AP171209 Alt dette underbygger dessverre et bilde av en selvgod idrettsbevegelse .
VG171201 Vi har en idrettsbevegelse som blir støttet av staten.
SA171122 Vi gjør det sammen, for en idrettsbevegelse for alle, står det i oppropet kvinnene har signert.
SA171122 - Vi gjør dette for å få en idrettsbevegelse fri for krenkelser og diskriminering.
AP171122 Vi gjør det sammen, for en idrettsbevegelse for alle, står det i oppropet kvinnene har signert.
AP171122 - Vi gjør dette for å få en idrettsbevegelse fri for krenkelser og diskriminering.
AA171122 Vi gjør det sammen, for en idrettsbevegelse for alle, står det i oppropet kvinnene har signert.
AA171122 - Vi gjør dette for å få en idrettsbevegelse fri for krenkelser og diskriminering.
VG171116 * Verdens største idrettsbevegelse for mennesker med utviklingshemning, ¶
VG171101 Idrettsforbundet har lagt seg på et kostnadsnivå som passer bedre for IOC-pamper enn for en idrettsbevegelse som lever av frivilligheten og som tar seg betalt av fellesskapet, sier han til VG.
VG171031 - Lærdommen fra forrige prosess var tydelig at idretten selv må gjøre en grunn jobb innledningsvis for å sikre at det er en samlet idrettsbevegelse som står bak et eventuelt ønske om et nytt OL til Norge.
DA171031 - Lærdommen fra forrige prosess var ganske tydelig på at idretten selv må gjøre en grundig jobb for å sikre at det er en samlet idrettsbevegelse som står bak et ønske om et nytt OL, sier Pettersen til NTB.
VG171003 Én av problemstillingene som stadig dukket opp da norsk idrettsbevegelse fikk så hatten passet på grunn av manglende åpenhet, handlet om habilitet.
DB170929 FOR mens den stadig jevne jenteframgangen i alle aldersgrupper er et slående trekk ved en imponerende stor norsk idrettsbevegelse , er bildet av eliteidretten vår annerledes : ¶
DB170909 FOR der en samlet idrettsbevegelse i tett jobbing med kommuner og fylker Norge rundt stadig bedre fungerer som et verktøy for en felles satsing på forbyggende fysisk - og psykisk helsearbeid, virker det forsiktig sagt ulogisk å opprette et nytt sentralt organ for å « fremme kunnskap og kompetanse hos kommunale myndigheter » om hva
DB170830 Den gang var hun god nok til å gå først som et flott symbol på en norsk idrettsbevegelse som samler på tvers av alle kulturer.
DB170807 Gjenforeningen til en samlet idrettsbevegelse kom symbolsk nok rett etter andre verdenskrig.
VG170512 Men så vil verden uansett kunne gå videre, med en idrettsbevegelse som har sagt fra at åpenhet er en viktig verdi.
DB170427 Men med strategiske Inge Andersen ute, mistet Tom Tvedt ironisk nok den medarbeideren som har vært best til å overbevise Stortinget om samfunnsnytten av en felles norsk idrettsbevegelse .
DB170427 Konflikten var en høyst menneskelig ; men politisk ganske unødvendig, kamp om makt og innflytelse mellom to røslige menn som har den samme visjonen om en samlet norsk idrettsbevegelse .
SA170331 Også idrettsbevegelse må kunne stå til rette for maktmisbruk, unnfallenhet og mangel på demokrati.
VG170328 Behovet for en samlende og moderniserende leder for en hardt prøvet idrettsbevegelse , kan knapt bli større enn det er akkurat nå.
SA170327 - Jeg håper at topplederne i norsk idrett innfrir på de kravene en hel norsk idrettsbevegelse har stilt om at man ønsker mer innsyn og mer åpenhet, sier Helleland til NRK.
FV170327 - Jeg håper at topplederne i norsk idrett innfrir på de kravene en hel norsk idrettsbevegelse har stilt om at man ønsker mer innsyn og mer åpenhet, sier Helleland til NRK.
DB170327 - Jeg håper at topplederne i norsk idrett innfrir på de kravene en hel norsk idrettsbevegelse har stilt om at man ønsker mer innsyn og mer åpenhet, sier Helleland til NRK.
DA170327 - Jeg håper at topplederne i norsk idrett innfrir på de kravene en hel norsk idrettsbevegelse har stilt om at man ønsker mer innsyn og mer åpenhet, sier Helleland til NRK.
BT170327 - Jeg håper at topplederne i norsk idrett innfrir på de kravene en hel norsk idrettsbevegelse har stilt om at man ønsker mer innsyn og mer åpenhet, sier Helleland til NRK.
AP170327 - Jeg håper at topplederne i norsk idrett innfrir på de kravene en hel norsk idrettsbevegelse har stilt om at man ønsker mer innsyn og mer åpenhet, sier Helleland til NRK.
SA170326 WADA sitt regelverk er utarbeidet gjennom demokratiske prosesser hvor norsk idrettsbevegelse har vært en sterk pådriver.
SA170326 Norsk idrettsbevegelse har vært sterkt engasjert ved utarbeidelsen av « koden ».
SA170207 - Jeg er, som ordfører, utrolig glad for at vi har en idrettsbevegelse i denne byen som tør å legge lista høyt.
FV170207 - Jeg er, som ordfører, utrolig glad for at vi har en idrettsbevegelse i denne byen som tør å legge lista høyt.
DB170121 Men midt i denne flommen starter vår egen idrettsbevegelse rettssaken mot Therese Johaug for en forseelse den norske opinionen knapt kan forstå : ¶
DB170106 ¶ POLITISK GARANTIST : Allerede i opposisjon krevde Erna Solberg en samlet idrettsbevegelse .
DB170106 En samlet idrettsbevegelse var en forutsetning for Høyres støtte til en økning av idrettens andel av tippeoverskuddet : ¶
SA160331 Derfor ønsker forbundsstyret å ta initiativ til en dialog med resten av norsk idrett for å diskutere hvordan en samlet norsk idrettsbevegelse skal møte kravene om mer åpenhet - og om det er formålstjenlig om deler av prinsippene i offentlighetsloven også bør gjelde for norsk idrett og i så fall hvilke, sier nyvalgt fotballpresident Terje Svendsen.
AP160331 Derfor ønsker forbundsstyret å ta initiativ til en dialog med resten av norsk idrett for å diskutere hvordan en samlet norsk idrettsbevegelse skal møte kravene om mer åpenhet - og om det er formålstjenlig om deler av prinsippene i offentlighetsloven også bør gjelde for norsk idrett og i så fall hvilke, sier nyvalgt fotballpresident Terje Svendsen.
SA160228 Frivillighet og dugnadsbasert innsats utgjør grunnmuren i norsk idrettsbevegelse .
AP160228 Frivillighet og dugnadsbasert innsats utgjør grunnmuren i norsk idrettsbevegelse .