VG170508 Trebarnsmoren skrev blant annet et debattinnlegg i VG om at muslimske kvinner nektes religiøs skilsmisse som hevntaktikk , og at moskeer i Norge bidrar til å gjøre det vanskeligere for kvinner å få religiøs skilsmisse.
VG170327 | Muslimske kvinner nektes skilsmisse som hevntaktikk
VG170327 I mange tilfeller skjer ikke dette, men snarere tvert imot blir det å nekte skilsmisse brukt som en hevntaktikk for å holde ekskona nede, og hindre henne i å fortsette livet sitt.