DN171130 - Vi ser at gjeldsveksten i husholdningene trender nedover og det er en utvikling vi tror fortsetter.
DN171130 - Kredittallene er direkte relatert til prisveksten i boligmarkedet og når den nå har snudd nedover er det klart at du etter hvert får inn tall som viser at gjeldsveksten hos husholdningene kommer ned, sier han.
SA171129 Også Norges Eiendomsmeglerforbund ( NEF ) er bekymret for den høye gjelden i husholdningene .
SA171129 Et skår i gleden er gjeldsbelastningen i husholdningene , som er på et historisk høyt nivå.
DN171129 Mikkelsen sier han ikke vil tvinge husholdningene til noe.
DB171129 Hun vet masse om sammenhengen mellom at jo mer folk hamstrer, jo mer svinn blir det i husholdningene .
AA171129 Norges Eiendomsmeglerforbund ( NEF ) er bekymret for den høye gjelden i husholdningene .
AA171129 Husholdningenes gjeldsbelastning har økt ytterligere i 2017, men rentebelastningen til husholdningene er likevel lav på grunn av lav rente.
AA171129 Et skår i gleden er imidlertid gjeldsbelastningen i husholdningene , som er på et historisk høyt nivå.
DN171121 Men det vil ta tid før sårbarhetene i husholdningene vil reduseres, sier Hægeland.
DN171121 - Høy gjeld øker risikoen for at husholdningene blir nødt til å redusere forbruket som et svar på et markert fall i boligprisene eller en markert oppgang i rentene.
DN171121 Husholdningene med spesielt høy gjeldsbelastning er sårbare for inntektsfall eller oppgang i renten.
DN171114 Forsiktig optimisme blant husholdningene
DN171114 | Forsiktig optimisme blant husholdningene
DN171114 De rikeste 0,1 prosentene av husholdningene står for 80 prosent av dette, viser forskningen.
DB171113 - Nå har vi kommet til et nivå på gjelden som gjør at hvis ikke boligprisene fortsetter å stige, må husholdningene spare veldig mye mer enn de så langt har gjort.
DA171110 I Ruters strategi, M2016, påpekes det at allerede i dag er halvparten av husholdningene i de indre bydelene i Oslo uten bil.
DN171107 Det høye gjeldsnivået i husholdningene .
DN171107 Boliglånsforskriften har bidratt til å få ned boligprisene, men sentralbanksjef Øystein Olsen er fortsatt bekymret for det høye gjeldsnivået i husholdningene .
DN171107 - Husholdningene er sårbare for en renteøkning som en eller annen gang kommer.
DA171107 - Og man fant at over én prosent av de rikeste skandinaviske husholdningene var involvert i Panama Papers, sier professoren.
DA171107 - I SwissLeaks fant vi ut at én prosent av de rikeste skandinaviske husholdningene hadde konto i HSBC Sveits.
DN171103 Geving er mer bekymret for gjeldsveksten i husholdningene , som er høyere nå en for et år siden.
DN171103 Det er viktig å få ned den samlede gjeldsbelastningen i husholdningene for å sikre et balansert boligmarkedet over tid med lavere risiko for finansielt tilbakeslag, sier han.
DN171102 - Høy gjeld øker risikoen for at husholdningene vil stramme inn på konsumet dersom boligprisene faller mye eller rentenivået øker merkbart, sier visesentralbanksjef Jon Nicolaisen i en pressemelding.
AA171102 Lav boligprisvekst vil dempe gjeldsveksten i husholdningene , men det vil ta tid før sårbarheten reduseres, heter det.
AA171102 - Høy gjeld øker risikoen for at husholdningene vil stramme inn på konsumet dersom boligprisene faller mye eller rentenivået øker merkbart.
DA171028 Mens dagens skattenivå ligger på rundt 37 prosent, risikerer husholdningene til våre barn og barnebarn å betale rundt 65 prosent skatt i 2060.
AP171027 SSB-tallene viser at den realdisponible inntekten for husholdningene sank med 1,7 prosent i fjor.
DN171024 Det har vært en massiv gjeldsoppbygging i Kina siden finanskrisen - i offentlig sektor, næringslivet og i husholdningene skaper bekymring.
VG171022 For som det heter i statsbudsjettet for 2018 : « Større optimisme og økt kjøpekraft er ventet å løfte forbruket i husholdningene ».
SA171019 Nye elektriske apparater i husholdningene kan være energieffektive, men mange er laget slik at de bruker mye kraft om gangen.
DN171019 Nye elektriske apparater i husholdningene kan være energieffektive, men mange er laget slik at de bruker mye kraft om gangen.
DN171019 Bankene venter også at etterspørselen etter lån fra husholdningene vil falle videre i inneværende kvartal.
DB171019 Selv om boligprisfallet skulle fortsette frem mot sommeren, mener Andreassen det er dumskap å ta vekk forskriften, nettopp fordi høye priser og høy gjeldsgrad i husholdningene er problemet.
AA171019 Nye elektriske apparater i husholdningene kan være energieffektive, men mange er laget slik at de bruker mye kraft om gangen.
SA171016 Det er trist for miljøet og trist for husholdningene som må betale.
SA171012 Det er viktig for regjeringen at husholdningene har en forutsigbarhet i sin økonomi, sier Jensen.
DN171012 Fremover vil høyere forbruk i husholdningene og ny vekst i oljeinvesteringene bidra til å forsterke oppsvinget.
DN171012 - Gjeldsfesten som pågår i husholdningene er urovekkende ¶
DB171012 Det er viktig for regjeringen at husholdningene har en forutsigbarhet i sin økonomi, sier Jensen.
BT171012 Det er viktig for regjeringen at husholdningene har en forutsigbarhet i sin økonomi, sier Jensen.
AP171012 Det er viktig for regjeringen at husholdningene har en forutsigbarhet i sin økonomi, sier Jensen.
AA171012 Regjeringen peker også på en norsk risikofaktor, nemlig den store gjelden i husholdningene .
DN171009 Dette kan få Norges Banks hovedstyre til å sette opp renten for å motvirke en eventuelt tiltagende kredittvekst i husholdningene når boligmarkedet bedres.
AP171005 Mange par flytter ut når barna når førskolealder, hvilket er medvirkende til at bare 15 prosent av husholdningene i bydelen er barnefamilier.
SA171004 Rentene forventes å være lave lenge, og de fleste banker prioriterer utlån til husholdningene .
DN171004 ¶ Det internasjonale pengefondet IMF har lagt frem sin « Global Financial Stablility Report der det advarer om gjeldsøkningen hos husholdningene i verden.
DN171004 Godt hjulpet av rekordlave renter har husholdningene siden finanskrisen økt gjelden i svært mange land i verden, noe som delvis har vært en ønsket effekt.
AP171004 I realiteten har Reno Norden subsidiert husholdningene i vårt område med rundt 50 millioner kroner » ( Bergens Tidende 20.09.17 ).
AP171004 Det ser derfor ut til at håndteringen av avfallet til de berørte husholdningene stort sett vil gå som planlagt.
AP171004 Rentene forventes å være lave lenge, og de fleste banker prioriterer utlån til husholdningene .
AA171004 Rentene forventes å være lave lenge, og de fleste banker prioriterer utlån til husholdningene .
DN171002 Rentene forventes å være lave lenge, og de fleste banker prioriterer utlån til husholdningene .
DB171002 Rentene forventes å være lave lenge, og de fleste banker prioriterer utlån til husholdningene .
DA170931 Innskjerpingen av kravene til støvsugere, vil bli fulgt opp med strengere krav også til andre strømkrevende produkter i husholdningene .
DB170929 Optimismen i husholdningene holder seg høy selv om den ble litt svekket i september.
DN170928 Tolvmånedersveksten i gjelden til husholdningene var dermed uendret fra måneden før.
DN170927 Det er ventet at Trump onsdag vil foreslå å senke selskapsskatten fra 35 prosent til 20 prosent som tidligere varslet og senke skattene for husholdningene .
DB170925 - Våre tall viser at 60 prosent av matsvinnet kommer fra husholdningene .
DB170925 60 prosent fra husholdningene
DN170921 Norges Bank tror ikke bankene kan opprettholde den økte marginen, og tror på fall i lånerentene til husholdningene på kort sikt, men at renten vil øke igjen mot 2020 i takt med at pengemarkedsrenten øker.
DN170921 Selv om boligprisene nå faller og gjeldsveksten har bremset opp, er gjeldsnivået fortsatt høyt, og det vil ta tid før sårbarheten i husholdningene reduseres, var budskapet fra Norges Bank.
DN170921 Fordelen er at husholdningene tåler priskorreksjon i boligmarkedet godt, sier han.
DN170921 - Ulempen med den lave styringsrenten er at gjeldsveksten i husholdningene fortsatt er for høy.
DN170921 Husholdningene er fortsatt sårbare ¶
AA170921 Selv om boligprisene nå faller og gjeldsveksten har bremset opp, er gjeldsnivået fortsatt høyt, og det vil ta tid før sårbarheten i husholdningene reduseres, var budskapet fra Norges Bank.
DN170920 Subsidiert husholdningene
DN170920 - I realiteten har Renonorden subsidiert husholdningene i vårt område med rundt 50 millioner kroner, sier Fjellanger til Bergens Tidende.
DN170920 - I realiteten har Renonorden subsidiert husholdningene i vårt område med rundt 50 millioner kroner, sier Fjellanger til Bergens Tidende.
DA170920 Subsidiert husholdningene
DA170920 - I realiteten har Renonorden subsidiert husholdningene i vårt område med rundt 50 millioner kroner, sier Fjellanger til Bergens Tidende.
AP170920 - I realiteten har RenoNorden subsidiert husholdningene i vårt område med rundt 50 millioner kroner, sier Fjellanger til Bergens Tidende.
AA170920 - I realiteten har Renonorden subsidiert husholdningene i vårt område med rundt 50 millioner kroner, sier Fjellanger til Bergens Tidende.
VG170915 I 2012 brukte husholdningene 11,8 prosent av samlet inntekt til mat, viser Forbruksundersøkelsen fra Statistisk Sentralbyrå.
SA170912 HØY GJELD : - Formålet med egenkapitalkravet er å bidra til økt motstandsdyktighet hos husholdningene og hos bankene.
AP170912 HØY GJELD : - Formålet med egenkapitalkravet er å bidra til økt motstandsdyktighet hos husholdningene og hos bankene.
DN170907 - Til tross for at husholdningene får litt høyere disponible realinntekter og fortsatt vil stå overfor realrenter rundt 0,5 prosent i lang tid viser beregningene at boligprisene vil falle nominelt de to neste årene, skriver Statistisk sentralbyrå i rapporten.
DN170907 | Uendret gjeldsvekst i husholdningene
DN170907 Dermed var tolvmånedersveksten i gjelden i husholdningene uendret sammenlignet med juni.
DB170907 - Til tross for at husholdningene får litt høyere disponible realinntekter og fortsatt vil stå overfor realrenter på rundt 0,5 prosent i lang tid viser beregningene at boligprisene vil falle nominelt de to neste årene, uttaler SSB.
DN170905 Norges Bank primære bekymring rundt boligprisutviklingen er konsekvensene den har for gjeldsveksten i husholdningene .
DN170904 Ifølge analyseselskapet Cox Automotive har 94,4 prosent av husholdningene i Houston-området bil, med 1,8 biler i gjennomsnitt.
DN170903 - Gjeldsfesten som pågår i husholdningene er urovekkende ¶
DN170830 Ifølge den nye ordningen vil de hardest rammede husholdningene bli tilbudt 190 til 490 euro i måneden, tilsvarende rundt 1.800 til 4.600 kroner, avhengig av antall personer.
DN170829 Sterkere etterspørsel fra husholdningene vil samtidig bidra til ytterligere fall i arbeidsledigheten.
AA170825 Nå består 38 prosent av husholdningene av aleneboende, og det omfatter nesten én av fem personer ( 17 prosent pr. 1.1.2016 ).
DN170824 Økonomene, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdningene venter alle lavere prisvekst i de neste 12 månedene.
AA170824 Partene i arbeidslivet og næringslivslederne svarer omtrent som økonomene, mens husholdningene på sin side er mer pessimistiske med tanke på kjøpekraftsutviklingen.
AA170824 ( ©NTB ) ¶ | Husholdningene tviler på økt kjøpekraft ¶
DB170823 - Men dette skyldes i stor grad at husholdningene låner som aldri før.
AP170814 Når etterspørselen blir pushet av lave renter, god kredittilgang og stigende kjøpekraft hos husholdningene , mens nivået på boligbyggingen er stand by, burde det være rimelig opplagt at boligprisene vil øke.
DN170809 Av denne undersøkelsen kommer det imidlertid frem at bankene tar litt høyere margin på utlån til husholdningene .
DN170804 Prisen på strøm til husholdningene i Storbritannia har steget over ti prosent de siste månedene, og avisen Telegraph skriver at British Gas vil sette opp strømprisen med 12,5 prosent fra midten av september.
DN170803 Undersøkelsen viser samtidig at bankene ikke planlegger å stramme ytterligere inn i kredittpraksisen overfor husholdningene i inneværende kvartal.
DN170803 Undersøkelsen for andre kvartal viser at bankene også tar litt høyere margin på utlån til husholdningene .
DN170803 Etter at norske banker i begynnelsen av året gjorde det vanskeligere for husholdningene å få boliglån, strammet de ytterligere litt inn på kredittpraksisen overfor boliglånskundene i andre kvartal, viser Norges Banks utlånsundersøkelse som ble lagt frem torsdag.
DA170803 Dersom velferdsnivået og kjøpekraften skal opprettholdes må husholdningene betale 45 prosent i 2060, om vi opprettholder det samme antallet arbeidstimer som i dag.
DA170803 Dersom velferdsnivået og kjøpekraften skal opprettholdes må husholdningene betale 45 prosent i 2060, om vi opprettholder det samme antallet arbeidstimer som i dag.
AA170801 - Det er en høy optimisme blant husholdningene , og lønnsveksten kommer til å ta seg opp fra fjoråret, det er faktorer som styrker oss i troen på at vi ikke ser starten på en langvarig og kraftig prisnedgang.
DN170731 I 2015 hadde husholdningene i gjennomsnitt 1,3 millioner kroner i gjeld, en dobling fra 2004.
DA170710 Samtidig har antallet solgte elbiler økt med 3.042, noe det kan synes som om kvinnene i husholdningene skal ha noe av æren for.
DN170706 -... slik at vi om litt kan få en utflating, heller enn en videre nedgang i boligprisene, skriver Haugland, og peker på at husholdningene er optimistiske, det er utsikter til fortsatt lave renter, høyere aktivitet i norsk økonomi og økte inntekter til husholdningene .
DN170706 -... slik at vi om litt kan få en utflating, heller enn en videre nedgang i boligprisene, skriver Haugland, og peker på at husholdningene er optimistiske, det er utsikter til fortsatt lave renter, høyere aktivitet i norsk økonomi og økte inntekter til husholdningene.
DN170705 - Det gunstige klimaet i økonomien og arbeidsmarkedet, kombinert med den solide finansielle situasjonen i husholdningene har økt etterspørselen i boligmarkedet, påpeker IMF i rapporten.
DN170703 - Gjeldsfesten som pågår i husholdningene er urovekkende ¶ ¶
DN170703 - Gjeldsfesten som pågår i husholdningene er urovekkende ¶
NL170630 Her kan vi lese at « inntektsveksten til husholdningene med de laveste inntektene har vært noe mindre enn resten av befolkningen, noe som også bidrar til større ulikhet ».
DN170630 - Gjeldsfesten som pågår i husholdningene er urovekkende ¶
DN170630 - Gjeldsfesten som pågår i husholdningene er urovekkende ¶
DN170630 - Gjeldsfesten som pågår i husholdningene er urovekkende ¶
DN170630 - Gjeldsfesten som pågår i husholdningene er urovekkende ¶
DN170630 Jeg er redd for at husholdningene pådrar seg en ubehagelig mengde med gjeld som blir tung å bære i senere år, sier han.
DN170630 Hov viser til at gjeldsveksten øker både som følge av økt vekst i gjelden til husholdningene og foretakene.
DN170630 Foto : Gunnar Blöndal ¶ | - Gjeldsfesten som pågår i husholdningene er urovekkende ¶
DN170630 De siste kvartalene har gjeldsveksten i husholdningene tiltatt noe, mens inntektsveksten har vært svak, heter det i sentralbankens pengepolitisk rapport lagt frem i forrige uke.
DN170630 - Kvartalsvis kan det se ut til at kredittveksten til husholdningene er litt sterkere enn Norges Bank har sett for seg, sier Hov.
DN170630 Høyere gjeldsvekst blant husholdningene
DN170630 Hov viser til at gjeldsveksten øker både som følge av økt vekst i gjelden til husholdningene og foretakene.
AP170630 De lave rentene har imidlertid også ført til svært lave lånekostnader for husholdningene , og således bidratt til å øke etterspørselen etter boliger.
AP170630 De lave rentene har imidlertid også ført til svært lave lånekostnader for husholdningene , og således bidratt til å øke etterspørselen etter boliger.
DN170629 kvartal hadde husholdningene og ideelle organisasjoner 1222 milliarder kroner i bankinnskudd.
DN170629 Husholdningene i Norge har samtidig lånt 3199 milliarder kroner ( 608.000 i snitt per innbygger ) og 140 milliarder kroner i annen gjeld, slik at netto finansinvesteringer er 1194 milliarder kroner ved utløpet av 1. kvartal i år, tilsvarende 227.000 kroner i snitt på hver innbygger.
BT170628 Ifølge studien unndrar de vel 1000 rikeste husholdningene i Skandinavia en tredjedel av den skatten de skulle ha betalt.
DN170627 Her er husholdningene som er tyngst lastet med gjeld i Norge ¶
DN170627 Husholdningene trenger høyere rente, men politikerne har valgt å skape en måte for hvordan det tas beslutninger slik at de eier alle spørsmålene, sier han til avisen.
DB170627 - Virksomheten i Canada har gjort det veldig bra på grunn av økningen i nybygg i husholdningene , sier Ulltveit-Moe til Finansavisen.
BT170627 Både i produksjon, utsalgssteder og husholdninger kastes sjokkerende mengder fullt brukbar mat - bare i husholdningene over 42 kilo mat pr. person i året !
AP170626 - Gjeldsveksten i husholdningene har nesten bare økt enda mer.
SA170622 Dette vil dempe gjeldsveksten i husholdningene .
AA170622 Dette vil dempe gjeldsveksten i husholdningene .
DB170614 De ti prosent rikeste husholdningene i Norge eide i 2014 omtrent halvparten av all formue.
DN170607 Vekst i forbruket til husholdningene har styrket etterspørselen i norsk økonomi og dermed bidratt til å holde den økonomiske veksten oppe.
DN170607 Kleiven ¶ Husholdningene fikk markant mindre å rutte med i første kvartal i år enn i de tre siste månedene i fjor.
DN170607 I praksis betyr dette at inntektene som var disponible for husholdningene falt med to milliarder kroner.
DN170607 Hov forklarer at husholdningene har kompensert for den svakere reallønnsutviklingen ved å trekke spareraten ned.
DN170607 Dermed sparte husholdningene mindre sammenlignet med forrige kvartal.
DN170607 - Vi ville hatt en svakere økonomi enn det vi har hatt hvis husholdningene hadde opprettholdt sparingen sin, sier Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.
DN170607 - Vi ville hatt en svakere økonomi enn det vi har hatt hvis husholdningene hadde opprettholdt sparingen sin på samme måte som før, sier Hov.
DN170607 En uventet renteoppgang, sviktende konjunkturer med økende arbeidsledighet og inntektsbortfall for husholdningene , eller et stemningsskifte i boligmarkedet kan føre til et kraftig prisfall », skriver Finanstilsynet.
DN170607 En uventet renteoppgang, sviktende konjunkturer med økende arbeidsledighet og inntektsbortfall for husholdningene , eller et stemningsskifte i boligmarkedet kan føre til et kraftig prisfall », skriver Finanstilsynet.
DN170607 Finanstilsynsdirektøren er fremdeles bekymret for høye boligpriser og høy gjeld i husholdningene .
DN170531 Svakere gjeldsvekst for husholdningene
DB170531 Ifølge forskerne skjulte 40 prosent av de 0,1 prosent rikeste husholdningene i snitt halvparten av formuen.
DN170530 NMBU skriver at de aller rikeste husholdningene , altså topp 0,01 prosent av befolkningen, unndrar en tredel av skatten de skulle ha betalt.
DN170530 Ett av funnene er at de vel 1.100 rikeste skandinaviske husholdningene eier halvparten av utenlandsformuen fra Norge, Sverige og Danmark.
BT170530 NMBU skriver at de aller rikeste husholdningene , altså topp 0,01 prosent av befolkningen, unndrar en tredel av skatten de skulle ha betalt.
BT170530 Ett av funnene er at de vel 1.100 rikeste skandinaviske husholdningene eier halvparten av utenlandsformuen fra Norge, Sverige og Danmark.
DA170526 I Norge består 40 prosent av husholdningene av bare en person, og jeg har vanskelig for å se at alle disse tror de skal surfe på en bølge av fri, ekstatisk og lykkelig forbrukskjærlighet.
AP170524 De konkluderer med at det norske bankvesenet er motstandsdyktig, men påpeker samtidig at høy gjeld i husholdningene og sterk boligprisvekst utgjør en sårbarhet for den finansielle stabiliteten.
AA170524 Det norske bankvesenet er motstandsdyktig, men høy gjeld i husholdningene og sterk boligprisvekst utgjør en sårbarhet for den finansielle stabiliteten, ifølge IMF. ( ©NTB ) ¶
SA170519 Det kommer frem i undersøkelsen Bruk av IKT i husholdningene , som er ett av verktøyene EU-kommisjonen bruker for å måle digital kompetanse i befolkningen i Europa.
AP170519 Det kommer frem i undersøkelsen Bruk av IKT i husholdningene , som er ett av verktøyene EU-kommisjonen bruker for å måle digital kompetanse i befolkningen i Europa.
AA170519 Det kommer frem i undersøkelsen Bruk av IKT i husholdningene , som er ett av verktøyene EU-kommisjonen bruker for å måle digital kompetanse i befolkningen i Europa.
DA170515 Utslippene av klimagasser fra husholdningene har nemlig gått jevnt og trutt nedover de seneste årene.
AP170513 - Nei, veldig få i indre by har egen bil allerede ; i sentrum har 30 prosent av husholdningene egen bil.
VG170512 I arbeidsnotatet fra Finansdepartementet står det at direkte skatter og trygdeavgifter for husholdningene må økes med om lag 8 prosentenheter i 2060 for å finansiere gapet mellom beregnede inntekter og utgifter.
AA170511 Det er en tendens til å være svært optimistisk på vegne av husholdningene og hvor mye « fleksibilitet » som kan hentes ut av dem.
DN170506 « Høye gjeldsopptak gjør husholdningene mer sårbare.
SA170504 Samtidig taler kraftig økte boligpriser og høy gjeldsvekst i husholdningene , noe bedre utsikter internasjonalt og en allerede svært lav rente mot nye kutt og snarere for en renteheving.
SA170504 Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, mener det er viktig at gjeldsveksten blant husholdningene ikke fortsetter å stige i samme takt.
DN170504 Dessuten er etterspørselen noe redusert gjennom lavere befolkningsvekst og innstramninger i kredittilgangen for husholdningene , sier Dreyer.
DA170504 Samtidig taler kraftig økte boligpriser og høy gjeldsvekst i husholdningene , noe bedre utsikter internasjonalt og en allerede svært lav rente mot nye kutt og snarere for en renteheving.
BT170504 Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, mener det er viktig at gjeldsveksten blant husholdningene ikke fortsetter å stige i samme takt.
AP170504 Samtidig taler kraftig økte boligpriser og høy gjeldsvekst i husholdningene , noe bedre utsikter internasjonalt og en allerede svært lav rente mot nye kutt og snarere for en renteheving.
AP170504 Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, mener det er viktig at gjeldsveksten blant husholdningene ikke fortsetter å stige i samme takt.
AA170504 Samtidig taler kraftig økte boligpriser og høy gjeldsvekst i husholdningene , noe bedre utsikter internasjonalt og en allerede svært lav rente mot nye kutt og snarere for en renteheving.
AA170504 Samtidig taler kraftig økte boligpriser og høy gjeldsvekst i husholdningene , noe bedre utsikter internasjonalt og en allerede svært lav rente mot nye kutt og snarere for en renteheving.
AA170504 Dessuten er etterspørselen noe redusert gjennom lavere befolkningsvekst og innstramminger i kredittilgangen for husholdningene , sier Dreyer.
DN170428 Gardner påpeker at prisene kan svinge en god del fra måned til måned, men tror utviklingen kan del av en bredere trend der husholdningene skvises av utviklingen i tilgjengelig inntekter og høyt prisnivå på boliger.
SA170427 Den viser bankene strammet inn kredittpraksisen overfor husholdningene .
DN170427 Den nye forskriften sier at husholdningene ikke kan samlet gjeld som utgjør mer enn fem ganger brutto årsinntekt.
DN170427 Den nye boliglånsforskriften har ført til at norske banker har strammet inn på kredittpraksisen overfor husholdningene .
DN170427 Bankene strammet inn kredittpraksisen overfor husholdningene i første kvartal, slik bankene varslet at de ville gjøre.
AP170427 Den viser bankene strammet inn kredittpraksisen overfor husholdningene .
AP170427 Den viser bankene strammet inn kredittpraksisen overfor husholdningene .
AA170427 Den viser bankene strammet inn kredittpraksisen overfor husholdningene .
DN170411 Her er husholdningene som er tyngst lastet med gjeld i Norge ¶
DN170406 Undersøkelsen " Bruk av elektronikk i husholdningene " viser at halvparten av befolkningen strømmet filmer og serier i fjor.
AA170406 Undersøkelsen " Bruk av elektronikk i husholdningene " viser at halvparten av befolkningen strømmet filmer og serier i fjor.
DN170405 Oppgangen i boligprisene har gått sammen med stadig høyere gjeld i husholdningene .
DN170405 Det er spesielt det nye LTI-kravet, som sier at boliglån ikke kan overstige fem ganger brutto inntekt, som ventes å dempe utlånsveksten til husholdningene og dermed også boligprisveksten, påpeker Strøm Fjære.
DN170405 Blant dem er høyeste boligbygging på over 30 år, fortsatt svak inntektsutvikling i husholdningene og boliglånsrenter som har nådd bunnen, skriver Strøm Fjære i DNB Markets' morgenrapport onsdag.
DB170405 Gitt den svært sterke veksten gjennom fjoråret, har nok mange av husholdningene tatt ut mye av effekten av rentekuttene fra Norges Bank.
DB170405 Det er spesielt det nye LTI-kravet, som sier at boliglån ikke kan overstige 5 ganger brutto inntekt, som ventes å dempe utlånsveksten til husholdningene og dermed også boligprisveksten, sier makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets.
DB170405 Og vi skal heller ikke se bort fra muligheten for at boligprisene og optimismen blant husholdningene har påvirket hverandre gjensidig.
DB170405 For det første er husholdningene forgjeldet som aldri før, noe som gjør dem mer sårbare for renteøkninger og/eller inntektsbortfall.
AP170404 Til sammenligning har veksten i samlet gjeld i husholdningene ligget rundt 6 prosent, ifølge Finanstilsynet.
AP170404 Veksten i samlet gjeld i husholdningene har ligget rundt 6 prosent.
AP170404 Til sammenligning er utlånsrenten på alle lån til husholdningene i gjennomsnitt 3 prosent de siste årene.
DN170402 Her er husholdningene som er tyngst lastet med gjeld i Norge ¶
DN170402 Her er husholdningene som er tyngst lastet med gjeld i Norge ¶
DN170402 Her er husholdningene som er tyngst lastet med gjeld i Norge ¶ ¶
DN170402 Sentralbanken har riktignok vist stor bekymring for den kraftige veksten i boligprisene og høy gjeld i husholdningene .
DN170401 | Her er husholdningene som er tyngst lastet med gjeld i Norge ¶
DN170331 I forbindelse med rentemøtet i desember uttrykte sentralbanksjef Øystein Olsen bekymring over gjeldsveksten blant husholdningene .
AP170331 Hvis bare husholdningene skal betale for dette med økte direkte skatter og trygdeavgifter, så må disse skattene øke med 27 prosent i 2060, regnet i forhold til å videreføre dagens skatteregler.
AP170331 Hvis bare husholdningene skal betale for dette med økte direkte skatter og trygdeavgifter, så må disse skattene øke med 27 prosent i 2060, regnet i forhold til å videreføre dagens skatteregler.
AA170331 Tallet omfatter gjeld hos husholdningene , ikke-finansielle foretak og kommuneforvaltningen.
BT170327 Den bør påpeke sammenhengen mellom kortere arbeidstid og deltakelse i arbeidslivet, og hva det vil innebære for hvilke velferdstjenester vi kan finansiere og hvor mye skatt det er realistisk at husholdningene kan betale.
BT170327 Beregninger som er gjort i Produktivitetskommisjonens siste rapport, viser at skattebelastningen for husholdningene vil bli svært høy, fra 37 prosent i dag til nærmere 70 prosent i snitt.
DN170323 Likevel vil fortsatt moderasjon i lønnsveksten og høyere importpriser som følge av pundets svekkelse trolig føre til markert svakere realinntektsvekst for husholdningene de neste årene.
AA170316 Strammere krav i boliglånsforskriften fra januar kan bidra til å dempe gjeldsopptaket og sårbarheten i husholdningene , sier sentralbanksjef Øystein Olsen.
AA170316 I en pressemelding skriver Norges Bank at boligprisene det siste året har steget kraftig i store deler av landet, og at gjeldsveksten i husholdningene har tiltatt.
AP170315 Deretter blir alle husholdningene stilt etter hverandre etter stigende inntekt pr. forbruksenhet.
DN170310 Ved utgangen av 2016 hadde husholdningene i USA en samlet nettoformue på 92.800 milliarder dollar ( i underkant av 800.000 milliarder kroner ) ifølge data fra USAs sentralbank Federal Reserve, skriver Wall Street Journal.
DN170310 - Med en økonomi som nærmer seg full sysselsetting, stigende inflasjon og økende tiltro til den amerikanske økonomien både i næringslivet og hos husholdningene , er de fleste enige om at sentralbanken vil sette opp renten på sitt møte neste uke, skriver Fox Business.
DN170309 Nettopp høyere inntekter i husholdningene , som vil trekke opp forbruket, vil være blant bidragsyterne til det økonomiske oppsvinget, ifølge prognosene.
DN170309 Nettopp høyere inntekter i husholdningene , som vil trekke opp forbruket, vil være blant bidragsyterne til det økonomiske oppsvinget, ifølge prognosene.
DN170309 Deretter vil boligprisene falle med 1,5 prosent i 2019 og om lag 2 prosent i 2020 til tross for at husholdningene får litt høyere disponible realinntekter og møter vedvarende lave realrenter rundt null, ifølge SSB.
DB170309 Deretter vil boligprisene falle med 1,5 prosent i 2019 og om lag 2 prosent i 2020 til tross for at husholdningene får litt høyere disponible realinntekter og møter vedvarende lave realrenter rundt null.
DA170309 Også enslige pensjonister har økt inntektene sine klart mer enn husholdningene sett under ett, mens yngre par uten barn og enslige forsørgere har hatt den svakeste veksten, på henholdsvis 2,2 prosent og 5,2 prosent i samme periode.
DA170309 Disse husholdningene disponerte i 2015 kun 3,7 prosent av samlet inntekt.
DA170309 - Aksjeutbytte er en svært skjevfordelt inntekt der nesten alt utbytte mottas av husholdningene med de høyeste inntektene, heter det i den årlige rapporten Økonomisk utsyn som Statistisk sentralbyrå la fram torsdag.
AA170309 Også enslige pensjonister har økt inntektene sine klart mer enn husholdningene sett under ett, mens yngre par uten barn og enslige forsørgere har hatt den svakeste veksten, på henholdsvis 2,2 prosent og 5,2 prosent i samme periode.
AA170309 Disse husholdningene disponerte i 2015 kun 3,7 prosent av samlet inntekt.
AA170309 - Aksjeutbytte er en svært skjevfordelt inntekt der nesten alt utbytte mottas av husholdningene med de høyeste inntektene, heter det i den årlige rapporten Økonomisk utsyn som Statistisk sentralbyrå la fram torsdag.
DB170307 Etterspørselen fra husholdningene er fortsatt sterkere enn fra næringslivet, og veksten for næringslivet blir særlig trukket opp av økt etterspørsel fra det offentlige.
DB170307 Bedriftene i nettverket venter at veksten fra næringslivet vil tilta videre, mens tjenesteyterne ser for seg om lag uendret vekst fra husholdningene det neste halvåret, heter det i rapporten.
DB170306 I husholdningene i den andre enden av skalaen er normalen 2,5 til 3 barn.
DA170306 I husholdningene i den andre enden av skalaen er normalen 2,5 til 3 barn.
AP170306 Deretter blir alle husholdningene stilt etter hverandre etter stigende inntekt pr. forbruksenhet.
DN170303 Boligprisveksten og den høye gjelden i husholdningene veier nok også tungt i denne beslutningen, skriver Fjære.
DA170303 Mens det i 2013 ble installert 1,2 terawattimer grønn kraft, var tallet for 2016 3,8, om lag fire ganger det totale strømforbruket til husholdningene i Stavanger.
DN170302 Samtidig er sysselsettingsveksten fortsatt nær null, og forventet reallønnsvekst hos husholdningene og partene i arbeidslivet holder seg lave, skriver Handelsbanken-økonomen.
DN170302 - Trenden i vareforbruket er fortsatt svak og har vært svak gjennom fjoråret, noe som kan henge sammen med svak inntektsvekst i husholdningene .
AA170302 DNB Markets' vurdering er at trenden i vareforbruket fortsatt er svak og har vært svak gjennom fjoråret, noe som kan henge sammen med svak inntektsvekst i husholdningene .
DN170228 Hun peker på at Norges Bank har ventet at kredittveksten til husholdningene i 1. kvartal i år vil ta seg opp til 6,8 prosent, fra 6,4 prosent i 4. kvartal i fjor.
DN170228 - Så langt ser det altså ut til at kredittveksten i husholdningene er godt i tråd med Norges Banks forventning, skriver hun.
AA170228 Tallet omfatter gjeld hos husholdningene , ikke-finansielle foretak og kommuneforvaltningen.
DN170224 Over 70 prosent av strømmen solgt til husholdningene ble solgt via kontrakter tilknyttet elspotprisen, som normalt er den billigste i gjennomsnitt over året.
DN170224 For variable kontrakter betalte husholdningene 35,2 øre.
DN170224 kvartal betalte husholdningene i gjennomsnitt 28,7 øre per kilowatt for strømmen, mens prisen i 4. kvartal var steget til 37,6 øre/kWh.
DB170224 Astrup er ikke alene om å ta i bruk ENØK-ordningen som er ment å stimulere husholdningene til å velge miljøvennlig.
AP170224 Over 70 prosent av strømmen solgt til husholdningene ble solgt via kontrakter tilknyttet elspotprisen, som normalt er den billigste i gjennomsnitt over året. ( ©NTB ) ¶
AP170224 For variable kontrakter betalte husholdningene 35,2 øre.
AP170224 kvartal betalte husholdningene i gjennomsnitt 28,7 øre per kilowatt for strømmen, mens prisen i 4. kvartal var steget til 37,6 øre/kWh.
AA170224 Over 70 prosent av strømmen solgt til husholdningene ble solgt via kontrakter tilknyttet elspotprisen, som normalt er den billigste i gjennomsnitt over året. ( ©NTB ) ¶
AA170224 For variable kontrakter betalte husholdningene 35,2 øre.
AA170224 kvartal betalte husholdningene i gjennomsnitt 28,7 øre per kilowatt for strømmen, mens prisen i 4. kvartal var steget til 37,6 øre/kWh.
DN170223 I den ferske forventningsundersøkelsen kommer det frem at husholdningene er de mest forsiktige.
DN170223 Husholdningene forsiktige ¶
AA170223 Næringslivslederne tror prisene vil stige 2,8 prosent, en nedgang på 0,2 prosentpoeng, mens husholdningene forventer en prisstigning på 2,7 prosent, en nedgang på 0,2 prosentpoeng. 32 prosent av næringslivslederne venter at lønnsomheten skal bedre seg i løpet av de neste 12 månedene, en økning på 3,7 prosentpoeng fra forrige kvartal.
AA170223 Det siste året har husholdningene opplevd at lønn og pensjon har økt med 1,9 prosent.
AA170223 Husholdningene venter en lønns- og pensjonsutvikling fram til februar 2018 på 1,8 prosent.
AA170223 Husholdningene er mer forsiktige, og tror lønningene vil stige med 1,8 prosent, ifølge Norges Bank.
AA170223 46 prosent av husholdningene venter at nivået på innskudds- og lånerenter kommer til å øke i løpet av det neste året. 42,9 prosent venter at rentene forblir uendret. ( ©NTB ) ¶
DN170222 Sentralbanken har signalisert at høye boligpriser og høy gjeldsoppbygging i husholdningene taler imot ytterligere rentekutt.
DN170215 Kommunene må ruste seg til tøffere tider ¶ | 30 kilo plastsøppel per person ¶ Husholdningene i Stavanger-regionen kaster 30 kilo plast per person i løpet av et år. 70 prosent av plasten blir ikke kildesortert.
DB170213 Samtidig tar jeg på alvor den sterke gjeldsveksten i husholdningene .
AA170213 Husholdningene er forgjeldet, mens staten er svært rik.
DN170210 - Høy boligprisvekst og gjeldsoppbygging i husholdningene er fortsatt argumenter mot videre rentekutt, men sannsynligheten for at Norges Bank setter renten ned i mars har definitivt økt etter dagens tall, skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i sin kommentar til tallene.
DN170210 - Høy boligprisvekst og gjeldsoppbygging i husholdningene er fortsatt argumenter mot videre rentekutt, men sannsynligheten for at Norges Bank setter renten ned i mars har definitivt økt etter dagens tall, skriver hun.
DB170210 Høy boligprisvekst og gjeldsoppbygging i husholdningene er fortsatt argumenter mot videre rentekutt, men sannsynligheten for at Norges Bank setter renten ned i mars har definitivt økt etter dagens tall, avslutter Strøm Fjære.
AA170210 - Høy boligprisvekst og gjeldsoppbygging i husholdningene er fortsatt argumenter mot videre rentekutt, men sannsynligheten for at Norges Bank setter renten ned i mars har definitivt økt etter dagens tall, sier makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets.
FV170208 Regningen havner hos husholdningene i en rekke sørlandskommuner.
SA170207 Husholdningene står for to tredeler av sløseriet.
FV170206 Regningen havner hos husholdningene i en rekke sørlandskommuner.
DB170206 Mesteparten av dette er i husholdningene , men over 60 000 tonn kastes i butikkleddet.
DN170202 Stemningsindikatorene for både næringslivet og husholdningene tatt seg opp igjen etter at begge fikk en umiddelbar knekk etter folkeavstemningen.
DN170202 Likevel vil fortsatt moderasjon i lønnsveksten og høyere importpriser som følge av pundets svekkelse trolig føre til markert svakere realinntektsvekst for husholdningene de neste årene.
DN170202 De oppjusterte utsiktene reflekterer den finanspolitiske stimulansen som regjeringen signaliserte i høst, bedre fart i verdensøkonomien, høyere aksjepriser globalt og bedre tilgang på kreditt, spesielt for husholdningene , opplyser sentralbanken.
DB170201 Det finnes over ti millioner registrerte hunder i landet, og statistikk viser at nærmere 20 prosent av husholdningene har en firbeint skapning.
DN170131 Gjeldsvekst for husholdningene
AP170126 - Samlet sett er det min oppfatning at så store mangler som har forekommet i forbindelse med utføring av renovasjonstjenester i Oslo kommune kan lede til prisavslag for husholdningene , skriver professor Hans Fredrik Marthinussen ved Det juridiske fakultet i Bergen i sin vurdering.
AP170126 I fjor var veksten i samlede utlån til husholdningene rundt 6 prosent, regnet i forhold til 2015.
AP170126 Hos Nordea var veksten i utlån til husholdningene bare 3,6 prosent.
DN170125 Brå skifter der usikkerheten om fremtiden blir stor fører gjerne aller først til utslag i lavere investeringslyst i bedriftene og lavere kjøpelyst i husholdningene .
DN170119 Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken mener det er vanskelig å anslå de samlede effektene av bankenes innstramning i kredittpraksis overfor husholdningene , men mener likevel det peker i retning av at bolig- og kredittbevegelsene vi så gjennom 2016 dempes.
DN170119 Norske banker varsler strammere kredittpraksis overfor husholdningene fremover, viser Norges Banks utlånsundersøkelse for fjerde kvartal som ble lagt frem torsdag.
DN170119 Norges Banks utlånsundersøkelse viser at bankene vil stramme inn på kredittpraksisen og øke utlånsrentene overfor husholdningene .
DN170119 Bankene rapporterer at de ikke endret kredittpraksisen overfor husholdningene i fjerde kvartal.
BT170119 Bankene meldte ikke om endringer i kredittpraksisen overfor husholdningene i fjerde kvartal, men vil nå altså stramme inn.
BT170119 Bankene kommer til å stramme inn kredittpraksisen overfor husholdningene fremover.
BT170119 - Bankene melder at de vil stramme inn kredittpraksisen overfor husholdningene i første kvartal 2017 som følge av endringene i boliglånsforskriften, skriver Norges Bank torsdag.
AP170119 Bankene meldte ikke om endringer i kredittpraksisen overfor husholdningene i fjerde kvartal, men vil nå altså stramme inn.
AP170119 Bankene kommer til å stramme inn kredittpraksisen overfor husholdningene fremover.
AP170119 - Bankene melder at de vil stramme inn kredittpraksisen overfor husholdningene i første kvartal 2017 som følge av endringene i boliglånsforskriften, skriver Norges Bank torsdag.
SA170113 Bankenes utlånsmargin på nye boliglån til husholdningene var tilnærmet uendret på 1,28 prosent i november, mens den sank med 0,03 prosentpoeng til 1,34 prosent på utestående boliglån.
DB170113 Bankenes utlånsmargin på nye boliglån til husholdningene var tilnærmet uendret på 1,28 prosent i november, mens den sank med 0,03 prosentpoeng til 1,34 prosent på utestående boliglån.
DN170112 « Den høye boligprisveksten bidrar til høyere gjeldsopptak i husholdningene .
DN170112 I desember pekte hovedstyret i Norges Bank nettopp på farene som boligprisveksten og gjeldsoppbygging i husholdningene utgjør for det finansielle systemet i Norge.
DN170110 Norges Bank har imidlertid gjort det klart at hensynet til den kraftige veksten i boligpriser og økende gjeld i husholdningene akkurat nå betyr mer enn hensynet til inflasjonsutviklingen.
DN170106 Han peker på at veksten i husholdningenes gjeld er lavere enn Norges Bank prognose om en gjeldsvekst i husholdningene på 6,4 prosent mot slutten av 2016.
DN170104 - At boligprisene allerede har steget så mye, at rentene ikke lenger skal falle, svak inntektsvekst og høy gjeld i husholdningene , kombinert med økt boligbygging, taler for en mer dempet boligprisvekst fremover, sier Fjære.
BT170104 Lommebok og miljøholdninger går hånd i hånd hos husholdningene , og vi ser at statlige reguleringer og påbud fungerer.
BT170104 It's time to step it up på alle plan, både for næringslivet, husholdningene , produsentene og leverandørene.
DN170102 - Den største risikoen for norsk økonomi ligger i husholdningene og boligmarkedet, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank.
SA161230 - Inntektsveksten har vært svak for husholdningene i år.
FV161230 - Inntektsveksten har vært svak for husholdningene i år.
BT161230 - Inntektsveksten har vært svak for husholdningene i år.
AP161230 - Inntektsveksten har vært svak for husholdningene i år.
AP161230 - Inntektsveksten har vært svak for husholdningene i år.
AA161230 - Inntektsveksten har vært svak for husholdningene i år.
SA161214 Stor gjeld gjør husholdningene mer sårbare for fall i boligprisene eller renteøkninger, og øker risikoen for at de senere må stramme inn på forbruket, mener finansministeren.
FV161214 Stor gjeld gjør husholdningene mer sårbare for fall i boligprisene eller renteøkninger, og øker risikoen for at de senere må stramme inn på forbruket, mener finansministeren.
BT161214 Stor gjeld gjør husholdningene mer sårbare for fall i boligprisene eller renteøkninger, og øker risikoen for at de senere må stramme inn på forbruket, mener finansministeren.
AP161214 Stor gjeld gjør husholdningene mer sårbare for fall i boligprisene eller renteøkninger, og øker risikoen for at de senere må stramme inn på forbruket, mener finansministeren.
AP160809 Nordmenns bruttogjeld ( i husholdningene ) har økt med 5,9 prosent i løpet de 12 siste månedene til 2.974 milliarder kroner, viser SSB-tallene ved utgangen av juni i år.
AP160809 Etter min mening er rentenivået allerede for lavt i dag, om vi ser på hvordan renten virker på husholdningene , sier Andreassen.
AP160623 Dette gjør husholdningene mer sårbare hvis rentene plutselig begynner å stige igjen og eiendomsprisene og inntektene faller, advarer Norges Bank.
AP160623 Høyere gjeldsbelastning gjør husholdningene mer sårbare hvis rentene plutselig begynner å stige igjen, eiendomsprisene og inntektene faller, advarer Norges Bank.
SA160603 Men, først : Høg-Jæren vindpark får ingen pengestøtte fra husholdningene og vil aldri få grønne sertifikater, som Seniortanken påstår i sitt siste innlegg.
SA160603 kWh fra husholdningene til vindkraft til erkjennelsen av at det riktige egentlig var 2,5 øre, som det går fram av Seniortankens siste innlegg 31.5, er et eksempel på et skifte.
SA160531 Hva betaler husholdningene ?
SA160531 De grønne sertifikatene belaster husholdningene over nettleien.
SA160530 52 prosent av husholdningene bor i enebolig, men kun 30 prosent ønsker det.
BT160530 52 prosent av husholdningene bor i enebolig, men kun 30 prosent ønsker det.
AP160530 52 prosent av husholdningene bor i enebolig, men kun 30 prosent ønsker det.
AP160514 Gradvis økte gjelden til bedriftene og husholdningene .
SA160512 Seniortanken skriver at husholdningene må betale 30 øre pr. kWh for hver kWh vindkraft som blir produsert, i tillegg til markedspris.
AP160511 Hun mener husholdningene , sammen med bankene, har et stort ansvar.
AP160511 Det er ikke gitt at det lave rentenivået vil fortsette, så her har husholdningene , sammen med bankene, et stort ansvar, sier Jensen.
VG160416 De er mange og truende : En kraftig nedgang i oljeinvesteringene, en enda svakere utvikling enn forventet hos våre viktigste handelspartnere og en faretruende høy gjeld i husholdningene .
AP160317 Åtte år gamle Hassan og familien hans er en av disse husholdningene .
AP160315 Utlånsrenten på nye boliglån til husholdningene økte med 0,02 prosentpoeng fra desember til januar.
AP160307 Men det fordeler seg altså ujevnt mellom husholdningene .
AP160307 Husholdningene med høyest inntekst fikk i snitt 30.000 kroner i fradrag i 2013 - over ti ganger så mye som husholdningene med lavest inntekt ( som i snitt fikk 2000 kroner ). †" Hva med snømåking ?
AP160307 Husholdningene med høyest inntekst fikk i snitt 30.000 kroner i fradrag i 2013 - over ti ganger så mye som husholdningene med lavest inntekt ( som i snitt fikk 2000 kroner ). †" Hva med snømåking ?
DB160222 Den store nyheten har vært at husholdningene i snitt har fått redusert sin kjøpekraft med to prosent.
AP160217 - I Oslo er det under 50 prosent av husholdningene som har bil.