DB170909 Skiller han mellom kommersielle og private, men ikke-kommersielle aktører i velferdssektoren ?
AP170906https://www.aftenposten.no/osloby/i/EGqmo/Rodt-enige-med-byradspartiene-om-a-midlertidig-stanse-fortettingsplaner I fremtidige prosjekter skal byrådet sørge for at det er en « høy andel » ikke-kommersielle boliger og leieboliger uten profitt, selv om det bygges ut av private utbyggere.
AP170906https://www.aftenposten.no/osloby/i/EGqmo/Rodt-enige-med-byradspartiene-om-a-midlertidig-stanse-fortettingsplaner Hun sikter spesielt til punktet om « helhetlig kommunal planlegging », og å pålegge private utbyggere å bygge ikke-kommersielle boliger og utleieboliger uten profitt.
AP170906https://www.aftenposten.no/osloby/i/EGqmo/Rodt-enige-med-byradspartiene-om-a-midlertidig-stanse-fortettingsplaner Byrådet bes arbeide for at fremtidige prosjekter i regi av private utbyggere i disse områdene også skal ha en høy andel ikke-kommersielle boliger og leieboliger uten profitt. 4.
AP170906https://www.aftenposten.no/osloby/i/EGqmo/Rodt-enige-med-byradspartiene-om-a-midlertidig-stanse-fortettingsplaner - Kommer huseiere som vil bygge på tomten sin, til å bli pålagt å bygge ikke-kommersielle boliger ?
AP170905https://www.aftenposten.no/osloby/i/d3G4q/Flertall-for-a-skjerme-smahusomrader--men-det-kan-likevel-bli-nedstemt De ønsker også at kommunen skal ta en mer ledende rolle i utviklingen, og blant annet sørge for at det bygges ikke-kommersielle boliger, som selges til en lavere pris enn det private utbyggere tar.
VG170901 Men da var det ikke ledig plass i noen ikke-kommersielle barnehager i nærheten.
VG170901 Dette handler om at det ikke var nok ikke-kommersielle barnehager i Oslo på den tida.
VG170901 ( Og nå gjør Rødt noe med dét siden vi sørger for at alle nye barnehager i Oslo blir ikke-kommersielle ).
DA170831 For både Lysbakken og barnehagens daglige leder er det viktig å understreke at det er et stort skille mellom kommersielle og ikke-kommersielle barnehager innenfor den private sektoren.
AA170809 Flere trondheimsbedrifter leier kunst av den ikke-kommersielle medlemsorganisasjonen Kunst på Arbeidsplassen.
AP170624https://www.aftenposten.no/norge/Valgkampfinansiering-LO-familien-har-gitt-5-millioner-mer-enn-Hoyres-rike-onkler-623510b.html Lån mottatt på ikke-kommersielle betingelser anses som valgkampbidrag.
AP170624https://www.aftenposten.no/norge/LO-familien-gir-5-millioner-mer-enn-Hoyres-rike-onkler-623510b.html Lån mottatt på ikke-kommersielle betingelser anses som valgkampbidrag.
BT170621 - Det ble etter hvert vanskelig å skille mellom kommersielle og ikke-kommersielle settinger.
AP170501 Bygg ikke-kommersielle utleieboliger ¶
SA170327 Navalnyj oppfordret før helgen til å demonstrere mot korrupsjon etter at han i en rapport anklaget statsminister Dmitrij Medvedev for å kontrollere et eiendomsimperium via et skjult nettverk bestående av ikke-kommersielle organisasjoner.
AP170327 Navalnyj oppfordret før helgen til å demonstrere mot korrupsjon etter at han i en rapport anklaget statsminister Dmitrij Medvedev for å kontrollere et eiendomsimperium via et skjult nettverk bestående av ikke-kommersielle organisasjoner.
AA170327 Navalnyj oppfordret før helgen til å demonstrere mot korrupsjon etter at han i en rapport anklaget statsminister Dmitrij Medvedev for å kontrollere et eiendomsimperium via et skjult nettverk bestående av ikke-kommersielle organisasjoner.
DN170321 Disse finansposisjonene rapporteres på ukebasis, og i uken 7 - 14 mars ble kontrakter for 205 millioner fat handlet av finansaktører utenfor oljebransjen, såkalte ikke-kommersielle posisjoner.
AA170207 - Dette er ikke-kommersielle bedrifter med utbytteforbud der overskuddet blir brukt til å få flere i arbeid.
AP160426https://www.aftenposten.no/reise/Selv-ikke-da-Ivar-gjorde-anmeldelsen-mer-positiv_-ble-den-godkjent-av-Tripadvisor-8707b.html Kun de som tilfredsstiller nettstedets kriterier blir publisert og krever blant annet at anmeldelsene skal være familievennlige, objektive og ikke-kommersielle .