FV160527 Barnet skyver da parallelt fra med armene, og vrir fra side til side i hofteleddene .
SA160525 Barnet skyver da parallelt fra med armene, og vrir fra side til side i hofteleddene .
AP160525 Barnet skyver da parallelt fra med armene, og vrir fra side til side i hofteleddene .