DA171221 Det finnes så ufattelig mye spennende man kan gjøre og så mange interessante folk å snakke med - jeg har en hel perm full av forslag til nye ideer , enten det er bilder jeg vil ta eller artikler jeg kan skrive og få publisert i en avis eller et arkitekttidsskrift.
SA171212 Når de liberalistiske, høyrepopulistiske stemmene får mer og mer makt i sin individfokuserte idé om frihet, når det er ideer om gründere og kulturnæring som preger kulturpolitikken, er det kunsten som taper. [... ] når Trump og Listhaug er de eneste stemmene som twitrer, da har ikke bare eliten tapt, men folk flest har mistet stemmen.
SA171212 [... ] når det er ideer om gründere og kulturnæring som preger kulturpolitikken, er det kunsten som taper.
DB171211 Tantelivet ga Flatland ideer : - Jeg får lyst på egne barn ¶ | - Det tok lang tid før de andre klarte å se forskjell på oss ¶
BT171211 I nyere tid har Fløyen og banen vært utsatt for mange rare ideer .
SA171210 De aller fleste forsøkene på å sykdomsforklare homofili har på en eller annen måte tatt utgangspunkt i en eller annen form for binær kjønnsoppfatning, og ideer om hva som er « essensielle » egenskaper ved kvinner og menn ( Drescher, 2015 ).
VG171209 En faglig sterk forskningsavdeling krever åpenhet for nye ideer og vilje til stadig omstilling, med fagfellekritikk og publisering som nødvendige elementer, skriver han.
DN171209 Et slikt klima kan føre til at folk stjeler andres ideer og skjuler kunnskap for å fremme sitt eget ego, sier forskeren.
DB171209 Når mennesker avlastes i den gamle og mest mekaniske verdiskapingen, frigjør det oss til å bruke våre unike evner på nye ideer og verdier attpåtil - men kun hvis vi har muligheten til det.
SA171208 Gode ideer
SA171208 Det er en del er gode ideer som vil gjøre sporten mer interessant, sier renndirektør i FIS Atle Skårdal.
DB171208 Gode ideer
DB171208 Det er en del er gode ideer som vil gjøre sporten mer interessant, sier renndirektør i FIS Atle Skårdal.
DA171208 Han var flink til å møte mennesker og han hadde mange gode ideer til hvordan man kunne gjøre ting annerledes, noe som gjorde det veldig fint å ha ham med, sier ambassadøren.
BT171208 Gode ideer
BT171208 Det er en del er gode ideer som vil gjøre sporten mer interessant, sier renndirektør i FIS Atle Skårdal.
AP171208 Kryptovaluta gir også nye muligheter for investeringer i ideer og start-ups.
AP171208 Gode ideer
AP171208 Det er en del er gode ideer som vil gjøre sporten mer interessant, sier renndirektør i FIS Atle Skårdal.
VG171207 Det fins ikke alternative ideer .
DN171207 Det er hans ideer selskapet er tuftet på.
AP171206 Paddington er som før klosset og dønn sjarmerende, og fortellerstilen er kontinuerlig overskuddspreget med et vell av ideer og innfall som med stor sans for akkuratesse er spredt utover alle scener.
NL171205 Frykten på norsk side var spredning av ideer om « Stor-Finland » og sammenknytning mellom « utenlandsfinnene » og Finland.
NL171205 Den finske regjerningen tok avstand fra slike ideer .
NL171205 Staten investerer årlig store beløp direkte i forsknings- og utviklingsprosjekter som genererer mange ideer som kan utvikles til nye forretningskonsept enten i form av en lisens eller bedriftsetablering.
NL171205 Finlands visjonære trafikk- og kommunikasjonsminister Anne Berner deltar på konferansen og deler sine ideer når det gjelder både tradisjonell og mer utradisjonell infrastruktur.
DB171205 For å si det med Rolness' egne ord : FB-Høyre er « et symptom på en stadig mer framskreden sykdom : Vegringen mot å forholde seg til fakta, perspektiver og ideer som utfordrer ens egne grunnholdninger.
DB171205 Ingen andre enn konsulenter og kreative lærebokforfattere med fikse ideer snakker sånn.
VG171204 Gå utenfor boksen, vær åpen for nye ideer .
AA171204 Slike bildet gir inspirasjon til andre for å gå på tur, og du får også nye ideer til turer, sier Remmereit.
SA171203 Pierson hevder at Trump kom inn i Det hvite hus med et sett av tomme ideer og ingen reell organisasjon.
DB171203 Hun tror at det kan skape et miljø som plante ideer rundt konspirasjoner fra Vesten, skriver byrået.
BT171203 Ideer til løsninger på både kort og lang sikt ble utvekslet.
AP171203 Vi tenderer til å formulere komplekse og omfattende ideer om andre med grunnlag i deres utseende.
VG171201 Da begynner jeg å « kile » borti tanken på noen gode ideer , så forteller jeg det til de andre, og så bestemmer vi oss for den vi mener er best, forteller han.
DB171201 Disse burde foraktet Hayeks ideer , men klarte ikke presentere en egen politikk da de fikk makten på 1980- og 90-tallet.
DN171130 Der slo hun fast at Ap er et politiske konkursbo som mangler ideer og dessuten lar seg overkjøre av interessegrupper, for eksempel i asylsaker : ¶
DB171130 Jeg etterlyser også de gode ideer , de nye vrier og vinkler.
BT171130 I går hadde vi møte i redaksjonen der vi diskuterte gode ideer til saker om julen.
AP171130 Dette samfunnet kunne ikke vært bedre rustet til å ta imot autoritær ideologi, aggressive militaristiske kampanjer og nasjonalistiske ideer om hevn.
SA171129 Det er absolutt gode ideer å hente fra demenslandsbyen som kan bidra nettopp til dette.
SA171129 Bebyggelse og romprogram beskrevet av Asplan Viak for Ramsvigtunet, har hentet ideer fra omsorgsfilosofien om mindre bogrupper, flere fellesareal og møteplasser, aktivitetsrom, butikk, frisør, kafé og en hage med attraksjoner som oppmuntrer til aktivitet.
DB171129 Ifølge Gudmund Skjeldals velskrevne og nesten lyriske nynorsktekst har avisa hatt to bærende ideer : Venstre og Vestlandet.
AP171129 En bihistorie med Mickans ( Josephine Bornebusch ) og Freddans ( Johan Rheborg ) sønn, som holder på å bli sosialist, er symptomatisk for hvordan ideer behandles i dette universet.
DB171128 - Det var vel egentlig på slutten av vinteren i fjor at det begynte å gro fram noen ideer hos meg.
DB171128 En representant med originale tanker og ideer som allerede har satt spor, og som kanskje vil bli betraktet som selvsagt mainstreampolitikk i ganske nær framtid.
AP171128 Ingen lot til å tro det, og Galtung fortsatte : - Det vi har sett av skisser og ideer her i kveld, er akkurat det samme som vi ser alle andre steder.
AP171128 Nye ideer og konsepter innen en bransje vil nesten alltid bryte med etablerte forestillinger om hva tilbudet skal innebære.
DA171127 Men på den andre siden - i en dokumentarfilm om « Magical Mystery Tour » fortalte Martin Scorsese at han som ung og lovende filmskaper fikk mange gode ideer av det rare påfunnet til The Beatles.
BT171126 Så fulgte boligområder og steder i byens periferi som resultat av nye ideer om gode boliger, bedret kommunikasjon med Vossebanen og rutebåter, kommunesammenslåinger og endrede bosettingsmønstre.
AP171126 Fortellingen om at norske ideer om menneskerettigheter eller utviklingsoppfatninger er universelle, og at alle delte disse dominerende norske utviklings- og menneskerettighetsoppfatningene, eller varianter av dem, forenklet verdens mangfold og utvisket eksisterende idé- og verdikonflikter.
AP171126 Det politiske lederskapet har insistert på at de verdiene Norge målbærer er universelle i historisk forstand, og at menneskerettighetene, slik Norge forstår dem, derfor er ideer som de store religionene deler.
AP171126 Det gjorde dem også ute av stand til å argumentere, på et politisk-moralsk grunnlag, for at det fantes visse ideer om menneskets rettigheter som var så attraktive at de burde bli universalisert, eller spredt til hele verden.
AP171126 Begge meldingene, blinde for virkelighetens verden, insisterte like fullt på at menneskerettighetene var universelle i den bestemte historiske mening at det var ideer som egentlig allerede var delt av alle.
NL171125 Det som avslører deres innholdsløse plan for distriktene er egentlig mangelen på satsninger og ideer for eksempelvis Finnmark.
AA171125 Vi drømmer om å lage et yngelanlegg for nye ideer og bedrifter.
AA171125 Med Ocean Space Senter kan vi skape et klekkeri for nye ideer , arbeidsplasser og et grønt skifte i blå sektor.
DB171124 Når det kommer til vår egen del, så har vi plukket folk fra andre sjangre for å få innspill til ideer og skape engasjement rundt musikken, sier vokalisten fra Solør.
DA171123 - Jeg har selvsagt hatt noen ideer i utgangspunktet, men mens jeg lager en film som « The Killing Of A Sacred Deer » jobber jeg intuitivt og med en rekke innfall som kommer der og da, og som kanskje ikke jeg engang er i stand til å forklare fullt ut, sier Lanthimos idet Dagsavisen møter ham etter verdenspremieren i Cannes.
BT171123 Her trengs smarte ideer .
AP171123 Åpen for gode ideer
SA171122 På den ene siden tar han til orde ( tror jeg ) for hvor viktig kunst og kultur er for samfunnet vårt, men samtidig anerkjenner han ikke betydningen av å gjøre et grundig arbeid for å få frem alternative perspektiver og nye ideer for en fremtidsrettet kulturpolitikk.
NL171122 Det gir ikke tilgang til folk med ideer og kompetanse utenfra.
NL171122 Da jeg fremla dette åpenbare poenget for havnestyrets representanter i oktober under den siste intervjurunden, ble de usikre og var mest bekymret for hva rådmannen skulle mene om de kom trekkende med slike ideer .
DB171122 Vi er åpne for nye ideer for å sørge for at de som trenger beskyttelse skal få kortere vei inn i arbeidslivet.
DB171122 Nå skal Høyre utvikle nye ideer og sørge for enda mer vellykket integrering.
AP171122 Men det har Lanthimos' tidligere ideer også vært.
AP171122 Kongen av ekstreme ideer er tilbake.
DA171121 Denne presten kom ikke fra eventyret, han er sammensatt av forskjellige personligheter og personer og ideer jeg har møtt, sikkert også en del av meg selv.
AP171121 Mugabe må bort, og så får vi bare håpe at den nye ledelsen vil bringe nye og gode ideer til hvordan vi kan få orden på økonomien og få et bedre styre av landet vårt.
AP171121 Mugabe må bort, og så får vi bare håpe at den nye ledelsen vil bringe nye og gode ideer til hvordan vi kan få orden på økonomien og få et bedre styre av landet vårt.
AP171121 Nye talenter og nye ideer får utvikle seg.
SA171120 Gamle forretningsmodeller kan være nyttige når man skal kommersialisere nye ideer og en app gir ingen sommer, uten en klar tanke for hvordan man faktisk kan tjene penger på den.
DB171120 Ideer som kan gå i glemmeboka i den løpende politiske debatten, og som kan være brysomme for særinteresser og politikere som har lyst til å ta snarveier og få raske resultater, koste hva det koste vil.
AP171119 Vi har altså å gjøre med en ikke-politiker hvis reflekser i beste fall kan minne om politiske ideer .
SA171118 Dersom ikke disse tradisjonene gjenreises, stikk i strid med liberalismens ideer om selvtilstrekkelige individer og markedet som problemløser, blir drømmer om å « sosialdemokratisera Europa », slik Tuastad ønsker, bare fri fantasi.
VG171117 Det er et nytt regime, med andre ideer om nyhetsformidling enn det Viggo Johansen og hans generasjon er fortrolige med.
VG171117 - Det er ikke det at jeg ønsker å gi dem noen ideer , men jeg forstår ikke hvorfor de ikke nå bare gjør det slik.
NL171117 Kun den enkeltes frie rett til å velge mellom alternative varer, tjenester og politiske ideer , sikrer enkeltmenneskets frihet.
AP171117 Denne prosessen er nå døpt talanoa-dialogen - et Fiji-ord for fredelig samtale hvor man deler ideer for å finne et kompromiss.
AA171117 - Det er også en resirkulering av ideer jeg har hatt før.
VG171116 I NIF kan det imidlertid være slik at om man er invitert til å skape ideer og man i den sammenheng etterspør informasjon som inkluderer spørsmål om ressursallokering, blir det vanskelig.
DA171115 Jeg bobler over av ideer og har ennå ikke hatt skrivesperre.
BT171115 ) fra Enhjørningen og To Kokker synes det er viktig å få inspirasjon og ideer .
AA171115 - Vi har vært driftet lenge og godt og er alltids åpne for nye ideer .
AP171114 - Sharon og Amazon Studios har flere spennende ideer basert på tidligere uutforskede historier basert på Tolkiens litteratur, sier Galsor.
AA171114 Da er det uheldig at debatten om dem havner i skyggen av kontroverser rundt « innvandrerregnskapet » og ideer om at « sosialdemokratiske » modeller blir byttet ut med « liberalistiske ».
VG171113 Kronprinsen har allerede lansert sin plan : Visjon 2030, som skal åpne opp for nye industrier, utenlandske investorer og liberale ideer i kongedømmet : ¶
SA171113 Staten var altså intet unntak for nyromantiske ideer , kanskje tvert om, nettopp her fikk ideen om fortrengte minner feste.
SA171113 Vi har mange ideer vi ønsker å prøve ut, og har en eksperimentell tilnærming, både når det gjelder forretnings- og prismodell, sier Nils Petter Nordbø i Hyre.
FV171113 Vi har mange ideer vi ønsker å prøve ut, og har en eksperimentell tilnærming, både når det gjelder forretnings- og prismodell, sier Nils Petter Nordbø i Hyre.
DB171113 En faglig sterk forskningsavdeling krever åpenhet for nye ideer og vilje til stadig omstilling, med fagfellekritikk og publisering som nødvendige elementer.
DA171113 Returkampen i Milano ble en enveiskjøring mot det svenske målet, italienerne skrek på straffe tre-fire ganger, men gikk helt tom for ideer .
AP171113 Vi har mange ideer vi ønsker å prøve ut, og har en eksperimentell tilnærming, både når det gjelder forretnings- og prismodell, sier Nils Petter Nordbø i Hyre.
AA171113 Hun forteller at det ligger store ideer bak konseptet varmestua.
AA171113 Vi har mange ideer vi ønsker å prøve ut, og har en eksperimentell tilnærming, både når det gjelder forretnings- og prismodell, sier Nils Petter Nordbø i Hyre.
DA171112 - Mange er skikkelig skeptiske til Keynes' ideer .
DB171111 Tuttu-sport skriver at de italienske herrene, som klaget både på dommeren og svenskene i går, må « slutte med unnskyldningene », før de sier at laget var helt under ideer og at reisen til VM er blitt « et mareritt ».
AP171111 Hun fikk en renessanse på 1970-tallet som ikon for kvinnebevegelsen, og i Skandinavia ble hennes ideer om « den nye kvinnen » formidlet hyppig.
VG171110 - Vi skal ikke bruke de neste 30 år av livene våre med destruktive ideer .
NL171110 Her er noen ideer : ¶
NL171110 For folk som skal skape næringsvirksomhet, er geografisk tilhørighet og politiske konflikter underordnet når man skal realisere nye ideer .
DB171109 Dette er et grelt eksempel, men langt fra det eneste, på hvordan en rigid bruk av pedagogiske ideer og en prosessorientert ideologi kan prege norskfaget slik at det går ut over læring og leseglede.
DA171109 Dette er ideer som har enorm oppslutning i Norge.
DA171109 Dette er ideer som har enorm oppslutning i Norge.
AP171109 For de fleste av oss tror på demokratiet og at våre felles tanker og ideer skal styre landet.
VG171108 Obama hadde sine ideer og jeg er sikker på at han mente det var gode ideer , men de var ikke gode for oss, sier Jeff Cornett.
VG171108 Obama hadde sine ideer og jeg er sikker på at han mente det var gode ideer, men de var ikke gode for oss, sier Jeff Cornett.
DA171108 BI-professor Torger Reve ønsker fysiske møteplasser hvor gode ideer møter penger, sa han under Greater Stavangers årsmøte på onsdag.
DA171108 Dette er ikke et system som skaper nye ideer , mener Lismoen.
VG171107 Ja visst har marxister av ulike sjatteringer begått tankemessige dumheter som knapt kan tilgis, og ja, norske partier til venstre i landskapet har flørtet med leninistiske ideer og aldri helt klart å ta ut nødvendig avstand til de grunnleggende bestanddeler som utgjør kommunismen som politisk teori ( der ideen om sosialisme kun er et steg på veien mot det kommunistiske nirvana ).
SA171107 Han vil ta med seg ferske ideer , organisering og entusiasme, sier styreformann David Sullivan til klubbens hjemmesider.
NL171107 I stedet for å gå på rovjakt i naboens hønsehus, burde man heller dyrke frem nye ideer i egne drivhus.
DB171107 Han er høyt verdsatt og respektert innad i spillet, og vil ta med seg ferske ideer , god organisering og entusiasme », skriver klubbdirektør David Sullivan i en uttalelse.
BT171107 Hvis ikke forskningen produserer nye og originale ideer , er den ikke lenger nyttig for samfunnet.
DA171106 De skal diskutere kulturbruk og ideer til hva de savner og hvordan eksisterende tilbud i Drammen kan bli bedre.
AP171105 Skal ytringsfriheten beskytte rasistiske ideer om hvit makt og overlegenhet såfremt det pakkes inn i et format vi er kjent med ?
AP171105 Ikke bare inneholder artikkelen det mange vil regne som moralsk forkastelige ideer og grove feilslutninger, men den inneholder også historiske unøyaktigheter og mangler empiriske bevis. 3rd-party-bio Louise Gubb / TT / NTB Scanpix ¶
AP171104 Unge russere så mot vest for å få nye ideer .
VG171103 Vi har jo mange ideer til hva vi kan gjøre.
VG171103 Jonas og Jon Iver har en sekk full av ideer !
DA171103 Det handler i stor grad om ideer som solidaritet og tilhørighet.
DA171103 - Det jeg tenkte og sa den gang, som jeg synes Oslo World representerer, er tilhørighet til ideer om fellesskap, og om solidaritet.
DB171102 Nå oppfordrer Mehdi spesialister på egyptisk arkitektur til å komme med ideer til hva det kan være, for så å måle det opp mot de faktiske funnene.
SA171101 Den konvensjonelle visdom er bredt aksepterte ideer alle kjenner til.
DA171101 Den sier at prisen skal gå til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe som med sine ideer og pågangsmot har bedret trivsel og livskvalitet for andre og bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn.
VG171031 I en tid hvor autoritære ideer og regimer er på fremmarsj er det ekstra viktig å gjenoppfriske og formidle de feiltrinn som ble så skjebnesvangre i det forrige århundre.
VG171031 « Reformasjonen blir da forløperen til det moderne kritiske mennesket, vitenskapsrevolusjonen og til liberale ideer som demokrati, likestilling og den sekulære verden », oppsummerer Aarebrot.
DB171031 GODE, TOPPFOTBALLORIENTERTE OG ikke minst helt nødvendige ideer er det kvinnefotballen trenger.
DB171031 Ideer og tanker ble utvekslet, må vi formode.
AP171031 Ylvis tar seg gjerne en tur ut av kontorlokalet for å tygge på nye ideer .
AP171031 - TVNorge har alltid vært flinke til å la oss utvikle ideer .
VG171030 Fordi de ikke har noen kreative ideer , skriver kommunistpartiet og har lagt ved et bilde statsminister Dmitrij Medvedev med Zenit-skjerf - og to bilder som skal vise at prisen på to byggverk er omtrent lik : verdens høyeste bygning Burj Khalifa i Dubai og den nye Zenit Arena, der Rosenborg tapte 3-1 for snaut to uker siden.
DB171030 I gode bedrifter i dag bør man utnytte det kollektive intellektet, summen av ideer og refleksjoner av de som jobber der, uavhengig av rolle eller nivå.
DB171030 Der hvor de som skårer høyt gjerne er opptatt av ideer , opplevelser, det indre liv, er det de som skårer lavt som er opptatt av hvordan ting føles.
AP171030 Kolberg, som gjentatte ganger understreket at han talte på vegne av seg selv, poengterte at det han ga uttrykk for, var tanker og ideer han hadde tenkt på lenge.
AA171030 Vårt liberale demokrati hviler på ideer med røtter i reformasjonen.
SA171029 34-åringen har tro på sine egne evner og ideer , samtidig er han ganske klar på at Vikings comeback avhenger av langt mer enn det han og hans team kan få til.
DN171029 De har skapt en merkelig, vill verden som er på bristepunktet med ideer », skriver The Verge.
AP171029 34-åringen har tro på sine egne evner og ideer , samtidig er han ganske klar på at Vikings comeback avhenger av langt mer enn det han og hans team kan få til.
SA171028 Har nye ideer til løsninger som må testes, forkastes, testes på nytt og kanskje blir det til slutt tatt inn som en mulig kombinasjon av ski, bindinger og støvler som skal brukes i renn.
DA171028 Man jobber imot hundreår med inngrodde ideer om kjønn.
DA171028 Det handler om hvordan man forteller mer enn om revolusjonerende ideer , egentlig, sier hun.
AP171028 Har nye ideer til løsninger som må testes, forkastes, testes på nytt og kanskje blir det til slutt tatt inn som en mulig kombinasjon av ski, bindinger og støvler som skal brukes i renn.
AA171028 Har nye ideer til løsninger som må testes, forkastes, testes på nytt og kanskje blir det til slutt tatt inn som en mulig kombinasjon av ski, bindinger og støvler som skal brukes i renn.
DN171027 Men nå er jeg kjempelykkelig, og kan ikke ha det bedre, sier Tangen og priser storeieren for å være lydhør for ideer og ikke detaljstyre.
DA171027 Og besto av ideer som « Bystyre ber byrådet sørge for at foresatte får informasjon om barns personvern og rettigheter fra fødselen av ».
BT171027 Mange fine ideer som ikke forløses fullstendig.
DA171026 Trumps tidligere sjefstrateg, Steve Bannon, trekker fremdeles sterkt i trådene og er en sentral figur i opprøret mot den tradisjonelle delen av partiet, og støtter opp under kandidater foran kongressvalget som er inspirert av Bannons ideer .
VG171025 Selvsagt skal vi ha nye ideer , men vi må ikke glemme hva vi var steingode på i den norske kulturen : det defensive som lag, mener Wiik.
SA171025 Migranter sender mye penger hjem, og hjemvendte migranters tilfang av nye ideer , kompetanse og nettverk er til nytte for hjemlandet.
SA171025 Det er urovekkende at Sørby, bosatt i USA, ikke ser de enorme implikasjonene dette har for den frie utvekslingen av tanker, meninger og ideer .
SA171025 Før han kom inn manglet vi ideer og kreativitet, sier Wenger til BBC.
DN171025 - Møtet med republikanske senatorer i går var, bortsett fra Flake og Corker, en kjærlighetsfest med stående applaus og store ideer for USA, skriver Trump videre.
DN171025 Han påpekte også at 70 prosent av befolkningen er under 30 år, og at de ikke vil bruke de neste 30 årene på det han kalte destruktive ideer , men leve « et normalt liv ».
DB171025 - Det er kanskje yngre gutter som kommer opp med nye ideer og sanger.
DB171025 - Møtet med republikanske senatorer i går var, bortsett fra Flake og Corker, en kjærlighetsfest med stående applaus og store ideer for USA, skriver Trump videre.
AP171025 - Møtet med republikanske senatorer i går var, bortsett fra Flake og Corker, en kjærlighetsfest med stående applaus og store ideer for USA, skriver Trump videre.
AP171025 Før han kom inn manglet vi ideer og kreativitet, sier Wenger til BBC.
AA171025 Før han kom inn manglet vi ideer og kreativitet, sier Wenger til BBC.
VG171024 - Vi skal ikke bruke de neste 30 år av livene våre med destruktive ideer , Vi skal knuse dem i dag (...
VG171024 Det kreative paret Eli og Ola har mange ideer , men er så uenige om stil at de etter to år ennå ikke har klart å skape et helhetlig interiør i stuen.
DB171024 Han påpekte også at 70 prosent av befolkningen er under 30 år, og at de ikke vil bruke de neste 30 årene på det han kalte destruktive ideer , men leve « et normalt liv ».
DB171024 - Det kommer alltid inn noe overnaturlig og tullete fra en av oss, ideer som egentlig skal avvises av de andre to, men nei, så da ender jo filmen opp som en horrorparodi.
AP171024 Han påpekte også at 70 prosent av befolkningen er under 30 år, og at de ikke vil bruke de neste 30 årene på det han kalte destruktive ideer , men leve « et normalt liv ».
DB171023 Æraen er selvsagt ny, men tankegodset minner mye om ideer som er så velbrukte at man kan være fristet til å kalle det nymaoisme.
DB171023 Et tett samarbeid mellom næringsliv, skole og akademia fører til flere gode ideer og innovasjoner.
NL171022 Han må ha antatt eller forutsatt at Stortinget ville sikre ham en komité av fagfolk opptatt av " fredsforkjemperne " og deres arbeid med å fremme " fredskongressenes " ideer om " nedrustning " og " nasjonenes forbrødring ".
NL171022 Den utmerkede fredsprisen for 2017 til ICAN vekker håp om at Nobelkomiteen nå, med en jurist som leder, har etablert en ny forståelse for at norske politikere er betrodd å ivareta Nobels metode for å nå målet, ikke sine egne ideer om fred.
DB171022 Moderne helsebekymringer var også forbundet med religiøsitet og med å ha politiske ideer på høyresiden.
DB171022 Det er slike ideer som bør være de virkelige moderne helsebekymringene.
DB171022 På slutten ble presset til å komme på ideer for stort, og til slutt ble det ikke noe morsomt lenger, mener han.
BT171022 Det har forhåpentlig strømmet inn med innvendinger, ideer og dårlig skjult kritikk, noe som utelukkende er fint.
AP171022 Mange er blitt verre av hans ideer .
SA171021 Historisk : Ifølge høytstående partimedlemmer vil president Xi Jinping få skrevet navnet sitt og sine politiske ideer inn i kommunistpartiets grunnlov.
SA171020 Mjelde var klok og ydmyk nok til å dra veksler på Andresens ideer om hvordan Brann burde spille.
DN171020 Staten tar halve regningen - særlig for å bistå de små og mellomstore som ofte ikke har råd til å omfattende uttesting av nye ideer og prototyper før kommersiell produksjon.
DB171020 Slike eksplisitt antidemokratiske ideer har begrenset appell.
BT171020 Mjelde var klok og ydmyk nok til å dra veksler på Andresens ideer om hvordan Brann burde spille.
AP171020 Mjelde var klok og ydmyk nok til å dra veksler på Andresens ideer om hvordan Brann burde spille.
DB171019 - Fordommer og ideer om den hvite rases overlegenhet i enhver form er blasfemi mot den amerikanske overbevisningen, og det betyr at selve identiteten til landet vårt avhenger av at vi viderefører idealer.
DA171019 Og når det kommer nye ideer til hvordan dette kan gjøres, skal vi som regional myndighet være med og støtte det.
AP171019 Mye av dette virker som dårlige ideer som vil få uønskede effekter på andre områder.
NL171018 " " Hvilke krav må vi som samfunn stille til innvandrermiljøer for å få slutt på ukultur der ideer om kvinners renhet og ære undertrykker og ødelegger. " " Hvordan skal vi som samfunn sørge for at det ikke er ofrene, - barna og kvinnene, - som får straffen, mens de som truer, forfølger og skader går fri.
DN171018 Merkel har sympati for Macrons ideer , og hun vil også ha bevegelse i retning av mer integrasjon, men hun vil gå mye langsommere og trinnvist frem.
DN171018 Investoren og hotelleieren skulle onsdag bestemme seg for hvilket gründerselskap han skulle investere i etter en storstilt jakt på gode ideer .
DA171018 Hun forteller at skolen er opptatt av å motivere elevene til å fremme egne initiativer og ideer .
FV171017 Presidenten hadde nye ideer
AA171017 Mer debatt : Mer opptatt av gjennomslag enn av oppslag ¶ 10 usorterte ideer til å begynne med : ¶ 1.
SA171016 Presidenten hadde nye ideer
NL171016 Det gir liten mening å bruke mye krefter på mer eller mindre kreative ideer om nytt navn, enten det er Arktis, Nord eller hva det måtte være, det blir fort bare kunstig.
DB171016 ¶ DRISTIGE IDEER : En av professorene Dagbladet har snakket med, anbefaler å halvere prisen på øl og brus.
DA171016 - I faglitteraturen er det en svak sammenheng mellom det å inneha ideer , meninger og det å utføre ekstreme handlinger, sier Ravndal.
DA171016 - Jeg har veldig mange ideer inni PC-en som jeg ikke har realisert, og får nye ideer hele tida.
DA171016 - Jeg har veldig mange ideer inni PC-en som jeg ikke har realisert, og får nye ideer hele tida.
DA171016 - I faglitteraturen er det en svak sammenheng mellom det å inneha ideer , meninger og det å utføre ekstreme handlinger, sier Ravndal.
AP171016 Det gir informasjon og ideer , og det er effektiv markedsføring av egne publikasjoner.
AP171016 Vi ser på dette kunstverket som en ny måte å formidle inntrykk, historie og ideer på.
AP171016 Kanskje bør vi ikke drømme om Bhutan, men heller grave i vår egen kulturarv, gripe ideer om kilder til ekte menneskelig lykke og få dem til å blomstre i Norden ?
AP171016 Det slående ved bhutanske ideer er at de ikke høres helt nye ut, iallfall ikke i Norge.
AP171016 Bhutanske ideer høres ikke helt nye ut, iallfall ikke i Norge.
AP171016 Presidenten hadde nye ideer
DN171015 - Jeg har noen ideer om hvor det er mulig å bevege seg, sier Astrup på spørsmål om han allerede nå har begynt å tenke på en « tilbudsliste ».
DN171015 De har nye ideer , nye varer og bedre tjenester.
BT171015 Alle ideer skal opp !
AP171015 - Det finnes ingen monopol på gode ideer , sier han.
AP171015 - Det finnes ingen monopol på gode ideer , sier han.
BT171014 Nye ideer gror opp som sopp.
AP171014 | Eldgamle ideer om det nordiske kan vise vei for en verden i endring Anders Beyer ¶
AP171014 Eldgamle ideer for fremtiden ¶
AP171014 Problemet med slike ideer er at de « så lett lar seg misbruke, i en mental forstand, uten at du påføres særlig skyldfølelse, » sier M.
AP171014 M er generelt skeptisk til folk som vil knytte an til ideer om altruisme og solidaritet.
AP171014 Rene avskrivninger av et visst omfang er ikke tillatt, men tanker og ideer er ikke beskyttet av opphavsretten. cover ¶
AP171014 Nye ideer gror opp som sopp.
SA171013 Nye ideer gror opp som sopp.
AA171013 Inni egget finner man de store møterommene der stats- og regjeringssjefene og ministrene jevnlig samles for å klekke ut nye ideer . ( ©NTB ) ¶
DB171012 Under møtet avslørte 61-åringen at IAAF allerede ser på forskjellige ideer - blant annet å holde et arrangement i et fjellområde og ha løp i byer.
DA171012 Det kan hende at vi får gode ideer fra utenlandske aktører som kan levere enda bedre tjenester, sier Solvik-Olsen til NRK.
AA171012 Det kan hende at vi får gode ideer fra utenlandske aktører som kan levere enda bedre tjenester, sier Solvik-Olsen til NRK.
VG171011 Og vi vet at flere deler ekstreme ideer , enten de sitter på Senja, Innherred eller Groznyj.
DN171011 I dag legger vi frem pragmatiske ideer for å komme videre, sier Europakommisjonens visepresident Valdis Dombrovskis i en pressemelding.
AA171011 I dag legger vi fram pragmatiske ideer for å komme videre, sier EU-kommisjonens visepresident Valdis Dombrovskis i en pressemelding.
VG171010 De har nedfelt ideer i den, som de kan videreføre i sitt konkurranseprosjekt.
DA171010 Skorter på politiske ideer
DA171010 Arbeiderpartiet og SV mente imidlertid at trontalen viste at det er hos regjeringen det skorter på politiske ideer .
DA171010 - Med forslag til løsninger, på budsjettsiden og med planmessige ideer .
VG171009 Med stor sjølsikkerhet var han overbevist om at hans egne ideer var de eneste riktige.
DB171009 Arbeiderbevegelsen må holde seg for god til å legitimere høyreorienterte ideer uten rot i virkeligheten.
DB171009 Det eneste som glimret med sitt fravær var noen nye ideer eller bedre løsninger.
DA171009 Statsminister Erna Solberg ( H ) avviser at mangelen på politiske grep i trontalen viser at regjeringen er tomme for ideer .
AA171009 - Det kommer mye mer teknologi, og vi må lære oss å lage ting ut fra egne ideer .
VG171008 - Jeg skal tilbake til Italia i desember og har noen ideer , men jeg skal bruke god tid på å ta en avgjørelse, sier han.
DB171008 Tantelivet ga Flatland ideer : - Jeg får lyst på egne barn ¶
AA171008 Det hadde vært bra for byen og den politiske debatten om vi hadde fått sett litt mer ungdommelig pågangsmot, evne til å tenke i nye baner og vilje til å lansere nye ideer og tanker for hvordan Trondheim skal bli i årene som kommer.
AA171008 Det ga en forventning om nye ideer , nye planer og ny vitalitet i en traurig politisk debatt.
VG171007 Jeg vet ikke hvor radikale Horntveths opprinnelige ideer var, men ifølge en artikkel i Aftenposten bød samarbeidet på sine utfordringer.
VG171007 - Jeg kom på tre ideer knyttet til den tittelen med en gang.
DB171007 » Adidas har i en uttalelse sagt at de er beæret over å jobbe med skapere som Arvida, på grunn av « deres kreativitet, mangfoldighet og unike ideer », og at de ville gi deres samarbeidspartnere « en plattform for positivitet, diskusjon og endring », skriver BBC.
AP171007 En av Greniers seneste investeringer er i livsstilsplattformen SHFT, som skal synliggjøre bærekraftige produkter og ideer gjennom video, kunst og design.
VG171006 Jo, det er de mange ganske så ulike ferdselsårene som har ført mennesker, krigere, misjonærer, kremmere, skurker og helter, handelsvarer - silke og andre tøyer, mat, drikke, ideer , religioner, sykdommer og mye annet over et bredt belte mellom Kina og Middelhavet.
DB171006 Overlat dem til folk som har ideer , kompetanse og ressurser til å fylle fjellanleggene med spennende aktivitet.
DA171006 Vil høre folkets ideer
DA171006 Gamle ideer
DA171006 Da er lageret av gamle ideer godt å ha.
VG171005 Han går også dypere inn i nyere ideer : hvordan høyteknologi kan lede til isolasjon og, verst av alt, menneskelig supremati.
AP171005 Det blanke arket stirret nådeløst tilbake fra pc-skjermen, lammet fingrene og tømte hjernen for ideer .
AP171005 Hun skulle fortelle Det konservative partiets landsmøte - og resten av landet - at hun har full kontroll og er enda fullere av ideer og pågangsmot.
AP171005 Det passer stilen godt ; hun rekker å prøve ut forskjellige ideer , og samtidig ende opp med et helhetlig produkt uten unødvendig fyll.
AA171003 De politiske vedtakene blir bedre når flere tanker og ideer slipper til, skriver Adresseavisen på lederplass.
AA171003 De politiske løsningene blir bedre når mangfoldet øker og de store partiene har mot til å høre på andre ideer og forslag.
SA171002 Under Franco kunne vi ikke forsvare våre ideer .
DB171002 Under Franco kunne vi ikke forsvare våre ideer .
AP171002 Under Franco kunne vi ikke forsvare våre ideer .
AA171002 Under Franco kunne vi ikke forsvare våre ideer .
AP171001 Hun hadde ikke islamistiske ideer , til tross for at hun valgte å dekke håret med sjal, eller bruker anstendige klær som dekker hår og kropp.
AP170930 Slike ideer tærer på et åpent og sjenerøst sivilsamfunn og spiller på fordommer og frykt.
SA170929 DEBATT : Nordic Edge er her, det er en strålende arena for nyskaping og gode ideer for verden.
AA170929 - Det har vært plenty med nye ideer .
AA170929 - Det har vært plenty med nye ideer .
VG170928 - Det har blitt mindre spillerom for solidariske ideer som dette.
AA170928 Kanskje vil dette bidra til nye ideer for hvordan nærpoliti skapes også i kommuner som i dag ikke har et lensmannskontor.
AA170928 I tillegg hadde vi mange lokale tilpasninger - ingen gode ideer skulle være uprøvd fordi om de tidligere ikke var beskrevet eller sto i en bok.
DN170927 Nettverket ble stiftet for femten år siden og skal identifisere, diskutere og påvirke relevante trender og utvikle nye ideer som forsterker skatteadministrasjoner i hele verden.
DN170927 - Vi har ingen interesse av å stjele ideer og utnytte gründere, sier han.
DN170927 - Vi har ingen interesse av å stjele ideer og utnytte gründere, sier han.
DA170927 Onkelen min pleide å spørre om planer og fortelle om ideer og oppføre seg perfekt og upassende, akkurat sånn som onkler skal, mellom massevis av munnfuller av deilig klissete mat.
AP170927 Jeg hadde mine ideer , men visste at jeg måtte lytte.
VG170926 Hun har alle mulige ideer for huset, sa han.
NL170926 Originale ideer og perspektiver oppstår.
AP170926 - I tillegg til sunne politiske ideer og idealer er det havet som har lagt grunnlaget for det fantastiske velferdssamfunnet vi har i dag.
AA170926 Først ut var EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker, som la fram sine ideer i en tale til EU-parlamentet i Strasbourg.
AA170926 Frankrikes president Emmanuel Macron kaster en brannfakkel inn i de tyske regjeringssamtalene med ambisiøse nye ideer for EU og euroen.
AA170926 Først ut var EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker, som la fram sine ideer i den årlige talen til EU-parlamentet i Strasbourg om unionens tilstand.
AA170926 Frankrikes president Emmanuel Macron kaster en brannfakkel inn i de tyske regjeringssamtalene med ambisiøse nye ideer for EU og euroen.
DB170925 De siste månedene ble alle sosialdemokratiske kampsaker rappet av Merkel, som grep dem i lufta og gjorde SPds ideer til sine egne.
AP170925 Selv hadde jeg hatt en lang kamp mot indre demoner og innprentede ideer om hvor vanskelig det nå skulle bli å fortelle mobberne at de hadde rett. 3rd-party-bio ¶
AP170925 Selv hadde jeg hatt en lang kamp mot indre demoner og innprentede ideer om hvor vanskelig det nå skulle bli å fortelle mobberne at de hadde rett.
DA170924 Noen har kalt henne en « støvsuger », hun bare suger opp andres ideer , sa Schulz.
DA170924 Noen har kalt henne en « støvsuger », hun bare suger opp andres ideer , sa Schulz.
AP170923 Nederlenderen Rutger Bregman har møtt mye motstand for sine ideer , men tror vi innen år 2200 kommer til å le av motstanden mot dem.
VG170922 På 1970-tallet studerte den britiske journalisten John Ardagh samtidens radikale europeiske venstreside og oppsummerte at de viste større respekt for ideer enn for fakta, noe han kalte « autentisitetsforakt ».
AP170922 Satyricon har nok en gang klart å komme opp med velfungerende nye ideer , uten å fremmedgjøre lytteren.
VG170921 - Vi ønsker å videreføre våre verdier til barnet, blant annet det at man skal tørre å våge og være åpne for nye ideer .
VG170921 Dessuten har han en befriende humoristisk tone, en løs litterær snipp som er en nødvendighet i et litterært univers hvor tunge, bibelske tanker, religiøs mystisisme og tvilsomme, vitenskapelige ideer står sentralt.
DA170921 For ordens skyld er jeg klar over at det florerer av mer eller mindre komiske ideer om hva som er « den nye oljen ».
AA170921 Et møte med fortiden er som en reise i et fremmed land : Den tvinger oss til refleksjon omkring « annerledeshet og likhet » som er begreper det er viktig å ha et aktivt forhold til i vår egen globaliserte tids møter med mennesker med andre ideer , verdier, materielle forutsetninger og tradisjoner, historier og skjebner.
SA170920 - Jürgen Klopp er veldig tro mot egne ideer .
DN170920 - Selv om våre porteføljeforvaltere jobber på tvers av teamene med ideer og synspunkter, jobber de likevel selvstendig og det er opp til hver enkel porteføljeforvalter å ta en beslutning om hvilke selskaper som skal inngå i porteføljen, legger hun til.
DA170920 Blant høyrepopulistenes ideer er det mye mørkt tankegods - og mye av det er mørkere enn det vi tror, mener forfatteren av boka « Folket, det er meg », som utgis denne uka.
DA170920 - Ja, jeg blir bekymret når vilkårene for en demokratisk debatt smulder opp eller når ideer om en grunnleggende voldelig konflikt, får utbredelse.
BT170920 - Jürgen Klopp er veldig tro mot egne ideer .
AP170920 - Jürgen Klopp er veldig tro mot egne ideer .
DA170919 Nettopp det frie ordet og den frie utvekslingen av ideer har lenge vært en av bærebjelkene i Israels usedvanlige suksess på en rekke felt, som høyteknologisk utvikling.
AA170919 Storbritannias utenriksminister Boris Johnson avviser meldinger om at han kan komme til å gå av hvis ikke han får gjennom sine egne ideer for brexit.
DN170918 Dalio beskriver de fleste selskaper som uærlige og dysfunksjonelle, og mener selskapene i Silicon Valley er mer åpne for ideer fra fellesskapet.
DN170918 Kulturen var bygd på ideer om å strekke seg langt for kundene, overgå forventninger og å sette teamet og selskapet foran seg selv, forklarer Teigre. 1,5 millioner til nytt selskap ¶ - « Video valley»-miljøet er fortsatt veldig tett.
DN170918 - På slutten gikk antallet kvinnelige søkere opp seks prosentpoeng, så det hjalp å rope det høyt i media, sier Stordalen, som tror kvinner ofte har svært gjennomtenkte ideer , men at menn oftere er selvsikre nok til å satse.
DB170918 For meg er det ikke tilfeldig at høyreekstreme ideer og tanker har fått mer spillerom de siste to årene etter at Listhaug strekker grensen for ytringsfriheten hver blodige dag.
AP170918 Vi er veldig åpne for nye ideer og innspill og skal ikke fortelle noen hva de skal gjøre.
SA170917 Ikke minst fordi hun har sterk tro på at mangfold og likeverd gir ulike perspektiver, ideer og løsninger.
AP170917 Ikke minst fordi hun har sterk tro på at mangfold og likeverd gir ulike perspektiver, ideer og løsninger.
VG170916 september, Eurabia-konspirasjon eller ideer om Vesten som Den store satan som vil ødelegge alle muslimer, er ikke eksempler på kritisk tenkning.
DB170914 I et intervju med kjendisnettstedet People sammen med Angelina, forteller Maddox at han kom med ideer på møter, gjorde klart til innspilling og hjalp sin verdensberømte mor med å være oppdatert på avisene.
VG170913 Fra 90-tallet, etter at liberale ideer om globalisering hadde bearbeidet oss gjennom et par tiår, er regelverket endret.
DA170913 Du ser det tydelig å de karakteristiske « seilene » på senterets tak, Utzons ideer seilte også som kjent videre helt til operahuset i Sydney.
VG170912 - Det er mitt navn, mitt ansikt, jeg som lager musikken, mine avgjørelser og ideer - da må jo også jeg hjelpe til med å bygge det, og stå for en turné, for det er jeg som sitter igjen med fortjenesten til slutt, langsiktig.
VG170912 De ønsker nye folk, ny energi, nye ansikter, nye ideer , sa han i et intervju mandag.
AA170912 De ønsker nye folk, ny energi, nye ansikter, nye ideer , sa han i et intervju mandag. ( ©NTB ) ¶
AA170912 Hvis Solberg ikke leverer det, blir det lite igjen av Høyres slagord « nye ideer og nye løsninger ».
SA170911 Dermed kan ikke en ny « mirakeltrener » med nye ideer sminke det alle kan se.
AP170911 | Dyrker gode ideer i drivhus i Kvadraturen ¶
AP170911 Mange ideer
AP170911 I en liten boks, et veksthus for gode ideer, midt i byen, sitter noen engasjerte mennesker og deler tanker og ideer om frø som kan dyrkes frem til å bli noe som kan skape enda mer liv og røre i livet utenfor boksen, i Kvadraturen.
AP170911 I en liten boks, et veksthus for gode ideer , midt i byen, sitter noen engasjerte mennesker og deler tanker og ideer om frø som kan dyrkes frem til å bli noe som kan skape enda mer liv og røre i livet utenfor boksen, i Kvadraturen.
AP170911 Der har gode ideer til ting som skal skape liv i Kvadraturen hatt gode vekstforhold.
AP170911 - Denne gangen skal vi ikke sitte på kontorene våre og tre gode ideer ned over hodene på folk.
AP170911 ), Kjersti Wikstrøm og Olav Brommeland og dyrker gode ideer for Kvadraturens fremtid.
AP170910 Det er en betydelig dose konspirasjonsteori blandet inn i denne sjangeren, og flere av de sentrale muslimske apokalyptiske forfatterne har overtatt antisemittiske ideer fra vestlige kilder, som Sions vises protokoller.
AP170910 Den franske forskeren Jean-Pierre Filiu hevdet i en bok i 2008 at nye former for apokalyptiske ideer sprer seg i Midtøsten som svar på voldsomme politiske omveltninger.
VG170909 Vi har redusert forfall, økt tempoet i byggingen og realiserer mange prosjekter både raskere og billigere enn det var tenkt, takket være nye ideer og bedre løsninger.
DB170909 Norge trenger en regjering som har nye ideer på hvordan vi skal få flere i jobb i årene som kommer.
DB170909 Det sier oss at Ap er tom for egne ideer på dette veldig viktige feltet.
DB170909 - Tom for egne ideer
DB170908 Da har jeg en masse jævla ideer i hodet som jeg ikke blir kvitt, sa GW Persson til Dagbladet i september i fjor.
DA170908 Det er en ekstatisk utblåsning på over 80 minutter som avslører hittil uoppdagede musikalske impulser hos et av Norges mest internasjonalt anerkjente rockeband, ispedd helt nye følelsesspekter som transformeres inn i nye sett arrangementer og ideer som kjennes intuitive og ubevisst framelsket til perfeksjon.
NL170907 Hvordan forsvarsministeren kan komme på tullete ideer som å anvende sivile flyplasser i krise og krig strider jo mot alt sjefen for NATOs militære styrker sier !
AA170907 Kvinner fra hele landet var samlet for å dele sine erfaringer, ideer og visjoner om hvordan afghanske kvinner kan bidra til en fredelig løsning av konflikten i landet.
DA170906 At venstresiden ønsker å reversere våre reformer, og har få andre ideer enn økt skatt for å finansiere sine løfter er et tegn på politisk latskap, sier Stefan Heggelund til LO-Aktuelt.
DN170905 - Jeg har midler hos meg hvis man kommer med " blue sky-ideer ", ville ideer som kan føre til noe spennende, sier hun.
DN170905 - Jeg har midler hos meg hvis man kommer med " blue sky-ideer ", ville ideer som kan føre til noe spennende, sier hun.
DB170905 - Madsen var interessert i kriminalgåter, og hadde ideer om hvor man kunne skjule et lik til sjøs, hevder vitnet.
DB170905 Valg skal være en vitamininnsprøyting for politisk interesserte og en inspirerende og utviklende meningsbryting der ideer , ideologier og politiske prosjekt presenteres og utfordres.
AA170905 - Ap er veldig tomme for ideer .
DB170904 Kampen mot Tyskland er først og fremst av akademisk betydning, der de norske spillerne skal forsøke å sette Lagerbäcks ideer ut i live.
DB170904 Det er sikkert noen spenstige ideer her, men jeg tviler sterkt på at MDGs regnestykke går opp, sier energipolitisk talsperson i Høyre, Tina Bru til NRK.
AP170904 I 2013 gikk Høyre til valg på nye ideer og bedre løsninger.
AA170904 OPPTUR : Mange tilløp til gode ideer , en omfattende kampanje.
AA170903 Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik, som var med på besøket til NMK, peker på at det er mange kloke hodet med mange hode ideer , som ofte trenger den første bedriften til å ta i bruk nye løsninger.
DB170902 Nå synes jeg kanskje det er på tide at dette byrådet, som har profilert seg på miljøsaken, kommer opp med egne ideer , sier Melby.
DA170902 Jeg har bare tatt tak ideer og tåkeprat som beveger seg i samfunnet.
NL170901 Elon Musk som til forskjell fra mange andre har tatt inn over seg at fremtidens næringsliv må produsere innenfor 'naturens tålegrenser' er et oppkomme av stadig nye ideer som han også realiserer.
AP170831 Vi har ingen planer om å skyte ned noen ideer mens britene drodler ¶
AP170831 - Vi har sagt at vi er åpne for alle forslag, og vi har ingen planer om å skyte ned noen ideer mens britene drodler.
AA170831 Vi er ikke bortskjemt i Trøndelag med spenstige ideer som blir til ambisiøse prosjekter.
AA170831 Samtidig foreligger det ulike ideer om undersjøiske tunneler over til Fosen.
SA170830 Det beste er om du kan komme på ideer som journalistene napper på, uten at de selv forstår det, småhumrer mannen som skal gjenreise norsk landslagsfotball.
AP170830 Lynet McQueen : - Jeg er tom for ideer .
AP170830 Det beste er om du kan komme på ideer som journalistene napper på, uten at de selv forstår det, småhumrer mannen som skal gjenreise norsk landslagsfotball.
VG170829 Vi får være romslige nok til å si at alle partier har noen ideer som kan bedre situasjonen, og at alle har noen som faktisk kan gjøre situasjonen verre.
VG170828 Etter litt væring og venting og snakk om dårlige ideer , dukker også Cersei og følge opp, og Sandor benytter anledningen til en skikkelig pep-talk med sin bror - mann mot avdød mann.
DB170828 Det er et artig øyeblikk på arenaen, der Sandor sier til Tyrion at dette møtet så klart må være hans idé, for « alle dårlige ideer kommer fra en Lannister-fitte ».
DB170828 Det er et artig øyeblikk på arenaen, der Sandor sier til Tyrion at dette møtet så klart må være hans idé, for « alle dårlige ideer kommer fra en Lannister-fitte ».
DN170827 Vi vet jo at de fleste gode ideer dukker opp når man gjør alle andre ting enn å sitte på jobben nedgravd i oppgaver, sier han.
AP170827 Alle seks lag skal presentere sine ideer på studentkonferansen som arrangeres i forbindelse med A-Tech i oktober, der også vinneren blir kåret.
VG170826 På Vitenfabrikken i Sandnes får unge vise frem ideer for blant annet fornybar energi, sponset av Statoil.
AP170826 Fordi de avspeiler samfunnene gjennom tidene og deres like skiftende og holdninger og ideer .
AP170826 For et arbeidstempo og for et overskudd av ideer !
VG170825 de når han på den ene siden ramser opp terroraksjoner begått av muslimer som rasjonell årsak til økende islamskepsis i Vesten, for så å avfeie begrepet islamofobi selv om alle toneangivende definisjoner av begrepet fokuserer på konsekvensene det har for muslimer og ikke religionen islam - i form av ideer og holdninger som underbygger og rettferdiggjør hat mot og diskriminering av muslimer.
DB170825 De små partiene er gjerne dem som har kommet med nye ideer , og tatt oppgjør med farlige status quo-mønstre.
DA170825 I mellomtiden samler hun ideer på mobiltelefonen.
DB170824 Sitter du inne med en knakende god idé eller en spennende tvist til plottet, kommer nemlig ikke Martin til å bruke dine ideer .
DB170824 - Jeg har nok ideer selv.
AA170824 I mellomtiden samler hun ideer på mobiltelefonen.
DN170823 Jobb hardt, ha gode ideer og sett deg selv i en posisjon hvor du kan ha flaks.
DB170822 Å ignorere problemet og glemme kampen for rettferdighet, er å bryte med både Nansen og andre bærende ideer i norsk historie.
DA170822 Men når konseptkunsten kunstnerne laget var bygget på uinteressante og/eller dårlig funderte ideer , ble fraværet av teknisk og faglig perfeksjon ekstra tydelig.
AP170821 Imamen må ha puttet ideer i hodet på dem.
AP170821 - Imamen må ha puttet ideer i hodet på dem ¶
DB170820 Det er nettopp det som er deres styrke, vår styrke, at vi er åpne for omverdenen, at vi tar godt imot folk som kommer hit som gjester eller på flukt fra samfunn med andre, dårlige verdier, og at vi evner å lytte til deres erfaringer og ideer og ta med oss det beste, samtidig som vi forkaster det verste.
AP170820 Men før politikerne har konkrete ideer om hva tidlig innsats skal være, er det bortkastede penger.
AP170820 Men før politikerne har konkrete ideer om hva tidlig innsats skal være, er det bortkastede penger.
DA170819 Men han mener det er flere amerikanere enn før som sier at de støtter ideer om « hvit overlegenhet », og våger å si at de « ikke liker jøder, svarte og muslimer », og at de er « stolte av å si det ».
DA170819 Han mener « alt-right»-betegnelsen er en ny merkelapp for ideer som stammer fra « hvit overlegenhet»-bevegelsen, der ønsket er en hvit « etno-stat ».
FV170818 Nils Arne Eggen lot seg inspirere av trener Rinus Michels og hans ideer .
DB170818 - Jeg er her for å spre mine ideer , i et håp om at noen som Donald Trump også vil gjøre det, men det må være en som ikke gir datteren sin til en jøde, sier Christopher Cantwell, til reporter Elle Reeve, dagen før den planlagte demonstrasjonen og terrorhandlingen.
DB170818 Så her var det bare å øse ut sine overordnede tanker og ideer .
DB170818 Det er ikke nødvendigvis penger til det ene eller andre det handler om, men ideer .
DB170818 Dette er ideer vi kan finne i mange moderne land, og er ideer som heldigvis også har blitt importert til Norge.
DB170818 Dette er ideer vi kan finne i mange moderne land, og er ideer som heldigvis også har blitt importert til Norge.
DA170818 Deres mål er å få inn andre aktiviteter isteden, og vi har vært veldig aktive og sendt inn flere ideer til dem.
SA170817 Nils Arne Eggen lot seg inspirere av trener Rinus Michels og hans ideer .
DA170817 Han har støttespillere langt ute på høyresiden og tar i bruk ideer som kommer fra det høyreradikale landskapet, sier Strømmen.
AP170817 Nils Arne Eggen lot seg inspirere av trener Rinus Michels og hans ideer .
DN170816 Jeg tror Bernies suksess og all vår suksess med kampanjen startet med omfanget av hans ideer og ambisjonen og styrken til plattformen han ga folket, sier amerikanske Claire Sandberg.
DN170816 Jeg tror Bernies suksess og all vår suksess med kampanjen startet med omfanget av hans ideer og ambisjonen og styrken til plattformen han ga folket, sier amerikanske Claire Sandberg.
DB170816 Om få dager skal de presentere sine produkter og ideer for potensielle investorer.
DB170816 - Det viktigste for å klare å få til noe er teamet, og dette er fantastiske team med kule ideer .
DA170816 Det fine er at hun også er en person som byr på seg selv og kommer med ideer på hvordan vi kan gjøre ting.
DB170815 De støtter ideer som koster landet og verden så mye smerte.
DA170813 Kanskje det kan bringe inn noe nye sider, noen nye ideer og synspunkter, og lage et bredere kompetansemiljø i forvaltningen av statlig, finansiell formue i Norge, mener hun.
AP170813 Det viktigste er å ha gode ideer , enten man er 30 eller åtti, sier Californias guvernør Jerry Brown ( 79 ).
AP170813 - Det er klart at vi trenger friskt blod og nye ideer , sier guvernøren, som fyller 80 år i april neste år.
AP170813 - Demokratene trenger nye ideer og en ny visjon.
AP170813 I en verden der det er lett å flytte både personer, gode ideer og kapital, vil denne særnorske skatten gi mindre til fordeling.
DB170812 Folk ser at våre ideer og løsninger har blitt til gode resultater, sa Solberg, til jubel fra Høyre-folket foran podiet.
DB170812 Vi vil gjerne at det skal komme bøker som kan gi oss nye ideer og lære oss om andres erfaringer, men vi må ikke bli blåøyde.
DA170812 Her på en enda større scene fikk Jenny Hval spilt ut noen av sine ideer i stort format, med større effekter, der kollektivet på scenen utforsket og spilte videre på det komplekse idematerialet bak « Blood Bitch », nærmest i sanntid.
AP170812 Mer opptatt av følelser og estetikk, mindre opptatt av ideer .
AP170812 Mer opptatt av følelser og estetikk, mindre opptatt av ideer .
AP170812 Så ble det stille, og det er lett å tenke seg at ideer ble prøvd og forkastet mens prestasjonsangsten spøkte.
VG170810 Om hun skulle gå av med seieren i patentkrigen er hun ikke helt sikker på hva merkevaren vil brukes til, men tenker å jobbe med ideer gjennom de kommende månedene.
VG170810 - Akkurat nå har folk i området en masse ideer , så vi får se hva vi kan finne på, men det blir spennende å se resultatet, sier hun. - Én må vike ¶
VG170809 Obama senior, med sin amerikanske og vestlige utdannelse og bakgrunn, hadde ideer om hvordan man skulle på bukt med korrupsjonen i Kenya.
VG170809 Det blir kamp mellom personer enn kamp mellom ideer .
DB170809 Han jobber ikke planmessig strategisk, heller grepet av egne ideer .
VG170808 Han har veldig klare ideer på hvordan ting skal være.
VG170808 Offentligheten er til for å kritisere dårlige ideer , enten de er om likestilling, homofile eller abort.
VG170808 Det at hun selv er kristen og ser ut til å tåle reaksjonære ideer i de kristenkonservative miljøene bedre, øker ikke tiltroen.
AA170808 Folkene her har så god energi og spennende ideer .
DN170807 Kvinner, derimot, « har mer åpenhet for følelser og kunstneriske områder fremfor ideer ».
AP170807 | Klimapolitikken trenger borgerlige ideer Bjørn Stærk ¶
AA170807 Kvinner, derimot, « har mer åpenhet for følelser og kunstneriske områder framfor ideer ».
DN170806 Ved et landbord på Saga på Inderøy, mellom Verdal og Steinkjer, sitter fem gründere og forteller om sine ideer , erfaringer og motganger.
DN170806 Grande høster ideer hele sommeren.
VG170805 Av det følger logisk at det som for få år siden var relativt marginale ideer , som konspirasjonsteorier og forestillinger om Den store kulturkrigen, nå får bein å gå på.
DN170805 Og det samepolitikken trenger er nye ideer ; vi er ganske sementerte i tankegangen, sier hun til avisen.
AA170805 Og det samepolitikken trenger er nye ideer ; vi er ganske sementerte i tankegangen, sier hun til avisen. ( ©NTB ) ¶
VG170804 Men når han returnerer til Oslo sommeren 1942 er han nedkjørt, desillusjonert og har mistet troen på Quisling og nazistenes ideer .
VG170804 Macrons ideer om asylsentre i Afrika er kanskje ikke så gjennomtenkte, men han viser i hvert fall vilje til å gjøre noe med dagens uholdbare situasjon.
VG170804 ASYLPOLITIKK : - Den franske presidenten Emmanuel Macrons ideer om asylsentre i Afrika er kanskje ikke så gjennomtenkte, men han viser i hvert fall vilje til å gjøre noe med dagens uholdbare situasjon, skriver Sylo Taraku.
DN170804 Men kanskje Snøhetta kan bruke meg til noe likevel, som for eksempel ideer til hvordan man kan lage klimavennlige hus.
DB170804 Sinnssykt eller ikke, Scaramucci er ferdig i Det hvite hus, og tiden vil vise om noen av hans tanker og ideer blir med videre.
DA170804 Investerer tiden sin, og betaler tilbake med bøker, tidsskrifter, artikler eller tanker og ideer som inngår i programmet på Litteraturhuset, eller artikler, anmeldelser og annet som skaper eller går inn i debatter nedover etasjene.
AA170804 Trondheim trenger nye prosjekter, løsninger og politiske ideer .
VG170803 Vi får dem inn i studio, utveksler ideer og hjelper hverandre, sier Eriksen.
NL170803 Uansett hvor motbydelig og historieløst ekstremisme måtte være, kan ikke ideer bekjempes med sensur eller forbud.
NL170803 Resultatene så langt har inspirert til videre arbeid, dette er en sak jeg og Venstre vil prioritere høyt de neste fire årene : få Nord-Norge på skinner ! | Ideer bekjempes ikke med forbud ¶
DA170803 Når politikerne prøver å overgå hverandre ved å fremheve egne ideer , samtidig som de rakker ned på andres, kan debattene minne mer om barnslig krangling enn om seriøs diskusjon.
DA170803 Med « Valerian and the City of a Thousand Planets » har han skapt en romodysse ulikt noe annet vi har sett ; overlesset av ideer , men heftet av underutviklede hovedpersoner.
DA170803 Med « Valerian and the City of a Thousand Planets » har han skapt en romodysse ulikt noe annet vi har sett ; overlesset av ideer , men heftet av underutviklede hovedpersoner.
AP170803 Masse trening, sunn mat, kloke tanker - den perfekte måten å samle ideer og krefter til høsten og resten av livet.
DB170802 Høyre-politikeren mener Ap dermed må gå til valg som et parti tomme for egne ideer .
DB170802 Det betyr ikke at Ap er tom for egne ideer , og bare er blitt et « tommel ned-parti ».
DB170802 Arbeiderpartiets kurs er tom ideer og handler om å reversere kursen denne regjeringen har staket ut, sier han.
DB170802 - Tom for ideer
DB170802 - Det er en kombinasjon av parlamentarisk latskap og tomhet for ideer .
DB170802 I møter med etnisk norske og andre innvandrere får de ideer og tanker om hva som er mulig å realisere og hvordan de kan bruke seg selv i det nye landet de er kommet til.
DB170802 De gis oppgaver som å lage mat til opptil flere hundre personer på turisthyttene, være med på arrangementer for skoleklasser, ha ansvar for cafedriften på våre hytter, prøve seg som turledere for våre turgrupper, opprette nye turgrupper, komme med ideer og innspill og jobbe med vedlikeholdsarbeid på hyttene, osv.
AA170802 Da dukker det opp ideer til butikkhyllene.
VG170801 Bare avtal den første aktiviteten, og la de neste være en overraskelse eller virke som spontane ideer , sier han.
NL170801 Å gi et klapp på skuldra til gründere og entreprenører som har ideer og virkelyst.
DB170801 - Demokratiet er mye mer rotfestet i dagens samfunn, og nynazistene forfekter ideer som er ble diskreditert under andre verdenskrig.
AP170801 Da dukker det opp ideer til butikkhyllene.
NL170731 Ikke har vi jordskjelvfare, ikke har vi lokalmafia - alt vi trenger er ideer , vilje og et åpent sinn.
DB170731 De er alle importerte ideer som utfordra datidas « Norske verdier ».
AA170731 Det innebærer at NTE skal gå foran, oppmuntre til nye ideer , bærekraftige løsninger og utfordre dagens sannheter.
DB170729 Men skal vi tro Barcelona-president Josep Maria Bartomeu kan den franske hovedstadsklubben glemme alle ideer om å forhandle ned prislappen på Neymar eller å prøve å tilby Barcelona spillere i retur.
DA170728 Tilsynelatende singel, med klare ideer om at åpne forhold er det klart beste.
SA170727 - I fotball har du ingen dager å tape, så jeg var nødt til å starte å implementere mine ideer hos spillerne.
AP170727 - I fotball har du ingen dager å tape, så jeg var nødt til å starte å implementere mine ideer hos spillerne.
SA170726 Ville ideer som funket ¶
SA170726 Ville ideer .
SA170726 Så hentet Håndballforbundet inn en ganske uprøvd trener, Svein Tore Jacobsen, med helt nye ideer .
DB170726 « Statsbygg hadde engasjert en hel arkitektverden i noe som skulle vise seg å være en kostbar lek med urealistiske ideer ».
AP170726 Ville ideer som funket ¶
AP170726 Ville ideer .
AP170726 Så hentet Håndballforbundet inn en ganske uprøvd trener, Svein Tore Jacobsen, med helt nye ideer .
VG170725 Gå med dine ideer i fred og ro.
SA170725 Så har jeg også tatt med meg mine tanker og ideer inn og prøvd å finne noe vi kan bygge videre på.
SA170725 Det kan bli litt nye ideer og impulser og kan være det som skal bikke en tøff høst i riktig retning.
BT170725 Så har jeg også tatt med meg mine tanker og ideer inn og prøvd å finne noe vi kan bygge videre på.
AP170725 Så har jeg også tatt med meg mine tanker og ideer inn og prøvd å finne noe vi kan bygge videre på.
AP170725 Det kan bli litt nye ideer og impulser og kan være det som skal bikke en tøff høst i riktig retning.
VG170724 Jeg skulle likt å gå inn i redaksjonen og slå noen nye ideer i bordet, men den tid er forbi, sier Knut Eirik, som tok førtidspensjon da han ble syk.
NL170724 Men legger vi slike ideer til grunn, er jernbanedebatten nødt til å spore av, før den i det hele tatt kommer i gang.
DB170722 Mangelen på oppgjør med terroristens politiske tankegods, er en mulig forklaring på at konspirative og høyreekstreme ideer som ledet til et av tidenes massemord i fredstid, har blitt bortimot vanlig i norske sosiale medier.
AA170722 Etter hvert som vi fikk høre låtene, lagde vi ideer til hvordan vi kunne utforme noe spennende visuelt, forteller produsent Njål Brekke.
VG170721 En reise gjennom egne ideer og mer eller mindre skjult inspirasjon, i perfekt balanse.
DA170721 Å kunne ha to motstridende ideer i hodet samtidig.
DA170721 I tillegg var han i et miljø som la vekt på og verdsatte ideer .
DB170720 - Det er mange gode ideer fra den kanten, men Matti har noen dårlige ideer også.
DB170720 - Det er mange gode ideer fra den kanten, men Matti har noen dårlige ideer også.
FV170719 - Vi har nå lagt frem våre ideer for NFF.
DB170719 Han tvinger sine egne ideer om moral på en hel nasjon, sa den indiske manusforfatteren Varun Grover til CNN tidligere i år.
AP170719 Dunkirk er alt annet enn det overflødighetshornet av ideer og visuelle krumspring som hans tidligere filmer har vært, og jeg er enig med dem som mener at dette er hans beste film.
SA170718 - Vi har nå lagt frem våre ideer for NFF.
DB170718 Jeg tror det ga ham en forbindelse til Trump, som så ham som en dealmaker, som en som var komfortabel med moguler, som hadde ideer Trump intuitivt forsto at kunne hjelpe Trump, sier Green til CBS News.
DB170718 - Det var virkelig bra å jobbe med dem, de er profesjonelle og fulle av ideer .
BT170718 - Vi har nå lagt frem våre ideer for NFF.
AP170718 - Vi har nå lagt frem våre ideer for NFF.
DB170717 De lovlige virksomhetene blir utsatt for urettferdig konkurranse fra virksomheter som lever av å stjele andres ideer .
DB170717 Folkehelseinstituttet satte i gang det mest omfattende vaksineprosjektet noen gang her i landet, etter ideer som blant annet hadde ligget i skuffen hos det amerikanske forsvaret.
DA170717 siste fem år, et fullstendig generasjonsskifte blant medlemmene, et godt lokalvalg i 2015 ga makt fra vippeposisjon i Oslo, Bodø og Tromsø, og nylig har partiet hatt strategene bak grasrotbevegelsene til Labour-leder Jeremy Corbyn og Hillary Clinton-utfordrer Bernie Sanders på besøk for å høste ideer .
SA170716 - Jeg har noen ideer til hva som må endres i dette laget, sa Valakari før han gikk videre inn på tribunen.
AP170716 - Jeg har noen ideer til hva som må endres i dette laget, sa Valakari før han gikk videre inn på tribunen.
DB170715 Jeg gjorde det så bra i Watford, men det kom inn en ny trener med nye ideer , og jeg spilte ikke mye.
VG170714 Jeg skjønte fort at jeg måtte by på meg selv og kreve det jeg ønsket, men alle mine invitasjoner og ideer til hva jeg og mine venner kunne gjøre, var som å tale for døve ører.
AA170714 Ideer som radikalt utfordrer systemet, møter motstand og kommer sjelden fra de etablerte aktørene.
SA170713 At Valakari ikke har noen bånd til Tromsø, og kan bringe inn helt nye ideer til en spillergruppe som virker som de mangler inspirasjon, kan fort vise seg å være et sjakktrekk av klubbledelsen.
AP170713 At Valakari ikke har noen bånd til Tromsø, og kan bringe inn helt nye ideer til en spillergruppe som virker som de mangler inspirasjon, kan fort vise seg å være et sjakktrekk av klubbledelsen.
SA170712 - Vi er en engasjert familie hvor barna alltid har blitt oppfordret til å reflektere over andres utsagn og formidle egne tanker og ideer om ulike temaer, avslutter Nicolai.
SA170712 Klubben har lansert ideer som overbeviste deg.
FV170712 - Vi er en engasjert familie hvor barna alltid har blitt oppfordret til å reflektere over andres utsagn og formidle egne tanker og ideer om ulike temaer, avslutter Nicolai.
BT170712 - Vi er en engasjert familie hvor barna alltid har blitt oppfordret til å reflektere over andres utsagn og formidle egne tanker og ideer om ulike temaer, avslutter Nicolai.
AP170712 - Vi er en engasjert familie hvor barna alltid har blitt oppfordret til å reflektere over andres utsagn og formidle egne tanker og ideer om ulike temaer, avslutter Nicolai.
AP170712 Klubben har lansert ideer som overbeviste deg.
AA170711 Hun ba opposisjonen om å bidra med " synspunkter og ideer ".
VG170710 - Vi er veldig glade i bursdager og leter alltid etter ideer .
DB170710 - Moralen i historien er ( tror jeg ) : følg drømmene dine, å være gründer kan være veldig stimulerende, at man kan skape butikk av det mest, og at man skal holde øyne og ører åpne for nye ideer .
DA170710 De politiske partiene forfektet ikke verdier eller ideer , de representerte bare sin etniske eller religiøse gruppe.
DA170710 Norske gründere, med gode ideer , reiser til USA for å lete etter finansiering.
DA170710 Gründerne må få utvidet rettighetene til å motta dagpenger, slik at en knapp pengebok ikke stopper gode ideer .
VG170709 For det første er han en autoritet, en leder med tydelige og klare ideer .
SA170709 For det første er han en autoritet, en leder med tydelige og klare ideer .
AP170709 For det første er han en autoritet, en leder med tydelige og klare ideer .
VG170708 De har et hav av ideer til hjemmeundervisningen, kler på ham klær og smykker og lærer ham å telle ned til han står i undertøyet.
VG170708 Det er i seg selv dypt forstemmende at personer i Norge inviterer mørkemenn som Chadlioui, og at statsstøttede norske moskeer som Center Rahma lar ham bruke lokalene sine til å spre sine forrykte, sterkt antidemokratiske ideer .
DB170708 Og det kan gjøre folk lar være å komme med ideer neste gang. 17 år seinere : Hvorfor må vi fortsatt leve med Carlos Santanas « Smooth » ?
AA170708 Du får ingen gode ideer hvis du ikke har rikelig med tid og overskudd.
AA170708 Ideer oppstår ikke i hoder som er plaget av stress, de kommer som lyn fra solblank himmel.
VG170706 Det er ingen nye ideer eller løsninger i dette.
FV170705 Det ble sagt at han hadde gått tom for ideer .
VG170704 Men ingen nye modige ideer er blitt lansert i valgkampen.
VG170703 Deres politiske ideer har gjenklang hos folk, særlig unge, sier Sandberg til VG.
DB170703 FOR MANGE IDEER : Lady Gaga liker sin egen sang, men ikke hva den minner henne om.
DB170703 Beyoncé og jeg er fantastiske sammen, men det er så jævlig mange ideer i den videoen og alt jeg ser er hjernen min som bobler over av ideer .
DB170703 Beyoncé og jeg er fantastiske sammen, men det er så jævlig mange ideer i den videoen og alt jeg ser er hjernen min som bobler over av ideer.
BT170702 Barneflokken i det Mohnske hjem var begavet og preget av farens levende interesse for internasjonale konjunkturer og ideer .
DB170701 Og da tenker jeg ikke på kreative ideer fra Malta, løsninger som eventuelt vil få fotballpresidenten ned fra gjerdet med fordømmelser brølt gjennom enerettsmodellens og frivillighetens megafon.
NL170630 " Around the rings " leses angivelig av IOCs medlemmer, og profilering her er visstnok et must hvis man går med ideer om å bli vertskap for de olympiske leker.
DB170630 Ellers lager blant annet ideer til tv-konsepter, og holder meg mer i kulissene, sier Rosén, som ikke utelukker at han er tilbake på tv-skjermen en dag : ¶
DA170630 Renhold med sosial profil, fryseboks for truede planter og fiskebehovet i kinesisk kosthold - det mangler ikke på gode ideer i Drammen.
DA170629 Han sprer sine ideer langt over landegrensene - der spesielt innvandrere fra Midtøsten til Europa trykker hans ideer om kreasjonisme til sitt bryst.
DA170629 Han sprer sine ideer langt over landegrensene - der spesielt innvandrere fra Midtøsten til Europa trykker hans ideer om kreasjonisme til sitt bryst.
DA170629 Den tyrkiske predikanten Adnan Oktar sprer sine ideer om kreasjonisme.
AP170629 Okja er også som et rullende tog av ville ideer , men det hjertevarme premisset i starten har vi sett mange ganger før : kjærligheten mellom et barn og et dyr.
AP170629 Okja er også som et rullende tog av ville ideer , men det hjertevarme premisset i starten har vi sett mange ganger før : kjærligheten mellom et barn og et dyr.
VG170628 Den genierklærte treneren skal være full av ideer , og ha en særegen og klar evne til å formidle disse til spillerne - både på treningen og i garderoben.
DB170628 Jeg får ideer i ett sett.
DB170628 Min intensjon har hele tiden vært å la tanker og ideer rundt galskap få utfolde seg fritt, nettopp som en hyllest til outsider kultur og det et vanskelig sinn faktisk har å bidra med, istedenfor den gjengse holdning at de skal skjermes fra omverdenen og gjemmes bort på institusjoner.
DA170628 - Dette er nye ideer , som ikke er drevet av maksimal profitt, sier hun.
DB170627 Trump skrev på Twitter mandag at demokratene hindrer samarbeid, at de har ingen politikk eller ideer .
DA170627 Jeg vil lede partiets kampanje med « mitt ansikt, mine ord og mine ideer ».
AA170627 Det er viktig å støtte ungdommen i nye ideer som kan sørge for at gården driftes, sier Ola Arnfinn.
VG170626 Han håper at « Skam » har gitt inspirasjon til å fortsette å utvikle gode ideer , og ikke redsel for at det neste ikke blir en like stor suksess. - « Skam » har gitt selvtillit til norsk drama og inspirasjon til flere.
SA170626 « Juryen har i sitt arbeid kommet frem til et vinnerforslag som har det best helhetlige grep og mange gode ideer og løsninger til videreutvikling av et nytt Arneageren.
DB170626 Tvert imot : grunnene til at mange av oss er stolte over flagget vårt, bryter ofte tvert med FrPs ideer .
DA170626 Vi kommer ikke til å gå sammen med andre slik vi gjorde i starten - men noen av oss har nye ideer for neste år allerede, sier hun hemmelighetsfullt og legger til : ¶
NL170625 Hvem skal utvikle nye ideer , hvis ikke kreative mennesker ?
DA170623 Andre partier må sette en annen agenda, uten å ty til høyrepopulismens ideer , mener Strømmen.
VG170622 Vi ser på disse kommentarene fra sportsministeren med stor interesse og er selvsagt villige til å diskutere hans ideer med den lokale arrangørkomiteen under IOCs neste besøk til Sør-Korea, skriver IOC.
SA170622 Vi ser på disse kommentarene fra sportsministieren med stor interesse, og er selvsagt villige til å diskutere hans ideer med den lokale arrangørkomiteen under IOCs neste besøk til Sør-Korea, skriver IOC i en e-post til Eurosport Norge.
DA170622 Vi ser på disse kommentarene fra sportsministeren med stor interesse og er selvsagt villige til å diskutere hans ideer med den lokale arrangørkomiteen under IOCs neste besøk til Sør-Korea, skriver IOC.
AP170622 Vi ser på disse kommentarene fra sportsministieren med stor interesse, og er selvsagt villige til å diskutere hans ideer med den lokale arrangørkomiteen under IOCs neste besøk til Sør-Korea, skriver IOC i en e-post til Eurosport Norge.
AA170622 De får ideer om hvordan påføre seg selv skade, lar seg bli dratt inn i nettforhold som ender i utnytting, mobber andre, radikaliseres og de holder skjult det de gjør og opplever.
VG170621 Nilsen er en fyr som gir klare beskjeder, som er flink til å gi egne spillere selvtillit, han liker å spille med det samme forsvaret og midtbaneankeret i hver eneste kamp, og han er fast i troen på at hans ideer er de rette for Brann.
VG170621 Og det er nettopp slike modige ideer og annerledes tanker som trengs i en verden og et debattklima hvor frontene fryses og argumentene størkner i skyttergravene.
DB170621 Jeg har mange eksempler på saksområder hvor vi jobber med gode ideer i Stortinget, men hvor de stopper opp fordi det er vanskelig å overskue konsekvensene av selve forslaget.
AP170621 De to driverne har ideer om alt fra delingsøkonomi til reklametricks og tar initiativer som kobler kunstnere til næringsvirksomhet, samler fagfolk til individuell og felles nytte og har mange planer for fremtiden.
AA170621 Det er viktig for å utvikle tilbudet vårt, så vi snakker gjerne med dem som har gode ideer og tilbud vi bør vurdere, sier Lian.
DN170620 Klarer vi for eksempel å oppfordre nok potensielle gründere til å satse på egne ideer ?
DN170620 - Vi lovet nye ideer og bedre løsninger.
DB170620 Fra opprykket i 2015, sølvet i fjor og tabelltoppen 13 runder inn i Eliteserien 2017 - Lars Arne Nilsens tanker og ideer har ikke bare gjort Brann ekstremt konkurransedyktige på rekordtid, det har fått laget til å spille attraktiv fotball også, skriver Pedersen.
DB170620 NRKs dramaavdeling bruker årlig rundt 100 millioner kroner på å lage to til tre dramaserier for NRK, samt utviklingsstøtte til ideer .
DB170620 - Jeg har så mange ideer , så det er bare å ta, sier han og ler.
DB170620 Fordelen var at jeg leste mye, utviklet mine indre kvaliteter og kom opp med mange ideer , sa hun i et intervju i 2015 ifølge Contactmusic.
AA170620 Klarer vi for eksempel å oppfordre nok potensielle gründere til å satse på egne ideer ?
VG170619 Men vi kommer til å teste ut nye og unge folk, la de bli kjent med våre ideer og mekanismer - la de få trene med oss.
VG170619 De må komme opp med geniale ideer , hvis ikke går de nedenom.
DB170619 Fra opprykket i 2015, sølvet i fjor og tabelltoppen 13 runder inn i Eliteserien 2017 - Lars Arne Nilsens tanker og ideer har ikke bare gjort Brann ekstremt konkurransedyktige på rekordtid, det har fått laget til å spille attraktiv fotball også.
DB170619 Men fordi våre argumenter bør høres opp mot de yngres, våre perspektiv på verdier, på historiske og etiske verdier bør møtes opp mot all ny kraft og ideer og optimisme og uvøren fremtidstro.
DB170619 Men fordi våre argumenter bør høres opp mot de yngres, våre perspektiv bør brynes mot all ny kraft og ideer og optimisme og uvøren fremtidstro.
AA170619 Trumps nye sjef for Federal Communications Commission ( FCC ), Aji Pai, har allerede begynt å lufte slike ideer , skriver Arts Technica.
SA170618 Kanskje han må finne opp noen nye ideer , sier Bae, som får støtte av Aftenpostens sjakkspaltist Atle Grønn : ¶
NL170618 r prosjektet Changing Weathers hvor den norske kuratoren Hilde Methi fra Kirkenes har gått sammen med partnere fra Finland, Russland, Slovenia, Nederland og Østerrike for å utforske det europeiske kulturlandskapet og opprette et nettverk av kulturinstitusjoner, aktører, urfolk og kunstnere hvor ideer og erfaringer kan utveksles og bidra til å utvikle både kulturelle særtrekk og vårt kulturelle fellesskap.
NL170618 På tross av sitt store økonomiske potensiale, sliter mange kreative næringer med å skaffe den nødvendige startkapitalen for å realisere nye prosjekter og ideer .
NL170618 Der vil arktiske ministre, ledere og aktører på kulturfeltet møtes for å diskutere ideer , visjoner og erfaringer, og jeg er stolt over å kunne representere Den europeiske union.
FV170618 Kanskje han må finne opp noen nye ideer , sier Bae, som får støtte av Aftenpostens sjakkspaltist Atle Grønn : ¶
BT170618 Kanskje han må finne opp noen nye ideer , sier Bae, som får støtte av Aftenpostens sjakkspaltist Atle Grønn : ¶
AP170618 Grøndahl skriver at « graving i massedrapsmannens psyke og analyser av hans merkelige ideologiske ideer får vi ikke noe mer ut av ».
AP170618 Eldreomsorgen har som alle andre områder behov for innovasjon og nye ideer .
AP170618 Kanskje han må finne opp noen nye ideer , sier Bae, som får støtte av Aftenpostens sjakkspaltist Atle Grønn : ¶
AP170617 Furseth hevder at Innovasjonstalen strider med vår visjon om å gi lokale ideer globale muligheter.
DN170616 - Vi må bli bedre på innhold og ideer .
DN170616 - Digital innovasjon vil utgjøre et kompetansesenter for utvikling av nye innovative ideer og ikke minst være pådriver innenfor digital innovasjon, sier konsernsjef Tone Wille i en pressemelding.
DB170616 Der er det nemlig flere spennende ideer som slett ikke står i motstrid til ønsket om å flytte eksamen.
VG170615 Så langt er det bare bestilt en sesong 2, men Miller har sagt at han har ideer nok til å holde serien gående i en årrekke.
VG170615 Magien er å ha så tydelige ideer at de fleste plukker opp kvaliteten i løpet av de knappe tre minuttene man har til rådighet.
DN170615 Luftambulanselege Nils Petter Oveland ( til høyre ) hadde mange ideer om hvordan førstehjelpsutstyret kunne forbedres.
DB170615 « Nye ideer og bedre løsninger » der altså.
AP170615 Deres ideer hadde stor innflytelse på vår grunnlov, som ble underskrevet 17. mai 1814, sa Brende.
AA170615 Deres ideer hadde stor innflytelse på vår grunnlov, som ble underskrevet 17. mai 1814, sa Brende.
FV170614 Pumas designere virker som å ha totalt sluppet opp for ideer , og latt kopimaskinen jobbe for fullt.
AP170614 Innovasjon Norges visjon er å gi lokale ideer globale muligheter.
DB170613 Og det du ser av et norsk landslag tuftet på svenske ideer om 4-4-2, små avstander, hardt arbeid, kontringsvilje og rom for individuelle lekkerbiskener er absolutt til å tro på.
AP170613 Prisen utdeles på bakgrunn av følgende kriterier : ¶ - person eller organisasjon som arbeider med å fremme sykling ¶ - gjort noe ekstraordinært for å fremme sykkelagendaen i by, land eller region ¶ - har visjonært politisk mot, innovative ideer og evner å få iverksatt tiltak og få folk til å arbeide sammen ¶
AA170613 Han er blitt en viktig politisk hoggestabbe for Orbán, som mener Soros prøve å undergrave regjeringen i Ungarn ved å fremme liberale ideer .
VG170612 - Det russiske folk fortjener en regjering som støtter åpne ideer , sa han på en pressekonferanse mandag.
DB170612 Han hadde litt andre ideer , og da ble jeg satt på benken.
VG170611 EN ANNEN TYPE : Emmanuel Macron ( 39 ) er ikke bare yngre, men har også andre ideer og en annen energi enn franske velgere har vært vant til.
VG170611 Og at det også kan være andre der ute som kan få ideer av slike aggressive « advarsler ».
SA170611 Gjestene gikk tom for ideer og kom sjelden til avslutninger.
DB170611 Gjestene gikk tom for ideer og kom sjelden til avslutninger.
AP170611 Gjestene gikk tom for ideer og kom sjelden til avslutninger.
SA170610 Aronian kom med interessante ideer og satte meg opp i masse problemer.
SA170610 Han mener svensken må få tid og ro til å komponere et mest mulig robust lag etter egne ideer .
FV170610 Aronian kom med interessante ideer og satte meg opp i masse problemer.
DB170610 - I og med at Lagerbäck har fokus på å bygge et lag inn mot EM i 2020, synes jeg det er rart at han ikke er med og blir kjent med trenerens tanker og ideer .
DB170610 - Han spilte godt, kom med interessante ideer og satte meg opp i masse problemer.
BT170610 Aronian kom med interessante ideer og satte meg opp i masse problemer.
AP170610 Aronian kom med interessante ideer og satte meg opp i masse problemer.
AP170610 Han mener svensken må få tid og ro til å komponere et mest mulig robust lag etter egne ideer .
AA170610 Resultatene støtter tidligere ideer om at mikroorganismer først etablerte seg nært varme kilder knyttet til vulkanisme på havbunnen.
SA170609 Selvfølgelig er ikke kampene mot Tsjekkia og Sverige ( tirsdag ) kamper svensken er helt avhengig av å vinne for at spillerne fortsatt skal tro på hans ideer .
DA170609 Jeg må ha noen ideer om muligheter fram i tid, om forspilte sjanser, og om muligheter.
AP170609 Knallgode, universelt forståelige ideer som fanger samtidens opplevelse av tap og usikkerhet med en enkel og tydelig utførelse.
DN170608 - Bare selskaper med genuint nye ideer får presentere på scenen.
VG170607 Nord-Korea-ekspert ved Nordisk Institutt for Asiastudier i København, Geir Helgesen, sier til VG at øvelser som dette ikke er noe nytt i det lukkede landet, og at barna alltid har blitt indoktrinert i regimets ideer fra svært ung alder.
FV170607 Kuriøse ideer og ambisiøse mål er blant suksesskriteriene - ifølge styreleder i Norway Chess Kjell Madland.
DB170607 Når politikere sprer ideer om at et skarpere politi er et effektivt våpen mot terror, kan det skape et urealistisk bilde av truslene.
AP170607 Showene tester grensene for vår kunnskap og gjør komplekse ideer tilgjengelig - og underholdende - for alle.
SA170606 Kuriøse ideer og ambisiøse mål er blant suksesskriteriene - ifølge styreleder i Norway Chess Kjell Madland.
DB170606 Noen har gode ideer, andre har ikke fullt så gode ideer .
DB170606 Noen har gode ideer , andre har ikke fullt så gode ideer.
BT170606 Kuriøse ideer og ambisiøse mål er blant suksesskriteriene - ifølge styreleder i Norway Chess Kjell Madland.
AP170606 Kuriøse ideer og ambisiøse mål er blant suksesskriteriene - ifølge styreleder i Norway Chess Kjell Madland.
VG170605 - Klarer vi å finne ut hvem hun er og hva slags liv hun levde, så er det også en mulighet for at det kan gi oss noen ideer om hva som skjedde på rom 2805.
AP170605 For eksempel inneholder Einsteins generelle relativitetsteori ideer om at rommet krummer seg på grunn av solens enorme tyngdekraft.
AP170605 For eksempel inneholder Einsteins generelle relativitetsteori ideer om at rommet krummer seg på grunn av solens enorme tyngdekraft.
SA170603 For mange har sett på sjakk som en vitenskapelig prosess, der du utveksler ideer i åpningen og midtspillet, og dersom man ikke har et klart overtak, avtaler man remis.
FV170603 For mange har sett på sjakk som en vitenskapelig prosess, der du utveksler ideer i åpningen og midtspillet, og dersom man ikke har et klart overtak, avtaler man remis.
DA170603 Da kommer det inn nye ideer samtidig som man bevarer det de som går ut har vært med å skape, sier han.
BT170603 For mange har sett på sjakk som en vitenskapelig prosess, der du utveksler ideer i åpningen og midtspillet, og dersom man ikke har et klart overtak, avtaler man remis.
AP170603 For mange har sett på sjakk som en vitenskapelig prosess, der du utveksler ideer i åpningen og midtspillet, og dersom man ikke har et klart overtak, avtaler man remis.
AP170602 Han legger til at hans parti mener at religiøse ideer så vel som alle andre ideer bør kunne utsettes for kritikk.
AP170602 Han legger til at hans parti mener at religiøse ideer så vel som alle andre ideer bør kunne utsettes for kritikk.
AA170602 Han legger til at hans parti mener at religiøse ideer så vel som alle andre ideer bør kunne utsettes for kritikk.
AA170602 Han legger til at hans parti mener at religiøse ideer så vel som alle andre ideer bør kunne utsettes for kritikk.
SA170601 Pumas designere virker som å ha totalt sluppet opp for ideer , og latt kopimaskinen jobbe for fullt.
SA170601 Pumas designere virker som å ha totalt sluppet opp for ideer , og latt kopimaskinen jobbe for fullt.
SA170601 Pumas designere virker som å ha totalt sluppet opp for ideer , og latt kopimaskinen jobbe for fullt.
DA170601 - Det er mye som kan gjøres når det gjelder å hente inn erfaringer og ideer fra fagfolk og fra andre kommuner.
BT170601 Pumas designere virker som å ha totalt sluppet opp for ideer , og latt kopimaskinen jobbe for fullt.
BT170601 Pumas designere virker som å ha totalt sluppet opp for ideer , og latt kopimaskinen jobbe for fullt.
AP170601 Pumas designere virker som å ha totalt sluppet opp for ideer , og latt kopimaskinen jobbe for fullt.
AP170601 Pumas designere virker som å ha totalt sluppet opp for ideer , og latt kopimaskinen jobbe for fullt.
VG170530 Vi må våge ubehaget det er å forsøke forstå hva det er ved autoritære ideologier som tiltrekker ungdommene våre, og hva det er ved hverdagene deres som gjør at de ønsker å forlate den for å underkaste seg totalitære ideer .
DB170530 Sammen blir dette selvsagt litt av en suppe, en lapskaus av ideer som nok kan sies å være et sted ute til høyre, men neppe i Høyre.
DN170529 Thomas Wilhelmsen ( 42 ) inviterer unge gründere og it-eksperter til å utvikle lyse ideer for shippingbransjen, og åpner for å finansiere noen av dem selv.
DN170529 Papir brukes fortsatt til å tegne gode ideer hos Wilh.
DA170529 - Likestilling er en kamp om ideer .
DA170529 - Likestilling er en kamp om ideer .
DA170529 De kom tilbake med bagasjen full av ideer om orden og disiplin.
SA170527 Det manglet ikke på ideer og Brueland ( på en uoppnåelig tomt ) som ville kostet 750 millioner, Varatun til ukjent kostnad men minst 80 millioner bare i massutskiftning ble vurdert.
NL170527 Selv om Ivar Aasen hadde lagt fram sine ideer midt på 1800-tallet, måtte mange unger på bygdene vestpå lære seg " dansk " til langt ut på 1900-tallet.
DA170527 Han har mye spennende ideer .
VG170526 Både Waters og Godrich våger å skamløst bygge assosiasjoner mot andres og egne ideer .
VG170526 Det er selvsagt på sin plass å lære elevene om virkelige gamle dager, og kunnskaper om verdenskrigene i det forrige århundret er viktige for å forstå hvor ille det kan gå om autoritære ideer får sterk medvind.
VG170526 Hvis man ikke forstår at det finnes ulike årsaksforklaringer til ekstremisme enn de økonomiske eller sosiale, forstår man heller ikke de kulturelle, ideologiske og følelsesmessige tiltrekninger ekstreme ideer kan få.
VG170526 Debatt Hvis man ikke forstår at det finnes ulike årsaksforklaringer til ekstremisme enn de økonomiske eller sosiale, forstår man heller ikke de kulturelle, ideologiske og følelsesmessige tiltrekninger ekstreme ideer kan få.
DB170526 I appen skal også pensjonssparing videreutvikles, og flere ideer for spareavtaler skal « vekke de som ikke sparer noe i dag ».
DA170526 Men der de andre dramaene, som « Fravær » på Oslo Nye, har vist kraft, skarphet og dristighet, opererer Gryttens drama kun med kjente forestillinger og ideer .
DA170525 Per nå er det fremdeles mange løse ideer og lite penger.
DA170525 - Vi håper så mange som mulig dukker opp der, og kommer med innspill og ideer .
DA170525 - På Facebook ramler det nå inn vanvittig mange gode ideer , og jeg håper folk fortsetter å melde inn det de tenker, sier han.
VG170524 I sin fortelling om lærernes historie i Norge viser Hagemann hvordan de gjennom sin utdanning var blant de første på landsbygda som fikk tilgang til boklig lærdom og nye ideer .
SA170524 Selvuttrykk ( uttrykk for dine følelser, tanker eller ideer ) i ¶
NL170524 Mens det var ideer om rase som var utgangspunkt for behandlinga av samer, var det et mer nasjonalistisk utgangspunkt for behandling av kvener.
DB170524 « Det er noen få nye ansikter, men ikke mange nye ideer » skriver The Guardian, og gir enda en toer.
BT170524 Selvuttrykk ( uttrykk for dine følelser, tanker eller ideer ) ¶
AP170524 Selvuttrykk ( uttrykk for dine følelser, tanker eller ideer ) ¶
DB170523 Man så det i Norge der Anders Behring Breivik skapte sine ideer gjennom hatpropaganda på internett.
DA170523 Delstater er demokratiske laboratorier der vi kan prøve ut nye ideer , sier den tidligere politikeren.
DA170522 Etter å ha erklært at det å finne en løsning på konflikten mellom Israel og Palestina « kanskje ikke er så vanskelig som folk har trodd », kommer Trump til Israel med få konkrete ideer om å løse et problem som presidenter før ham har slitt med i tiår, skriver nyhetsbyrået AP.
BT170522 Og vi vil gjerne ha ideer og innspill fra publikum, sier Trædal.
BT170522 Formålet med selskapet skal ha to likeverdige ledd : - 3 - 16-025171ASD-BORG/03 - legge til rette for klinisk utprøving av legemidler - drive prosjektutvikling med sikte på kommersialisering av ideer fra de klinisk-medisinske, farmasøytiske, tekniske og andre relevante fagmiljø knyttet til Haukeland Sykehus Selskapet kan ta på seg forvaltning av forskningsprogrammer og prosjekter ved sykehuset.
BT170522 Samfunnet har en tendens til å innføre sin egen praksis og ideer som uformelle regler for dem som er uenige.
AP170521 Og i den nye økonomien er det ideer som teller.
AP170521 Når mennesker samles, pipler ideer frem.
AP170521 Og i den nye økonomien er det ideer som teller.
VG170520 Vi har ikke satt kroken på døra for flere bøker, og barna selv kommer med mange ideer : Som Bukkene Bruse i Syden og Bukkene Bruse på Disko.
DB170520 - Jeg ville sette opp to sider mot hverandre, nemlig at han er en mann som kan holde foredrag om store og humanistiske ideer , og så, i en situasjon der han føler seg krenket, der noen har ranet ham, tatt tingene hans, gjør han noe han ellers ville se på som umoralsk, sier Östlund.
DB170520 Det er jo ingen grenser for hvor mye ideer mannen har.
DA170520 Han sa at hvis han skulle gjøre noe nytt nå, ville han gå til kabel-TV-selskapene, men han hadde ikke noen ideer klare for slike større fortellende serier.
BT170520 Norge, mener jeg, har akseptert og realisert mer sosialistiske ideer enn Russland klarte å gjøre, og det er egentlig bra.
VG170519 Oslo kommune har også tatt initiativ til at folk skal komme med forslag til å skape et levende bilfritt sentrum, og gir støtte til prosjekter og gode ideer .
DB170519 Den såkalte « kinesiske brannmuren » er blitt heftig kritisert og til dels latterliggjort i vestlige demokratier, fordi den stenger ute og sensurerer nyheter og ideer som ikke gagner Kinas kommunistiske ledere.
DA170519 Vi bobla over av ideer på redaksjonsmøtene, men vi hadde sikkert harde diskusjoner også.
SA170518 Næringslivsledere og eiere har makt, men de er som regel avhengig av banker for å finansiere sine ideer .
VG170516 - Han kom med forskjellige ideer og sa at han ikke visste hvor hun var.
SA170516 Alexis Sánchez frelste Arsenal med to scoringer i de siste 20 minuttene, etter at laget hadde stanget mot veggen og så ut til å ha sluppet opp for ideer i jakten på et ledermål.
NL170516 Den ønsker jeg å bruke på å se framover, og få fram nye ideer og bedre løsninger.
DB170516 Alexis Sánchez frelste Arsenal med to scoringer i de siste 20 minuttene, etter at laget hadde stanget mot veggen og så ut til å ha sluppet opp for ideer i jakten på et ledermål.
DA170516 Her vil arbeidsledige som har ideer til egen gründervirksomhet bli orientert om både hvilke muligheter for støtte til gode ideer som finnes i det offentlige virkemiddelapparatet, og om hvilke rettigheter til inntektssikring man har som gründer og dagpengemottaker.
DA170516 Her vil arbeidsledige som har ideer til egen gründervirksomhet bli orientert om både hvilke muligheter for støtte til gode ideer som finnes i det offentlige virkemiddelapparatet, og om hvilke rettigheter til inntektssikring man har som gründer og dagpengemottaker.
BT170516 Det gjelder ideer og oppfinnelser, utdannelse og yrkesopplæring, nye - og mer fornuftig og bærekraftig produserte - varer og tjenester.
AP170516 Alexis Sánchez frelste Arsenal med to scoringer i de siste 20 minuttene, etter at laget hadde stanget mot veggen og så ut til å ha sluppet opp for ideer i jakten på et ledermål.
AA170516 Han viste oss hersketeknikkene som de aller fleste urfolk er utsatt for når sivilisasjonen gjør krav på sine ideer og verdensbilder om eierskap til natur og naturressurser.
VG170515 Mens tidligere presidenter har hatt strenge regler for informasjonsflyt, ønsker Trump et åpent kontor, med fri flyt av ideer og innspill både fra offisielle og uoffisielle kanaler.
DB170515 Selv om de to ikke nødvendigvis deler samme ideer , er de begge « outsidere, som utfordrer den tradisjonelle politikken ».
AP170515 Over hele Vesten ble hans ideer et tilbakevendende samtaleemne i tiårene som fulgte.
AP170515 Humboldts ideer skulle bli bestemmende for flere vitenskapelige disipliner, blant annet geografi, klimatologi og geologi.
BT170514 Samtidig har du ideer som stopper deg i å fortelle : ingen bryr seg, jeg er ikke verdt det, jeg vil bli avvist, ingen kan forstå, de vil ikke tåle å høre hvor vondt jeg har det, det vil ikke hjelpe likevel.
BT170514 Kanskje har du ingen ideer .
AP170514 Å koble gode ideer og pågangsmot med kapital, erfaring og kundedata - for sammen å utvikle nye løsninger - har aldri vært viktigere og riktigere enn akkurat nå.
AP170514 Banker som ikke samarbeider med bølgen av ideer og innovasjon på finansområdet, kommer til å dø sakte, men sikkert.
DB170513 Sånn i tilfelle noen andre skulle få noen rare ideer om at det også kunne hjelpe dem.
DA170513 Brigitte Macron, det er en som har ideer .
DB170512 Bør få beholde herredømmet over egne ideer og uttrykk Leder ¶
DB170511 Samtidig gjør det dem antagelig mer åpne for radikale ideer og løsninger, som gjenspeiles i sosialistiske partiers program.
DB170511 Gjennomgang av ulike undersøkelser viser at mennesker med omtrent samme ideer , blir mer ytterliggående når de samles i grupper sammenlignet med hvilke standpunkter de hadde før.
DB170511 En annen faktor som trolig bidrar til en bestemt politisk slagside, er at personer som sympatiserer med venstreorienterte og radikale partier oftere er åpne for nye ting og ideer - noe som er påpekt av forskere som arbeider med problematikken.
DB170511 Den liberale filosofen Friedrich Hayek skrev at de « intellektuelle er organene som moderne samfunn har utviklet for spredning av kunnskap og ideer , og det er deres overbevisninger og meninger som fungerer som en sil alle nye forestillinger må passere før de kan nå massene ».
AA170511 Det norske skolesystemet har utviklet seg til å bli et fremragende eksempel på hvordan byråkratenes ideer om « utdanning » kun masseproduserer standardiserte middelmådigheter.
DA170510 Undertegnede har stor sans for det meste Ritchie har regissert ( hvis vi ser bort ifra hans mørke Madonna-periode ), men dette er et bomskudd med mye krutt og en masse eksentriske ideer .
BT170509 Han må spille på lag med ikke minst Tyskland for å få gjennomført sine ideer .
AA170509 - Sosialistpartiet er dødt, men ikke dets ideer , sier Valls til radiokanalen RTL, ifølge Le Monde.
AA170509 Ordningen vil gi små og mellomstore bedrifter tilgang til utstyr, kompetanse og fasiliteter til å teste nye ideer i industriell skala.
AA170509 Næringsminister Monica Mæland beskriver Norsk katapult som « en sløydsal, som bedrifter og forskningsmiljøer kan bruke på deling, og som gjør at ideer utvikles raskere, rimeligere og bedre ».
DA170508 Wam og Vennerød ble forgrunnsfigurer for frihetssøkende mennesker med sans for nye ideer .
VG170507 Det er kulere, gir freshere ideer og man får kortere møter.
AP170507 De har fått noen gode ideer .
AP170506 Og Rynning er helt overbevist om at begrepet Hack sender ut riktig signal til aktører i målgruppen når denne nye « akseleratoren » for norsk næringsliv nå skal bidra til å virkeliggjøre norske ideer Kina og resten av verden ikke kan klare seg uten.
DN170505 Vi kan samarbeide da vi har tilsvarende ideer , sa bistandsbankens direktør Takehiko Nakao på en pressekonferanse.
DB170505 I den nye « boka Førsteklasses mat » får du tips og ideer til hverdagsmat, der oppskriftene kan lages på kort tid.
DB170505 I tillegg gir slike programmer svært villedende ideer til folk om hva en løgntest faktisk er, sier Svebak.
AP170505 Juryen vil også legge vekt på ideer som har et kommersielt potensial.
AA170505 - Å reformere EU kan virke bra på papiret, men Macrons ideer er dristige, sier Scarpetta, som understreker at endringene vil være umulig uten tysk støtte.
AA170505 - De har kommet med ideer , og først har vi vært litt sånn « njeeeei ».
DN170504 Den nordiske spillbransjen er innovativ, gründerne effektive til å sette ideer ut i live og de tenker globalt fra dag én, sier Manninen til DN.
DN170504 Den nordiske spillbransjen er innovativ, gründerne effektive til å sette ideer ut i live og de tenker globalt fra dag én, sier Manninen til DN.
DB170504 Tesla-gründer Elon Musk slutter ikke å produsere kreative ideer .
AP170504 - Jeg tror at Macron har ideer som kan virke, sier hun med et smil.
AP170504 - Jeg tror at Macron har ideer som kan virke, sier hun med et smil.
SA170503 Både Bob Stylister og Hanekam er firmaer startet av meg, og det med en visjon om å skape arbeidsplasser og gi rom for mennesker med ideer og ønsker utenom A4-mønsteret.
DB170503 - Vi snakket om ting når begge var i tvil, og vi utvekslet ideer , men jeg husker ikke at det var noe som definerte forholdet vårt, sier Guardiola.
DB170503 - Cruyff hadde skapt en veldig spesiell fotballstil, og hadde utviklet Ajax-måten å spille på, med egne ideer , sier Robson, som også var klar over at klubben ønsket å fortsette med « Ajax-måten » som ble satt i gang av Cruyff som ansatte Ajax-sjef Lous van Gaal så fort som mulig.
DA170503 På et idémøte skal det komme fram ideer om hvordan man kan videreutvikle Preikestolen.
DA170503 Forsand og Sandnes vil høre dine ideer om hvordan man kan videreutvikle Lysefjorden, Preikestolen og Kjerag.
DA170503 - Dette prosjektet gir oss muligheten til å lufte ideer vi har, men som vi ikke har hatt mulighet til å gjennomføre.
VG170502 Allikevel illustrerer VG-innlegget hennes godt hvorfor og hvordan sosialdemokratiet og kristendemokratiske ideer skiller seg fra hverandre.
VG170502 De som jobbet med Harry Herstad i Brann på slutten av 90-tallet vil huske ham som en energisk leder og en person med mange ideer og planer for hvordan Brann skulle lykkes.
DB170502 Forteller at det er så mange i byen deres som tror på Le Pen og hennes ideer , og at datteren synes det er veldig trist.
DB170502 Og så vil jeg minne om at dette åpenbart er en straffbar handling og at av alle glupe ideer vedkommende har hatt, var nok dette en dårlig én.
DA170502 Sandnes-ordfører Stanley Wirak ( Ap ) sier Seland ikke kommer med noen « nye ideer » om bybad.
DA170502 Etter ett år med utvikling og midlertidighet sto byrådsleder Raymond Johansen for den offisielle åpningen på Tøyen sist torsdag - av en « landsby » som har som visjon å være en « nyskapende og berikende » oppstartsarena, og som formål å være et startsted for selve grasrota innen etablering av nye « ideer , initiativ og selskaper ».
DA170502 Med djerv hånd dekonstruerer hun plaggene og med dem, alle etablerte tanker og ideer om kropp og anatomi og skaper nye former.
DA170502 Hun henter ideer og motivasjon fra gatemote, kunst, uniformer og klesdrakter til folk du aldri ser på noen rød løper - som ortodokse jøder og amishfolk.
DA170502 Helt siden hun vandret inn i den kollektive vestlige motebevisstheten i Paris i 1981 med Comme des Garçons-kolleksjonen « Destroy » har hun utfordret etablerte ideer om tradisjoner, klasse, feminine/maskuline idealer, modernitet og såkalt god smak.
DA170502 Er det én ting Pia Myrvold er blitt flink til, så er det å holde orden på kompliserte oppdrag og koordinere andre : - En av mine styrker er å få andre til å jobbe sammen og se ideer som kan løse fastlåste situasjoner.
DA170502 De liker å jobbe med meg fordi jeg har ideer de ikke er i nærheten av.
BT170502 De som jobbet med Harry Herstad I Brann på slutten av 90-tallet vil huske ham som en energisk leder og en person med mange ideer og planer for hvordan Brann skulle lykkes.
AA170502 - Regjeringen vil ikke akseptere at hatpredikanter kommer til Danmark for å forkynne hat mot det danske samfunn og for å indoktrinere andre til blant annet å begå vold mot kvinner og barn, spre ideer om et kalifat og i det hele tatt undergrave våre grunnleggende verdier, sier hun.
SA170501 - Jeg kommer ikke til å glemme noe, og jeg vil kjempe til siste sekund, ikke bare mot hennes prosjekt, men mot hennes ideer rundt demokrati og nasjonen, sa Macron.
DN170501 - Jeg kommer ikke til å glemme noe, og jeg vil kjempe til siste sekund, ikke bare mot hennes prosjekt, men mot hennes ideer rundt demokrati og nasjonen, sa Macron.
DA170501 - Jeg kommer ikke til å glemme noe, og jeg vil kjempe til siste sekund, ikke bare mot hennes prosjekt, men mot hennes ideer rundt demokrati og nasjonen, sa Macron.
DA170501 - Jeg kommer ikke til å glemme noe, og jeg vil kjempe til siste sekund, ikke bare mot hennes prosjekt, men mot hennes ideer rundt demokrati og nasjonen, sa Macron.
BT170501 - Men skipet skal også være vidåpent for unge folk, studenter og folk med smarte ideer som ikke har store institusjoner eller penger i ryggen.
BT170501 - Men skipet skal også være vidåpent for unge folk, studenter og folk med smarte ideer som ikke har store institusjoner eller penger i ryggen.
AP170501 - Men skipet skal også være vidåpent for unge folk, studenter og folk med smarte ideer som ikke har store institusjoner eller penger i ryggen.
AP170501 - Men skipet skal også være vidåpent for unge folk, studenter og folk med smarte ideer som ikke har store institusjoner eller penger i ryggen.
AA170501 - Jeg kommer ikke til å glemme noe, og jeg vil kjempe til siste sekund, ikke bare mot hennes prosjekt, men mot hennes ideer rundt demokrati og nasjonen, sa Macron.
DA170431 Hvem gidder å komme med innovative ideer og gode ideer til bedriften sin når man ikke er fast ansatt, spør Hansen.
DA170431 Hvem gidder å komme med innovative ideer og gode ideer til bedriften sin når man ikke er fast ansatt, spør Hansen.
SA170430 Selskapet ville ha ideer som kan gjøre oljeindustrien sikrere, mer kostnadseffektiv eller mer miljøvennlig.
DN170430 Hvis vi skaper en fryktkultur fordi noen går ut og stjeler ideer , da taper vi alle.
DN170430 Dessverre har flere reagert med å stjele ideer fra gründere og oppstartsselskaper, som er mer fleksible og innovative enn dem selv.
DN170430 Allerede noen uker tidligere advarte Fredrik Winther i Oslo Business Region mot at det er de store selskapene selv som på sikt vil tape på å stjele ideer , ifølge Shifter.
DN170430 - Selv om man ikke kan beskytte ideer i seg selv, er man nemlig ikke helt uten rettslige virkemidler.
DB170430 Hun snakker om nasjonsbygging og folkediktning, om ytringsfrihet og « åpen utveksling av ideer og tanker ».
DB170430 Til tross for at er avhengig av den elektriske rullestolen, mangler han ikke ideer om hva familien kan finne på av aktiviteter og hvordan de skal nyte dagen.
AA170430 På kort tid har Seed & Chips blitt en internasjonal arena for å samle entreprenører, investorer og næringslivsledere fra hele verden for å vise fram nyskapende ideer og praktiske løsninger på mat og matproduksjon, sier Stordalen.
AA170430 På kort tid har Seed & Chips blitt en internasjonal arena for å samle entreprenører, investorer og næringslivsledere fra hele verden for å vise fram nyskapende ideer og praktiske løsninger på mat og matproduksjon, sier Stordalen.
VG170429 Han har veldig mange ideer , men mye kan mistolkes når han uttrykker seg med så få ord.
VG170429 På kort tid har Seed & Chips blitt en internasjonal arena EU-støttet arena, for å samle entreprenører, investorer og næringslivsledere fra hele verden for å vise frem nyskapende ideer og praktiske løsninger på mat og matproduksjon, sier Stordalen.
AP170429 Selskapet ville ha ideer som kan gjøre oljeindustrien sikrere, mer kostnadseffektiv eller mer miljøvennlig.
AP170429 Ideer til et bedre liv ?
AA170429 Soros er blitt en viktig politisk hoggestabbe for Orbán, som mener den ungarskfødte finansmannen prøve å undergrave den ungarske regjeringen ved å fremme liberale ideer .
DA170427 - Hensikten med konkurransen er å få fram gode ideer om hvordan vi løser de nåværende og framtidige kravene til flerbuk på Arneageren, sier han.
AP170427 Men dere må også respektere våre meninger og ideer .
AA170427 Det ble også opprettet en egen inkubator i Trønderenergis hovedkvarter på Lerkendal, der lovende oppstartsbedrifter som har ideer innen fornybar energi får kontorplass.
AA170427 Kanskje kan vi få hjelp til å utvikle nye boligpolitiske ideer fra de gode årene da boligpolitikk var velferdspolitikk ?
SA170426 Det forelå ideer om å gjenreise den nedrevne middelaldermuren foran østfronten og føre den videre i retning Domkirkeplassen.
AA170426 Han er blitt en viktig politisk hoggestabbe for Ungarns statsminister Viktor Orbán, som mener Soros forsøker å undergrave den ungarske regjeringen ved å fremme liberale ideer .
AA170426 Nye veier med nye ideer for ny E6.
DN170425 Han mener gode ideer stanses av manglende grunnmur for nye it-løsninger.
DB170425 Historien er for øvrig full av ideer som skal forhindre punktering.
DA170425 I motsetning til forrige gang har James Gunn skrevet manuset på egen hånd, og han er langt fra like dreven når det gjelder å konstruere sterke plott som er han til å komme opp med vittige replikker og oppfinnsomme ideer .
DA170424 Overflaten kan se ut som tekstil eller selpels, og de formfrie skulpturene egger fantasien til å tenke frem ulike ideer om hva dette kan være.
VG170423 Han har sjelden en sterk mening om noe, låner ideer fra andre kandidater, er uenig med ingen, og klarer å motsi seg selv i samme setning.
DA170423 Han minner meg om Mitterand, fordi han har denne evnen til å snakke med alle, sier Gattolin, og forteller om en politiker som raskt tar til seg nye ideer .
VG170422 Viser det seg at jeg kan tjene penger på egne ideer på sikt, så er det jo som en drøm. 2014 : Gangnam Style « ødela » YouTube ¶
DB170422 Troen på Ronny Deilas ideer og visjoner er likevel knallsterk i Vålerengas spillergruppe, skal vi tro kaptein Tollås Nation.
DB170422 Mange vil ha forskjellige ideer om hvordan disse problemene kan løses.
DA170422 Man får også lov til å berøre kunsten og skape sine egne ideer og tanker, sier han.
DA170422 Etter et besøk i USA i 1971, kom pappa hjem med gode ideer om butikkdrift.
BT170422 Som demokratene i USA satser Macron på overgang fra et demokrati basert på ideer til et demokrati basert på demografi : « Andelen franskmenn med utenlandsk opprinnelse øker stadig, og de stemmer til venstre ; populasjonsdynamikk er dermed meget gunstig for venstresiden », skrev den sosialistiske tenketanken Terra Nova i en rapport.
BT170422 I så fall vil seieren ikke komme fordi Macron har fått oppslutning om sine ideer , men fordi makthaverne ved hjelp av rettsvesenet og gjennom mediene har drevet en heksejakt mot hans viktigste opponenter. 50 prosent av velgerne som påstår at de vil stemme for Macron, hevder å ikke vite hva han vil gjøre om han blir valgt.
AP170422 - Vi venter på at det skal komme en karismatisk politiker med intelligente og gjennomførbare ideer .
AP170422 Fordi de avspeiler samfunnene gjennom historien og deres like skiftende holdninger og ideer .
SA170421 Et ekkokammer er en metaforisk beskrivelse, som beskriver en situasjon hvor informasjon, ideer eller oppfatninger blir forsterket gjennom repetert kommunikasjon og repetisjon innenfor en avgrenset gruppe.
DB170421 FA-cup, Eliteserien og Premier League på lørdagskupongen ¶ fra norsk tipping ¶ ( procycling.no ) : Androni Giocattoli-sjefen Gianni Savio har kommet opp med nye ideer om hvordan hans italienske talentfabrikk skal overleve på sykkelsportens nest øverste nivå.
VG170420 - Det handler ikke om å endre samfunnet, men å tilbakestille det til en normaltilstand, slik det var før masseinnvandringen, seksualliberalismen og andre dypt, skadelige ideer .
DA170420 Dyre ideer
VG170419 Etter å ha fått vite at han hadde vært under spaning mens han kjøpte sex av en prostituert rømte han til Jemen, hvor han sluttet seg til AQAP og spredte radikale ideer om jihad og terror på engelsk gjennom internett og magasinet Inspire.
DB170419 Kanskje kan også ideer fra aktører utenfor det offentlige være gunstige.
AP170419 Det er også en protest mot en mann hvis ideer om vitenskap på en overraskende måte gjenspeiler verdensbildet til islamske fanatikere.
DA170418 Dessuten : I maleprosessen kommer ideer ofte mens jeg har øynene lukket, sier Toogood.
DA170418 Det er så mye innovasjon og ideer pakket inn i platen.
AA170418 Utforskende arbeidsmetoder kan ved hjelp av praktisk arbeid formidle informasjon og ideer om vår verden gjennom virkelige produkter, materialer og fenomener.
DB170417 Da har jeg en masse jævla ideer i hodet som jeg ikke blir kvitt.
BT170417 | Luthers ideer skapte det Europa vi kjenner i dag ¶
BT170417 Martin Luthers ideer grep inn i så godt som alle livets forhold - fra arbeidsliv og skolegang til familieliv og ferieturer - og skapte det Europa vi kjenner i dag.
AP170417 | Høyre er uten ideer i innvandringspolitikken Torstein Ulserød ¶
VG170416 - Mange trenere prøver å manipulere ideer og prøver å få dine tanker i de baner de ønsker.
AP170414 I 1927 ble interiøret lysere og luftigere etter funksjonalismens ideer , blant annet ble det bygget en populær takterrasse.
DA170412 Av han fikk jeg ideer , stoff til mange bøker !
AA170412 Loven inneholder en bred definisjon av terror, blant annet regnes det som terrorisme hvis noen gir uttrykk for ideer som innebærer voldsbruk på sosiale medier.
AA170412 Han er blitt en viktig politisk hoggestabbe for Órban, som mener Soros forsøker å undergrave den ungarske regjeringen ved å fremme liberale ideer . ( ©NTB ) ¶
DA170411 Det som kommer fram er en viss entusiasme over at det endelig har skjedd i Sverige, slik at de kan få gjennomslag for sine politiske ideer .
AA170411 - Så sender vi ideer fram og tilbake, jeg lager et råmanus med replikker og forslag til bildeinnhold, før Arild kommer med innspill, av og til også til teksten.
AP170410 - For Nasjonal Front er det viktig å komme i kontakt med folk som har ideer til løsninger og for oss å komme ut med vårt budskap.
DB170406 Dette er ikke luftige ideer hentet fra intern høyttenkning, men konkrete planer presentert i riksarkivarens budsjettsøknad for 2018 til Kulturdepartementet.
DA170406 « Boss Baby » kommer til kort når det gjelder gode ideer . 3 ¶
AP170406 - Jeg hadde nok av ideer , as usual, men det var Tore som hjalp meg å få satt dem ut i livet.
AA170406 For meg er det inspirerende å samarbeide med mennesker som har så mange gode ideer , sier Witzøe til E24.
AA170406 Om de som bor og arbeider på Svartlamon og Nyhavna presses ut av høye leiepriser, og får mindre tilgang til utveksling av ideer og impulser, mister Trondheim en viktig kultur for grasrotstyrt økologisk hverdag.
DN170405 De mer tradisjonelle forslagene krydres med kreative ideer .
DA170405 Nå inviterer lufthavndirektøren innovative sjeler til å teste sine tanker og ideer på Stavanger lufthavn, Sola.
DA170405 Jeg inviterer alle kloke hoder fra akademia og næringsliv til å bruke flyplassen som et laboratorium til å teste ut nye ideer , sier Lorentzen, som er spesielt spent på elflyutviklingen.
DA170405 - Og hvis du har andre ideer , eller tilbakemeldinger, så vil vi gjerne ha de også, sier Hanna E.
DA170404 Vi trenger nye ideer der det både skapes arbeidsplasser og bedre muligheter til beste for alle innbyggere.
DA170404 Han prediket en type tilbake-til-naturen-filosofi som inkluderte nudisme og fri seksualitet, og hans ideer åpnet for vidt forskjellige fortolkninger i alle mulige politiske retninger.
DN170401 - Det å analysere ulike sider ved et initiativ, komme med nye og begrunnede ideer og å være innovativ er ofte krav i studentenes første jobb.
DB170401 Av og til kommer rådet med gode ideer .
DB170401 Når jeg står fast, pleier jeg å dra på fisketur, tenke over historiene mine og prøve å få ideer .
DA170401 - Terroristangrepene i 2015 og 2016 traff oss midt i hjertet gjennom å angripe Hemingways ode til Paris, « Paris is a party », og gjennom å angripe vår verden av ideer , kultur og samhold.
AP170401 Oslo, unge blir ikke hørt - dine ideer kommer ikke frem, de voksne sier du bare er et barn, forbedringer blir ikke gjort.
VG170331 - Det er vår tids sivilisasjonskamp, og den står mellom liberale og antiliberale ideer , sa Grande.
SA170331 Ifølge partilederen har det imidlertid aldri vært mer behov for hennes parti og dets ideer enn akkurat i dag.
DN170331 Det er vår tids sivilisasjonskamp, og den står mellom liberale og anti-liberale ideer , sa partilederen.
DB170331 Nye ideer bruker stadig kortere tid på å spre seg til hele verden, og vi må sørge for å være med i konkurransen.
DB170331 En nødvendig betingelse for at dagens unge skal kunne utvikle nye ideer og realisere sine drømmer, er levedyktige bedrifter som tjener penger og bidrar med skatteinntekter til samfunnet.
DB170331 Jeg har flere bøker om Leona i hodet, og jeg har andre ideer som kan komme ut etterpå, sier hun.
BT170331 Ifølge partilederen har det imidlertid aldri vært mer behov for hennes parti og dets ideer enn akkurat i dag.
AP170331 - Vår tids sivilisasjonskamp står mellom liberale og anti-liberale ideer , sa hun.
AP170331 - Det finnes ideer rundt etablering av en ny paraplyorganisasjon.
AP170331 Partiet Rødts ideer om reelt demokrati kan av og til gå utover effektiviteten, ikke minst på eget landsmøte.
AA170331 - Det er vår tids sivilisasjonskamp, og den står mellom liberale og antiliberale ideer , sa Grande.
AA170331 - Det har aldri vært mer behov for Venstre og Venstres ideer enn akkurat nå, sa Trine Skei Grande.
AA170331 Tanken slapp ikke taket, og de tok sjansen på å kontakte Tove Moe Dyrhaug i RBK, løse ideer ble mer og mer konkrete og i fjor på denne tiden ble showet spikret.
DB170330 Konsekvensen av det er vi heller ikke får mange nye tanker og ideer til hvordan man kan løse ulike oppgaver.
DA170330 han har besøkt en rekke toppklubber for å hente ideer .
DA170330 Slutten er ikke like fiffig som den burde være, og det ser ikke ut til å være noen dypere ideer som lurker under overflaten - men dette er fortsatt grådig underholdende stiløvelse iscenesatt av en personlig favoritt.
AA170330 Nilson forteller at han takket være programmet har fått utløp for mange humoristisk ideer og innfall.
AP170329 Filmen var forut for sin tid, omhandlet visjonære ideer om fremtidens mennesker, noe som gjør den til en av science fiction-sjangerens klassikere.
VG170328 Ulike aktører vektlegger ulike ting og kommer opp med nye ideer .
DB170328 Hun baserer mye av sin komedie på ideer om 6-timersdag og forbud mot profitt på offentlige tjenester.
DA170328 - Vi tar de politiske forslagene seriøst, men vi har hatt fem år nå med ulike ideer og forslag, sier leder for ungdomshuset Metropolis, Thomas Ognedal Matre, til RA.
DN170327 Ida Ekblads utstilling i Tyskland tar for seg ideer om personlige minner.
DB170327 Russere, og alle andre, fortjener en regjering som støtter et åpent marked for ideer , gjennomsiktighet og ansvarlighet i styre og stell, likhet for loven og muligheten til å utøve demokratiske rettigheter uten frykt for represalier, sier Toner.
DB170327 Menneskene kan leve side om side med ulike ideer og uttrykk, men må dele et verdimessig fundament.
DA170327 Og Norges Idrettsforbund måtte selv iscenesette en stor og kostbar ja-kampanje for å få en knepent flertall for sine ideer .
AP170327 Russere, og alle andre, fortjener en regjering som støtter et åpent marked for ideer , gjennomsiktighet og ansvarlighet i styre og stell, likhet for loven og muligheten til å utøve demokratiske rettigheter uten frykt for represalier, fremholdt.
AP170327 Det kunne gi meg ideer om hvordan ting burde gjøres, fordi de gjorde det sånn forrige gang.
AA170327 Russere, og alle andre, fortjener en regjering som støtter et åpent marked for ideer , gjennomsiktighet og ansvarlighet i styre og stell, likhet for loven og muligheten til å utøve demokratiske rettigheter uten frykt for represalier, sier Toner.
AA170327 Hun ønsker alle, både byborgere og studenter, velkommen til å tenke ut kreative ideer og levere et design innen 30. april.
SA170326 Nord-Irland sjokkåpnet og vant fortjent 2-0 over et norsk lag som ikke evnet å omsette Lagerbäcks ideer i praksis, verken defensivt eller offensivt.
DB170326 Etter det oppsiktsvekkende funnet til twitterbruker Philip N Cohen, har det florert av ideer om hvorfor Kensington Palace har hatt behov for å framstille prins Charles høyere enn han er.
DA170326 Nord-Irland sjokkåpnet og vant fortjent 2-0 over et norsk lag som ikke evnet å omsette Lagerbäcks ideer i praksis, verken defensivt eller offensivt.
BT170326 Nord-Irland sjokkåpnet og vant fortjent 2-0 over et norsk lag som ikke evnet å omsette Lagerbäcks ideer i praksis, verken defensivt eller offensivt.
AP170326 Nord-Irland sjokkåpnet og vant fortjent 2-0 over et norsk lag som ikke evnet å omsette Lagerbäcks ideer i praksis, verken defensivt eller offensivt.
DA170325 - Nye hoder med gode ideer
DA170325 - Nye Veier har fått inn noen nye hoder med mange gode ideer , men de har fått for mange begrensninger sier Pollestad.
VG170324 Regissør Byron Howard har tidligere sagt i intervjuer at ideen til filmen kom i 2010, da han og hans makker på « To på rømmen » ( 2010 ), Nathan Greno, « pitchet » flere ulike ideer om snakkende dyr til animasjonssjef John Lasseter i Disney- ¶
VG170324 Ifølge Variety anklager Goldman også Disney for å ha en lang historie med å stjele ideer fra andre, hvor « Zootropolis » bare er det siste eksempelet i rekken.
VG170324 Det viktige nå i ukene og månedene framover er å jobbe mer målretta for å løse de utfordringene som gir grobunn for populisme, samtidig som vi er kompromissløse forsvarere av menneskeverd og liberale ideer .
DB170324 Ideer spiller en overveiende stor rolle, og den islamske verden hadde neppe vært preget av nesten daglige terroraksjoner hvis sekterismen og islamismen hadde vært et marginalt problem.
DB170324 ( Dagbladet ) : - Det foreligger absolutt ingen klare ideer for videre bruk av Museet for Samtidskunst.
DB170324 - Vi har alle ideer om hva skjønnhet og suksess er.
SA170323 Lagerbäck føler spillerne har tatt til seg den nye landslagssjefens ideer .
BT170323 Lagerbäck føler spillerne har tatt til seg den nye landslagssjefens ideer .
AP170323 Lagerbäck føler spillerne har tatt til seg den nye landslagssjefens ideer .
AP170323 Lagerbäck føler spillerne har tatt til seg den nye landslagssjefens ideer .
SA170322 Den nye gig-økonomien : Noen bidrar med ideer og investeringer, andre kommer flyvende og ser muligheter for en jobb en stund, før de flyr videre til neste oppdrag.
VG170321 Vi hadde mange ideer , men vi må jobbe nå, hvis ikke kommer vi til å råtne i en celle, sier El Bakraoui ifølge belgisk presse.
DA170321 Det er tre potter byråd Rina Mariann Hansen nå skal øse fra : 2,5 millioner kroner i kulturmidler, halvannen million i idretts- og aktivitetsmidler, samt én million fra potten « Ideer til økt byliv ».
BT170321 Vi ser for oss koordinatorens rolle som en parkvokter/tusenkunstner/relasjonsbygger/kreativ pådriver - en med kremmerånd, proppfull av gode ideer og med et varmt bankende hjerte for Nygårdsparken.
DB170320 Vi var trofaste mot filosofi og ideer .
BT170320 Ungdommene hadde mange gode ideer om hvordan skolelunsjen kan bli sunnere og hyggeligere.
AP170320 Hvis noen lurer på hvor sånne ideer kommer fra, kan de blant annet plasseres på trappen til professor i sosialantropologi, Thomas Hylland Eriksen, multikulturens forkjemper.
VG170319 - Det er ofte slik at SV er først ute med ideer som andre partier bruker mange år på å skjønne er smart.
SA170319 - Det er ofte slik at SV er først ute med ideer som andre partier bruker mange år på å skjønne er smart.
AA170319 - Det er ofte slik at SV er først ute med ideer som andre partier bruker mange år på å skjønne er smart.
DB170318 ¶ FJERNER P-PLASSER : Byråd for byutvikling i Oslo, Hanna Marcussen ( MDG ), har flere ideer til hva som kan fylle arealet som snart blir ledig i Oslo sentrum.
DB170318 Også Marcussen har ifølge avisen noen ideer .
DB170318 - Jeg innrømmer at det er risikabelt, men vi er villig til å ta den risikoen, sier Raymond Johansen, som har som mål å få mer liv i Oslo, og utfordrer næringslivet til å komme med ideer .
DB170318 - Jeg har noen ideer , men det er ikke sikkert at all sunn fornuft er samlet i Rådhusets østre tårn.
DB170317 - Alle våre argumenter er tuftet på grunnleggende ideer om rettferdighet.
DB170317 Det er snakk om å lansere ideer og forslag som er ment å ha reell politisk innflytelse, mobilisere andre, og, til syvende og sist, forandre folks liv.
AP170317 I etterkant har Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov avvist forslaget ved å si at « Vladimir Putin er ikke optimistisk om slike ideer ».
DB170316 Arbeidsredskap : - Min første sjef rådet meg til å notere ned for hånd absolutt alt ; møtereferater, huskelister, nye planer og gode ideer .
DB170316 - Morten Ramm er Norges morsomste mann og vi gleder oss til å håndtere hans forfattertalenter i denne unike debutboken, men vi tenker langsiktig med alle våre forfattere og har allerede ideer til flere utgivelser med Ramm, uttaler han i en pressemelding.
DB170316 At partiet nå henter fram ordet tro, er et langt steg fra tidligere, mer jordnære og trauste slagord som « Trygghet og optimisme », « Muligheter for alle » og « Nye ideer og bedre løsninger ».
AP170316 Da de sluttet å løpe etter pengene, begynte det å boble av ideer .
AA170316 Les Trygve Lundemos kommentar om campus : Ideer som må bli kraftig justert ¶
SA170315 - De tror at de må kopiere illiberale ideer for å vinne valg.
DN170315 - De tror at de må kopiere illiberale ideer for å vinne valg.
VG170314 - Han er en dyktig politiker med gode ideer .
DB170314 Gode ideer og brikker på ei tavle er ikke nok uten konkurransedyktige spillere.
DA170314 Men i motsetning til Wilders har vi et positivt budskap, vi vil ikke la våre ideer være drevet av frykt for det ukjente og frykt for forandring.
DA170314 - Vi har et positivt budskap, og vil ikke la våre ideer være drevet av frykt, sier Savannah Koolen, som er på dør-til-dør-aksjon for GrønneVenstre.
DA170314 - Vi ønsker også å sparre fram ideer i en workshop hvor kunstinteressert ungdom i PLOT deltar, sier Ueland.
VG170313 Det er fraværet av ideer som er problemet.
SA170313 Kommunikasjonsdirektør Atle Kigen i Aker bekrefter ikke annet enn at investeringsselskapet jevnlig snakker med andre om " ideer og muligheter ".
DN170313 Da er det en naturlig del å diskutere ideer og muligheter med selskaper og investeringsbanker.
DA170313 Kommunikasjonsdirektør Atle Kigen i Aker bekrefter ikke annet enn at investeringsselskapet jevnlig snakker med andre om « ideer og muligheter ».
BT170313 Kommunikasjonsdirektør Atle Kigen i Aker bekrefter ikke annet enn at investeringsselskapet jevnlig snakker med andre om " ideer og muligheter ".
AA170313 Kommunikasjonsdirektør Atle Kigen i Aker bekrefter ikke annet enn at investeringsselskapet jevnlig snakker med andre om " ideer og muligheter ".
AA170313 Kommunikasjonsdirektør Atle Kigen i Aker bekrefter ikke annet enn at investeringsselskapet jevnlig snakker med andre om " ideer og muligheter ".
DB170312 Nok en gang viser politikere at de egentlig ikke aksepterer de ideer som ligger til grunn for det europeiske samarbeidet. (...
AA170310 Jeg har konstant panikk for at gode ideer skal forsvinne, slik at de aldri blir realisert.
AA170310 Jeg har altfor mange ideer .
AA170310 - Samler du på noe annet enn ideer ?
AA170310 - Det er jo mange som får færre ideer når de runder førti.
DN170309 Fiskeriminister Per Sundberg oppfordrer til å tenke nytt i lakseoppdrett, men at næringen vil bruke 20 milliarder på å utvikle nye ideer betyr ikke at alle får lov.
DB170309 Når også leken på barnehagenivå skal ha definerte, pedagogiske mål, begrenser det barnas muligheter for å prøve ut seg selv og sine egne ønsker og ideer .
DA170309 Hun anklaget venstresiden for å ville reversere den nåværende regjeringens reformer og ha få egne ideer om hvordan grunnlaget for det nye samfunnet skal legges.
FV170308 Er du prinsippfast er du tro mot egne ideer , men villig til å lytte - kanskje også å endre når det er åpenbart nødvendig.
DN170308 Utlysning av utviklingstillatelser førte til et frislipp av ideer for mer og bedre lakseoppdrett, men flere er lei av avslag og ventetid.
DA170308 - Her har det ikke skjedd noen utvikling på lang tid, derfor må vi ta nye grep og gi regjeringen noen flere gode ideer , sier Grande. 2-delt foreldreperm ¶
AA170308 Jeg oppsummerte inne i meg at han skulle være glad for at han møtte en oppegående kar som meg som avviste hans ideer .
AA170308 Da var Stoltenbergs mannskap åpenbart full av seg selv og tom for ideer .
VG170307 - Alle har sine egne ideer , jeg vet ikke.
SA170307 Er du prinsippfast er du tro mot egne ideer , men villig til å lytte - kanskje også å endre når det er åpenbart nødvendig.
DA170307 Ambisiøse ideer som en EU-hær er fullstendig borte fra diskusjonene, sier Sveriges forsvarsminister Peter Hultqvist.
BT170307 Å selge arbeidskraft er å tilby ideer , fysisk eller mental energi, håndverk eller talent, mens å selge kroppen sin er å selge sitt eget selv.
BT170307 Å selge arbeidskraft er å tilby ideer , fysisk eller mental energi, håndverk eller talent, mens å selge kroppen sin er å selge sitt eget selv.
BT170307 Er du prinsippfast er du tro mot egne ideer , men villig til å lytte - kanskje også å endre når det er åpenbart nødvendig.
VG170306 - Jeg husker ikke helt, men jeg tror vi satt og kastet opp ideer som vi syntes var uoppnåelige.
DB170306 Eksport av ideer
DB170306 Radikale ideer
DB170306 Jeg håper utvalget kommer med radikale forslag og ideer , og at de legger fram forslag til finansiering av mediene som kan fungere over tid, sier han.
DA170304 Noen gode og noen ikke fullt så gode ideer er det som vanlig, og de fleste blir testet ut på mindre arenaer før de blir implementert for alvor.
DA170304 IFAB har tidligere kommet opp med mer eller mindre gode ideer som blant annet « golden goal », den enda verre slektningen « silver goal » og muligheten for å fjerne offside for å øke underholdningsverdien.
AA170304 - Å produsere musikk er fryktelig viktig for meg, jeg har mange ideer som bare må ut, og dette inspirerer til å jobbe enda hardere.
DB170303 Han har imidlertid tidligere hatt sterke bekymringer for å gå tom for ideer .
DB170303 - Jeg er blitt 45 år, og det kommer fortsatt ideer .
DA170303 Rake liker Wiraks ideer om enda mer tilrettelegging for næringsutvikling, med overnattingssteder tettere på Preikestolen.
SA170302 Det kommer nye ideer og nye løsninger hele tiden.
AP170302 Det kommer nye ideer og nye løsninger hele tiden.
DB170301 For skattleggingen ligger problemet i at patenter og ideer bare vil bli mer verdt.
DN170228 Eivind har en sjelden evne til å tiltrekke seg flinke folk og gjenkjenne gode ideer og godt innhold.
DB170228 Og vi har prøvd ut mange ideer .
AP170228 Poppe tror mer på å slutte opp om gode forslag til alternativ bruk på dagtid enn å slå ned på den nye eierens ønsker og ideer om alternativ virksomhet.
BT170227 Det er ikke akkurat « nye ideer og bedre løsninger » slik Høyre snakket om i valgkampen, men noe vi avskaffet for 40 år siden.
DA170226 Parallellen til Trumps ideer om at USA skal gjøres « great again », er klar.
SA170225 - Intensjonen er å støtte det kreative samfunnets voksende bekymring for innvandringsfiendtlige holdninger i USA og dets potensielle dempende effekt på utveksling av ideer , og for ikke å nevne ytringsfrihet, sa han.
DB170225 Innovasjon og unike ideer kommer ikke nødvendigvis fra de som har gått den retteste veien gjennom karrieren til målet, men snarere fra hamrende hjerter som har gått tunge veier neddynget med livserfaringer.
DA170225 - Intensjonen er å støtte det kreative samfunnets voksende bekymring for innvandringsfiendtlige holdninger i USA og dets potensielle dempende effekt på utveksling av ideer , og for ikke å nevne ytringsfrihet, sa han.
DA170225 Også han benytter mennesker og ideer fra virkeligheten, Joe DiMaggio, Frank Lloyd Wright, sa Lloyd Cole da Nye Takters Kjetil Rolness intervjuet ham i Oslo i 1985.
AA170225 - Intensjonen er å støtte det kreative samfunnets voksende bekymring for innvandringsfiendtlige holdninger i USA og dets potensielle dempende effekt på utveksling av ideer , og for ikke å nevne ytringsfrihet, sa han.
DA170224 Og han har et lager av skisser og ideer som kom godt med denne gangen.
DA170224 Da er lageret av gamle ideer godt å ha.
AA170224 Eldbjørg Raknes & Co er en trio som foruten Raknes består av Kirsti Huke og Nils-Ove Johansen, tre markante vokalister som tar i bruk sampling, elektronisk, gitar og perkusjon med utgangspunkt i Eldbjørgs låter og ideer .
AA170223 Minerva og kunnskapsministeren opptrer som om dette bare er et seminar, der ideer brytes og ingen tar skade.
DB170222 De har tillatt meg å bære fram konservative og libertarianske ideer til grupper som ellers aldri ville ha hørt det.
AP170222 " Alliansen som foreslås av @Bayrou kretser rundt våre verdier og ideer .
AA170222 " Alliansen som foreslås av @Bayrou kretser rundt våre verdier og ideer .
AA170222 Organisasjonen mener at fundamentale ideer om menneskelig verdighet og likhet har vært under angrep i løpet av året og peker på at bombing av sykehus i Syria og Jemen nærmest har blitt rutine, at flyktninger har blitt drevet tilbake til konfliktområder og at flere land har innført " massive restriksjoner " på fredelig meningsmotstand.
VG170221 Så får vi se om Tomas Pettersson kommer opp med andre ideer om ting som vi bør ta opp.
DN170221 Mye av det vi ser realisert med kunstig intelligens i dag stammer fra ideer beskrevet i gamle science fiction-filmer og - bøker.
VG170220 - På tampen av dagen ble vi gjerne sittende og spille masse musikk for hverandre, noe som førte til flere ideer og at låter ble snudd helt oppned i en positiv retning.
DB170220 Vi trenger et mangfold av forskjellige folk med forskjellige ideer , sa han til Dagbladet.
BT170220 | Opprørske ideer i synet på barn ¶
BT170220 Roald Dahl var en forfatter med opprørske ideer i synet på barns forhold til voksne.
AA170219 - Vi ønsker ikke folk med dårlige, dårlige ideer . ( ©NTB ) ¶
VG170218 Så er jeg i London for å vinne pris samt skaffe flere leads, kontakter og ideer og rett derfra til Tokyo.
VG170218 Det var også gjort avtaler med flere Premier League-klubber, deriblant Chelsea, for å utveksle ideer , skrev han - før man avtalte å møtes til en kaffe.
VG170218 Vi vil ikke ha folk med dårlige, dårlige ideer .
AP170218 Det er hans virkelighetsforståelse, menneskesyn og pedagogiske ideer som har gjort skolen til et motkulturelt alternativ til den offentlige skolen og en viktig brikke i antroposofenes modernitetskritiske forsøk på å åndeliggjøre menneske og samfunn.
SA170217 Han er sveisearbeider og handy, hun er kreativ og full av ideer .
DB170217 Vi trenger et mangfold av forskjellige folk med forskjellige ideer , sier Vedum.
DB170217 Nå ønsker Vedum å invitere Kirsebom til en prat over en kaffe for å høre hva slags ideer hun har.
BT170217 Han er sveisearbeider og handy, hun er kreativ og full av ideer .
AP170217 Han er sveisearbeider og handy, hun er kreativ og full av ideer .
VG170216 Presidenten bør snakke med meg og ikke med TV om sine egne ideer , sa Sarri, som - inntil da var uvitende - ble konfrontert med De Laurentiis` uttalelser.
SA170216 - Jeg har mange ideer til ting jeg ønsker å lage, men jeg må balansere med ting jeg tjener penger på, sier han.
DB170216 Derfor gjaldt det å gradvis å forandre laget ved å implementere egne ideer .
DB170216 Nå er det på tide at politikere begynner å vise ansvar og handlingskraft, ikke bare fortsette i gammel kjent stil og kaste ideer opp av hatten og håper at noen overlever, og ikke bare faller i grus.
BT170216 - Jeg har mange ideer til ting jeg ønsker å lage, men jeg må balansere med ting jeg tjener penger på, sier han.
AP170216 12 prosjekter får lov til å « pitche » sine ideer i Berlin.
AP170216 - Jeg har mange ideer til ting jeg ønsker å lage, men jeg må balansere med ting jeg tjener penger på, sier han.
VG170215 Kim Jong-nam ( 46 ), som var kjent for sine progressive ideer og sin motstand av Nord-Koreas maktdynasti, har etter alt å dømme blitt drept av nordkoreanske agenter.
FV170215 Det er grunnen til at jeg ønsker velkommen ideer som nasjonale planer.
DN170215 Det er grunnen til at jeg ønsker velkommen ideer som nasjonale planer.
DN170215 Han forteller at nettopp små produsenter, med et voldsomt engasjement og fikse ideer , var noe som kjennetegnet bransjen tidligere.
DB170215 I slutten av mars setter Lagerbäck sine ideer ut i livet med Norge i VM-kvalkampen mot Nord-Irland borte.
DB170215 Både skolemedisin og folkemedisin hadde tidligere mange ideer om hva som skulle hjelpe mot anfall.
DB170215 En utveksling av ideer mellom politiet og mattilsynet er bra, men det kan skape en usunn dobbeltrolle i saker hvor Mattilsynet blir anmeldt.
DA170215 Derav Adams ideer om å drepe « jugoser », hans frykt for at de gjemmer seg i skogen, og hans fascinasjon for Kaiser Franz Joseph ( 1830 - 1916 ) og andre habsburgere.
BT170215 Det er grunnen til at jeg ønsker velkommen ideer som nasjonale planer.
AP170215 Skal vi lykkes internasjonalt og bli globalt ledende innenfor noen sektorer, så må vi tørre å være åpne for nye ideer , tørre å tenke nytt, og tørre å satse på noe ukjent.
AP170215 Gründermiljøet om storselskapene : De tør ikke å satse, de er trege og noen få stjeler ideer .
AP170215 Enda verre enn at publikum snytes for dette visuelle klimakset, er det at hele filmen er fattig på smarte ideer .
AA170215 Det er grunnen til at jeg ønsker velkommen ideer som nasjonale planer.
AA170215 - Jeg ønsker velkommen slike ideer , sa Stoltenberg da han møtte pressen etter en vanskelig diskusjon på NATOs forsvarsministermøte.
AA170215 Les Trygve Lundemos kommentar om campus : Ideer som må bli kraftig justert ¶
VG170214 Selv hevdet Jong-nam at han ble utstøtt av regimet på grunn av sine progressive ideer .
SA170214 Helene Ødegaard og Léva Urban Design har plantet eng og har mange ideer om utviklingen av Kulturøya Sølyst.
DA170214 Vi har et felles ønske om å skape mer aktivitet og liv i Hinna Park og ser på ideer og muligheter både på kort og lang sikt.
BT170214 Regissør Edgar Wright er flink til å fortelle gjennom fiffige visuelle ideer , noe som gjør det heseblesende tempoet til en gøy affære i stedet for noe slitsomt.
DB170213 - Vi har noen ideer .
DA170213 Så kan man si at vi politikere bare skal si ting som er ferdig tygd, eller vi kan lufte tanker og ideer som ikke er punkter i et program.
AA170213 NTNU håper ved hjelp av konkurransen å få fram mest mulig kunnskap og gode ideer før det velges løsning og leverandør til den videre utviklingen og utarbeidingen av den fysiske planen.
AA170213 Konkurranse for å få flere ideer
VG170212 For selv om Marine Le Pen holder en ganske lav profil i disse dager, tenker alle på fremveksten av populistpartier og - ideer i vestlige land.
SA170211 En utlevering av Snowden skal være én av flere ideer til hvordan russerne skal kunne gjøre seg populære hos Trump.
BT170211 Mange finner ro og glede, andre finner løsninger og får ideer .
AA170211 En utlevering av Snowden skal være én av flere ideer til hvordan russerne skal kunne gjøre seg populære hos Trump.
VG170210 - Men han har noen gode ideer , og vi trenger forandring i dette landet.
VG170210 For eksempel kan ideer om folkelighet/snakke fra levra tolkes som stedfortredende argument for « the real people », som en formildende og normativ omstendighet og derav også legitimering.
VG170210 - Vi hadde noen ideer til ting som kunne gjøres, særlig for de mindreårige.
DB170210 Så mange muligheter, så få ideer ?
DA170210 Han synes rentetak og offentlig register er gode ideer .
AP170210 - Vi hadde noen ideer på ting som kunne gjøres, særlig for de mindreårige.
AP170210 - Vi hadde noen ideer på ting som kunne gjøres, særlig for de mindreårige.
AP170210 Det er en kamp om ideer , og det er avgjørende at troende muslimer kjemper på det sekulære demokratiets side, sa jeg.
AA170210 - Vi hadde noen ideer til ting som kunne gjøres, særlig for de mindreårige.
DA170209 Denne hyperaktive « Legofilmen»-avleggeren er så overlesset av ideer , obskure DC-referanser og absurde sukkerkick-opptog at den balanserer på grensen mellom overveldende og utmattende.
AP170209 Si ; D-innlegg : Jobber du i en kjede, kan dere kanskje foreslå nye ideer til ledelsen angående matsvinn.
AA170209 Liew Jeen Vern fra Malaysia ser fram til ti dager med utveksling av ideer på tvers av land og kulturer og siterer et ordtak fra landet sitt : « Du elsker ikke det du ikke kjenner ».
AP170208 - Dette var jo ganske fremtidsrettet fra Høyre i 1999, og understreker at det ikke har manglet på ideer og planer for mer liv og færre biler i byen.
AA170208 Vi har mange gode ideer vi nå endelig håper å kunne realisere, sier Sonstad.
VG170207 Slike ideer har lenge florert i konspirasjonsmiljøer på internett, men har ikke tidligere vært fremført av en amerikansk president.
BT170207 Pluss større plass for gode ideer .
AA170207 Felles for alle forslagene er at de kan fremstå som uforpliktende ideer - samtidig som de er konkrete tiltak av en type som er helt nødvendig for å innfri krav knyttet til trafikk og beredskap, sa Ingrid Skjøtskift i formannskapets møte tirsdag.
AA170207 - Utbygger har lansert flere ideer om hvordan de trafikkale utfordringene kan løses.
VG170206 Vi har fått noen gode ideer fra Norge nå, sier Noor til VG.
DN170206 I stedet søker de friheten til å realisere egne ideer , noe som teknologien daglig beviser at er fullt mulig.
SA170205 « Mindflix » kaller Netflix den nye innretningen sin, som ble presentert på Netflix's såkalte Hack Day der utviklerne får leke seg og komme opp med nye ideer og konsepter.
SA170205 « Hver Hack Day ser vi et bredt spekter av ideer på hvordan vi kan forbedre produktet, samt noen som bare er ment å være morsomme.
BT170205 « Mindflix » kaller Netflix den nye innretningen sin, som ble presentert på Netflix's såkalte Hack Day der utviklerne får leke seg og komme opp med nye ideer og konsepter.
BT170205 « Hver Hack Day ser vi et bredt spekter av ideer på hvordan vi kan forbedre produktet, samt noen som bare er ment å være morsomme.
AP170205 « Mindflix » kaller Netflix den nye innretningen sin, som ble presentert på Netflix's såkalte Hack Day der utviklerne får leke seg og komme opp med nye ideer og konsepter.
AP170205 « Hver Hack Day ser vi et bredt spekter av ideer på hvordan vi kan forbedre produktet, samt noen som bare er ment å være morsomme.
DB170204 Njåstad, som også er stortingsrepresentant for Frp og tidligere ordfører i kommunen, foreslo at kommunestyret heller brukte tid på å klekke ut gode ideer som kunne bedre kommunen for innbyggerne.
FV170203 « Mindflix » kaller Netflix den nye innretningen sin, som ble presentert på Netflix's såkalte Hack Day der utviklerne får leke seg og komme opp med nye ideer og konsepter.
FV170203 « Hver Hack Day ser vi et bredt spekter av ideer på hvordan vi kan forbedre produktet, samt noen som bare er ment å være morsomme.
DN170203 Der la Hewson frem flere ideer til kostnadskutt i F-35-programmet, som er det dyreste forsvarsprosjektet i amerikansk historie.
AP170203 Samfunnene våre har måttet tilpasse seg en tilstrømming av nye immigranter som truer den tidligere homogeniteten, nye ideer truer gamle tradisjoner, og nye teknologier forstyrrer gamle institusjoner.
AP170203 Samfunnene våre har måttet tilpasse seg en tilstrømming av nye immigranter som truer den tidligere homogeniteten, nye ideer truer gamle tradisjoner, og nye teknologier forstyrrer gamle institusjoner.
AP170203 Samfunnene våre har måttet tilpasse seg en tilstrømming av nye immigranter som truer den tidligere homogeniteten, nye ideer truer gamle tradisjoner, og nye teknologier forstyrrer gamle institusjoner.
SA170201 Og norsk offentlig fotballdebatt er fri for nyanser og ideer , alt er svart/hvitt.
FV170201 Og norsk offentlig fotballdebatt er fri for nyanser og ideer , alt er svart/hvitt.
DB170201 Vi gleder oss veldig til å vende tilbake til det gode, gamle og velkjente « Klovn»-universet med nye ideer .
BT170201 Det dummeste man kan gjøre er derfor å basere politisk tankegang og Europas fremtidige organisering på nasjonalistiske ideer .
BT170201 Mangfold for alle slags ideer , og toleranse for at de finnes.
BT170201 Mangfold for alle slags ideer , og toleranse for at de finnes.
BT170201 Og norsk offentlig fotballdebatt er fri for nyanser og ideer , alt er svart/hvitt.
AP170201 Det dummeste man kan gjøre er derfor å basere politisk tankegang og Europas framtidige organisering på nasjonalistiske ideer .
BT170131 - Det er viktig å signalisere for USA og resten av verden at vitenskapelig integritet og fri og uavhengig forskning er ideer som er verdt å stå opp, sier han.
DB170130 Særlig teknologiselskaper som Apple, Google og Microsoft var krystallklare og beinharde ; selskapene er bygget på innvandring og utveksling av ideer og arbeidskraft.
SA170129 | Norges suksesstrener våkner om natten og noterer ideer : - Ikke alltid klokt det som står ¶
SA170129 - Jeg skjønner hva som står, og det er veldig mye kreative ideer man ofte skrinlegger på morgenen.
SA170129 - Du våkner opp om natten og noterer ned ideer ?
BT170129 | Norges suksesstrener våkner om natten og noterer ideer : - Ikke alltid klokt det som står ¶
BT170129 - Jeg skjønner hva som står, og det er veldig mye kreative ideer man ofte skrinlegger på morgenen.
BT170129 - Du våkner opp om natten og noterer ned ideer ?
AP170129 | Norges suksesstrener våkner om natten og noterer ideer : - Ikke alltid klokt det som står ¶
AP170129 - Jeg skjønner hva som står, og det er veldig mye kreative ideer man ofte skrinlegger på morgenen.
AP170129 - Du våkner opp om natten og noterer ned ideer ?
SA170127 Men jeg kopierer aldri det noen har gjort hundre prosent, jeg vrir litt på deres ideer så det blir min egen greie, sier hun.
BT170127 Men jeg kopierer aldri det noen har gjort hundre prosent, jeg vrir litt på deres ideer så det blir min egen greie, sier hun.
AP170127 Men jeg kopierer aldri det noen har gjort hundre prosent, jeg vrir litt på deres ideer så det blir min egen greie, sier hun.
SA170126 Det er håndverk, hygge, gamle ideer og tradisjoner - multikulturelle komposisjoner.
BT170126 Måten det er blitt gjort på, og at noen har slike forskrudde ideer er bare helt grusomt, sier katteeier Elin Margrete Fosse til BT.
AP170126 Det er håndverk, hygge, gamle ideer og tradisjoner - multikulturelle komposisjoner.
SA170124 - Og der har du noen ideer ?
SA170124 - Ja, jeg har mange ideer , men hovedfokuset vårt blir 6 - 0-forsvaret - og får det til å stå som det har stått til nå.
FV170124 - Og der har du noen ideer ?
FV170124 - Ja, jeg har mange ideer , men hovedfokuset vårt blir 6 - 0-forsvaret - og får det til å stå som det har stått til nå.
BT170124 - Og der har du noen ideer ?
BT170124 - Ja, jeg har mange ideer , men hovedfokuset vårt blir 6 - 0-forsvaret - og får det til å stå som det har stått til nå.
AP170124 Næringslivslederne på møtet opplyste etterpå at de fikk 30 dager på seg til å komme opp med konkrete ideer om hvordan USA kan øke produksjon og vekst, skriver Wall Street Journal.
AP170124 - Og der har du noen ideer ?
AP170124 - Ja, jeg har mange ideer , men hovedfokuset vårt blir 6 - 0-forsvaret - og får det til å stå som det har stått til nå.
DB170123 Hvis du reiser til Oslo med sommerfugler i magen og med store ideer i hodet er det langt mer sannsynlig at du blir slått ned av den østnorske småkårsmentaliteten enn den at du blir løftet videre ut i verden.
DB170123 En hovedstad skal « produsere » kunstnere, intellektuelle, akademikere, ideer og bedrifter som er i stand til å gi verdensfelleskapet et brukbart bidrag.
DN170122 - Det er en enorm splittelse mellom denne lille politiske klassen, som inkluderer økonomieksperter som føler de kan snakke økonomispråket og som kan bruke det til å formidle ideer og meninger, og det store flertallet som er på utsiden av gjerdet, sier Earle.
SA170121 Mitt mål er å utvikle et objektivt og analytisk perspektiv på Trump ved å dra nytte av noen av de viktigste ideer og forskningsresultater i psykologisk vitenskap i dag.
SA170121 Mange tidlige forsøk baserte seg på uprøvde, ikke-vitenskapelige ideer .
SA170121 Mitt mål er å utvikle et objektivt og analytisk perspektiv på Trump ved å dra nytte av noen av de viktigste ideer og forskningsresultater i psykologisk vitenskap i dag.
SA170121 Mange tidlige forsøk baserte seg på uprøvde, ikke-vitenskapelige ideer .
AP170121 Folk smiler og ler og vifter med kreative plakater for å fremme et budskap om amerikansk mangfold og det de anser som Donald Trumps skadelige ideer .
AP170121 En av Trumps ideer for å fikse Amerika er å hente ut midler fra det store fjellet av penger amerikanske selskaper har liggende i utlandet.
AP170121 Ikke bare fordi jeg selv vil at han skal mislykkes, men også fordi hans ideer er selvmotstridende, sier George Soros. − Jeg har beskrevet han som en skøyer, en bedrager og en bondefanger.
DB170120 Han kommer til å forandre mye, og han kommer inn med ferske ideer og nye folk.
BT170119 Og selvsagt har Bergen en technofanzine om technomiljøet i Bergen, byen så full av kreative folk at gode ideer og kule initiativ nesten er blitt hverdagskost.
DB170118 Ikke bare å være kreativ på nye ideer , men å plukke ut de beste og gjennomføre dem.
AP170118 Han var avslappet og full av gode ideer .
AP170118 - De ser i Vladimir Putin en sterk leder som er et alternativ til liberale og multikulturelle vestlige ideer .
SA170116 Selv om Lene er svært interessert i interiør, og snapper med seg ideer fra både reiser og interiørmagasiner, klarer hun ikke helt definere sin egen stil.
BT170116 Selv om Lene er svært interessert i interiør, og snapper med seg ideer fra både reiser og interiørmagasiner, klarer hun ikke helt definere sin egen stil.
AP170116 Selv om Lene er svært interessert i interiør, og snapper med seg ideer fra både reiser og interiørmagasiner, klarer hun ikke helt definere sin egen stil.
BT170115 Barn må få nok tid til at de rekker å løse konfliktene som oppstår i leken, de må få tid til å utvikle spennende ideer .
DN170114 Under samtalen med Trump la Lockheed Martin-sjefen fram flere ideer til kostnadskutt i F-35-programmet, som er det dyreste forsvarsprosjektet i amerikansk historie.
DB170113 Løsningen på denne utfordringen er å opprette møteplasser for samhandling og utveksling av ideer - både lokalt, regionalt og nasjonalt.
SA170112 Kritisk forskning er i stedet erstattet med setninger som : « Vi legger til rette for forskning [... ] hvor ideer omsettes til verdiskapning for individ og samfunn.
SA170111 Kjønnsforsker Jørgen Lorentzen kjenner godt til Ólafsdottirs ideer .
FV170111 Kjønnsforsker Jørgen Lorentzen kjenner godt til Ólafsdottirs ideer .
BT170111 Kjønnsforsker Jørgen Lorentzen kjenner godt til Ólafsdottirs ideer .
AP170111 Kjønnsforsker Jørgen Lorentzen kjenner godt til Ólafsdottirs ideer .
DN170110 - Dette er noe vi sliter med i dag, og vi mener dagens krav på 30.000 kroner er en barriere for å sette nye ideer ut i livet.
DN170110 Andersen i Virke mener en nedsettelse av aksjekapitalkravet til kun en krone vil bidra til at flere gode ideer blir satt ut i livet.
DN170110 - Det er noe vi sliter med i dag, og vi mener dagens krav på 30.000 kroner er en barriere for å sette nye ideer ut i livet.
DB170110 - I Norwegian er vi opptatt av mangfold blant de ansatte fordi det bidrar til større spenn i både ideer og kompetanse.
DB170110 - For at Hull skal ha noen sjanse på Old Trafford må de mobilisere ekstraordinært, få en riktig inngang på kampen og komme opp med noen gode ideer .
DB170110 Breivik har jo « stiftet » et fascistisk parti og insisterer på at han er fascist, etter at han også har hyllet Quisling og sverget lojalitet til hans ideer , sier Gule til Dagbladet.
DB170110 For det tredje : I likhet med matematikere og økonomer kan sosiologer og litteraturvitere kombinere fag med arbeidserfaring og egne ideer for å bli ettertraktede på arbeidsmarkedet.
BT170110 I løpet av våren vil Bergen kommune invitere aktører fra alle fagfelt til å bidra med erfaringer og ideer i arbeidet med den nye planen.
SA170106 Den som trodde at nedleggelsen av Bastøy og tilsvarende steder på 1960-tallet betydde at vi frigjorde oss fra ideer om å kontrollere « uartig » ungdomsatferd, har ikke fulgt godt nok med.
FV170106 Det er et nytt år og tid for å prøve nye ideer , sier sjefredaktør Eivind Ljøstad om Fædrelandsvennens nye satsing.
DB170106 Etter en kveld der det til tider skortet både på ideer og gjennomføring, øynet de to nå håp : ¶
DB170106 Det er historier om motgang og mestring, rigide regelverk og folk som finner løsninger, grundere med nye ideer og tradisjonsrike bedrifter som må stenge dørene.
AP170105 Vi heier på dem som tør investere i nye ideer , avslutter Solberg.
AP170105 - Konkurransekraft krever innovative ideer .
DB170104 Og i motsetning til hva enkelte kritiske røster i utkanten av økonomifaget, som Rethinking Economics, kan få oss til å tro, begrenset aldri økonomifaget Atkinsons muligheter til å fremme radikale politiske ideer for å redusere ulikhet og fattigdom.
AP170104 Både Johnsen og Norman mener at besparelsene som kommer som følge av digitaliseringen vil munne ut i nye arbeidsplasser og fôre nye ideer .
AP170103 Jeg klamret meg fast til høvelbenken og leverte stadig nye skisser til sløydlæreren som skar ut mine ideer .
AP170103 Jeg klamret meg fast til høvelbenken og leverte stadig nye skisser til sløydlæreren som skar ut mine ideer .
DN170102 - Vi har nådd en viss enighet om ideer , deriblant denne, sier Proppe med referanse til Islands medlemskapsforhandlinger med EU.
DB170102 Det har vært mange gode ideer på bordet, men det er en del vi ikke kan eller får lov til å endre på.
DB170102 - Jeg tror på gode ideer , og jeg er redd de skal bli borte hvis de ikke blir prøvd.
DB170101 - Jeg husker jeg hørte at folk hadde ideer om å starte sære restauranter for snart 15 år siden.
AP170101 Da trenger vi flere slike ideer .
FV161226 - Jeg får alltid mye ideer med tanke på jobb som skuespiller.
AP161215 I Oslo er det store bynære områder østover som eiendomsbesitterne trenger våre innspill for å utvikle, og hvor vi kan hjelpe folk med ideer å starte opp.
AP161215 - Jeg observerer hvordan en startup jobber, får direkte gjennomgang av viktige temaer for å starte egen bedrift, er med på videokonferanser, og får mange ideer .
BT161214 Begge deler fremstår som gode ideer , men tilsynsførerordningen fungerer ikke optimalt.
AP161212 Målet var ikke nødvendigvis å skape enighet, men vi ønsket å stimulere Statoils egen refleksjon med nye ideer og nye perspektiver.
AP161212 Få frem nye ideer og perspektiver ¶
SA161118 Oppsummer gjerne dine behov, ideer og planer i et dokument.
FV161118 Oppsummer gjerne dine behov, ideer og planer i et dokument.
BT161118 Oppsummer gjerne dine behov, ideer og planer i et dokument.
AP161117 Det er dette som gjør populistbevegelser skumle, selv når de kjemper for noe godt og har noen gode ideer .
AP161115 Kjemper mot liberale ideer
AP161108 Nå er eieren full av begeistring for Pål Gulbrandsens hockeyfilosofi og mener den nye trenerens ideer kom som bestilt.
SA161031 Hvorfor bilen i det hele tatt leveres med de elendige setene, er totalt uforståelig, men det er en Alfa Romeo, og noen snodige ideer er vel en del av DNA-et.
AP161031 Hvorfor bilen i det hele tatt leveres med de elendige setene, er totalt uforståelig, men det er en Alfa Romeo, og noen snodige ideer er vel en del av DNA-et.
FV161012 Det er så gøy å kunne inspirere, dele erfaringer og gode ideer fra huset vårt sier hun.
BT161010 Det er så gøy å kunne inspirere, dele erfaringer og gode ideer fra huset vårt sier hun.
AP161010 Det er så gøy å kunne inspirere, dele erfaringer og gode ideer fra huset vårt sier hun.
DA161003 La meg gi deg noen ideer , så kanskje vi kan idémyldre videre sammen etterpå ?
AP160919 Det er gledelig å se at debatten er internasjonal, og at en rekke ulike aktører tatt del og støtter noen av våre ideer , kritiserer andre og føyer til nye dimensjoner.
AP160910 - Her oppfordres man til å komme med ville ideer , til å tenke på ting som ingen har gjort før, sier Øxnevad.
AP160904 Vi sender ikke avsnitt med tekst til hverandre, vi rett og slett bare prater sammen om oppgaven, gir hverandre ideer og oppmuntrer hverandre.
AP160904 Han har ikke bare vært nyskapende, men også mottagelig for kritikk, lyttende overfor ideer og forståelsesfull i tunge stunder. 3rd-party-bio ¶
AP160903 Ståsteder - 10 gamle ideer til en ny verden ¶ 3rd-party-bio ¶
AP160902 Å leve etter egne ideer og livsverdier, hva er viktig i mitt liv ¶
AP160830 De ansatte hentet ideer , og mye av det de så er nå innført på Økernhjemmet.
AP160825 - Vi har hentet inspirasjon og ideer fra både høyre- og venstresiden i norsk politikk.
AP160823 . Noen ideer ?
AP160816 - Jeg har mange tanker og ideer om det, men det er ikke det riktige tidspunktet å snakke om det nå.
SA160815 Katalogappen utfyller papirkatalogen på en unik måte og gir oss mulighet til å gi brukerne enda mer inspirasjon, hjeminnredningskunnskap og ideer .
AP160815 Katalogappen utfyller papirkatalogen på en unik måte og gir oss mulighet til å gi brukerne enda mer inspirasjon, hjeminnredningskunnskap og ideer .
AP160804 Teknologiske fremskritt samt endrede behov og ønsker gjør at vi som politikere hele tiden fordomsfritt må lytte, lære og være åpne for nye tanker og ideer for å finne bedre aktiviteter og tjenester til de som trenger kommunens støtte.
AP160716 De har oppfattet seg selv som garantist for Ataturks ideer , hevet over grunnloven.
AP160712 De kan trøste seg med at 74-åringens ideer har tvunget seg inn i Hillary Clintons planverk for USAs fremtid.
AP160627 Vi liker å få ideer ut i livet og nå får vi testet om det er marked for det vi tror på, sier Munthe.
AP160626 - Hodgson har utviklet sine ideer ganske mye siden Lagerbäck plukket dem opp.
SA160617 - Det er lett å få mange ideer og bli utålmodig.
AP160613 Og så kan dere ta med dere en stor doggy-bag med gode ideer hjem igjen.
AP160613 Nå er det på tide å endre dette, og hun mener Eat Forum er møtestedet for å dele ideer og komme opp med løsninger på det hun mener er verdens største trussel.
AP160613 Han var dårlig trent og løp rundt uten ideer , i en påtenkt rolle som strateg og tilrettelegger.
VG160608 Satiriske tegninger ga vesentlige bidrag til Opplysningstidens frigjørende ideer , og bidro til den franske revolusjon.
AP160601 SV må fortsette å søke makt og være inkluderende for nye mennesker og nye ideer .
SA160530 Noen ganger har jeg hevdet at designerne har sluppet opp for ideer siden de må komme med en ny drakt hvert år.
AP160530 Noen ganger har jeg hevdet at designerne har sluppet opp for ideer siden de må komme med en ny drakt hvert år.
AP160522 Under det nederlandske opprøret på 1500-tallet, som styrket republikanske, liberale, og reformerte ideer , kunne man høre kampropet Liever Turks dan Paaps - heller tyrkisk enn papist.
DA160520 Saklig og faglig uenighet er et basalt element i all politikk, for det er som kjent gjennom prøving, testing og vraking av ideer og påstander at argumenter blir bedre.
AP160517 Han vil spre sitt evangelium over hele Europa og har vind i seilene Men selv om partier med lignende ideer og programmer er blitt maktfaktorer i mange europeiske land, er få i nærheten av å kunne regjere alene.
AP160517 - Orbáns ideer er de samme som hos mange høyrepopulistiske partier i Europa, men han har hatt en helt unik mulighet til å gjennomføre dem, blant annet fordi han har hatt rent flertall i parlamentet siden 2010, sier Anders Ravik Jupskås.
AP160516 Fra slutten av 1800-tallet og frem til 1913 kom en rekke arkitekter med ideer : Et vikingskiphus i Slottsparken, en vikinghall sprengt ut i Nisseberget og et hus til vikingskipene bygget i forlengelse av Historisk museum på Tullinløkka var blant forslagene, ifølge Kulturhistorisk museums arkivblogg.
AP160516 Vi har noen gode ideer på hvorfor ting er som de er og hvorfor starten på sesongen er blitt sånn.
AP160501 Gatesmak er ikke en konkurranse, mer en samling der amatørkokker og folk med gode ideer får vist seg frem.
AP160430 Men ikke få noen ideer , gutter.
AP160430 Den ene dreier seg om et næringsliv som trenger fornyelse, ideer og andre kvalifikasjoner enn det som var etterspurt for 30 eller 60 år siden.
AP160422 Dette faktum vitner ikke bare om enkeltes mottakelighet for ekstreme ideer , men også om et fullstendig mislykket forsøk på å få til integrasjon som fungerer i svenske forsteder.
AP160422 Det er blitt en normalisering av den ekstreme retorikken blant unge der det finnes en aksept for ekstreme ideer som legitimerer vold.
AP160422 Aksept for ekstreme ideer
DB160419 Siden 1960-tallet har hans ideer blitt brukt også til å forklare tilsvarende endringer i verdensbilde også innenfor andre områder.
DB160419 Allerede fem år etter stjerneforskernes død var deres ideer erstattet av andres.
AP160414 - Hun mente Fridthjof Nansens plass hadde et kjempepotensial, og oppfordret oss til å komme med ideer til hvordan den kunne utvikles, hvis vi skulle ta egne initiativer, sier Kurt Singstad, partner i MAD arkitekter.
AP160414 - Hun mente Fridthjof Nansens plass hadde et kjempepotensial, og oppfordret oss til å komme med ideer til hvordan den kunne utvikles, hvis vi skulle ta egne initiativer, sier Kurt Singstad, partner i MAD arkitekter.
BT160412 I et intervju med UiB-avisen Katarsis, uttaler psykolog Peder Kjøs « Inntil jeg ser god empiri som tilsier noe annet, er jeg skeptisk til at formidling på klasseromsnivå skal ha særlig effekt på for eksempel spiseforstyrrelser » og « Slike forslag er i seg selv gode ideer med de beste intensjoner, men de blir like fullt brede, generelle tiltak rettet mot alle, mens det egentlig er et fåtall som har behov
AP160411 De ideelle har fleksible organisasjoner med flat beslutningsstruktur og mulighet til raskt å sette nye ideer ut i livet.
VG160410 Vi hadde noen møter med Sacha der vi luftet ideer , men så forsvant han og begynte å fortelle usannheter om hva som skjedde, sier May til The Daily Mail.
AP160406 Doug Aitkens dokumentarprosjekt renner over av så mange talenter og ideer at han aldri får tid til noen av dem.
AP160401 Slike ideer trenger en helt annen type forankring.
SA160331 Jesper Juul : Det er nesten ingen grenser for hvilke fantasifulle ideer foreldre får for å slippe å si nei!i ¶
FV160331 Jesper Juul : Det er nesten ingen grenser for hvilke fantasifulle ideer foreldre får for å slippe å si nei !
BT160331 Jesper Juul : Det er nesten ingen grenser for hvilke fantasifulle ideer foreldre får for å slippe å si nei !
AP160331 Mange ideer
AP160331 Det er et perfekt stykke å sette opp, sier David Parrish¶I en liten boks, et veksthus for gode ideer, midt i byen, sitter noen engasjerte mennesker og deler tanker og ideer om frø som kan dyrkes frem til å bli noe som kan skape enda mer liv og røre i livet utenfor boksen, i Kvadraturen.
AP160331 Det er et perfekt stykke å sette opp, sier David Parrish¶I en liten boks, et veksthus for gode ideer , midt i byen, sitter noen engasjerte mennesker og deler tanker og ideer om frø som kan dyrkes frem til å bli noe som kan skape enda mer liv og røre i livet utenfor boksen, i Kvadraturen.
AP160331 - Denne gangen skal vi ikke sitte på kontorene våre og tre gode ideer ned over hodene på folk.
AP160331 ), Kjersti Wikstrøm og Olav Brommeland og dyrker gode ideer for Kvadraturens fremtid.
AP160331 Jesper Juul : Det er nesten ingen grenser for hvilke fantasifulle ideer foreldre får for å slippe å si nei !
AP160330 Faren er at hestekuren stopper nye ideer .
AP160329 Det moderne Europa er den vitenskapelige revolusjonen og opplysningstiden, bygget på ideer om frihet, demokrati, ytringsfrihet, deltagelse.
AP160328 Imamer og moskeer som sprer antidemokratiske og voldelige tanker og ideer , må utfordres sterkere av både demokratisk anlagte muslimer og storsamfunnet.
AP160328 | Tror denne mannen virkelig på sine egne ideer ?
AP160328 ENDRER PÅ LAGET : Landslagstrener Per-Mathias Høgmo tester nye ideer mot Finland tirsdag.
AP160321 Annet er ideer som kan bli virkelighet noen år frem i tid, og noe er sludder og pølsevev, servert av selverklærte futurister med en angivelig evne til å se inn i fremtiden.
AP160319 Henter ideer fra hotell-konseptet ¶
AP160316 Amerika trenger en konservativ bevegelse basert på ideer og prinsipper.
AP160315 Han ser rettssaken som en mulighet til å markedsføre sine ideer , sier Mattias Gardell til TT.
AP160310 Jeg synes det er ille i det norske samfunnet at slike ideer ikke kommer opp.
BT160308 Jeg støtter ikke deres ideer om én nasjon, ett folk, to kjønn og en kjernefamilie.
NL160307 Noen ganger blir våre meninger hørt - andre ganger er det andres forslag og ideer som blir ivaretatt.
AP160307 I år er intet unntak, og noen ideer er bedre enn andre. afp000858766-2A0Tz3wxwU.jpg FOTO : Jan Haas ¶
AP160303 Det er ingen nye ideer .
AA160228 Kanskje rennprogrammet bør endres, og vi må finne nye ideer for fremtiden.
AP160226 Der skal de samle ideer og innspill til det videre arbeidet.
DA160225 Man søker kredibilitet og styrke gjennom å knytte seg til eldre ideer , guder og symbolikk.
FV160224 Men hva skiller naturlig aktive barn fra barn som er helt hyper ? - Ideer kommer ikke flyvende ¶
FV160224 Det er ikke ideer som kommer flyvende, og så blir man en slik forelder eller en slik.
SA160223 Men hva skiller naturlig aktive barn fra barn som er helt hyper ? - Ideer kommer ikke flyvende ¶
SA160223 Det er ikke ideer som kommer flyvende, og så blir man en slik forelder eller en slik.
AP160223 Men hva skiller naturlig aktive barn fra barn som er helt hyper ? - Ideer kommer ikke flyvende ¶
AP160223 Det er ikke ideer som kommer flyvende, og så blir man en slik forelder eller en slik.
AP160216 | Vi bør ha lav terskel for å prøve ut nye tiltak og ideer for å gjøre byen vår mer miljøvennlig Marion Godager Tveter ¶
AP160216 Pasienter blir behandlet, talent utvikler ferdigheter, bedrifter tester ut ideer og produkter i samarbeid med sykehuset og forskningssenteret.
AP160216 Filipstad kan bli et sted unge talenter drømmer om å jobbe, der utenlandske selskaper slåss om å etablere seg og der gode ideer utvikles til sterke bedrifter.
AP160216 Filipstad kan bli et sted unge talenter drømmer om å jobbe, der utenlandske selskaper slåss om å etablere seg og der gode ideer utvikles til sterke bedrifter, skriver Espen Sørbye Frederiksen.
AP160216 Bydelen bør romme en klynge av bedrifter, ideer , forskning og talent som har potensial for å konkurrere internasjonalt.
AP160213 mars-komiteens møte og forfektet liberale ideer , men ble møtt med de verste hersketeknikker en kan tenke seg.
AP160212 Et siste problem med Sanders, er at selv om han fører en prinsipiell og saklig valgkamp, er forslagene ikke alltid like godt fundert, og han mangler konkrete ideer på hvordan planene skal bli gjennomført.
AP160209 Ryddige kjøreregler for fri flyt av ideer
AP160209 Mediebransjen er i dag i praksis lukket for ideer som oppstår utenfor de solide konsernmurene.
AP160209 Det høres lurt ut å spleise på teknologi, men langt viktigere er trolig ryddige kjøreregler slik at ideer kan flyte friere i bransjen.
AP160209 En har blant annet lagt ut en gravstøtte der han skriver : « Her ligger det som pleide å være et supert sted for å dele tanker, nyheter og ideer .
AP160206 Ikke bedrifter i bestemte bransjer, men kreative verksteder der verdens rikeste kan klekke ut stadig nye ideer til stadig nye tjenester som kan snu stadig nye bransjer på hodet og gjøre dem stadig rikere.
AP160205 Han kommer inn med noen nye ideer og det tror jeg er bra.
AP160205 Han har noen offensive ideer som jeg liker, han passer inn i mine tanker om hvordan fotball skal spilles.
DA160204 I likhet med ham er Murphy en pretensiøs filmstudent i Paris, full av høytflygende ideer med fint lite substans.
AP160203 En notis på hegnar.no beskriver hans ideer som luftslott.
AP160203 Sannheten er at nesten en fjerdedel av bedriftene som blir startet opp i USA ikke er basert på glimrende nye ideer , men på desperasjonen til menn og kvinner som ikke kan skaffe en skikkelig jobb selv.
AP160201 Trump er en businessmann, og en mann med ferske ideer .
AP160127 Bakstreverske ideer om « økologisk » og « naturlig » preger journalister, urbane intellektuelle og politikere.
AP160126 Vi utvikler ideer og konsepter.
AP160126 Når vi ikke er opptatt av å lage gode ideer, så lager vi dårlige ideer ( it's a part of the game ).
AP160126 Når vi ikke er opptatt av å lage gode ideer , så lager vi dårlige ideer ( it's a part of the game ).
AP160123 Immigrantene har med seg ny energi, økonomisk satsingsvilje, spennende matkultur og ferske ideer .
AP160123 Les mer om hennes ideer om delingsøkonmi og teknologi her : ¶
AP160120 - Mange får ideer som de aldri setter ut i livet.
AP160119 Han mener Rema nå fremstår som en kjede som har løpt tom for ideer å konkurrere med : - Derfor fremstår det for meg som om et presset Rema 1000 ikke har noe annet å gripe til enn å anmelde konkurrenten.
AP160118 Men bærere av ideer om toleranse, pluralisme og solidaritet måtte i de siste 300 år kjempe hardt både mot avatarer fra østlig autoritetstro og mot hjemlig, betent og ultra-konservative katolsk tro.
AP160114 Flyktninger har ikke lov til å jobbe i Jordan, men dronning Rania har ideer om å starte opp produksjon av varer som kan bli en egen flyktningmerkevare, opplyser Solberg.
AP160105 Forfang lanserte sine ideer på sin egen UDI-blogg denne uken.
AP160105 Det handler om å ha ideer til hva man vil med landet når man vinner valget og å ha mandat til å gjennomføre en annen politikk.
AP160102 - Norge mangler ikke gode ideer .
AP160101 Vi skal bygge nye veier, ny jernbane, utvikle nye ideer , skape nye produkter og klimavennlige løsninger.
AP160101> Vi skal bygge nye veier, ny jernbane, utvikle nye ideer , skape nye produkter og klimavennlige løsninger.