP170403 Man vil få bedre innsikt i dette når man har studert noen semestre, avslutter Hellsten.
FV170401 - Journalistene bak « Kongemakta » har løftet fram pengestrømmene til de kongelige, og ga folket innsikt i hvordan kongelig pengebruk kan skje uten god folkevalgt kontrol, heter det i juryens begrunnelse.
FV170401 | Utsikt minus innsikt
DN170401 En fersk oversikt utarbeidet av Norges Bank gir helt ny innsikt i gjeldssituasjonen i norske husholdninger.
DB170401 I juryens begrunnelse heter det, blant annet, at « journalistene bak « Kongemakta » har løftet fram pengestrømmene til de kongelige, og ga folket innsikt i hvordan kongelig pengebruk kan skje uten god folkevalgt kontroll ».
AP170331 Som Aftenposten har skrevet om, skal det både mot og innsikt til for å avsløre vold mot spedbarn : Hun oppdaget blåmerker på seks uker gamle Jakob.
AP170331 På den annen side kreves det høy faglig innsikt for å kunne gripe tidlig inn når tegnene på omsorgssvikt ikke er tydelige.
AA170330 Innsikt i elevenes læring og læringsprosesser er selve adelsmerket for lærerprofesjonen, og lærere deler derfor helt selvfølgelig myndighetenes ambisjoner om optimal læring for elevene i den norske skolen.
DB170329 Hvorfor det ikke lenger er gyldig innsikt , bør riksarkivarene redegjøre for.
DA170329 - De har innsett at « ingen avtale er bedre enn en dårlig avtale » ikke vil fungere, sier en ambassadør i Storbritannia med omfattende innsikt i EU til The Guardian.
AP170329 Som Hans Skjervheim har sagt før meg : « Skal man bruke mistankens hermeneutikk, må man ha mer innsikt i intensjonene til den man kritiserer enn det de selv har ».
AP170329 En slik innsikt er ikke blitt vist frem i denne saken.
VG170328innsikt : Her er den store Trump-guiden ¶
VG170328innsikt : Hemmelig plan torpederte Trumps helseplan ¶
SA170327 Oppfatningen om at en TIL-supporter skal heie på Glimt i alle andre kamper enn mot deres eget lag er noe som kommer fra folk uten innsikt i hva fotball dreier seg om.
DB170327 Hva som ble sagt her, har ikke kvinnen fått innsikt i.
DB170327 Jeg har for lengst gitt opp å prøve å forklare ikke-troende hva musikalens iboende appell er ( sanginnslagene er en snarvei til total emosjonell innsikt !
AP170327 Den mangelen på innsikt , hos såkalte fagpersoner/hjelpere, viser at det er viktig at vi politikere kontrollerer at pengene går til det de skal.
AP170326 » Og om seg selv sier Galtung : « Jeg har en innsikt som intet annet menneske i verden har. » | På 1990-tallet ble Sps opptur snudd til nedtur.
VG170325 - Hun fremsto for retten som en eldre dame med liten økonomiske innsikt og som totalt stolte på det hun oppfattet som en nær og personlig tilknytning til tiltalte.
BT170325 Årsaken er at britiske myndigheter ikke har konsultert Norge og andre naboland, eller gitt innsikt i analyser om konsekvensene ved en stor ulykke på atomkraftverket.
DA170324 Og det skal ikke mye politisk innsikt til for å se at det er krevende å drive dag til dag-ledelse av en utspillskåt bystyregruppe fra diverse flyplasser rundt omkring i verden.
DN170323 - Hvis brevet fra departementsråden er riktig gjengitt, så viser det et forsøk på å motvirke at offentligheten skal få innsikt i hvor dårlig det sto til.
DN170323 - Hvis brevet fra departementsråden er riktig gjengitt, så viser det et forsøk på å motvirke at offentligheten skal få innsikt i hvor dårlig det sto til.
AP170323 Førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, Espen Andersen, har god innsikt i luftfarten.
AA170323 - Hvis innholdet er riktig gjengitt i DN, så må vi forstå hemmeligholdet som et forsøk på å motvirke at offentligheten fikk innsikt i hvor dårlig det sto til, sier Støre til NTB.
DN170322 - Å kunne et språk eller ha innsikt i kulturforståelse og kommunikasjon, er egenskaper som veldig mange bedrifter etterspør, sier han.
DB170322 Før vi eventuelt gir ordre om etterforskning må skaffe meg bedre innsikt i saken, avslutter Soknes.
DA170322 Når Gyldendal nå utgir et utvalg av nobelprisvinnerens tidlige noveller i boka « Prospektkort » byr det på gledelige gjensyn og på ny innsikt .
AA170322 En faktor som representerer samfunnets maktapparat, men med et sivilt preg, med lokalkunnskap og innsikt i den lokale samfunnsutviklingen.
BT170320 En annen innsikt kan være at Emmanuel Macron vil være disponert til å følge Hillary-sporet i møte med Marine Le Pen i mai, dersom de to ender opp i tvekamp i siste runde av det franske presidentvalget.
BT170320 Far blir belønnet med en sterkere tilknytning til barna, og en større innsikt i familielivet.
BT170320 Far blir belønnet med en sterkere tilknytning til barna, og en større innsikt i familielivet.
DB170319 For en klokskap og innsikt .
VG170317 Det har vært en kartlegging av de dommerne som har vært tilgjengelig i utvalget og de vi tror har best innsikt i disse spørsmålene.
VG170317 - Vi mener at han gjennom sakene han har deltatt i, i CAS, har innsikt i de spørsmålene som CAS skal ta stilling til, fortsetter Hjort.
SA170317 Hun har innsikt og har opplevd oppturer og nedturer med landslaget før.
FV170317 Hun har innsikt og har opplevd oppturer og nedturer med landslaget før.
DA170317 - Det er bra om barn fra en tidlig alder får innsikt i hva som er hva som er en grei måte og ta på noen på, og at det er lov å si nei om noen tar på en, utdyper Sæhle til Dagsavisen.
AP170317 Hun har innsikt og har opplevd oppturer og nedturer med landslaget før.
AA170317 Man trenger heller ikke dyp politisk innsikt for å vite litt om maktforholdene.
DB170316 Det er viktig at du får snakket med rette person som har innsikt i det fagfeltet og den avdelingen som er relevant.
AP170316 Det er sunt å få litt innsikt i havregrøtens brutalitet, skriver Hanna Espevik ( 19 ).
AP170316 Det er sunt å få innsikt i havregrøtens brutalitet.
VG170315innsikt : Valget i Nederland er det første av flere skjebnevalg i Europa i år.
DB170315 Norwaco forvalter medlemmers rettigheter fordi hverken skuespillere eller Norsk Skuespillerforbund har tilstrekkelig innsikt eller forhandlingsstyrke i forhold til disse store internasjonale aktørene som Discovery, sier Bredmose til Dagbladet.
BT170315 Olin mangler innsikt i hva « tidlig innsats » innebærer.
BT170315 Men å si at « tidlig innsats kan fortrenge barnets livsviktige lek, fordi vi ikke stoler på kreftene i barnet selv, » vil jeg påstå skyldes manglende innsikt i hva arbeid etter prinsippet om tidlig innsats innebærer. | 13 tips til deg som ønsker å gi ungen din lav selvfølelse ¶
SA170314 Hun har brukt sin vitenskapelige innsikt og skarpsindighet til å endre vilkårene for den offentlige debatten og har dermed gjort filosofiske temaer relevante for et mye bredere publikum », heter det i begrunnelsen fra Holbergkomiteen.
BT170314 Hun har brukt sin vitenskapelige innsikt og skarpsindighet til å endre vilkårene for den offentlige debatten og har dermed gjort filosofiske temaer relevante for et mye bredere publikum », heter det i begrunnelsen fra Holbergkomiteen.
DN170313 Sist ut døren er Hans Erik Jacobsen, som har toppet en rekke kåringer over landets beste aksjeanalytiker for sin innsikt i industrisektoren og luftfart.
DB170310 Ofte har krimforfattere lang erfaring fra arbeidslivet, som kan bety innsikt i konfidensielt materiale.
DA170310 - Noen har spesifikke lærevansker som krever spesiell innsikt .
DA170309 Som vanlig scorer allikevel Farhadi skyhøyt når det gjelder psykologisk innsikt , empati og moralsk kompliserte, tredimensjonale menneskeskildringer.
VG170308 TV 2s ekspertkommentator under X Games i Hafjell denne uken har derfor innsikt i sponsor og inntektsverdenen tenåringen fra Dombås nå er blitt en del av.
DB170308 Vi må ha litt dypere innsikt , det er viktig at vi får klarhet i dette før vi tar noen endelige beslutninger, sier Meling.
DA170308 Gleden over det heftige språket er den store bonusen ved en roman som åpner opp for innsikt og innblikk i en nær, men likevel nesten ukjent del av nordisk historie.
DB170307 En roadmap for ryddesjauen bør selvsagt utarbeides av fagfolk med innsikt og kompetanse.
AA170307 Innsikt er en forutsetning for ansvarlig forvaltningsvirksomhet.
DN170305 Penetrasjonen er høy og de gode mobilnettene gir oss viktig innsikt i hvordan tjenesten fungerer på små skjermer, sier Hastings.
BT170305 » Historien har gitt meg ny innsikt .
AP170305 De lærer å slappe av og får innsikt i de utfordringene en fullpakket hverdag på videregående kan gi.
AP170305 De lærer å slappe av og får innsikt i de utfordringene en fullpakket hverdag på videregående kan gi.
VG170304 The New York Times har også skrevet at datamaskiner og telefoner har gitt informasjon om hva slags type angrep al-Qaida kunne planlegge i fremtiden, sammen med innsikt i nye typer skjulte eksplosiver de jobber med å fremstille.
DB170304 Nyquist forlot familien sin til fordel for å leve som en uteligger i 52 dager, noe som ga ham innsikt i hvordan rusmisbrukere og andre på gata har det i Norge.
DA170304 Det er to hovedvarianter av buddhistisk meditasjon, smatha - som fokuserer på ro og konsentrasjon, og vipassana - som fokuserer på innsikt og mindfulness, eller « oppmerksomt nærvær ».
DA170304 Unik innsikt i sykdommen fra noen som vet hva de snakker om, kombinert med et selvportrett av et kunstnerliv.
DA170304 Tre lange noveller, skrevet med varm empati og menneskelig innsikt , om vanlige folk som sliter litt.
DA170304 Unik innsikt i sykdommen fra noen som vet hva de snakker om, kombinert med et selvportrett av et kunstnerliv.
DA170304 Tre lange noveller, skrevet med varm empati og menneskelig innsikt , om vanlige folk som sliter litt.
SA170303 Her tenker jeg at det ligger et stort potensial i den kompetansen OLT Sør besitter, som talentfulle utøvere i startfasen fortjener å få innsikt i, slik at de slipper å gå i den fella.
FV170303 Her tenker jeg at det ligger et stort potensial i den kompetansen OLT Sør besitter, som talentfulle utøvere i startfasen fortjener å få innsikt i, slik at de slipper å gå i den fella.
VG170302innsikt : VGs store Trump-guide ¶
VG170302innsikt : VGs store Trump-guide ¶
DA170302 Disse umodne regitriksene klarer allikevel ikke forkle at « It's Only the End of the World » er oppsiktsvekkende fri for substans og psykologisk innsikt .
VG170301 Ikke fordi livet som voksen er verre, men fordi det ville gitt litt innsikt i en virkelighet som er like full av press, krav og forventninger - den er bare annerledes, fordi man forandrer seg som menneske og får mer erfaring med å håndtere livets harde kanter.
VG170228 At han også har brukt siste tiden til å skaffe seg innsikt i internasjonal fotball, med reisingen i regi av Toppfotballsenteret er ikke noe minus.
VG170228innsikt : Her er den store Trump-guiden ¶
VG170228innsikt : VGs store Trump-guide ¶
VG170228innsikt : VGs store Trump-guide ¶
VG170228innsikt : Slik har VG jobbet med saken ¶
SA170228 Årene som bød på skam, skyld og selvforakt, er blitt til innsikt og erfaring.
SA170228 Årene som bød på skam, skyld og selvforakt, er blitt til innsikt og erfaring.
FV170228 Årene som bød på skam, skyld og selvforakt, er blitt til innsikt og erfaring.
DB170228 HANDS ON : Konseptbilen skal gi publikum innsikt i hva slags bilfremtid vi kan vente oss noen år : Stadig mer autonom, oppkoblet og miljøbevisst.
DB170228 På Kulturrådets nettsider kan alle få innsikt i hvilke bøker som blir kjøpt inn og avslått, hvem som sitter i utvalgene og hvilke retningslinjer som gjelder.
BT170228 Årene som bød på skam, skyld og selvforakt, er blitt til innsikt og erfaring.
BT170228 Årene som bød på skam, skyld og selvforakt, er blitt til innsikt og erfaring.
AP170228 Årene som bød på skam, skyld og selvforakt, er blitt til innsikt og erfaring.
AP170228 Årene som bød på skam, skyld og selvforakt, er blitt til innsikt og erfaring.
VG170227 Til tross for at han utvandret fra Sverige i 1994 og at han ikke har noen formell kompetanse på feltet sier han at han har god innsikt i problemene i hjemlandet.
VG170227innsikt : VGs store Trump-guide ¶
VG170227innsikt : VGs store Trump-guide ¶
VG170227innsikt : VGs store Trump-guide ¶
SA170227 Vi har mistet et medmenneske med stor innsikt , sier han.
SA170227 Da må vi følge det opp og ha litt innsikt , sier Løfshus til Adresseavisen.
FV170227 Da må vi følge det opp og ha litt innsikt , sier Løfshus til Adresseavisen.
DN170227 januar tok Eiendomsmegler 1 i bruk en ny tjeneste der de bruker innsikt i hva du og jeg leter etter på Finn til å identifisere potensielle boligkjøpere de kan reklamere for.
DB170227 Vi har mistet et medmenneske med stor innsikt , sier han.
AP170227 Vi har mistet et medmenneske med stor innsikt , sier han.
AP170227 Da må vi følge det opp og ha litt innsikt , sier Løfshus til Adresseavisen.
AA170227 Vi har mistet et medmenneske med stor innsikt , sier han.
VG170226innsikt : VGs store Trump-guide ¶
VG170226innsikt : VGs store Trump-guide ¶
DB170226 - Vi har foreløpig ikke fått nærmere innsikt i omstendighetene, så jeg må vite mer før jeg uttaler meg ytterligere.
VG170225innsikt : VGs store Trump-guide ¶
DB170225 Det er jobben der du virkelig kan utmerke deg, jobben der du viser et stort engasjement og virkelig har innsikt i hva den går ut på.
DB170225 - Stikkordet er research og innsikt i jobben man søker.
DB170225 ¶ FÅR KJEFT : Kong Carl Gustaf sier mediene må vise verden at svensk integrering fungerer, mens Carl Bildt sår tvil om Trumps politiske innsikt .
DB170225 Bildt inviterer blant annet Trump til å faktisk besøke Sverige før han uttaler seg om landet, og går samtidig langt i å beskylde presidenten for å mangle politisk innsikt .
BT170225 På den måten får man mer innsikt i hva det egentlig innebærer å være for eksempel muslim, eller hva bar mitzvah egentlig er.
VG170224 Gabrielsen forklarer at når hun bruker seg selv i sakene, handler det ikke om å legitimere ting, men om å forsøke å få innsikt i et tema - som blant annet å legge seg på konsultasjonsbordet for å få en plastikkirurg til å vurdere underlivet.
VG170224 - Det er klart at en leder med Nelson Mandelas visjoner, kunnskaper, innsikt og utstråling kunne ha utgjort en forskjell og påvirket til at vi hadde fått en global styring på plass.
VG170224innsikt : Her er den store Trump-guiden ¶
SA170224 En kilde med god innsikt i prosessen forteller om misnøyen som oppsto i regjeringsapparatet : ¶
DB170224 Og jeg tenker ikke bare på anmeldere innen for eksempel teater og film, det er fortsatt noen skapende kritikere igjen som har kunnskap og innsikt nok til å bedømme verket i edruelig analyse, uberørt av ønsket om selv å bli sett.
DB170224 En krig til å røske opp i en gulpende lat dekadense, et ytre press som får folk til å verdsette seg og sitt og sine og hverandre noget bedre, og dermed søke mot dypere innsikt , menneskelighet, inderlighet og sannhet.
VG170223innsikt : Her er den store Trump-guiden ¶
SA170223 - Jeg har ikke noe innsikt i det.
AP170223 Som ordfører har jeg god innsikt .
AP170223 Vi bidrar med en norsk kontekst som gir både bredde, innsikt og motforestillinger der spørsmålene er mange.
VG170222innsikt : Her er den store Trump-guiden ¶
VG170222 Og det har gitt innsikt og inntrykk som jeg kommer til å bære med meg resten av livet.
DB170222 Så kan hver og en vurdere om noen har bedre innsikt i hverdagslige rutiner i norsk langrenn enn Marit Bjørgen.
DB170222 Ifølge stiftelsen Fritt Ord har Ajkic skapt stor innsikt i flyktningers situasjon, og tilført innvandrings- og integreringsdebatten nye perspektiver.
DA170222 Ikke minst gir han skikkelsen et hjerte, det eneste supermekanikeren Kjetil ikke har innsikt nok til å bøte.
VG170221innsikt : Her er den store Trump-guiden ¶
VG170221innsikt : Her er den store Trump-guiden ¶
DB170221 Stiftelsen Fritt Ord kaller NRKs TV-serie, der Ajkic er programleder, nyskapende og uttaler at den har skapt stor innsikt i flyktningers situasjon, og tilført innvandrings- og integreringsdebatten nye perspektiver.
DA170221 Han minnes Five som en dyktig, innsiktsfull og allsidig politiker med hadde bred innsikt både i nasjonal og internasjonal politikk.
BT170221 Stiftelsen Fritt Ord kaller NRKs TV-serie, der Ajkic er programleder, nyskapende og uttaler at den har skapt stor innsikt i flyktningers situasjon, og tilført innvandrings- og integreringsdebatten nye perspektiver.
BT170221 Samlokalisering kan legge til rette for tett tverrfaglig samarbeid, der perspektiver fra ulike fagfelt gjensidig beriker hverandre og skaper ny innsikt .
AA170221 Stiftelsen Fritt Ord kaller NRKs TV-serie, der Ajkic er programleder, nyskapende og uttaler at den har skapt stor innsikt i flyktningers situasjon, og tilført innvandrings- og integreringsdebatten nye perspektiver.
VG170220innsikt : Her er den store Trump-guiden ¶
VG170220 Willoch sier at Five hadde bred innsikt både i nasjonal og internasjonal politikk, og at hun utmerket seg med bred kontakt på tvers av alle partier.
VG170220 Hun var god og verdifull å samarbeide med, og hadde god innsikt på mange områder, sier Willoch.
VG170220 Hun var god og verdifull å samarbeide med, og hadde god innsikt på mange områder, sier Willoch.
DB170220 - Vi har ikke innsikt i selskapets økonomi, men baserer anslagene på det vi vet om inntekter, faste kostnader og dagbøter selskapet har fått, sier Fredriksen til Dagens Næringsliv.
DA170220 Mandag var representanter fra Stavanger Frp med på omvisning på kjøkkenet, for å få innsikt i hvordan maten produseres, og for å smake på den.
DA170220 - Vi har ikke innsikt i selskapets økonomi, men baserer anslagene på det vi vet om inntekter, faste kostnader og dagbøter selskapet har fått, sier Fredriksen til Dagens Næringsliv.
BT170220 Hun var rett og slett veldig populær, sier Willoch og legger til at Five hadde bred innsikt både i nasjonal og internasjonal politikk, og at hun utmerket seg med bred kontakt på tvers av alle partier.
AP170220 - Vi har ikke innsikt i selskapets økonomi, men baserer anslagene på det vi vet om inntekter, faste kostnader og dagbøter selskapet har fått, sier Fredriksen til Dagens Næringsliv.
AA170220 Willoch sier at Five hadde bred innsikt både i nasjonal og internasjonal politikk, og at hun utmerket seg med bred kontakt på tvers av alle partier.
AA170220 Hun var rett og slett veldig populær, sier Willoch og legger til at Five hadde bred innsikt både i nasjonal og internasjonal politikk, og at hun utmerket seg med bred kontakt på tvers av alle partier.
AA170220 Han minnes Five som en dyktig, innsiktsfull og allsidig politiker med hadde bred innsikt både i nasjonal og internasjonal politikk.
AA170220 - Vi har ikke innsikt i selskapets økonomi, men baserer anslagene på det vi vet om inntekter, faste kostnader og dagbøter selskapet har fått, sier Fredriksen til Dagens Næringsliv. ( ©NTB ) ¶
VG170219innsikt : Her er den store Trump-guiden ¶
VG170219innsikt : Her er den store Trump-guiden ¶
VG170219innsikt : Her er den store Trump-guiden ¶
VG170219innsikt : Her er den store Trump-guiden ¶
AP170219 Helsetjenesten, skolen og andre må raskt få innsikt i hvorfor de unge gjør dette for å forebygge og hjelpe, sier hun.
VG170218innsikt : Her er den store Trump-guiden ¶
VG170218innsikt : Her er den store Trump-guiden ¶
VG170218innsikt : Her er den store Trump-guiden ¶
VG170217innsikt : Her er den store Trump-guiden ¶
DN170217 Flere mener imidlertid at nordmenn har lav innsikt i andre forretningskikker, og den direkte stilen kan oppfattes som uhøflig eller for lite ydmyk.
DB170217 Utlendingene mente at de norske skiledernes vilje til å gi maksimal innsikt satte en standard for slike undersøkelser, og skrev i rapporten at dette er « forutsetningen for et aktivt etikkarbeid ».
AP170217 Kåringer som dette er et bidrag til å øke innsikt og kunnskap om hva som faktisk finnes av norsk design, og hva vi må gjøre fremover for å øke satsingen, sier hun.
AP170217 Kåringer som dette er et bidrag til å øke innsikt og kunnskap om hva som faktisk finnes av norsk design, og hva vi må gjøre fremover for å øke satsingen, sier hun.
DA170216 Rumenske nybølge-filmer er ikke akkurat preget av forrykende fremdrift, intensitet og dynamiske virkemidler, men langtekkelig eller ikke ; « Den store prøven » har uansett mye tungt tankegods og er laget med dyp psykologisk innsikt .
BT170216 I verste fall reduserer dette vår evne til å ta kloke beslutninger til rett tid, til å forstå at store rystelser langt unna kan få konsekvenser også her, og at det trengs klokskap og innsikt for å håndtere dem på human måte.
VG170215 Stor tidslinje : Få innsikt i Russland-kontroversene ¶
VG170215 Stor tidslinje : Få innsikt i Russland-kontroversene ¶
DB170215 UTSIKT : Kylie Jenner lar fansen få innsikt i livet hennes.
DA170215 Både Østerrike og psykologisk innsikt er viktige stikkord her.
BT170215 I dette arbeidet kommer innsikt og erfaringer fra Merverdiprogrammet til nytte.
FV170214 - Jeg merker også at folk i Norge vet veldig lite om Sverige, sier han videre og lister opp eksempler som manglende norsk innsikt i svensk flyktningproblematikk og feminisme.
DB170214 Det er en mangel på kritisk tenkning og respekt for kunnskap og innsikt som dominerer.
DA170214 Det er også en etisk avveining om hvor mye vi skal konkludere om skyldspørsmålet uten å ha fullstendig innsikt i saken.
AA170214 - Jeg merker også at folk i Norge vet veldig lite om Sverige, sier han videre og lister opp eksempler som manglende norsk innsikt i svensk flyktningproblematikk og feminisme.
AA170214 - Jeg merker også at folk i Norge vet veldig lite om Sverige, sier han videre og lister opp eksempler som manglende norsk innsikt i svensk flyktningproblematikk og feminisme.
DB170213 Dette løftet starter med å gi innsikt .
BT170213 Det var viktig å få flere sider av det begrunnet sånn at vi fikk innsikt i mer enn det Kulturrådet hadde innsikt i.
BT170213 Det var viktig å få flere sider av det begrunnet sånn at vi fikk innsikt i mer enn det Kulturrådet hadde innsikt i.
DA170212 Utsikten over Reine i Lofoten byr også på innsikt om Norges fiskerihistorie.
DA170212 Sammen med administrasjonskonsulent Reidar Stangenes i Norsk Kulturarv har han også plukket ut rundt 100 fantastiske utsiktspunkter rundt i Norge - som også gir deg innsikt i de spennende historiene og kulturarven på stedet.
AP170212 Nylig ble jeg oppringt av Aftenposten, som gjerne ville « gi meg en påskjønnelse » som mangeårig abonnent ; et tilbud om å abonnere på Innsikt , også.
DB170211 Grunnen til det ( til tross for at stoffet i seg selv sikkert er en hel bokhylle med krimromaner verdig ) er at jeg som ruspolitisk aktivist og skribent innehar det ørlille av innsikt du trenger for å forstå hvor fruktløs kampen mot narkotika, som dette sirkuset springer ut i fra, faktisk er.
SA170210 Magasinet Aftenposten Innsikt spør om vi fortjener navnet Homo Sapiens ( det kloke mennesket ).
AA170210 Den enkelte sak er unik, og det kreves derfor betydelig innsikt i en sak før man har tilstrekkelig grunnlag for å evaluere det som gjøres eller har blitt gjort.
VG170209 Bildene og filmene av de enorme havdyrene, de små lusene, mektige fjell og selve hovedpersonen - Havet ; opprørt, buldrende eller blankt - er med på å gi innsikt om havet som opprinnelse til det meste som beriker vår klode.
DA170209 Kommunen bør ha innsikt og oversikt, sier Kvadsheim til RA.
DA170209 Dag Mossige ( Ap ) og Bjarne Kvadsheim ( Sp ) etterlyser innsikt i mobbetall fra de private skolene i Stavanger kommune, og har bedt rådmannen ta initiativ til å hente inn denne informasjonen, selv om kommunen ikke formelt sett har tilsynsmyndighet.
DA170209 - Absurd at kommunen ikke har innsikt og oversikt, mener Dag Mossige ( Ap ) og Bjarne Kvadsheim ( Sp ).
BT170209 Det er også gledelig at både spillefilmer, dramaserier og animasjoner nå får tilbud om tilskudd i ordningen, og at et stort norsk prosjekt er blant dem, sier Stine Helgeland, avdelingsdirektør kommunikasjon, innsikt og internasjonale forhold ved Norsk filminstitutt, i en pressemelding.
VG170208innsikt : Trump kan tape i splittet høyesterett ¶
AP170208 Det gir oss innsikt i de utfordringene vi står overfor, og er nyttig når ulike næringer, forvaltning og samfunnet skal omstille seg til fremtidens klima.
AP170208 Det gir oss innsikt i de utfordringene vi står overfor, og er nyttig når ulike næringer, forvaltning og samfunnet skal omstille seg til fremtidens klima.
VG170207innsikt : Trump kan tape i splittet Høyesterett ¶
VG170207innsikt : Derfor må sykehusene gå med overskudd ¶
SA170207 « Elever som ønsker å forstå samfunnet vi lever i, bør tilbys innsikt i grunnleggende økonomiske sammenhenger », skriver Ola Kvaløy.
SA170207 Elever som ønsker å forstå samfunnet vi lever i, bør tilbys innsikt i grunnleggende økonomiske sammenhenger.
SA170207 Da trengs innsikt i de økonomiske tyngdelovene, som vil være noe av det eneste som består når markedene og teknologien endrer seg.
DB170207 Hun har ansvaret for at Oslos innbyggere og at vi som folkevalgte politikere skal få full innsikt i denne saken, sier Moxnes til Dagbladet.
VG170206 Du får spalter som gir oversikt over hva som har skjedd, og saker som kan gi litt ekstra innsikt .
VG170206 BAK NYHETENE : En seksjon med saker som gir ekstra innsikt i og på siden av nyhetsbildet.
SA170206 For demokratiet, for folks mulighet til uavhengig innsikt i samfunnsutviklingen og de politiske prosessene, for muligheten til å demme opp for falske nyheter og manipulasjon - ja, for det vi kan kalle sentrale verdier i det norske samfunnet, vil en svekkelse av norskprodusert journalistikk være svært skadelig.
SA170206 Aftenpostens syv magasiner, som Innsikt , Mat fra Norge og Historie, er eksempler på redaksjonelle produkter som vil bli hardt rammet av et forbud mot oppfølging av egne kunder.
DB170206 Han mener at dette gir innsikt i tankeprosessen til disse pasientene.
DB170206 Og han gjør alt dette på en måte som gjør at en sitter igjen med en bedre innsikt i hva som er kjennetegnene til Versace og hvordan Versace henger sammen med det vi ser i resten av moteverden.
BT170206 For demokratiet, for folks mulighet til uavhengig innsikt i samfunnsutviklingen og de politiske prosessene, for muligheten til å demme opp for falske nyheter og manipulasjon - ja, for det vi kan kalle sentrale verdier i det norske samfunnet, vil en svekkelse av norskprodusert journalistikk være svært skadelig.
BT170206 Aftenpostens seks magasiner, som Innsikt , Mat fra Norge og Historie, er eksempler på redaksjonelle produkter som vil bli hardt rammet av et forbud mot oppfølging av egne kunder.
AA170206 - Den årlige undersøkelsen gir viktig innsikt i hva studentene mener om kvaliteten i norsk høyere utdanning.
AP170204 Det krever litt innsikt , men det er ikke avansert å få det til å se ut som om e-posten kommer fra en du kjenner og har tillit til, sier Nils Kalstad Svendsen, leder for NTNUs Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi.
DB170203 Dagbladet har hatt full innsikt i enkeltsaken som satte spørsmålet på dagsorden, og avisas dekning har vært ryddig og illustrerende.
DB170203 Når landets klokeste hoder barker sammen ville man anta at målet vår å oppnå en slags innsikt på samfunnets vegne.
SA170202 - Vi hadde en dialog med Byåsen for å få innsikt i hva de kan tilby spillerne når det treningskultur, lagkamerater, økonomi og så videre.
AP170202 Foruten å gi verdifull innsikt i hvordan hjernen utvikler seg, kobles opp og virker, har den nye forskningen spennende perspektiver.
SA170201 Politisk retorikk på dette feltet er for lite basert på kunnskap og innsikt .
SA170201 Politikernes talemåter tyder for ofte på at de ikke har tilstrekkelig innsikt i kunnskapen som fins, eller at de velger å se bort fra den.
SA170201 Jeg savner at politikere som snakker mye om valgfrihet for familien, først og fremst i KrF, Frp og deler av Høyre, viser nødvendig innsikt - og at de tar hensyn til kunnskapen vi har når de gjør sine politiske vedtak.
BT170201 Vi har fått innsikt i det amerikanske folkets vilje.
BT170201 Vi har fått innsikt i det amerikanske folkets vilje.
AP170201 Panama Papers har gitt skattemyndighetene i de nesten 40 landene bedre innsikt i den rollen mellommenn og rådgivere spiller når det gjelder å opprette selskaper i skatteparadiser.
AP170201 Panama Papers har gitt skattemyndighetene i de nesten 40 landene bedre innsikt i den rollen mellommenn og rådgivere spiller når det gjelder å opprette selskaper i skatteparadiser.
DB170131 Som leder for Europarådet har Jagland god innsikt i hvilke tanker europeiske ledere nå gjør seg etter innsettelsen av Trump.
DB170131 I tillegg må de ha dyptgående innsikt i samtidsmusikkens historie, retninger og tradisjoner ?
SA170130 HMS er ikke bare « noe som noen holder på med », men må kobles opp mot innsikt og medspill på alle plan.
SA170130 - Hva kan man oppnå med en slik type samtale?- Man får innsikt i hva barnet holder på med og hvordan det tenker om sin situasjon.
SA170130 HMS er ikke bare « noe som noen holder på med », men må kobles opp mot innsikt og medspill på alle plan.
FV170130 - Hva kan man oppnå med en slik type samtale?- Man får innsikt i hva barnet holder på med og hvordan det tenker om sin situasjon.
BT170130 - Hva kan man oppnå med en slik type samtale?- Man får innsikt i hva barnet holder på med og hvordan det tenker om sin situasjon.
AP170130 - Hva kan man oppnå med en slik type samtale?- Man får innsikt i hva barnet holder på med og hvordan det tenker om sin situasjon.
BT170129 Prøvene skal gi innsikt i elevenes ferdigheter i lesing, skriving og regning.
BT170128 Dette er jo innsikt vi pessimister har sittet på i årevis.
BT170128 Dette er jo innsikt vi pessimister har sittet på i årevis.
SA170126 Takket være Therese Johaugs modige beslutning om å holde en åpen høring, har folk flest har fått ny innsikt og forståelse for dopingproblematikken.
FV170126 Takket være Therese Johaugs modige beslutning om å holde en åpen høring, har folk flest har fått ny innsikt og forståelse for dopingproblematikken.
DB170126 Det forutsetter imidlertid innsikt i hvilke parametre algoritmen styrer etter og hvilken informasjon som samles inn som bakgrunn for avgjørelsene.
BT170126 Takket være Therese Johaugs modige beslutning om å holde en åpen høring, har folk flest har fått ny innsikt og forståelse for dopingproblematikken.
DB170125 La dem få innsikt i familieøkonomien og verdien av ting, slik at de forstår at man ikke har mulighet til å kjøpe den dyreste vinterjakka, foreslår hun.
DB170125 Men det vil være en overdrivelse å si at den nye verdensorden - Trumps verdensorden - vil være bygget på kunnskap og dyp innsikt .
DN170124 Innleggsforfatternes masteroppgave gir ny innsikt i hvordan Schibsted Norge har håndtert utfordringene ved å slå sammen desker og redaksjoner på tvers av produkter.
BT170124 Jeg fikk oppleve på nært hold hvor seriøst og samvittighetsfullt Merete gikk inn i arbeidet med en rolle, stor som liten, alltid med et kritisk blikk på språket som røpet både tekstforståelse og litterær innsikt .
AP170124 - Vi mener det er riktig at kommunerevisjonen, som er et uavhengig organ med meget god innsikt i kommunen, gransker alt som har skjedd i denne saken på oppdrag fra bystyret, sier Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg.
DB170121 Det var som hans dype innsikt i operakunsten begynte akkurat her, Venezia år 1600, med oppfinnelsen av den musikkdramatiske form.
DB170121 De mangler juristens evner og kunnskap til å veie bevis, vurdere skyldspørsmål og ha innsikt i jussens kompliserte verden.
DB170119 Skepsisen bygde på at vanlige folk ikke i tilstrekkelig grad kan veie bevis, håndtere skyldspørsmålene og ha innsikt i jussens komplekse verden.
DB170117 Og de konkrete bevisene vi har fått innsikt i, viser at beslutningen kan forsvares.
DB170116 Ettersom smykket til Cohn er likt smykket som tilhørte Anne Frank, håper forskerne også at funnet skal bidra til ytterligere innsikt i livet og døden til jenta bak den berømte krigsdagboken.
DB170116 Det er i dette språket de må ha et stort nok ordforråd og en god nok innsikt i språklige konstruksjoner til å kunne finne presise uttrykk for hva de føler og tenker.
DN170115 Jeg var for eksempel treningsinstruktør før jeg fikk barn, og det å ha vært der ute hvor produktet blir skapt og levert, har gitt meg verdifull kunnskap og innsikt i jobben min.
SA170113 - Vi er veldig fornøyd med en slik løsning siden Kristin allerede har god innsikt i Stavanger Sentrum AS og kjenner arbeidet godt.
AP170113 Det betyr at utvalgets medlemmer har innsikt i hemmeligheter.
AP170113 Det betyr at utvalgets medlemmer har innsikt i hemmeligheter.
AP170112 « Vi gir beslutningstagere strategisk innsikt , etterretninger og etterforskningstjenester ».
AP170112 Motstanderresearch kan på sitt beste gi velgerne innsikt i ting som de burde få vite om, som for eksempel at en kandidat endret et politisk standpunkt like etter at de mottok et valgkampbidrag.
AP170112 « Vi gir beslutningstagere strategisk innsikt , etterretninger og etterforskningstjenester ».
SA170111 « Fint å gi barna innsikt i at det man spiser er levende vesener, og på den måten muligens sikre at de respekterer det i større grad.
FV170111 « Fint å gi barna innsikt i at det man spiser er levende vesener, og på den måten muligens sikre at de respekterer det i større grad.
DB170111 Han var en person med unik innsikt i lukkede miljøer og utenfor landegrensene.
DB170111 ¶ SUSIES SALOON : Denne baren, som ligger nær Dam-torget i Amsterdam, skal ifølge Eirik Jensen vært et sted hvor Gjermund Cappelen møtte folk som ga ham innsikt i narkotikavirksomhet på europeisk nivå med forgreininger til Norge.
DB170111 » « Fint å gi barna innsikt i at det man spiser er levende vesener, og på den måten muligens sikre at de respekterer det i større grad.
BT170111 Unik innsikt
BT170111 - I disse årene vi har hatt samarbeid med ham som kilde, skjønte vi at Gjermund Cappelen var en person med unik innsikt , også internasjonalt, sa Jensen.
BT170111 « Fint å gi barna innsikt i at det man spiser er levende vesener, og på den måten muligens sikre at de respekterer det i større grad.
AP170111 - Vi forsto tidlig at Gjermund Cappelen var en person med unik innsikt , spesielt i lukkede miljøer, også utenfor landets grenser.
AP170111 - Vi forsto tidlig at Gjermund Cappelen var en person med unik innsikt , spesielt i lukkede miljøer, også utenfor landets grenser.
AP170111 - I disse årene vi har hatt dette samarbeidet, forsto vi tidlig at Gjermund Cappelen var en person med unik innsikt , spesielt i lukkede miljøer, også utenfor landets grenser.
AP170111 « Fint å gi barna innsikt i at det man spiser er levende vesener, og på den måten muligens sikre at de respekterer det i større grad.
DB170110 Dette kan stimuleres av å få utenfrablikk på seg selv og sitt eget samfunn - og gjennom å få innsikt i historiske, sosiologiske eller sosialantropologiske perspektiver, eller gjennom kunnskap om språk og fortellinger.
DB170109 For arbeidet har han blant annet mottatt utmerkelsen « Politikammerets ur », for utførelse av tjenesten med særlig dyktighet, god innsikt og stor innsatsvilje.
DB170109 » « Mine elever hadde hatt veldig godt av mer innsikt .
AP170108 Innsikt i disse hendelsene er nødvendig for å unngå at det gjentar seg.
AP170108 Storskog-saken illustrerer at norsk-russiske relasjoner blir skadelidende når de overlates til justispolitikere med begrenset innsikt i saksfeltet, men tilsynelatende ubegrenset markeringsbehov.
SA170106 Liten innsikt .
SA170106 Johan Kaggestad, med god innsikt i sykling, og ekspertkommentator i TV2, sa det slik : ¶
SA170106 Jeg vet ikke hvor mye jeg skal si, men dette viser at det er relativt liten innsikt i hvilken prestasjon « Doffen » sto for i Doha ».
FV170106 Liten innsikt .
FV170106 Johan Kaggestad, med god innsikt i sykling, og ekspertkommentator i TV2, sa det slik : ¶
FV170106 Jeg vet ikke hvor mye jeg skal si, men dette viser at det er relativt liten innsikt i hvilken prestasjon « Doffen » sto for i Doha ».
DB170106 Ifølge avisa er hans 140-tegn lange meldinger akkurat nå den beste måten å få innsikt i hans utenrikspolitikk på.
BT170106 Liten innsikt .
BT170106 Johan Kaggestad, med god innsikt i sykling, og ekspertkommentator i TV2, sa det slik : ¶
BT170106 Jeg vet ikke hvor mye jeg skal si, men dette viser at det er relativt liten innsikt i hvilken prestasjon « Doffen » sto for i Doha ».
AP170106 Pettersons kollega i referansegruppen, Lars Borgersrud, sier at gruppen ikke har fått innsikt i noen av navnene på de over 1200 nordmennene som er foreslått dekorert.
AP170106 Liten innsikt .
AP170106 Johan Kaggestad, med god innsikt i sykling, og ekspertkommentator i TV2, sa det slik : ¶
AP170106 Jeg vet ikke hvor mye jeg skal si, men dette viser at det er relativt liten innsikt i hvilken prestasjon « Doffen » sto for i Doha ».
DB170105 Endringer i hjernen kan også gi redusert evne til innsikt og dårligere dømmekraft.
BT170105 Innsikt i vår felles kulturhistorie er en sentral del av allmenndannelsen, og en bred samtale om kunst er hjertelig velkommen.
BT170105 Innsikt i vår felles kulturhistorie er en sentral del av allmenndannelsen, og en bred samtale om kunst er hjertelig velkommen.
DN170104 Med en lang rekke milliardsuksesser bak seg har han demonstrert en fantastisk timing og innsikt i hva som kan bli stort, og derfor kan det være verdt å lytte til hvilke teknologier han vil sette penger på fremover.
DB170104 Han hadde også en annen sentral innsikt .
BT170102 | Kollektivtrafikken må langt ut av byen ¶ Innsikt : Bergen er en veldig trang by, og egentlig for liten til å ha trøbbel med biltrafikk og forurensning.
AP161224 Her er hele lovforslaget og høringsnotatet med masse innsikt om selvkjørende biler.
AP161224 Her er hele lovforslaget og høringsnotatet med masse innsikt om selvkjørende biler.
AP161222 - Din historie ga innsikt .
SA161221 - Jeg vet ikke hvor mye jeg skal si, men dette viser at det er relativt liten innsikt i hvilken prestasjon « Doffen » sto for i Doha, fortsetter han.
BT161221 - Jeg vet ikke hvor mye jeg skal si, men dette viser at det er relativt liten innsikt i hvilken prestasjon « Doffen » sto for i Doha, fortsetter han.
AP161125 Men det finnes faktisk forskning på samleiehyppigheten i Norge som kan gi verdifull innsikt .
AP161028 Disse har gitt innsikt i hennes valgkamp.
SA161013 - Hva kan man oppnå med en slik type samtale?- Man får innsikt i hva barnet holder på med og hvordan det tenker om sin situasjon.
FV161013 - Hva kan man oppnå med en slik type samtale?- Man får innsikt i hva barnet holder på med og hvordan det tenker om sin situasjon.
BT161013 - Hva kan man oppnå med en slik type samtale?- Man får innsikt i hva barnet holder på med og hvordan det tenker om sin situasjon.
AP161008 Iben Akerlie viser uvanlig innsikt i mobbingens mekanismer.
AP161008 Iben Akerlie kombinerer kunnskap om hvordan dagens digitale mobbing foregår med innsikt i menneskenaturens svakheter.
SA161001 Ved å utfordre hverandres løsninger på tvers av fag og oppgaver, utvikles innsikt i hvordan andre ser situasjonen.
SA161001 For å forstå hvordan plogene skal utformes, behøves de innsikt hvordan bønder i ulike regioner pløyer og lever.
SA161001 Dette gav dem mye erfaring og innsikt i ulike fag og yrker, og gjorde det lett å trekke andre uformelt inn i diskusjoner om løsninger.
SA161001 De utviklet sin kunnskap gjennom kontakt med utlandet og tok teknologisk innsikt med seg hjem.
AP160912 To motpoler med helt ulik innsikt i finansielle finesser.
AP160912 Klubbvertinnen Lulu og Finansfrue Therés er på mange måter i hver sin ende av skalaen når det gjelder innsikt i finans og økonomi.
AP160910 Selv om Cave mot slutten av Andrew Dominiks dokumentarfilm One More Time With Feeling, som vises på kino nå, spør seg selv i en blanding av følelsesmessig kaos og innsikt : « When did you become an object of pity ? ».
AP160828 Han velger kunnskap, innsikt og sunn fornuft.
SA160826 - Ja, jeg kan forstå at folk som ikke har innsikt i hvordan toppidretten driver i detalj, kan synes at dette virker rart.
FV160826 - Ja, jeg kan forstå at folk som ikke har innsikt i hvordan toppidretten driver i detalj, kan synes at dette virker rart.
BT160826 - Ja, jeg kan forstå at folk som ikke har innsikt i hvordan toppidretten driver i detalj, kan synes at dette virker rart.
AP160826 - Ja, jeg kan forstå at folk som ikke har innsikt i hvordan toppidretten driver i detalj, kan synes at dette virker rart.
AP160821 Prosjektet vil kunne bidra med konkret og aktuell kunnskap og innsikt både om norsk politiledelse, utfordringene ved lederskap i politiet og viktige sider ved ledelseskulturen i norsk politi.
SA160807 Suksesserien til TV2 fortsetter med en jubileumsutgave, og Solli har fått innsikt i hvordan det er å drive en gård slik man gjorde i Norge for hundre år siden.
AP160807 Suksesserien til TV2 fortsetter med en jubileumsutgave, og Solli har fått innsikt i hvordan det er å drive en gård slik man gjorde i Norge for hundre år siden.
AP160806 De tegnes med adskillig innsikt og innlevelse.
SA160618 Det er faktisk litt synd på Skartveit og likesinnede som har så liten innsikt i menneskesinnet og så lite kunnskap.
SA160618 Det er faktisk litt synd på Skartveit og likesinnede som har så liten innsikt i menneskesinnet og så lite kunnskap når de uttaler seg.
DB160610 Men en av de få som har innsikt i filmens innhold, er filmkonsulent Kristine Ann Skaret ved Norsk filminstitutt, som ga dokumentaren 3.1 millioner kroner i filmstøtte.
DB160604 Gjennom innsikt om forretningsmessige disposisjoner styrket han sin maktposisjon.
DB160604 Arve Solstad hadde dyp kunnskap om nordisk politikk, og utviklet også god innsikt i amerikansk politikk og historie gjennom reiser der bagasjen var bøker, tidsskrifter og aviser.
AP160525 Men der både Om høsten og Om vinteren gir inntrykk av å være løsrevne skriveøvelser - riktignok ofte av høy kvalitet - virker romanformen drevet frem av en innsikt i datterens fremste behov : Å forstå den sammenhengen hun selv inngår i.
SA160509 Det er skremmende å tenke på hvor mange skolebarn som på denne måten går glipp av selv de enkleste opplevelser og eksperimenter som vil kunne ført til viktig innsikt , refleksjoner og læring.
SA160509 Allmennkunnskapen om naturen, innsikt og erfaring fra enkle naturfenomener, er i dag redusert på bekostning av utvikling av nye læringsmål.
AP160428 Nå som vi i større grad mestrer bruken av molekylære verktøy, som DNA-analyser, får vi verdifull innsikt i naturens mangfold.
AP160419 For å gjøre det om til et børsnotert selskap vil saudiene måtte gi omverdenen en helt annen type innsikt i hvordan Aramco opererer.
AP160419 For å gjøre det om til et børsnotert selskap vil saudiene måtte gi omverdenen en helt annen type innsikt i hvordan Aramco opererer.
AP160415 De siste dagene har vi kontaktet de aller fleste av dem for å få dypere innsikt i hvordan DNB gjennom sitt selskap i Luxembourg har operert for å overtale kunder til å pløye sparepengene sine inn i selskaper på Seychellene.
AP160415 Aftenpostens avsløringer den siste tiden har gitt offentligheten innsikt i hvordan store pengesummer på intrikat vis flyttes på kryss og tvers av landegrenser.
AP160413 Så kan vi som bor her få innsikt i de store kulturbegivenhetene i hele området, strukturen i næringslivet, korrupsjon i en kommune jeg ikke nødvendigvis bor i selv.
BT160412 Programmer som dette gir innsikt i psykologien som fag, og støtter opp rundt kollektive tanker om hva psykologi er.
BT160412 Det siste i rekken er NRKs « Jeg mot meg » som gir allmennheten økt innsikt i diagnoser flere unge sliter med i dag.
AP160411 Innsikt og kunnskap om et problem er utgangspunktet for å gjøre noe med det.
AP160410 Alle land skal ikke ha den samme velferdsstaten, men i demokratier kan nettopp innsikt i at skatteregimene er så ulike gi en politisk debatt som utfordrer de mest ekstreme eksemplene.
AP160405 Fravær av effektivt kildevern ville hindre viktig innsikt .
SA160404 At råvaresalg ikke er den smarteste måten å tjene penger på, burde jo være etablert innsikt i vår postindustrielle tid.
AP160403 - Jeg tar det for gitt at DNB bidrar til full åpenhet, slik at vi får full innsikt i hva de har bedrevet, og hva som har vært beveggrunnene.
AP160403 Petersburg, hvor både avstandene og køene blir stadig større, vil det kreve hurtigere avgjørelser, videre horisonter og et helt annet nivå av teknologisk innsikt enn det vi har sett til nå.
AP160403 Avsløringene av nettverket rundt Russlands president Vladimir Putin gir en sjelden innsikt i de mørke rom i det russiske systemet.
AP160403 Den siste hovedbolken vil handle om å gi innsikt i den svært omfattende, internasjonale virksomheten som skjer i grenselandet mellom smart skatteplanlegging og ren skatteunndragelse.
AP160403 Avsløringene vil også gi innsikt i hvordan et advokatfirma som Mossack Fonseca bistår med å opprette nettverk av postbokssselskaper og hvordan disse opereres.
AP160402 Tallene fra TBU gir partene oversikt, innsikt og sammenligningsgrunnlag.
AP160402 Oversikt, innsikt og sammenligningsgrunnlag ¶
AP160330 Det gjør vi med innsikt i hvordan økonomien utvikler seg, sier hun.
SA160329 - Instagram som først og fremst er en tjeneste hvor man deler bilder, ønsker med dette å synliggjøre hvordan også video engasjerer, sier Nygård-Hansen, som etterlyser verktøy som kan gi mer innsikt i hva som fungerer, eskempelvis hvor lange Instagram-videoer bør være.
BT160329 - Instagram som først og fremst er en tjeneste hvor man deler bilder, ønsker med dette å synliggjøre hvordan også video engasjerer, sier Nygård-Hansen, som etterlyser verktøy som kan gi mer innsikt i hva som fungerer, eskempelvis hvor lange Instagram-videoer bør være.
AP160329 - Instagram som først og fremst er en tjeneste hvor man deler bilder, ønsker med dette å synliggjøre hvordan også video engasjerer, sier Nygård-Hansen, som etterlyser verktøy som kan gi mer innsikt i hva som fungerer, eskempelvis hvor lange Instagram-videoer bør være.
AP160328 september 2011 har de europeiske landene samlet mye erfaring og innsikt , og mange metoder er blitt prøvd.
AP160322 Folk som ikke visste mye om korrupsjonen, har nå fått innsikt i det.
AP160322 Jens Stoltenberg og de rødgrønne gjorde også det, og begrunnelsen er som regel den samme : Velgerne må få innsikt i det som skjer under radaren til mediene, alt som viser at Regjeringen følger opp valgløftene, som viser at det betyr noe hvem som styrer Norge - og dermed hvem velgerne bør stemme på ved neste korsvei.
AP160317 Å tie ihjel er ikke noe man skal drive med i et demokrati som setter pressefrihet, innsikt og borgernes rett til å forstå sin egen samtid høyt.
AP160313 - Vi har ikke detaljert innsikt , men har fått signaler om at søkerne i år er kvalifiserte og oppfyller karakterkravene, sier Teig.
SA160309 Vi har fått innsikt i ansattes fortvilte og forgjeves forsøk på å få til samarbeid om disse barna, på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå - mellom barnevern, psykiatri, rusinstitusjon, skole og Nav.
SA160309 Vi har fått innsikt i ansattes fortvilte og forgjeves forsøk på å få til samarbeid om disse barna, på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå - mellom barnevern, psykiatri, rusinstitusjon, skole og Nav.
AP160307 Kontakten med det norske samfunnet er avgjørende for å få innsikt og kunnskap om lover, regler, verdier og syn på barneoppdragelse.
AP160307 Kontakten med det norske samfunnet er avgjørende for å få innsikt og kunnskap om lover, regler, verdier og syn på barneoppdragelse.
DA160231 Å gå ned på nattbemanning og i helg viser lite innsikt fra ledelsens side i tjenesten.
AP160229 Det ligger en slags resignert innsikt bak realismen i hennes erkjennelse : ¶ 3rd-party-bio ¶
AP160228 Det vil gi en unik innsikt i sykkeltrafikken som få andre byer kan vise maken til, sier Gjøs.
BT160218 Innsikt : Hvordan virker vaksinen ?
AP160216 Samtidig skriver Listhaug at regjeringen likevel er « svært opptatt av å få god innsikt i hvordan de ulike forlikspartene nå tenker om forslagene ».
AP160216 Gode beslutninger tas på grunnlag av fakta, kunnskap og innsikt .
AP160216 Det krever teknologisk innsikt , idet store deler av en sykepleiers hverdag i kliniske avdelinger, både på sykehus og i kommunehelsetjenesten, består i å kunne ta i bruk en stadig økende mengde medisinsk-teknisk utstyr.
SA160213 Du får mer forståelse og innsikt , og setter mer pris på familie og venner.
AP160210 Jeg ser sammenhengene og mekanismene i idretten med mye mer innsikt .
AP160206 Nå får russere for første gang innsikt i presidentdøtrenes liv, privilegier og rikdom.
AP160205 - Jeg synes folk som ikke har så god innsikt i hva som skjedde ikke burde uttale seg.
DA160204 Men der har du problemet med å gi en rolle som dette til en etablert skuespiller, fremfor en ekte transperson som kunne bidratt med personlig innsikt .
AP160202 Ifølge Barth skulle formidlingen være profesjonell, utstillingene skulle speile antropologisk innsikt .
AP160128 - Dette er en faglig basert avgjørelse fra POD som jeg som politiker ikke har innsikt i.
BT160127 TV2 viste nylig et team med journalister som går ‘under cover' som flyktninger for å få innsikt i menneskeskjebner og menneskesmugling.
AP160127 Det gir deg en helt unik tilstand av tilstedeværelse og en innsikt i hvordan livet og intrigene ved hoffet var.
AP160126 Meningen med lekser er at vi skal repetere det vi lærte på skolen og få bedre innsikt .
AP160122 I sin omfattende og høyt ansette biografi om Adolf Hitler, ga historikeren Ian Kershaw innsikt i hvordan autoritære systemer kan fungere.
AP160113 Aftenposten har snakket med en rekke kilder med innsikt i interne prosesser som har pågått i bispedømmet siden Fylkesmannen i Oslo og Akershus i november 2014 fattet vedtak om opprydding i medlemsregisteret til Den katolske kirke i Norge.
AP160112 Spisset Vernepliktsunderøkelse for å få enda bedre innsikt i trakassering og mobbingSoldataksjonen initiert av Tillitsmannsordningen i Forsvaret - « Gjensidig respekt et felles forsvar»Flere forskningsprosjekter som skal gjøre Forsvaret bedre rustet.
AP160107 - Med vannkraft som utgangspunkt, har norske bedrifter utviklet teknologi, styringssystemer, markedsstrukturer og digital innsikt i verdensklasse.
AP160106 På 1990-tallet fikk landet innsikt i Pakistans atomprogram og teknologi.
AP160103 Hanshaugen besøkte Thorkildsen omsorgsboligene Omsorg+ på Lovisenberg, der hun fikk innsikt i nettopp det arbeidet som gjøres for at eldre skal kunne bo i sine egne leiligheter så lenge som mulig.
AP160103 I USA har de siste to årenes dramatiske begivenheter utløst en debatt om Vesten har god nok innsikt i hva som skjer i Russland, følge Washington Post.
AP160102 Så sitter du der i " oversikten " og fatter beslutninger uten innsikt .
AP160102 Som leder har man oversikt, men ikke mulighet til å ha innsikt i alt.
AP160102 I endringsfaser som den vi er inne i, er det ekstra viktig å ha tett dialog mellom innsikt og oversikt.
AP160102 De som sitter med innsikt slipper for sjelden til med dem blant de som har oversikten.
AP160102 Da er det ekstra viktig å klare å kombinere innsikt og oversikt.
AP160101 Gjennom 25 år har de med klokskap, innsikt og omtanke bidratt til samholdet og fellesskapet som kjennetegner Norge.
AP160101> Gjennom 25 år har de med klokskap, innsikt og omtanke bidratt til samholdet og fellesskapet som kjennetegner Norge.
AP160101> target="avis" href= Gjennom 25 år har de med klokskap, innsikt og omtanke bidratt til samholdet og fellesskapet som kjennetegner Norge.
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= Gjennom 25 år har de med klokskap, innsikt og omtanke bidratt til samholdet og fellesskapet som kjennetegner Norge.
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Gjennom 25 år har de med klokskap, innsikt og omtanke bidratt til samholdet og fellesskapet som kjennetegner Norge.