DN170420https://www.dn.no/nyheter/2017/04/20/2054/Utenriks/trump-vil-bruke-krigslov-for-a-stoppe-stalimport Trump har gjentatte ganger angrepet Kina for å dumpe prisene på stål og har truet med importstopp .
DN170420https://www.dn.no/nyheter/2017/04/20/2054/Utenriks/trump-vil-bruke-krigslov-for-a-stoppe-stalimport Men økonomiprofessor Michael Moore ved George Washington University har ingen tro på at importstopp av stål vil bringe amerikansk stålindustri tilbake til gamle høyder.
DN170420 Trump har gjentatte ganger angrepet Kina for å dumpe prisene på stål og har truet med importstopp .
DN170420 Men økonomiprofessor Michael Moore ved George Washington University har ingen tro på at importstopp av stål vil bringe amerikansk stålindustri tilbake til gamle høyder.