FV160527 Barnet skyver da parallelt fra med armene, og vrir fra side til side i hofteleddene .
SA160525 Barnet skyver da parallelt fra med armene, og vrir fra side til side i hofteleddene .
AP160525https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Den-viktige-veien-til-krabbing-8556b.html Barnet skyver da parallelt fra med armene, og vrir fra side til side i hofteleddene .
AP160525 Barnet skyver da parallelt fra med armene, og vrir fra side til side i hofteleddene .