DN171020 Ifølge Tolldirektoratet er varebilen ombygget for smugling og Tolletaten ønsker derfor å inndra bilen.
DB171020 Ifølge Tolldirektoratet er varebilen ombygget for smugling og Tolletaten ønsker derfor å inndra bilen.
AA171018 To år av fengselsstraffen er gjort betinget, og Asker og Bærum tingrett besluttet også å inndra vel 14,7 millioner kroner de mener 58-åringen fikk i utbytte fra de straffbare handlingene.
AP171010https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/RJjzA/Dagens-kortinnlegg_-onsdag-11-oktober Barnevernet kontaktes ved mistanke om omsorgssvikt uansett og fagpersoner kan inndra yrkeslisenser ved behov selv om vi har avkriminalisert.
DB170824 Vi kan inndra førerkortet dersom forseelsen er alvorlig.
VG170710 Men alternativet er å inndra barnas pass ved sterk mistanke om kulturrehabilitering.
DB170709 Tingrettsdommer Svein Åge Skålnes avviste et krav fra settepolitimesteren, som førte saken som konstituert statsadvokat, om å inndra mannens førerkort i ett år.
DB170708 juni 2009 ble han dømt til 150 år i fengsel, og myndighetene satte i gang arbeidet med å inndra 17 milliarder dollar.
BT170630https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Vi-foler-oss-makteslose-i-mote-med-skolen-335796b.html Når skolen responderer på utagerende atferd med å inndra friminutt, ekskludering av svømming eller plassering av ekstra voksne med voktermandat, uteblir en varig løsning.
AA170627 Dermed står dommen fra tingretten, hvor Utlendingsnemndas ( UNE ) vedtak om å inndra oppholdstillatelsen og asylstatusen ble erklært ugyldig.
DB170611 Politiet har gått fra å avskilte biler, til å inndra førerkort og beløp i hundretusenkronersklassen fra Uber-sjåfører i Norge.
BT170530 FØRST UTE : Australia er først ute med å inndra passene til personer som har begått overgrep mot barn, opplyser utenriksminister Julie Bishop.
DA170526 Vil inndra
DB170519 Spesialenheten vil inndra 2 450 000 kroner som fortjeneste for straffbar handling.
BT170519 Vil inndra 2,45 millioner kroner ¶
AP170519 Vil inndra 2,45 millioner kroner ¶
AP170428 Ikke minst sier Høyesterett at mannen ikke kan dømmes til inndragning av alle millionene, fordi det ikke finnes noen millioner å inndra .
DB170425 Han minner om at politiet kan inndra førerkortet kombinert med saftige bøter til bilførere som ikke tar føreforholdene alvorlig og legger i vei med sommerdekk.
AA170405 Etter å ha undersøkt ny dokumentasjon, har Utlendingsnemnda ( UNE ) besluttet å ikke gjøre om vedtaket om å inndra Mahad Abib Mahamuds norske statsborgerskap.
AA170404 - Slik retten ser det er det ikke tilstrekkelig å inndra siktedes pass og pålegge meldeplikt.
VG170330 Har man en helsetilstand som gir svekket kjøreevne og varer mer enn seks måneder, skal legen melde dette til Fylkesmannen som vurderer om hun skal anbefale politiet å inndra førerkortet.
FV170328 Påtalemyndigheten ville i tillegg inndra 33.000 kroner som ble funnet i 30-åringens bil.
FV170328 Men Kristiansand tingrett har kun funnet grunnlag for å inndra 4500 kroner, som de mener var kvinnens utbytte etter salg av glassene med Rivotril til rusmisbrukeren.
DB170328 Arbeidsgiver var imidlertid snarrådig og svarte med å inndra feriebonusen til de ansatte.
VG170327 På tide å inndra statsstøtten ¶
VG170327 Kanskje er det på tide å inndra statsstøtten til enkelte trossamfunn om de ikke kan innrette seg etter de grunnleggende og universelle menneskerettighetene.
AA170327 Barnevernet bør kunne inndra mobiltelefonen eller PC-en til ungdommer i barnevernsinstitusjoner i åtte uker fra inntak, ifølge barneministeren.
VG170321 Skolesystemet fortoner seg som en « koseskole », og nå må skoleverket stramme grepet : å begynne og låse døren til klasserommet når timen begynner, bortvise elever som lager bråk eller gi dem gjensitting, og inndra mobiler og PC-er.
AA170315 | Truer med å inndra skjenkebevilllingen ¶
AA170310 Det er trolig første gang staten ønsker å inndra digital valuta.
BT170303 Politiet valgte likevel å inndra førerretten hans.
SA170223 Bare i fjor vedtok UDI å inndra passet til 64 personer.
AP170222 Bare i fjor vedtok UDI å inndra passet til 64 personer.
SA170210 Politikere vil gjøre det lettere å inndra verdier.
DA170210 Politikere vil gjøre det lettere å inndra verdier.
AA170210 Politikere vil gjøre det lettere å inndra verdier.
DB170107 Ved beslag i grensekontrollen av enkelte varetyper som alkoholholdige drikker og tobakk kan Tolletaten inndra varene og ilegge forenklet forelegg.
AP161230https://www.aftenposten.no/verden/Her-er-luksuslandstedene-russerne-kastes-ut-av-i-USA-612019b.html Den gang reagerte lokale myndigheter ved å inndra russerne parkeringsbevis og nekte dem adgang til tennisklubben.
AP161215https://www.aftenposten.no/norge/Taxisjafor-fratatt-forerkortet-etter-1100-Uber-oppdrag-Politiet-har-slatt-til-mot-minst-70-Uber-sjaforer-610413b.html Politiet kan også inndra førerkortet til personer som dømmes for brudd på yrkestransportloven.
AP161106 Selskapet kan inndra planlagt ferie når som helst.
AP160629https://www.aftenposten.no/osloby/Kommunen-snur-Bla-far-fortsatt-skjenke-alkohol---inntil-videre-585564b.html Ønsket om å inndra Blås skjenkebevilling kommer fra Oslo-politiet.
AP160629 Ønsket om å inndra Blås skjenkebevilling kommer fra Oslo-politiet.
AP160309https://www.aftenposten.no/osloby/Galgeberg-skytingen-Mann-siktet-for-angrep-pa-sin-bror-56907b.html Kort tid etter angrepet valgte Næringsetaten i Oslo kommune å inndra skjenkebevillingen til den siktede brorens to restauranter.