DN171210 Bellona og Norsk industri har gått sammen om en felles uttalelse til Stortinget.
DN171207 Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri ( 2,1 prosent ) samt bygging av skip og oljeplattformer ( 2,9 prosent ) bidro mest til økningen, skriver SSB i torsdagens pressemelding.
DN171207 Nedgangen i perioden august til september er knyttet til lav produksjon innenfor både petroleumsrettet leverandørindustri og annen industri , forklarer byrået.
DN171207 - Uansett bekrefter dagens tall et klart omslag i norsk industri .
AA171207 Det første handler om industri og innovasjon.
VG171206 Alle må ta ansvar for å bygge en kultur hvor man respekterer kvinner i enhver industri og på enhver arbeidsplass.
VG171206 Her spiller det riktig nok en rolle hvilke næringer som ekspanderer, men vi tror både industri og oljenæring vil få bedre utsikter, sier Bruce.
DB171206 Industri , vindmøller, gruvedrift, kraftledninger, turisme og hytteområder.
DB171206 Kvotekjøp gjør at investeringene flyttes fra å omstille norske virksomheter til å betale for omstilling av andre lands industri .
AP171206 I åtte år vil forskere og industri utvikle fôrressurser av biomasse som trær og tare.
VG171205 Mener norsk industri settes foran sivile liv ¶
VG171205 Og for spennende nye næringer som datasenter - som er verdens raskest voksende energikrevende industri - medisinsk teknologi, havbasert industri og kreative næringer.
VG171205 Og for spennende nye næringer som datasenter - som er verdens raskest voksende energikrevende industri - medisinsk teknologi, havbasert industri og kreative næringer.
VG171205 Biokraft vil på Skogn omdanne avfall og biprodukter fra industri og fiskeoppdrett til fornybar, klimavennlig gjødsel og biodrivstoff.
SA171205 Norsk industri er storstilt i området, og man ser at norske selskaper og reiselivet er aktive i Dubai.
AP171205 Norsk industri er storstilt i området, og man ser at norske selskaper og reiselivet er aktive i Dubai.
AA171205 Norsk industri er storstilt i området, og man ser at norske selskaper og reiselivet er aktive i Dubai.
AA171204 LES LEDEREN : Røkke fester greper om trøndersk industri
NL171201 Vi kan ikke nekte milliarder av underpriviligerte mennesker i u-land å søke en lignende velstandsutvikling som den vi har hatt, og derved gjøre lignende fadeser : Øke bruken av forurensende fossil energi til varme, lys, matlaging, industri , forsøple og forgifte jorda og havet, slå ned skogene, decimere matjorda, ta død på konkurrerende organismer.
NL171201 Særlig vi med 8 tusen milliarder på bok : forskning - utvikling av nye energikilder, ny industri , forbedret overføringsteknikk, nedbrytbar plast, ugiftig matauk, nye typer ikke-fosfatbasert kunstgjødsel, nedbrytbare insekticider, plantevernmidler og nye antibiotika osv osv.
NL171201 Billig arbeidskraft, utførsel av naturresurser til bunnpris eller gratis, Vestens undertrykkende dominans innen elektronikk, kommunikasjon og avansert industri .
VG171130 Leste du : Norsk industri truer med å gi opp karbonfangst ¶
NL171130 Det inkluderer det offentlige, fiskeri og industri - og det inkluderer mangfoldet av andre spennende bedrifter og bransjer som har utviklet seg i de senere årene.
DN171130 Sunde i Norsk Industri .
DB171130 De mellomnasjonale relasjonene blomstrer heller ikke, skrev Viktor Tatarintsev i et innlegg publisert av Dagens Industri .
AP171130 Norsk industri har styrket seg ¶
AP171130 Forhåpentlig blir den norske andelen i investeringene høy, sier direktør Knut Sunde i næringsorganisasjonen Norsk Industri .
AP171130 Vi er i den fiktive tyske småbyen Winden, hvor tett skog og hard industri tar all plass rundt menneskene som bor der.
VG171129 Og så må regjeringen forstå at nå er tiden for å bygge opp en industri , ikke ødelegge den kulturnæringa som har størst mulighet til å hente penger i utlandet.
DB171129 Den kommer fra lastebiler, fly og petrokjemisk industri .
VG171128 Det rammer vår industri og vi ber politikerne tenke seg nøye om.
SA171128 Selv med en kraftig økning i den elektriske bilparken, vil oljebehovet bare bli større innen tunggodstransport til lands og til vanns, til luftfart og til petrokjemisk industri .
AP171128 Nå jobber de i en industri som nærmest er utryddet i Norge.
AP171128 Fra å være en dominerende industri på Vestlandet tidlig på 60-tallet, er det nå bare tre ullvarefabrikker av denne typen igjen her til lands.
SA171127 Vi har blitt hørt og har nå fått enn åpning for å finne de beste løsningene lokalt, sier leder Per Steinar Stamnes i Industri Energi Statoil Sokkel til NRK.
DN171127 Vi har blitt hørt og har nå fått enn åpning for å finne de beste løsningene lokalt, sier leder Per Steinar Stamnes i Industri Energi Statoil Sokkel til NRK.
DB171127 De mellomnasjonale relasjonene blomstrer heller ikke, skrev Viktor Tatarintsev i et innlegg publisert av Dagens Industri .
AA171127 | Røkke fester grepet om trøndersk industri
AA171127 Hvis Røkke overtar Norske Skog, betyr det at han fester grepet om trøndersk industri .
AA171127 Hvis Røkke kjøper Norske Skogs fabrikker, tar han kontroll over store deler av trøndersk industri .
VG171126 - Dette gjelder ikke bare Statoil : Innen industri og næringsliv er det for få kvinner : Vi trenger flere kvinner og flere kvinnelige ledere.
SA171126 Leder Frank Indreland Gundersen i Industri Energi i Total.
DB171125 Kvotesystemet omfatter blant annet industri og energiproduksjon.
AP171125 Intervjuet overbeviser meg om at det burde finnes en roman om underrapportering av arbeidsulykker i norsk industri .
AP171125 Alt er ikke som det skal i norsk industri .
AA171125 Skal potensiale utnyttes må vi samtidig sørge for at vi utdanner nok mennesker til de behovene fremtidens marin industri vil etterspørre, skriver Adresseavisen på lederplass.
AA171125 Samtidig må marin industri selv ta et ansvar for å bidra til rekruttering og kompetanse i de nye næringene ved å gjøre seg attraktive, synlige og spennende for unge studenter som ser etter en jobb for fremtiden.
AA171125 I en artikkelserie om fremtiden for marin industri har Adresseavisen, Fosna-Folket og Hitra-Frøya gått sammen for å se på mulighetene som ligger i havbruk, fiskeindustri og marin næring.
AA171125 Forskere spår en jobb-bonanza i marin industri , og Trøndelag har kanskje det beste utgangspunktet for å skape nye arbeidsplasser innen næringen.
AA171125 Det bør også være overføringsverdi fra annen industri , ikke minst oljebransjen.
NL171124 I Norge forbrukes netto 1-2 millioner tonn kullmaterialer, vesentlig i metallurgisk industri og sementindustrien.
DA171124 Ja, for blant de unge er det flere kvinner velger mannsdominerte yrker som for eksempel finans og industri enn for ti år siden, mens det fortsatt er få menn som velger kvinnedominerte yrker.
BT171124 Mitt spørsmål er derfor : Har Bergen et arbeidsmarked som er dynamisk og åpent nok til å kunne posisjonere seg i en global industri med stadig raskere taktskifte ?
BT171124 Jeg mener ikke at mangfold i seg selv gjør en industri mer konkurransedyktig - like lite som at en bestemt andel kvinner i et styre automatisk gjør det mer kompetent eller beslutningsdyktig.
DN171123 | Sterk vekst i tysk industri ¶ ¶
DN171123 - I fravær av geopolitiske kriser er det usannsynlig at vi får se en oljepris over 65 dollar fatet over lengre perioder, sier oljeanalytiker Chris Main i Citigroup til Dagens Industri .
DA171123 Også leder Frode Alfheim i Industri Energi tar utfordringen på strak arm.
DA171123 Går gjennom rutinene ¶ Industri Energi Ung er ett av forbundene som har etterlyst tydeligere tiltak mot trakassering fra LO sentralt.
VG171122 Jeg er imponert over Statoils satsing : Denne vindparken og andre viser at Statoil ved å utnytte sin lange erfaring til havs, kan lede an innen en helt annen industri enn olje og gass.
VG171122 - Vi ser gode eksempler på at norske aktører kaster seg på, men mulighetene innenfor vind er det absolutt mulig å sammenligne med olje og gassektoren, hvor vi har fått en meget stor leverandørindustri : Potensialet er meget stort for norsk industri .
VG171122 - Det er en fantastisk mulighet som norsk industri må bruke.
SA171122 Om hard realpolitikk, teknologiske innovasjoner, stor-skala verdensomspennende omstillinger av fossilbaserte til fornybare energisystemer, transport- og annen infrastruktur, industri , næringsliv og matproduksjon.
AA171122 Forbruket er selvsagt en miljøbelastning, og moteindustrien er en av verdens nest mest forurensende industri .
DB171121 Nok en gang ser vi hvordan en global industri av hemmelighold bistår politikere, selskaper og kriminelle i å frarøver fellesskapet enorme verdier gjennom korrupsjon, hvitvasking, skatteunndragelser og økonomisk kriminalitet.
NL171120 Faktum er at den industrieide trålerflåten har vist seg mer lojal til lokal industri enn fiskerne selv.
DA171120 Arbeidsstokken besto av en smed og en læregutt ( Håndverk og industri i Oslo 1838 - 1938. ), inntil en mann ved navn Knud Dahl meldte seg til tjeneste.
DN171119 En fortelling om Aker i vår tid » er blitt en fremragende fortelling og en viktig historie om norsk industri i nyere tid.
DB171118 Oppkjøpet er et viktig steg i å etablere en mer komplett posisjon i Brasil, og styrke vår posisjon som en langsiktig industriell aktør som utvikler og investerer i brasiliansk landbruk og industri , sier han i meldingen ¶ 970 ansatte ¶
DN171117 Oppkjøpet er et viktig steg i å etablere en mer komplett posisjon i Brasil, og styrke vår posisjon som en langsiktig industriell aktør som utvikler og investerer i brasiliansk landbruk og industri , sier han.
DN171117 Når broer, høyspentmaster og industri skal inspiseres, står Orbitons droner parat til å fly, de 350 dagene i året været tillater det.
DN171117 Når broer, høyspentmaster og industri skal inspiseres, står dronene til Orbiton parat til å fly, de 350 dagene i året været tillater det.
DN171117 Når broer, høyspentmaster og industri skal inspiseres, står dronene til Orbiton parat til å fly, de 350 dagene i året været tillater det.
DA171117 Leder Karl Ruben Gaasø Industri Energi Ung er enig med Azari at fagbevegelsen har en lang vei å gå.
DA171117 Ja - det trengs flere tiltak mot seksuell trakassering i LO, mener Leder Karl Ruben Gaasø Industri Energi Ung.
DA171117 Inspirasjon kan LO-forbundene hente fra ungdomsutvalget i Industri Energi, mener Gaasø.
DA171117 Industri Energi Ung organiserer alle medlemmer under 33 år i Industri Energi.
DA171117 Industri Energi Ung organiserer alle medlemmer under 33 år i Industri Energi.
DA171117 Industri Energi Ung har også arrangert egne halvdagskurs med eksterne forelesere om grensesetting.
BT171117 Den sysselsetter hundretusener og fungerer også som teknologisk lokomotiv for annen industri .
AP171117 - Oppkjøpet er et viktig steg i å etablere en mer komplett posisjon i Brasil og styrke vår posisjon som en langsiktig industriell aktør som utvikler og investerer i brasiliansk landbruk og industri , sier Yaras konsernsjef Svein Tore Holsether.
VG171115 - Der innleie skjer på mer regulær basis innen bygg, anlegg og industri , må arbeidstagerne sikres forutsigbarhet ; avtalt stillingsomfang med korresponderende lønns- og arbeidsplikt.
NL171115 Omstilling av norsk industri
NL171115 I regjeringens budsjettforlik i 2016 ble det bevilget 500 nye IKT studieplasser for å starte overgangen fra en petroleumsbasert industri til kunnskapsbaserte IKT-arbeidsplasser.
DN171115 ¶ Martha Skjæveland i fagforeningen Industri Energi og de ansatte protesterte mot at Eni skulle starte opp igjen skandaleplattformen Goliat.
DN171115 ¶ Innenfor det eksisterende kvotesystemet ( ETS ), som gjelder kraftproduksjon, industri og oljesektoren, kan man si at særnorske klimatiltak kun flytter utslipp i tid eller sted ; sier forfatteren.
DB171115 Har de levd « gode liv » og er det uproblematisk at de tas livet av i en industri som har store konsekvenser for hele kloden ?
DB171115 At en industri som fører til lidelse for dyr, ødeleggelse av miljøet og også går ut over oss selv møter så lite offentlig kritikk, er bemerkelsesverdig - eller galskap, om man vil.
DN171114 Han mener fagforeninger som Fellesforbundet, Industri Energi og Safe preges av denne tankegangen i forhandlingene.
DA171114 Noen hovedkilder er fiskeri, oppdrett og havindustrien, landbruk, industri , reiseliv og forbrukerprodukter.
AA171114 Turisme er Santorinis viktigste industri .
NL171113 Det handler om å binde sammen og dele erfaringer om industri , forskning og kunnskap for å finne gode nordnorske svar på digitalisering og ny teknologi.
DB171113 Forskere tilknyttet Global Carbon Project anslår at de globale utslippene fra fossile energikilder og industri vil stige 2 prosent i 2017.
DA171113 NEKROLOG : Agnar Gravdal hadde mange tunge verv innen norsk industri helt til det siste.
AP171113 Godstransport, fly og industri er vanskeligere.
AA171113 Forskere tilknyttet Global Carbon Project anslår at de globale utslippene fra fossile energikilder og industri vil stige 2 prosent i 2017.
SA171112 Jeg hadde i alle fall ikke sett for meg en blokkering av Lervigsbukta, og at riving av industri skulle bli erstattet med brannstasjonen, midt i boligstrøket.
AP171112 Vi ønsker at folk skal ha jobb, at vi skal ha industri Norge, men også at vi skal ta i bruk ny teknologi, sier Barth Eide.
VG171111 - Det er en forstyrrelse blant alle de som bruker makten sin, plassen eller statusen sin, i hvilken som helst industri , til å overmanne noen og tvinge noen til å gjøre noe de ikke vil gjøre, sier han.
VG171111 En hel industri har vokst frem rundt Finlands jubileumsår.
DB171111 Norsk industri trenger like vilkår som resten av Europa.
AP171111 Britt Ann Kåstad Høiskar, Dag Tønnesen og Sam-Erik Walker, alle ved NILUs avdeling for by og industri .
DB171110 Produsentprisindeksen for olje og gass, industri , bergverk og kraftforsyning ( PPI ) steg 2,5 prosent fra september til oktober.
DB171110 Maskinskatten rammer både små og store industrianlegg, og diskriminerer derfor industri i forhold til annet næringsliv.
DB171110 « Helsevesenet er den industri i verden med mest dataangrep i dag » ( 2016 IBM x-force cyber security ).
AA171110 Hun peker på at det også åpner store muligheter for norsk industri .
SA171109 Norges Forskningsråds jevnlige undersøkelse om nordmenns tillit til forskning viste nylig at nesten halvparten av de spurte mente at forskning ofte er kjøpt av industri eller myndigheter og dermed ikke kan stoles på.
DN171109 McMaster ønsker presidenten å hindre at andre land gir urettferdige statlige subsidier til egen industri , at de diskriminerer utenlandske selskaper og at de begrenser utenlandsk investering.
DN171109 Mens Brumunddal er kjent for industri tilknyttet jord- og skogbruk, importerer Woodcon massivtre til Brumunddal.
DN171109 - Norge har ikke vært gode nok på denne type industri til nå.
DB171109 Våre nye skip skal være grensesprengende både når det gjelder teknologi, industri og for våre gjester, sier administrerende direktør Daniel Skjeldam i Hurtigruten.
DB171109 De må innføre insentiver - både for privatpersoner og industri - slik at et godt handlingsmønster belønnes.
DA171109 De siste årene har det vokst fram en subkultur og en industri rundt det å selge sko og klær til overpris på nettsteder som eBay.
BT171109 Dette er viktig ikke bare i norsk målestokk, men også for europeisk industri , sier pressekontakt Elin Isaksen.
NL171108 Kontrakten forbeholdes norsk industri .
DA171108 Trump mener amerikansk industri taper i konkurranse med Kina.
DA171108 Trump mener amerikansk industri taper i konkurranse med Kina.
DA171108 Årsaken var nok en kombinasjon av at man så at solceller kan bli stort og at man også ønsket å bygge en egen industri rundt produksjonen.
DN171107 Propan, butan og nafta er hovedføden til petrokjemisk industri , sier Molly Morris.
DN171107 Petrokjemisk industri i Asia har bygd ut kapasiteten.
DN171107 Propan, butan og nafta er hovedføden til petrokjemisk industri , sier Molly Morris.
DN171107 Petrokjemisk industri i Asia har bygd ut kapasiteten.
DN171107 Næringsgruppen gummi, plast og mineralsk industri var også med på å dempe fallet i samlet industriproduksjon.
DN171107 Det er svært alvorlig, sier Ketil Karlsen, leder for Industri Energi sitt europakontor i Brussel.
DB171107 - En rask påminner - Melbourne Cup er en krysning av grådighet, idioti og en industri bygget på brutal barbari mot dyr.
DB171107 I utgangspunktet er det to kategorier, premium og industri .
DA171107 - Det har vokst fram en hel industri av advokater, økonomer og revisorselskaper som ligger langt foran skattemyndighetene når det kommer til å gjemme unna penger og omgå regelverk.
AA171107 Det finnes ifølge forskeren lite kommersiell industri rundt skater som produkt, og det finnes ikke noe kommersielt insentiv til å skille de ulike artene da alle er priset likt.
AA171107 Britt Ann Høiskar, som leder avdelingen for by og industri ved Norsk institutt for luftforskning, vil ikke svare bastant på om miljøfartsgrense har effekt.
AA171107 Britt Ann Høiskar, som leder avdelingen for by og industri ved Norsk institutt for luftforskning, vil ikke svare bastant på om miljøfartsgrense har effekt.
VG171106 Leder i NHOs største forbund, Stein Lier-Hansen, i Norsk Industri sier at hans eget Ap risikerer å tape enda flere velgere i industrien.
VG171106 AP-ADVARSEL : Leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri advarer Ap mot å si noe annet i dag, enn de gjorde i valgkampen.
VG171106 - I valgkampen ga sentrale politikere klarsignal til at vi må fjerne eiendomsskatten på maskiner, som rammer vår industri .
VG171106 - Det dreier seg om store utgifter som vår industri blir belastet med.
DN171106 - Norske myndigheter arbeider aktivt for at norsk industri skal vinne innpass i konkurranse om vedlikeholdsoppdrag innenfor rammen av partnerskapets vedlikeholdsløsning, heter det.
DN171106 - Dersom norsk industri kan levere kostnadseffektive løsninger i F-35s levetid, vil Forsvarsdepartementet vurdere dette ut fra et helhetlig perspektiv, skriver tidligere forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) i svaret.
DB171106 + 1,1 grad Celsius pluss viser den globale oppvarmingen fra i år tilbake til industri og kullfyring tok fart mot slutten av 1800-tallet.
AA171106 - Norske myndigheter arbeider aktivt for at norsk industri skal vinne innpass i konkurranse om vedlikeholdsoppdrag innenfor rammen av partnerskapets vedlikeholdsløsning, heter det.
AA171106 - Dersom norsk industri kan levere kostnadseffektive løsninger i F-35s levetid, vil Forsvarsdepartementet vurdere dette ut fra et helhetlig perspektiv, skriver tidligere forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) i svaret.
VG171105 Dette er en enorm mulighet for norsk industri , legger han til.
VG171105 20 september varslet Norsk Industri og Bellona i VG at industriselskapene ville stoppe arbeidet med planlegging av sine fangstanlegg som en følge av kuttet i statsbudsjettet.
DN171105 Alle ingrediensene i den klassiske korrupsjonssaken er på plass : Selskaper i skatteparadiser, verdens mest korrupsjonsutsatte industri , og handlingen foregår i et av verdens mest korrupte land, sier Guro Slettemark, leder i Transparency International Norge til Aftenposten.
DB171105 Alle ingrediensene i den klassiske korrupsjonssaken er på plass : Selskaper i skatteparadiser, verdens mest korrupsjonsutsatte industri , og handlingen foregår i et av verdens mest korrupte land, sier Guro Slettemark, leder i Transparency International Norge til Aftenposten.
AA171105 Han presenterte stedet gjennom fem lag : historie, produksjon og flyttemønster, industri og modernisering, den sosialdemokratiske velferden, markedsliberalisme og produksjon i global påvirkning.
AA171105 Dette viser kompleksiteten og det store behovet for samspill, tverrfaglighet, men også etter hvert verdivalget som må gjøres innenfor både politikk, kultur, og industri for å skape bærekraftige levekår.
SA171104 Under hovedoppgjøret i fjor vår ble LO-tilknyttede Fellesforbundet og NHOs største forbund Norsk Industri enige om å overlate spørsmålet om tjenestepensjon i privat sektor til en utredning i regi av regjeringen og i samarbeid med partene i arbeidslivet.
AP171104 « Stoltheten til fiendens militære industri ! », står det triumferende på plakaten foran stridsvognen.
AP171104 Nå går økonomien i Polen godt, og behovet for sysselsetting innen byggebransjen og industri er stort.
AP171104 Nå går økonomien i Polen godt, og behovet for sysselsetting innen byggebransjen og industri er stort.
SA171103 Klubbleder Martha Skjæveland i Industri Energi sender en bekymrings-epost til selskapet, som også går til Petroleumstilsynet.
SA171102 Den brede kombinasjonen av kulturhistorie, kunst, natur og sjøfart og industri gjør MUST til et særpreget og unikt museum i norsk sammenheng.
SA171102 Jeg merker jeg blir ydmyk når jeg ser hvor stor impact vår industri har, hvor tøft det er når det er nedgangstider og den boosten det er i oppgangstider, sier 39-åringen, som mener oljeneturen føltes enda mer brutal i Aberdeen enn i Stavanger og Norge.
SA171102 Hedda Felin godtar at det fortsatt er behov for kvinnelige rollemodeller i norsk industri .
DN171102 Leder Frode Alfheim i oljearbeiderforbundet Industri Energi er enda klarere.
DN171102 Leder Frode Alfheim i oljearbeiderforbundet Industri Energi er enda klarere.
DA171102 Likevel er området langt fra fritt for industri .
SA171101 Oljeboring er økonomisk gambling med statens penger, mener Nina Jensen og minner om at en ny retning kreves i en industri hvor over 40 000 er blitt arbeidsledige de siste årene.
SA171101 Nå protesterer Bellona, Norsk Industri , Rederiforbundet med flere på endringen.
DN171101 Han sier til avisen at han ikke ønsker å gjøre det til en klassesak, men at partiet trenger flere representanter fra for eksempel industri , service, butikk, renhold og helse.
DB171101 Dagen etter statsministerens redegjørelse i Stortinget sendte toppsjefene i LO, NHO, Tekna, Fellesforbundet, NITO, Bellona, Norsk olje og gass, Industri Energi, EL og IT Forbundet og Norsk Industri brev til Stortinget : ¶
DB171101 Dagen etter statsministerens redegjørelse i Stortinget sendte toppsjefene i LO, NHO, Tekna, Fellesforbundet, NITO, Bellona, Norsk olje og gass, Industri Energi, EL og IT Forbundet og Norsk Industri brev til Stortinget : ¶
DA171101 Vi har folk som deltar i arbeidsmiljøutvalg og i sikkerhetsmøter som ikke kan delta på sitt eget språk, sier forbundssekretær i Industri Energi Håkon Aasen Bjerkeli til Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
VG171031 Selv om alle land og all industri skulle holde sine løfter som ble gitt i Parisavtalen fullt ut, vil vi ikke unngå en global temperaturøkning på minst tre grader innen 2100, advares det.
VG171031 Folk fra industri , service, butikk, renhold, helse.
NL171031 I regi av forskningsprosjektene IndGov ( Framsenteret ) og TriArc ( om triangelen mellom urfolk, industri og stat i Arktis ) ved UiT - Norges Arktiske Universitet, følger vi utviklingen i forholdet mellom urfolk og oppdrett, og sammenligner situasjonen i British Columbia med situasjonen for samer og andre urfolk.
NL171031 Gjennom våre forskningsprosjekter er vi spesielt opptatt av å lære av " best practices " i samhandlingen mellom stat, industri og urfolk og også om hvordan tradisjonell kunnskap kan integreres i grunnlaget for forvaltning av ressursene, for å bidra til å løse urfolks og lokalsamfunns utfordringer.
DA171031 Lederen i forbundet Industri Energi, Frode Alfheim, som arrangerer konferansen i Stavanger, har tatt til orde for at de store partiene bør samle seg om et bredt forlik om disse petroleumsområdene og overkjøre småpartiene på Stortinget.
DA171031 Dette for å skape langsiktige og stabile rammevilkår for en industri som ligger nede.
AP171031 Vi som industri må produsere til lavere kostnader, være mer effektive og redusere vår påvirkning av klima og miljø, sier hun.
AP171031 til norsk industri
DN171030 Resultatsesongen er den beste på flere år i Asia, USA og Europa så langt for teknologiselskaper og tradisjonell industri .
DN171030 Verken Tofte, Elgesem eller Mestad kan kommentere hvorfor meklingen mellom Industri og Energi og DNO endte resultatløst før det foreligger en slutterklæring fra OECD-kontaktpunktet.
DN171030 Oljearbeiderne i DNO Jemen Union søkte bistand fra LO-forbundet Industri Energi i Norge, som på vegne av dem klaget saken inn for Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv.
DN171030 - Det har vært fire meklingsmøter, med de har vært resultatløse, opplyser internasjonalt rådgiver Amalie Hilde Tofte i Industri Energi til NTB.
DB171030 Da blir fagpersoner fra industri og øvrig arbeidsliv involverte direkte i undervisningen.
DB171030 For NOAHs del er det er liten tvil om at vi styrker det frivillige engasjementet for alle dyr, enten det handler om hjemløse katter, kyllinger i industri , truede rovdyr eller pelsdyr i bur.
AA171030 Politikerne er enige om at Norge trenger en våpenindustri av hensyn til landets sikkerhet, og en slik industri kan ikke overleve uten å eksportere.
SA171029 Pris til industri og brukere var subsidiert fram til 1991.
DA171029 De som jobber her tar vel en moralsk sjekk før de tar seg arbeid i en sånn industri , men så må man leve livet videre.
DA171029 De som jobber her tar vel en moralsk sjekk før de tar seg arbeid i en sånn industri , men så må man leve livet videre.
AP171029 Samtidig har vi sektorer med store utslipp, uten klare fremskritt : varetransport og industri .
DN171028 ¶ Organisasjonsgraden innen bygg, anlegg og industri i Oslo-Akershus anslås nå til å være lavere enn ti prosent.
AP171028 Masseturismen er først og fremst en industri .
VG171027 - Dette er en industri vi er helt avhengig av.
VG171027 - Industri vi er avhengig av ¶
DN171027 ¶ Organisasjonsgraden innen bygg, anlegg og industri i Oslo-Akershus anslås nå til å være lavere enn ti prosent.
DN171027 ¶ Norske fiskefôrprodusenter kjøper sertifisert soya som ikke skal komme fra nylig avskogede områder, men så lenge fiskefôrprodusentene fortsetter å etterspørre soya fra en industri som er i ukontrollert og ekspansiv vekst, er ikke dette tilstrekkelig til å løse problemet, sier forfatteren.
DA171027 Dette er en industri vi er helt avhengig av, sier Bent Høie.
DA171027 Dette er en industri vi er helt avhengig av, sier Bent Høie.
AA171027 Sammen med Endre Kolbjørnsen og sin bror Karl Albrecht Selmer ( 35 ), eier Kolbjørn Selmer ( 40 ) selskapet Holmetjern Invest AS med investeringer innen eiendomsutvikling, farmasi, finans og industri .
DN171026 Men nå viser tallene at tysk industri er den sterkeste driveren i den økonomiske veksten.
DN171026 DNB påpeker samtidig at selskapet har bidratt til vellykket restrukturering av bedrifter, særlig innenfor oljerelatert industri og shipping.
DN171026 Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri .
DN171026 Det hersker et komplett kaos med hensyn til hvor grensen går for beskatning, sier direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri , som er den største landsforeningen i Næringslivets Hovedorganisasjonen ( NHO ) til Klassekampen.
DA171026 Den økte satsingen på helse, miljø og sikkerhet ( HMS ) de siste 10-20 årene bærer frukter, viser statistikk fra Norsk Industri .
AP171026 Like viktig er det at nye næringer og ny industri som utvikles som følge av ny teknologi, strever med å finne sin plass i regelverket.
VG171025 I fjor tjente fondet nesten like mye som all norsk industri til sammen.
AP171025 I Norge har vi en hel industri som lever av å bygge store installasjoner og skip der det nesten ikke bor mennesker, sier Skogen Lund.
AP171025 Vestre mener at forutsetningene for å bygge ny og grønn i industri i Norge ikke har vært bedre siden vi tok i bruk vannkraften på 1800- tallet ¶
SA171024 Det brukes også i petrokjemisk industri, og i kjemisk industri i forbindelse med rengjøring. i ¶ ¶
SA171024 Det brukes også i petrokjemisk industri , og i kjemisk industri i forbindelse med rengjøring. i ¶ ¶
BT171024 Det brukes også i petrokjemisk industri, og i kjemisk industri i forbindelse med rengjøring. | - Han kom inn døren og sa « nå skal jeg rane deg » ¶
BT171024 Det brukes også i petrokjemisk industri , og i kjemisk industri i forbindelse med rengjøring. | - Han kom inn døren og sa « nå skal jeg rane deg » ¶
DN171023 - Det vil kreve et felles løft fra industri , myndigheter, næringsliv, forskning og forbrukere for å få bukt med plastproblemet.
AP171023 Store og velegnede lagringsformasjoner langt til havs, i områder som allerede er godt kartlagte, gjør at berggrunnen under Nordsjøen kan tjene som felles lagringssted for CO₂ fra industri i hele Nord-Europa, dersom det er politisk vilje til det.
AP171023 Har lenge vært assosiert med kraftproduksjon fra kull, olje eller gass, men kan også anvendes på annen type industri som f.eks. sementproduksjon, stålproduksjon eller biobrensel.
AP171023 Berggrunnen under Nordsjøen har et stort potensial som felles lagringssted for CO₂ fra industri i hele Nord-Europa.
AP171023 - Det vil kreve et felles løft fra industri , myndigheter, næringsliv, forskning og forbrukere for å få bukt med plastproblemet.
AP171022 60 prosent av Norges tradisjonelle industri er lokalisert her.
VG171020 PARIS FORLIKTER : Stein Lier Hansen i Norsk Industri og Frederic Hauge i Bellona fulgte klimatoppmøtet i Paris i 2015, men sier nå at regjeringen er i brudd med Paris-forpliktelsene hvor arbeidet med karbonfangst stopper opp.
VG171020 Nå varsler de oss om at prosjektene vil stoppe opp og at de vil flytte noen av sine beste folk til andre prosjekter dersom det ikke kommer finansiering i 2018, sier Stein Lier Hansen, toppsjef i NHO-foreningen Norsk Industri , til VG.
VG171020 Arbeidstagerorganisasjonen Tekna og miljøorganisasjonen Bellona gikk torsdag sammen med NHO, LO og deres største organisasjoner innen industri , olje og gass, og sendte et felles brev til Stortinget for å få reversert regjeringens kuttforslag.
DN171020 SSBs temperaturmåler viser positiv utvikling for norsk industri
DN171020 Mens boligprisene i Sverige i snitt falt 1,5 prosent i september, var fallet for såkalte bostedretter i Stockholm 2,2 prosent, skriver Dagens Industri ( DI ).
DN171020 | SSBs temperaturmåler viser positiv utvikling for norsk industri
AP171019 Hordaland fylkeskommune varsler i en nyhetsmelding at " bruk av robot er framtida i norsk industri ".
DN171017 | Stålgigant truer tilliten til japansk industri
DN171017 Departementet er dypt bekymret, sier underdirektør Akihiro Tada i det japanske departementet for økonomi, handel og industri til Wall Street Journal.
DN171017 - Enkelte sier at dette kan påvirke tilliten verden har til japansk industri .
DN171017 Kraftforbrukerne i Norsk Industri har også støttet fremstøtet.
DB171017 Emnetaggen #metoo, jeg også, dukket nylig opp i kjølvannet av Harvey Weinstein-skandalen ; Hollywood-mogulen som forgrep seg på et utall kvinner før han ble blottlagt og utstøtt fra en industri som lever av å misbruke kvinner.
BT171017 - Løsningene har ikke kunnet konkurrere mot andre typer fornybare energikilder før, men nå utvikler vi solkraftverk som kan produsere fem til ti megawatt og levere kraft til industri og næringsbygg, sa han til avisen.
DA171016 Før dagens kjøpesenter var tettstedet Gulskogen preget av industri , arbeidsfolk og idrett.
DN171015 * En stor del av befolkningen arbeider i industri og i serviceyrker.
AP171015 Amazon snuser nå på alt fra farmasøytisk industri til kunstig intelligens.
DA171013 Fotballen har gått fra å være en greie hvor lojale fans dro for å heie fram lokale helter til å bli en uggen, globalisert industri hvor penga rår og kun de rikeste vinner.
AP171013 Sande er tidligere leder i LO-forbundet Industri Energi og er første vara til Stortinget for Ap i Hordaland.
AP171013 Leif Sande og nåværende Ap-nestleder Trond Giske fotografert sammen på landsmøtet i LO-forbundet Industri Energi i 2010.
AA171013 Norsk industri har fulgt forhandlingene med argusøyne.
AA171013 Ulike oppdrag innen dreiing, fresing, boring og alle typer produksjonsoppgaver for industri , blir glatt tatt imot og løst i verkstedet i Snillfjord.
VG171012 Europeisk industri er på vei til å få øynene opp for CO2-fangst.
VG171012 - Eneste mulighet for Norge til å nå målene i Paris-avtalen, er å få til fangst og lagring av CO2 fra vår industri .
VG171012 - Dette er svært skuffende og et skudd for baugen overfor en næring som er svært offensiv og viser vilje til å ta ansvar, sier Stein Lier-Hansen i NHOs største forening, Norsk Industri .
DN171012 Det er en stor skuffelse, sier Frode Alfheim, leder i Industri Energi, ifølge NTB.
DB171012 Vi er mer interessert i at det plutselig dukker opp en ny industri og hvordan Amerika forholder seg til det.
DB171012 Ny industri
AP171012 Det er en stor skuffelse, sier Frode Alfheim, leder i Industri Energi.
AA171012 Han mener kort og godt at den har vært ødeleggende for industri og arbeidsplasser i USA.
AA171012 - Vi vet at vi vil ha et stort behov for folk med yrkesfagutdanning i årene som kommer, både innen bygg, anlegg, helse og industri .
NL171011 Kildene til søppelet er varierte, men kan grovt deles inn i opprinnelse fra havbasert industri , som fiskeri, petroleum og skipsfart, samt i lokal og langtransport forsøpling fra land.
NL171011 I Europa ser vi at interessen for å bruke offentlige data til å stimulere aktivitet og nyutvikling innenfor maritim og marin industri er stor.
DN171011 Sunde i Norsk Industri .
DN171011 Norsk Industri krever at politikerne lager ny lov i samsvar med dommen.
DB171011 Ifølge den svenske finansavisen Dagens Industri skal fire sjefer høyt oppe i konsernet to uker før gevinstvarselet ha solgt aksjer for totalt 1,5 millioner kroner.
DN171010 Cloettas administrerende direktør Henri de Sauvage sier tirsdag ettermiddag til næringslivsavisen Dagens Industri ( DI ) at han ikke vet hvem eller hvor mange i ledelsen som er pågrepet.
AA171010 | Professoren vil skape arbeidsplasser ved å legge ned trøndersk og norsk industri
AA171010 Professoren sier da også at tap av arbeidsplasser er et argument mot flere eksportkabler, men han mener Norge kan bygge ny industri til erstatning, uten særlig utdyping.
AA171010 IndustriEnergi gjør alt for å stanse kablene fordi de fjerner grunnlaget for hele vår kraftkrevende industri , en lav langsiktig strømpris.
AA171010 Ikke enkelt i et kaldt land med stor kraftkrevende industri , ¶
AA171010 Er kablene først bygd så vil EUs konkurranseregler brukes mot dem som vil holde prisene nede for norsk industri .
DN171009 Ifølge Herdis Rosland Eide, som er hovedtillitsvalgt for Industri Energi i forpleiningsselskapet Coor som leverer tjenester på plattformen, har det over flere år blitt kuttet i stillinger innen denne sektoren på hele sokkelen.
DA171009 Ifølge Herdis Rosland Eide, som er hovedtillitsvalgt for Industri Energi i forpleiningsselskapet Coor som leverer tjenester på plattformen, har det over flere år blitt kuttet i stillinger innen denne sektoren på hele sokkelen.
AP171009 Oljeetterspørselen fra petrokjemisk og annen industri vil også øke, og vi er alle avhengige av tjenester og produkter som lages fra olje og gass.
AP171009 Historien om vår industri er historien om innovasjon og teknologiutvikling.
AP171009 En lønnsom olje- og gassindustri vil også være motor for teknologi- og kompetanseutvikling som har betydning langt utenfor vår industri og for den kontinuerlige omstillingen Norge trenger.
NL171008 I tillegg har vi fått en industri av sikkerhetsvakter som forteller at sekken skal ligge i en kasse, eller slett ikke skal ligge i kassen.
NL171008 I stedet ser vi at en hel industri har vokst fram.
VG171007 Men det kan være grunn til å komme seg opp av skyttergravene for å se på noen av rammevilkårene for oljenæringen og for annen industri .
DN171006 Hun understreker at Industri Energis tillitsvalgte og vernetjenesten er i dialog med ledelsen i Eni, for å finne en løsning.
DN171006 Fagforeningen Industri Energi ønsker pålegget om stans i produksjonen på Goliat velkommen.
DN171006 Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro mest til oppgangen med en vekst på 14,8 prosent.
DA171006 - Næringskomiteen har ansvaret for tunge næringer som er viktig for Norge, som for eksempel industri , landbruk, fisk og reiseliv.
AA171006 Veksten har allerede startet i amerikansk industri .
AA171006 Hun understreker at Industri Energis tillitsvalgte og vernetjenesten er i dialog med ledelsen i Eni, for å finne en løsning. ( ©NTB ) ¶
AA171006 Fagforeningen Industri Energi ønsker pålegget om stans i produksjonen på Goliat velkommen.
AA171005 Vi kan lagre energi i våre vannmagasin og bestemme når vi ønsker å levere energi for industri og husstander i Norge.
AA171005 Trondheim Energiverk garanterte sikker levering av energi til Trondheim og omegns industri og befolkning.
AA171005 Dette krever politisk styring og tilrettelegging for ny grønn industri .
DA171004 Jeg mener vi matcher regjeringen, men det er ingen tvil om at dersom vi skal ta i bruk potensialet eksempelvis innenfor industri og mineralnæring, så må vi ta kraftigere i.
DA171004 Hun viste til at partiet har hatt sakseierskap til en rekke politikkområder : Nordområdepolitikken, klimapolitikken, industri , skole og helse.
AP171004 Hun er redd for at statsbudsjettet skal fyre opp økonomien så mye at det vil « spise opp effekten av kronekursen for konkurranseutsatt industri ».
DN171003 ¶ Veksten i norsk industri beveger seg i et roligere tempo enn foregående måneder, ifølge PMI-tallene.
DN171003 | Tregere vekst i norsk industri
DN171003 | Ferske tall : Veksten avtar i norsk industri
DN171003 En klar nedgang i andelen bedrifter som melder om høyere vekst, viser PMI-indeksen for norsk industri .
DB171003 Tar vi med oljeraffinering og utslipp fra kjemisk og farmasøytisk industri , er vi oppe i 20620000 tonn i 2015, dobbelt så mye som landtransport og lufttransport til sammen.
AP171003 Strategien beskriver den potensielle gevinsten som et kinderegg som oppfyller ( minst ) tre ønsker på en gang : En lederposisjon innen forskning, etableringen av en inntektsbringende og strategisk viktig industri og tilgang til viktige varer og tjenester.
AA171003 ¶ Nei til boliger : Her skal det fortsatt være havn og industri , mener LO-lederen.
AA171003 Sammen med allierte jobber vi for at delområde 4 Dora 2 / fyringsbunkeren, delområde 6 Kullkranpiren, Delområde 7 Ladehammerkaia, delområde 9 Transittkaia sør og delområde 10 Transittkaia nord blir regulert med formål havn og industri , i samsvar med Havne- og farvannslovens formål og virkeområde.
DB171002 Simpson-saken ble fra første øyeblikk en industri i USA.
DN171001 Norsk lønnsnivå er generelt høyt, men ikke for denne typen industri som krever svært høy kompetanse, påpeker han.
DN171001 Norsk lønnsnivå er generelt høyt, men ikke for denne typen industri som krever svært høy kompetanse, påpeker han.
AA170930 Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi krever at Ap-ledelsen følger opp landsmøtevedtaket.
AP170929 BILLIG : Souvenirer - ekte og falske - fra Vietnams fortid er en vesentlig industri her Hanois gamleby.
NL170928 Svensk og finsk industri er på sin side avhengig av forbindelsen til norske havner.
NL170928 Tilgangen på ren og rimelig kraft er et av Nord-Norges viktigste konkurransefortrinn når det kommer til industri , og det vil være svært lite framsynt å gi slipp på det.
NL170928 Også i mineralnæringa må vi komme oss høyere opp i verdikjeden og etablere mer bearbeidende industri .
DN170928 Tidligere i september sjokkerte Kinas visestatsråd for industri og informasjonsteknologi hele bilindustrien da han fortalte om planene om å forby bensin- og dieselbiler i « nær fremtid ».
DA170928 Det er rart å gå tur blant restene etter gamle dagers industri mens man ser over mot vest og « pipeindustrien » der.
DA170928 Industri fra to tider ¶
AA170928 De fleste dødsulykkene skjer innenfor de mannsdominerte næringsgruppene transport og lagring, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 26 av dødsulykkene i fjor skjedde innenfor disse tre næringene.
DN170927 Hvis man kommer til at Jonas ikke vil fortsette, så mener jeg Trond Giske vil være en ypperlig kandidat, sier tidligere leder i LO-forbundet Industri Energi, Leif Sande.
AP170927 Nedlasterne De er det siste leddet i en industri hvor råvarene er overgrep mot barn.
NL170926 Tidligere bygde vi sykehus i befolkningssentre som oppsto med etablering av ny industri .
AP170926 I en melding til Aftenposten skriver kommunikasjonsdirektør Mette Fossum at Rema samler ansvaret for kategori, innkjøp, distribusjon og industri under Morten Gabrielsen.
AA170926 Den franske staten eier 20 prosent av Alstom, og i Frankrike har det vært bekymring for at landet mister kontroll over viktig industri .
AA170926 Han kommer fra stillingen som administrerende direktør i Rema Distribusjon AS og Rema Industrier AS og får totalansvaret for kategori, innkjøp, distribusjon og industri .
DN170925 - Midtøsten er et veldig interessant område for vår industri og en av de mest ressursrike områdene i verden.
DA170925 Varsellampene har allerede begynt å blinke for en norsk industri som fortsatt i altfor stor grad er oljebasert, mener Hansson.
DA170925 * Tidligere denne måneden varslet Kinas viseminister for industri og IKT, Xin Guobin, at kinesiske myndigheter vil forby biler med forbrenningsmotor.
AP170925 Emmanuel Macron slo Marine Le Pen i nesten alle velgergrupper, men blant arbeidere ( jordbruk, fiske, industri , etc. ) var det flere som ville ha henne som president enn ham.
DN170924 I tillegg bidrar vår store Boeing-bestilling til å sysselsette flere titall tusen i amerikansk industri .
VG170923 VGTV har sett nærmere på hvordan kokain blir smuglet hit, og hva slags industri folk støtter når de « tar en linje » på fest. 2200 ¶ 22 00 00 00 ¶ 2200@vg.no ¶
VG170923 Det er en industri som dreper mange mennesker, og verdifull natur blir ødelagt.
AA170923 Landbruk hører bedre sammen med hest enn med handel og industri , og kan gi gjensidig utbytte for begge parter.
SA170922 Noen bydeler, eller soner og områder i dem, har fra gammelt av vært preget av fattigdom, industri og industriarbeidere.
DN170921 Dette er noe som kommer i konflikt med å stenge lokal forurensende industri , sier Rynning.
DN170921 - Omstillingen fra forurensende industri til tjenestebasert økonomi vil ta tid.
DB170920 Åtti prosent av avfallet antas å stamme fra aktivitet og industri på land, mens de resterende 20 prosentene stammer fra aktivitet ute på havet. 15 prosent av søppelet flyter til enhver tid rundt i havet, 15 prosent skylles i land langs strender og svaberg, mens hele 70 prosent av søppelet synker ned på havbunnen.
AP170920 I den foreliggende undersøkelsen brukes påstander som « Forskningsresultater er i stor grad preget av forskernes egne politiske holdninger og synspunkter », « Forskningsresultater er ofte kjøpt av industri eller myndigheter og er dermed ikke til å stole på » eller « Media/journalister presenterer kun forskningsresultater som underbygger deres egne synspunkter ».
DN170919 Da vi startet opp i 2009 brukte vi Norske Skog som et skrekkeksempel på en døende industri , sier investor Jan Petter Sissener, som er grunnlegger og sjef i Sissener Kapitalforvaltning.
DN170919 - Norsk varehandel holder på å bli en bransje som er utsatt for konkurranse fra utlandet på lik linje med industri og reiseliv, sier Andersen.
AP170919 Her er noen av funnene : ¶ 46 prosent er enige i at forskningsresultater ofte er kjøpt av industri eller myndigheter og dermed ikke er til å stole på.
DN170918 | Undersøkelse : Nesten halvparten av nordmenn stoler ikke på forskning ¶ 46 prosent av nordmenn mener forskningsresultater ofte er kjøpt av industri eller myndigheter og dermed ikke er til å stole på, viser ny undersøkelse.
AP170917 Resultatene er nedslående lesing for forskningsmiljøene : ¶ 3rd-party-bio ¶ 46 prosent er enige i at forskningsresultater ofte er kjøpt av industri eller myndigheter og dermed ikke er til å stole på.
AP170917 Nesten halvparten av nordmenn stoler ikke på forskning, viser undersøkelsen, fordi den kan være finansiert av industri eller myndigheter.
AP170917 Illustrasjon : 46 prosent av respondentene i Forskningsrådets nye undersøkelse er enige i at forskningsresultater ofte er kjøpt av industri eller myndigheter, og dermed ikke er til å stole på.
DN170915 - Dette er en stor industri , og man har prøvd å gjøre noe med det, sier hun.
DN170914 Isachsen peker på flere nye avtagere av den nye kraften : Ny kraftkrevende industri , datasentre, oppdrettsnæringen som bruker dieselaggregater ved merdene, og ikke minst gassanlegget på Melkøya, som vil ha et årlig forbruk på rundt 2,5 TWh.
AP170914 Det finnes en hel industri bak, det er mye penger i systemet.
AP170914 Det finnes en hel industri bak, det er mye penger i systemet.
AP170914 Disse kan hjelpe industri verden over, deriblant IT-giganter som IBM, Google, Apple, Facebook og Amazon, med å forbedre fremtidig diagnostikk og behandling - og dermed gi stor samfunnsnytte.
AP170914 Data fra norske helseregistre og biobanker er en het råvare som kan gi Norge ny industri - om den forvaltes like klokt som oljen.
AA170913 Cannabis brukes i farmasøytisk industri i framstilling av smertestillende medisin, forklarer statsråden. ( ©NTB ) ¶
VG170912 Oljeprisfallet i 2014, fra godt over 110 dollar til nærmere 30 dollar fatet, førte til at tusener av oljearbeidere og ingeniører i oljerelatert industri mistet jobben.
VG170912 Tidligere Ap-statssekretær og nåværende leder i NHO-foreningen Norsk Industri , Stein Lier-Hansen, sier det klart til VG tirsdag : ¶
VG170912 Leder Stein Lier-Hansen i NHOs største forening, Norsk Industri , sier Støre og Aps valgkamp var tilpasset situasjonen i fjor.
VG170912 KRITISK : Leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri .
NL170912 Men det kunne høres ut som Arbeiderpartiet heller snakket om mer oljeboring i stedet for hvordan vi kunne utvikle moderne bærekraftig industri og nye arbeidsplasser i den grønne revolusjonen.
DN170912 Den svenske nettsiden « Lånbyte » oppgir at to dager etter flyttebeskjeden har allerede kunder med boliglån for over 1,1 milliarder kroner søkt om å flytte fra Nordea til andre banker, skrev Dagens Industri før helgen.
DB170912 Den økte etterspørselen etter ny finansiering kommer ifølge Nordea også fra industri , samt bygg og anlegg - til tross for fallet i boligmarkedet.
AP170912 Her er ekte industri med støv, støy og varme.
AA170912 Klubbleder i Industri Energi i Aker Solutions, Tommy Angeltveit, sier beskjeden kom uventet på en del ansatte, men at mange har skjønt tegningen.
AA170912 Det gjelder like mye i industri og handel, som i samfunns- og kirkeliv.
DN170911 Xin Huobin, Kinas visestatsråd for industri og informasjonsteknologi, fortalte nylig om landets planer for bilindustrien til en forsamling i byen Tianjin.
DB170911 - Vi vil bruke oljefondet til å bygge grønn industri , kollektivtransport og lyntog mellom de største byene i Sør-Norge, sier Moxnes.
DA170911 Sektorer der fagbevegelsen har sterke tradisjoner, som industri , har tapt terreng og sektorer som byggebransjen utfordres av utenlandsk arbeidskraft.
DA170911 Rødt : Vil bruke Oljefondet som et grønt omstillingsfond som investerer i industri , infrastruktur og klimatiltak, og etablere 100.000 grønne arbeidsplasser.
DA170911 Olje, industri og transport ¶
DA170911 Frp : Mener « et nasjonalt tak for klimagassutslipp vanskeliggjør videreutvikling og nyetablering i norsk industri ».
DA170911 Både hun og Holm i Zero trekker fram olje, industri og transport som sektorer der klimagrep vil monne.
DA170911 Sektorer der fagbevegelsen har sterke tradisjoner, som industri , har tapt terreng og sektorer som byggebransjen utfordres av utenlandsk arbeidskraft.
VG170909 Både fagforeningen Industri Energi og Bellona har krevd en gransking, men det er Riksrevisjonen som på eget initiativ har bestemt at en gransking av Petroleumstilsynet er nødvendig.
DN170909 Både fagforeningen Industri Energi og Bellona har krevd en gransking, men det er Riksrevisjonen som på eget initiativ har bestemt at en gransking av Petroleumstilsynet er nødvendig.
DB170909 Alle partier har nå skjønt at vi må kutte klimautslipp hjemme - i transport, landbruk, industri .
AA170909 Både fagforeningen Industri Energi og Bellona har krevd en gransking, men det er Riksrevisjonen som på eget initiativ har bestemt at en gransking av Petroleumstilsynet er nødvendig.
DN170908 ¶ Farmasøytisk industri er et av regjeringens satsingsområder for fremtidens Norge.
DB170908 Klimadebatten fikk god plass, og seerne fikk både nyanser i utslipp, avgifter og industri .
DB170908 Henger seg videre på krav om stans av strømkabler til utlandet for å beskytte norsk industri .
AP170908 - De ser mulighetene vi har til å fremme næringsliv, industri og forskning som bidrar til de miljøvennlige løsningene som verden etterspør.
VG170907 Foto : Industri Energi/marie Von Krogh ¶
DN170907 Også her var det næringsgruppen gummi-, plast- og mineralsk industri som bidro mest til den samlede økningen.
DN170907 Metallvareindustri, samt næringsgruppen møbelindustri og annen industri bidro til å dempe den samlede oppgangen i industrien i perioden, opplyser SSB.
DN170907 Det var næringsmiddelindustrien som bidro mest til oppgangen, sammen med gummi-, plast- og mineralsk industri .
AA170907 Veksten har i liten grad skapt arbeidsplasser i industri og tjenesteytende sektor, kanskje med unntak av i de store byene.
VG170906 Disse pengene må bygge norsk industri og ikke kinesisk industri , sier Vedum.
VG170906 Disse pengene må bygge norsk industri og ikke kinesisk industri, sier Vedum.
VG170906 Dette skal komme norsk industri og norske arbeidsplasser til gode, sier Sp-lederen.
VG170906 Når han verner Brevik før prosessen er ferdig, undergraver han hele arbeidet og setter flere tusen industriarbeidsplasser i fare, sier leder i Norsk Industri , Stein Lier-Hansen : ¶
VG170906 Leder i Norsk Industri , Stein Lier-Hansen, er sjokkert.
VG170906 Dette er bare tragisk, sier hovedtillitsvalgt Per Øistein Kivijarvi i LOs Industri Energi-forening i Kronos Titan i Fredrikstad.
DA170906 Det ligger et stort, uforløst potensial innen flere industrielle sektorer, blant annet kraftforedlende industri, design- og merkevaredrevet industri samt råvareindustrien.
DA170906 Det ligger et stort, uforløst potensial innen flere industrielle sektorer, blant annet kraftforedlende industri , design- og merkevaredrevet industri samt råvareindustrien.
AA170906 Norsk Industri mener Ap setter arbeidsplasser i fare ved å si nei til avfallsdeponi Brevik.
AA170906 Ifølge Norsk Industri er minst 140 bedrifter helt avhengige av å levere giftig avfall. ( ©NTB ) ¶
AA170906 Det er ikke administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri .
DA170905 Bevilgningene har økt litt de siste åra etter felles press fra organisasjoner for miljø, skogeiere og industri , så nå ligger budsjettet på 442 millioner i år.
AP170905 Oljefondet : Snart like viktig som hele Norges industri
SA170904 Når det gjelder surrogati finnes det i tillegg en svært problematisk industri som utsetter både kvinner og barn for uverdige og farlige forhold.
NL170904 Den delen av norsk vannkraft som ikke skal eksporteres, må naturligvis gå til norsk industri og andre deler av arbeidslivet som trenger en stabil tilførsel av strøm.
FV170904 Når det gjelder surrogati finnes det i tillegg en svært problematisk industri som utsetter både kvinner og barn for uverdige og farlige forhold.
DB170904 Lektor 2-ordning for yrkesfag 10,0 millioner kroner Ordningen innebærer at fagpersoner fra industri og øvrig arbeidsliv blir involverte direkte i undervisningen.
AP170904 Når det gjelder surrogati finnes det i tillegg en svært problematisk industri som utsetter både kvinner og barn for uverdige og farlige forhold.
NL170903 Jeg mener regionen ( og landsdelen ) vil ha mer nytte av å utvikle seg som et industrielt tyngdepunkt i Nord ( olje/gass, havnæringer, landbasert maritim industri , transportknutepunkt etc ) og innen utdanningsopplegg for samme.
DN170903 Frode Alfheim i LO-forbundet Industri og Energi råder Støre og Arbeiderpartiet til å fortsette valgkampløpet de har påbegynt.
DN170903 Fagforeningsleder Frode Alfheim i Industri Energi gir følgende råd til Ap-leder Jonas Gahr Støre etter noen uker med svake målinger : ¶
DN170903 Industri Energi er med sine 60.000 medlemmer det fjerde største forbundet i LO.
DN170903 Likevel har landet, som ligger klemt mellom Polen, Baltikum, Russland og Ukraina, en velutviklet og høyst kompetent teknologisk industri .
DA170903 Vi har hatt inntekter nok, derfor har det blitt vurdert som greit nok at annen industri forsvinner, sier Eli Moen, professor ved BI.
DN170901 Aktiviteten øker fortsatt i norsk industri , viser august-tallene i aktivitetsindeksen Norsk PMI.
VG170831 Årsaken til kritikken er at både Marine Harvest og Norwegian Royal Salmon/Aker har klaget til Norsk Industri over det de opplever er utrolig treg saksbehandlingstid for utviklingslisenser, som skal gi lusefrie lakseoppdrett i såkalte lukkede anlegg i sjøen. - 18 måneder er gått siden Norway Royal Salmon og Aker i mars 2016 søkte om 15 utviklingstillatelser for oppdrett av laks i Troms og Finnmark
VG170831 - Skjerp deg, Per Sandberg, sier leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri .
DN170831 Leveransene fra nordnorsk industri til oljenæringen falt kraftig i fjor til det laveste nivået siden målingene startet i 2010.
DN170831 Leveransene fra nordnorsk industri til oljenæringen er de laveste siden målingene startet.
DN170831 Den passer svært godt i områder for bolig og industri , og den stopper dersom noe kommer i veien for den, enten der er ved siden eller foran kjøretøyet, sier forfatterne.
DA170831 Vår fornybare energi kan både bidra til lavere klimautslipp i Europa og kraftkrevende industri i Norge.
DA170831 Med Høyre bygger vi ut rekordmye fornybar energi, som et av mange tiltak for å sikre spillrom for en sterk, kraftkrevende og grønnere industri i Norge.
DA170831 Det er ingen nødvendig motsetning mellom å bidra til et mer fornybart Europa og å heie på kraftforedlende industri i Norge.
VG170830 - Årdal var en Ap-bastion med ensidig industri og stort klasseskille.
DB170830 Statsministeren sier regjeringen fortsetter å øke rammene til Sjøforsvaret fordi en stor del vedlikeholdsoppdragene erfaringsmessig går til norsk industri .
DA170830 Det vi også vurderer er forskjellige partigrupper, nærings- og industri livet i Moss - og dem som er interessert i denne saken.
AP170830 Men dette har betydd mindre i Norge enn i andre land, siden vi for lenge siden har kvittet oss med mye av den type industri , sier Cappelen.
DN170829 Det er om å gjøre å finne ressursene som er der mens vi har infrastruktur å produsere fra og en industri som kan gjøre jobben, sier Rystad.
DN170829 Det er om å gjøre å finne ressursene som er der mens vi har infrastruktur å produsere fra og en industri som kan gjøre jobben, sier Rystad.
AA170829 Mens Ap og Sp ville utsette utbygg-ingen av Sverdrup og Utsira, stod Høyre opp for industri og arbeidsfolk.
NL170828 Vil partiet ditt stille krav om at subsidiering av oljeforbruk i fiske skal opphøre og alt fiskeoppdrett både på land og sjø over tid skal inn i lukkede anlegg med full deponering av avfallsstoffene på samme måte som for landbruk og annen industri ?
NL170826 For til tross for at kommunen har et av Norges største turistmål, finner vi de største arbeidsgiverne innen helse og sosial, fiskeri, varehandel, industri og undervisning.
VG170825 - Vi trenger ikke et Ap i regjering som skaper stor usikkerhet for Norges viktigste industri , med signaler om endring i leterefusjonsordningen eller en regjering som skal samarbeide med Rødt, SV og De Grønne, sier hun og viser til at petroleumssektoren skaper voldsomme verdier for fellesskapet.
VG170825 - Det er vår desidert største og viktigste industri, en industri som de siste 12 år har gitt oss over 4500 milliarder kroner til fellesskapet ; til velferd vi omgir oss med til dagen, som politi, skole, helse, utdanning og forsvar.
VG170825 - Det er vår desidert største og viktigste industri , en industri som de siste 12 år har gitt oss over 4500 milliarder kroner til fellesskapet ; til velferd vi omgir oss med til dagen, som politi, skole, helse, utdanning og forsvar.
DB170824 Blant næringene som styrker seg er industri og bergverk, der de foreløpige tallene viser en økning i bruttoproduktet på 0,3 prosent i andre kvartal.
DB170824 Svaret er likevel hver gang at de skal skape et gitt antall nye « grønne arbeidsplasser » i en ny grønn industri .
DB170824 Olje- og gassindustrien er Norges desidert største og viktigste industri .
DA170824 Blant næringene som styrker seg er industri og bergverk, der de foreløpige tallene viser en økning i bruttoproduktet på 0,3 prosent i andre kvartal.
AP170824 De vil også bruke overskuddshydrogen fra nærliggende industri til all matlaging.
AP170824 Blant næringene som styrker seg er industri og bergverk, der de foreløpige tallene viser en økning i bruttoproduktet på 0,3 prosent i andre kvartal.
AA170824 Blant næringene som styrker seg er industri og bergverk, der de foreløpige tallene viser en økning i bruttoproduktet på 0,3 prosent i andre kvartal.
VG170823 Men Erna slipper unna med at Politidirektoratet eser ut, at vi holder oss med høyskoleutdanninger ingen trenger, at i landet der « forurenser betaler » får kraftkrevende industri gratis utslippskvoter, billig kraft, fritak for elsertifikater og CO₂-kompensasjon verdt mange milliarder.
DN170823 Det er en industri som har vært basert på magefølelse og hvor og når man skal flytte kapasiteten, men vi vil utfordre industriens paradigme, sier strategisjef Søren Christian Meyer i Maersk Tankers til Financial Times.
DN170823 - Dette har ført til at markedet er blitt villedet om tilbud og markedsprisen i Fingerprint-aksjen, sier sjefaktor Thomas Langrot i det Ekobrottsmyndigheten til den svenske avisen Dagens Industri ( DI ).
DB170823 Tør noen å påpeke at vi bidrar til å gjøre livet vanskeligere for bonden på Afrikas horn hver gang vi velger overforbruk framfor måtehold, og nye oljeplattformer framfor grønn industri ?
DA170823 Det internasjonale pengefondet ( IMF ) brukte i 2013 todelingen for å beskrive en het norsk oljenæring som drev kostnadene til værs på bekostning av annen industri .
VG170822 Men jeg skjønner nå at det er et sysmet som skal skape legitimitet for en multinasjonal industri som sliter med mye dritt.
VG170822 REAGERER : Frode Alfheim, leder i Industri Energi.
VG170822 En av oljeherrene som torsdag krevde stabile rammevilkår, var leder av LO-forbundet Industri Energi, Frode Alfheim.
SA170822 Men jeg skjønner nå at dette er et systemet som skal skape legitimitet for en multinasjonal industri som sliter med mye dritt.
DN170822 I tillegg har Tyskland bekreftet at de vil anskaffe missiler fra norsk industri .
DB170822 Men jeg skjønner nå at dette er et systemet som skal skape legitimitet for en multinasjonal industri som sliter med mye dritt.
AP170822 Men jeg skjønner nå at dette er et systemet som skal skape legitimitet for en multinasjonal industri som sliter med mye dritt.
AA170822 I tillegg har Tyskland bekreftet at de vil anskaffe missiler fra norsk industri .
AA170822 Det er også en veldig viktig industrikomponent i dette for norsk industri , sier Søreide.
NL170821 Vel nok er det ikke just noen arkitektonisk perle, men dyktige folk skaper arbeid, verdier og trivsel innenfor handel, industri , service og kunnskapsvirksomhet.
NL170821 På Nord-Senja har de på Husøy de siste årene brukt over en halv milliard kroner i investeringer i fiskebåter og industri .
DN170821 Millennials tar knekken på industri etter industri
DN170821 Millennials tar knekken på industri etter industri ¶
DN170821 | Millennials tar knekken på industri etter industri
DN170821 | Millennials tar knekken på industri etter industri ¶
DN170821 - Det er alvorlig og ikke bra for Norges største og viktigste industri , legger han til.
DB170821 For første gang gikk også toppsjefene i Fellesforbundet, Industri Energi, Norsk olje- og gass og Norsk industri sammen ut i VG med et felles krav til den neste regjeringens politiske plattform.
DB170821 For første gang gikk også toppsjefene i Fellesforbundet, Industri Energi, Norsk olje- og gass og Norsk industri sammen ut i VG med et felles krav til den neste regjeringens politiske plattform.
DA170821 Ved konkurranse om skoleplassen skulle det tas hensyn til om « ansøkeren har betingelser for og er fast bestemt på å velge håndverk og industri som sin levevei ».
DA170821 Learning by doing : Tømrerelever bygger hytte på gårdsplassen i Kristiania Fag- og Forskole for Håndverk og industri .
DA170821 I 1921 ble alle de 11 yrkesskolene i Kristiania samlet her under navnet Kristiania Fag- og Forskole for Håndverk og industri .
DA170821 Den første kommunale yrkesskolen Kristiania Fag- og Forskole for Håndverk og industri i Østre Elvebakke 2 i 1935.
DA170821 ( Beretning for Kristiania fag- og forskoler for håndverk og industri 1922-1949 ).
AP170820 - Det er alvorlig og ikke bra for Norges største og viktigste industri .
DA170819 Konflikten mellom industri og naturvern, og arbeidere og elite, er for øvrig meget flott skildret av bildekunstneren Nils Bergslien.
AP170818 Fagsjef Finnes i Norsk industri er på jobb. 9.... når du kan treffe politiet på stand. 10.... når du nettopp har passert utenriksminister Børge Brende på en kafé og ett minutt senere møter tidligere utenriksminister Espen Barth Eide. 11.... når du ser sivilkledde politifolk med propp i øret utenfor flere utesteder om kvelde
VG170817 Vi gjør det fordi vi mener noen må ta ansvar for å utfordre politikerne til å svare på om de mener olje og gass fortsatt bør være en sentral norsk satsing i fremtiden, sier forbundsleder Frode Alfheim i LO-forbundet Industri Energi.
VG170817 Norsk industri skal være teknologisk verdensledende ¶
VG170817 Norge trenger flere Johan Sverdrup, derfor må vi bruke ressurser på fortsatt å lete, sier Stein Lier-Hansen i Norsk Industri .
VG170817 De to ledende industriforeningene i NHO, Norsk olje og gass og Norsk Industri, og de to ledende industriforbundene i LO, Industri Energi og Fellesforbundet, går sammen med fem krav om at Norge må satse på olje og gass også i fremtiden.
VG170817 De to ledende industriforeningene i NHO, Norsk olje og gass og Norsk Industri , og de to ledende industriforbundene i LO, Industri Energi og Fellesforbundet, går sammen med fem krav om at Norge må satse på olje og gass også i fremtiden.
DN170817 Utenlandske selskaper har økt investeringene i landet - innenfor tjenesteytende sektor og industri .
DA170817 Vi har sjø, skog, industri , jord- og skogbruk, jakt og fiske, grenseovergang - vi har det meste her i Østfold.
VG170816 Sånne størrelser er litt på vikende front i dagens store industri , sier Alsaker. ⚽️👌🏠» http://t.co/DlQAutfe6R ¶
VG170816 I tillegg vil det skape stor usikkerhet for dem som vurderer å investere i norsk industri og annet næringsliv.
DB170816 Valgkampen er langt fra å handle om hvordan vi best mulig kan bygge fremtidens industri og sikre morgendagens velferdsstat.
DB170816 Når så sterke krefter vil legge til rette for at næringsdrivende heller skal overta drift av offentlig sektor enn å skape verdier og bygge industri er det faktisk et problem for Norge.
DB170816 Norge har en fantastisk industri .
DB170816 Investeringer som bygger og videreutvikler industri .
DB170816 All ny industri vil stå på skuldrene av den industrien vi allerede har, men det kommer ikke av seg selv.
NL170815 I en åpen og internasjonalt orientert økonomi med store industrier som blant annet turisme, fiskeri og havbruk, olje og gass og en økende kunnskapsbasert industri , er et godt luftfartstilbud som gir gode forbindelser, avgjørende.
DN170815 - Vi vil foreta en grundig undersøkelse og om nødvendig innføre tiltak for å sikre fremtiden for amerikanske industri .
DN170815 Toppsjef Brian Krzanich i Intel ble mandag kveld den tredje toppsjefen som i løpet av kort tid har trukket seg fra president Donald Trumps ekspertråd for amerikansk industri .
DB170815 Det ble møtt med taushet av både industri og myndigheter, sier Erikstein.
AP170815 Dyrevernere, slankeeksperter, kokebokforfattere, klimaaktivister, politikere, dagligvarekjeder og industri har alle en agenda, og mange har sterke økonomiske interesser.
DN170814 Veksten i kinesisk industri bremset kraftig juli.
DN170814 Julitallene for kinesisk industri kommer mens regjeringen jobber med å få bukt med gjeld og overkapasitet etter at staten satte enorme summer inn i infrastrukturprosjekter under den globale finanskrisen.
DN170814 Fullelektrifiseringen av samfunnet er ikke bare bra for klimaet, men også for utvikling av ny industri og nye teknologiarbeidsplasser.
DN170814 - Du får ikke noe tid med statsministeren i dag, sa statssekretær Sigbjørn Aanes da Sindre Finnes, som jobber i Norsk Industri , møtte sin ektefelle Erna Solberg i Pollen i Arendal.
DA170814 Sektorer der fagbevegelsen har sterke tradisjone, som industri , har tapt terreng og sektorer som byggebransjen utfordres av utenlandsk arbeidskraft.
DA170814 Sektorer der fagbevegelsen har sterke tradisjone, som industri , har tapt terreng og sektorer som byggebransjen utfordres av utenlandsk arbeidskraft.
AA170814 Fullelektrifiseringen av samfunnet er ikke bare bra for klimaet, men også for utvikling av ny industri og nye teknologiarbeidsplasser.
DB170812 Der heller foretak fargestoffer rett ut i vannet av lokal industri , ifølge Chauhan.
AP170812 Nå går flere fra industri og shipping over til å bruke denne naturgassen i hele Europa.
AP170812 Krav fra politikere og sluttbrukere om mer miljøvennlige alternativer til oljeprodukter, gjør at flere fra industri og shipping går over til å bruke denne naturgassen i hele Europa.
DN170811 Mange av de som mistet jobben flyttet ut av kommunen og tok seg arbeid i annen tung industri .
DN170811 - Ballangen er fortsatt en landbrukskommune, men vi har også noe mekanisk industri .
DB170811 Norsk industri , basert på ren kraft, kan bli verdensledende på klimateknologi.
AA170811 | Norsk industri opplever nytt fall i ordrereservene ¶
AA170811 kvartal i år 2010 hadde norsk industri et lavere nivå på ordrereservene, som er verdien av bedrifters pågående og planlagte ordre, målt ved slutten av et kvartal.
DA170810 - Mens MDG stiller et ultimatum om den aller viktigste saken for Norge akkurat nå : Vi må begynne overgangen fra oljesamfunnet til ny grønn industri .
DA170810 - Mens MDG stiller et ultimatum om den aller viktigste saken for Norge akkurat nå : Vi må begynne overgangen fra oljesamfunnet til ny grønn industri .
DA170810 - Vi brukte ganske mye tid på å diskutere rammebetingelser for industri i Norge.
AP170810 Vi burde ikke bruke skattebetalernes penger på å subsidiere en industri som det er et stort flertall mot.
AP170810 Jeg syns ikke vi skal ha en industri hvor vi torturerer dyr for å bruke dem til pynt.
AA170810 Festivalen skal sette søkelys på bydelens industri og fiskerihistorie.
AA170810 ​​Syren brukes blant annet ved siloproduksjon i landbruket og i industri . ( ©NTB ) ¶
AA170810 ​​Syren brukes blant annet ved siloproduksjon i landbruket og i industri . ( ©NTB ) ¶
DN170808 Den skadede fotbalspilleren Zlatan har innkassert 90 millioner i løpet av åtte måneder på sine aksjeinvesteringer, ifølge svenske Dagens Industri .
DB170807 I år investerer vi sju ganger mer i oljebransjen enn i all annen industri .
DA170807 Vi skal heller ikke glemme at oljeindustrien er en viktig « motor » for utvikling av annen industri .
VG170806 « Norsk onkologisk forening kan ikke se at pris som oppnås gjennom forhandlinger mellom tilbydere ( farmasøytisk industri ) og Sykehusinnkjøp bør holdes hemmelig for offentligheten.
VG170806 Her er han under klimatoppmøte i Paris i 2015, sammen med leder i Norsk Industri , Stein Lier-Hansen.
DB170806 Den første dreier seg om omstillingen av Norge i retning nullutslipp, klimakutt i transport, landbruk og industri .
VG170804 - Vi mener at fagarbeiderne er gullet i norsk industri , og derfor har vi ikke råd til at flere tusen elever går første- og andreåret på yrkesfag, men ikke får lærlingplass.
NL170804 Men det er på høy tid med selvransakelse i og fra en industri som i lang tid har slitt med omdømme og samfunnsaksept.
AA170804 Han mener det er imponerende sett ut ifra næringsstrukturen i fylket, med overvekt av landbruk og industri og der befolkningen har lavere utdanning enn landsgjennomsnittet for aldersgruppen.
DN170802 To måneder før valget på ny nasjonalforsamling er partiene i statsminister Angela Merkels koalisjon ikke innstilt på å ta med silkehansker på en industri som dag for dag mister tillit i opinionen.
AP170802 Anklagene om for tette bånd mellom industri og politikk kommer fra mange hold.
AA170802 To måneder før valget på ny nasjonalforsamling er partiene i statsminister Angela Merkels koalisjon ikke innstilt på å ta med silkehansker på en industri som dag for dag mister tillit i opinionen.
DN170801 Konsernet selger i Norge biler fra Mercedes-Benz, Peugeot, Citroën og Kia, men konsernet driver også med eiendomsvirksomhet, sko og fottøy, landbruk og industri .
DN170801 - Å øke utvinningen vil kunne ha en enorm betydning både for industri , arbeidsplasser og velferd.
DA170801 - Å øke utvinningen vil kunne ha en enorm betydning både for industri , arbeidsplasser og velferd.
DA170801 - For norsk industri er automatisering en god ting.
DN170731 PMI ( Purchasing Manager Index ) måler aktivitetsendringer i industri basert på månedlige undersøkelser.
DB170731 Når de fleste nye satsningsområdene på sokkelen vil være ulønnsomme med dagens oljepriser, er det økonomisk uansvarlig å ha gunstige skatte- og subsidieordninger for en industri som i tillegg til å være forurensende også er økonomisk risikofylt.
DB170729 Vi oppfordrer alle seriøse oppdrettere til å følge veikartet til Norsk Industri og Marine Harvest.
DB170729 Norsk industri og Marine Harvest lanserte nylig sitt veikart for å lede havbruksindustrien inn på en bærekraftig vei mot framtida.
DB170728 - Det koster å bygge opp en ny industri som vi gjør.
DB170728 I 2017 vil det investeres om lag sju ganger mer i oljebransjen enn i all annen industri i Norge til sammen.
DA170728 Vi har en solid industri og høy kompetanse i befolkningen, proklamerer kommunikasjonssjef Egil Hollund.
DA170728 - Olje og gass er ikke bare arbeid offshore, men en hel industri .
NL170727 I industrimeldingen var dessverre energipolitikken fraværende, til tross for at vannkraft er et avgjørende rammeverk for kraftkrevende industri .
DN170727 Pedersen sier det likevel er behov for mye ny olje til tungtransport, fly, skipsfart og petrokjemisk industri , og for å erstatte naturlig produksjonsfall fra eksisterende felt.
DN170727 Pedersen sier det likevel er behov for mye ny olje til tungtransport, fly, skipsfart og petrokjemisk industri , og for å erstatte naturlig produksjonsfall fra eksisterende felt.
VG170726 Vi har hatt ferger og havn og fiske, der industri og befolkning og handel har vokst.
VG170726 Det er vanskelig å forestille seg hva utslipp fra industri og kloakk rett ut i vannet kan gjøre med vannkvaliteten.
NL170726 De dekker alt fra transport av varer og mennesker, på veiene, på sjøen og i luften, til industri og plast.
DB170726 Teknisk Museum skriver på sine egne nettsider at " olje og gass kommer til å spille en stor rolle for norsk industri og økonomi og verdens energiforsyning også i fremtiden ".
DB170726 At de heller lar seg tvinne rundt fingeren på oljebransjen og grønnvasker Norges skitneste industri , er en grov ansvarsfraskrivelse.
DN170725 Vi jobber hele tiden med industri 4.0, sier Brandtzæg.
DN170725 Hun har nemlig ikke tatt ut ferie i løpet av 12 år, fra før hun ble konsernsjef, noe som nå gir en ekstra utbetaling på 7,5 millioner svenske kroner, skriver Dagens Industri ( DI ).
DN170725 Målet er å bygge en industri som er verdt mer enn 10.000 milliarder yuan ( 12000 milliarder kroner ).
DA170725 Nedgangen kommer innenfor investeringsvarer ( maskinindustri, bygging av skip og oljeplattformer samt maskinreparasjon og - installasjon ) og konsumvarer, mens innsatsvarer viser en økning, spesielt innen produksjon av kjemiske råvarer og innenfor gummi-, plast, - og mineralsk industri .
DA170725 Fallet var spesielt markant blant produsenter knyttet til olje- og gassektoren, viser konjunkturbarometeret for industri og bergverk fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
VG170724 Det samme gjelder viktige datanettverk og annen infrastruktur innen for eksempel helse, finans, medier, samferdsel eller viktig industri .
DB170724 ( Dagbladet ) : Den svenske eiendomsmegleren Fredrik Eklund ( 40 ) har tapt store summer på sitt meklerbyrå Eklund Stockholm New York ( ESNY ), ifølge den svenske næringslivsavisa Dagens Industri .
DB170723 Statsministeren hadde ambisjoner om å omfordele landets rikdommer, og tok opp store lån for å skaffe nasjonalt eierskap av industri og naturressurser.
DB170723 Kinas enorme, kulldrevne industri har virkelig satt spor lokalt.
DB170723 * De driver også med jordbruk og allsidig industri med fremstilling av vin, brennevin og olivenolje, tekstil- og lærvarer, papir, glassvarer, keramikk.
DB170721 INDUSTRI : REC-sjefen Tore Torvund innrømmer at de neste seks månedene blir avgjørende for selskapet.
VG170719 I alt fra media, industri , utdanning og humanitært arbeid.
AA170719 Abbas uttalte under besøket tirsdag at han ønsker et samarbeid med Kina både når det gjelder økonomi, teknologi og industri .
VG170716 I år investeres det omtrent sju ganger mer i oljeindustrien enn i all annen industri i Norge.
VG170716 I dag står vi overfor et nytt hamskifte i norsk industri og økonomi.
VG170716 Departementet skriver at norsk industri har vunnet betydelige kontrakter knyttet til produksjon av flyene, og at det arbeides aktivt for å vinne frem med kontrakter også for vedlikehold av F-35.
DB170716 Voksende industri
DB170715 Archer gir tre hovedgrunner til hvorfor han ber regjeringen revurdere : Hensyn til norsk forsvarsberedskap, til norsk industri og kompetanse og til at verden er mer usikker og ustabil i dag enn da avtalen ble signert.
AA170715 Archer gir tre hovedgrunner til hvorfor han ber regjeringen revurdere : Hensyn til norsk forsvarsberedskap, til norsk industri og kompetanse og til at verden er mer usikker og ustabil i dag enn da avtalen ble signert.
DB170713 Denne saken forsterker et inntrykk av en industri som tror det er lurt å ivareta sine kortsiktige interesser ved å kvitte seg med kritisk forskning.
DB170713 - Miljøpartiet De Grønne mener at oppdrettsindustrien er et godt eksempel på en type industri som Norge må ha og kan utvikle flere av, spesielt med tanke på en framtid uten olje, sier stortingsrepresentanten.
DB170712 Med seg på laget har de industri , fagmiljø og pasientforeninger.
VG170711 I fjor ble kontakten mellom Norge og Kina gjenopprettet, til jubel fra norsk industri .
VG170711 I brevet ber forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, om et møte med Solvik-Olsen for å diskutere Luftfartstilsynets opptreden, involvering og kommunikasjon i saken.
VG170711 Fagforbundet Industri Energi reagerer også på måten Luftfartstilsynet har opptrådt i prosessen med å avgjøre om Super Puma-helikoptrene skal få fly igjen.
VG170711 Det får fagforbundet Industri Energi til å reagere med vantro og skuffelse.
DA170711 Leder av fagforbundet Industri Energi er uenig i avgjørelsen.
DA170711 I brevet ber forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, om et møte med Solvik-Olsen for å diskutere Luftfartstilsynets opptreden, involvering og kommunikasjon i saken.
DA170711 Foto : Kristoffer Rivedal / NTB scanpix ¶ Industri Energi reagerer også på måten Luftfartstilsynet har opptrådt i prosessen med å avgjøre om Super Puma-helikoptrene skal få fly igjen.
DA170711 Fagforbundet Industri Energi reagerer med vantro og skuffelse over avgjørelsen fra Luftfartstilsynet om å oppheve flyforbudet for Super Puma-helikoptrene.
VG170710 Blant jobbene som allerede i stor grad har blitt automatisert trekker Ekeland frem enkelte jobber innen bank og postvesenet, samt mange prosesser innen mekanisk industri .
AP170710 Petter Snare ( 47 ) er en av landets toneangivende kunstsamlere, og han har vært både gallerist og er forlegger med kunstbokforlaget Teknisk Industri .
DN170707 Men fagforeningen Industri Energi er svært skuffet over at flyforbudet er opphevet.
DN170707 Fjeldsbø i Industri Energi.
DN170707 - Samtidig er det, så langt Industri Energi kjenner til, ingen oljeselskap på norsk sokkel som er villig til å ta helikoptertypen i bruk igjen nå, sier han.
AP170707 - Derfor er det viktig å ha en konkurransedyktig industri , sier han og viser til de kostnadskuttene som nå skjer i norsk oljeindustri. | 12 ganger så mange private helseforsikringer på ti år ¶
AP170707 13 prosent går til petrokjemisk industri , landbruket bruker 11 prosent, fly 6, el-produksjon 6, maritim sektor 4.
AA170707 I statistikken fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) er det tre sektorer som skiller seg ut som de største synderne, men med ulik utvikling i perioden 1990-2015 : olje- og gassutvinning ( 83 prosent økning ), industri og bergverk ( 39 prosent nedgang ! ) og veitrafikk ( 33 prosent økning ).
DN170706 I sommer har jeg med « The Sense of Style » av Steven Pinker, og en hel del ennå ikke trykte essays og artikler på bøker som kommer til høsten på Teknisk Industri og Uten Tittel forlag.
VG170705 I langfilmen kan vi gå dypere og håndtere denne problematikken på en bedre måte, sier Schyffert til Dagens Industri .
VG170705 Den svenske næringslivsavisen Dagens Industri har vært på settet og skriver blant annet at kinopublikummet vil treffe Freddes pappa som inntil nå har vært bistandsarbeider i Afrika.
DN170705 Alle nye modeller som lanseres fra 2019 og fremover vil i noen form være elektriske, enten rene elbiler eller ulike hybrider, skriver Dagens Industri .
DN170705 Jensen har opptil flere ganger kommet med påstanden om at Norge har tapt 50.000 arbeidsplasser i oljerelatert industri og at den største sysselsettingsveksten i samme periode for landet har kommet i privat næringsliv.
DN170705 - Det er heller ikke riktig at Norge har tapt 50.000 arbeidsplasser i oljerelatert industri .
DB170705 « Den største veksten - etter at vi har tapt 50 000 arbeidsplasser i oljerelatert industri - har kommet i privat næringsliv ».
DB170705 Det er heller ikke riktig at Norge har tapt 50 000 arbeidsplasser i oljerelatert industri .
DB170705 « FAKTISK HELT FEIL » : Jensen har opptil flere ganger kommet med påstanden om at Norge har tapt 50 000 arbeidsplasser i oljerelatert industri og at den største sysselsettingsveksten i samme periode for landet har kommet i privat næringsliv.
AP170705 Jensen har opptil flere ganger kommet med påstanden om at Norge har tapt 50.000 arbeidsplasser i oljerelatert industri og at den største sysselsettingsveksten i samme periode for landet har kommet i privat næringsliv.
AP170705 - Det er heller ikke riktig at Norge har tapt 50.000 arbeidsplasser i oljerelatert industri .
AA170705 Jensen har opptil flere ganger kommet med påstanden om at Norge har tapt 50.000 arbeidsplasser i oljerelatert industri og at den største sysselsettingsveksten i samme periode for landet har kommet i privat næringsliv.
AA170705 - Det er heller ikke riktig at Norge har tapt 50.000 arbeidsplasser i oljerelatert industri .
DB170703 - Orkdal er et område godt egnet, med sterk tradisjon og med kompetanse i alle ledd for industri , sa Stokbakken i en pressemelding til lokale medier for et par uker siden.
BT170701 Etter planen skulle lokalbefolkningen få tilbake jordbruksareal og travpark, men nå kommer forslag om å bygge industri i stedet.
DN170630 Likevel har Stortinget fortsatt ambisjoner om å få til en såkalt verdikjede for CO2, og dagens prosjekt handler om å fange CO2 fra utslippskilder i konvensjonell industri på Østlandet, frakte gassen med skip for injeksjon i en formasjon i Nordsjøen.
AA170630 Utredningen av lagringsplasser for CO2 er et ledd i arbeidet for å få på plass et fullskala anlegg for fangst og lagring av CO2 - såkalt CCS - fra norsk industri .
DB170629 ( Finansavisen.no ) : - Selv om den underliggende historien kanskje ikke er så « juicy », så er dette gode nyheter for en industri som har vært hardt rammet de seneste to årene, sier analytiker Inger Louise Molvær i skipsmeglerforetaket Westshore Shipbrokers, til Finansavisen.
DB170629 Karita Bekkemellem representerer en industri som ofte beskyldes for å være kynisk.
AP170629 Andre land betaler gladelig mellomlegget for å få opp en teknologi og industri som man får bruk for i fremtiden, sier Hansson.
AP170629 Andre land betaler gladelig mellomlegget for å få opp en teknologi og industri som man får bruk for i fremtiden, sier Hansson.
AA170629 Havna er et viktig ledd i transporten av kalk som brukes til ulike formål innen industri , landbruk og sement.
NL170628 Her står en overfor svært vanskelige adkomstforhold, altfor liten arealtilgang og en idirekte konkurranse med viktig maritim industri som slipp og Nofi.
DN170628 Det har betalt seg godt for et land som har begrenset med industri .
DA170628 * 100 prosent fornybar industri . * 100 prosent fornybar plast.
AA170628 - Når lovgivningen er europeisk, er det passende at inntektene går til EU-budsjettet hvis en stålprodusent, et kullkraftverk eller annen industri kjøper klimakvoter, sa Oettinger.
DA170627 Når vi bygger veier og boliger og legger til rette for industri og næring, må vi ofte bygge ned naturområder.
AP170627 - Det er viktig for å bygge industri , og kanskje også for senere å eksportere vindkraft nedover til Europa.
AP170627 - Det er viktig for å bygge industri , og kanskje også for senere å eksportere vindkraft nedover til Europa.
AA170627 Handel og industri var ventet å være et litt komplisert tema, ettersom Trump står for en proteksjonistisk politikk med økt produksjon i USA, mens India oppfordrer investorer til å flytte sin produksjon til India.
SA170626 Hans forgjenger Terje Riis-Johansen mente havvind ville bli et eventyr for norsk industri .
AA170626 Bruk av kull til strømproduksjon, oppvarming og industri er en hovedkilde til utslipp av klimagassen CO2. ( ©NTB ) ¶
AA170626 Utfordringen fra oss må bli slik ; politikere, regulerende myndigheter og industri , dere må prøve å finne en billigere måte å kvitte dere med samene på.
AA170626 En minoritet er sakte, men sikkert i ferd med å bukke under for en industri som ingen i hele verden trenger.
DN170625 ¶ Aps leder Jonas Gahr Støre diskuterer samarbeid mellom sykehus og industri med Erik Fosse, professor og avdelingsoverlege ved Intervensjonssenteret på Rikshospitalet ( til venstre ) og Aps stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol.
NL170624 Det skal ikke være nødvendig å gå med hjertet i halsen for at ikke vårt naturmangfold skal skades unødvendig og uopprettelig av en industri som har midlene og mulighetene til å ta i bruk teknologi som minimerer risikoen og tar vare på ressursene.
DA170624 Dette gjelder særlig den farmasøytisk industri og bilindustrien, sier UiO-forsker Bratberg.
DA170624 Britisk industri frykter at konsekvensene blir store dersom adgangen til EUs marked begrenses.
SA170623 For advokat Eivind Mossige i Industri Energi er det åpenbart at bedriftene er blitt flinkere til å følge ansiennitetsprinsippet når de skal nedbemanne.
SA170623 Industri Energi-advokat Eyvind Mossige, her fra en arbeidsrettssak om usaklig oppsigelse fra Statoil, mener arbeidsgiverne har lært å ta ansiennitet på alvor.
NL170622 På kaikanten i Tromsø, i Kystens hus, ble det lovet både forsknings- og utviklingsmidler for å dimensjonere norsk industri for den marine fremtiden.
VG170621 Ofte opplever vi å stå ovenfor en industri som krever priser som er langt over akseptabelt.
DB170621 - De estimerte kostnadene ved å avvikle all karbonbasert industri er én prosent av hele verdens BNP.
AP170621 Britiske myndigheter bruker vindkraftauksjonene bevisst for å bygge en ny industri i landet.
AP170621 Britiske myndigheter bruker vindkraftauksjonene bevisst for å bygge en ny industri i landet.
VG170620 Ofte opplever vi å stå ovenfor en industri som krever priser som er langt over akseptabelt.
SA170620 I tillegg har vi høyteknologisk industri og høyt utdannet befolkning.
SA170620 - Dette er det nye løsarbeidersamfunnet, sier klubbleder Oddvin Andreassen i Industri Energi i Archer.
SA170620 - Det betyr også at mange har mistet jobbene sine, bekrefter klubbleder Oddvin Andreassen i fagforeningen Industri Energi, til høyre og Bjørn Dyrnes, koordinerende hovedverneombud i Archer.
BT170620 Den halvdelen som er med i EUs kvotesystem, er industri og petroleum og sånt.
AP170620 Som ledd i en tettere integrering mellom stor-Beijing, regionen Tianjin og provinsen Hebei skal det meste av Beijings administrasjon, sykehus, industri og markeder flyttes til den sørøstlige forstaden Tongzhou.
NL170619 Vi vil ha et eget program for moderne industri basert på hvitfisken fra havet.
AA170619 « Orkdal er et område godt egnet, med sterk tradisjon og med kompetanse i alle ledd for industri .
AA170619 I dag ligger fabrikktomta midt i sentrum, og vi har forståelse for at man kanskje ikke ønsker industri der videre framover, men vi er åpne for forslag.
AA170619 Når lukrativ industri utsettes for forskningsbasert kritikk, iler politikerne gjerne til unnsetning.
AA170619 At forskningen stiller viktig industri i et dårlig lys, er ingen unnskyldning for å gamble med vår alles velferd eller med verdens klima.
AP170618 Som ledd i en tettere integrering mellom stor-Beijing, regionen Tianjin og provinsen Hebei skal det meste av Beijings administrasjon, sykehus, industri og markeder flyttes til den sørøstlige forstaden Tongzhou.
DB170617 I tillegg vil Helgesen vurdere en ny CO2-avgift for industri som ligger utenfor EUs kvotesystem for bedrifter, slik Stortinget har bedt ham om å gjøre.
AA170616 I tillegg vil Helgesen vurdere en ny CO2-avgift for industri som ligger utenfor EUs kvotesystem for bedrifter, slik Stortinget har bedt ham om å gjøre.
VG170615 - Vi har måttet bruke hjerne og talent til å utvikle ny industri , sa Putin, som understreket at Arktis er et stort satsingsområde i så måte.
DN170615 - Vi har måttet bruke hjerne og talent til å utvikle ny industri , sa Putin, som understreket at Arktis er et stort satsingsområde i så måte.
DN170615 Det svenske klesselskapet Hennes & Mauritz, eller H&M, skuffer analytikerne med dårlige salgstall ifølge den svenske avisen Dagens Industri .
DB170615 Selv om Cuba er på vei mot en slags blandingsøkonomi, er det staten som eier og driver all industri , infrastrukturer og hotellkjedene.
DB170614 Det gir aktuelle kandidater en god anledning til å få praksis og bli kjent med vårt selskap og vår industri , og det er en flott mulighet for oss å bli kjent med studentene, sier Erik Haaland, pressetalsmann i Statoil, til Finansavisen.
SA170611 Vi må satse der Rogaland er best : Industri , reiseliv, sjømat, olje, gass og fornybar energi.
SA170611 Vi må bygge skoler og sykehus - veier og jernbane - og ny industri .
SA170611 Rogaland trenger den største utbyggingen av velferd og industri siden vi fant oljen.
VG170610 Medlemsbedrifter innen mange bransjer, men særlig bygg og anlegg, industri og tjenesteyting.
FV170610 I disse dager markeres at det er 100 år siden Det Norske Aktieselskab for Elektrokemisk Industri - dagens Elkem - overtok som eier av A/S Fiskaa Verk.
DN170610 De fleste går til « annen industri », deretter kommer bygg og anlegg, transport og elektrisitet, vann og avløp.
DN170610 Økonomien i avtalen blir den samme som for Industri Energi og Safe og er i tråd med rammen på 2,4 prosent i vårens sentrale oppgjør mellom NHO, YS og LO.
DB170610 STORSLAGENT SLOTT : Nagoya er kanskje mest kjent for industri og Toyota, men har også et vakkert slott som omringes av en vakker hage.
DB170610 Dette gjelder for eksempel i vannkanten i ikke-typiske hytteområder nærmere industri , som Brevik og Porsgrunn, sier eiendomsmegleren.
DA170610 Drosjenæringa er en meningsløs industri .
AA170610 Økonomien i avtalen blir den samme som for Industri Energi og Safe og er i tråd med rammen på 2,4 prosent i vårens sentrale oppgjør mellom NHO, YS og LO.
DB170609 Nå er troen på fisk og eiendom kjølnet, og mer av midlene er blant annet investert i finans, oljeservice og industri , skriver avisen.
DN170608 Norsk industri produserer en del slike produkter, sier Eika.
DN170608 Blant annet sendte De konservative annonser til Facebook-brukere i valgkretser med nukleær industri - som Derby og Chester - med en melding om at Corbyn og Labour « ville sette kjernefysiske jobber i fare », mens Liberal-demokratene sendte annonser for å få Labour-tilhengere til å stemme taktisk i kretser hvor Labour er lite sannsynlig å vinne.
AA170608 Omsetningen i norsk industri har økt med 2,6 prosent, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.
AA170608 Også innen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri og i bygging av skip og oljeplattformer var det økning.
AA170608 De sesongjusterte tallene fra SSB for månedene februar til april viser at det særlig er oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri som trekker omsetningen opp sammenlignet med samme tremånedersperiode i fjor.
VG170607 Vi trenger aluminium, ferrosilisium gjødsel og mange av de andre produktene norsk industri produserer.
VG170607 I et brev til Stortinget skriver administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri at det er helt avgjørende for å nå industriens klimamål, at « skal » erstatter det litt mer uforpliktende « kan ».
VG170607 Dette er fremtidens industri .
VG170607 Det gjelder ikke minst de tilbakemeldingene som Norsk Industri får fra sine medlemmer.
VG170607 Det foregår en beinhard maktkamp mellom regjeringen og NHOs største forening, Norsk Industri .
VG170607 Det er et viktig mål for Norge og for vår industri , som også ekspertutvalget for grønn verdiskapning støttet i fjor høst.
VG170607 ADVARER : Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri slår alarm om endringer som gjør at norske industribedrifter kan miste støtte til tiltak som kutter CO2-utslippene.
VG170607 - Paradokset er at noen av Enovas virkelige suksesser, er støtten til landbasert industri .
SA170607 Tirsdag kveld ble Industri Energi og Norsk olje og gass enige om årets lønnsoppgjør for oljeservice.
SA170607 Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi er fornøyd med årets lønnsoppgjør for ansatte i oljeservice.
SA170607 | Industri Energi og Norsk olje og gass enige om årets lønnsoppgjør ¶
SA170607 Tirsdag kveld ble Industri Energi og Safe enige om årets lønnsoppgjør for oljeserviceansatte.
SA170607 Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi og forhandlingsleder Jan Hodneland i Norsk Olje og Gass ble tirsdag enige om årets lønnsoppgjør.
SA170607 Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi mener det er et godt oppgjør.
NL170607 Dette vil føre til en hel ny industri med produksjon av fôr-dyr som mus, rotter og hamstere - dyr som avles opp kun for å bli drept og frosset ned som slangemat.
DA170607 En positiv, lavterskel møteplass, og en messe for industri og energi uten jåleri, er tanken bak den nye Stavanger Energy Conference.
SA170606 Geir Austigard, styremedlem i Norsk Industri .
SA170606 - En debatt om konkurransekraften til norsk leverandørindustri går langt utover Statoil og norsk sokkel, sier Geir Austigard i Norsk Industri .
DA170606 Foreningen fikk den gang med seg industri , håndverk og jordbruk i regionen.
DA170606 Da vil leder av Moss Industri - og Næringsforening, Widar Salbuvik, si noen ord, og det blir musikalske innslag fra Otto Kiss og hans elever i Moss Trekkspillklubb, sier prosjektleder Camilla Gjendem i Moss by- og industrimuseum ¶
AP170605 I Tyskland, som fortsatt har en betydelig industri , har det vært lettere å holde troppene samlet.
DB170603 Dette avvises kontant av Obama, som mener klimatilpasset industri som vind- og solenergibransjen har « skapt noen av de raskeste tilstrømningene av godt betalte jobber de siste åra, og bidratt til det lengste sammenhengende rushet av jobbskaping i vår historie ».
DB170602 De siste årene har Oslo vært gjennom en god utvikling der mange sentrumsnære områder er blitt forvandlet fra industri og « grå næringsvirksomhet » til bolig, kultur og handel.
DA170602 Energieffektivisering i industri og næringsliv.
DA170602 * Energieffektivisering i industri og næringsliv.
AP170602 I så måte vitner denne saken dessverre om mangel på kunnskap om vår industri .
VG170601 I Kina har de enorme helsekonsekvensene av luftforurensning endret både politikere og meningmanns holdninger, i tillegg til at industri med renere utslipp viser evne til både å tjene penger og ivareta miljøhensyn. * 1 I Kina har følelsen av global ansvarlighet vært økende - og er det fortsatt.
DN170601 Veksten fortsetter i norsk industri i mai, men noe svakere enn i april.
DB170601 Dette avvises kontant av Obama, som er av en helt annen oppfatning ; ifølge ham har tvert imot klimatilpasset industri som vind- og solenergibransjen « skapt noen av de raskeste tilstrømningene av godt betalte jobber de siste åra, og bidratt til det lengste sammenhengende rushet av jobbskaping i vår historie ».
DB170601 er skadelig for USAs industri , og har gjentatte ganger uttalt seg avvisende til klimaforskning.
VG170531 Tidligere har ingen svenske partier ytret et ønske om å jobbe med SD, og Socialdemokraternas parlamentariske leder Tomas Eneroth har sagt at det er « svært beklagelig » at Kinberg åpner for å samarbeide med det han overfor Dagens Industri omtaler som et « rasistisk parti med nazistiske røtter ».
VG170531 Partitopper i Høyres søsterparti i Sverige « jobber aktivt » med å fjerne Kinberg Batra ( 47 ) som partileder, melder avisene Dagens Industri og Expressen.
VG170531 Trump har sagt at global oppvarming er en myte, fabrikkert av kinesere for å gjøre amerikansk industri ulønnsom.
NL170531 Høyre og FrP-regjeringen vil selge ut skog, fisk, vannkraft, og viktig norsk industri .
DB170531 Kanalen melder at presidenten også har diskutert med egen stab om å reforhandle avtalen for å gjøre byrden mindre for amerikansk industri .
DB170531 Bygg og anlegg, mekanisk industri og landbruk er blant det lokalbefolkningen livnæres på.
DB170531 Høyre og FrP-regjeringen vil selge ut skog, fisk, vannkraft, og viktig norsk industri .
DB170531 Vårt ærend er verken å snakke opp en industri med klare utfordringer som må håndteres i årene som kommer, eller å fremme viktigheten av redusere våre utslipp resultert av utvinning på norsk sokkel.
DN170530 Det er høy etterspørsel i nesten alle bransjer - fra anleggsarbeid og primærsektorer til industri og tjenesteytende sektor.
DN170530 Han opplyser at fondet i hovedsak vil se på fire sektorer i Norge : helse, teknologi, tjenester og « litt » industri .
DA170530 - Ødeleggende industri
DA170530 - Dette er en utrolig umoderne og ødeleggende industri , og det er helt klart at denne type investeringer kan ikke bankene ha.
DA170530 - Ødeleggende industri
DA170530 - Dette er en utrolig umoderne og ødeleggende industri , og det er helt klart at denne type investeringer kan ikke bankene ha.
AP170530 Landet er i en situasjon der elsektoren allerede praktisk talt er utslippsfri, og må heller se på hvordan man kan kutte utslippene fra for eksempel transport og industri , sier Simons.
DN170529 Videre forbys salg av datamaskinrelaterte tjenester og tjenester knyttet til gruvedrift, kjemisk industri og raffineringsindustri til personer og enheter i Nord-Korea.
DN170529 Forbudene mot investeringer gjelder for våpenrelatert industri , metallurgi, metallbearbeiding og romfart.
DB170529 Videre forbys salg av datamaskinrelaterte tjenester og tjenester knyttet til gruvedrift, kjemisk industri og raffineringsindustri til personer og enheter i Nord-Korea.
DB170529 Forbudene mot investeringer gjelder for våpenrelatert industri , metallurgi, metallbearbeiding og romfart.
DB170529 Videre forbys salg av datamaskinrelaterte tjenester og tjenester knyttet til gruvedrift, kjemisk industri og raffineringsindustri til personer og enheter i Nord-Korea.
DB170529 Forbudene mot investeringer gjelder for våpenrelatert industri , metallurgi, metallbearbeiding og romfart.
DA170529 - I den digitale industrien, som er en ny industri , har alle i teorien like muligheter.
DA170529 - I den digitale industrien, som er en ny industri , har alle i teorien like muligheter.
BT170529 Videre forbys salg av datamaskinrelaterte tjenester og tjenester knyttet til gruvedrift, kjemisk industri og raffineringsindustri til personer og enheter i Nord-Korea.
BT170529 Forbudene mot investeringer gjelder for våpenrelatert industri , metallurgi, metallbearbeiding og romfart.
BT170529 Vestlandet må investere mer i industri og næring som vil oppleve en positiv etterspørsel i fremtiden.
AA170529 Norsk industri har nå både kompetanse og kapasitet til å levere, og regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett foreslått å sette av 100 millioner kroner til dette.
AA170529 Gjennom å sette høye klimakrav i norske anbud på ferjer og hurtigbåter, fremmes norsk industri sin konkurranseevne ovenfor konkurrenter i andre land.
DN170528 - Det handler om styrke forsvarssamarbeidet i Europa ; forsvarsforskning, forsvarsteknologi og - industri , og det handler om ting som har mer grensekontroll og migrasjonsutfordringer, men også om bistand og hjelp til andre land, mener Sverdrup.
AP170528 Etterkrigstidens overflytting av arbeidskraft fra landbruk til industri er det klassiske eksempelet på en endret ressursbruk som har økt produktiviteten.
AA170526 Trump gikk til valg på løfter om å beskytte amerikansk industri mot globalisering.
SA170524 | Sokkel-oppgjør i havn for Industri Energi ¶
SA170524 Fagforbundet Industri Energi og arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Olje og Gass ble tirsdag kveld enige i lønnsoppgjøret for operatør-, boring- og forpleiningsansatte på sokkelen.
SA170524 Lederne brøt forhandlingene ¶ Industri Energi ble tirsdag kveld enig med arbeidsgiverne i Norsk olje og gass om lønn.
DN170524 Neste år ventes imidlertid et fall på 7,1 prosent innenfor samlede investeringer olje- og gass, industri , bergverksdrift og kraftforsyningvirksomhet, ifølge SSB.
DA170524 De samlede investeringene i olje og gass, industri , bergverksdrift og kraftforsyning blir i årets første anslag for 2018 beregnet til 196,2 milliarder kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170524 For organiserte i Industri Energi ble det tirsdag kveld enighet etter to dager med forhandlinger.
AA170524 - Frontfaget har dannet rammen for oppgjøret, men vi er skuffet over at vi ikke får mer igjen for å ha vist moderasjon i de to foregående oppgjørene, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.
DN170523 Den gang uttalte Nyberg ifølge den svenske avisen Dagens Industri at det var naturlig for han å gå av ettersom selskapet gikk « inn i en ny fase ».
BT170523 For organiserte i Industri Energi ble det tirsdag kveld enighet etter to dager med forhandlinger.
BT170523 - Frontfaget har dannet rammen for oppgjøret, men vi er skuffet over at vi ikke får mer igjen for å ha vist moderasjon i de to foregående oppgjørene, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.
DN170522 I fjor måtte 41 lokalt ansatte gå, i tillegg til en del innleide, poengterer Frank Indreland Gundersen, hovedtillitsvalgt for Industri Energi.
DB170522 Vi blir et normalt skandinavisk land ved at rundt 7 000 arbeidere årlig omstilles fra oljenæringen til servicenæringer, mens 2 000 går til annen industri , og 1000 til hav og bioøkonomi.
DA170522 Oversikt over utmeldte LO-medlemmer : ¶ * Industri Energi : 44 ¶
DA170522 Ofte knytter det seg til at LO-kongressen vedtar partistøtte, som Industri Energi er imot.
DA170522 Likevel er det ingen enkeltsak som har medført så mange utmeldinger som saken om boikott av Israel, opplyser avdelingsleder hos medlemsservice i Industri Energi, Arild Theimann.
DA170522 Industri Energi har fått 54 nye medlemmer.
BT170522 Nå er jeg rett og slett lei av en lettvint omgang med vår viktigste industri og ett av de viktigste grunnlagene for vår velferd.
BT170522 Mange konkurrerer for tiden om å gi vår største industri den siste olje.
BT170522 Ingen prognoser antyder at det ikke skal være bruk for olje og gass i neste generasjon, eller at ikke norske arbeidssøkere og den norske velferdsstaten har bruk for en fremtidsrettet industri .
BT170522 Det er kanskje den mest betydelige effektivisering innen tradisjonell industri vi har sett, uten et fundamentalt teknologisk skifte som fra hest til dampmaskin.
BT170522 Det er forskjellen på å ha en industri med sterke fremtidsutsikter, og å ha fortsatt investeringstørke.
AA170522 I fjor måtte 41 lokalt ansatte gå, i tillegg til en del innleide, poengterer Frank Indreland Gundersen, hovedtillitsvalgt for Industri Energi.
DB170521 Se for dere hva framtiden vil bringe : Ny forskning, ny kunst, nye jobber, mer industri og nye byer bygd på ruinene, sa presidenten.
DB170520 Landene rundt oss skaper grønne jobber, kutter utslipp og utvikler fornybar industri .
DA170520 Dette vil resultere i at norske husholdninger kommer til å trekke mye mindre strøm fra den sentrale energiproduksjonen som da blir frigjort til industri og eksport, sier Andreas Thorsheim.
BT170520 - Delegatene på MDG-landsmøtet føler kanskje de gjør en god gjerning, men de frelser ikke verden med dette meningsløse vedtaket, sier Sande, som ledet LO-forbundet Industri Energi en årrekke.
NL170519 Norsk industri er basert på norske naturressurser.
NL170519 Kampen har hele tiden stått om de skal videreforedles i Norge, skape industri , eksportinntekter og vekst eller om de skal selges til høystbydende.
NL170519 Innenfor EØS-avtalen blir det svært, svært vanskelig å opprettholde en lavere strømpris for norsk industri .
NL170519 Hvilken interesse skulle EU ha av å legge kjelker i veien for sin egen industri ?
NL170519 Nord norske småbrukere og bønder - produserer rein og trygg mat til nord norske forbrukere ¶ produserer et åpent og velstelt kulturlandskap ¶ beitende småfe og storfe holder gjengroinga i sjakk ¶ hver av dem bidrar til 4 arbeidsplasser i transport, industri og andre tilknyttede næringer innen service- og tertiærnæringene ¶ har stor betydning for den stadig voksende turistnæringa i nord ¶ opprettholder stabiliteten i nor
FV170519 20.30 er veien åpnet, og trafikken vil gå som normalt, sier anleggsleder Rune Kvinlaug i Veidekke Industri AS.
AA170519 | Fisk og industri sikret oppgang på Oslo Børs ¶
AA170519 Ifølge SINTEF's rapport « Verdiskaping basert på produktive hav i 2050 » er potensialet enormt for økt verdiskaping i norsk biomarin industri .
DN170518 Hun innledet en fire dager lang rundreise i Nordland og Troms torsdag og sier utsiktene er lyse innen olje og gass, fiskeri og havbruk samt reiseliv, men også innen tradisjonell industri .
DN170518 Industri vil falle med Trump ¶
DN170518 - Hvis han føler at det er en avtale der andre land ikke gjør noe og opprettholder høye utslippsnivå, og det fører til restriksjoner for amerikansk industri , da kommer han til å gå ut av avtalen, sier kilden videre.
AA170518 - Hvis han føler at det er en avtale der andre land ikke gjør noe og opprettholder høye utslippsnivå, og det fører til restriksjoner for amerikansk industri , da kommer han til å gå ut av avtalen, sier kilden videre.
AA170518 Samtidig vil fjernvarmeproduksjonen kanskje suppleres med jordvarme og spillvarme fra industri og moderne plusshus.
SA170516 Et godt rutenett fra Sola er nødvendig for en region som alltid har hatt en internasjonalt orientert industri , som rigger seg for omstilling og som satser mye på å tiltrekke seg store internasjonale konferanser.
SA170516 Industri og bergverk ¶ Industri og bergverk vokser med 0,9 prosent i første kvartal etter to år med nedgang og er den sektoren som bidrar mest til BNP-veksten.
SA170516 Industri og bergverk ¶
DN170516 Jeg vil konsentrere meg om den jobben jeg har i Salmar som konserndirektør for industri og salg i selskapet, sier Salmars hovedeier Gustav Witzøe til DN som forklaring på hvorfor han går ut av konsernstyret.
DN170516 Gistav Witzøe ( 63 ) trekker seg fra Salmar-styret for å konsentrere seg på jobben som konserndirektør for industri og salg i selskapet.
DB170516 Stor industri
DB170516 Grunnet fabrikkens historiske betydning i fortellingen om norsk industri står Fyrstikkalleén 17 på byantikvarens gule liste, en oversikt over registrerte verneverdige kulturminner i Oslo.
AA170516 Industri og bergverk vokser med 0,9 prosent i første kvartal etter to år med nedgang og er den sektoren som bidrar mest til BNP-veksten.
DB170515 Ved å betale vil du være med på å støtte oppunder en ulovlig industri og være med på å gjøre at det bare blir flere av dem.
AA170515 Cannes er en feiring både av film som kunst og industri . 70-åringen prøver også å henge med i tiden.
VG170513 Men det forteller mye om den manglende forståelsen for industri og næringsliv at de offentlig ansatte kan vedta noe slikt.
SA170513 Det er ingen industri igjen i bydelen og nå har alle store arbeidsgivere flyttet ut.
FV170513 Peder Nærbø er industribygger på linje med dem som startet opp kraftkrevende industri i Norge for 100 år siden, sier de som vet hva han driver med.
BT170513 Det er ingen industri igjen i bydelen og nå har alle store arbeidsgivere flyttet ut.
AP170513 Det er ingen industri igjen i bydelen og nå har alle store arbeidsgivere flyttet ut.
AA170513 - Ja, som arbeidsgiver er jeg også opptatt av tariffavtalen vi i Norsk Industri har med Fellesforbundet.
SA170512 Nedlegging av industri
SA170512 Dette har ført til at Norge har fått en uforholdsmessig stor andel av denne type industri, og ført til nedlegging av annen industri , samt kraftig økte norske lønninger.
SA170512 Dette har ført til at Norge har fått en uforholdsmessig stor andel av denne type industri , og ført til nedlegging av annen industri, samt kraftig økte norske lønninger.
DB170512 Store forbund som Fagforbundet vedtok varaig vern av Lofoten, mens forbund som Fellesforbundet og Industri Energi ville ha full konsekvensutredning av alle de aktuelle områdene.
VG170511 I andre enden av arbeidslivsfamilieskalaen : I arbeidsgiverhøyborgen NHO på Majorstua, sitter administrerende direktør Stein Lier-Hansen i NHOs største forening, Norsk Industri .
DN170511 Olje- og energiminister Terje Søviknes håper datasenterdrift skal bli en ny norsk kraftkrevende industri , etter flere år med store drømmer.
DN170511 Han har en egeninteresse av å få etablert ny, kraftkrevende industri av denne typen.
DB170511 Samtidig fører dette også til at vi får en helt ny industri , der smågnagere avles opp og selges som slangemat ", sier Martinsen. 19 reptiler : ¶
VG170510 I tillegg vil det skape stor usikkerhet for dem som vurderer å investere i norsk industri og annet næringsliv.
VG170510 Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i NHOs største forbund, Norsk Industri , er enig i at det er mulig med nasjonale begrensninger.
SA170510 Anne Horneland i Statoils fagforening Industri Energi er bekymret for at hovedkontorfunksjoner flyttes fra Stavanger og at hovedkontoret forvitrer.
SA170510 - Det er ganske tydelig for oss at Forus tar den største støyten i nedbemanningen og effektiviseringen av selskapet, sier Anne Horneland, klubbleder i Industri Energi, som er den største fagforeningen i Statoil.
FV170510 | - Sørlandsk industri er helt avhengig av EØS-avtalen ¶
DA170510 - Det er et farlig signal å sende til en global industri som har en evig kamp om å få nok investorer med på laget, sier Søviknes.
DA170510 - Det er et farlig signal å sende til en global industri som har en evig kamp om å få nok investorer med på laget, sier Søviknes.
VG170509 På 1990-tallet var Sør-Korea blant de « asiatiske tigrene », med en blomstrende økonomi og en industri som eksporterte biler, store tankskip og elektroniske artikler til land i regionen, Europa og USA.
VG170509 Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i NHOs største forening, Norsk Industri , sier det er frustrerende å se at motstanden mot EØS-avtalen vokser.
DA170509 Vi har fått meldinger om at de mangler det mest elementære og at de ikke har råd til helsetjenester og mat, forteller Amalie Hilde Tofte, internasjonal rådgiver i fagforbundet Industri Energi.
DA170509 Tofte og Industri Energi mener at DNO har brutt menneskerettighetene og internasjonale konvensjoner systematisk.
DA170509 OECD på banen ¶ Industri Energi har fortsatt kampen mot selskapet.
DA170509 I klagen til OECD skrev Industri Energi at DNO også har brutt arbeidstakernes rettigheter ved flere anledninger før de trakk seg ut i 2015, og viste blant annet til en streik året før der de ansatte skal ha blitt truet med oppsigelse hvis de ikke avsluttet streiken.
DA170509 I desember uttalte Ryadh Al-Gharady, leder for fagforeningen til arbeiderne i DNO, følgende til Industri Energi : ¶
DA170509 Den lokale fagforeningen tok kontakt med fagforbundet Industri Energi i Norge som har forsøkt å få DNO til å innfri arbeidernes krav.
DA170509 Industri Energi har forsøkt å få de norske aksjonærene til å legge press på DNO.
AA170509 Felles for regjeringens satsingsområder, det være seg grønn energi, havrom, olje eller digitalisering, er at de er avhengig av muliggjørende teknologier som gjør det mulig å utvikle ny industri .
SA170508 Dessverre har vi et svakt kunnskapsgrunnlag om innovasjonen som skjer i tjenestenæringene, og dagens virkemidler er i stor grad tilpasset tradisjonell industri og produktutvikling.
DB170508 Der har store aktører som FundingCricle ( bedriftslån ) og Zopa ( privatlån ) har vært med på å skape en helt ny industri , hvor det i 2016 var et volum på nesten 2,5 milliarder pund mot bedriftssegmentet alene.
AP170508 Olsson fra EL og IT Forbundet, Trude Tinnlund fra Fellesforbundet, Are Thomasgard fra Industri Energi og Renee Rasmussen fra Musikernes Fellesorganisasjon.
DN170507 Han var tidligere minister for økonomi og industri i regjeringen til president François Hollande.
DN170507 Han var tidligere minister for økonomi og industri i regjeringen til president François Hollande.
AP170507 Toppsjefen i Norsk Industri mener oppdretterne ikke er i nærheten av å være miljøvennlige.
AP170507 Planen Norsk Industri har laget er en skisse for hvordan næringen kan vokse fra dagens 60 milliarder kroner i eksportinntekter til 200 milliarder i 2030.
AP170507 Oppdretterne må innse hvilke problemer som finnes, sier toppsjefen i Norsk Industri Stein Lier-Hansen til Bergens Tidende.
AP170507 Norsk lakseoppdrett har en strålende fremtid foran seg, mener Norsk Industri - men bare hvis næringen får orden på lakselus, rømming og andre problemer.
AP170507 Marine Harvest er den eneste oppdretteren i Norsk Industri , i tillegg til ulike leverandørbedrifter.
BT170506 Toppsjefen i Norsk Industri , Stein Lier-Hansen, tar nå et voldsomt oppgjør med store deler av oppdrettsnæringen.
BT170506 IKKE I NÆRHETEN : - Oppdrettsnæringen er ikke i nærheten av å være miljøvennlig ut fra de standarder vi bør ha i Norge, og som internasjonale markeder vil kreve av oss, mener administrerende direktør i Norsk Industri , Stein Lier-Hansen.
SA170505 Vår oljeformue, vår fallende oljeproduksjon og manglende evne til innovasjon og ny industri vil tvinge oss til « smartere » pengebruk de neste 50 årene.
BT170505 INDUSTRI : Nord-Frankrike, med høy arbeidsledighet etter avindustrialiseringen, var det første området Front National gjorde det godt i.
AP170505 Med Seattle som base bygget han de neste 15 årene opp en formue på rundt 2,6 milliarder kroner på Alaska-fiske, eiendomsinvesteringer, skipsverft, sportsutstyr og industri .
AA170505 Likevel fører biler og kraftintensiv industri til at landet sliter med å nå målene i klimaavtalen fra Paris.
SA170504 Det har gitt eksportrettet industri viktig drahjelp og sørget for at aktivitet og forbruk har holdt seg oppe, selv om den økonomiske veksten har vært svak de siste årene.
DA170504 Det har gitt eksportrettet industri viktig drahjelp og sørget for at aktivitet og forbruk har holdt seg oppe, selv om den økonomiske veksten har vært svak de siste årene.
AP170504 Det har gitt eksportrettet industri viktig drahjelp og sørget for at aktivitet og forbruk har holdt seg oppe, selv om den økonomiske veksten har vært svak de siste årene.
AA170504 - Tyskland er en av våre fremste handelspartnere, og vi har en felles interesse i å skape flere arbeidsplasser og stimulere til mer industri og næringsliv, sier Solberg.
AA170504 Det har gitt eksportrettet industri viktig drahjelp og sørget for at aktivitet og forbruk har holdt seg oppe, selv om den økonomiske veksten har vært svak de siste årene.
AA170504 Det har gitt eksportrettet industri viktig drahjelp og sørget for at aktivitet og forbruk har holdt seg oppe, selv om den økonomiske veksten har vært svak de siste årene.
VG170503 Le Pen vil beskytte fransk industri mot utenlandsk konkurranse ved hjelp av tollmurer.
SA170503 Men ingen industri i Norge har en mer bevisst holdning til sitt ansvar.
SA170503 - Jeg er ikke i tvil om at det må skje noe helt dramatisk på sikkerhet, sier styreleder i Norsk Industri i Rogaland Geir Austigard.
SA170503 - Hadde vi sett ulykkene i forkant er det ikke sikkert disse kontraktene hadde blitt tildelt, sier konsernsjef i Øglænd System og styreleder i Norsk Industri i Rogaland Geir Austigard.
DA170503 Christian Anton Smedshaug, forsker ved Agri analyse, er bekymret for framtida til norsk treindustri og satsingen på ny industri i Norge generelt.
DA170503 - Skog har vært den sektoren som har definert norsk industri , men i dag greier ikke politikerne å se hvilke muligheter vi har for å revitalisere denne industrien.
DA170503 - Jeg mener det er galt at vi i Norge har høyere avkastningskrav for industrielt motiverte investeringer i norsk treforbrukende industri enn for de rent finansielle investeringene Statens pensjonsfond utland foretar i konkurrerende virksomhet i våre naboland.
DN170502 - Denne loven er nødvendig i møte med en industri som i stedet for å tilføre noen som helst nytte til lokalsamfunnene, bringer med seg alvorlig forurensning av vannkilder og miljøet, sier Mauricio Sermeno som er leder av miljøorganisasjonen Salvadoran Ecological Unit.
DN170502 | Videre vekst for norsk industri
DN170502 Due-Andresen tror norsk industri vil stabilisere seg gjennom året.
AP170502 | Venstresidens idealer trues med mindre industri Andreas C.
AP170502 SV har takket nei til en invitasjon om å gjeste landsmøtet til LO-forbundet Industri Energi, som representerer 60.000 arbeidsfolk innenfor olje og industri .
AP170502 SV har takket nei til en invitasjon om å gjeste landsmøtet til LO-forbundet Industri Energi, som representerer 60.000 arbeidsfolk innenfor olje og industri.
AP170502 En fremtid med mindre industri er ikke bare en fattigere fremtid.
AP170502 Da er det mye som tyder på at partiet ikke har kampen for norsk industri på toppen av sin gjøreliste.
VG170501 Fellesforbundet og Norsk Industri er pålagt å reforhandle den såkalte Industrioverenskomsten for å sikre at avtalens bestemmelser om dekning av reise, kost og losji er akseptabel for EØS-avtalen og ESA.
VG170501 Handel og Kontor i Norge 23 ¶ Industri Energi 16 ¶
SA170501 Frank Indreland Gundersen, som er hovedtillitsvalgt i Industri Energi i Total - fagforeningen for ansatte i Total E&P - sier til Aftenbladet at deres inntrykk så langt i prosjektet er at sikkerheten er god.
SA170501 Frank Indreland Gundersen, som er hovedtillitsvalgt i Industri Energi i Total - fagforeningen for ansatte i Total E&P - sier til Aftenbladet at deres inntrykk så langt i prosjektet er at sikkerheten er god.
BT170501 Frank Indreland Gundersen, som er hovedtillitsvalgt i Industri Energi i Total - fagforeningen for ansatte i Total E&P - sier til Aftenbladet at deres inntrykk så langt i prosjektet er at sikkerheten er god.
BT170501 Da Odda fikk kraftkrevende industri , var kravet om sykehus i nærheten del av konsesjonsvilkårene.
BT170501 Med Seattle som base bygget han de neste 15 årene opp en formue på rundt 2,6 milliarder kroner på Alaska-fiske, eiendomsinvesteringer, skipsverft, sportsutstyr og industri .
BT170501 Med Seattle som base bygget han de neste 15 årene opp en formue på rundt 2,6 milliarder kroner på Alaska-fiske, eiendomsinvesteringer, skipsverft, sportsutstyr og industri .
AP170501 Med Seattle som base bygget han de neste 15 årene opp en formue på rundt 2,6 milliarder kroner på Alaska-fiske, eiendomsinvesteringer, skipsverft, sportsutstyr og industri .
AP170501 Med Seattle som base bygget han de neste 15 årene opp en formue på rundt 2,6 milliarder kroner på Alaska-fiske, eiendomsinvesteringer, skipsverft, sportsutstyr og industri .
SA170430 Under helgens landsmøte i Industri Energi ble Frode Alfheim valgt til ny leder.
SA170430 Frode Alfheim er valgt til ny leder i Industri Energi.
DB170430 En industri som sliter og en arbeidsledighet som er større enn den burde være, hvis vi sammenligner Frankrike med andre europeiske land.
AP170430 Særlig frykter han for områder som utvikles fra næring og industri til boliger.
AA170429 | Ny Industri Energi-leder er oljeoptimist ¶
AA170429 Frode Alfheim ( 49 ) er valgt til ny leder i LO-forbundet Industri Energi.
AA170429 - Industri Energi er et viktig forbund og representerer mye av norsk verdiskaping.
VG170428 Vi har samtidig også sett at det er en økning i folk som føler seg utrygge, sier forbundssekretær i Industri Energi, Henrik Fjeldsbø, til VG.
VG170428 Også Yngve Selvåg, ansatt og tillitsvalgt i Industri Energi Statoil Sokkel, forteller om økt bekymring både hos seg selv og sine kolleger, men også hos familiene som sitter igjen på land.
VG170428 Leder i Industri Energi Statoil Sokkel, Per Steinar Stamnes, forteller at dialogen med arbeidsgivere offshore har vært god etter ulykken og at det er satt i verk flere sikkerhetstiltak.
SA170428 Sokkelleder Per Steinar Stamnes i Industri Energi i Statoil er ikke i tvil om at Turøy-ulykken har gjort mange kolleger mer redde for å fly helikopter.
DN170428 Han sier de vil kreve å få nye helikoptre, noe som støttes av fagforeningen Industri Energi.
DB170428 Nå åpnes det for flere utenlandskabler, som kan gi norske forbrukere og industri høyere strømpriser.
DB170428 Norsk vannkraft bør brukes til å sikre arbeidsplasser, industri og verdiskapning i Norge, fremfor å selges på børs i Europa ¶
DB170428 Det er et lite antall arbeidsplasser som må settes opp mot de hundretusenvis av arbeidsplassene vi har i norsk industri i dag og det store potensiale Norge har for å bygge ny, ren og fremtidsrettet industri i årene som kommer. 2 øre økt kraftpris kan gi ekstra eksportinntekter på 2 milliarder hvis vi eksporterer 10 twh.
DB170428 Det er et lite antall arbeidsplasser som må settes opp mot de hundretusenvis av arbeidsplassene vi har i norsk industri i dag og det store potensiale Norge har for å bygge ny, ren og fremtidsrettet industri i årene som kommer. 2 øre økt kraftpris kan gi ekstra eksportinntekter på 2 milliarder hvis vi eksporterer 10 twh.
DA170428 Også i Industri Energi finnes det stemmer som er skeptiske til EØS-avtalen.
DA170428 Når LO-forbundet Industri Energi samles til landsmøte denne helga, er det Alfheim som er innstilt til å ta over sjefsstolen etter mangeårig leder Leif Sande, som stiller som stortingskandidat for Arbeiderpartiet.
DA170428 Nestleder i Industri Energi, Frode Alfheim, ber Høyre og Ap samle seg og overkjøre småpartiene for å sikre oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
DA170428 Nestleder i Industri Energi Frode Alfheim ber Arbeiderpartiet og Høyre lede an sammen i oljepolitikken.
DA170428 For det som er igjen av britisk industri er dette et vanvittig dilemma, sier han.
DA170428 Desto bredere forlik du har på oljepolitikken og næringspolitikken, jo større og bedre sikkerhet har vi for at det er faste rammebetingelser for industrien, sier nestleder i Industri Energi, Frode Alfheim til Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
DA170428 Alfheim og Industri Energi har stått midt i industrikrisa på Sør- og Vestlandet siden oljeprisfallet kom.
DA170428 Alfheim føler seg trygg på at de vil lande på et ja til EØS, men når LO samles til kongress er det flere store forbund som er langt mer skeptiske til EØS enn Industri Energi.
BT170428 Forbundssekretær Henrik Solvorn Fjeldsbø i Industri Energi sier dette er interessant.
AA170428 Det er ikke sikkert at gruvedrift til havs blir en industri , men det er vårt ansvar å bidra til kunnskap om mulighetene.
SA170427 WHO oppfordrer farmasøytisk industri til å øke sin innsats for å fremskaffe nye antibiotika mot disse 12 spesielt, men også andre bakterier.
SA170427 Frontfag representerer konkurranseutsatt industri , og er alltid først ute med sitt oppgjør.
SA170427 Vi kjenner oss ikke igjen i Bellona-leder Frederic Hauges påstander om manglende sikkerhet, sier Lederne-tillitsvalgt Sigbjørn Lien Botten og Industri Energi-tillitsvalgt Martha Skjæveland i Eni Norge til hjemmesiden til fagforbundet Lederne.
BT170427 Nedlastning og deling bidrar til å opprettholde en skadelig og ulovlig industri .
BT170427 Det må undervises om normalseksualitet som en motvekt til en industri som tillater krenkelse og ydmykende seksuelle handlinger ovenfor andre mennesker.
AA170427 Frontfag representerer konkurranseutsatt industri , og er alltid først ute med sitt oppgjør.
VG170426 - Beduinene i Sinai er en marginalisert gruppe som i liten grad har tatt del i økende velstand grunnet industri og turisme.
SA170426 Super Puma har mistet all tillit hos norske oljeselskaper og det skal mye for at det får fly norske oljearbeidere igjen, mener helikopter-ekspert Henrik Solvorn Fjeldsbø Industri Energi.
VG170425 Her Støre på landsmøtet til Industri Energi i 2014.
SA170425 Anklagene fra fagforeningen Industri Energi om krisemaksimering og påstander om trusler, blir blankt tilbakevist av oljebransjens arbeidsgivere, Norsk olje og gass.
DN170425 Myhre påpeker at helse er en ung industri i Norge.
DN170425 Mange tenker ikke på det som industri , heller ikke av Statistisk sentralbyrå der det ikke er registrert som en egen bransje med egen kode ennå.
DN170425 Ikke definert som industri
AA170425 Jeg finner det virkelig provoserende at en industri er med på å skape et unødvendig sukkerbehov hos meg selv og mine barn som i neste omgang gjør at jeg må bruke masse energi på å si NEI !
DB170424 I løpet av første kvartal har verftenes ordrebeholdning vokst til 26 milliarder kroner, ifølge tall fra Norsk Industri .
DB170424 Det ser egentlig veldig positivt ut, så lenge det stemmer at bunnen er nådd, sier Lars Gørvell-Dahll, som er bransjesjef for maritim industri i Norsk Industri til Finansavisen.
DB170424 Det ser egentlig veldig positivt ut, så lenge det stemmer at bunnen er nådd, sier Lars Gørvell-Dahll, som er bransjesjef for maritim industri i Norsk Industri til Finansavisen.
BT170424 SKOLENS REALITET : Mye av det faglige fokuset og gleden over å fordype seg forsvinner i en industri av dokumentasjon, kontroll av elever, lærere og skoleledere må til for å måle resultatene, skriver lektoren.
SA170423 Neste helg går Leif Sande av som leder i Industri Energi, etter 32 år som tillitsmann.
SA170423 - Deler av norsk oljepolitikk har feilet, mener Leif Sande, som etter 32 år som frontmann for oljearbeideres rettigheter går av som forbundsleder i Industri Energi.
DN170423 Han har i tillegg utpekt en av sine andre sønner, prins Abdulaziz bin Salman, som minister for energi, industri og mineralressurser.
AP170423 Bransjen må være klar, og norsk industri må være tidlig ute for å bli leverandører av teknologi og komponenter til den nye luftfartsepoken, sier Avinors konsernsjef som gjerne nevner at de første tankene om el-fly var det Norsk Luftsportsforbund som kom med.
VG170422 Og den vil vanligvis være mye lavere ute ved Båsmo, som jo også ligger mye lenger unna E6 der hoveddelen av trafikken går, sier seniorforsker Dag Tønnesen fra NILUs avdeling for by og industri som tidligere har beregnet svevestøvkonsentrasjon i Rana ( ekstern lenke ). 2015 : Norge dømt for farlig høy luftforurensning ¶
DN170422 Næringen og deres arbeid med samlet verdikjede helt fra stubbe til industri , har bedt om akkurat disse endringene, sier Benthe Løvenskiold i Norskog.
AP170422 At robot-revolusjonen som nå pågår i kinesisk industri ikke minst endrer produksjonen her i Perleflod-deltaet, gir selvsagt utviklingen ekstra fart.
SA170421 Per Steinar Stamnes i Industri Energi i Statoil er kraftig provosert av at hans egen arbeidsgiver Statoil skyver foran seg store industriprosjekter for å unngå en lovendring for oljearbeidere.
DN170421 Valgthriller gjør franskmenn nervøse ¶ | - Lysere utsikter for tradisjonell industri
DN170421 - Oppsummert er det nå noe lysere utsikter for den tradisjonelle delen av norsk industri , slik som for trelast- og trevareindustri, papir og papirvare, og kjemiske råvarer, skriver Gonsholt Hov.
DN170421 Stamnes får støtte fra Ommund Stokka i forbundet Industri Energi.
DB170421 Jo, en industri som vil overleve oljen.
DB170421 Norsk industri er preget av høy kompetanse, relativt få ansatte og at en høy andel av utgiftene er knyttet til energiforbruk.
DB170421 Lenge før noen i det hele tatt kom på ideen å sende vannkraften ut av landet via kabler til kontinentet, har norsk industri videreforedlet vannkraft til produkter i verdensklasse.
DB170421 I mer enn et århundre har den sørget for relativt rimelig strøm til norske husholdninger og et solid konkurransefortrinn for norsk industri .
DB170421 I mer enn et århundre har den sørget for relativt rimelig strøm til norske husholdninger og et solid konkurransefortrinn for norsk industri , skriver artikkelforfatteren.
DB170421 Det er rett og slett mye mer lønnsomt for et land å bruke kraft til industri enn å kvitte seg med den kjappest mulig.
DB170421 Arbeiderpartiet bør ta på alvor at norsk industri ikke har kommet av seg selv og at vi er avhengig av økt verdiskapning i flere deler av privat sektor i årene som kommer.
DA170421 Stamnes får støtte fra Ommund Stokka i forbundet Industri Energi.
DA170421 På den andre siden tjuvstartet i går Fellesforbundet og Industri Energi oljekampen på Aps landsmøte med en politisk markering utenfor Folkets Hus.
AA170421 Stamnes får støtte fra Ommund Stokka i forbundet Industri Energi.
VG170420 Mélenchon ( 65 ) lover en massiv økning av offentlige budsjetter, tollmurer for å beskytte fransk industri og 100 prosent toppskatt for de rikeste.
DN170420 Vi ønsker å gi næringslivet, industri og forbrukerne best mulig rammebetingelser som kan lette arbeidet med kildesortering, sier Aina Stenersen i Oslo Frp.
DB170420 Vi ønsker å gi næringslivet, industri og forbrukerne best mulig rammebetingelser som kan lette arbeidet med kildesortering, sier Aina Stenersen i Oslo Frp.
DB170420 Ingen ønsker at norsk industri skal tilrettelegge for brudd på humanitærretten.
DA170420 - Vi skal vise at vi er i live, sier Frode Alfheim, påtroppende leder i LO-forbundet Industri Energi ( IE ).
DA170420 Fellesforbundet og Industri Energi tjuvstartet oljekampen med en markering utenfor Folkets Hus.
DA170420 - Vi skal vise at vi er i live, sier Frode Alfheim, påtroppende leder i LO-forbundet Industri Energi ( IE ).
DA170420 Fellesforbundet og Industri Energi tjuvstartet oljekampen med en markering utenfor Folkets Hus.
AP170420 På sikt kan det imidlertid få mye større følger om Norge også konkurreres ut på andre områder, som for eksempel leveranser til industri , gass og olje.
AP170420 Vi ønsker å gi næringslivet, industri og forbrukerne best mulig rammebetingelser som kan lette arbeidet med kildesortering, sier Aina Stenersen i Oslo Frp.
AA170420 Fellesforbundet og Industri Energi tjuvstartet oljekampen med en markering utenfor Folkets Hus.
VG170419 FRODE ALFHEIM, nestleder Industri Energi ¶
VG170419 Det er spesielt i privat sektor, innen bygg og anlegg, varehandel, industri og hotell og restaurant, at organisasjonsgraden går ned og er lav, sier forskningskoordinator, Kristine Nergaard, i Fafo.
SA170419 Man skal ikke reise mye omkring for å se at verden i dag bruker enorme mengder energi, både til transport, industri , oppvarming/kjøling osv.
DN170419 - Det er mer investeringer i Fastlands-Norges industri i 2016 enn det har vært tidligere.
AP170419 - Det er mer investeringer i Fastlands-Norges industri i 2016 enn det har vært tidligere.
AP170419 - Det er mer investeringer i Fastlands-Norges industri i 2016 enn det har vært tidligere.
DB170418 De største industriforbundene i LO, Industri Energi og Fellesforbundet, demonstrerer ved landsmøtets start for full konsekvensutredning.
DB170418 I tillegg er Telemark et prosessindustrielt mekka, med billig kraft, rent, kaldt vann og nærhet til markedet, sier Holmen, og viser til at det både er kort vei til Gardermoen og Vestlandet, og at de drar synergier fra nærliggende industri , som bidrar med varme.
DB170418 Strand reagerer på det han kaller preg av industri når han smaker dette knekkebrødproduktet.
AP170418 « Det ligger et enormt potensial i å bygge en stor, klimavennlig og internasjonalt rettet industri for biodrivstoff fra norsk tømmer », mener Erik Lahnstein i Norsk Skogeierforbund.
SA170416 Forsøket på å forvandle industri til boliger ved Sandvedparken har tatt 17 år fra idé til handling.
DN170416 Han understreker at alle produksjonsbedrifter må ta innover seg hva Industri 4.0 betyr.
DN170416 Digitalisering og robotisering av industrien omtales gjerne som den fjerde industrielle revolusjon - av noen kalt « Industri 4.0 » ¶
DN170416 De lurer på hvordan man kan legge til rette for produktivitet og vekst, og mange er interessert i å « øve » på Industri 4.0.
DB170416 Tiår med industri og ubåtbunker i Nordrevågen har ført til omfattende forurensning.
DB170416 Analysen deles ikke av analytikere som har mindre dype røtter i fortidens industri enn det Bob Lutz har.
VG170414 » - Ethvert land som har farmasøytisk industri eller kjemisk industri vil være i stand til å produsere visse typer nye kjemikalier som kan brukes i krigssammenheng.
VG170414 » - Ethvert land som har farmasøytisk industri eller kjemisk industri vil være i stand til å produsere visse typer nye kjemikalier som kan brukes i krigssammenheng.
DN170412 - Jeg synes det var en fullstendig skandale å demontere Sveriges og Nordens største industri på mindre enn ti år.
DA170412 Ikke bare en hel industri som har tjent inn nærmere fire milliarder dollar, og noe langt mer enn bare en folkekjær filmserie.
BT170412 Forholdet mellom næringsliv, kraftkrevende industri og folk flest er avgjørende.
SA170411 Det er det mulig å unngå, mener styreleder i Norsk Industri Rogaland.
DN170411 Skal vi tro indikatorene kommer det nå virkelig til å lysne for internasjonal industri .
DN170411 De legger til grunn at mange land har lagt frem svært gode PMI-tall, som er en indikator for hvordan det går med den økonomiske helsen til landets industri .
AP170411 Eies av Singapore-baserte Swire Pacific Offshore, et heleid datterselskap av Swire Pacific Ltd, et av Hong Kongs største børsnoterte selskaper med en diversifisert portefølje innenfor eiendom, luftfart, drikkevarer, sjøfart og handel og industri .
DN170410 Ap har alltid satset på industri .
BT170410 Eies av Singapore-baserte Swire Pacific Offshore, et heleid datterselskap av Swire Pacific Ltd, et av Hong Kongs største børsnoterte selskaper med en diversifisert portefølje innenfor eiendom, luftfart, drikkevarer, sjøfart og handel og industri .
SA170409 Resultatene fra Statoil studiene er senere bekreftet i et « Joint industri project » finansiert av industrien og av regionalt forskningsfond i årene 2013-2016.
SA170409 Resultatene fra Statoil studiene er senere bekreftet i et « Joint industri project » finansiert av industrien og av regionalt forskningsfond i årene 2013-2016.
DN170409 Chabert peker på globaliseringen, som har rammet fransk industri hardt og økt tallet på arbeidsløse med nærmere 40 prosent, og har blitt et fyord blant mange franskmenn.
BT170409 Om alle skulle gjort som Norge - og skjermet sin mest forurensende industri - ville imidlertid ikke klimaproblemet vært løst.
DN170408 Men også vår egen industri , konsulentbransjen, blir rammet av dette.
AP170408 Han er tydelig skuffet, ifølge Dagens Industri .
AP170408 Det ble nøyaktig som jeg forutså, sier Saabs tidligere styreleder Victor Muller på telefon fra sitt hjem i Mallorca til den svenske næringslivsavisen Dagens Industri .
DN170407 Oljeraffineriene bidro til økningen i norsk industri den siste tiden.
DN170407 Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro mest til den totale veksten med en ifølge SSB « klar økning på 6,1 prosent ».
DB170407 I moralpanikkens skuespill har de bare én rolle : Som passive, sårbare ofre for en kynisk industri .
DN170406 Kvadratmeterprisen i Östermalm nærmer seg ifølge Dagens Industri 200.000 svenske kroner på det meste.
DN170405 Statlige China National Chemical Corp ( ChemChina ) er det største selskapet innen Kinas kjemiske industri .
DB170405 Enova deler ut milliarder til klimatiltak i industri og transport.
AA170405 Statlige China National Chemical Corp ( ChemChina ) er det største selskapet innen Kinas kjemiske industri .
SA170404 Ved at Norge fortsetter å importere soya fra Sør-Amerika, er vi med og opprettholder en industri som går på bekostning av mennesker og skog.
SA170404 DEBATT : Ved at Norge fortsetter å importere soya fra Sør-Amerika, er vi med og opprettholder en industri som går på bekostning av mennesker og skog.
DN170404 | Folk og industri må få billig strøm ¶
DB170404 Norsk treforedlingsindustri har lenge vært en bærebjelke i vår landbaserte industri .
DA170404 Nå er det nesten ikke noe industri igjen.
DA170404 I stedet bygges det boliger der hvor det tidligere var industri , som i Kværnerdalen.
BT170404 Kunsten blir nå å få alle energibærere og all norsk industri til å nyttiggjøre seg denne teknologien og kompetansen til hele nasjonens fortjeneste.
DN170403 Arbeidsretten ga Fellesforbundet rett i at partene i frontfagsoppgjøret i 2012 tariffestet likebehandlingsregler, og at tariffestingen ikke åpnet for å gjøre unntak fra dette, slik NHO og Norsk Industri nedla påstand om.
DN170403 Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets har registrert oppgangen i PMI-indeksen, og forklarer at de ikke legger særlig mye vekt på den, men ser at andre indikatorer viser tegn til at det går bedre i norsk industri .
DN170403 Aktiviteten i norsk industri har ikke vært høyere på fem år.
DN170403 Aktiviteten i norsk industri har ikke vært høyere på fem år, viser PMI-indeksen.
DN170403 - Vi har hatt en periode med fall i industriproduksjon og mye av det har vært på grunn av oljerelatert industri .
DA170403 Arbeidsretten ga Fellesforbundet rett i at partene i frontfagsoppgjøret i 2012 tariffestet likebehandlingsregler, og at tariffestingen ikke åpnet for å gjøre unntak fra dette, slik NHO og Norsk Industri nedla påstand om.
DA170403 Aktiviteten i norsk industri fortsatte å stige i mars, og det var framgang i nesten alle delområder, viser aktivitetsindeksen Norsk PMI.
DA170403 Fellesforbundet og Norsk Industri var uenige om bemanningsforetak bundet av Industrioverenskomsten fra ny tariffperiode 1. april 2016 måtte forholde seg til innleiebedriftens lønns- og arbeidsvilkår eller om bemanningsforetaket kunne forholde seg til sin egen tariffavtale, slik det ble åpnet for i en egen forskrift i Arbeidsmiljø
DA170403 Arbeidsretten ga Fellesforbundet rett i at partene i frontfagsoppgjøret i 2012 tariffestet likebehandlingsregler, og at tariffestingen ikke åpnet for å gjøre unntak fra likebehandling, slik NHO og Norsk Industri nedla påstand om.
DA170403 Oljevedtaket viser at Venstre ikke er på lag med fagbevegelsen, mener Sande i Industri Energi.
DA170403 Hvis ikke vi skal kunne utnytte olje- og gassressursene som er igjen i Norge, vil andre gjøre det i stedet, og da taper vi alle pengene, sier leder Leif Sande i Industri Energi.
DB170401 alle utslipp bortsett fra industri , olje og deler av luftfarten ), må utslippene i 2030 begrenses til 16,5 mill. tonn, mens dagens klimapolitikk spås å gi utslipp på 23,1 mill. tonn.
DA170401 - Store norske investeringer i en slik industri er uetiske og ikke i tråd med norske ambisjoner om å ha en helhetlig og samstemt politikk for utvikling det satsing på god helse, voldsforebygging, og kvinners rettigheter er sentralt, sier Morten Lønstad i organisasjonen FORUT.
AP170401 Han er blant annet styreleder i Ilas AS ( tidligere Industri Lambertseter AS ), en bedrift som i 50 år har hjulpet folk tilbake i arbeidslivet.
VG170331 De blåblå vil gi kraftkrevende industri CO2-kompensasjon, i strid med prinsippet om at forurenser betaler.
DN170331 Av 101 navngitte eksperter fra norsk finansnæring, energisektor, industri og universiteter svarer 70 prosent at Oljefondet bør selge seg ned i fossil energi.
DA170331 Det skal bli lettere for små bedrifter å få lån og norsk industri skal bli grønnere, lover Monica Mæland i Norges første industrimelding på 36 år.
DA170331 Blant tiltakene som regjeringen lekket var en videreføring av CO2-kompensasjonsordningene for kraftkrevende industri og lettere tilgang til lån og kapital for små og mellomstore bedrifter.
VG170330 Idealet var at alle kommuner skulle få ta del i samfunnsutviklinga, med skoler, veger og industri .
SA170330 | Regjeringen vil ha en grønnere og smartere industri
SA170330 Norsk industri må være best på grønn teknologi og nyskapende løsninger for å klare seg, ifølge regjeringens nye industrimelding.
SA170330 Geir Austigard, styreleder i Norsk Industri Rogaland, ser positivt på at Aker Solutions blar opp 212,5 millioner kroner og redder oljeserviceselskapet Reinertsen fra undergang.
SA170330 Geir Austigard i Norsk Industri Rogaland til Aftenbladet.
DB170330 Å gjøre norsk industri og næringsliv mer miljøvennlig vil være et av de viktigste punktene i regjeringens næringspolitikk, ut fra presentasjonen i dag.
DB170330 Jeg tror vi står foran en periode der vi vil se mer ny industri enn det vi trodde vi ville få for 20 år siden, da en trodde det ville bli mer design og den type ting, sa Erna Solberg da hun åpnet pressekonferansen.
DB170330 - Vi vil videreføre CO2-refusjonsordningen for kraftkrevende industri også etter 2020.
DB170330 - Og ikke minst går den teknologiske utviklingen i et rasende tempo og er i ferd med å endre norsk industri slik vi kjenner den.
DB170330 Uansett, med de målene EU nå forhandler rundt for de neste 13 årene, vil vi ikke få noen omstilling av norsk kvotepliktig sektor ( industri , offshore og luftfart ) før i 2030.
DA170330 Landets utslipp fra bruk av fossile brensler og industri er verdens femte største.
DA170330 Fylkesordføreren mener oppdrettsnæringen er en industri med et stort potensial.
AP170330 Landets utslipp fra bruk av fossile brensler og industri er verdens femte største.
AP170330 Resten går til utbygging av industri , energi, fiskeindustri, landbruk og telekommunikasjon.
AP170330 Regionens viktigste industri er olje, tømmer, titan, gull og basalt ( lavabergart ).
AP170330 Ordningen med at norsk industri får kompensert økte kraftkostnader på grunn av EUs klimapolitikken skal videreføres.
AP170330 Etablerer Prosess 21 for å redusere utslippene fra kraftkrevende industri , også kalt prosessindustri.
AA170330 Landets utslipp fra bruk av fossile brensler og industri er verdens femte største.
AA170330 | Regjeringen vil ha grønnere og smartere industri
AA170330 Kraftkrevende industri må fortsatt få C02-kompensasjon, og det må bli lettere for små bedrifter å få lån, sier regjeringen i den nye industrimeldingen.
AA170330 Hun sa også at regjeringen vil legge fram en strategi for grønn konkurransekraft, og at norsk industri skal være helt i front på grønne og bærekraftige løsninger.
AA170330 Blant tiltakene som regjeringen lekket torsdag, var en videreføring av CO2-kompensasjonsordningene for kraftkrevende industri også etter 2020, nye støtteordninger for oppstartsbedrifter og lettere tilgang for lån og kapital for små og mellomstore bedrifter.
AA170330 | Regjeringen vil ha en grønnere og smartere industri
AA170330 Norsk industri må være best på grønn teknologi og nyskapende løsninger for å klare seg, ifølge regjeringens nye industrimelding.
AA170330 Norsk industri må bli grønnere, smartere og mer nyskapende, slo statsminister Erna Solberg ( H ), fast da hun og næringsminister Monica Mæland ( H ) la fram hovedpunktene i regjeringens nye industrimelding i Herøya industripark i Porsgrunn torsdag.
AA170330 Norsk Industri er meget fornøyd og berømmer regjeringen for å komme med gode signaler om en helhetlig og god ramme for industripolitikken.
AA170330 Miljøorganisasjonen Zero roser regjeringen for ønsket om å trekke norsk industri i en grønn retning, men sier det er uklart hvilken utslippseffekt tiltakene vil ha. ( ©NTB ) ¶
AA170330 Men statsministeren mener norsk industri ligger svært godt an til å takle overgangen.
AA170330 Kraftkrevende industri skal også fortsatt få C02-kompensasjon etter 2020.
AA170330 - Det er store muligheter for norsk industri når digitalisering og teknologiutvikling blir stadig viktigere konkurransefortrinn.
VG170329 Industrimeldingen tar opp hvordan norsk industri må omstille, og regjeringen varsler at de vil ta opp muligheter og utfordringer med ny teknologi, roboter og grønn energi.
SA170329 DEBATT : Avansert biodrivstoff bør bli ett av flere nye økonomiske ben å stå på for norsk industri , og én av mange klimanyttige løsninger på vegen mot fornybarsamfunnet.
DN170329 I Norge er rundt 50 prosent av klimautslippene omfattet av EUs kvotesystem, som dekker industri , olje, kraftproduksjon og luftfart.
DN170329 Hensynet var norsk industri og arbeidsplasser.
DN170329 Men selv om svenskene har mye gjeld, er de samtidig mer formuende en noen gang med en bruttoformue på 18.000 milliarder svenske kroner, ifølge storbanken SEBs ferske sparebarometer, skriver Dagens Industri .
DB170329 I tillegg opplyser Industri Energi, Lederne og Safe at det legges opp til en ytterligere reduksjon på 212 årsverk.
DB170329 - I utgangspunktet ligger det til grunn en beslutning om å redusere i underkant av 500 årsverk i løpet av de neste tre årene, sier Per Steinar Stamnes i Industri Energi.
DA170329 I tillegg opplyser Industri Energi, Lederne og Safe at det legges opp til en ytterligere reduksjon på 212 årsverk.
DA170329 - I utgangspunktet ligger det til grunn en beslutning om å redusere i underkant av 500 årsverk i løpet av de neste tre årene, sier Per Steinar Stamnes i Industri Energi.
AP170329 Regionens viktigste industri er olje, tømmer, titanium, gull og basalt.
AP170329 Ifølge Per Steinar Stamnes i Industri Energi skal Statoil gjennomføre følgende kutt innen 2019 på oljeplattformer som nå er i drift : ¶ 70 personer innen forpleining ¶ 493 personer som jobber med drift og vedlikehold.
AA170329 I tillegg opplyser Industri Energi, Lederne og Safe at det legges opp til en ytterligere reduksjon på 212 årsverk.
AA170329 - I utgangspunktet ligger det til grunn en beslutning om å redusere i underkant av 500 årsverk i løpet av de neste tre årene, sier Per Steinar Stamnes i Industri Energi.
AA170329 I tillegg opplyser Industri Energi, Lederne og Safe at det legges opp til en ytterligere reduksjon på 212 årsverk.
AA170329 - I utgangspunktet ligger det til grunn en beslutning om å redusere i underkant av 500 årsverk i løpet av de neste tre årene, sier Per Steinar Stamnes i Industri Energi.
DN170328 Styreleder Hilde Merete Aasheim i Norsk Industri er redd aluminiumsproduksjon kan flytte til andre land uten CO2-beskatning.
DN170328 Stilling : Konserndirektør, Hydro og styreleder Norsk Industri
DN170328 Hva er det viktigste politikerne kan bidra med for å styrke norsk industri fremover ?
DN170328 Hun er også styreleder i Norsk Industri .
DN170328 Får « klassisk industri » som metall, mineraler og lignende mindre oppmerksomhet enn fortjent ?
DN170328 Fornybar vannkraft som energikilde og en unik teknologikompetanse gir norsk industri fortrinn.
DN170328 - Sannheten er at vår industri fornyer seg kontinuerlig, med avanserte produkter og nye produktområder som møter samfunnets behov.
DA170328 Bilindustrien er USAs nest mest forurensende industri , og Obamas derfor utslippskrav skulle gjelde fra 2022.
VG170327 Men det siste årets utvikling har vel vist at sannlighet helt uten hensyn til fakta bærer galt av sted, når presidenten i USA kan hevde at millioner av illegale velgere stemte på hans motkandidat eller at han er blitt ulovlig overvåket sin forgjenger, og en hel industri av « alternative medier » tar det for god fisk, selv når påstandene motbevises.
VG170327 I tillegg kommer økningen i dieseldrevet tungtransport og utslipp fra industri .
DN170326 Eksport og industri
DN170326 Av 101 navngitte eksperter fra norsk finansnæring, energisektor, industri og universiteter svarer 70 prosent at Oljefondet bør selge seg ned i fossil energi.
AP170326 Kanskje ikke så rart når veksten har uteblitt, industri forsvinner, ledigheten er skyhøy for ungdom og statsgjelden 132 % av BNP.
DB170325 Krafteksporten og kablene til utlandet er svært omdiskutert politisk, der motstanderne mener Norge burde beholde kraften selv, til gode for norsk kraftkrevende industri og norske forbrukere.
AP170325 Krafteksporten og kablene til utlandet er svært omdiskutert politisk, der motstanderne mener Norge burde beholde kraften selv, til gode for norsk kraftkrevende industri og norske forbrukere.
AA170325 Vi har også sterke miljøer innenfor industri og forskning, og vi har ansatte med høy kompetanse.
AA170325 Krafteksporten og kablene til utlandet er svært omdiskutert politisk, der motstanderne mener Norge burde beholde kraften selv, til gode for norsk kraftkrevende industri og norske forbrukere.
AA170325 Krafteksporten og kablene til utlandet er svært omdiskutert politisk, der motstanderne mener Norge burde beholde kraften selv, til gode for norsk kraftkrevende industri og norske forbrukere.
VG170324 - Jeg tror det er viktigere for Trump å fokusere på samfunn og industri , der kan det være mulig på få til tverrpolitisk enighet.
VG170324 - En ny storflyplass på Helgeland er det viktigste tiltaket for alle for å utvikle industri og sjømatnæring i regionen, sier Johansen.
SA170324 Forbundsleder i Industri Energi, Leif Sande mener at det er på tide at myndighetene rydder opp i forholdene for oljearbeidere på flebruksfartøy.
DN170324 Medlemmene kommer fra LO-forbundene Fellesforbundet, El- og IT-forbundet, Industri Energi, FLT og Handel og Kontor.
BT170324 MISTER GÅRDEN : Aud ( fremst ) og moren Astrid Sjøvold fikk beskjed i august om at gården deres skulle reguleres til industri og at det var planlagt et bossforbrenningsanlegg der.
AA170324 Medlemmene kommer fra LO-forbundene Fellesforbundet, El- og IT-forbundet, Industri Energi, FLT og Handel og Kontor.
DB170323 Det å jukse seg til opphold skal ikke være lett, men det finnes en hel illegal industri som hjelper deg til å kunne klare det - bare du betaler godt nok og er flink til å lyve.
DB170322 De næringene hvor flest jobber overtid er bygg og anlegg, industri , olje, bergverk, faglig vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, finansierings- og forsikringsvirksomhet, informasjon og kommunikasjon og engroshandel.
DA170322 Vi har sterke fagmiljøer, spesielt innen cyber- og informasjonssikkerhet, industri og landbruk, sier Hagen.
DB170321 I USA og Los Angeles er det en hel, bærekraftig industri , sier Borgli.
SA170320 Industri Energi-klubben i North Atalantic er blitt vant med nedbemanning.
BT170320 Når tradisjonelle arbeiderjobber og - identiteter forsvinner, for eksempel til sjøs og innen håndverk og industri , gjør dette gutter med praktiske anlegg eller ønske om manuelt yrke utsatt i skole- og yrkessammenheng.
DB170319 Han mener å kunne vise til en rekke tiltak som beviser at SV gjør mye for norsk industri .
DB170319 - Ingen har fremmet flere forslag og ingen har gitt mer støtte til den utviklinga norsk industri nå tar - en utvikling for å være en del av framtida, for å bli klimanøytral og framtidsrettet.
AP170319 * Sikre kraftkrevende industri gode langsiktige kraftkontrakter.
VG170318 Det er gode nyheter, for Stord, for Kværner, for norsk industri og for Norge.
SA170318 Et flertall i Kommunalstyret for byutvikling ( Kbu ) ville heller ikke den gang gi nybygget til Industri Energi i Kongsgata sitt godkjent-stempel.
SA170318 Der han har bakgrunn fra Norsk Folkehjelp og internasjonalt arbeid blant annet i Sør-Sudan, har Halse markert seg som talsmann for fagbevegelsen og norsk industri , ikke minst gjennom Arthur Svenssons stiftelse for faglige rettigheter.
DB170318 Solbakken sier også at SV har lett for å glemme behovene til norsk industri .
DB170318 Men så er jeg uenig med ham og LO i hva som er framtidsrettet industri .
DB170318 Fra talerstolen ga Solbakken også SV-ledelsen klar beskjed om at partiet står svakt blant ansatte i norsk industri , og ba SV ta grep for å forstå norske arbeidsfolk bedre.
DA170318 Leder for LO-forbundet Industri Energi, Leif Sande, er tydelig på hva han mener om Halse.
BT170318 Motkandidaten Andreas Halse ( 30 ) har markert seg som talsmann for fagbevegelsen og norsk industri .
AP170318 Handelsavtaler kan stå for fall, og bekymringen er stor for at USA vil begynne å sette opp barrierer for å beskytte innenlandsk industri mot konkurrenter i andre land.
AP170318 Der han har bakgrunn fra Norsk Folkehjelp og internasjonalt arbeid blant annet i Sør-Sudan, har Halse markert seg som talsmann for fagbevegelsen og norsk industri , ikke minst gjennom Arthur Svenssons stiftelse for faglige rettigheter.
AA170318 Handelsavtaler kan stå for fall, og bekymringen er stor for at USA vil begynne å sette opp barrierer for å beskytte innenlandsk industri mot konkurrenter i andre land.
SA170317 Nummer tre er at området må kunne tiltrekke seg relevant arbeidskraft, utdanne riktig kompetanse og være nært koblet opp mot kapital og industri .
FV170317 Etter budsjettforliket sa han at dette var « en fantastisk dag for alle som er opptatt av å få etablert ny grønn industri i Norge.
DN170317 Fremtidsrettede rammevilkår, herunder forutsigbarhet og langsiktig tenkning er sentralt for å muliggjøre investeringer og skape sysselsetting i en konkurranseutsatt og kapitalkrevende industri , skriver Lerøy i meldingen.
DN170317 Det er gledelig ikke bare for lisenspartnerne og Kværner, men for en hel industri som jobber hardt for at næringen skal fortsette å levere verdiskaping, samtidig med et sterkt fokus på helse, miljø og sikkerhet, sier Haugan.
DB170317 - Det er gledelig ikke bare for lisenspartnerne og Kværner, men for en hel industri som jobber hardt for at næringen skal fortsette å levere verdiskaping, samtidig med et sterkt fokus på helse, miljø og sikkerhet, påpeker han.
DA170317 Solfrid Lerbrekk, faglig ungdomsekretær i LO Rogaland og tillitsvalgt i Industri Energi ¶
DA170317 Maxime Marien, tidligere plasstillitsvalgt og medlem av studentutvalget i Industri Energi ¶
DA170317 Leder for LO-forbundet Industri Energi, Leif Sande, er tydelig på hva han mener om Halse.
DA170317 Ingen av de på lista representerer LO-forbund fra tradisjonell industri eller transportarbeid.
AA170317 Forskningsprosjektet Global Carbon Project anslo i november at utslippene fra fossile brensler og industri i 2016 ville bli på 0,2 prosent.
DN170316 Øvrige 50 prosent forbrukes av blant annet energisektoren, industri og landbruk, som er en betydelig vekstkompoment, ifølge økonomen.
DN170316 Det svenske elbilselskapet Uniti har fått med seg industrigiganten Siemens om å bygge en helautomatisk bilfabrikk i Skåne, skriver Dagens Industri Digital.
DN170316 Innføres det nye, særnorske utslippskrav for industrien, frykter hun at industri og utslipp flyttes til andre land.
DN170316 Det er først og fremst dette systemet som regulerer utslippene fra kvotepliktig sektor - som omfatter industri og oljenæring.
DB170316 . Staten må bidra til strategisk eierskap i en framtidsrettet industri .
DA170316 - Vi ser for oss at det fokuseres på utfasing av fossil oppvarming av bygg og industri , bymiljøavtaler med overgang til kollektivtrafikk, raskere innfasing av elbiler og krav til nullutslipp ved offentlige innkjøp, nevner Kaski.
BT170316 I en tid der oljebransjen sliter, er det helt avgjørende for Norge å styrke sin landbaserte industri .
AP170316 Turistorganisasjonen NYC & Company anslår at rundt 700.000 færre turister kommer til New York etter at Trump ble president og de nye innreisereglene kom, skriver svenske Dagens Industri .
AP170316 Turistorganisasjonen NYC & Company anslår at rundt 700.000 færre turister kommer til New York etter at Trump ble president og de nye innreisereglene kom, skriver svenske Dagens Industri .
AP170316 Turistorganisasjonen NYC & Company anslår at rundt 700.000 færre turister kommer til New York etter at Trump ble president og de nye innreisereglene kom, skriver svenske Dagens Industri .
AP170316 Innføres det nye, særnorske utslippskrav for industrien, frykter hun at industri og utslipp flyttes til andre land.
AP170316 Det er først og fremst dette systemet som regulerer utslippene fra kvotepliktig sektor - som omfatter industri og oljenæring.
VG170315 PS : Denne artikkelen er korrigert fordi Industri Energi i en tidligere artikkel var sitert på at prisen på strøm og nettleie kan bli 50 øre høyere enn nå.
VG170315 Leif Sande i LO-forbundet Industri Energi prøver å hindre en strømkabel til England, som han frykter vil gi forbrukerne prissjokk på strøm og omfattende industridød i Norge.
VG170315 - Fortrinnet for norsk industri har alltid vært at vi kan basere oss på rimelig elektrisk kraft.
VG170315 - De tallene Industri Energi kommer med om påvirkning fra denne kabelen på strømpris og nettleie, er helt feil.
VG170315 Industri Energi frykter også at økt eksport av strøm fra Norge vil være en ny og direkte konkurrent til norsk gass, som går til strømproduksjon i blant annet Storbritannia : ¶
VG170315 - Vi mener at Helgesen og regjeringen svikter i forhold til en av de viktigste klimatiltakene overfor vår industri : CO2-kompensasjonsordningen.
SA170315 Forbundsleder Leif Sande i Industri Energi ser ikke noen kompliserende faktorer for at oljearbeidere på flebruksfartøy skal omfattes av arbeidsmiljøloven.
SA170315 - Nå må politikerne ha is i magen og ikke la seg forføre av arbeidsgivere som vil spare penger, sier forbundsleder Leif Sande i Industri Energi.
BT170315 Hvordan kan vi mobilisere mer biomasse gjennom tiltak som økt skogplanting og frøforedling som gir trær som vokser raskere, og hva kan vi lære av Sverige og Finland om hvordan rammevilkårene bør utformes slik at også vi får milliardinvesteringer i fremtidens grønne industri .
VG170314 Dette er et godt og moderat oppgjør, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i NHOs største forbund, Norsk Industri .
VG170314 Det betyr at vi kan forsterke rammevilkårene for norsk konkurranseutsatt industri .
SA170314 Hvordan kan vi mobilisere mer biomasse gjennom tiltak som økt skogplanting og frøforedling som gir trær som vokser raskere, og hva kan vi lære av Sverige og Finland om hvordan rammevilkårene bør utformes slik at også vi får milliardinvesteringer i fremtidens grønne industri ?
DN170314 ¶ Hvis den svenske regjeringens siste forslag om økte bankavgifter blir vedtatt så er sannsynligheten « veldig, veldig stor » for at storbanken Nordea flytter sitt hovedkontor ut av Sverige, sier bankens konsernsjef Casper von Koskull i et intervju med Dagens Industri .
DN170314 Hvis den svenske regjeringens siste forslag om økte bankavgifter blir vedtatt så er sannsynligheten « veldig, veldig stor » for at storbanken Nordea flytter sitt hovedkontor ut av Sverige, sier bankens konsernsjef Casper von Koskull i et intervju med Dagens Industri .
DA170314 Det er en industri som aldri kan bli bærekraftig.
SA170313 Geir Austigard, styreleder i bransjeorganisasjonen Norsk Industri , mener det også kan letes etter olje og gass utenfor Jæren.
DN170313 - Bedre partner for ABAX enn Sinochem er vanskelig å finne når det gjelder å strekke de teknologiske grensene innen vår industri .
DN170313 Turistorganisasjonen NYC & Company anslår at rundt 700.000 færre turister kommer til byen etter at Trump ble president og de nye innreisereglene kom, skriver svenske Dagens Industri .
DB170313 Vi har aldri tatt til orde for tiltak som favoriserer egne borgere eller industri .
BT170313 Svaret er å se forbi oljesektoren og se det store behovet Norge har for ingeniører og teknologer i annen industri .
BT170313 Da kan vi styrke offentlig sektor og norsk industri .
AP170313 Generalsekretær Gudrun Litzenberger fastslår at det skiftet som nå skjer i kinesisk industri , « er unikt i robot-historien ».
AA170313 Turistorganisasjonen NYC & Company anslår at rundt 700.000 færre turister kommer til byen etter at Trump ble president og de nye innreisereglene kom, skriver svenske Dagens Industri .
DA170312 Fasader beholdes, men Industri Energi skal bygge stort i Kongsgata i Stavanger.
DA170312 Industri Energi bygger nytt.
DA170312 Dette er det viktig å vite : Det er en industri .
AP170312 Tradisjonell industri med rykende fabrikkpiper i Dongguan.
VG170311 november 2012 var han ufrivillig morsomt da han lanserte sin helt personlige og originale forklaring : Ideen om global oppvarming ble skapt av kineserne for å gjøre amerikansk industri ulønnsom.
BT170311 Vil Vestlandet bli verdensledende på en kraftkrevende industri som bortimot ikke har utslipp ?
BT170311 Konsekvensen har blitt fest innenfor havbruk og industri , og generelt en drahjelp fra eksportnæringene som vi ikke fikk på 1980-tallet.
AP170310 I dag er dette en enorm industri .
VG170309 Skogeierne har lykkes i å få fungere som rådgivere og pådrivere for å skape ny industri av norsk skog, som har gått gjennom kriser ettersom papiret har blitt digitalt.
VG170309 - Selv i et gjennomregulert land som Danmark, har dette blitt en industri .
DA170309 Den er plassert slik at den skal kunne fange opp den samlede luftforurensningen fra alle mulige kilder ( trafikk, oppvarming, bynær industri , naturlige kilder, etc. ).
BT170309 Men i Norge er det greit at norsk oljenæring og industri bidrar til å løfte de samlede norske utslippene, ifølge Tina Bru.
BT170309 De samlede utslippene fra kvotepliktig sektor i EU og EFTA må gå ned - herunder industri og energiproduksjon.
AA170309 Silisiumet går til kjemisk industri , som produserer silikon eller polysilikon, som brukes i blant annet i solceller, datamaskiner og telefoner.
SA170308 I Stokkastø er det seks eneboliger med til sammen fem barn under skolepliktig alder, ellers består nabolaget av industri .
DN170308 Siden begge forutsetningene for tiden er på plass, mener Bru det er akseptabelt at norsk oljenæring og industri bidrar til å løfte de samlede norske utslippene.
DN170308 I tillegg håper regjeringen å få på plass en klimaavtale med EU med et felles utslippsmål for industri , energi og resten av kvotepliktig sektor.
DN170308 Her inngår industri og energiproduksjon.
SA170307 Fagforbundet Industri Energi organiserer mange av de ansatte innenfor olje- og gassektoren.
DN170307 Det er fortsatt nedgang i oljerelatert industri , men det negative draget fra industrien er blitt mindre.
DN170307 Om man regner sammen utvinning, bergverk, industri og kraft sammen tilsvarer månedsendringen frem til januar 2017 en oppgang på 3,4 prosent, og tremånedersendringen en oppgang på 4,6 prosent.
DN170307 Næringsmiddelindustrien og næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro mest til den totale økningen.
DB170307 - Her har de prøvd å lage en hjemmelaget burger, men man kjenner at det er industri .
DB170307 OM OFFENTLIFGE INNKJØP : Stein Lier Hansen, Norsk Industri og Kristin Skogen Lund.
DB170307 NHO og Norsk Industri mener at kvalitet må vektlegges langt høyere.
DB170307 NHO og Norsk Industri har bevisst unngått å hausse opp situasjonen i media.
DA170307 I tiår har diktatorene brukt Israel som unnskylding for å unngå politiske reformer, noe som igjen har begrenset det offentlige rom og produsert heller magre resultat i både industri og lokal forskning.
BT170307 Fagforbundet Industri Energi organiserer mange av de ansatte innenfor olje- og gassektoren.
BT170307 Fagforbundet Industri Energi organiserer mange av de ansatte innenfor olje- og gassektoren.
AP170307 Fagforbundet Industri Energi organiserer mange av de ansatte innenfor olje- og gassektoren.
AA170307 Når hele driften inkluderes, med Rema 1000 Danmark, distribusjon og datterselskap i industri , ender driftsresultatet i Rema 1000 på 2,2 milliarder kroner mot 1,9 milliarder kroner i 2015.
VG170306 Det handler om noe som etter hvert har vokst frem som en industri og som har blitt en nasjonal utfordring, avslutter hun.
SA170306 Bybakgrunnsstasjonene, som Våland er et eksempel på, skal derimot stå slik at de fanger opp den samlede luftforurensningen fra alle mulige kilder ( trafikk, oppvarming, bynær industri , naturlige kilder, etc. ).
FV170306 Produserer elektronikk og relaterte tjenester for bransjene Forsvar/Luftfart, Energi/Telekom, Industri , Medisinsk utstyr og Offshore/Marine.
DN170306 OECD, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, merker seg også at norsk industri er konsentrert i sektorer hvor det forekommer lite forskning og utvikling.
DN170306 Juryformann Håkan Matson fra svenske Dagens Industri sa dette om vinneren : ¶
DN170306 Hensynet til konkurranseutsatt industri er en viktig faktor for arbeidsgiversiden. ( ©NTB ) ¶
DB170306 Inne hos advokatfirmaet Vinge, et av Sveriges største, ligger avisen Dagens Industri .
AA170306 NHO har på sin side anmodet om et " ytterst moderat " oppgjør på under 2,5 prosent, ikke minst av hensyn til konkurranseutsatt industri .
AA170306 Høyre står nå alene igjen sammen med Fremskrittspartiet som de eneste partiene som støtter fullt opp om landets viktigste industri .
VG170305 Vi har gjort mye for at utslippene skal ned, uten at man har måttet sette norsk industri på spill.
DA170304 Henriksen legger vekt på at CO2-kompensasjonsordningen er viktig for norsk industri .
SA170303 Gjenvinningsbedriften Ecofiber Recycling i Jåttåvågen i Stavanger gjenvinner glassfiberavfall fra industri og private.
DN170303 Senere ble selskapet videresolgt fra investeringsfondet Industri Kapital til oppkjøpsfondet Nordic Capital i 2012.
DA170303 Skal norsk industri henge med, må de få ned utslippene nå, mener Vidar Helgesen.
DA170303 Norsk industri kommer fortsatt til å måtte fortsette å akselerere utviklingen mot lavere utslipp med lavutslippsteknologi.
DA170303 Kvotepliktig sektor, som industri og olje, sto bak 51,8 prosent av det samla norske CO2-utslippet i 2015.
DA170303 En innstramning i det europeiske kvotemarkedet vil med andre ord påvirke norsk industri i stor grad.
DA170303 Dyrere for norsk industri
DA170303 Det er helt åpenbart at det ikke er noe poeng at arbeidsplasser og kraftkrevende industri skal flytte til land som har kullkraft istedenfor vannkraft.
DA170303 Det betyr at vi må kutte utslippene i industri i Europa, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ), som var til stede i Brussel under ministermøtet tirsdag.
DA170303 - Dette betyr at norsk industri må fortsette den lavutslippsutviklingen som norsk industri har vært god på.
DA170303 - Dette betyr at norsk industri må fortsette den lavutslippsutviklingen som norsk industri har vært god på.
AP170303 Norsk industri vil ikke ha det.
AA170303 Vi ser også at det så langt i år har vært god stillingstilgang, og da spesielt innenfor bygg og anlegg og industri .
AA170303 Innen bygg og anlegg og industri faller den mest, og over 20 prosent.
AA170303 Arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag går mest ned innen bygg og anlegg og industri , og var ned over 20 prosent ved utgangen av februar i år sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.
SA170302 Et proteksjonistisk tiltak er å gi ordninger som favoriser egne borgere eller industri .
DN170302 Mange av selskapene innenfor stålproduksjon, gruvevirksomhet og annen tradisjonell industri er offentlige eide - og nedlastet med gjeld.
SA170301 Vi kan tiltrekke oss fabrikker og industri som vil utvikle og produsere grønt, smart og trygt.
SA170301 Vi kan eksportere kompetanse og produkter, og vi kan tiltrekke oss fabrikker og industri som vil utvikle og produsere grønt, smart og trygt.
SA170301 Vi kan tiltrekke oss fabrikker og industri som vil utvikle og produsere grønt, smart og trygt.
SA170301 Vi kan eksportere kompetanse og produkter, og vi kan tiltrekke oss fabrikker og industri som vil utvikle og produsere grønt, smart og trygt.
DN170301 | Farten øker i norsk industri
DN170301 Med unntak av en liten strafferunde i november, har aktiviteten i norsk industri økt i ni måneder på rad.
BT170301 Da Odda fikk kraftkrevende industri , var kravet om sykehus i nærheten del av konsesjonsvilkårene.
AP170301 Men det eneste konkrete lyspunktet Skogen Lund og lederen for Norsk Industri , Stein Lier-Hansen kunne presentere, var utsikter til et oppsving i oljesektoren to år frem i tid.
AA170301 Økt boligbygging og eksport, flere investeringer i tradisjonell industri og mer aktivitet innen reiseliv vil bidra til å redusere ledigheten i 2017, tror Nav.
DN170228 - Vi ser fortsatt fremgang i mer sentrale kjernemarkeder som bank og finans, restruktureringer, fusjoner og oppkjøp, samt industri , sier Kaada.
DB170228 | Enighet om Nasjonal transportplan - avtalen presenteres torsdag ¶ ¶ INDUSTRI : Pengene strømmet inn i Aker i fjor.
DB170228 65 prosent var relatert til olje- og gassektoren, 16 prosent i maritim industri og kontanter og likvide fondsplasseringer utgjorde 11 prosent.
DB170228 En undersøkelse fra Matvett viser at du og jeg årlig kaster 217.000 tonn, totalt med industri og handel kaster vi 355 000 med fullt spiselig mat.
AP170228 | Oljefondet er snart like viktig som hele norsk industri
AP170228 | Oljefondet er snart like viktig som hele norsk industri
AP170228 Sunde, direktør i Norsk Industri , sier at lønnsveksten i Kina har vært spesielt tydelig det siste året.
AP170228 Dermed har vi både i Norge og i andre vestlige land hentet hjem industri som en gang i tiden ble satt ut, sier Sunde, som er mer optimistisk på Norge sine vegne enn professor Mehlum.
DN170227 De burde bruke kapasiteten på industri , særlig hvis man tror på fortsatt moderat oljepris og lav kronekurs.
DB170227 Sammen har de i begeistring og fagkunnskap plukket bilder gjennom 150 år som sosialt, kulturelt og ikke minst gjennom arkitektur og industri forteller Akerselvas historie.
AA170227 De burde bruke kapasiteten på industri , særlig hvis man tror på fortsatt moderat oljepris og lav kronekurs. ( ©NTB ) ¶
AA170227 Her ble byens eldste industri , teglverket etablert på 1200-tallet, her lå byens første skipsverft og Fabriken ved Nidelven, som bygde det første damplokomotivet.
DA170226 Arbeiderpartiet vil satse der Vestlandet er best : Sjømat, havrommet, kraftkrevende industri , olje og gass, fornybar energi og reiseliv.
AP170226 februar skriver at barnløse sitt ønske om barn er « en buffer mot kritikk av kommersielle aktører og en mektig industri ».
DA170225 Kommunen har noen av fylkets smarteste bedrifter i Comrod og Electrocompaniet i tillegg til en ¶ betydelig industri , og det er liten tvil om at siddispolitikerne kan ha en hel del å lære av strandpolitikerne om nærings-politikk og næringsutvikling.
DA170225 Natur og industri
DB170224 « NHO og Norsk Industri har bevisst unngått å hause opp situasjonen i media.
DB170224 For oss har det vært viktig å gi kommunen ro til å kunne gjenopprette en fungerende avfallsinnsamling, slik Oslo har hatt siden 1992, da denne tjenesten ble konkurranseutsatt for første gang », heter det i et innlegg signert NHO-leder Kristin Skogen Lund og Stein Lier Hansen i Norsk Industri .
AA170224 Fra venstre Fellesforbundets leder Jørn Eggum, riksmekler Nils Dalseide, mekler Kine Steinsvik og Stein Lier-Hansen i Norsk Industri .
AA170224 Det er forunderlig at lederen i arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri , Stein Lier-Hansen, mener at arbeidstakerne bør være forberedt på å tape kjøpekraft også i år.
SA170223 For Industri Energi handler dette først og fremst om arbeidsmiljøvilkårene til oljearbeiderne.
DB170223 Ser vi på hele Norge anslår bedriftene at de samlede investeringene innenfor olje og gass, industri , bergverksdrift og kraftforsyning vil øke i 2017, sammenlignet med anslag gitt i forrige måling.
DB170223 Samlede investeringer innenfor olje og gass, industri , bergverksdrift og kraftforsyning i 2016 beløp seg til 213,4 milliarder kroner, som er 2,5 prosent lavere enn anslått i forrige undersøkelse.
DB170223 Nedgangen ble dempet av høyere investeringer innenfor industri og kraftforsyning, som økte med henholdsvis 17,4 og 13,4 prosent fra 2015 til 2016.
DB170223 Anslagene øker innenfor industri , kraftforsyning og olje- og gassvirksomhet, melder SSB, og målt i løpende verdi anslås samlede investeringene for 2017 nå til 205 milliarder kroner, noe som er 4,1 prosent høyere enn anslaget gitt i forrige kvartal.
BT170223 Så må det også spørres hva som trekker til seg flest turister - olje og industri eller natur og harmoni.
AA170223 Virksomhetene anslår høyere samlede investeringer for 2017 innenfor olje og gass, industri , bergverksdrift og kraftforsyning enn i forrige kvartal, viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170223 Investeringsnedgangen i norsk industri er i ferd med å flate ut.
AA170223 Den ventede nedgangen i 2017 skyldes hovedsakelig krisen innen olje- og gassvirksomheten, mens investeringene innen øvrig industri , spesielt innen kraftforsyning, øker vesentlig.
VG170222 I går sa imidlertid Stein Lier-Hansen i Norsk Industri til VG at vår konkurranseevne fortsatt er betydelig dårligere enn våre handelspartnere, og at dette må gjenspeile seg i årets lønnsoppgjør.
SA170222 Ommund Stokka i Industri Energi inviterte Petroleumstilsynet til å se på arbeidskontraktene for ansatte på flerbruksfartøyet.
DN170222 Michael Wolf måtte i februar 2016 gå av som toppsjef i Swedbank etter at Dagens Industri avslørte uheldige koblinger mellom bankledelsen i ulike eiendomskjøp og mistanke om innsidehandel.
VG170221 Ofte er det Lier-Hansens Norsk Industri og LOs Fellesforbundet som leder an i forhandlingene, men det er som regel i hovedoppgjørene, hvor det er de såkalte frontfagene i industrien som skal legge rammene for oppgjøret, slik som skjedde i fjor.
VG170221 Men hos motparten, i NHOs største forening, Norsk Industri , er meldingen klar : ¶
VG170221 Leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri sier fjorårets oppgjør, hvor de fleste tapte reallønn, derfor bør gjentas i år.
VG170221 KUTT : Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri argumenterer for at du må tåle ett år til med reallønnsnedgang.
VG170221 Det er gledelig, men gapet viser at det er en utvikling som vår industri er avhengig av at fortsetter.
VG170221 Det er best for norsk industri med reallønnsnedgang også i år.
DN170221 Omsetningen i norsk industri falt med 7,5 prosent fra 2015 til i fjor og særlig eksportmarkedet trakk omsetningen ned, viser SSB-tall.
DN170221 Nedgangen for leverandørindustrien fra 2015 til 2016 var på hele 23 prosent, mens øvrig industri var om lag uendret i samme periode.
DN170221 Fra 2015 til 2016 gikk industriomsetningen ned fra 818 milliarder kroner til 757 milliarder kroner, ifølge statistikken for omsetning i olje og gass, industri , bergverk og kraftforsyning.
DA170221 Tidligere i år sa administrerende direktør i Norsk Industri , Stein Lier Hansen, at også årets oppgjør måtte bli et såkalt nulloppgjør.
BT170221 Mens LO skjerper tonen, sier leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri til VG at norske arbeidstakere bør være forberedt på å tape reallønn i år også.
BT170221 Regjeringen har tidligere anslått et betydelig potensial med mangedobling av omsetningen fra fiskeri, havbruk og ny marin industri innen 2050.
BT170221 I tillegg er det i Bergen og omland et stort mangfold av fiskeribedrifter og olje-, gass- og marin industri som gir milliarder i eksportinntekter.
AA170221 Omsetningen i norsk industri falt med 7,5 prosent fra 2015 til i fjor og særlig eksportmarkedet trakk omsetningen ned, viser SSB-tall.
AA170221 Nedgangen for leverandørindustrien fra 2015 til 2016 var på hele 23 prosent, mens øvrig industri var om lag uendret i samme periode. ( ©NTB ) ¶
AA170221 Fra 2015 til 2016 gikk industriomsetningen ned fra 818 milliarder kroner til 757 milliarder kroner, ifølge statistikken for omsetning i olje og gass, industri , bergverk og kraftforsyning.
AA170221 « Et aldri så lite skråblikk på hva man kan oppleve som lærling », kalte Norsk industri videoen, før den ble slettet.
AA170221 Også Norsk industri tar selvkritikk etter publiseringen av videoen.
AA170221 Mens Adresseavisen jobbet med saken tirsdag morgen, ble den fjernet både fra Gnizt, Nelfo og Norsk industri sine Facebook-sider.
AA170221 Det var rett og slett jeg som synes den var morsom, men jeg ser at det var en bomtur, sier Cathrine Westlie Eidal, kommunikasjonssjef ved Norsk Industri .
AA170221 Både Nelfo og bransjeforeningen Norsk industri delte videoen som ble lagt ut i helgen.
AA170221 - Hadde noen laget en film om frisørfaget, og fremstilt yrket som at du automatisk får ligge med kundene dine, hadde ikke andre fag som er kvinnedominert delt filmen slik Norsk industri har gjort her.
SA170220 Mellom maritim sektor og serviceindustrien, for fisk og havbruk, for kraftkrevende industri og prosessindustrien, og for reiseliv og turisme.
SA170220 Norsk industri vil ikke ha det.
SA170220 Ommund Stokka i Industri Energi vil ha oljearbeidere på fartøy inn i arbeidsmiljøloven.
SA170220 Det er viljen det skorter på, mener fagforeningene i olja, Safe og Industri Energi.
BT170220 Konkurransekraften i norsk industri er i bedring, viser rapporten.
BT170220 En gjennomsnittlig timelønn i norsk industri ligger nå rundt 32 prosent høyere enn et handelsvektet gjennomsnitt hos våre handelspartnerne.
BT170220 Genene, teknikkene, språket, og kunnskapen er i stadig endring og videreutvikling av bønder i samarbeid med rådgiving, ingeniører, industri , og vitenskap.
AP170220 ) fra arbeidsgiveren Norsk Industri og Jørn Eggum fra Fellesforbundet så fornøyd på hverandre etter lønnsoppgjøret 2016.
AP170220 ) fra arbeidsgiveren Norsk Industri og Jørn Eggum fra Fellesforbundet så fornøyd på hverandre etter lønnsoppgjøret 2016.
AA170220 Konkurransekraften i norsk industri er i bedring, viser rapporten.
AA170220 En gjennomsnittlig timelønn i norsk industri ligger nå rundt 32 prosent høyere enn et handelsvektet gjennomsnitt hos våre handelspartnerne.
AA170220 Konkurransekraften i norsk industri er i bedring, viser rapporten.
AA170220 En gjennomsnittlig timelønn i norsk industri ligger nå rundt 32 prosent høyere enn et handelsvektet gjennomsnitt hos våre handelspartnerne.
AA170220 Utslagene i lønnsveksten skyldes blant annet at mange høytlønnede i oljesektoren og tilstøtende industri har mistet jobben.
AA170220 Tross oljenedturen er konkurransekraften i norsk industri i bedring, og det er tegn på at vi nærmer oss en konjunkturbunn, ifølge Cappelen.
AA170220 En gjennomsnittlig timelønn i norsk industri ligger nå rundt 32 prosent høyere enn et handelsvektet gjennomsnitt hos våre handelspartnerne, noe som er 3 prosentpoeng mindre enn året før.
AP170219 Norsk industri vil ikke ha det.
AP170219 Direktør Knut Sunde i næringsorganisasjonen Norsk Industri snakker med Aftenposten i en konferansepause.
AP170219 Tradisjonell norsk offshore industri kan risikere å bli sittende igjen med utdatert teknologi og produkter hvis det ikke nå aggressivt investeres i industrier og produkter som kan undergrave og utkonkurrere vår egen posisjon som oljenasjon, skriver Kjartan Slette.
AP170219 Christensen undrer seg over hvordan bedrifter som er ledende i sin industri feiler, selv om de kontinuerlig investerer i innovasjon.
AP170219 ( Kortversjonen finner du online her ) Bokens budskap fikk næringslivet til å stoppe opp og høre etter : Disrupsjon dreper de etablerte og ledende bedriftene i en gitt industri , selv om disse « gjør alt rett ».
VG170218 Le Pen vil praktisere « intelligent proteksjonisme », gjenoppbygge tapt industri og gjeninnføre franske franc.
SA170218 Samtidig har Industri Energi lansert en kampanje for at det de kaller « flerbruksfartøy » skal underlegges norsk arbeidsmiljølov.
SA170218 Grunnløs påstand ¶ Industri Energi har på sin side lansert en kampanje der de hevder at det hersker « lovløse tilstander » for det de kaller « flerbruksfartøyer » på norsk sokkel.
DB170218 Trump lovet også miljøvennlig industri .
SA170217 En hel industri kan bli utflagget hvis ikke politikerne gjør noe med loven som beskytter 70 styrtrike rederfamilier, sier Egil Magne Haugstad i Pelagia.
DN170217 - USA har vært fanebærer for frihandel, mens en del land i større grad har forsøkt å beskytte egen industri .
DN170216 Bryllup er stor industri i India, og rundt ti millioner par smies i hymens lenker hvert eneste år.
DB170216 Bakeriet eies av Coop Norge Industri .
BT170216 Da Odda fikk kraftkrevende industri , var kravet om sykehus i nærheten del av konsesjonsvilkårene.
SA170215 Truer nåværende industri
DB170215 Her har vi kastet bort milliarder av kroner som kunne vært brukt på å utvikle fornybare og miljøvennlige løsninger for norsk industri .
AA170215 Her vokser unger opp, her skaper vi industri og jobber.
VG170214 Kontrakten er så stor for norsk industri at statsminister Erna Solberg ( H ) stilte opp på pressekonferansen hvor den politiske avtalen ble presentert mandag ettermiddag.
DN170214 I dag er det regulert til industri , men vi har sterk tro på at det vil bli en kombinasjon av bolig og næring der.
DA170214 Bama selger sine produkter til dagligvareforretninger, i tillegg til industri , hotell og restauranter.
VG170213 Både Sverige og Danmark har legemiddelindustri og annen industri som bidrar stort til forskning.
SA170213 Også her ligger det kontrakter for norsk industri i milliardklassen i årene framover, sier Søreide.
BT170213 Også her ligger det kontrakter for norsk industri i milliardklassen i årene framover, sier Søreide.
AA170213 Også her ligger det kontrakter for norsk industri i milliardklassen i årene framover, sier Søreide.
DB170211 Samtidig er landbruk USAs største industri .
DB170211 Landbruk er stor-industri i USA, og som annen industri i verdens største økonomi, er det trange tider.
DB170211 Derfor håper storbonden Jeff Marchini at forretningsmannen Trump vil innse at masse-deporteringen han foreslår, også vil ramme amerikansk industri .
DN170210 Kinas industri gir amerikanske forbrukere varer til lavere pris enn om de var blitt produsert i USA.
DB170210 Produsentprisindeksen for olje og gass, industri , bergverk og kraftforsyning ( PPI ) steg 0,3 prosent fra desember til januar.
DB170210 ¶ Åge Korsvold må innse at det ikke er lett å drive industri i Afrika.
DB170210 - Altså, det er krevende å lede og drive industri i Afrika.
VG170209 Norsk Industri varsler i sin konjunkturrapport beskjeden økonomisk vekst, og en nedgang i sysselsettingen.
DN170209 Tallene viser også en svak produksjonsøkning i industri og bergverk i fjerde kvartal, der veksten har vært negativ siden tredje kvartal 2014.
DN170209 Størst var økningen for farmasøytisk industri og elektronikkindustri.
DN170209 For 2016 som helhet falt bruttoproduktet i industri og bergverk med 4,5 prosent sammenlignet med året før.
DN170209 - I lengden vil ikke Opec-avtalen redde oljemarkedet med høye priser fordi USA vil spise opp Opecs kutt, sa råvarestrateg Martin Jansson i Handelsbanken til Dagens Industri tirsdag.
DB170209 Her har det største forbundet i LO, Fagforbundet, samt NTL og Handel og Kontor sagt nei til konsekvensutredning, mens forbundene i privat sektor med Fellesforbundet og Energi Industri i spissen, vil ha konsekvensutredning.
DN170208 Venezuela har mast om denne avtalen i to år, men så hjelper de ikke til med å bære byrden, sier Martin Jansson til Dagens Industri .
DN170208 Men nå trues prisoppgangen av at stadig flere amerikanske oljerigger settes i arbeid, noe som kan gjøre det vanskelig for Opec å forlenge sin avtale, med prisras som sannsynlig konsekvens, skriver Dagens Industri .
DN170208 I lengden vil ikke Opec-avtalen redde oljemarkedet med høye priser fordi USA vil spise opp Opecs kutt, sier Jansson til Dagens Industri .
DB170208 Også finnes det en industri bak, som vil selge.
SA170207 I Sør-Norge kommer mesteparten av plasten fra landaktivitet i husholdninger, industri og landbruket, mens i Nord-Norge og på Svalbard stammer mesteparten fra fiskerivirksomhet og skipsaktivitet ( Norsk Polarinstitutt, januar 2016 ).
SA170207 Helst vil Jonas Skrettingland ha industri her til Skoga i Sirevåg.
DN170207 Innen it, telekom og industri har de amerikanske selskapene en høyere kvinneandel enn de norske.
DA170207 Kraftkrevende industri skal sikres billig strøm også etter 2020.
DA170207 Høyres energipolitiske talsmann Odd Henriksen sier partiet vil legge til rette for kraftkrevende industri også etter 2020, men lover ikke at subsidiene vil bestå.
DA170207 - Vi må utnytte det handlingsrommet som finnes og sikre at Norge forblir en attraktiv vertsnasjon for kraftkrevende industri .
BT170207 Det burde Stein Lier Hansen i NHOs Norsk Industri interessere seg for.
BT170207 At Norsk Industri ikke gjør det, er uforståelig.
AA170207 I tillegg kritiserer han attføringsbedriftene og skriver : « Noe er feil når det har vokst frem en egen industri som kalles « Attføringsbedrifter ».
AA170207 Angriper attføringsbedriftene : Bjarne Brøndbo skriver i et innlegg at noe er feil når det har vokst frem en egen industri som kalles « Attføringsbedrifter ».
AA170207 Høyres energipolitiske talsmann Odd Henriksen sier partiet vil legge til rette for kraftkrevende industri også etter 2020, men lover ikke at subsidiene vil bestå.
AA170207 - Vi må utnytte det handlingsrommet som finnes og sikre at Norge forblir en attraktiv vertsnasjon for kraftkrevende industri .
AA170207 Hvorfor har det vokst fram en egen industri av « attføringsbedrifter » ?
VG170206 Kvinnelige regissører som Elizabeth Banks bak « Pitch Perfect 2 » og Sam Taylor-Johnson bak « Fifthy Shades of Greys » fikk høye salgstall i 2015, men deres suksess er av det sjeldne slaget i en industri dominert av menn.
VG170206 Selv om jeg jobber tett med noen av disse selskapene nå og da, vil jeg komme med følgende påstand : Noe er feil når det har vokst frem en egen industri som kalles « Attføringsbedrifter ».
DN170206 Sunde i Norsk Industri ser ingen grunn til å juble over tallene.
DN170206 Sunde i Norsk Industri .
DN170206 Stilling : Direktør i Norsk Industri
DN170206 Direktør Knut Sunde i bransjeorganisasjonen Norsk Industri jubler ikke over månedstallene. 1.
DN170206 Økt aktivitet innen bygg og industri sørger for vekst for bemanningsbransjen for første gang siden 2012.
DN170206 Løftes av bygg og industri
DN170206 Hovedårsaken er solid vekst innen de store bransjeområdene bygg& anlegg og industri .
DN170206 Utvinning, bergverk, industri og kraft i Norge falt med 2,7 prosent i desember i fjor sammenlignet med måneden før.
DN170206 Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri hadde også et fall i fjerde kvartal grunnet vedlikeholdsstans hos noen toneangivende produsenter.
AA170206 Ser man samlet på omsetningen innen industri , utvinning- og utvinningstjenester, bergverksdrift og kraftforsyning, gikk den opp 3,7 prosent i 2016.
AA170206 Omsetningen i norsk industri gikk ned 7,2 prosent i løpet av fjoråret, viser ferske SSB-tall.
AA170206 Innen næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri var omsetningen 14,8 prosent lavere enn året før, ifølge Statistisk sentralbyrås kalenderjusterte tall.
AA170206 Selv om jeg jobber tett med noen av disse selskapene nå og da, vil jeg komme med følgende påstand : Noe er feil når det har vokst frem en egen industri som kalles « Attføringsbedrifter ».
DB170205 - Canada frykter dyrere eksport til USA, fordi Trump ønsker å beskytte amerikansk industri og reforhandle frihandelsavtalen NAFTA med Canada og Mexico, skriver Mjelde i en epost til Dagbladet.
DB170205 Det er en hel industri rundt salg og tvangsekteskap av barn, hovedsakelig til eldre turister, skriver CNN.
AP170205 Offentlige skal være partner og stille krav til norsk industri som skal bli verdensledende innen bærekraft.
AP170205 Det siste og tredje er klima der vi ikke minst må klare å få til mer grønn og bærekraftig industri .
AP170205 Offentlige skal være partner og stille krav til norsk industri som skal bli verdensledende innen bærekraft.
AP170205 Det siste og tredje er klima der vi ikke minst må klare å få til mer grønn og bærekraftig industri .
BT170204 STREIKET : Seks tusen arbeidere fra BMV og annen industri i Bergen gikk til streik i mars 1974, mot priser, avgifter og skatter.
AP170204 Selvhjelpsbølgen har tatt oss for lenge siden : Det går an å snakke om en hel industri av mer eller mindre kvalifiserte veiledere som skriver bøker og arrangerer kurs i ting som « aldri spis karbohydrater ! », eller « drikk grønnkål som juice ! » eller « hva gjør du om du er høysensitiv ? » eller « rydd ! ».
AP170204 Samlaget ¶ Industri av selvhjelpsbøker ¶
VG170203 Sikrer norsk industri
VG170203 Og ikke minst at norsk industri skulle bli involvert.
VG170203 Målet er at avtalen skal sikre oppdrag til norsk industri til en verdi som tilsvarer anskaffelsesverdien, opplyste hun.
DB170203 Felles eierskap til vannkrafta har lagt grunnlaget for arbeidsplasser i Norge gjennom bevisste valg for å bruke denne ressursen til å bygge industri .
BT170203 Målet er at avtalen skal sikre oppdrag til norsk industri til en verdi som tilsvarer anskaffelsesverdien, opplyste hun.
VG170202 Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri i NHO sier det er helt uaktuelt å være med på krav på tretallet.
VG170202 - Vår industri tåler ikke særnorske tillegg.
DN170202 Facebook, Microsoft, Google og Amazon er med, samt selskaper innen finans, industri , energi og forbruksvarer.
DB170202 Russland utgjør en økt trussel mot Norge, og utsatte mål er militære installasjoner, kritisk infrastruktur, teknologisk forskning og industri og ikke minst ; Norske politikere og andre beslutningstakere.
DN170201 Redusert aktivitet innen maskin- og transportindustrien bidrar for eksempel til å trekke snittet for industri ned.
DN170131 « Flere av de største medlemmene i Norsk Industri har dels vært usikre på utviklingen i år, dels vegret seg for å sette prognoser på trykk i undersøkelsen.
DN170131 Sunde i bransjeorganisasjonen Norsk Industri om årets utsikter for norske industribedrifter.
DN170131 Sunde i Norsk Industri presenterer Norsk Industri sin Konjunkturrapport tirsdag.
DN170131 Sunde i Norsk Industri presenterer Norsk Industri sin Konjunkturrapport tirsdag.
DN170131 Norsk industri spår moderat vekst for norske industribedrifter i år.
DN170131 Norsk Industri peker også på at det ligger muligheter for norsk offshorenæring dersom vestlige sanksjoner mot Russland etter hvert oppheves.
DN170131 Han understreker at det fremdeles er stor forskjell mellom oljerelaterte bedrifter og annen industri .
DN170131 For annen industri , som blant annet prosessindustri og produsenter av konsumvarer, venter organisasjonen omsetningsøkning i år og som vil sørge for at omsetningen samlet sett utvikler seg i moderat positiv retning.
DN170130 Statistisk sentralbyrås konjunkturbarometer viser produksjonsnedgang i norsk industri .
DN170130 - Utsiktene for norsk industri er ikke veldig gode, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea.
DN170130 Med andre ord er det ikke Norsk Industri og Fellesforbundet som innleder lønnsoppgjøret i år, men LO og NHO som forhandler på vegne av alle sine medlemmer.
DB170130 Hvis nyere psykiatriske legemidler er så gode som farmasøytisk industri og psykiatere vil ha oss til å tro, hvordan kan det ha seg at psykiske lidelser har eksplodert i samme tidsrom som disse nye legemidlene har vært på markedet ?
DB170130 Farmasøytisk industri og enkelte ekspertmiljøer har opp gjennom fokusert sterkt på biologiske målinger og medikamentbruk.
DB170130 Det er fullt mulig å kutte utslipp gjennom knallharde nasjonale reguleringer som skyver industri og arbeidsplasser ut av landet, men det redder verken klimaet eller sikrer bærekraftig vekst og utvikling i det norske velferdssamfunnet.
AP170128 Og særlig i Beijing og de øvrige større byene, der utslipp fra industri og trafikk ofte gjør utemiljøet helsefarlig, er det åpenbart positivt om flere velger å gå tilbake til den transport for egen kraft som kineserne tidligere var verdensberømte for.
DN170127 Dette er en stor industri som vokser raskt.
DN170127 Han forklarte hva som har skjedd, og da kom det frem at han har fulgt alle regler, sier Strandberg til avisen Dagens Industri ( DI ), som var først ute med nyheten.
DN170127 Deutsche Bank anbefaler investeringer innenfor finans, energi og industri i Kina i hanens år.
SA170126 Men politikere kan likevel gjøre vedtak og ta initiativer som er med å dra oss i riktig retning, og det minste vi kan forvente er at sentrale politikere ikke ødelegger mulighetene våre, for å skape nye arbeidsplasser i vår desidert viktigste industri .
SA170126 Etter denne hendelsen ble det gjennomført en stor dugnad der myndigheter, industri og fagforeninger gikk sammen om å utvikle en tryggere offshore-virksomhet.
BT170126 Det er nesten blitt en vane, og da er det jo litt synd at man ikke tenkte på dette da kontrakten ble tildelt, sier bransjesjef Lars Gørvell-Dahl i Norsk Industri til fagbladet.
AP170126 - Jeg ser egentlig forutsetninger for å kunne fordype samarbeidet på i prinsippet alle områder, bortsett fra enkelte velferdsspørsmål der vi og Moderaterna har ulike syn, sier SDs parlamentariske leder Mattias Karlsson til Dagens Industri .
AP170125 Det er spesielt tre handlinger som fremheves som drivere for børsene : ¶ hans løfter om å senke selskapsskatten og memorandum om å redusere reguleringer for industri , ¶ hans presidentordre om å igangsette investeringer i « høyt prioritert infrastruktur », ¶ og hans memorandum om å restarte byggingen av rørledningene KeystoneXL og Dakota Access.
DB170124 - Noen tror kanskje at Gdansk bare er industri og havn.
DB170124 - Det er langt mer enn industri i Gdansk.
DB170124 Snarere enn å forsterke sosial dumping og et « race to the bottom », er dette med på å sikre mer rettferdige konkurransevilkår for amerikansk industri , men også for arbeidskraft i andre land.
DB170124 Det er lettere å beskytte egen industri når den er amerikansk i alle ledd.
AP170124 Økt produksjon i kraftkrevende industri og befolkningsvekst er viktige årsaker.
AP170124 Forbundsleder Leif Sande i fagforbundet Industri Energi er sterkt imot flere kabler til utlandet.
DN170123 Derfor er jeg forundret over at nettopp Marine Harvest velger en strategi der de stiller seg utenfor dette fellesskapet, sier han, og sikter til at Marine Harvest for en tid tilbake meldte seg ut av daværende FHL - nå Sjømat Norge - og inn i Norsk Industri i stedet.
DB170123 - I en periode hvor Nord-Norge og innlandet har lavere ledighet enn på lenge, hvor reiseliv, industri og fiskeri- og havbruk går så det suser, er Ap's oppskrift fortsatt å skattlegge familieeide bedrifter hardere, for så å dele ut tilskudd.
DN170122 LO og Fellesforbundet på den ene siden og NHO og Norsk Industri på den andre er uenige om flere områder innen pensjon, men ikke om at det er på tide å innføre en individuell pensjonskonto for alle.
DN170122 Administrerende direktør Norsk industri Stein Lier Hansen vil at arbeidstagerne skal ha egne pensjonskontoer, men vil ikke ha kostnadsøkning for bedriftene.
DN170122 Drømmen om ny industri på Herøya endte med tap.
BT170122 Utslipp fra industri og bergverk er redusert med nesten 40 prosent siden 1990, mens utslipp fra og olje- og gassutvinning og veitransport har økt med til sammen 59 prosent.
BT170122 De tre største bidragsyterne er olje- og gassutvinning, veitransport og industri og bergverk.
SA170121 Klimaet og Paris-avtalen forplikter oss til å gå over til grønnere industri i fremtiden.
SA170120 - Dette opphører nå, akkurat nå, sa han og pekte på at USA i årevis har subsidiert utenlandsk industri på bekostning av amerikansk industri .
SA170120 - Dette opphører nå, akkurat nå, sa han og pekte på at USA i årevis har subsidiert utenlandsk industri på bekostning av amerikansk industri.
DB170120 Det som i hine, hårde dager var røff østkant og industri , spigerverk og spinneri, med Akerselvas brusende kraft som motor, er i ferd med å gjenoppstå som en av Oslos nye, spennende bydeler, myldrende av mediebedrifter, skoler, nytt Deichman-bibliotek, boliger, teater og uteliv.
BT170120 Forbundsleder Leif Sande i Industri Energi mener begge hendelsene som ble presentert fredag viser at kostnadskuttene til Statoil nå kunne tatt liv.
BT170120 BEKYMRET : Forbundsleder for Industri Energi, Leif Sande, fikk femteplassen på stortingslisten til Hordaland Ap under nominasjonsmøte for halvannen måned siden. ( bilde ) Nå er han mest bekymret for utviklingen innad i LO.
BT170120 Forbundsleder Leif Sande i Industri Energi mener begge hendelsene som ble presentert fredag viser at kostnadskuttene til Statoil nå kunne tatt liv.
AP170120 De fire NATO-landene som står bak NH90, har tette forbindelser med egen industri og velger å bruke helikoptre med mangler som må utbedres i etterkant.
DN170119 Ross legger skylden for en overskuddskapasitet på metaller på Kina, og sier han er mot handel som er skadelig for amerikansk industri .
DN170118 Noe som taler imot at Gustafson blir ny SEB-sjef er ifølge Dagens Industri at storbankens styreleder Marcus Wallenberg allerede før jul fikk informasjon om at Falkengren ville slutte, og at det derfor burde ha vært god tid til å finne og presentere en ny sjef hvis denne skal rekrutteres fra Wallenberg-sfæren.
DN170118 Flere kilder i banksektoren og den mektige Wallenberg-sfæren peker overfor Dagens Industri på Gustafson som ny SEB-topp.
DB170118 Overføringene fra sentrum til periferi har også bidratt til å opprettholde industri , næringsvirksomhet og en levestandard i den norske « periferien », som har forhindret den grad av avfolkning man har opplevd i mange andre samfunn, som ikke har råd til samme grad av subsidienivå.
BT170118 BEKYMRET : Forbundsleder for Industri Energi, Leif Sande, fikk femteplassen på stortingslisten til Hordaland Ap under nominasjonsmøte for halvannen måned siden. ( bilde ) Nå er han mest bekymret for utviklingen innad i LO.
BT170118 Norske gründere har funnet en ny metode for å produsere strøm ved hjelp av bølgekraft, noe som kan skape store muligheter for grønn industri og grønne arbeidsplasser.
BT170118 Norske gründere har funnet en ny metode for å produsere strøm ved hjelp av bølgekraft, noe som kan skape store muligheter for grønn industri og grønne arbeidsplasser.
DN170117 Vi var i en industri der vi ble belønnet for å løpe fort, sa Sætre.
DN170117 Vi var i en industri der vi ble belønnet for å løpe fort, sa Sætre.
DB170117 Det skjer i en industri hvor ansvaret for passasjerenes sikkerhet alltid må ha første prioritet.
DB170116 ) Foto : Tore Bergsaker ¶ INDUSTRI : Kjell Inge Røkkes høyre hånd Øyvind Eriksen ( i midten ) i samtale med Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg ( t.h. ).
DB170116 Til sammenlikning står veitrafikken for 4 prosent av det totale partikkelutslippet, og « andre kilder » og « industri » står for henholdsvis 38 og 23 prosent.
AP170115 Leder Leif Sande i Industri Energi sier at han også godtar forslaget.
AP170115 Industriforbundene Fellesforbundet og Industri Energi reagerte beinhardt da de kommuneansattes organisasjon Fagforbundet ville verne Lofoten og Vesterålen mot konsekvensutredninger og eventuell oljeutvinning.
DN170113 I rapporten drøftes ifølge Dagens Industri blant annet fremtiden for roboter og kunstig intelligens ( AI ) og samspillet mellom mennesker.
DB170113 Når Norge har den sterke kompetansen på industri og på selvkjørende maritime fartøyer som vi har, så gir det et potensial til å skape nye arbeidsplasser innen nye sektorer, mener Tajik.
BT170113 Plutselig ble den en stor, lovlig industri
BT170113 Plutselig ble den en stor, lovlig industri Hva skjedde da New York nærmest over natten ble til en by med sexsalonger, hallikvirksomhet og utstrakt prostitusjon ?
DB170112 Vi må ha med oss folk flest, næringsliv og industri på laget.
BT170112 BEKYMRET : Klubbleder for Industri Energi ved Aker Solutions på Ågotnes, Tommy Angeltveit, er bekymret for hele lokalsamfunnet på Ågotnes med alle kuttene som fortsetter å komme.
AP170112 Plutselig ble den en stor, lovlig industri
SA170111 Vår barnehage ligger på to lokasjoner hvor begge har god kollektivdekning, og de ligger nær store arbeidsplasser som for eksempel sykehus, skoler, kjøpesenter og industri .
SA170111 Vår barnehage ligger på to lokasjoner hvor begge har god kollektivdekning, og de ligger nær store arbeidsplasser som for eksempel sykehus, skoler, kjøpesenter og industri .
DN170111 Nå kan selskapet selges eller gå på børs, skriver Dagens Industri .
DN170111 Ifølge Dagens Industri omsatte selskapet for 315 millioner svenske kroner i 2015.
DN170111 Det skriver den svenske næringslivsavisen Dagens Industri .
AP170111 Til sammenligning var verdiskapingen i viktige næringer slik i 2015 : ¶ Industri : 223 milliarder kroner ¶
AP170111 Inntekter fra både fond og industri
AP170111 Til sammenligning var verdiskapingen i viktige næringer slik i 2015 : ¶ Industri : 223 milliarder kroner ¶
AP170111 Inntekter fra både fond og industri
SA170110 Henrik Solvorn Fjeldsbø, som leder Industri Energi sitt helikopterutvalg, sier det er betryggende at helikopteroperatørene CHC Helikopter service og Bristow på eget initiativ har valgt å sette Sikorsky S92 på bakken inntil de har gjennomført en sikkerhetssjekk på alle helikoptre, ¶
FV170110 Henrik Solvorn Fjeldsbø, som leder Industri Energi sitt helikopterutvalg, sier det er betryggende at helikopteroperatørene CHC Helikopter service og Bristow på eget initiativ har valgt å sette Sikorsky S92 på bakken inntil de har gjennomført en sikkerhetssjekk på alle helikoptre, ¶
AP170110 Oslo har lite tradisjonell industri , men mye av alt annet.
DN170109 Leder i Industri Energi, Leif Sande, har sett regjeringer komme og gå uten en avklaring i Lofoten.
DN170109 En av de store forkjemperne for utbyggingen, Leif Sande som er leder i LO-forbundet Industri Energi, er positiv til forslaget fra Ap.
DB170109 Likevel vet vi mye mindre om innovasjon i disse områdene enn i tradisjonell industri .
DB170109 Deler av norsk industri er allerede i full gang med å tenke sirkulært, og det skjer mye positivt på dette området.
BT170109 Innvendingene bunner i at dette, enn så lenge, forbindes med en kynisk industri som involverer fattige og rettighetsløse kvinner i u-land.
BT170109 Innvendingene bunner i at dette, enn så lenge, forbindes med en kynisk industri som involverer fattige og rettighetsløse kvinner i u-land.
AP170109 Jeg vil tro at nordmenn fortsatt vil støtte opp om norske arbeidsplasser, norsk industri , sier direktør Aass.
AP170109 Jeg vil tro at nordmenn fortsatt vil støtte opp om norske arbeidsplasser, norsk industri .
DN170108 Agder-fylkene er hardt truffet av nedgangen i oljerelatert industri , og har en arbeidsledighet høyere enn gjennomsnittet for resten av landet, ifølge Nav.
DN170108 Trump krever at Toyota bygger en ny fabrikk i USA, skriver Dagens Industri , ifølge TT.
DN170108 Men det er ikke bare amerikanske bilprodusenter som er spent på hva Trump vil foreta seg når han inntar president-embetet 20.januar, ifølge Dagens Industri .
DN170106 Forbundssekretær Henrik Fjeldsbø i Industri Energi sier det eneste positive ved en utflagging, er at helikoptertjenestene blir billigere og at oljeselskapene vil tjene mer penger.
DB170106 Jeger, naturverner og direktør i Norsk Industri , Stein Lier-Hansen, mener Ap-politikeren fra Hedmark tar fullstendig feil, og mener ulven ikke utgjør noe stort problem verken på norsk eller svensk side av grensen.
DB170106 | Paranoia USA ¶ ¶ INDUSTRI I FRITT FALL : Fire oljeplattformer i opplag på Ågotnes utenfor Bergen for et år siden.
SA170105 Men da må vi begynne å behandle kraftnæringen som en egen industri med selvstendige behov for vekst og utvikling.
SA170105 Med ren energi fra 1500 vannkraftverk over hele landet, kan vi konsentrere oss om å kutte utslipp i andre sektorer - som transport, industri og bygg.
DB170105 På motsatt side krever store forbund i privat sektor, som Fellesforbundet og Industri Energi, konsekvensutredning og mulig framtidig oljevirksomhet.
DB170105 - Arbeiderpartiet har tradisjon for å finne kompromisser som vektlegger både industri , verdiskaping og andre hensyn og dessuten er basert på kunnskap, sa Skjæran til avisa.
DB170105 Stein Lier-Hansen i Norsk Industri mener alle sektorer innenfor norsk næringsliv må bli bedre.
DB170105 LANGT IGJEN : Både NHO-direktør Kristin Skogen Lund og direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri , mener Norge har en stor jobb foran seg.
DB170105 ( Dagbladet ) : - Det er for mange sektorer som ikke raskt nok har tatt innover seg miljøansvaret, og dermed har de heller ikke gjort de nødvendige investeringene for at vi går i riktig retning, sier leder for Norsk Industri , Stein Lier-Hansen, til Dagbladet.
DB170105 Det er heller ikke gitt at det er lurt å beskytte egen industri , selv på kort sikt.
DA170105 Økt forbruk i kraftkrevende industri og befolkningsøkning er viktige årsaker til forbruksveksten.
AP170105 China Daily melder at det nettopp er vedtatt en ny lov om ekstra skatt for forurensende industri .
AP170105 Jeger, naturverner og direktør i Norsk Industri , Stein Lier-Hansen, mener Ap-politikeren fra Hedmark tar fullstendig feil, og mener ulven ikke utgjør noe stort problem hverken på norsk eller svensk side av grensen.
DN170104 Hvis den blir tatt i bruk som dette vil det bety et underskudd på 10 - 15 milliarder euro ( 90 til 135 milliarder kroner ) for den offentlige økonomien, sier Kärkkäinen til Dagens Industri .
DN170103 Dette er en tannløs aktivitet som bare sløser med skattepenger, sier Ågerup til Dagens Industri .
DN170103 Dagen før dette salget solgte Ågerup sine aksjer til en stiftelse han selv kontrollerte, noe som utløste skatteplikt, skriver Dagens Industri .
DN170102 Norsk PMI varsler igjen økende aktivitet i norsk industri .
DB170102 Optimismen på Oslo Børs kan forklares med en vekst i innkjøpssjefindeksen ( PMI ) som steg fra 47,8 i november til 51,4 i desember, noe som svekker frykten for en ny smell i norsk industri , ¶
AP170102 varme og industri , er gass med å fortrenge bruk av olje.
AP161231 Trump selv har sagt at klimaendringer er et kinesisk påfunn for å ramme amerikansk industri .
AP161231 Trump selv har sagt at klimaendringer er et kinesisk påfunn for å ramme amerikansk industri .
AA161231 - Om vi ikke henger med, blir norsk industri utkonkurrert, sier han.
VG161230 Å effektivisere skitten industri i Polen derimot, kan være både lønnsomt og miljøvennlig.
VG161230 Vi er verdens rikeste land, driver med industri , befolkningsvekst og levende distrikt.
VG161230 Fordi Norge allerede er såpass grønt og har lite skitten industri å legge ned, er det dyrt å kutte i Norge.
BT161229 - Det er ennå store kutt som gjenstår på nyåret, sier direktør Knut Sunde i Norsk industri .
AP161227 Mye vind og julestengt industri gjorde at strømprisen gikk under null i Danmark.
AP161227 Julegaven til strømkundene skyldtes sterk vind, kombinert med at julestengt industri førte til lavt forbruk.
AP161212 For skipsfart, fly, tungtransport og petrokjemisk industri finnes det i dag få alternativer.
FV161207 For det tror jeg ikke dyrene gjør, har han sagt til Dagens Industri ifølge Expressen.
BT161207 For det tror jeg ikke dyrene gjør, har han sagt til Dagens Industri ifølge Expressen.
AP161127 Jeg forstår at de ville støtte opp om norsk industri , men dette var ikke fornuftig.
AP161127 Jeg forstår at de ville støtte opp om norsk industri , men dette var ikke fornuftig.
AP161111 De 53 selskapene vil trenge 90 TWh fornybar energi - det tilsvarer omtrent 0,4 prosent av all elproduksjon i verden, eller én prosent av all elektrisitet som verdens industri bruker.
VG161014 Et Google søk på dem som ligger på inntektstoppen viser at pengene ofte stammer fra industri eller gründervirksomhet, men at de gjerne er plassert i selskaper som driver med investering og eiendom.
AP161006 * Næringsdepartementet setter av 50 millioner kroner i oppstartsmidler til den nye Katapult-ordningen, melder Norsk industri .
BT161005 - Noe av det viktigste nå er å mobilisere og investere i klimavennlige energisystemer og en grønnere industri .
SA161001 Vår olje og gass-relaterte industri kan bli svært viktig for fremtidig innovasjon på andre fagfelt spesielt to måter : ¶
AP160924 Norsk gass utgjør 20 prosent av EUs gassetterspørsel og brukes blant annet av europeiske husholdninger og industri .
AP160923 Nå skulle Øst-Europas industri ikke styres etter femårsplaner og subsidieres.
AP160923 FOTO : Kurt B M Haugli ¶ INDUSTRI : Ingen trodde at dette infernoet av forurenset røyk, stål og kulldrift skulle ha noen som helst mulighet til å bli en turisattraksjon.
AP160923 . En sliten by preget av en stadig mere sliten industri .
AP160913 Tirsdag morgen finner han en Aftenposten-kommentar om barnehagestriden i Oslo, en sak fra Industri Energi om arbeidsforholdene i Nordsjøen og et innlegg i Dagbladet om hasj.
AP160831 SSB skriver : « For industri og bergverk totalt viser de foreløpige sesongjusterte tallene en reduksjon i bruttoproduktet på 0,9 prosent i 2. kvartal 2016.
DA160829 Ingeniører, industri og bygg hardt rammet ¶
DA160829 Blant menn er det flest uten jobb i yrkesgruppene ingeniør- og ikt, bygg- og anlegg og industri , mens det blant kvinner er flest uten jobb i yrkesgruppene kontorarbeid og butikk- og salgsarbeid.
AP160817 - Vi tror norsk industri har høy grad av automatisering fordi vi har et høyt kostnadsnivå.
AP160817 - Vi tror norsk industri har høy grad av automatisering fordi vi har et høyt kostnadsnivå.
DB160723 Med et eget holdingselskap og med kontroll over forsvarsbudsjett og militær industri , har Tyrkias generaler og admiraler ledet det som har vært en stat i staten.
DB160721 43 prosent skal skje innen kvotepliktig sektor, det vil si industri , offshore og luftfart. 30 prosent skal skje innenfor ikke-kvotepliktig sektor, som omfatter transport, jordbruk, avfall og bygg.
AP160718 Han spådde at eldrematen i fremtiden vil komme fra internasjonal industri .
SA160707 Stein Lier-Hansen er leder av arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri .
SA160707 For det andre, Norge bygger verdier ved å ta kraften i bruk gjennom å beholde og etablere industri i Norge, og gjennom å utnytte mulighetene som ligger i teknologisk nyvinning og elektrifisering.
SA160707 Dette er en høyteknologisk industri som kjemper med de beste på et globalt marked.
SA160707 DEBATT : Googles investering i norsk vindraft er et eksempel på at næring og industri vil trenge mye fornybar kraft i fremtiden, og at vindkraftpotensialet bør satses på.
VG160630 Hvis man mener at løsningen er at legemiddelindustrien skal senke prisene, risikerer man å pålegge en industri å drive ulønnsomt, sier Dalen.
AP160622 Det vil imidlertid gi britisk industri et konkurransefortrinn, sier økonomiprofessor Minford.
AP160622 Også andre europeiske aviser og nyhetsmagasiner, som nederlandske Algemeen Dagblad, svenske Dagens Industri og tyske Der Spiegel, har ryddet sine førstesider for å oppfordre britene til å bli i EU, skriver nettutgaven til avisen Financial Times.
AP160616 Turisme er den viktigste økonomien i byen, sammen med jordbruk, handel og industri .
AP160616 Nærmere bestemt hvordan det amerikanske fengselsvesenet er blitt til Big Prison - en industri på linje med Big Tobacco, Big Oil og Big Sugar. 3rd-party-bio ¶
AP160616 Nærmere bestemt hvordan det amerikanske fengselsvesenet er blitt til Big Prison - en industri på linje med Big Tobacco, Big Oil og Big Sugar.
AP160611 En aktiv distriktspolitikk med statlig inngrep i bransjer og områder, og utbygging av statlig industri .
AP160604 Det ville i så fall ikke vært av hensyn til klima, men for å bygge opp arbeidsplasser i en ny industri .
SA160602 Slik ser Link Arkitektur for seg at et nybygg i Kongsgata 54, 56 og 58 for fagforbundet Industri Energi kan bli seende ut.
SA160602 Nå holder fagforbundet Industri Energi til i det sterkt endrede bygget, hvor førsteetasjen fra 1934 er gjenkjennelig ( bildet til høyre ).
SA160602 Industri Energi ønsker nå å rive Kongsgata 54, 56 og 58 bygninger og bygge nytt.
SA160601 Denne er bygget for å forsyne et nordisk marked med gass, i hovedsak industri og maritim sektor.
AP160531 Da blir både drabantbyer, industri , murgårder og funkis viktig, sammen med anlegg som har historisk betydning uten visuelt å utmerke seg.
DA160529 - En hel industri står sammen i sorgen med dem som har mistet sine kjære, sier en sorgfull konserndirektør for norsk sokkel i Statoil, Arne Sigve Nylund, fredag kveld.
DA160529 LES OGSÅ : Industri Energi krever at helikoptre settes på bakken ¶
AP160518 Dessuten viser erfaring at tollbarrièrer ikke øker sysselsettingen i amerikansk industri .
SA160512 » I Norge bruker vi i dag, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ), mer enn 55 prosent fossil energi hvert år i industri , næring, offshore, husholdning og transportsektor ( totalt ca. 170TWh ).
AP160511 Dette ble kjent samtidig som Norsk Industri og Fellesforbundet presenterte resultatet i lønnsoppgjøret. 6.
AP160430 Leif Sande i Industri Energi sier at i likhet med andre folk, har noen nordsjøarbeidere ikke problemer med å fly, mens andre er redde.
AP160430 Leder Leif Sande i fagforeningen Industri Energi sier at Petroleumstilsynets rapport for 2015, som ble lagt frem dagen før ulykken, viser at sikkerheten på norsk sokkel går i feil retning, med unntak av helikoptersikkerhet.
DA160429 | Luftfartstilsynet innfører flyforbud ¶ Industri Energi krever at alle helikoptre av samme type som det som styrtet ved Turøy i Hordaland, må settes på bakken umiddelbart.
DA160429 Vår tanker og dypeste medfølelse går nå til de pårørende, sier leder Leif Sande i Industri Energi.
DA160429 Passasjertransport til og fra offshore med denne typen helikopter må opphøre inntil vi vet årsaken til denne tragiske ulykken, mener Industri Energi.
DA160429 LES OGSÅ : Industri Energi krever at helikoptre settes på bakken ¶
AP160429 - I dag står en hel industri sammen i sorgen med dem som har mistet sine kjære, fastslo en sorgfull konserndirektør for norsk sokkel i Statoil, Arne Sigve Nylund, på en pressekonferanse i går kveld.
AP160428 Det betyr at norsk industri får penger til å utvikle verdensledende teknologi som kutter utslipp og øker verdiskapingen.
AP160427 Selv om vi har overtallighet i vår industri , vil det fremtidige kompetansebehovet tilsi at vi opprettholder rekrutteringer av studenter, sier hun.
AP160423 De absolutt fleste arbeidsplassene vi kan skape fremover kommer i den fornybare industrien, fisk, turisme, oppdrett og fra annen industri , sier Nina Jensen.
AP160423 For Kreftforeningen er det en selvfølge at Norge ikke skal ha store økonomiske interesser i en industri som påfører hundrevis av millioner mennesker lidelse og død.
DN160421 - Ellers gjelder kuttene hele ingeniørmiljøet, og det rammer både Stavanger, Bergen og våre andre lokasjoner globalt, sier hovedtillitsvalgt for Industri Energi, Veronica Nistad.
AP160419 De ville bygge jernbaner, modernisere samfunnet og støtte opp om amerikansk industri med beskyttende tollmurer.
AP160418 Mange forventer at CRISPR vil gi oss nye produkter innen medisinsk behandling, matproduksjon og industri . | 24 uoppklarte drap knyttes til Göteborgs bandekrig ¶
AP160418 Mange forventer at CRISPR vil gi oss nye produkter innen medisinsk behandling, matproduksjon og industri .
VG160416 NHOs avdelingsdirektør for samfunnsøkonomi, Dag Aarnes, viste til optimistiske tilbakemeldinger fra fiskeri, reiseliv og industri .
AP160412 Norsk Industri og Siemens har i flere år premiert « Norges smarteste industribedrift » for å vise at det er mulig å skape konkurransekraft i høykostlandet Norge.
AP160412 En ny studie viser at norsk industri vil digitalisere, men ikke vet hvordan.
AP160408 Vandring til føttene verkerPadnaig Coneely har et poeng : De karrige Aran-øyene har ingen nevneverdig industri utenom turisme.
AA160408 Vandring til føttene verkerPadnaig Coneely har et poeng : De karrige Aran-øyene har ingen nevneverdig industri utenom turisme.
AP160407 Begge synes omtrent like virkningsløse, annet enn å nøre opp under en gigantisk ulovlig industri eller gråsoneindustri.
AP160403 Parat har i likhet med Fellesforbundet forhandlet med Norsk Industri i mange uker, og har nå signert en ny tariffavtale for to år.
AP160403 Men både Fellesforbundet og Norsk Industri har lenge ønsket å utvide ordningen der arbeidere kan fortsette å være ansatt i bedriften, mens de hever dagpenger og venter på nye oppdrag.
AP160403 Hun mener Fellesforbundet har fått et godt resultat i meglingen med Norsk Industri .
AP160403 - Det anbefalte meglingsforslaget mellom Fellesforbundet og Norsk Industri innfrir på en god måte hovedkravene som ble vedtatt i LOs representantskap.
AP160403 * Den økonomiske rammen som Fellesforbundet ble enig med motparten Norsk Industri fra NHO om, er i tråd med frontfagsmodellen, som vil legge føringer for de andre oppgjørene i offentlig og privat sektor.
AP160403 Andre områder som kan romme et stort antall nye boliger er Groruddalen, som sakte, men sikkert omreguleres fra industri til bolig, Gjersrud Stensrud på grensen mot Oppegård, og fjordbyen ut mot Lysaker.
AP160403 Etter 13 timers megling på overtid var stemningen mellom ham og direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri likevel god.
AP160402 - Får de nye nøkkeltallene denne uken noen betydning for lønnsoppgjøret hvor det er innspurt i meglingen i frontfaget mellom Fellesforbundet og Norsk Industri i helgen ?
AP160402 Fellesforbundet og Norsk Industri måtte megle over 12 timer på overtid for å bli enige.
AP160402 Også bedriftslederne i Norsk Industri vil sette pris på det.
AP160402 Men det kan også være at Fellesforbundet og Norsk Industri ber regjeringen om å utvide permitteringsreglene.
AP160402 Det kan godt være at Norsk Industri går med på å sende et felles brev til NHO, LO og regjeringen, med oppfordring om å tette det LO oppfatter som hull i pensjonsordningen.
AP160402 Da satt Fellesforbundet og Norsk Industri 18 timer på overtid.
AP160402 Arbeidsgiverne i Norsk Industri vil halvere det såkalte utenbystillegget som ansatte får når de må pendle bort fra det vanlige arbeidsstedet sitt.
AP160401 Han har flyttet ut av egne trange lokaler og inn på hotell med Fellesforbundet og Norsk Industri .
AP160331 | Kontorer, industri , sykehus og folk skal ut av Beijing sentrum ¶
AP160331 Hovedstaden kommer på litt lengre sikt til å forby 79 prosent av all virksomhet som kan kategoriseres som industri i de seks mest sentrale bydelene.
AP160331 BEIJING ( Aftenposten ) : Kontorer, industri , sykehus og folk skal ut av Beijing sentrum.
AP160330 Hun påpeker at Hovinbyen og Groruddalen, som er områder som skal transformeres fra industri til bolig, inngår i planene for ytre øst.
AP160330 Hun påpeker at Hovinbyen og Groruddalen, som er områder som skal transformeres fra industri til bolig, inngår i planene for ytre øst.
AP160328 Tirsdag fikk han beskjed om at Fellesforbundet vil ha slutt på meglingen med Norsk Industri .
AP160328 Det var først og fremst mellom Stein Lier-Hansen i arbeidsgiverforeningen Norsk Industri og Fellesforbundets Jørn Eggum.
DA160323 Turisme er en industri i voldsom vekst, javisst, men iveren etter å fylle tomme hotellsenger i Stavanger-regionen må ikke undergrave attraksjonene turistene kommer for å oppleve.
AP160315 Det er en historie om hvordan et lite land kunne utnytte fantastiske naturressurser til å bygge verdens beste industri .
BT160310 Og da snakker jeg ikke bare om sult under krigen, men om utviklingen av industri , boliger, barnehager, skoler og resten av infrastrukturen.
AP160310 Leder Leif Sande i fagforeningen Industri Energi er ikke mye imponert over arbeidsgiversidens signaler : ¶
AP160310 De neste fem dagene handler det fortsatt om barbecue og børst, men mer om andre ting, som klimautfordringer, matproduksjon, transport, samfunnsøkonomi, energi, utdanning, sysselsetting og ny industri .
AP160307 I en e-post til Aftenposten i ettermiddag skriver industri - og finansmannen Johan Andresen følgende : ¶
AP160305 Økningen kom i råvarebasert industri etter flere « magre » år for eierne i denne delen av industrien.
AP160305 Oppgjøret i det såkalte frontfag - industrioppgjøret mellom Fellesforbundet og Norsk Industri - Det er derfor det såkalte « frontfaget » i industrien - revisjon av tariffavtalen mellom Fellesforbundet i LO og arbeidsgiversammenslutningen Norsk Industri i NHO - som starter ballet.
AP160305 Oppgjøret i det såkalte frontfag - industrioppgjøret mellom Fellesforbundet og Norsk Industri - Det er derfor det såkalte « frontfaget » i industrien - revisjon av tariffavtalen mellom Fellesforbundet i LO og arbeidsgiversammenslutningen Norsk Industri i NHO - som starter ballet.
AP160305 Først ut er som vanlig Fellesforbundet i LO og arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri i NHO.
AP160305 Frontfagsmodellen : Innebærer i praksis at Fellesforbundet først forhandler med motparten Norsk Industri .
AP160229 Oljen vil ikke erstattes med bare en ny industri .
AP160229 I Norge har vi en viktig tradisjon for at statseide selskaper spiller en sentral rolle i å drive norsk industri og næringsliv fremover.
AP160229 Dette handler om landbasert industri , havindustri, fisken, skogen og kunnskapen.
AP160227 I hovedgruppen « Industri og tilskudd » har bare seks mennesker fått tilskudd til å kjøpe elsykkel.
AP160227 Bare en av dem hører hjemme i gruppen « industri - og gjestearbeidere » med lav inntekt og utdannelse, mens de fem andre hører hjemme under « takeaway og nettbingo », beskrivelsen av denne gruppen er « familier som bor i borettslag og har grei inntekt ».
AP160224 Fallet i de samlede investeringer i 2016 dempes noe av økte investeringer innenfor industri og kraftforsyning », skriver SSB i pressemeldingen.
AP160224 Anslagene for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri , bergverksdrift og kraftforsyning tyder nå på et kraftigere fall i 2016 enn det forrige undersøkelse indikerte, ifølge ferske prognoser fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AP160224 - Annen industri og kraft går bedre.
AP160224 I trelegg er kinesiske aktører aktive, særlig mot norsk industri , sa Lunde i sitt foredrag.
AP160224 DIREKTØR STEIN LIER-HANSEN i arbeidsgiverorganisasjonen Norges Industri sier at medlemsbedriftene vil ta en streik snarere enn å gjøre tjenestepensjon til en del av tariffavtalene.
AP160223 Stein Lier-Hansen i Norsk Industri vil ikke gni salt i noen sår, når han får spørsmål om motparten er svekket.
AP160223 Om to uker møter han Norsk Industri til lønnsforhandlinger.
AP160223 Fellesforbundet og deres motpart Norsk Industri har utredet en ordning der hver ansatt har en personlig pensjonskonto som blir med fra arbeidsgiver til arbeidsgiver.
AP160223 Arbeidsgiverne i NHO og Norsk Industri gjør det klart at de vil avvise LOs krav om å tariffeste pensjon, uansett om det er « brede kollektive » eller individuelle ordninger.
AP160223 - Jeg tenker at Fellesforbundet og Norsk Industri må ta en prat om hvordan de skal oppfylle kravet fra representantskapet.
AP160223 Stein Lier-Hansen i Norsk Industri vil ikke helle salt i noen sår og si at han møter en svekket motpart.
AP160223 Fellesforbundet og Norsk Industri har utredet en ordning der hver arbeidstager får sin egen pensjonskonto.
AP160223 De må nå tenke nytt før de møter motparten i Norsk Industri om to uker.
AP160223 Både i arbeidsgiverorganisasjonen NHO og i Norsk Industri er lederne spente på hva Fellesforbundet kommer med nå.
DB160222 Den koordinerte lønnsdannelsen, hvor konkurranseutsatt industri forhandler først og legger rammene for lønnsoppgjøret i resten av økonomien, er tuftet på at de samme partene møter hverandre år etter år.
AP160213 Kommisjonens leder, Jørn Rattsø, var imidlertid mindre heldig da holdt frem Sverige, med sin allsidige, høyteknologiske industri , som et forbilde for Norge.
DA160210 Blant annet store skulpturinstallasjoner utviklet i samarbeid med lokal industri som går på næringsutvikling og samfunnsomstillinger, hvor en blant annet kan høste energi via vann, sol eller vind.
DA160210 - Min mening er at i stedet for å drive på med å pynte opp med utsmykninger i nybygg, så bør en med framtidens kunst gjøre det i samarbeid med lokal industri og teknologiske utvikling.
AP160209 Fellesforbundets mål - og vedtatte pensjonskrav - kan også gjenfinnes i en felles pensjonsutredning mellom Fellesforbundet og Norsk Industri .
AP160209 Fellesforbundet har på sin side allerede vedtatt å stille til forhandlinger med NHOs Norsk Industri med pensjonskrav som en del av hovedsakene i oppgjøret.
AP160208 I USA og England har det til og med vokst fram en stor industri som hjelper deg å skrive gode motivasjonsbrev og forbereder deg til intervju - du kan altså i praksis betale deg inn til de beste skolene og linjene.
AP160207 TV-drama blir industri .
AP160207 Poenget er at norske TV-dramaer er i ferd med å gå fra å være en bransje til å bli industri
AP160207 Poenget er at norske TV-dramaer er i ferd med å gå fra å være en bransje til å bli industri , men pengene må sitte løsere og prosessene gå fortere.
AP160207 Men gjennom denne satsingen har de bygget en industri som eksporterer seier og formater til hele verden.
AP160207 Det er på tide at politikere og kulturredaksjoner får seg en seriepolitikk og en seriejournalistikk der man ser at vi ikke er en bransje, men en industri .
SA160205 Kristin og Steffan valgte å gå for massivtre som vanligvis brukes til større industri - og offentlige bygg, men som enda ikke er utbredt i privat boligbygging i Danmark., mens Østerrike, Sveits og Tyskland er kommet langt.
DA160205 Gammel industri i Lervig skal med tiden erstattes av boliger.
AP160205 Kristin og Steffan valgte å gå for massivtre som vanligvis brukes til større industri - og offentlige bygg, men som enda ikke er utbredt i privat boligbygging i Danmark., mens Østerrike, Sveits og Tyskland er kommet langt.
AP160203 Vi må gjøre mer av det som virker, og støtte opp under klimaforskning og pilotprosjekter i norsk industri .
AP160130 Sunde i Norsk Industri .
AP160130 Arbeidskraften som blir ledig i oljenæringen passer godt inn i for eksempel vindkraft, mener Norsk Industri FOTO : Thomas Raupach ¶
AP160129 Stein Lier-Hansen i arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri , ber nå om at arbeidstagerne legger kravet om generelle lønnstillegg til side.
AP160129 Eierinntektene i tradisjonell industri øker - og gjør det mer attraktivt å starte ny virksomhet.
AP160129 Eierinntektene i deler av tradisjonell industri øker - og gjør det mer attraktivt å starte ny virksomhet.
AP160128 Stein Lier-Hansen i Norsk Industri ser bare ett tall som passer i årets lønnsoppgjør, og det er null.
AP160128 At administrerende direktør i Norsk Industri sier « null, null, null » på denne tiden av året er ren rutine.
BT160127 Sammen med lokalsamfunn både i norske kommuner og ‘nærområdene', europeiske beslutningstakere, private aktører med lang erfaring slik som Hero, NAV, frivillighetssektoren, industri og akademia.
AP160127 Ingen industri legger beslag på mer land og folk enn landbruket, og viktige begrensede ressurser, ikke minst plantenæringsstoffet fosfor, brukes opp i altfor stor hastighet.
AP160127 Den svenske regjeringen har ifølge den svenske nettavisen Dagens Industri bedt politiet og innvandringsmyndighetene forberede utsendingen av opp til 80.000 asylsøkere.
AP160127 Dagens Industri skriver at man i debatten har gitt inntrykk av at alle får bli.
AP160127 - Jeg tror det i alle fall dreier seg om 60.000 personer, men det kan også bli opp til 80.000, sier innenriksminister Ygeman til Dagens Industri .
AP160127 Men sitatet til Sveriges statsminister Stefan Löfven som også forbundsleder Leif Sande i Industri Energi gjentok i en debatt : har brukt, vil jeg også gjenta i form av spørsmålet : Frykter du ny teknologi ?
AP160126 Forskjellen på disse og Klemetsrud er at disse anleggene fanger CO2 fra kullkraft, mens avfallshåndtering er en industri man ikke kan klare seg uten.
AP160126 Markedsundersøkelser viser at det er et marked for biogass både til transportformål og potensielt til energiformål i industri og byggoppvarming, mener Holmstad.
AP160124 Han møter Stein Lier-Hansen i arbeidsforeningen Norsk industri i begynnelsen av mars.
AP160124 Flere ledende tillitsvalgte sier at de tror det er lettere å presse arbeidsgiverne i Norsk industri , enn " pampene " i Næringslivets Hovedorganisasjon.
AP160124 Det er tradisjon at konkurranseutsatt industri går først i hovedoppgjør, som i år.
AP160123 Dette er en industri som har vokst voldsomt i kjølvannet av smarttelefon-suksessen.
AP160117 Men sannsynligvis kommer vi til å få en eskalerende dynamikk drevet av markedet, industri og teknologi som kan gi oss gjennomslag vi i dag ikke kjenner.
AP160115 « Ingen motorveier, ingen kontorbygg, ingen industri - bare endeløse avenyer med vakre hjem og byparker ».
AP160111 De fire nervepirrende instrumentalene maler ut ørkesløse betonglandskap og grå industri .
AP160107 Spesielt to av forbundene våre er rammet hardt, Industri og Energi, som organiserer oljearbeiderne, og Fellesforbundet, som organiserer mange på verft og i leverandørindustrien.- Men det er ingen som ikke er merket av dette.
AP160107 Ett område med store muligheter for vekst i Norge er anvendelse av avansert materialvitenskap i vareproduserende industri .
AP160107 Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i Sintef, snakker om hvordan teknologien endrer norsk industri og om nye vekstmuligheter for Norge på NHOs årskonferanse torsdag.
AP160107 Han er også åpen om at arbeidsledigheten vil stige i norsk industri .
AP160107 - Samtidig har vi jo industri og selskaper som på ingen måte har hatt det enkelt, men hele tiden har utviklet seg for å være fremst i klassen, fremholder hun.
AP160105 Norsk industri er avanserte brukere av IKT, og vi har sterke miljøer for forskning og utvikling, sier Bech Gjørv ¶
AP160104 Jakten på lagringsplasser for CO2 er et ledd i arbeidet for å få på plass et fullskala anlegg for fangst og lagring av CO2 - såkalt CCS - fra norsk industri .
AP160101 Etter harde runder gikk arbeidsgiverne i Norsk Industri med på å utrede Fellesforbundets krav om nye prinsipper for tjenestepensjon.
AP160101 Det kan bli like mye et oppgjør internt i LO, som mellom Fellesforbundet og Norsk Industri .
AP160101 Etter harde runder gikk arbeidsgiverne i Norsk Industri med på å utrede Fellesforbundets krav om nye prinsipper for tjenestepensjon.
AP160101 Det kan bli like mye et oppgjør internt i LO, som mellom Fellesforbundet og Norsk Industri .
AP160101> Det kan bli like mye et oppgjør internt i LO, som mellom Fellesforbundet og Norsk Industri .
AP160101> target="avis" href= Det kan bli like mye et oppgjør internt i LO, som mellom Fellesforbundet og Norsk Industri .