SA170422 Hver bane har to ruter - en hovedrute og en alternativ rute, eller joker lap.
BT170422 Hver bane har to ruter - en hovedrute og en alternativ rute, eller joker lap.
AP170422 Hver bane har to ruter - en hovedrute og en alternativ rute, eller joker lap.
AA170326 Trafikken på Moholruta har vært svært variabel, og det kan virke som mange i stedet har benyttet stoppestedene på vår hovedrute , sier Bjørn Myhre, direktør for fly- og turbuss i Nettbuss Travel i Trondheim.
AA170326 Flybussen bruker den ekstra kapasiteten fra Moholtruta til å øke frekvensen på sin hovedrute til Værnes.