SA170108 Mange av løperne valgte å bytte det såkalte hullkornet på siktet.
FV170108 Mange av løperne valgte å bytte det såkalte hullkornet på siktet.
BT170108 Mange av løperne valgte å bytte det såkalte hullkornet på siktet.
AP170108 Mange av løperne valgte å bytte det såkalte hullkornet på siktet.