DN171215 Disse forhandlingene er nå kommet langt nok til at EU mener det er på tide å gå videre til neste fase, som også vil inkludere diskusjoner om overgangsordninger og en fremtidig handelsavtale.
DB171215 Disse forhandlingene er nå kommet langt nok til at EU mener det er på tide å gå videre til neste fase, som også vil inkludere diskusjoner om overgangsordninger og en framtidig handelsavtale.
AP171215 Fase to vil inkludere diskusjoner om både overgangsordninger og rammene for en framtidig handelsavtale.
DB171214 Utvalget vil også inkludere butikker som selger husflid og suvenirer og oppheve dagens krav om at slike butikker må være lokale.
AP171214 Utvalget vil også inkludere butikker som selger husflid og suvenirer og oppheve dagens krav om at slike butikker må være lokale.
SA171212 Som et resultat av dette vil du få den sangen du liker klart dårligst på hjernen, slik at du kan gå og synge på den resten av dagen og dermed også inkludere familien din i tristessen.
BT171211 Amerikanske myndigheter åpnet for et par uker siden for å inkludere den nettbaserte valutaen i handel med såkalte futures, kontrakter for fremtidig kjøp og salg på store børser.
AP171211 Amerikanske myndigheter åpnet for et par uker siden for å inkludere den nettbaserte valutaen i handel med såkalte futures, kontrakter for fremtidig kjøp og salg på store børser.
AP171211 Målet er å redusere sykefraværet, inkludere flere funksjonshemmede og få eldre arbeidstagere til å bli lengre i jobb.
DB171208 - Det vil vi se på som en anerkjennelse på at det å inkludere narkomane, tidligere kriminelle, samt personer med psykiske helseproblemer i arbeidslivet, er viktig og bra.
DB171208 Norsk Americana Forum er av den oppfatning at tidspunktet for å utvide countrykategorien til også å inkludere en sjanger som har svært lite med countrymusikk å gjøre, således ikke kunne ha vært dårligere valgt.
VG171207 Blant annet mener SAIH at kommersielle selskaper som tilbyr frivillighetsopphold har et spesielt ansvar for å inkludere etisk bruk av sosiale medier som del av sine forberedelser til de som reiser ut ¶
AP171207 Amerikanske myndigheter åpnet forrige uke for å inkludere bitcoin i handel med såkalte futures, kontrakter for fremtidig salg og kjøp av valutaen i framtiden, på store børser.
DA171206 | Vil inkludere alle ¶
DA171206 - Det legges ned en fantastisk innsats blant mange foreninger og frivillige for å inkludere barn og unge som ønsker å delta, men som ikke har råd.
DB171205 Panelet vil inkludere medlemmer av Pre-Games Testing.
DB171205 Terje Søviknes avviser kritikken, og mener det er naturlig at en lønnsomhetsberegning tar høyde for variabler i begge ender av skalaen, og at dette må inkludere faktorer som vil slå positivt ut.
DB171205 Det er viktig å inkludere alle i denne kampen, sier Sofia.
DB171204 For politikere kan det også inkludere et ønske om å lage flere lover.
AA171204 Temaene var å vise mot til å bry seg for å motvirke mobbing, blant annet i sosiale medier og viktigheten av å inkludere alle - enten det er et fotballag eller en klasse.
DB171130 Å inkludere en viss mengde magre meieri- og kjøttprodukter i kostholdet er imidlertid både helsemessig gunstig og bærekraftig.
AP171130 Hvis uavhengighet er målet, bør de nye reglene også inkludere slike verv.
NL171129 å etablere lavterskeltilbud for å melde fra om seksuell trakassering og å inkludere vern mot seksuell trakassering i likestillingsloven, tiltak som er en rettstat verdig.
AP171129 Derfor skal en norm ikke inkludere spesialundervisning eller særlig språkopplæring.
BT171127 SE DEG RUNDT : Det koster deg lite å inkludere en som står alene, men det kan bety så mye, skriver Daniel Bilsback.
VG171126 VIL STYRKE POLITIET : Leder i partiet Rødt, Bjørnar Moxnes, mener politiutdanningen bør inkludere forelesninger hvor mennesker med ulike funksjonshemninger deler kunnskap om sitt møte med politiet.
AP171126 SSB kunne med hell brukt enda mer tid og ressurser på å fange opp endringer i økonomien og inkludere ny innsikt og kunnskap om økonomiens virkemåte i empiriske baserte modell.
DA171125 - For LO sin del tolker jeg valgresultatet som en oppfordring om å utvide det fagligpolitiske samarbeidet til å inkludere flere partier, sier Andersen i EL og IT-forbundet.
DA171125 - For LO sin del tolker jeg valgresultatet som en oppfordring om å utvide det fagligpolitiske samarbeidet til å inkludere flere partier, sier Andersen i EL og IT-forbundet.
AP171125 Nettopp derfor er det jo bare naturlig å inkludere en liten revykavalkade i den nye forestillingen.
VG171124 Videre stilte vi spørsmål om innplasseringskriteriene kunne justeres til å inkludere modellerfaring, men Meyer mente heller ikke det var en god løsning.
DA171124 Hvis du er så sterk tilhenger av individets frihet, bør ikke det også inkludere friheten til å bevege seg fritt over landegrensene ?
BT171124 Men når ambisjonen er å bli en ledende aktør innen finansteknologi tror jeg det vil bli avgjørende å inkludere mennesker utover Bergens grenser.
DB171123 De siste årene har amerikanske Billboard begynt å inkludere streamingtall, med den såkalte « album-equivalent unit»-metoden, når de ser på hvilket album som har solgt mest.
AP171123 Det kan gjerne inkludere servering, kulturelle aktiviteter og en båt ved brygga.... så får vi håpe at den nye bryggen slipper alle bryggers forbannelse, pælemark.
VG171122 * 1 Inkludere vern mot seksuell trakassering i arbeidsmiljøloven. * 1 Både fjerne det foreslåtte kuttet fra regjeringen og ytterligere styrke JURK - juridisk rådgivningstjeneste for kvinner. * 1 Kreve at statsråden leverer på vedtaket fra Stortinget om å etablere et lavterskeltilbud for å melde fra om seksuell
DA171122 Frogner bydelsutvalg ber byrådet inkludere lokale el-biler i beboerparkeringen og pålegge el-biler som ikke er hjemmehørende i bydelen å betale parkeringsavgift når de parkerer i områder med beboerparkering.
DN171121 Google er blitt kritisert for å fremme de to mediene ved å inkludere dem i sin Google News-tjeneste, som er en liste med utvalgte, legitime nyhetssider.
DB171121 Det er derfor landslagsledelsen kan ta ut en timannstropp til minitouren i Kuusamo uten å inkludere navn som Petter Northug, Sjur Røthe, Sindre Bjørnestad Skar, Ola Vigen Hattestad og en skadet Niklas Dyrhaug.
AP171120 Inne på Rema 1000 i Torggata møter du en som har lært seg å leve med læringsvansker, en med en arm, en som fikk permisjon for å sone en fengselsdom og en leder som har strukket seg langt for å inkludere de alle.
DB171119 Vi må inkludere dem som ikke har foreldre som orker å kjøre over alt og holder på tidlig og sent.
AA171119 Hun framholder at det er viktig å inkludere flere grupper i utdanning og arbeidsliv, samt stimulere til at flere eldre kan stå lenger i jobb.
DB171118 Fotball utgjør en stor familie som må inkludere de frivillige, og ikke minst de som bygger idrettsarenaer.
DB171118 Jeg håper vi kan ta med oss engasjementet videre, og tenke at vi skal inkludere dem, bringe dem inn i idrettslag, foreninger, invitere dem på middag, melde seg som fosterfamilier.
AP171118 I forbindelse med dette er det naturlig å inkludere utvikling av stasjonsområdet, sier han.
DN171117 Fase to vil også inkludere forhandlinger om overgangsordninger og rammene for en framtidig handelsavtale, noe britene har et sterkt ønske om å komme i gang med.
VG171116 Men, de fire landene du nevner ønsker å utvide definisjonen på terrorisme og inkludere alle individer og grupper som er uenige med dem, og de vil at vi skal støtte dem i denne undertrykkingen.
DB171115 Han sa samtidig at selv om presidenten har konstitusjonell myndighet til å beordre at atomangrep, vil en slik beslutning inkludere « vurdering, gjennomgang og konsultasjon mellom presidenten og sentrale sivile og militære ledere, etterført av eventuell gjennomføring fra de militære styrkene ».
SA171113 Volvo sier at tjenesten også skal inkludere flere tilleggstjenester.
FV171113 Volvo sier at tjenesten også skal inkludere flere tilleggstjenester.
AP171113 Volvo sier at tjenesten også skal inkludere flere tilleggstjenester.
AA171113 Volvo sier at tjenesten også skal inkludere flere tilleggstjenester.
VG171112 Når vi får inkludere dette som en naturlig del av undervisningen, er det bra, sier Gilbert.
DA171111 Det er tilforlatelig å inkludere de to kategoriene fordi det er ubehaget ved menneskenaturen som er Vanessa Bairds anliggende.
DB171110 Store engelsktalende land som England, USA og Australia er ikke med i undersøkelsen, da det ikke vil gi mening å inkludere land med engelsk som morsmål.
VG171109 » I artikkelen som deles i sosiale medier, gjennomgår Christine Meyer og Inger Stensaker fem taktikker ledere kan bruke for å administrere såkalt selektiv inkludering og ekskludering av parter i beslutningsprosesser, selv i offentlig sektor der det ofte er lovpålagt å inkludere flere parter.
VG171109 Artikkelen handlet om hvordan politiske ledere kan « få aksept for radikale reformer gjennom å selektivt inkludere og ekskludere parter ».
DN171109 Så vi er opptatt av å bruke ordet mangfold for at det skal inkludere forskjellige nasjonaliteter og ikke kun kjønnssiden.
SA171107 Prisen er nå utvidet til å inkludere arkitektur og har endret navn til Hedersprisen.
SA171107 Her kan dere inkludere det som dere blir enige om rundt felles bolig.
BT171107 Her kan dere inkludere det som dere blir enige om rundt felles bolig. 3.
AA171107 Her kan dere inkludere det som dere blir enige om rundt felles bolig. 3.
AP171105 - For å lykkes med arbeidet mot mobbing trenger vi foreldre som passer på hvordan de snakker om andre og er bevisst på å inkludere andre barn, sier seksjonssjef Hege Cecilie Eikseth ved Barnehagekontoret i Bydel Nordre Aker.
VG171104 Det ville ikke krevd de store summene å inkludere disse gruppene, sier Plahte.
DB171103 Vi synes derfor det var bra at Stortinget i 2016 ba regjeringen utrede hvorvidt Norge kunne sikre et mer robust eksportkontrollregelverk gjennom å inkludere tydelige forbudsbestemmelser i enten lov eller forskrift, sier Mads Harlem, leder for folkerettsseksjonen i Røde Kors.
DB171103 Konklusjonen til regjeringen er at de ikke vil foreslå å inkludere tydelig bestemmelser om når våpeneksport skal avslås i verken loven eller forskriften.
DB171103 Det er blant annet ikke vurdert signaleffekten det vil gi til andre land med et svakere embetsverk enn vi har i Norge å ikke inkludere den internasjonale våpenhandelsavtalens bestemmelser i nasjonal lovgivning.
NL171102 JBD har ikke mandat til å inkludere nye prosjekter i en gjeldende Nasjonal Transportplan ( NTP ), og kan heller ikke forandre på rekkefølgen av de prosjekter som allerede er prioritert.
BT171102 Dette gjelder alle som jobber kveld/natt, og vil inkludere alt fra helsepersonell til butikkansatte.
BT171101 Statsadvokaten la frem dette beviset uten å inkludere de to glassfragmentene som ikke passet.
AA171101 Trøndelag fylkeskommune har sagt ja til å inkludere det kinesiske selskapet Sichuan Road and Bridge Group ( SRBG ) i anbudsrunden om Beitstadsundbrua mellom Steinkjer og Verran.
AP171031 - Det er ikke ny, norsk dramatikk, men en del av vår kulturarv med et positivt budskap om å inkludere alle.
AP171031 Så i stedet for å snakke om oss og til oss på en ovenfra og ned- måte, må dere inkludere oss og skape dialoger med oss.
SA171030 Det er krevende å inkludere absolutt alle hele tiden.
AP171030 Her må foreldre tørre å utfordre barna, utvide perspektivene deres og samtidig forklare hvorfor det er viktig og riktig å inkludere en i klassen eller nabolaget som de ellers ikke er mye sammen med.
AP171030 Her er Kristin Oudmayers tips til hvordan inkludere alle barn på halloween : ¶ 1.
DA171028 - Feminismen må inkludere menn også.
AP171028 Å etablere ett, sentralisert ankomstsenter der UDI og PU jobber sammen, og inkludere asylintervju og vedtak i denne ankomstfasen, er et grep som høyst sannsynlig vil hjelpe.
AP171028 Og den kan ikke fortelles uten å inkludere historien om sønnen Jørgen, som tok sitt liv midt i statsministerperioden hennes.
SA171027 Her må foreldre tørre å utfordre barna, utvide perspektivene deres og samtidig forklare hvorfor det er viktig og riktig å inkludere en i klassen eller nabolaget som de ellers ikke er mye sammen med.
SA171027 Her er Kristin Oudmayers tips til hvordan inkludere alle barn på halloween : ¶ 1.
AP171027 Her må foreldre tørre å utfordre barna, utvide perspektivene deres og samtidig forklare hvorfor det er viktig og riktig å inkludere en i klassen eller nabolaget som de ellers ikke er mye sammen med.
AP171027 Her er Kristin Oudmayers tips til hvordan inkludere alle barn på halloween : ¶ 1.
AA171027 Her må foreldre tørre å utfordre barna, utvide perspektivene deres og samtidig forklare hvorfor det er viktig og riktig å inkludere en i klassen eller nabolaget som de ellers ikke er mye sammen med.
AA171027 Her er Kristin Oudmayers tips til hvordan inkludere alle barn på halloween : ¶ 1.
SA171026 - Dersom forvaltningen utvikles i retning av å inkludere flere unoterte aktivaklasser, og forvalter får større ansvar for investeringsstrategi og etiske vurderinger, kan det tale for at forvaltningen av fondet organiseres utenfor sentralbanken, uttaler sentralbanksjefen.
SA171026 Storset sier at det vil skje i nær dialog med de tillitsvalgte og inkludere bistand til de berørte om å hjelpe dem med en videre karriere i finansbransjen.
DA171026 Storset sier at det vil skje i nær dialog med de tillitsvalgte og inkludere bistand til de berørte om å hjelpe dem med en videre karriere i finansbransjen.
AP171026 - Dersom forvaltningen utvikles i retning av å inkludere flere unoterte aktivaklasser, og forvalter får større ansvar for investeringsstrategi og etiske vurderinger, kan det tale for at forvaltningen av fondet organiseres utenfor sentralbanken, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.
AP171026 - Dersom forvaltningen utvikles i retning av å inkludere flere unoterte aktivaklasser og forvalter får større ansvar for investeringsstrategi og etiske vurderinger, kan det tale for at forvaltningen av fondet organiseres utenfor sentralbanken, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.
AP171026 Miljøengasjementet, frykten for atomvåpen, problematisering av amerikansk militært nærvær, respekt for urbefolkninger og bekymringen for Norges manglende vilje til å inkludere og akseptere flyktninger - han var glødende engasjert.
VG171025 Solberg i Høyre, som har måttet tåle mye kritikk for forslaget, understreker at dette er ett av flere verktøy i en verktøykasse som også må inkludere blant annet flere miljøarbeidere og styrket skolehelsetjeneste.
DN171025 Nord-Korea mente også at USA ikke overholdt sin del, blant annet ved å inkludere dem i « ondskapens akse », sier Gallucci til DN, med henvisning til president George W.
DN171025 Muligens vil de inkludere et fjerde parti i koalisjonen for å ha et bedre parlamentarisk grunnlag, sier Bergmann.
DB171025 Muligens vil de inkludere et fjerde parti i koalisjonen for å ha et bedre parlamentarisk grunnlag, sier Bergmann.
AP171025 Muligens vil de inkludere et fjerde parti i koalisjonen for å ha et bedre parlamentarisk grunnlag, sier Bergmann.
SA171024 « Begrepet totalitært blir ofte misbrukt, men med utvidelsen av lovens virkeområde er det grunnlag for å anvende dette begrepet, for ved å inkludere familien må foreldre oppdra sine barn i lovens ånd hva angår seksualetikk », skriver Kjell Skartveit.
SA171024 Begrepet totalitært blir ofte misbrukt, men med denne utvidelsen av lovens virkeområde er det grunnlag for å anvende dette begrepet, for ved å inkludere familien må foreldre oppdra sine barn i lovens ånd hva angår seksualetikk.
SA171023 Han er verdens blideste mann som alltid har tid til barna, og er veldig flink til å inkludere dem, skryter Lohne.
NL171023 Dette er med på å inkludere oss med lang reisevei og høye reisekostnader.
FV171023 Han er verdens blideste mann som alltid har tid til barna, og er veldig flink til å inkludere dem, skryter Lohne.
AP171023 Sykdomskravet er lempet på, fra å gjelde kun livstruende eller svært alvorlig sykdom til nå å inkludere også barn med behov for kontinuerlig tilsyn og pleie.
AP171023 Han er verdens blideste mann som alltid har tid til barna, og er veldig flink til å inkludere dem, skryter Lohne.
BT171022 Den Store Samtalen om kunst bør inkludere flere enn kuratorer og kunsthistorikere.
BT171022 For at diskusjonene skal få større rom, må debatten om norsk klimapolitikk også inkludere våre egne tilpasningsbehov, ikke bare hvor mye CO2 vi slipper ut.
SA171019 Han er verdens blideste mann som alltid har tid til barna, og er veldig flink til å inkludere dem, sier Berit Biland Lohne.
NL171019 oktober at Riksantikvaren ønsker å inkludere vestkysten av Senja på sin liste over kulturhistoriske landskap i Troms, og at dette framstår som « nasjonale vernemyndigheters velmente ønske om å konservere det fineste Norge kan by på ».
AP171019 Han er verdens blideste mann som alltid har tid til barna, og er veldig flink til å inkludere dem, sier Berit Biland Lohne.
DN171018 - Vi gjorde det likevel klart for ham at dersom han hadde noe nytt og relevant å tilføye, ville vi selvsagt inkludere det i vårt arbeid.
AP171018 - Det er kjempebra at ordningen utvides til å inkludere flere.
AP171018 - Det er kjempebra at ordningen utvides til å inkludere flere.
AA171018 - Vi gjorde det likevel klart for ham at dersom han hadde noe nytt og relevant å tilføye, ville vi selvsagt inkludere det i vårt arbeid.
DA171016 Vi har sagt at dette også bør inkludere flere ernæringsfysiologer.
VG171015 Målet var å samle informasjon om overgripere og ofre, men forumets grunnleggere hadde lovet de andre brukerne en månedlig statusoppdatering som skulle inkludere overgrepsbilder.
VG171012 * Inkludere representanter fra partene i arbeidslivet.
DB171012 Men det er ikke avklart om også betinget fengsel skal regnes med, og om man skal inkludere personer som er dømt for uaktsomhet.
DA171012 Samtidig ser vi en ganske dramatisk utvikling som fort kan forsterke seg om vi ikke tar grep for å inkludere alle elever på en enda bedre måte, sier konstituert kunnskapsminister Henrik Asheim.
AP171012 Men det er ikke avklart om også betinget fengsel skal regnes med, og om man skal inkludere personer som er dømt for uaktsomhet.
AA171012 Tidligere i høst ba 11 organisasjoner og Den norske kirke regjeringen inkludere 5.000 FN-flyktninger i budsjettet for neste år.
VG171010 Nå jobber den blå-blå regjeringen aktivt for å inkludere LHBT+organisasjoner også i inneværende periode ¶
DB171010 - Mens jeg er enig i Doves respons om å beklage for enhver fornærmelse, så kunne de også ha forsvart sin kreative visjon, og deres valg i å inkludere meg, en svarthudet kvinne.
VG171009 I tillegg bør seksualundervisningen få en homooverhaling for å inkludere alle, og homo- og likestillingshistorien bør også få god plass i læreplanen.
SA171007 Vi kan dokumentere at norsk idrett ligger et godt stykke bak samfunnet for øvrig når det gjelder å inkludere kvinner.
DB171007 Det er høyst uvanlig med votering om vervet som stortingspresident, et verv som ikke inkludere noe form for reell politisk makt, men som plasserer vedkommende som nummer to i Norge etter kongen.
AA171006 Vil inkludere alle ¶
AA171002 Et landsomfattende endringsarbeid foregår nå i kommunene og i utdanningene til barnevernet for å inkludere barnets stemme og synspunkter.
AA171002 Et landsomfattende endringsarbeid foregår nå i kommunene og i utdanningene til barnevernet for å inkludere barnets stemme og synspunkter, skriver kronikkforfatterne.
DB170930 Trump og hans advokater har også argumentert mot liknende søksmål med å peke på at de som vedtok korrupsjonsloven ikke mente at den skulle inkludere helt normalt prisede transaksjoner mellom forretninger og kunder, sånn som å ta betalt for en natt på hotell.
AP170930 For oss er det viktig å inkludere alle.
AA170929 For å inkludere hele NTNU, ble Forsker Grand Prix i Trondheim overført på videolink til campusene i Ålesund og Gjøvik.
AP170928 The New York Times melder at representanter for amerikanske forsvarsmyndigheter frykter at avgjørelsen om å inkludere Tsjad på listen kan skade USAs interesser.
AP170928 Mandag ble det besluttet å inkludere to til i screeningen.
VG170927 Men det er mulig å unngå noe lignende i fremtiden ved å gjøre bedre forarbeid og kravspesifikasjoner ved en fremtidig anbudsrunde som også bør inkludere private selskaper, sier Lae Solberg.
SA170926 Reglene for klassifisering varierer mellom idretter, men testene kan inkludere fysisk, psykisk og teknisk vurdering, samt observasjon i konkurranse og på trening.i ¶
AP170926 Reglene for klassifisering varierer mellom idretter, men testene kan inkludere fysisk, psykisk og teknisk vurdering, samt observasjon i konkurranse og på trening.
AP170925 At « skeiv » er det nye it-ordet for å inkludere , kommer vi ikke unna, og da er det riktig at vi bruker det.
VG170924 Nå har vi fått en ordning som er enklere å administrere, og som vil inkludere langt flere.
VG170924 Det er ikke rett at så syke barn skal betale prisen for å inkludere flere i ordningen.
DB170923 Klassifiseringen kan inkludere fysisk, psykisk og teknisk vurdering.
AA170923 Gruppene vil avskaffe kontantstøtten og understreker at både kommunene og Nav må styrke innsatsen for å inkludere minoritetskvinner i arbeidslivet. ( ©NTB ) ¶
DA170922 - Jeg tror en del velgere vender seg bort fra venstresiden fordi vi har en verdensanskuelse som handler om å inkludere og vende seg utover.
DA170921 - Kommunene ønsker å spille en nøkkelrolle i arbeidet med å inkludere flere i arbeid - og å hindre utenforskap, sier spesialrådgiver Hanne Børrestuen fra Arbeidsgiverpolitikk i KS.
DA170921 - Kommunene ønsker å spille en nøkkelrolle i arbeidet med å inkludere flere i arbeid - og å hindre utenforskap, sier spesialrådgiver Hanne Børrestuen fra Arbeidsgiverpolitikk i KS.
AA170921 - Kommunene ønsker å spille en nøkkelrolle i arbeidet med å inkludere flere i arbeid - og å hindre utenforskap, sier spesialrådgiver Hanne Børrestuen fra Arbeidsgiverpolitikk i KS.
AA170921 - Kommunene ønsker å spille en nøkkelrolle i arbeidet med å inkludere flere i arbeid - og å hindre utenforskap, sier spesialrådgiver Hanne Børrestuen fra Arbeidsgiverpolitikk i KS.
DB170919 Antirasistisk Senter spør i Dagbladet om landet kan leges etter de mest rystende øyeblikk, vondeste episoder, hodeløse eksperimentet med å inkludere høyrepopulister i regjering som nå ifølge senteret er et særdeles nedslående kapittel i historieboka.
DA170918 Hvis du skal fortelle en historie om en kvinne er det fint å inkludere seksualiteten hennes i skildringen.
AA170918 Opptil 80 personer kjempet på opprørernes side, men ifølge talsmannen kunne dette inkludere gisler.
VG170915 Advokat Elden skrev følgende i en epost til VG i sommer : « Dersom noen skulle gransket en arbeidstaker, er det klare regler i arbeidsmiljøloven for hvordan man skal gå frem og inkludere den ansatte og hans tillitsvalgte - meg.
VG170914 - Vi har vært opptatt av å inkludere helsepersonellet på arbeidsplassen.
SA170914 | Digitaliseringen gir nye muligheter til å inkludere barn med spesielle behov ¶
SA170914 Samtidig gir digitaliseringen nye muligheter til å inkludere barn med spesielle behov.
DN170914 Men han insisterer på at en avtale også må inkludere finansiering av byggingen av muren langs grensa mot Mexico.
DB170914 Han minnet den fullsatte kirken om at Frank Aarebrot var hvileløst opptatt av oppdraget å inkludere stadig flere, et oppdrag som aldri vil bli sluttført, og han fortalte at den avdøde professoren i sammenliknende politikk aldri la skjul på at han tilhørte Arbeiderpartiet, at han var venn og den skarpeste kritiker på samme tid.
DB170914 Hvis jeg hadde vært integreringsminister, hadde jeg sluttet på dagen hvis jeg fikk et slik skussmål fra barna jeg var lønnet for å inkludere .
DB170914 Hva er så konsekvensene av det « hodeløse eksperimentet » med å inkludere høyrepopulister i regjeringen ?
AP170914 Han antydet at et skatteforlik kan inkludere skatteletter for middelklassen og bedrifter, mens de rikeste « kan komme til å betale mer ».
AA170914 Men han insisterer på at en avtale også må inkludere finansiering av byggingen av muren langs grensa mot Mexico.
AA170914 - Vi har vært opptatt av å inkludere helsepersonellet på arbeidsplassen.
DN170912 - Vi må inkludere flere i arbeidslivet og få bukt med den høye ungdomsledigheten, gjøre arbeidslivet i stand til å møte digitalisering gjennom en kompetansereform samt trappe opp kampen mot sosial dumping.
DB170910 Etter NRKs Detektor avslørte at Høyre lot være å inkludere Aps økning av fagforeningsfradraget og pendlerfradraget, ble den fjernet.
DA170909 Det undersøkelsen imidlertid ikke fanger opp, er at dersom rødgrønn side av Stortinget nå skal oppnå flertall, må den mest sannsynlig inkludere Rødt og/eller Miljøpartiet De Grønne.
AP170909 Linda Hofstad Helleland ( Høyre ) bruker tid på å krige mot idretten, fremfor å levere det den trenger for å kunne inkludere flere barn og unge.
SA170908 Det gjør at det ikke bare vil bli enkelt for hovedtrener Trond Fredriksen å inkludere 26-åringen i resten av stallen igjen.
AP170908 Det gjør at det ikke bare vil bli enkelt for hovedtrener Trond Fredriksen å inkludere 26-åringen i resten av stallen igjen.
DA170907 Alle priser skal også inkludere merverdiavgift og offentlige avgifter.
DA170905 - Hun ( Listhaug ) er en splittende politiker som ekskluderer der jobben hennes tilsier at hun burde inkludere , sier han.
AP170905 I tillegg ville de rødgrønne inkludere flere nye småhusområder på listen.
AP170905 De vil ikke inkludere nye småhusområder i planen.
AP170905 De har selv foreslått å videreføre Nedre Grefsen og Smestad som definerte utviklingsområder, samt inkludere flere nye områder på listen.
AP170905 Når forskerne skal beskrive tilstanden i den daglige driften og også inkludere bemanning, kommer de med følgende konklusjon : ¶
SA170904 Venstre vil også inkludere kulturskolen i aktivitetstilbudet ved SFO.
FV170904 Venstre vil også inkludere kulturskolen i aktivitetstilbudet ved SFO.
DB170904 Man kan diskutere om det er riktig å inkludere disse i Dagbladets spørsmålsformulering, men det er antagelig en hel del respondenter som tar også dette med i sine betrakninger om hvor mange man bør ta i mot i 2017.
DB170904 Formelt sett er det kun disse personene som er 'flyktninger som Norge tar i mot' - totalgruppen av asylsøkere vil også inkludere mange personer som ikke har et tilstrekkelig beskyttelsesbehov til å kvalifisere som flyktninger.
AP170904 Skoler, bedrifter, fritidsklubber og ildsjeler gjør en fantastisk jobb med å inkludere nye mennesker med ulik bakgrunn i vårt fellesskap.
AP170904 Venstre vil også inkludere kulturskolen i aktivitetstilbudet ved SFO.
AA170904 Dette er viktig, fordi det kun er virksomhetene som kan inkludere .
AP170901 Det kan for eksempel inkludere personer som studerer eller er på tiltak.
VG170831 Ifølge anslagene vil arrangementet inkludere : ¶ 300 utøvere fra 25 land. 27 øvelser og 81 medaljer. 50 TV-timer og TV live til 110 land med en rekkevidde til 500 millioner hjem.
AP170831 Aaberge og kollegene ved SSB holder nå på med et arbeid som skal justere for endringer i skattesystemet og inkludere effekten av offentlige tjenester.
DA170830 Ordfører Christine Sagen Helgø ( H ) er tydelig på at vi alle har et ansvar for å inkludere flyktningene i nabolaget.
DA170829 Det er vi enige i, men en slik regjering vil ikke inkludere Arbeiderpartiet som ikke har noen konkrete mål for hvor mye utslippene skal kuttes med.
DA170829 - Kutt er ingen vei å gå når vi skal inkludere flere.
NL170828 Dette nærarbeidet, hvor dialog og kontakt med familien er en viktig forutsetning for å kunne inkludere og etter hvert også integrere disse familiene inn i vår foreldredrevne barne- og ungdomsidrett i Norge, er oversett som suksessfaktor.
DN170828 Den berømte investoren Warren Buffett solgte mange av sine aksjer i Wells Fargo i april for å unngå å komme i klinsj med Den amerikanske sentralbanken, men selv uten å inkludere Buffetts salg, så har « innsiderne », som de blir kalt av Financial Times, solgt mye mer enn de har kjøpt i sine egne banker.
DN170827 Det kan blant annet inkludere et midlertidig sted å bo, billigere lån for å dekke tap som ikke er forsikret og reparasjoner på boliger, skriver CNN.
SA170826 Som også inkludere lyden av Randaberg, med båtmotorer, traktorer, sauer og det hele.
DA170825 * Tvinge utenlandske arbeidsgivere til å inkludere utgifter til bolig, mat og transport for arbeidstakere, i tillegg til minstelønn.
AA170825 - Regjeringen vil imidlertid vurdere å utvide formålet med helsestasjons- og skolehelsetjenesten ytterligere til også å inkludere behandling og oppfølging av barn og unge for både psykiske og somatiske tilstander.
VG170824 Rune Christiansen har skrevet en gripende, poetisk og tankevekkende roman om en ung kvinne som forsøker å bli et selvstendig menneske gjennom å inkludere dødens og forgjengelighetens realitet i sitt liv.
AA170824 Vi har de siste årene jobbet hardt for å inkludere flerkulturelle til friluftslivet, og da spesielt innvandrerkvinner som kanskje står utenfor arbeidslivet og samfunnet, sier daglig leder Simon Torgersen i DNT Drammen og Omegn.
AA170823 Vi ønsker å ha et godt læringsmiljø, og det innebærer å inkludere ulike religiøse retninger, sier studentpresten til Dagen. ( ©NTB ) ¶
DN170822 - En dag vil det kanskje være mulig å komme til en politisk enighet som gjør det mulig å inkludere deler av Taliban i Afghanistan.
DA170822 - En dag vil det kanskje være mulig å komme til en politisk enighet som gjør det mulig å inkludere deler av Taliban i Afghanistan, sier Trump.
DA170822 Ingen grunn til ikke å inkludere en rute fra Hundvåg på samme måten.
AP170822 En langsiktig løsning for Afghanistan må sannsynligvis inkludere en form for avtale med Taliban, men det er viktig at den ikke forhandles i en situasjon der ekstremistene sitter med de gode kortene på hånden.
AA170822 - En dag vil det kanskje være mulig å komme til en politisk enighet som gjør det mulig å inkludere deler av Taliban i Afghanistan, sa han.
AA170822 - En dag vil det kanskje være mulig å komme til en politisk enighet som gjør det mulig å inkludere deler av Taliban i Afghanistan, sier Trump.
AA170822 Derfor forstås demokrati her mer som en deltagende prosess, hvor det er et mål i seg selv å ha åpne prosesser og inkludere et bredt flertall, og oppnå konsensus.
DB170821 Dersom du spør Barcelona-fans om å navngi de ti beste spillerne i historien, vil nok alle inkludere Stoitsjkov og Romario.
DA170821 I tillegg til å se på de lave satsene mange uføre lever på, vil vi i neste periode jobbe for å inkludere flere organisasjoner, frivillige og etater for å gi uføre flere måter å delta i ulike fellesskap.
DA170821 I tillegg til å se på de lave satsene mange uføre lever på, vil vi i neste periode jobbe for å inkludere flere organisasjoner, frivillige og etater for å gi uføre flere måter å delta i ulike fellesskap.
DA170820 Så klart vil den kommende kulturplanen inkludere det nye fakultetet til utøvende kunst ved Universitet i Stavanger og sette studentbyen Stavanger på dagsorden igjen.
DB170819 Bygge flere ballbinger og andre idrettsanlegg, spesielt i områder med lav anleggsdekning slik at idretten kan inkludere flere barn og unge.
VG170817 « Dersom noen skulle gransket en arbeidstaker, er det klare regler i arbeidsmiljøloven for hvordan man skal gå frem og inkludere den ansatte og hans tillitsvalgte - meg.
NL170815 Det vil inkludere å ta klimaendringene på alvor.
DB170815 - Kirkens Bymisjon legger stor vekt på å inkludere pårørende i eldreomsorgen.
AP170815 Nå er vi opptatt av å inkludere unge i utdanning og arbeid, sier hun.
VG170813 - Vi er ikke flinke nok til å inkludere unge mennesker fra de kulturene som er kommet til landet vårt de siste 20 - 30 årene.
SA170813 Vi vil inkludere hele landsdelen, sier ASO-direktøren.
DN170813 Det er ventet at etterforskningen formelt vil starte om noen uker og inkludere forhandlinger med Kina.
AP170813 Men det er vanlig å inkludere folk fra tyske minoriteter i hele det tidligere Sovjetunionen.
AP170813 Vi vil inkludere hele landsdelen, sier ASO-direktøren.
DB170812 LottoNL-Jumbo hadde nemlig besluttet ikke å inkludere Boom i troppen til Vuelta a España.
DB170812 Det kunne inkludere terrorangrep.
DB170812 Det kan inkludere framtidige terrorangrep.
VG170809 På mange måter var det han som samlet norsk fotball til et rike, ved å inkludere utenlandsproffene, dyrke dem på landslaget og høyne statusen deres.
DB170808 Å inkludere private aktører i omsorgstilbudet gir et bedre tilbud til alle.
AP170807 I tillegg skal den inkludere Søndre Nordstrand, sier Kaski.
DB170806 Skal et avstandsforhold funke, må vi være flinke til å inkludere hverandre.
VG170805 - Et samfunn som prøver å inkludere flest mulig, sier Kristin Brun-Pedersen ( 26 ) fra Drammen.
AA170805 De lot være å inkludere henne, selv om hun leste spillet og plasserte seg i gode posisjoner.
DB170804 ¶ VIL INKLUDERE : Mats Johansen Beldo, leder i Norsk studentorganisasjon, mener manglende inkludering er en viktig grunn til at folk dropper høyere utdanning.
DB170802 Det er påfallende at flere nyhetsredaksjoner benyttet denne forskningen, uten å stille spørsmål ved nytteverdien av å inkludere den i sin dekning av drapet.
DB170802 SVs Oslo-kandidat Kari Elisabeth Kaski kunne riktignok si seg enig i at det var på tide å inkludere offentlige tjenester i statistikken, men hennes partileder var langt krassere da han talte på Sosialistisk Ungdoms sommerleir.
DB170802 Men å inkludere verdien av offentlige ytelser i ulikhetsstatistikken vil gi et riktigere bilde av ulikheten i Norge i dag.
DB170802 Det kunnskapsministeren ønsker er at inntektsbegrepet som brukes når fattigdom og ulikhet måles ikke bare skal inkludere inntekten fra arbeid og investeringer og offentlige overføringer, men også verdien av det offentlige tjenestene vi mottar.
AP170802 Hver sauna session har et eget underholdningsprogram, som kan inkludere forfattere, musikere, DJs, performancekunstnere med mer.
AP170802 Det er enighet i NRØA om at vi ikke kan inkludere noe mer enn dette.
AA170730 Men å inkludere verdien av offentlige ytelser i ulikhetsstatistikken, vil gi et riktigere bilde av ulikheten i Norge i dag, sier statsråden til Dagbladet.
DN170729 Men å inkludere verdien av offentlige ytelser i ulikhetsstatistikken vil gi et riktigere bilde av ulikheten i Norge i dag, sier statsråden til Dagbladet.
DB170729 Men å inkludere verdien av offentlige ytelser i ulikhetsstatistikken vil gi et riktigere bilde av ulikheten i Norge i dag, sier han til Dagbladet.
DB170729 I årevis har han også ønsket å inkludere offentlige ytelser i fattigdomsberegninger.
DA170729 - Vi prøver å inkludere så mange som mulig.
AA170729 Men å inkludere verdien av offentlige ytelser i ulikhetsstatistikken vil gi et riktigere bilde av ulikheten i Norge i dag, sier statsråden til Dagbladet.
DN170727 Han ønsket ikke at lovforslaget skulle inkludere Pyongyang.
AA170727 Han ønsket ikke at lovforslaget skulle inkludere Pyongyang.
SA170725 Planene skal inkludere tre etapper mellom Stavanger og Oslo.
FV170725 Planene skal inkludere tre etapper mellom Stavanger og Oslo.
AP170725 Planene skal inkludere tre etapper mellom Stavanger og Oslo.
NL170724 Ved å inkludere dette i spillelistene vil ikke bare språket høres, det vil også kunne gjøre det mer attraktivt for musikere å produsere ny musikk på kvensk.
AP170724 SJEKK KVITTERINGEN : - I mange land er det vanlig å inkludere service på regningen når man har spist på restaurant.
VG170720 Man må inkludere forekomst av psykiske helseplager, mobbing og brukerfornøydhet.
DB170720 · Inkludere muslimske teologer og lærde i islam-debatten.
AP170720 Venstre : Gjennomgå refusjonsordningene for å inkludere lavinntektsgrupper og innføre en høykostnadsbeskyttelse.
AP170720 Tannlegeforeningen jobber hovedsakelig med å inkludere enkeltgrupper i den offentlige tannhelsen, fremfor å få gratis tannhelsetilbud til alle.
VG170719 Ungdom som ikke har begått en terrorhandling vil jeg heller omfavne og inkludere i aller høyeste grad.
VG170719 For det er også der Listhaug bommer kraftig på å inkludere og integrere disse ungdommene.
AP170718 - Dessuten må de lære hvor viktig fellesskapet er, og å inkludere og se andre barn som faller utenfor, legger hun til.
AA170716 Videre forteller Vickhoff at listen med ti festivaler egentlig ikke skulle inkludere de utenfor Sverige, men at de liker Norges festivalutvalg.
VG170714 Nyhetsbyrået AP melder at nasjonalitetene skal inkludere tre turister fra Serbia, to fra Ukraina og en fra Polen.
DB170714 Istedenfor å tilpasse kostholdsrådene det livet befolkningen lever, velger altså myndighetene å inkludere råd om hvordan befolkningen skal tilpasse seg kostholdsråd som forutsetter en høyere fysisk aktivitet enn befolkningen har.
DB170714 I årevis har Forsvaret jobbet for å fremme likestilling og mangfold, ikke minst ved å inkludere kvinner, men dessverre er det et stykke igjen å gå.
DB170714 De siste årene har vist at å inkludere investorbeskyttelse i forhandlinger om handelsavtaler ikke fører til bedre beskyttelse for investorer og flere investeringer, bare nye hindre for nedbygging av handelsbarrierer.
VG170710 Ikke vær redd for å spørre om sommerplanene, bedre å inkludere og invitere til dialog istedenfor å feige ut.
NL170710 Man må inkludere forekomst av psykiske helseplager, mobbing og brukerfornøydhet.
NL170710 Man må inkludere forekomst av psykiske helseplager, mobbing og brukerfornøydhet, skriver Willy-Tore Mørch.
SA170709 I dette siste resonnementet skal vi ennå ikke inkludere Strømsgodset, for det var mye som klaffet i denne omgangen, motstandernes forsvar var ikke akkurat kompakt og i neste runde skal Godset møte Molde.
SA170709 I dette siste resonnementet skal vi ennå ikke inkludere Strømsgodset, for det var mye som klaffet i denne omgangen, motstandernes forsvar var ikke akkurat kompakt og i neste runde skal Godset møte Molde.
DB170709 En naturlig oppfølging vil være å inkludere studenter i arbeidsmiljøloven.
AP170709 I dette siste resonnementet skal vi ennå ikke inkludere Strømsgodset, for det var mye som klaffet i denne omgangen, motstandernes forsvar var ikke akkurat kompakt og i neste runde skal Godset møte Molde.
AA170709 Steinkjer Næringsselskap har tidligere jobbet for å inkludere og veilede ungdom i møte med næringsliv.
VG170708 Helgesen mener sport kunne være en måte å inkludere Nord-Korea i det internasjonale samfunnet igjen.
AP170708 USA gikk med på å inkludere en setning som sier at landene skal « bekjempe proteksjonisme », men dette ble balansert ut med at det også står at de skal bekjempe « urettferdig handelspraksis » og at landene « anerkjenner rollen til legitime defensive handelsregulerende instrumenter ».
DA170706 Nå utvider de porteføljen til også å inkludere internasjonale komikere.
AA170706 Å inkludere Aurora i Nidarosdomen handler om å utvide forståelsen av hva kirke og kirkemusikk er.
AP170705 Den tidlige oppstarten i 2012/2013 som skjedde uten å inkludere i naboene i Hole kommune, skapte unødig konflikt og gjorde det videre arbeidet svært krevende.
DB170704 Hun påpekte videre at det virket som om bransjen gjerne ønsker å utvide skjønnhetsbegrepet, som å inkludere større modeller og flere etnisiteter, men at de ikke ønsker å ta steget selv.
VG170702 Jeg mener det er riktig å inkludere sex - jeg synes ikke den er unødvendig eller umotivert, konkuderte Martin.
AA170630 Det er i alt sju forskjellige baner som skal opp på Rotvollhaugen, og alle har forskjellig vanskelighetsgrad slik at parken kan inkludere så mange som mulig.
AA170630 Som et ledd i dette er det derfor spesielt viktig å inkludere ungdommen i behovsprøvingen og anleggsutformingen. | « Gangsta's Paradise » til Verkstedhallen ¶
DA170629 * Første vedtak om å vurdere å utvide oljefyrforbudet til også å inkludere topplast/spisslast ( tilleggsvarmekilde ), noe som senere ble vedtatt.
AP170629 - Statsråden uttalte til Aftenposten i 2015 at det var grunnlag for å se nærmere på utnyttelsesgraden, deretter ba han Statsbygg vurdere å inkludere R5 i reguleringsplanen, samt vurdere høyden på Høyblokken.
AP170629 - Statsråden uttalte til Aftenposten i 2015 at det var grunnlag for å se nærmere på utnyttelsesgraden, deretter ba han Statsbygg vurdere å inkludere R5 i reguleringsplanen, samt vurdere høyden på Høyblokken.
AA170629 Låten « Gangsta's Paradise » skulle egentlig ikke være en del av et album, men siden den fikk såpass stor suksess, valgte rapperen å både inkludere den og å oppkalle sitt neste album etter den.
SA170627 - De ønsker å engasjere og inkludere Sørlandet.
AP170627 Ved å inkludere en karakter vi aldri har sett før, nemlig en muslimsk tenåringsjente med hijab, er Skam med på å anerkjenne muslimske ungdommer, skriver Abdirahman Hassan ( 19 ).
AP170627 Ved å inkludere en karakter vi aldri har sett før, nemlig en muslimsk tenåringsjente med hijab, er Skam med på å anerkjenne muslimske ungdommer, skriver Abdirahman Hassan ( 19 ).
AP170627 - De ønsker å engasjere og inkludere Sørlandet.
NL170626 Det handler om kvalitet, om UiT Norges arktiske universitet sin rolle i landsdelen, om tillit og omdømme, om sentralisering av makt, om å inkludere verdier fra høgskolesystemet inn i en universitetssammenheng, om synlighet, om at utdanning og forskning har stedlig ledelse i Finnmark fylke, og det handler om flercampusorganisering.
BT170626 Vi mener vi må behandle asylsøknader på en skikkelig måte, motta og inkludere alle som har behov for beskyttelse, og raskt returnere dem som ikke har det til hjemlandet.
NL170625 Juni, og målet var å understreke hvor viktig det er å inkludere mennesker fra Nord i aktiv deltakelse i utvikling av arktisk kulturpolitikk.
AA170624 | - Pilegrimsleden skal inkludere flere ¶
DA170623 Men vi gjør det gjennom å forebygge utenforskap og inkludere , egentlig.
DB170621 I så fall bør dette også inkludere sannheten om hans eget parti og hva slags kandidater han og partiet mener er skikket til å sitte på Stortinget.
NL170620 I fortsettelsen vil vi på ulike måter forsøke å få deg i tale om hvordan NRK Sápmi best kan løse oppdraget om å inkludere hele Sápmi og mangfoldet i vårt samfunnsliv på engasjerende og underholdene vis.
DB170620 Mandatet til utvalget må inkludere mål, tiltak, kompetanse, ansvarsforhold, beslektede diagnoser som Tourettes syndrom mm.
DA170617 Utstillingen « Et sted å være » i Arkitekturmuseet stiller spørsmål ved denne beslutningen ved å inkludere Superunions forslag for Arne Garborgs plass, som forutsetter bevaring av Y-blokken.
DA170617 Jeg har ved tidligere oppsummeringsutstillinger kritisert museet for ikke å inkludere interiør- og landskapsarkitektur.
AA170617 Partiet mener regjeringen burde inkludere et klimaregnskap i planen som viser klimaeffekten av den omfattende utbyggingen av vei og jernbane som det legges opp til.
VG170616 Vi må tørre å inkludere minoriteter og være imot kulturell og religiøs kontroll.
DB170616 - De tolker loven bredere og bredere for å utvide den, ved å inkludere uttalelser som ikke direkte kritiserer monarkiet, men som støtter kritikken.
VG170615 Jeg sliter med å få tak på hva Ap vil gjøre for å inkludere flere innvandrere og flyktninger i arbeidslivet.
VG170615 I og med at tre fjerdedeler av fallet i andelen folk i jobb kom på Aps vakt, er det fint at partiet vil være med å diskutere hvordan vi bedre skal lykkes med å inkludere flere.
DB170615 Det nye territoriet skal også inkludere det massive hulekomplekset der Osama bin Laden skal ha gjemt seg i årevis, også fra amerikanske myndigheter etter angrepene mot USA 11. september 2001.
FV170613 EU har nå slått fast at prisen du får oppgitt skal inkludere alt, avtalespråket skal være lettfattelig og at informasjon om eventuell ekstra forsikring skal være tydelig.
AA170613 « Det oppleves at fine ord som lokal medvirkning, bred forankring, involvere og inkludere bare er nettopp fine ord og en del av en skinnprosess hvor målet er å få på plass et minnested på Utøyakaia », heter det i et brev Utstranda Vel har sendt departementet.
VG170612 Jeg kommer også til å be om innspill til hva næringslivet mener myndighetene kan gjøre for å inkludere flere unge.
VG170612 - Kjedene er blant Norges beste på å inkludere ungdom, og jeg ønsker å høre hva som er suksessoppskriften.
SA170612 EU har nå slått fast at prisen du får oppgitt skal inkludere alt, avtalespråket skal være lettfattelig og at informasjon om eventuell ekstra forsikring skal være tydelig.
BT170612 EU har nå slått fast at prisen du får oppgitt skal inkludere alt, avtalespråket skal være lettfattelig og at informasjon om eventuell ekstra forsikring skal være tydelig.
AP170612 EU har nå slått fast at prisen du får oppgitt skal inkludere alt, avtalespråket skal være lettfattelig og at informasjon om eventuell ekstra forsikring skal være tydelig.
AA170612 EU har nå slått fast at prisen du får oppgitt skal inkludere alt, avtalespråket skal være lettfattelig og at informasjon om eventuell ekstra forsikring skal være tydelig.
VG170610 Det er det Lagerbäck siste håper å få se ved å inkludere West Ham-spilleren i laget sitt.
DA170610 " Spesielt beklager jeg beslutningen om å ikke inkludere et tak og et gulv i vårt forslag til å imøtekomme de økte kostnadene innen sosialomsorgen.
DA170610 Neste skritt, da ? Inkludere Nabobil ?
DA170610 Alle kan ikke være bestevenner med alle, men alle skal ha et ansvar for å inkludere alle.
VG170607 Gruppen skal inkludere både shia og sunnimuslimer- de to hovedretningene innenfor islam.
DN170607 Comey lover i sin innledning at han har forsøkt å inkludere all informasjon som vil være relevant for komiteen, men sier at ikke alle detaljer er tatt med.
DB170607 Vi må øke kompetansen rundt internasjonale forhold, om konflikter i Midtøsten, forsterke religionsfaget, bygge opp fellesarenaer, inkludere unge mennesker.
AA170607 Comey lover i sin innledning at han har forsøkt å inkludere all informasjon som vil være relevant for komiteen, men sier at ikke alle detaljer er tatt med.
NL170606 Anbudet kan også inkludere et vederlag til kommunen som i realiteten vil være en ressursavgift som kan inngå i regionale utviklingsfond.
DB170605 Det som ikke er kjent, er at presidenten også skuffet - og overrasket - sine egne toppfolk ved ikke å inkludere den såkalte artikkel 5-bestemmelsen i sin tale.
VG170604 Dette vil inkludere lengre straffer for terrorlovbrudd, og en gjennomgang av politiets arbeid for å sørge for at de har ressursene og fullmaktene de behøver.
DA170601 Da var det naturlig å inkludere , bygge videre med 1900-tallet i våre faste utstillinger, en veldig spennende periode som strekker seg helt opp til vår tid, og hvor det skjedde store omveltninger, forklarer museumsdirektøren og fortsetter ; ¶
AP170601 - Minister Begins forslag om å inkludere hele området i Israel uten å gi statsborgerskap har en visjon om geografisk og historisk integritet.
DB170529 Kommunal- og moderniseringsdepartementet har stilt seg positive til å slå sammen Bodø og Steigen til tross for motstanden, dette uten å inkludere Bodø i dialogen, noe ordfører Pinnerød har reagert kraftig på.
AA170529 Kommunal- og moderniseringsdepartementet har stilt seg positive til å slå sammen Bodø og Steigen til tross for motstanden, dette uten å inkludere Bodø i dialogen, noe ordfører Pinnerød har reagert kraftig på.
AP170527 Forebyggingstiltakene er dertil konkrete : Samfunnet som helhet har et ansvar for å fange opp utenforskap, inkludere , sette inn tiltak mot arbeidsledighet, oppløse isolasjonstendenser.
NL170526 Jevnt over er inntrykket at aldersbestemte trenere er sitt ansvar bevisst, med tanke på å inkludere alle i fellesskapet.
DB170525 Øystein Stene kritiserte feminismen for ikke å inkludere fedrene som havner i denne situasjonen.
DA170525 - NATOs framtid må inkludere et stort fokus på terrorisme og innvandring, samt trusselen fra Russland og ved NATOs østlige og sørlige grenser, sa Trump.
DA170525 - NATOs framtid må inkludere et stort fokus på terrorisme og innvandring, samt trusselen fra Russland og ved NATOs østlige og sørlige grenser, sa Trump.
BT170525 - Fremtidens Nato må inkludere et sterkt fokus på terrorisme og innvandring, sa Trump.
BT170525 - NATOs fremtid må inkludere et stort fokus på terrorisme og innvandring, samt trusselen fra Russland og ved NATOs østlige og sørlige grenser, sa Trump.
AA170525 - Framtidas NATO må inkludere et sterkt fokus på terrorisme og innvandring, sa Trump.
NL170524 Kanskje er engasjementet som spesielt unge mennesker viser til fordel for snø- og vannscootere en måte å inkludere en hel generasjon inn i samfunnsdebatten.
DA170524 Ifølge Pettersen er kommunen i gang med å kartlegge hvilke andre arrangementer som skjer i 2020, som de også kan inkludere i byjubileet. | - De ekstreme er uhyre få ¶
DA170524 Ordningen har også inkludert seismikk- og andre fartøyer i offshorevirksomheten, og skal nå utvides til å inkludere skip engasjert i havvindmølleprosjekter.
AA170524 Ordningen har også inkludert seismikk- og andre fartøyer i offshorevirksomheten, og skal nå utvides til å inkludere skip engasjert i havvindmølleprosjekter.
NL170523 Hvordan kan du da inkludere kvenene i din konklusjon om at det ikke er behov for en kommisjon som skal granske fornorskinga ?
VG170522 Etter at han landet takket Netanyahu den amerikanske presidenten for å inkludere Israel i sin første utenlandsreise.
VG170522 Da Trump landet takket Netanyahu presidenten for å inkludere Israel i hans første utenlandsreise.
DB170520 Blant annet henviser Arbeiderpartiet også til Portugal, men ønsker å inkludere en hjemmel som åpner for å straffe personer « som ikke kan sies å ha et rusproblem ».
SA170519 Brækhus' grep med å inkludere ringmenn, er muligens like kontroversielt i proffboksingens verden.
DB170519 Da kan man jo også skjønne at ASO føler det er en slags mismatch å inkludere fem norske lag fra nivå tre i det selskapet : ¶
BT170519 Brækhus' grep med å inkludere ringmenn, er muligens like kontroversielt i proffboksingens verden.
AP170519 Brækhus' grep med å inkludere ringmenn, er muligens like kontroversielt i proffboksingens verden.
SA170516 KOMPLETT : - Vi har valgt å inkludere EU-roaming i alle abonnement fordi vi ikke ønsker å « stenge grensen » til utlandet, altså tilby abonnement som kun fungerer i Norge, sier Haakon Dyrnes hos Komplett Mobil.
SA170516 - Kundene kan ikke velge dette bort fordi vi er lovpålagt å inkludere EU/EØS i alle våre abonnement, all den tid vi ikke ønsker å « stenge grensen » for våre kunder, sier administrerende direktør Haakon Dyrnes.
FV170516 KOMPLETT : - Vi har valgt å inkludere EU-roaming i alle abonnement fordi vi ikke ønsker å « stenge grensen » til utlandet, altså tilby abonnement som kun fungerer i Norge, sier Haakon Dyrnes hos Komplett Mobil.
FV170516 - Kundene kan ikke velge dette bort fordi vi er lovpålagt å inkludere EU/EØS i alle våre abonnement, all den tid vi ikke ønsker å « stenge grensen » for våre kunder, sier administrerende direktør Haakon Dyrnes.
DB170516 Kampen må etter min mening inkludere langt smartere og hyppigere infiltrering og overvåking av datakriminelle miljøer, for i en tid der det meste av vår samhandling og kommunikasjon, handel og transaksjoner foregår online, har vi ikke annet valg.
BT170516 KOMPLETT : - Vi har valgt å inkludere EU-roaming i alle abonnement fordi vi ikke ønsker å « stenge grensen » til utlandet, altså tilby abonnement som kun fungerer i Norge, sier Haakon Dyrnes hos Komplett Mobil.
BT170516 - Kundene kan ikke velge dette bort fordi vi er lovpålagt å inkludere EU/EØS i alle våre abonnement, all den tid vi ikke ønsker å « stenge grensen » for våre kunder, sier administrerende direktør Haakon Dyrnes.
AP170516 KOMPLETT : - Vi har valgt å inkludere EU-roaming i alle abonnement fordi vi ikke ønsker å « stenge grensen » til utlandet, altså tilby abonnement som kun fungerer i Norge, sier Haakon Dyrnes hos Komplett Mobil.
AP170516 - Kundene kan ikke velge dette bort fordi vi er lovpålagt å inkludere EU/EØS i alle våre abonnement, all den tid vi ikke ønsker å « stenge grensen » for våre kunder, sier administrerende direktør Haakon Dyrnes.
AA170516 KOMPLETT : - Vi har valgt å inkludere EU-roaming i alle abonnement fordi vi ikke ønsker å « stenge grensen » til utlandet, altså tilby abonnement som kun fungerer i Norge, sier Haakon Dyrnes hos Komplett Mobil.
AA170516 - Kundene kan ikke velge dette bort fordi vi er lovpålagt å inkludere EU/EØS i alle våre abonnement, all den tid vi ikke ønsker å « stenge grensen » for våre kunder, sier administrerende direktør Haakon Dyrnes.
SA170513 , Giskehallen 1 og 2, Sandnes Idrettspark og snart Sandnes nye stadion, som også vil inkludere skole der, samt annen næring i stadionbygget.
VG170511 Hvorfor jobber vi ikke heller for å inkludere alle mennesker og beskytte lovverk som har veid opp ulike hensyn gjennom demokratiske prosesser og vedtak ?
VG170509 De hadde interesse av å inkludere Norge.
DB170509 SHT vil fortsette sine undersøkelser i saken som også vil inkludere vedlikeholds-og kontrollrutiner, samt årsaken til og betydningen av bremsesvikten. | - Derfor må vi beholde fysiske penger ¶
DA170509 Men jeg elsker jo farger, så jeg ble nødt til å inkludere noen av scenene i farger, sier han om enkelte av tilbakeblikkscenene i en film som handler om å akseptere sine egne handlinger, om å godta det utenkelige og samtidig forstå historien ut fra de hendelsene som former den, i denne sammenhengen en ødeleggende og opprivende krig som satte varige merk
DA170509 Løsningen på rasisme er ikke å trakassere rasister, men Å gi dem jobb, nettverk og inkludere dem i den offentlige samtalen, sier komiker Joachim Skage.
SA170508 Den sentrale spilleren på det norske laget var villig til å inkludere seg selv blant dem som skuffet denne søndagskvelden.
AP170508 Den sentrale spilleren på det norske laget var villig til å inkludere seg selv blant dem som skuffet denne søndagskvelden.
BT170505 » Vi vil fortsette å jobbe for å inkludere samfunnsansvaret i de forskningsetiske vurderingene av helsefaglige prosjekter. | « The Crown»-produsenter til Bergen ¶
DB170504 Striden dreier seg om hva havnene skal kunne inkludere i anløpsavgiftene som rederiene skal betale for at deres skip skal kunne anløpe havnene.
DB170504 Vi oppfordrer NFF, som medlem av FIFA, å bidra til at det israelske fotballforbundet ikke lenger kan inkludere de syv klubbene i den israelske serien.
AA170504 Striden dreier seg om hva havnene skal kunne inkludere i anløpsavgiftene som rederiene skal betale for at deres skip skal kunne anløpe havnene.
AA170504 Striden dreier seg om hva havnene skal kunne inkludere i anløpsavgiftene som rederiene skal betale for at deres skip skal kunne anløpe havnene.
BT170503 Jeg har dermed støtte både av sentrale myndigheter og ikke minst barna når jeg kommer med følgende appell til foreldre som opplever brudd : I beste mening oppfordrer jeg dere til å takke ja til invitasjonen om å inkludere barna deres i mekling.
BT170503 I beste mening oppfordrer jeg dere foreldre til å takke ja til å inkludere barna deres i mekling.
BT170503 Hele omdreiningspunktet ved å inkludere barn i meklingsprosessen er nettopp at barnets perspektiv trer tydelig fram.
BT170503 Familier skal som hovedregel få tilbud om mekling innen tre uker, og de oppfordres til å inkludere barna i meklingen.
AA170503 Dette kan selvsagt suppleres med støttefunksjoner og rådgivere, men i bunn ligger alltid dette : Evnen til å fatte essensen i budskap, omsette dette i handling, inkludere berørte parter tilstrekkelig, og sørge for opplyste beslutningsgrunnlag.
DB170502 EU har bestemt at det fra sommeren av ikke er lov å ta ekstra betalt for bruk i EØS, og operatørene har to valg : Inkludere fri EØS-roaming i alle abonnementer, eller nekte kundene helt å bruke mobilen i disse landene.
DB170502 Han støtter å inkludere smoothies i den daglige kosten, så lenge den inneholder ingredienser som frukt og bær, havregryn, rapsoljer, og eventuelt noen grønnsaker.
BT170502 I stedet vil vi bruke politikken til å inkludere alle slags mennesker i fellesskapet på lik linje.
AA170502 De viktigste tiltakene for reduksjon av støyplage fra veitrafikkstøy er å : ¶ · Inkludere støyvurderinger og - beregninger allerede i startfasen av et fortettingsprosjekt ¶
DN170501 DN velger i stedet å inkludere sitater fra en gründer som Schibsted aldri har forhandlet med.
SA170428 - Det er fordi jeg mener vi er for dårlig til å inkludere alle i idretten.
DA170428 Der jobbet vi også for å inkludere folk fra mottaket, ikke bare boeboerne i nærmiljøet.
AP170428 - Det er fordi jeg mener vi er for dårlig til å inkludere alle i idretten.
AA170427 Fylkesleder i Hordaland KrF, Pål Kårbø, sier til NTB at dette trolig gjenspeiler at Hareide har vært flink til å inkludere hele partiet i debattene som førte fram til landsstyrets vedtak i november. ( ©NTB ) ¶
DN170425 De tøffere sanksjonene skal ifølge Reuters inkludere forbud mot oljehandel, nekte nordkoreanske fly adgang, avskjære lasteskip på vei til eller fra landet og å presse kinesiske og andre utenlandske banker til ikke å samarbeide med Nord-Korea.
DA170425 - De Børge Brende mener er populister må da inkludere generalsekretæren i FN, paven, og Brendes tidligere arbeidsgiver Røde Kors.
BT170425 De tøffere sanksjonene skal ifølge Reuters inkludere forbud mot oljehandel, nekte nordkoreanske fly adgang, avskjære lasteskip på vei til eller fra landet og å presse kinesiske og andre utenlandske banker til ikke å samarbeide med Nord-Korea.
AA170425 De tøffere sanksjonene skal ifølge Reuters inkludere forbud mot oljehandel, nekte nordkoreanske fly adgang, avskjære lasteskip på vei til eller fra landet og å presse kinesiske og andre utenlandske banker til ikke å samarbeide med Nord-Korea.
AA170425 De tøffere sanksjonene skal ifølge Reuters inkludere forbud mot oljehandel, nekte nordkoreanske fly adgang, avskjære lasteskip på vei til eller fra landet og å presse kinesiske og andre utenlandske banker til ikke å samarbeide med Nord-Korea.
DB170424 Diskrimineringslovutvalget foreslo derfor i 2009 at en felles likestillingslov også skulle inkludere « andre liknende vesentlige forhold ved en person ».
DB170424 Det rette vil være å inkludere dem, ganske enkelt ved å legge til « andre liknende vesentlige forhold ved en person » i loven. | - Elling har betydd mye for mange som sliter ¶
BT170424 | Må inkludere kvinnene ¶
DB170423 Det var KrF som i 2013 fikk Solberg-regjeringen med på å inkludere bokstaven K ( for kristendom ) i religionsfaget.
DN170420 Russland ønsket å inkludere en formulering som er blitt brukt i tidligere uttalelser, hvor viktigheten av å finne en løsning gjennom dialog understrekes, ifølge sikkerhetsråddiplomater.
DB170420 Disse abonnementene skal koste maks 100 kroner måneden, og inkludere minst 100 megabyte ( MB ) databruk - samtidig som både tale og tekstmeldinger kan koste ekstra.
DB170420 Alle disse abonnementene skal koste maks 250 kroner måneden og inkludere minst 2 GB data.
DB170420 Det er i dag helt vanlig å inkludere ILUC-utslipp i denne typen beregninger.
DN170419 ¶ Siem Offshore endrer regnskapet for fjerde kvartal 2016 og helåret 2016 for å inkludere et valutatap på rundt 60,3 millioner dollar knyttet til sikringskontrakter i brasilianske realer.
DB170418 Den skal inkludere alle utgifter du må betale, understreker Lier Haugseth.
VG170414 Den skal inkludere alle utgifter du må betale, understreker Lier Haugseth.
FV170414 Den skal inkludere alle utgifter du må betale, understreker Lier Haugseth.
SA170413 Rubinstein har valgt å trene litt annerledes enn enkelte andre, ved å inkludere kampsportene Mixed Martial Arts ( MMA ) og grappling.
FV170413 Rubinstein har valgt å trene litt annerledes enn enkelte andre, ved å inkludere kampsportene Mixed Martial Arts ( MMA ) og grappling.
BT170413 Rubinstein har valgt å trene litt annerledes enn enkelte andre, ved å inkludere kampsportene Mixed Martial Arts ( MMA ) og grappling.
AP170413 Rubinstein har valgt å trene litt annerledes enn enkelte andre, ved å inkludere kampsportene Mixed Martial Arts ( MMA ) og grappling.
AA170413 - Vi vurderer det dit hen at man ved å inkludere Montenegro i NATO er et grovt feiltrinn som strider mot innbyggernes egne ønsker, og som skader stabiliteten både på Balkan og i Europa som helhet, heter det videre.
DB170412 Pressekonferansen skulle etter planen starte klokka 17.00, men pressekonferansen ble utsatt over to timer etter at president Vladimir Putin bestemte seg for å inkludere seg i samtalen.
SA170410 Mesterskapet, som om ni år vil være utvidet til å inkludere 48 deltakerland, kan med andre ord havne i Nord-Amerika.
DN170410 Pareto oppjusterer sine estimater for Subsea 7, etter selskapets kjøp av gjenværende 50 prosent av Seaway Heavy Lifting og ved å inkludere PLSVen « Seven Phoenix » på kontrakt ut 2017, ifølge en oppdatering mandag.
DB170410 Mesterskapet, som om ni år vil være utvidet til å inkludere 48 deltakerland, kan med andre ord havne i Nord-Amerika.
DA170410 Mesterskapet, som om ni år vil være utvidet til å inkludere 48 deltakerland, kan med andre ord havne i Nord-Amerika.
AP170410 Mesterskapet, som om ni år vil være utvidet til å inkludere 48 deltagerland, kan med andre ord havne i Nord-Amerika.
DB170409 - Uansett om det er snakk om Mel B eller noen andre, så vil mishandlerens taktikk inkludere fysisk mishandling, å hindre offeret fra å gjøre ting vedkommende vil eller må gjøre, og å få dem til å ikke føle seg fra nok, sier Glenn.
DA170408inkludere alle ¶
DA170408 Men vi må inkludere alle og sikre at retten til kontanter som betalingsmiddel også utgjør hele befolkningen, sier Sp-politikeren.
AP170408 Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sa denne uken at neste militære operasjon for Tyrkia ikke bare ville inkludere Syria, men også Irak.
DA170407 Islamsk Råd har fått kritikk for å inkludere få fra forskjellige landbakgrunner i ledelsen.
VG170405 Blant annet skisserer han at det kan være aktuelt for NHL å utestenge spillere for resten av sesongen dersom de drar til Sør-Korea, noe som også vil inkludere sluttspillet.
SA170331 Da snakker vi bare om å finne en syndebukk, i stedet for at den tapende part kunne satt seg ned og tenkt : kanskje vi mislyktes i å nå store grupper i samfunnet, mislyktes i å snakke med dem og inkludere dem i det politiske systemet tidligere, sier Kosinski.
VG170330 Men har ikke vi som samfunn også et ansvar for å inkludere mennesker ?
DA170328 Under kan du lese sportsleder Espen Iversens betraktninger om en bunnstrid - som fort kan inkludere Viking.
DA170328 Her knytter Nervold Antonsen forbindelsen mellom tekstilkunstnerens to viktigste redskap - tråden og hånden - ved å inkludere Ryggens lille bilde av hennes gipsede hånd.
AA170328 Detaljene i hva et utvidet forretningssamarbeid vil gå ut på er ikke kjent, men det kan inkludere salg, bonusprogrammer, flyplasslounger og deling av ruter. ( ©NTB ) ¶
DN170327 - Dette er et svært betydelig øyeblikk for Hurrican og jeg er henrykt at Halifax-brønnresultatene støtter selskapets syn om at det store Lancaster-funnet har blitt utvidet til å inkludere Halifax-lisensen, sier Hurrican-sjef Robert Trice.
AA170327 - Dette er et svært betydelig øyeblikk for Hurricane, og jeg er henrykt over at Halifax-brønnresultatene støtter selskapets syn om at det store Lancaster-funnet har blitt utvidet til å inkludere Halifax-lisensen, sier Hurricane-sjef Robert Trice til CNBC.com.
DN170324 Den utvidede sikkerhetssjekken kommer til å inkludere detaljerte spørsmål om søkernes bakgrunn og påbyr sjekk av sosiale medier hvis søkeren har vært i områder kontrollert av IS.
DB170324 Den utvidede sikkerhetssjekken kommer til å inkludere detaljerte spørsmål om søkernes bakgrunn og påbyr sjekk av sosiale medier hvis søkeren har vært i områder kontrollert av IS.
DA170324 Den utvidede sikkerhetssjekken kommer til å inkludere detaljerte spørsmål om søkernes bakgrunn og påbyr sjekk av sosiale medier hvis søkeren har vært i områder kontrollert av IS.
AA170324 Den utvidede sikkerhetssjekken kommer til å inkludere detaljerte spørsmål om søkernes bakgrunn og påbyr sjekk av sosiale medier hvis søkeren har vært i områder kontrollert av IS.
VG170323 En fantastisk type som byr på seg selv og er lett å inkludere .
DB170323 - Dette inkludere å meie folk ned med en bil i en overfylt bygate.
DB170322 Den må inkludere at vold forekommer i samkjønnede forhold, av begge kjønn i heterofile relasjoner, at etnisk bakgrunn kan ha en kompliserende effekt og at voldsutøver og voldsoffers personlige historie kan ha betydning.
DN170321 Egeberg sier de også er åpne for å inkludere flere parter i samarbeidet.
BT170321 Trump skrev tirsdag under på en lov som oppdaterer romfartsorganisasjonen NASAs program til å inkludere utforskning av Mars som et av målene.
AA170321 Trump skrev tirsdag under på en lov som oppdaterer romfartsorganisasjonen NASAs program til å inkludere utforskning av Mars som et av målene.
VG170320 Else : Hun er veldig flink til å inkludere meg når jeg er sosialt ukomfortabel.
VG170320 Lederen for etterretningskomiteen i Representantenes hus, republikaneren Devin Nunes, spurte Comey om de vil inkludere informasjon de eventuelt vil finne om andre valgkampanjer, og nevnte Hillary Clintons spesielt, hadde kontakt med russerne.
AP170320 Dette inkludere hendelsene i helgen og i dag.
AA170320 Det vil i så fall inkludere en rekke enkeltpersoner i Norge, i tillegg til flere kommuner som har fattet vedtak om boikott av israelske varer fra Vestbredden-bosetninger.
DB170318 ( Se og Hør ) : Da prins Joachim ( 47 ) giftet seg med franske Marie ( 40 ) i 2008, sto kronprinsesse Mary ( 44 ) klar med åpne armer for å inkludere svigerinnen i familien.
DB170316 - Det ble bestemt å kun ta med én journalist som er fra en mediebedrift som ikke vanligvis reiser med statsråden, som en del av innsatsen for å inkludere et bredere utvalg av amerikanske medier, sier Toner, som også jobbet under forrige president, Barack Obama.
SA170315inkludere romfolk ¶
SA170315 Hvis Asfalt tror på det den en gang sto for, nemlig å være et blad som skal fremme engasjement og selvhjelp blant mennesker med ruserfaring eller som er i en vanskelig situasjon, så må avisen inkludere alle de fattige - inkludert de fra Romania - i sin søsterskap, sin brorskap.
SA170315 De olympiske leker er skapt i det vestlige idrettsbildet og vi har ikke vært veldig flinke til å inkludere folk fra andre verdensdeler.
DN170315 Maddow sier hun kun fikk se de to første sidene av Trumps selvangivelse for 2005, og at hele selvangivelsen ville inkludere mye mer informasjon som vil gi innsyn i hvordan Trumps skatt ble utregnet, og hvor mye den ferske presidenten har av verdier.
AP170315 De olympiske leker er skapt i det vestlige idrettsbildet og vi har ikke vært veldig flinke til å inkludere folk fra andre verdensdeler.
DN170314 Gjedrem-utvalgets forslag til endringer i sentralbankloven kan inkludere å kutte inflasjonsmålet fra 2,5 til 2 prosent, tror sjefstrateg i Danske Bank Markets.
DA170314 Hensiktsmessig bruk av digitale verktøy vil kunne gjøre det lettere å inkludere elever med særskilte behov i ordinær klasse.
AP170314 Vinje hevder at kvinnekampen må holdes nøytral for å inkludere alle kvinner.
AP170314 Vinje hevder at kvinnekampen må holdes nøytral for å inkludere alle kvinner.
AA170314 Gjedrem-utvalgets forslag til endringer i sentralbankloven kan inkludere å kutte inflasjonsmålet fra 2,5 til 2 prosent, tror sjefstrateg i Danske Bank Markets.
SA170313 Problemet er at det ikke lønner seg å inkludere , hverken for den enkelte arbeidsplass eller for kommunene, mener Markussen.
SA170313 Derfor må både arbeidsgivere og kommuner få incentiver for å inkludere flere, mener Markussen.
SA170313 - Det er en målsetning i dag om å inkludere flest mulig i arbeid, i stedet for å dele ut en passiv trygdeytelse.
DA170313 - Jeg er pessimistisk til politikere som ikke innser at vi må skape flere jobber og inkludere flere i arbeidslivet.
AP170312 Problemet er at det ikke lønner seg å inkludere , hverken for den enkelte arbeidsplass eller for kommunene, mener Markussen.
AP170312 Derfor må både arbeidsgivere og kommuner få incentiver for å inkludere flere, mener Markussen.
AP170312 - Det er en målsetning i dag om å inkludere flest mulig i arbeid, i stedet for å dele ut en passiv trygdeytelse.
DA170310 Lokalene tillater uansett ikke at « The Great Graphic Boom » skal inkludere mer enn de allerede viser, og det Nasjonalmuseet viser er så absolutt verdt et besøk.
BT170310 Den burde inkludere trygghet, grenser, respekt og medmenneskelighet.
DB170309 - Ulikhetene i samfunnet vil øke dersom vi ikke klarer å inkludere alle som kan jobbe i arbeidslivet.
DA170309 - Kvinnekampen må inkludere marginaliserte og utsatte grupper som sexarbeidere.
BT170309 Om det var noe som gikk igjen i Solbergs tale, var det å skape nye jobber og inkludere flere i arbeidslivet.
BT170309 Om det var noe som gikk igjen i Solbergs tale, var det å skape nye jobber og inkludere flere i arbeidslivet.
DB170308 ¶ BER GUTTA INKLUDERE : Tiril Sjåstad Christiansen, to ganger gullvinner i X-Games, vil ha mer fysisk aktivitet blant jenter.
DB170308 Nå ber 21-åringen foreldre oppdra barn til å inkludere alle, ikke bare de som er mest frampå.
DB170308 - Foreldre må lære barn fra tidlig alder at de må inkludere .
DB170308 ( Dagbladet ) : - Gutta må inkludere jentene mer.
DB170308 Han hevdet at han hadde prøvd å få King til å inkludere flere kvinner, ikke minst fordi så mange kvinner var aktive på grasrotplan, men uten å lykkes.
DB170308 Et eventuelt Brochmann III vil trolig finne det svært fristende å kutte en barnetrygd som er målrettet mot de med lave inntekter og som dermed holder akkurat denne gruppen vi ønsker å inkludere i arbeidslivet hjemme.
DA170308 Å inkludere far i svangerskapspermisjonen har ført til at flere kvinner har kunnet deltatt aktivt i arbeidslivet og samfunnet, og samtidig gjort det lettere for menn å være gode fedre.
AA170308 I seg selv er det en viktig sak og markering, og vi ønsker å inkludere samene i kvinnedagen, forteller Holm.
DN170307 Sonos har allerede varslet at de i løpet av året vil inkludere stemmestyring i sine produkter.
DB170307 Lønnen skal inkludere engangssummen Bendtner får for å skrive under for det norske mesterlaget.
DB170307 Vi har valgt å inkludere bruk i EU fra Chili i dette tilfellet, men merk at selskapet i likhet med Hello har et 10 GB-abonnement til 294,-, men som da ikke inkluderer utenlandsbruk.
BT170307 Vi har mange fans som er i den alderen, og det eneste vi prøver på med den linjen der er å inkludere dem, sa Hagejordet til Bergens Tidende.
AP170307 Denne ordningen sørget for at ytterligere ti millioner mennesker ble gitt et subsidiert helsetilbud gjennom Obamacare i de 31 delstatene som valgte å inkludere denne biten.
AP170307 I første omgang vil forskriften ikke inkludere maxitaxier, men det utelukkes ikke at dette vil komme etterhvert.
AP170307 I første omgang vil forskriften ikke inkludere maxitaxier, men det utelukkes ikke at dette vil komme etterhvert.
AP170307 Vi har mange fans som er i den alderen, og det eneste vi prøver på med den linjen der er å inkludere dem, sa Hagejordet til Bergens Tidende.
AP170307 - Det er plass til alle innenfor feminismen på tvers av religion og kultur, men det er ikke en bestemt gruppes ansvar å inkludere .
AA170307 Å inkludere barnehagen i det gratis utdanningsløpet vi har i Norge, hadde vært helt strålende, sier hun.
AA170307 Vi har mange fans som er i den alderen, og det eneste vi prøver på med den linjen der er å inkludere dem, sa Hagejordet til Bergens Tidende.
DB170306 Trump har også bedt kongressen om å inkludere Obamas maktmisbruk i sine undersøkelser om russisk innblanding i den amerikanske valgkampen.
AA170306 Avgjørelsen om å ikke inkludere Irak i listen over land som blir rammet av restriksjoner, er et " positivt budskap " hva gjelder framtiden til forholdet mellom Irak og USA, heter det videre.
DN170305 Når tjenester som Netflix stadig trenger mindre av kapasiteten i mobilnettet for å vise god billedkvalitet kan de påvirke operatørene til å inkludere fri tilgang til videoinnhold i sine abonnementer, noe de mener også kan gi operatørene et konkurransefortrinn.
DA170305 - Det er alltid viktig å inkludere barna, for turgleden blir alltid større når de involveres, sier Byberg mens hun deler ut pølser i brød til de oppmøtte.
DA170305 Inkludere barna ¶
BT170304 Vi har mange fans som er i den alderen, og det eneste vi prøver på med den linjen der er å inkludere dem, sa Hagejordet.
BT170304 Vi har mange fans som er i den alderen, og det eneste vi prøver på med den linjen der er å inkludere dem, sa Hagejordet.
AP170304 Men under en debatt som DNV GL arrangerte i Oslo nylig, ble det skapt usikkerhet hvorvidt avtalen i første omgang bare skal inkludere tungtransporten på land - ikke sjøtransporten.
AP170304 Men under en debatt som DNV GL arrangerte i Oslo nylig, ble det skapt usikkerhet hvorvidt avtalen i første omgang bare skal inkludere tungtransporten på land - ikke sjøtransporten.
DB170303 Når Politidirektoratet sier alvorlig miljøkriminalitet skal prioriteres, må dette også inkludere CITES-saker.
BT170303 Vi har mange fans som er i den alderen, og det eneste vi prøver på med den linjen der er å inkludere dem, sier Hagejordet. - « Er du 13, er du med.
BT170303 Vi har mange fans som er i den alderen, og det eneste vi prøver på med den linjen der er å inkludere dem, sier Hagejordet. - « Er du 13, er du med.
AP170303 Vi har mange fans som er i den alderen, og det eneste vi prøver på med den linjen der er å inkludere dem, sier Hagejordet. - « Er du 13, er du med.
AA170303 Vi har mange fans som er i den alderen, og det eneste vi prøver på med den linjen der er å inkludere dem, sier Hagejordet. - « Er du 13, er du med.
AA170302 Vil inkludere flere ¶
AA170302 Under valget sa Bærland i sin innledningstale at hun ville jobbe for å inkludere utvekslingsstudenter mer.
VG170301 Det ventes også at forbudet kommer til å inkludere en midlertidig stans av flyktninger inn til landet, men syrere vil ikke lenger bli pekt ut, som den forrige versjonen av forbudet gjorde.
SA170301 De har nå bestemt seg for å inkludere Viasats premium-kanaler i grunnpakken til kabelkundene.
DN170301 Det blir to ganger så stort som Sør-Korea og vil inkludere Beijing, Tianjin og Hebei-provinsen.
AP170301 De har nå bestemt seg for å inkludere Viasats premium-kanaler i grunnpakken til kabelkundene.
SA170228 Hennes fremste tips er å inkludere begge/alle barna.
DB170228 Trump har tidligere uttalt at hans plan for å erstatte Obamacare vil inkludere forsikring for alle.
DB170228 Lykkes prosjektet, vil den nye merkingen også inkludere en rekke andre produkter hos Meny, Kiwi, Joker og Spar.
BT170228 Hennes fremste tips er å inkludere begge/alle barna.
AP170228 Hennes fremste tips er å inkludere begge/alle barna.
SA170227 Når vi inkludere sprintprologer og etapper i de forskjellige tourene hadde hun startet ca. 50 ganger i verdenscupen siden 21.-plassen i på Kollen-tremila i mars 2015.
SA170227 Utlendingene ser at arenaen nok bør inkludere Norge på grunn av volumet vårt.
FV170227 Hennes fremste tips er å inkludere begge/alle barna.
FV170227 Utlendingene ser at arenaen nok bør inkludere Norge på grunn av volumet vårt.
FV170227 Når vi inkludere sprintprologer og etapper i de forskjellige tourene hadde hun startet ca. 50 ganger i verdenscupen siden 21.-plassen i på Kollen-tremila i mars 2015.
BT170227 Når vi inkludere sprintprologer og etapper i de forskjellige tourene hadde hun startet ca. 50 ganger i verdenscupen siden 21.-plassen i på Kollen-tremila i mars 2015.
BT170227 Når vi inkludere sprintprologer og etapper i de forskjellige tourene hadde hun startet ca. 50 ganger i verdenscupen siden 21.-plassen i på Kollen-tremila i mars 2015.
AP170227 Når vi inkludere sprintprologer og etapper i de forskjellige tourene hadde hun startet ca. 50 ganger i verdenscupen siden 21.-plassen i på Kollen-tremila i mars 2015.
AP170227 Utlendingene ser at arenaen nok bør inkludere Norge på grunn av volumet vårt.
DN170226 Rådet blir beskyldt for å være partisk mot Israel og for å inkludere styresmakter som begår overgrep, opplyser de to kildene.
DB170226 Utformingen av denne er også gjenstand for politiske valg, der viktige humanitære verdier skal avveies mot det norske systemets evne til å inkludere nykommere på en forsvarlig måte.
AA170226 Rådet blir beskyldt for å være partisk mot Israel og for å inkludere styresmakter som begår overgrep, opplyser de to kildene.
AA170226 Her foreslås det å inkludere en tekst fra Bernkonvensjonen for å gi utvidet adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv - også der det ikke er skadepotensial.
AA170226 Her foreslås det å inkludere en tekst fra Bernkonvensjonen for å gi utvidet adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv - også der det ikke er skadepotensial.
DB170224 - Vi håper at Det hvite hus vil forstå viktigheten av å inkludere all akkreditert presse når de skal underrette reportere om det som helt åpenbart er av offentlig interesse, skriver Lydia Polgreen i uttalelsen.
SA170223 Og om det er flere i området Kvernevik og Sunde som måtte kjenne seg kunnskapshungrige i forhold til Kvernhuset, så kan det jo være lurt å inkludere dem i samme slengen ?
DA170223 Hun mener at regjeringen bør inkludere Oslo i reformen.
AA170222 Her foreslås det å inkludere en tekst fra Bernkonvensjonen for å gi utvidet adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv - også der det ikke er skadepotensial.
AA170222 En tettere integrasjon gir helt nye muligheter, ved å kunne inkludere perspektiver som kultur, etikk, historie, språk, pedagogikk, globalisering og samfunnsutvikling inn i den teknologiske utviklingen av nye produkter, produksjonsprosesser og økt digitalisering.
DB170221 ¶ FOLKEKJÆR : Kong Haralds taler er kjent for å inkludere alle i samfunnet.
DN170220 ¶ USAs nye president Donald Trump vurderer å innføre diverse importskatter, som også kan inkludere petroleum.
SA170219 Da får vi inkludere alpinistene og skiskytterne og kalle det en skrekkvinter for norsk vinteridrett.
AP170219 Dieter Kosslick, Berlinalens festivaldirektør, vil inkludere TV-serier i festivalen, men vil fortsatt ha hovedfokus på filmen FOTO : Monika Skolimowska / TT / NTB Scanpix ¶
AP170219 Det er grunnen til at Berlinalen ønsker å inkludere og gi mer oppmerksomhet til denne fortellerformen både i Berlinalen og på European Film Market, sier Kosslick.
AP170219 - Men vil dere inkludere flere programposter neste år ?
AP170219 - Hvorfor har dere valgt å inkludere TV-serier i programmet ?
AP170219 Dieter Kosslick, Berlinalens festivaldirektør, vil inkludere TV-serier i festivalen, men vil fortsatt ha hovedfokus på filmen FOTO : Monika Skolimowska / TT / NTB Scanpix ¶
AP170219 Da får vi inkludere alpinistene og skiskytterne og kalle det en skrekkvinter for norsk vinteridrett.
DB170218 Men selv om løgnene til Nixon og - la oss inkludere Clinton - var for å unngå vanære, og Bushs løgn var for å starte en krig han hadde bestemt seg for å starte, så var ikke løgn en livsstil for dem.
AA170217 I komiteens begrunnelse heter det blant annet at Sharief får prisen for sitt modige arbeid for å inkludere kvinner og ungdom i fredsbyggende arbeid i Libya og i verden for øvrig. 9800 studenter fra hele verden har søkt om plass på den internasjonale studentfestivalen i Trondheim.
DB170215 At feminisme skal inkludere en bevegelse som ofte fronter saker som er direkte i strid med kvinnesaken, er problematisk.
DB170215 Det er heller ingenting i veien for å tilpasse modellene til å inkludere organisert lønnsdannelse.
BT170214 Etter å ha kommet tilbake til Bergen, uttalte jeg at vi måtte vurdere seriøst å bygge et sprøyterom i Bergen, men at det burde bli etter at vi hadde fått forandret sprøyteromsforeskriften til å inkludere andre substanser enn kun heroin.
BT170214 Etter å ha kommet tilbake til Bergen, uttalte jeg at vi måtte vurdere seriøst å bygge et sprøyterom i Bergen, men at det burde bli etter at vi hadde fått forandret sprøyteromsforeskriften til å inkludere andre substanser enn kun heroin.
DB170212 Det kan inkludere påkjenninger fra sporty aktiviteter som golf, tennis og sykling i røft terreng.
DA170212 En ny forvaringsdom vil ifølge statsadvokat Haugnes i så tilfelle inkludere det som er igjen å sone av Nokas-dommen.
AP170212 En ny forvaringsdom vil ifølge statsadvokat Haugnes i så tilfelle inkludere det som er igjen å sone av Nokas-dommen.
BT170211 Skal vi da bare inkludere de som bor eller besøker slottet i regnestykket ?
VG170210 Medlemslandene vedtok i fjor høst å inkludere en del truede treslag i listene over hvilke arter som skal reguleres etter konvensjonens bestemmelser. 6. januar ble artslisten under den norske CITES-forskriften oppdatert.
BT170210 EU-domstolen vedtok i desember at EUs nye handelsavtale med Marokko ikke skal inkludere det okkuperte landet.
AA170210 Medlemslandene vedtok i fjor høst å inkludere en del truede treslag i listene over hvilke arter som skal reguleres etter konvensjonens bestemmelser. 6. januar ble artslisten under den norske CITES-forskriften oppdatert. ( ©NTB ) ¶
VG170209 I 2000 og 2009 stemte han mot et lovforslag som ville utvidet definisjonen av hatkriminalitet til også å inkludere fornærmelser basert på seksuell legning.
DN170209 Selskapets har estimert planlagte kapitalinvesteringer i 2017 til å ligge på 100 millioner dollar, som skal inkludere fire nye oljebrønner på Tawke-feltet, som er DNOs flaggskip.
DB170209 Det var naboer på stedet som vi pratet med og forsikret om at vi er opptatt av å inkludere dem i den videre prosessen.
BT170209 Riktignok hadde det vært smart også for dem å inkludere nabolaget når de presenterte planene sine i alle kanaler torsdag.
SA170208 Ei heller hvorvidt appen kun skal inneholde eksklusivt materiale eller også inkludere brukergenerert innhold.
FV170208 Ei heller hvorvidt appen kun skal inneholde eksklusivt materiale eller også inkludere brukergenerert innhold.
DB170208 Derfor er det trist at Dagbladet ikke egentlig har forsøkt å inkludere innspill fra medisinsk fagmiljø i saken om Hanne Odiele, men velger å så tvil om tilbudet disse familiene får.
BT170208 Ei heller hvorvidt appen kun skal inneholde eksklusivt materiale eller også inkludere brukergenerert innhold.
AP170208 Allerede i byrådserklæringen for det rødgrønne samarbeidet i Oslo ble det lovet at områdeløftet på Tøyen skulle utvides til å inkludere Grønland, Vaterland og Hausmannskvartalene.
AP170208 Ei heller hvorvidt appen kun skal inneholde eksklusivt materiale eller også inkludere brukergenerert innhold.
VG170206 På vei inn til Afghanistan sa Brende til VG at han mener politiske forhandlinger for å skape fred må inkludere Taliban.
DB170206 Det som skiller de politiske partiene fra hverandre er ikke uenigheter knyttet til føring av statistikk, men hvilke virkemidler vi mener best egner seg for å inkludere flere i arbeidslivet.
DB170206 Vi vil ha et slagskraftig nasjonalmuseum som setter kunstfaglig agenda, som vil inkludere og ikke minst synes i offentligheten.
DB170204 Norges Skiforbund kunne ha valgt denne løsningen for å inkludere én ekstra mann i troppen - i visshet om at Northug denne sesongen foreløpig ikke har kvalifisert seg for å gå øvrige distanser.
AP170202 - Når våre norske kolleger bevisst valgte å inkludere personer i parlamentarikerdelegasjonen som vi på forhånd hadde sagt var berørt av visarestriksjonene, så det er Norges valg, sier lederen for utenrikskomiteen i det russiske føderasjonsrådet Konstantin Kosatsjev til avisen Izvestia.
AP170202 - Da den russiske delegasjonen reiste til Norge i 2016, valgte man bevisst ikke å inkludere senatorer på svartelisten for unngå problemer, sier Kosatsjev til Izvestia.
DB170201 Vi har lav og synkende ungdomskriminalitet i de store byene, kommuner over hele landet gjør en enorm innsats for å bosette og inkludere flyktninger i lokalsamfunn og frivillige organisasjoner gir uvurderlige bidrag til bedre integrering, for eksempel gjennom leksehjelp, tilbud om besøksvenner og samlinger der majoritetsbefolkningen og minoritetsbefolkningen kan møtes og bl
BT170201 - Hvis Norge velger å inkludere personer som de vet vil bli nektet innreise til Russland, så er det deres sak, sier Kosatsjov, som påpeker at Norge i god tid er blitt informert om hvilke personer dette gjelder.
BT170201 - Hvis Norge velger å inkludere personer som de vet vil bli nektet innreise til Russland, så er det deres sak, sier Kosatsjov, som påpeker at Norge i god tid er blitt informert om hvilke personer dette gjelder.
DB170131 ¶ SPYDSPISS : Jeg forventer at staten, som en stor arbeidsgiver, skal være en spydspiss i arbeidet med å inkludere folk i arbeidslivet - uansett alder, kjønn, funksjonshemning, religion eller etnisk bakgrunn, skriver Marius Aursand.
DB170131 Men vilje fra organisasjonen som helhet til å virkelig ta tak i det som kreves for å inkludere folk - nei.
DB170131 Jeg forventer at staten, som en stor arbeidsgiver, skal være en spydspiss i arbeidet med å inkludere folk i arbeidslivet - uansett alder, kjønn, funksjonshemning, religion eller etnisk bakgrunn.
AP170130 - Når Forsvaret ønsker å inkludere personer med minoritetsbakgrunn, er det en selvfølge at trosmessige behov blir ivaretatt, sier Naz.
SA170129 Avtalen mellom klubbene skal inkludere at Brann får en andel av et videresalg av Knudsen.
AP170129 Avtalen mellom klubbene skal inkludere at Brann får en andel av et videresalg av Knudsen.
VG170127 Erfaring viser at norske dommere er svært dyktige til å inkludere meddommerne i drøftingene.
SA170126 De åpne kampene skal ifølge TV 2 inkludere studiosendinger både før og etter kampen, samt i pausen.
FV170126 De åpne kampene skal ifølge TV 2 inkludere studiosendinger både før og etter kampen, samt i pausen.
BT170126 Ruspolitikken bør handle om hvordan vi kan inkludere de rusavhengige i samfunnet vårt og gi dem den beste rehabiliteringen.
BT170126 De åpne kampene skal ifølge TV 2 inkludere studiosendinger både før og etter kampen, samt i pausen.
AP170126 De åpne kampene skal ifølge TV 2 inkludere studiosendinger både før og etter kampen, samt i pausen.
DB170122 Endelig bookingpris skal inkludere alle obligatoriske utgifter, slik som vinterdekk der hvor dette er lovpålagt.
DB170122 Husk også at i strømmepakken har vi lagt opp til at du uansett må ha Viaplay for Viasats kanalinnhold og innhold for barn, og har oppgradert TV2 Sumo abonnementet til også å inkludere filmer og serier fra C More.
DB170121 President Trump sa tidligere denne uken til Washington Post at hans plan for å erstatte Obamacare vil inkludere forsikring for alle.
DN170118 BMW 530e iPerformance skal ha mer standardutstyr enn de andre modellvariantene i den nye 5-serien, det skal inkludere navigasjonssystem Professional med en rekke online-tjenester, parkeringsassistent med ryggekamera, rattvarme, to-soners klimaautomatikk, blåtannforberedelse og kollisjonssikkerhetssystemet Active Protection.
DB170117 Disse abonnementene skal koste maks 100 kroner måneden, og inkludere minst 100 megabyte ( MB ) databruk - samtidig som både tale og tekstmeldinger kan koste ekstra.
DB170117 Alle disse abonnementene skal koste maks 250 kroner måneden og inkludere minst 2 GB data.
DN170116 Donald Trump sier hans plan for å erstatte Obamacare vil inkludere forsikring for alle.
DB170116 Donald Trump sier hans plan for å erstatte Obamacare vil inkludere forsikring for alle.
DB170116 EU har som en følge av Volkswagen-saken startet innføring av nye testregimer, som også skal inkludere tester under normal kjøring - ikke bare i laboratorier.
DB170116 Altså valgte man aktivt å inkludere langt flere politikere i den gamle gullordningen enn det man trengte.
DB170116 Derfor er det gledelig å kunne inkludere flere neste sommer, sier kommunikasjonsansvarlig i TUI, Nora Aspengren, og minner samtidig på at svømmeskole må bestilles før avreise.
DN170113 Granskingen skal inkludere FBI-sjef James Comeys offentliggjøring av et brev om Hillary Clintons bruk av en privat epostserver, noe Demokratene mener påvirket valget.
DB170112 En vanlig dag for Vendela kunne inkludere en flytur til Bahamas, photoshoot med verdens mest respekterte motefotografer og fest med kjendisfiffen på kvelden.
BT170112 Jeg burde kanskje ikke inkludere meg selv der, for jeg slapp heldigvis unna den verste hetsen.
AP170111 Det er usannsynlig at en viktig, hemmelig operasjon vil inkludere en så stor gruppe mennesker, fra pressetalsmann Dimitri Peskov til oljebaroner og personer i utenriksdepartementet.
AP170111 Det er usannsynlig at en viktig, hemmelig operasjon vil inkludere en så stor gruppe mennesker, fra pressetalsmann Dimitrij Peskov til oljebaroner og personer i utenriksdepartementet.
AP170111 Det er usannsynlig at en viktig, hemmelig operasjon vil inkludere en så stor gruppe mennesker, fra pressetalsmann Dimitri Peskov til oljebaroner og personer i utenriksdepartementet.
DB170110 Rema snur og vil inkludere alt i rabatten.
DB170110 - Vi vil snarlig inkludere all frukt og grønt i priskuttet.
SA170109 Tema som hvor i byen, kunstens levetid og nettopp bevaring av overflatene til gatekunst blir naturlig å inkludere i en slik plan.
SA170109 Avtalen det dreier seg om skal gjelde ut sesongen, og inkludere en mulighet for Hull til å signere Niasse permanent.
BT170109 Avtalen det dreier seg om skal gjelde ut sesongen, og inkludere en mulighet for Hull til å signere Niasse permanent.
AP170109 Avtalen det dreier seg om skal gjelde ut sesongen, og inkludere en mulighet for Hull til å signere Niasse permanent.
AA170109 Avtalen det dreier seg om skal gjelde ut sesongen, og inkludere en mulighet for Hull til å signere Niasse permanent.
DB170108 108 klager som er merket uberettiget i datagrunnlaget fra Renovasjonsetaten, har Dagbladet valgt å ikke inkludere i grafikken.
DB170105 De vil nå utvide sine operasjoner til å inkludere arabiske kvinner som vil være med i kampen mot terrororganisasjonen og hevne alle kvinner som har lidd under deres regime.
BT170105 I arbeidslivet mener mange at det er det offentliges ansvar å stå for arbeidstilbudet til psykisk syke, og mener risikoen ved å inkludere disse på vanlige betingelser er for stor.
VG170102 Men vi har også et ansvar for å inkludere hverandre - innbefattet oss som er norsktalende samer.
SA170101 Det er denne kunnskapen som skal inkludere nye mennesker inn i vårt lokalsamfunn.
AA161223 Og har heller ikke vært redd for å fronte og inkludere alle i sitt syn.
AP161201 Planen vår er å inkludere stadig mer relevant innhold uten at jeg kan gå i detaljer på det nå, sier Husby.
FV161124 - Hvorfor vil dere inkludere Vest-Agder ?
AP161122 Venstres gruppeleder i bystyret i Oslo, Guri Melby er kritisk til at byrådet nå vil utvide gratis AKS til å inkludere alle barn i en ny bydel ( Bjerke ), uavhengig av foreldrenes økonomi, mens barn fra lavinntektsfamilier i andre bydeler ikke får et slikt tilbud.
AP161122 La handlelisten inkludere både ting du skal kjøpe til deg selv og julegaver.
AP161120 Anmeldte saker kan også inkludere urettmessig mottak av sykepenger eller uføretrygd.
AP161030 Tiden er inne for å diskutere om prestetjenestene i fengsler, sykehus og forsvar skal inkludere andre tros- og livssynssamfunn enn Den norske kirke ( DNK ), på likeverdige vilkår.
SA161010 Prøver å inkludere på 15 språk ¶
SA161010 Idretten har i mange år jobbet for å inkludere minoritetsungdom bedre.
AP161010 Prøver å inkludere på 15 språk ¶
AP161010 Idretten har i mange år jobbet for å inkludere minoritetsungdom bedre.
AP160922 Dersom man tror at evangeliet er et universelt budskap, må det også inkludere arabere og muslimer.
SA160921 Det som kunne oppfattes som mas, brukes konstruktivt til å inkludere barna i familiens mat- og spisevaner og lære barna om hva som bra og dårlig matvaner, påpeker hun.
FV160921 Det som kunne oppfattes som mas, brukes konstruktivt til å inkludere barna i familiens mat- og spisevaner og lære barna om hva som bra og dårlig matvaner, påpeker hun.
BT160921 Det som kunne oppfattes som mas, brukes konstruktivt til å inkludere barna i familiens mat- og spisevaner og lære barna om hva som bra og dårlig matvaner, påpeker hun.
AP160921 Det som kunne oppfattes som mas, brukes konstruktivt til å inkludere barna i familiens mat- og spisevaner og lære barna om hva som bra og dårlig matvaner, påpeker hun.
AP160910 Og han kan inkludere seg selv på listen over folk med spennende arbeidsoppgaver.
AP160909 Hvis vi vil inkludere muslimske barn, kan vi ikke forby burkini, skriver denne 19-åringen : Vi sier ofte at folk skal få gå kledd som de vil.
AP160905 Overvåkingen vil kunne inkludere all informasjon vanlig nordmenn har på mobilen når man tar backup av den i en nettsky.
AP160905 Overvåkingen vil kunne inkludere all informasjon vanlig nordmenn har på mobilen når man tar backup av den i en nettsky.
AP160905 Overvåkingen vil kunne inkludere all informasjon vanlig nordmenn har på mobilen når man tar backup av den i en nettsky.
AP160902 Vi er opptatt av å inkludere og integrere.
SA160818 Kan praktisering av menneskerettigheter være det samme som å ivareta og inkludere menneskers selvfølelse ?
AP160804 De grønne var det første partiet til å inkludere Klimabelønning i vårt partiprogram i 2013.
AP160723 - Vi har også anmodet Artsdatabanken å inkludere parklind i svartelisten, sier han.
AP160720 Hvis vi vil inkludere muslimske barn, kan vi ikke forby burkini Fatema Al-Musawi ¶
AP160720 Hvis vi vil inkludere muslimske barn, kan vi ikke forby burkini Fatema Al-Musawi ¶
AP160717 | Hvis vi vil inkludere muslimske barn, kan vi ikke forby burkini Fatema Al-Musawi ¶
SA160714 Begge selskapene fjernet ekstrakostnadene i Europa i slutten av april, etter at regjeringen vedtok å inkludere EU-regler om nettnøytralitet og internasjonal gjesting i EØS-avtalen.
FV160714 Begge selskapene fjernet ekstrakostnadene i Europa i slutten av april, etter at regjeringen vedtok å inkludere EU-regler om nettnøytralitet og internasjonal gjesting i EØS-avtalen.
BT160714 Begge selskapene fjernet ekstrakostnadene i Europa i slutten av april, etter at regjeringen vedtok å inkludere EU-regler om nettnøytralitet og internasjonal gjesting i EØS-avtalen.
AP160714 Begge selskapene fjernet ekstrakostnadene i Europa i slutten av april, etter at regjeringen vedtok å inkludere EU-regler om nettnøytralitet og internasjonal gjesting i EØS-avtalen.
AP160516 La oss inkludere dem som har flyktet hit fra krig og utrygghet. 17. mai er barnas dag, sier vi.
AP160502 Det norske bidraget vil inkludere norske spesialstyrker.
AP160502 Vi har alltid vært opptatt av å implementere og inkludere publikum i sendingene som har med norsk fotball å gjøre, men denne gangen ble det feil, skriver Thue.
AP160429 Jeg håper bare man endelig vil anerkjenne den muslimske feministen i hijab som fri og inkludere henne.
AP160427 Høyre-styrte Hurum ville ikke ha med Høyre-styrte Bærum, Høyre-styrte Asker valgte da å gå sør - og østover i stedet for å inkludere Bærum - forøvrig kommunalminister Jan Tore Sanners hjemkommune - i en ny storkommune.
AP160422 I statsråd i dag ble det lagt fram en kongelig resolusjon om å inkludere EUs regler om nettnøytralitet og internasjonal gjesting i EØS-avtalen.
SA160421 Minst tre ganger i uka bør aktiviteten være med høy intensitet, og inkludere aktiviteter som gir økt muskelstyrke og styrker skjelettet.
BT160421 Minst tre ganger i uka bør aktiviteten være med høy intensitet, og inkludere aktiviteter som gir økt muskelstyrke og styrker skjelettet.
AP160421 Minst tre ganger i uka bør aktiviteten være med høy intensitet, og inkludere aktiviteter som gir økt muskelstyrke og styrker skjelettet.
SA160418 Fornyede kriterier forantimobbeprogrammene i skolen : For å fåstatligstøtte må programmenenå også inkludere områdene digital mobbing, skjult mobbing og forholdet mellom mobbing og psykisk helse.i ¶
AP160409 Det betyr at dersom Listhaug får gjennomslag for Fremskrittspartiets politikk, vil hun som inkluderingsminister ikke lykkes med å inkludere de som kommer hit, sa Tajik.
BT160408 Hvem skal da kritisere og debattere dette i Kina, og hvordan skal den vanlige kineser få vite noe om det som også kan inkludere egne borgere ?
AP160405 I det foreliggende forslaget forkastes denne konklusjonen : « Kriminelle tilfeller » kan inkludere potensielle lovbrudd.
SA160404 I tillegg vil EU inkludere målinger som gjøres utenfor laboratoriene, altså på veien, ved hjelp av bærbare måleinstrumenter.
BT160404 I tillegg vil EU inkludere målinger som gjøres utenfor laboratoriene, altså på veien, ved hjelp av bærbare måleinstrumenter.
AP160404 Det vil inkludere mye vi ikke liker.
AP160325 Vi må alle vise medmenneskelighet og inkludere alle i samfunnet, det er vårt sterkeste våpen.
AP160325 Derfor er å inkludere og vise omsorg noe av det viktigste menigmann kan gjøre.
AP160324 Vi skal inkludere , integrere og ønske hjertelig velkommen.
SA160321 Team med gode faglærere og spesialpedagoger klarer bedre å inkludere og tilpasse læringen til den enkelte best.
SA160321 Er det gjennomtenkt å svekke muligheten for inklusjon ved å gi lærerne mindre kompetanse til å møte og tilrettelegge for de elevene vi ønsker å inkludere ?
SA160321 En omfattende forskningsrapport om inklusjon og effekt, « Viden om inklusion 2013 », har som funn at skoler som setter sammen team med gode faglærere og spesialpedagoger, bedre klarer å inkludere og tilpasse læringen til den enkelte best.
DA160311 For å få en god debatt rundt sexkjøp, prostitusjon og menneskehandel må vi i større grad inkludere de det gjelder i debatten, ikke komme med generelle karakteristikker, mener prosjektleder i Anders Røyneberg i PKS- Helsetilbud for personer som kjøper sex.
DA160311 - Man må i større grad inkludere de som selger sex i debatten.
SA160308 I tillegg er jeg opptatt av å inkludere de med psykiske- og fysiske utviklingshemninger.
AP160308 I tillegg er jeg opptatt av å inkludere de med psykiske- og fysiske utviklingshemninger.
BT160305 Påfallende nok kommer protestene mot å inkludere « likestilling » i kvinnekampen gjerne fra grupper som synes EU-motstand har en helt naturlig plass i 8. mars-toget.
AP160302 Er dette måten å inkludere unge i fellesskapet ?
AP160227 Det kan for eksempel inkludere personer som studerer eller er på tiltak.
AP160226 Det kan for eksempel inkludere personer som studerer eller er på tiltak.
AP160226 Kunstneren kunne enkelt utelatt dem, men ved å inkludere stubbene gjør Astrup oss oppmerksom på at jentene kunne blitt borte bak løvverket om trærne hadde fått vokse fritt.
AP160216 Tyrkias visestatsminister Yalcin Akdogan mener sonen skal inkludere byen Azaz.
DA160214 I opplæringen vil han blant annet inkludere informasjon, røykutvikling, rømningsveier, hvordan man bruker sikkerhetstelefonene som er i tunneler og hvordan man skal gi råd og forholde seg til andre på stedet.
DA160214 I opplæringen vil han blant annet inkludere informasjon, røykutvikling, rømningsveier, hvordan man bruker sikkerhetstelefonene som er i tunneler og hvordan man skal gi råd og forholde seg til andre på stedet.
AP160211 - Vi har de siste årene strebet etter å inkludere flere miljøer, også minoritetskvinnemiljøer.
AP160211 Sunniva Bergo Aarvik ( 16 ) : Skrev innlegget ¶, hvor hun tar opp hvor vanskelig det kan være å inkludere alle hele tiden.
AP160210 Sunniva Bergo Aarvik ( 16 ) : Tidligere i vinter skrev hun det åpne og ærlige innlegget ¶, hvor hun tar opp hvor vanskelig det kan være å inkludere alle hele tiden.
AP160210 - Hvor langt skal man strekke seg for å inkludere alle hele tiden ?
AP160210 Sunniva Bergo Aarvik ( 16 ) : Skrev innlegget ¶, hvor hun tar opp hvor vanskelig det kan være å inkludere alle hele tiden.
AP160210 Den bør inkludere et nasjonalt mobbeombud som kan erstatte fylkesmennene som klageinstans, og i tillegg være en pådriver overfor skoleeierne.
AP160205 I hvert fall ikke for å inkludere og oppfordre til demokrati og deltagelse i byplanleggingen.
AP160202 Hvis vi evner å inkludere dem godt i våre lokalsamfunn, hvis vi er opptatt av god integrering, er faktisk den viktigste delen at de lærer norsk, møter nordmenn, deltar enten det er i frivilligheten, idrettslagene, foreldremøter eller korsangen.
BT160123 Som statsråd med ansvar for frivillighet vil jeg arbeide for at vi skal ha mange arenaer hvor vi kan møte hverandre på tvers av livssyn og bakgrunn, og inkludere flere.
AP160123 En ny samfunnskontrakt, mener han, vil inkludere retten for alle mennesker til å ta del i den globale, digitale økonomien.
DN160120 " Samlet vil disse grepene inkludere en reduksjon på rundt 10.000 ansatte og direkte kontraktsposisjoner i 2015-16 i begge selskaper, etterhvert som strømlinjeformingen og integrasjonen av de to selskapene fortsetter ", heter det i meldingen, følge marketwatch.com.
AP160115 I tillegg trenger vi flere frivillige og tilbud som kan inkludere flere ensomme mennesker i et sosialt og meningsfylt liv.
SA160112 Vi har plikt til å informere, lære opp og inkludere asylsøkere, ellers vil alle parter komme tapende ut.
AP160111 Finansministeren vil ha fortgang i arbeidet med å inkludere de nye selskapene i den såkalte delingsøkonomien.
AP160110 Han mener treningssentrene, uavhengig av treningstyper og trender, er svært gode til å inkludere mosjonister uansett nivå.
AP160109 NHO : Utfordringen med å inkludere folk i arbeidslivet blir større enn noen gang : ¶
AP160103 Stortinget har bedt regjeringen om å inkludere det regionale nivået i arbeidet med kommunereformen og fylkeskommunene ble i sommer invitert til å innlede samtaler med nabofylker, om en potensiell sammenslåing.
AP160103> Stortinget har bedt regjeringen om å inkludere det regionale nivået i arbeidet med kommunereformen og fylkeskommunene ble i sommer invitert til å innlede samtaler med nabofylker, om en potensiell sammenslåing.