DB171017 I Norge står likestilling og individets frihet sterkt.
DA171014 - Det er bare å ta penger fra de religiøse organisasjonen til de sekulære som jobber med likestilling og individets frihet.
VG171011 Republikanerne har lenge kritisert Obamacare for å innskrenke individets frihet, og har tidligere forsøkt å få loven kjent grunnlovsstridig i 2012.
VG171011 * Motstanderne mener reformen er en innskrenkning av individets frihet.
DB171010 oktober : Æreskultur ødelegger individets frihet.
DA171006 Han understreker at folkerettens forpliktelser går foran ordlyden i utlendingsloven, og viser til § 3, der det står skrevet : « Loven skal anvendes i samsvar med internasjonale regler som Norge er bundet av når disse har til formål å styrke individets stilling. » - UDI er underlagt politisk instruks, alt som oppfattes som en utvidelse av den skal forelegges departementet.
DA171006 Han understreker at folkerettens forpliktelser går foran ordlyden i utlendingsloven, og viser til § 3, der det står skrevet : « Loven skal anvendes i samsvar med internasjonale regler som Norge er bundet av når disse har til formål å styrke individets stilling. » - UDI er underlagt politisk instruks, alt som oppfattes som en utvidelse av den skal forelegges departementet.
DB171002 Det er flott med et flerkulturelt samfunn, men vi må tørre å være ærlig å si at æreskultur ødelegger individets frihet.
DB170922 Motstanderne mener reformen er en innskrenkning av individets frihet.
DB170922 Nå på lørdag når vi en ny milepæl i kampen for individets frihet.
DB170922 Derfor er demonstrasjonen på lørdag en ny milepæl i kampen for like rettigheter og individets frihet i det flerkulturelle Norge.
DB170919 Høyre er opptatt av individets muligheter og private løsninger.
DB170918 Det er den de tolker ut fra i eventuelle saker som går på individets rettssikkerhet, som ved deportering eller reiseforbud.
DB170915 Forslaget er et angrep på individets frihet og våre rettigheter som forbrukere.
DB170910 Individets rett til å fatte egne valg er under press, sier han, og poenget illustreres av en mor i niqab med en ung jente i hijab, og jeg merker allerede at min evne til å ta selvstendige valg svinner hen bare av å se på dem, og jeg er bare sekunder fra å plante et IS-flagg i blomsterkassen, kaste bacone
DA170905 Individets fundamentale rettigheter ivaretas og myndighetenes makt begrenses.
AP170904https://www.aftenposten.no/kultur/i/72pLw/Nordisk-toppmote-pa-Munchmuseet Utstillingen inviterer oss til å se og reflektere over hvordan individets sårbarhet, ensomhet og forgjengelighet er noe dypt allmenngyldig og universelt.
DB170823 Individets rett har påvirket norsk og vestlig kultur.
AP170819https://www.aftenposten.no/verden/i/AOlQ5/Svarte-frykter-at-Trump-norer-opp-under-farlige-krefter-Na-vil-de-ta-opp-kampen Og vi har vært nøye med å bevare individets rettigheter og ytringsfrihet, som Tyskland og mange andre nasjoner har brutt ved å forby symboler som hakekorset, sier Berkeley-professoren.
VG170802 Denne type saker, hvor individets frihet innskrenkes, tar vi på alvor, sier politibetjent Joakim Wenstøp ved Aurskog-Høland lensmannskontor til Indre Akershus Blad, og opplyser at politiet har en mistenkt.
NL170728 Det er en evig utfordring å balansere mellom en sterk offentlig sektor på den ene siden og individets frihet og selvrealisering på den andre siden.
VG170726 * Motstanderne mener reformen er en innskrenkning av individets frihet.
NL170721 Vi må aldri være i tvil, i møtet med andre, om individets ukrenkelighet, om tankens frihet og om frihet til å kunne si det du tenker.
AP170721https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/99L4W/Valgforsker--En-primitiv-og-pinlig-tanke-at-kun-kvalifiserte-borgere-skal-bruke-stemmeretten Jeg vil derimot forsvare individets rett til politisk dovenskap, selv om vi gjerne hadde sett høyere valgdeltagelse, sier Tetzschner.
DB170719 Motstanderne mener reformen er en innskrenkning av individets frihet.
NL170717 Det er å gå til valg på individets frihet.
BT170704https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/Venstresiden-er-dum_-hoyresiden-er-ond-336361b.html Bak preiket ditt om individets ansvar skjuler det seg et kjipt menneskesyn.
VG170629 Helt siden demokratiets og menneskerettighetenes fødsel har individets frihet til å tro på det man vil og ytre seg fritt vært sentrale verdier.
DB170629 Hvis staten skal begrense individets frihet, som å bestemme hvordan studenter kan kle seg, må det være riktig.
DB170629 Mange unge menn med minoritetsbakgrunn har et brennende engasjement for individets frihet og det er viktig at det blir synliggjort og støttet.
DB170614 Det er et liberalt dilemma at individets religionsfrihet blir overkjørt av samfunnets behov, men her mener jeg retten til å kunne se hvem man møter i det offentlige rom trumfer enkeltpersoners rett til å skjule sin identitet.
FV170613 Prisen deles ut hvert andre år, til en internasjonal forfatter som fremmer ideen om individets frihet i samfunnet.
DA170613 Spørsmålet er om heldekkende ansiktsplagg er en så stor utfordring at det legitimerer det å innskrenke individets frihet.
AA170611 De protesterte mot sharialover som de framholder er uforenlige med vestlig demokrati og individets rettigheter.
AA170611 De protesterte mot sharialover som de framholder er uforenlige med vestlig demokrati og individets rettigheter.
DA170610 Nå vil medlemmene marsjere for å protestere mot sharialover som de framholder er uforenlige med vestlig demokrati og individets rettigheter.
AA170610 Nå vil medlemmene marsjere for å protestere mot sharialover som de framholder er uforenlige med vestlig demokrati og individets rettigheter.
NL170609 Vårt ønske er at individets deltagelse med samfunnet skal være basert på frihet fra tvang.
NL170609 Vi stiller oss i sentrum på norsk politisk skala da vi er liberale på individets sosiale rettigheter, men til høyre når det gjelder fri markedsøkonomi.
NL170609 Hva skjer da med vår kritiske sans, eller den demokratiske tanke, som vil si individets rett til selv å bestemme, planlegge og leve sitt eget liv ?
DB170531 Jeg stusser litt over om « individets rett » for noen få skal trumfe oss andre Meninger ¶
NL170524 Individets rett til å oppleve natur, eller å ferdes fritt i skog, fjell, fjæra eller sjøen er udiskutabel.
BT170522 Derimot er det mer krevende å trekke grensen for når uformell, kollektiv innblanding i individets meningsfrihet blir illegitim.
DB170521 » Men jeg stusser litt på om « individets rett » for noen få fartsglade ungdommer skal trumfe vår andres rett til rekreasjon, kajakkpadling og glede ved fuglekikking.
DB170521 Individets rett er en utfordring i så måte.
VG170514 I praksis fører altså foreldrenes rett til at inngrepet går på bekostning av individets autonomi.
DB170505 Vi har fått høre at utviklingen er nødvendig og naturlig, at den sikrer individets valgfrihet og bedriftenes næringsfrihet, og fremmer økonomisk vekst og effektivitet.
DB170429 Sekulariseringsprosessene ble initiert av de troende selv, og det ekstreme fokuset på individets frihet og valg slik det har utspilt seg i nyere historie, er utenkelig uten reformasjonen.
DB170428 Når personvernet svekkes, reduseres også individets frihet, handlingsrom og autonomi.
SA170427 Tilhørighet til et folk eller en nasjon, uansett hvordan man definerer det kollektive, er avhengig av individets tilslutning til et fellesskap og et felles prosjekt, og ikke avhengig av etniske, religiøse, eller språklige bakgrunn.
SA170427 Tilhørighet til et folk eller en nasjon, uansett hvordan man definerer det kollektive, er avhengig av individets tilslutning til et fellesskap og et felles prosjekt, og ikke avhengig av etniske, religiøse, eller språklige bakgrunn.
DB170420 Framstilt annerledes, koranen vektlegger dannelsen av samfunnssystemer og styringsorganer som tilrettelegger for individets selvrealisering.
DB170420 Her viser han til hvordan nyliberalismen fikk overraskende drahjelp av kulturradikalere som mer eller mindre hadde forlatt sin kapitalismekritikk til fordel for en kritikk rettet mot alle forhold i samfunnet som kunne legge bånd på individets hemningsløse selvutfoldelse.
DB170418 Samme år ble det også bråk i forkant av Vebjørn Sands utstilling « Individets valg » i samme lokaler.
DB170329 I over en time fortalte Sherin om sin intuitive vei til å bli en øverste leder i moskeen, sin visjon om en mer demokratisk religionsutøvelse med respekt for individets frihet og for likestilling og mangfold.
VG170324 * Motstanderne mener reformen er en innskrenkning av individets frihet.
SA170320 Mens USA har bedret nivået på to av kriteriene, inntekt og forventet levealder, har landet lavere nivåer av sosial sikkerhet, følelse av individets frihet og en høyere grad av opplevelse av korrupsjon i myndighetene og økonomien.
FV170320 Mens USA har bedret nivået på to av kriteriene, inntekt og forventet levealder, har landet lavere nivåer av sosial sikkerhet, følelse av individets frihet og en høyere grad av opplevelse av korrupsjon i myndighetene og økonomien.
AP170320 Mens USA har bedret nivået på to av kriteriene, inntekt og forventet levealder, har landet lavere nivåer av sosial sikkerhet, følelse av individets frihet og en høyere grad av opplevelse av korrupsjon i myndighetene og økonomien.
AA170320 Mens USA har bedret nivået på to av kriteriene, inntekt og forventet levealder, har landet lavere nivåer av sosial sikkerhet, følelse av individets frihet og en høyere grad av opplevelse av korrupsjon i myndighetene og økonomien.
DB170317 En spesifikk personlighetsforstyrrelse er en alvorlig forstyrrelse av individets karaktermessige konstitusjon og atferdsmønstre, som vanligvis omfatter flere områder av personligheten, og nesten alltid forbundet med betydelige personlige og sosiale problemer.
VG170314 ) mener individets frihet fører til at færre får helseforsikring.
VG170313 * Motstanderne mener reformen er en innskrenkning av individets frihet.
VG170307 * Motstanderne mener reformen er en innskrenkning av individets frihet.
VG170306 * Motstanderne mener reformen er en innskrenkning av individets frihet.
DB170306 Utlendingsloven skal etter § 3 anvendes i samsvar med internasjonale regler, som Norge er bundet av, når disse har til formål å styrke individets stilling.
AP170222https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/i/g26A0/Oslo-Nye-Teater-med-kontroversiell-komedie-om-aresdrap Shabana Rehman både provoserer og inspirerer i sitt virke som komiker, artist, spaltist og debattant, og hun er brennende engasjert i individets frihet.
AP170222https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/Oslo-Nye-Teater-med-kontroversiell-komedie-om-aresdrap-615584b.html Shabana Rehman både provoserer og inspirerer i sitt virke som komiker, artist, spaltist og debattant, og hun er brennende engasjert i individets frihet.
AP170222 Shabana Rehman både provoserer og inspirerer i sitt virke som komiker, artist, spaltist og debattant, og hun er brennende engasjert i individets frihet.
DB170212 De hemmelige tjenestenes virksomhet befinner seg midt i et veikryss av vanskelige avveininger : Individets rettigheter står mot statlig kontroll og overvåking, trygghet veies mot frihet, ny teknologi utvider demokratiske kanaler, men kan også brukes mot borgerne osv.
DB170130 Vi argumenterer for å styrke individets frihet til å bestemme over sin egen tid, og ikke bare muligheten til å benytte mer effektive offentlige institusjoner.
AP170126 Viktigst er individets ukrenkelighet, frihet, demokrati og likhet for loven.
SA170119 Sandelson minnet om at hvert enkelt menneskes prioriteringer og handlinger gjøres ut fra individets grunnleggende verdivalg.
AP160607https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Skal-man-forsta-mennesket_-ma-man-forsta-at-mennesket-er-et-produkt-av-evolusjon--Vibeke-Ottesen-199458b.html Evolusjonspsykologi er en gren innen psykologi som vurderer om hvordan vi tenker, føler eller handler kan ha hatt en funksjon for individets overlevelse og reproduksjon i vår arts historie.
BT160308 Målet med feminisme er å skape et samfunn der individets kjønn ikke begrenser dem fra en rettferdig sjanse til suksess og lykke, uavhengig om du er mann eller kvinne.