AP171003https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/d62gA/Kort-sagt_-4-oktober Hvem passer humanistisk gravferd for ?
AP171003https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/d62gA/Kort-sagt_-4-oktober oktober ¶ Humanistisk gravferd, det nye Regjeringskvartalet, DAB og valgordning.
DB170929 Selv om man har en overgripende humanistisk idé kan man gjøre utrolig dumme ting.
DB170929 - De har et altruistisk, humanistisk kunstprosjekt, men hvordan selger du noe sånt ?, sier Östlund.
DB170929 Selv om man har en overgripende humanistisk idé kan man gjøre utrolig dumme ting.
AP170926https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/l6pzA/-Humanistisk-gravferd-er-ikke-et-noytralt-tilbud--Kristin-Mile | Humanistisk gravferd er ikke et nøytralt tilbud Kristin Mile ¶
AP170925https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/XKy3W/Human-Etisk-Forbund-sa-nei-til-Pie-Jesu-Det-er-trist--Cato-Gjertsen Han var ikke religiøs, så det var naturlig å velge en humanistisk begravelse.
DA170919 - Han var en dypt humanistisk kunstner, sier Ullmann, og trekker særlig fram « Det syvende segl » som et bevis på hans sterke visjon som filmskaper og forfatter.
NL170911 De felles verdiene bygger på kristen og humanistisk arv og tradisjon, og de er forankret i menneskerettighetene.
DA170909 Den er mer humanistisk .
DA170907 Ikke spor som forteller en felles historie, men som deler en underliggende humanistisk holdning.
DA170907 Ikke spor som forteller en felles historie, men som deler en underliggende humanistisk holdning.
DA170901 En dypt humanistisk film fra Nordens store melankoliker.
DB170701 Dere tar rett og slett feil ; historisk, biologisk, sosialt, humanistisk og juridisk.
NL170620 En framtidig nordområdediskurs må brytes både samfunnsvitenskapelig, humanistisk og kunstfaglig.
DB170616 Så vidt meg bekjent, så har Arbeiderpartiet heller ikke foreslått å endre Opplæringslova, hvor det i dag står at « Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet.
AP170616 Jada, det er fristende å GO CRAZY og servere hipsterøl med egen design på humanistisk navnefest i hagen.
BT170608 Tidligere denne våren la den norske regjeringen frem en egen stortingsmelding om humanistisk forskning og utdanning.
BT170608 Onora O'Neill viser hvordan humanistisk forskning kan brukes i møte med store samfunnsutfordringer.
BT170608 O'Neills virke viser hvordan humanistisk forskning kan gripe inn i praktiske problemstillinger på en svært håndgripelig måte.
BT170608 Hun viser vei for hvordan humanistisk forskning kan brukes i møte med store samfunnsutfordringer.
DB170526 ¶ KRAV : Humanistisk ungdom vil at det stilles krav til mottagere av støtte, deriblant for ikke-diskriminering og internt demokrati.
DB170526 Humanistisk Ungdom mener at støtten må baseres på medlemstall og at medlemmene aktivt har meldt seg inn i tros- eller livssynssamfunnet.
DB170526 Humanistisk Ungdom krever at : ¶
AP170516 De andre med såkalt prioritert rekkefølge er UKA ( 100 år ), Mannskoret Nøkken ( 75 år ), lokalavdelingen av Humanistisk forbund ( 50 år ), Nidarosdomens jentekor ( 25 år ) og Kor i all verden ( 10 år ).
DB170515 Å forby og straffe disse som av forskjellige grunner tvinges til å tigge for å skaffe seg et livsgrunnlag, er i strid med et humanistisk menneskesyn.
DB170515 Da slutter feminisme å være humanistisk , og blir istedenfor en retorisk øvelse, en kamp om makt, et spill om posisjoner.
DB170429 * At skolen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk kulturarv, og at skolens formålsparagraf må brukes mer aktivt inn i skolehverdagen.
DB170429 Samtidig er det viktig å påpeke at både ahmadiyya-islam og de muslimske miljøene som ønsker en norsk, humanistisk islam, ikke nødvendigvis er liberale etter vestlig målestokk, men er å anse som moderate, ispedd varierende grad av reaksjonære trekk.
DB170429 Likevel, satt opp mot menighetene tilknyttet IRN, er strømningene representert ved ahmadiyyamuslimene og muslimene som ønsker en norsk, humanistisk islam, unektelig å anse som progressive og representerer sannsynligvis den mest spiselige versjonen av islam i Norge i dag.
DB170429 I ei tid med økende islamistisk og sekterisk terror og mord i Europa, er behovet for en norsk, humanistisk islam mer aktuelt enn noensinne.
DB170429 For uten dette er en norsk, humanistisk islam ingenting, og ingenting er ikke godt nok når den islamistiske og sekteriske terroren stadig rykker nærmere vårt eget hjemland.
DB170429 En norsk, humanistisk islam, en islam for vår tid, må ha full aksept for ahmadiyyamuslimer som muslimer, og være soleklar i sin fordømmelse av alle blasfemilover, uansett hvor i verden disse skulle være nedfelt.
DB170429 Disse særegne og mangeårige etablerte tolkningene til ahmadiyyamuslimene, er nå tilsynelatende i ferd med å bli adoptert av progressive muslimer som svermer for en norsk, humanistisk islam.
DB170429 Den norske kirke og andre institusjoner kan videre være med på å legitimere menigheter og miljøer som forfekter en norsk, humanistisk islam, gjennom tett kontakt og dialogarbeid, men også ved å stille nødvendige og tidsriktige krav til det man burde kunne forvente av en islam for vår tid.
BT170429 Som konfirmasjonsledere for Humanistisk konfirmasjon er det vanskelig å kjenne seg igjen i beskrivelsene som ofte gis i debattinnlegg, radioinnslag og i sosiale medier på denne tiden.
BT170429 Når vi spør konfirmantene første kurskveld om hvorfor de har valgt å konfirmere seg humanistisk og hvilken motivasjon de har, er det noen konfirmanter som nevner penger som en av flere faktorer.
BT170429 I forbindelse med Humanistisk konfirmasjon deltar konfirmantene på et kurs over 11 uker, med mange forskjellige temaer.
AP170426 I den forbindelse har Humanistisk Ungdom utarbeidet « Tenkekassa », som inneholder viktige verktøy du kan bruke i møte med en forvirrende verden.
BT170425 I et mer overordnet, humanistisk spor argumenteres det hyppig med at det må ikke bli forbudt å be om hjelp.
BT170423 Stortingsmeldingen handler også om arbeidslivets behov for humanistisk kompetanse.
BT170423 Sannsynligvis kan dette forklares med tradisjon, og kanskje er det for lite kunnskap i næringslivet om anvendelsesmulighetene til humanistisk kompetanse.
BT170423 Regjeringen peker på flere områder der disse fagene bør styrkes og bidra mer, og fremhever behovet for humanistisk kompetanse innenfor flere forskningsområder, i skolen og i arbeidslivet.
BT170423 Mens man tar for gitt at en maskiningeniør kan gjøre en solid jobb i de fleste bedrifter, har man kanskje ikke denne holdningen til en jobbsøker med humanistisk utdannelse.
BT170423 Behovet for humanistisk kunnskap er åpenbart.
SA170421 Sigrid Vårvik Sønnesyn fikk førstepris i humanistisk klasse i Konkurransen Unge Forskere.
DA170421 Det var en ofte sterk poetisk og humanistisk nærhet til det personlige, slik også Granlunds musikk er blitt de siste årene.
DB170420 Oppkomsten av islam la grunnlaget for en humanistisk og vitenskapelig blomstring, men etter hvert vokste det også fram despotiske, patriarkalske og autoritære samfunnsstrukturer i den muslimske verden.
DB170420 Men selv om islam er en humanistisk livsforståelse, er det dessverre ikke alltid samsvar mellom teori og praksis.
BT170419 Utdanningen jeg tok ved humanistisk fakultet for 20 år siden, er gått i glemmeboken for lengst, og jeg hadde måttet ta den om igjen hvis jeg skulle hatt noe nytte av den i dag.
DB170410 På den ene sida skal jeg lære elevene å bli meningssøkende mennesker i tråd med kristen og humanistisk tradisjon.
DB170331 ¶ DELER UT PRIS : Arnlaug Høgås Skjævland, leder i Humanistisk Ungdom, lanserer i dag de nominerte til Tenkekassa.
DB170331 Humanistisk Ungdom lanserer i dag de nominerte til prisen Tenkekassa, samt vår kampanje om kritisk tenkning med samme navn.
DB170331 Humanistisk Ungdom håper Tenkekassa vil bidra til at offentlige aktører ikke slipper unna når de sprer usanne påstander, og at folket ikke svelger alt de blir servert.
DB170329 Søndag, mens Twitter raste med rette over den forferdelige hashtagen #hangAyazNizami som trendet og Facebook-Norge var mest opptatt av Søviknes sin hodeløse deling av en link fra en høyreekstrem side så spilte det seg ut et spirituelt, åndelig og humanistisk kvantesprang et helt annet sted, i Oslo sentrum.
DA170328 | Ny rekord for humanistisk konfirmasjon ¶ 17,4 prosent av årskullet valgte humanistisk konfirmasjon i 2017.
DA170328 | Ny rekord for humanistisk konfirmasjon ¶ 17,4 prosent av årskullet valgte humanistisk konfirmasjon i 2017.
DA170328 Til sammen har 10.509 ungdommer valgt humanistisk konfirmasjon i 2017.
DA170328 Færrest velger humanistisk konfirmasjon i Sogn og Fjordane, der bare 5,7 prosent av årskullet med 15-åringer går for dette alternativet.
DA170328 Det stilles ikke krav om at man må være medlem i Human-Etisk Forbund for å delta i humanistisk konfirmasjon.
AP170315 Den nakne og harde realismen til de flere ganger prisbelønnede filmbrødrene Jean-Pierre og Luc Dardenne, fungerer ofte som en oppvekker og en humanistisk vitamininnsprøytning.
BT170313 Mens dametoalettet på Universitetsbiblioteket forsvant etter et vedtak i Universitetsstyret, har Humanistisk Fakultet fremdeles ikke noe eget ammerom.
BT170313 Mens dametoalettet på Universitetsbiblioteket forsvant etter et vedtak i Universitetsstyret, har Humanistisk Fakultet fremdeles ikke noe eget ammerom.
DA170218 Vi gikk til noe dypt humanistisk og gjorde det så kort og effektivt som mulig.
BT170218 Mens den offentlige diskursen om ruspolitikk i andre deler av verden nå handler om hvordan vi skal implementere en mer humanistisk ruspolitikk, fritatt fra moralisme og stigmatisering, diskuterer vi i Norge fremdeles hvorvidt rusavhengige skal få lov til å innta heroin på en trygg eller en utrygg måte.
AP170126 Verdiene her har sine røtter i en kulturell, en religiøs og en humanistisk tradisjon.
VG161024 | En kristen og humanistisk arv ¶
BT160305 Men kanskje mer på et humanistisk nivå enn et feministisk.
DA160225 Denne diktningen står i en humanistisk tradisjon.