VG171216 De er også glad for hjelpen de har fått gjennom kriseteamet, sier Wolstad.
DB171215 Strengere sanksjoner kan føre til at denne hjelpen ikke gjør noen forskjell, mener FNs høykommissær for menneskerettigheter, ifølge CNN.
DB171215 - Den humanitære hjelpen som FN og andre hjelpeorganisasjoner gir, er bokstavelig talt livsviktig for rundt 13 millioner mennesker.
DA171215 24-åringen ringte nødtelefonen da hun kjente smerter i magen, men besvimte før hjelpen kom.
VG171214 Vi håper nå at Beslutningsforum vil ta stilling til tilbudet før jul, slik at en liten pasientgruppe uten andre behandlingsalternativer kan få den hjelpen de så sårt trenger, sier administrerende direktør Kristin Nyberg i Biogen.
DB171214 Men om han, og andre som han, skal få den hjelpen de trenger, må politikere og alle andre vite hvordan hverdagen deres er.
AP171214 Får bøkene den hjelpen de trenger fra velmenende voksne som vil leie ungene inn i litteraturens verden ?
AP171213 Stensland antyder at hjelpen bør være mer integrert, og følges opp over tid.
DB171212 Hvor mange fikk egentlig hjelp, og hva var verdien av hjelpen ?
DB171211 Det er noe laget vårt sannsynligvis er dårligere til - å sette så stor pris på hjelpen og det andre vi får.
BT171211 Vi blir fratatt muligheten til å tilby denne viktige hjelpen .
VG171210 - Mange rusavhengige har også slitt med avhengigheten i mange år og føler kanskje at de har prøvd å få hjelp av det offentlige, men at de ikke blir sett, hørt eller får den hjelpen de trenger.
VG171210 - Jeg tenker at VGs artikler omtaler personer som er i sårbare situasjoner, og at de som tilbyr hjelp til mennesker i sårbare livssituasjoner har et stort etisk og moralsk ansvar, og at den som tilbys hjelpen ikke tar skade av den, sier Høie etter å ha lest VGs artikkel om Espen Andresen og hans Addictologi Akademi.
BT171210 - Han var i kjempefin form, takket for hjelpen , og var glad og blid, forteller skipperen.
AP171209 « Ordene bringer oss sammen og tausheten skiller oss, berøver oss den hjelpen eller solidariteten eller det fellesskapet som samtalen kan lokke fram.
SA171207 Makker Kari Aalvik Grimsbø spilte strålende det første kvarteret av 2.-omgangen, men så ble hjelpen fra forsvaret ( tilnærmet norsk B-oppstilling etter hvert ) litt borte.
FV171207 Makker Kari Aalvik Grimsbø spilte strålende det første kvarteret av 2.-omgangen, men så ble hjelpen fra forsvaret ( tilnærmet norsk B-oppstilling etter hvert ) litt borte.
DA171207 Makker Kari Aalvik Grimsbø spilte strålende det første kvarteret av 2.-omgangen, men så ble hjelpen fra forsvaret ( tilnærmet norsk B-oppstilling etter hvert ) litt borte.
DA171207 Makker Kari Aalvik Grimsbø spilte strålende det første kvarteret av 2.-omgangen, men så ble hjelpen fra forsvaret ( tilnærmet norsk B-oppstilling etter hvert ) litt borte.
BT171207 Makker Kari Aalvik Grimsbø spilte strålende det første kvarteret av 2.-omgangen, men så ble hjelpen fra forsvaret ( tilnærmet norsk B-oppstilling etter hvert ) litt borte.
AP171207 Makker Kari Aalvik Grimsbø spilte strålende det første kvarteret av 2.-omgangen, men så ble hjelpen fra forsvaret ( tilnærmet norsk B-oppstilling etter hvert ) litt borte.
AA171207 Makker Kari Aalvik Grimsbø spilte strålende det første kvarteret av 2.-omgangen, men så ble hjelpen fra forsvaret ( tilnærmet norsk B-oppstilling etter hvert ) litt borte.
AA171207 Makker Kari Aalvik Grimsbø spilte strålende det første kvarteret av 2.-omgangen, men så ble hjelpen fra forsvaret ( tilnærmet norsk B-oppstilling etter hvert ) litt borte.
SA171206 Men frykt ikke, for hjelpen er nær.
SA171206 Men hjelpen som Silje Solberg kan gi, er etterspurt.
FV171206 Men hjelpen som Silje Solberg kan gi, er etterspurt.
BT171206 Men hjelpen som Silje Solberg kan gi, er etterspurt.
AP171206 Bistandsorganisasjoner merker allerede at de har vanskelig for å få tak i drivstoffet de er avhengig av for å få hjelpen ut til folk.
AP171206 Men hjelpen som Silje Solberg kan gi, er etterspurt.
SA171205 Men disse endringene medfører ikke at våre innbyggere ikke får den hjelpen de har krav på.
AP171205 Da hjelpen kom, viste det seg at tre har alvorlige skader, mens tre har moderate skader. 41 ble lettere skadet i sammenstøtet, skriver brannvesenet på Twitter.
AP171205 27 millioner liv står på spill i landet, og den humanitære hjelpen er ikke nok, sier Røde Kors.
AP171204 Men også for å takke for den svært avgjørende hjelpen for seks år siden.
AA171204 Hjelpen vi fikk, og vår ed om å bidra.
AA171202 Med en nedleggelse av Statpeds Møller barnehage frykter pappa Ian at hun ikke får den hjelpen hun trenger.
AP171201 | Zimbabwes nye leder takker for hjelpen : Kuppmakere blir ministre ¶
AP171129 Jeg følte glede ved å sitte der og tenkte inni meg at endelig får våre unge den hjelpen de trenger, de er jo våre barn alle sammen.
SA171128 | Familien takker hjelpen i Dusavika ¶
SA171127 Er raskt tilstede med tilbud om hjelp, og sier ifra om at de tar kontakt igjen i nær fremtid dersom hjelpen ikke ønskes umiddelbart ¶ 2.
SA171127 Er raskt tilstede med tilbud om hjelp, og sier ifra om at de tar kontakt igjen i nær fremtid dersom hjelpen ikke ønskes umiddelbart ¶ 2.
VG171126 TAKKET FOR GOD BEHANDLING : En tydelig rørt Toralv Maurstad takket i forrige uke for behandlingen og hjelpen han har fått på Skogli helse- og rehabiliertingsenter på Lillehammer.
VG171126 - Jeg vet ikke hvor jeg hadde vært uten den hjelpen jeg har fått på Skogli, sier Maurstad.
VG171126 Anita Mariel forteller at hun ikke var klar over hjelpen hun kunne få av det offentlige i dagene etter hendelsen.
VG171125 Redd Barna påpeker at denne hjelpen fortsatt er underlagt importrestriksjoner, noe som bidrar til at prisene på basisvarer er for høye for vanlige familier.
VG171125 Noen av de som delte ut hjelpen brukte en stokk og slo etter de desperate flyktningene.
VG171124 I et brev som Smaalenes Avis har gjengitt, takket faren og moren til 7-åringen for hjelpen til å finne gutten.
AP171124 - Det sier seg selv at hjelpen som da blir gitt, ikke er god nok.
AA171124 - Det er viktig å huske at hjelpen fra juleinnsamlingen er en gave, ikke en rettighet, understreker Kyseth.
SA171123 » KRONIKK : Mange med psykisk sykdom lider unødvendig når hjelpen er fraværende eller ikke blir satt inn i tide.
SA171123 Jeg er helt på linje med de to når det gjelder medmenneskelighet og omsorg, samt at hjelpen må settes inn tidlig.
SA171123 I en kronikk i Aftenbladet 27.10 skriver Målfrid Frahm Jensen og Astrid Weber blant annet at hjelpen må komme inn tidlig, og at den må bestå av omsorg og medmenneskelighet.
SA171123 Det er mange som lider unødvendig, både pårørende og i nabolag, men ikke minst den syke selv, når hjelpen er fraværende eller ikke blir satt inn i tide.
DB171123 Majken hadde allerede den viktigste hjelpen - Knøtteliten og Shelby brukes nemlig til å lete etter forsvunne sauer og lam.
BT171123 Argentinske myndigheter leder letearbeidet, mens USA koordinerer den internasjonale hjelpen .
AP171123 Argentinske myndigheter leder letearbeidet, mens USA koordinerer den internasjonale hjelpen .
DA171122 - Krf har presset regjeringen til to viktige forbedringer av pleiepengeordningen, men de aller sykeste ungene får fortsatt ikke hjelpen de trenger med denne avtalen.
DA171122 - Krf har presset regjeringen til to viktige forbedringer av pleiepengeordningen, men de aller sykeste ungene får fortsatt ikke hjelpen de trenger med denne avtalen.
DA171121 Treet er en gave til britene som en takk for hjelpen under andre verdenskrig.
AA171121 Treet er en gave til britene som en takk for hjelpen under andre verdenskrig.
DA171120 - Vi har jo systemer her i Norge, men mange av dem får ikke den hjelpen de trenger.
AP171118 Vet vi at hjelpen hjelper, eller bare tror vi det ?
AA171118 Samtidig som mange får psykologhjelp for å takle hverdagslivets gørr og grå sider, vet vi at mennesker med tunge psykiske problemer ikke får den hjelpen de trenger.
VG171116 - Hvis han ikke kunne få den hjelpen han trengte, hadde han ingenting med våpen å gjøre, sier søsteren til New York Daily News.
VG171116 Det samme gjelder humanitær tilgang for de humanitære aktørene, slik at hjelpen kan nå fram.
AA171114 I enkelte områder beskrives ødeleggelsene som « totale », men det er vanskelig å få fram hjelpen til det avsidesliggende området.
SA171113 Mange vil ikke få den hjelpen de har behov for.
SA171113 Det øker risikoen for at folk som sliter med både rus og psykiske lidelser ikke får hjelpen de trenger.
AA171113 | Takker alle frivillige for hjelpen
BT171112 Det er ikke uten grunn at vi ofte hører advokatene uttrykke seg i begeistrede ordelag over den hjelpen kart- og landmålingskompetanse bidrar med i tviste- og problemløsning.
VG171108 Resten av familien har satt i gang en innsamlingsaksjon via GoFundMe, slik at de kan få råd til den medisinske hjelpen Ryland trenger, og finansiere begravelsene.
DB171106 - Jeg er svært lei meg for at Michael forlater Chelsea, og jeg vil gjerne takke han for hjelpen og støtten han har gitt meg siden jeg kom til klubben, sier italieneren.
DA171106 Elden sier han ikke kan se at det har vært noen vesentlig forskjell i hjelpen Hussain ga til de to konvertittene sammenlignet med de fem andre, og mener bistanden som er gitt til alle sju, er lovlig.
BT171106 Studier om andre former for unaturlig død viser at kriserammede og sårbare etterlatte ofte ikke får hjelpen de trenger dersom ikke hjelpeapparatet har en aktiv tilnærming til de rammede og er på tilbudssiden.
BT171106 Dette vil kunne gi tilleggsbelastninger og hindre at etterlatte får den hjelpen fra storsamfunnet som de trenger.
DB171105 For at hjelpen skal bli mest mulig effektiv burde donorene operere med én felles standard for rapportering som både store og små donorer enes om.
AP171105 Dette er barn og ungdom, som deg og meg, som virkelig trenger hjelpen vår.
VG171103 « Flyktninghjelpen jobber for at afghanere og pakistanere på flukt - og den lokale befolkningen - får den mest effektive hjelpen vi kan gi.
VG171101 TILLIT : - Kontrakten med giverne er at hjelpen når frem.
VG171101 Når katastrofer inntreffer har organisasjonen dyktige medarbeidere, solide samarbeidspartnere og lang erfaring med å få hjelpen frem til de som trenger den mest.
VG171101 Kontrakten med giverne er at hjelpen når frem.
VG171101 Giverne må være trygge på at hjelpen kommer frem og at informasjon om prosjektene er korrekt.
VG171031 Men aller viktigst nå er at den humanitære hjelpen økes, sier Lindis Hurum.
BT171031 Det vil si at bare én av fem ville fått den livsnødvendige hjelpen vi trengte hvis vi alle var utsatt.
BT171031 Hovedføringen her må uansett være at brukeren settes i sentrum, og at borgerne i Bergen får hjelpen og omsorgen de trenger.
AP171031 Hjelpen ble et mareritt ¶
AP171031 Etter hvert ble hjelpen mer omfattende.
AP171031 Etter familiens ønske var hjelpen i stor grad basert på kjente personer fra hjemmetjenesten.
VG171029 Vi er nøye med å levere inn rapporter på den hjelpen vi tilbyr, så det kan jo ha noe med det.
SA171029 Levanger gjorde ikke jobben selv, og fikk heller ikke hjelpen de trengte.
AP171029 Levanger gjorde ikke jobben selv, og fikk heller ikke hjelpen de trengte.
AA171029 Levanger gjorde ikke jobben selv, og fikk heller ikke hjelpen de trengte.
VG171027 - Jeg må rose lagkompisene mine, som har stått samlet i dette kravet, og den hjelpen vi har fått fra NISO og deres advokat.
AP171027 Asiaterne og amerikanerne er vant til å stå i kø, de er vant til mye trafikk, de er utrolig hyggelige og takknemlige for hjelpen de får, i de aller fleste situasjoner.
DB171026 Informasjonen pasienter og pårørende får, fører gjerne til at de finner den hjelpen de trenger.
SA171025 Det var godt få denne hjelpen .
AP171025 Det var godt få denne hjelpen .
AA171025 Det var godt få denne hjelpen .
VG171024 Elise Thorsnes kan nok takke dommeren for hjelpen akkurat der. 2. omgang fortsatte som den første - bare at Nederland kom enda nærmere.
SA171024 SENDER TAKK : Mons Ivar Mjelde takker Ranheim for hjelpen til Åsanes fornyede 1.divisjonskontrakt.
AP171024 SENDER TAKK : Mons Ivar Mjelde takker Ranheim for hjelpen til Åsanes fornyede 1.divisjonskontrakt.
AA171024 SENDER TAKK : Mons Ivar Mjelde takker Ranheim for hjelpen til Åsanes fornyede 1.divisjonskontrakt.
SA171023 | Når alt rakner : - De sykeste får den dårligste hjelpen
SA171022 | Lysekloster fikk ikke hjelpen de trengte av erkerivalen ¶ 3. divisjon endte med et vanvittig drama for flere av Hordalands lag.
AP171022 Hadde spesialisthelsetjenesten tatt transpersoner på alvor og gitt den hjelpen de trenger, hadde kanskje saken vært en helt annen.
AP171022 Disse fastlegene som har gitt den hjelpen , har reddet liv.
SA171021 USAs forsvarsminister takker Frankrike for hjelpen i Niger, der fire amerikanske soldater ble drept.
DB171021 Med flere mil til nærmeste sivilisasjon hadde ikke Jussi annet valg enn å sette opp teltet i veikanten og vente på at hjelpen skulle komme.
DA171021 - Sør-Sudan er kanskje det landet som trenger hjelpen aller mest.
BT171021 | Lysekloster fikk ikke hjelpen de trengte av erkerivalen ¶ 3. divisjon endte med et vanvittig drama for flere av Hordalands lag.
AP171021 Det borgerlige Finland synes det er ubehagelig å bli minnet om den kraftige tyske hjelpen under borgerkrigen.
DB171020 Regjeringen tar hjelpen fra de aller svakeste og mest maktesløse Leder ¶
DA171020 - Behovet øker, og hjelpen har stor betydning for den enkelte, mange er i svært sårbar situasjon.
VG171019 Ole Morten Skymoen i TT Micro setter stor pris på hjelpen fra brannvesenet.
DB171019 Hvis Kaya opplevde noe som vi ikke er klar over, så oppfordrer vi henne på det sterkeste til å få den hjelpen hun trenger og er her for å støtte henne. » - Latterlige løgner ¶
DB171019 - Få hjelpen hun trenger ¶
VG171018 - Jeg har fått hjelpen jeg trenger, men kroppen er ganske medtatt akkurat nå.
DB171018 Det betyr at færre vanskeligstilte vil få hjelpen de har krav på, og de mest kostnadseffektive ordningene blir avstumpet.
VG171017 Hjelpen til sivilsamfunnet skal forvaltes av operatører som er helt uavhengige av myndighetene.
DN171017 Hjelpen til sivilsamfunnet skal forvaltes av operatører som er helt uavhengige av myndighetene.
DB171017 Hjelpen til sivilsamfunnet skal forvaltes av operatører som er helt uavhengige av myndighetene.
DB171017 Jo tidligere hjelpen kommer, desto bedre.
AP171017 Hjelpen til sivilsamfunnet skal forvaltes av operatører som er helt uavhengige av myndighetene.
DN171016 « Vi har tro på at investeringen og hjelpen fra Colony vil hjelpe til med å stabilisere selskapets nåværende drift, i tillegg til å berolige våre nøkkelpartnere verden over innen distribusjon, produksjon og talentutvikling », heter det en kunngjøring fra Ammar.
DB171015 Vi får håpe Calle får den hjelpen han trenger gjennom det svenske apparatet før det går skikkelig ille, sier Northug til Dagbladet.
SA171014 Bryne klarte kun uavgjort hjemme mot Fram Larvik, og fikk heller ikke den nødvendige hjelpen de trengte fra andre lag.
AP171014 - Konsekvensene av dette forslaget er at barna ikke får den hjelpen og oppfølgingen de i utgangspunktet har krav på.
DN171013 Sterke reaksjoner på Puerto Rico på at Trump truer med å kutte i hjelpen etter orkan som har rammet samfunnet hardt.
VG171012 | Trump truer med å kutte hjelpen til Puerto Rico ¶
VG171012 Nå truer Trump med å kutte hjelpen til Puerto Rico.
AP171012 Pasienten skal tas imot straks dersom det foreligger opplysninger som tilsier at hjelpen er nødvendig.
NL171011 Når vi ser dem gå inn for landing utenfor UNN, så vet vi at noen har fått den beste hjelpen som finnes.
DB171011 Overfor Finnmark Dagblad, innrømmet NAV-leder i Hammerfest, Vigdis Svendsen, at Thor-Egil Solvang ikke har fått den hjelpen han har hatt krav på, og at det har vært behov for bedre kommunikasjon i Solvangs sak.
DB171011 Mens de eldre stort sett er tilfredse på dette området, er fire av ti pårørende ( 40 prosent ) fornøyd med hjelpen .
DB171011 Klingen Daams mener derfor at kompetansen til eksisterende og nye agenturer kan heves, slik at norske forfattere får den hjelpen de trenger til å slå gjennom internasjonalt.
DB171011 - Virkeligheten var ikke helt slik den fremstår i « Luksusfellen » ¶ 32-åringen er full av lovord om hjelpen de har fått av « Luksusfellen », men hun legger ikke skjul på at nerver og usikkerhet preget henne mens ekspertene var på besøk.
AP171010 - For meg var hjelpen helt uvurderlig, sier Andenæs selv.
DA171009 Den hjelpen ser de ikke ut til å få.
AP171009 Solveig Horne er bekymret over at barn og unge i barnevernet ikke får den psykiatriske hjelpen de trenger.
VG171008 Flere medier har meldt at innbyggerne synes hjelpen kom frem altfor sent.
AP171008 De aller fleste av dem har opplevd at helsevesenet har stengt dørene når de har trengt hjelpen som mest.
SA171007 Den hjelpen kan de få av Vidar når de tar imot opprykksjagende Notodden lørdag.
DB171007 - Vi har jobbet tett sammen med de andre nødsentralene, og har prioritert å få folk i sikkerhet og sikre dem den medisinske hjelpen de trenger så fort som mulig, sier McKenna.
AP171007 Den hjelpen kan de få av Vidar når de tar imot opprykksjagende Notodden lørdag.
NL171004 Det nye forslaget skal fronte en proaktiv kamp for barns beste, ta ansvar for tidens nye og banebrytende kunnskap om barns utvikling og helse, og at barn skal få den beste hjelpen til rett tid.
DB171004 - Hjelpen vår har ikke vært billig.
AP171004 Liv Okasha ( t.h ) og Berit Jagmann i Grønland beboerforening mener barn på Grønland forskjellsbehandles og ikke får den hjelpen de trenger.
AA171003 | Trump på Puerto Rico : - Hjelpen har ikke vært billig ¶
AA171003 Hovedstaden San Juans ordfører Carmen Yulin Cruz har sagt at myndighetenes hjelp på Puerto Rico har vært dårligere enn hjelpen som Texas og Florida fikk.
AA171003 - Hjelpen vår har ikke vært billig.
DA170930 Han mener det ikke vil hjelpe stort å bruke millioner av kroner i skolene, når det er ungdommene som trenger hjelpen .
VG170929 Ekspert : - Kim Jong-un er ingen galning ¶ Hjelpen kan være langt unna ¶
DB170929 Og dermed kan de tillegge henne en forræderrolle ; hun har sviktet sine gamle medborgere i DDR og lar i stedet flyktninger få hjelpen de mener de selv har rett på.
DA170929 Forholdene er elendige, hygienen dårlig og hjelpen mangelfull i områdene i Bangladesh der midlertidige leirer er satt opp.
AP170928 Jeg ønsker deg lykke til med å få hjelpen du fortjener.
SA170927 Mitt håp er at disse kreftene får slippe mer til og endre rammevilkårene i den travle sykehushverdagen for å gi barn den hjelpen som er mest tjenlig for dem på lang sikt.
AP170927 Verken Arnar eller Mia fikk den hjelpen de trengte for at mobbingen skulle stoppe.
AP170923 Som følge har pasientene hatt store problemer med å få den hjelpen de trenger, og de har opplevd trakassering og overgrep fra dem som skulle hjelpe.
AP170923 Psykologiseringen av ME har ført til at pasientene har hatt store problemer med å få den hjelpen de trenger.
VG170921 - Jeg vil takke president Xi Jinping for denne modige og noe overraskende hjelpen fra Kina, sa Trump.
SA170921 Som takk for hjelpen fikk han en plate hasj på 200 gram.
VG170920 Hele dagen skal hjelpen ha strømmet til.
AA170920 Hjelpen skal koordineres gjennom Den internasjonale Røde Kors-komiteen og deres tilknyttede foreninger.
SA170919 Her har myndighetene innført restriksjoner i hjelpen til folkegruppen, i frykt for at enda flere skal ankomme.
DB170919 Den sier også at mannen uansett ville dødd om hjelpen hadde kommet tidligere.
AP170919 Du må i lange og mange møter for å bli trodd av helsevesenet og andre instanser, og når du føler deg liten og svak, må du brøle høyere enn noen gang for å bli hørt og få den hjelpen du trenger.
VG170915 EUs mål er å øke hjelpen til flyktninger som oppholder seg i Libya, Egypt, Niger, Etiopia og Sudan.
DB170915 EUs mål er å trappe opp hjelpen til flyktninger i Libya, Egypt, Niger, Etiopia og Sudan.
DB170915 Men samtidig frykter de tvang fra et for sterkt EU, nå når de mister hjelpen fra britene.
AP170915 EUs mål er å trappe opp hjelpen til flyktninger i Libya, Egypt, Niger, Etiopia og Sudan.
AA170915 EUs mål er å øke hjelpen til flyktninger som oppholder seg i Libya, Egypt, Niger, Etiopia og Sudan.
AA170915 EUs mål er å øke hjelpen til flyktninger som oppholder seg i Libya, Egypt, Niger, Etiopia og Sudan.
DB170913 Jonas har vært lojal og snill mot meg, da er jeg snill mot ham, sier han om hjelpen .
DB170913 Lukkingen har resultert i at mennesker dør simpelthen fordi den hjelpen de behøver ikke er tilgjengelig i landet.
DB170913 - Jeg tar denne hjelpen på alvor, så jeg er ganske fornøyd og veldig glad.
AA170912 Han ber verdenssamfunnet raskt trappe opp hjelpen , og han er spesielt bekymret for barna.
VG170910 I klassen fikk jeg aldri denne hjelpen .
VG170910 Elever får en helt annen trygghet og ro til å spørre om den hjelpen de trenger i en én-til-én situasjon, sier Trond Botnen.
AP170910 Mange klager over at hjelpen kom sent, men president Enrique Peña Nieto lovte at byen skal få den hjelpen den trenger, og at myndighetene skal bidra til å gjenoppbygge ødelagte hus.
AP170910 Mange klager over at hjelpen kom sent, men president Enrique Peña Nieto lovte at byen skal få den hjelpen den trenger, og at myndighetene skal bidra til å gjenoppbygge ødelagte hus.
AA170910 Mange klager over at hjelpen kom sent, men president Enrique Peña Nieto lovte at byen skal få den hjelpen den trenger, og at myndighetene skal bidra til å gjenoppbygge ødelagte hus.
AA170910 Mange klager over at hjelpen kom sent, men president Enrique Peña Nieto lovte at byen skal få den hjelpen den trenger, og at myndighetene skal bidra til å gjenoppbygge ødelagte hus.
VG170909 Vi vil gi elever som har behov for ekstra oppfølging hjelpen de trenger så tidlig som mulig.
VG170909 Og kanskje er det fraværet av fysisk smerte som gjør at ALS-syke så altfor lenge har akseptert at den eneste hjelpen å få er angstdempende piller og regelmessige samtaler ?
DB170908 En standardisering av behandling av flere psykiske lidelser, slik for eksempel OCD behandlingen i dag er blitt, vil gjøre hjelpen mer tilgjengelig.
AP170907 - Vi ser at mange av tiltakene som settes i verk, ikke gir den rette hjelpen til barn og familier, og vi ser at grunnutdannelsene ikke er gode nok.
VG170906 Slik saken er fremstilt i media synes jeg hjelpen fra Brundtland ligger godt innenfor rammen av vennetjenester man kan motta uten noen etiske betenkeligheter, sier Bernt.
AP170906 Det tok lang tid før man offisielt anerkjente hva norske soldater var gjennom i Afghanistan, og hvor utilstrekkelig hjelpen var når de vendte hjem.
VG170905 - Vi risikerer nå en grusom krise nummer to i form av matmangel og sykdom, med mindre vi får nødvendige midler til å tilby den hjelpen som det er størst behov for, sier han.
DN170905 - Vi risikerer nå en grusom krise nummer to i form av matmangel og sykdom, med mindre vi får nødvendige midler til å tilby den hjelpen som det er størst behov for, sier han.
AA170905 - Vi risikerer nå en grusom krise nummer to i form av matmangel og sykdom, med mindre vi får nødvendige midler til å tilby den hjelpen som det er størst behov for, sier han.
SA170904 Ingen skal sendes hjem fra sykehus etter fødsel uten å føle seg trygge på at de kan få den hjelpen de trenger når de kommer hjem.
SA170904 Det norske laget trenger all hjelpen de kan få fra et godt samhold om de skal slå Tyskland i Stuttgart.
FV170904 Ingen skal sendes hjem fra sykehus etter fødsel uten å føle seg trygge på at de kan få den hjelpen de trenger når de kommer hjem.
FV170904 FOTO : JON OLAV NESVOLD / BILDBYR N NORWAY Det norske laget trenger all hjelpen de kan få fra et godt samhold om de skal slå Tyskland i Stuttgart.
DB170904 Selv om vi er enige om at din helse blir bedre av å prate med en psykiater eller psykolog, er det på ingen måte sikkert at denne psykiateren eller psykologen har tid til deg - for det er andre som trenger hjelpen mer.
DA170904 Vi må gi barn som strever den raske hjelpen de trenger i dag, for at de ikke skal falle fra skolen og havne på utsiden av samfunnet senere.
BT170904 Det norske laget trenger all hjelpen de kan få fra et godt samhold om de skal slå Tyskland i Stuttgart.
AP170904 Ingen skal sendes hjem fra sykehus etter fødsel uten å føle seg trygge på at de kan få den hjelpen de trenger når de kommer hjem.
AP170904 Det norske laget trenger all hjelpen de kan få fra et godt samhold om de skal slå Tyskland i Stuttgart.
DB170902 Og da følte jeg at jeg fikk den hjelpen jeg trengte.
DB170902 Jeg dro derfra etter åtte måneder, jeg følte at jeg ikke fikk den hjelpen jeg trengte.
DB170902 Denne hjelpen er blitt redusert fra mange land, og falt helt bort fra Sør-Korea inntil den nye presidenten kom til makta.
DB170902 Vi har ikke fått den hjelpen vi ble lovet av myndighetene, sier Ramjivan Pasvan, også fra Darbhanga-området i India.
VG170901 Den hjelpen har de fått, og vil fortsatt få i fremtiden.
DA170901 For meg for eksempel, som har en far som er sveiser og en hjemmeværende mor, var det ikke så lett å komme hjem med matteleksene mine, og det fører til at ikke alle får den hjelpen de trenger, for det er ikke alltid at lærerne har tid til å følge opp hver enkelt elev, sier han videre, og forteller at SV har en nasjonal regel som sier at det skal være maks 15 elever per lærer opp til fjerdetrinn og mak
VG170830 FAMILIE : Gladys Dasi og barna er glade for all hjelpen de kan få.
AP170830 Hjelpen kommer, sa Turner tirsdag.
AA170830 Det æ ikke skjønner vi ale er jo mennesker kofer får ikke ale mennesker den samme hjelpen som vi ungdommer trenger hjelp til.
AA170830 I dag er det skolehelsetjenesten som i hovedsak utgjør hjelpen elevene kan forvente å få.
VG170829 Etter at vi har sjekket hva de kan bidra med sender vi dem ut sammen med våre folk der hjelpen trengs mest, sier Criager til VG.
DN170829 Buchardt fremhever hjelpen han har fått i lobbyarbeidet fra tidligere Ap-helseminister Sylvia Brustad.
DB170829 Hjelpen kommer, sa Turner tirsdag.
AP170829 Større åpenhet om ventetider og lett å få oversikt over hvor du kan få hjelpen du trenger.
AP170829 Spørsmålet er om vi sammen skal betale for dette og sikre likeverdig tilgang basert på medisinske behov, eller om kun de med mest ressurser eller privat forsikring skal ha tilgang til denne hjelpen , sier Michaelsen.
AA170829 Hjelpen kommer, sa Turner tirsdag.
AA170829 Selv om bakteppet for salget av den forrige boligen er vemodig, har hun bare gode ting å si om hjelpen hun fikk av Nylander.
AA170828 Og for det tredje at de gis muligheter til å organisere hjelpen barn har rett på, på en slik måte at det er til beste for barna.
AA170828 I praksis oppstår de største utfordringene i utforming av den spesialpedagogiske hjelpen fordi : 1 ) spesialpedagogisk hjelp tilbys i grupper av barn som ikke nødvendigvis har utfordringer som kan samkjøres på en god pedagogisk måte. 2 ) ambulerende spesialpedagoger flyttes mellom barnehager, baser eller avdelinger og har lite ressurser på hvert enkeltvedtak.
AA170828 For at alle disse variasjonene skal kunne ivaretas behøver vi et barnehagesystem som gir rom for den særskilte hjelpen barn har rett på.
AA170828 Den spesialpedagogiske hjelpen skal, i henhold til loven, gjennomføres individuelt eller i gruppe.
FV170827 Han roser lagkameratene sine for hjelpen han fikk.
SA170826 Han roser lagkameratene sine for hjelpen han fikk.
AP170826 Han roser lagkameratene sine for hjelpen han fikk.
AA170826 Moe sier han er veldig takknemlig for hjelpen han fikk fra Bring-sjåføren og bobileieren som stoppet.
VG170825 Ifølge Reier Møll Schoder, som kjenner situasjonen i landet godt, og som driver bloggen Den arabiske halvøy, er Emiratene svært sentrale i hjelpen til seperatistgrupper som er aktive i bakkekrigen.
DB170825 - Hvordan har det vært med all oppmerksomheten og hjelpen ?
DB170825 Så lenge vi som samfunn ikke tar tak i de underliggende problemene og gir folk den hjelpen de virkelig trenger, vil de dessverre fortsette å gjøre det.
VG170824 Innbyggere er i fare og kan ikke vite om hjelpen er på vei, sa Ashley Sutherland-Winch som var i Macau onsdag til Reuters.
VG170824 Når vi bruker så mye penger på BSU-ordningen som vi gjør, mener jeg den skal være rettet mot dem som faktisk trenger hjelpen , sier Lindtveit Røse til VG.
NL170824 Både hjelpen fra rådhuspolitikerne og muligheten for medbestemmelse ser ut til å være helt borte.
DB170824 FIKSET KONTRAKT : Da Vegard Breen sto uten kontrakt under VM i Richmond ( i 2015 ), kom hjelpen fra uventet hold.
DB170824 For en skole der alle elever blir sett og lærerne har tid til å se og sikre at alle får den hjelpen de trenger når de trenger det.
DA170824 Kommunen skal legge til rette for at helsepersonell, særlig fastleger, skal kunne gi veteranene den hjelpen de trenger.
AA170823 Hvis ikke hjelpen kommer nå, vil en allerede ekstremt farlig situasjon for Kenyas barn og mødre bli forverret, sier François Batalingaya, World Vision's landdirektør i Kenya.
VG170822 Når Therese blir en del av landslaget igjen skal vi alle gjøre det vi kan for at hun får den hjelpen hun trenger, sier Løfshus.
VG170822 - Hjelpen vi får av Politidirektoratet holder et høyt nivå, og er viktig for distriktene.
DB170822 Når Therese blir en del av landslaget igjen skal vi alle gjøre det vi kan for at hun får den hjelpen hun trenger, sier Løfshus.
DB170822 Jeg forholdt meg til ham, som var ansvarlig for å utføre arbeidet med det utstyr og den hjelpen han trengte, legger Arbeiderparti-lederen til.
DB170822 regjeringen å finansiere hjelp til flykninger « der de er » fordi hjelpen de er villig til å gi dem tjener regjeringens flyktningpolitikk.
DA170822 Når Therese blir en del av landslaget igjen skal vi alle gjøre det vi kan for at hun får den hjelpen hun trenger, sier Løfshus.
AP170822 Jeg forholdt meg til ham, som var ansvarlig for å utføre arbeidet med det utstyr og den hjelpen han trengte, twitret Støre tirsdag kveld.
VG170821 Vi er takknemlige for innsatsen og hjelpen i søket etter Kim som foregår nå.
VG170821 Det er en skole der de svakeste elevene ikke får den hjelpen de trenger, og der skolen får samme beløp per elev uavhengig av behov.
SA170821 | OL-helten takker kona for hjelpen i medaljejakten : - Hun ofrer alt for meg ¶
NL170821 Mange steder er elevgruppene så store at barna og ungdommene ikke får den hjelpen de trenger.
DB170821 Toppbloggeren har ikke lagt skjul på at hun har funnet mye støtte i Jan, og at hun er takknemlig for den gode hjelpen hun har fått med barna.
AP170821 | OL-helten takker kona for hjelpen i medaljejakten : - Hun ofrer alt for meg ¶
VG170820 Dagen etter nådde hjelpen endelig fram.
DB170820 Dagen etter nådde hjelpen endelig fram, men i løpet av disse dagene var det mange som ble drept av hai, noe som er årsaken til at så mange mistet livet, skriver LA Times.
AA170820 Dagen etter nådde hjelpen endelig fram.
DB170819 Toppbloggeren har ikke lagt skjul på at hun har funnet mye støtte i Jan, og at hun er takknemlig for den gode hjelpen hun har fått med barna.
SA170817 - Vi hadde en lang prat, og jeg fikk en veldig god følelse, sier Valakari, som også takker trønderne Simen Wangberg og Gjermund Åsen for hjelpen med å overtale sin tidligere lagkamerat til å komme nordover.
AP170817 - Vi hadde en lang prat, og jeg fikk en veldig god følelse, sier Valakari, som også takker trønderne Simen Wangberg og Gjermund Åsen for hjelpen med å overtale sin tidligere lagkamerat til å komme nordover.
VG170815 Hun peker på at man kan frykte konsekvenser ved å melde ifra om vold dersom man ikke tror man får den hjelpen man tranger.
DB170815 Et samfunn der « de norske verdiene » overlever, er ikke verdt en dritt for meg hvis jeg kan fortsette å spise brunost fordi millioner av mer uheldige mennesker ikke fikk den hjelpen de trengte, og fortjente, i inngangen av det som kan bli vår mest turbulente tidsalder.
DB170814 Denne modellen er på mange måter det nærmeste man kommer en familieliknende modell hvis man først må få hjelpen via et institusjonstilbud.
AP170814 Han burde sagt « Takk for hjelpen » til de private barnehagene.
SA170811 Jeg er evig takknemlig for hjelpen , støtten og gleden jeg har fått fra både klubben og alle som tilhører Molde by.
AP170811 Jeg er evig takknemlig for hjelpen , støtten og gleden jeg har fått fra både klubben og alle som tilhører Molde by.
DB170810 - Hjelpen skal komme når den trengs, ikke når det er for seint.
AP170810 Hjelpen skal komme når den trengs, ikke når det er for sent.
AA170810 Hjelpen skal komme når den trengs, ikke når det er for sent.
DN170809 Flere tusen kilometer fra nærmeste kyst er man helt alene og er uhellet ute er hjelpen uhyre langt unna.
DB170808 Trikkesjåfør Waqas Arif ( 27 ) gikk ut i regnet og endte med å stå og dirigere trafikken, mens han ventet på at hjelpen skulle komme.
DB170808 Barnevernsproffene ser ut til å mene at for mange får diagnoser, og at det er diagnosene som står i veien for at ungdommene skal få den hjelpen de trenger.
AA170808 De vil ikke få den hjelpen de trenger.
SA170807 Bryne gjorde sin del av jobben og vant 3-1 over Fredrikstad, men fikk ikke hjelpen de trengte i de andre kampene.
VG170806 Det gjør at det haster med å finne Stig og gi ham den hjelpen han trenger, sier søsteren.
AP170806 - Vi i UNICEF tilbyr den samme hjelpen til alle barn.
AP170806 - Barna får ikke den hjelpen de trenger ¶
DB170805 Det er ennå tidlig å si, men en fersk VG-måling denne uka indikerer at hjelpen hennes kan komme godt med.
DB170804 Likevel vil hjelpen fra det internasjonale samfunnet komme når den store sulten truer.
AA170804 Epidemien har den siste tiden bremset noe opp, men ifølge Leger Uten Grenser må hjelpen økes og forebyggende tiltak iverksettes i mer avsidesliggende områder hvis ikke mennesker skal fortsette å dø av sykdommen, som sprer seg via forurenset drikkevann.
NL170802 Da er det desto viktigere at alle involverte får den hjelpen og tryggheten situasjonen tilsier.
DB170802 Mannen skal ha vært svært irritert, og begynte å banne mens politimannen forsikret ham om at hjelpen var på vei.
VG170801 Det var « hjelpen » jeg fikk.
VG170801 Etter knivdrapet på Sørlandssenteret, åpnes det tilsynssak mot Sørlandet sykehus og barnevernet i Kristiansand for å granske hjelpen den siktede jenta ( 15 ) fikk.
VG170801 - Det er viktig å se sammenhengen i hvilken hjelp jenta har fått via barnevernet, kommunalt og statlig, og hjelpen fra helsetjenesten.
AP170801 Takk for hjelpen !
DB170731 Det var « hjelpen », sier prinsessa i de hittil ukjente klippene, ifølge nettstedet.
AA170731 De kommuneansatte jobber nå med å kartlegge behovene til de brannrammede, og tilby den hjelpen de trenger.
VG170730 Det var « hjelpen » jeg fikk.
AA170730 Og det var hjelpen ».
VG170728 Hun har ikke fått den hjelpen hun trengte, mener han.
VG170728 - Ikke fått hjelpen hun trengte ¶
NL170728 Vi skal vite at hjelpen er der hvis vi virkelig trenger den.
DA170727 Norge er på sitt beste når alenemoren vet at hun får den hjelpen hun trenger, når hun trenger den.
VG170724 Og skulle de ikke få hjelpen de trengte fra vertsnasjonen, virket de norske jentene i det minste før kampen å være opptatt av å avslutte med seier og reise fra Nederland med hodet hevet.
VG170724 DEVENTER/OSLO ( VG ) ( Norge - Danmark 0-1 ) De norske jentene fikk hjelpen de trengte fra Nederland, men klarte ikke gjøre jobben selv.
VG170724 Hun bekymrer seg for at familien ikke vil få hjelpen de trenger, at de vil bli glemt.
DA170724 Norge fikk den nødvendige hjelpen fra Nederland, men var ikke i nærheten av å gjøre jobben selv.
AA170723 - Internett har muliggjort denne reisen, sier britiske Jonathan Dunnett, om all hjelpen han får under reisen.
VG170722 Skulle Edvald eller Alex trenge hjelp i runde to, så er hjelpen nærmere og større, forklarer landslagssjefen.
VG170722 Med flere hjelperyttere, øker også hjelpen til Norges gullhåp.
DB170720 Takk for hjelpen til laget.
SA170719 Man blir veldig alene, det er tungt å finne ut alt man trenger og be om hjelpen når du sitter i den situasjonen, sier Stabæk-spilleren, som er glad hun gjennom landslaget var en del av Olympiatoppen-miljøet.
FV170719 Man blir veldig alene, det er tungt å finne ut alt man trenger og be om hjelpen når du sitter i den situasjonen, sier Stabæk-spilleren, som er glad hun gjennom landslaget var en del av Olympiatoppen-miljøet.
BT170719 Man blir veldig alene, det er tungt å finne ut alt man trenger og be om hjelpen når du sitter i den situasjonen, sier Stabæk-spilleren, som er glad hun gjennom landslaget var en del av Olympiatoppen-miljøet.
AP170719 Man blir veldig alene, det er tungt å finne ut alt man trenger og be om hjelpen når du sitter i den situasjonen, sier Stabæk-spilleren, som er glad hun gjennom landslaget var en del av Olympiatoppen-miljøet.
VG170718 Det er godt dokumentert at jo tidligere man starter hjelpen desto bedre går det.
SA170718 Kristoff og hans trener og stefar, Stein Ørn har imidlertid flere ganger gitt uttrykk for at hjelpen fra laget ikke har vært optimal.
FV170718 Kristoff og hans trener og stefar, Stein Ørn har imidlertid flere ganger gitt uttrykk for at hjelpen fra laget ikke har vært optimal.
DB170718 Det betyr at de eldre ikke lengre kan være trygge på å få den hjelpen og omsorgen de trenger.
AP170718 Kristoff og hans trener og stefar, Stein Ørn har imidlertid flere ganger gitt uttrykk for at hjelpen fra laget ikke har vært optimal.
AA170718 Krevende terreng i skogområdet ved E6 i Eidet har gjort slokningsarbeidet vanskelig, og ifølge brannvesenet har hjelpen fra skogbrannhelikopteret vært avgjørende.
VG170717 Mandag morgen gikk Ellenors mor ut på Facebook for å takke for hjelpen de fikk i leteaksjonen.
VG170714 « Rob, takk for hjelpen
VG170714 Takker for hjelpen
AP170714 Så kjære jente ( 22 ), jeg kan ikke si noe om hvorfor du opplever disse smertene, men jeg håper at du går til en lege og gjerne også en sexologisk rådgiver etter hvert, slik at du kan få den hjelpen du har behov for.
AP170714 Jeg håper du får den støtten og hjelpen du trenger.
VG170713 TRYGG HJEMME : Ragnhild Sandnes ( 78 ) er svært fornøyd med hjelpen hun får fra hjemmesykepleier Rita Einarsen.
VG170712 Jeg vil takke laget for hjelpen , sa en smørblid Kittel i et intervju etter målgang.
DB170712 - Jeg tjener litt penger, og er veldig takknemlig for hjelpen jeg har fått.
AA170712 Steinen var likevel såpass stor at den kunne skapt skumle situasjoner der, så vi setter pris på hjelpen , sier Dalsaune.
VG170711 Porte takker i videointervjuet helsepersonellet i Tour de France og på sykehuset for hjelpen han fikk raskt etter krasjen.
VG170711 « Rob, takk for hjelpen
SA170711 - Jeg kunne aldri fått til dette hadde det ikke vært for all hjelpen jeg har fått av pappa, sier Nina Marie Haugland ( 26 ).
DA170711 Mange av de 4.000 innsatte i fengslene får ikke den hjelpen de trenger for å legge kriminaliteten bak seg og komme i jobb, ifølge ny undersøkelse.
BT170711 - Jeg kunne aldri fått til dette hadde det ikke vært for all hjelpen jeg har fått av pappa, sier Nina Marie Haugland ( 26 ).
AP170711 - Jeg kunne aldri fått til dette hadde det ikke vært for all hjelpen jeg har fått av pappa, sier Nina Marie Haugland ( 26 ).
VG170710 I slike tilfeller er det jo mot sin hensikt å sende barna ut av Norge, der de har tilhørighet og, der de kan få den hjelpen de trenger.
DA170708 Får de den hjelpen de trenger, derimot, kan flesteparten av disse barna overleve.
DB170707 Organisasjonen frykter at bare en liten andel mennesker får medisinsk hjelp, og at mange dør fordi de ikke får hjelpen de trenger.
DB170706 Vi skjønte ikke hva de sa, men de hjalp oss, sier Sumiit Rajani som er takknemlig for den hjelpen de fikk.
DB170706 Takknemlig for hjelpen
DB170705 For hjelpen mot maurene dukker opp fra ukjent hold - fra luften.
VG170703 FNs høykommisær for flyktninger sin talsperson Dana Sleiman uttalte til Reuters at så snart de har undersøkt hvor mange telt som er skadet, vil familiene få hjelpen de trenger.
AP170703 Selv har Timochenko skrevet til sine tilhengere på Twitter at « alt står bra til » samtidig som han takker for støtten og den hjelpen han har fått på sykehuset.
AA170703 Selv har Timochenko skrevet til sine tilhengere på Twitter at « alt står bra til » samtidig som han takker for støtten og den hjelpen han har fått på sykehuset. ( ©NTB ) ¶
DB170702 - Mange flere kunne vært reddet dersom hjelpen hadde kommet tidligere.
DB170630 Men er laget kollektivt gode nok til å gi ham den hjelpen han trenger ?
AP170630 - De vet ikke hvor lang tid det tok før hjelpen kom.
AP170630 Jeg er bekymret for at mange barn går under radaren og ikke får den hjelpen de trenger.
DB170629 Denne hjelpen ligger ofte hos andre etater enn politiet, men det starter hos politiet.
VG170626 - Kinesiske myndigheter bærer et stort ansvar hvis frihetsberøvelsen har medført at Liu Xiaobo ikke har fått den medisinske hjelpen han trengte i tide.
VG170626 - Kinesiske myndigheter bærer et stort ansvar hvis frihetsberøvelsen har medført at Liu Xiaobo ikke har fått den medisinske hjelpen han trengte i tide.
DN170626 Kinesiske myndigheter bærer et stort ansvar hvis frihetsberøvelsen har medført at Liu Xiaobo ikke har fått den medisinske hjelpen han trengte i tide, skriver nobelkomiteen. 61 år gamle Liu Xiaobo ble ifølge advokaten hans diagnostisert 23. mai og ble få dager senere innvilget prøveløslatelse på grunn av sykdommen.
BT170626 Den dødeligste bruken skjer derfor ikke der hjelpen finnes.
BT170626 Den dødeligste bruken skjer derfor ikke der hjelpen finnes, skriver jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen.
AA170626 Kinesiske myndigheter bærer et stort ansvar hvis frihetsberøvelsen har medført at Liu Xiaobo ikke har fått den medisinske hjelpen han trengte i tide, skriver nobelkomiteen. 61 år gamle Liu Xiaobo ble ifølge advokaten hans diagnostisert 23. mai og ble få dager senere innvilget prøveløslatelse på grunn av sykdommen.
VG170625 Får de den hjelpen kan de holde trykket hele veien inn.
SA170625 En presset TIL-trener i Bård Flovik fikk ikke hjelpen han trengte av spillerne da Gutan bare klarte 1 - 1 mot Sandefjord.
DB170625 Forskriften helseministeren viser til, avskjærer nødvendig helsehjelp for å hindre død, hvis døden ikke er nær forestående eller hvis hjelpen ikke er helt nødvendig.
AP170625 En presset TIL-trener i Bård Flovik fikk ikke hjelpen han trengte av spillerne da Gutan bare klarte 1 - 1 mot Sandefjord.
DN170623 Statsminister May har understreket at alle overlevende etter brannkatastrofen vil få tilgang til all den hjelpen de trenger, uavhengig av hva slags oppholdsstatus de har.
AA170623 Statsminister May har understreket at alle overlevende etter brannkatastrofen vil få tilgang til all den hjelpen de trenger, uavhengig av hva slags oppholdsstatus de har.
BT170622 LEDET UTVALG : Ann-Kristin Olsen og hennes kolleger avdekket svikt i hjelpen til volds- og overgrepsutsatte barn.
DB170620 Hun er svært glad for at regjeringen nå må sørge for en totalgjennomgang av autismetilbudet, og påpeker at hjelpen mennesker med autisme i Norge i dag får er tilfeldig, avhengig av hvor de bor.
BT170620 Men hjelpen er svært begrenset i antall timer.
VG170619 Jeg er redd de går og tenker for mye, men er takknemlig for den hjelpen de har fått av venner, kjærester og arbeidsgivere.
DB170619 Jeg vil takke kona mi, familien og mine nærmeste venner for hjelpen gjennom denne vanskelige tiden, sier han.
BT170618 Det ligger en betydelig gevinst både praktisk, økonomisk og helsemessig i å kunne tilby folk den hjelpen de trenger i deres eget hjem ved hjelp av moderne teknologi.
AA170618 Men hjelpen var låst ute ¶
AA170618 Da hadde hjelpen kommet mye raskere til, fastslår hun.
AA170618 - Og hjelpen kom ikke til, for døra var låst ?
BT170617 Men vi opplevde også tilbud som ikke virket, eller at forvaltningen ikke var villig til å tilpasse hjelpen i forhold til våre ønsker og behov.
AA170617 Hjelpen var uoppnåelig.
DN170616 Tsakalotos er fornøyd med hjelpen , og sier det gir mer klarhet i finansmarkedet og viser forpliktelse overfor kreditorene.
DN170616 Landet har gjort store kutt i budsjettene og gjennomført omfattende økonomiske reformer for å få den økonomiske hjelpen .
VG170615 Lunde fikk ikke lenger den samme hjelpen av forsvaret.
DN170615 Hellas har gjort store kutt i budsjettene og gjennomført omfattende økonomiske reformer for å få hjelpen .
DN170615 Den siste tida har det pågått knallharde forhandlinger om vilkårene for hjelpen , og Hellas truet med å gå fra bordet hvis landet ikke fikk klare løfter om at mer gjeld skal slettes.
AP170615 Dersom hjelpen ikke straks trappes opp, kan 300.000 bli smittet av kolera i løpet av de neste seks månedene, advarer Verdens helseorganisasjon ( WHO ).
AP170615 Hjelpen uteblir ¶
AA170615 Dersom hjelpen ikke straks trappes opp, kan 300.000 bli smittet av kolera i løpet av de neste seks månedene, advarer Verdens helseorganisasjon ( WHO ).
SA170614 Det er vel ikke slik i Kommune-Norge at pårørende skal slite seg ut for sine kjære, for at de skal få den hjelpen de har krav på og behov for ?
SA170614 DEBATT : At en 41 år gammel mann som i utgangspunktet har mange gode år foran seg ikke skal få den hjelpen han trenger, er kritikkverdig.
DB170614 Om hjelpen nådde dem, vites ikke.
AP170614 Nå strømmer hjelpen til i form av tepper, klær og mat til de overlevende.
AA170614 - Men bare 25 prosent av nødhjelpen til FNs flyktningprogram og 29 prosent av hjelpen til FNs humanitære program har ankommet så langt, sier UNHCRs talsmann Shabia Mantoo.
DB170613 Fagdirektør Bernadette Christensen i Nubu synes det er leit å høre at ungdommene ikke har opplevd å få den hjelpen de trengte.
BT170613 De siste årene har han opplevd at kommunene har kranglet om hvem som skal betale for hjelpen han får.
AP170613 Åpent hus med helsepersonell til stede er et flott tiltak, men mange av dem som sliter mest, møter nok ikke opp på åpent hus for å få den hjelpen de egentlig kan trenge.
VG170612 Hun er helt avhengig av den hjelpen hun får, blant annet fra Norsk Folkehjelp, for å takle traumene og kunne gå videre med livet.
BT170612 Gi byens eldre den hjelpen de fortjener.
AP170611 Jeg håper at de som tar kontakt, får den hjelpen de trenger, men også veiledning slik at de ikke står på bar bakke etterpå.
AP170611 Jeg håper at de som tar kontakt, får den hjelpen de trenger, men også veiledning slik at de ikke står på bar bakke etterpå.
VG170609 Jeg hadde aldri hatt mulighet til å satse som jeg har gjort uten den hjelpen jeg fikk.
DB170609 Mens de ventet på hjelpen som var på vei til stedet, skal føreren av hundespannet ha dukket opp.
DB170609 - Hun prøvde å beskytte meg litt mot det, men hun trengte hjelpen min for å bli bedre og bli rehabilitert fysisk.
VG170608 Lover den hjelpen fellingslagene trenger ¶
VG170608 - Vi har vært opptatt av at Statens naturoppsyn skal være på tilbudssiden, og bidra med den hjelpen det måtte være behov for lokalt, sier han til VG.
AA170608 - Vi har vært opptatt av at Statens naturoppsyn skal være på tilbudssiden og bidra med den hjelpen det måtte være behov for lokalt, sier han til VG. ( ©NTB ) ¶
DB170607 Vi ønsket å synliggjøre betydningen av at hjelpen ligger nært barnet.
VG170606 - Vi trenger ikke hjelpen , men vi tar imot !, skriver han på Twitter.
SA170606 - Vi trenger ikke hjelpen , men vi tar imot !, skriver han på Twitter.
DN170606 - Vi trenger ikke hjelpen , men vi tar imot !, skriver han på Twitter.
BT170606 - Vi trenger ikke hjelpen , men vi tar imot !, skriver han på Twitter.
AP170606 - Vi trenger ikke hjelpen , men vi tar imot !, skriver han på Twitter.
AA170606 - Vi trenger ikke hjelpen , men vi tar imot !, skriver han på Twitter.
AP170605 Da kan de hjelpe deg videre til å få den støtten, omsorgen og hjelpen du trenger.
SA170604 Hjelpen Godset ga trønderne var akkurat det Kåre Ingebrigtsens menn trengte, skriver Ola Bernhus.
BT170604 Hjelpen Godset ga trønderne var akkurat det Kåre Ingebrigtsens menn trengte, skriver Ola Bernhus.
AP170604 Hjelpen Godset ga trønderne var akkurat det Kåre Ingebrigtsens menn trengte, skriver Ola Bernhus.
VG170602 Men målet er helt klart at alle barn og unge som sliter blir fanget opp og får den hjelpen de trenger.
BT170602 Vi er svært fornøyd med hjelpen både fra dem og rehabiliteringsteamene.
AP170602 Da kan de hjelpe deg videre til å få den støtten, omsorgen og hjelpen du trenger.
AP170531 Hjelpen uteblir ¶
AA170531 Også fra utlandet strømmer hjelpen inn.
AA170530 ( ©NTB ) ¶ | Hjelpen strømmer til flomrammede Sri Lanka ¶
NL170529 ¶ En hardt skadd pasient fikk ikke den hjelpen han burde fått, og mistet livet.
DB170529 ) mot norsk medvirkning i redningsaksjoner for skipbrudne migranter, både fordi det « utfordrer selve samfunnskontrakten », og fordi hjelpen kunne føre til at enda flere omkom.
SA170528 Theoline ( 5 ) har vært alvorlig syk siden hun var 6 måneder gammel, men foreldrene må kjempe hardt for at datteren skal få den hjelpen de mener hun trenger.
SA170528 Sindre Lunke fra Trondheim håper hjelpen han har gitt Giro-vinner Tom Dumoulin er nok til å fortjene ny kontrakt med Team Sunweb.
BT170528 De satt på den kantrede båten til hjelpen kom.
BT170528 Mange anorektikere forteller dessuten at de gangene de har vært sykest er når de har vært normalvektige, men at hjelpen da uteblir fordi de fysisk sett ser « sunnere og friskere » ut.
BT170528 Sindre Lunke fra Trondheim håper hjelpen han har gitt Giro-vinner Tom Dumoulin er nok til å fortjene ny kontrakt med Team Sunweb.
BT170528 Sindre Lunke fra Trondheim håper hjelpen han har gitt Giro-vinner Tom Dumoulin er nok til å fortjene ny kontrakt med Team Sunweb.
AP170528 Sindre Lunke fra Trondheim håper hjelpen han har gitt Giro-vinner Tom Dumoulin er nok til å fortjene ny kontrakt med Team Sunweb.
NL170526 Zainab drar videre til neste besøk vel vitende om at Fru Lundstrøm har det bra og er fornøyd med hjelpen hun fikk.
DB170526 Da var ikke Boasson Hagen fornøyd med hjelpen fra de andre lagene.
AP170525 Pasienter og brukere kan også kontakte pasientombudene hvis de ikke får den hjelpen de mener å ha krav på. » - Aamdal tror mange pasienter mister tillit til behandlingsapparatet fordi de ikke får muligheten til annen behandling når den tradisjonelle behandlingen ikke virker.
AP170525 Styrke hjelpen i nærområdene ¶
AP170525 Derfor må vi styrke hjelpen i nærområdene, og sørge for at båtflyktninger kommer til landet de kom fra, ikke til Europa.
DB170524 Den manglende hjelpen til Dimension Data fikk forrige ukes Tour of Norway-vinner til å reagere.
FV170523 Vi klarer oss hjemme med den hjelpen vi får fra hjemmetjenesten, tre ganger om dagen.
DB170523 Kvinnens sønn skulle samme kveld komme tilbake med pengene og en kasse øl som takk for hjelpen .
DB170523 22 år gammel kvinne ble lurt av seriebedrageren : - Jeg håper hun får den hjelpen hun trenger ¶
BT170522 Her fikk hun endelig den hjelpen som trengtes for selv å få til å løfte seg etter håret.
VG170518 - Reddet nasjonaldagen ¶ 17-åringen sier hun ble veldig glad for hjelpen hun fikk av guttene.
DB170518 Den hjelpen får han nå, og han har de absolutt beste forutsetninger til å komme til hektene, men trenger tid, sier Graasvold.
AA170518 - Det er så mange mennesker som flykter at det blir stadig vanskeligere å sikre sivile den hjelpen og beskyttelsen de trenger, sier Grande.
VG170517 I blogginnlegget takker hun norske myndigheter for hjelpen med å få sønnen hjem til Norge etter at han har vært fengslet i Kongo i åtte år.
AP170517 Så jeg er ikke i tvil om at så lenge han får den hjelpen han trenger og tid, så kommer dette til å gå veldig så bra.
DB170516 Kvinnens sønn skulle samme kveld komme tilbake med pengene og en kasse øl som takk for hjelpen . 24. august : fikk låne 2.100 kroner til hotell av mann på Nedre Prinsdal, hadde ikke tilgang til lommebok og nøkler. 28. august : Lysebu hotell : fikk sjekke inn uten gjenglemt bankkort, som sønnen skulle komme med.
DB170516 Kvinnens sønn skulle samme kveld komme tilbake med pengene og en kasse øl som takk for hjelpen . 24. august : fikk låne 2 100 kroner til hotell av mann på Nedre Prinsdal i Oslo, under påskudd at hun ikke hadde tilgang til lommebok og nøkler. 28. august : Lysebu hotell i Oslo : fikk sjekke inn uten gjenglemt bankkort, som sønnen skulle komme med.
DB170516 - Jeg håper det beste for henne og at hun får den hjelpen hun trenger, sier studenten.
VG170515 I dag er det mange elever som ikke får den hjelpen de trenger.
VG170515 Alle elever, uansett hvor i landet de bor, skal oppleve at læreren har tid til å gi dem den hjelpen de trenger.
DB170515 Kvinnens sønn skulle samme kveld komme tilbake med pengene og en kasse øl som takk for hjelpen . 24. august : fikk låne 2.100 kroner til hotell av mann på Nedre Prinsdal, hadde ikke tilgang til lommebok og nøkler. 28. august : Lysebu hotell : fikk sjekke inn uten gjenglemt bankkort, som sønnen skulle komme med.
DB170515 Et interessant spørsmål er likevel om krisa kunne vært unngått hvis hjelpen og kravene til reformer i Ukraina hadde kommet tidsnok til at revolusjonen ikke hadde skjedd ?
DB170515 Hjelpen utenfra er mikroskopisk.
BT170515 - Vi kunne ikke vært heldigere når ulykken først skjedde, sa Smith og roste den raske og gode hjelpen de fikk fra Redningsselskapet, som befant seg kun 800 meter unna ulykkesstedet.
AP170515 Leger Uten Grenser ( MSF ) ba søndag internasjonale hjelpeorganisasjoner om en øyeblikkelig opptrapping av hjelpen til Jemen for å hindre at kolerautbruddet sprer seg.
AA170515 Leger Uten Grenser ( MSF ) ba søndag internasjonale hjelpeorganisasjoner om en øyeblikkelig opptrapping av hjelpen til Jemen for å hindre at kolerautbruddet sprer seg.
SA170514 Kasper Dolberg, Davinson Sanchez og Davy Klassen scoret målene som ga en trygg seier i Tilburg, men den nødvendige hjelpen uteble.
AP170514 Kasper Dolberg, Davinson Sanchez og Davy Klassen scoret målene som ga en trygg seier i Tilburg, men den nødvendige hjelpen uteble.
AP170513 Hvordan går det med norske kreftpasienter som får behandling i utlandet når de ikke får den hjelpen de ønsker i Norge ?
AP170513 Hvordan går det med norske kreftpasienter som får behandling i utlandet når de ikke får den hjelpen de ønsker i Norge ?
AA170513 Derfor er han veldig glad for hjelpen han har fått av prosjektet Sommerpraksis.
AA170511 Hjelpen består i opplæring til offiserer i Irak og tredimensjonale bilder av syrisk luftrom som tas av NATOs overvåkingsfly i regionen.
VG170510 På den måten kan vi sikre at de elevene som henger etter får den hjelpen de trenger fra første dag, sier skole- og barnehagestatsråden.
SA170510 England ga den nødvendige hjelpen .
DB170510 Den nødvendige hjelpen kom da England scoret mot nederlenderne før pause og doblet ledelsen i 2. omgang.
DB170510 Dusiner av arter berøres, inkludert prioriterte arter - de artene vi har identifisert som mest trengende og som mest sannsynlig vil dra god nytte av hjelpen vår - slik som Chaparralkolibri, Båndtrost, Gullvingeparula og Marskspurv.
DA170510 Det kan altså bli rift om hjelpen , og det kan være lurt å være tidlig ute med å booke time.
AP170510 England ga den nødvendige hjelpen .
AA170510 I en episode forsøker også Hannah å få hjelp fra en rådgiver på skolen, men uten at hun får den hjelpen hun trenger.
AA170508 - Sneglesesongen har blitt utsatt enkelte steder, der kalde netter og solfylte dager har vært den beste hjelpen fra naturens side.
SA170507 Den beste hjelpen kan vi imidlertid gi oss selv ved å vinne våre kamper, sier Arsenal-manageren.
FV170507 Den beste hjelpen kan vi imidlertid gi oss selv ved å vinne våre kamper, sier Arsenal-manageren.
DB170507 Randi Sejer er administrator av Facebook-gruppene « Nav hjelpen » og « Uføres Arena », og skrev leserinnlegget om påskeutbetalingen som ble delt, likt og kommentert på av nesten 5000.
DB170507 Mens Westgaard-Halle, ektemannen og en nabo ventet på at hjelpen skulle komme, trådte de selv til.
DA170507 Mannskapet til Tony Mowbray gjorde jobben ved å slå Brentford 3-1, men fikk ikke den hjelpen laget trengte i de øvrige kampene.
BT170507 Den beste hjelpen kan vi imidlertid gi oss selv ved å vinne våre kamper, sier Arsenal-manageren.
AP170507 Den beste hjelpen kan vi imidlertid gi oss selv ved å vinne våre kamper, sier Arsenal-manageren.
VG170506 Hjelpen katalanerne håpet på fra allerede nedrykksklare Granada kom derimot aldri.
SA170505 Selv om vi i Norge har effektive og godt organiserte nødetater, er det ofte behov for at mannen i gata må bidra med livreddende førstehjelp og akutt bistand før hjelpen kommer frem.
SA170505 Unge som får så store problemer at de må ha hjelp fra spesialisthelsetjenesten, må ikke oppleve å vente i måneder på denne hjelpen eller å måtte reise langt for å få slik hjelp.i ¶
AP170503 - Et barn dør nå hvert tiende minutt fordi det ikke får hjelpen det trenger.
SA170502 Selv om barnevernet får bekymringsmeldingen, trenger ikke hjelpen komme fra barnevernet.
SA170502 Selv om barnevernet får bekymringsmeldingen, trenger ikke hjelpen komme fra barnevernet.
DB170502 Men heldgivis kom hjelpen raskt til.
VG170427 Den hjelpen som ytes av menneskerettighetsorganisasjoner og journalister er uvurderlig for å dokumentere overgrepene og å bistå og i siste instans hjelpe dem som frykter videre forfølgelse ut av landet.
AP170427 Elevene, lærerne og foreldrene ønsker at elevene skal slippe å sitte i overfylte klasserom og ikke få den hjelpen de trenger fra læreren sin.
VG170426 Der forteller hun forteller om kampen for å få den hjelpen hun ønsker : ¶
VG170426 At man så ikke får den hjelpen man føler systemet burde gi deg, og å føle seg så fanget, det er veldig tungt, sier hun.
DA170425 - Mesteparten av den internasjonale hjelpen etter jordskjelvet i 2015 står fast på de korrupte politikernes kontoer.
AA170425 Ifølge FN er 18,8 millioner mennesker i Jemen helt avhengig av nødhjelp utenfra for å overleve, men hjelpen uteblir.
AA170425 Norge øker nå hjelpen til landet.
AA170425 Ifølge FN er 18,8 millioner mennesker i Jemen helt avhengig av nødhjelp utenfra for å overleve, men hjelpen uteblir.
FV170424 Alason berømmer Norge for hjelpen de har gitt Somalia, men mener det må mer til.
FV170424 Hjelpen kom for sent i 2011 ¶
BT170424 Her er hjelpen for rumenere som ikke vil havne i kriminelle miljøer.
AP170424 Et barn dør nå hvert tiende minutt fordi det ikke får hjelpen det trenger.
DB170422 « Hjelpen kommer » ¶
DB170422 Hjelpen kommer.
DB170422 Mange unge asylsøkere har en uholdbar situasjon, og får ikke den hjelpen de skal ha.
AP170422 Svenske regionmyndigheter takket nei til hjelpen fra Norge.
AP170422 Helsetilsynet skal nå granske hvorfor det ble takket nei til hjelpen fra Norge.
AP170422 Flere svenske leger har skrevet til det svenske helsetilsynet der de påpeker at den hjelpen som norsk redningstjeneste kunne ha bistått med, med stor sikkerhet ville ha ført til at hardt skadde pasienter hadde kunnet bli fraktet fra ulykkesstedet til sykehus mye raskere enn det som faktisk skjedde, ifølge Dagens Medicin.
AA170422 Helsetilsynet skal nå granske hvorfor det ble takket nei til hjelpen fra Norge. ( ©NTB ) ¶
AA170422 Flere svenske leger har skrevet til det svenske helsetilsynet der de påpeker at den hjelpen som norsk redningstjeneste kunne ha bistått med, med stor sikkerhet ville ha ført til at hardt skadde pasienter hadde kunnet bli fraktet fra ulykkesstedet til sykehus mye raskere enn det som faktisk skjedde, ifølge Dagens Medicin.
VG170421 Dette er enda et eksempel på hvor verdifull hjelpen fra vanlige folk er når det kommer til politiets forsøk på å redde et kidnappingsoffer, sier Mark Gwyn, lederen for Tennessees føderale politi, til CNN.
VG170421 Denne uken fikk politiet hjelpen de trengte : En tipser i Nord-California, rundt 3000 kilometer unna 50-åringens hjem i Tennessee, hevdet han hadde leid ut en hytte til en mann som lignet på Cummins.
AA170421 Et barn dør nå hvert tiende minutt fordi det ikke får hjelpen det trenger.
VG170419 For dommerne trenger den hjelpen det er mulig å få.
VG170419 Men hjelpen er ikke penger i koppene deres.
DA170419 - Hjelpen som vi har fått fra blant Polen, Baltikum, Sverige og Danmark, er i ferd med å forsvinne ; behovet for kvalifisert arbeidskraft øker i deres egne hjemland.
BT170419 Hjelpen jeg ba dem om, var å få fortsette i « Studier med støtte », som yter bistand til psykisk syke studenter.
BT170419 Det er ikke gitt at de som reiser til Norge for å tigge nødvendigvis er de som trenger hjelpen vår mest.
SA170417 Prins Harry sier at nå er han på et godt sted, takket være broens råd om å oppsøke hjelp, og den gode hjelpen han fikk. ( ©NTB ) ¶
BT170417 Prins Harry sier at nå er han på et godt sted, takket være broens råd om å oppsøke hjelp, og den gode hjelpen han fikk.
AP170417 Prins Harry sier at nå er han på et godt sted, takket være broens råd om å oppsøke hjelp, og den gode hjelpen han fikk. ( ©NTB ) ¶
AP170416 Trump-administrasjonen har foreslått massive kutt i USAs støtte til andre land, men Det hvite hus har sagt at man venter at den militære hjelpen til Egypt på 1,3 milliarder dollar ( ca. 11 milliarder kroner ) i året vil fortsette.
DB170413 Takk for hjelpen .
DB170413 Han takker for hjelpen , melder avisene Ekstra Bladet og BT.
SA170412 Det er vanskelig å si hvor lang tid det tok før hjelpen kom, men det kan fort ha gått 20 - 25 minutter før skipatruljer og Røde Kors-mannskaper fikk startet behandling, sier Strandvik.
AP170412 Det er vanskelig å si hvor lang tid det tok før hjelpen kom, men det kan fort ha gått 20 - 25 minutter før skipatruljer og Røde Kors-mannskaper fikk startet behandling, sier Strandvik.
AA170412 Det er vanskelig å si hvor lang tid det tok før hjelpen kom, men det kan fort ha gått 20 - 25 minutter før skipatruljer og Røde Kors-mannskaper fikk startet behandling, sier Strandvik.
AA170412 Det er vanskelig å si hvor lang tid det tok før hjelpen kom, men det kan fort ha gått 20 - 25 minutter før skipatruljer og Røde Kors-mannskaper fikk startet behandling, sier Strandvik.
DB170411 Men han tenker også på de unge spillerne på både Dortmund og Monaco, og håper de får den hjelpen de trenger etter en slik hendelse.
DB170411 Hun hadde noen helseutfordringer fra før, og de har blitt verre i løpet av de snart tre årene selv om hun har fått den hjelpen noen kan forvente i et fengsel i Ecuador, har kvinnens norske forsvarer tidligere sagt til Dagbladet.
BT170411 Det er vanskelig å si hvor lang tid det tok før hjelpen kom, men det kan fort ha gått 20-25 minutter før skipatruljer og Røde Kors-mannskaper fikk startet behandling, sier Strandvik.
AA170411 Men hjelpen til verdens fattigste krymper.
AA170411 - Det er uakseptabelt at hjelpen til de fattigste landene nok en gang faller, sier OECDs generalsekretær Angel Gurría i en uttalelse.
AP170410 | Er dette hjelpen « anonym mor » får til sønnen ?
FV170408 Svært mange av dem er under barnevernets omsorg uten å få den hjelpen de trenger.
BT170405 Manglende kunnskap fører til at elever som har blitt mobbet ikke får hjelpen de trenger og har krav på.
BT170405 Det er synd at dyslektikere ikke får hjelpen de trenger.
BT170405 Det er feil utvikling, de må få den hjelpen de trenger.
AA170405 Likevel mener Brende det vil være misvisende å si at Norge kutter i hjelpen .
AA170405 Som fagperson og medmenneske kunne det ikke falle meg inn å ikke gi hjelpen som trengs.
DA170404 Likevel er det mennesker som ikke får den hjelpen de trenger når de trenger den, og mennesker som faller utenfor samfunnet.
DA170404 Med et støttesenter ønsket vi at - incestutsatte - skulle komme frem, og at samfunnet skulle ta ansvaret for den hjelpen de trengte, sier Marianne Lind.
AP170404 Du skal være trygg på at du får den hjelpen du trenger og har krav på, skriver Elizabeth K.
VG170403 Videre sier hun at hun frykter det kunne blitt enda flere ofre om ikke føreren hadde handlet som han gjorde, og at 50-åringen bidro til at evakueringen og hjelpen til ofrene kunne starte umiddelbart.
DB170402 Johansson takker norsk o-løper for hjelpen
DB170401 Ole Gunnar Solskjær har lovet å hjelpe Kristiansund-trener Christian Michelsen i debutsesongen i eliteserien, men han var også klar på at hjelpen kommer fra og med runde to.
VG170331 IS takker VG for hjelpen
VG170331 IS takker VG for hjelpen Terror er en måte å få oppmerksomhet på.
DB170331 ( Dagbladet ) : Onsdag skrev administrator i Facebook-gruppene Nav Hjelpen og Uførehjelpen Randi Sejer et debattinnlegg i Dagbladet, der hun gjorde oppmerksom på at flere gjerne vil ha aprilutbetalingen flyttet til før påske.
SA170330 Ønsker vi et samfunn der vi evner å se verdien i hvert enkelt menneske og gi vedkommende den hjelpen han eller hun fortjener, eller ønsker vi oss et samfunn som legger til rette for å avslutte det mest verdifulle på jord, nemlig selve livet ?
SA170330 Hjelpen er for dårlig samordnet, det er ikke god nok kompetanse til å møte de sammensatte behovene som barnefamiliene har, og enkelte beslutninger tas for langt unna familiene.
VG170328 Spørsmålet er om Martin Ødegaard og co får den samme hjelpen ?
VG170328 Men vi trenger flere, hvis Lars Lagerbäck skal få den hjelpen han trenger til å la 1998-generasjonen få ut hele sitt store potensial på landslaget i årene som kommer.
VG170328 David Beckham og co fikk den hjelpen de trengte for å bli toppspillere.
DN170328 Likevel er det bare 12 prosent, eller i underkant av én av ni, av dem som har vært sykmeldt i minst to uker som sier at de fikk denne hjelpen .
DN170328 Dette tyder på at det er for lite kontakt mellom sjefen, eller at hjelpen ikke fører frem, sier han.
DN170328 - Det viktigste for Uber nå er å støtte partnersjåførene, slik at de får støtten og hjelpen de trenger videre.
AP170328 Leder Rita Bråten i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund sier de ikke klarer å finne personer med lidelser og dermed får de heller ikke hjelpen de trenger.
AA170328 Leder Rita Bråten i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund sier de ikke klarer å finne personer med lidelser og dermed får de heller ikke hjelpen de trenger.
DB170327 Renata Stanislava Ingebretsen ( 43 ), Valentin Tindal ( 30 ) og Grete Garborg ( 57 ) er derimot storfornøyd med hjelpen de har fått gjennom Din utvikling.
DB170327 43-åringen er svært fornøyd med all hjelpen hun har fått på jobbsøkerkurs hos Din utvikling.
AP170327 Skal vi granske, må hver enkelt person sjekkes opp mot den hjelpen som ble gitt.
AP170327 Grunnlaget for hjelpen til barna/ungdommene på Utøya, var at regjeringen bevilget ekstraordinære midler, til en ekstraordinær situasjon.
AP170327 Gjentatte signaler om at hjelpen kom ikke frem, over flere år skyldes inkompetanse.
AP170327 Forskning viser at hjelpen i liten grad kom frem, og at pengene ikke ble brukt.
DB170326 Bak prøvde Edvald febrilsk å tette luken, men klarte det ikke på egenhånd og fikk heller ikke hjelpen han trengte av sine kamerater i forfølgergruppen.
BT170326 En kan jo begynne med å lage mange flere behandlingsplasser og hjelpetiltak, slik at mennesker som sliter med rus får den hjelpen de trenger og ikke settes i fengsel.
AP170325 De som får psykiske plager, får ikke den hjelpen de trenger.
AP170325 De som får psykiske plager, får ikke den hjelpen de trenger.
DB170324 Når de omsider har fått inn hjelpen , klarer de så ikke å få levert den til byenes innbyggere.
DB170324 - Problemet er at over hele Syria brukes den humanitære hjelpen for å nå politiske og militære mål : Ulike grupper premierer god oppførsel fra fienden med å tillate at mat og annet blir utlevert - og motsatt.
DB170324 - I går forhandlet vi med russere tyrkere, iranere og amerikanere, blant andre, fordi vi ikke klarer å få distribuert hjelpen som endelig er ankommet lagrene i de beleirede byene.
AP170324 Selv om sjefene beordret ham til å bli til hjelpen kom, koblet Maddin fra trekkvognen og kjørte av sted for å få tilbake varmen.
AP170324 Eller han kunne sitte og vente på at hjelpen kom ( en lovlig, om ubehagelig, mulighet ) ».
VG170323 Familien takker samtidig for hjelpen Cochran-paret har fått fra nødtjenester og helsevesenet.
DB170322 For at gutter og menn skal få den hjelpen de har behov for må vi også styrke kompetansen i helsevesenet og i de øvrige hjelpetjenestene.
DB170322 Grønstøl berømmer venner og familie for hjelpen hun fikk både i forkant og under loppemarkedet.
DB170321 Om hjelpen kommer som en genuin støtte, framfor som statlig overstyring, kan det være et nyttig virkemiddel for å løfte i bunnen.
BT170321 Han kom seg på land ved egen hjelp, og ble stående våt og kald en time ved veien, før hjelpen kom i form av en tilfeldig bilist.
AP170321 Mange barn får ikke hjelpen de trenger og har krav på fra barnevernet.
VG170320 - Jeg betalte ham for bensin og for hjelpen jeg fikk, selv om det ikke var et regulert arbeidsforhold, sier enken.
AP170320 Vi skal sørge for at alle barn får hjelpen de trenger for å lære å lese, skrive og regne skikkelig, sier Solberg.
AA170320 Han spør også jevnlig hvor lenge det er til hjelpen kommer.
AA170320 Vi skal sørge for at alle barn får hjelpen de trenger for å lære å lese, skrive og regne skikkelig, sier statsministeren.
VG170319 Her kommer hjelpen .
DB170319 - Jeg trodde det var hakestroppen på hjelpen som kom opp i ansiktet mitt, så jeg prøvde å ta den ned.
DB170319 - Jeg tviler på at disse endringene hadde skjedd om det ikke var for hjelpen til folka som dem på frisørsalongen, og fra andre lokale innbyggere.
AA170318 - Denne hjelpen skal umiddelbart bli utbetalt til de hardest rammede områdene.
DA170317 - Jeg hadde den beste hjelpen jeg kunne få.
AA170317 Den understreker også store mangler i den juridiske hjelpen flyktningene tilbys når de skal forsøke å forstå en forvirrende asylprosess i konstant endring.
VG170316 - Min klient har vært villig til å ta imot den hjelpen hun har kunnet få etter denne episoden, sier Ringnes.
SA170316 Nå hyller han familien for all hjelpen han har fått.
AP170316 Nå hyller han familien for all hjelpen han har fått.
DB170315 I dag har Ron Richard Nilsestuen fast jobb og inntekt, og han benytter muligheten til å skryte av « Luksusfellen»-ekspertene for hjelpen han har fått.
VG170314 Han tydeliggjorde også at det viktigste er at hjelpen går dit den er viktigst.
VG170314 - Det er hvor mange mennesker som får den hjelpen de trenger, som vi må tenke på, sa han.
DB170314 - Han var en type som virket perfekt for oss for å ta imot hjelpen vi kunne tilby, men virket også å ha et skuespillertalent, en kynisme, en fandenivoldskhet i forhold til en del ting, som gjorde at han var velegnet til de tingene han eventuelt skulle gjøre, tilnærme seg enkeltindivider, sier Glavin, som samtidig beskriver han som paranoid og litt usikker.
AP170314 Rett etter Utøya-massakren var hjelpen god.
AA170314 Tidligere har nødhjelpsleveranser blitt stanset rett før lastebilene skulle kjøre, eller hjelpen har ikke nådd fram på grunn av kamper.
SA170313 Men hjelpen kommer ikke.
SA170313 For å unngå sultkatastrofen trenger det krigsherjede landet i år matvarehjelp for 18 milliarder kroner, men hjelpen uteblir.
SA170313 « Når nøden er størst, er hjelpen nærmest », heter det, og slik er det heldigvis i vår digitale verden.
AA170313 En FN-kolonne som forsøkte å reise inn i februar, ble omringet av væpnede menn som tvang kolonnen til å kjøre hjelpen til et regjeringskontrollert område.
AA170313 Hvis du må vente, er det fordi andre trenger hjelpen raskere.
SA170312 Birgit Skarstein setter pris på hjelpen fra langrennsjentene.
AP170312 Birgit Skarstein setter pris på hjelpen fra langrennsjentene.
AA170312 Men hjelpen kommer ikke.
AA170312 For å unngå sultkatastrofen trenger det krigsherjede landet i år matvarehjelp for 18 milliarder kroner, men hjelpen uteblir.
VG170310 Men å få hjelpen frem er blitt vanskeligere i mange deler av Syria.
VG170310 Da jeg kom tilbake til Norge og var gravid, fikk jeg all den behandlingen og hjelpen jeg trengte.
DB170310 Mange av de overlevende etter terroraksjonen på Utøya i 2011 har ikke fått den hjelpen de trengte, ifølge en ny rapport.
DA170310 | Rapport : Mange overlevende etter Utøya-terroren fikk ikke hjelpen de trengte ¶
DA170310 Mange av de overlevende etter terroraksjonen på Utøya i 2011 har ikke fått den hjelpen de trengte, ifølge en ny rapport.
BT170310 | Rapport : Mange overlevende etter Utøya-terroren fikk ikke hjelpen de trengte ¶
BT170310 Mange av de overlevende etter terroraksjonen på Utøya i 2011 har ikke fått den hjelpen de trengte, ifølge en ny rapport.
AA170310 | Rapport : Mange overlevende etter Utøya-terroren fikk ikke hjelpen de trengte ¶
AA170310 Mange av de overlevende etter terroraksjonen på Utøya i 2011 har ikke fått den hjelpen de trengte, ifølge en ny rapport.
DB170309 I de siste norske sakene i CAS ; som foruten Martin Johnsrud Sundby har involvert en vektløfter og en innebandyspiller, har den juridiske hjelpen blitt dekket etter skjønn uavhengig av utøverens sportslige nivå.
DB170309 Dette er bakgrunnen for at Idrettsforbundet nå diskuterer med Skiforbundet hvordan denne hjelpen skal finansieres.
DB170309 Derfor blir det viktig at Norges Idrettsforbund og Antidoping Norge tilbyr den praktiske hjelpen og rådgivningen som best mulig bidrar til rettssikkerheten hennes.
AP170309 Takk for hjelpen
VG170308 - Jeg er glad for hjelpen vi får her, men vi trenger mer behandling, og jeg har ikke penger.
DB170308 Mahad gikk frivillig og tok imot hjelpen de tilbød, og vi kunne fokusere på lekser da han kom hjem.
DB170308 « Barn lider og får ikke den hjelpen de trenger », sa Horne den gang, bare måneder før hun selv ble bestyrer for barnevernspolitikken i landet. 13-åring døde av avmagring : Helsetilsynet mener hun fikk forsvarlig helsehjelp ¶
DB170308 Helsetilsynet : Barnevernsbarn får ikke hjelpen de har krav ¶
VG170307 Barn får ikke den hjelpen de har krav på, konkluderer de.
DB170307 Barn får ikke den hjelpen de har krav på, konkluderer de.
DA170307 Vi så det i 2013, da regjeringen prøvde å innføre reservasjonsrett for norske fastleger, slik at de ikke skulle trenge å gi kvinner den hjelpen de har krav på.
DA170307 Barn får ikke den hjelpen de har krav på, konkluderer de.
DA170307 Helsetilsynet mener barn ikke får den hjelpen de har krav på fra Barnevernet.
DA170307 Barn får ikke den hjelpen de har krav på, konkluderer de.
AA170307 Barn får ikke den hjelpen de har krav på, konkluderer de.
AP170306 Nå må det internasjonale samfunnet bevilge penger, slik at barna kan få den hjelpen de trenger og bearbeide de vonde opplevelsene de har vært igjennom, sier Ingebrigtsen.
BT170305 Han er takknemlig for hjelpen han får mot slutten.
AA170305 Nettopp fordi at folk tar den hjelpen vi gir dem for gitt, og fordi det er uforståelig at vi kan ha en dårlig dag eller ikke rekker over alt vi burde ga gjort.
DB170304 De to diskuterer hjelpen i en reke eposter som i dag ble lagt fram for retten.
DB170303 Vi må sørge for at alle eldre får hjelpen de trenger til å leve livet.
DB170303 Jeg er sikker på at Dagfinn Høybråten, Ansgar Gabrielsen og Jonas Gahr Støre har - som meg - våknet opp til nyheter om at eldre ikke får hjelpen de trenger i kommunen sin.
DA170303 - Vi ser både i politi og helsevesen at voldsengasjementet og hjelpen voldsutsatte får, er avhengig av sted og person.
AA170303 Å se folk ligge med grusomme smerter i to timer, når hjelpen er en halvtime unna er ubegripelig, sier Karin Klæboe Åreskjold og Ingebjørg Vestrum.
SA170302 Nå takker Falla for hjelpen hun fikk fra sin vrakede venninne før rennstart.
BT170302 Nå takker Falla for hjelpen hun fikk fra sin vrakede venninne før rennstart.
AP170302 Nå takker Falla for hjelpen hun fikk fra sin vrakede venninne før rennstart.
VG170228 Det er viktig at disse får hjelp og at skolen iverksetter tiltak som gjør det lettere for de som er i gråsonen til å få den hjelpen så fort som mulig.
SA170228 Jeg hadde ikke den hjelpen , kompetansen og støtten rundt meg.
SA170228 . Bjørn Sigurdsøn, NTB scanpix ¶ Hjelpen er nærmere nå ¶
SA170228 Jeg hadde ikke den hjelpen , kompetansen og støtten rundt meg.
SA170228 . Bjørn Sigurdsøn, NTB scanpix ¶ Hjelpen er nærmere nå ¶
SA170228 Nå står han på en gressmatte på La Manga og forteller Fædrelandsvennen om den nye hjelpen , som skal gjøre at lynvingen får ut potensialet det har blitt snakket om lenge.
FV170228 Jeg hadde ikke den hjelpen , kompetansen og støtten rundt meg.
FV170228 . Bjørn Sigurdsøn, NTB scanpix ¶ Hjelpen er nærmere nå ¶
FV170228 Nå står han på en gressmatte på La Manga og forteller Fædrelandsvennen om den nye hjelpen , som skal gjøre at lynvingen får ut potensialet det har blitt snakket om lenge.
DB170228 Bayrou stiller riktignok visse politiske krav, men Macron har ikke råd til å avvise denne kjærkomne hjelpen .
BT170228 Jeg hadde ikke den hjelpen , kompetansen og støtten rundt meg.
BT170228 De tenker på at jeg lot meg rive med av all opmerksomheten.... Hjelpen er nærmere nå ¶
BT170228 Jeg hadde ikke den hjelpen , kompetansen og støtten rundt meg.
BT170228 De tenker på at jeg lot meg rive med av all opmerksomheten.... Hjelpen er nærmere nå ¶
AP170228 Jeg hadde ikke den hjelpen , kompetansen og støtten rundt meg.
AP170228 . Bjørn Sigurdsøn, NTB scanpix ¶ Hjelpen er nærmere nå ¶
AP170228 Jeg hadde ikke den hjelpen , kompetansen og støtten rundt meg.
AP170228 . Bjørn Sigurdsøn, NTB scanpix ¶ Hjelpen er nærmere nå ¶
AP170228 Nå står han på en gressmatte på La Manga og forteller Fædrelandsvennen om den nye hjelpen , som skal gjøre at lynvingen får ut potensialet det har blitt snakket om lenge.
VG170227 - Den mentale hjelpen der får også Marit Bjørgen, som får toppresultater her.
VG170227 TAKKET FOR HJELPEN : Mats Møller Dæhli og lagkameratene jubler sammen med supporterne.
VG170227 - Unge her får ikke den hjelpen de behøver, sier 21-åringen.
VG170227 Om hjelpen bare er « én telefon unna », og det er « én dør inn » til et teambasert hjelpeapparat, får ikke problemene tid til å utvikle seg til noe alvorligere og bidrar ikke til køer i spesialisthelsetjenesten.
DB170227 Ikke verdensmester Sergej Ustjugov som feirer gullene sine med å takke en EPO-dømt landsmann for hjelpen .
DB170227 ¶ SYKDOM : Thor-Egil Solvang har ikke fått den hjelpen han har krav på etter flere års sykdom.
DB170227 Nav i Hammerfest har tatt selvkritikk for oppfølgingen av Solvang, og innrømmet at han ikke har fått den hjelpen han har krav på, og har innkalt ham til et møte.
DB170227 Han ser ikke at støtten og hjelpen vil avta med de første.
BT170227 Foran hvert eneste valg får vi, nærmest uten unntak, lese tilsvarende historier hvor eldre enten ikke får den hjelpen de trenger eller blir utsatt for uverdig behandling fra det offentlige.
BT170227 Besøk arbeidsplasser, og møt de som faktisk står for hjelpen til flesteparten av de eldre.
DB170226 Overfor Finnmark Dagblad, innrømmer hun at Thor-Egil Solvang ikke har fått den hjelpen han har hatt krav på, og at det har vært behov for bedre kommunikasjon i Solvangs sak.
DB170226 Hun frykter at dette vil føre til at folk ikke orker å jobbe i barnevernet og at barna som trenger beskyttelse ikke vil få hjelpen de trenger.
VG170225 Delebekk, VG ¶ Hjelpen kommer fra Sergej Ustjugovs trener Markus Kramer.
VG170225 Det avgjørende er at hjelpen kommer - og at den kommer fram.
SA170225 Det var ikke lett, men jeg fullførte mitt førte renn, skrev Taufatofua, som også takket sine trenere for hjelpen .
AP170225 Det var ikke lett, men jeg fullførte mitt førte renn, skrev Taufatofua, som også takket sine trenere for hjelpen .
VG170224 Det er interessant og veldig bra at det nå reageres, men vi er mange som ser at hjelpen kommer alt for sent, sier Adetula, som er oppgitt over at det internasjonale samfunnet ikke synes i stand til å tenke nytt og dristigere for å kunne hjelpe kriserammede land i Afrika mer effektivt.
DB170224 Og på lang sikt er den beste hjelpen å mekle og skape fred, uansett om det umiddelbart virker ganske så håpløst.
DB170224 Det kan bli en gjentakelse av katastrofen i 2011 om ikke hjelpen kommer fram.
DA170224 120.000 mennesker er truet av hungersnød om ikke hjelpen kommer raskt.
VG170223 Det kommer til å bli hektisk hjemme, men hun er heldigvis så privilegert at hun kan få all den hjelpen hun måtte ønske for at hun skal kunne prestere.
VG170223 Det ble senere rettet kraftig kritikk mot sikkerheten rundt besøket, og en canadisk ansatt i organisasjonen gikk senere til rettsak for å få den hjelpen han mente å ha krav på.
DB170222 Seakingen rekvireres, hjelpen er nær !
DB170222 Mamman regner ut tiden til hjelpen kommer, kanskje en halvtime ?
DB170222 Båten venter på lege, hjelpen vil nå ca en time etter båtavgang.
DB170222 113, nå er hjelpen nær !
DB170222 Du kan også søke hjelp, og denne hjelpen kan du få helt gratis.
VG170221 Tallene kan ifølge Redd Barna imidlertid øke til 944.000 underernærte i 2017, hvor 185.000 trenger livreddende hjelp hvis ikke hjelpen kommer nå.
AA170221 Dessuten er det vanskelig å vite om hjelpen når fram til dem som trenger den mest. ( ©NTB ) ¶
VG170220 Jeremy Hopkins, leder for Verdens barnefond ( UNICEF ) i Sør - Sudan, opplyser at over 250 000 barn er alvorlig underernært, og at mange risikerer å sulte i hjel hvis hjelpen uteblir.
VG170220 For at flere skal velge å fullføre svangerskapet, må de kunne stole på at de får all den hjelpen de trenger når barnet er født, mener SV-politikeren.
AA170220 - Finansiering er helt klart viktig, men skal kriser forhindres, må hjelpen også nå fram.
AA170220 Jeremy Hopkins, leder for Verdens barnefond ( UNICEF ) i Sør - Sudan, opplyser at over 250.000 barn er alvorlig underernært, og at mange risikerer å sulte i hjel hvis hjelpen uteblir.
DB170219 Som takk for den fantastiske hjelpen de fikk fra USA, ga de sin nye sønn navnet Trump.
BT170218 Her får jeg den hjelpen jeg trenger.
SA170217 Og det er uklart om hun vil få den hjelpen hun trenger.
SA170217 Det er uklart om hun vil få den hjelpen hun trenger.
DB170217 På denne måten får brukeren som svarte deg vite at du satte pris på hjelpen », skriver Jodel.
DA170217 I dag får kommuner få eller ingen sanksjoner dersom de ikke lever det tilbudet eller hjelpen de plikter.
DA170217 - Det er ikke holdbart at mange av landets eldre ikke får den hjelpen eller tilbudet de har krav på.
AP170216 Bussjåfør og den 7 år gamle passasjeren måtte vente en lang halvtime i bussen før hjelpen kom, for situasjonen var svært dramatisk.
DB170215 - Lovforslaget burde også gitt rom for å pålegge kommuner å gi elever den støtten og hjelpen som er nødvendig for å ta igjen tapt undervisning.
DB170215 - Det skal ikke skje at et barn skal ha omgangssyken i flere uker uten å følges opp - og til slutt dø fordi det ikke får den hjelpen det trenger, sier hun.
SA170213 Foreldre som ønsker å gå gjennom lange og tunge prosesser for å få barn, bør få den hjelpen som kan tilbys, innenfor ansvarlige rammer.
DB170213 Vi kunne virkelig trenge hjelpen hans i en kamp som dette.
DB170213 Men det er ikke sikkert at kompetansen eller hjelpen er synlig.
AP170212 Erfaringen etter tørken i 2011 var at hjelpen kom for sent.
AP170212 Både Røde Kors, Flyktningehjelpen og en rekke andre hjelpeorganisasjoner er på plass i regionen, for at hjelpen skal komme frem i tide.
AP170212 Hjelpen kom for sent i 2011 ¶
SA170211 Fordommer, holdninger og for dårlig kunnskap gjør at gutter ikke får den hjelpen de skal ha, sier Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud.
SA170211 Det hele glir inn i et mønster vi ser på flere områder, der mange behandlingstrengende menn ikke ber om eller får den hjelpen de så sårt trenger av helsevesenet, sier Bjurstrøm. ( ©NTB ) ¶
DB170211 Fordommer, holdninger og for dårlig kunnskap gjør at gutter ikke får den hjelpen de skal ha, sier Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud.
DB170211 Det hele glir inn i et mønster vi ser på flere områder, der mange behandlingstrengende menn ikke ber om eller får den hjelpen de så sårt trenger av helsevesenet, sier Bjurstrøm.
AA170211 Fordommer, holdninger og for dårlig kunnskap gjør at gutter ikke får den hjelpen de skal ha, sier Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud.
AA170211 Det hele glir inn i et mønster vi ser på flere områder, der mange behandlingstrengende menn ikke ber om eller får den hjelpen de så sårt trenger av helsevesenet, sier Bjurstrøm. ( ©NTB ) ¶
VG170208 - Det er godt å føle at du har noe å bidra med, at noen trenger hjelpen din.
SA170208 Lesbiske får kunstig befruktning på statens regning, men når det kommer til å gi kronisk syke mennesker som ikke har bedt om å bli syke, den hjelpen de har rett på, svikter de helt og holdent.
AA170208 - Alle parter i Jemen må akseptere at hjelpen slippes fram, i tråd med Folkeretten, legger han til.
BT170206 Han er takknemlig for hjelpen han får mot slutten.
SA170205 I andre omgang er hun strålende, samtidig som hun også får den hjelpen hun trenger av forsvaret.
FV170205 I andre omgang er hun strålende, samtidig som hun også får den hjelpen hun trenger av forsvaret.
DB170203 Flyselskapene reduserer hjelpen til de som trenger assistanse, og tar ikke med barn som reiser alene og som trenger assistanse.
AP170203 Kurven burde vært omvendt, hjelpen kommer altfor sent i utdanningsløpet.
SA170201 - Til slutt vil jeg gi en spesiell takk til legene i Hull og Chelsea og selvfølgelig den fantastiske hjelpen jeg har fått fra de ansatte på St.
FV170201 - Til slutt vil jeg gi en spesiell takk til legene i Hull og Chelsea og selvfølgelig den fantastiske hjelpen jeg har fått fra de ansatte på St.
BT170201 - Til slutt vil jeg gi en spesiell takk til legene i Hull og Chelsea og selvfølgelig den fantastiske hjelpen jeg har fått fra de ansatte på St.
AP170201 - Til slutt vil jeg gi en spesiell takk til legene i Hull og Chelsea og selvfølgelig den fantastiske hjelpen jeg har fått fra de ansatte på St.
DB170131 Han takket politiet for hjelpen , og fortalte at det er flere år siden han har vært så beveget.
BT170129 Og den verdifulle, nyttige hjelpen har større verdi enn de varme sympatierklæringene.
DB170128 OVERVELDET : 21-åringen Sander Sagosen trakk frem hjelpen fra familie og venner som sentral etter den brakende seieren mot Kroatia i semifinalen fredag.
DB170128 ¶ OVERVELDET : 21-åringen Sander Sagosen trakk frem hjelpen fra familie og venner som sentral etter den brakende seieren mot Kroatia i semifinalen fredag.
DB170128 Den hjelpen har Martin Johnsrud Sundby blant de norske gutta.
AP170128 | Takk for hjelpen , mamma.
DB170126 Fordi den stakkars fyren virkelig trenger hjelpen !
AP170124 Hvis ikke den enkelte politimester sørger for at fristene overholdes, forventer vi at justismyndighetene følger opp, slik at barn som kan være utsatt for vold og overgrep får den hjelpen de har behov for, sier Agerbak-Jensen.
BT170123 Aktor synes den iherdige hjelpen fra Jensen var påfallende.
AP170123 Heldigvis kom preppemaskinen et kvarter etter at jeg falt, så jeg fikk kjøre ned og er takknemlig for den utrolig gode hjelpen , sier Berntsen, som anser skisesongen som over for sitt vedkommende.
AP170123 Heldigvis kom preppemaskinen et kvarter etter at jeg falt, så jeg fikk kjøre ned og er takknemlig for den utrolig gode hjelpen , sier Berntsen, som anser skisesongen som over for sitt vedkommende.
AP170123 Heldigvis kom preppemaskinen et kvarter etter at jeg falt, så jeg fikk kjøre ned og er takknemlig for den utrolig gode hjelpen , sier Berntsen, som anser skisesongen som over for sitt vedkommende.
BT170121 Vi er ikke i stand til å gi flyktningene i nærområdene hjelpen de trenger for at deres barn skal få en utdannelse og en fremtid.
BT170121 En tung oppvekst med vanskelige opplevelser kan resultere i en slik diagnose, når man ikke får den hjelpen man trenger i tide.
AP170121 Hun sier hun hører historier om kvinner som ikke får den hjelpen de trenger av politiet.
SA170120 Når vi får den hjelpen synes vi bare det er rett og rimelig at de også skal få være med på å kåre en favoritt, at også deres stemme skal telle, forklarer Nilssen.
BT170120 Når vi får den hjelpen synes vi bare det er rett og rimelig at de også skal få være med på å kåre en favoritt, at også deres stemme skal telle, forklarer Nilssen.
DB170119 Professor Alexander Betts kunne fortelle på et Caritas-arrangement i høst i Oslo at opp mot 90% av flyktningene i Tyrkia ikke får hjelpen de trenger.
DB170119 Hjelpen vil forhåpentligvis gå til gode ting som telt, mat, helsehjelp og skole for syriske barn på flukt.
DB170118 Han sier koder - som det å hilse pent, takke for maten eller hjelpen , være høflig mot de rundt seg - læres i hjemmet.
BT170118 Hjelpen kommer for seint, og den er for dårlig.
SA170117 Det Hamburg-baserte laget trenger all den hjelpen de kan få siden de ligger nederst på tabellen i 2.
AP170117 - Men jeg er like imponert og rørt over hjelpen jeg fikk da jeg skled.
AP170117 - Men jeg er like imponert og rørt over hjelpen jeg fikk da jeg skled.
AP170117 Det Hamburg-baserte laget trenger all den hjelpen de kan få siden de ligger nederst på tabellen i 2.
AP170116 For eksempel er vi avhengige av hjelpen fra Ørland når det gjelder vaktholdet, sier Warø, som ser frem til å planlegge samarbeid og felles øvelser med amerikanerne i tiden som kommer.
SA170110 Dette er ikke den beste hjelpen for de matematikksvake og i strid med all forskningsbasert kunnskap på området.
SA170108 Samtidig er det nettopp denne hjelpen til å regulere følelser som fører til at reguleringssystemet gradvis utvikler seg og gir barnet kapasitet til å ta over selv.
BT170108 Der skriver hun om hjelpen hun finner i naturen.
BT170107 De mente det var en stor risiko for at barn og foreldre ikke fikk den hjelpen de trengte.
BT170107 Bergen skal være en by hvor alle barn får den hjelpen de trenger.
BT170107 Bergen skal være en by hvor alle barn får den hjelpen de trenger.
SA170106 Det sier mye om deres innsats og også den beskjedne hjelpen fra forsvaret.
DB170106 Men hjelpen er nærmere enn du tror.
AP170106 Det sier mye om deres innsats og også den beskjedne hjelpen fra forsvaret.
AP170105 Den gode hjelpen fra kronekursen er i ferd med å snu.
AP170105 Der skriver hun om hjelpen hun finner i naturen.
DB170104 - Dersom vi får verktøyene vi trenger og hjelpen vi trenger, garanterer jeg at 2017 vil bli mye bedre enn 2016, sa Eddie Johnson.
DB170102 Dersom vi får verktøyene vi trenger og hjelpen vi trenger, garanterer jeg at 2017 vil bli mye bedre enn 2016, sier Johnson, ifølge WGN.
BT170102 Heldigvis er hjelpen nær.
AP161231 - Dette er en offisiell måte å si takk for hjelpen til folkene som frigjorde Tikrit, sier borgermester Omar al Shindakh, som forklaring på hvorfor lokale sunniledere reiste plakaten.
AP161231 - Dette er en offisiell måte å si takk for hjelpen til folkene som frigjorde Tikrit, sier borgermester Omar al Shindakh, som forklaring på hvorfor lokale sunniledere reiste plakaten.
AP161214 Mye av den humanitære hjelpen i Aleppo koordineres gjennom FN-systemet.
BT160915 UTENFOR : Innvandringspolitiske hensyn synes å trumfe viktigheten av at papirløse får den hjelpen de har behov for, skriver psykologene Markova og Nordaker.
BT160915 Dessverre synes innvandringspolitiske hensyn å trumfe viktigheten av at papirløse får den hjelpen de har behov for.
FV160914 Oslo ( NTB ) : Hjelpen kom seint og i svært varierende grad til de rammede etter terrorangrepene 22. juli 2011, viser en ny rapport.
FV160914 juli-rammede fornøyd med hjelpen
SA160913 Selv om ikke standarden er på topp, begynner hjelpen virkelig å bli til hjelp.
FV160913 Selv om ikke standarden er på topp, begynner hjelpen virkelig å bli til hjelp.
BT160913 Selv om ikke standarden er på topp, begynner hjelpen virkelig å bli til hjelp.
AP160907 Jeg er veldig glad for det,og jeg er veldig takknemlig for all hjelpen jeg har fått i Norge.
AA160820 Jeg har virkelig fått igjen for det jeg har lagt ned av trening, og dette er også et resultat av det jeg gjorde i fjor, sa jenta fra Isfjorden, som berømmet leder Ståle Jan Frøynes for den hjelpen han har gitt henne gjennom tre uker i Rio.
AP160715 ! Tusen takk for hjelpen !
AP160615 Avviser at de trapper ned hjelpen
AP160615 - Trapper dere ned hjelpen før dere kommer med en halv time ekstra ?
AP160603 - Mange ringer igjen og er glad for den hjelpen de har fått.
AP160525 Retten til gode omsorgstjenester bør ikke, ifølge henne, knyttes til om du får hjelpen hjemme eller på et sykehjem.
VG160510 Han mener at hjelpen som kirken får fra psykiaterne er positiv.
AP160503 Hjelpen må komme tidlig ¶
DB160420 Hadde flere av disse foreldrene fått oppfølging allerede fra svangerskapet, kunne hjelpen blitt så god at omsorgsovertakelse i flere tilfeller kunne vært unngått.
AP160409 Spørsmålet er hvor raskt hjelpen vil komme.
AP160408 Takk for hjelpen ", skriver seniorrådgiver Anne Kristine Nyberg Arnholdt i Eierskapsavdelingen til DNB.
AP160330 Jeg spør meg hva hun tenker på, og hva vi som trenger hjelpen , skal gjøre. 98-åringen er skarp i tonen om eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen ( SV ).
AP160319 Ifølge abortlovens paragraf 2 skal fastlegene gi informasjon og veiledning om den hjelpen kvinnen kan få hvis hun ikke velger å avbryte svangerskapet.
BT160316 Men da må også regjeringen vise vilje til å bidra med all den hjelpen dette viktige apparatet fortjener.
AP160312 Da kan også den hjelpen som EU-landene har lovt Hellas for å bygge opp et mottaksapparat, å vise seg utilstrekkelig.
SA160309 Barn som trenger hjelp, trenger ofte hjelpen på tvers av budsjettgrenser mellom kommune, fylke og stat.
SA160302 For Julie Rafoss var hjelpen ved Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet sykehus avgjørende for at hun ble frisk.
AP160302 For Julie Rafoss var hjelpen ved Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet sykehus avgjørende for at hun ble frisk.
AP160218 Dessuten må hjelpen til nabolandene, som har de fleste flyktningene, økes massivt.
AP160204 I stedet blir vi bombet, kidnappet, drept, nektet adgang og er tvunget til å gi en brøkdel av hjelpen vi ønsker å gi.
AP160203 Ett barn som ikke får den hjelpen man trenger, er ett barn for mye.
SA160202 Ofte tar det tid å få den hjelpen man både ønsker og trenger, eller som man ikke ønsker, men har behov for allikevel.
DA160131 Takket være sin gode venn Herman Mehren kom hjelpen raskt.
DA160131 Takket være sin gode venn Herman Mehren kom hjelpen raskt.
AP160129 Til syvende og sist vil en slutt på konflikten være den aller beste hjelpen de kan få.
AP160126 Mange tar ikke imot hjelpen de blir tilbudt under asylprosessen, men rømmer i stedet fra asylmottaket eller fosterhjemmet og forsørger seg ved å begå kriminalitet.
AP160123 Men det er viktig å huske på at dette er en by som trenger all den hjelpen den kan få.
DA160118 Myndighetene klarte ikke å organisere hjelpen og distribuere den godt nok ut til alle de rammede områdene, forteller den sympatiske legen, som - som så mange andre nordmenn - har et hjerte som banker litt ekstra for det spektakulære fjellandet.
AP160117 I begge tilfeller vil konsekvensen bli det samme : Vi blir nødt til å gå bort fra prinsippet om fellesskapets forsvar, et vernepliktsbasert forsvar som har fokuset rettet mot eget territorium, til profesjonelle soldater som settes inn der våre allierte ber om hjelp - i håp om at hjelpen skal betale seg den dagen det måtte trengs.
AP160114 Torsdag lanserte landbruks- og matminister Jon Georg Dale hjelpen mange lokale produsenter har ønsket seg, en egen nettside der de lokale produsentene kan registrere produktene sine.
AP160112 Trikkeføreren takket for hjelpen .
AP160111 Tilstanden er allerede kritisk for ti underernærte pasienter, et tall som forventes å øke raskt dersom hjelpen ikke når fram i tide.
AP160111 For å få hjelpen inn, må FN forhandle med lokale opprørsgrupper og militser.
AP160108 Du vil nok aldri forstå hvorfor jeg ikke ville ha hjelpen din da jeg var syk, skriver Ulrikke Falch.
AP160107 « Vær sterk, hjelpen er på vei ».
AP160107 Pavel og de andre bilistene skjønte etter hvert at hjelpen ikke kom.
AP160107 Først etter 16 timer kom hjelpen .
AP160107 De desperate bilistene ringte nødsentralene i storbyene Orenburg og Orsk, og fikk beskjed om at hjelpen var på vei.
AP160107 - Vent i bilen, så kommer hjelpen
DA160104 Men for mange kommer hjelpen for seint.
AP160101 Hjelpen kan være nærmere enn du tror.
AP160101> Hjelpen kan være nærmere enn du tror.