DB170109 Under dagens innledningsforedag , brukte statsadvokat Alfheim tid på denne dommen for å bevise hvilken hasjbaron Cappelen har vært og for å belyse at dette ikke er oppspinn fra Cappelens side, slik som Jensens forsvarere påstår, ifølge ham.
DB170109 Jeg kan ikke risikere at retten sitter igjen med et slikt inntrykk av dette, sa Alfheim i sitt innledningsforedag .