SA170104 Hagen vil ikke kommentere sine medpolitikeres manglende hilsepraksis .
AP170103 Hagen vil ikke kommentere sine medpolitikeres manglende hilsepraksis .
AP170103 Hagen vil ikke kommentere sine medpolitikeres manglende hilsepraksis .