DB171216 - Etter min oppfatning ligger det iboende i oss at nyfødte og spedbarn er særdeles sårbare og at de må behandles med varsomhet.
DA171215 Det går ikke altfor fort, men med de små dryppene av lyder, cymbaler og synkoperte trommer blir det som et iboende dobbelt tempo. 7.
DB171213 Det er for så vidt helt rett, men det er ikke iboende galt å gjøre det.
AA171212 Dette er en krevende øvelse der vi utfordres både når det gjelder å lytte, å vise empati og å utnytte den enkeltes iboende ressurser.
AP171207 « Underforbruket skyldes hverken at færre har blitt syke eller at praksisen har vært for streng, men den iboende usikkerheten knyttet til hvor mange saker som faktisk behandles og når disse eventuelt kommer til utbetaling.
AP171205 Felles for antisemittisme og muslimfiendtlighet er likevel hvordan holdningene baserer seg på gruppekonstruksjoner som tillegger minoritetene iboende negative egenskaper.
AP171130 Trump omtalte riktignok denne garderobepraten som iboende ufarlig, for det er jo bare småprat oss menn imellom, og hvordan blir vel kvinner skadelidende av det ?
DB171128 Mennesker har en iboende uvilje mot endringer.
DB171127 Å veie langsiktige hensyn og målsettinger opp mot kortsiktige gevinster er en iboende konflikt i klima- og naturvernspørsmål.
DB171121 Lignende forsvarsmekanismer som aktiveres nå : Et sinne over at det skal ha vært noe iboende fordomsfullt ved ens eget språk.
AP171121 I arven fra filosofen Descartes lever vi i en dualisme som skiller mellom subjekt og objekt, der den menneskelige subjektiviteten blir skilt fra naturen, som betraktes som uten en levende essens eller iboende egenkvaliteter.
DB171120 Urinprøvetakingens hensynsløshet overfor ungdommers iboende eksperimenteringstrang, ensidig rettet mot å kontrollere cannabisbruk, skaper altså en situasjon der unge eksperimenterer med langt farligere stoffer enn stoffet de testes for.
SA171119 - Samtidig er det jo noe som er iboende i alle oss mennesker.
SA171119 - Samtidig er det jo noe som er iboende i alle oss mennesker.
BT171119 - Samtidig er det jo noe som er iboende i alle oss mennesker.
AP171119 - Samtidig er det jo noe som er iboende i alle oss mennesker.
AA171119 - Samtidig er det jo noe som er iboende i alle oss mennesker.
AP171117 Her får stykkets iboende sosialrealisme bryne seg på teaterets utkledningslek.
DB171115 ISLANDS, SVERIGES OG Danmarks enorme prestasjoner er tuftet på nasjonal identitet, divergerende fotballfilosofier og iboende ferdigheter både kollektivt og individuelt.
VG171111 Dette er jo årsaken til at jeg har en iboende evne til å gjøre nordmenn sinte.
AP171105 Ansiktet, hele holdningen, viser tiltagende galskap, samtidig som hans iboende menneskelighet og kjærlighetsevne motarbeider galskapen av all kraft.
AP171103 Isteden har Kim Haugen, en habil komedieregissør, gått for stykkets iboende slapstick.
DB171030 - Derfor har de en iboende motstand mot alle bygninger som ble bygget av muslimske herskere, sier Vishal Sharma, turistsjef i Agra.
NL171026 Likevel kan det være nyttig å påpeke at det ikke er noen iboende egenskaper i begivenhetene som gjør at de oppleves å ha havnet i skyggen.
VG171021 Utover å bli holdt i live i noen måneder, imøtekommes ikke ett eneste av dette ville dyrest iboende behov.
AP171021 « Utover å bli holdt i live i noen måneder, imøtekommes ikke ett eneste av dette ville dyrest iboende behov », skriver hun om reven som blir holdt i bur for å bli flådd og festet til en vinterjakke.
DA171019 Jeg ville konfrontere dem med deres iboende forsvarsmekanismer, sier Enyedi.
DN171018 - Facebook Watch, med sine iboende sosiale komponenter og lidenskapelige fellesskap av fans som omgir den, er den absolutte perfekte samarbeidspartneren for « Skam », sier Fuller ifølge Hollywood Reporter.
DB171016 Årsaken er at vi forbrukere har en iboende motstand mot endring, for det skaper usikkerhet.
DB171008 Og det, selv om kampen var sjansefattig og offensiven vår i perioder savnet balltempo og de helt nødvendige spillvendingene du er avhengig av mot et lag av Nord-Irlands kaliber - en godt organisert enhet med en iboende avsky mot å gi bort rom - så evnet vi å sette dem på prøver.
DB171005 Nesten ethvert aspekt ved et moderne samfunn kan by på problemer, men selv iboende destruktive krefter kan snus til å arbeide for oss hvis vi står sammen om det.
AP171004 Det er vannets iboende egenskap til å lede varme vekk fra kroppen som er problemet.
AP171001 Eller en iboende holdning blant nordmenn som hindrer dem å akseptere folk som vil bli som dem ?
DB170928 Linda kan alt om kapitalismens iboende mekanikk.
VG170924 Sparking i sykkelhjul, sutring og besvergelser over tingenes iboende elendighet ?
DA170922 Den iboende tanken bak fotball er å vinne.
VG170918 MORAL OG RELIGION : Har religiøse mennesker en sterkere iboende tendens til å opptre moralsk enn dem som ikke har en slik tro ?
VG170918 Ifølge informasjonsleder i Misjonssambandet, Espen Ottosen, har mennesker som tror på Gud har en sterkere iboende tendens til å opptre moralsk enn dem som ikke har en slik tro.
VG170910 Ap lekker distriktsvelgere til et Sp som har blankpusset den iboende motsetningen mellom sentrum og periferi.
VG170907 Gjennom hele min kampanje, men særlig den uka, opplevde jeg den grunnleggende anstendigheten til norske medier og den iboende verdien av ytringsfrihet.
DB170906 Etter årevis med debatt om hva vi skal leve av etter oljen, er både velgere og politikere enige i at velstandsveksten ikke er iboende , og at offentlig forbruk ikke kan fortsette å vokse inn i evigheten.
VG170831 Den pratsomme selvframstillingens iboende løgnaktighet er bare ett av mange besværlige temaer Roskva Koritzinsky tar opp og belyser - på svært gjenkjennelig vis - i sin nye novellesamling.
DB170830 Tolket bokstavelig, er utsagnet knapt noe mer enn en konstatering av et helt ukontroversielt faktum, nemlig at det er en iboende spenning i systemet mellom individuelle menneskerettigheter og statens ansvar for å beskytte samfunnet mot ulike trusler.
VG170826 Kanskje det henger sammen med vår iboende frykt for å føle oss lurt.
VG170825 Det rimer ikke helt med Selbekks fremstilling av at islam har en iboende tiltrekning til vold og krig.
VG170824 USA er både opplysningstidens Jefferson, som skrev Uavhengighetserklæringen, forsvarte religiøs frihet og menneskers iboende rettigheter - og slaveeieren Jefferson, som fikk seks barn med sin slaverinne Sally Hemings ( uten at Jeffersons hvite familie anerkjente dette før inntil få år siden ).
AA170824 At livet på landet er så bra at innbyggere og ordførere vender tommelen opp, handler ikke bare om politikk og bygdas iboende kvaliteter, men også om den for tiden sterke norske økonomien.
DN170820 Gründerskap er en iboende risikosport hvor mange mislykkes, men samtidig er jo alle bedrifter blitt startet på et tidspunkt.
DN170820 - Gründerskap er en iboende risikosport, sier han.
DA170819 Menyen inne, som spiller på lokalets iboende rustikk, er en bredere variant av den man får ute, som svinenakke og grillet langtidsmarinert okse blant de mange mellomstore rettene som gjør det naturlig å kombinere flere eller dele.
DA170817 Alt ligger der, hvis man har en iboende nysgjerrighet til å lete og se etter det.
AA170816 Sp utfordrer Aps iboende sentralisme, og bidrar til mer prioritering av distrikt og landbruk.
DB170815 Det gjør i alle fall ikke jeg, men jeg velger ikke å blindt legge skylden på « de », da jeg faktisk har et iboende positivt menneskesyn, basert på likeverd.
VG170811 At han tror at jeg og andre som tillater oss å være kritiske til islam automatisk har en iboende uvilje mot muslimer.
DB170810 Start med islams essens : respekt for menneskets iboende verd.
DB170810 Eksempel på denne type essens er det iboende menneskeverdet, som gjelder hele menneskeslekten uavhengig av variabler som kjønn, alder, kultur, rase og funksjonsdyktighet.
AA170805 Ja, kjære fotballfar på sidelinja, snakk gjerne med gutten din om at jenter har i seg den iboende ferdigheten at de vil gjøre hverandre gode - og at det er lagspillets aller største styrker, slik mangeårig fotballkommentator og jentefotballtrener, Roar Stokke glimrende beskriver det i VG-kronikken « Jenter fortjener det beste » 24. juli.
VG170803 Når vi sier ja til flere lærere i skolen er det fordi vi tror alle elever fortjener å bli sett - i kraft av hvert menneskes iboende menneskeverd.
DB170801 Da kan det være viktig at noen formidler også til disse 'rotløse' et budskap om at det ikke er noe iboende skamfullt i en slik 'rotløshet', eller noe galt med dem fordi de ikke finner seg til rette i noen forhåndsdefinerte kategorier.
VG170724 Jentene har også denne iboende ferdigheten at de vil gjøre hverandre gode, som jo er lagspillets aller største styrke.
DB170716 Det er et iboende problem.
DB170627 Heller en serie triste tilfeldigheter kombinert med fotballens iboende usikkerhet.
FV170621 Jeg definerer oppdragelse som « fremelsking av barnets iboende muligheter, » sier Strømøy.
DB170621 Mange norske støtteordninger forvaltes utfra en vag ønsketenkning om mottakernes iboende rettskaffenhet.
SA170620 Jeg definerer oppdragelse som « fremelsking av barnets iboende muligheter, » sier Strømøy.
BT170620 Jeg definerer oppdragelse som « fremelsking av barnets iboende muligheter, » sier Strømøy.
AP170620 Jeg definerer oppdragelse som « fremelsking av barnets iboende muligheter, » sier Strømøy.
DB170619 Så jeg tar gjerne med meg min godt fundamenterte, iboende trygghet ut, hvis han kan bli værende og bygge videre på sin trygghet og de relasjonene han har begynt å forme.
DB170613 Amasonekrigeren Diana Prince sin kamp mot menneskehetens iboende ondskap har siden verdenspremieren i starten av juni spilt inn nesten to milliarder kroner, og « banker kinokonkurrentene tilbake til steinalderen », ifølge nettsteder som Deadline og Rotten Tomatoes.
DN170611 Vi har både kompetanse og teknologi til å være endringsvillige, men så har vi denne iboende endringsfrykten som handler om å være redd for å ikke lykkes.
DB170606 Mens Per-Mathias Høgmo lot en iboende og stadig voksende faktumfrykt snakke seg inn i retoriske blindgater tar Lars Lagerbäck tyren ved hornene.
DB170603 Nødt til å konfrontere vår iboende ryggmargsrefleks om å ta igjen, om å straffe, om å hevne, om å få, ta og tviholde på det vi mener vi har gjort oss fortjent til.
DB170531 Ser vi bort ifra loven om tingenes iboende djevelskap, skal det finnes en løsning, skal vi tro det O store Internettet.
DA170529 Men først og fremst viser filmens menneskets iboende frykt for å bli revet med av instinktene og for at konvensjonene og med det kontrollen skal kollapse.
NL170527 Det er naturlig at reineierne ønsker seg store flokker, det er menneskets iboende ego, « mer til meg », og forvente og ønske at ting blir lagt til rette.
DB170524 JEG VET IKKE om det var ekstremt press, mannens iboende arroganse eller bare forståelig selvtilfredshet som fikk José Mourinho til stort sett å holde seg i ro kampen igjennom, i hvert fall fram til 2-0 da alt handlet om å opprettholde disiplinen og komme seg i press og på riktig side av ballen.
DB170524 Vokser man opp, og bor lenge i, et samfunn med mye uro og lav tillit før man kommer til Norge, kan den lave tilliten bli iboende .
DB170505 En sal som bærer med seg mørkets iboende historier av cowboyer, massedrap, popkorn, første kyss, kjærlighet, gråt, drama, skrekk, tårer, nerver og latter.
DB170502 DE TRE SISTE årene har det vært marginer basert på Real Madrids iboende trygghet om at de vil komme ut på topp som har plassert dem over naboene Atletico i to finaler og en kvartfinale i Champions League.
DB170502 Men det har selvsagt også iboende utfordringer.
SA170428 Og jeg har en iboende egenskap å bli best mulig og trives med det jeg holder på med, sier Steen, som også studerer økonomi på NHH ved siden av fotballen.
AP170428 Og jeg har en iboende egenskap å bli best mulig og trives med det jeg holder på med, sier Steen, som også studerer økonomi på NHH ved siden av fotballen.
DB170426 Og bare der - fordi to av verdens beste kvinnelige fotballspillere de facto spiller for rødt, hvitt og blått - er Norge et lag med iboende kvaliteter og et stort potensial.
DB170420 Østers-tilnærmingen fra NFF satt opp mot Edvartsens iboende vilje til å svare på alle stilte spørsmål gjorde saken til et betydelig problem.
DB170420 Åpenbaringens intensjonalitet ( maqasid al-wahy ) er menneskehetens velferd ( al-falah al-insaaniyat ) og det felles beste ( al-maslahah ) gjennom å beskytte menneskets iboende verdighet ( karamna ) samt dets ukrenkelige rettigheter ( al-Huquq al-Adamiyyah ) ( Koranen 21:10 ).
DB170420 Belegg for et rettferdig samfunn med menneskerettigheter som ytringsfrihet finnes flere steder i Koranen ( 18:29 ), tros- og religionsfrihet ( 2:256 ), respekt for menneskets iboende verdighet ( 17:70 ), demokratiprinsipper som rådslagning ( 42:38 ), kjønnslikestilling ( 33:52 ), fravær av teokrati og geistlig elite ( 50:16 ) og sosioøkonomisk rettferdighet ( 16:90 ).
DB170419 FOR TI ÅR siden, mens mållinjeteknologien ennå var mange år og enda flere dommerskandaler fram i tid, var jeg blant de som mente videodømming var den eneste veien ut av menneskets iboende mangel til aldri å få med seg alt på en fotballbane.
DB170419 Det som nå skjer viser atomvåpnenes iboende potensial for et moderne ragnarok.
BT170418 Det er heller ikke nødvendigvis slik at alt som ikke er umiddelbart forståelig, er uomtvistelige tegn på kunstfeltets iboende narsissisme og inkompetanse.
VG170415 At det iboende sinnet i ham er noe han har måttet jobbe med er sikkert.
SA170413 Jeg følte at jeg fikk en iboende ro og selvtillit, og forsto mer av hvordan verden hang sammen.
FV170413 Jeg følte at jeg fikk en iboende ro og selvtillit, og forsto mer av hvordan verden hang sammen.
BT170413 Jeg følte at jeg fikk en iboende ro og selvtillit, og forsto mer av hvordan verden hang sammen.
AP170413 Jeg følte at jeg fikk en iboende ro og selvtillit, og forsto mer av hvordan verden hang sammen.
SA170402 Dansken var relativt lite involvert i den første omgangen, men de gangene lagkompisene fant den høyreiste spissen viste han sine iboende kvaliteter og viste at han hadde en mening med ballberøringene sine.
AP170402 Dansken var relativt lite involvert i den første omgangen, men de gangene lagkompisene fant den høyreiste spissen viste han sine iboende kvaliteter og viste at han hadde en mening med ballberøringene sine.
DB170327 Jeg har for lengst gitt opp å prøve å forklare ikke-troende hva musikalens iboende appell er ( sanginnslagene er en snarvei til total emosjonell innsikt !
DB170327 Det er vanlig å tro at et trener- eller managerskifte kan forløse et lags iboende kraft og potensial.
DB170326 Og derfor, men kanskje mest fordi det hengende snørets iboende optimisme er en av idrettens grunnsteiner, var utgangspunktet denne søndagskvelden den utopiske drømmen om play off til VM i Russland.
DA170321 Straffen skal tilfredsstille vår iboende hevngjerrighet.
SA170317 Vi har en iboende motstand mot stillhet.
SA170317 Hvorfor har vi denne ambivalensen og iboende motstanden ?
DB170316 Er det noe man forbinder med FC København så er det soliditet, kvalitet og den iboende evnen til alltid å trylle fram det nødvendige, selv på en tung kveld.
AA170313 Uavhengig av oppvekst sliter mange med en iboende frykt for avvisning, ensomhet, opplevelsen av ikke å høre til og en forventning om å vise takknemlighet.
DB170307 AV DEN GRUNN var det ikke sporten og fotballens iboende optimisme og muligheter som lå i oppkjøringa til denne returen i London.
DB170301 RYKK, BLIKK, TEKNIKK, pasningsferdigheter og en iboende forståelse for spillet - you name it, Caroline Graham Hansen har det.
DB170226 I dette ligger imidlertid en iboende tanke om en normativ unnskyldende tilstand.
DN170220 Det er en iboende skjevhet i markedet : Tines overskudd betales for eksempel til eierne, som også leverer melk, mens Q både må betale utbytte til eiere og matche melkeprisen til leverandører.
DB170216 » Økologer, derimot, har lært oss at naturen har en iboende verdi, som ikke kan « prises » inn som en markedsverdi.
DB170216 Fagbevegelsen har i 150 år forstått den iboende verdien med arbeid, enten det arbeidet handler om installasjoner i Nordsjøen, pasienter på et sykehus eller nye, tjenesteytende næringer.
DB170212 Også vi med bakglatte ski lærte oss å være mindre arrogante ovenfor fjellets iboende farer av skavler og langturer.
AP170118 Grunnlaget for all sykepleie skal være respekten for det enkelte menneskets liv og iboende verdighet, sier Kjølsrud.
DB170117 Uttrykket forteller at slike avveininger er en iboende del av politiets virksomhet.
BT170108 Positive og negative følelser er like viktige, men vi har en iboende tendens til å søke de positive og unngå de negative.
SA161116 - Jeg vet om mange som melder om en iboende mistenkeliggjøring fra foreldrene.
AP161116 - Jeg vet om mange som melder om en iboende mistenkeliggjøring fra foreldrene.
AP160810 Rådet for sykepleieetikk skriver i sin avgjørelse at grunnlaget for sykepleie er respekten for det enkelte mennekets liv og iboende verdighet.
SA160614 - Årsaksbildet er komplekst, men jeg tror en forutsetning er at Russland ikke ble « vaksinert » mot nazismen og dens iboende rasisme etter annen verdenskrig.
AP160614 - Årsaksbildet er komplekst, men jeg tror en forutsetning er at Russland ikke ble « vaksinert » mot nazismen og dens iboende rasisme etter annen verdenskrig.
AP160522 Musikere har gjerne en iboende trang til å formidle noe, de ønsker å berøre og uttrykke seg.
AP160414 Den dirrer mot verdens iboende urettferdighet, mot udugelige myndigheter og feige politikere, til støtte for verdens fattige. 3rd-party-bio ¶
AP160413 Trump kan komme med alle de pekefingre han vil, men hans egen arroganse om sin iboende appell er også roten til hans fiasko, heter det i avisens lederartikkel.
AP160330 Han har klart å utnytte nær sagt alle iboende svakheter dagens mediebilde har å by på.
AP160328 Alle mennesker har en iboende skepsis mot det ukjente, men vi ser at kvinner er mer opptatt av at disse fordommene ikke skal få styre og at folk ikke må diskrimineres, sier Ivarsflaten.
AP160319 Men forskningen han gjør, har en iboende sprengkraft.
AP160308 Dette har altså ingenting med uhederlige markedsaktører eller omgåelse av regler å gjøre, det er en iboende konsekvens av hvordan markeder fungerer.
AP160307 Til tross for at også denne skribenten har en iboende trang til å rømme fra forsamlinger du trenger medlemskap og troskapsløfte for å være en del av, har jeg et langt og varmt forhold til 8. mars.
BT160117 Jeg sitter med avisen i hånden og spør meg selv enda en gang, hvorfor velger så mange bort barn som min datter?Svaret, tror jeg, er kombinasjonen av menneskets iboende frykt for det ukjente, helsevesenets forståelse av sin oppgave og politikeres ønske om å spare penger.
AP160103 Herfra og ut dominerte forestillinger om Vestens iboende rasisme på bekostning av de andre ( den tredje verden ) i viktige deler av den akademiske verden.