SA170105 Har du telefonen på innelommen hele tiden, er også risikoen for kondens mindre enn om den er iskald når du legger deni lommen.
FV170105 Har du telefonen på innelommen hele tiden, er også risikoen for kondens mindre enn om den er iskald når du legger deni lommen.
BT170105 Har du telefonen på innelommen hele tiden, er også risikoen for kondens mindre enn om den er iskald når du legger deni lommen.
AP170105 Har du telefonen på innelommen hele tiden, er også risikoen for kondens mindre enn om den er iskald når du legger deni lommen.