SA170327 Han mener at man derfor bør supplere med videre undersøkelser hos infertilitetsspesialist .
FV170327 Han mener at man derfor bør supplere med videre undersøkelser hos infertilitetsspesialist .
AP170327 Han mener at man derfor bør supplere med videre undersøkelser hos infertilitetsspesialist .