DA171113 Stykket handler også om hva vi mennesker er opptatt av, blant annet jakten på den ekte kjærligheten, om kjønn og identitet , og hva kanskje mange urovekkende nok ikke så veldig opptatt av, hva er meningen med livet.
DA171030 Vi er litt redde for å snakke om seksualitet og identitet , i hvert fall har jeg vært det.
DA171028 Samtidig er det viktig å huske på at dette bare er én av flere mulige lesemåter, og at kunstnerskapene oppleves som viktige nettopp fordi de greier å overskride den personlige erfaringen og formidle noe allment som du og jeg og alle andre kan forholde seg til og knytte til opplevelsen av egen identitet .
DA171028 Bildet er inspirert av den tyske koreografen Pina Bausch, og fremstår som et godt bilde på den identitetsproblematikken og - forvirringen de fleste møter i ungdomstidens leting etter egen identitet .
NL171026 Skillet mellom frelse og etikk vedkommer også menneskets innerste identitet .
NL171026 Det betyr at vår innerste identitet , hvem vi er som menneske, ikke et spørsmål om hva vi gjør.
DB171026 Men for mange er det en mer komplisert prosess å avklare identitet , nasjonalitet, alder.
DA171026 Nasjonal identitet og nasjonal stolthet framstilles som uforenlig med LHBTI-rettigheter, sier hun.
BT171026 Urfolks religiøse tradisjoner trekkes frem igjen i jakten på identitet .
AP171026 For å bruke digitale spor mer aktivt for å bekrefte identitet og asylhistorie kreves det utvidede fullmakter.
AP171026 Det er Politiets utlendingsenhet ( PU ) som har ansvaret for å sjekke og avklare asylsøkeres identitet .
AP171026 - Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet : Samleie, kjønn, identitet , kropp og følelser.
DB171025 Personens identitet er foreløpig ikke avklart, og pårørende er ikke kontaktet.
BT171025 Etter nærmeste pårørendes ønske, vil kvinnens identitet bli offentliggjort torsdag.
BT171025 Newyorkeren Blanco er samtidig en aktiv dikter og performancekunstner, som henter mye råstoff fra sin egen utforskning av kjønn og identitet . 31-åringen. som egentlig heter Michael David Quattlebaum, er selverklært transkjønnet og veksler mellom å kalle seg « han » og « hun ».
VG171024 Iditarod-ledelsen møttes mandag til krisemøte og bestemte seg for å gå ut med kjørerens identitet etter først å ha valgt å forholde seg taus etter råd fra en advokat.
SA171024 Iditarod-ledelsen møttes mandag til krisemøte og bestemte seg for å gå ut med kjørerens identitet etter først å ha valgt å forholde seg taus etter råd fra en advokat.
DB171024 Iditarod-ledelsen møttes mandag til krisemøte og bestemte seg for å gå ut med kjørerens identitet etter først å ha valgt å forholde seg taus etter råd fra en advokat.
AP171024 Iditarod-ledelsen møttes mandag til krisemøte og bestemte seg for å gå ut med kjørerens identitet etter først å ha valgt å forholde seg taus etter råd fra en advokat.
NL171022 Å ivareta samisk språk og kultur er viktig for barn og unge, og formidles gjennom skolesystemet og en stedbunden identitet .
DB171022 Ifølge Hild er ikke politiet 100 prosent sikre på gjerningsmannens identitet , men de er « relativt sikre ».
VG171021 Den amerikanske venstresiden understreket - før den kulturelle vendingen i 60-årene - viktigheten av en felles amerikansk identitet , på tvers av ulike ( og dype ) kulturelle og etniske skillelinjer.
VG171021 Identitet og kulturelle markører blir stadig viktigere, og motsetningene og mistenksomheten på tvers av grupperingene vokser.
DB171021 I dag har Elisabeth fått ny identitet og bor sammen med sine seks barn.
DB171021 De kan ta over din nettidentitet, blant annet gjennom å bestille nye passord, få tilgang til tjenester samt utnytte din identitet på andre måter.
AP171021 Politiet i München sier de ikke vil gå ut med den pågrepnes identitet før de er helt sikre på at de har tatt rett person.
AA171021 Den pågrepnes identitet er ikke kjent og politiet kjenner heller ennå ikke motivet bak knivstikkingen.
DB171020 - Vi er personer som er mot multikulturalisme og masseinnvandring, og ser det som en trussel mot vår hvite identitet .
DB171020 Mangelen på fellesskap kan lede til tomhetsfølelse og tap av identitet .
AP171020 Gjennom 25 år med sitt Ingun Bjørnsgaard Prosjekt har hun stadig vendt tilbake til ulike kvinneskikkelser, litterære og mytiske, samt forholdet mellom maskulin og feminin identitet .
AA171020 Dette gir en tydelig identitet med iskalde melodier og majestetisk lyd.
VG171019 - Jeg vil bygge en identitet i denne klubben.
VG171019 Det fornuftige kompromiss ville være forhandlinger om et utvidet selvstyre for Catalonia, en region med sterk identitet , særpreget kultur og stolt historie.
SA171019 Jeg synes også at det er et hysteri på gang i Norge, Europa og USA, og det er rundt nasjonal identitet , " whiteness " og de hvites rettigheter.
DB171019 - Vi må huske og gjenvinne vår egen identitet .
AP171019 - Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet : Samleie, kjønn, identitet , kropp og følelser.
AP171019 | Mitt samehjerte, min samiske identitet er forbanna.
AP171019 Mitt samehjerte, min samiske identitet er forbanna.
AA171019 - De som deltar får en opplevelse av å være i en badstue, litt uten identitet , på grunn av de like klærne.
SA171018 Min anmeldelse på brudd på Sexkjøpsloven ble omdefinert til « Identitetskrenkelse, opptre med annens identitet ».
AP171017 Ikke bare for næringslivet, men også i spørsmålet om nasjonal identitet og sikkerhet.
VG171016 Forsvarsministeren bekrefter også at en mann ved navn Omarkhayam Maute er død, og opplyser at det vil bli gjennomført DNA-prøver for å få bekreftet deres identitet .
VG171016 Du trenger tross alt ikke å bo i et autoritært land for å mislike at noen andre kødder med deg, din nasjonale identitet og selvforståelse.
SA171016 STASJONSVOGNERFARING : Volvo kom med sin første stasjonsvogn i 1953, Volvo Duett, og slike biler har hele veien vært en viktig del av merkets identitet .
NL171016 Noen påstår at vi kan bruke navnet Finnmark på hele det nye fylket, med argumentasjonen om at i Troms har vi ikke noe forhold til navnet, ingen identitet eller historie knyttet til det.
NL171016 Man kan ikke si at jeg, og mange med meg, ikke har et forhold til navnet Troms eller har identitet knyttet til det.
NL171016 Det skrives at navnet bør være alt annet enn Troms og Finnmark, og at Troms ikke har noen identitet .
NL171016 Det ivaretar tilhørigheten til dagens navn i de to fylkene, som innbyggerne i begge fylkene både kjenner og har identitet til.
NL171016 Når jeg tar kofta på meg føler jeg meg stolt over min samiske identitet , kultur og en del av den arktiske urfolksverden.
FV171016 STASJONSVOGNERFARING : Volvo kom med sin første stasjonsvogn i 1953, Volvo Duett, og slike biler har hele veien vært en viktig del av merkets identitet .
DB171016 Det skaper nasjonal identitet .
DA171016 Akkurat som gårdsnavnene gir området og bydelen identitet , så forteller gate- og veinavn sine egne historier om tidligere tiders industri- og bedriftshistorie.
AP171016 Ferdene og prestasjonene som ga landet byggesteinene til en nasjonal identitet da det behøvde det som mest.
AP171016 Forsvarsministeren bekrefter også at en mann ved navn Omarkhayam Maute er død, og opplyser at det vil bli gjennomført DNA-prøver for å få bekreftet deres identitet .
AP171016 STASJONSVOGNERFARING : Volvo kom med sin første stasjonsvogn i 1953, Volvo Duett, og slike biler har hele veien vært en viktig del av merkets identitet .
AA171016 Forsvarsministeren bekrefter også at en mann ved navn Omarkhayam Maute er død, og opplyser at det vil bli gjennomført DNA-prøver for å få bekreftet deres identitet .
VG171015 Det kan være vi aldri kan få bekreftet deres identitet ut fra askene.
BT171015 Temaer som identitet , opprinnelse og åndelighet er viktige i filmen.
VG171014 Derfor vil jeg dedisere dansen til det å være stolt over sin egen identitet , samme hvor du kommer fra, samme hvordan du ser ut, sier Stiansen.
VG171013 Utenforskap og identitet er blant temaene det dykkes i her, på såpass usentimentalt vis at det kan friste å sitere hele sangtekster.
DA171013 En diger brusprodusent kjøper opp klubber, skifter navn, identitet og utraderer historie.
AP171013 - Irakske styrker rykker frem for å gjenerobre de militære posisjonene som ble tatt i juni 2014, sier generalen til det franske nyhetsbyrået AFP, som opplyser at den militære lederen ikke ønsker at hans identitet skal røpes.
DB171012 Folket er nemlig redd for at Hong Kongs unike identitet blir undergravet av Beijing, skriver New York Times.
DA171012 Regjeringen er opptatt av å styrke norsk språk og litteratur og også norsk kultur og identitet , og de ivrer for å digitalisere Norge, og oppfordrer bokbransjen til å intensivere salget av e-bøker.
DA171012 Selv om pressen har fått følge saken, har retten nedlagt et tydelig forbud mot å gjengi opplysninger som kan bidra til å avsløre agentenes identitet eller deres norske føringsoffiser.
AP171012 - Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet : Samleie, kjønn, identitet , kropp og følelser.
AA171012 På årskonferansen for Den nordiske foreningen for klinisk sexologi som holdes i Trondheim, holdt han fredag innledning om « Unge gutters seksualitet og helse med spesielt fokus på den genitale identitet ».
AA171012 Da er de samtidig i den mest sårbare livsfasen på søken etter identitet og opptatt av posisjonen i gjengen.
AA171012 - Norge er i likhet med Tyskland, Frankrike, Østerrike og Danmark bekymret for terrortrusselen i Europa og den fortsatte tilstedeværelsen av mange migranter med uavklart identitet i Schengen-området.
AA171012 - Norge er i likhet med Tyskland, Frankrike, Østerrike og Danmark bekymret for terrortrusselen i Europa og den fortsatte tilstedeværelsen av mange migranter med uavklart identitet i Schengen-området.
VG171011 Men jo lengre han reiste og jo mer han ble kjent med regionen desto tydeligere ble hans politisk identitet og overbevisning.
DB171011 Sanger underbygger fellesskap, skaper identitet , gir livsglede og ny innsikt.
AA171011 Språket er selvsagt dynamisk, og det bærer vår kultur og vår identitet .
DB171010 Kvinnens identitet var da også uavklart siden hun ikke hadde identitetspapirer på seg da hun ble funnet.
DB171010 Han ble frikjent, og skal deretter ha levd med beskyttet identitet .
DA171010 Den andre grunnen er identitet og kultur.
DA171010 - Det finnes regioner som kjenner en sterkere identitet , og føler at de er annerledes enn resten av landet, og derfor må gjøre ting på sin egen måte.
DA171010 Her skriver ti unge nordmenn og - kvinner med flerkulturell bakgrunn om integrering, identitet og norske verdier.
AA171010 Kvinnens identitet var da også uavklart siden hun ikke hadde identitetspapirer på seg da hun ble funnet. ( ©NTB ) ¶
AA171009 For min del bør sang nemlig nevnes under flere av den overordnede læreplanens punkter, slik som « menneskeverdet », « identitet og kulturelt mangfold », « sosial læring og utvikling », « et inkluderende læringsmiljø » og ikke minst « folkehelse og livsmestring ».
VG171008 Vi kommer veldig tett på - målet vårt er å formidle entusiasme og kunnskap, og være med på å skape en identitet og stolthet rundt norsk fotball.
AP171008 Ideaxa ( 1993 ) : Utforskning av identitet og seksualitet er Opies fremste anliggende.
AA171008 Kvinnens identitet eller hvilken organisasjon hun jobbet for, opplyses ikke.
AA171007 Kjernen i handelshøyskolefagene og faglig identitet fokuserer på økonomiske problem i bred betydning.
DB171006 Nikab er en del av min og mange andres identitet , sier Sara.
DB171006 - Det er ingen hemmelighet at det er mange som ikke er så glade i muslimer i Danmark, men du kan ikke bare fjerne en persons identitet .
DB171006 Jeg er tilhænger af religiøs frihed & symboler Men ikke at skjule sin identitet i det offentlige rum #dkpol ¶
DB171006 Jeg er tilhenger av religiøs frihet og symboler, men ikke å skjule sin identitet i det offentlige rom », skriver den danske finansministeren Kristian Jensen om forbudet.
DB171006 På den oppsiktsvekkende debutskiva « Regnmannen » ( 2014 ) etablerte semiveteranen og A-laget-rapperen for alvor sin eksentriske identitet som soloartist, blant annet med å innta dyreriket på høydepunktet « Katten », hvor han malte på de og purret på de, igrunnen ganske presise onomatopoetiske metaforer for den merksnodig mjuke og melodiske rapstilen han har vært en norsk pioneer for.
DB171006 Norges forhold til FN-forbudsprosessen berører kjernen av norsk identitet i utenriks-og sikkerhetspolitikken.
SA171005 Kokken selv høster ros, uten at Kane ønsker å utdype hans identitet .
DB171005 Det blir plutselig... man føler seg litt til overs, man får en litt annen identitet .
DB171005 I Japan er det en enda sterkere del av folks identitet , sier han.
DA171005 Samtidig er den også en konfronterende undersøkelse av ( kvinnelig ) identitet og kjønns-stereotypier.
DA171005 Det finnes så mange regler som former vår oppfatning av kjønn og identitet , og et direkte blikk hører ikke til de allment aksepterte, feminine egenskapene, forklarer hun.
DA171005 Den dreier seg om lesbisk identitet i en tid da AIDS var blitt en epidemi.
DA171005 Catherine Opies kunstnerkarriere er tett knyttet til hennes feminine og lesbiske identitet .
DA171005 I likhet med forgjengeren er dette en utforskning av eksistensielle temaer som identitet , minner, individualitet og de flytende skillelinjene mellom menneske og maskin - men « Blade Runner 2049 » er mer frigjort fra film noir-konvensjonene, og går sjeldent de veiene vi forventer.
DA171005 Det påvirket min selvfølelse, selvtillit og min identitet .
AP171005 - Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet : Samleie, kjønn, identitet , kropp og følelser.
AP171005 Kokken selv høster ros, uten at Kane ønsker å utdype hans identitet .
AA171005 Kokken selv høster ros, uten at Kane ønsker å utdype hans identitet .
SA171004 - Hvordan finner en keeper sin identitet ?
SA171004 - For ham har det vært snakk om å finne balansen, å finne sin egen identitet , å finne Rune Jarstein utpå der.
SA171004 Den tidligere sportssjefen mener Start må passe seg for ikke å miste sin egen identitet .
FV171004 - Hvordan finner en keeper sin identitet ?
FV171004 - For ham har det vært snakk om å finne balansen, å finne sin egen identitet , å finne Rune Jarstein utpå der.
DB171004 Store selskapers etiketter frarøver matens identitet .
DB171004 - Det første jeg gjør når jeg kommer til et nytt sted er å oppsøke restauranter som serverer lokale retter og mat som viser stedets identitet .
AP171004 Svenske Athena Farrokhzad, franske Édouard Louis og norske Kristina Leganger Iversen har alle skrevet litteratur som utfordrer og utvider måten vi tenker om identitet , språk og kropp.
AP171004 - Hvordan finner en keeper sin identitet ?
AP171004 - For ham har det vært snakk om å finne balansen, å finne sin egen identitet , å finne Rune Jarstein utpå der.
VG171003 - De skriver så mye stygt, men ingen signerer med sin egen identitet .
FV171003 Den tidligere sportssjefen mener Start må passe seg for ikke å miste sin egen identitet .
DB171003 Avdøde er sendt til obduksjon for å fastslå endelig identitet og dødsårsak.
AP171003 De skal ifølge vanlige prosedyrer først få sin identitet bekreftet av en domstol i Bagdad.
AP171003 McDonald ( Canada ) og Takaaki Kajita ( Japan ) - oppdagelsen av nøytrino-svingninger som viser at nøytrinoer har masse og kan skifte identitet ¶ * 2014 : Isamu Akasaki ( Japan ), Hiroshi Amano ( Japan ) og Shuji Nakamura ( USA ) - oppfinnelsen av den blå lysdioden LED ¶ * 2013 : Peter Higgs ( Storbritannia ) og François Englert ( Belgia ) - teorien om hvordan partikle
AP171003 Avdøde er sendt til obduksjon for å fastslå endelig identitet og dødsårsak.
AP171003 Den tidligere sportssjefen mener Start må passe seg for ikke å miste sin egen identitet .
AA171003 Avdøde er sendt til obduksjon for å fastslå endelig identitet og dødsårsak.
AA171003 Avdøde er sendt til obduksjon for å fastslå endelig identitet og dødsårsak.
VG171002 Og klubben er i praksis tett sammenvevd med katalansk kultur, egenart og identitet .
VG171002 - Han våknet til live musikalsk som følge av den « britiske invasjonen » på sekstitallet, men hadde alltid en særamerikansk identitet i bunnen. | « Husk : Au pair fungerer utmerket som sherpa hvis du er inbetween menn.
VG171002 Jeg mistet tilhørighet, identitet , jeg vet liksom ikke hvor jeg er.
NL171002 Jeg kjenner at jeg gjerne kunne trengt en nordnorsk betryggelse, noen som kunne legge hånda på skuldra mi og si at vi fortsatt er ett Nord-Norge, bygd rundt identitet , muligheter og utfordringer.
AA171002 Gjerningsmannens identitet er heller ikke hundre prosent klarlagt.
AA171002 Den utviklingen vi nå ser kan knyttes både til et barnerettighetsperspektiv og barns rett til å bli hørt som nedfelt i FNs barnekonvensjon artikkel 12 og den opplevelsen av å bli tatt på alvor som gir barna en styrket identitet og tro på sin mulighet til å endre og å påvirke tjenestene for barn og unge.
SA171001 FC Barcelona har gjennom historien vært et viktig symbol for katalansk identitet , og flere klubbprofiler har involvert seg i debatten om uavhengighet.
FV171001 FC Barcelona har gjennom historien vært et viktig symbol for katalansk identitet , og flere klubbprofiler har involvert seg i debatten om uavhengighet.
BT171001 FC Barcelona har gjennom historien vært et viktig symbol for katalansk identitet , og flere klubbprofiler har involvert seg i debatten om uavhengighet.
AP171001 FC Barcelona har gjennom historien vært et viktig symbol for katalansk identitet , og flere klubbprofiler har involvert seg i debatten om uavhengighet.
DB170930 - Men det var likevel denne klumpen som vokste seg større og større, fordi jeg hadde så mange spørsmål om seksualitet og identitet , som jeg syntes var så skummelt å gå inn i.
DA170930 Med utgangspunkt i sitt eget identitetskort lager han et slående uttrykk for hvordan den rasistiske ideologien grep inn i hvert enkelt individs identitet .
DA170930 Maggie Nelson skriver mye om identitet , om hva det vil si å tilhøre eller plasseres i en gruppe.
DA170930 Insisteringen på flytende kategorier, på at identitet er og bør være en flytende affære, gjennomsyrer hele « Argonautene ».
AP170930 Vi kommer nok ikke til å innføre formalkrav for dem som skal ha seksualundervisning, men i den nye lærerutdanningen er det mye større fokus på seksualitet, seksuelle legninger og seksuell identitet enn det har vært før, sier Henrik Asheim.
NL170929 | TIL er en viktig del av Tromsøs identitet ¶ ¶
NL170929 TIL er en viktig del av Tromsøs identitet , som gjør Tromsø til den unike byen vi er, sammen med genuine Tromsø-symboler som Ishavskatedralen, Mack-øl, Fjellheisen og Mydland-pølsa.
DA170929 Man skal få tre kommuner til å smelte sammen til en - med felles kultur og identitet .
DB170928 I seks måneder trente han med militæret i landet, før han ble en del av terrorgruppa al-Qaida, under falsk identitet .
AP170928 - Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet : Samleie, kjønn, identitet , kropp og følelser.
AA170928 Signicat har lenge sagt at de vil bli størst i Europa innen elektronisk identitet og signering, og tirsdagskveld mottok de en internasjonal pris under konferansen « World eID & Cybersecurity » i Marseille i Frankrike.
VG170927 Boken skildrer et rotløst menneske som jakter sin egen identitet og føler at hun mestrer livet, og parforhold, best når hun opplever motgang.
SA170927 Viktig del av katalansk identitet
SA170927 FC Barcelona er ikke bare en fotballklubb, det er også et svært viktig symbol for katalansk identitet .
SA170927 - Vi skal bry oss om hverandre, skape en tydelig identitet og kultur.
FV170927 Viktig del av katalansk identitet
FV170927 FC Barcelona er ikke bare en fotballklubb, det er også et svært viktig symbol for katalansk identitet .
BT170927 Viktig del av katalansk identitet
BT170927 FC Barcelona er ikke bare en fotballklubb, det er også et svært viktig symbol for katalansk identitet .
AP170927 Viktig del av katalansk identitet
AP170927 FC Barcelona er ikke bare en fotballklubb, det er også et svært viktig symbol for katalansk identitet .
AP170927 - Vi skal bry oss om hverandre, skape en tydelig identitet og kultur.
DB170926 ¶ HEMMELIGHETSFULL : Grunde Myhrer ( 21 ) vil ikke røpe kjærestens identitet .
DB170926 Under lørdagens sending av « Skal vi Danse » kunne man se Myhrer i en het samba med sin dansepartner Ewa Trela, men på det private holder den tidligere proff-svømmeren sin kjæres identitet tett til brystet.
DB170925 Selv er hun i stuss om hvorfor debatten om norsk identitet endte opp med å handle om innvandring istedenfor kultur.
DA170925 Kurderne utgjør et eget folkeslag med eget språk og identitet .
AA170925 Den har sterk identitet og integritet, en flott atmosfære og et godt fellesskap mellom musikerne.
VG170924 Han forklarer at debatten om innvandring er knyttet tett sammen med spørsmålet om nasjonal identitet i Tyskland.
VG170924 Derfor fører man i innvandringsdebatten stadig en diskusjon om hva Tyskland, om tysk identitet , om rasisme, og om omgangen med den tyske fortiden.
VG170924 Man begynte å fokusere mer på innvandring, tysk identitet og sosialpolitikk, noe flere eksperter ser på som en genistrek for å øke partiets nasjonale oppslutning, etter at Angela Merkel og CDU hadde beveget seg til venstre i flere saker, og dermed hadde etterlatt seg et vakuum til høyre.
DB170922 Holdninger som ungdommen, de som står på terskelen til å forme sitt egen liv og identitet , er ofre for.
DB170922 Dette handler ikke om å bli noen andre, eller forlate din egen identitet .
DA170922 Dernest en ganske moderne anlagt klassisk krim hvor en rettskaffen etterforsker med et åpent sinn forsøker å avsløre en forbryters identitet .
AP170922 | Britisk kortfilm om identitet , innvandring og falske rykter : Balkong ¶
AP170922 Han ga meg en ny identitet som ortodoks jøde, og nytt navn, Sarah.
VG170921 Det er en lege, Larry, som er vant til å lappe sammen folk, det er fotografen Anna som fanger inn det triste for å gjøre det vakkert, om nekrologjournalisten Dan som helst vil dikte andres liv og om Alice, en ung stripper som skjuler sin identitet , men som er den av persongalleriet som er mest tro mot sannheten.
VG170921 De påvirker ikke vår identitet mer.
SA170921 Det handler om følelsen utpå banen, troen på vårt eget spill og identitet .
DB170921 Opplevelse av felles kulturarv skaper identitet og utvikler gode fellesskap, samtidig som nyskapning gir oss evne til kritiske tekning og debatt som er nødvendig for å forstå oss selv og vår samtid.
DB170921 At identitet , kultur, det som definerer oss som fellesskap og det som er viktig for oss skaper diskusjon er fantastisk.
AP170921 - Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet : Samleie, kjønn, identitet , kropp og følelser.
AP170921 Det handler om følelsen utpå banen, troen på vårt eget spill og identitet .
AA170921 Politiet kan ennå ikke bekrefte den dødes identitet , men de antar det dreier seg om den savnede 62-åringen.
DB170920 Personens identitet er ikke bekreftet, opplyser politiet til Varden.
DA170920 Debatten om norske verdier, som Ekern omtaler som « snodig », minner om debatter om fransk identitet i Frankrike.
DA170920 - Volumknappen som regulerer debatten om nasjonal identitet skrus opp.
DA170920 - Det er litt vanskelig å se hvor behovet for å forsvare norsk kultur og identitet med nasjonaldrakter, juletre og ta debatten på en « vaffelaktig måte », kommer fra, sier han.
AP170920 Personens identitet er ikke bekreftet, opplyser politiet til Varden.
AP170920 Som så mange superhelter før ham må Lloyd holde sin identitet som Green Ninja hemmelig, samtidig som han er utstøtt som Garmadons sønn.
AA170920 - Vi har ikke sikker identitet på personen som er funnet, men antar at det er den savnede Hjalmar Johnsen.
AA170920 - Hundrevis av utenlandske barn risikerer å bli forlatt i en grusomt og lovløs skumringssone, uten lovlig identitet og uten noe land som er villig til å ta dem tilbake, sier Bill van Esveld, barnerettighetsforsker hos HRW.
DB170919 - Vi har alle rett til å ha vår egen identitet , sa hun.
AP170919 De vil sitte et annet sted og bli avhørt via videolink uten at deres identitet blir kjent.
AA170919 Regjeringen har tidligere også antydet at flyktningene ikke vil kunne komme tilbake hvis de ikke kan dokumentere sin identitet .
VG170918 Bra om seksuell identitet .
VG170918 Jeg synes debatten rundt kjønn, identitet og seksualitet har eksplodert litt eller blitt litt mer synlig den siste tiden.
DA170918 En mann løy om sin identitet da han ble stoppet bak rattet natt til mandag.
DA170918 - Han ble satt i arrest for verifisering av identitet , opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.
DB170917 Jorge Salcedo var nødt til å forlate hjemlandet, skifte identitet og starte et nytt liv under vitnebeskyttelse.
DB170917 Medlemmene av Takfir wal-Hijra i Catalonia praktiserte også det som kalles taqiyya, et arabisk ord som refererer til at man kan gå forkledd og skjule eller benekte sin religiøse identitet .
DB170917 DET VAR DEN BERØMTE religiøse lærde Ahmad ibn Taymiyya ( 1263-1328 ) som eksplisitt rådet muslimer til å skjule sin religiøse identitet dersom de var i strid eller befant seg i hedensk land.
DB170916 Selv jobba vi i avisa rundt årtusenskiftet, på et tidspunkt da den fortsatt slet med å finne en ny identitet etter Murens fall.
AA170916 Lokalradioen er en fremmer for lokal identitet og kultur, og har inntatt en aktiv rolle som samlingspunkt for befolkningen i dekningsområdet.
AA170916 - Fremmer lokal kultur og identitet
SA170915 - I likhet med MFK er Kjell Inge opptatt av at også håndballsatsinga skal bære bygd på lokal identitet og dugnadsinnsats.
DA170915 Europas velgerne har gått fra å være opptatt av økonomisk politikk og klassetilhørighet, til å flyttes mer i retning av nasjonal identitet og kultur, sier Mangset.
AP170915 - I likhet med MFK er Kjell Inge opptatt av at også håndballsatsinga skal bære bygd på lokal identitet og dugnadsinnsats.
DA170914 « We are Oslo » er et fotoprosjekt om identitet og mangfold i Oslo.
AP170914 For å ha kommet hit uten bevis på min identitet
AP170914 - Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet : Samleie, kjønn, identitet , kropp og følelser.
DA170913 Sikker identitet er helt avgjørende for å forebygge kriminalitet og sikre borgerne en tryggere hverdag, svarer Roll-Matthiesen.
DA170913 Utzonsenteret, som ble bygget i 2008, framstår som det perfekte frampek om hva som skulle vokse fram fra verft og virke, og markerte starten på byens nye identitet .
DA170913 Sikker identitet er helt avgjørende for å forebygge kriminalitet og sikre borgerne en tryggere hverdag, svarer Roll-Matthiesen.
VG170912 Den eneste måten vi kan vite noe sikkert om folks identitet på er ved å spørre dem.
DB170912 Og prisen for beste identitet ?
DB170912 Først og fremst er nikab et plagg som fratar brukerne deres offentlige identitet .
DA170912 De fem kandidatene som deltok i den norske konkurransen ble bedømt ut fra smak, presentasjon og geografisk identitet og originalitet.
AP170912 De fem kandidatene som deltok i den norske konkurransen ble bedømt ut fra smak, presentasjon og geografisk identitet og originalitet.
AA170912 De fem kandidatene som deltok i den norske konkurransen ble bedømt ut fra smak, presentasjon og geografisk identitet og originalitet.
AA170911 Gjerningsmannens motiv, identitet og relasjon til ofrene er ikke kjent.
AA170911 Å ha en identitet betyr å ha en følelse av egenverd - at det er noe som skiller oss fra andre mennesker.
AA170911 Ved å male et bilde opplevde han mestringsfølelse og en fornemmelse av noe som ga ham identitet .
AA170911 Slik jeg ser det i ettertid har anerkjennelsen fra de voksne for mitt håndarbeid i oppveksten hatt stor betydning, den ga meg et psykologisk fotfeste og ble grobunn for dannelsen av min identitet .
AA170911 Om identitet og kreativitet ¶
AA170911 Nonverbalt formidles noe om hans identitet - det som skiller han fra andre personer.
AA170911 I denne kronikken vil jeg å belyse noe av den betydning som skapende virksomhet kan ha for dannelsen av vår personlighet, av vår identitet .
AA170911 Her kan kunst og håndverk formidle noe om identitet .
AA170911 Dette er også et høyst aktuelt felt i dag der mange unge mennesker på flukt kan miste følelsen av sammenheng i sitt liv, og med det muligheten for identitet og tilhørighet.
AA170911 Den betydningen som forbindelsen mellom identitet og skapende arbeid har hatt for meg personlig, har medført til at jeg har studert emnet teoretisk og med det funnet flere perspektiver på sammenhengen mellom skapende arbeid og dannelse.
VG170910 I den grad det er interessant, så kan jeg her og nå tilstå at min egen europeiske identitet og EU-entusiasme ble til i Franks auditorium våren 1994, et halvår før et lite flertall av oss sa nei til norsk medlemskap i unionen.
VG170910 Det nedgravde liket har i løpet av helgen blitt sendt til obduksjon for å få avklart identitet og dødsårsak.
DB170910 Frp appellerer til dessuten til identitet istedet for Ap's « Du bør stemme... ».
DB170909 Så selv om klubben har en sjelden identitet og historie forteller de siste årene på Ullevaal Stadion hvor livsgrunnlaget først og fremst ligger.
DA170909 Alle byer i Norge har sin egen identitet .
VG170908 Denne tendensen, som har gått særlig langt i USA, betyr i sin ytterste konsekvens at man fratar mennesker retten til å tenke om og engasjere seg for saker utover de som svarer til deres egen « identitet ».
AP170908 Med original 8mm-film og fantastiske fortellerevner, deler Clark kjærlighetshistorien, kampen mot troen, sin egen identitet , sigaretter og antipsykotiske medisiner.
AP170908 - Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet : Samleie, kjønn, identitet , kropp og følelser.
VG170906 Og kvinnen, hvis identitet ikke er kjent, har fått forbud mot å røyke, drikke, bruke narkotika i løpet av graviditeten.
VG170906 Det er derfor vi har prøvd å få Ap til debatt i denne valgkampen om hvorfor vi ønsker å bevæpne politiet, hvorfor vi ønsker permanent grensekontroll og hvorfor vi ønsker lukkede mottak for som ikke har kjent identitet eller avslag på oppholdet sitt, var beskjeden fra Siv Jensen.
DB170906 Jeg søker etter min egen identitet , og vil bare vite sannheten, sier Maria Pilar Abel ( 61 ), som ønsker å bytte etternavn til Dalí, ifølge The Independent.
AP170906 - Dermed heter det nå endelig Vålerenga sokn, menighet og Vålerenga kirke, i tråd med bydelens navn, talemål og identitet , fastslår Karianne Jaabæk, leder i menighetsrådet.
DB170905 I tyske fotballklubber er de svært opptatt av tradisjoner, identitet og at supporterne skal være med på å bestemme.
DB170905 Siden ryktene startet i forrige uke om at programmet skulle termineres, har flere som står registrert som deltagere av programmet fryktet at deres identitet som nå er kjent, kan gjøre det lettere for myndighetene å kaste de ut av landet.
DB170905 Tangen gjestet Dagbladets valgbod, og snakket om hvordan identitet og valg henger sammen. norsk tipping ¶
DB170905 STEMMER OG IDENTITET : Førstelektor ved Høyskolen Kristiania, Karl-Fredrik Tangen, mener man kan se hva folk stemmer, utifra hvilke klær en har på seg.
AP170905 Selv om drøyt en halvpart av oss ikke hadde ski på bena i fjor, vil de fleste likevel mene at skigåing har noe med norsk identitet å gjøre, skriver Thorgeir Kolshus som har sosialantropologi som fagområde.
VG170904 På veien stusser hun over guttens identitet og møter en jente som heter Teora som sier hun har drømt om drager og ødeleggelsen de bringer med seg.
VG170902 Taxien har vi fortsatt noe uoppgjort med, sier Grøttum, og opplyser at de undersøker videoovervåking for å finne frem til sjåførens identitet .
NL170902 Det handler om identitet , selvbilde og følelsen av å bidra til noe større.
AP170902 Murhuset har ellers fått beholde sin identitet ; vi har bare etterisolert og gitt det noen flere åpninger, forteller Dan Zohar.
AP170902 Barnehjemmet fra 1953 er bygget om, men har fått beholde sin identitet .
AP170902 - Ja, men bygningen gir stedet identitet , og det er fint for nabolaget.
AP170902 Kvinneperspektivet og spørsmål knyttet til identitet og kjønn er trekk som går igjen i hele forfatterskapet.
AP170902 Barnehjemmet fra 1953 er bygget om, men har fått beholde sin identitet .
VG170901 Filmen er avdekket av norske myndigheter, i deres møysommelige arbeid med å skaffe beviser som gjør at man kan fastslå hans identitet .
NL170901 Dermed blir barna utestengt fra en viktig arena hvor de kan treffe andre barn og få utviklet sine ferdigheter og sin identitet .
DN170901 Det sammenslåtte forbundet vil inntil videre gå under navnet Norges Takserinsgforbund, men skal ifølge Huser ha en prosess fremover for å finne en felles identitet .
DN170901 « De som ikke bidrar til å avklare sin identitet eller kan mistenkes for å unndra seg utsendelse, kan interneres.
DA170901 Eksperimentelt om identitet . 9. september : « Skål for dommedag ! », Det Norske Teatret, scene 2.
AP170901 - Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet : Samleie, kjønn, identitet , kropp og følelser.
DN170831 - Vi har tatt utgangspunkt i en av LGs tv-er, men gjort en del endringer i bildekontrollen og programvaren for at den bedre skal passe vår identitet .
DN170831 - Dette viser total mangel på respekt for lokaldemokratier og lokal identitet , sier han.
AA170831 - Dette viser total mangel på respekt for lokaldemokratier og lokal identitet , sier han. ( ©NTB ) ¶
DB170830 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug har satt agendaen i dagevis etter at hun fikk NRK med på å bruke terrorangrepet i Barcelona til å børste støv av en gammel Frp-sak : lukkede mottak for asylsøkere med avslag eller uklar identitet .
DA170830 Norge er på sitt beste når alle føler et nasjonalt fellesskap, en nasjonal identitet og et felles « vi », selv om vi er ulike.
AA170830 I dag er det lavaen som gir øya identitet , mye takket være øyas store kunstnersønn César Manrique, som har skapt spektakulære installasjoner i den ville naturen.
AP170829 Da må du stå for regjeringens politikk, sa KrF-lederen, som flere ganger har kritisert Listhaugs retorikk og politiske utspill, blant annet det om å sette menneskerettighetene til side for å internere asylsøkere med uavklart identitet , som har fått avslag på søknaden.
AP170829 Da må du stå for regjeringens politikk, sa KrF-lederen, som flere ganger har kritisert Listhaugs retorikk og politiske utspill, blant annet det om å sette menneskerettighetene til side for å internere asylsøkere med uavklart identitet , som har fått avslag på søknaden.
VG170828 Politiet opplyser at de ikke har noen identitet på mannen ennå.
VG170828 - Mannen skal obduseres og identitet vil mest sannsynlig være klart i morgen, opplyser Oseid.
NL170828 Da må vi jobbe og ha fokus på hva som skaper fellesskap og felles identitet .
DA170828 Politiet bli imidlertid tidlig gjort kjent med en mulig identitet på gjerningsmannen, og væpnet politi søkte derfor etter en navngitt person i området i tiden etter trusselsituasjonen.
AP170828 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) har satt agendaen i dagevis etter at hun fikk med NRK på å bruke terrorangrepet i Barcelona til å børste støv av en gammel Frp-sak : lukkede mottak for asylsøkere med avslag eller usikker identitet .
AA170828 Marokkanerens identitet er avdekket gjennom et internasjonalt politisamarbeid, opplyser finsk politi.
AA170828 Den antatte gjerningsmannen i knivangrepet i finske Åbo oppga falsk identitet og er fire år eldre enn først oppgitt, ifølge politiet.
AA170828 Hun er med på å trigge forestillingene hos dem som er redde for at deres identitet som majoritet er truet, sier seniorforskeren til NTB.
DB170827 - Dette er grunnen til at vi valgte å varsle pårørende, men vi har ikke en sikker identitet enda, sier lensmann Terje Krogstad.
VG170826 I Norge åpner Utlendingslovens §106 for at asylsøkere som ikke samarbeider om identitet og asylsøkere som motsetter seg retur, kan fengsles inntil 18 måneder, lenger om de har gjort noe kriminelt.
DB170826 Utbredelsen av nasjonalt ID-kort vil gjøre det vanskeligere å stjele, låne eller forfalske en identitet , sier Roll-Matthiesen, og fortsetter : ¶
DB170826 Sikker identitet er helt avgjørende for å forebygge kriminalitet og sikre borgerne en tryggere hverdag, sier fagdirektøren.
DB170826 °Justis- og beredskapsdepartementet vurderer muligheten for også å utstede kortet til utlendinger med avklart identitet , herunder utenlandske arbeidstagere og asylsøkere.
DB170826 Jeg husker enda politimannen som satte kaffen i vrangstrupen da jeg møtte opp på politistasjonen for å få stempel for bekreftet identitet da jeg skulle åpne min første konto i en nettbank.
AA170826 Torsdag uttalte innvandringsminister Sylvi Listhaug til NRK at Frp vil sette alle asylsøkere uten avklart identitet i lukket mottak.
AA170826 Men Frp vil gjøre det samme med alle asylsøkere når det oppstår tvil om de har oppgitt riktig identitet .
VG170825 Der lever han med falsk identitet og livnærer seg som småkriminell i Phukets bakgater i flere år, men så legger hans 15-årige datter ut på leting etter faren.
DA170825 - Kanskje gamle vaner og mangel på identitet .
DA170825 Mitt inntrykk er at Frp og Sp har den mest klare oppfatningen av viktigheten av å bevare en rimelig grad av kontinuitet når det gjelder identitet og en form for homogenitet.
AP170825 - Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet : Samleie, kjønn, identitet , kropp og følelser.
AP170825 Parrs blikk undergraver hule forestillinger on nasjonal identitet og patriotisme.
AA170825 Solberg slår fast at det ikke er regjeringens politikk å sette alle asylsøkere med avslag eller uten avklart identitet i lukkede mottak, slik innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) tok til orde for på NRK torsdag.
VG170824 Ikke-hvit innvandring og ikke-hvite amerikanere truet ifølge klansmedlemmene USAs hvite identitet og den hvite mannens makt.
DB170824 Den tidligere CIA-agenten Valerie Plame Wilson ble kjent for omverdenen da hennes identitet ble lekket og offentliggjort i 2003 mens George W.
DB170824 Formålet synes å være å renvaske minnekulturen og befolkningens kollektive identitet , og fremstille " folkesjelen " som noe tilnærmet organisk og konstant som den autentiske historien.
DB170824 Tilsvarende vil flertallet av fotballinteresserte også ha en nasjonal identitet som gjør at de støtter alle norske lag som konkurrerer i europeiske turneringer, for da er det nettopp den nasjonale, ikke den lokale eller regionale, identiteten som aktualiseres.
DB170824 For mange er det også et spørsmål om identitet , om hvem man er og hvor man hører til ( eller ønsker å høre til ).
DB170824 Slike sterke følelser bestemmer også vår identitet , hvem vi er.
DB170824 Men identitet er sjelden noe man er alene om.
DA170824 Noe av den barske humoren har han også med seg i sin aktuelle film, den mørke fremtidsvisjonen « What Happend to Monday », der svenske Noomi Rapace spiller hele sju forskjellige roller, som sju søstre som holder seg skjult under samme identitet , i et fremtidssamfunn med streng ettbarns-politikk.
AP170824 Den tidligere CIA-agenten Valerie Plame Wilson ble kjent for omverdenen da hennes identitet ble lekket og offentliggjort i 2003 mens George W.
AA170824 Den tidligere CIA-agenten Valerie Plame Wilson ble kjent for omverdenen da hennes identitet ble lekket og offentliggjort i 2003 mens George W.
DB170823 Etter bekreftelsen av identitet fra dansk politi, har Kim Walls mor, Ingrid Wall, kommet med en sterk melding på Facebook.
AA170823 Samtidig har museene beholdt sin identitet , oppsummerer Brodtkorb.
AA170823 Flere fryktet at de skulle bli mindre selvstendige og miste identitet i en stor organisasjon.
VG170822 Det må selvsagt gjøres i skjul, og løses ved at de sju søstrene, alle spilt av Noomi Rapace, deler på én identitet .
VG170822 Opplevelse av felles kulturarv skaper identitet og utvikler gode felleskap.
VG170822 Identitet , kultur, det som definerer oss som fellesskap og det som er viktig for oss, det skaper en debatt med masse lidenskap.
AA170822 « Dette gjelder informasjon som kunne ha hatt betydning for UDIs vurdering av søkers identitet og sikkerhetsaspektet i saken », heter det blant annet.
AA170822 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) sa før helgen til NTB at han ikke kan utelukke at den store innvandringen har økt terrorfaren i Norge, blant annet fordi det har ført til at det er flere personer uten sikker identitet i Norge.
VG170821 På twitter skriver politiet at de holder på med nærmere undersøkelser og at de foreløpig ikke kan bekrefte kvinnens identitet .
VG170821 Spansk politi informerte mandag kolleger i andre europeiske land om den mistenktes identitet .
VG170821 Derfor bør vi : ¶ * 1 Sette alle uten avklart identitet i lukket mottak, inntil identiteten er avklart.
NL170821 ¶ KAYAS IDENTITET : Ideen er at folketallet og de tre intensitetene, verdi-intensiteten som angir økonomisk vekst, energi-intensiteten som angir hvor godt vi utnytter energien vi bruker, og karbon-intensiteten som angir hvor mye klimagasser vi slipper ut i energiproduksjonen, alle er måltall som kan endres mer e
NL170821 | Kayas identitet og valgets kval ¶
NL170821 Litt enkel matematikk anvendt på Kayas identitet viser at vekstraten i utslippene kan skrives som summen av vekstraten i folketall og vekstraten i de tre intensitetene.
NL170821 Likninga ovenfor kalles Kayas identitet .
NL170821 Kayas identitet framstår enda klarere hvis vi skriver den i form av årlige vekstrater.
NL170821 Det Kayas identitet viser oss er for det første at for å redusere utslippene må vi gjøre noe med befolkningsveksten og/eller en eller flere av de tre intensitetene.
DN170821 Ifølge tiltalen mener politiet at de tiltalte har fått utbetalt til sammen 36,9 millioner kroner i lån og kreditter fra en rekke banker, kredittkortselskaper og andre finansinstitusjoner ved å overta andre personers identitet , skriver Aftenposten.
DA170821 Spansk politi informerte samtidig andre europeiske land om den mistenktes identitet .
AP170821 Spansk politi gikk mandag ut med den mistenktes identitet og advarte om at Abouyaaqoub var farlig og at han kunne være bevæpnet.
AP170821 | Skal ha brukt andres identitet til å få lån og kreditt.
AP170821 Ifølge den svært omfattende tiltalen skal de fem mistenkte tilsammen ha fått utbetalt hele 36,9 millioner kroner i lån og kreditter fra en rekke banker, kredittkortselskaper og andre finansinstitusjoner ved å overta andre personers identitet .
AP170821 - Mange av dem som lot sin identitet bli brukt på denne måten, visste om låne- og kredittopptakene, mens andre var helt uvitende om det.
AA170821 | Spansk politi bekrefter identitet til Barcelona-angriper ¶
AA170821 Spansk politi informerte samtidig andre europeiske land om den mistenktes identitet .
AA170821 Spansk politi informerte samtidig andre europeiske land om den mistenktes identitet .
AA170821 Ifølge tiltalen mener politiet at de tiltalte har fått utbetalt til sammen 36,9 millioner kroner i lån og kreditter fra en rekke banker, kredittkortselskaper og andre finansinstitusjoner ved å overta andre personers identitet , skriver Aftenposten.
DA170820 Verken lokal kulturplan eller nasjonal kulturmelding bør kun bestå av konkrete målbare milepæler, men begge bør være verdibaserte : Den skal fortelle historien om oss og definere framtidens identitet .
DA170820 Samtidig som vi vil markere viktige historiske hendelser, er det også et behov for å definere Stavangers framtid og identitet , sammen med Rennesøy og Finnøy.
AA170820 - Vennskap er idrettens viktigste gave, men å presentere nasjonal identitet feil kan ikke forsvares, sier han.
VG170819 Ukjent motiv og identitet
VG170819 På en pressekonferanse fredag kveld opplyste politiet i Finland at de ennå ikke har fått bekreftet gjerningsmannens identitet .
DB170819 - « Skam » taler både til hjerte og hjernen og kan være en hjelp til andre unge mennesker som holder på å skape seg en identitet og gi dem mot til å vedstå seg den de er uten forbehold, står det.
DA170819 Støttespillere har laget plakater for « europeisk identitet og solidaritet » i 17 amerikanske byer.
DA170819 - Det selger, men det er fiksjon, sier Levin, og minner om at grunnen til at afroamerikanere har en raseidentitet, er at slaveriet strippet dem for all identitet da de ble brakt til USA i lenker.
DB170818 Når syvlinger blir født, lærer søstrene seg til å dele en felles identitet , slik at alle kan gå ut én dag i uka.
DA170818 - Stjålet identitet
DA170818 Hun mener tiltaket står i fare for å ha flere uheldige og utilsiktede effekter gjennom det signalet det sender til unge mennesker på jakt etter sin egen identitet , ansatte som utsettes for trusler og til foresatte og andre som har Bjørnholt som nærskole og møteplass.
AP170818 - Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet : Samleie, kjønn, identitet , kropp og følelser.
AA170818 Mannens identitet og nasjonalitet er under etterforskning.
AA170818 Mannens identitet og nasjonalitet er under etterforskning.
DB170817 His venstresiden fokuserer på rase og identitet , og vi satser på økonomisk nasjonalisme, kan vi knuse Demokratene, sier Bannon.
AP170817 Parlamentspresident Stephen Parry sa at Hansons identitet hadde blitt sjekket før hun entret salen kledd i burka.
NL170816 Hav og fisk er en sentral del av nordlendingens identitet , og har sterk symbolkraft i nord.
NL170815 En identitet som gir oss sterk ungdom.
DB170815 Vi stiller spørsmålet om hvorfor afghanske kvinners identitet blir nektet, sier Bahar Sohaili, en av kampanjens støttespillere ifølge The New York Times.
DB170815 De engster seg for høye bygninger og villaområdenes identitet .
DA170815 Selv i bevaringen av byens identitet har man ikke tid eller ressurser til å dvele ved det gamle, men man må heller prøve å videreforedle særpreget og byånden i det nye.
VG170814 Det er bare å minne om at KrF så sent som i 1972 stemte mot å avkriminalisere homofili, og fortsatt finnes det sterk motstand mot å respektere LHBT-personers rett til å leve ut sin seksuelle identitet og kjærlighet på linje med alle andre.
VG170814 Fra før av kjente politiet til hans identitet og søkte aktivt etter ham.
DB170814 Med falsk identitet får albanerne arbeidstillatelse i Schengen-området, og i Norge får de falske ID-ene godkjentstempel.
DB170814 Det alle disse verkene har til felles er at de på en eller annen måte knytter vår felles identitet til det å kunne leve meningsfulle liv.
AA170814 Lokalavisa Gjesdalbuen skriver mandag at politiet har fått bekreftet avdødes identitet .
DB170813 Politiet kjenner mannens identitet og søker aktivt etter ham.
DB170813 29-åringen er ikke pågrepet, men politiet kjenner hans identitet og søker aktivt etter ham.
AP170813 Om du ikke renvasker din muslimske identitet , fratas du legitimitet som samfunnsdebattant, skriver Linn Nikkerud.
AA170813 29-åringen er ikke pågrepet, men politiet kjenner hans identitet og søker aktivt etter ham.
AA170813 29-åringen er ikke pågrepet, men politiet kjenner hans identitet og søker aktivt etter ham.
VG170812 Men det handler om identitet , om å stole på andre og generelt om å bli skuffet og såret.
SA170812 | - Vi mistet litt identitet , men dette blir et enormt løft for topp og bredde ¶
NL170812 Det ligger i blodet vårt - det er en del av vår identitet .
DB170812 Som det har blitt sagt ; er du kriminell i Norge uten falsk identitet , er du dum.
DB170812 Med falsk identitet får de kriminelle arbeidstillatelse i Schengen-området.
DB170812 Han betalte ikke bare for båtreisen, men også for en ny identitet .
DB170812 Fordi det er så lett å drive alt under falsk identitet , sier Haakaas.
DB170812 En annen « italiener » som tok seg inn i Norge og inn i byggebransjen med falsk identitet , ble stoppet på grensen mellom Ungarn og Serbia etter at en savnet norskregistrert bil ble funnet igjen i Ungarn for over åtte år siden.
DB170812 Som det har blitt sagt ; er du kriminell i Norge uten falsk identitet , er du dum.
DB170812 Med falsk identitet får de kriminelle arbeidstillatelse i Schengen-området.
DB170812 Han betalte ikke bare for båtreisen, men også for en ny identitet .
DB170812 Fordi det er så lett å drive alt under falsk identitet , sier Haakaas.
DB170812 En annen « italiener » som tok seg inn i Norge og inn i byggebransjen med falsk identitet , ble stoppet på grensen mellom Ungarn og Serbia etter at en savnet norskregistrert bil ble funnet igjen i Ungarn for over åtte år siden.
DA170812 Politiet kjenner mannens identitet og søker aktivt etter ham.
DA170812 Jenny Hval var satt opp i Sirkus like etter Nils Bech, som gjør det naturlig å trekke noen paralleller, mellom to artister som har noen likhetstrekk : Den tverrkunsteriske innstillingen, problematiseringen av begreper om kjønn og identitet , performancekunst-elementene i sceneopptreden, insisteringen på å ha fotfeste i popmusikken.
DA170812 For ikke så lenge siden kom han med nettvideoserien « Ekte mann », som kan sees som et utforskende forsøk på å skape en ny identitet som både småbarnspappa og rapper.
BT170812 FOTO : Junge, Heiko / NTB scanpix ¶ | - Vi mistet litt identitet , men dette blir et enormt løft for topp og bredde ¶
VG170811 Men jeg er trygg nok på meg selv og min identitet som norsk muslim til at jeg lar sparkefoten ligge, og heller lar det rykke i dansefoten ved hjelp av god, norsk rap.
VG170811 Det er utrolig sterke ord, for de sammenstiller viktige deler av menneskers identitet - innvandrer, muslim - med kroppens avfall og djevelskap.
DA170811 Det gir ham ikke bare ny erkjennelse men en ny identitet .
AP170811 - Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet : Samleie, kjønn, identitet , kropp og følelser.
AP170811 | - Vi mistet litt identitet , men dette blir et enormt løft for topp og bredde ¶
VG170810 - Politiet vet nå hvem den avdøde kvinnen er, men går ikke ut med hennes identitet av hensyn til at prosessen med varsling av pårørende ikke er avsluttet, uttaler politiadvokat Andreas Christiansen i Øst politidistrikt i en pressemelding.
DB170810 - Politiet vet nå hvem den avdøde kvinnen er, men går ikke ut med hennes identitet av hensyn til at prosessen med varsling av pårørende ikke er avsluttet, sier han.
DB170810 Med andre ord : muslimenes opplevelse av et verdig liv i samfunnet beror på at storsamfunnet anerkjenner deres eksistens og identitet , som kan medvirke til å skape en basis for positiv selvfølelse og opplevelsen som en verdig aktør i fellesskaper.
DB170810 Hvis muslimer føler at de i samfunnet mangler grunnleggende anerkjennelse og verd, kan selv konstruktiv kritikk oppleves og tolkes som negativt og krenkende for dem, eller endog angrep på egen identitet .
DA170810 Om gruppene får grobunn eller ikke, henger sammen med om nasjonal identitet er et tabu eller ikke, mener han.
DA170810 De er mer opptatt av å selge inn at det er positivt med nasjonal identitet , sier Bjørgo.
DA170810 - De mener at man har rett til å ivareta egen kultur og nasjonal identitet , sier Ravndal.
AP170810 Odinga hevder at det elektroniske avstemningsprogrammet er blitt hacket av personer som brukte IT-sjef Chris Msandos identitet .
AP170810 Politiet vet nå hvem den avdøde kvinnen er, men går ikke ut med hennes identitet av hensyn til at prosessen med varsling av pårørende ikke er avsluttet.
AP170810 Politiet vet nå hvem den avdøde kvinnen er, men går ikke ut med hennes identitet av hensyn til at prosessen med varsling av pårørende ikke er avsluttet.
AA170810 Odinga hevder at det elektroniske avstemningsprogrammet er blitt hacket av personer som brukte IT-sjef Chris Msandos identitet .
AA170810 Kaabbel vil ikke bekrefte de siktedes identitet , men PST har blitt informert om beslaget.
AA170810 - Politiet vet nå hvem den avdøde kvinnen er, men går ikke ut med hennes identitet av hensyn til at prosessen med varsling av pårørende ikke er avsluttet, uttaler politiadvokat Andreas Christiansen i Øst politidistrikt i en pressemelding.
AA170809 Den pågrepnes tilstand er ukjent, og så langt foreligger det ingen opplysninger om mannens identitet .
AA170809 Den pågrepnes tilstand er ukjent, og så langt foreligger det ingen opplysninger om mannens identitet .
DB170808 At brytningstider fører med seg barske debatter om identitet , om hva et fellesskap er og vil være, er helt naturlig.
DA170808 De mener å kjenne mannens identitet og jobber med å identifisere den drepte kvinnen.
AA170808 De mener å kjenne mannens identitet og jobber med å identifisere den drepte kvinnen.
DB170806 - Det er noe jeg har lyst å fortelle, noe som føles viktig for meg selv og min identitet .
AP170805 Khan tror det er spesielt viktig for ungdommer på søken etter en identitet og en plass i samfunnet.
SA170804 - Det handler om identitet og tilhørighet.
FV170804 - Det handler om identitet og tilhørighet.
DB170804 Prinsens tittel, « prinsgemal », kan sammenlignes med det gammelmodige « bispinne » eller « direktørfrue », betegnelser som markerte at en kvinnes identitet og sosiale status kun var et slags vedheng til ektemannens.
DA170804 Tyrkias identitet og rolle i verden skulle forankres i en lang historisk tradisjon.
AP170804 - Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet : Samleie, kjønn, identitet , kropp og følelser.
AP170804 - Det handler om identitet og tilhørighet.
AA170804 Det er mulig å bygge ny virksomhet og skape arbeidsplasser med grunnlag i mat med lokal identitet og særpreg, seier Dale.
AA170804 For aktørene har utvikling av ord-løst manus en betydelig egenverdi, det er en spennende, alvorlig lek med følelser, sosiale normer, verdier og identitet .
AA170804 Et steds identitet bestemmes av de handlingene som finner sted.
VG170803 De forsøker å gi innhold til begrepet, og gjør en sterk kobling mellom kristendom som Den norske kirke definerer den og norsk identitet .
VG170803 - Folk som lever i eget lokalsamfunn er opptatt av identitet , sier hun.
VG170803 Les også : Knut Arild Hareide - Jeg er først og fremst kristen, deretter kommer min identitet som nordmann ¶
DB170803 Ingen identitet
DB170803 Du har ingen identitet , skriver Emms og skriver videre.
DB170803 Bør organisasjoner som Skeiv Ungdom og FRI ha eierskap i alle tilfellene av ungdom som sliter med egen identitet ?
DB170803 I norsk klubbfotball har det ikke lyktes å skape den form for identitet og tilhørighet som skal til for å få folk til å gå på kamp.
DB170803 Utdannelse handler mye om kulturell identitet .
DB170803 Så er det heller ikke til å komme utenom at en for sterk opptatthet av nasjonale myter og nasjonal identitet også historisk har fått ødeleggende utslag, og har vært brukt til å utdefinere eller angripe de som oppleves som annerledes.
DB170803 Men enda viktigere er det å være klar over at ingen har bare én identitet , og at den nasjonale tilhørigheten bare er ett aspekt ved en person.
DA170803 Det er engelsk vi bruker til å navigere mellom stammespråkene på, til å kommunisere med hverandre, selv om min identitet og etnisitet er rotfestet i det afrikanske, sier han på telefonen fra et sted så langt unna Nigeria som præriestaten Nebraska i USA.
AP170803 Også en annen person, hvis identitet ikke er offentliggjort, er tiltalt for de samme forholdene.
VG170802 Samtidig opplever mange at vår identitet settes på en prøve.
VG170802 Men en slik erkjennelse må ikke føre til den konklusjon at verdiene ikke tilhører oss eller er en del av vår identitet .
VG170802 Drøyt 40 sekunder senere : ¶ Identitet og kultur ¶
VG170802 Det er viktig at vi vanlige nordmenn er trygge på vår identitet og kultur i møte med andre kulturer.
DB170802 Tajik har markert seg sterkt i debatten om identitet i det moderne Norge, og hun har gjort det med en helt oppsiktsvekkende god fingerspissfølelse.
DA170802 På den måten kan kommersielle overnattingssteder som fremstår som « genuine » og samsvarer med et steds identitet , få konkurransefortrinn fremover.
AA170802 Jeg syns det er en trussel mot vår norske kultur og identitet .
VG170801 Han skriver at ved siden av å være en viktig del av skotsk kultur og identitet , står whiskyindustrien for rundt 20.000 arbeidsplasser.
VG170801 - En viktig del av skotsk kultur og identitet
DB170801 ¶ OPPTATT AV IDENTITET : Kulturminister Linda Hofstad Helleland er en av flere som har løftet fram viktigheten av å « være trygg på sin egen identitet ».
DB170801 ¶ OPPTATT AV IDENTITET : Kulturminister Linda Hofstad Helleland er en av flere som har løftet fram viktigheten av å « være trygg på sin egen identitet ».
DB170801 ske sine 'røtter' og finne tilhørighet og fundament, må ikke bli til en hemsko og tvangstrøye som presser alle til å foreta definitive valg om hvor de 'hører hjemme', og fremstiller det som noe betenkelig og nærmest farlig dersom man strever med å trekke opp slike absolutte linjer omkring sin egen identitet .
DB170801 ent i samfunnsdebatten : Noen ganger fremheves « trygghet på egen identitet » særskilt som et forsvar mot at unge blir radikalisert og tiltrukket av ekstreme miljøer, men også på generelt grunnlag blir vi stadig fortalt at det er et allment og essensielt behov å ha en veldefinert, tydelig og trygg identitet - både av hensyn til egen sjelefred og for å kunne utvise « raushet i møte med dem som er annerledes ».
DB170801 Realiteten er at det er ikke absolutt alle som opplever et påtrengende og grunnleggende behov for å definere sin fundamentale og konstante identitet på denne måten.
DB170801 Og særlig unge mennesker vil naturlig være opptatt av å definere og forme sin personlige identitet , og finne ut « hvor de hører hjemme » - dels ut fra sine personlige valg, dels basert på å tilegne seg mer bakgrunnskunnskap om kultur og historie.
DB170801 Og også for de som faktisk føler et påtagelig savn etter å « finne seg selv » i en definert identitet ( og som kanskje selv ønsker å definere seg inn i den, men opplever at andre medlemmer av gruppen ikke aksepterer dem ), er det ikke nødvendigvis noen hjelp i omgivelsenes stadig gjentatte budskap om hvor viktig dette er for å bli et fullstendig og fullverdig menneske.
DB170801 Og når mange radikale og ekstreme bevegelser « selger seg inn » mot potensielle rekrutter nettopp med løftet om å tilby en helhetlig identitet og gruppetilhørighet, så er det rimelig å anta at det å ha en trygg identitet fra før vil gjøre deg mindre sårbar for slike grupper.
DB170801 Og når mange radikale og ekstreme bevegelser « selger seg inn » mot potensielle rekrutter nettopp med løftet om å tilby en helhetlig identitet og gruppetilhørighet, så er det rimelig å anta at det å ha en trygg identitet fra før vil gjøre deg mindre sårbar for slike grupper.
DB170801 Og dette er et velkjent og stadig tilbakevendende argument i samfunnsdebatten : Noen ganger fremheves « trygghet på egen identitet » særskilt som et forsvar mot at unge blir radikalisert og tiltrukket av ekstreme miljøer, men også på generelt grunnlag blir vi stadig fortalt at det er et allment og essensielt behov å ha en veldefinert, tydelig og trygg identitet - både av hensyn til egen sjelefred og for å kunne utvise « raus
DB170801 Men i likhet med mange banaliteter, så er de banale nettopp fordi de inneholder en fundamental kjerne av sannhet : Vi er alle unike, og det er ( i hvert fall i svært mange henseende ) opp til den enkelte å skape sin identitet .
DB170801 For det overveldende flertallet av mennesker, er det viktig å føle samhold og fellesskap med likesinnede - enten dette defineres ut fra religiøs, kulturell, politisk eller annen identitet .
DB170801 Et slikt samfunnsmessig press om at hver enkelt må etablere sin spesifikke identitet , kan risikere å ha den stikk motsatte effekten av det ønskede vernet mot radikalisering - ved at de 'rotløse' ungdommene tiltrekkes av et radikalt fellesskap, som tilbyr dem den tingen som samfunnet pålegger dem å oppnå, men som de ikke evner ( eller tillates ) å finne andre steder.
DB170801 Et av argumentene som de begge trekker frem, er betydningen av å være « trygge på oss selv » og vår egen identitet , for å møte fremmede kulturer : « Om vi ikke er trygge på hvem vi selv er, så blir vi usikre i møte med det som er fremmed ».
DB170801 Da kan det være behov for en motvekt til et ensidig fokus på identitet og gruppetilhørighet, som bærer i seg et premiss om at denne identiteten må bygge på eksisterende og etablerte inndelinger.
DB170801 At « din personlige identitet » utgjør noe langt mer grunnleggende og uhåndgripelig - som noen ganger kan delvis beskrives og oppsummeres gjennom disse ytre merkelappene, men aldri fullt ut defineres på denne måten.
DB170801 At man også kan leve helt fint med en « identitet » som er bygget opp av en hel masse ulike karakteristikker - inklusive egenskaper som ofte anses som innbyrdes motstridende.
DB170801 At du kan finne fellesskap og tilhørighet i en gruppe som deler en interesse, en talent, en overbevisning, eller et livssyn - uten at dette ene feltet behøver å definere deg eller din identitet .
DB170801 At du ikke behøver å finne en entydig definisjon på « deg selv » og din egen identitet - i hvert fall ikke en identitet som kan artikuleres i form av en eller to etablerte identitetskategorier.
DB170801 At du ikke behøver å finne en entydig definisjon på « deg selv » og din egen identitet - i hvert fall ikke en identitet som kan artikuleres i form av en eller to etablerte identitetskategorier.
DA170731 Som dramatiker ble han kjent for å kombinere barskhet med det lyriske, og han vant anerkjennelse for sine portretter av ektepar, søsken og kjærester på søken etter identitet , og som opplevde nederlag i sin jakt på en flyktig amerikansk drøm.
AP170731 Vi får en enda tydeligere identitet når vi får samlet all vår virksomhet på ett tydelig geografisk utgangspunkt.
AP170731 Et eget stadion handler om identitet - og om penger.
AA170731 Som dramatiker ble han kjent for å kombinere barskhet med det lyriske, og han vant anerkjennelse for sine portretter av ektepar, søsken og kjærester på søken etter identitet , og som opplevde nederlag i sin jakt på en flyktig amerikansk drøm.
AA170731 Som dramatiker ble han kjent for å kombinere barskhet med det lyriske, og han vant anerkjennelse for sine portretter av ektepar, søsken og kjærester på søken etter identitet , og som opplevde nederlag i sin jakt på en flyktig amerikansk drøm.
DN170730 Mannens identitet er ikke kjent, men politiet utelukker at det var en terrorhandling.
DB170729 Han skrev høystemt sentrallyrikk og dikt med filosofisk innhold, dikt som søker etter identitet eller som plasserer mennesket i et kosmisk perspektiv.
VG170728 juli, avslører svenske Dagens Nyheter at blant dataene var informasjon som gjør det mulig for sporing av personer med hemmelig adresse og beskyttet identitet .
DN170728 - Jeg mener det er en stor utfordring for EUs identitet hvis EU ender opp med ikke å kunne gjøre noe med dette, hvis de må la det passere.
AP170728 At vår identitet skal raderes med et pennestrøk, er umulig for oss å akseptere, sier Berg.
AP170728 - Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet : Samleie, kjønn, identitet , kropp og følelser.
VG170727 juli, avslører svenske Dagens Nyheter at blant dataene var informasjon som gjør det mulig for sporing av personer med hemmelig adresse og beskyttet identitet .
DN170727 Hele Sverige har holdt pusten etter at regjeringen varslet pressekonferanse torsdag formiddag angående saken der gradert informasjon om personer med hemmelig identitet fryktes å ha kommet på avveie etter en utsetting av it-driften hos transportmyndighetene.
DB170727 La folk få definere seg selv, identitet er ikke en sykdom.
DB170727 Å oppholde seg i Norge med falsk identitet og kanskje også flere identiteter, kan være et grunnlag for annen kriminell virksomhet, blant annet misbruk av trygdeordninger og andre velferdsgoder.
AP170727 Transportstyrelsens outsourcing var delvis lovstridig, og blant annet navn på folk med hemmelig identitet kan ha havnet i uvedkommendes hender.
AA170727 Spelene handler mye om lokal identitet mener Aune om forestillingene som ofte baserer seg på innsatsen til amatører.
VG170726 Nå risikerer regjeringen og flere ministere å bli stilt til mistillitsforslag, etter at det har blitt kjent at sensitiv informasjon, som blant annet gjør det mulig å spore opp personer med hemmelig adresse og beskyttet identitet , kan ha kommet på avveie fra det svenske transporttilsynet, Transportstyrelsen ( TS ).
DB170726 Lorentzen beskriver Aktivistgruppe Ytringsfrihet som en « femmannsgruppe », der de andre medlemmenes identitet beskyttes.
DA170726 På sine to siste plater, « Matangi » og « AIM » spiller titlene igjen på hennes eget navn og identitet .
VG170725 juli, avslører svenske Dagens Nyheter at blant dataene var informasjon som gjør det mulig for sporing av personer med hemmelig adresse og beskyttet identitet .
DN170725 Samtidig måtte to av hans statsråder forklare seg til riksdagen om saken som kan ha ført til at sensitivt materiale om personer med hemmelig identitet kan ha kommet på avveier.
DA170725 Etter hvert viste det seg at østeuropeiske konsulenter uten sikkerhetsklarering har fått tilgang til og mulighet til å kopiere opp sensitiv informasjon som potensielt kan inneholde militære hemmeligheter, navn på spioner og lister over personer med hemmelig identitet .
VG170724 Etter at sensitiv informasjon, som blant annet gjør det mulig å spore opp personer med hemmelig adresse og beskyttet identitet , kan ha kommet på avveie fra det svenske transporttilsynet, Transportstyrelsen ( TS ).
VG170724 juli, avslører svenske Dagens Nyheter at blant dataene var informasjon som gjør det mulig for sporing av personer med hemmelig adresse og beskyttet identitet .
DN170724 Årsaken er det mye omtalte it-sikkerhetsbruddet, som blant annet har ført til at sensitiv informasjon om militære anliggende og personer med hemmelig identitet kan ha kommet på avveier.
DB170724 Rett etter arrestasjonen forrige uke rådet det en viss usikkerhet rundt jentas identitet fordi hun ikke snakket arabisk, og man trodde derfor innledningsvis at hun tilhører den irakiske minoritetsfolkegruppa Yazidi.
DA170724 Dermed kan sensitiv informasjon som gjør det mulig å spore opp personer med hemmelig identitet og adresse ha kommet på avveie.
AA170724 Dermed kan sensitiv informasjon som gjør det mulig å spore opp personer med hemmelig identitet og adresse ha kommet på avveie.
AA170724 Det kan gjøre det krevende for tenåringsgutter som er usikre på egen identitet og egen fremtid å føle seg som del av et større fellesskap.
VG170723 En stor IT-skandale har rullet opp i Sverige etter at det har blitt kjent at sensitiv informasjon, som blant annet gjør det mulig å spore opp personer med hemmelig adresse og beskyttet identitet , kan ha kommet på avveie fra det svenske transporttilsynet, Transportstyrelsen ( TS ).
VG170723 juli, avslører svenske Dagens Nyheter at blant dataene var informasjon som gjør det mulig for sporing av personer med hemmelig adresse og beskyttet identitet .
DN170723 Resultatet er blitt at den svenske regjeringen befinner seg i en it-skandale hvor militære hemmeligheter, navn på spioner og lister over folk med hemmelig identitet kan ha havnet på avveier.
DN170723 Opposisjonen i Sverige åpner for mistillit etter it-skandalen som har sendt militære hemmeligheter og informasjon om mennesker med hemmelig identitet på avveier.
DN170723 Det skal blant annet være mulig å spore opp et tusentall personer med hemmelig identitet ved hjelp av materialet.
DA170723 Lekkasjen har kommet fra det Svenske transporttilsynet, Transportstyrelsen, og har gjort det mulig å spore opp mennesker med hemmelig identitet .
AA170723 Dermed kan sensitiv informasjon som gjør det mulig å spore opp personer med hemmelig identitet og adresse ha kommet på avveie.
VG170722 Ifølge Europol var AlphaBay det største kriminelle markedsstedet på det såkalte mørke nettet - tilgjengelig gjennom en skjult tjeneste på Tor-nettverket som skjulte brukernes identitet og hvor serveren befant seg.
AP170722 Kroglund ønsker ikke å oppgi detaljer om offerets identitet .
VG170721 - Da vi ransaket overnattingsstedet deres fant vi deres ekte pass som viste at de var fra andre land, og at de hadde en annen identitet , sier Stølen.
AP170721 - Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet : Samleie, kjønn, identitet , kropp og følelser.
AA170721 - Det er en viktig del av Norges historie og identitet .
DB170720 Rett etter arrestasjonen rådet det en viss usikkerhet rundt jentas identitet fordi hun ikke snakket arabisk, og man trodde derfor innledningsvis at hun tilhører den irakiske minoritetsfolkegruppa Yazidi.
DB170720 Jeg søker etter min egen identitet , og vil bare vite sannheten, sier Maria Pilar Abel ( 61 ), som ønsker å bytte etternavn til Dalí, ifølge The Independent.
DB170720 Dette er ikke overraskende, da vi ved å gi sårbare personer en kriminell identitet , forsterker deres følelse av utenforskap.
DB170718 Felles identitet
DB170718 - Dalitene har klart å skape en felles identitet for å igjen kunne mobilisere politisk.
NL170717 Festivalen styrker urfolks og samisk identitet , er et viktig forum for sterke meninger, og har en viktig rolle i fortellingen om samisk stolthet, som dronning Sonja sa det i sin åpningstale.
NL170717 Barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernssaker eller rettssaker.
DA170715 Men tegningene er ferdige, og visualiseringen av museumsbygget bidrar til styrkingen av kurdernes identitet .
SA170714 Det er mye identitet og stolthet også der.
FV170714 Det er mye identitet og stolthet også der.
DB170714 Earhart overlevde turen og dro hjem til USA, der hun antok en ny identitet , Irene Craigmille Bolam.
DB170714 ¶ UKJENT IDENTITET : Det hersker forvirring om hvilken ape som tok disse øyensynlig glisende bildene av seg selv i 2011.
AP170714 - Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet : Samleie, kjønn, identitet , kropp og følelser.
AP170714 Det er mye identitet og stolthet også der.
DA170713 Til tross for at Pran arbeidet i USA i 47 år, var han svært bevisst sin norske identitet og flyttet hjem til Norge mot slutten av sitt liv.
DA170712 - Folk må finne en måte å finne tilbake til egen identitet på, sier Geddo.
AP170712 Denne uken følger jeg opp med et innlegg fra en mann som påpeker at sex er en helt sentral del av hans identitet .
VG170710 STYRKET IDENTITET : - Eksempler på barn som trenger disiplinering er, barn som får norske kjærester, deltar i kriminalitet og bryter de normene som er satt for en ærbar ung jente eller gutt, skriver Shurika Hansen om " kulturrehabilitering ".
VG170710 Det ene er for å styrke barnas religiøse og kulturelle identitet .
VG170710 Mandag bekrefter politiet mannens identitet .
DB170710 Jeg føler at det er en viss identitet knyttet til det.
DB170710 - Det handler om identitet og tilhørighet, og en usikkerhet rundt seksualitet som kommer veldig overraskende på hovedpersonen.
VG170708 Gikk noen år på skole i Sveits under falsk identitet .
NL170708 Det kan gjøre det krevende for tenåringsgutter som er usikre på egen identitet og egen fremtid å føle seg som del av et større fellesskap.
AP170707 - Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet : Samleie, kjønn, identitet , kropp og følelser.
DB170706 Earhart overlevde turen og dro hjem til USA, der hun antok en ny identitet , Irene Craigmille Bolam.
AA170706 Melhus sier til kanalen at troppen har skjult identitet , men garanterer for at han selv og ni av dem som jobbet den 22. juli, ønsker at forklaringene skal offentliggjøres.
DB170705 « Ny visuell identitet » - altså grafisk design - har foreløpig kostet 2,5 mill.
VG170704 Det kan gjøre det krevende for tenåringsgutter som er usikre på egen identitet og egen fremtid å føle seg som del av et større fellesskap.
VG170703 * 1 2,5 millioner kroner er foreløpig blitt brukt på « ny visuell identitet ».
NL170703 Prosjekt « Arktisk hovedstad » foreslår derfor fem tiltak som må gjennomføres for å utnytte potensialet for Tromsøs næringsutvikling i den internasjonale arktiske økonomi : ¶ Identitet og innhold : Styrke bevisstheten rundt felles interesser, og definere ambisjoner og mål, forankret i næringslivets behov ¶
NL170703 Vi har stor forståelse for at det er viktig å ta vare på kulturminner, som en del av vår historie og identitet .
DB170703 Hvorfor ikke et amnesti på identitet ?
DB170703 For mange er det også en del av deres identitet .
DB170703 Når han viser hvordan den enkeltes identitet er en illusjon, passer jo det som hånd i hanske til fascismens idé om at enkeltmennesket viskes ut og slukes av massens helhet.
BT170702 Her bodde velstående tørrfiskhandlere i sine hvite eneboliger i en bydel som hadde sin egen identitet , og som var avsondret fra resten av byen.
DB170701 Som Luca Dalen Espseth, brukerrepresentant i ekspertgruppen som la grunnlaget for loven, skrev i Dagbladet da loven ble sendt ut på høring : « For oss medfører dette lovforslaget en etterlengtet anerkjennelse av vår identitet og vår verdighet som mennesker.
DB170701 Friheten til å definere egen seksuell identitet er nedfelt i den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8, som verner retten til personlig autonomi.
VG170630 ( VG kjenner kronikkforfatterens identitet . ) ¶ | 1200 datamaskiner i Helse Sør-Øst benytter seg av utdatert operativsystem ¶
VG170630 Vi kjenner derfor ikke vedkommende sin riktige identitet .
VG170630 Det er et grunnleggende prinsipp i norsk og internasjonal rett at ingen kan pålegges å skjule sin identitet for å unngå forfølgelse.
VG170630 De avsluttes med en parade gjennom hovedstadens gater på lørdag, hvor mangfold innenfor kjønnsuttrykk og identitet er en viktig kampsak.
DB170630 Vokalistens virkelige identitet var en godt bevart hemmelighet fram til februar 2010.
DB170630 Ifølge Alvøen ble han ikke overrasket da VG publiserte en sak der de avslørte hans virkelige identitet .
DB170630 HEMMELIG IDENTITET : Torbjørn Hille Alvøen er mannen bak Bjørn Hellfuck-maska.
DB170630 Fram til da hadde Alvøens virkelige identitet vært en godt bevart hemmelighet for de fleste, ettersom han alltid var iført en hvit maske i Hellfuck-sammenheng.
DB170630 Alvøen har aldri hørt om Kamferdrops, og mener det er umulig å svare på om avsløringa av Kamferdrops' identitet vil ha noe å si for interessen rundt prosjektet.
BT170630 BT kjenner skribentens identitet , men er anonymisert av hensyn til sønnen hans.
AP170630 De unge får sin egen ikke-kinesiske identitet
AP170630 - Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet : Samleie, kjønn, identitet , kropp og følelser.
AP170630 - Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet : Samleie, kjønn, identitet , kropp og følelser.
AP170630 Vi er derfor forpliktet til å gi alle likeverdige tjenester, uavhengig av orientering, identitet og uttrykk.
SA170629 - Idrettens identitet handler om idrettsglede.
DB170629 Musikkredaktøren tror ikke hemmeligholdet rundt Kamferdrops' virkelige identitet har hatt noe å si for suksessen.
DB170629 I går kunne Dagbladet avsløre artistens virkelige identitet .
AP170629 - Idrettens identitet handler om idrettsglede.
VG170628 Det handler ikke om å være puritansk, og det er ingen som har karakterisert det som skjedde på Lillehammer som et sjøslag, men dette er relevant for idrettsbevegelsens identitet og verdier.
VG170628 IDENTITET : ¶
NL170628 Fotball er kultur og identitet , og en fremgangsrik fotballklubb vil gi et løft både for Tromsø og landsdelen.
DB170628 ¶ NY IDENTITET : Geir Selvik Malthe-Sørenssen, som etterforskes av både Økokrim for økonomisk kriminalitet og Oslo-politiet for flere kriminelle forhold har nå byttet navn.
DB170628 Selv om hans nye etternavn allerede skal være godt kjent i kriminelle kretser, er Dagbladet innstendig oppfordret til å ikke offentliggjøre eks-journalisten og privatdetektivens nye identitet .
AP170628 Velferdsutvalget i Nordisk råd foreslår en felles elektronisk identitet , eller e-ID, for innbyggere i Norden.
AP170628 Det som kreves, er at borgernes identitet kan knyttes til offentlige grunndata som hvert enkelt land sitter på i for eksempel folkeregisteret.
SA170627 Rabbiner, forsker og rullestolbruker Julia Watts Belser sier det slik : « Om du fjerner min funksjonshemming, fjerner du en viktig del av min identitet , en kilde til den jeg er.
SA170627 Jesu oppstandelseskropp bærer merker etter levd liv, og det er disse merkene som blir beviset for disiplene på at det virkelig er Jesus - merkene er tegn på identitet og kontinuitet.
SA170627 Idretten er en viktig forvalter av vår nasjonale identitet .
FV170627 Idretten er en viktig forvalter av vår nasjonale identitet .
DA170627 Denne musikkinteressen skiller dem kanskje fra en del andre norske festivaler - de som først og fremst oppfattes som « folkefester»/markedsdager/sommerferiefestivaler som skal markere en bys identitet .
BT170627 Idretten er en viktig forvalter av vår nasjonale identitet .
AP170627 Idretten er en viktig forvalter av vår nasjonale identitet .
NL170626 Vi er kuratorer for nordområdene, og vi jobber mot en felles identitet som kan gi uttrykk for både fellestrekk og særpreg.
AA170626 Avisa har verifisert Conns identitet og er sikre på at det er ham de har hatt kontakt med.
SA170625 Forviklinger : « Identitet er vanskelig å garantere », og lar seg snaut nok definere.
SA170625 Husk at barnet er i ferd med å bygge opp sin identitet og selvfølelse, og tar det minst like tungt som deg når det mislykkes i sine forsøk.
NL170625 Mye samarbeid ble gjennomført med Barents Sekretariat, og det er snakk om Barents generasjon, eller Barents identitet .
BT170625 Husk at barnet er i ferd med å bygge opp sin identitet og selvfølelse, og tar det minst like tungt som deg når det mislykkes i sine forsøk.
AP170625 Anywheres er beleste og bereiste kosmopolitter, somewheres er folk fra provinsen som føler at deres identitet og verdier er truet av globaliseringskrefter, flyktninger, klimafriker og valkyriske kvinner.
AP170625 Anywheres er beleste og bereiste kosmopolitter, somewheres er folk fra provinsen som føler at deres identitet og verdier er truet av globaliseringskrefter, flyktninger, klimafriker og valkyriske kvinner.
AP170625 Vi begynner å bli mange som har tatt reisen som ga oss den etterlengtede friheten som gjorde det mulig å realisere drømmen om en identitet basert på egne ønsker og lengsler.
AP170625 Husk at barnet er i ferd med å bygge opp sin identitet og selvfølelse, og tar det minst like tungt som deg når det mislykkes i sine forsøk.
VG170624 Siden desember 2015 har han blitt utredet av leger for å utelukke andre faktorer som kan spille en rolle for opplevd kjønn og identitet .
VG170624 Men selv om både familien, vennene og klassekameratene for lengst har slått seg til ro med hans nye navn og identitet , er veien fortsatt lang for å få diagnosen mange transpersoner higer etter.
FV170624 Ikke bekreftet identitet
DB170624 Menneskets trygghet og identitet er helt avgjørende.
DB170624 Seere fra hele verden har fått med seg handlingen som følger en rekke ungdommer i en periode av livet der kjærlighet, russetid og identitet står i fokus.
DB170624 Goldie ga ingen ytterligere detaljer om kunstneren, og det ble heller ikke stilt noen oppfølgingsspørsmål rundt Banksys identitet fra programleder Pip.
DB170624 Det spekuleres dermed i hvorvidt DJ-en nå har bekreftet tidligere påstander om Banksys identitet - at kunstneren er Goldies nære venn og Massice Attack-vokalist Robert Del Naja.
DB170624 Det er fra tidligere kjent at Banksy har forsøkt å tulle med pressen når det kommer til å stå fram med egen identitet .
BT170624 Vår historie starter på mange måter i Midtøsten, og slik ødeleggelsene av kulturarv viser, er vår fjerne fortid viktig for moderne politikk og identitet både i og utenfor regionen.
BT170624 For de første syriske nasjonalistene, som kjempet mot tyrkisk og senere fransk styre, ble Palmyra og Zenobia symboler på tapt storhet og nasjonal stolthet, slik vikingtiden og middelalderen ble brukt i utviklingen av norsk identitet .
AA170624 Mannens identitet er ikke bekreftet, men pårørende er informert.
VG170623 - Det er viktig at norske myndigheter på et så tidlig tidspunkt som mulig får avklart identitet og historien til dem som kommer til landet.
VG170623 ) Vi rekommenderar att man reser med pass även inom Schengen då det nationella ID-kortet inte alltid accepteras för styrkande av identitet och nationalitet på resmålet.
FV170623 Husk at barnet er i ferd med å bygge opp sin identitet og selvfølelse, og tar det minst like tungt som deg når det mislykkes i sine forsøk.
DB170623 Seere fra hele verden har fått med seg handlingen som følger en rekke ungdommer i en periode av livet der kjærlighet, russetid og identitet står i fokus.
AP170623 - Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet : Samleie, kjønn, identitet , kropp og følelser.
DN170622 Du kan jo bare tenke deg hva det innebærer for bedrifter med mange tusen ansatte dersom hver enkelt må verifisere sin identitet ved hver transaksjon, sier han.
AP170622 Alle skal føle seg hjemme - uansett legning, bakgrunn, kjønn eller identitet .
AP170622 Alle skal føle seg hjemme - uansett legning, bakgrunn, kjønn eller identitet .
NL170621 Her arrangerer vi hver sommer samisk festival, Márkomeannu, for å styrke samisk identitet , og det å ta tilbake samisk kultur og språk er et prosjekt som går over flere generasjoner.
NL170621 Nøkkelordet er mangel på identitet .
NL170621 Det er ikke mulig å få øye på noen klar retning, profil eller identitet - verken på eller utenfor banen.
DB170621 The Guardian melder at turistminister Ben Weyts nå anmoder EU-kommisjonen om å revurdere forslaget for å ivareta Belgias kulturelle identitet : ¶
SA170620 Det gir trygg identitet .
BT170620 - Terroristens identitet er kjent.
BT170620 Den andre kategorien er unge muslimske jenter som velger dette selv, ut fra for eksempel religion og identitet .
DA170619 Mannens identitet er foreløpig ikke kjent, men politiet opplyser at han nå skal gjennomgå en psykiatrisk evaluering.
AA170619 Mannens identitet er foreløpig ikke kjent, men politiet opplyser at han nå skal gjennomgå en psykiatrisk evaluering.
VG170616 Undervisning om seksualitet, grenser og overgrep fra barnehagen og tidlig barnetrinn i skolen ( start med samtaler om kropp, identitet og grenser ) ¶
DB170616 Stortinget sa om trosopplæringsreformen de vedtok i 2003 at den « skal stimulere til bygging av egen identitet og forståelse av egen kultur og tradisjoner i et samfunn der innslaget av ulike tros- og livssynssamfunn blir stadig rikere ».
AP170616 Flere land stiller krav om at barnet har rett til å få vite donors identitet når han/hun har fylt 18 år, men i Danmark kan donor enten være anonym eller ikke-anonym.
AP170616 - Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet : Samleie, kjønn, identitet , kropp og følelser.
AA170616 Til sist rydder regjeringen opp i uklarheter om taushetsplikt, og fastslår i lovendringen at myndighetene skal holde varslerens identitet hemmelig.
AA170616 * Flere land stiller krav om at barnet har rett til å få vite donors identitet når han/hun har fylt 18 år, men i Danmark kan donor enten være anonym eller ikke-anonym.
AA170616 Søkeren må fortsatt ha avklart identitet .
DB170615 Tydeligst viser masseinnvandringen sitt sanne ansikt gjennom gjentatte terroranslag, men også daglig mer subtilt i skjæringspunktene mellom vestlig og ikke-vestlig identitet og kultur.
DN170614 Politiet har offentliggjort hans identitet , James T.
DB170614 Hennes oppdiktede identitet gikk ved navnet Haper Hart.
DB170614 Jeg mener vi bruker unødvendig mye tid på noe som er et ytterst marginalt fenomen, men prinsipielt er det ikke en menneskerettighet å dekke til sin identitet ute blant folk.
DB170614 Det er ikke urimelig av et samfunn å kreve at alle som ferdes på fellesarealer møtes på likefot og kan se hverandres identitet .
DB170614 Det er et liberalt dilemma at individets religionsfrihet blir overkjørt av samfunnets behov, men her mener jeg retten til å kunne se hvem man møter i det offentlige rom trumfer enkeltpersoners rett til å skjule sin identitet .
AP170614 Politiet har offentliggjort hans identitet , James T.
AP170614 James Baldwin var ikke enkel å plassere i den svarte borgerrettighetsbevegelsen i USA på 60-tallet : Han var homofil og intellektuell, med en svakhet for poetiske spissformuleringer, og hadde allerede i 1948 skapt seg en ny tilværelse, ja, nesten en ny identitet , i Frankrike.
AP170614 James Baldwin var ikke enkel å plassere i den svarte borgerrettighetsbevegelsen i USA på 60-tallet : Han var homofil og intellektuell, med en svakhet for poetiske spissformuleringer, og hadde allerede i 1948 skapt seg en ny tilværelse, ja, nesten en ny identitet , i Frankrike.
AA170614 Penge- og maktelite som skal kjøpe seg en identitet blir alltid gjennomskuet.
DB170613 aard tilbake til den norske A-troppen med stor tyngde, legg vekk skylappene og ta høyde for at de som har jobbet med gutten på daglig basis det siste året har et bedre referansegrunnlag enn 90 minutter mot et ungdomslag fra et land som ble tatt opp i FIFA og UEFA i 2016, og som inntil videre synes identitet og nasjonsbygging er fotballens viktigste formål.
DA170613 Blir dette en fast konsertarena, tar det bort noe av løkkas identitet , og tryggheten for at dette er et sted for alle.
NL170612 Nord-Norge har aldri vært en felles region, men har lenge hatt en felles identitet .
DB170612 Han har skaffet laget en ny identitet som ikke er avhengig av en eller to spillere.
DB170612 Det er et veldig alvorlig lovbrudd, mistenkte mord, og detaljer om personens identitet slipper vi dermed ikke for øyeblikket, sier Björn Öberg i politiet til avisa.
DB170612 Kosakkenes historie og det ukrainske språket ble nasjonale markører i arbeidet med å skape en ukrainsk identitet .
DA170612 - Gradvis får Billie innsyn i en historie som rommer alt fra flukt fra nazistene, et kunstmiljø i 1960-tallets strengt kontrollerte Tsjekkoslovakia - og en søken etter identitet og tilhørighet, forteller forfatteren.
AP170612 Min identitet .
AP170611 I løpet av to timer kjente politiet angriperens identitet .
AA170611 - Vi ser en økning av kulturminnekriminalitet, som er ganske alvorlig fordi det handler om folks og lands kulturminner, identitet og kulturarv.
AA170611 - Vi ser en økning av kulturminnekriminalitet, som er ganske alvorlig fordi det handler om folks og lands kulturminner, identitet og kulturarv.
DA170610 « How to Understand Israel in 60 Days or Less » følger Sarah Glidden på en busstur for amerikanske jøder gjennom Israel, og handler om hvor vanskelig det er å forene jødisk identitet med landet Israels handlinger.
SA170609 Noen mener at denne « Storstuen » er viktig for byens identitet, men identitet handler om mye mer enn fotball.
SA170609 Noen mener at denne « Storstuen » er viktig for byens identitet , men identitet handler om mye mer enn fotball.
NL170609 Vi må kunne ta tilbake vår identitet , føle trygghet i å være same, lære språkene og føle tilhørighet til noe større enn oss selv, et samfunn.
NL170609 Samfunnene hvor enhver kunne føle trygghet for sin samiske og kvenske identitet , snakke språket og føle tilhørighet til noe større enn deg selv er i bunn og grunn utradert i de områdene jeg føler tilhørighet til.
NL170609 Påstander om at sjøsamer ikke eksisterer, og at man må argumentere for eller kunne bevise sin eksistens og identitet .
NL170609 De kan nok ta tilbake sin identitet , men jeg tror tryggheten, språket og tilhørighet vil være vanskeligere å overkomme.
DB170609 Jeg er med andre ord flerkulturell og skal ærlig innrømme at jeg er stolt av min identitet .
AP170609 - Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet : Samleie, kjønn, identitet , kropp og følelser.
AA170609 Siden har han oppholdt seg ulovlig i Norge, men fordi han oppga feil identitet ved å si at han kom fra Kongo, har det ikke vært mulig å sende ham ut av landet.
AA170609 Den bygger identitet , skaper tilhørighet ( eller ikke ), er med på å forme vår virkelighetsforståelse og gjør oss i stand til å orientere, sortere og prioritere i våre liv.
AA170609 « Bygget er blitt et symbol på identitet og fellesskap.
VG170608 INSPIRERENDE : Fargerike smykker og klær er en stor del av Goas identitet .
BT170608 Hvis vi ser rundt oss i dagens verden på klimaendringer, migrasjon og raske teknologiskifter, er vi raskt inne på spørsmål om identitet , verdier, religion, kultur og etikk - det vil si humanistiske perspektiver.
AP170608 Som alltid i spørsmål om kommunesammenslåinger og bruk av tvang, utløste debatten sterke følelser knyttet til identitet og demokrati, og førte til skarp ordbruk som « tvunget i kne », « tvangsekteskap » og « overkjøring av lokaldemokratiet » i debatten.
AP170608 Som alltid i spørsmål om kommunesammenslåinger og bruk av tvang, utløste debatten sterke følelser knyttet til identitet og demokrati, og førte til skarp ordbruk som « tvunget i kne », « tvangsekteskap » og « overkjøring av lokaldemokratiet » i debatten.
VG170607 - Det handler om å vise frem flere aspekter ved kvinnekroppen og kvinnelig identitet enn den vi ser hele tiden og det som blir fremstilt for oss.
DB170607 Vi må slutte å undervurdere behovet for identitet , behovet for å ha mål og mening i livet.
AP170607 Iranske myndigheter har foreløpig ikke sagt noe om angripernes identitet .
AP170607 Iranske myndigheter har foreløpig ikke sagt noe om angripernes identitet .
BT170606 Kjøper kan da unnlate å sende den til trafikkstasjonen og kjøre på tidligere eiers identitet .
AP170606 Kjøper kan da unnlate å sende den til trafikkstasjonen og kjøre på tidligere eiers identitet .
AA170606 « Tiltalte ble tatt med inn til identitetssjekk, og fremviste ekte og gyldig dokumentasjon på sin identitet som polsk statsborger.
VG170605 Vår status er ikke lenger arvet av våre foreldre - vi skaper vår individuelle identitet .
VG170605 Vi skaper vår identitet gjennom kunnskap, interesser, omgangskrets, hvilken musikk vi liker og hvilken mat vi spiser.
VG170605 Moderniteten gir, i motsetning til den tradisjonelle verden, mange muligheter for å velge identitet og livsstil.
VG170605 Min nåværende identitet som kreftsyk er ganske annerledes.
VG170605 I søken etter vår egen identitet , så kan man lett overse at man tilhører en større gruppe.
VG170605 I det moderne samfunnet utspilles vår identitet som noe individuelt.
VG170605 Hvilken identitet gir en alvorlig sykdom ?
VG170605 Det har gjort noe med min selvfølelse og identitet .
VG170605 Den mest synlige delen av vår identitet formes gjennom utdanning, yrkesvalg og inntekt.
VG170605 At du fortsatt har en identitet som er verdt noe.
VG170605 Det har også kommet flere konkrete tips om Plaza-kvinnens identitet .
FV170605 Kjøper kan da unnlate å sende den til trafikkstasjonen og kjøre på tidligere eiers identitet .
DN170605 Den tredje antatte gjerningsmannens identitet er ennå ikke kjent og politiet jobber videre med å få den fastslått.
DB170605 Den tredje antatte gjerningsmannens identitet er ennå ikke kjent, og politiet jobber videre med å få den fastslått.
DB170605 Både britisk politi og statsminister Theresa May har uttalt at de kjenner identiteten til alle de tre som utførte angrepet i London lørdag kveld, men vil ikke frigi deres identitet før det er klart om de handlet alene.
DB170605 Den tredje antatte gjerningsmannens identitet er ennå ikke offentliggjort.
AA170605 Den tredje antatte gjerningsmannens identitet er ennå ikke kjent og politiet jobber videre med å få den fastslått.
AA170605 Den tredje antatte gjerningsmannens identitet er ennå ikke kjent.
AA170605 Dette er noens liv : Hjernen er ikke bare en kroppsdel, men selve jeg-et og sentrum for en persons identitet .
VG170604 - Det bygde en identitet for meg å være en jente som spilte fotball, og være en del av et lag og få den lagfølelsen.
SA170604 Politiet skal kjenne mennenes identitet , men har ikke gått ut med navn på dem.i ¶
SA170604 Dermed er utviklingen av klubbens identitet , supportere og kamparena en viktig del av regnestykket.
SA170604 Dermed er utviklingen av klubbens identitet , supportere og kamparena en viktig del av regnestykket.
AP170603 Politiet skal kjenne mennenes identitet , men har ikke gått ut med navn på dem.
DB170602 Hvordan har Forsvarsdepartementet vurdert tilfellene av ukjent identitet og bakgrunn med den innvirkning dette måtte ha for å tillate et medlemskap i skytterlag for denne gruppen ? 4.
DB170602 Departementet mener derfor at det ikke er behov for noen analyse av hvilken innvirkning ukjent identitet og bakgrunn kan ha for medlemskap i DFS.
BT170602 En rasende og dyptgripende kommentar om kvinner, religion, identitet og undertrykkelse.
AP170602 - Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet : Samleie, kjønn, identitet , kropp og følelser.
VG170601 Det er identitet og meningen med livet, sier Weddady.
DB170601 SPRÅKKRIGEREN : Ngugi wa Thiong'o gjester Litteraturfestivalen på Lillehammer og snakker om språk, identitet og minner.
DB170601 Dagbladet kjenner skribentens identitet
DA170601 - Norske soldaters identitet må beskyttes, men Stortinget må få skikkelig informasjon om hva Norge potensielt er involvert igjennom denne utvidede deltakelsen i koalisjonen mot IS, sier Hansson.
DA170601 - Norske soldaters identitet må beskyttes, men Stortinget må få skikkelig informasjon om hva Norge potensielt er involvert igjennom denne utvidede deltakelsen i koalisjonen mot IS, sier Hansson.
DB170531 SBnation skrev før kampen at den lokale fiskehandleren Wholeys nektet å selge mallene til kunder uten at de viste identitet som beviste at de ikke var fra Tennesee.
VG170530 Å forby bitcoin-valutaen vil neppe fungere, men FNs datakriminalitetsavdeling oppfordrer bedrifter som veksler bitcoin til konvensjonelle valutaer om at de må følge alminnelige bankstandarder for å verifisere klientenes identitet .
SA170530 California har en historie, tradisjon og identitet som miljøforkjemper som går tilbake til 1970-tallet, og mange av miljøtiltakene i Obamas plan, også i internasjonale avtaler, ble først satt ut i livet i California.
DB170530 Ifølge Lie er spydene fra Thailand på autentiske thairesepter og har en tydelig asiatisk identitet .
DB170530 Ifølge et referat i Humanist tok også Lurås for seg identitet , og hvordan vi angivelig har blitt indoktrinert til å tro at det er umoralsk å prioritere egne interesser, en tro med røtter i kristen skyldfølelse.
DB170530 Ifølge Identitären Bewegung Österreich er « integrasjon » en løgn som blir benyttet til å dekke over « den multikulturelle avskaffelsen av Østerrikes etno-kulturelle identitet ».
DB170530 I Scandza Forums egenpresentasjon mangler det ikke på lovord : Johnson beskrives som en viktig ideolog innen hvit nasjonalisme, mens Torheim omtales som « en ledende bidragsyter til debatten om språk, kultur og identitet i Norge ».
DB170530 Der fikk de besøkende blant annet høre Kevin Macdonald, redaktør for Occidental Observer, et tidsskrift som ifølge seg selv presenterer stoff knyttet til « hvit identitet , hvite interesser og Vestens kultur ».
DB170530 Vår identitet forstenes aldri.
NL170529 ¶ Kompromissforslaget til Arbeiderpartiet forsøker å forene en splittet identitet .
NL170529 Vi skal si vår hjertens mening om hvor forrående og umenneskelig det er å mistenkeliggjøre og degradere mennesker basert på hvordan man lever sitt kjærlighets- og følelsesliv eller uttrykker sin egen identitet .
NL170529 Til det er det bare å svare at joda, mye i Norge er bra for den skeive befolkningen og vi har kommet et godt stykke på vei mot respekt, anerkjennelse og en naturlig plass i samfunnet for folk som finner andre veier å vise sin kjærlighet og identitet på enn akkurat den opptrukne A4-varianten.
DB170529 Franske verdier, kultur og identitet vil ikke tåle presset fra de fremmede kvinnenes skyhøye fødselsrater.
BT170529 - Norge må sikre at dette bare brukes som aller siste utvei og bør søke å finne alternative løsninger som ivaretar familiebånd og barnas kulturelle identitet , heter det i rapporten.
AP170529 I fjor skrev 10 kulturledere, deriblant tidligere festspilldirektør Per Boye Hansen, et åpent brev om at festspillene har mistet sin identitet .
AA170529 Vi vet ikke mer om personens identitet , og jobber nå for å finne ut av dette, opplyser Ann Kristin Øie ved politiets operasjonssentral i Trondheim klokka 12.43.
AA170529 Vi vet ikke mer om personens identitet , og jobber nå for å finne ut av dette, opplyser Ann Kristin Øie ved politiets operasjonssentral i Trondheim klokka 12.43.
AA170529 Vi jobber med å finne mannens identitet .
AA170529 Hun har sin identitet , sin personlighet, sin individualitet - og vi vår.
AA170529 Resultatet er et knippe personlige tekster om identitet , minner og tilhørighet.
AA170529 Fellesskap og identitet i vikingtid og middelalder ) ¶
VG170528 Politiet kjenner de to jentenes identitet og har avhørt dem, skriver de i en pressemelding.
SA170528 Filmen handler både om politisk korrekthet og den moderne mannens forvirrede identitet , skriver nyhetsbyrået AFP.
DB170528 Skiftet identitet
DB170528 Få dager før han tok sitt eget liv mente politietterforskere at Cunanan hadde skiftet identitet til en kvinne, og at han jaktet på nye ofre, skrev Dagbladet den gangen.
DB170528 Cunanan skal ha skiftet utseende og identitet flere ganger for å unngå å bli oppdaget av styrkene som jaget ham.
AP170528 « Jøde » er en etno-religiøs identitet med store variasjoner.
SA170527 Vi må skape en ny identitet som smart, ansvarlig og framsynt byregion.
DB170527 Hans identitet blir beskyttet av etiske grunner, opplyser universitetet.
DB170526 - Analyser av konstruksjoner av kollektiv identitet og annenhet ( « vi » og « de andre » ) er verken selvfølgelige eller overflødige.
DA170526 Likevel har Little Steven og bandet hans sterk nok identitet til å få låter som er laget over en 40-årsperiode til å høres ut som en gjennomført nytt prosjekt.
AP170526 Theatercaféen er en del av byens identitet , det sitter så mye i veggene.
AP170526 - Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet : Samleie, kjønn, identitet , kropp og følelser.
AA170526 Om en ung kvinne i mørkt spill om sex og identitet med to tvillinger som er psykologer.
AP170525 « Festspillene har mistet sin identitet , » tordnet kultureliten i kor.
AP170525 Med temaet « identitet » går Festspillene i Bergen også i seg selv for å utforske hva de skal være.
AP170525 Heller enn å gi uttrykk for en ensartet fremstilling av muslimer i Norge, illustrerer islam-debatten at det ikke er én muslimsk identitet eller retning som gjelder for alle, skriver innleggsforfatterne.
SA170524 Det er den polske ambassaden i Storbritannia som har bekreftet deres identitet .
SA170524 Plassen er trang, bygningsmassen er standardisert og ensartet, uterommene er forblåste, og til sammen får eiendomsutviklerne endre hele eller deler av et områdes preg, siktlinjer og identitet .
NL170524 Samisk identitet og stolthet har mange steder vært i vekst de siste tiårene, men også samiske samfunn er mangfoldige.
BT170524 Artistene har sett på sin egen historie og hvordan den påvirker deres identitet i dag.
AP170524 Politiet hadde onsdag ettermiddag vært i kontakt med alle de dreptes familier, og det er ventet at alle ofrenes identitet blir kjent etter hvert som de blir obdusert og identiteten blir sikkert fastslått.
AP170524 Politiet hadde onsdag ettermiddag vært i kontakt med alle de dreptes familier, og det er ventet at alle ofrenes identitet blir kjent etter hvert som de blir obdusert og identiteten blir sikkert fastslått.
AA170524 Elevene kunne dessuten velge en oppgave om språkets betydning for menneskers identitet , knyttet til en tekst om at nyttårstalen til sametingspresident Vibeke Larsen ikke ble holdt på samisk.
AA170524 Siden har han oppholdt seg ulovlig i Norge, men fordi han oppga feil identitet ved å si at han kom fra Kongo, har det ikke vært mulig å sende ham ut av landet.
SA170523 De har funnet tilbake til sin egen identitet .
FV170523 De har funnet tilbake til sin egen identitet .
DN170523 Noe av det første man oppdaget i internetts barndom var at det var lett å skjule sin identitet og utgi seg for å være en annen på nettet.
DA170523 Reuters melder at tre personer fra amerikanske myndigheter har bekreftet gjerningspersonens identitet .
DA170523 Statsminister Theresa May opplyste samme dag at politiet mener å kjenne gjerningsmannens identitet , men de vil foreløpig ikke offentliggjøre navnet.
DA170523 | Statsministeren : - Politiet i Manchester tror de kjenner angriperens identitet
DA170523 - Politiet og sikkerhetstjenesten tror de kjenner gjerningsmannens identitet , men de kan på nåværende tidspunkt ikke bekrefte navnet, sa May.
DA170523 Reuters meldte at tre personer fra amerikanske myndigheter har bekreftet gjerningspersonens identitet .
DA170523 | Statsministeren : - Politiet i Manchester tror de kjenner angriperens identitet
DA170523 - Politiet og sikkerhetstjenesten tror de kjenner gjerningsmannens identitet , men de kan på nåværende tidspunkt ikke bekrefte navnet, sa May.
BT170523 De har funnet tilbake til sin egen identitet .
AA170523 Statsminister Theresa May opplyste samme dag at politiet mener å kjenne gjerningsmannens identitet , men de vil foreløpig ikke offentliggjøre navnet.
AA170523 Statsminister Theresa May sier at angrepet mot Manchester Arena var et terrorangrep, og hun opplyser at politiet mener å kjenne angriperens identitet .
AA170523 | May : - Politiet tror de kjenner angriperens identitet
AA170523 Statsminister Theresa May sier at angrepet mot Manchester Arena var et terrorangrep, og hun opplyser at politiet mener å kjenne angriperens identitet .
VG170522 Men den tette koblingen til Laura Palmers baklengsmelding til Agent Cooper, « I'll see you again in 25 years », avslører at opplevelsen av tid, rom og identitet fremdeles spiller en sentral rolle.
DB170522 « Skam » har, foruten å sette Norge på verdenskartet, fått ros for hvordan den tematiserer blant annet identitet , homofili og feminisme på ungdommens premisser anno Norge 2017.
BT170522 Balansegangen er avgjørende, og har stor betydning for både identitet og velgeroppslutning.
BT170522 Årets tema er « identitet », og fremst i programmet står setningen : « Hvem er vi.
BT170522 Leken med identitet er enkel, men den minner om at bak statistikken finnes det død, drama og dypt savn.
BT170522 I en viktig del av stykket er danserne tildelt en helt annen identitet .
BT170522 « Identitet » er selve kjernebegrepet i dagens ideologi-forstyrrede verden.
VG170521 At helter går foran på denne måten er av uvurderlig betydning for unge mennesker som famler etter sin egen identitet .
NL170521 Ikke en festtale som tegner bilder tuftet på grunnprinsippene i enhver samfunnsbygging og der basisen er identitet og nærhet.
BT170521 Vi har forsket på hvordan drama som læringsform fungerer og ser klart hvordan elevaktivitet gir dybdelæring og internalisert og mer forankret innsikt, men også opplevelse av stabilisering av selvfølelse, trygg identitet og betydningsfull tilhørighet.
BT170520 TRADISJON : En marin FoU-klynge i Bergen i indre Laksevåg vil skape ny aktivitet og optimisme i en bydel med svært sterk marin identitet og tradisjon, skriver innsender.
BT170520 En global klynge her vil skape ny aktivitet og optimisme i en bydel med svært sterk marin identitet og tradisjon.
AP170520 Den omkomnes identitet er foreløpig ikke kjent.
VG170519 Jeg tror den handler om at vi i økende grad knytter religion og nasjonal identitet sammen på måter som lett lar seg politisere, en identitetsbygging av religion.
VG170519 De vil ha seg frabedt rollen som garantister for nasjonal kulturarv og identitet .
VG170519 IDENTITET : Frp-statsråd Sylvi Listhaug frir stadig til Kristen-Norge, og bære korset med stolthet.
NL170519 Visene har kanskje vært det sterkeste uttrykket for nordnorsk identitet ved at det er den sjangeren som folk har tatt til seg og brukt aktivt i nettopp identitetsbygging og som uttrykk for kulturell fellesfølelse.
NL170519 Visene har kanskje vært det sterkeste uttrykket for nordnorsk identitet , skriver trubadur Leo Leonhardsen ( hovedbildet ).
NL170519 Som visesanger og kulturarbeider reagerer jeg på at man vil utelukke en av de få organisasjonene i Nordnorge som representerer språket og litteraturern, en av de viktigste ankerfestene i et folks identitet .
NL170519 Om nordnorsk identitet og kulturell uvitenhet ¶
NL170519 De visene som vi fra Nord-Norge skriver handler om identitet .
BT170519 Kvinnens identitet har siden forblitt en gåte.
AP170519 - Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet : Samleie, kjønn, identitet , kropp og følelser.
SA170518 Det er grunnlaget for bykjernens visuelle og opplevelsesmessige identitet .
NL170518 Forhåpentligvis har professor Kjell Arne Røvik rett i at regionreformen kan bidra til at konfliktnivået mellom Bodø og Tromsø avtar, og dermed styrke en felles nordnorsk identitet .
VG170517 Og siden Den norske kirke og stat brente luene våre for å utslette kulturen vår, har sameklær en sterk identitet knyttet til seg.
DN170517 Redaktører har sittet i fengsel for ikke å avsløre anonyme kilder, og PFU har tre ganger på 1990-tallet konkludert med brudd på god presseskikk der kildens identitet er blitt røpet av medier.
SA170516 Vi har skoler som er svært ulike i Stavanger, alle med sin egen identitet .
SA170516 Vi har bestemt at vi skal eie vår egen merkevare, og gjennom det bygge vår egen identitet .
DB170516 Hvis Høyre virkelig er opptatt av kulturell identitet , burde de ta en titt på den politiske kultur de har tilsluttet seg gjennom søsterskapet med Fremskrittspartiet.
DA170516 - Kapittels identitet har alltid vært knyttet til Alexander Kielland.
DA170516 Sang er identitet , en del av det å være menneske.
DA170516 Hvem blir da Vinje, Wergeland, Sivle og Munthe, de store poetene som bærer vår identitet ?
AP170516 Vi har bestemt at vi skal eie vår egen merkevare, og gjennom det bygge vår egen identitet .
VG170515 Det var en viktig periode av livet, de såkalte formative år, da man fomlet seg frem mot noe som etter hvert utviklet seg til en identitet , og jeg husker dem som virkelig inspirerende.
VG170515 Astrid Oxaal har forsket på drakthistorie og nasjonal identitet ved Universitetet i Oslo.
VG170515 - Etter løsrivelsen fra Sverge og opprettelsen av et selvstendig Norge i 1905, søkte nordmenn en identitet .
DB170515 Dessuten bruker kriminelle gjerne Tor-nettverket for å kamuflere sin identitet når de ferdes på nett.
BT170515 Det utvikles best engasjement, legitimitet og lokal identitet til bydelsdemokratiet ved at bydelspolitikerne velges av innbyggerne i bydelene.
VG170514 Men det er samtidig en urimelig slutning, for moderne jødisk eksistens og identitet er uløselig knyttet til historien.
VG170514 Det er nesten utenkelig at et forbud i Norge skulle kunne føre til en slags reformasjon av jødisk tro og identitet .
VG170514 Identitet knyttet til historien ¶
BT170514 Bergensk kultur og språk har infiltrert min identitet .
VG170513 Bunaden er blitt en viktig del av vår identitet . 76 prosent mener at man skal velge bunad fra det stedet slekten kommer fra, mens bare 15 prosent mener man kan velge den bunaden man selv syntes er finest.
SA170513 Hun forklarer at gjerningsmennene styrer angrepet via ulike servere i forskjellige land, for på den måten å kunne skjule sin identitet .
DB170513 Dette traff meg, fordi jeg jeg hadde de samme tankene før jeg var ordentlig komfortabel med min egen identitet og legning.
AP170513 Hun forklarer at gjerningsmennene styrer angrepet via ulike servere i forskjellige land, for på den måten å kunne skjule sin identitet .
AP170512 - Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet : Samleie, kjønn, identitet , kropp og følelser.
VG170511 At foreldre påvirker sine barn med ulik type plagg som har med identitet å gjøre heller enn å seksualisere ungene sine, finnes så klart ellers også.
DB170511 Regjeringen vil bosette enslige mindreårige med begrensede tillatelser i påvente av dokumentert identitet etter førstegangsvedtak, ikke etter førstegangsfornyelse som i dag.
AP170511 I Sør-Korea blir avhoppernes identitet og deres begrunnelse for å flykte grundig sjekket, for å unngå at spioner eller « sovende agenter » bosetter seg i den frie delen av Korea-halvøya.
VG170510 VG mener : « Enda vanskeligere å være jøde i Norge » ¶ Identitet viktig i diasporaen ¶
VG170510 Kanskje fordi identitet er viktigere å opprettholde i diasporaen.
VG170510 Jødisk identitet ligger ikke i forhuden : Er din mor jøde, er du også jøde.
VG170510 Argumentet er at omskjæring handler om identitet , og tusenårige tradisjoner.
DB170510 Vi signaliserte at vi innledende ville gjøre det vi kunne for å holde hans identitet skjult, men kunne ikke gi noen garantier for det, sier Berle.
DB170510 Spørsmålet er betent av åpenbare grunner : Det befinner seg i et krysningspunkt mellom medisinsk etikk, identitet og religionsfrihet.
BT170510 Hvis homoseksuelle har så mye kjærlighet, burde de være så glad i barn at de ikke vil påføre dem tap av far eller mor og sosial identitet .
VG170509 Siden har han oppholdt seg ulovlig i Norge, men fordi han oppga feil identitet ved å si at han kom fra Kongo, har det ikke vært mulig å sende ham ut av landet.
VG170509 Siden har han oppholdt seg ulovlig i Norge, men fordi han oppga feil identitet ved å si at han kom fra Kongo, har det ikke vært mulig å sende ham ut av landet.
DB170509 Fransk politi hadde ikke gått ut med deres identitet tirsdag ettermiddag.
DB170509 Falsk identitet
BT170509 Det handler om vestlandsk forankring og bergensk identitet , og ikke minst hvilken symboleffekt Kode ønsker at nyåpningen av bygget skal ha overfor hele landet.
AA170509 Siden har han oppholdt seg ulovlig i Norge, men fordi han oppga feil identitet ved å si at han kom fra Kongo, har det ikke vært mulig å sende ham ut av landet.
AA170509 Siden har han oppholdt seg ulovlig i Norge, men fordi han oppga feil identitet ved å si at han kom fra Kongo, har det ikke vært mulig å sende ham ut av landet.
VG170508 Mange av dem er hemmelige fordi mottagerne har skjult identitet .
VG170508 Tirsdag starter rettssaken mot ekskjæresten, som politiet mener har oppgitt feil identitet .
VG170508 Tiltalte oppga feil identitet
VG170508 - Vi mener at vi nå har funnet rett identitet på den tiltalte, og at det korrekte er at han kommer fra Rwanda og er født i 1981, sier statsadvokat i Troms, Tor Børge Nordmo, til VG.
DN170508 - Jeg vil lede denne kampen og forene alle som vil velge Frankrike og forsvare Frankrikes uavhengighet, velstand, sikkerhet, sosiale modell og identitet , sa Le Pen.
DB170508 En felles venn av Obama og Jager sier at Obama var svært opptatt av å bygge opp sin afroamerikanske identitet fordi han drømte om en politisk karriere.
DB170508 - Hans svarte identitet var direkte knyttet til hans beslutning om å satse på en politisk karriere, sier Jager.
AP170508 - Jeg vil lede denne kampen og forene alle som vil velge Frankrike og forsvare Frankrikes uavhengighet, velstand, sikkerhet, sosiale modell og identitet , sa Le Pen.
AA170508 - Jeg vil lede denne kampen og forene alle som vil velge Frankrike og forsvare Frankrikes uavhengighet, velstand, sikkerhet, sosiale modell og identitet , sa Le Pen. ( ©NTB ) ¶
VG170507 Valgkampen ble et oppgjør om Frankrikes identitet og plass i Europa.
VG170507 Turistsjefen er altså redd for utvanning, og frykter byen vil miste sin identitet .
SA170507 Vi har snakket om identitet .
VG170506 Ganske enkelt fordi det er et grovt angrep mot jødisk identitet og kultur.
DB170506 Når det gjelder fotballens tiltrekningskraft for nazisympatisører, legger Knudsen vekt på at fotballkamper er knyttet til identitet .
AP170506 Den angivelige attentatmannens familienavn oppgis å være Kim, mer om hans identitet blir ikke gjort kjent, men i kommunikeet fra ministeriet kalles han « menneskelig avskum ».
AP170506 « Somewheres » utgjør 50 prosent av befolkningen og har en identitet som er nærmere knyttet til stedet de er fra : Skotsk jordbruker, hjemmeværende mor fra Cornwall.
AP170506 « Somewheres » har en identitet som i større grad er definert ut ifra stedet de er fra : Skotsk jordbruker, hjemmeværende mor fra Cornwall.
AP170506 Goodharts « Anywheres » utgjør rundt 25 prosent av befolkningen og er mennesker som har en identitet de har skapt selv, ofte knyttet til utdanning eller jobb, som de kan flytte med seg rundt.
AP170506 Goodhart får støtte av den australske akademikeren Karen Stenner, som har forsket på gruppen av mennesker som er svært opptatt av samhold, orden og felles identitet , i faglitteraturen kalt « autoritære ».
AP170506 Førstnevnte er mennesker med en identitet de har skapt selv, ofte knyttet til utdanning eller jobb, som de kan flytte med seg overalt.
AP170506 De fleste omfavner ikke en verden fri for grenser, men er individualister og internasjonalt rettet og er for eksempel ikke sterkt knyttet til sin nasjonale identitet .
AP170506 Thure Erik Lund ¶ Identitet ( roman ) ¶
AP170506 Identitet er holdt i forfatterens umiskjennelige stil.
VG170505 Så langt er årsaken til at det var mulig å redigere forhold rundt andres identitet i medlemsregisteret ukjent.
VG170505 Mange har med god grunn hemmelig adresse og identitet .
VG170505 - Hvis du kan sperre ute andre medlemmer, så har du tatt kontroll over deres identitet .
VG170505 De beskriver tortur, lemlestelse, voldtekt, massedrap, målrettet befolkningskontroll, slaveri, konfiskering av landområder, fornektelse av statsborgerskap og identitet , strenge restriksjoner på bevegelsesfrihet og manglende tilgang til helsetjenester, mat, utdanning og arbeid.
DB170505 Vi har alle vokst opp i et samfunn som forventer at det kjønnet vi fikk tildelt ved fødselen skal styre hvilken identitet vi har, hvilke interesser vi har, hvilke drømmer vi har og hvem vi forelsker oss i.
BT170505 Han føler seg annerledes, usikker på sin identitet .
AP170505 Jeg ser ingen motsetning i trygghet om egen identitet og tradisjoner, og å møte andre mennesker og kulturer med respekt og toleranse.
AP170505 Både gjennom tilstedeværelse og utdanning forsøkte unionskongene å gi tronfølgerne en norsk identitet , men når ting ble satt på spissen viste det seg som regel at unionskongen var først og fremst svensk.
AA170505 Han ble deretter løslatt, gitt ny identitet og fikk rullebladet slettet, til store protester fra kvinnegruppen Delhi Commikssion of Women, som anket beslutningen til høyesterett.
AP170504 Inngrepet er en viktig del av jødisk identitet .
AP170504 Foruten at søkerens identitet må være klarlagt, må en rekke krav oppfylles.
DB170503 Ellers skal alt som utgjør en verdi av 35 000 eller mer innberettes og bidragsyternes identitet oppgis.
DB170503 Nordmenn med utenlandskfødte foreldre har fortalt at de føler seg degradert til annenrangs borgere, at de har følt frykt og tap av egen identitet .
BT170503 Undersøkelser påvirker også hvordan vi oppfatter oss selv og skaper vår identitet , skriver Eivind Meland.
BT170503 Dessuten er medisinsktekniske undersøkelser sterke påvirkningsfaktorer for hvordan vi oppfatter oss selv og skaper vår identitet .
VG170502 Phillippot, nestlederen i Nasjonalfront, Le Pens parti, sier talen var ment som en bekreftende hilsen til Fillon i håp om å få i gang en ordentlig debatt om fransk identitet .
VG170502 Dermed er det ikke lenger utlendingsmyndighetene - Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og Utlendingsnemnda ( UNE ) - som skal bestemme om noen mister statsborgerskapet sitt når det er mistanke om at de har gitt gale opplysninger om sin identitet og bakgrunn.
DB170502 Kjønn er blitt til identitet , frikoplet fra biologi.
DB170502 Her vil jeg også trekke inn at garderober, fengsler, etc, har aldri vært inndelt etter verken identitet , følelse eller hjerne.
AA170502 Dermed er det ikke lenger utlendingsmyndighetene - Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og Utlendingsnemnda ( UNE ) - som skal bestemme om noen mister statsborgerskapet sitt når det er mistanke om at de har gitt gale opplysninger om sin identitet og bakgrunn.
AA170502 Ikke tre trønder-stereotypien din nedover Trondheim som en gammel skinnvest over en moderne by sprengfull med en fargerik, mangfoldig og grenseløs identitet .
VG170501 - De som sitter lenge hos oss er de som har uavklart identitet , og den nøkkelen sitter de ofte på selv.
SA170501 De bruker kunsten til å uttrykke sin identitet , sine tanker og sin bakgrunn - det igjen beriker kunst- og kulturlivet.
SA170501 Identitet
DB170501 Fortsatt er det åtte portretter som mangler eier : Sju av dem er navngitte, mens én mann har foreløpig ukjent identitet .
BT170501 Politikk og løsninger viker til fordel for identitet : er du for eller er du mot « folket ».
BT170501 Barn må få erfaringer med og en identitet knyttet til etiske verdier, en forståelse av at de kan endre urett, kan forandre uheldige praksiser og skape nye.
AP170501 Sammen med nasjonal identitet er dette de sentrale sakene for ytre høyre og bidrar til at de kan dominere debatten.
AP170501 Det er godt å se at vi deler det samme målet : å forme fremtiden slik at kommende generasjoner samer kan være stolte av sin identitet .
DB170429 ¶ BOKAKTUELL : Caitlyn Jenner er i disse dager aktuell med sin egen selvbiografi, som i stor grad handler om forholdet hennes til kjønn og identitet .
DA170429 Men det ligger også mye trygghet i det, mye identitet .
BT170429 Tematikken strekker seg fra de obligatoriske temaene menneskerettigheter, kritisk tenkning og humanisme som livssyn, til temaer som psykisk helse, mobbing, seksualitet, identitet , rus, og det å være et godt menneske.
BT170429 - I dag er jeg blitt mer voksen, men i ungdomstiden skal man finne sin identitet .
SA170428 - I dag er jeg blitt mer voksen, men i ungdomstiden skal man finne sin identitet .
DB170428 En stor del av befolkningen er muslimske uigurer som mener at deres kulturelle og religiøse identitet er truet av en stadig tørre innflytting av han-kinesere.
DB170428 Evnen til forståelse for og kunnskap om religion og livssyn, er essensielt for at våre ungdommer skal kunne utvikle sin identitet i møte med en stadig mer kompleks omverden.
AP170428 - Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet : Samleie, kjønn, identitet , kropp og følelser.
AP170428 - I dag er jeg blitt mer voksen, men i ungdomstiden skal man finne sin identitet .
SA170427 For dette handler om identitet , det handler ikke om gods og gull.
DA170427 Studenten skal kunne legge til rette for kreativ læring gjennom ulike estetiske uttrykk, formidling og framføringer som er med på å utvikle selvtillit og identitet hos elevene ».
BT170427 I valget som kommer står nasjonal mot global, verdier mot identitet , åpen står mot lukket.
AP170427 Det handler både om Oslos identitet og om å ta hensyn til dem som allerede bor der, sier Camilla Wilhelmsen ( Frp ), nestleder i bystyrets byutviklingskomité.
AP170427 For dette handler om identitet , det handler ikke om gods og gull.
VG170426 Foto : ¶ IDENTITET : Younus Sultani ( f.v. ) og Kobra Sultani mener mange innvandrere møter mye motgang i arbeidslivet.
VG170426 Den er også identitet , og jeg tror ikke det er mange som slutter å jobbe bare fordi de har lyst, sier Younus Sultani.
VG170426 - Da er det mange som søker en felles identitet og går tilbake til « sine egne ».
DB170426 Jeg snakker ikke om å dele ut dobbelt statsborgerskap til hvem som helst, men vi som allerede har en tilhørighet til et annet land bør ikke måtte gi opp en del av vår identitet .
AP170426 Blomseth mener at en ny identitet er nødvendig for å ta kjeden til et nytt nivå.
AA170426 Nå får kjeden ny identitet når den skifter navn til Power.
AA170426 Det handler både om geografi, identitet og historie, om et allerede etablert samarbeid - og om ny slagkraft og godt beskrevne gevinster.
AA170426 En festival med skikkelig identitet og integritet, flott atmosfære og godt fellesskap mellom musikerne.
VG170425 Nå får kjeden ny identitet når den bytter navn til Power.
SA170425 Nå får kjeden ny identitet når den skifter navn til Power.
DB170425 - Nasjonal Front er et parti som fortsatt har et stempel på seg og en identitet som er tuftet på det gamle ytre høyre.
DA170425 I juryens begrunnelse sto det at « både i uttrykk og idé har prosjektet en klar tilknytning til stedets identitet ».
BT170425 Det er en viss mystikk over bergensduoen Lekende Lett, hvis identitet forblir hemmelig.
BT170425 Deres identitet er foreløpig hemmelig.
AA170425 Nå får kjeden ny identitet når den skifter navn til Power.
DB170424 De to jentene ble utstyrt med mobil, og den ene med falsk identitet , og videre sendt ut på gata for å stjele.
DA170424 København har lyktes med å ta vare på sin arkitektoniske identitet , samtidig som den forblir en levende og mangfoldig by.
AP170424 Vi har ikke hatt noen identitet på gjerningsmennene, kun en beskrivelse og DNA-profiler.
VG170423 De var reisverk og ryggrad i det man kan kalle en nasjonal identitet .
DB170423 PU er involvert i alle asylsaker fra ankomst til eventuell utreise, og vi har et sterkt fokus på samfunnssikkerhet, kriminalitetbekjempelse og identitet i dette arbeidet, opplyser PU overfor Dagbladet.
DB170423 - Nå, horer, skal dere finne ut hva det vil si å komme til Hviterussland og ødelegge vår nasjonale identitet
DB170423 Der brukes kirken politisk som en markør av dansk identitet og kultur, uten særlig vekt på det religiøse grunnlaget.
AP170423 Ytre høyres presidentkandidat Marine Le Pen vil ha Frankrike ut av eurosamarbeidet, færre flyktninger og innvandrere og en sterkere vekt på nasjonal identitet .
DB170422 Smakene er kanskje eksotiske, men mye av råvarene og mye som selges har en klar norsk eller lokal identitet .
DB170422 Det slår meg når jeg reiser nordover, til det jeg stadig kaller hjem : Forestillingen om en felles nordnorsk identitet er sterkere i Oslo enn det jeg opplever i samtaler med mange gamle kjente fra Alta, Tromsø, Honningsvåg, Båtsfjord - eller Bodø.
DA170422 For å finne min egen identitet .
BT170422 Emmanuel Macron benytter enhver anledning til å understreke at Frankrike som land og kultur ikke har noen bestemt identitet , og annonserer nå en politikk som går ut på « positiv diskriminering ».
AP170422 - Vi gjør dette for å ufarliggjøre vår identitet .
VG170421 Her får vi 11 essay der stikkordene er kunst, kjønnskamp og identitet .
AP170421 - Jeg har veldig mye identitet knyttet til Slagsvold-navnet og synes det er hyggelig å bruke det.
AA170421 Tiltaket vil gjelde om lag 400 barn som bor i asylmottak med begrenset tillatelse grunnet manglende dokumentasjon på identitet .
AA170421 Regjeringen har besluttet at enslige mindreårige med begrenset tillatelse i påvente av dokumentert identitet , skal bosettes raskere i en kommune.
AA170421 Den andre gruppen er asylbarn som har krav på beskyttelse men ikke har dokumentert identitet . ( ©NTB ) ¶
VG170420 Le Pen sier hun vil forsvare fransk identitet og kultur mot det hun kaller en massiv invasjon fra muslimske nordafrikanske land.
DB170420 Men utover høsten begynte både han og Stabæk og finne seg selv og sin identitet , sier Stabæks sportslige leder.
DB170420 I dag tar vi tilbake vår identitet og finner ut på ny hvem vi er, uttalte Hefner til Business Insider tidligere i år.
AP170420 Regissør Barbora Horáková Joly har tydeligvis ønsket å understreke hvordan den unge kvinnen Mélisande er et offer : først har hun vært utsatt for et overgrep og trolig fortrengt hvor hun kommer fra, uten identitet blir hun så et offer for mannen ( Golaud ) som finner henne i skogen, gifter seg med henne og siden dreper den yngre halvbroren sin ( Pelléas ) fordi han ser kj
FV170419 Adel Khan Farooq beskriver hvordan islamistiske miljøer kan virke forlokkende på ungdommer på jakt etter identitet .
DB170419 Stabæk åpnet sesongen svakt, men har funnet sin identitet og utviklet seg gradvis fram mot årets sesong.
DB170419 Denne erfaringen har ikke transkvinner, for hvordan kvinner blir sett og behandlet er knyttet til deres biologiske kjønn, ikke deres identitet .
DA170419 Dypest sett handler det om identitet og livsmening.
AP170419 Etter ti og et halvt år i fengsel ble Fortier løslatt og fikk ny identitet i et program for vitnebeskyttelse.
DA170418 Det holder Ap tilbake og fratar dem sin identitet , sier Hans Geelmuyden, grunnlegger av PR-byrået Geelmuyden.
AA170418 Aksjonen fikk navnet " Operation Tantalio " og ble etablert i fjor som resultat av spansk politis økte fokus på det krypterte Tor-nettverket, som kan brukes av folk flest til høyst ordinære formål, men som også kan misbrukes av kriminelle til å skjule sin identitet .
VG170417 Politiet kjenner vedkommendes identitet og familien er varslet.
AP170417 Mannen ikke var i stand til å kommunisere da han ble fraktet videre natt til mandag, men at politiet kjenner vedkommendes identitet og at hans familie er varslet.
AA170417 Amdam sier at mannen ikke var i stand til å avgi forklaring før han ble fraktet videre, men at politiet kjenner vedkommendes identitet og at familien er varslet.
VG170415 Med utenforskap blant tsjetsjenske barn og unge i det norske samfunnet, og deres søken etter sin egen identitet , er det naturlig at noen av dem blir trukket inn i radikaliserende miljøer.
DB170415 ¶ BETYDNINGSFULL DAG : Jürgen Klopp har åpenbart fått med seg hva Hillsborough-historien betyr for Liverpools klubbfølelse og identitet .
DB170415 Venstresiden gjør heller lurt i å gå tilbake og se hvorfor en bevegelse som nesten bare handlet om identitet , seiret i demokratier verden over.
DB170415 Tvert om avdekket valget i USA dype motsetninger som handler om identitet .
DB170415 Tidligere så mektige sosialdemokrater over hele Europa taper valg blant annet fordi de har mistet sin identitet .
DB170415 Noen tror at det kan løses ved å gjenta gårsdagens kamper og slagord, men glemmer at også de handlet om historiefortelling og identitet , om frigjøring og rettigheter, aldri om økonomi og lønnskamp alene.
DB170415 på toppen av det hele skal denne sesongen foregå midt i den offentlige debattstormens øye, og gjøre noe så enestående og tilforlatelig, så enkelt og så vanskelig, som å fortelle denne historien gjennom en ung muslimsk jente, på jakt etter det samme som oss alle : mening, fellesskap og sin egen identitet .
DB170415 - De er ofte outsidere som føler at deres identitet er truet.
DB170414 Arsenal er i ferd med å miste sin identitet .
DB170414 | Kroppsløs identitet
DB170414 Vi forholder oss stadig oftere til vår egen og andres identitet som kroppsløs.
DB170414 I riktig gamle dager var det bare konger og keisere som hadde en identitet løsrevet fra kroppen.
DB170414 I moderne tid demokratiseres tilgangen til en slik identitet enda mer.
DB170414 Det å skape seg en identitet som finnes der ute, samme hvor kroppen vår er, har blitt tilgjengelig for de fleste.
DB170414 De har vokst opp i en verden der det å ha en egen, ikke-kroppslig digital identitet ikke bare er en selvfølge, men også en sosial nødvendighet.
DB170414 Hva er Snokes egentlige identitet ?
AP170414 - Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet : Samleie, kjønn, identitet , kropp og følelser.
VG170413 Ny identitet
VG170413 Elisabeth har nå fått ny identitet og lever med sin familie på ukjent sted i Østerrike, og har aldri uttalt seg offentlig om saken.
DB170413 * Gyldig legitimasjon ( gyldig norsk førerkort eller minst like sikkert identitetskort med bilde og fødselsnummer, eventuelt tidligere utløpte pass, statsborgervedtak hvis du tidligere har vært utenlandsk statsborger, ved søknad om pass til barn må foreldre med foreldreansvar kunne bevise sin identitet ).
AA170413 - Hvis vi ikke lenger kan gå på ski, lage snømann, bygge snøhuler eller lage engler i snøen, så vil den norske selvfølelsen få en knekk, sier han og legger til at nordmenns identitet er så sterkt knyttet til snø fordi snø var det eneste vi hadde da nasjonen ble bygget.
VG170412 Her hjemme bør vi sette inn økte ressurser i arbeidet for å avklare identitet raskere.
BT170412 Ja, vi trenger kunst av hensyn til bevisstgjøringen av vår identitet , for vår forståelse av oss selv og vårt samfunn.
SA170411 Hans identitet er foreløpig ikke kjent. ( ©NTB ) ¶
DB170411 Et gjennomført ballholdende VIF kan starte en ny epoke på eget stadion i september, og klubben har både kunnskap og tilstrømning av talenter til å jobbe fram den tydelig tiltalende spillestilen som over flere år gir identitet .
DB170411 Opplysninger om en kildes identitet kan bare skje når kilden uttrykkelig har inngått en avtale som åpner for det.
BT170411 Og jo, av hensyn til bevisstgjøringen av vår identitet , for vår forståelse av oss selv og vårt samfunn.
AP170411 - Det beste man kan gjøre for sine medmennesker - kanskje særlig for dem som av ulike grunner er blitt låst i en identitet som « psykisk syk » - er bare å være der, og vise vennlig oppmuntring - mens man arbeider hardt med å kontrollere sin egen hjelpetrang.
DN170410 Den foreløpige siktelsen er på utpressing, svindel, bruk av falsk identitet , kriminell konspirasjon og brudd på de indiske telekommunikasjonslovene.
DB170410 Hans identitet er foreløpig ikke kjent.
DA170410 Vi er klar over at det ikke er en menneskerett å donere blod, men vi mener det er seksuell atferd, ikke seksuell identitet som bestemmer, sier Daniel Rayner, leder i Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold ( FRI ). 1. april trådte de nye blodgiverreglene i kraft, som sier at menn som har hatt sex med menn får lov til å donere blod etter en karantenetid på ett år.
AP170410 Usikkerheten om 39-åringens identitet var årsak til at søknaden hans ble avslått.
AA170410 Politiet kjenner mannens identitet , og pårørende vil bli varslet om dødsfallet.
VG170409 Svensk politi har bekreftet at det dreier seg om en 39 år gammel usbeker, men har til nå ikke bekreftet mannens identitet .
DN170409 Så langt er en mann er i avhør hos politiet, uten at de vil kommentere noe rundt mannens identitet .
DB170409 - Ungdom er i en utviklingsfase hvor de leter etter en egen identitet .
DA170409 Noen snakker om en kulturell usikkerhet, sier Tournier : En del føler at franske politikere legger mindre vekt på fransk kultur og tradisjonell identitet enn nykommernes.
DA170409 Noen snakker om en kulturell usikkerhet, sier Tournier : En del føler at franske politikere legger mindre vekt på fransk kultur og tradisjonell identitet enn nykommernes.
AA170409 En mann er i avhør hos politiet, men de vil ikke kommentere noe rundt mannens identitet .
AA170409 Så langt er en mann er i avhør hos politiet, uten at de vil kommentere noe rundt mannens identitet .
AA170409 Så langt er en mann er i avhør hos politiet, uten at de vil kommentere noe rundt mannens identitet .
VG170408 Jeg som hadde en sterk tilknytning til Storbritannia plukket raskt opp en markant strømning blant ungdommene der, flere av dem gjorde et opprør mot rasisme og imperialisme, og de lot seg fascinere av revolusjonen i Iran og Malcolm X, og jeg kastet meg på, i min søken etter en identitet .
VG170408 I dag er min muslimske identitet tynnslitt.
VG170408 For når vi boret dypere dukket forskjellene opp - mellom oss som betraktet vår muslimske identitet som en ganske uviktig del av et langt mer sammenvevd bilde versus dem som plutselig valgte å tre gjennom den smaleste av dører, og inn i en verden hvor de unikt gode mulighetene i Norge ble visket ut og erstattet med et hat jeg ikke klarer å forstå uansett hvor mange ganger jeg vender prismet.
VG170408 Den dukket opp som en ørliten flik av en mye mer sammensatt identitet .
SA170408 Så langt er en mann er i avhør hos politiet, uten at de vil kommentere noe rundt mannens identitet .
SA170408 Media lar seg forlede av følelser og identitet og hyller det middelmådige.
DB170408 En mann er i avhør hos politiet, men de vil ikke kommentere noe rundt mannens identitet .
DB170408 Derimot er det viktig å plassere ansvaret for ugjerningene hos de egentlig skyldige : Unasjonale politikere og media som har åpnet grensene, og som jobber aktivt for å utslette norsk identitet .
BT170408 Samsonsen vedgår at politiet famler helt i blinde, og at det nesten er en umulig oppgave å finne frem til offerets identitet .
BT170408 Og selv om sløret vekker ubehag, er det et uttrykk for kulturell identitet og pluralisme.
BT170408 NORSK-IRAKISK : - Norske verdier er en del av min identitet , og de vil jeg gi videre til min sønn, sier Fatima Fowsi Al-Ali med sønnen Hillel ( 5 ).
AP170408 Media lar seg forlede av følelser og identitet og hyller det middelmådige.
DB170407 I Norge har vi dessverre gått rett i fella, og dyrker offerrollen og konfliktlinjene i samfunnet, og går stadig flere skritt bort fra en idé om en felles norsk-islamsk identitet .
AP170407 - Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet : Samleie, kjønn, identitet , kropp og følelser.
AA170407 Mannens identitet er ikke kjent.
VG170406 Shakespeares « Som dere vil » er en lek med teater, en lek med kjønnsroller og identitet .
SA170406 Den har beholdt sin identitet ved vannet og Domkirken, vårt eget klenodium - og Kongsgården vi egner om, der kanikker og studenter har satt sine spor gjennom tidene.
DB170406 Det eneste medlemmet av Ghost som har avslørt sin identitet er Martin Persner.
DB170406 Dagbladet kjenner skribentens identitet
DA170406 Dette er svært forskjellige kunstnere som på hver sine måter står i dialog med samisk identitet og samisk historie, sier Anton.
VG170405 - Han har sin gjeng med « kule folk som gjør dårlige ting » og sliter med sin identitet .
VG170405 Men jeg føler meg privilegert over å kunne gi stemme og identitet til en sang som treffer en så sterk nerve hos folk at den blir en nasjonalskatt, sier Brøndbo.
VG170405 Ulovlig overvåking kan avsløre anonyme kilders identitet eller upublisert materiale, og kildevernet er en menneskerettighet, sier Nyrud.
AP170405 Ulovlig overvåking kan avsløre anonyme kilders identitet eller upublisert materiale, og kildevernet er en menneskerettighet.
VG170404 Som jeg skrev i min bok « Norsk jihad » ( 2013 ) har han også vært klar over at slike utspill i mediene, som både provoserer og skaper bråk, også fører til at unge mennesker på let etter en identitet trekkes som fluepapir til hans eget miljø.
FV170404 Passasjeren, som politiet har en antatt identitet på, er etterlyst internasjonalt.
DB170404 Det vil påføre norsk kultur og identitet stor skade.
DB170404 Jeg vil dele en fortelling som vil gi meg min identitet tilbake, sa Geimer i en pressemelding i forbindelse med utgivelsen av boka.
BT170404 Mange ønsker å tviholde på det historisk-kulturelle særpreget som skaper identitet og tilhørighet.
AA170403 Det kan skape tvil om barnets identitet , og man risikerer at barnet har en annen far og allerede er statsborger i sitt fødeland, sier barne- og familieminister Solveig Horne.
SA170402 Foto : Morten Abrahamsen / NTB tema ¶ IDENTITET : Frontlyktene, som Volvo har kalt Thors Hammer, går igjen på alle de nye modellene fra merket.
DB170402 om regissør David Cronenberg gjorde til en synlig og kontroversiell kulturell strømning utover åttitallet, virker mer og mer toneangivende for vår samtid, mer og mer science og mindre og mindre fiction, i en virkelighet hvor stadig mer av menneskelig kommunikasjon og vårt spillerom for å uttrykke identitet ( inkludert seksualitet ) foregår virtuelt, og hvor datavirus er en mer presserende trussel enn pest og kolera til
AP170402 Ofrenes alder og øvrige identitet er foreløpig ikke kjent.
AP170402 Foto : Morten Abrahamsen / NTB tema ¶ IDENTITET : Frontlyktene, som Volvo har kalt Thors Hammer, går igjen på alle de nye modellene fra merket.
AA170402 Inngrepet er en viktig del jødisk identitet .
VG170401 Vi skal ikke se ned på andre folk eller deres identitet , sier Demokratene-lederen.
VG170401 Som nordmenn har vi behov for en felles norsk identitet , bygget på felles tradisjoner og en felles kulturarv.
DB170401 Flagget har siden blitt et internasjonalt anerkjent og ikonisk symbol på retten til å selv definere sin identitet , kjærlighet og seksualitet.
BT170401 Kjære Bergen, du har blitt en del av min identitet , og det er jeg stolt av, grådig stolt av.
VG170331 Serien, som har fått tittelen « Twin », handler om hva som skjer når seriens hovedperson kommer i skade for å drepe sin egen tvillingbror og må ta hans identitet for å skjule forbrytelsen, heter det i en pressemelding fra produksjonsselskapet Nordisk Film Production.
VG170331 DOBBELTROLLE : Utgangspunktet for NRKs nye storsatsing er hva som skjer når seriens hovedperson, spilt av Kristoffer Hivju, kommer i skade for å drepe sin egen tvillingbror og må ta hans identitet for å skjule forbrytelsen.
VG170331 - Vi drømmer alle fra tid til annen om å kunne bytte identitet , og TWIN er en serie hvor dette er satt helt på spissen, sier seriens produsent Sigurd Mikal Karoliussen i Nordisk Film Production.
BT170331 - Vi er opptatt av at folk ikke skal ekskluderes på bakgrunn av identitet , men på bakgrunn av seksuell atferd, sier hun.
AP170331 Unge frivillige svarer unge på spørsmål omkjønn, seksualitet og identitet .
AP170331 Når man er 15 år, er man gjerne midt i puberteten, og nysgjerrigheten på seksualitet, identitet og kropp er kanskje på sitt høyeste.
AP170331 Det viktigste er at du godtar deg selv og vet at du er bra sånn som du er, uansett hvilken seksuell orientering og identitet du har.
AP170331 - Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet : Samleie, kjønn, identitet , kropp og følelser.
AA170331 Nord-Korea har ikke villet bekrefte identiteten til den døde, mens Malaysia har fastslått Kims identitet ved hjelp av DNA-prøver. ( ©NTB ) ¶
AA170331 For å gjøre det tryggere å varsle til offentlige myndigheter foreslås det også en utvidet taushetsplikt om varslerens identitet .
AA170331 De endringene vi foreslår, vil ivareta varslerne bedre ved at også innleide arbeidstakere nå får varslervern, virksomheter med over ti ansatte må ha rutiner på plass, og offentlige myndigheter får utvidet taushetsplikt om varslerens identitet , sier Hauglie.
DB170330 - Kona driver matbutikk, og har flere ganger politianmeldt tyver som har forsynt seg med varer, med både identitet , tilståelse og bilder fra overvåkningskamera.
DB170330 For å gjøre det tryggere å varsle til offentlige myndigheter, foreslås det også en utvidet taushetsplikt om varslerens identitet .
AP170330 Målet ved opprettelsen av rådet i 1993 var å bidra til å bygge opp en norsk-muslimsk identitet , ivareta medlemsorganisasjonenes interesser, fremme samhørighet muslimer imellom og stå for dialog med storsamfunnet.
AA170330 Vi har felles identitet , næringsgrunnlag og infrastruktur, skriver fylkesrådmann Odd Inge Mjøen i sin innstilling.
AA170330 Vi har felles identitet , næringsgrunnlag og infrastruktur, skriver fylkesrådmann Odd Inge Mjøen i sin innstilling.
VG170329 I London mener det unge ekteparet Aggie og Alex Luk ( 27 ) at alt snakket om nasjonal identitet , har vekket noe hos enkelte av britene.
SA170329 På dette grunnlaget bygger de seg en identitet som elev.
FV170328 Men det var først i forbindelse med avhør i ettertid at sjåførens identitet og det faktiske hendelsesforløpet kom for en dag.
FV170328 For Sandefjord gjør comeback i eliteserien med samme identitet som før.
DA170328 Vi vil ødelegge et helt kvartal, og dette er en viktig del av byens identitet , som også vil være med å gjøre Holmen som område mer attraktivt, mener Ihle.
DA170328 - Det er fantastisk at så mange unge ønsker å bruke tiden sin på å diskutere og reflektere over temaer som etikk, identitet og menneskerettigheter, sier Mürer.
SA170327 Det finnes ikke fasong, og laget vårt mangler særpreg og identitet .
DB170327 Offentlig myndighet skal dessuten holde varslerens identitet hemmelig, melder NRK.
DB170327 Mangfold er positivt, men ikke når enkeltpersoner blir skadelidende ved å påtvinges en kulturell eller religiøs identitet de ikke har valgt.
DB170327 Allerede i 1993 skrev jeg « Kulturterrorismen », som advarte mot å gjøre kulturell identitet til grunnlag for politikk, kort sagt tilbaketrekning i gruppeidentiteter på bekostning av større fellesskap basert på individuelle valg og rettigheter.
DB170327 et bygger det seg opp et komplekst framtidsbilde : Teknologi som avskaffer gode jobber, en klimakrise som ikke er under kontroll, autoritær politikk og høyrepopulisme på frammarsj, folkevandring som utfordrer nasjonalstaten, terror og kriger uten ende, skarpe konflikter når det gjelder kultur, identitet og religion.
DB170327 Og han deltar med å skrive nasjonens identitet , og dermed bygge dens bevissthet ved å sette ord på den.
DB170327 Letingen etter identitet er sterke prosesser, sier forfatteren Serhiy Zhadan.
DB170327 Jakten på identitet
BT170327 Språk er ikke bare kommunikasjon, det er også kultur og identitet .
BT170327 Det finnes ikke fasong, og laget vårt mangler særpreg og identitet .
AP170327 Å gi uriktige opplysninger om identitet anses som et grovt brudd på utlendingsloven, særlig når det skjer når en kommer til landet.
AP170327 Når UDI vurderer utvisning skal det i større grad legges vekt om uriktige opplysninger i etterkant innrømmes og men samarbeider om å klarlegge identitet .
AP170327 I vurderingen av utvisning bør det også legges vekt på om man legger kortene på bordet og samarbeider om å oppklare riktig identitet og bakgrunn.
AP170327 Det finnes ikke fasong, og laget vårt mangler særpreg og identitet .
AA170327 Offentlige myndigheter skal dessuten holde varslerens identitet hemmelig, melder NRK.
AP170326 Etter at han slapp ut av fengsel skiftet han navn og identitet .
AP170326 - Hans identitet er kjent for politiet og MI5.
AA170326 Politiet jobber med å fastslå identitet og varsle pårørende.
AA170326 - Vi jobber nå med å fastslå identitet og varsle pårørende, sier Biesmans.
AA170326 Politiet jobber med å fastslå identitet og varsle pårørende.
AA170326 - Vi jobber nå med å fastslå identitet og varsle pårørende, sier Biesmans til NTB.
VG170325 - Vi dras ofte mot materiale som tematisk handler om søken etter identitet , spesielt i en verden hvor det er blitt lettere å føle seg mer og mer på utsiden.
DA170325 Familiens redsel for å vise fram sin jødiske identitet bunnet både i grusomhetene under 2. verdenskrig, men også i at det kommunistiske Ungarn betraktet religion og religiøse minoriteter med fiendtlighet.
VG170324 Det er positivt trygghet i egen kultur og eget språk brukes til å skape respekt for andres identitet .
VG170324 - Enslige mindreårige som har fått begrenset tillatelse i påvente av dokumentert identitet , kan bosettes etter at søknaden om førstegangsfornyelse er innvilget.
DB170324 Det viktigste er at UDI har gode rutiner for å avklare identitet og oppholdsgrunnlag når noen søker om asyl.
DA170324 Det var interessant å skape et helt merke med identitet og sjel, slik at merkevaren ble en av filmens styrker snarere enn en svakhet.
BT170324 BT kjenner artikkelforfatterens identitet .
BT170324 BT kjenner artikkelforfatterens identitet .
VG170323 Gjerningsmannens identitet er foreløpig ukjent, men politiet uttalte onsdag kveld at de tror de vet hvem angriperen er.
VG170323 - Jeg vil ikke på nåværende tidspunkt kommentere gjerningsmannens identitet , men vi jobber ut fra at han var inspirert av internasjonal terrorisme.
VG170323 På en pressekonferanse sent onsdag kveld opplyste Rowley at politiet kjente gjerningsmannens identitet .
VG170323 Hun understreker at mannens identitet vil bli offentliggjort når hensynet til etterforskningen tillater det.
VG170323 Mannens identitet og eventuelle motiv er ikke kjent.
VG170323 Han mener at spørsmål om verdier, kultur og identitet , har fått større plass enn før.
VG170323 - I tillegg til militant nostalgi tilbyr partiet en sterk identitet og tilhørighet, sier hun.
SA170323 | Britisk politi mener de kjenner angriperens identitet
SA170323 Gjerningsmannens identitet vil foreløpig ikke bli offentliggjort.
SA170323 Planene skal springe ut av kravene spillet stiller, men samtidig ta hensyn til klubbenes identitet og fotballfilosofi. 4.
DN170323 Han sier økt innvandring, utenforskap, parallellsamfunn, identitet , ideologi, religion, diskriminering og kriminalitet blant innvandrerbefolkningen er alle faktorer som øker terrorfaren.
DN170323 Han sier økt innvandring, utenforskap, parallellsamfunn, identitet , ideologi, religion, diskriminering og kriminalitet blant innvandrerbefolkningen er alle faktorer som øker terrorfaren.
DN170323 Mannens identitet og eventuelle motiv er ikke kjent.
DN170323 Gjerningsmannens identitet vil foreløpig ikke bli offentliggjort.
DB170323 Fotball, makt og identitet ».
DB170323 Den dreptes identitet er slått fast.
DB170323 Mannens identitet og eventuelle motiv er ikke kjent.
DB170323 Gjerningsmannen identitet har enda ikke blitt offentliggjort, og heller ikke IS selv identifiserer gjerningsmannen i sin uttalelse.
DB170323 Hva er bevissthet, kausalitet, intelligens, skjønnhet, identitet , rettferdighet, godt, mennesket og hva er verdt å bevare ?
DA170323 Gjerningsmannens identitet vil foreløpig ikke bli offentliggjort.
DA170323 | Britisk politi mener de kjenner angriperens identitet
BT170323 Etter besøket på Norsk Havlaboratorium fortsatte programmet på Universitetet i Bergen, med blant annet paneldebatt om islandsk og norsk identitet .
BT170323 Planene skal springe ut av kravene spillet stiller, men samtidig ta hensyn til klubbenes identitet og fotballfilosofi. 4.
AP170323 Fredag morgen bekreftet ukrainsk politi drapsmannens identitet : ¶
AP170323 Fredag morgen bekreftet ukrainsk politi drapsmannens identitet : ¶
AP170323 Planene skal springe ut av kravene spillet stiller, men samtidig ta hensyn til klubbenes identitet og fotballfilosofi. 4.
AA170323 Mannens identitet er ikke kjent. 45 år gamle Voronenkov, som tidligere var en del av kommunistfraksjonen i den russiske nasjonalforsamlingen, flyktet i eksil til Ukraina i 2016, sammen med kona Maria Maksakova som også var folkevalgt.
AA170323 Gjerningsmannens identitet vil foreløpig ikke bli offentliggjort.
AA170323 | Britisk politi mener de kjenner angriperens identitet
AA170323 | Britisk politi mener de kjenner angriperens identitet
AA170323 Også en mann i 50-årene ble drept i angrepet, men hans identitet er ikke kjent ennå.
AA170323 Wahl-Olsen skriver at det er barnas beste vi må ta hensyn til, og ikke foreldrene, men ser ikke selv det åpenbare : At det nettopp er barnas rett til å skape sin egen identitet - fri fra de voksnes myter om foreldreskap - hun angriper.
AA170323 Mange har vært med før, de er entusiastiske og kjenner historien som en del av sin egen identitet .
VG170322 Gjerningsmannens identitet er foreløpig ukjent, og det har foreløpig ikke kommet noe informasjon om personens motiv.
VG170322 - Jeg vil ikke på nåværende tidspunkt kommentere gjerningsmannens identitet , men vi jobber ut fra at han var inspirert av internasjonal terrorisme.
DN170322 Klimaendringer, migrasjon og raske teknologiskifter knytter raskt an til spørsmål om identitet , verdier, religion, kultur og etikk, sier han.
DB170322 « Innvandringsmotstandernes frykt for tap av norsk kulturell identitet er forøvrig aldeles paranoid : Det er da ingen grunn til å tro at vi ville bli mindre norske om vi visste litt om islam !
DB170321 Macron var nokså tafatt til å begynner med, men Le Pen vekket ham til dyst da emnet var den nærmest « hellige » sekulære staten i Frankrike og fransk identitet .
DB170321 Jeg vil dele en fortelling som vil gi meg min identitet tilbake, sa Geimer i en pressemelding i forbindelse med utgivelsen av boka.
DB170321 Under takketalen, som varte i hele ti minutter, erkjente artisten at hun som barn var « forvirret » og bar på en « indre uro » - i forhold til egen og andres seksuelle identitet .
DB170320 Norge har nemlig ikke alltid vært like opptatt av å stadfeste riktig identitet på flyktninger, og har ikke vært like flinke på identitetsavklaring som i dag.
AP170320 Ipsos-researcher Kesper minner om at både bråket med den tyrkiske presidenten og debatten om nasjonal identitet ble overtatt av andre, ikke minst av statsminister Mark Ruttes parti VVD. 3.
AA170320 - Det å komme inn i et kulturhus med en tydelig profil og identitet er uhyre viktig, sier Hodneland.
DB170319 I dag tar vi tilbake vår identitet og finner ut på ny hvem vi er, la han seinere til.
BT170319 Dagens politikk gir unge som allerede har det vanskelig en kriminell identitet , som sten til byrden, sier hun.
AP170319 - De siste 20 årene er det for første gang utviklet en lokal identitet .
AA170319 Dagens politikk gir unge som allerede har det vanskelig en kriminell identitet , som sten til byrden, sier hun.
AA170319 Dagens politikk gir unge som allerede har det vanskelig en kriminell identitet , som sten til byrden, sier hun.
AA170319 Det gjelder både identitet , kultur og politiske standpunkt.
VG170318 Spørsmålet er om han har klart å finne frem til en ny politisk identitet , en ny, like dyptfølt overbevisning om hvilken vei Norge bør gå.
DB170318 Grensevaktene til landet kan i utgangspunktet kun stoppe personer de mener utgjør en fare for Canada eller dets innbyggere, eller hvis det er uklarhet rundt vedkommendes identitet .
BT170318 For noen uker siden slo lagmannsretten fast at staten handler i strid med Flyktningkonvensjonen når den nekter flyktninger reisedokumenter bare på grunn av tvil om identitet .
BT170318 Sex, seksualitet, kjønn og identitet er det lite av på pensum.
VG170317 Undersøkelsene til Digi.no gjorde det dermed sannsynlig at personer med hemmelig adresse, kunne få sin identitet avslørt i denne databasen.
VG170317 I jødisk tradisjon skal omskjæringen skje når en gutt er åtte dager gammel, og inngrepet er en viktig del jødisk identitet , skriver Vårt Land.
DB170317 Hans bøker tar for seg svartes identitet i USA og underliggende mekanismer som preger det amerikanske samfunnet.
DB170317 Partier til venstre hevder at økonomiske og sosiale konflikter og skiller er samfunnets viktigste motsetninger, ikke striden om kulturell eller nasjonal identitet .
DB170317 Dette er spørsmål som berører kjernen i venstresidens historiske identitet , men som samtidig har stor betydning når det gjelder å realisere et regjeringssamarbeid med Ap.
DA170317 - Men Arbeiderpartiet kjemper for sin identitet , i likhet med andre sosialdemokratiske partier i Europa.
DA170317 Vi skal holde oss unna en større diskusjon om dette her, men det er rom for å gi flere av sangene hennes et større personlig engasjement framover, en sterkere identitet .
AP170317 I jødisk tradisjon skal omskjæringen skje når en gutt er åtte dager gammel, og inngrepet er en viktig del jødisk identitet , skriver Vårt Land.
AA170317 Walcott var opptatt av karibisk kultur og identitet , og den karibiske urbefolkningen, rasisme og regionens kolonihistorie er gjennomgangstema i mange av hans verker.
AA170317 I jødisk tradisjon skal omskjæringen skje når en gutt er åtte dager gammel, og inngrepet er en viktig del jødisk identitet , skriver Vårt Land.
AA170317 I jødisk tradisjon skal omskjæringen skje når en gutt er åtte dager gammel, og inngrepet er en viktig del jødisk identitet , skriver Vårt Land.
VG170316 » Stokke anbefaler Premier League-klubbene å være mer tålmodige - og finne sin egen identitet i stedet for å ha urealistiske ambisjoner om rask suksess.
DN170316 Nå skal Rema selge Mack-øl ¶ Identitet i en digital verden ¶
DN170316 Mangler nøkkel, må si opp 500 ansatte ¶ ¶ | Identitet i en digital verden ¶
DN170316 Avhengigheten av en papirbasert identitet gjør befolkningsgrupper i konfliktområder spesielt utsatt, skriver kronikkforfatteren, som tar til orde for å løse problemet med blockchain-teknologi.
DB170316 Da mediene fikk nyss i at Smith hadde brukt en parykk for å skjule sin identitet da han var på rømmen, og at han egentlig var skallet, ble han utsatt for det han selv omtaler som « omfattende mobbing », ifølge BBC.
BT170316 I en globalisert verden er ikke normalen lenger én nasjonal identitet .
AP170316 « Rase, identitet og patriotisme banet Ruttes vei til suksess », konkluderer Financial Times' Europa-redaktør Tony Barber.
AA170316 I tillegg er Internett blitt en arena der hver enkelt av oss kan bygge vår identitet og viser oss fram for verden.
VG170315 Innvandring og identitet er så viktige tema i Nederland nå, at hele partier er tuftet på hvorvidt man vil kjempe mot eller for minoritetenes rettigheter i landet.
VG170315 Wilders spiller på frykten for de fremmede, for tapte arbeidsplasser og for tapt identitet .
SA170315 Selv mener Wilders at kjernesakene hans - som innvandring, verdier, nasjonal identitet og EU - er blitt dominerende i den politiske debatten i Nederland.
SA170315 For Sandefjord gjør comeback i eliteserien med samme identitet som før.
DN170315 Selv mener Wilders at kjernesakene hans - som innvandring, verdier, nasjonal identitet og EU - er blitt dominerende i den politiske debatten i Nederland.
DA170315 Virginia Woolfs « Orlando » er en magisk, fabelaktig bok fra 1920-tallet om en person som lever i 300 - 400 år og som skifter både kjønn, identitet og livet underveis.
AP170315 For Sandefjord gjør comeback i eliteserien med samme identitet som før.
VG170314 IDENTITET : - Hver dag når jeg omgås mine medmennesker er det « oss nordmenn », vi som er norske, det er min identitet , skriver Derya Incedursun.
VG170314 Hver dag når jeg omgås mine medmennesker er det « oss nordmenn », vi som er norske, det er min identitet .
VG170314 IDENTITET : - Hver dag når jeg omgås mine medmennesker er det « oss nordmenn », vi som er norske, det er min identitet, skriver Derya Incedursun.
VG170314 Ifølge Glavin har de senere også gjennomført såkalte UC-operasjoner sammen, det vil si at politiet går « undercover » i kriminelle miljøer med falsk identitet .
SA170314 Paaske er så indignert over tungvekteren Hodne nå har fått seg et " slag under beltestedet " i et humorinnslag, overser han fullstendig Hodnes årevise egne knockout-ord på muslimer, hvor ord som nazisme, hat, grusomhet og umenneskelighet er en del av karakteristikkene av muslimers tro og dermed identitet og personlighet.
DB170314 Wilders vil bryte med det konsosierte demokratiet ved å spille på nasjonal identitet og kultur, « vi mot de fremmede ».
DA170314 Nasjonal identitet
DA170314 Landskapsmaleriet var viktig for nasjonsbyggingen, i utviklingen av en nasjonal identitet . sier kurator Ingrid Gudmundson, som også har etterlyst privateide bilder.
DA170314 De trenger ulike rollemodeller, og å bli kjent med sin egen identitet , sier Askeland.
DA170314 - Det vi først og fremst prøver på, er å gjøre folk trygge på seg selv og sin egen identitet , med eller uten hodeplagg, sier Christensen.
DA170314 David har derimot levd i 30 år med en identitet som viser seg ikke å stemme, og plutselig må han begynne helt på nytt når det gjelder å finne ut av hvem han er.
BT170314 Malaysia har bekreftet Kims identitet , men Nord-Korea har på sin side ikke villet slå fast at det dreier seg om diktatorens halvbror.
BT170314 Spesielt de som var knyttet til globalisering og individualisering, og som « utfordrar tradisjonelle førestillingar om norsk felleskultur og nasjonal identitet ».
BT170314 Der begreper som « etnisk norsk », identitet og tilhørighet utgjør et veritabelt minefelt.
AP170314 Han mener diskusjonen om innvandring og identitet har mistet mange nyanser gjennom valgkampen.
AP170314 Det diplomatiske rabalderet kommer i kjølvannet av en valgkamp der spørsmål rundt islam og nederlandsk identitet har vært heftig debattert.
AA170314 Malaysia har bekreftet Kims identitet , men Nord-Korea har på sin side ikke villet slå fast at det dreier seg om diktatorens halvbror.
VG170313 Omsorgspolitikk, økonomi og immigrasjon og identitet var de tre hovedstolpene i debatten på TV-kanalen RTL.
VG170313 « Etter denne gjennomgangen må det konkluderes med at det er påvist klar sannsynlighetsovervekt for at Mahad har forklart seg uriktig om sin identitet og nasjonalitet. » skriver tingrettsdommer Geir Eivind Grindhaug i dommen.
VG170313 Etter at saken har blitt behandlet i domstolen sitter retten igjen med til dels betydelig skepsis til den historien Mahamud har fortalt om sin bakgrunn, reise til Norge og identitet som ligger til grunn for at han fikk oppholdstillatelse og senere statsborgerskap.
SA170313 " Etter denne gjennomgangen må det konkluderes med at det er påvist klar sannsynlighetsovervekt for at Mahad har forklart seg uriktig om sin identitet og nasjonalitet ", heter det i dommen.
FV170313 " Etter denne gjennomgangen må det konkluderes med at det er påvist klar sannsynlighetsovervekt for at Mahad har forklart seg uriktig om sin identitet og nasjonalitet ", heter det i dommen.
DB170313 « Etter denne gjennomgangen er retten ved en samlet vurdering av bevisbildet i saken kommet til at det er sannsynlig at Mahamud har forklart seg uriktig om sin bakgrunn og identitet .
DB170313 « Etter denne gjennomgangen er retten ved en samlet vurdering av bevisbildet i saken kommet til at det er sannsynlig at Mahamud har forklart seg uriktig om sin bakgrunn og identitet .
DB170313 « Etter denne gjennomgangen er retten ved en samlet vurdering av bevisbildet i saken kommet til at det er sannsynlig at Mahamud har forklart seg uriktig om sin bakgrunn og identitet .
DB170313 Som skuespiller er hun vant til å projisere seg selv inni andres liv, men spørsmål om identitet farget også livet til den 48 år gamle skuespilleren.
DA170313 Sosial identitet og tilhørighet, struktur i hverdagen og følelsen av å være en fullverdig samfunnsborger vil - for de fleste - ha arbeid som en forutsetning.
DA170313 « Etter denne gjennomgangen må det konkluderes med at det er påvist klar sannsynlighetsovervekt for at Mahad har forklart seg uriktig om sin identitet og nasjonalitet », heter det i dommen.
BT170313 « Etter denne gjennomgangen må det konkluderes med at det er påvist klar sannsynlighetsovervekt for at Mahad har forklart seg uriktig om sin identitet og nasjonalitet », heter det i dommen.
BT170313 Kjønn blir nå framstilt som en identitet , en indre essens, som ikke er knyttet til kroppen vår.
BT170313 Kjønn blir nå framstilt som en identitet , en indre essens, som ikke er knyttet til kroppen vår.
AP170313 " Etter denne gjennomgangen må det konkluderes med at det er påvist klar sannsynlighetsovervekt for at Mahad har forklart seg uriktig om sin identitet og nasjonalitet ", heter det i dommen.
AA170313 " Etter denne gjennomgangen må det konkluderes med at det er påvist klar sannsynlighetsovervekt for at Mahad har forklart seg uriktig om sin identitet og nasjonalitet ", heter det i dommen.
AA170313 " Etter denne gjennomgangen må det konkluderes med at det er påvist klar sannsynlighetsovervekt for at Mahad har forklart seg uriktig om sin identitet og nasjonalitet ", heter det i dommen.
DB170312 * Røpet i 1982 selv sin identitet ved å la seg intervjue og fotografere av en libanesisk journalist ¶
DA170312 Det har stor verdi for Stavanger sentrums identitet og kan bare applauderes, konkluderer byantikvar Hanne Windsholt ¶
DB170311 Ola Rapace spiller tidligere kriminell, nå tyster med hemmelig identitet , i denne nye svenske thrillerserien fra CMore, som hadde premiere sist torsdag.
DB170310 Som hovedregel må søkeren ha medvirket til å avklare sin identitet under perioden som asylsøker. c ) Søkeren har bidratt til å muliggjøre retur, herunder bidratt til å skaffe seg hjemlandets reisedokukment. » - Både Norge og personen kan ha et problem ¶
DB170310 I det andre tilfellet kan ikke retur finne sted fordi utlendingens identitet er uavklart.
DB170310 Hvis norske myndigheter har lite dokumentasjon på en utlendings identitet , vil de forsøke å opprette en dialog med den andre staten og få en aksept for at retur kan gjennomføres.
DB170310 b ) Det er ikke tvil om søkerens identitet .
DA170310 - Jeg har lest meg opp på saken, og forstår nå at kjønn handler om identitet heller enn ytre kjønnsorganer, sier daglig leder Ole Magnus Kikut.
BT170310 Det går på bekostning av kvalitet og identitet .
AP170310 Ofrenes identitet er ikke kjent.
AP170310 « Jeg har lest meg opp på saken å forstår nå at kjønn handler om identitet heller enn ytre kjønnsorganer, » konkluderer Kikut.
AA170310 Ofrenes identitet er ikke kjent.
AA170310 | Malaysia bekrefter Kim Jong-nams identitet
AA170310 Ofrenes identitet er ikke kjent.
VG170309 For å få tilgang til tjenestene i det mørke nettet må du ha en egen programvare som skjuler din identitet , og som krypterer innholdet.
VG170309 I tillegg til den medisinske forskjellen på å donere egg og sæd, er Høie opptatt av barna som blir til etter eggdonasjon og deres identitet .
DB170309 Det mørke nettet, eller « Dark Web », er populære navn på en tjeneste som via kryptering gjør at brukerne i stor grad kan skjule sin identitet for myndighetene, og fra alle andre som måtte ha interesse av å spore nettbrukere.
DB170309 Det mørke nettet, eller « Dark Web », er populære navn på en tjeneste som via kryptering gjør at brukerne i stor grad kan skjule sin identitet for myndighetene, og fra alle andre som måtte ha interesse av å spore nettbrukere.
DB170309 Skolen er en mulighetsarena for å meisle videre på et godt samfunn, der norsk identitet sammen skapes gjennom tydelig forankring i historien, og et like tydelig framtidsrettet fokus.
DA170309 - Jeg skrev artikler der jeg påpekte hvordan Hafez Assad, faren til Bashar, greide å skape en syrisk identitet på toppen av de etniske og religiøse skillene.
DA170309 « Sameblod » skildrer inngående hvordan sørsamer på nedverdigende vis ble tvunget til å kle av seg under undersøkelsene og hvordan familier ble fratatt navn og identitet .
DA170309 Et internasjonalt publikum har uttrykt forbauselse over at assimilasjonspolitikken som fratok samene historie, tradisjoner og identitet kunne utspille seg i Norge og Sverige.
DA170309 Elle Márjá vokser opp som reindriftssame på 1930-tallet, men flykter til Stockholm og fornekter sin sørsamiske identitet for å slippe å bli en skamplett.
DA170309 Da vi først møter hovedpersonen er hun en grinete pensjonist, som foretrekker å kalle seg Christina ( spilt av Maj-Doris Rimpi ) og tviholder på sin erkesvenske identitet .
BT170309 - Dersom kommune, private aktører og staten går sammen, er dette ikke bare gjennomførbart, men vil også kunne skape ny attraksjon og identitet i byen, sier hun.
AP170309 En kriminell svenske har tystet på sine tidligere forbryterkompiser, og etablerer seg med ny identitet og lav profil i skyggen av noen palmer og en strandbar i Thailand.
AA170309 For å få tilgang til tjenestene i det mørke nettet må du ha en egen programvare som skjuler din identitet , og som krypterer innholdet.
VG170308 Mannen på videoen holder opp sitt nordkoreanske pass for å bevise sin identitet .
VG170308 - Av de enslige mindreårige som søkte asyl i 2015/2016 er det relativt mange som ikke har et beskyttelsesbehov eller som ikke har avklart identitet .
DB170308 Mahad Abib Mahamud ( 30 ) mistet i fjor det norske statsborgerskapet sitt, fordi norske myndigheter mener han har oppgitt uriktige opplysninger om identitet og nasjonalitet.
DB170308 Foto : Jamieson Pothecary ¶ IDENTITET : Subaru kaller sine kjenningselementer « hawk-eye headlights » ( haukøye-lykter ) og « hexagonal grille » ( sekskantet grill ).
AA170308 Mannen på videoen holder opp sitt nordkoreanske pass for å bevise sin identitet .
SA170307 Forfatterne viker ikke unna eksistensielle temaer som identitet , tvangstanker og sorg ", heter det i en pressemelding der vinnerne blir presentert.
DB170307 Nå står kampen om markedsandeler, samtidig som hvert mediehus tydeligere må finne en identitet og « tone of voice ».
DB170307 Nå står kampen om markedsandeler, samtidig som hvert mediehus tydeligere må finne en identitet og « tone of voice ».
DB170307 Selv om mye av trafikken og aktiviteten på det mørke nettet er langt fra kriminell, er det utvilsomt et betydelig problem at kriminelle bruker tjenestene for å skjule sin identitet .
DB170307 Det mørke nettet, eller « Dark Web », er populære navn på en tjeneste som via kryptering gjør at brukerne i stor grad kan skjule sin identitet for myndighetene, og fra alle andre som måtte ha interesse av å spore nettbrukere.
DB170307 - Det er så mange fordommer og så mye skam og uvitenhet knytta til seksualitet og identitet .
DA170307 - Økt kontakt mellom kroppslige reaksjoner, følelser og tanker er med andre ord avgjørende for å fremme identitet , selvstendighet og god helse hos barn og unge, sier Montarou.
AA170307 Forfatterne viker ikke unna eksistensielle temaer som identitet , tvangstanker og sorg ", heter det i en pressemelding der vinnerne blir presentert.
AA170307 - Lokalavisene er viktige kilder til pålitelig informasjon, samtidig som de er viktige for lokal identitet .
VG170306 Nettstedet knyttes til det såkalte alt-right-bevegelsen ( « alternativhøyre » ), en løst definert gruppe som legger vekt på ting som « hvit identitet » og motstand mot innvandring, multikulturalisme og « politisk korrekthet ».
VG170306 * Nettstedet knyttes til det såkalte alt-right-bevegelsen ( « alternativhøyre » ), en løst definert gruppe som legger vekt på ting som « hvit identitet » og motstand mot innvandring, multikulturalisme og « politisk korrekthet ».
SA170306 De er symboler på tilhørighet, en del av vår identitet , særlig under høytider og merkedager.
DB170306 Fotball, makt og identitet ».
DB170306 I desember etterlyste han en omlegging av landslagsstilen : - Norge må ha sin egen identitet .
DB170306 Selv om dette er dokumenter som ikke er utstedt etter norske standarder, er det ikke ensbetydende med at Mahad har oppgitt uriktig identitet .
DB170306 Mahad Abib Mahamud ( 30 ) mistet i fjor det norske statsborgerskapet sitt, fordi norske myndigheter mener han har oppgitt uriktige opplysninger om identitet og nasjonalitet.
DB170306 For å kunne bevise somalisk identitet , vil det ofte være i form av utstedt pass.
DB170306 Det kan være noe man kan bruke for å bekrefte identitet , dersom man skulle fått utstedt nytt pass i dag, for eksempel.
DB170306 Det er en fornærmelse at mitt tidligere hjemland ikke blir trodd, samtidig som regjeringen kan akseptere en returavtale med de samme menneskene som har bekreftet min identitet .
DB170306 Mahad Abib Mahamud ( 30 ) mistet i fjor det norske statsborgerskapet sitt, fordi norske myndigheter mener han har oppgitt uriktige opplysninger om identitet og nasjonalitet.
DB170306 Mahad Abib Mahamud ( 30 ) mistet i fjor det norske statsborgerskapet sitt, fordi norske myndigheter mener han har oppgitt uriktige opplysninger om identitet og nasjonalitet.
DB170306 Mahad Abib Mahamud ( 30 ) mistet i fjor det norske statsborgerskapet sitt, fordi norske myndigheter mener han har oppgitt uriktige opplysninger om identitet og nasjonalitet.
DB170306 I 2012 innledet de etterforskning mot en personer de mente hadde fått oppholdstillatelse i Norge under falsk identitet .
DB170306 Mahad Abib Mahamud ( 30 ) mistet i fjor det norske statsborgerskapet sitt, fordi norske myndigheter mener han har oppgitt uriktige opplysninger om identitet og nasjonalitet.
DB170306 Mahad Abib Mahamud ( 30 ) mistet i fjor det norske statsborgerskapet sitt, fordi norske myndigheter mener han har oppgitt uriktige opplysninger om identitet og nasjonalitet.
DB170306 Mahad Abib Mahamud ( 30 ) mistet i fjor det norske statsborgerskapet sitt, fordi norske myndigheter mener han har oppgitt uriktige opplysninger om identitet og nasjonalitet.
DB170306 Mahad Abib Mahamud ( 30 ) mistet i fjor det norske statsborgerskapet sitt, fordi norske myndigheter mener han har oppgitt uriktige opplysninger om identitet og nasjonalitet.
DB170306 Mahad Abib Mahamud ( 30 ) mistet i fjor det norske statsborgerskapet sitt, fordi norske myndigheter mener han har oppgitt uriktige opplysninger om identitet og nasjonalitet.
DB170306 Mahad Abib Mahamud ( 30 ) mistet i fjor det norske statsborgerskapet sitt, fordi norske myndigheter mener han har oppgitt uriktige opplysninger om identitet og nasjonalitet.
VG170305 De protesterer dessuten mot ordningen med ID-begrenset tillatelse, som gir opphold som må fornyes hvert år frem til det skaffes dokumentasjon på identitet .
DB170305 Vi fokuserer på spillerne i akademiet ; vi skal bygge en sterk identitet med spillere fra Lombardia-regionen.
DB170305 På tross av at jentas identitet ikke offisielt er bekreftet ennå, er politiet overbevist om at de har klart å finne ut hvem hun er, og møtte torsdag jentas familie.
DB170304 Banksys identitet har alltid vært et mysterium, men hans verk har blitt solgt for opp til 1,8 millioner dollar på auksjoner.
DA170303 Nasjonal kultur er avgjørende for å skape fellesskap og norsk identitet , mener han.
DA170303 Det er den enste måten man kan skape fellesskapog nasjonal identitet på, mener Frp-politikeren.
DA170303 - Etter kronikken « Drøm fra Disneyland » fikk jeg høre at denne typen retorikk kunne bidra til terror og massedrap, nå kommer de to fra eliten og snakker om nasjonal identitet og kultur, som om det er noe nytt.
AA170303 De beskylder myndighetene for rettighetsbrudd og for å overkjøre deres unike kulturelle identitet . ( ©NTB ) ¶
SA170302 | Forbrytelser mot menneskeheten og folkemord har ingen foreldelsesfrister, det har heller ikke løgn om identitet
DB170302 Det gjenstår for merket å skape en gjenkjennbar identitet .
DA170302 Sonia Braga er lysende i brasiliansk drama om tilhørighet og identitet .
DA170302 Statsminister Angela Merkel og hennes regjering vil åpne for raskere utsendelse av avviste asylsøkere gjennom å gjennomsøke asylsøkernes mobiltelefoner og andre digitale enheter for å kunne fastslå identitet og opprinnelsesland når søkerne sier de har mistet identitetspapirene sine.
DA170302 Fra før kan politiet undersøke disse eiendelene for å kartlegge utlendingers identitet .
BT170302 Statsminister Angela Merkel og hennes regjering vil åpne for raskere utsendelse av avviste asylsøkere gjennom å gjennomsøke asylsøkernes mobiltelefoner og andre digitale enheter for å kunne fastslå identitet og opprinnelsesland når søkerne sier de har mistet identitetspapirene sine. ( ©NTB ) ¶
BT170302 Fra før kan politiet undersøke disse eiendelene for å kartlegge utlendingers identitet .
AP170302 Statsminister Angela Merkel og hennes regjering vil åpne for raskere utsendelse av avviste asylsøkere gjennom å gjennomsøke asylsøkernes mobiltelefoner og andre digitale enheter for å kunne fastslå identitet og opprinnelsesland når søkerne sier de har mistet identitetspapirene sine.
AP170302 Fra før kan politiet undersøke disse eiendelene for å kartlegge utlendingers identitet .
AA170302 Statsminister Angela Merkel og hennes regjering vil åpne for raskere utsendelse av avviste asylsøkere gjennom å gjennomsøke asylsøkernes mobiltelefoner og andre digitale enheter for å kunne fastslå identitet og opprinnelsesland når søkerne sier de har mistet identitetspapirene sine. ( ©NTB ) ¶
AA170302 Fra før kan politiet undersøke disse eiendelene for å kartlegge utlendingers identitet .
AA170302 Det er Oslo universitetssykehus som utreder og behandler transpersoner med medisinsk behov for å modifisere kroppen sånn at den stemmer overens med deres identitet .
VG170301 Men det er ikke flertallets språk og flertallets identitet i Finland.
VG170301 Det er deres språk og deres identitet .
VG170301 De føler at jeg gir blaffen i deres identitet .
SA170301 Rogalendingen kan se seg i speilet om morgenen og konstatere at det er en ny gnist i blikket, og en fornyet identitet .
SA170301 Rogalands nye identitet ble kronet med tildelingen av det som blir et av verdens største fond innen fornybar energi og teknologier : Fornybarfondet.
SA170301 KRONIKK : En underkjent identitet for rogalendingen er at Rogaland med Agder er en av de viktigste fornybar-energi-regionene.
SA170301 november ble Rogalands nye identitet kronet med tildelingen av det som blir et av verdens største fond innen fornybar energi og teknologier : Fornybarfondet.
DA170301 - Jeg ønsker ikke en streng assimilering som betyr at du legger vekk egen identitet , men en klar tanke om at et land også skal ha en felles kultur som ikke bare består av minste felles multiplum.
VG170228 Mange av sakene hvor folk har mistet statsborgerskapet handler dessuten om proforma ekteskap i tillegg til dem som har oppgitt uriktige opplysninger om identitet .
VG170228 Folk som mister passet kan søke på nytt basert på riktige opplysninger om identitet .
VG170228 « Det kan eksempelvis være berettiget å identifisere ved overhengende fare for overgrep mot forsvarsløse personer, ved alvorlige og gjentatte kriminelle handlinger, når omtaltes identitet eller samfunnsrolle har klar relevans for de forhold som omtales, eller der identifisering hindrer at uskyldige blir utsatt for uberettiget mistanke. » heter det i reglementet.
VG170228 De får opphold i Norge, men tillatelsen må fornyes hvert år til de skaffer dokumentasjon på sin identitet , noe som er vanskelig for mange.
DA170228 Carney skiftet identitet og levde i skjul i Øst-Berlin helt til etter murens fall.
AP170228 Hele den offentlige debatten om innvandring og identitet har endret seg radikalt.
AP170228 Debatt rundt islam og identitet preger valgkampinnspurten i Nederland.
AP170228 - Vi ser at partier på ytre høyre i Europa gjør det best når det er kultur og identitet som dominerer den politiske agendaen istedenfor økonomi.
AP170228 - Generelt virker det som om støtten til høyrepopulistiske partier henger tettest sammen med personlige verdier og oppfatninger av identitet og kultur.
VG170227 Vanligvis er det minoriteter som er opptatt av etnisk identitet .
VG170227 Asle Toje har skapt debatt med sine merknader i Brochmann II-rapporten om demografiske endringer i Norge og hva det vil bety for norsk identitet og kultur.
SA170227 To PwC-partnere er de eneste som kjenner vinnernes identitet før de ropes opp på scenen, skriver firmaet på sine hjemmesider.
DN170227 To PwC-partnere er de eneste som kjenner vinnernes identitet før de ropes opp på scenen, skriver firmaet på sine hjemmesider.
AP170227 « Utlendingssystemet er tillitsbasert, og UDI er i sin saksbehandling helt avhengig av at søkeren gir riktige opplysninger om sin identitet . (...
AP170227 « Foreldrene er derfor ikke utvist, og kan søke om opphold på nytt grunnlag med riktig identitet for seg og barna.
AP170227 UDI skriver i begrunnelsen for sine vedtak at falsk forklaring om identitet er et økende problem for norske myndigheter, og at allmennpreventive hensyn gjør det viktig å tilbakekalle statsborgerskap i slike saker.
AP170227 De alvorligste sakene gjelder feil identitet ved søknad om asyl, mens mange saker gjelder opplysninger om hvor man kommer fra.
AA170227 To PwC-partnere er de eneste som kjenner vinnernes identitet før de ropes opp på scenen, skriver firmaet på sine hjemmesider.
AA170227 Tilhørighet og identitet er en viktig del av det vi gjør, sier teatersjef Nora Evensen.
DA170226 Den nye bestemmelsen, som et flertall på Stortinget har etterlyst, gjelder mindreårige asylsøkere som ikke kan dokumentere sin identitet .
AP170226 Han var også kjent for å hyppig bytte identitet .
AA170226 Han var også kjent for å hyppig bytte identitet .
VG170225 Bilførerens motiv eller identitet er ikke kjent.
FV170225 Bilførerens motiv eller identitet er ikke kjent.
DA170225 Tekstmessig leverer han, og vender kappen elegant med vinden et keitete dansetrinn bak Christensen ( kan Hodne forresten ha hentet dansen fra « Twin Peaks » mon tro, fra kortvokste Man From Another Places stadig repeterende dans, det udefinerbare sporet i jakten på erkjennelsen og identitet ?
BT170225 Uansett om man liker alle, noen eller ingen ; disse bergensmarkørene skaper grunnlag for en identitet og et fellesskap.
AP170225 Bilførerens motiv eller identitet er ikke kjent.
AA170225 Bilførerens motiv eller identitet er ikke kjent.
VG170224 UNE mener Mahamud har løyet om sin identitet om at han er fra Somalia, og at han derimot er fra Djibouti.
DB170224 Som professor Monica Schmid forklarte i Dagbladet i går, er det derfor problematisk å bruke språk og dialekt for å avgjøre nasjonalitet og regional identitet .
DB170224 Det som ikke virker, er det Akerhaug og Toje tar til orde for, nemlig å konstruere en eksklusiv norsk identitet , samt å lage en velferdsstat som skiller mellom verdig og uverdig trengende og som har andre regler for innvandrere enn nordmenn, slik Frp går langt i retning av å flørte med.
VG170223 « Foreldrene kom til Norge som voksne, og var dermed i en alder da det må kunne legges til grunn at de hadde et bevisst forhold til hva som var deres rette identitet », heter det i vedtaket.
VG170223 UNE mener Mahamud har løyet om sin identitet om at han er fra Somalia, men at han heller er fra Djibouti, og har derfor inndratt hans norske statsborgerskap.
VG170223 UNE mener Mahamud har løyet om sin identitet om at han er fra Somalia, men at han heller er fra Djibouti, og har derfor inndratt hans norske statsborgerskap.
VG170223 Advokat Erik Bratterud har tidligere argumentert i retten at dokumentene som kommer fra somaliske myndigheter og skal bekrefte Mahads identitet fremstår som falske.
SA170223 Færre asylsøkere til Norge gjør at UDI nå bruker ekstra ressurser på å dykke ned i saker der man mistenker at asylsøkere har brukt falsk identitet eller oppgitt feil statsborgerskap.
SA170223 De alvorligste sakene gjelder feil identitet ved søknad om asyl, mens mange saker gjelder opplysninger om hvor man kommer fra.
SA170223 - I noen saker der statsborgerskap kalles tilbake, kan det etter en helhetsvurdering, og dersom personen ikke utvises, bli gitt en ny oppholdstillatelse på grunnlag av ny, korrekt identitet .
DB170223 UNE mener at språkanalysen « bekrefter statens vurdering av at saksøker har gitt uriktige opplysninger om sin identitet til norske myndigheter ».
AP170223 De alvorligste sakene gjelder feil identitet ved søknad om asyl, mens mange saker gjelder opplysninger om hvor man kommer fra.
AP170223 Det har kommet mange og skarpe reaksjoner på at Utlendingsdirektoratet ( UDI ) vil kaste ut en hel familie på tolv personer fordi de mener et ektepar løy om sin identitet da de kom til Norge i 1990.
AP170223 De alvorligste sakene gjelder feil identitet ved søknad om asyl, mens mange saker gjelder opplysninger om hvor man kommer fra.
AP170223 - Avklaring av identitet er helt avgjørende for å sikre at vi gir beskyttelse til dem som trenger det og har rett til det.
AP170223 Det har kommet mange og skarpe reaksjoner på at Utlendingsdirektoratet ( UDI ) vil kaste ut en hel familie på tolv personer fordi de mener et ektepar løy om sin identitet da de kom til Norge i 1990.
AP170223 De alvorligste sakene gjelder feil identitet ved søknad om asyl, mens mange saker gjelder opplysninger om hvor man kommer fra.
AP170223 - Avklaring av identitet er helt avgjørende for å sikre at vi gir beskyttelse til dem som trenger det og har rett til det.
AA170223 Utlendingsdirektoratet vil kaste ut en hel familie på tolv personer fordi de mener et ektepar løy om sin identitet da de kom til Norge i 1990.
AA170223 UDI mener Mahamud løy om sin somaliske identitet , og at han isteden er fra Djibouti.
VG170222 Fordi jeg kjenner deres identitet har jeg intervjuet samtlige av dem.
VG170222 UNE mener Mahamud har løyet om sin identitet om at han er fra Somalia, men at han heller er fra Djibouti, og har derfor inndratt hans norske statsborgerskap.
VG170222 - Dette fremstår som et falskt dokument, sier Bratterud i retten under gjennomgangen av dokumenter fra somaliske myndigheter som skal bekrefte Mahads identitet .
DB170222 Fotball, makt og identitet », og beskriver League One-laget som « det for tiden kanskje mest beryktede i England ».
DB170222 - Sterk identitet
DB170222 - De har en sterk identitet som Øst-London-klubb, sier Hjelseth til Dagbladet.
DB170222 - Politiet jobber med å få bekreftet identitet på vedkommende.
DB170222 Når barn leker, får de ofte en annen identitet enn sin egen.
DA170222 - At en så stor andel av arbeidsstokken ( 90 prosent ) nå er ansatt i Forsvaret er et tungtveiende moment for at virksomheten har beholdt sin identitet , slår tingretten fast.
AP170222 ) og nasjonal identitet , skriver departementet.
AP170222 Færre asylsøkere til Norge gjør at UDI nå bruker ekstra ressurser på å dykke ned i saker der man mistenker at asylsøkere har brukt falsk identitet eller oppgitt feil statsborgerskap.
AP170222 De alvorligste sakene gjelder feil identitet ved søknad om asyl, mens mange saker gjelder opplysninger om hvor man kommer fra.
AP170222 - I noen saker der statsborgerskap kalles tilbake, kan det etter en helhetsvurdering, og dersom personen ikke utvises, bli gitt en ny oppholdstillatelse på grunnlag av ny, korrekt identitet .
AA170222 De nye tiltakene betyr blant annet at utlendingsmyndighetene får lov til å gjennomsøke asylsøkernes mobiltelefoner og andre digitale enheter for å kunne fastslå identitet og opprinnelsesland når søkerne sier de har mistet identitetspapirene sine.
AA170222 27-åringen ble pågrepet på et flyktningmottak vest i Østerrike i juni i fjor etter at en medborger varslet politiet om hans identitet .
VG170221 UNE mener Mahamud løy om sin identitet og nasjonalitet da han kom til Norge, og har derfor inndratt hans norske statsborgerskap.
VG170221 Det skal også legge fram et brev fra Somalias parlamentpresident Mohammad Osman Jawari som han hevder bekrefter hans identitet .
DB170221 OSLO TINGRETT ( Dagbladet ) : - Den grunnleggende problemstillingen er om Mahad har gitt uoppriktige opplyninger om identitet .
DB170221 Spiseforstyrrelsen blir til slutt kjernen i egen identitet , og vanskelig å kjempe seg fri fra.
DA170221 Murakami tilpasset seg i større grad til merkets visuelle identitet , og gjorde bare mindre inngrep.
AA170221 UNE mener Mahamud løy om sin identitet og nasjonalitet da han kom til Norge som 14-åring.
VG170220 Cappelen har i retten forklart at det var han som sto bak signeringen med dette navnet, siden Jensen ønsket en kvittering for arbeidet og at det var viktig at rørleggerens identitet ikke ble kjent.
SA170220 Bakgrunnen er å finne i de historiske forhold som frigjøringen av Eritrea fra Etiopia og påfølgende krigføring, skapte med de vanskelighetene det medfører når det gjelder tilstrekkelig dokumentasjon av identitet .
BT170220 Visst vekker det triste følelser å miste kulturlandskap og identitet .
BT170219 Men det er de egenkomponerte konseptene som gi Humorfest identitet .
AP170219 - Det er funnet en død kvinne, men vi har ennå ikke fastslått noen sikker identitet .
AP170219 | Aftenposten mener : Flyktningers identitet er Norges problem ¶
AA170219 Malaysia ønsker imidlertid først å få tilgang til DNA fra slektninger av den døde, slik at de med sikkerhet kan fastslå hans identitet .
VG170218 - Vi tar tilbake vår opprinnelige identitet , skrev han på Twitter tidligere i uken.
DB170218 Han har gjort en fin, egen versjon basert på eget liv - om savn og identitet og det å høre til to steder.
AP170218 Cullbergbaletten og dansen har forandret seg dramatisk siden da, og kompaniet har slitt med å finne en ny identitet etter at de sluttet å danse Cullbergs og Eks balletter.
VG170217 Dette er et angrep på vår identitet og kultur, skriver Twitter-brukeren Zahraa Saifullah.
DB170217 « Er du positiv eller negativ til å benytte biometri som for eksempel fingeravtrykk for å bekrefte din identitet . » 77 prosent svarte « positiv ».
DB170217 Norsis sin siste spørreundersøkelse om ID-tyverier viser at de fleste nordmenn er villige til å bruke tid på å beskytte sin egen identitet .
DB170217 Heie i Norsis på IDentitet 2017-konferansen denne uka.
DB170217 for å sikre din egen identitet . » 87 prosent svarte « ja ».
DA170217 Den nye bestemmelsen, som et flertall på Stortinget har etterlyst, gjelder mindreårige asylsøkere som ikke kan dokumentere sin identitet .
AP170217 De inneholdt nemlig kodeord for hemmelige etterretningsoperasjoner, identiteten til agenter som opererte med hemmelig identitet , informasjon om krigsstrategier og notater fra diskusjoner i det amerikanske sikkerhetsrådet, har tjenestemenn i Justisdepartementet opplyst til Washington Post.
AP170217 Prosjektet må ha stor kulturell, industrihistorisk og/eller samfunnsmessig betydning, og assosieres med kulturell identitet og ideen om det ikoniske norske.
AA170217 Dette er et angrep på vår identitet og kultur, skriver Twitter-brukeren Zahraa Saifullah.
VG170216 - Norge forstår sin feil, anerkjenner sin urbefolkning og legger til rette for gjenbygging av samisk identitet .
DB170216 Å gi det en identitet og personlighet.
DB170216 I likhet med tittelen, som er lånt fra Arbeiderpartiets tidligere ledestjerne, Thorbjørn Jagland, sin berømte 90-tallsvisjon, er også verket en politisk satire, hvor filmskaperen deler sine mange skråblikk på nordmenns identitet , kultur og integreringen av innvandrere og flyktninger.
VG170215 Gikk noen år på skole i Sveits under falsk identitet .
VG170215 Myndighetene mente at Arons opplysninger om sin egen identitet ikke var tilstrekkelig sannsynliggjort, men stolte likevel på at han var fra Eritrea.
FV170215 Foreløpig er ikke mannens identitet fastslått.
DB170215 Vedkommende er sendt til obduksjon og vi regner med å ha identitet i løpet av kort tid, sa politistasjonssjef Jan Sverre Krogstad på en pressekonferanse like etter klokka 12 i dag.
DB170215 Vedkommende er sendt til obduksjon og vi regner med å ha identitet i løpet av kort tid, sa politistasjonssjef Jan Sverre Krogstad på en pressekonferanse like etter klokka 12 i dag.
DB170215 Når transaktivister i fullt alvor mener at alle verdens kvinner og menn nå skal ta utgangspunkt i transaktivistenes teorier, begreper og ikke minst følelser og identitet , blir det i overkant mye, selv for en lesbisk tomboy som meg.
DB170215 For eritreiske dokumenter er i liten grad egnet til å dokumentere en persons identitet .
DB170215 Asylsøkere er selv ansvarlig for å sannsynliggjøre sin identitet og forklaring, og UNE vurderer alle opplysninger og dokumenter i saken.
DA170215 vil nå klare svar på spørsmål om « hvordan vi skal forvalte turismen » « hvordan vi skal styre turismen » og « hvilke effekt vil turismen ha på lokalsamfunnet, naturressursene og infrastrukturen », bli helt sentrale i tiden framover, om vi skal klare å verne om våre unike skatter og bevare deres identitet - uten at det går på bekostning av lokalbefolkningens trivsel og sårbar natur.
BT170215 - Festspillene 2017 har identitet som overgripende tema.
BT170215 - Det handler om identitet , som på alle måter er et aktuelt tema, men historiefortellingen vår er blottet for en religiøs eller politisk kontekst.
AP170215 Kriminalvakten i Oslo-politiet forteller ved 15-tiden at man arbeider på å fastslå den dødes identitet og deretter varsling av pårørende.
AP170215 Foreløpig er ikke mannens identitet fastslått.
AP170215 Kriminalvakten i Oslo-politiet forteller ved 15-tiden at man arbeider på å fastslå den dødes identitet og deretter varsling av pårørende.
AA170215 Senere oppdaget hun at myndighetene hadde erklært hennes opprinnelige identitet som død.
AA170215 Drapsmennenes identitet og motiv er ikke kjent. ( ©NTB ) ¶
AA170215 Over 150.000 personer har altså opplevd at noen har benyttet deres identitet for å begå straffbare handlinger.
AA170215 - Når befolkningen ønsker å sikre sin identitet ved bruk av biometri, er det viktig at både det offentlige og næringslivet tar dette signalet på alvor.
AA170215 77 prosent er også positive til at man benytter biometri, som for eksempel fingeravtrykk, for å bekrefte ens identitet .
VG170214 - Vi tar tilbake vår opprinnelige identitet , skriver bladets nye innholdssjef, Cooper Hefner på Twitter.
VG170214 Nyhetsbyrået har lykkes i å få bekreftet fra politiet at en uidentifisert mann døde på vei fra flyplassen til sykehuset i samme tidsrom, men politiet har ikke bekreftet noen identitet .
VG170214 FALSK IDENTITET : Kim Jong-nam har tidligere blitt arrestert for å ha reist med falske ID-papirer.
VG170214 * 1 Eller med ID-begrensning, altså at de får opphold, men tillatelsen må fornyes hvert år til de skaffer dokumentasjon på sin identitet .
DB170214 I dag tar vi tilbake vår identitet og finner ut på ny hvem vi er, la han senere til.
DB170214 - Jeg har aldri vært interessert i Norge, men heller av hva som skaper en kulturell identitet .
BT170214 Audrey Hepburn og Gregory Peck har noen vidunderlige timer sammen i Roma, men problemet er : Hepburn spiller en ekte prinsesse som utgir seg for å være en vanlig jente, mens Peck spiller en journalist som utgir seg for å være en som ikke kjenner hennes egentlige identitet .
BT170214 Trøen mener surrogati rokker ved barns rett til en klar biologisk og genetisk identitet .
AP170214 Høyres Tone Wilhelmsen Trøen mener surrogati rokker ved barns rett til en biologisk og genetisk identitet , og at man vet lite om hva barn, foreldre og hun som bar frem barnet vil føle av uklarhet og rolleforståelse senere i livet.
AP170214 Høyres Tone Wilhelmsen Trøen mener surrogati rokker ved barns rett til en biologisk og genetisk identitet , og at man vet lite om hva barn, foreldre og hun som bar frem barnet vil føle av uklarhet og rolleforståelse senere i livet.
VG170213 Samlet kan informasjonen potensielt brukes til å utnytte personens identitet til å begå kriminelle handlinger, eller benytte informasjonen til sosial manipulering for å få tilgang til informasjon eller systemer, sier hun.
VG170213 Slik lagmannsretten ser det, er den generelle tvilen som knytter seg til ankemotpartenes identitet ikke en slik kvalifisert situasjon, skriver retten.
VG170213 At man ikke er ett hundre prosent sikker på vedkommendes identitet , er ikke tilstrekkelig for å nekte papirer, mener retten.
SA170213 Staten mente at myndighetene etter norsk lov kunne nekte å utstede ID-dokumenter dersom det er tvil om søkernes identitet .
SA170213 At man ikke er ett hundre prosent sikker på vedkommendes identitet , er ikke tilstrekkelig for å nekte papirer, mener retten.
DB170213 Det handler om identitet og økonomisk trygghet.
DA170213 Når danserne kaster klærne til hverandre - selvsagt mens de løper i sirkler - kan det oppleves som de gir og tar identitet til og fra hverandre, som en del av det å være i en gruppe.
DA170213 Men Carte Blanche legger også denne gangen ved et program ( nærmest et tidsskrift ) hvor ulike perspektiver på blant annet identitet , flukt, frihet og engasjement kan bidra til å kaste helt andre lys over forestillingen.
BT170213 Blant annet skal det bli vanskeligere å skjule seg bak en falsk identitet .
BT170213 Universitetet er en glimrende utdannings- og forskningsinstitusjon, og Trondheim har sin egen sterke kulturelle identitet og aktivitet.
AP170213 Trøen mener surrogati rokker ved barns rett til en klar biologisk og genetisk identitet .
AP170213 Trøen mener surrogati rokker ved barns rett til en klar biologisk og genetisk identitet .
AA170213 Staten mente at myndighetene etter norsk lov kunne nekte å utstede ID-dokumenter dersom det er tvil om søkernes identitet .
AA170213 At man ikke er ett hundre prosent sikker på vedkommendes identitet , er ikke tilstrekkelig for å nekte papirer, mener retten.
AA170213 Blant annet skal det bli vanskeligere å skjule seg bak en falsk identitet .
AA170213 Vi jobber for at de av oss som er transpersoner skal få anerkjennelse for sitt kjønn, at de skal kunne reise trygt med identifikasjonspapirer som passer deres identitet og uttrykk, og for at barn og unge som ikke føler seg hjemme i det kjønnet de ble registrert som ved fødsel skal bli møtt på en god måte i skolen.
AA170213 Vi i Fri diskuterer gjerne kjønn og identitet , men da under forutsetning av at debatten blir holdt på et mer saklig nivå enn dette.
AA170213 For noen mennesker kunne det vært hensiktsmessig å være registrert som noe annet enn mann eller kvinne, fordi det er dette som passer deres identitet og utseende best.
VG170212 Han har ledet angrepet på en terroristleder ved navn sjeik Ibrahim Bin-Khalid i Yemen, og nå er sjeikens venner i USA og dreper troppmedlemmene én etter én - til tross for at de lever under beskyttet identitet .
AP170212 Spørsmålet har vært tett knyttet til Sveits' identitet som et attraktivt alpeland som i lang tid har tiltrukket seg utenlandsk rikdom, næringsliv og arbeidskraft.
AP170212 Resultatet er et nederlag for det høyrenasjonalistiske partiet SVP, som under valgkampen har gjort sveitsernes nasjonale identitet til et tema og brukt antiislamske slagord for å få velgerne på sin side.
AA170212 Spørsmålet har vært tett knyttet til Sveits' identitet som et attraktivt alpeland som i lang tid har tiltrukket seg utenlandsk rikdom, næringsliv og arbeidskraft.
AA170212 Resultatet er et nederlag for det høyrenasjonalistiske partiet SVP, som under valgkampen har gjort sveitsernes nasjonale identitet til et tema og brukt antiislamske slagord for å få velgerne på sin side.
AA170212 Alle sakene berører Sveits' identitet som et attraktivt alpeland som i mange år har fungert som et trekkplaster for utenlandsk rikdom, næringsliv og arbeidskraft.
DB170211 Våren 2016 svarte førsteårselevene på videregående skoler i Oslo og Akershus på spørsmål om holdninger, identitet og religion, som nå er sammenfattet i Fafo-rapporten « Assimilering på norsk - Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom med innvandrerbakgrunn ».
DB170211 Der har man stilt spørsmål om blant annet ambisjoner, identitet og familietilknytning.
BT170211 | John Olav har skapt en helt ny identitet
AA170211 - Dette avslører uhemmet partiskhet mot det palestinske folket som helhet, enhver palestiner anses som skyldig og straffes på grunn av hans eller hennes identitet , sier PLO-representanten Hanan Ashrawi.
SA170210 Sandved startet i klassisk funksjonalistisk stil, etter hvert tok han ble han mer opptatt av identitet og å bruke lokale symboler og bygningsmotiver.
BT170210 Sandved startet i klassisk funksjonalistisk stil, etter hvert tok han ble han mer opptatt av identitet og å bruke lokale symboler og bygningsmotiver.
AP170210 Færre flyktninger og innvandrere og en sterkere vekt på nasjonal identitet .
AP170210 Sandved startet i klassisk funksjonalistisk stil, etter hvert tok han ble han mer opptatt av identitet og å bruke lokale symboler og bygningsmotiver.
AA170210 Dette er en så viktig del av byens kulturarv og identitet at det må markeres i langt større skala enn i dag.
VG170209 De får opphold i Norge, men tillatelsen må fornyes hvert år til de skaffer dokumentasjon på sin identitet , noe som er vanskelig for mange.
VG170209 - Den gamle loven om statsborgerskap fra 1950 hadde ingen egne bestemmelser om tilbakekall, men personer som hadde oppgitt feil identitet fikk også da tilbakekalt statsborgerskapet med hjemmel i forvaltningsloven, skriver seksjonssjefen.
DB170209 Og videre hevdet de samme myndighetene at tvil om identitet som ble skapt forut for vedtak i UDI fordi de ikke allerede hadde skaffet dokumenter på at de var eritreere, selv om de hadde bodd i Etiopia hele livet, gjorde at de manglet troverdighet nok til å kunne legge til grunn forklaringene om risiko for forfølgelse i Etiopia og i Eritrea.
DB170209 Id-kort og pass fra ambassaden ble likevel ikke anerkjent som tilstrekkelig for å sannsynliggjøre eritreisk identitet , både fordi søkerne i utgangspunktet ble ansett å ha liten « generell troverdighet » og fordi forklaring om overgrep ikke kunne legges til grunn.
DB170209 Flere hundre fikk avslag i UDI fordi de ikke hadde dokumentert sin identitet som eritreere gjennom fremleggelse av eritreiske id-dokumenter.
DB170209 Det at de ikke framla tilstrekkelig dokumentasjon for sin ( påførte ) eritreiske identitet , førte videre til en konklusjon om at de hadde « generelt svekket troverdighet ».
DB170209 Dersom søkerne ikke innhentet eritreiske id-dokumenter, fordi norske myndigheter uansett anså disse som så usikre at de ikke kunne legge de til grunn, fikk de avslag fordi de ikke oppfylte plikten til å medvirke til avklaring av egen identitet .
DA170209 Jeg har mer identitet , særpreg og egenart i min måte å synge norsk på, og det er ikke så mange andre som synger på norsk på samme måte.
DB170208 Islams ekspansjon i Frankrike og bølgen av ekstremistiske terrorist-attentater har bidratt til å styrke følelsen av katolsk samhold og identitet , samtidig som stadig flere skjønner betydningen av å demme opp for den fare for land og folk dette representerer.
DB170208 Den tidligere sjefredaktøren i Le Monde, Sylvie Kauffmann, skriver i en kommentar at denne nye entusiasmen for kristendom i fransk politikk har mindre med Vårherre å gjøre, enn med kultur og identitet .
DA170208 Men nettopp de omsorgsfullt utmalte karakterene gir rom for ettertanke og refleksjon og bidrar i stor grad til å gi identitet og tyngde til teksten.
DB170207 I tyske fotballklubber er de svært opptatt av tradisjoner, identitet og at supporterne skal være med når klubbene skal ta avgjørelser.
VG170206 Les også : Innvandrere, identitet og nasjonalfølelse ¶
VG170206 | Innvandrere, identitet og nasjonalfølelse ¶
VG170206 Dette dytter dem i enda større grad til å innta en annen identitet enn den franske, mener Kanouté.
VG170206 IDENTITET : - I det flerkulturelle samfunnet trekkes polarisering frem som kanskje den største utfordringen.
DB170206 I tyske fotballklubber er de svært opptatt av tradisjoner, identitet og at supporterne skal være med når klubbene skal ta avgjørelser.
DB170206 Ifølge Toje selv er kjernen i uenighetene at « utvalget tar en snarvei ved å legge til grunn at Norge har en tynn, verdibasert identitet , mens realiteten er at vi har en 'tykk'... kultur som det krever betydelig innsats å tilegne seg.
BT170206 - Jeg mener alle mennesker skal få mulighet til å leve ut sin identitet og da må man tilpasse lovene til virkeligheten og ikke omvendt, sier Hussaini.
AA170206 - Jeg mener alle mennesker skal få mulighet til å leve ut sin identitet og da må man tilpasse lovene til virkeligheten og ikke omvendt, sier Hussaini.
DB170205 Skjult identitet
DB170205 Når det gjelder barnas identitet , forblir den skjult, lover Lego på sin hjemmeside.
AP170205 I 1917 sto samisk identitet , kultur, språk og retten til land og vann helt sentralt. 100 år senere står de samme sakene fortsatt sentralt på den samiske dagsorden.
AA170205 De skal på samme tid bevare sin egen politiske identitet og bevare et godt samarbeidsforhold til presidenten.
AA170205 Med portrettene - som viser samer fra vil han vise publikum hvor mangfoldig samisk kultur og identitet er i dag.
VG170204 Mahad Abid Mahamud ble fratatt sitt norske pass fordi myndighetene mente han løy om sin identitet .
VG170204 Vi formidler og skaper i økende grad vår identitet gjennom film og bilder.
SA170204 - For soldatene blir det å spise kjøtt en symbolsk måte å opprettholde og bekrefte sin maskuline identitet på, sier Syse.
DB170204 Mahad Abid Mahamud ble fratatt sitt norske pass fordi myndighetene mente han løy om sin identitet .
DB170204 Tenk om det hadde vært en ubrytelig identitet som hadde forfulgt deg overalt, som da hadde hindret deg i å få jobb eller bli møtt med et åpent sinn.
AP170204 Mahad Abid Mahamud ble fratatt sitt norske pass fordi myndighetene mente han løy om sin identitet .
AP170204 - Det er ikke vanskelig å sende en e-post i en annens navn, og det er få som benytter systemer som gjør det mulig for mottager av en e-post å verifisere avsenderens identitet , sier Nils Kalstad Svendsen, leder for NTNUs Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi.
AP170204 Politiet skriver også at mannens identitet ikke er kjent.
AP170204 - For soldatene blir det å spise kjøtt en symbolsk måte å opprettholde og bekrefte sin maskuline identitet på, sier Syse.
AA170204 Mahad Abid Mahamud ble fratatt sitt norske pass fordi myndighetene mente han løy om sin identitet .
AA170204 Hennes første single « Black Veil » som utgis i disse dager, er blant låtene der norsk-iranske Marie forsker mest i sin doble identitet , både i tekst og musikk.
SA170203 Vålerenga ble et lag uten identitet .
DN170203 Angriperens identitet er ikke kjent.
DB170203 Deres identitet er varig registrert gjennom biometri.
DB170203 Økt tillit vil kunne gjøre det enklere for klageren å bidra til oppklaring av faktum i saken, enten det er identitet eller nasjonalitet eller andre faktiske forhold det gjelder.
AP170203 Kun 10 prosent av asylsøkere som kommer til Norge har pass, Nasjonalt ID-senter advarte i fjor om at opp mot 27.000 personer kunne være registrert med gal identitet i Norge.
AP170203 I Benadi-saken har Politiets utlendingsenhet ( PU ) jobbet for å få nigerianske myndigheter til å verifisere at den utviste utlendingens identitet og statsborgerskap siden 2011.
AP170203 Falsk identitet er forbundet med kriminalitet og kan skape store saker som er krevende for politiet og rettssystemet.
AP170203 - Når grunnen til at de sitter fengslet der er en ren avklaring av identitet , vil fengsling lett bli uproporsjonalt, og Staten må finne mindre inngripende tiltak.
AP170203 - Hva skal politiet gjøre når de innsatte ikke bidrar til å avklare sin egen identitet ?
AP170203 Vålerenga ble et lag uten identitet .
AA170203 I dette årtusenet er det neppe noe som har betydd mer for samisk identitet , språk og kultur.
AA170203 Hvis denne arven ikke lever videre, blir det vanskelig å ta vare på en egen identitet .
SA170202 Kaster ut og skjuler identitet
AP170202 Stilt overfor et slikt slagord kan man bare tilhøre én av to grupper : nihilistene uten hukommelse eller de som vet at språk har en historie, og derfor også en identitet .
BT170201 Problemet er ikke nasjonal identitet i seg selv, men når nasjonal identitet baserer seg på etnisitet og ikke verdier.
BT170201 Problemet er ikke nasjonal identitet i seg selv, men når nasjonal identitet baserer seg på etnisitet og ikke verdier.
AP170201 Problemet er ikke nasjonal identitet i seg selv, men når nasjonal identitet baserer seg på etnisitet og ikke verdier.
AP170201 Problemet er ikke nasjonal identitet i seg selv, men når nasjonal identitet baserer seg på etnisitet og ikke verdier.
AP170201 Alle barn starter med å tegne kruseduller, og uttrykker sin identitet gjennom tegning.
AP170201 Usikkerhet om identitet blir et kjempeproblem for myndighetene når vedkommende skal sendes ut.
AP170201 Slik finner politiet utlendingers identitet
AP170201 Resten av de internerte utlendingene blir sittende i månedsvis fordi Politiets utlendingsenhet sliter med å avklare identitet og få til utleveringsavtaler med mottakerlandene.
AP170201 Og det betyr ikke nødvendigvis at dokumentene er ekte eller tilstrekkelige for å fastslå vedkommendes identitet .
AP170201 Nasjonalt ID-senter kom i fjor med rapport om at de hadde avdekket 767 falske ID-papirer i flyktningåret 2015 og advarte samtidig om at opp mot 27.000 personer kunne være registrert med gal identitet i Norge.
AP170201 Mye tid brukes på å finne personers identitet gjennom søk i Schengen-områdets asylinfosystem, matche fingeravtrykk i Schengens visumdatabase VIS, gjennom Interpol og andre registre.
AP170201 Men usikkerhet om statsborgerskap og identitet har ført til at han siden 2011 har sittet internert tilsammen 45 måneder fordelt på tre perioder.
AP170201 Hun minner om at fengsling etter utlendingsloven ikke skyldes straffbare handlinger, men begrunnes med fare for unndragelse eller at utlendingen ikke samarbeider for å få avklart egen identitet .
AP170201 Deretter må politiet forsøke å avklare identitet og statsborgerskap ved ulike undersøkelsesmetoder, for eksempel språktester og å få utlendingen avhørt av ulike lands utenriksstasjoner eller migrasjonsmyndigheter.
AP170201 - En retur er avhengig av et gyldig reisedokument i form av enten et gyldig pass eller en aksept med reisedokument utstedt av hjemland på bakgrunn av en verifisert identitet , sier Johnsen Bekk.
AP170201 - Avdekking av forfalskede eller korrupt anskaffede pass og ID-dokumenter og deretter avklare riktig identitet er særdeles tid- og ressurskrevende, sier seksjonsleder på ID-avdelingen i PU, Håvard Johnsen Bekk. 90 personer i Politiets utlendingsenhet ( PU ) jobber på heltid med å avklare ID og statsborgerskap.
AP170201 - Ungdommene som har en trygg kulturell identitet og som er stolte av sin samiske kultur, er de som takler psykisk motgang best, sier Kristine Nystad, doktorgradsstipendiaten bak avhandlingen skrevet ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.
AP170201 - Ungdommene som har en trygg kulturell identitet og som er stolte av sin samiske kultur, er de som takler psykisk motgang best, sier Kristine Nystad, doktorgradsstipendiaten bak avhandlingen skrevet ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.
DN170131 Et av virkemidlene er å benytte falsk arabisk identitet for å forsøke å påvirke potensielle IS-rekrutter i land fra Sentral-Asia til Afrikas horn til å la være å bli medlemmer av ekstremistgruppen.
DB170131 Foreldre må få god informasjon om hvilke alternativer som finnes, og det er legenes ansvar å fortelle dem at barna deres ikke er syke og at det ikke er et problem å vente med slike inngrep til barnet har dannes seg en egen mening om kropp og identitet
AP170128 Det skjedde etter en lang valgkamp der spørsmål knyttet til innvandring og identitet var sentrale.
AP170128 Det skjedde etter en lang valgkamp der spørsmål knyttet til innvandring og identitet var sentrale.
DN170127 - Når alt er ordnet, vil dere ha deres egen identitet og dere kommer til å ha de folkene dere vil ha, i landet.
DB170127 Og også hvilken kamp for identitet har han kjempet, før han oppnådde posisjonen som verdens mektigste mann.
DB170127 En kinesisk/amerikansk kvinne forteller om kinesiske myter, familiens historie, samt hennes barndom fra California som i stor grad har vært med på å forme hennes identitet .
BT170127 - Når alt er ordnet, vil dere ha deres egen identitet og dere kommer til å ha de folkene dere vil ha, i landet.
BT170127 Om ikke i opposisjon til Oslo, så i hvert fall sterk på sin egen identitet .
AP170127 - Jeg tror at så fort dette jevner seg ut, kommer dere til å ha deres egen identitet , dere kommer til å ha de folkene dere vil ha i landet deres og dere kan inngå frihandelsavtaler uten at noen henger over dere for å følge med på hva dere gjør.
DB170126 Tingretten mente foreldrene « ikke har oppfylt sin plikt til å dokumentere sin identitet , og at de heller ikke har tatt nødvendige skritt for å framskaffe slik dokumentasjon », noe foreldrene bestridet.
DB170126 Konflikten går langt tilbake i tid, og handler om rett til selvbestemmelse, respekt for kulturell, språklig og religiøs identitet og kamp mot diskriminering.
DN170125 I tillegg vil kjøretøyets identitet bli kontrollert.
DB170125 Årets tallerkenrett fra kandidatene skulle være hundre prosent vegansk, og samtidig vise nasjonal identitet .
DB170125 Falsk identitet
DB170124 Retten skal ha nasjonal identitet og Davidsen har valgt både nepe, skorsonerrot, jordskokk og kjernen fra overvintret purreløk.
DN170123 | Vegansk rett med norsk identitet i kokke-VM ¶
DN170123 - Vi skal lage en vegansk rett med norsk identitet .
DB170123 Et annet krav er at retten skal ha nasjonal identitet .
AP170123 Det kan være tyveri av identitet og misbruk av andre mennesker, som i mange tilfelle ikke engang merker at de har vært utsatt for svindel. 6.
AP170122 Ungdommene har levd så lenge i sitt hjemland at de har formet sin identitet der og har sterke bånd til sin egen kultur.
AP170122 Her er foreldrene altfor opptatt av å beskytte familiens tyrkiske identitet , og mange gir ikke barna nok motivasjon til å ta utdannelse.
SA170121 Presidenters narrativer om dem selv kan også farge deres syn på nasjonal identitet og påvirke deres forståelse av nasjonale prioriteringer og framdrift.
SA170121 Presidenters narrativer om dem selv kan også farge deres syn på nasjonal identitet og påvirke deres forståelse av nasjonale prioriteringer og framdrift.
AP170121 I den offentlige debatt henvises det jevnlig til en angivelig rotfestet nasjonal identitet , som fastlegger det norske « vi », en bestemt norskhet som er uforanderlig og en del av selve DNA-et i det nordiske sinnelag.
AP170121 Det er blitt mer legitimt å argumentere for å « verne om sine egne, sin egen kultur og identitet ».
DB170120 - Jeg tror USA kommer til å stå last og brast med dem de føler de har en felles identitet med.
DB170120 UDI og politiet har gjort mye de siste årene for å styrke arbeidet med å fastsette riktig identitet på asylsøkere, og det jobbes med tiltak for å spisse dette arbeidet ytterligere.
DB170120 Skulle man først myke opp regelverket, ville jeg heller anbefale at det skal legges mer vekt på tiden som er gått, som en del av en helhetsvurdering, spesielt når det gjelder muligheten til å få en ny oppholdstillatelse basert på riktig identitet .
DB170120 Likevel vil det alltid være noen som klarer å jukse seg til oppholdstillatelse på grunnlag av en falsk asylforklaring og falsk identitet .
DB170120 I noen saker der statsborgerskap kalles tilbake, kan det etter en helhetsvurdering bli gitt en ny oppholdstillatelse på grunnlag av ny, korrekt identitet .
DB170120 Det kan være saker der en person blir etterforsket for et alvorlig kriminelt forhold, og at politiet i den forbindelse kommer over dokumentasjon som viser at hele oppholdsgrunnlaget og statsborgerskapet bygger på falske opplysninger om identitet .
DB170120 Det er helt klart en fordel for alle parter at riktig identitet avklares så tidlig som mulig, og aller helst allerede ved behandlingen av søknad om asyl.
DB170120 Ikke at han nødvendigvis har tenkt til å kjøpe drøssevis av apper og filmer med ditt kredittkort ( selv om muligheten er der ), men i en verden der svært mange bruker det samme passordet overalt, vil det i mange tilfeller være en nøkkel til å kapre din digitale identitet fullstendig.
AP170120 Seksjonsleder Frode Gunnar Larsen i Kripos sier nytt personnummer og ny identitet er et svært inngripende og krevende tiltak.
AP170120 Fiktiv identitet betyr at en person får en ny identitet og nytt personnummer, slik at han eller hun kan begynne et helt nytt liv.
AP170120 Fiktiv identitet kan gis til personer som « står i fare for å bli utsatt for alvorlig kriminalitet rettet mot liv, helse eller frihet ».
AP170120 Fiktiv identitet betyr at en person får en ny identitet og nytt personnummer, slik at han eller hun kan begynne et helt nytt liv.
AP170120 Fakta : Dette er fiktiv identitet
AP170120 Etter det Aftenposten vet, har kun syv personer i Norge fått innvilget ny identitet etter at loven åpnet for det i 2004.
AP170120 - Det er ikke sånn at politiet ikke ønsker å gi trusselutsatte ny identitet , men som oftest er det andre og mer hensiktsmessige tiltak, som adressesperre, som kan iverksettes, mener Larsen.
BT170119 Slike analyser av grupper og identitet blir ikke bare brukt av politikere i valgkampmodus, men det er også standardforklaringen på alle politiske endringer den siste tiden.
BT170119 Når politiske diskusjoner reduseres til enkle analyser om identitet og interessegrupper, forsvinner en av demokratiets hjørnesteiner : kraften i de bedre argumenter.
BT170119 Klubbens leder snakket varmt om tilhørighet, identitet og fellesskap.
AP170119 Norske utlendingsmyndigheter har varslet en tøffere linje mot asylsøkere som oppgir falsk identitet eller som søker asyl med feil statsborgerskap.
AP170119 Nasjonalt ID-senter kom i fjor med rapport om falske id-papirer og advarte samtidig om at opp mot 27.000 personer kunne være registrert med gal identitet i Norge.
AP170119 Dykke ned i saker der man mistenker at asylsøkere har brukt falsk identitet eller oppgitt feil statsborgerskap.
AP170119 Disse punktene definerer min identitet , og for meg er det ingen motsetninger mellom dem. | 30 må gå i Mack ¶
AP170119 Det var et fylke tilsynelatende uten klar identitet , med en sympatisk urbefolkning som stort sett var fornøyd så lenge man lot dem i fred, med en dialekt så sedat at de ofte selv sovnet før de kom til poenget.
SA170118 De har begge en sterk identitet i bybildet, en identitet vi ikke skal undervurdere.
SA170118 De har begge en sterk identitet i bybildet, en identitet vi ikke skal undervurdere.
DB170118 - Dette er vår tradisjon, og vår identitet .
DB170118 Det religiøse mangfoldet rundt oss gir større åpenhet for tro og religiøs identitet , ikke minst blant unge, hevder biskopen, hevdet biskopen.
DB170118 - Mitt inntrykk når jeg møter ungdom både på skoler og i menigheter, er at mange i dag har en tydeligere gudstro og kristen identitet enn da jeg var ung.
DB170118 - Skulle man først myke opp regelverket, ville jeg heller anbefale at det skal legges mer vekt på tiden som er gått som en del av en helhetsvurdering, spesielt når det gjelder muligheten til å få en ny oppholdstillatelse basert på riktig identitet , skriver han i en blogg.
DB170118 « Det kan være saker der en person blir etterforsket for et alvorlig kriminelt forhold, og at politiet i den forbindelse kommer over dokumentasjon som viser at hele oppholdsgrunnlaget og statsborgerskapet bygger på falske opplysninger om identitet », skriver Forfang.
DB170118 - Skulle man først myke opp regelverket, ville jeg heller anbefale at det skal legges mer vekt på tiden som er gått, som en del av en helhetsvurdering, spesielt når det gjelder muligheten til å få en ny oppholdstillatelse basert på riktig identitet , skriver han.
DB170118 Hvis bevisbyrden er så viktig som de vil ha det til, er det logiske at identitet nå må domstolprøves.
BT170118 Flere appellanter kritiserte også praksisen med å frata personer statsborgerskapet fordi de skal ha løyet om sin identitet da de kom til Norge.
BT170118 - Myndighetene krever at folk dokumenterer sin identitet , samtidig som de sier at dokumentasjon fra Somalia ikke er troverdig, påpeker Kassim Adan.
BT170118 Sæddonorer kunne før være anonyme, men barn som er født etter 2005 har rett til å vite sæddonors identitet fra fylte 18 år.
AP170118 KrF sikrer flertall på Stortinget for domstolsbehandling før personer som har løyet om sin identitet kan fratas statsborgerskap.
SA170117 * I løpet av tiden i fengsel skiftet Manning identitet til kvinne og har tatt navnet Chelsea Manning.
DB170117 Han har også en identitet som Kluirasani Abdulha, sa guvernøren på pressekonferansen ¶
AA170117 Her er det en betydelig del av byens kulturelle og estetiske identitet .
AP170116 Ap, Sp, MDG og Venstre støtter et forslag fra SV som vil sikre at bare en domstol kan tilbakekalle statsborgerskap fra personer som har løyet om identitet sin.
AP170116 Også Utlendingsdirektoratet kom søndag med en pressemelding der de presiserte at uriktige opplysninger om identitet kan være grunnlag for å miste statsborgerskapet, og at det har vært lang forvaltningspraksis.
DB170115 Nå kan man se vår identitet som lag, sier svensken til klubbens hjemmeside.
DB170115 Det er det advokat Arild Humlen kaller situasjonen en rekke personer har havnet i etter å ha blitt fratatt sitt norske statsborgerskap fordi UDI mener de løy om sin identitet da statsborgerskapet ble innvilget.
DB170115 I to år har norske myndigheter forsøkt å få djiboutiske myndigheter til å avkrefte eller bekrefte identiten til Mahad og flere andre somaliere i Norge som de mistenker at har løyet om sin identitet .
BT170115 Med identitet menes en dyptgripende og umiddelbar opplevelse av å være seg selv og et naturlig midtpunkt for egne tanker, følelser og handlinger.
DB170114 Nå lever hun under skjult identitet .
AP170114 Det handler om språk, om nasjonal identitet og stolthet, skriver Mona Levin.
DB170113 Videre etterforskning avdekket at falske dokumenter hadde blitt brukt for å bekrefte denne kvinnens identitet , sier han.
DB170112 Denne beskrivelsen har politiet nå gått tilbake på, da de mistenker at mannen har skjult sin identitet .
DB170112 - Jeg ser imidlertid at det kan fortone seg noe annerledes for sikkerheten til andre politiinformanter fra det kriminelle miljøer, personer hvis identitet ikke er kjent, sa Hanssen.
AP170112 Dykke ned i saker der man mistenker at asylsøkere har brukt falsk identitet eller oppgitt feil statsborgerskap.
AP170112 Dykke ned i saker der man mistenker at asylsøkere har brukt falsk identitet eller oppgitt feil statsborgerskap.
AP170112 Dykke ned i saker der man mistenker at asylsøkere har brukt falsk identitet eller oppgitt feil statsborgerskap.
SA170111 - Slik speiling fører til at både gutter og jenter trener opp en ensidet oppførsel og interesseområder, mens hva de trenger er å skape en selvstendig identitet i seg selv, mener Ólafsdottir.
FV170111 - Slik speiling fører til at både gutter og jenter trener opp en ensidet oppførsel og interesseområder, mens hva de trenger er å skape en selvstendig identitet i seg selv, mener Ólafsdottir.
BT170111 - Slik speiling fører til at både gutter og jenter trener opp en ensidet oppførsel og interesseområder, mens hva de trenger er å skape en selvstendig identitet i seg selv, mener Ólafsdottir. Ólafsdottir innførte filosofien i barnehagen Hjalli i Hafnarfjörour, like sør for Rekjavik, for 27 år siden.
AP170111 - Slik speiling fører til at både gutter og jenter trener opp en ensidet oppførsel og interesseområder, mens hva de trenger er å skape en selvstendig identitet i seg selv, mener Ólafsdottir.
DB170110 Ifølge politiet skal han ha kommet i kontakt med disse ved å oppgi sin riktige identitet .
DB170110 - De som kom, var vanlige folk som ville jobbe og bidra, men de ble framstilt som ofre og mistet sin personlighet og identitet , sier Vardøen.
AP170110 Ifølge politiet skal han ha kommet i kontakt med disse ved å oppgi sin riktige identitet .
DB170109 I Nord-Norge er det ølet fra Macks bryggeri som i 140 år har bidratt til å bygge identitet .
BT170109 Bård-Tore Norheim, fungerende driftsenhetsleder ved politiet i Bergen sør, bekrefter i en e-post til BT at de i 15-tiden mandag fikk sikker identitet på personen som døde i brannen i Svartefjorden i Fana.
AP170109 Det er mye identitet i øl, sier han videre.
SA170108 Hvis ikke er det fare for at de selv tolker sin atferd som uttrykk for at de er « bad », og bygger et selvbilde og en identitet rundt det.
AP170107 Kan få vite donors identitet når barna blir 18 år ¶
AP170107 Kan få vite donors identitet når barna blir 18 år ¶
DB170106 Tingretten mente foreldrene « ikke har oppfylt sin plikt til å dokumentere sin identitet , og at de heller ikke har tatt nødvendige skritt for å framskaffe slik dokumentasjon », noe foreldrene selv bestrider.
DB170106 Mannens identitet er så langt ikke kjent, men han vil ifølge operasjonslederen bli satt i arrest.
DB170106 Mannens identitet er foreløpig ikke bekreftet.
DB170105 Stammenes kosmologi og identitet går i oppløsning.
BT170105 | Dødsbrannen i Fana : Politiet må bruke DNA for å få sikker identitet
BT170105 - Andre metoder har vært vurdert, men vi må gå veien gjennom DNA-analyse for å få en fullstendig identitet på kvinnen som ble funnet, sier Norheim.
AP170105 Onsdag hevdet de å kjenne mannens identitet .
AP170105 Mannens identitet er foreløpig ukjent, ifølge politiet.
DB170104 Pengeoverføringer vil derfor være motivert av slike forhold, som er uavhengig av egen opprinnelse og identitet .
DB170104 Alle disse « bevisene » anføres av utlendingsmyndighetene som ugjendrivelige for at utlendingen har gitt uriktige opplysninger om sin opprinnelse og identitet .
DB170104 I motsetning til sjimpansene som ble brukt som prøvekluter av amerikanske romforskere, hadde Laika et navn og en form for identitet .
SA170103 Det vil bety at barnet kan få vite hvem som er genetisk far ved fylte 18 år, mens eggdonorens identitet vil forbli ukjent.
FV170103 Det vil bety at barnet kan få vite hvem som er genetisk far ved fylte 18 år, mens eggdonorens identitet vil forbli ukjent.
DB170103 identitet ( selvbilde, selvfølelse, følelsesregulering, impulskontroll ) og relasjoner ( tilknytning, intimitet, tillit, empati ).
BT170103 Det vil bety at barnet kan få vite hvem som er genetisk far ved fylte 18 år, mens eggdonorens identitet vil forbli ukjent.
AP170103 Det vil bety at barnet kan få vite hvem som er genetisk far ved fylte 18 år, mens eggdonorens identitet vil forbli ukjent.
AP170103 Det vil bety at barnet kan få vite hvem som er genetisk far ved fylte 18 år, mens eggdonorens identitet vil forbli ukjent.
AP170103 Det vil bety at barnet kan få vite hvem som er genetisk far ved fylte 18 år, mens eggdonorens identitet vil forbli ukjent.
DB170102 Politiet mener nå at det kun er snakk om tid før de har avslørt gjerningsmannens identitet .
BT170102 Man får en identitet som øker forpliktelsen til å være aktiv, sier Høigaard, og nevner Tjukkasgjengen som et godt eksempel på hvordan Facebook-grupper kan få folk aktive.
AP170102 Ifølge Tyrkias visestatsminister Numan Kurtulmus er politiet i ferd med å fastslå mannens identitet .
AP161220 Tysk politi bekreftet mandag kveld at en polsk statsborger ble funnet død på passasjersiden i førerhuset, men mannens identitet er ikke offisielt bekreftet.
AP161215 Alle prosjekter har en unik identitet .
AP161213 På utsiden ser jeg ut som alle andre, men på innsiden bærer jeg noe helt spesielt som jeg er utrolig stolt over - min sjøsamiske identitet .
AP161213 Det er ingenting jeg er mer stolt over enn min identitet , men ingenting har heller gjort meg mer sint og lei meg.
AP161213 Da jeg var mindre, følte jeg et stort ubehag ved å dele min identitet på grunn av de dumme spørsmålene og kommentarene som alltid fulgte med.
AP161205 Valgforskere peker på at Italia har en sterk regional identitet - det er bare drøyt 150 år siden landet ble samlet - og at mange italienere derfor misliker å overføre makt fra distriktene til Roma.
AP161205 Sterk regional identitet
AP161119 For liberale og opposisjonelle russere er det også en viktig diskusjon om Russlands identitet og vei videre.
AP161115 Det styrker elevenes identitet og inkluderer dem, noe som er vel så viktig som fagene, sier Myhrvold.
FV161030 Det er nok en del som tenker at maskulin identitet går tapt når kvinner inntar den arenaen, sier forfatteren.
SA161029 Det er nok en del som tenker at maskulin identitet går tapt når kvinner inntar den arenaen, sier forfatteren.
BT161029 Det er nok en del som tenker at maskulin identitet går tapt når kvinner inntar den arenaen, sier forfatteren.
AP161029 Det er nok en del som tenker at maskulin identitet går tapt når kvinner inntar den arenaen, sier forfatteren.
SA161010 Vi er avhengige av å ha en identitet og et produkt som gjør at folk vil gifte seg med oss, billedla daværende generalsekretær Kjetil Siem.
AP161010 Vi er avhengige av å ha en identitet og et produkt som gjør at folk vil gifte seg med oss, billedla daværende generalsekretær Kjetil Siem.
BT160921 Fotballen er en unik integreringsarena hvor alle er like mye verdt uansett alder, kjønn og identitet . » | Reagerer kraftig på ølservering under Brækhus-stevne : - Viser mangel på takt og tone ¶
BT160920 Det er en bevisst tanke bak det : Skal du lære systematikk og pedagogikk, lære ledelse, lære hvordan klubbens identitet skal gi seg uttrykk på banen, så må du gå sammen med mentoren.
BT160913 Henning Berg etterlyser en identitet for A-landslaget.
BT160913 - Norge må ha sin egen identitet .
BT160913 - Det trengs en egen identitet for å henge med, sier han.
AP160908 Avgjørelsen om å ikke betale for opplysninger hadde vært den samme uansett om vi kjente kildens identitet , sier Holte.
AP160823 I England snakker de om identitet , der er det ingen som snakker om fylkessammenslåing, sier Gunnar Garfors.
AP160819 - Folk vil ofte bo i områder de føler nærhet og har identitet til.
BT160728 Nye kirkebygg - som i Knarvik ( bildet ) - skaper også tilhørighet og identitet , skriver Oddbjørn Sørmoen.
BT160728 De skaper tilhørighet og identitet !
AP160720 Ifølge fylkesmannen i Troms kan ikke hijab og burkini forbys i skolen, men det kan gis anledning til å regulere i ordensreglement dersom ansiktet dekkes med nikab eller andre klesplagg der man ikke kan fastslå identitet .
SA160701 Politikeren fulgte opp med å si at de tyske og engelske landslagene ikke lenger var tyske og engelske i en klassisk forståelse av ordene, og at landslagsfotball ikke lenger handlet om nasjonal identitet , men var et spørsmål om penger.
BT160701 Politikeren fulgte opp med å si at de tyske og engelske landslagene ikke lenger var tyske og engelske i en klassisk forståelse av ordene, og at landslagsfotball ikke lenger handlet om nasjonal identitet , men var et spørsmål om penger.
AP160701 Politikeren fulgte opp med å si at de tyske og engelske landslagene ikke lenger var tyske og engelske i en klassisk forståelse av ordene, og at landslagsfotball ikke lenger handlet om nasjonal identitet , men var et spørsmål om penger.
SA160613 Det ble en form for nasjonal identitet , tilsynelatende uten effektive mottrekk.
FV160613 Det ble en form for nasjonal identitet , tilsynelatende uten effektive mottrekk.
AP160613 Det ble en form for nasjonal identitet , tilsynelatende uten effektive mottrekk.
SA160610 Planen er å utvikle en ny identitet knyttet til skandinavisk design.
BT160610 Planen er å utvikle en ny identitet knyttet til skandinavisk design.
AP160610 Planen er å utvikle en ny identitet knyttet til skandinavisk design.
BT160607 BT kjenner skribentens identitet .
AP160606 Har som formål å arbeide for at muslimer kan leve i samsvar med islamsk lære i det norske samfunnet og bidra til å bygge opp en norsk-muslimsk identitet .
SA160604 Foreldreløse karakterer er et av de vanligste fortellergrepene i skildringer av utviklingen fra barn til voksen, der fokuset er på hovedpersonens søken etter egen identitet og stemme.
SA160604 Den foreldreløse hovedpersonen er vesentlig, nettopp fordi hun frigjøres fra familiære og samfunnsmessige forpliktelser og føringer og står fritt til å skape sin egen identitet og velge sitt eget samfunn.
SA160601 Det er en del av mange svenske kvinner og menns identitet å skulle fullføre rittet minst en gang i livet.
BT160531 Å være dømt til å leve uten identitet er ekstremt inngripende, både på det praktiske og det personlige planet.
BT160531 | Å leve uten identitet
BT160531 Også er det jo noe spesielt med identitet .
BT160531 Likevel viser UDIs praksis at bruk av falsk identitet mens man er på flukt nærmest er ensbetydende med ID-tvil.
BT160531 Jeg har også forståelse for at det bør stilles relativt strenge krav til avklart identitet før en person kan få norsk pass, og at ikke alle bare kan vandre inn på politistasjonen, smile pent i bildeautomaten og få passet i posten noen uker etter.
BT160531 Dersom man i tillegg har oppgitt falsk identitet en eller annen gang på veien til Norge, er løpet nærmest kjørt.
DA160530 Frykt for å bli slukt av storebror Stavanger, problemer med å se fordeler ved å bli større, politiske fronter og identitet er blant ingrediensene som har gjort kommunereformen til en uspiselig rett for mange.
AP160530 AtNorges yngste globetrotter som har besøkt alle verdens land, mener at Tromsø er den beste småbyen betyr mye for Tromsø, men også Nord-Norges identitet og merkevare, sier reiselivssjef Lena Nøstdahl i NordNorsk Reiseliv.
AA160530 AtNorges yngste globetrotter som har besøkt alle verdens land, mener at Tromsø er den beste småbyen betyr mye for Tromsø, men også Nord-Norges identitet og merkevare, sier reiselivssjef Lena Nøstdahl i NordNorsk Reiseliv.
BT160522 De mener at barnas religiøse identitet ikke er ivaretatt og de reagerer på at søskenflokken er blitt splittet.
AP160510 Han brukte en falsk identitet med det navnet da han kom seg inn i Europa via Leros.
AP160510 Deres virkelige identitet er fortsatt ukjent.
BT160504 Samtidig bygger vi et samfunn preget av respekt, åpenhet, tryggere ( religiøs og kulturell ) identitet og samtidig rom for mangfold.
BT160504 På denne måten kan vi være med - både som foreldre, som formidlere og i debatten ellers - å bidra slik at barn og unge etter hvert får en tryggest mulig religiøs identitet .
DA160429 ID-gruppen har eksistert siden 1975, og den skal fastslå identitet når mange omkommer samtidig.
AP160429 Avdødes identitet er nå kjent ¶
SA160417 - Menn er så opptatt av at deres maskuline identitet blir bekreftet gjennom aktiviteten.
AP160417 - Menn er så opptatt av at deres maskuline identitet blir bekreftet gjennom aktiviteten.
AA160417 - Menn er så opptatt av at deres maskuline identitet blir bekreftet gjennom aktiviteten.
BT160412 Oppropet til kunnskapsministeren spesifiserer at psykologifaget vil kunne gi kunnskap om blant annet følelser, tanker, handlinger, holdninger, sosiale prosesser og identitet .
FV160405 De bygger opp egen identitet , og vil vise at de er selvstendige - og ikke avhengige av foreldrene.
AP160324 Sommeren 1996 gikk han i dekning og tilbrakte deretter størsteparten av tiden under falsk identitet i Serbias hovedstad Beograd.
AP160324 Serbiske myndigheter avslørte ham da han jobbet på en klinikk i Beograd som " healer " under falsk identitet .
AP160324 Dessuten deportasjon av sivile på grunn av deres etniske eller religiøse identitet ( etnisk rensing ), ødeleggelse av boliger, næringseiendommer og hellige steder.
AP160322 Belgiere søker også etter sin identitet .
AP160319 De to som etterlyses, er en 31 år gammel belgisk statsborger med marokkansk bakgrunn og en mann hvis identitet ikke er kjent.
BT160315 Vi trenger å lære mer om samspillet mellom seksualitet og identitet ; mindre om utløsninger og eggstokker.
BT160315 Seksualundervisningen er latterlig klein, 80-talls, og den unnlater glatt å lære ungdom det mest grunnleggende som har med sex å gjøre : Nemlig identitet .
BT160315 Det er lett å føle seg usikker på egen identitet som ung.
BT160314 | Buekorpsene er en del av vår historiske identitet
BT160314 Byen og bydelene er i ferd med å miste en del av sin historiske identitet .
AP160311 Restene av den originale byen og bevarte kunstverk er i dag viktige biter i selve kjernen av mexicansk identitet .
AA160311 Restene av den originale byen og bevarte kunstverk er i dag viktige biter i selve kjernen av mexicansk identitet .
BT160308 Særlig viktig er fokuset på grensesetting for bekjempelse av voldtekt og overgrep, men også temaer som variasjoner i kjønnsuttrykk, legning og identitet er gode temaer å begynne med.
AP160225 Hun viser blant annet til at mange klager på vedtak, det tar tid å verifisere identitet og fremskaffe reisedokumenter, og flere land ønsker ikke å ta imot egne borgere.
AP160219 Det handler om tilstedeværelse og identitet .
AP160219 De trenger ikke engang reise til Estland, men kan likevel få utstedt en digital identitet , en estisk utgave av bank-ID, og kan bruke Bitnation til å tinglyse kontrakter og andre dokumenter på blokkjeden.
AP160211 Dette vil blant annet gjelde ved manglende bidrag til avklaring av egen identitet .
AP160211 Dette vil blant annet gjelde ved manglende bidrag til avklaring av egen identitet .
AP160210 Dette vil blant annet gjelde ved manglende bidrag til avklaring av egen identitet .
AP160210 Dette vil blant annet gjelde ved manglende bidrag til avklaring av egen identitet .
AP160209 Dette vil blant annet gjelde ved manglende bidrag til avklaring av egen identitet .
AP160208 Dette vil blant annet gjelde ved manglende bidrag til avklaring av egen identitet .
DA160126 Allerede i mai begynte Davidsen og laget å tenke på hvilken profil, identitet og design de skal gå for under VM.
DA160126 Allerede i mai begynte Davidsen og laget å tenke på hvilken profil, identitet og design de skal gå for under VM.
DA160126 Det er også viktig for turisme, bosetning, vår nasjonale kultur og identitet og for tilknyttede næringer.
DA160126 Det er også viktig for turisme, bosetning, vår nasjonale kultur og identitet og for tilknyttede næringer.
AP160126 - Man tar inn de samme guttene om og om igjen, men de slippes ut fordi man ikke har en identitet eller eksakt alder.
AP160120 « Reportasjer i media om at asylsøkere nå kun får kortvarige og lite omfattende intervjuer for å fastslå identitet , rømming fra mottak av asylsøkere og bekymringsmeldinger om mulige terrorister blant asylsøkerne vekker imidlertid meget berettigede bekymringer i det norske folk.
AP160120 Identitet og innreisegodkjennelse må gjennomføres på alle tog, buss og ferger til Norge.
AP160115 Ved å skrive om egne holdninger og standpunkt bygde selgerne en slags identitet , noe som så ut til å kunne vekke tillit hos potensielle kunder.
AP160114 På pressekonferansen sier han at han nå skal jobbe for å gjøre Norge til en anerkjent, internasjonal matdestinasjon, basert på regional og lokal identitet og norske konkurransefortrinn.
AP160114 Lokalmat er mat- og drikkevarer med en lokal identitet , særegen opprinnelse eller spesielle kvaliteter knyttet til produksjonsmetode, tradisjon eller råvarer.
AP160112 Trærne er sterkt knyttet til opplevelsen av Bygdøy allé og bidrar til dens historiske identitet - også gjennom den kjente sangen « Når kastanjene blomster i Bygdø allé », sier Cathrine Reusch, antikvar hos Byantikvaren i Oslo.
AP160112 Trærne er sterkt knyttet til opplevelsen av Bygdøy allé og bidrar til dens historiske identitet - også gjennom den kjente sangen « Når kastanjene blomster i Bygdø allé », sier Cathrine Reusch, antikvar hos Byantikvaren i Oslo.
AP160110 Trening er identitet og er viktig for ungdom.
AP160109 På grunn av ulike sikkerhetstiltak er byggets identitet blitt litt borte.
BT160106 Den gir identitet og viktige premisser for utnyttelsesgrad og byggehøyder.
SA160105 Man får en identitet som øker forpliktelsen til å være aktiv, sier Høigaard, og nevner Tjukkasgjengen som et godt eksempel på hvordan Facebook-grupper kan få folk aktive.
FV160105 Man får en identitet som øker forpliktelsen til å være aktiv, sier Høigaard, og nevner Tjukkasgjengen som et godt eksempel på hvordan Facebook-grupper kan få folk aktive.
AP160105 Man får en identitet som øker forpliktelsen til å være aktiv, sier Høigaard, og nevner Tjukkasgjengen som et godt eksempel på hvordan Facebook-grupper kan få folk aktive.
AP160102 Tungt bevæpnede soldater patruljerer i gatene med svarte masker foran ansiktet, for å beskytte sin identitet mot kartellene som misliker hærens to år lange nærvær.
AP160102> Tungt bevæpnede soldater patruljerer i gatene med svarte masker foran ansiktet, for å beskytte sin identitet mot kartellene som misliker hærens to år lange nærvær.
AP160102> target="avis" href= Tungt bevæpnede soldater patruljerer i gatene med svarte masker foran ansiktet, for å beskytte sin identitet mot kartellene som misliker hærens to år lange nærvær.
AP160102> target="avis" href= target="avis" href= Tungt bevæpnede soldater patruljerer i gatene med svarte masker foran ansiktet, for å beskytte sin identitet mot kartellene som misliker hærens to år lange nærvær.