DN170614 Når foranalysen er gjennomført, skal revisjonen i september beslutte om det skal gjennomføres en hovedanalyse .
DB170614 Når foranalysen er gjennomført, skal revisjonen i september beslutte om det skal gjennomføres en hovedanalyse .
AP170614 Når foranalysen er gjennomført, skal revisjonen i september beslutte om det skal gjennomføres en hovedanalyse .
AP170614 Når foranalysen er gjennomført, skal revisjonen i september beslutte om det skal gjennomføres en hovedanalyse .