AP170915 Det gir rammer som ofte blir ad hoc-preget , med korte frister heller enn helhetsorientering og strategiske planer.
BT170613 Etterforskningen var ad hoc-preget .
AP170613 Ulike personer i ulike faser av saken « har oppfattet styringen og arbeidet på saken som ustrukturert og ad hoc-preget », arbeidet var ikke tilstrekkelig planlagt og det ble utarbeidet « få og knappe skriftlige fremdrifts- og etterforskningsplaner ».