DB170110 Jensen mener meldingene var en del av informantkontakten han hadde med Cappelen, og at de har naturlige forklaringer.
DB170110 Jensen mener meldingene var en del av informantkontakten han hadde med Cappelen, og at de har naturlige forklaringer.
DB170109 Jensen mener meldingene var en del av informantkontakten han hadde med Cappelen, og at de har naturlige forklaringer.
DB170109 Jensen mener meldingene var en del av informantkontakten han hadde med Cappelen, og at de har naturlige forklaringer.
DB170108 Jensen mener meldingene var en del av informantkontakten han hadde med Cappelen, og at de har naturlige forklaringer.