BT171215 " He ikkje han Pappa fortalt at ej skulle komme.
BT171215 " Ej veit ikkje om dokke har hørt om mej.
DB171214 Det er ikke satt noe spillepause under OL, og derfor får ikkje spillerne tillatelse til å delta.
AP171213 For lytterne, derimot, er resultatet uansett det samme : Ikkje er det innhaldsbreidde, og ikkje er det eigarmangfald.
AP171213 For lytterne, derimot, er resultatet uansett det samme : Ikkje er det innhaldsbreidde, og ikkje er det eigarmangfald.
NL171212 En av veteranene i partiet sier det slik : « Men å gå i regjering basert på eit valresultat som berre kunne bli mulig ved å love tilstrekkeleg mange at ein slett ikkje ville gå i regjering med Frp, er under dei standardane eg ønsker å leve etter som samfunnsengasjert menneske.
DA171212 LES OGSÅ : Ikkje kutt i språklinjene ¶
VG171211 « Det er for ille at det ikkje vart delt ut statsstipend i år.
SA171211 | « Kvifor lukkast ikkje fattige land.
DN171211 Tvilarar blei overbeviste ein for ein med forsikringar om at regjering med Frp ikkje var aktuelt.
DN171211 Makt utan mandat er ikkje min metode, så far vel Venstre », skriver fvn.no ¶
DB171211 Tvilarar blei overbeviste ein for ein med forsikringar om at regjering med Frp ikkje var aktuelt.
DB171211 Makt utan mandat er ikkje min metode, så far vel Venstre », skriver fvn.no ¶
SA171208 Fredrik Refvem ¶ | - Julabyen trenge ikkje kunstig varme så lenge folk komme te Julabyen med ekta varme ¶
NL171208 For å fortsette det går faen ikkje .
DB171204 Og dessuten ; Daniel Kvammen dansar ikkje for moro skuld, og han vet hvordan han skal få andre til å gjøre det samme.
AP171204 Rapporten anbefalte NDLA å « utarbeide rutinar som sikrar at det ikkje føreligg personlege interesser som kan innebere interessekonfliktar i anskaffingsprosessar som vert gjennomført av NDLA ».
SA171203 Fylkesordføreren skriver at « vi kan ikkje bygge oss ut av køar og klimaproblem med å lage endå fleire og breiare vegar for bilistane ».
SA171202 Den første : " ein ikkje kan prioritera å redda aksjonærane i Viking ".
BT171202 En åpenbar innvending er at det i inntakskriteriene for studietilbudet for minoritetsspråklige står : « Elevar utan, eller med svake norskkunnskapar kan ikkje takast inn i dette kurset ».
BT171202 De hevder at atskilte klasser strider mot opplæringsloven § 8-2, som sier : « Til vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør.
AP171127 Litt synd at Hagen ikkje eingong har lagt merke til at ho sat i sentralstyret fram til i vår i Framstegspartiet.
AP171127 Halldór Ásgrímsson, som har vore både fiskeri-, utanriks- og statsminister på Island og seinare generalsekretær i Nordisk ministerråd, tok ordet : « Eg viser til innlegget frå den norske representanten, eg oppfatta ikkje namnet hans.
AP171127 Hagen er nok ikkje så kjent utanlands som han og noen andre trur.
DB171126 « Ein skigard kan ikkje vara evig, veit du », som det heter i sangen.
AP171125 « Vi kallar det ikkje suvenirbutikk, seier Hermine.
AP171125 Ikkje han ».
AP171125 « Vi kallar det ikkje suvenirbutikk, seier Hermine.
AP171125 Ikkje han ».
DN171123 Dommen understreker at terskelen for oppsigelse er høy og at arbeidsgiver må ha gode grunner : « Bevisføringa har vist at dette ikkje er snakk om enkeltståande tilfelle, men eit mønster med seksualisert kontakt mot unge kvinner.
DB171123 Man mener ordet ikke gjenspeiler opplevelsen av « veldig mange samansette og ikkje minst levande kulturar med ei lang og innhaldsrik historie ».
DB171123 « Nokre av uttalelsane i innlegget til Reite er ikkje berre feilaktige og grovt urimelege, dei er også respektlause for folk i vårt lokalmiljø, » skrev Dale også i et svarinnlegg i Møre-Nytt.
AP171122 Den som blir vald til representant, har plikt til å ta imot valet, om vedkommande ikkje ¶ a ) er vald utanfor det valdistriktet der ho eller han har røysterett ¶ b ) har møtt som representant på alle storting etter førre val, ¶ d ) er medlem av eit politisk parti og vald på ei valliste som ikkje går ut frå dette partiet.
AP171122 Den som blir vald til representant, har plikt til å ta imot valet, om vedkommande ikkje ¶ a ) er vald utanfor det valdistriktet der ho eller han har røysterett ¶ b ) har møtt som representant på alle storting etter førre val, ¶ d ) er medlem av eit politisk parti og vald på ei valliste som ikkje går ut frå dette partiet.
VG171121 At hun strekker en streng til Halldis Moren Vesaas manende dikt fra 1945, « Det heiter ikkje : Eg - no lenger.
BT171115 For å konsentrere oss om ett hovedpunkt : Vi mener slett ikke at « liberalismen ikkje er for allmenn røysterett », slik Fischer hevder.
BT171114 Ikkje mindre », skrev jussprofessor Eirik Holmøyvik i Agenda Magasin i februar i år.
BT171114 Einar Førde sa en gang at « Det å finna på lure avgifter som folk ikkje veit at dei betalar, det er ein fin del av politikararlivet ».
AP171114 I Twitter-meldingen heter det : « Om du var i tvil, dette er ikkje lovleg.
DB171113 Vil ikkje ønsket om å overtyde lesaren og få han over på si side gjere teksten overtydeleg, instrumentell og argumenterande ? ».
DB171113 Det er « eit gnagande spørsmål som må stillast » til bøker av denne typen, mener Norheim : « Vil ikkje saka forringe litteraturen ?
DA171113 Mora var en myndig dame som sørget for at Hilmar kom inn på realskolen, men da han ville søke seg inn på befalskolen, satt hun ned foten og ga klar beskjed : " Hilmar, du skal ikkje gå på skole for å læra å drepa !
BT171113 « Ein slik kontroll styrker ikkje bare vernet om miljøet, men om rettsstaten, gjennom å etterprøva statleg maktutøving », skriver han.
SA171110 Kan vel Ikkje kalle det super forhold enda men er kjørt med matte langs veien i Hønedalen inn til bommen, så er et lite grunnlag der nå ☺ ¶
SA171110 Kan vel Ikkje kalle det super forhold enda men er kjørt med matte langs veien i Hønedalen inn til bommen, så er et lite grunnlag der nå ☺ ¶
BT171110 « Men han hadde i alle fall høve til å sjå lysa frå Hareid dersom skydekket ikkje var alt for tett », slo Vikebladets lokalpatriotiske reporter fast !
DB171108 Den inneholder blant annet klassikeren « Vi skal ikkje sova ».
DB171104 Elin Furubotn er ute med sitt album nummer ni, « Ikkje gå deg vill », også dette et rotfast produkt, medprodusert av Morten Abel og med nyskrevne sanger på norsk.
SA171103 Hun får jaffal ikkje komler.
DA171031 « Finst ikkje meir » er en sang om den gamle drømmen om Amerika, og hva det er blitt til i dag.
BT171031 Då seier det seg sjølv at Vestlandet ikkje er godt nok namn », skriver Kari Tordis Aarskog i den lett opphetede diskusjonen på Bergens Tidendes Facebook-side.
BT171031 Han gjør det også klart hva han mener om irritasjon over slik språkbruk : « Kvifor er det ikkje like akseptabelt å seia hvem bil og hvem dag som hvilken bil og hvilken dag ?
DB171029 Det var i denne debatten daværende stortingsrepresentant og senere kringkastingssjef Einar Førde ifølge NRK uttalte « Synda er komen til jorda, men vi vil ikkje ha ho i fargar.
AP171028 Koffer sa eg ikkje någe ?
AP171025 Men det blei ikkje ein gong aviskrig - berre nokre trefningar med lauskrut.
AP171025 Likevel ; det er ei skam at vi kan så lite om Finland, og det er svakt for vårt undervisningssystem på fleire plan at elevane ikkje lærer meir om Finland.
AP171025 desember ( og ikkje 9. som det står i ingressen til Hagtvets artikkel ).
DA171024 Her skriver regjeringen nemlig blant annet følgende : « Utgreiinga konkluderer med at det ikkje synest å vere nødvendig med ei matkastelov på noverande tidspunkt.
DA171024 « Ikkje synest nødvendig » ¶
AP171023 » Det veit ein ikkje .
AP171023 Og kva vil det seia å kjenna seg norsk ? spør professor Finn-Erik Vinje i ei av bøkene sine - når ein ikkje kan dei tradisjonelle songane.
AP171023 Kunnskapsministeren seier mange fine ord og lovar, men han veit ikkje kva han talar om.
SA171022 Går faktisk ikkje an å ikkje dømme offside på det målet til Rosenborg.
SA171022 Går faktisk ikkje an å ikkje dømme offside på det målet til Rosenborg.
SA171022 ikkje . an.
BT171022 Går faktisk ikkje an å ikkje dømme offside på det målet til Rosenborg.
BT171022 Går faktisk ikkje an å ikkje dømme offside på det målet til Rosenborg.
BT171022 ikkje . an.
AP171022 Går faktisk ikkje an å ikkje dømme offside på det målet til Rosenborg.
AP171022 Går faktisk ikkje an å ikkje dømme offside på det målet til Rosenborg.
AP171022 ikkje . an.
AA171022 Går faktisk ikkje an å ikkje dømme offside på det målet til Rosenborg.
AA171022 Går faktisk ikkje an å ikkje dømme offside på det målet til Rosenborg.
AA171022 ikkje . an.
DB171019 ¶ SNAKKEFORBUD : Eva Weel Skram har fått en polypp på stemmebåndet, og skriver til fansen på Instagram : « PS : nå har jeg ikkje snakket på over en uke - planen er å ikke snakke før til jul ».
VG171017 Å framstille dette som at det er gitt noko varsel til meg i forkant av eit innsyn blir dermed direkte feil, og det framstår heller ikkje som noko reelt varsel i ettertid, men meir som eit « forhandlingskort » i pågåande dialog om minneleg løysing.
VG171017 Noko anna varsel eller informasjon om innsyn i telefonloggen kan eg ikkje hugse å ha motteke ».
AP171016 Det vil vi sjølvsagt gjere i framtida for å sikre at det ikkje vert gjort slike feil igjen ", forsikret ass. departementsråd, Henning Henriksen overfor NRK.
AP171016 " Vi har ikkje kvalitetssikra godt nok.
DA171014 Plata heiter sjølvsagt « Aleine heime » og inneheld låtar eg har laga, men som eg ikkje før har spelt inn sjølv, ein coverlåt av fantastiske Lars Winnerbäck og ellers mine eigne akkustiske tolkningar av, nettopp, meg sjølv.
AP171014 « Det er ikkje bilda du ømt limte fast inn i album som rører deg mest.
AP171014 Det er dei andre, dei som ikkje holdt mål.
AP171014 Ikkje så nær at du druknar i sjølve vissa.
AP171014 Ikkje så langt unna at den veks deg over hovudet mens du ser ein annan veg.
VG171013 Som historikeren Olav Riste formulerte det : « Som utgangspunkt må vi ha det klart at basepolitikken, som alle andre tryggingspolitiske instrument, er eit dynamisk og ikkje eit statisk fenomen.
AP171007 « Dette er ikkje eingong di historie, er det vel ?
AP171007 Nokon som ikkje har vore der du har vore, ikkje har kjent på det du har kjent på.
AP171007 Nokon som ikkje har vore der du har vore, ikkje har kjent på det du har kjent på.
AP171007 Det er nokon andre som fortel, nokon som ikkje har vore her.
AP171006 Hun hever stemmen i « Ikkje kom og sei ».
NL171004 " I vil ikkje ha ", sa nyhetslederen fra Molde i påvente av frelseren Røkke, og det var ikke mer å diskutere.
VG170928 Lothepus vil ellers gjerne dele både arbeidsmoral og livsfilosofi med leseren, og da låter det for eksempel sånn : « Alt går viss du står på og ikkje gir opp, og grip dei sjansane du får ».
DB170928 « Dette gidd eg ikkje .
AA170920 . Frode Reppe... nok ikkje har prøvd seg fram med tilfeldige e - post-adresser, men har fått desse av nokon som ville ha mail !. » | Svak økning på Oslo Børs ¶
AP170918 . Vi gjekk til valg på ei blågrøn regjering, det nådde vi ikkje, og vi sa tydeleg at vi ikkje hadde ein plan B.
AP170918 . Vi gjekk til valg på ei blågrøn regjering, det nådde vi ikkje , og vi sa tydeleg at vi ikkje hadde ein plan B.
VG170915 JOGGER IKKE : - Eg joggar ikkje .
DB170910 Dei fe jo ikkje bu i Iveland ligevæll, sier hun og ler.
DB170910 Når Jonas trygle treng vi ¶ ikkje komme krypende te korset ¶
SA170909 Og mens Bataljonen synger " For vi er best, her i vest » kan Saftkokaradn svare med Olav Stedjes velkjente « Stao no pao superlag frao Sogndal, Da e ikkje noken som kan slao oss no » ¶
DB170909 Og mens Bataljonen synger " For vi er best, her i vest » kan Saftkokaradn svare med Olav Stedjes velkjente « Stao no pao superlag frao Sogndal, Da e ikkje noken som kan slao oss no » ¶
AP170909 Og mens Bataljonen synger " For vi er best, her i vest » kan Saftkokaradn svare med Olav Stedjes velkjente « Stao no pao superlag frao Sogndal, Da e ikkje noken som kan slao oss no » ¶
AP170908 « Lenge visste eg ikkje kva eg skulle gjere når du slo meg og beit meg.
AP170908 « Han spør om det er han eg er sur på, men det er det jo ikkje , eg seier at eg er sur fordi vi framleis står på venteliste for dei femti døgna.
AP170908 Men der menneskene sto sammen i Halldis Moren Vesaas' berømte krigsdikt med samme tittel ( « Det heiter ikkje : Eg - no lenger.
AP170908 Ja, seier han og legg til at ein ikkje skulle tru det var lov å gjere vedtak, men likevel setje oss på venteliste.
DB170907 De beklagar ikkje nok, og det seiast at De stundom drikker øl.
DB170907 Best kommer dette frem når de legger følgende sitat over et bilde av en gråtende og livredd jente som må være en fire - fem år : « Deira eige liv betyr ikkje noko for dei.
DB170907 - Dette er personar som rett og slett... deira eige liv betyr ikkje noko for dei.
DA170907 Hun synger karakteristisk tilbakeholdent, men bare hvordan hun fraserer når hun gjentar en enkel strofe som « glem ikkje, glem ikkje, glem ikkje » rommer store dyp av mening.
DA170907 Hun synger karakteristisk tilbakeholdent, men bare hvordan hun fraserer når hun gjentar en enkel strofe som « glem ikkje, glem ikkje , glem ikkje » rommer store dyp av mening.
DA170907 Hun synger karakteristisk tilbakeholdent, men bare hvordan hun fraserer når hun gjentar en enkel strofe som « glem ikkje , glem ikkje, glem ikkje » rommer store dyp av mening.
VG170906 Sitatet lyder : « Deira eige liv betyr ikkje noko for dei.
NL170906 Det er helt utrolig at en tidligere regiondirektør i Fiskeridirektoratet og ikkje bare en, men to professorer fusker slik med fakta som de gjør i sitt leserinnlegg i dag i Nordnorsk debatt i Nordlys.
DB170906 Et av sitatene sammen med et bilde av et gråtende flyktningbarn med redningsvest er « Deira eige liv betyr ikkje noko for dei.
DA170906 Sitatet lyder : « Deira eige liv betyr ikkje noko for dei.
AA170906 Sitatet lyder : « Deira eige liv betyr ikkje noko for dei.
DB170904 « Vi har ikkje funne på kampen for sosial rettferd.
DB170831 « Etter ei samla vurdering vil regjeringa ikkje prioritere ei ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO no, men vil vurdere dette i seinare budsjettforslag ».
NL170829 Jeg sier som min forgjenger, « disse folkan leke ikkje butikk !
SA170827 ( Kan ikkje garantere på rekkefølgja, vanskelig å holde følgje med alle jentene ) FOTO : Andreas Hopen ¶
DA170825 Jeg sier som Ivar Aasen : « Ein finn ikkje noko før ein kjem der det er ».
AP170815 Tilgje dei ikkje , for dei veit kva dei gjer, tordnet Hovda.
VG170814 Stritt er det, men for ei fantastisk tid med den nærleiken til desse livsbejaende kroppane og augene og tilliten til deg og verda og morgonen og energien og sårbarheten og ikkje minst den fantastiske tingen at det faktisk er mogleg å trøysta eit barn. (...
AP170812 Du skal ikkje sove bort sumarnatta, men du skal heller ikke bruke den opp på å lese ferdig lange og kjedelige bøker som Postkort fra Hellas.
DA170811 Og så var konserten finest når det var som tristest, på den helt sentrale « Vektlaus»-sangen « Me to va ikkje lagd for denne verda » - introdusert som « ein for de som har kommet hit for å bli ordentlig triste ».
DA170811 « Ikkje fåkk med kjærligheten, vær så snill », sier han, godt akkompagnert av trampklappen i teltet.
DB170810 « Du din jævla pakistaner har ikkje tippoldefedre som slåst for Noreg » ¶
DB170809 I 2014 skrev han : « Du din jævla pakistaner har ikkje tippoldefedre som slåst for Noreg.
DB170808 « « E du Nord i landet vårt/Har du meir enn ei ferje og miste/Du e ikkje den første som ho går i fra/Og du bli ikkje heller den siste ».
DB170808 « « E du Nord i landet vårt/Har du meir enn ei ferje og miste/Du e ikkje den første som ho går i fra/Og du bli ikkje heller den siste ».
AP170806 » « Brygga hadde ikkje hatt vondt av ei oppretting, og ute på vatnet ligg ei badeplattform som liknar meir på eit torvtak ».
DB170803 « Men betre bør du ber ikkje i bakken enn manneevit mykj », som det heter i en oversettelse av « Håvamål ».
DB170802 Som kulturminister ble hun angrepet fra Frp og høyresiden, toppet med journalist Jon Hustads famøse overskrift « Ikkje min kulturminister ».
VG170725 Det er einskilde som ikkje skjøner kor viktig det er å ha ei sak.
DB170721 - Eg bryr meg ikkje .
SA170719 Om Vilhjálmsson ikkje startar neste kamp, kan Rosenborg berre leggja ned heile klubben.
AP170719 Om Vilhjálmsson ikkje startar neste kamp, kan Rosenborg berre leggja ned heile klubben.
NL170718 Privat rikdom - utarma fiskevær ( Samlaget 2014:13 ) med dette : " Oppdrettsnæringa er ikkje berekraftig.
DB170717 Hvis en krangel om penger skal avspore forhandlingene allerede nå, blir det ikkje tid til å forhandle om det framtidige forholdet, sånn som en handelsavtale som britene mest av alt vil ha, før fristen 29. mars 2019 da britene ugjenkallelig er ute.
NL170713 Mens vi kjørte gjennom Lyngseidet sang jeg med med full hals og lys barnestemme - du skal ikkje sova bort sumarnatta, ho er for ljos til det.
VG170712 « Eg kan vanskeleg kommentere ei sak eg ikkje kjenner.
NL170710 Men vess dem ikkje ville slåss va dem vel allerede rømt ¶
DB170706 Dama er borte og mobilen tom for strøm : « shit, eg husker ikkje , shit.
NL170702 Spelle - spille ¶ Ikkje - ikke ¶
NL170702 Du e faen ikkje like tromsøværing som mæ. ) ¶
NL170702 Broren min er bare ni år yngre enn meg, men han har aldri i sitt liv tatt ordet « ikkje » i sin munn.
NL170702 - Trur du ikkje æ vet kor foreldran dine e fra ?
NL170628 Han sa : « Vi gav dæm der sør ikkje fred - og tell slutt så gav dæm opp.
NL170628 Når æ ska løpe galeasen i havn mens høgrokket plystre i vevlengan *, då bli det ikkje førr mæ å slå en kræmt i han.
AP170628 jonelt sett vore for alt som er og imot alle forandringar, og då er det veldig lett å argumentere for at ingen forandringar skal skje, men det er slik at når vi for eksempel digitaliserer og endrar betyr det at vi treng litt færre skattekontor og viss skattekontoret hadde blitt liggande i Florø og ikkje i Førde, så hadde vi fått kjeft for at det ikkje var i Førde.
AP170628 dringar, og då er det veldig lett å argumentere for at ingen forandringar skal skje, men det er slik at når vi for eksempel digitaliserer og endrar betyr det at vi treng litt færre skattekontor og viss skattekontoret hadde blitt liggande i Florø og ikkje i Førde, så hadde vi fått kjeft for at det ikkje var i Førde.
SA170624 « Trenge ikkje mye verktøy for og kile en slik stein.
SA170624 « Någen kristne så ikkje tålte denne ?
SA170624 « Kan ikkje gå der når an e avkappa ? Ikkje vits då eller ?
SA170624 « Kan ikkje gå der når an e avkappa ?
AA170620 Vi skal altså ikkje gjøre fysiske tilrettelegginger i naturen slik at folk som ikke har forutsetninger for å være ute i norsk natur, likevel skal kunne ta seg frem der.
DB170618 Prøver ikkje begynne noe nytt ¶
DB170618 Hit men ikkje lenger ¶
SA170616 Under tittelen « Kvifor ikkje Fartein Valen i Fartein Valen ? », stiller Sigvart Østrem i Aftenbladet 9. juni noen viktige og helt rimelige spørsmål omkring Stavanger Symfoniorkesters bruk - eller ikke bruk - av norsk musikk i kommende konsertsesong.
DB170616 #noreg i blått og kvitt ( rødt ikkje ) ¶
AA170616 - Dette synest eg ikkje er greit ! skriver domprost og fungerende biskop Ragnhild Jepsen på sin Facebook-vegg.
AA170616 - Det er sjølsagt plasseringa av « prest » bak på dameskjorta som ikkje er grei.
SA170614 Med bakgrunn i den manglande avklaringa ser ikkje Forsand kommunestyre lenger på ei samanslåing med Sandnes som aktuell. 3.
SA170614 Dersom kommande Stortingsval gir ei ny regjering som opnar for ei ny vurdering av kommunereforma, og ferja over Høgsfjorden ikkje er avklara vil kommunestyret i Forsand ta saka opp på nytt.
BT170614 « Øvinga skal ikkje direkte påverke den vanlege aktiviteten på Torgallmenningen og politiets trening skal ikkje hindre besøkande eller næringsverksemd i området », skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.
BT170614 « Øvinga skal ikkje direkte påverke den vanlege aktiviteten på Torgallmenningen og politiets trening skal ikkje hindre besøkande eller næringsverksemd i området », skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.
BT170613 « Eg sa frå til den aggressive brannmannen, som var i sivil, at slik går det ikkje an å behandle folk som har stele ein sykkel ».
AP170613 « Eg sa frå til den aggressive brannmannen, som var i sivil, at slik går det ikkje an å behandle folk som har stele ein sykkel ».
SA170609 KOMMENTAR : Hon e' så god at det går nesten ikkje an.
BT170609 KOMMENTAR : Hon e' så god at det går nesten ikkje an.
DB170608 - Me veit det, men me likar det ikkje .
DB170608 Vi gjer oss ikkje !
BT170605 « Tror ikkje anmelderen i BT har helt skjønt konseptet med lote. » « Stå på Lothepus...
BT170605 Lothepus er eit begrep, og han - meir enn nokon VEIT at syngja kan han ikkje .
AA170604 Hauan postet et bilde av vraket på sin egen Facebook-side og skrev : « Kan ikkje si at det e morsomt å bli oppringt av politiet kl 05.59 på en søndag morra og få beskjed om at min fine røde Golf e påkjørt. » - Jeg er bare glad for at dette skjedde om natten og ikke på dagtid, da det kunne vært unger og andre folk i nærheten, sier Hauan som har hatt en rolig pinsed
DB170601 Så gjerrig er eg ikkje . » « Kevin tar dette her bedre enn noe annet menneske ville gjort i hele verden », er Petters forsiktige påstand.
BT170531 « Fylkesutvalet vedtek i denne omgong ikkje å innføre røykeforbod på alle fylkeskommunale haldeplassar og på terminalar.
BT170530 « Ein kan ikkje gi full gass i arbeidslivet når ein vert mor.
SA170528 « Det e ikkje greit å vera foggel i dag !
DB170525 Æ studere verken psykologi eller hotelledelse, men æ trur faktisk at man ikkje træng særlig høg utdanning for å se at måten dåkker har behandla denna saken på e heilt forkastelig.
DB170525 Gir veldig meining, e jo ikkje som om Norge treng fleire psykologa, det e jo alt for mange av dem fra før av.
DB170525 Det e jo ikkje som at lisensordninga på to år tidligere har fungert som en arena der psykologi-studentan fra utlandet har kunnet vise at de e gode nok, og attpåtil får veiledning.
NL170524 Som nordlending kjenner jeg godt til utrykket ; det e aldri så galt at det ikkje e godt før nåkka.
BT170524 Og eg kødder dønn ikkje no ! roper voldsmannen, etter å ha slått den unge mannen rett i gulvet.
BT170522 Vidare forpliktar HFK seg til å stille til rådvelde for Innovest turvande utstyr ved Haukeland sykehus i den grad dette ikkje skjer til skade for den normale kliniske verksemda eller den ordinære undervisnings- eller forskningsverksemda ved sjukehuset. - 22 - 16-025171ASD-BORG/03 Det er ein føresetnad at partane opprettar særskilt avtale om omfanget, bruken og eventuelt vederlag for lokaler og utsty
BT170520 JAAAAAAA ! @Partiet driv ikkje med klimautsetting, vi skal fase ut olja om 15 år !
AP170520 JAAAAAAA ! @Partiet driv ikkje med klimautsetting, vi skal fase ut olja om 15 år !
AP170519 Kva kan eg kan gjere for å ikkje føle meg ensom lenger ?
AP170519 Frå utsida ser det nok ut som eg ikkje har nokon problem, men sanninga er at eg ofte føler at eg ikkje er bra nok og ikkje har nære venner som eg kan snakke med om vanskelege ting.
AP170519 Frå utsida ser det nok ut som eg ikkje har nokon problem, men sanninga er at eg ofte føler at eg ikkje er bra nok og ikkje har nære venner som eg kan snakke med om vanskelege ting.
AP170519 Frå utsida ser det nok ut som eg ikkje har nokon problem, men sanninga er at eg ofte føler at eg ikkje er bra nok og ikkje har nære venner som eg kan snakke med om vanskelege ting.
AP170519 Eg har ofte lurt på om det er mi skuld og om eg gjer noko feil, sidan eg ikkje har nære venner eller er ein del av ein vennegjeng sånn som « alle » andre.
VG170518 Vi leker i Førde forteller til lokalavisen at « no er det ikkje lenger slik at dillen treffer storbyane først, og bygdene etterpå.
NL170515 Sametinget var positiv, men hadde ikkje pengar og meinte det var eit ansvar for norske skolestyresmakter.
NL170515 Det er ein klar samanheng mellom den ansvarsfråskrivinga vi har opplevd i arbeidet med Samisk skolehistorie og den tilsvarande ansvarsfråskrivinga vi no opplever av politikarar og byråkratar som ikkje ønsker at historia om fornorskinga skal komme fram.
SA170512 Videre hevder han at « konsekvensen er ikkje verre enn at kvar og ein av oss må arbeide nett like mykje som nabolanda ».
DB170510 En rottpung som har prata og lespa sæ tell Spelemannsprisen enda han ikkje ser førskjell på en kvinnfolkspiral og en G-nøkkel.
SA170509 randen, ja til sexkjøpsloven, nei til kjøpekaker i konfirmasjoner, Heia Tufte, røykere er også mennesker, solidaritet med de stakkars milliardærene som kanskje må betale skatt, ja til omskjæring - subsidært avliving - av voksne som mener omskjæring av unger er greit, Stopp - ikke mobb, det e ikkje tøft å værra dø, nei til datalagringdirektivet,
BT170505 - Eg klarer ikkje løpe når det lukter sånn grillpølse.
BT170503 Og tror du ikkje de rævholene takket ja ?
AP170503 Si ;D-innlegg : Oljeprisen styres ikkje fra statsministerens kontor.
DB170502 « Kan dere forklare kvifor mennesker som ikkje reiser i EU skal betale ekstra for noko dei ikkje bruker ? » spør en Talkmore-kunde på Facebook-sidene deres.
DB170502 « Kan dere forklare kvifor mennesker som ikkje reiser i EU skal betale ekstra for noko dei ikkje bruker ? » spør en Talkmore-kunde på Facebook-sidene deres.
BT170502 Familien ber om ro og ønskjer ikkje å kommentera Harry sin bortgang.
AP170502 Familien ber om ro og ønskjer ikkje å kommentera Harry sin bortgang.
AP170430 3... fylkeslaget fra Møre og Romsdal vil stryke en setning om helsetilbud til kjønnskorrigerte med følgende begrunnelse : « Treng ikkje ta med kjønnskorrigering i programmet. » 4... ordene « Verdier som varer.
DB170427 Og på Høyres landsmøte kunne meddele dommen fra mamma over Ernas håndtering av statsministerjobben : Hun sa « Det går vel ikkje an å gjera den jobben bedre enn det Erna Solberg har gjort. » - Og jeg må i ærlighetens navn innrømme at det er ikke alle damene jeg har tatt med hjem til mamma, som har fått like gode tilbakemeldinger,
BT170427 Ifølge Tjønn skriver Tungen « noveller som eg sjølv kunne tenkt meg å skrive, men som eg ikkje får til.
DA170425 Det er usikkert når behovet for ei tredje rullebane eventuelt oppstår, og regjeringa har ikkje teke stilling til spørsmålet om utbygging.
SA170423 Den sjauen orke eg ikkje ...
DA170423 Dei kan berre ikkje gå på sitt fjerde tap på rad, og har alt å tapa i denne kampen.
DB170420 På baksiden står hogd inn : « Den gongen folkeånd av svevnen vakna/seg sjølv i eventyr og tonar fann/var heller ikkje felestrengen sakna / - dei stemde Han.
DA170419 LES OGSÅ : « Ikkje kødd med Pedersgadå » ¶
BT170408 Og eg kødder dønn ikkje no ! roper voldsmannen, mens offeret krøker seg sammen.
BT170408 Og eg kødder dønn ikkje no ! roper voldsmannen, etter å ha slått ungdommen rett i gulvet.
BT170408 - Hvis ikkje du ligger der no og holder kjeft : Eg kommer tilbake i morgen, eg kommer til å drepe dokker begge to !
DA170406 Onkelens beskjed til Anders er krystallklar : « Du må ikkje gjerra som andre, men du må gjerra som følk ! ».
DA170404 − Skattemeldinga er førehandsutfylt, ikkje ferdigutfylt.
AA170402 Tarjei Vesaas reflekterer et sted over sannhetsbegrepet : Sanningar trur eg ikkje på.
AP170331 Der er det konkludert med at « det ikkje bør innførast krav om ein sikringsstandard, det vil seie om å tilby E5 i tillegg ».
AP170331 Om vi ikkje kan tru på sjølve frelsa i idretten, skuldar vi britane ei andektig reise dit. » | Aftenpostens TV-serie « Stuck » er nominert til Gullruten ¶
AA170331 Der er det konkludert med at « det ikkje bør innførast krav om ein sikringsstandard, det vil seie om å tilby E5 i tillegg ».
AP170330 Men Klima- og miljødepartementet skrev i statsbudsjettet for 2017 at « det ikkje bør innførast krav om ein sikringsstandard, det vil seie krav om å tilby E5 i tillegg.
AP170329 Som den moderne politiker hun er, skriftet hun på Facebook : « det er ikkje noko ana å gjere enn å legge seg heilt flat.
AP170329 Dette skulle eg ikkje ha gjort ».
SA170328 Familien vil ikkje skjemst over rusavhengige Jonathan ( 22 )i ¶
DB170328 Dette skulle eg ikkje ha gjort ».
DB170328 Der hun skriver at « det er ikkje noko ana å gjere enn å legge seg heilt flat.
DA170328 LES OGSÅ : Kommentar : « Ikkje kødd med Pedersgadå » ¶
BT170328 « Staten kan ikkje bestemma at alle med barn på eitt år skal ut i jobb.
DA170326 LES OGSÅ : Kommentar : « Ikkje kødd med Pedersgadå » ¶
AP170326 Uvisst om folk i raset, men truleg ikkje
VG170324 Håndtegner Hagen har overbærende funnet seg i reisefølgets atonale resitasjon av Ketil Stokkans bunnoterte Grand Prix-kalkun fra 1990, nå peker han på flaggene fra de ruvende bygningene rundt oss og konstaterer med sunnmøringens erkjennelse : ¶ - Ikkje ein gong Trump våger å utfordre dette.
DA170324 Sanger som « Tenk at me gadd », « Kjem oss ikkje lenger » og den nevte « Fugleskremsel » er uansett ambisiøse popproduksjoner som står godt på egne bein.
DB170323 « Ansvar er ikkje berre å seie at ein tek ansvar » Debatt ¶
BT170320 « Så vil eg også nytte høvet til å sei det at når ansvarlige kyrkjelege organ har vedteke at også samkjønna kan vigslast på same måten som kvinne og mann så er det ikkje i samsvar med kva Bibelen seie oss om dette.
BT170320 Det er rett at samfunnet legg til rette for at dei som leve i andre samlivsforme kan ta vare på kvarandre og ikkje minst barn på ein god måte.
BT170320 Alt er ikkje sagt med det.
AP170309 " Mars er aldri så kvass at det ikkje gror både lauv og gras ", sier han, men legger raskt til at mars altså også kan være veldig vinterlig med snø så det holder.
BT170308 Det underlige er at jentene synger med - også når guttene etterlyser « en som gjør alt d eg ber hon om, ja faen og hvis hon ikkje følar det, siar eg ka faen ».
BT170308 Det underlige er at jentene synger med - også når guttene etterlyser « en som gjør alt d eg ber hon om, ja faen og hvis hon ikkje følar det, siar eg ka faen ».
DB170307 Den store saka er ikkje at Nicklas Bendtner skal til Rosenborg.
AP170307 Fra førstesiden : « Sokneprest Anne Marie Sandve ( 60 ) vil ikkje via likesinna ».
SA170303 For en stund siden, sa gymlæreren min : " Dokker må ikkje slita dåkk heilt ud, dåkk vett jo koss det e med jenter som alltid ska ver flinkast ".
DB170302 « Sokneprest Anne-Marie Sandve ( 60 ) vil ikkje via likesinna.
BT170301 Ikkje la meg Hør Dårlig vane spille « Ikkje la meg » på BTlydsjekk.
BT170301 - Vi hadde egentlig en annen låt vi hadde mer troen på, « Ikkje la meg », men sånn sett i ettertid skjønner jeg jo hvorfor « Gikk i bakken » er blitt så svær, sa Lars-Kristian « Kikkan » Holme i Dårlig Vane til BT.
BT170301 Ikkje la meg Hør Dårlig vane spille « Ikkje la meg » på BTlydsjekk.
VG170228 Dette går fader meg ikkje ann ! !
SA170228 Dette går fader meg ikkje ann ! !
AP170228 Dette går fader meg ikkje ann ! !
BT170225 Hauge : «... at dører skal opna seg, at berget skal opna seg, at kjeldor skal springa - at draumen skal opna seg, at me ei morgonstund skal glida inn på ein våg me ikkje har visst um.
SA170224 Familien vil ikkje skjemst over rusavhengige Jonathan ( 22 ) i ¶
DA170224 nge av disse låtene er uforskammet poppa - FM-pop, som man sa før signalene forsvant fra eteren : De herlige doble gitarene på « Om du vil ein gong til », det maniske synthriffet på « Ingenmannsland » ( som er OMD « Enola Gay », snodd/snudd ), og det umiddelbare refrenget på singelen « Me dansar ikkje for moro skyld ».
DA170224 Fra 57-personers symfoniorkester til helt blottlagte partier med bare piano, speiler musikken det svimlende spennet i følelser : Tomhet og fortvilelse - « me kan ikkje væra i lag meir/ellers kjem me til å døy », håpet om en ny sjanse ( « eg lover det kan bli bedre om du vil ein gang te » ), den gjentatte insisteringen på « eg trur at kjærleik fins ».
AP170223 Singelen « Me dansar ikkje for moro skyld » er et godt eksempel, med leken gitar og pulserende bass som et bakteppe for en nær og ærlig vokal.
AP170223 I andre halvdel av albumet kommer « Me to var ikkje lagd for denna verden ».
AA170223 « Når eg våkna her i dag, så ser eg det klart / me kan ikkje væra i lag meir eller så kjem me te å døy », som det heter i sangen « Me to var ikkje lagd for denne verda ».
AA170223 « Når eg våkna her i dag, så ser eg det klart / me kan ikkje væra i lag meir eller så kjem me te å døy », som det heter i sangen « Me to var ikkje lagd for denne verda ».
AA170223 « Eg vil ikkje ha evig liv, eg vil berre ha jenta mi ».
AA170223 Singelforsmaken « Me dansar ikkje for moro skyld » antydet et mye mer synthdominert lydbilde enn på gjennombruddsdebuten « Fremad i alle retninga ».
VG170222 Det vil seie at namnet ikkje må vere nytta av ein annan kommune eller eit fylke ».
DB170222 NRK oppgir i ettertid at dette « ikkje [ var ] eit uttrykk for NRK si vurdering av kva digitalt grenseforsvar kan verte brukt til ».
AP170222 « Eg vil ikkje ha evig liv, eg vil bare ha jenta mi ».
AP170222 Og selv med titler som « Ingenmannsland » og « Me to var ikkje lagd for denna verden » og tekstlinje på tekstlinje om oppbrudd og fortvilelse, er musikken rundt ordene lys og glad.
SA170220 Sandbergs uttalelser er gjengitt på NRK-dokumentaren Motvind med den talende overskriften : « Dei som ikkje er.
DB170219 Berusa mann i 30 årene gått ein tur på Ulriken, og finn ikkje vegen ned.
AP170218 « Dersom det ikkje vert grunnlag for ei slik regjering i Stortinget, vil Venstre vere konstruktive og sjå om andre regjeringskonstellasjonar kan gje gjennomslag for vår politikk.
AP170218 Venstre bør ikkje støtte ei regjering vi ikkje er ein del av.
AP170218 Venstre bør ikkje støtte ei regjering vi ikkje er ein del av.
AP170218 ) Venstre vil ikkje støtte ei regjering vi sjølve ikkje er ein del av.
AP170218 ) Venstre vil ikkje støtte ei regjering vi sjølve ikkje er ein del av.
DB170213 TV 2s programdirektør, Jarle Nakken, legger ikkje skjul på at kanalen er godt fornøyd med oppslutningen.
DA170213 Helsesjefen skriver at « i Stavanger har ein ikkje på andre måter klart å redusere bruk av piggdekk » i sammenheng med en piggfriandel på 76 prosent for regionen.
DB170211 Men « det er ikkje er i samsvar med gjeldane lov om likestilling å særbehandle menn i same grad som kvinner.
DB170211 Eg tar ingenting, og eg setter meg ikkje i ein stol om Petter sei eg skal setta meg i ein stol.
SA170210 5 Presentasjon av tilsynsrapporten « Dei forsto meg ikkje », Helga Arianson, fylkeslegen i Hordaland ¶ 11.45 - 12.30 Lunsj ¶ 12.30 - 14.15 Hvordan kan vi forstå og lære av historien om « Glassjenta » ?
SA170210 Helsesjefen skriver at « i Stavanger har ein ikkje på andre måter klart å redusere bruk av piggdekk » i sammenheng med en piggfriandel på 76 prosent for regionen.
DA170210 I sangen « Trixing & Fixing » synger Janove « Eg er ikkje en prins/og eg er heller ingen frosk ».
DA170210 Eller skal det være « ikkje en Prince » ?
BT170210 Da kom det kjapt fra en av dem som stod i kø for å kjøpe fersk torsk : ¶ - Ikkje smit i køen, Erna !
SA170209 Nei, ho har ikkje alltid blitt tolka på beste vis, ho har blitt vranglest.
SA170209 Men det rettferdiggjer ikkje splitt-og-hersk-retorikken hennar.
SA170208 Skadeomfanget er ikkje kjent.
SA170208 Skadeomfanget er ikkje kjent.
DB170208 Statens Strålevern slår entydig fast at det ikke er noen helsefare forbundet med de nye målerne ( « strålinga er kortvarig og svak, og ikkje helsefarleg » ).
AP170208 Først med den interaktive danseforestillingen Eg visste ikkje du kunne danse, basert på folkemusikk og dans fra Romsdal.
AP170208 Først med den interaktive danseforestillingen Eg visste ikkje du kunne danse, basert på folkemusikk og dans fra Romsdal.
AP170208 Først med den interaktive danseforestillingen Eg visste ikkje du kunne danse, basert på folkemusikk og dans fra Romsdal.
DB170203 « når ein er oppvaksen med vald og sex, den driten der, så skal ein sone heile tida - ein skal forsake djevelen og forsøke å bli god igjen - men det orkar eg ikkje . drive ut djevlar. » - Jeg var et veldig bekymret barn, sier Asta Olivia Nordenhof.
DB170203 « eg vil snakke om kvifor det er legitimt å meine at ein skal bli straffa for å ikkje arbeide - eg vil vite på kva grunnlag ein ser grunn til å vurdere det å ikkje arbeide som eit brotsverk » ¶
DB170203 « eg vil snakke om kvifor det er legitimt å meine at ein skal bli straffa for å ikkje arbeide - eg vil vite på kva grunnlag ein ser grunn til å vurdere det å ikkje arbeide som eit brotsverk » ¶
BT170201 Lyder er ikkje utpå i dag : Nabo med fiskebåt.
DN170123 Om du er for feit og ikkje innser det, er det liten sjanse for at du gjer noko med det ».
BT170122 Hauges dikt : « Det er den draumen.... at me ei morgonstund skal glida inn på ein våg me ikkje har visst um. » | - London kunne like godt ligget på planeten Mars ¶
AP170119 Se Daniel Kvammens ferske video til « Me dansar ikkje for moro skyld » : ¶ 4.
DB170117 « Det er rett og slett påfallande at dei partia som stemte for politireforma ikkje reagerer på korleis ho blir gjennomført og kva resultat ho er i ferd med å få. », skriver Klinge i en kronikk i Dagbladet i dag.
DB170115 Ødegaard som eksempel ¶ @Ekwall han har også trent med verdens beste spillera i to år, tror ikkje man blir dårligere av d ? han har vært i heerenveen i fem daga ?
DB170115 « Han har også trent med verdens beste spillera i to år, tror ikkje man blir dårligere av d ? han har vært i heerenveen i fem daga ? », skriver Wolff Eikrem, og fortsetter med følgende støtteerklæring : « d e ikkje mange som har spilt på real madrid før dem e 18 år ! dem har fått opp ett talent eller to, så dem har nok en god plan ».
DB170115 « Han har også trent med verdens beste spillera i to år, tror ikkje man blir dårligere av d ? han har vært i heerenveen i fem daga ? », skriver Wolff Eikrem, og fortsetter med følgende støtteerklæring : « d e ikkje mange som har spilt på real madrid før dem e 18 år ! dem har fått opp ett talent eller to, så dem har nok en god plan ».
BT170114 Parkeringsraseri : Terje Riple vart så forbanna over den slunkne parkeringskassa at han ikkje orka å brøyte parkeringsplassen på Totland laurdag morgon.
AP170113 « Ja det viktigste går det liksom ikkje an å seie noko om » ¶
DB170103 Kvifor tekstar de Lothepus - er det nokon som trur at me ikkje forstår kva han sei ?
SA170101 Det er den draumen me ber på ¶ at noko vedunderleg skal skje, ¶ at det må skje - at tidi skal opna seg ¶ at hjarta skal opna seg ¶ at dører skal opna seg ¶ at berget skal opna seg ¶ at kjeldor skal springa - at draumen skal opna seg, ¶ at me ein morgonstund skal glida inn ¶ på ein våg me ikkje har visst um. » | Mann i 40-årene døde etter slagsmål i Eigersund ¶
SA161219 Det hjelper ikkje lenger å ha fokus på beste langrennstid.
AP161130 « Kvifor ikkje ? » spør han.
AP161111 Les hele innlegget til Emil André Erstad : Det er ikkje nøytralt å kutte skulegudstenester ¶
SA161027 Gunn Anita Lende-Hansen, derimot, skriver at hun ikkje skjønner folks surmuling.
BT161027 Gunn Anita Lende-Hansen, derimot, skriver at hun ikkje skjønner folks surmuling.
AP161027 Gunn Anita Lende-Hansen, derimot, skriver at hun ikkje skjønner folks surmuling.
BT161026 Gunn Anita Lende-Hansen, derimot, skriver at hun ikkje skjønner folks surmuling.
SA161021 Gikk du glipp av denne : Me kan ikkje tillate at cruise-turismen får sette premissane for utforming av byen vår ¶
DA161006 « Ikkje i dag.
AP160924 « E hadde ikkje tenkt å bruke så møe penger », sier en av karene, og jeg innbiller meg at replikken detter ut av ham når han innser hvilken innhugg lammeskanken vil gjøre i budsjettet.
AP160827 « Eg veit ikkje kven eg er, » sier Jakoba - gutten som tvinges til å være jente for å leve.
AP160608 Ikkje bra.
AP160509 « Han har desverre ikkje bedre vett.
AP160420 « Det er jo fint å tenkje på at ikkje alt politikarar gjer har blitt gjennomplanlagt av PR-folk » / Lars-Erik Andreassen på Twitter ¶
AP160411 » og « Fjern heller det svinet som faen ikkje e norsk engang », er bare et par av de mange oppgulpene.
AP160408 « Fjern heller det svinet som faen ikkje e norsk engang » ¶
DA160225 « Uttrykket 'Odins soldater' tyder på at dei som er med der ikkje har forstått mykje av norrøn gudelære og reglane for høvisk oppførsel i norrøn tid », skriver Knut Ødegård, i e-post til Dagsavisen.
AP160202 Men ikkje ta heilt av enno », skrev en ( @georgar ) på Twitter til meg mandag kveld.
AP160131 Krige på i 70 min, men i dag holdt det ikkje : ( NÅ GÅR ME FOR BRONSEN !.
AP160123 « Kor mykje som er Wergeland, kor mykje som er meg, det kan eg ikkje seia », skriver Fosse.
AP160121 Hun som « river i stykker, det hun må », og « ødelegger, alt det hun ikkje forstår ».
AP160114 Å hevda sunn fornuft, er visst ikkje lenger mogeleg i kongeriket Noreg.
AP160114 » Dette er ikkje inspirert av religion.
AP160114 Seier ein ikkje ja til alle krav, er ein eit dårleg menneske. 3rd-party-bio ¶
AP160114 For om Raja har gjort ein stor innsats for byen, har han sagt at han ikkje kan stø dei homofile, fordi homofili ikkje er tillate i islam.
AP160114 For om Raja har gjort ein stor innsats for byen, har han sagt at han ikkje kan stø dei homofile, fordi homofili ikkje er tillate i islam.
AP160114 Det er ikkje grenser for kva dei homofile krev - utlagt som « de homofiles rettigheter ».
AP160114 Biskop Per Arne Dahl vart fordømd, fordi han ville kompromissa : Tillata kyrkjeleg vigsling av likekjønna, men ikkje at dei kjem i same kategori som heterofile par.
AP160114 januar ¶ ¶ ¶ Ikkje grenser for kva dei homofile krev ¶
SA160105 For meg tyder det at vi som har det klassiske synet ikkje kan overkjørast, men har fått stadfesta full råderett og talerett ut frå vår overtyding.
SA160105 Eg kan ikkje sjå at det hadde blitt ei betre løysing for folkekyrkja si framtid om dei konservative biskopane hadde brote og overlate til dei andre å ta heile regien åleine.
SA160105 Det er sjølvsagt mange ting ein kunne ønskt annleis, men eg ville krenka min eigen integritet om eg tagde med overtydinga og ikkje offentleg støtta biskopane i si vanskelege vurdering.
SA160105 Det er godt at biskopane ikkje dølgjer sanninga.
SA160105 11.2015 skriver : ¶ _«Det aller viktigste i rådet er faktisk konstateringa av at denne saka blir ein ikkje teologisk samde om.
SA160105> 11.2015 skriver : ¶ _«Det aller viktigste i rådet er faktisk konstateringa av at denne saka blir ein ikkje teologisk samde om.
SA160105> target="avis" href= 11.2015 skriver : ¶ _«Det aller viktigste i rådet er faktisk konstateringa av at denne saka blir ein ikkje teologisk samde om.
SA160105> target="avis" href= target="avis" href= 11.2015 skriver : ¶ _«Det aller viktigste i rådet er faktisk konstateringa av at denne saka blir ein ikkje teologisk samde om.
SA160105> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= 11.2015 skriver : ¶ _«Det aller viktigste i rådet er faktisk konstateringa av at denne saka blir ein ikkje teologisk samde om.