AP170929https://www.aftenposten.no/osloby/i/7bo6W/Politikere-innrommer-Saken-er-ikke-skikkelig-utredet_-men-Ruselokka-skole-rives-likevel Ingar Storfjell ¶ Innbyggerforslag
AP170929https://www.aftenposten.no/osloby/i/7bo6W/Politikere-innrommer-Saken-er-ikke-skikkelig-utredet_-men-Ruselokka-skole-rives-likevel Etter to ekstraordinære møter i utdanningskomiteen stemte Høyre i bystyret onsdag for å avvise et innbyggerforslag om ikke å rive Ruseløkka skole uten en skikkelig diskusjon om konsekvensen.
SA170627 Rogaland fylkesting sa nylig nei til et innbyggerforslag om konvertering av Bussveien til bybane nå, men vedtok samtidig at Bussveien fortsatt skal planlegges og bygges for senere omlegging til bybane.
DA170613 Dette unngår vi med vårt innbyggerforslag , som vi nå krever blir skikkelig behandlet.
DA170613 Det kreves minst 300 underskrifter på kommunenivå, eller 500 på fylkesnivå, for å kunne kreve å få et såkalt innbyggerforslag behandlet.
DA170613 | Innbyggerforslag endte i protokoll ¶
BT170225 Derfor har LEVE Hordaland ( Landsforeningen for etterlatte ved selvmord ) ved hjelp av innsamlede underskrifter fremmet et innbyggerforslag overfor bystyret i Bergen om nullvisjon for selvmord.
BT170108 Retten til å fremme innbyggerforslag fremgår av kommunelovens § 39a.
BT170108 Fakta : Innbyggerforslag
BT170108 Fakta : Innbyggerforslag om bompenger ¶
BT170108 Både enkeltpersoner og organisasjoner kan fremme innbyggerforslag .
BT170108 Bystyret har plikt til å ta stilling til forslag fremsatt gjennom innbyggerforslag senest 6 måneder etter at det er fremmet.
BT170108 Innbyggerforslag het frem til 1. januar 2015 innbyggerinitiativ.