AP171209 På våren hadde jeg konfirmert meg humanistisk, og på en av samlingene fikk vi utdelt en brosjyre om Humanistisk Ungdoms sommerleir.
AP171209 På våren hadde jeg konfirmert meg humanistisk , og på en av samlingene fikk vi utdelt en brosjyre om Humanistisk Ungdoms sommerleir.
AP171209 Dea Renate Miranda / Humanistisk Ungdom ¶
NL171128 Skulle man forstå så mye mer og være kommet så mye lenger her i humanistisk og sosial rettferdighetstenking og i pedagogisk metodeutvikling enn ellers i Europa ?
VG171127 For to uker siden sa Olsen at han ikke kjente til konkrete saker om seksuell trakassering ved universitetet, men senest i mai ble en sak behandlet ved Humanistisk fakultet.
AP171127 For to uker siden sa Olsen at han ikke kjente til konkrete saker om seksuell trakassering ved universitetet, men senest i mai ble en sak behandlet ved Humanistisk fakultet.
SA171120 Vi ønsker smART teknologi med en humanistisk touch, brukerinvolvering og følelser !
DA171107 De kan prøve å bygge det høyeste boktårnet av prouster og joycer der opp på humanistisk fakultet, men de vil fortsatt aldri nå Lindgren opp til knærne.
VG171102 De skriver videre at hun har stått for « en konservativ finanspolitikk med et humanistisk synspunkt, som også legger vekt på folks behov ».
AA171031 Når den norske grunnloven forankrer vårt verdigrunnlag i kristen og humanistisk arv, peker den på noe vesentlig : Arven fra Luther er ikke bare for kirken.
VG171025 - Vi har en norsk, kristen, humanistisk kulturarv.
AP171003 Hvem passer humanistisk gravferd for ?
AP171003 oktober ¶ Humanistisk gravferd, det nye Regjeringskvartalet, DAB og valgordning.
DB170929 Selv om man har en overgripende humanistisk idé kan man gjøre utrolig dumme ting.
DB170929 - De har et altruistisk, humanistisk kunstprosjekt, men hvordan selger du noe sånt ?, sier Östlund.
DB170929 Selv om man har en overgripende humanistisk idé kan man gjøre utrolig dumme ting.
AP170926 Humanistisk Ungdom, Human-Etisk Forbunds ungdomsorganisasjon, har kritisert moderskipet for det samme.
AP170926 Statnett : Ny spilleregler for kraftbransjen og strømforbrukere ¶ | Humanistisk gravferd er ikke et nøytralt tilbud Kristin Mile ¶
AP170926 Ikke et nøytralt tilbud ¶ Humanistisk gravferd er ikke et nøytralt tilbud.
AP170926 I utgangspunktet er altså Humanistisk gravferd en seremoni uten religiøse innslag.
AP170926 HEF tilbyr en humanistisk gravferdsseremoni uten religiøse innslag.
AP170926 | Humanistisk gravferd er ikke et nøytralt tilbud Kristin Mile ¶
AP170925 På hjemmesiden til HEF står det : « Humanistisk gravferd er en høytidelig seremoni hvor den avdøde settes i sentrum på en vakker måte ».
AP170925 Han var ikke religiøs, så det var naturlig å velge en humanistisk begravelse.
AP170925 Fordi de ikke passet inn i organisasjonens bilde av hva en humanistisk seremoni skal være.
DA170919 - Han var en dypt humanistisk kunstner, sier Ullmann, og trekker særlig fram « Det syvende segl » som et bevis på hans sterke visjon som filmskaper og forfatter.
NL170911 De felles verdiene bygger på kristen og humanistisk arv og tradisjon, og de er forankret i menneskerettighetene.
DA170909 Den er mer humanistisk .
DA170907 Ikke spor som forteller en felles historie, men som deler en underliggende humanistisk holdning.
DA170907 Ikke spor som forteller en felles historie, men som deler en underliggende humanistisk holdning.
DA170901 En dypt humanistisk film fra Nordens store melankoliker.
DB170701 Dere tar rett og slett feil ; historisk, biologisk, sosialt, humanistisk og juridisk.
NL170620 En framtidig nordområdediskurs må brytes både samfunnsvitenskapelig, humanistisk og kunstfaglig.
DB170616 Så vidt meg bekjent, så har Arbeiderpartiet heller ikke foreslått å endre Opplæringslova, hvor det i dag står at « Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet.
AP170616 Jada, det er fristende å GO CRAZY og servere hipsterøl med egen design på humanistisk navnefest i hagen.
BT170608 Tidligere denne våren la den norske regjeringen frem en egen stortingsmelding om humanistisk forskning og utdanning.
BT170608 Onora O'Neill viser hvordan humanistisk forskning kan brukes i møte med store samfunnsutfordringer.
BT170608 O'Neills virke viser hvordan humanistisk forskning kan gripe inn i praktiske problemstillinger på en svært håndgripelig måte.
BT170608 Hun viser vei for hvordan humanistisk forskning kan brukes i møte med store samfunnsutfordringer.
DB170526 ¶ KRAV : Humanistisk ungdom vil at det stilles krav til mottagere av støtte, deriblant for ikke-diskriminering og internt demokrati.
DB170526 Humanistisk Ungdom mener at støtten må baseres på medlemstall og at medlemmene aktivt har meldt seg inn i tros- eller livssynssamfunnet.
DB170526 Humanistisk Ungdom krever at : ¶
AP170516 De andre med såkalt prioritert rekkefølge er UKA ( 100 år ), Mannskoret Nøkken ( 75 år ), lokalavdelingen av Humanistisk forbund ( 50 år ), Nidarosdomens jentekor ( 25 år ) og Kor i all verden ( 10 år ).
DB170515 Å forby og straffe disse som av forskjellige grunner tvinges til å tigge for å skaffe seg et livsgrunnlag, er i strid med et humanistisk menneskesyn.
DB170515 Da slutter feminisme å være humanistisk , og blir istedenfor en retorisk øvelse, en kamp om makt, et spill om posisjoner.
DB170429 * At skolen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk kulturarv, og at skolens formålsparagraf må brukes mer aktivt inn i skolehverdagen.
DB170429 Samtidig er det viktig å påpeke at både ahmadiyya-islam og de muslimske miljøene som ønsker en norsk, humanistisk islam, ikke nødvendigvis er liberale etter vestlig målestokk, men er å anse som moderate, ispedd varierende grad av reaksjonære trekk.
DB170429 Likevel, satt opp mot menighetene tilknyttet IRN, er strømningene representert ved ahmadiyyamuslimene og muslimene som ønsker en norsk, humanistisk islam, unektelig å anse som progressive og representerer sannsynligvis den mest spiselige versjonen av islam i Norge i dag.
DB170429 I ei tid med økende islamistisk og sekterisk terror og mord i Europa, er behovet for en norsk, humanistisk islam mer aktuelt enn noensinne.
DB170429 For uten dette er en norsk, humanistisk islam ingenting, og ingenting er ikke godt nok når den islamistiske og sekteriske terroren stadig rykker nærmere vårt eget hjemland.
DB170429 En norsk, humanistisk islam, en islam for vår tid, må ha full aksept for ahmadiyyamuslimer som muslimer, og være soleklar i sin fordømmelse av alle blasfemilover, uansett hvor i verden disse skulle være nedfelt.
DB170429 Disse særegne og mangeårige etablerte tolkningene til ahmadiyyamuslimene, er nå tilsynelatende i ferd med å bli adoptert av progressive muslimer som svermer for en norsk, humanistisk islam.
DB170429 Den norske kirke og andre institusjoner kan videre være med på å legitimere menigheter og miljøer som forfekter en norsk, humanistisk islam, gjennom tett kontakt og dialogarbeid, men også ved å stille nødvendige og tidsriktige krav til det man burde kunne forvente av en islam for vår tid.
BT170429 Som konfirmasjonsledere for Humanistisk konfirmasjon er det vanskelig å kjenne seg igjen i beskrivelsene som ofte gis i debattinnlegg, radioinnslag og i sosiale medier på denne tiden.
BT170429 Når vi spør konfirmantene første kurskveld om hvorfor de har valgt å konfirmere seg humanistisk og hvilken motivasjon de har, er det noen konfirmanter som nevner penger som en av flere faktorer.
BT170429 I forbindelse med Humanistisk konfirmasjon deltar konfirmantene på et kurs over 11 uker, med mange forskjellige temaer.
AP170426 I den forbindelse har Humanistisk Ungdom utarbeidet « Tenkekassa », som inneholder viktige verktøy du kan bruke i møte med en forvirrende verden.
BT170425 I et mer overordnet, humanistisk spor argumenteres det hyppig med at det må ikke bli forbudt å be om hjelp.
BT170423 Stortingsmeldingen handler også om arbeidslivets behov for humanistisk kompetanse.
BT170423 Sannsynligvis kan dette forklares med tradisjon, og kanskje er det for lite kunnskap i næringslivet om anvendelsesmulighetene til humanistisk kompetanse.
BT170423 Regjeringen peker på flere områder der disse fagene bør styrkes og bidra mer, og fremhever behovet for humanistisk kompetanse innenfor flere forskningsområder, i skolen og i arbeidslivet.
BT170423 Mens man tar for gitt at en maskiningeniør kan gjøre en solid jobb i de fleste bedrifter, har man kanskje ikke denne holdningen til en jobbsøker med humanistisk utdannelse.
BT170423 Behovet for humanistisk kunnskap er åpenbart.
SA170421 Sigrid Vårvik Sønnesyn fikk førstepris i humanistisk klasse i Konkurransen Unge Forskere.
DA170421 Det var en ofte sterk poetisk og humanistisk nærhet til det personlige, slik også Granlunds musikk er blitt de siste årene.
DB170420 Oppkomsten av islam la grunnlaget for en humanistisk og vitenskapelig blomstring, men etter hvert vokste det også fram despotiske, patriarkalske og autoritære samfunnsstrukturer i den muslimske verden.
DB170420 Men selv om islam er en humanistisk livsforståelse, er det dessverre ikke alltid samsvar mellom teori og praksis.
BT170419 Utdanningen jeg tok ved humanistisk fakultet for 20 år siden, er gått i glemmeboken for lengst, og jeg hadde måttet ta den om igjen hvis jeg skulle hatt noe nytte av den i dag.
DB170410 På den ene sida skal jeg lære elevene å bli meningssøkende mennesker i tråd med kristen og humanistisk tradisjon.
DB170331 ¶ DELER UT PRIS : Arnlaug Høgås Skjævland, leder i Humanistisk Ungdom, lanserer i dag de nominerte til Tenkekassa.
DB170331 Humanistisk Ungdom lanserer i dag de nominerte til prisen Tenkekassa, samt vår kampanje om kritisk tenkning med samme navn.
DB170331 Humanistisk Ungdom håper Tenkekassa vil bidra til at offentlige aktører ikke slipper unna når de sprer usanne påstander, og at folket ikke svelger alt de blir servert.
DB170329 Søndag, mens Twitter raste med rette over den forferdelige hashtagen #hangAyazNizami som trendet og Facebook-Norge var mest opptatt av Søviknes sin hodeløse deling av en link fra en høyreekstrem side så spilte det seg ut et spirituelt, åndelig og humanistisk kvantesprang et helt annet sted, i Oslo sentrum.
DA170328 | Ny rekord for humanistisk konfirmasjon ¶ 17,4 prosent av årskullet valgte humanistisk konfirmasjon i 2017.
DA170328 | Ny rekord for humanistisk konfirmasjon ¶ 17,4 prosent av årskullet valgte humanistisk konfirmasjon i 2017.
DA170328 Til sammen har 10.509 ungdommer valgt humanistisk konfirmasjon i 2017.
DA170328 Færrest velger humanistisk konfirmasjon i Sogn og Fjordane, der bare 5,7 prosent av årskullet med 15-åringer går for dette alternativet.
DA170328 Det stilles ikke krav om at man må være medlem i Human-Etisk Forbund for å delta i humanistisk konfirmasjon.
AP170315 Den nakne og harde realismen til de flere ganger prisbelønnede filmbrødrene Jean-Pierre og Luc Dardenne, fungerer ofte som en oppvekker og en humanistisk vitamininnsprøytning.
BT170313 Mens dametoalettet på Universitetsbiblioteket forsvant etter et vedtak i Universitetsstyret, har Humanistisk Fakultet fremdeles ikke noe eget ammerom.
BT170313 Mens dametoalettet på Universitetsbiblioteket forsvant etter et vedtak i Universitetsstyret, har Humanistisk Fakultet fremdeles ikke noe eget ammerom.
DA170218 Vi gikk til noe dypt humanistisk og gjorde det så kort og effektivt som mulig.
BT170218 Mens den offentlige diskursen om ruspolitikk i andre deler av verden nå handler om hvordan vi skal implementere en mer humanistisk ruspolitikk, fritatt fra moralisme og stigmatisering, diskuterer vi i Norge fremdeles hvorvidt rusavhengige skal få lov til å innta heroin på en trygg eller en utrygg måte.
AP170126 Verdiene her har sine røtter i en kulturell, en religiøs og en humanistisk tradisjon.
AP161123 Sentralstyremedlem i Humanistisk Ungdom, Haakon Gunleiksrud ( 20 ), skrev 21. november et innlegg i Si ;D om at julegudstjenesten i skolen burde avskaffes.
AP161123 Det virker som Humanistisk Ungdom har glemt, eller i verste fall fortrengt, at Norge tross alt er en nasjon med en historie og et verdigrunnlag som er tusen år gammelt. 3rd-party-bio ¶
AP161120 Samtidig mener fem av ti unge at gudstjenester ikke hører hjemme i skoletiden, ifølge en spørreundersøkelse TNS Gallup har gjort for Humanistisk Ungdom.
AP161108 - Jeg reagerer på at de helt uten videre fjerner det som har kristen og humanistisk kulturarv og opplevelse av jul i kirken, sier prest Kjersti Brakestad Boge.
AP161108 - Jeg reagerer på at de helt uten videre fjerner det som har kristen og humanistisk kulturarv og opplevelse av jul i kirken, sier hun.
VG161024 | En kristen og humanistisk arv ¶
AP160420 | Human-Etisk Forbund får refs for religionskritikk ¶ Humanistisk Ungdom, ungdomsorganisasjonen til Human-Etisk Forbund, mener moderorganisasjonen er alt for religionskritisk.
AP160420 - I en tale der man skal feire seg selv, bør man ikke bruke halvparten av tiden på å kritisere andre, sier Humanistisk Ungdoms leder Arnlaug Høgås Skjæveland.
AP160420 - Det er dessverre tegn til at selv om både Human-Etisk Forbund og samfunnet for øvrig har beveget seg framover i tid, er det noen humanister som har blitt igjen i 1956, skriver Humanistisk Ungdoms leder Arnlaug Høgås Skjæveland i en kommentar i Vårt Land i helgen.
AP160408 av at religion også brukes til å begrunne terrorhandlinger, og derfor ikke bare har en samfunnsbyggende rolle, bør vi kanskje diskutere om de tros- og livssynssamfunn som skal motta offentlig støtte, bør forplikte seg for eksempel på Grunnlovens paragraf to, om at det norske samfunn bygger på et humanistisk og kristent verdigrunnlag som « skal sikre demokrati, rettsstaten og menneskerettighetene. » | Barne
AP160406 Samtidig som færre definerer seg som kristne, har Humanistisk Ungdom, Human-etisk Forbunds ungdomsorganisasjon, opplevd en jevn økning i medlemmer de siste årene.
AP160406 Nestleder i Humanistisk Ungdom Haakon Gunleiksrud mener det er oppsiktsvekkende, men ikke overraskende, at bare to av ti unge definerer seg som kristne.
AP160324 Jeg reagerer så sterkt fordi jeg opplever at denne kronikken stempler meg, som troende, som en trussel mot liberale verdier og et samfunn bygget på en humanistisk tankegang.
BT160305 Men kanskje mer på et humanistisk nivå enn et feministisk.
DA160225 Denne diktningen står i en humanistisk tradisjon.
AP160103 Også antropologer er moralske skapninger, mente Redfield, og det ga derfor liten logisk mening å hevde at svært undertrykkende kulturer har krav på den samme respekt og toleranse som en humanistisk kultur.
AP160103> Også antropologer er moralske skapninger, mente Redfield, og det ga derfor liten logisk mening å hevde at svært undertrykkende kulturer har krav på den samme respekt og toleranse som en humanistisk kultur.