AP170301 Det vil hjelpe godt, som innsatstog i rushtiden.
AP170301 Det vil hjelpe godt, som innsatstog i rushtiden.
AP160923 Mitt eget innsatstog er så fullt at jeg heller tar et tog som starter fra Kolbotn.
AP160923 - Vi prøver å avhjelpe med innsatstog ( ekstratog ), som gjerne går i doble sett.