SA160531 Dødfødselen har på en måte blitt litt fortid og ikke en hverdagstanke .
FV160531 Dødfødselen har på en måte blitt litt fortid og ikke en hverdagstanke .
BT160531 Dødfødselen har på en måte blitt litt fortid og ikke en hverdagstanke .
AP160531https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Voldsomme-reaksjoner-pa-kampanje-rettet-mot-snusbruk-blant-gravide-8522b.html Dødfødselen har på en måte blitt litt fortid og ikke en hverdagstanke .