NL171014 Eksempler her kan være at opplevelsen av kulturminner eller landskap blir forringet fordi " det lukter fisk i området, eller at et historisk riktig lydbilde blir brutt av summing fra båter, kjøle- og fryseanlegg, industriell virksomhet, lasting og lossing fra kaier "., heter det i brevet til Riksantikvaren.
NL171013 De som bruker lange arbeidsdager på innovasjon, industriell nyskapning og privat verdiskapning.
AA171007 Da kan vi gå til Senario 3 : Handelshøyskolen blir et nivå 2 i NTNU og omfatter i Trondheim de tre instituttene med industriell økonomi og teknologiledelse, samfunnsøkonomi og de bedriftsøkonomiske kjernefagene ( regnskap, finans og økonomistyring ).
DB171004 Gjennom en industriell standardisering er de store kjedene med på å tåkelegge matens opprinnelse.
DB170929 Slik « En ubehagelig sannhet » vekket klimaengasjement verden over for elleve år siden, har « Cowspiracys » framstilling av industriell kjøttproduksjons bidrag til global oppvarming de siste åra fått folk til å kutte ned på kjøttspisingen, eller å kutte det helt ut.
AA170926 - Jeg vil gratulere Norsk Hydro og Sapa med en spennende norsk og industriell løsning.
NL170918 Høyre har tatt eierskapet til de gamle Ap-sakene i nord : Industriell utvikling, omstilling, de dristige samfunnsbyggende prosjektene, også i regi av Staten.
DN170913 Formålet er fortsatt å kutte gjelden og rentekostnadene, og sikre en industriell langsiktig og bærekraftig struktur for konsernet.
AA170913 - Hensikten med møtet er å presentere en industriell rekapitaliseringsløsning for Norske Skog, sier Sperre til NTB.
AA170912 Tirsdag morgen la Norske Skog ut meldingen om et møte førstkommende mandag klokka 13, der de skal presentere et forslag som har til hensikt å gi selskapet en « robust industriell og finansiell plattform for videre utvikling av selskapet ».
AA170912 Tirsdag morgen la Norske Skog ut meldingen om møtet mandag klokka 13, der de skal presentere et forslag som har til hensikt å gi selskapet en « robust industriell og finansiell plattform for videre utvikling av selskapet ».
VG170908 Et Arbeiderparti på sitt beste er et parti som er opptatt av reformer som gir bærekraft til velferdsstaten, opptatt av arbeidsplasser og ny industriell utvikling.
DB170908 Skinka er åpenbart industriell , en klassisk påleggsskinke, og fibrene kommer ikke fram på samme måte som på bagetten over, men den smaker akkurat det den skal.
AA170908 Verdal er et eksempel på et samfunn med sterk industriell vekst som ikke hadde lagt nok vekt på at de som jobbet i industrien også trengte påfyll utenom arbeidstid, at de hadde familier som skulle tilpasse seg et nytt sted hvor industrien sto i sentrum.
DN170907 - Jeg er fornøyd med at vi går fra en finansiell til en industriell eier.
DB170904 Fagfolk til teknikk og industriell produksjon, bygg og anleggsarbeid og helsefag er blant fagene det kan komme til å bli underskudd på, ifølge SSB og NHOs kompetansebarometer.
DA170903 Moen mener det er store forskjeller i industriell tenkning mellom Norge og Finland.
DA170903 Dahl er også styringsgruppeleder i Norwegian Wood Cluster, som har satt seg som mål å utvikle mjøsregionen til å bli et internasjonalt kraftsenter for industriell bygging med tre.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/jGLRn/-Medlemmene-foler-ikke-at-Jonas-representerer-arbeiderklassen Tirsdag besøkte han Østfold og diskuterte industriell vekst på Borregaard, tiltak mot frafall i videregående skole på Glemmen Videregående skole, valgappell på Idun Rygge og pratet med oppsagte medlemmer utenfor nedlagte Moss lufthavn Rygge.
NL170822 Modellen til det norske velferdssamfunnet er grunnleggende basert på industriell utnyttelse av tilgjengelige naturressurser, til beste for det store fellesskapet.
DB170822 Det er en ren industriell smak, og de bruker nok sammen deig som til boller.
DA170819 - Karbon-skatt og forbud mot industriell kull.
AA170818 - Mange ser nok på Mesterbakeren som bare industriell produksjon, men vi har også mye manuelt arbeid med produktene våre.
DB170816 God næringspolitikk handler om å skape verdier, arbeidsplasser, industriell kompetanse, ny teknologi og bedre handelsbalanse.
DB170814 Rettene er vurdert som det de er, industriell storkjøkkenmat, det vil si en blanding av ferske grønnsaker og ferdigprodusert mat som varmes opp og tilberedes på stedet.
DB170808 Coleslawen er også alt for søt, og den oppleves som veldig industriell , og et typisk resteprodukt.
DN170807 Oslo Børs var en arena for å skaffe penger og finne en industriell partner, sa Blystad i et intervju med Dagens Næringsliv i 2005.
DN170806https://www.dn.no/nyheter/2017/08/06/2039/Bygg-og-anlegg/satser-250-millioner-pa-at-alle-gode-ting-er-tre - Vi ønsker å legge til rette for en mer industriell måte å bygge mer urbane bygninger på.
DN170806 - Vi ønsker å legge til rette for en mer industriell måte å bygge mer urbane bygninger på.
DN170801 - Jeg har selv jobbet i handelsbedrifter, og har alltid ment at industriell langsiktighet er viktig.
DB170801 Problemet med marin forsøpling har økt eksponentielt siden 1950-tallet, da industriell produksjon av plast skjøt fart.
AP170801https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/k5VBB/Skolen-i-en-digital-tid--Erna-Solberg-og-Torbjorn-Roe-Isaksen Det snakkes om en fjerde industriell revolusjon på linje med dampmaskiner, elektrisitet og elektronikk.
DA170729 I påskehelgen i 2015 snek ranerne seg inn i Hatton Garden Safe Deposit-kontorene utkledd som bygningsarbeidere, firte seg ned heissjakten og boret igjennom den femti centimeter tykke sementveggen ved siden av hvelvet med hjelp av en industriell diamantdrill.
VG170727 - Dette er en liten og kompakt gård, til forskjell fra Kornsjø som var en stor industriell gård.
DB170727 Testpanelet mener : Denne framstår ikke som like industriell som flere av de andre.
DB170727 - Det kan bli litt for mye, og litt fake, og jeg får veldig industriell følelse.
DB170727 Dette førte til at kvinneandelen på industriell økonomi og teknologiledelse på NTNU sank med 40% på et år.
DB170727 Den samme tendensen kan en fortsatt se i 2017 : Industriell økonomi og teknologiledelse har 31% kvinner og datateknologi har 27% kvinner.
DB170725 Det er en stor fare for at investeringer i eksisterende produksjonsbedrifter og i nye bedrifter nå vris til utlandet på bekostning av industriell vekst i Norge.
AA170725 Teknikk og industriell produksjon har en noe høyere andel, med 10, 3 prosent kvinnelige søkere.
AA170725 Røe Isaksen trekker spesielt fram teknologiske fag, som industriell produksjon.
DB170716 Regjeringen har tidligere argumentert for en slik støtte med at menneskene som bor i skogen må kunne leve av « bærekraftig bruk » av skogen, og at storskala, industriell tømmerhogst spiller en rolle i dette.
DB170716 Nå vurderer regjeringen å bruke regnskogspenger til å subsidiere industriell tømmerhogst i regnskogen Kongo.
SA170711 BAD : Også på badet har 26-åringen gått for en industriell glassvegg i dusjen.
BT170711https://www.bt.no/bolig/Forvandlet-blokkleiligheten-til-noe-helt-utenom-det-vanlige-10358b.html BAD : Også på badet har 26-åringen gått for en industriell glassvegg i dusjen.
AP170711https://www.aftenposten.no/bolig/Forvandlet-blokkleiligheten-til-noe-helt-utenom-det-vanlige-10358b.html BAD : Også på badet har 26-åringen gått for en industriell glassvegg i dusjen.
DN170710 - Etableringen av Sapa JV har vært en suksesshistorie, og med Hydro som eier får Sapa en god industriell plattform for videre utvikling.
AA170710 Etableringen av Sapa har vært en suksesshistorie, og med Hydro som eier får Sapa en god industriell plattform for videre utvikling.
AA170710 - Jeg vil gratulere Norsk Hydro og Sapa med en spennende norsk og industriell løsning.
NL170704 se, kyst- og fjordfiske, skogbruk, hyttebygging, naturvern- og kulturminnevern, arealinngrep- og arealdis-poneringer, anlegg av skyte- og øvingsfelt for forsvaret, kommunikasjonsutbygging og tettstedsutvikling, mineral - og petroleumsvirksomhet, utnyttelse av vannkraft og vindkraft og annen industriell virksomhet ".
VG170627 Søviknes sier de vil se på et europeisk lager i Nordsjøen dersom det skulle bli industriell interesse for det.
DA170622 El Pluss AS har drevet med elektrisk installasjonsarbeid i private hjem og industriell installasjon.
AA170621 Forskningsgruppen Operativ Ledelse ved Institutt for industriell økonomi er et godt eksempel på et miljø som kunne gjort mye på dette området.
DN170615 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) har tidligere sagt at hun venter en « industriell revolusjon » for den norske finansbransjen, der jobber både vil skapes og gå tapt.
DB170530 - Det er her snakk om en finansinvestering og ikke en industriell investering hvor du selv tar et direkte lederskap, og det er ikke brutt noe lovverk.
DB170523 - Vi er en industriell aktør.
BT170522 Etter omdanningen til aksjeselskap lød selskapets formålsparagraf ( vedtektene § 3 ) slik : Selskapets formål er å forvalte forskning og industriell utvikling, samt yte tjenester innenfor områdene medisin og helse, herunder samarbeide med bl.a bedrifter og offentlige myndigheter for å øke den faglige kompetanse for profesjoner innenfor nevnte områder, herunder formidle vitenskapelig kunnskap, for de
DN170520 Utdannelse : Industriell Økonomi og Teknologiledelse ( Indøk ) på NTNU i Trondheim.
DN170520 Siden endte studier i industriell økonomi og teknologiledelse på NTNU har Torkjel Hurtig jobbet på hovedkontoret til Sats Elixia for å ha den friheten han trenger til å planlegge og trene til fjellprosjektet sitt : ¶
NL170518 I desember 2015 slo man fast at ; Finnmark og Nord-Norge kan ikke være et uberørt naturreservat uten industriell virksomhet.
DN170518https://www.dn.no/nyheter/2017/05/18/2051/Politikk/loiten-kan-ga-floyten I tillegg kommer « avskjær » og rester fra industriell produksjon som chips.
DN170515 Norske knekkebrød ble ikke produsert i industriell skala før i 2012, og volumet som selges og eksporteres er fremdeles relativt lite, men matforskningsinstituttet Nofima spår en økende trend for norsk knekkebrødeksport fremover.
AA170515 Det fører til en industriell matvareproduksjon der effektivitet og lønnsomhet i så stor grad settes i høysetet at det kan oppstå tvil om matsikkerheten blir tillagt sterk nok vekt.
SA170510 Trond Kongsvik, professor, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNUi ¶
SA170509 Klyngen har mobilisert kokkekunst og industriell produksjon og bidratt til økt verdiskapningen gjennom hele verdikjeden : Råvarer, foredling, ferdig produkt og salgsprofil ».
AA170509 Ordningen vil gi små og mellomstore bedrifter tilgang til utstyr, kompetanse og fasiliteter til å teste nye ideer i industriell skala.
SA170507 Det vil alltid være industriell risiko å gå fra forskning til fullskala industrianlegg.
DA170504 I kvartalet fikk vi godkjent tre planer for utvikling og drift, og vi leverte ytterligere to prosjekter til godkjenning hos norske myndigheter, et klart uttrykk for vår satsing på fortsatt industriell utvikling på norsk sokkel, sier Sætre.
AP170504 Mysticum, som ble dannet i 1992, regnes som pionérer innen sjangeren industriell black metal.
AP170504 Mysticum avsluttet lørdagen på hovedscenen med et sceneshow som overgikk det meste som har vært gjort på Roadburn : De tre medlemmene stående på hver sin søyle mens de pumpet ut nådeløs industriell black metal med aggressiv vokal.
AA170504 I kvartalet fikk vi godkjent tre planer for utvikling og drift, og vi leverte ytterligere to prosjekter til godkjenning hos norske myndigheter, et klart uttrykk for vår satsing på fortsatt industriell utvikling på norsk sokkel, sier Sætre.
AA170504 I kvartalet fikk vi godkjent tre planer for utvikling og drift, og vi leverte ytterligere to prosjekter til godkjenning hos norske myndigheter, et klart uttrykk for vår satsing på fortsatt industriell utvikling på norsk sokkel, sier Sætre.
DA170503 Lykkes vi med en industriell bearbeiding av råstoffet vil den samlede verdiskapingen bli mer enn ti ganger førstehåndsverdien på råstoffet.
DA170503 - Vi har heller ingen generell eierskapspolitikk eller industriell nyskapningspolitikk.
VG170429 Områdene nord- og søramerikanske urbefolkninger bor trues mange steder av naturødeleggelser og industriell utbygging.
AP170426 Det er også positivt at man får inn en industriell eier som Fortum med 50 prosent i fjernvarmedelen av Hafslund, sier han.
AA170426 Når veien er blitt bedre og det blir industriell utbygging i foten av Vassfjellet, da er Klæbu en « navle ».
DA170420 I det lokale opptaket har PPU flest primærsøkere ( 1059 ), etterfulgt av toårig helsesøsterutdanning ( 339 ), toårig master i industriell økonomi ( 331 ), toårig master i endringsledelse ( 219 ) og toårig master i regnskap og revisjon ( 207 ).
DA170419 Enten dette er innen elektrofag, innen teknikk og industriell produksjon, barne- og ungdomsfaget, tømrer, matfaget eller helsefaget.
DB170418 Doktorgrad i industriell ernæring og matvarekjemi.
SA170409 Største potensialet til industriell vekst.i ¶
SA170409 Største potensialet til industriell vekst.i ¶
AA170406 Erfaring viser at bydeler utformet i en industriell tankebane med ensartede bygninger til bolig og kjøpesentre verken gir plass til særpreg eller tilhørighet til byrommet.
AA170403 - Sammenslåingen med Oras er en god industriell løsning, og vi ser betydelige faglige og markedsmessige synergier.
DN170402 Karolina Agneta Brodin ( 21 ) studerer industriell økonomi.
AA170401 Lokalt eierskap er blitt avløst av fjernstyring i store konsern, som gjerne er børsnotert og har eiere uten industriell eller geografisk tilknytning.
DB170330 Diesel On er nok en klokke fra Fossil-gruppen, og i tradisjonell Diesel-ånd er vel ikke elegant det første ordet vi tenker når vi ser denne klokka, som fremstår ganske industriell .
AA170327 Hermundsdottir ser for seg at særlig arkitektstudenter og studenter fra kunstakademiet og industriell design har lyst til å delta i konkurransen.
SA170323 Han har en Sivilingeniørgrad fra industriell økonomi ved NTNU.
DN170321 Frafallet av søkere er størst for Teknikk og industriell produksjon, hvor 924 færre elever har søkt om en plass på i 2017.
AA170321 Også teknikk og industriell produksjon har en økning på 29.9 prosent.
AA170321 Størst nedgang av søkere har Teknikk og industriell produksjon med 924 færre elever - noe som tilsvarer en nedgang på 6 prosent. 19.966 elever søker om læreplass.
FV170317 - Det jobbes godt innen utvikling av ny teknologi for biodrivstoff, men om teknologien er moden nok for at dette skal bli en industriell satsing, er noe uklart for meg, sier han.
DA170317 Fredag skrev Rogalands Avis om Stavanger offshore tekniske skole ( SOTS ) som, etter et forslag fra fylkesrådmannen, sto i fare for å miste sine to VG1-klasser på teknisk og industriell produksjon ( TIP ).
DB170316 program for Arbeiderpartiet kan man blant annet lese følgende formuleringer om statlig eierskap ( side 30 ) : « Det statlige eierskapet skal forvaltes på en aktiv, dynamisk og profesjonell måte, der langsiktighet, forutsigbarhet og samfunnsansvar er kjennetegn i en strategi for økt verdiskaping, industriell utvikling og trygge arbeidsplasser.
DA170316 Det er studietilbudet Teknikk og industriell produksjon ( TIP ) som eventuelt kuttes, og fylkeskommunens begrunnelse er lave søkertall.
AA170315 Industriell fjørfeproduksjon kan også ha større problemer når det gjelder dyrevelferd.
VG170314 Nå er det industriell produksjon av varer som enkelt tas over grensen til Tyskland, som holder store deler av befolkningen i arbeid.
DN170314 Det ene er for å beholde og utvikle industriell kompetanse innenfor petroleumsvirksomhet og det andre er å beholde hovedkontor i Norge.
AP170313 Fabrikker over hele Kina bytter nå ut mennesker med roboter i en industriell revolusjon som kommer til å få vidtrekkende konsekvenser i hele verden, fastslår FT.
AP170313 Ved en gjennomgang av produksjonsårene fra 2009 til 2012, mener Fylkesmannen at en eier og daglig leder i flere fjærfevirksomheter i Sør-Trøndelag har drevet fjærfeproduksjon i tilnærmet industriell skala, skriver Adresseavisen.
AA170308 Sindre Flataunet ( 16 ), teknikk og industriell produksjon, vg1 ¶
AA170308 Magnus Rye ( 17 ), teknikk og industriell produksjon, vg1 ¶
AA170308 68 prosent av jentene ønsker seg helse og oppvekst, 62 prosent har søkt restaurant og matfag, 40 prosent vil på medier og kommunikasjon og på teknikk og industriell produksjon er andelen 16 prosent.
SA170303 Teknikk og industriell produksjon har nesten 50 prosent færre søkere i år enn for fire år siden, men er fortsatt det mest søkte yrkesfaglige utdanningsprogrammet etter helse- og oppvekstfag.
AA170301 - Dette vil føre til økt aktivitet i skognæringen og investeringer i ny industriell virksomhet.
DN170222 Det svensk-sveitsiske selskapet er en ledende aktør innen elektrifiserte produkter og roboter, og leverandør av industriell automasjon og energisystemer globalt.
AA170222 Men i Hesthagen vil Innovasjonssenteret ligge samlokalisert med NTNUs nye fakultet for Økonomi, med forskning og undervisning innenfor industriell økonomi, samfunnsøkonomi, økonomistyring, operasjonsanalyse, innovasjon, entreprenørskap, strategi og ledelse.
DN170220 Norske regnskogsmillioner kan bli brukt til industriell tømmerhogst i Kongo.
DN170220 - Programmet innebærer i praksis subsidiering av og økning i industriell tømmerhogst.
DN170220 Industriell hogst ¶
DB170220 « Ideen om å redde regnskog gjennom å tilrettelegge for industriell hogst er paradoksal.
DB170220 Begge programmene legger opp til å subsidiere såkalt regulert og bærekraftig industriell hogst - « Sustainable Forest Management ».
DB170220 - Vi stiller oss svært kritiske til om det er mulig å bevare regnskogen gjennom industriell hogst.
BT170220 - Programmet innebærer i praksis subsidiering av og økning i industriell tømmerhogst.
BT170220 Industriell hogst ¶
DB170219 Vi redder ikke regnskogen ved å subsidiere industriell hogst, spesielt ikke i et gjennomkorrupt land der både evnen og viljen til å kontrollere virksomheten er liten, sier leder Truls Gulowsen.
DB170219 Begge programmene legger opp til å subsidiere såkalt regulert og bærekraftig industriell hogst - « Sustainable Forest Management ».
DB170219 - Ideen om å redde regnskog gjennom å tilrettelegge for industriell hogst er paradoksal.
SA170216 Nå ønsker folk i stedet en mer elegant, industriell stil.
SA170216 Gusmen ¶ Industriell trend ¶
BT170216 Nå ønsker folk i stedet en mer elegant, industriell stil.
BT170216 Industriell trend ¶
AP170216 Nå ønsker folk i stedet en mer elegant, industriell stil.
AP170216 Gusmen ¶ Industriell trend ¶
DA170214 - Det som ikke er « fint » nok til å komme i butikk, eller ikke er i henhold til standardene, går til storkjøkken eller industriell foredling, sier Gulbrandsen.
SA170209 I verste fall kan slike arrangementer føre til uheldige situasjoner som i ettertid forplanter seg inn i arbeidshverdagen, og det blir ikke bedre om det også er alkohol med i bildet, sier Kenneth Stålsett ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU til forskningsnettstedet Gemini.
DA170209 I verste fall kan slike arrangementer føre til uheldige situasjoner som i ettertid forplanter seg inn i arbeidshverdagen, og det blir ikke bedre om det også er alkohol med i bildet, sier Kenneth Stålsett ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU til forskningsnettstedet Gemini.
BT170208 KLIMAMÅL : Dersom det er vilje til å satse på en utbygging av havvind i industriell skala, kan vi nå klimamålene for Norge, skriver Finn Gunnar Nielsen.
DN170206https://www.dn.no/nyheter/2017/02/06/0815/Finans/farstad-sikrer-restruktureringsavtale-vil-skape-rederigigant - Med denne løsningen gir vi Farstad, Solstad og Deep Sea Supply en industriell plattform for å tåle den nåværende nedturen i OSV-markedet og være godt posisjonert til å utnytte en oppgang i markedet, sier administrerende direktør Karl Johan Bakken i Farstad Shipping i meldingen.
DN170206 - Vi fikk henvendelse fra Aker og Hemen Holding som etter forhandling var bedre på struktur og pris, og i en industriell pakke som sammen ga best mening.
DN170206 - Med denne løsningen gir vi Farstad, Solstad og Deep Sea Supply en industriell plattform for å tåle den nåværende nedturen i OSV-markedet og være godt posisjonert til å utnytte en oppgang i markedet, sier administrerende direktør Karl Johan Bakken i Farstad Shipping i meldingen.
AA170206 NTNU-studentene ved Industriell økonomi og teknologiledelse og masterstudentene i pskylogi gir 4,4 i poeng på generell tilfredshet.
AA170206 Medisinstudenter, psykologistudenter og studenter ved Industriell økonomi og teknologiledelse er blant de mest fornøyde studentene i Trondheim.
DN170202https://www.dn.no/nyheter/2017/02/02/2111/Finans/siv-jensen-venter-industriell-revolusjon-for-den-norske-finansbransjen | Siv Jensen venter « industriell revolusjon » for den norske finansbransjen ¶
DN170202https://www.dn.no/nyheter/2017/02/02/2111/Finans/siv-jensen-venter-industriell-revolusjon-for-den-norske-finansbransjen Venter industriell revolusjon ¶
DN170202 | Siv Jensen venter « industriell revolusjon » for den norske finansbransjen ¶
DN170202 Venter industriell revolusjon ¶
AP170128https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/i/08Rq2/Konsert-Oslo-Lyden-av-februar februar : Chrome med Deathcrush Amerikanske Chrome blander hard rock med industriell musikk og spacerock og har siden oppstarten i 1975 gjort stor furore i undergrunnen.
AP170128https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/Konsert-Oslo-Lyden-av-februar-613624b.html februar : Chrome med Deathcrush Amerikanske Chrome blander hard rock med industriell musikk og spacerock og har siden oppstarten i 1975 gjort stor furore i undergrunnen.
AP170128 februar : Chrome med Deathcrush Amerikanske Chrome blander hard rock med industriell musikk og spacerock og har siden oppstarten i 1975 gjort stor furore i undergrunnen.
AP170128 februar : Chrome med Deathcrush Amerikanske Chrome blander hard rock med industriell musikk og spacerock og har siden oppstarten i 1975 gjort stor furore i undergrunnen.
AP170126 Avskogning, jakt og industriell virksomhet får skylden ¶
BT170122 KLIMAMÅL : Dersom det er vilje til å satse på en utbygging av havvind i industriell skala, kan vi nå klimamålene for Norge, skriver Finn Gunnar Nielsen.
BT170122 Dersom det er vilje til å satse på en utbygging av havvind i industriell skala, kan vi oppnå følgende : ¶
BT170116 Dette ser vi særlig tydelig i bevegelsen til Hans Nielsen Hauge fra rundt år 1800, og som førte til både organisering av lekfolket og industriell utvikling.
DN170113 Det heter blant annet at roboter kan « utløse en ny industriell revolusjon som trolig ingen deler av samfunnet vil forbli uberørt av », noe som potensielt kan medføre økt velstand i samfunnet.
DB170110 Doktorgrad i industriell ernæring og matvarekjemi.
DN170103 Hun har en mastergrad i industriell økonomi, har ni års erfaring og var utleid som konsulent til ConocoPhillips.
DN170103 Hun har en mastergrad i industriell økonomi, har ni års erfaring og var utleid som konsulent til ConocoPhillips.
AP160908https://www.aftenposten.no/reise/--Dette-blir-en-av-Norges-storste-turistveiattraksjoner-241b.html - Et nydelig og lavmælt prosjektBygningene i Allmannajuvet er laget i en industriell byggetradisjon og er inspirert av gruvedrift og gruvearbeidernes slit.
AP160908 - Et nydelig og lavmælt prosjektBygningene i Allmannajuvet er laget i en industriell byggetradisjon og er inspirert av gruvedrift og gruvearbeidernes slit.
SA160823 Man kan skru fast hjul under for en ekstra industriell tvist på bordet, og så slipper man å dra pallene langs gulvet.
FV160823 Man kan skru fast hjul under for en ekstra industriell tvist på bordet, og så slipper man å dra pallene langs gulvet.
AP160823 Man kan skru fast hjul under for en ekstra industriell tvist på bordet, og så slipper man å dra pallene langs gulvet.
VG160803industriell økonomi er den halvert.
VG160803 Kjønnspoeng hører fortiden til, sa flere studenter til Adresseavisen etter at NTNU fjernet ekstrapoeng for jenter som søker seg inn på fag som nanoteknologi, industriell økonomi og teknologiledelse.
AP160729https://www.aftenposten.no/okonomi/Nigerias-fremste-playboy-skal-ha-tappet-landet-for-nok-penger-til-a-kunne-forsorge-millioner-av-mennesker-600649b.html Nigeria taper mer penger på ulovlig virksomhet, inkludert politisk maktmisbruk og industriell skattesvindel, enn noe annet land i Afrika, ifølge anti-korrupsjonsgrupper.
SA160707 Vindkraften er i kraftig industriell utvikling og bevist konkurransedyktig i flere land.
SA160707 Utnytter vi det, vil det innebære tilgang på nok kraft til forutsigbar kost, av avgjørende betydning for industriell aktivitet i Norge.
SA160707 Noen eksempler er utbygging av landstrøm i norske havner, elektrifisering av olje og gass - og transportsektoren, samt hydrogenproduksjon både for industriell utnyttelse og transportsektoren.
SA160601 Lyse har fortsatt tro på selskapet og dets forretningsidé, men vi fikk mulighet til å realisere deler av denne gode investeringen gjennom et salg til en velegnet industriell partner som det finske statseide gasselskapet Gasum.
SA160221 Kanskje litt industriell bohem, med innslag av romantiske ting.
BT160221 Kanskje litt industriell bohem, med innslag av romantiske ting.
AP160221 Kanskje litt industriell bohem, med innslag av romantiske ting.
BT160201 Gründerne avviser at håndverksølet deres vil bli preget av å ha en medeier som driver industriell ølproduksjon.
AP160125 | Norge kan lede på vei mot en industriell delingsøkonomi Marcus Furuholmen og Tor Jakob Ramsøy ¶
AP160125> | Norge kan lede på vei mot en industriell delingsøkonomi Marcus Furuholmen og Tor Jakob Ramsøy ¶