DB171020 Et mer inkluderende Oslo med mindre forskjeller krever politisk vilje til å prioritere tiltak som virker.
DA171019 Vi ønsker å være en inkluderende festival, så her er det drag kings, drag queens, boylesque, burlesque og sverdslukere i skjønn forening !
VG171017 For å bekjempe fremveksten av slike bevegelser er det avgjørende viktig å bygge inkluderende samfunn.
VG171016 Det handler også om å bygge engasjerte og inkluderende nærmiljøer, som vi er i full gang med i kommunale bygårder over store deler av Oslo.
SA171016 Og det er en veldig inkluderende bygd, sier Vibeche Grødum.
SA171016 - Det er selvsagt litt slitsomt når mannen min pendler og jeg er alene med barna i ukedagene, men det er en inkluderende bygd med en helt fantastisk natur.
DA171016 Vi mener at en mangfoldig og inkluderende by er den beste forsikringen vi har for en god og trygg by og en by som gir innbyggerne de beste mulighetene for utvikling og innovasjon.
DA171016 I regi av Nordisk Ministerråd drøftes det i fellesskap hvordan byene våre best kan gå fram for å være åpne og inkluderende og forebygge utenforskapet.
DA171016 Det vi ønsker å framheve spesielt er den mangfoldige, åpne og inkluderende byen.
AP171016https://www.aftenposten.no/bolig/Dikter-Gabriel-Scotts-gamle-barndomshjem--Allerede-for-jeg-kom-innenfor-dorene_-skjonte-jeg-at-dette-stedet-var-vart-nye-hjem-10685b.html Og det er en veldig inkluderende bygd, sier Vibeche Grødum.
AP171016https://www.aftenposten.no/bolig/Dikter-Gabriel-Scotts-gamle-barndomshjem--Allerede-for-jeg-kom-innenfor-dorene_-skjonte-jeg-at-dette-stedet-var-vart-nye-hjem-10685b.html - Det er selvsagt litt slitsomt når mannen min pendler og jeg er alene med barna i ukedagene, men det er en inkluderende bygd med en helt fantastisk natur.
DN171015 - Jeg ser på meg selv som inkluderende og tar imot konstruktiv konflikt og innspill med åpne armer.
SA171013 Men Weahs sprudlende og inkluderende personlighet hjalp.
DB171013 Skiidretten vinner på et forbud : Bedre miljø, bedre helse, og en mer inkluderende folkesport.
DB171013 Dyrt utstyr og dyr smøring er i strid med skisportens ønske om å være en inkluderende folkeidrett.
AP171013https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/I-den-stjernespekkede-garderoben-sa-Steinar-Nilsen-glimt-av-storhet-Na-leder-George-Weah-presidentvalg-243689b.html Men Weahs sprudlende og inkluderende personlighet hjalp.
DB171011 Om vi skal lykkes i å skape et inkluderende samfunn kreves innsats og mange gode og nye verktøy.
AA171010 Vi driver med inkluderende arbeid, ikke diskriminering, sier generalsekretær Afsar. ( ©NTB ) ¶
AA171010 Årets priser viser også noe av mangfoldet og det inkluderende arbeidsmiljøet vi har i Rema.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/JVbEX/Islamsk-Rad-mister-statsstotte--Hva-har-vi-gjort-galt Vi driver med inkluderende arbeid, ikke diskriminering.
AA171009 For min del bør sang nemlig nevnes under flere av den overordnede læreplanens punkter, slik som « menneskeverdet », « identitet og kulturelt mangfold », « sosial læring og utvikling », « et inkluderende læringsmiljø » og ikke minst « folkehelse og livsmestring ».
SA171006 Er vi inkluderende ?
NL171006 Det viktigste nå er å skape en god prosess rundt navnevalg som oppleves som inkluderende for befolkningen.
FV171006https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html Er vi inkluderende ?
BT171006https://www.bt.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html Er vi inkluderende ?
AP171006https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html Er vi inkluderende ?
DA171005 Det å jobbe for å skape et mer inkluderende arbeidsliv.
DN171004 Ved å investere i et sol i Brasil styrker vi posisjonen vi allerede har i landet gjennom produksjon fra oljefeltet Peregrino og i lisensene BM-S-8 og BM-C-33, som blant annet inkluderende ennå ikke utviklede Carcará- og Pão de Açúcar-funnene.
DB171004 Som stortingspresident vil jeg være åpen og inkluderende , og min dør vil være åpen for alle, uansett hvordan de stemmer på lørdag, sier Thommessen til Dagbladet.
AA171002 Han gjorde det veldig bra og gikk ut i vår med et flott vitnemål, sier fagleder Arne Ulset ved Thora Storm og viser til at « engasjert » er en av skolens tre kjerneverdier ved siden av inkluderende og ordentlig ¶
DB170930 Ifølge dem er skolemiljøet på Stovner videregående skole inkluderende .
NL170929 Ordfører Kristin Røymo ba innledningsvis om at kommunestyret måtte snakke om saken på en inkluderende måte.
DN170928 Neste år skal avtalen om et inkluderende arbeidsliv fra 2001 fornyes.
DA170928 Neste år skal avtalen om et inkluderende arbeidsliv fra 2001, fornyes.
AP170928https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/p7QWw/Gammel_-gra--og-fortsatt-homo--Janne-Bromseth-og-Monica-Bothner Eldreomsorgen klarer ikke alltid å møte alle mennesker på en inkluderende måte i samsvar med deres behov.
AA170928 Neste år skal avtalen om et inkluderende arbeidsliv fra 2001 fornyes.
VG170927 Men mens svenskene har karensdager, har vi « inkluderende arbeidsliv », som gir meg assosiasjoner til « pay as you go ».
VG170927 Sentrum skal være mest mulig åpent og inkluderende for folk.
DB170927 Vi har fått gode byrom som er bymessig inkluderende og arkitektur som gir kvartalet egenart, sier hun.
AP170926https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/4M5O6/Valget-i-Tyskland-skuffer-meg-Jeg-trodde-vi-hadde-kommet-lenger--Hans-Christian-Knudsen Jeg trodde virkelig vi hadde kommet oss videre mot et inkluderende samfunn hvor vi tar vare på hverandre, men nei, da.
DN170924 - Vi har iverksatt flere tiltak og fattet beslutninger i så måte, så håper jeg at vi i praktisk hverdag også oppfattes som en åpen og inkluderende virksomhet.
VG170923 Det forklares egentlig aldri godt nok, bortsett fra at han i en slags terapisamtale med ulike mennesker fra homomiljøet finner merkelappen « skeiv » som den mest inkluderende - og den som er mest fri for negative assosiasjoner som alle kan føle seg hjemme i.
DB170923 Opplæringsloven slår fast at offentlig skole skal være gratis for elever og foreldre og på Utdanningsdirektoratet ( Udir ) sine hjemmesider understrekes det at aktiviteter i regi av skolen skal være gratis fordi de skal være inkluderende , slik at alle elever kan delta på lik linje, uavhengig av økonomisk bakgrunn.
DB170923 Hun forteller at denne erfaringen gjorde det mindre skummelt å gjennomføre prosjektet i tillegg til at mentaliteten på Roskilde var åpen og inkluderende .
VG170922 Det er et inkluderende lavterskeltilbud som injiserer oppbyggelig moro direkte inn i folkesjela.
AA170921 IA-avtalen er en intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet, og gjelder til 2018.
DB170920 Til sammen viser det kjernen i det norske idrettsunderet med en elitesatsing vevd sammen med en inkluderende folkeidrett nettopp i en tid da denne særegne modellen er under angrep både i media og blant enkelte politikere.
AA170920 Hun understreket at utdanning må være både innovativ og inkluderende , og ikke minst nå de fattigste og minoritetene.
DB170919 Offentlige tjenester må være organisert så godt som mulig, samtidig som vi må ha et skattesystem og omfordeling som ikke øker polariseringen i økonomien, men sørger for inkluderende vekst som løfter alle.
DB170919 En venn kommenterte at fellesskapet oppstår etter løpet og jeg har fått mange tilbud om mer inkluderende løpeopplevelser.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/jRyAo/Erna-Solberg-haper-pa-inkluderende-og-samlende-Trump | Erna Solberg håper på inkluderende og samlende Trump ¶
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/Kox47/Nekter-a-gjenoppbygge-Syria-med-Assad-i-forersetet Vi må jobbe for å finne inkluderende løsninger, og da må det være et FN-spor der alle grupperingene er med.
AP170918https://www.aftenposten.no/verden/i/L2bPQ/Trump-og-Guterres-vil-tvinge-FN-til-a-stramme-inn-livremmen Den amerikanske presidenten satte likevel med sine bemerkninger en forsonende og inkluderende tone for åpningsuken av FN som vil være overraskende for mange.
AP170917https://www.aftenposten.no/osloby/i/ndP7d/Etterlyser-utbyggere-som-tor-satse-pa-arkitektur--ikke-bare-tenker-pa-tempo Gode arkitekter jobber integrert med arkitektur, interiør og landskap for å finne løsninger som holder seg over tid, og som virker inkluderende og appellerende.
NL170915 I tillegg må vi sørge for at offentlige tjenester er organisert så smart og effektivt som mulig, at vi har et skattesystem og en omfordeling som ikke øker polariseringen i økonomien, men sørger for inkluderende vekst som løfter alle.
VG170914 Nå vil hun være en enda mer inkluderende regjeringssjef enn hun maktet for fire år siden.
DB170914 ? Det å fokusere på en inkluderende diett enn en ekskluderende diett er også en mye mer positiv inngang til kosthold.
AP170914https://www.aftenposten.no/osloby/i/zmQa5/Oslo-kultur-bade-dag-og-natt Vippa er et nytt og inkluderende møtepunkt i en gammel lagerhall ytterst på Vippetangen, et mat-, kultur- og læringssenter som favner bredt.
AP170914https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/i/zmQa5/Oslo-kultur-bade-dag-og-natt Vippa er et nytt og inkluderende møtepunkt i en gammel lagerhall ytterst på Vippetangen, et mat-, kultur- og læringssenter som favner bredt.
DB170913 s Sylvi Listhaug, Hege Storhaug, Kjetil Rolness, Faten Mahdi Al-Hussaini, Refugees Welcome Norway, Ingebrigt Steen Jensen sine respektive argumentasjonsrekker, eller for den saks skyld noen av de andre som kjemper i frontlinjene for/mot et mer ( alt etter som hvordan du ser det ) kaotisk eller inkluderende samfunn, vil jeg se mer overbevisende prognoser i den ene eller andre retningen.
DB170913 Et hvert samfunn trenger disse for at Norge ikke skal stagnere, men gå fremover og høste de gode investeringene våre forfedre har gjort ( uten å ødelegge miljøet ! ) slik at våre barn og barnebarn kan nyte gleden av et fritt, inkluderende , ressursrikt og demokratisk samfunn.
DB170912 Stemmer som virkelig trengs i enhver demokratisk, inkluderende , åpen og fordomsfri nasjon.
DB170911 De bygget en særegen rufsete og inkluderende supporterkultur og ble raskt byens klart mest populære lag ; en posisjon klubben seinere har beholdt nesten uansett sportslig nivå.
AA170909 Hvis vi i stedet bruker pengene på skole, eldreomsorg og helse, skaper vi et mer inkluderende samfunn og trygghet for alle.
DB170908 Et uklart budskap om partiets garantier for en Solberg-ledet regjering med Fremskrittspartiet i de samme kontorene, tok i går oppmerksomheten bort fra det Hareide vil snakke om : Nestekjærligheten, barnefattigdom, klimaet, sorteringssamfunnet og norske verdier ( den inkluderende varianten ).
AA170907 Vi skal levere den beste beredskapstjeneste til innbyggerne, og vi skal være en moderne og inkluderende arbeidsplass.
DB170906 Det kan videre bety at de som skårer høyt på omgjengelighet blir sett på som inkluderende , siden de foretrekker å se på sammenhengen detaljene forekommer i.
AA170906 Vi er opptatt av at studentene skal ha et hyggelig mottak til universitetet, som er inkluderende og trygt, sier Bovim.
AA170906 Hensikten med de mange linjeforeningene og fadderukene ved NTNU, er å ta imot nye studenter på en inkluderende måte, skape samhold, trivsel og et godt miljø i studietiden.
DA170905 Ansvarlige politikere bidrar til en politikk som demper konflikter og skaper et trygt, sivilisert og inkluderende samfunn.
AA170905 - I denne perioden har holdningene til innvandrere blitt bedre, folk er mer inkluderende enn før.
SA170904 Vårt program peker ut en ny bærekraftig og fremtidsrettet samfunnsutvikling som tar hensyn til mennesker, dyr og fremtidige generasjoner, og også underbygger den tilliten og det limet som holder oss sammen i et trygt, solidarisk og inkluderende samfunn med små forskjeller.
SA170904 Vi vil skape en oppvekst preget av fysisk aktivitet og et godt kosthold, inkluderende nærmiljøer, mestring og selvtillit, med tilgang på trygge voksne i helsevesen og skolen.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Vårt program peker ut en ny bærekraftig og fremtidsrettet samfunnsutvikling som tar hensyn til mennesker, dyr og fremtidige generasjoner, og også underbygger den tilliten og det limet som holder oss sammen i et trygt, solidarisk og inkluderende samfunn med små forskjeller.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Vi vil skape en oppvekst preget av fysisk aktivitet og et godt kosthold, inkluderende nærmiljøer, mestring og selvtillit, med tilgang på trygge voksne i helsevesen og skolen.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Vårt program peker ut en ny bærekraftig og fremtidsrettet samfunnsutvikling som tar hensyn til mennesker, dyr og fremtidige generasjoner, og også underbygger den tilliten og det limet som holder oss sammen i et trygt, solidarisk og inkluderende samfunn med små forskjeller.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Vi vil skape en oppvekst preget av fysisk aktivitet og et godt kosthold, inkluderende nærmiljøer, mestring og selvtillit, med tilgang på trygge voksne i helsevesen og skolen.
AA170903 - City Syd er sosialt, åpent og inkluderende .
AA170903 - City Syd er inkluderende , vi har joviale kunder og er flinke til å motivere hverandre.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/MQdb0/Politisk-tivoli-i-Birkelunden MDGs inkluderende frisone lokker med « Alle er velkommen » inn, med visse forbehold listet på plakaten.
VG170830 Vinner han valget, holder det ikke med ny avtale om inkluderende arbeidsliv.
DB170830 Det fikk en rasende LO-leder Gerd-Liv Valla til anklage den regjeringen for å ha brutt avtalen om et inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen.
SA170829 Har ikke Rosenborg som mål å være en raus og inkluderende klubb ?
DN170829 Wanngård beskriver Stockholm som en inkluderende by som ivaretar mangfoldet, nettopp derfor ble Listhaug ønsket velkommen både i byen og i Rinkeby, forstaden som for mange er symbolet på feilslått innvandringspolitikk.
DA170829 Det skjedde da avtalen om inkluderende arbeidsliv ( IA ) ble reforhandlet i 2014.
AP170829https://www.aftenposten.no/verden/i/q56Qg/Grafene-som-forklarer-hvorfor-det-nesten-er-umulig-a-ta-makten-fra-Merkel - Mer inkluderende kan et samfunn knapt bli, skriver Die Zeit.
AP170829https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/42L2G/Usmakelig-utnyttelse-av-Stockholms-gjestfrihet--Karin-Wanngard_-byradsleder-i-Stockholm Stockholm er en inkluderende by.
AP170829https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Norge-har-vart-ledende-i-kvinnekultur-og-idrett_-men-NFF-er-det-motsatte-241161b.html Har ikke Rosenborg som mål å være en raus og inkluderende klubb ?
NL170828 Det skal ikke være slik i vår varme og inkluderende kommune at ideologiske prinsipper og tanker skal gå foran innbyggernes livskvalitet.
AA170828 » Om det gjennomgående virkemidlet er at alle barn skal være sammen hele tiden som et ledd i det å håndtere føringenes krav om inkluderende miljø, og styringsorganenes ønske om å spare penger, er vi på feil kurs.
AA170828 Vår forskning viser at barnehager som satser på spesialpedagoger som del av fast bemanning lettest får til inkluderende pedagogiske praksiser.
AA170828 Statlige føringer viser klare forventninger om at barnehagen skal være en inkluderende arena.
AA170828 Om vi skal ivareta målet om en inkluderende barnehage er det minst like viktig å fokusere på sosial og opplevd inkludering.
AA170828 Det vil gi større mulighet for tilrettelegging av inkluderende miljø som rommer ulikheter og verdsetter den enkelte - nettopp fordi det er fagpersoner med kompetanse på ulike funksjonsnedsettelser og på den store variasjonen av behov og utfordringer barn kan ha og møte.
DN170825 - Høyre skriver at de vil ha en kritisk gjennomgang av avtalen om et inkluderende arbeidsliv ( IA-avtalen ) før de eventuelt vil fornye den når den utløper.
DN170825 Regjeringen vil også starte opp egne prosjekter for å skape en mer inkluderende praksis ved bruk av IKT, sier Horne.
AA170825 - Hemne er fantastisk vertskommune, med en inkluderende befolkning.
DB170824 - En mann i sort hettegenser er observert idet han firte flagget og sprang av sted, forteller Thomassen, som sa ja til å heise flagget for å markere at Lillesand er et inkluderende og mangfoldig samfunn.
DB170824 Det kalles skatt og omfordelende støtteordninger, men det kalles også forsvarlige lønnsvilkår, et inkluderende arbeidsliv, bevisst tilrettelegging av rimelige og gode boliger og andre tiltak som vi som fellesskap kan finansiere.
AA170824 Han sa ja til å heise flagget for å markere at Lillesand er et inkluderende og mangfoldig samfunn.
DA170823 Målet vårt for skolen er at den er inkluderende og at den klarer å gi tilpasset opplæring.
DA170823 Målet vårt for skolen er at den er inkluderende og at den klarer å gi tilpasset opplæring.
AP170822https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/22By4/Hijab-pa-TV-beviser-at-ryktene-om-Norge-stemmer Vi i Norge snakker om hvor multikulturelt og inkluderende samfunnet vårt er.
DA170820 Den funsjonalistiske bygningsmassen og studentmiljøet rundt Thelma er på den ene siden varmt inkluderende , men ikke uten en kjølig fremmedartet atmosfære som Trier forsterker gjennom intelligent bruk av små spenningsutartende byggeklosser breddfulle av referanser til thrillerfilmens magiske tiltrekningskraft.
AA170820 Han er den perfekte personen til å være fadder - han er inkluderende , gøyal og omtenksom.
VG170819 Intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv ( IA-avtalen ) ble inngått mellom myndighetene og partene i arbeidslivet første gang i 2001.
VG170819 Det er avtalen om et inkluderende arbeidsliv - IA-avtalen - som skal evalueres neste år.
NL170816 Studentene kommer til en inkluderende , varm og raus by.
DB170816 Rania og barna er virkelig fantastiske og inkluderende mennesker og de har aldri problematisert diagnosene hans, men hjulpet han med de svake sidene og løftet opp styrkene.
VG170814 Og slik er det selv om arrangøren understreker at uken er en inkluderende grasrotgreie med masse engasjert publikum.
AA170814 Folk er inkluderende og hilser på fremmede.
DB170812 Hun sa at en inkluderende og god skole er det viktigste grepet mot ulikhet.
VG170811 De fire tidligere konkurrentene beskriver Warholm som en inkluderende type, som aldri hadde dårlig tid.
DN170811https://www.dn.no/meninger/2017/08/11/2040/Innlegg/tid-for-arbeidsdeling ¶ Deling av arbeid vil på sikt skape et mer inkluderende og solidarisk samfunn.
DN170811 ¶ Deling av arbeid vil på sikt skape et mer inkluderende og solidarisk samfunn.
VG170809 En inkluderende trener som skapte en sterk lagånd og ga tro på at alle kunne slås.
DB170807 De gir et godt utgangspunkt for det som forener på tvers av tro og livssyn og gjør Norge til et inkluderende land der folk føler seg hjemme, uavhengig av religiøst ståsted.
DA170807 Vi trenger et åpent og inkluderende arbeidsliv der det alltid skal lønne seg å jobbe.
DB170803 Etter nazidemonstrasjonen i Kristiansand ga Stormberg 50 000 kroner til organisasjonen Skeive Sørlandsdager for å vise at de ønsker et raust og inkluderende samfunn.
VG170802 - Jeg har alltid vært stor fan av « Raske menn », og Anders har en så fin kombinasjon av å være morsom, varm, inkluderende og interessert, sier hun.
SA170801 Begge trenerne, Mykland og Tenold, forteller om et varmt og inkluderende miljø.
FV170801https://www.fvn.no/100Sport/fotball/90-tallsheltens-nye-jobb--Ingen-av-dem-vet-hvem-jeg-er-Det-er-et-deilig-utgangspunkt-239552b.html Begge trenerne, Mykland og Tenold, forteller om et varmt og inkluderende miljø.
BT170801https://www.bt.no/100Sport/fotball/90-tallsheltens-nye-jobb--Ingen-av-dem-vet-hvem-jeg-er-Det-er-et-deilig-utgangspunkt-239552b.html Begge trenerne, Mykland og Tenold, forteller om et varmt og inkluderende miljø.
AP170801https://www.aftenposten.no/verden/i/MVbro/Etter-at-hun-apnet-en-moske-hvor-ogsa-homofile-er-velkommen_-ma-hun-passes-pa-av-seks-politifolk-dognet-rundt Den første såkalte inkluderende moskeen åpnet i Paris i 2012, i juni i år åpnet en i Berlin og flere er under planlegging.
AP170801https://www.aftenposten.no/verden/i/MVbro/Etter-at-hun-apnet-en-moske-hvor-ogsa-homofile-er-velkommen_-ma-hun-passes-pa-av-seks-politifolk-dognet-rundt BERLIN ( Aftenposten ) : I juni åpnet Seyran Ates den inkluderende Ibn Rushd Goethe-moskeen i Berlin.
AP170801https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/90-tallsheltens-nye-jobb--Ingen-av-dem-vet-hvem-jeg-er-Det-er-et-deilig-utgangspunkt-239552b.html Begge trenerne, Mykland og Tenold, forteller om et varmt og inkluderende miljø.
AA170801 - Det er det at han har så god kontakt med publikum, tar vare på dem og er veldig inkluderende .
DB170730 Dagligvarebransjen om inkluderende arbeidsliv : ¶
VG170729 For eksempel med tanke på doping - at vi er åpne, ærlige og inkluderende .
AA170726 Sommerpotet : Gi av deg selv med ditt smil, vær imøtekommende, inkluderende , vis interesse - rett og slett : Gi det beste der du er !
AA170726 Gi av deg selv med ditt smil, vær imøtekommende, inkluderende , vis interesse - rett og slett : Gi det beste der du er !
DB170725 Den er snarere vidt sammensatt, med mange inkluderende attributter.
VG170724 RBK har et mål om å være en raus og inkluderende klubb, og derfor så bør spørsmålet stilles på nytt ; kan Rosenborg gjøre noe for de ivrigste fotballjentene i Trøndelag ?
DB170724 En god offentlig skole, godt helsetilbud for alle og inkluderende fellesskapsarenaer bidrar til at vi står friere til å bestemme hva slags liv vi vil leve.
DN170723 Fra 1990-tallet ble forsvaret flatere organisert, og fremstår nå som mer lyttende og inkluderende .
AA170722 Forvalter flertallet av de folkevalgte sitt mandat på en måte som er grunnleggende bra for hele befolkningen, som er inkluderende , som innbyr til åpenhet, raushet og medvirkning ?
DB170718 For å spille denne rollen må vi i frivilligheten være reelt åpne og inkluderende , synlige i samfunnet og invitere alle som ønsker å bidra inn.
NL170713 Jeg tror vi trenger sterke, samlende og inkluderende ledere som gjør det lettere å kjenne på det å bli sett og ivaretatt, en lederstil Jens Johan Hjort var et strålende eksempel på som ordfører i Tromsø.
DA170712 Neste år skal avtalen om inkluderende arbeidsliv ( IA-avtalen ) reforhandles.
DA170711 Rønholt mener Skam-karakterene er gode forbilder for et inkluderende mangfold, og at voksne godt kan ta litt etter den åpenheten de står for.
DA170710 Venstre vil ha et inkluderende arbeidsliv hvor det alltid lønner seg å jobbe !
DA170705 Maria legger til at hun synes det er fint at Marcus og Martinus er inkluderende overfor fansen, og at de er så takknemlige.
DA170705 Homobevegelsen empatisk, inkluderende og raus » ( David Stenerud ) ¶
AP170705https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Vi-onsker-en-apen-prosess-om-minnestedene-etter-22-juli-terroren--Jan-Tore-Sanner-624606b.html Derfor har jeg lagt stor vekt på åpenhet gjennom en inkluderende prosess der de mest berørte og andre med interesse og mening er blitt hørt.
BT170703https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Frykter-ekskluderende-mobiltjeneste-336368b.html Det er viktig at vi voksne er med på å legge til rette for en inkluderende og tolerant kultur, sier Haugan-Hepsøe.
SA170702 Müller er øverste teolog i den katolske kirke og uttalt motstander av paven inkluderende linje.
NL170702 På Facebook, nettsamfunnet som er kjent for å være åpent og inkluderende ( neida ), har folk blitt kastet ut av lokale grupper med bakgrunn i uttale av ord og stedsnavn.
AA170702 Han har vært på kollisjonskurs med pavens visjon om en mer inkluderende kirke, ifølge Reuters.
DA170701 - Vi vil at dette skal være et vennlig og inkluderende sted for alle slags folk, både familier med unger, løkkahipstere og de godt voksne, sier Ann Sung-An Lee.
AP170701https://www.aftenposten.no/osloby/Apne-Hoyre-er-skuffet-over-at-Raymond-Johansen-ikke-har-fulgt-opp-lofte-om-a-ta-imot-flere-LHBT-flyktninger-til-Oslo-624219b.html - Konsekvensene av at dette løftet ikke er blitt gjennomført er at vi er blitt forledet, og at noen sitter på et mottak i for eksempel Kirkenes, langt unna et inkluderende miljø slik som vi har i Oslo, sier Tokheim.
VG170630 - Jeg ble bedt om å gi en kommentar til talen, og den var så inkluderende og flott at følelsene bare veltet opp.
DN170630 IA-avtalen ( inkluderende arbeidsliv ) ble til i 2001.
DB170630 Kunnskap og kompetanseheving sikrer et åpent og inkluderende miljø som fremmer mangfold.
AA170630 IA-avtalen ( inkluderende arbeidsliv ) ble til i 2001.
AA170630 IA-avtalen ( inkluderende arbeidsliv ) ble til i 2001.
VG170629 For noen flotte mennesker : inkluderende , blide og spøkefulle og som viser stor omsorg for hverandre.
DB170629 For oss handler denne debatten om at vi ønsker et inkluderende og mangfoldig akademia, og vi setter spørsmål ved om et generelt forbud er riktig virkemiddel.
DB170629 De viktigste forebyggende tiltak for å bedre folkehelsen, er politiske : å legge til rette for et inkluderende samfunn, sørge for at barn vokser opp nær ansvarlige voksne, redusere sosiale forskjeller, samt legge til rette for at folk på enkelt vis kan leve sunt mht kost og mosjon.
AA170629 - Når vi i hovedstaden nå heiser regnbueflagget, er det en markering av at Oslo er en inkluderende , mangfoldig, solidarisk og raus by.
SA170628 - Barn og unge er ofte litt ukritiske til hvem de legger til som venn på sosiale medier og de er relativt inkluderende i hva slags informasjon vennene får.
BT170628https://www.bt.no/familieogoppvekst/Personvernekspert--Ville-aldri-tatt-i-bruk-Snapchats-nye-funksjon-10324b.html - Barn og unge er ofte litt ukritiske til hvem de legger til som venn på sosiale medier og de er relativt inkluderende i hva slags informasjon vennene får.
AP170628https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Personvernekspert--Ville-aldri-tatt-i-bruk-Snapchats-nye-funksjon-10324b.html - Barn og unge er ofte litt ukritiske til hvem de legger til som venn på sosiale medier og de er relativt inkluderende i hva slags informasjon vennene får.
AP170628 - Barn og unge er ofte litt ukritiske til hvem de legger til som venn på sosiale medier og de er relativt inkluderende i hva slags informasjon vennene får.
DB170627 Vi har behov for et mer inkluderende samfunn, sa Nyquist engasjert.
AP170627https://www.aftenposten.no/osloby/i/PVv1p/-Oslo-for-Kong-Sverre-av-Oslos-middelaldermusikk Sverre er unik, autentisk, lekende, kunnskapsrik, super-musikalsk, perfeksjonist, romslig, lett å be, inkluderende .
AP170627https://www.aftenposten.no/osloby/-Oslo-for-Kong-Sverre-av-Oslos-middelaldermusikk-624095b.html Sverre er unik, autentisk, lekende, kunnskapsrik, super-musikalsk, perfeksjonist, romslig, lett å be, inkluderende .
NL170626 UiT Norges arktiske universitet var fremtidstenkende og inkluderende i måten de la til rette for et fakultet ledet fra Alta.
NL170626 Et universitet som har vært framtidsrettet og inkluderende for oss som kommer fra tidligere høgskolemiljø, håper vi vil fortsetter å tenke nytt.
BT170626https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Vi-trenger-et-europeisk-kvotesystem---336071b.html Mer internasjonalt samarbeid gjennom EU og FN, og mindre populistisk ugjennomtenkt nasjonal proteksjonisme er veien til et varmere, rausere, tryggere og inkluderende samfunn.
BT170625https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Bedre-bruk-av-skoletiden-336036b.html Slik kan fritiden blir mindre hektisk for de travle, og mer inkluderende for dem som i dag står utenfor skoleporten og ser inn.
AP170625https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Vi-kan-ikke-alltid-skylde-pa-dem-som-ikke-inviterer--Torunn-Strand-Bolviken-623880b.html Si ;D-innlegg : Hvor raus og inkluderende skal man være når det går ut over egen trivsel ?
BT170624https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Politikere-matte-slite-seg-gjennom-rullestolloype-336114b.html - Trangere boliger og brattere ramper tilsier et samfunn som er mindre inkluderende og mer diskriminerende, uttalte NHF-leder Arne Lein i forbindelse med høringsrunden som hadde frist i februar.
AA170624 Vi må sørge for at leden blir mer inkluderende , sier seniorrådgiver Mattias Jansson ved Norsk pilegrimssenter.
AA170624 Merker pilegrimsleden : - Vi ønsker at leden skal bli mer inkluderende , sier seniorrådgiver i Norsk Pilegrimssenter, Mattias Jansson.
VG170623 Det ender gjerne med ullent snakk om mer fagforening og inkluderende arbeidsliv, samt problemet med « sykenærvær », altså at syke går på jobb.
DA170623 Statsminister Erna Solbergs regjering synes å ta Norge i retning av en mindre inkluderende form for nasjonalisme, sier Fossum.
DA170623 Han gir dem troen tilbake på Europa, liberale verdier og inkluderende samfunn, sier Raknes.
DA170622 - Vi har hatt en bred og inkluderende debatt, som tidvis har hatt en uverdig tone.
AP170622https://www.aftenposten.no/norge/Nordmenn-er-mer-borte-fra-jobben-fordi-vi-er-deprimerte-623724b.html Målet om 20 prosent reduksjon i sykefraværet er videreført i den gjeldende avtalen om inkluderende arbeidsliv ( IA ).
AP170622https://www.aftenposten.no/norge/Nordmenn-er-mer-borte-fra-jobben-fordi-vi-er-deprimerte-623724b.html Hvis bedriften er medlem i ordningen med inkluderende arbeidsliv ( IA ) kan arbeidstageren bruke egenmelding i inntil åtte dager.
AP170622https://www.aftenposten.no/amagasinet/Siste-ord-Raus_-rausere_-rausest-623070b.html - Du er jo så raus, sa HR-damen, - så siden vi jobber med bedriftskulturen, og den skal være inkluderende og raus, da tenkte vi : Christine Koht, hun må komme og snakke til oss.
AP170622 Målet om 20 prosent reduksjon i sykefraværet er videreført i den gjeldende avtalen om inkluderende arbeidsliv ( IA ).
AP170622 Hvis bedriften er medlem i ordningen med inkluderende arbeidsliv ( IA ) kan arbeidstageren bruke egenmelding i inntil åtte dager.
AA170622 - Vi har som mål at PESCO skal bli både ambisiøst og inkluderende .
AA170622 - De to ordene som brukes oftest, er " ambisiøst " og " inkluderende ".
AA170622 - Som styremedlem føler jeg et personlig ansvar for å lage et miljø som ikke var inkluderende da vi hadde et panel med syv menn.
VG170620 Vi mener at tiltakene i regjeringens nye strategi er viktige for å skape større trygghet i hverdagen og gjøre Norge til et mer inkluderende samfunn. | « Skam»-feberen over millionen på nett igjen ¶
SA170619https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Familieterapeut--Ingen-tvil-om-at-svigerforeldre-er-en-kilde-til-konflikt-10267b.html Er du inkluderende , eller skyver du dem vekk ?
SA170619 Er du inkluderende , eller skyver du dem vekk ?
BT170619https://www.bt.no/familieogoppvekst/Familieterapeut--Ingen-tvil-om-at-svigerforeldre-er-en-kilde-til-konflikt-10267b.html Er du inkluderende , eller skyver du dem vekk ?
AP170619https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Familieterapeut--Ingen-tvil-om-at-svigerforeldre-er-en-kilde-til-konflikt-10267b.html Er du inkluderende , eller skyver du dem vekk ?
AP170619 Er du inkluderende , eller skyver du dem vekk ?
VG170617 - Det er veldig gledelig å høre at NAV endelig tar affære og gjør skjemaene sine inkluderende .
VG170616 Det var den rødgrønne regjeringen som gjennomførte Kunnskapsløftet og det var viktig for SV å hegne om, og videreutvikle, en inkluderende fellesskole der alle barn har like gode muligheter for å lykkes.
VG170616 Vi trenger en åpen og inkluderende skole hvor vi lar barn være barn, uten ytterliggående politiske eller religiøse uttrykk.
DA170616 Altså, det er veldig bra at vi har høyt trykk på at skolen skal levere, men det må ikke gjøre at skolen ikke lenger er inkluderende .
VG170614 - Ja, noe av det første hun sa var jo at vi var en inkluderende by.
VG170614 Samtidig må prosessen være åpen og inkluderende , for beboere, for AUF og for ofre og pårørende.
VG170614 Det vil undergrave oss som et tolerant og inkluderende samfunn.
VG170614 I tillegg til en inkluderende kultur kan individuelle tiltak rettet særlig mot den hørselshemmede eleven være aktuelle.
VG170613 Statsbygg viser på sin side til at prosessen har vært svært inkluderende , men at ikke alle som har kommet med synspunkter kan få viljen sin.
DB170613 Til NRK sier Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, at de mener prosessen har vært svært inkluderende , men at ikke alle kan vente seg å få viljen sin.
AA170613 Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg mener prosessen har vært svært inkluderende , men poengterer at ikke alle som har kommet med synspunkter i saken kan vente seg å få viljen sin.
DN170611 Jeg oppfordrer alle mine medarbeidere til å jobbe selvstendig, og jeg tror jeg er en åpen og inkluderende sjef med respekt for andre og deres kompetanse.
AP170611https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/Derfor-skriver-Aftenposten-om-skam-og-are-622866b.html Si ; Ds mål er å være en viktig, inspirerende og inkluderende arena for norsk ungdom.
AP170611 Si ; Ds mål er å være en viktig, inspirerende og inkluderende arena for norsk ungdom.
AP170611 Si ; Ds mål er å være en viktig, inspirerende og inkluderende arena for norsk ungdom.
DA170610 Jeg er opptatt av å være inkluderende .
AP170610 Mays indre krets av ikke-valgte og vanærede rådgivere bør gå, og i fremtiden bør ledelsen være mer inkluderende .
NL170609 Et viktig moment her er at vi må hele tiden vokte grensen for når idretten ikke er inkluderende for de aller fleste, at det blir for dyrt for « folk flest » å være med på aktivitetene.
AA170609 Vårt mål er å skape et jubileum som er kunnskapsbyggende, samtidsrelevant og inkluderende slik at tiden mot 2030 blir preget av en bred dialog om hva Norge har vært, hva Norge er og hva Norge skal være.
DN170607 - Anerkjennelse av Parisavtalen og bevaring og styrking av det multilaterale handelssystemet forankret i WTO er nøkkelkomponenter når vi vil skape mer inkluderende vekst.
BT170607 Mantraet til korpsbevegelsen i Norge er « ingen reservebenk », og NMF sine verdier er « Inkluderende - Inspirerende - Engasjert ».
AA170607 - Anerkjennelse av Parisavtalen og bevaring og styrking av det multilaterale handelssystemet forankret i WTO er nøkkelkomponenter når vi vil skape mer inkluderende vekst.
DB170606 Bare det er en underlig tenkning for en organisasjon som burde ha alt å tjene på å gjøre kampen mot juks til en åpen, inkluderende kampanje for hele sporten.
DA170602 Markering : Ordføreren ønsker at kommunen og bystyret tar ansvar for en markering for å vise at Fredrikstad-samfunnet er mangfoldig, inkluderende og tolerant som svar på Den Nordiske Motstandsbevegelsens varslede demonstrasjon med parolen « Knus homolobbyen » 29. juli.
DA170602 I en innstilling til formannskapet torsdag skrev ordføreren følgende : « Fredrikstad kommune skal ta ansvar for å markere at Fredrikstadsamfunnet er mangfoldig, inkluderende og tolerant som et svar på Den Nordiske Motstandsbevegelsen sin varslede demonstrasjon i Fredrikstad 29. juli i år. ».
DA170601 Hun er også et globalt forbilde og har et sosialt engasjement som passer som hånd i hanske med festivalens inkluderende verdier, sier Søgård.
VG170531 Den store utfordringen ligger imidlertid på alle debattanter som ønsker et edruelig, inkluderende ordskifte hvor alle synspunkt skal komme til orde, å utøve en strek og disiplinerende selvjustis i slike fora.
BT170530 Ifølge påtroppende fylkesordfører Anne Gine Hestetun ( Ap ) vil folk merke nye tider : De vil stå for en åpnere, mer inkluderende og ikke minst vise bedre gjennomføringsevner.
AA170530 Komiteen anbefaler en mer inkluderende tilnærming som jeg støtter, og jeg oppfordrer derfor myndighetene til å sikre rettigheter, også for tilreisende rom, understreker Bjurstrøm.
VG170529 I Versailles var det uttalt fra Elysee av viktige tema ville bli Ukraina og Syria, og Macron har sagt at hans mål er å skape en « langt bredere løsning for en inkluderende politikk » i det sistnevnte landet.
VG170528 I travsportssammenheng har han vist seg raus og inkluderende .
VG170528 Først etter at hovedsetet var valgt i desember 2015, etter en ryddig og inkluderende prosess, kunne politiet gå mer aktivt inn i spørsmålet om den foreslåtte samlokaliseringsløsningen.
AA170526 I 2001 fikk vi IA-avtalen ( inkluderende arbeidsliv ) som skulle redusere sykefraværet, hindre at flere falt utenfor arbeidslivet, få flere mennesker i arbeid - særlig de med nedsatt funksjonsevne og få eldre arbeidstakere til å stå lenger i jobbene sine.
DB170525 Det dreier seg om å skape inkluderende økonomisk vekst, og at mennsker føler seg inkludert i det landet de kommer til.
VG170524 Paule, som nå er politiker på heltid i Drammen for Høyre, sier til VG at hun har fulgt åpenhetsdebatten med interesse, men hun ønsker ikke å si noe om den nye generalsekretæren utover at hun « håper de finner en samlende, utadvendt og inkluderende person ».
AP170524 Da handler det om basisting som et inkluderende lokalsamfunn, opplevelse av tilhørighet, toleranse og aksept for mangfold.
VG170523 Istedenfor å ta inn alvoret av betydningen av begreper som « inkluderende » og det å « bli sett », så finner man argumenter som delvis fraskriver ansvar og virker unnvikende.
NL170523 Derfor beroliges vi av Utsi og Andersens forsikring om at instruktørene har særlig erfaring og kompetanse på inkluderende opplæring, selv om vi ikke kan se den store forskjellen i de åpne verkstedene fra tidligere år.
NL170523 At det skal igangsettes et forskningsprosjekt på den inkluderende modellen til NUK++ er noe vi vil være de første til å applaudere, også fordi vi tror mange andre festivaler kan lære så mye av NUK++.
NL170521 Vi har også hentet inn instruktører med særlig erfaring og kompetanse på nettopp inkluderende opplæring, for slik å sikre at verkstedene skal gi et utviklende tilbud til deg som deltaker - uansett funksjonsnivå.
DN170521 Tore Jørgensen beskriver seg som en inkluderende leder.
DB170519 Men i høysetet ønsker vi å praktisere og holde i hevd Bjørnstjerne Bjørnsons inkluderende ånd.
DB170519 Jeg konstaterer at det er behov for nok et forsvar for ytringsfriheten - i selve Bjørnstjerne Bjørnsons inkluderende ånd.
DB170519 Bare på den måten kan vi skape en generasjon med fordomsfrie og inkluderende mennesker.
AA170519 De forsto nok at vi var litt usikre i forhold til dem, så de var veldig inkluderende og positive.
SA170516 « I korpsbevegelsen dreier det seg om å være inkluderende , inspirerende og engasjert », skriver Rita Hirsum Lystad.
SA170516 I korpsbevegelsen dreier det seg om å være inkluderende , inspirerende og engasjert.
NL170516 Som gode nordlendinger er vi jo ikke redde for å bruke utestemmen ganske tydelig om at vi både er gjestfrie og inkluderende .
NL170516 Men er vi mest mangfoldig, og mindre inkluderende ?
VG170515 Et godt kvalifisert hjelpeapparat som jobber utadrettet kan bidra med kunnskap om hvordan vi kan lage gode, inkluderende oppvekstmiljøer, enten det skjer i barnehager, skoler eller på fritidsarenaene - alle helt avgjørende møtepunkter for barn og unges trivsel og opplevelse av å bli inkludert.
AP170515 Si ;D-innlegg : Hvis alle hadde vært litt snillere, litt mer imøtekommende og litt mer inkluderende , ville mange flere fått det mye bedre.
AA170515 Så positiv, så engasjert og så inkluderende .
SA170514 Inkluderende .
DB170513 Men Isak værer situasjonen, og i en gest som står fjellstøtt sammen med Jonas' inkluderende kebabspising og alle de andre små, men store, handlingene i denne serien som viser hvor lett det egentlig er å gjøre verden til et bedre sted, og som minner oss på at ingen egentlig er alene, går han opp til scenen og bærer fram Evens forstummede røst med sin egen, sprukne sangstemme.
DB170513 Skulle ønske det politiske landskapet i jesufødeland var like inkluderende og livsbejaende som denne popperlen.
AP170513 | Nasjonalisme kan både være positiv og inkluderende - og negativ og ekskluderende Kristin Clemet ¶
AP170513 mai med barn i folkedrakter fra alle verdenshjørner under norske flagg er inkluderende , skriver Kristin Clemet.
SA170512 - Idretten skal være åpen og inkluderende , men gjelder det bare for enkelte områder ?
DB170512 - Arbeidstidsreformer vil kunne gi et mer inkluderende og likestilt arbeidsliv med flere hele stillinger og større muligheter for flere til å stå i arbeid til oppnådd pensjonsalder, poengteres det i redaksjonskomiteens innstilling til nytt handlingsprogram.
DA170512 - Arbeidstidsreformer vil kunne gi et mer inkluderende og likestilt arbeidsliv med flere hele stillinger og større muligheter for flere til å stå i arbeid til oppnådd pensjonsalder, poengteres det i redaksjonskomiteens innstilling til nytt handlingsprogram.
BT170512 - Idretten skal være åpen og inkluderende , men gjelder det bare for enkelte områder ?
AP170512https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Kulturministeren-om-NIFs-apenhetsvedtak---Dette-er-en-god-og-klok-beslutning-235447b.html - Idretten skal være åpen og inkluderende , men gjelder det bare for enkelte områder ?
AP170512 Oslo er blitt en åpen, urban og inkluderende by.
AP170512 - Idretten skal være åpen og inkluderende , men gjelder det bare for enkelte områder ?
VG170511 - Å sikre et tett partssamarbeid som bidrar til et kompetent, inkluderende , trygt og seriøst arbeidsliv der det skapes tilstrekkelig mange nye arbeidsplasser, sier Skogen Lund.
DB170511 Vi trenger flere inkluderende , samarbeidende ledere som dem, som ser det store bildet, bryter ned siloer og bygger broer i stedet for murer », skrev hun.
VG170510 - Vi opplever både anerkjennelse over at vi velger å være åpne og inkluderende , vi opplever at det er sterke synspunkter på løsningen, og vi opplever at det er mange som har forståelse for hvor vi har landet, sier Bjerketvedt til VG.
DA170510 Høyres alltid inkluderende eks-ordfører Fabian Stang tok også ordet i debatten, til et litt pussig innlegg om at det ikke finnes høyre- eller venstreekstremisme, men bare ekstremisme.
SA170509 De viser engasjement og er svært inkluderende .
SA170509 Bjarte Hjelmeland sa i talen at kongeparet søker sitt folk, at de er inkluderende og utvikler seg hele tiden.
DA170509 De viser engasjement og er svært inkluderende .
BT170509 De viser engasjement og er svært inkluderende .
BT170509 Bjarte Hjelmeland sa i talen at kongeparet søker sitt folk, at de er inkluderende og utvikler seg hele tiden.
VG170508 Tusen takk for at du opplyser meg på en så tålmodig og inkluderende måte, sa en rørt Watson - for mange aller best kjent som Hermine i « Harry Potter»-filmene.
BT170507 I over 16 år har det norske samfunnet jobbet med inkluderende arbeidsliv ( IA-avtalen ), hvor et mål har vært 20 prosent reduksjon i sykefraværet.
DB170505 Havnedirektøren beskrives som klar og konsis, svært kompetent, dyktig med ansatte, inkluderende og lydhør.
AP170505 - Ikke veien å gå for et inkluderende samfunn ¶
AP170505 - Det er ikke veien å gå hvis man jobber for et inkluderende samfunn, skriver Farooq i en tekstmelding til Aftenposten.
AP170503 Won-bevegelsen anerkjenner Buddha som religiøs lærer, men hevder å representere en modernisert og mer inkluderende religion enn buddhister flest i Sør-Korea.
DB170502 I sitt tilsvar til min kronikk Kjønn er ikke en følelse, Bent Høie, skriver pensjonert førsteamanuensis Janneke Van der Ros at hun kan svare for helseministeren, og at arbeidet med lov om skifte av juridisk kjønn har vært omfattende og inkluderende .
BT170501 Det er mange mulige måter å gjøre det på, men hvor økologisk og inkluderende er for eksempel den norske tradisjonen med å knytte barnehagene til friluftsliv ?
SA170430 Gleden ved å mestre noe litt utenfor komfortsonen, pluss et inkluderende miljø med lite rivalisering, trekker Zachariassen frem som årsaker til at interessen for sporten øker.
AP170430 Gleden ved å mestre noe litt utenfor komfortsonen, pluss et inkluderende miljø med lite rivalisering, trekker Zachariassen frem som årsaker til at interessen for sporten øker.
DB170429 Det er nok dessverre lenge til Norge vil bli vitne til reelle liberale muslimske menigheter som bifaller kvinnelige imamer, eller genuint inkluderende moskeer.
AP170428 Det ble enda litt mer avtale om inkluderende arbeidsliv ( IA ).
DB170427 Idretten skal være åpen og inkluderende , og vi diskuterer den altfor sjelden.
DB170427 » Vi kan fra dette sitatet trekke ut de to sentrale argumentene : 1 )Kristendommens dominante plass gjør faget « mindre inkluderende » i et mangfoldig Norge, og 2 ) det gjør faget mer « gammeldags ».
DB170427 Vi frykter at faget blir mindre inkluderende og mer gammeldags - ute av stand til å reflektere det mangfoldige samfunnet vi faktisk lever i.
SA170426 Idretten skal være åpen og inkluderende , og vi diskuterer den altfor sjelden.
DB170426 Norge er et åpent og inkluderende samfunn med rettigheter for alle.
DA170426 Grundig og inkluderende , absolutt.
AP170426https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Kulturministeren-frykter-omdommeproblem---Vi-er-nodt-til-a-handle-234564b.html Idretten skal være åpen og inkluderende , og vi diskuterer den altfor sjelden.
AP170426 - Å jobbe for et raust, inkluderende og mangfoldig samfunn representerer for meg kjernen i hva KrF står for.
AP170426 Idretten skal være åpen og inkluderende , og vi diskuterer den altfor sjelden.
AA170426 Gjemsel er mer inkluderende .
AP170425 Oslo er en åpen og inkluderende by.
AA170425 Kun en omfattende og inkluderende fredsprosess vil kunne snu utviklingen og skape trygge liv for befolkningen i Jemen, sier Egeland.
AA170425 Kun en omfattende og inkluderende fredsprosess vil kunne snu utviklingen og skape trygge liv for befolkningen i Jemen, sier Egeland.
VG170424 Folk til stede i New York melder tvert imot om et åpent og inkluderende forhandlingsklima.
DB170424 Framtidas barnehager skal være inkluderende arenaer også i arbeidet med språk, lek og læring.
DB170424 Slike smell fører mennesker fra hverandre, men disse lokale smellene var inkluderende .
DB170424 Nei, vi samles i hopetall rundt åpen, inkluderende og gledesspredende multikultur.
AP170424 - Framtidens barnehager skal være inkluderende arenaer.
AA170424 - Framtidens barnehager skal være inkluderende arenaer.
VG170422 Han var en inkluderende og åpen fyr, så dette påvirker mange på Astana, sier Korsæth til TV 2.
SA170422 - Michele var en flott og inkluderende fyr.
FV170422 Argumentet er at faget skal bli mer inkluderende .
FV170422 - Michele var en flott og inkluderende fyr.
DB170422 En veldig inkluderende og romslig familiemann har gått bort, forteller Korsæth til procycling.no.
DB170422 Landsmøtet vedtok i ettermiddag med 160 av 300 stemmer for å fjerne K'en i KRLE-faget, og i stedet utvikle religions- og livssynsfaget til et mer inkluderende fag.
DB170422 Med 160 av 300 stemmer for å fjerne K'en i KRLE-faget, og i stedet utvikle religions- og livssynsfaget til et mer inkluderende fag.
DA170422 I glasset fikk vi, nesten overraskende inkluderende , en portugiser.
BT170422 « Utvikle religions- og livssynsfaget til et mer inkluderende fag og dermed fjerne 'K' fra KRLE-faget ».
BT170422 - Michele var en flott og inkluderende fyr.
AP170422https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Tre-vedtak-der-Ap-ledelsen-tapte_-og-syv-andre-vedtak-du-bor-fa-med-deg-fra-Arbeiderpartiets-landsmote-619709b.html Argumentet er at faget skal bli mer inkluderende .
AP170422 Argumentet er at faget skal bli mer inkluderende .
AP170422 - Michele var en flott og inkluderende fyr.
AA170422 Men AUFs medlem i redaksjonskomiteen Ina Libak mente det handler om å skape et fremtidsrettet og inkluderende fag som hører hjemme i 2017.
AA170422 Men AUFs medlem i redaksjonskomiteen Ina Libak mente det handler om å skape et fremtidsrettet og inkluderende fag som hører hjemme i 2017.
DB170420 Kulden og vinden som dominerer rett utenfor stadion, forsvinner under taket til den varme og inkluderende fotballfamilien i Stabæk.
BT170420 Bergen skal være en raus og inkluderende by.
BT170419 Først da får vi et inkluderende arbeidsliv på ekte.
SA170418 Et mindretall i programkomiteen ønsker å fjerne K-en som står for « kristendom » for å gjøre religions- og livssynsfaget mer inkluderende .
DB170418 Et mindretall vil fjerne K'en og gjøre faget til et « mer inkluderende fag ».
AP170418https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Ti-saker-det-kan-bli-brak-om-pa-Ap-landsmotet-618691b.html Et mindretall i programkomiteen ønsker å fjerne K-en som står for « kristendom » for å gjøre religions- og livssynsfaget mer inkluderende .
AP170418 Et mindretall i programkomiteen ønsker å fjerne K-en som står for « kristendom » for å gjøre religions- og livssynsfaget mer inkluderende .
AP170416https://www.aftenposten.no/osloby/Dette-kan-Oslo-lare-av-smarte-London-618203b.html grønne » bygninger, sanntid-apper, bedre og mer miljøvennlig trafikkflyt, gratis internett, enklere kommunikasjon med det offentlige, spesialtilpassede helsetilbudet, sikrere vann- og strømforsyning, førerløs transport, infrastruktur som « snakker » sammen, transparent datainnsamling og et inkluderende politisk styre.
AP170416 grønne » bygninger, sanntid-apper, bedre og mer miljøvennlig trafikkflyt, gratis internett, enklere kommunikasjon med det offentlige, spesialtilpassede helsetilbudet, sikrere vann- og strømforsyning, førerløs transport, infrastruktur som « snakker » sammen, transparent datainnsamling og et inkluderende politisk styre.
AP170415 Det meste ordner seg med en fleksibel au pair, noen gode årganger rødt og en gjennomarbeidet og inkluderende påskequiz.
DB170414 AUF fikk med seg Anniken Huitfeldt på et forslag om å fjerne « K»-en og utvikle religions- og livssynsfaget til det de mener vil være et mer inkluderende fag.
DB170413 Dette står i sterk kontrast til det inkluderende budskapet Marvel og X-Men står for.
DB170412 TUT OG KJØR : 22-åringen fra Hedmark mener rånemiljøet er fint og inkluderende , og tror de ofte blir misforstått av dem på utsida.
BT170410 Et inkluderende arbeidsliv forutsetter at helsevesenet definerer jobb som del av behandlingen, at arbeidsgivere er åpne og nysgjerrige, og ikke minst motiverte jobbsøkere.
VG170408 Statsministeren understreket at Sverige skal fortsette å være et åpent og inkluderende samfunn.
VG170407 Nå er våren i Stockholm inntil videre ødelagt av det som mer og mer tyder på er terrorens heslige ansikt, og vi føler alle med broderfolket, dette et av Europas mest inkluderende folk, trävliga, imøtekommende og liberale som de er.
DB170407 Dansken, som har fått stempel som urokråke og festløve, har ifølge klubbkompisene vært varm, inkluderende og en viktig sosial bidragsyter i gruppa.
VG170406 Han er ikke inkluderende .
DB170406 Gevinsten for Norge er større ved å være åpne og inkluderende , framfor å være lukket.
DB170406 Huitfeldt og Hussaini går inn for å « utvikle religions- og livssynsfaget til et mer inkluderende fag og dermed fjerne 'K' fra KRLE-faget », skriver Klassekampen.
DA170406 Klassekampen skriver at Huitfeldt og Hussaini går inn for å « utvikle religions- og livssynsfaget til et mer inkluderende fag og dermed fjerne 'K' fra KRLE-faget ».
DA170406 Isteden kommer trusselen fra den limousinliberale venstresiden ; den kritthvite kultureliten som konstant klapper seg selv på skulderen over hvor fordømt tolerante og inkluderende de er.
AA170406 Hennes inkluderende natur skaper eierskap for alle involverte.
AA170406 Huitfeldt og Hussaini går inn for å « utvikle religions- og livssynsfaget til et mer inkluderende fag og dermed fjerne 'K' fra KRLE-faget », skriver Klassekampen.
DA170404 KrF er opptatt av inkludering, og vi vet at et mer inkluderende samfunn er mer bærekraftig !
VG170403 - Unni er alltid på topp, og veldig inkluderende .
DB170403 - Flyplassen har økt beredskapen, inkluderende sikkerhetskontroller ved inngangen og sikkerhetskontrollene før avgang, sier talspersonen.
DB170403 - Flyplassen har økt beredskapen, inkluderende sikkerhetskontroller ved inngangen og sikkerhetskontrollene før avgang, sier talspersonen.
DN170402 - Jeg likte umiddelbart det flate hierarkiet og den inkluderende lederstilen.
VG170401 Men i dag fungerer kongehuset som et inkluderende element, et viktig lim i vårt samfunn som mange andre land ikke har, sier Grimstad.
SA170401 Senterets målsetting er å bidra til et inkluderende og rettferdig samfunn med like muligheter for alle. i ¶
AP170401 Torshovkvartalene, med fasader ut mot gaten og et stort, inkluderende gårdsrom, er et slags forbilde.
AP170401 - Området skal være inkluderende og bærekraftig, og det grønne skal være med - det tar vi med inn i kvartalene.
SA170331 | Er det et inkluderende samfunn når en transkvinne med penis ikke vil dusje sammen med andre som har penis ?
VG170330 - Jeg mener man heller burde rose IRN for at vi er inkluderende og sørger for at alle mennesker kan bli aktive i arbeidslivet.
BT170330 I « Ungdommens råskap » viser hun en inkluderende holdning til alle de mange menneskeskjebner som i en fase av livet kan kalles for « unge ».
DA170329 Å arbeide i en kommune - enten det er som ansatt eller som folkevalgt - betyr først og fremst å arbeide for et inkluderende lokalsamfunn.
DA170329 Vi er overbevist om at en viktig del av løsningen uttrykkes i temaet for årets toppmøte : « Helt innafor - et aktivt og inkluderende folkestyre der folk blir sett og hørt ».
DA170329 Midt i all diskusjon om grenser og størrelse og oppgaver, er dette det aller viktigste perspektivet for diskusjonen om lokaldemokrati og et inkluderende folkestyre.
DA170329 Et vellykket og inkluderende folkestyre forutsetter at innbyggerne har tillit til de folkevalgte og at denne tilliten forvaltes på en klok måte.
DA170329 Et aktivt, inkluderende folkestyre er nøkkelen til å løse dagens og framtidens samfunnsutfordringer.
DA170327 Senterpartiet er et inkluderende parti.
DA170327 Det er flere saker i trosstøtte... vi er et land tuftet på gode verdier, og skal være et inkluderende og raust land.
DA170327 Senterpartiet er et inkluderende parti.
DA170327 Det er flere saker i trosstøtte... vi er et land tuftet på gode verdier, og skal være et inkluderende og raust land.
DB170325 - Det må raskt etableres en bred og inkluderende politisk prosess, bygget på fredsavtalen fra 2015.
SA170324 Å arbeide i en kommune - enten det er som ansatt eller som folkevalgt - betyr først og fremst å arbeide for et inkluderende lokalsamfunn.
SA170324 | Et aktivt, inkluderende folkestyre er nøkkelen til å løse dagens og framtidas samfunnsutfordringer ¶
SA170324 Vi er overbevist om at en viktig del av løsningen uttrykkes i temaet for årets toppmøte : « Helt innafor - et aktivt og inkluderende folkestyre der folk blir sett og hørt ».
SA170324 Midt i all diskusjon om grenser og størrelse og oppgaver er dette det aller viktigste perspektivet for diskusjonen om lokaldemokrati og et inkluderende folkestyre.
SA170324 Et vellykket og inkluderende folkestyre forutsetter at innbyggerne har tillit til de folkevalgte og at denne tilliten forvaltes på en klok måte.
SA170324 DEBATT : Et vellykket og inkluderende folkestyre forutsetter at innbyggerne har tillit til de folkevalgte og at denne tilliten forvaltes på en klok måte.
DB170324 Dette krever at muslimer må bli langt mer inkluderende enn det de er i dag.
DB170324 Leder av programkomiteen, nestleder Ola Borten Moe, erkjenner det når han i flere intervjuer har snakket om at Sp står for en god nasjonalisme, en som er samlende og inkluderende .
BT170324 Men hele poenget er at en skal lage et inkluderende system, dette å se hverandre og ha et overordnet mål om å bygge fellesskapet, sier Vedum.
BT170324 - Vår nasjonalstatstenkning er ikke skummel, men inkluderende , sier han.
BT170324 Vi trenger mer forskning, men noe av det vi vet er at skolen bør få et enda tydeligere lovverk og retningslinjer for tverrfaglig samarbeid som samtidig ivaretar barnas rett til inkluderende opplæringstilbud.
AA170324 I et brev til de fire hovedorganisasjonene skriver regjeringen at den ønsker en " god og inkluderende prosess med partene i arbeidslivet med sikte på å få en omforent pensjonsløsning for offentlig ansatte ".
DB170323 Både Tvedt og Andersen er sterkt forankret i idrett som folkebevegelse der det viktigste er å bruke sportens kraft som et sosialt verktøy for et inkluderende norsk samfunn.
DB170322 - Vi må respektere lovene i vertslandet, men er dypt skuffet over avgjørelsen som vi mener går i mot både konkurransens ånd og dens inkluderende verdier, skriver ledelsen i en pressemelding.
VG170321 De var de mest frie, sterke, snille og inkluderende menneskene jeg noensinne hadde møtt, understreket Perry.
VG170321 Braanen mener at Nytt på Nytt bør være et « inkluderende VI » blant TV-programmene, i Erik Byes ånd.
VG170321 - Generelt vil jeg si at jeg opplever at ledelsen og organisasjonene i Vest politidistrikt jobber aktivt for at vi skal være en lærende og inkluderende organisasjon.
DB170321 - Vi ønsker en inkluderende prosess der støttegruppen og AUF, naboer, andre berørte og kommunen inkluderes, sier Sanner.
DA170321 Vi ønsker en inkluderende prosess der støttegruppen og AUF, naboer, andre berørte og kommunen inkluderes, sier Sanner.
AA170321 Vi ønsker en inkluderende prosess der støttegruppen og AUF, naboer, andre berørte og kommunen inkluderes, sier Sanner.
DB170320 Vi bygger ikke et rettferdig og inkluderende samfunn med et A- og B-lag.
BT170320 Forhåpentlig kan askøykirken finne tilbake til en mer inkluderende tone i fremtiden.
VG170318 Jeg vil si at kampen for et åpent og inkluderende samfunn, hvor det er plass til alle, er viktigst for meg og noe vi kan gjøre noe med blant annet med gjennom bedre skatteprofil og kjempe mot sentraliseringspolitikken som føres.
AP170318 Å åpne for dobbelt statsborgerskap vil signalisere et mer inkluderende nasjonalt fellesskap.
SA170317 Dette gjør vi for å ha et inkluderende landsmøte, sier Lysbakken.
DB170316 Dette gjør vi for å ha et inkluderende landsmøte, sier Lysbakken.
DA170316 Dette gjør vi for å ha et inkluderende landsmøte, sier Lysbakken.
BT170316 Dette gjør vi for å ha et inkluderende landsmøte, sier Lysbakken.
BT170316 Dette gjør vi for å ha et inkluderende landsmøte, sier Lysbakken.
BT170316 Å frarøve sine borgere tilknytningen til sitt andre hjemland passer seg ikke i en liberal og inkluderende stat som Norge.
AP170316 - En inkluderende strategi er vanskelig for motstanderne, men nødvendig.
AA170316 - SV er et feministisk parti som er opptatt av å skape trygge og inkluderende møteplasser for alle.
AP170315 - De klare signalene hun kom med før jul, i forbindelse med skolegudstjenestene, gir retning og tydelighet i arbeidet med å bygge et samfunn som både er inkluderende og som har en solid verdiforankring.
VG170314 Hun vil at VG-.listeshowet skal fortsette å være det den er ; en inkluderende musikkfest for alle.
DB170314 Nederland har ofte blitt sett på som et av de mest liberale landene i verden, og er kjent for å ha et forholdsvis godt inkluderende og integrerende samfunn.
DB170314 Den første kontinentale testen om Europa og EU kan bestå som et inkluderende prosjekt, vil ligge i Nederland den 15 mars.
DA170313 Et annet eksempel jeg vil trekke fram er Madla Handelslag som ble vinner av IA ( Inkluderende Arbeidsliv ) prisen i 2016, for å få flere unge inn i arbeidslivet.
BT170313 Inkluderende og relasjonsbyggende lærere skal tilskrives mye ære.
BT170313 Inkluderende og relasjonsbyggende lærere skal tilskrives mye ære.
DA170312 - Alle tyrkiske statsborgere, inne i Tyrkia og utenfor, burde få gode muligheter til å bli informert om fordelene og ulempene ved foreslåtte grunnlovsendringer og delta i en åpen, rettferdig og inkluderende diskusjon mens kampanjen pågår, heter det i uttalelsen.
AA170312 - Alle tyrkiske statsborgere, inne i Tyrkia og utenfor, burde få gode muligheter til å bli informert om fordelene og ulempene ved foreslåtte grunnlovsendringer og delta i en åpen, rettferdig og inkluderende diskusjon mens kampanjen pågår, heter det i uttalelsen.
VG170310 I Stormberg har vi jobbet målrettet for et inkluderende arbeidsliv siden oppstarten i 1998, og vi vet at arbeid er god medisin og en viktig nøkkel til integrering.
AP170310 Etter å ha lest gjennom alle konkrete kulepunkter om en « inkluderende kunnskapsskole » i grunnskolen, har Lysbakken markert seksten av nitten punkter.
AP170310 - Jeg hadde et veldig fint opphold i Spania og ble veldig godt mottatt av en inkluderende og vennlig spillergruppe, sier Ejuke til Oslo-klubbens nettsted.
VG170309 - Høyre vil bruke denne viktige muligheten til å skape et varmt og inkluderende samfunn, med arbeid til alle og et grønnere næringsliv, sa Solberg.
DB170309 Kongens inkluderende vi, der røtter innenlands og utenlands - « der hjertet er » - får sin legitime plass, uttrykker en visjon om en dynamisk norskhet, som allerede finnes i dag.
DA170309 - Han er lyttende og inkluderende overfor alle.
BT170309 Planen inneholder 25 tiltak som ifølge byrådet skal gjøre Bergen til en mer inkluderende og mangfoldig by.
BT170309 Planen inneholder 25 tiltak som ifølge byrådet skal gjøre Bergen til en mer inkluderende og mangfoldig by.
VG170308 Hun beskrives som en inkluderende , journalistisk dyktig og ambisiøs leder, som har lagt vekt på å bygge et lag og på å dyrke samhørighet.
DB170308 Både organisasjoner og partier går ut mot kvinnebevegelsen og mener den bør være mer inkluderende .
DA170308 Ordfører Christine Sagen Helgø ( H ) sa i sin tale at hun er opptatt av at Stavanger er en åpen og inkluderende by.
DA170308 - Jeg er opptatt av at vi skal ha en god og inkluderende by.
DA170308 - De inviterte representerer byen, og vi er allerede i gang med å skape en mer inkluderende by, hvor både Sølvberget og Sørmarka Arena har gått foran, sier Sagen Helgø.
BT170308 | Dagen feminismen ble mer inkluderende
SA170307 Jeg skal være inkluderende og så skal vi ha mye gøy og det skal være et bra samhold, lover Simon Larsen.
FV170307 Jeg skal være inkluderende og så skal vi ha mye gøy og det skal være et bra samhold, lover Simon Larsen.
AP170307 Jeg skal være inkluderende og så skal vi ha mye gøy og det skal være et bra samhold, lover Simon Larsen.
VG170306 BEKYMRET : - Alle elever har rett til et forsvarlig og likeverdig skoletilbud i en inkluderende skole.
VG170306 Alle elever har rett til et forsvarlig og likeverdig skoletilbud i en inkluderende skole.
DN170305 Hvis vi skal være et inkluderende samfunn, og det mener jeg vi bør være, så betyr det mye hvem man stemmer på, sier Lilianne Ploumen til NTB.
BT170305 Disse slitesterke fortellingene er først og fremst inkluderende .
DB170304 Vi har behov for et mer inkluderende samfunn, sier Nyquist engasjert.
DA170303 Tidligere denne uka tok Virke til orde for igjen å diskutere kutt i sykelønna når Inkluderende Arbeidsliv-avtalen skal reforhandles neste år.
DN170302 IA-avtalen, en intensjonsavtale for et mer inkluderende arbeidsliv, skal reforhandles neste år.
DA170302 Neste år skal Inkluderende Arbeidsliv-avtalen reforhandles.
BT170302 Dagens inkluderende samfunn har, for min søster, betydd å aldri få seg oppriktige venner eller kjæreste som hun så inderlig ønsker seg.
BT170302 Dagens inkluderende samfunn har, for min søster, betydd å aldri få seg oppriktige venner eller kjæreste som hun så inderlig ønsker seg.
AP170302https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/skiskyting/Eckhoff-med-kjemperesultat-i-OL-loypa---Deilig-a-fa-vist-at-jeg-kan-231538b.html Han satte en standard for den joviale, medmenneskelige og inkluderende formen i norsk underholdningsliv, sier Osvold til NTB.
AA170302 IA-avtalen, en intensjonsavtale for et mer inkluderende arbeidsliv, skal reforhandles neste år.
SA170301 Han er litt norsk, veldig inkluderende , åpen og han gir oss veldig mye tillit, sier Ljøkelsøy.
AP170301 Han er litt norsk, veldig inkluderende , åpen og han gir oss veldig mye tillit, sier Ljøkelsøy.
DN170228 « En omfattende skattereform kan fremme en inkluderende vekst », skriver OECD.
DN170228 Medlemmer av det indiske Kongresspartiet mener at fjerningen av store sedler fra omløp i den indiske økonomien har ført til selvmordsbølge og ikke vil føre tiol en inkluderende vekst.
AP170228 Tall fra World Economic Forum viser også at landet er blant de beste i verden på inkluderende vekst, altså til å la inntektene komme brede lag av befolkningen til gode.
DB170227 Kimmel la seg riktignok, og klokelig, på en jovial og godmodig tone i de stadige stikkene mot presidenten, i et show som er tenkt å være inkluderende .
DB170227 Den fredsæle uenigheten er virkelig noe det godt kunne blitt mer av nå om dagen - men å knytte denne egenskapen til et bestemt kjønn, virker kanskje ikke så inkluderende at det gjør noe.
AA170227 Ikke bare de, men også etniske norske barn fortjener å vokse opp med et åpent inkluderende sinn.
AA170227 Abid Raja ( V ) er redd barna hans arver et samfunn som er mindre inkluderende og raust.
AA170227 - Fortsetter en slik trend, er jeg redd mine barn arver et norsk samfunn som er mindre inkluderende og raust.
DB170225 Hvordan kan vi ellers være en inkluderende nasjon som får tak i de beste hjernene for fremtidens arbeidsmarked ?
DA170225 - Stavanger har som mål å være en raus og inkluderende by, og vi tar mer enn gjerne imot mennesker på flukt.
BT170225 Byen har et selvbilde som inkluderende og liberal, og følgelig har byens innbyggere det litt tøft for tiden.
SA170224 - Nils Jakob står for kjerneverdier i rosporten som teamarbeid og rettferdighet, han er seg selv, inkluderende og utholdende, sier Sjur Øien, som er kommunikasjonsansvarlig i forbundet.
BT170224 - Nils Jakob står for kjerneverdier i rosporten som teamarbeid og rettferdighet, han er seg selv, inkluderende og utholdende, sier Sjur Øien, som er kommunikasjonsansvarlig i forbundet.
AP170224 - Nils Jakob står for kjerneverdier i rosporten som teamarbeid og rettferdighet, han er seg selv, inkluderende og utholdende, sier Sjur Øien, som er kommunikasjonsansvarlig i forbundet.
AP170224 - Nils Jakob står for kjerneverdier i rosporten som teamarbeid og rettferdighet, han er seg selv, inkluderende og utholdende, sier Sjur Øien, som er kommunikasjonsansvarlig i forbundet.
DA170221 Alternativt må de være mer inkluderende .
AP170221 Talen var vakker, ærlig, inkluderende .
VG170220 Som leder var hun engasjert, inkluderende og løsningsorientert, skriver komiteen videre.
DN170220 Da jeg kom inn i komiteen for fem år siden, opplevde jeg henne som vennlig, inkluderende og veldig åpen for få dele av sin erfaring.
DB170220 Som leder var hun engasjert, inkluderende og løsningsorientert, skriver komiteen videre.
DB170220 Husker henne som engasjert og arbeidsom, sympatisk og inkluderende , skrier Støre på Twitter.
DB170220 Husker henne som engasjert og arbeidsom, sympatisk og inkluderende , skrier Støre på Twitter.
BT170220 - Det er med stor sorg Den Norske Nobelkomité har mottatt meldingen om at Kaci Kullmann Five er gått bort, uttaler komiteens nestleder Berit Reiss-Andersen og sekretær Olav Njølstad, som beskriver Five som en engasjert, inkluderende og løsningsorientert leder som vil bli dypt savnet.
AP170220 Som leder var hun engasjert, inkluderende og løsningsorientert, skriver komiteen videre.
VG170217 Veldig inkluderende og lett å like.
DA170217 Jeg håper og ønsker å være en inkluderende leder.
DA170217 I en tid med flyktninger og krig, et tog for et varmere og mer inkluderende samfunn.
AP170217 Løsningen er brukervennlig, gir verdi for brukeren og er inkluderende for en større målgruppe ¶
AA170217 Statsminister Nawaz Sharif har fordømt angrepet, som han kaller en massakre, og sier det er et angrep på Pakistans " progressive og inkluderende " framtid.
DB170216 Hun legger til at uansett hvor i verden man er, skal Ikea ha de samme inkluderende og humanistiske verdiene.
DB170215 Transaktivister og organisasjoner som FRI og PION og enkeltpersoner fra SV, Rødt, Arbeiderpartiet og Venstre sine LHBT-utvalg oppfordrer til en inkluderende feminisme.
DB170215 Med inkluderende feminisme menes da en feminisme som inkluderer transpolitikk.
BT170215 | Dagen feminismen ble mer inkluderende
BT170215 Vi ønsker en kvinnedag som skal være inkluderende .
BT170215 La kvinnedagen være bred og inkluderende , og la alle som vil kjempe for kvinner og feministers sak slippe til.
DB170211 Dette krever langsiktig arbeid med holdningsendring, jenter må få oppfylt sin rett til utdanning, vi må jobbe med lærere for å sikre at innholdet i undervisningen er inkluderende og av god faglig kvalitet.
DA170211 Helt til slutt kommer den nye versjonen av Dag Frølands " Levende lys ", nå som en drøm om et inkluderende Europa, uten nye grenser som stenger mennesker ute.
DB170210 Jeg er veldig takknemlig for at jeg får være en del av et så godt modellbyrå, og for at motebransjen er mer inkluderende enn før.
BT170210 Den norske nasjonalismen har vært en åpen og inkluderende kraft, svarer Borten Moe.
VG170209 Det er en inkluderende form for satire, som sjældent krænker. 2.
SA170209 Det er et inkluderende prosjekt, ikke et ekskluderende, sier Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum.
SA170209 Det handler om hvordan vi opptrer, hvor inkluderende vi er og hva vi står for.
FV170209 Det handler om hvordan vi opptrer, hvor inkluderende vi er og hva vi står for.
BT170209 Det handler om hvordan vi opptrer, hvor inkluderende vi er og hva vi står for.
AP170209https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Amerikansk-basketstjerne-med-freidig-Trump-stikk-230262b.html Det handler om hvordan vi opptrer, hvor inkluderende vi er og hva vi står for.
AP170209 Det er et inkluderende prosjekt, ikke et ekskluderende, sier Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum.
AP170209 Det handler om hvordan vi opptrer, hvor inkluderende vi er og hva vi står for.
AA170209 Den norske nasjonalismen har vært en åpen og inkluderende kraft.
AA170207 Langset kaller Brøndbo for er en inkluderende arbeidsgiver som har rekruttert både fra attføringsbedrifter og fra Nav.
AA170207 - Han er et forbilde for inkluderende arbeidsliv.
DB170206 Den siste dissensen knytter seg til KRLE-faget i skolen, der AUF vil fjerne " K-en " og utvikle religions- og livssynsfaget til et mer « inkluderende fag ».
DB170206 Det er viktig at vi får diskutere disse, for det handler om å ha et åpent og inkluderende miljø hvor det er plass til å ha ulike meninger.
AA170206 Her ønsker både Anniken Huitfeldt og AUF å fjerne K-en og utvikle religions- og livssynsfaget til et mer « inkluderende fag ».
AA170206 Den siste dissensen knytter seg til KRLE-faget i skolen, der AUF vil fjerne " K-en " og utvikle religions- og livssynsfaget til et mer " inkluderende fag ".
AA170206 Den siste dissensen knytter seg til KRLE-faget i skolen, der AUF vil fjerne " K-en " og utvikle religions- og livssynsfaget til et mer " inkluderende fag ".
AP170205 K-en i KRLE-faget : Hussaini og Anniken Huitfeldt vil legge til et punkt om å « utvikle religions- og livssynsfaget til et mer inkluderende fag og dermed fjerne 'K' fra KRLE-faget ».
DB170204 Musikkmiljøet er inkluderende og bærer preg at vi samarbeider med hverandre over sjangere, sier Sundby.
AP170204 De mener det er positivt at valgene har vært fredelige og mer inkluderende .
DB170131 Jeg forventer at staten skal mene noe med et inkluderende arbeidsliv.
DB170131 Heldigvis for meg har min arbeidsgiver, staten, inngått en avtale med hovedorganisasjonene i arbeidslivet om å skape et mer inkluderende arbeidsliv ( IA-avtalen ).
AP170130 Den er tilpasset, individuell og inkluderende .
DB170128 Å se foreldrene til USA-herjende Cashmere Cat motta prisen for årets produsent, etterfulgt av vorspiel-kongen Freddy Kalas og hans party-skamløse « Jovial », føltes for eksempel både passende kontemporært og merkelig inkluderende på én og samme tid.
SA170124 Sagen Helgø mener Sølvberget fra før har vært en åpen og inkluderende plass.
DB170121 Vår rolle som del av moteindustrien er å promotere skjønnhet og mangfold, samt være inkluderende , delte Fürstenberg med WWD.
DB170120 - Du kan spørre : Er det et inkluderende fellesskap ?
DN170117 Vind og regn kan holdes ute, men det kan også lys og luft, sa Xi, som samtidig ba om en mer inkluderende og bæredyktig globalisering.
DB170116 Les dagens spilltips fra Dagbladets oddsekspert ¶ fra norsk tipping ¶ ( procycling.no ) : - Moderne, solid og inkluderende .
DN170115 Han mener samtidig at det økonomiske systemet må bli mer inkluderende .
DB170113 Skal vi klare det, kreves framfor alt en vilje til å danne et sterkt og inkluderende fellesskap rundt kulturen.
DB170113 Det ville fremme en inkluderende verdipatriotisme, til forskjell fra både en ekskluderende nasjonalpatriotisme og en normløs multikulturalisme.
SA170110 Han mener endringen vil være « mer inkluderende », ifølge BBC.
DB170110 Sveitseren har hevdet at endringene vil gjøre VM " mer inkluderende ".
DB170110 Mer inkluderende
BT170110 Han mener endringen vil være « mer inkluderende », ifølge BBC.
AP170110https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/FIFA-utvider-VM-til-48-lag---Trist-og-idioti-228579b.html Han mener endringen vil være « mer inkluderende », ifølge BBC.
AP170110 Laial Ayoub : Burkini i badetimen er et inkluderende tiltak ¶
AP170110 Han mener endringen vil være « mer inkluderende », ifølge BBC.
SA170109 Skal kunstkritikk være forbeholdt til dem som forstår et sosialt kodet språk, eller skal de bruke et mer inkluderende språk som inviterer til offentlig debatt og refleksjon ?
SA170109 Bruke mer inkluderende språk ?
DN170107 Solberg understreket at det å skape et inkluderende samfunn og lose Norge trygt gjennom omstillingen, er de to overordnede problemstillingene fremover. ( ©NTB ) ¶
DB170107 Solberg understreket at det å skape et inkluderende samfunn og lose Norge trygt gjennom omstillingen er de to overordnede problemstillingene fremover.
BT170105 Det er selvsagt mulig å se for seg at en kanon kan virke både inkluderende og utjevnende, fordi utvelgelsen skaper åpenhet om kriteriene for god kunst og gjør den allment tilgjengelig.
BT170105 Det er selvsagt mulig å se for seg at en kanon kan virke både inkluderende og utjevnende, fordi utvelgelsen skaper åpenhet om kriteriene for god kunst og gjør den allment tilgjengelig.
BT170104 VG er i likhet med BT en kompetent og inkluderende organisasjon med høyt ambisjonsnivå.
VG170102 Sametingspresident Vibeke Larsen mener Skum og andre kritikere av hennes norskspråklige nyttårstale, er lite inkluderende .
SA170101 Vi er oppvokst i et inkluderende samfunn der vi setter pris på at vi ikke er like.
AP170101 Kong Harald bruker et inkluderende språk.
DN161227 Han viste til den politiske uroen i landet, og sa han forstår at « befolkningen lengter etter en nytt og inkluderende lederskap.
AP161205 Hun mener Listhaugs retorikk « ikke hører hjemme i et inkluderende og anstendig samfunn. » - Det er en belastning å holdes ansvarlig for å holde et parti ved makten som snakker så brutalt og nedlatende om andre mennesker, sier Johansen.
AP161122 Når man sitter i regjering synes jeg det er pussig at man ikke velger en mer inkluderende tone, sier Petter Bae Brandtzæg, som forsker på internett og sosiale medier i SINTEF.
VG161024 Paradoksalt nok vil en slik tankegang neppe gjøre det lettere å skape et inkluderende og mangfoldig Norge.
AP160928https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Ensom-pa-grunn-av-fodselsdatoen-605437b.html Hadde det ikke vært mer inkluderende hvis aldersgrensen ikke baserte seg på hvilken dato og måned du er født, men kun året ? spør skribenten ( 17 ). ker_vii / Shutterstock ¶
SA160701 Kan et tysk landslag med et stort, etnisk mangfold føre til et mer inkluderende Tyskland ?
BT160701https://www.bt.no/100Sport/fotball/Toppolitiker-hevdet-at-ingen-tyskere-vil-ha-denne-EM-stjernen-som-nabo-208959b.html Kan et tysk landslag med et stort, etnisk mangfold føre til et mer inkluderende Tyskland ?
AP160701https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Toppolitiker-hevdet-at-ingen-tyskere-vil-ha-denne-EM-stjernen-som-nabo-208959b.html Kan et tysk landslag med et stort, etnisk mangfold føre til et mer inkluderende Tyskland ?
AP160628 Kongehistorieforfatter Tor Bomann-Larsen mener kongeparet er svært inkluderende .
AP160628 - Kongeparet har dessuten vært flinke til å være inkluderende .
SA160624 Den viste at 84 prosent mener idretten i Nord-Irland er mer åpen og inkluderende enn for ti år siden.
AP160624https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Landslaget-er-gatt-fra-a-splitte-nordirene-til-a-forene-dem-209244b.html Den viste at 84 prosent mener idretten i Nord-Irland er mer åpen og inkluderende enn for ti år siden.
DA160617 På lang sikt taper hele vårt samfunn, som med dette forslaget blir mindre inkluderende , går inn for mistenkeliggjøring av en hel gruppe, og skaper flere tapere.
SA160604https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Laget-som-samler-en-splittet-nasjon---Eneste-oyeblikkene-vi-foler-oss-som-belgiere-218171b.html Da er en tv-skjerm som hver eneste kveld er full av det nye, flerkulturelle og inkluderende Belgia, hvor de vi ser på med skepsis på T-banen er de som forsvarer nasjonalfargene, en gave fra himmelen til et splittet land.
SA160604 Da er en tv-skjerm som hver eneste kveld er full av det nye, flerkulturelle og inkluderende Belgia, hvor de vi ser på med skepsis på T-banen er de som forsvarer nasjonalfargene, en gave fra himmelen til et splittet land.
AP160604 Da er en tv-skjerm som hver eneste kveld er full av det nye, flerkulturelle og inkluderende Belgia, hvor de vi ser på med skepsis på T-banen er de som forsvarer nasjonalfargene, en gave fra himmelen til et splittet land.
BT160531 Det er jo en subjektiv betraktning, men det kan jo tenkes å være en hyggelig kommentar til en kollega, å hjelpe en venn som har det tøft, å jobbe frivillig i en organisasjon, å snakke varmt om og til andre mennesker, å være inkluderende .
AP160510https://www.aftenposten.no/osloby/Groruddalssatsingen-har-kostet-1_5-milliarder-over-ti-ar-Har-det-virket-62215b.html - Satsingen har lykkes med å utvikle et lokalt og inkluderende samarbeid mellom beboere, organisasjoner, borettslag, bydeler og andre offentlige institusjoner, spesielt i forbindelse med områdeløftet.
BT160504 Frukten av slike prosesser vil føre til tryggere og mer inkluderende lokalmiljø.
BT160426 Hyppige møter med foreldre, møter som er lagt opp på en åpen og inkluderende måte, vil også kunne føre til mer trygghet.
SA160424 - Det er et krevende og inkluderende miljø, og jeg stortrives.
AP160424 - Det er et krevende og inkluderende miljø, og jeg stortrives.
BT160419 Kvartetten som står frem med sine synspunkter, mener at idretten skal være inkluderende overfor alle mennesker.
VG160416 I senere år har dette blant annet fått praktisk betydning i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv ( IA-avtalen ).
AP160312 - Vi har medelever som er opptatt av å ta vare på hverandre og skape et inkluderende skolemiljø, sier Jacobsen.
BT160308 Vi står for en flerstemt og inkluderende feminisme.
SA160127 Da faller noen lett utenfor, og vi ønsker inkluderende barnegrupper og arrangement som bygger opp om dette », skriver Presthus gård og Vikåsen barnehage i en e-post til foreldrene.
FV160127https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Jenter-kler-seg-ut-som-prinsesser-og-gutter-som-superhelter--na-dropper-barnehagen-karnevalet-9160b.html Da faller noen lett utenfor, og vi ønsker inkluderende barnegrupper og arrangement som bygger opp om dette », skriver Presthus gård og Vikåsen barnehage i en e-post til foreldrene.
FV160127 Da faller noen lett utenfor, og vi ønsker inkluderende barnegrupper og arrangement som bygger opp om dette », skriver Presthus gård og Vikåsen barnehage i en e-post til foreldrene.
BT160127 Da faller noen lett utenfor, og vi ønsker inkluderende barnegrupper og arrangement som bygger opp om dette », skriver Presthus gård og Vikåsen barnehage i en e-post til foreldrene.
AP160127 Da faller noen lett utenfor, og vi ønsker inkluderende barnegrupper og arrangement som bygger opp om dette », skriver Presthus gård og Vikåsen barnehage i en e-post til foreldrene.
AP160109 - Jeg har fokusert på å fylle bygget med inkluderende aktiviteter som gjør det enkelt å komme i kontakt med andre mennesker, sier Torgersen.
BT160108 Jeg følte at menneskene var åpne, inkluderende og ville hverandre vel.
BT160106 Byrådet vil ha et aktivt og tett samarbeid med nabokommunene og ønsker at Bergen skal være en inkluderende by for hele Vestlandet.
FV160105https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Det-viktigste-vi-kan-lare-barna-9263b.html Det er viktige egenskaper for å klare å se enkeltmennesker rundt seg, og det er et viktig bidrag for å skape et inkluderende samfunn med mindre mobbing og mindre trakassering.
AP160105https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Det-viktigste-vi-kan-lare-barna-9263b.html Det er viktige egenskaper for å klare å se enkeltmennesker rundt seg, og det er et viktig bidrag for å skape et inkluderende samfunn med mindre mobbing og mindre trakassering.
DA160101 Resolusjon 2254 sier at en ny regjering i Damaskus må være troverdig, inkluderende og ikke-sekterisk, og til forskjell fra Iran kan Russland ikke sies å være sekterisk.