SA171208 Sammen med NVE, Statens vegvesen og andre aktører i naturfareforum skal vi legge til rette for å samle og dele kunnskap, først for naturfarer, andre områder innenfor samfunnssikkerhet vil inkluderes etter hvert.
AP171206 Det gjorde det nødvendig å avklare hva som kvalifiserte til medborgerskap og dermed hvem som kunne inkluderes i nasjonen.
NL171201 Det er vi som utdanner helsepersonell i alle profesjoner ; leger, sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, farmasøyter, psykologer, tannleger, ernæringsfysiologer, fysioterapeuter og om ikke lenge inkluderes et institutt for idrett.
DB171130 En del nyanser bør legges til når « bærekraft på norsk » skal inkluderes i kostrådene.
AP171125 To millioner kroner settes av til å endre ordningen slik at psykisk utviklingshemmede over 18 år fortsatt skal inkluderes .
VG171122 Andre premiss er at bredden i det politiske spekteret bør inkluderes i strategidiskusjonene.
DN171122 « Dersom alle 20+ år gamle VLCCer går mot dokk, ender vi på at 9 prosent av VLCC-flåten vil skrapes innen 2019, og at 17 prosent vil skrapes dersom 17,5 år gamle enheter inkluderes », skriver meglerhuset.
AP171121 På oversjøiske reiser, til eksempelvis New York, koster det 400 kroner mer med Lowfare+, men da inkluderes det også opptil to måltider om bord.
AP171121 Går du opp en billettkategori, til Plus, inkluderes en innsjekket bagasje, setereservasjon, prioritert ombordstigning og reservert seteplass.
AA171121 På oversjøiske reiser, til eksempelvis New York, koster det 400 kroner mer med Lowfare+, men da inkluderes det også opptil to måltider om bord.
AA171121 Går du opp en billettkategori, til Plus, inkluderes en innsjekket bagasje, setereservasjon, prioritert ombordstigning og reservert seteplass.
VG171110 Årsaken til at Qatar ligger på topp, er ikke bare oljerikdommen, men det faktum at nesten 90 prosent av landets innbyggere er arbeidsinnvandrere fra Asia, som ikke nødvendigvis inkluderes i statistikken.
DB171109 Hvis, på den annen side, en elev må bruke et kvarter for å redegjøre for tilnærmingen de har valgt for å lese « Karens jul » i stedet for å drøfte hva « Karens jul » faktisk handler om og hvordan den skaper sin virkning, eller hvis sentrale verk ikke inkluderes fordi det er antall minutter eller ord som leses som teller, snarere enn hva slags bok det er snakk om, er det av like åpenbare grunner prob
NL171107 Det er i disse dager vi bestemmer hvordan det nye Nord-Norge skal se ut, hva det skal inneholde og hvem som skal inkluderes .
DB171103 Regjeringen har ikke utredet hvordan tydelige forbudsbestemmelser kan inkluderes i vårt eksportkontrollregelverk, slik Stortinget ba om, sier Harlem.
AP171026 Foreldrene vil at barna skal inkluderes i det sosiale, men de får få positive tilbakemeldinger og er rett og slett bekymret for opplæringen og fremtiden til barnet sitt.
AP171025 Xi er landets mektigste leder siden folkerepublikkens grunnlegger Mao Zedong, og partikongressen har vedtatt at hans tanker skal inkluderes i kommunistpartiets grunnlov.
SA171024 Rapporten ble forelagt Det hvite hus og miljødirektoratet EPA før publisering mandag, slik at kommentarer derfra kunne inkluderes , men ingen av dem valgte å gjøre det.
AA171024 Rapporten ble forelagt Det hvite hus og miljødirektoratet EPA før publisering mandag, slik at kommentarer derfra kunne inkluderes , men ingen av dem valgte å gjøre det.
AP171023 Endringene innebærer blant annet at varig syke barn nå inkluderes i ordningen.
DB171020 TV4 opplyser blant annet at advokatfirmaet Zetterwalls skal foreta en ekstern og uavhengig granskning av arbeidsforholdene til de ansatte, og at spørsmål om blant annet trakassering og diskriminering skal inkluderes i den nyeste medarbeiderundersøkelsen deres.
AP171017 Studier viser at effekten av KAT avhenger av hvem som inkluderes . 47 prosent av deltagerne i PACE hadde en psykiatrisk diagnose, og KAT reduserte depresjon i denne gruppen.
SA171011 Vi mener at mat må inkluderes i oppholdsbetalingen, men det må gis rom for lokale tilpasninger for barnehager som eksempelvis har lokale mattradisjoner som en del av sitt pedagogiske tilbud.
SA171011 Mat må inkluderes
SA171011 FUB mener derfor at penger til kost bør inkluderes i oppholdsbetalingen, slik at eventuell avkorting eller moderasjon også virker for maten.
DB171010 FUB mener at penger til kost bør inkluderes i oppholdsbetalingen, slik at eventuell avkortning eller moderasjon også virker på denne.
DB171010 Alle skal inkluderes , kjenne tilhørighet og deltakelse i samfunnet.
DB171002 Tjærnås og Pedersen er uenig i oppfatningen om Ødegaard bør inkluderes eller ikke.
SA170928 Da debatten rundt en innendørs fotballarena i Tromsø gikk for fullt i 2010, var det også tenkt at et badeanlegg skulle inkluderes i det såkalte « gullegget ».
DB170928 Inkluderes disse franchisetakerne falt omsetningen i fjor med 10 prosent, ifølge Frantzen.
AP170928 Da debatten rundt en innendørs fotballarena i Tromsø gikk for fullt i 2010, var det også tenkt at et badeanlegg skulle inkluderes i det såkalte « gullegget ».
AA170928 Forbundet ønsker også en klarering i de særskilte oppgaven som tillegges Den norske kirke, og som ikke inkluderes i beregningsgrunnlaget for de andre.
DB170926 Kjendisene inkluderes ikke i hele dansenummeret, men får likevel delta på visse partier.
VG170924 I Stortinget stemte KrF mot å redusere pleiepengene etter ett år, fordi det ville føre til at foreldre med alvorlig syke barn måtte betale for at flere skulle inkluderes i pleiepengeordningen.
DN170918 - Der inkluderes en risikopremie som en fordel, uten også å ta med i betraktningen at risikoeksponeringen øker tilsvarende, skriver Næsje i en epost.
DN170906 Den bringer også produktfordeler til markedet som vil inkluderes i fremtidige Nissan-modeller, sier Hiroto Saikawa, toppsjef i Nissan i en pressemelding fra selskapet.
DB170830 Sammen med NVE, Statens vegvesen og andre aktører i naturfareforum skal vi legge til rette for å samle og dele kunnskap, først for naturfarer, andre områder innenfor samfunnssikkerhet vil inkluderes etter hvert.
VG170816 - Det kan foreløpig ikke inkluderes i ordningen fordi de ikke har såkalte GTIN-koder, slik at de registreres likt i butikkene.
AP170811 Også fergetransport inkluderes i Nasjonal Reiseplanlegger.
AP170806 Våren 2015 ba Stortinget Regjeringen om å utrede hvordan husleiekostnadene kan inkluderes for at finansieringen skal følge loven.
DB170729 SV-topp Kari Elisabeth Kaski mener også det er på tide at verdien av offentlige ytelser inkluderes i ulikhetsmålene i Norge.
DB170729 Den såkalte GINI-koeffisienten, som måler ulikhet i Norge, synker også betraktelig når offentlige tjenester inkluderes i regnestykket.
DB170721 På den måten kan man operere med en terskel som er tilpasset lokale forhold samtidig som befolkningen kan inkluderes i debatten om hva som er det riktige nivået.
AP170720 Kristelig Folkeparti : Vurdere om folketrygdens stønadsordninger for tannhelse bør utvides, og om flere grupper bør inkluderes i ordningene.
AP170720 Arbeiderpartiet, som i 2009 slo fast at tennene skulle bli en del av kroppen ved at de også inkluderes i helsetjenesten, har siden snudd og ønsker nå å utarbeide en plan for gradvis økt satsing på tannghelsefeltet.
VG170711 Fedrene må inkluderes
SA170630 - Telenor har uttrykt at de ønsker å åpne for at også andre innholdstilbydere kan inkluderes i ordningen, og da er det rimelig å gi selskapet anledning til å gjøre dette først, sier seniorrådgiver Frode Sørensen til Dagens Næringsliv.
NL170630 Inkluderes kommunene Ibestad, Harstad, Kvæfjord, Gratangen og Skånland i dette regnestykket vil vederlaget bety en årlig merinntekt tilsvarende 11 millioner kroner.
AA170630 - Telenor har uttrykt at de ønsker å åpne for at også andre innholdstilbydere kan inkluderes i ordningen, og da er det rimelig å gi selskapet anledning til å gjøre dette først, sier seniorrådgiver Frode Sørensen til Dagens Næringsliv.
DB170629 Selvfølgelig inkluderes kristendommen i bokstaven R for religioner.
DN170626 Da inkluderes både pålegg, lunsj og middag.
AA170626 Da inkluderes både pålegg, lunsj og middag.
DA170624 Og så konseptualiserte jeg det med at taket skulle bli grønt og at det kunne inkluderes i vår miljøprofil, og det syntes de var spennende.
AA170621 Derfor inkluderes Nidarosdomen i de fleste av byutfluktene våre, både de som tilbys hele året, og de som er litt annerledes og tilbys vår og høst.
NL170619 Norges sammensatte tilnærming til forvaltning der ulike miljøer inkluderes i ansvaret for havområdene kan være et eksportprodukt i seg selv.
VG170616 Først og fremst fordi barn inkluderes uavhengig av bakgrunn.
AP170608 Gjennomføring er andel elever som gjennomfører uten å avbryte skolegangen, men her inkluderes også elever som stryker i ett eller flere fag og som foretar omvalg/gjenvalg.
AP170608 Gjennomføring er andel elever som gjennomfører uten å avbryte skolegangen, men her inkluderes også elever som stryker i ett eller flere fag og som foretar omvalg/gjenvalg.
VG170604 Hvis vi mener noe med likebehandling burde vel i tilfelle også muslimenes bønnetid inkluderes .
AA170531 Her inkluderes produksjonsprosessen, men ikke forbrenningen.
VG170524 Det er ingen som representerer Manchester så sterkt som Manchester United, og akkurat nå er det veldig mange som har et behov for at klubben legger sine mektige armer rundt sine innbyggere, en halv million i bykjernen, et par millioner til hvis Greater Manchester inkluderes .
NL170523 Grupper som er sårbare for radikalisering må inkluderes på arbeidsmarkedet.
NL170523 I fremtiden håper vi å få medvirke i prosesser med felles mål om å gjøre NUK++ bedre, og vi håper vi kan inkluderes i evalueringen av årets festival.
NL170523 I fremtiden håper vi å få medvirke i prosesser med felles mål om å gjøre NUK++ bedre, og vi håper vi kan inkluderes i evalueringen av årets festival, skriver styret i Norsk Forbund for Funksjonshemmede i Harstad.
DN170512 Når dette fradraget nå inkluderes , får det en spesiell effekt.
AA170511 Dette er viktige ressurser som må inkluderes i førstehjelpsdugnaden.
AA170511 Dette er viktige ressurser som må inkluderes i førstehjelpsdugnaden.
BT170507 Det vil bidra til at flere inkluderes og går fra trygd og til arbeid.
DB170503 Og, dersom andre etater med lite erfaring med slike innbitte rangordningssystemer også skal inkluderes i samhandlingen, vil kaoset forsterkes.
BT170503 Vil barn inkluderes i mekling ?
BT170503 Vi har god informasjon fra forskning om at barn vil inkluderes i denne meklingen.
AA170503 Hvordan kan vi inkluderes i samme regler som alle andre arbeidere i Brasil, spør han.
DB170427 Forskerteamet er i samtaler med US Food and Drug Administration, og ser for seg at menneskefostre kan inkluderes i systemet innen tre år av den første kliniske studien.
DB170424 I 2013 var Fremskrittspartiet, Høyre, KrF og Venstre enige om at dette skulle inkluderes i alle likestillings- og diskrimineringslovene.
VG170421 De som bor i forstedene skal inkluderes .
DB170420 Men vår pristest tar utgangspunkt i hva som inkluderes som standard.
AA170414 De bør derfor inkluderes i trening og debrief med lokalt politi, sier Tung.
DN170404 Dieselandelen faller videre og var i mars på 25,9 prosent av alle nyregistrerte personbiler Inkluderes hybridbiler var 53 prosent av de nye personbilene registrert i mars med bensinmotor.
AP170331 Vi må skape nye jobber, flere må inkluderes i arbeidslivet og vi må omstille oss for å trygge velferden, sier finansminister Siv Jensen ( FrP ).
AP170331 Vi må skape nye jobber, flere må inkluderes i arbeidslivet og vi må omstille oss for å trygge velferden, sier finansminister Siv Jensen ( FrP ).
AA170331 Hun la til at dette kan skje ved at flere går fra deltids- til heltidsstillinger, at flere står lenger i jobb og at nye grupper inkluderes i arbeidslivet. ( ©NTB ) ¶
AA170331 Vi må skape nye jobber, flere må inkluderes i arbeidslivet og vi må omstille oss for å trygge velferden, sier Jensen ).
AA170331 Hun mener dette bør skje ved at flere går fra deltids- til heltidsstillinger, at flere står lenger i jobb og at nye grupper inkluderes i arbeidslivet.
SA170329 Nå er gapet redusert til 3 millioner tonn - og inkluderes den vedtatte opptrappingen av biodrivstoff, er man nede på 2 millioner tonn.
DA170329 Nå er gapet redusert til 3 millioner tonn - og inkluderes den vedtatte opptrappingen av biodrivstoff, er man nede på 2 millioner tonn.
AP170329 Abdi skriver blant annet : « Det snakkes alltid om muslimske kvinner og jenter, men det er sjeldent noen som snakker med oss eller ser at vi må inkluderes i debatten som omgår oss. » | Medierevisjonen : Faktisk hva da ?
AA170329 Nå er gapet redusert til 3 millioner tonn - og inkluderes den vedtatte opptrappingen av biodrivstoff, er man nede på 2 millioner tonn.
DB170327 Det bør nevnes at veksten i innvandrerbefolkningen har vært betydelig raskere enn antatt i 1990 ; dersom etterkommere inkluderes , snakker vi om en firedobling på 25 år.
DA170327 Utbygging av infrastruktur til sykehuset ligger foreløpig ikke inn i Byvekstavtalen, men enkelte krefter har ymtet frampå om at dette må kunne inkluderes .
SA170325 Utbygging av infrastruktur til sykehuset ligger foreløpig ikke inn i Byvekstavtalen, men enkelte krefter har ymtet frempå om at dette må kunne inkluderes .
DB170321 - Vi ønsker en inkluderende prosess der støttegruppen og AUF, naboer, andre berørte og kommunen inkluderes , sier Sanner.
DA170321 Vi ønsker en inkluderende prosess der støttegruppen og AUF, naboer, andre berørte og kommunen inkluderes , sier Sanner.
AA170321 Vi ønsker en inkluderende prosess der støttegruppen og AUF, naboer, andre berørte og kommunen inkluderes , sier Sanner.
AA170321 Partiene til venstre i bystyret noterer seg for en oppslutning på 57 prosent samlet, når MDG og Sp inkluderes .
VG170319 Den inkluderes kun i enkelte asiatiske markeder.
VG170313 Videre sa hun at presidenten har bedt om at den angivelige overvåkningen inkluderes i etterforskningen som går på Russlands angivelige innblanding i det amerikanske valget.
SA170311 Det som imidlertid også må inkluderes i regnestykket, er at Lyse også har en garantert kostnad på finansieringen av utbyggingen som ikke er fradragsberettiget i grunnrenteskatten.
DN170309 Den andre er å styrke enkeltmenneskene slik at flere inkluderes i arbeidslivet, sier Solberg.
AA170309 Og vi må styrke enkeltmenneskene slik at flere inkluderes i arbeidslivet.
DB170308 To videoer inkluderes i utstillingen, « Ruth Drawing Picasso », og den nyeste, « Marianna ( The Fairy Doll ) ».
DN170307 Helgesen understreker at biodrivstoff-satsingen samlet sett vil gi positiv klimaeffekt når effekten av det avanserte drivstoffet inkluderes .
AA170307 Når hele driften inkluderes , med Rema 1000 Danmark, distribusjon og datterselskap i industri, ender driftsresultatet i Rema 1000 på 2,2 milliarder kroner mot 1,9 milliarder kroner i 2015.
AP170305 Vi må inkluderes i debatten.
AP170305 Det snakkes alltid om muslimske kvinner og jenter, men det er sjeldent noen som snakker med oss eller ser at vi må inkluderes i debatten som omgår oss.
SA170301 De nye kanalene som nå inkluderes i grunnpakken vil være Viasat Sport, Viasat Fotball, Viasat Hockey og Viasat Motor.
AP170301 De nye kanalene som nå inkluderes i grunnpakken vil være Viasat Sport, Viasat Fotball, Viasat Hockey og Viasat Motor.
DB170224 Det avhenger nemlig av hvem som kommer, når de kommer, hvordan de integreres, om de har arbeid, om de lykkes på skolen og hvor godt de inkluderes i samfunnet de er en del av.
VG170223 Fremfor et forslag om lovendring, burde vi sett forslag til konkrete tiltak om hvordan Stortingets bestandsmål skal nås, sier Arnstad, som blant annet ønsker at lokale jaktlag skal inkluderes .
VG170222 * Ålesund, Sandøy, Skodje, Ørskog ( Haram inkluderes med tvang ) ¶
VG170222 * Hobøl, Askim ( Spydeberg og Eidsberg inkluderes ) ¶
AP170222 Fremfor en forslag om lovendring, burde vi sett forslag til konkrete tiltak om hvordan Stortingets bestandsmål skal nås, sier Arnstad, som blant annet ønsker at lokale jaktlag skal inkluderes .
AA170222 Fremfor en forslag om lovendring, burde vi sett forslag til konkrete tiltak om hvordan Stortingets bestandsmål skal nås, sier Arnstad, som blant annet ønsker at lokale jaktlag skal inkluderes .
DA170221 Også når utenlandsreisene inkluderes , ender nordmenn i Europatopp-sjiktet.
DB170218 For å lykkes med integreringen, påpeker utvalget, er det avgjørende at « omfanget av innvandringen må være i samsvar med absorberingskapasiteten i arbeidsliv og velferdssystem, og nykommere må inkluderes på de sentrale arenaene i samfunnet ».
VG170216 « Danmark for danskene », skriver deres talsmann for innvandringspolitikk Martin Henriksen, og det er åpenbart at ikke alle som er borgere i Danmark inkluderes i begrepet « danskene ».
DB170216 Siden Libya braste ut i kaos i 2011, har Sharief jobbet for å bygge fred i landet, og for at ungdom og kvinner skal inkluderes i de fredsbyggende prosessene.
AA170216 Til tross for at driften gikk i pluss når man holder avskrivninger og nedskrivninger utenfor, ender selskapets årsresultat i minus når dette inkluderes .
BT170211 Vi ser derfor frem til en konseptvalgutredning der verneinteressene og verdiene de representerer inkluderes på lik linje med andre verdier.
BT170211 Blant fordelene inkluderes såkalte ikke-prissatte konsekvenser, eksempelvis : Videreutvikle teaterets tradisjoner, publikumsopplevelser og arbeidsforhold for ansatte.
DB170210 Slik kan flere fra innvandrermiljøer inkluderes , tror de to.
SA170209 I tillegg skal det inkluderes et sunt måltid i skoledagen.
DB170208 Selvstendig næringsdrivende skal også inkluderes i ordningen, i bytte mot at de da betaler trygdeavgift og forplikter seg til å forsikre seg hos private for å få dekket arbeidsgiverbetalingen arbeidstakere får.
AP170207 Tilsammen i perioden 1984 - 2012 simulerer modellene observasjonene ganske godt, og inkluderes de rekordvarme årene 2014, 2015 og 2016, treffer modellene nærmest innertier.
DN170206 I et større perspektiv inkluderes også utdannelse, muligheter for urbant landbruk og offentlig tilgjengelige verksteder.
DB170206 Som den svensk-iranske økonomen Tino Sandanaji understreket på Civitas frokostmøte fredag, hver kultur har mange uformelle sosiale regler som gjør oss til oss, og som gjør det vanskeligere for nyankomne å inkluderes .
DB170206 For det andre kan politikk motvirke skadelige virkninger av innvandring og øke sjansen for at innvandrere inkluderes .
DB170206 Jebsen kontrollerer 26,7 prosent av aksjene, men inkluderes gjeld som potensielt kan konverteres til aksjer, kan Jebsens eierandel øke til 53 prosent.
DB170206 Jebsen kontrollerer 26,7 prosent av aksjene, men inkluderes gjeld som potensielt kan konverteres til aksjer, kan Jebsens eierandel øke til 53 prosent.
AP170206 Med de nye reglene antas det at barn med langvarige utmattelsestilstander i større grad inkluderes i pleiepengeordningen.
AP170206 Med de nye reglene antas det at barn med langvarige utmattelsestilstander i større grad inkluderes i pleiepengeordningen.
DB170204 I TOLVMANNSTROPPEN : Petter Northug inkluderes i Norges tolvmannstropp i Lahti, som betyr at han i teorien kan være aktuell for samtlige distanser i VM og ikke bare de to hvor han har friplass.
DB170125 Dog vil oljeaktivitet på land inkluderes i tallene, noe som blant annet bidrar til at fylker som Rogaland og Hordaland har et høyere BNP per innbygger og sysselsatt enn landsgjennomsnittet.
DB170124 Et annet problem med de nevnte handelsavtalene er at de kan skape ytterligere barrierer for landene som ikke inkluderes i dem.
DB170119 Inkluderes gjeld på oppunder 4 milliarder, er selskapsverdien på rundt 20 milliarder kroner.
DN170110 Undersøkelsen er pilot for en videreutviklet versjon, som vil bli kjørt fra 2017, hvor samtlige aktive undervisere i norsk høyere utdannelse planlegges å inkluderes .
DB170102 - Det er absolutt behov for omforente metoder og enighet om hva som skal inkluderes i regnestykket som estimerer utslippkuttet.
BT161031 - Hallovenn skal være et alternativ til halloween, en stor vennefest der alle inkluderes
AP161031 - Hallovenn skal være et alternativ til halloween, en stor vennefest der alle inkluderes
AP161006 Veibruksavgiften på diesel settes opp med 44 øre og samme avgift på bensin med 19 øre - når momsen inkluderes .
AP161006 Veibruksavgiften på diesel settes opp med 44 øre og samme avgift på bensin med 19 øre - når momsen inkluderes .
AP161006 Avgifter på bensin og dieselVeibruksavgiften på diesel settes opp med 44 øre og samme avgift på bensin med 19 øre - når momsen inkluderes .
AP160826 Så vil vi se om flere områder bør inkluderes .
BT160823 I befolkningen for øvrig er det omkring fem prosent som har matvareallergi/-intoleranse hvis pollenrelaterte kryssallergier inkluderes .
AP160801 De eldre selv skal inkluderes systematisk i utviklingen av tjenestene.
AP160725 Da må summen i så fall inkluderes i husleien, ifølge Aasen.
AP160603 Jan-Ole har også forhandlet med kommunen om at beboere på asylmottaket får bruke klubbens baner på dagtid og asylbarn inkluderes i klubbens avdelinger.
AP160331 Signalene på forhånd tyder på at alle de lokale partiene vil gå inn for å få flyttet grensen for hvor det skal tillates den kraftigste fortetting ned til Ringveien, slik at småhusstrøket ikke inkluderes .
AP160223 - Det er viktig med ansatte med god relasjonell kompetanse som skaper trygge klassemiljø der alle inkluderes og verdsettes, og så må du ha ansatte som tar ansvar for utvikling av godt skolemiljø og umiddelbart melder fra til ledelsen om mobbesaker.
AP160219 Abonnementsavisene - hvor digitalt opplag inkluderes i tallene - klarer seg bedre.
AP160219> Abonnementsavisene - hvor digitalt opplag inkluderes i tallene - klarer seg bedre.