AP170612 SV, på sin side, vil stanse det meste av hovedveiplaner , og betale en massiv jernbaneutbygging med bompenger.
AP170612 SV, på sin side, vil stanse det meste av hovedveiplaner , og betale en massiv jernbaneutbygging med bompenger.