AP170617 Furseth hevder at Innovasjonstalen strider med vår visjon om å gi lokale ideer globale muligheter.
AP170614 Innovasjon Norge-leder Anita Krohn Traaseth holdt innovasjonstalen 2017 på Sentralen i Oslo.
AP170614 En skulle nærmest tro at innovasjonstalen 2017 var et resymé av politiske debatter som har gått trøtt.
AP170608 Innovasjon Norge tar i « Innovasjonstalen » til orde for at økt produktivitet i offentlig sektor er nødvendig for å sikre en bærekraftig velferdsstat i fremtiden.