DN170420 Trump har gjentatte ganger angrepet Kina for å dumpe prisene på stål og har truet med importstopp .
DN170420 Men økonomiprofessor Michael Moore ved George Washington University har ingen tro på at importstopp av stål vil bringe amerikansk stålindustri tilbake til gamle høyder.
AP160105 - I et år med handelshindringer i flere markeder som importstopp i Russland, ble resultatet bedre enn forventet.