DB171214 Vi har alle blitt utsatt for et kraftig ideologisk press gjennom årene.
DB171214 Boken dokumenterer grundigere enn noen annen bok hvordan norske politikere på tvers av partiskalaen arbeidet ideologisk for å fremme at det ikke finnes en særegen norsk kultur eller noen verdier som er typisk for denne ( eventuelle ) kulturen.
DA171213 I tillegg hører jo følgende lille dilemma med : Om bystyret i et akutt anfall av ideologisk høyredreining akkurat i dag bestemte seg for å privatisere byens renovasjon, så tar jo sånt litt tid.
DB171208 - Det var nok en del som oppfattet det som kontroversielt - i den forstand at det var feil å gi folk med et slikt ideologisk standpunkt en jobbsjanse.
AP171208 Beslutningen er et eksempel på at det Trump bryr seg mest om ikke er amerikanske interesser, men snarere å holde på sine egne konservative, kristne kjernevelgere og å blidgjøre sin styrtrike og dypt ideologisk drevne velgjører, kasinomogulen Sheldon Adelson.
DB171207 Nemlig den at det er mye vanskeligere for Russland å gå i ideologisk krig mot den olympiske bevegelsen, enn det er å gå i ideologisk krig mot for eksempel NATO.
DB171207 Nemlig den at det er mye vanskeligere for Russland å gå i ideologisk krig mot den olympiske bevegelsen, enn det er å gå i ideologisk krig mot for eksempel NATO.
DN171204 Det viktigste budskapet Martin kommer med, og som jeg i stor grad er enig med ham i, er at vi må̊ bli tydeligere ideologisk , sier han til avisen.
DN171204 Berntsen trekker fram kampen mot private velferdstjenester, boligmarkedet og salg av statlige selskaper som tre områder der han ønsker en ideologisk venstredreining.
DB171201 Krisen skapt av nyliberalismen har skapt et momentum der ulike krefter kan ta makten og føre folk uvante med ideologisk tenkning, inn i nye, helhetlige visjoner for samfunnet.
DB171201 Arbeiderklassen var ikke lenger hovedfokus for arbeidernes parti, eller en del av en større ideologisk kamp og visjon.
DA171201 - Stortinget kan ikke sitte stille og se på at den blåblå regjeringen på ideologisk grunnlag dytter 700 arbeidsplasser ut av landet, sier Geir Pollestad, nestleder i Senterpartiet og leder for næringskomiteen på Stortinget.
BT171129 Begge er farget av sterk ideologisk overbevisning, og er dermed nøye med hvilke fakta de fremhever, til hvilket formål.
AP171129 et essay om demografi, statistikk og rasisme, skriver Espen Søbye at koblingen mellom utvandring, kolonisering og rasisme sjelden blir synliggjort, men å undertrykke og fordrive den opprinnelige befolkningen, gjøre dem til slaver eller utrydde dem, det var bare mulig ved at en teoretisk eller ideologisk rasisme gikk forut for
DB171128 Flere tilhengere av Moore har også anklaget Washington Post og andre medier for å ha politisk og ideologisk motivasjon for å omtale overgrepsanklagene, og Moore selv har hevdet det foregår en stor konspirasjon mot å få ham valgt.
DB171128 Begge vokste med oppgavene etter en vanskelig start som partileder, begge hører til den pragmatiske og ansvarlige hovedstrømmen i norsk politikk, begge oppfattes som trygge og troverdige mer enn som ideologisk og karismatiske, begge har en formidabel arbeidskapasitet som sin største styrke - og begge trives definitivt best i posisjon.
VG171125 Ideologisk sett plasserer partilederen Patriotene på samme hylle som som UKIP i Storbritannia og 5-stjernerspartiet i Italia, populistiske bevegelser som er kjent for sin EU-skepsis.
VG171122 Men den politiske diskusjonen koker ned til hvem som har latt ideologisk overbevisning styre forskningen, og om det er Meyer eller Jensen.
AP171122 - Celebriteter med internasjonal berømmelse må opptre klokt med hva de sier og hvordan de oppfører seg for å unngå å havne i en politisk eller ideologisk felle, skriver avisen og mener de to kan klandre seg selv for visumnekten.
AP171122 Ordet « kunnskap » nevnes ifølge Paulsen hyppigere enn for tre-fire år siden, « men det garanterer ikke at det får ideologisk gjennomslagskraft », kanskje ikke så underlig i en kontekst hvor forestillingen om « pensum » - det at skolen skal tilby visse basiskunnskaper - ifølge de offisielle dokumenter hører fortiden til.
DA171120 De deltok i en ideologisk og militær kamp mot både de vestallierte og Sovjetunionen, hevder Bay.
VG171119 Autoritære stater står også i spissen for en ideologisk kamp mot menneskerettighetene, basert på det som ofte kalles for « tradisjonelle verdier ».
VG171117 Etter fire år i regjering er jeg usikker på om Høyre egentlig har noen egen reell politikk som springer ut fra en ideologisk overbevisning om hvordan Norge bør være skrudd sammen.
DB171112 Det endte med det som for mange framsto som en konflikt om innvandringspolitikk, ideologisk strid og en kamp mellom byråets direktør og eieren Finansdepartementet ved finansminister Siv Jensen.
VG171111 Og målet må være at Statistisk sentralbyrå leverer best mulig tall og analyser, ikke at tallene skal stemme med en eller annen ideologisk overbevisning.
DB171110 I en kommentar i Fædrelandsvennen fredag skriver han at « ideologisk skulle Siv Jensen ta stiften for Meyers opprydding ».
AP171110 Trump får skryt for ikke å bry seg om « ideologisk diplomati », for å ha vist respekt for Kinas leder og for hittil ikke å ha utnyttet spørsmål om menneskerettigheter til å « skape trøbbel for Kina » slik at « forholdet kan konsentrere seg om vesentlige saker ».
VG171108 - Velgervandringer mellom partier som ideologisk ligger nær hverandre, er hyppigere enn vandringer på tvers av « blokkene », skriver Bergh og Aardal i sin foreløpige analyse av valgtallene for 2017.
SA171108 Velgervandringer mellom partier som ideologisk ligger nær hverandre, er hyppigere enn vandringer på tvers av « blokkene », skriver SSB.
NL171108 Men det er uten tvil de ideologisk motiverte angrepene fra nynazister som utgjør den mest alvorlige ytre trussel mot homofile i Norge.
DB171108 Roem og Marshall representerer ideologisk politiske motsetninger.
DB171108 Så Trump holdt seg til manus, og holdt en ideologisk tale i den sør-koreanske hovedstaden Seoul, der han også hadde med en gulrot.
DB171108 Det mest interessante ved talen var likevel det som likner en ideologisk begrunnelse for behovet for å konfrontere Kim.
DA171108 Men undersøkelsen viser at velgervandringer mellom partier som ideologisk ligger nær hverandre er hyppigere enn vandringer på tvers av « blokkene ».
VG171107 På den måten vil revolusjonsmarkering virke ideologisk splittende, sier Gorenburg til VG.
VG171107 Ideologisk splittende ¶
BT171107 Det høres ut som om det er en dyptgående ideologisk uenighet mellom i økonomimiljøene - og at velferdsstaten står på spill.
AP171105 Kort fortalt hevder artikkelen at kolonialismens positive konsekvenser er blitt kvalt i en ideologisk styrt debatt dominert av venstrevridde akademikere.
AP171105 Hvis man er dypt ideologisk forankret i et syn på at myndighetene ikke skal regulere økonomisk aktivitet, så er det mulig å forstå at denne forskningen ansees som overflødig.
AP171104 Han er blant annet kjent for store kunnskaper om Russland og en åpen skepsis til venstresiden i norsk politikk, og kanskje særlig de som ideologisk ikke alltid har hatt et helt avklart forhold til den marxist-leninistiske arven.
VG171103 Dette slår godt an hos et ideologisk desillusjonert publikum, som med rette har god grunn til å være skuffet over mange av sine folkevalgte.
AP171102 I konspirasjonsteoriens tid frykter mange at det er mye lettere å justere en teoretisk modell i en gitt politisk eller ideologisk retning.
AA171102 Med disse ble han en viktig ideologisk bidragsyter til jødeforfølgelsene i århundrene som fulgte, og som kulminerte i holocaust.
DN171101 - Angrepene planlegges og gjennomføres av ensomme individer, og koblingen til IS er ideologisk .
DB171101 Hun har spurt om NRKs Sidsel Wold er « ideologisk analfabet ».
VG171031 Vi snakker tross alt her om historisk dramatikk av episk format, som har formet den nyere tid politisk, ideologisk og minnehistorisk på mildt sagt mangfoldige vis.
DB171030 Dette fremstår som en ideologisk basert og noe forutinntatt beskrivelse av organisasjoner som først og fremst kjennetegnes av at de ligger tett på de utøvende innenfor kunstformen de representerer, og sitter på stor kunnskap om hva som skjer på feltet.
NL171029 Men det er ikke de private aktørene som først og fremst skal kritiseres, men høyrepartiene som har opphøyd til et ideologisk prinsipp at det ikke er forskjell på å produsere datamaskiner og velferdstjenester, og at tjenester innenfor velferdssektoren derfor med fordel kan konkurranseutsettes.
DB171028 De kjemper til siste slutt, de som er ideologisk motivert, sier Vikør.
AP171027 Personlig, ikke ideologisk
AP171027 Donald Trumps støtte fra disse velgerne er personlig, ikke ideologisk .
DA171026 Den største motstanden nå er politisk ideologisk motivert, en form for valgfrihetsfundamentalisme.
SA171024 Den er en ideologisk fortsettelse av ekteskapsloven.
AP171023 Han fremholder også at forskning rundt kolonialisme stort sett har vært ideologisk drevet snarere enn av kunnskapsoppbygging, og derfor utelukkende har konsentrert seg om de negative sidene, og tildels vært selvmotsigende.
SA171022 I stedet for å lære av dette og bygge på etablert kunnskap, bygger Juel og andre på sine ideologisk baserte skrivebordsteorier, og leker med inntektene til sjåfører som strever med å oppnå en brøkdel av den inntekten de selv har.
BT171022 Det gjenstår mye politisk, administrativt, vitenskapelig og ideologisk arbeid før vi har en visshet om hvilke stier vi kan velge å følge.
DB171021 Tv-seerne ble servert saftige påstander fra hennes polske advokat, som illustrerer en kraftig ideologisk og politisk kløft : Norsk barnevern representerer de verste ingredienser som knekker europeiske familierettigheter, mente advokaten.
AP171020 IS har gitt ekstreme islamister ideologisk blankofullmakt til å finne på djevelskap i Vesten.
AP171020 En armada med islamister med krigserfaring, kontakter og enda sterkere ideologisk overbevisning i bagasjen er et mareritt for enhver sikkerhetstjeneste.
VG171019 Spencer var en av initiativtakerne bak marsjen i Charlottesville, og anses som ideologisk leder for bevegelsen som kaller seg « alt right » - alternative høyre.
AP171018 Det er ingen grunn til å tro at presidentvalget i 2020 blir mindre ideologisk og polarisert enn det i 2016.
DA171017 Han anses som ideologisk leder for bevegelsen som kaller seg « alt right » - alternative høyre.
AA171017 Han anses som ideologisk leder for bevegelsen som kaller seg « alt right » - alternative høyre. ( ©NTB ) ¶
BT171016 Noen leser et ideologisk budskap inn i toppolitikernes garderobe, uansett om den er til hverdag eller til party.
AP171016 Saugstad forveksler vitenskapelig diskusjon med ideologisk kamp, skriver Wyller.
VG171012 Selv om du rent ideologisk skulle mene at organisasjoner som dette burde klare seg uten statstilskudd, så kan du ikke kutte tilskudd over natta.
DB171012 Det var en ideologisk ensom Bjørnar Moxnes som stilte til dag to av trontaledebatten på Stortinget i går.
DA171011 De som er mest tålmodige med Trump, er de som er enige med ham ideologisk , mer enn politisk, mener han.
DA171011 De som er mest tålmodige med Trump, er de som er enige med ham ideologisk , mer enn politisk, mener han.
DN171010 Det er ikke funnet en ideologisk bakgrunn eller tegn til at flere skal være innblandet i angrepet.
DB171010 De har verken funnet en ideologisk bakgrunn eller tegn til at flere skal være innblandet i angrepet.
DB171010 Det er ikke funnet en ideologisk bakgrunn eller tegn til at flere skal være innblandet i angrepet.
AP171010 Det er ikke funnet en ideologisk bakgrunn eller tegn til at flere skal være innblandet i angrepet.
AP171010 Saugstad forveksler vitenskapelig diskusjon med ideologisk kamp : Jeg kunne - i likhet med Saugstad - mobilisert internasjonale autoriteter til støtte for mitt syn.
AA171010 Det er ikke funnet en ideologisk bakgrunn eller tegn til at flere skal være innblandet i angrepet.
AA171010 Det er ikke funnet en ideologisk bakgrunn eller tegn til at flere skal være innblandet i angrepet.
DB171007 Homokampen brukes nå som en ideologisk høygaffel av konservative høyrepartier i Vesten.
VG171006 Overalt lyder diagnosen : Retningen er døende, fortapt som man er i identitetspolitikk, multikulturalisme, middelklasseorientering og ideologisk nedsmelting.
DB171005 Bakgrunnen for sammenkomsten til Hofstad Helleland er ideologisk koblet til den privat/offentlige bedriften Talent Norge.
DB171005 Egenæs hevder å representere verdens undertrykte, og gjennom ideologisk dogmatisme tar han på seg rollen som globalt menneskerettighetspoliti.
DA171005 Han er lite konsekvent ideologisk .
NL171004 Prosjektet er tomt for innhold og framstår som en ideologisk " trosprosjekt " for høyresiden i norsk politikk.
AP171004 Ideologisk polarisering ¶
VG171003 Men man pleier også å prate om terrorisme som at gjerningspersonen inngår i et ideologisk miljø.
VG171003 Men i både amerikansk og norsk lovgivning handler terrorisme om handlinger som begås for å skape stor frykt, legge press på myndigheter for å gjøre noe for å oppnå et politisk, ideologisk eller religiøst motiv.
VG171003 Men finnes det ikke noe ideologisk bak handlingen, bør det heller ikke klassifiseres som terrorisme, sier han.
VG171003 Du må ha et politisk ideologisk mål for handlingen, sier han.
VG171003 Det er ikke klarlagt at gjerningspersonen har hatt et politisk eller ideologisk motiv.
VG171002 Mellom sentrum i nye Forza Italia og sentrum i Fratelli d'Italia er det en ideologisk avgrunn.
VG171001 For Trump har ingen indre ideologisk autoritær kjerne, og autokratier skapes av ideologisk antidemokratisk målrettetthet.
VG171001 For Trump har ingen indre ideologisk autoritær kjerne, og autokratier skapes av ideologisk antidemokratisk målrettetthet.
VG170930 Han beskriver det som en pågående ideologisk kamp mellom høyreekstremister, der den klassiske nynazismen ypper seg og vil markere seg.
DA170927 Med ideologisk splittede fagforbund mangler Frankrike et trepartssamarbeid som det vi har i Norden, sier han.
DA170927 Byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) mener det forrige byrådet førte « en villet og ideologisk politikk » som har ført til store forskjeller mellom private og kommunale sykehjem.
DA170927 « Ideologisk politikk » ¶
AA170927 Språklig mannsdominans i titler er ideologisk basert ; den maskuline kategorien vurderes å være mer betydningsfull og verdifull enn den feminine kategorien som ses som mindre viktig.
VG170925 Le Pen sa at tiden var kommet til å omgjøre « en ideologisk seier til en politisk seier ».
AP170924 Motstanden mot vitenskapen må tas på alvor enten den er religiøst, politisk eller ideologisk begrunnet.
DB170923 I et stort sett sobert språk ble dette synspunktet presentert som en ideologisk rettesnor for å få Trumps viktigste slagord - America First - til å henge på greip.
DA170923 Går man nedover gata i Dehli, vil man møte folk med ulikt kjønn, utseende, språk, religion, bakgrunn, ideologisk ståsted - folk med alle mulige historier.
VG170922 Selv om mange skribenter egentlig forsto at det sto dårlig til - både menneskerettslig, økonomisk og ideologisk - var hovedtrenden at vi levde i en verden der vi måtte velge mellom den internasjonale arbeiderklassen og den kapitalistiske krigshissende imperialismen i vest.
NL170922 Nå hadde byrådet skylappene på, og høyresiden var preget av, for å bruke deres favorittuttrykk, ideologisk blindhet.
DB170919 Det var en til tider oppsiktsvekkende, men også sterkt ideologisk og konsistent tale, Trump holdt i FN tirsdag ettermiddag.
VG170918 Og dersom noe ikke er moralsk forsvarlig utenfor et ideologisk rammeverk, da er det selvsagt heller ikke moralsk forsvarlig.
AP170918 Fundamentet er dønn ideologisk - og farlig.
AP170918 Det er dønn ideologisk - og farlig.
DB170917 I denne sammenhengen er det også relevant å nevne at Carsons sønn, nå avdøde Lumumba Carson, etablerte seg i musikkbransjen som ideologisk leder for hip hop-kollektivet X-Clan, under navnet Professor X.
DB170916 Men ideologisk kan kritikken gjerne være hard.
DB170915 De eldre og mer ideologisk overbeviste, har han mindre erfaring med.
DB170915 De eldre mer ideologisk overbeviste, dukker fortsatt opp i Facebook-diskusjoner, og mange fastholder de samme meningene.
VG170914 - Hijaben har en tung symbolverdi, politisk, ideologisk og religiøst.
VG170912 Flere av dem som ga sin røst til Trine & co denne gang gjorde det ikke av annen ideologisk overbevisning enn at det ville gi borgerlige flertall og fortsatt Høyre-regjering.
DB170911 Som Venstre- eller KrF-velger denne perioden har du visst at partiet ditt vil få noe godt igjen for å samarbeide med Høyre og Frp, på tross av tidvis stor politisk og ideologisk avstand.
DB170911 Når Høyre ikke lenger kan kjøpe seg samarbeid, må de borgerlige partiene møtes på en felles ideologisk plattform.
NL170908 For hvis de borgerlige skulle være like ideologisk ensrettet måtte vi jo legge ned hele den offentlige helsetjenesten - noe som aldri har vært vår politikk.
NL170908 Det er ikke ideologisk ensretting.
NL170908 Det eneste man oppnår er å ta valgfriheten fra brukerne - og at SV og Rødt får ideologisk tilfredsstillelse.
NL170908 Ønsket om å begrense disse selskapene karakteriseres som ideologisk begrunnet, og fornøyde brukere holdes fram for å legitimere tjenestene.
NL170908 I en betydning i Store norske leksikon refererer ideologisk til interessebestemte oppfatninger.
AA170906 Vi tror det er mulig å ha en sterk velferdsstat uten at skattene økes, men har ikke et ideologisk syn på hva skattenivået skal være.
AP170905 De grønne slet lenge med intern uenighet mellom de såkalte « Realos » og « Fundis », altså realpolitikerne og en mer ideologisk linje.
DA170904 - Denne perioden har Høyre/Frp-regjeringen vist at de vil, med en ideologisk begrunnelse, redusere det statlige eierskapet.
VG170902 « Renset » er teater slik bare teater kan være : Fysisk, ideologisk og estetisk på en og samme tid.
NL170831 Hamnvåg er et godt eksempel på at den prinsipielle og ideologisk drevne privatiseringsdebatten i valgkampen, ofte mangler helhetsperspektivet og står fjernt fra folks virkelighet.
DA170831 Og jeg er langt fra alene om å føle meg misbrukt i et ideologisk spill.
VG170830 I den andre enden av en ideologisk skala ligger strukturalistene.
NL170830 Vedtaket var hardt, ideologisk og kaldt.
DB170829 Nazismen og vold er to sider av samme sak - uatskillelig både ideologisk , historisk og praktisk.
AP170827 - Velgere som bestemmer seg i siste liten, har vanskelig for å bestemme seg og har en svak ideologisk tilknytningen til det partiet de liker best.
AP170825 En annen forklaring, som han peker på, er at de ideologisk ligger mer til venstre, men det stemmer heller ikke.
DB170822 Markedsreformer og « demokrati » - i anførselstegn, for anledningen - betydde for folk flest kaos, tap av trygge arbeidsplasser, eksplosjon av åpen vold og lovløshet, og en ideologisk selvpisking, der det som hadde vært rammene rundt menneskenes liv, det kommunistiske systemet, skulle kritiseres og tas avstand fra.
VG170821 Begge kom med god argumenter i saken som mer enn noen annen viser frem en grunnleggende ideologisk forskjell mellom Høyre og Ap.
AA170821 Jeg ser derfor på det mer som ideologisk krydder, sier Solhjell.
AP170819 For Carl Brown er historien hverken politisk eller ideologisk .
VG170818 Mange terrorbevegelser har et ideologisk utgangspunkt som deles med krefter som ikke bruker vold og drap som virkemidler.
DB170818 Det kan tyde på ideologisk tilknytning, men ikke logistisk hjelp fra en større organisasjon.
DA170817 Resultatet kan bli en mindre ideologisk , mer pragmatisk president, som er mindre opptatt av konfrontasjoner, skriver Le nouvel observateur.
AP170816 De som har erklært sin lojalitet overfor IS i Raqqa, gjorde det fordi de var redde eller fordi de ville utnytte situasjonen, ikke på grunn av noen ideologisk overbevisning, hevder folk fra stammene overfor Hassan.
AA170815 Han anses som ideologisk leder for bevegelsen som kaller seg « alt right » - alternative høyre.
DB170813 « Blut und Boden » var en ideologisk retning, men også et uttrykk som ble slagord i den tyske nasjonalsosialistiske propagandaen før og under andre verdenskrig.
DB170813 Snoen understreker at støtten Trump har høstet fra ytre høyre ikke nødvendigvis innebærer at han er ideologisk på bølgelengde med bevegelsen.
AP170812 Damore har senere forklart at han skrev det 10-sider lange brevet fordi han mener at politiske fordommer hindrer åpen debatt og gjør at begge sider lider av en « ideologisk dødvinkel ».
AP170812 Breitbart har blant annet skrevet at Google-ansatte opererer med svartelister for personer med et annet ideologisk ståsted.
AP170812 Damore har senere forklart at han skrev det ti sider lange brevet fordi han mener at politiske fordommer hindrer åpen debatt og gjør at begge sider lider av en « ideologisk dødvinkel ».
AP170812 Breitbart har blant annet skrevet at Google-ansatte opererer med svartelister for personer med et annet ideologisk ståsted.
AP170812 Når utøverne kommer hjem fra utlandet, blir de satt under økt overvåking og forhørt grundig om ideologisk lojalitet i frykt for at de kan ha blitt smittet av fiendtlig tankegods, skriver Bård Larsen.
DB170811 Herbjørnsrud ser på de som har stått for en form av " intellektuell " oppfostring og spredning av slikt ideologisk tankegods i nyere tid - på forskjellige nivåer og " innpakning " vel å merke.
AA170811 Og de er ideologisk overbeviste om at det såkalte kalifatet og ISIL sitt prosjekt er verdt å kjempe for, fortsatt.
DB170810 - At Lurås som statsviter går inn for å avslutte asylinstituttet mener jeg er et tegn på ideologisk radikalisering.
DB170809 - Høyre og Frp har et ideologisk syn på statlig eierskap, hvor de ønsker at staten skal selge seg ned, og det går de nå til valg på å gjennomføre, sier partileder Jonas Gahr Støre til Dagbladet ¶
AP170809 Med president Donald Trump i Det hvite hus merker han at den sterkt ideologisk pregede ordkrigen er brakt til nye høyder, men at de militære realitetene i bunn ikke er blitt annerledes på amerikansk og nordkoreansk side.
AP170809 Med president Donald Trump i Det hvite hus merker han at den sterkt ideologisk pregede ordkrigen er brakt til nye høyder, men at de militære realitetene i bunn ikke er blitt annerledes på amerikansk og nordkoreansk side.
AA170809 Med president Donald Trump i Det hvite hus merker han at den sterkt ideologisk pregede ordkrigen er brakt til nye høyder, men at de militære realitetene i bunn ikke er blitt annerledes på amerikansk og nordkoreansk side.
DB170808 t begrunnet raseri som sklir enkelt over landegrensene via YouTube og sosiale medier, det vil være problematisk fra et ytringsfrihetsperspektiv - hvor setter man grensen for forhåndsvurdering av hvem som er for drøy og hvem som ikke er drøy nok ? - og det bør i så fall gjelde alle oppfordringer til ideologisk basert vold, både religiøst og politisk, noe som kan gjøre det til et voldsomt prosjekt som d
DB170806 Kunst trenger ikke å være ideologisk ren, og de fleste rettslige tvister ender opp i kunsterens og den kunstneriske frihetens favør.
NL170803 Regjeringen har iscenesatt sine egne fortredeligheter ved å lansere en iherdig og ideologisk drevet sentraliseringsoffensiv.
VG170801 - Vi mener og har også foreslått at vi må gå gjennom fengslingsrutinene for ideologisk motiverte innsatte, for å forebygge rekruttering i fengsel, sier Tajik.
DA170801 Nestlederen peker også på behovet for å se på fengslingsrutinene når det gjelder straffedømte som sitter i fengsel for ideologisk motivert vold.
VG170731 Andre snakker om at fortsettelsen vil bli en ideologisk geriljakrig mot mål i Syria, Irak og resten av verden.
AP170730 Selv innrømmer han gladelig at ønsket om konkurranseutsetting er ideologisk motivert.
AP170730 - Så dette er ideologisk drevet ?
AP170730 Ideologisk drevet ¶
AA170729 Den begynte da teaterviter Julie Rongved Amundsen kritiserte norske spel for å være teaterfaglig svake og ideologisk selvhøytidelige.
AA170727 De er deklamerende, ideologisk selvhøytidelige og har veldig ofte dårlige tekster og dramaturgi, forteller hun til NRK.
VG170726 En religion som i vår tid også fungerer som en potent politisk og ideologisk kraft.
DB170726 Han sier Lorentzens uttalelser tydelig plasserer ham politisk og ideologisk .
AA170724 Enten hatet er ideologisk eller følger av et taperliv, drives terrorister rent personlig ofte av et ønske om å gjøre noe stort og spektakulært som vil gi dem oppmerksomhet, anerkjennelse fra sitt miljø, ære og berømmelse.
AA170724 Bakgrunnen kan være personlig, eller den kan være ideologisk .
AA170722 Det var blandingen av personlig bakgrunn og ideologisk påvirkning som ble eksplosiv.
VG170719 På overflaten ser de ut som en organisasjon med gode intensjoner, men etter hvert har det blitt klart at de er en ideologisk ekstremistisk organisasjon med intensjonen om å ta over den tyrkiske staten, sier ambassadør Göktürk.
DB170719 - Samarbeidet har også en ideologisk dimensjon.
DB170718 Ideologisk dyrker Putin patriotisme og - om man vil - militarisme.
AA170715 Dette har ført til økt ideologisk mobilisering og rekruttering til IS og andre ekstreme islamske grupperinger både lokalt og blant deres sympatisører i Vesten.
AA170714 Leiren ble åpnet søndag og lokale myndigheter opplyste at den var tiltenkt IS-familier « for å gi dem psykologisk og ideologisk rehabilitering ».
NL170708 Enten hatet er ideologisk eller følger av et taperliv, drives terrorister rent personlig ofte av et ønske om å gjøre noe stort og spektakulært som vil gi dem oppmerksomhet, annerkjennelse fra sitt miljø, ære og berømmelse.
NL170708 Bakgrunnen kan være personlig, eller den kan være ideologisk .
VG170704 Enten hatet er ideologisk eller følger av et taperliv, drives terrorister rent personlig ofte av et ønske om å gjøre noe stort og spektakulært som vil gi dem oppmerksomhet, anerkjennelse fra sitt miljø, ære og berømmelse.
VG170704 Bakgrunnen kan være personlig, eller den kan være ideologisk .
VG170703 Det ble ikke gjort noe forsøk på å skjule at kunstens og kunnskapens oppgave var ideologisk krigføring.
VG170703 Der Lenins forfølgelser hadde et ideologisk formål, var Stalins utrenskninger sinnssyke, både i form og antall døde.
DB170702 Siden Abu Sayyafs opprettelse i 1991, har gruppas aktiviteter og uttalte mål gått fra ren kriminalitet til å få et mer ideologisk tilsnitt.
NL170630 For vel 5 år siden, den 19.juni 2012 gjorde det borgerlige flertallet i Tromsø ( H, Frp, V og Krf ) det mest ekstreme og ideologisk funderte vedtaket som noen kommune i Norge har gjort.
VG170622 Altså staten som en ideologisk innretning ?
AP170622 Ekspertene tolker dette som et forsøk på å bilegge en ideologisk splid fyrt opp av avhoppere.
DN170619 Men ifølge Malnes er partiet preget av stor ideologisk spennvidde.
DA170619 Han mener at moskeens omdømme kan tilsi at den er mer utsatt for et ideologisk motivert angrep, men understreker at mye fortsatt er uklart rundt angrepet. | - Islamofobien vokser ¶
DB170617 Partiets fremtid trues ideologisk , men også økonomisk.
DB170615 Siden Abu Sayyafs opprettelse i 1991, har gruppas aktiviteter og uttalte mål gått fra ren kriminalitet til å få et mer ideologisk tilsnitt.
VG170614 Det er oppsiktsvekkende at det kun er Høyre og Venstre i komiteen som ønsker å avvise forslaget på et prinsipielt og ideologisk grunnlag.
SA170614 Tilsynelatende agerer terroristen nettopp på vegne av et ideologisk oppdrag, nemlig det islamistiske.
SA170614 Det er ahumanisme satt i ideologisk system.
DN170614 Arbeiderpartiet i Trondheim hevder departementet driver ideologisk strid for kommersielle barnehager, skriver Klassekampen.
DB170614 Organisasjonen så på dette med bekymring, og innså at et ideologisk alternativ straks måtte til for å stoppe denne trenden.
DB170614 I samme år lanserte Muslim Youth League UK - en muslimsk ungdomsorganisasjon i Storbritannia, en kampanje hvor de erklærte en ideologisk krig mot IS.
DB170614 De siste terrorangrepene i Europa viser at det like godt kan dreie seg om naiv etterretning og beredskap som ideologisk indoktrinering, ettersom flere av gjerningspersonene har vært kjent for landets sikkerhetsmyndigheter i lang tid.
AA170614 Politikerne kan jobbe for å skjerpe kravene til lønn og pensjon for de ansatte, uten å gå til en ideologisk kamp mot private aktører som har vært med på sikre full barnehagedekning.
VG170607 Corbyns flørt med Chavez, Castro og ulike antidemokratiske grupper er altså ikke ideologisk tilfeldig eller realpolitisk.
VG170607 At vestlige liberale land har kontakter med autoritære stater er selvsagt moralsk utfordrende, men man skal være ganske kreativ for å finne et ideologisk fellesskap mellom salafister og Det Norske Utenriksdepartementet.
VG170606 Om det skjer, vil det bli et pinlig tilfelle for våre naboer i øst, som vil bli konfrontert med at ideologisk aktivisme nå har sneket seg inn i rettsvesenet.
VG170606 Det motsatte er en åpen invitasjon til et segregert samfunn, sivil ulydighet, polarisering, og en stadig mer ideologisk sneverrettet stat.
DB170606 LONDONISTAN : Mens London-hipsterne og utlendinger ruser seg i Brick Lane, pågår en ideologisk kamp i bakgatene hvor radikale muslimer hisser på seg høyreekstreme kristne.
BT170606 | Farlig ideologisk blindspor ¶
BT170606 Ut fra et ideologisk blindspor vil hun i en tid hvor det trengs flere barnehageplasser legge begrensninger på tilbudet.
NL170605 Men flere av dem må ta del i det som er en ideologisk kamp, som ikke kan vinnes med makt og overvåking alene.
VG170604 Denne kampen er ideologisk , og kan ikke utkjempes med antiterroroperasjoner alene. * 1 For det andre må terroristene nektes enhver frihavn.
VG170604 Han er blitt karakterisert som en oppvigler og en blodrød sosialist som står lang til venstre ideologisk .
DB170601 At aksjonene mange ganger gjennomføres av kriminelle eller folk som er sosialt marginalisert, er ikke uttrykk for et uklart ideologisk eller religiøst motiv.
AP170531 I flere europeiske land blir partiene i økende grad betraktet som toppstyrte organisasjoner med fallende medlemstall og manglende evne til å representere velgerne både sosialt og ideologisk . 3rd-party-bio ¶
AP170531 I SV, Venstre og MDG har nesten alle vært innom en høyskole eller et universitet, mens Ap, KrF, Sp og særlig Frp har en god del medlemmer uten høyere utdanning.... men ideologisk mangfoldig ¶
AP170531 I flere europeiske land blir partiene i økende grad betraktet som toppstyrte organisasjoner med fallende medlemstall og manglende evne til å representere velgerne både sosialt og ideologisk .
AP170526 Professor Tjersland mener insisteringen på at det skal være minst én meglingstime for alle, først og fremst er ideologisk begrunnet.
AP170526 Professor Odd Arne Tjersland mener obligatorisk megling for alle ved samlivsbrudd først og fremst er ideologisk begrunnet.
AP170526 - Ideologisk begrunnet ¶
VG170525 - Min første reaksjon var at det er grusomt at mennesker kan gjøre noe slikt på en ideologisk og religiøst bakgrunn - og skade barn.
DB170525 LONDONISTAN : Mens London-hipsterne og utlendinger ruser seg i Brick Lane, pågår en ideologisk kamp i bakgatene hvor radikale muslimer hisser på seg høyreekstreme kristne.
DB170525 Jeg håper alle, på tvers av ideologisk ståsted, vil ta vår utstrakte hånd og omfavne delt bosted og barnas rettigheter i fremtidige høringer om barneloven.
VG170524 Men de har en historie, et omdømme og en posisjon som gjør dem egnet til å ta et slags ideologisk lederskap i kampen mot terror.
AP170524 Seniorforsker Petter Nesser kaller landet et « nervesenter » for ekstremismen i Europa - det er landet for ideologisk ledelse, rekruttering og propaganda.
AP170524 Seniorforsker Petter Nesser kaller landet et « nervesenter » for ekstremismen i Europa - det er landet for ideologisk ledelse, rekruttering og propaganda.
DN170523 Det virker som at de skal lamme ikke bare området, men er ute etter en ideologisk ramming av et vestlig land, sier Mustad.
DB170523 Aksjoner kan gjennomføres av flere enn steinharde, ideologisk og militært trente kadre.
BT170522 Det er ikke åpenbart hva som vil være den beste, langsiktige strategien for partiet : En radikal, ideologisk profil, eller generell miljøorganisasjon med politisk representasjon.
DB170520 Noen spekulerer fordi de er usikre, mens de ideologisk overstyrte allerede har bestemt seg for hvem som er synderen.
BT170519 Vi undrer oss over om det ikke også er en del av en ideologisk kamp ?
BT170519 Emil Gadolin mener at avgjørelsen til kunnskapsministerene er en del av en ideologisk kamp for flere privatskoler.
DB170518 Men også ideologisk hadde partiet imageproblemer de måtte ta tak i.
BT170518 Jeg ber Hareide forsvare og forklare både seg selv og kirkens ledere, som ideologisk synes å ha falt ned på feil side, til den brede liberalistiske minste motstands vei.
AP170517 Den amerikanske befolkningen er fysisk, økonomisk, utdanningsmessig og ideologisk segregert.
NL170516 Det interessante er at de aldri fremstiller juridisk, strategisk, næringsmessig og ideologisk underkastelse som noe positivt.
VG170515 De har et ideologisk , og politisk, ekstremt mål om et samfunn fritt for « vantro ».
DB170513 Russland eller EU, det var et klart veivalg, både geografisk og ideologisk .
DB170513 telliseres eller skyldes på andre faktorer, noe som skjer i forbløffende grad i « Gleden med skjeden », den norske bestselgeren om kvinnehelse som er skrevet nettopp med unge jenter i tankene og som er solgt til tyve land - en informativ og nyttig bok som i kapitlet om prevensjon faller tungt i en ideologisk fallgruve.
AP170511 Mange rammes av posttraumatiske stresslidelser eller andre alvorlige psykiske problemer på grunn av det de har vært utsatt for før flukten, som sult og dårlige helseforhold, Pyongyang-regimets brutalitet, ideologisk press og propaganda.
DB170510 Ideologisk står både Ibrahim Raisi og den tredje betydningsfulle kandidaten, Mohammed Bagher Ghalibaf, nærmere Khamenei enn Rouhani gjør.
AP170507 april ) av Hafslund-avtalen er ideologisk fundert uten at han gjennom en hel kronikk 4. mai klarer å begrunne hvorfor.
DB170505 De ønsker en ideologisk og voldelig krig som gjør dem sterkere i møte mot en felles fiende : « Vesten ».
DA170505 Fra valgkampkontoret i Paris sier Le Pen at hun har oppnådd en « ideologisk seier », og at « vi har endret alt ».
DA170505 - Det jeg prøver å si er at dette ikke bare er ideologisk .
DA170505 - Det er de som seiler under en ideologisk fane.
DB170504 Ideologisk var bestefar Kim både en kommunistisk kameleon og en nasjonal strateg, som paradoksalt nok lanserte juche-ideologien - som betyr selvberging - noe staten slett ikke var i stand til.
VG170503 Kritikken mot forskning er ofte ideologisk eller politisk fundert.
AP170503 | Aftenposten med ideologisk skivebom om Hafslund-transaksjonen Raymond Johansen ¶
AP170503 Aftenpostens kritikk av Oslo kommunes Hafslund-transaksjon bærer preg av å være ideologisk , ikke faglig, fundert.
AA170501 Seks år etter et angrep som var både ekstremt voldelig og gjennomført ideologisk , så får man seg til å stille spørsmålet : « kan terroren komme til Norge ? », sa hun.
AA170501 - Når man sprenger regjeringskvartalet, og myrder politisk aktiv ungdom på ideologisk grunnlag, ja da er det terrorisme, uansett hvilken ideologi hatet og volden har sitt utspring i, sa hun.
DB170430 - Når du ser på den amerikanske valgkampen, så vi et USA som er dypt splittet ideologisk .
DB170430 Dette både økonomisk og ideologisk .
VG170427 tidig er det et paradoks at Hamon, som har kritisert Hollandes politikk gjentatt ganger, også mens han var statsråd, har lidd et stort valgnederlag, mens Macron, som også har vært minister under Hollande, og som er den av alle presidentkandidatene som står nærmest den sittende presidenten rent ideologisk , altså ligger an til å vinne.
SA170427 Her kommer et enkelt argument ut ifra et ideologisk og filosofisk ståsted.
SA170427 Her kommer et enkelt argument ut ifra et ideologisk og filosofisk ståsted.
VG170426 Den franske reaksjonære nasjonalismen og de franske kommunistene og venstresosialistene står langt fra hverandre ideologisk og har tradisjonelt vært erkefiender.
AP170426 - Det er næring, og heldigvis har vi tradisjoner i Norge på at god næringspolitikk er ideologisk sett riktig, sier Oslos byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ), som trekker linjene tilbake til dannelsen av Statoil og Statkraft.
BT170424 Enn hvis det slett ikke fantes noe religiøst eller ideologisk motiv ?
AP170424 Her har lobbyvirksomhet, økonomisk press, politisk spill og ideologisk tro en langt mer sentral plass.
DB170423 - De ser på det som et selvmord å bruke den slags våpen, og tror at USA trapper opp konflikten på grunn av konkurransen med Kina, sier Helgesen og legger til at det også finnes et ideologisk samhold mellom kineserne og Nord-Korea.
AP170422 Petry regnes som en av de mer moderate i AfD, men hvorvidt uenigheten i partiet er av ideologisk art eller egentlig en personlig maktkamp er ikke lett å bli klok på.
AP170422 Personlig maktkamp - eller ideologisk strid ?
AP170422 Et eksempel på at uenigheten i partiet virker som en mer ideologisk høyre-venstre-splittelse er saken rundt Björn Höcke, lederen av partiet i delstaten Thüringen.
VG170421 Jeg tror ikke han endrer syn når han ser at løsarbeidersamfunnet han advarte mot var et retorisk og ideologisk luftslott, men det er lov å håpe, sier hun : ¶
VG170421 At hun nå kaller det « et retorisk og ideologisk luftslott » sier noe om hvor lite kunnskap og kontakt hun har med dagens arbeidsliv.
VG170420 - Målet er å skape det nye Breitbart News, bare med mer ideologisk substans, sier Friberg til VG.
DB170419 Å tro, derimot, at vi i Norge ved å inngå en fiendtlig ideologisk krig der vesten står mot islam skal få islamistiske ledere i IS til å slutte å forfekte sitt uhyrlige tankegods er like kunnskapsløst og historieløst som det er naivt.
DB170418 Sergei Markedonov fra Det russiske statsuniversitetet framholdt at man ikke må lese den russiske presidenten Vladimir Putin for mye ideologisk .
DB170418 Det andre er et slags ideologisk forsvarsverk mot høyrepopulismen som har grepet Europa og USA.
VG170417 - Regimets fiendtlige innstilling til Vårherre var grunnleggende ideologisk ; man skulle ikke ha noen annen Gud enn den til enhver tid sittende generalsekretær i Partiet, sier håndtegneren lakonisk.
VG170415 Fra å være en konflikt preget av separatistgrupper, blir det i stedet dannet et ideologisk fellesskap.
VG170412 Men terrorbekjempelse er ikke utelukkende politiets ansvar : Utlendingspolitikk, integreringspolitikk og ideologisk kamp mot militant islamisme er viktige virkemidler i kampen mot terror.
DB170411 De ligger også nærmere venstresiden ideologisk , sier Aardal.
DA170411 - Nei, men leser du litteraturen på HR-faget bygger på, er det et ideologisk grunnlag som bidrar til å svekke den norske modellen.
DB170409 Trumps bomber er ikke bare en militær provokasjon, men også en ideologisk .
DB170408 ETA tok opp våpen i 1968 og utviklet seg ideologisk i marxistisk-leninistisk lei, i takt med tidas vinder. 20. desember 1973 drepte ETA Francos første statsminister, admiral Luis Carrero Blanco.
DB170407 I motsetning til det skulpturene uttrykker, er det nemlig ingen ideologisk motsetning mellom Pippi Langstrømpe - jenta og oksen.
BT170407 Dette er egentlig spørsmål og saker som ikke er ideologisk fundert, og slik sett burde det være enkelt å samle seg om sakene og prosjektene.
DB170406 Samtidig lager det en debatt der skillet mellom vitenskap og ideologi blir uklart og cherry-picking av forskerresultat og ideologisk fortolking av forskning blir vanlig.
DB170406 Neste er ideologisk fortolkning av utdanningsøkonomiske funn.
DA170405 Det er i dette skjulte nettverket av meningsutveksling, kontaktskapende virksomhet og ideologisk planlegging at filmen viser hvilken makt som kan ligge bak væremåten til en gruppe radikale islamister i Norge, selv om de ikke teller flere enn « 30 - 50 personer ».
AP170402 De ville bytte ut ordet varmt med raust i partiprogrammet fordi det var mer « politisk og ideologisk ».
VG170331 - Statsministeren kommer til Kina i en tid hvor landet har et tilbakefall på rettinger når det gjelder sivilsamfunn, menneskerettighetsforkjempere, ytringsfrihet strengere ideologisk kontroll i en tid hvor Kina opplever enorme utfordringer knyttet til ulikhet, urbanisering og forurensning.
VG170331 Etterforskningen har imidlertid ikke avdekket noen kobling mellom terroristen og IS, utover at han var inspirert ideologisk og hadde kopiert metoder fra tidligere terrorangrep.
VG170331 For den som har fulgt med på politisk historie i noen år er det likevel påfallende hvordan menneskerettigheter i mange tilfeller brukes som en del av ideologisk tautrekking.
DB170331 Venstre-lederen inntok talerstolen med hornmusikk i brystet og en klar ideologisk retning.
DB170329 Der Arbeiderpartiet regjerer med støtte fra den ytterste venstresiden, pågår det en ideologisk maktkamp der private aktører systematisk skvises ut av markedet.
BT170329 Det som finnes av ideologisk budskap bakes pent inn i tekst, nasjonaldrakter, symboler, flaggveiving og kryptiske intervjuer.
DB170328 Men det er ganske mange som har et politisk syn som er vagt og vinglete, som er drevet av noe helt annet i sin politiske interesse enn å støtte en side i en ideologisk kamp, og som er fascinert av helt andre sider ved styre og stell.
VG170327 De snakker flittig om verdier, dansk språk og kultur, men de er ideologisk fullstendig uenig i at markedet ofte lykkes bedre enn offentlige reguleringer og lever godt med et høyt skatte- og avgiftsnivå.
BT170327 Ideologisk , religiøs eller annen overbevisning skal tolereres, så sant det ikke bryter loven eller grunnleggende menneskerettigheter.
DA170326 Motstand mot innvandring, sansen for autoritære ledere, mistillit til global styring av det nasjonale og en ideologisk plassering på høyresida.
VG170325 Han er pragmatisk, ikke veldig ideologisk anlagt.
VG170323 Etter omtrent tre ukers ideologisk og fysisk trening, ble Magomadov stasjonert i Manbij.
VG170322 Ideologisk sett vil både konservative og liberalister som regel regnes på den politiske høyresiden, med den klare uenigheten som hersker mellom disse gruppene.
BT170321 Da må også reiselivet ha en høyere ideologisk himmel over seg, enn bare bønn om bedre vær og større bunnlinjer.
VG170320 Men konkurranseutsetting bør egentlig ikke være en ideologisk krangel.
DB170318 Kanskje fordi hun på en helt grunnleggende måte gir blaffen i å forholde seg til « det mannlige blikket », som ikke får bli definerende verken medsammensvoren eller ideologisk motstander og gjenstand for ironi.
BT170318 Noe av forklaringen finner vi i nye former for ideologisk strigling av jevne medborgere.
AA170315 Ideologisk homogenitet innen høyere utdannelse kan lede til partiskhet vedrørende stipend som utdeles fra universitetet til sine studenter, restriksjoner av fri tale på campusene, og mindre finansiering og svekket status for de instituttene og studieprogrammene ledet av liberalkonservative eller høyreorient
VG170314 Obamacare gjorde helseforsikring obligatorisk, noe Ryan som ideologisk republikaner er sterkt imot.
VG170314 Forskeren mener kaoset som nå ramler i fanget på republikanerne i bunn og grunn dreier seg om en ideologisk konflikt.
AP170314 Dette er partier som ikke ligger så langt fra hverandre ideologisk , sier han.
DB170313 De største stridsspørsmålene i behandlingen av partiprogrammet dreide seg om saker med verdimessig og ideologisk sprengkraft som eggdonasjon, formuesskatt, kutt i barnetrygden og 10 ukers fedrekvote.
VG170311 Solberg er ikke veldig ideologisk .
DB170311 Sannheten er at Høyre ikke i utgangspunktet er et veldig ideologisk parti.
BT170311 Men fedrekvote er fortsatt ideologisk problematisk for Høyre.
DA170309 Det er i så fall et ideologisk skille fra tidligere, sier Hareide.
VG170308 Stortingets rikeste mann : Vil ikke ha flere store skattekutt ¶ Ideologisk valg ¶
DB170308 Noen vil kanskje lure på om det henger på greip ideologisk .
BT170305 Ikke alt landssvik var ideologisk basert.
SA170302 | Tidligere Nordfront-medlem i avhør : Villig til å ta livet av mennesker på ideologisk grunnlag ¶
VG170301 Skuffende nok i en sær miks med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og en rekke andre norske toppolitikere, som alle bidrar til å gi legitimitet til et av de mest bakstreverske, irrasjonelle, fordømmende og ideologisk dogmatiske miljøene landet har å by på.
DB170301 Kamuflerte ideologisk skrift som kontaktannonse ¶
DB170301 Ifølge Sejersted var « kontaktannonsen » rett og slett enda et ideologisk skrift fra Breivik, ledd i hans plan om å spre tankegodset sitt etter terroraksjonen 22. juli 2011.
DA170301 - Det Brochmann-utvalget gjør er å begrave det multikulturelle som ideologisk ledesnor for norsk integreringspolitikk.
DB170228 Ifølge New York Times dreier eventulle kutt i velferdsordninger seg ikke utelukkende om en ideologisk kamp, men om hva som kan få tommelen opp i Kongressen.
AP170228 Allerede her viser Nielsen et ideologisk grunnsyn som blokkerer fruktbar debatt.
AA170227 ELN regnes som mer fundamentalistisk ideologisk enn FARC. ( ©NTB ) ¶
DB170223 Kim Jong Nam hadde lenge vært i eksil, og fartet mellom sitt hjem i det kinesiske spillerparadiset Macau, hovedstedene Moskva og Beijing, der Kim-dynastiet i mange ti-år hadde hentet penger og ideologisk legitimitet fra, og ungdommens by Geneve, der han ennå hadde venner.
BT170220 Overilt satsing på ideologisk jordbrukspolitikk førte til tapet av selve grunnlaget i jordbruket - bondens nedarvede kunnskap og nyvinning.
DA170219 Frp hadde en ideologisk tydelig politikk, og slikt tiltrekker ungdom, sier Amundsen.
DA170219 - Eller ungdom, jeg var vel bare et barn da, men jeg var veldig ideologisk orientert.
VG170218 Le Pen snakker om et ideologisk slag mot radikal islamistisk barbarisme.
DB170217 Kan delingsbyen være en inspirasjon for Oslo og andre norske storbyer - en « varmere » ideologisk overbygning for den « kjøligere » og mer teknologisk sentrerte ideen om smartbyen ?
DB170216 Hun mener forslaget på LP ble avvist på ideologisk grunnlag, og siterer avslaget som blant annet viser til ME-foreningens brukerundersøkelse.
BT170216 Skal du ha kunnskap, må du ha dokumentert informasjon fra eksperter uten politisk eller ideologisk agenda.
VG170215 Men også fravær av ideologisk konsistens er et uttrykk for noe.
VG170215 Frankrike og Tyskland vil om få måneder kunne ha en dynamisk og ganske samstemt ledelse som symbolsk sett skiller seg fra gammelmannsveldet i Washington og Moskva og som tilbyr et tydelig ideologisk alternativ.
DB170211 De som påstår noe annet, har ikke gjort hjemmeleksa, eller er forblindet av ideologisk dogmatikk.
AP170210 Bannon er ikke leninist i ideologisk forstand, selvfølgelig ikke.
DB170209 ME-foreningen er åpen på at den er en ideologisk organisasjon med et biomedisinsk ståsted.
DB170209 I hvilke grad vil et brukerpanel med en stor andel personer med et ideologisk ståsted kunne ha interesse for kunnskap og fri undersøkelse ?
DA170209 For meg har det vært viktig å vise en klar ideologisk retning med programmet, sier Svendsrud.
BT170209 - Jeg ønsker å propagandere det jeg står for ideologisk .
VG170208 I den norske middelklassen er skatt mer et ideologisk enn praktisk spørsmål.
DA170208 Hvis republikanerne ikke får noen av kampsakene gjennom, eller hvis det går ut over dem ved valg, er det ikke noe ideologisk slektskap til Trump som gjør at de vil være lojale på sikt, sier Notaker.
DA170208 Mens den siviliserte verden rystes av en ustabil, totalitær statsleder som virker fast bestemt på å styrte USA ned i en ny borgerkrig, trenger vi muligens konstante påminnelser om konsekvensene av blind ideologisk fanatisme.
VG170206 Vår nøytralitetspolitikk var ikke et ideologisk valg, men en pragmatisk politikk, en balansegang for ikke å provosere vår mektige nabo i øst.
DB170204 Ytre høyre og ytre venstre har - på ett viktig punkt - et ideologisk sammenfall : Forakt eller skepsis når det gjelder liberale friheter.
VG170203 Le Pen sier at de allerede har vunnet en stor ideologisk seier.
DB170203 IDEOLOGI : - Betydelige verdier står i fare for å gå med i et ideologisk dragsug, skriver Arbeiderpartiets Nils Kristen Sandtrøen ( t.v. ) og Knut Storberget.
DB170203 Høyre/Frp-regjeringens privatiseringsforslag handler om at de vil ha en annen fordeling av verdiene, men også at de ideologisk ønsker å redusere demokratiets muligheter til å være med å avgjøre hvordan ressursene skal brukes.
DB170203 Betydelige verdier står i fare for å gå med i et ideologisk dragsug : ¶
DB170130 Regjeringens reform er et ideologisk sidespor med høy risikofaktor.
DB170128 Ingen av oss er tjent med at virkeligheten tilsløres av politisk eller ideologisk regisserte narrativ.
DB170123 Det har aldri vært lett å samle partiene på ytre høyre fløy i Europa, dels fordi de spiller på nasjonale motsetninger som rettes mot hverandre og dels fordi de bygger på ganske ulikt ideologisk grunnlag.
SA170121 Og fordi han blir sett på som vesentlig mindre ideologisk enn de fleste, kan Trump lett skifte syn ( politiske observatører bemerker at i noen saker kan han framstå som konservativ, i andre som liberal og i atter andre udefinerbar ).
SA170121 ), ideologisk forankret i en dypt konservativ visjon for Amerika.
SA170121 Og fordi han blir sett på som vesentlig mindre ideologisk enn de fleste, kan Trump lett skifte syn ( politiske observatører bemerker at i noen saker kan han framstå som konservativ, i andre som liberal og i atter andre udefinerbar ).
SA170121 ), ideologisk forankret i en dypt konservativ visjon for Amerika.
AP170121 Arnfinn Moland tar i debatten om dekorasjoner i forbindelse med andre verdenskrig til orde for at den beste heder man kan gi motstandsfolk er « å arbeide aktivt for demokratiets verdier, mot ufrihet og ideologisk grums ».
DB170119 Summen kan bli dårligere oppslutning rundt klassekompromiss, mer uro og grobunn for ideologisk radikalisering.
DB170119 I sin tale i Davos leverte han et ideologisk forsvar for globalisering.
AP170118 Den aller beste heder vi viser krigsgenerasjonen, er ved daglig å arbeide aktivt for demokratiets verdier, mot ufrihet og ideologisk grums, kjennetegnet av desinformasjon med tilhørende postfaktuelle trekk.
BT170116 Slik verden utvikler seg nå, er det nettopp som ideologisk samfunnsaktør kirken kan skape seg en mer relevant rolle.
AP170115 - Dette målet er ideologisk riktig, sier Nikolaj Gerasimenko fra helsekomiteen i den russiske nasjonalforsamlingen, Dumaen.
DB170113 Det ligger også an til en likere ideologisk tilnærming : Både Trump og Putin er sosialt konservative, de vil ha orden, fokusere på familieverdier og snakke om at majoriteten skal ha sin rett, ikke minoritetene.
DB170112 Det er vel det at jeg ideologisk ikke identifiserer meg med deg, svarer Breivik.
DB170112 - Planen var å få ideologisk oppmerksomhet, og også kjøre saken, men jeg har nå valgt å droppe det.
DB170112 Kamuflerte ideologisk skrift som kontaktannonse ¶
DB170112 - Planen var å få ideologisk oppmerksomhet, og også kjøre saken, men jeg har nå valgt å droppe det.
BT170112 - Jeg ønsker å propagandere det jeg står for ideologisk .
AP170112 - Jeg ønsker å propagandere det jeg står for ideologisk .
AP170112 - Det var en overraskende start fordi man kunne få et inntrykk fra forrige runde at han ville begynne sin forklaring med en lang ideologisk beretning.
AP170112 - Jeg ønsker å propagandere det jeg står for ideologisk .
AP170112 - Det var en overraskende start fordi man kunne få et inntrykk fra forrige runde at han ville begynne sin forklaring med en lang ideologisk beretning.
DB170111 SKIEN ( Dagbladet ) : Terrorist Anders Behring Breivik kamuflerte et ideologisk skrift som en kontaktannonse, i et forsøk på å få det igjennom brevkontrollen.
DB170111 Ifølge Sejersted er « kontaktannonsen » rett og slett enda et ideologisk skrift fra Breivik, ledd i hans plan om å spre tankegodset sitt etter terroraksjonen 22. juli 2011.
DB170106 Dessuten er Høyre historisk en forsvarer av gode vilkår for norsk frivillighet, og ønsker rent ideologisk minst mulig statlig innblanding i slike folkebevegelser.
DB170103 Men slike retoriske appeller mislykkes som regel grunnet ideologisk motstand blant mange velgere og de praktiske vanskene med å få folkets oppmerksomhet i en gitt sak.
DB170103 Merk hersketeknikken bak bruken av « regime » hver gang nasjoner omtales hvis styringsformen « ikke er vestlig nok », mens man bruker « landets folkevalgte regjering » om land som står oss nær ideologisk .
AP170101 En annen viktig forklaring på medienes tillitsfall, er at folk opplever at medier og faktasjekkere har et annet ideologisk ståsted enn dem selv.
AP161124 Hun skal være samlende, ideologisk og realpolitisk.
AP161111 Har Donald Trump en ideologisk motstand mot vitenskapen om menneskeskapte klimaendringer - eller vil han først og fremst agere som en opportunistisk forretningsmann ?
AP161006 - Jeg har tidligere sagt at dette samarbeidet svir så mye ideologisk at det må være en ordentlig gevinst, og om den ikke kommer i forhandlingene om budsjettet, synes jeg vi skal bryte.
SA161004 - Så det er en ideologisk beslutning ?
AP160913 I 2015 gjorde Facebook en undersøkelse av over 10 millioner brukere, for å identifisere såkalt ideologisk homofili - om man konsumerer saker som ligner det man liker fra før.
AP160913 « Ideologisk homofili » ¶
AP160904 På Senja i Troms har Fremskrittspartiets programkomité gjennom fire dager snekret sammen et forslag til nytt partiprogram som Harald Tom Nesvik - parlamentarisk leder og nestleder i programkomiteen - betegner som ideologisk skarpere og mer tydelig enn tidligere.
AP160904 - Vi prøver jo å få et program som blir tydeligere ideologisk , alt fra skole og utdanning til innvandring.
AP160824 Kommunepolitikken er mindre ideologisk enn rikspolitikken, men jeg syns likevel tallene gir et rimelig godt grunnlag for å si at MDG samarbeider på begge sider, sier valgforsker Anders Todal Jensen.
AP160722 Republikanerne har i mange år hatt en pragmatisk og konservativ fløy, der Mitt Romney kan stå som eksempel, og en ideologisk og erkekonservativ fløy, med senator Ted Cruz som typisk representant.
AP160615 Civitas Bård Larsen gjør den til en ideologisk slagmark.
SA160614 århundrets ultimate ondskap på grunn av nazi-regimets strukturelle trekk, nemlig ettpartidiktatur, ideologisk indoktrinering, undertrykkelse av opposisjon, kategorisering av hele menneskegrupper som « fiender », og massemord på slike grupper.
AP160614 århundrets ultimate ondskap på grunn av nazi-regimets strukturelle trekk, nemlig ettpartidiktatur, ideologisk indoktrinering, undertrykkelse av opposisjon, kategorisering av hele menneskegrupper som « fiender », og massemord på slike grupper.
SA160608 Et slikt ideologisk utgangspunkt fører til at det ikke finnes en standardmodell.
AP160604 Selv om den britiske jernladyen ideologisk og praktisk lå godt til høyre for norske borgerlige partier, har en lignende skepsis til en stor, offentlig sektor vært konstituerende for skillet mellom borgerlige og ikke-borgerlige partier også her hjemme.
AP160525 Østre Landsret slår fast at ideologisk overbevisning ikke er beskyttet av den danske rasismeparagrafen, og frifant derfor mannen.
AP160509 | Advarsel : Kina blir ideologisk Stein Ringen, professor i statsvitenskap ¶
AP160509 Mao var ideologisk .
AP160509 En stat som har en énmanns ideologisk ledelse er fundamentalt forskjellig fra en stat med pragmatisk og kollektivt lederskap.
AP160507 Putins fjerde patriotiske femårsplanFremstillingen av Russland som et unikt land befolket av et offervillig, heltefolk med en gudegitt oppgave, skal erstatte et ideologisk tomrom i verdens største land. 70 år med kommunisme og 90-tallets turbokapitalisme har etterlatt seg et sort hull som Putin og kirken prøver å fylle.
AP160507 Putins fjerde patriotiske femårsplanFremstillingen av Russland som et unikt land befolket av et offervillig, heltefolk med en gudegitt oppgave, skal erstatte et ideologisk tomrom i verdens største land. 70 år med kommunisme og 90-tallets turbokapitalisme har etterlatt seg et sort hull som Putin og kirken prøver å fylle.
AP160424 Europeisk ytre høyre er også positivt innstilt til Vladimir Putin, dels fordi de liker autoritære styringsmetoder, dels fordi dagens Russland står mot EU og USA både ideologisk og i praktisk politikk.
AP160423 - Ved FrP ved makta i Oslo var det en konsekvent ideologisk utvikling der stadig mer av velferdstjenestene skulle drives av store kommersielle selskaper.
DB160419 Tidligere var motstand mot den narkotikapolitiske krigsretorikken et marginalstandpunkt forbeholdt aktivister, dem som ønsker å legitimere egen rusbruk og oss ideologisk liberale.
AP160409 Være både ideologisk orientert og policy-orientert.
AP160401 Det viktigste for å få en god pleie- og omsorgssektor i fremtiden er uansett å være mer opptatt av hvordan de som trenger omsorg faktisk har det, og deres behov, i stedet for å drive en uforståelig, ideologisk kamp mot private løsninger.
BT160316 At et byråd med Ap, Venstre og KrF får et sprøyterom på plass, markerer slutten på en epoke med ideologisk strid om et symbolmettet enkelttiltak.
BT160316 " At et byråd med Ap, Venstre og KrF får et sprøyterom på plass, markerer slutten på en epoke med ideologisk strid om et symbolmettet enkelttiltak ", mener BT.
AP160315 Det er en klar ideologisk markering, sierStrømmen til nyhetsbyrået.
AP160315 - Klar ideologisk markering ¶
AP160304 Et mindre ideologisk parti kan være mer attraktivt til et bredere felt av velgere.
AP160301 De var uglesett som ideologisk korrupte av kommunistregimet på Cuba.
DA160225 Ideologisk innvandringsfiendskap og norrøn mytologi har ingen ting med kvarandre å gjera ».
AP160223 - Landet kapitaliserer på det både økonomisk og ideologisk .
AA160223 - Landet kapitaliserer på det både økonomisk og ideologisk .
AP160222 Han er ikke fastlåst ideologisk , men en fritenker som går etter fakta, sier Storhaug.
AP160218 †" Første steget er en full, ideologisk kartlegging av hvilken islam det er på innsiden, sier hun og mener det er Stortinget som må på banen for å regulere praktiseringen av islam.
AP160208 | Aftenposten mener : Det er beklagelig hvis ideologisk renhet blir viktigere enn politisk erfaring ¶ ¶
AP160203 Hun var alltid politisk tydelig og alltid ideologisk fundert.
AP160127 Texas-senator Ted Cruz er så religiøs og så blankskurt ideologisk konservativ at også mange i hans eget parti ser på ham som en fanatiker.
AP160118 PIS har begynt å styre landet gjennom en blitzkrig mot konstitusjonelt demokrati : Partiet demonterer uavhengige domstoler, angriper fri presse gjennom ideologisk utrenskning av alle statsansatte journalister, innfører nasjonalisering av skoleprogrammer og synger om patriotisme i den katolske, antisemittiske og antieuropeiske Radio Maryja.
AP160114 Når så Bomsdorf vil bevare Y-blokken, som om også den var uttrykk for et ideologisk skrekk-regime, og derfor bevaringsverdig, føler man seg politisk ganske utilpass.
AP160114 For Y-blokken har faktisk en helt annen politisk historie, som ideologisk sett ikke kan sammenlignes med Palast der Republik.
AP160113 Men det må sies at mye av motstanden har vært kompromissløs og ideologisk motivert.
AP160104 - Denne overgangen fra et monarki til en sjiittisk ideologisk republikk innebar blant annet at Iran begynte aktivt å støtte sjia-grupper i andre land som Libanon, Irak, Jemen, Afghanistan og Pakistan.
AP160104 - Denne overgangen fra et monarki til en sjiittisk ideologisk republikk innebar blant annet at Iran begynte aktivt å støtte sjia-grupper i andre land som Libanon, Irak, Jemen, Afghanistan og Pakistan.
AP160103 I noen grad kan man hevde at kulturrelativisme har en normativ dimensjon og for noen en ideologisk dimensjon, hvor det har blitt viktig å utvise kulturell sensitivitet.
AP160103> I noen grad kan man hevde at kulturrelativisme har en normativ dimensjon og for noen en ideologisk dimensjon, hvor det har blitt viktig å utvise kulturell sensitivitet.
AP160103> target="avis" href= I noen grad kan man hevde at kulturrelativisme har en normativ dimensjon og for noen en ideologisk dimensjon, hvor det har blitt viktig å utvise kulturell sensitivitet.