VG170603 Olavs ¶ Hudinfeksjonen skyldes trolig bakterien Pseudomonas aeruginosa, som vanligvis er selvhelbredende og normalt ikke krever antibiotikabehandling.
SA170603 Hudinfeksjonen skyldes trolig bakterien Pseudomonas aeruginosa, som vanligvis er selvhelbredende og normalt ikke krever antibiotikabehandling.
DA170603 Selvhelbredende ¶ Hudinfeksjonen skyldes trolig bakterien Pseudomonas aeruginosa, som vanligvis er selvhelbredende og normalt ikke krever antibiotikabehandling.
AA170603 Hudinfeksjonen skyldes trolig bakterien Pseudomonas aeruginosa, som vanligvis er selvhelbredende og normalt ikke krever antibiotikabehandling.
AP170602 « Det er god grunn til å tro at hudinfeksjonen skyldes bakterien Pseudomonas aeruginosa », heter det i redegjørelsen fra kommuneoverlegen : « Hudinfeksjonen er vanligvis selvhelbredende og vil vanligvis ikke kreve antibiotikabehandling.
AP170602 « Det er god grunn til å tro at hudinfeksjonen skyldes bakterien Pseudomonas aeruginosa », heter det i redegjørelsen fra kommuneoverlegen : « Hudinfeksjonen er vanligvis selvhelbredende og vil vanligvis ikke kreve antibiotikabehandling.