VG171216 Noe av hensikten ved disse rutinene er å hindre at materiell kommer på avveie. » | Familien takker redningsmannskapene : - Gjorde alt de kunne ¶
AP171215 Nasjonal Transportplan legger opp til å utvide denne - fra før av - svært store veien, hensikten er å øke kapasiteten med 40 prosent.
AA171215 Hensikten har vært å sikre eksisterende arbeidsplasser, og å bidra til å etablere nye, lønnsomme arbeidsplasser.
SA171214 Russland opplyste onsdag at de har sendt en militær delegasjon til Nord-Korea, men ville ikke offentliggjøre hensikten med besøket.
DN171214 Russland opplyste onsdag at de har sendt en militær delegasjon til Nord-Korea, men ville ikke offentliggjøre hensikten med besøket.
DN171214 Landet vil ikke offentliggjøre hensikten med besøket.
DN171214 Landet opplyste onsdag at det sender en militær delegasjon til Nord-Korea, men vil ikke si hva hensikten med besøket er.
DB171213 - Er ikke hele hensikten med denne type karantenetid at den nettopp skal innebære en begrensning for de som rammes ?
AP171213 I dette tilfellet ringte jeg importøren, som bekreftet at Husa ikke hadde betalt for noe, at hensikten med arrangementet var å bygge opp om engelsk vin og merkevarebygge denne produsenten, og at det var interessant for dem å ha Anders Husa der fordi han har mange lesere, særlig innen hotell, restaurant og catering, som er en viktig målgruppe for importøren.
NL171212 Men de er også egnet til å undergrave funksjonaliteten og hensikten med demokratiet ( folkestyre ), som er at folket skal styre ved at de velger sine ombudsmenn som betjener velgernes interesser.
DN171212 Forrige uke slo LO og NHO fast i en rapport at den nye ordningen for afp i privat sektor holder folk i jobb lenger, slik hensikten var.
DB171212 Og hensikten er å kryssjekke alle resultater Kepler henter inn. ​ ¶
DA171212 Forrige uke slo LO og NHO fast i en rapport at den nye ordningen for AFP i privat sektor holder folk i jobb lenger, slik hensikten var.
DA171212 Forrige uke slo LO og NHO fast i en rapport at den nye ordningen for AFP i privat sektor holder folk i jobb lenger, slik hensikten var.
AA171212 Hensikten var å trene på å planlegge, koordinere og gjennomføre en større formasjonsflyving.
AA171212 Hensikten er å trene på å planlegge, koordinere og gjennomføre en større formasjonsflyving.
AA171212 Nå kommer tallene som forteller at det er et virkemiddel som fungerer etter hensikten .
SA171211 Hensikten er å øke kompetansen på tunnelsikkerhet og skape en møteplass for å overføre kunnskap og kompetanse mellom forskere og aktørene i tunnelbransjen.
DB171211 - Hvis feilaktige opplysninger oppgis og hvor det er åpenbart at hensikten har vært å lure flyselskapet, kan man bli avvist ved innsjekk og/eller ombordstigning uten krav på refusjon, og i tillegg også komme i straffeansvar, forteller Catharina Solli, informasjonssjef i Widerøe.
DB171210 Når det gjelder scoren etter 90 minutter helliger hensikten middelet alle dager.
DA171209 Hensikten var å få motparten til å gi seg, ikke faktisk å starte krig.
DN171208 Hensikten med å bruke Sandbergs private epostadresse skal ha vært å unngå at brevet ble registrert i Departementets postarkiv.
AP171208 Noe av hensikten var å ta avstand til en president som åpent hadde innrømmet å ha begått seksuelle overgrep mot kvinner.
AA171208 Hensikten er god, men borgerverngrupper hører ikke hjemme i en rettsstat.
AA171208 - Hensikten er å lage en god film med en god historie som når et stort publikum.
VG171207 - Hensikten med AFP var å hjelpe dem som ikke greide å stå i jobb til de var 67 år.
AP171207 - Ordningen har virket etter hensikten .
SA171206 Hensikten med forbudet er å få bedre kontroll med og begrense forurensningen fra åpen brenning.
DN171206 Den nye ordningen for Avtalefestet pensjon ( AFP ) i privat sektor holder folk i jobb lenger, slik hensikten var, konkluderer LO og NHO i en evalueringsrapport.
DA171206 Virker etter hensikten
DA171206 AFP-ordningen virker etter hensikten , men flere havner i « AFP-fella ».
DA171206 * Omleggingen av AFP-ordningen virker etter hensikten .
SA171205 Hensikten med velferdsteknologi er å tilby alternativene og mulighetene som de siste års digitale utvikling gir oss.
SA171205 Hensikten var å få ut informasjon.
AP171205 Hensikten var å innføre sårt tiltrengt disiplin.
AA171204 « Hensikten med boka er å gi et stigende antall turinteresserte bedre kunnskap i friluftsliv og inspirasjon til å prøve ut nye og spennende aktiviteter.
DB171203 BERGEN ( Dagbladet ) : Det var neppe hensikten .
BT171203 Det øker neppe motivasjonen for å gjøre det som burde være hensikten , en mest mulig tilpasset, aktiv og variert skoledag.
AP171203 Trond Giske ønsker ikke å kommentere den nåværende situasjonen ved DogA, men sier at hensikten med sammenslåingen var å frigjøre midler til nye design- og arkitekturrelaterte aktiviteter.
DA171202 - Mine tanker for tiltak vil selvsagt gi miljøeffekt, men hensikten er å gjøre det helhetlige transportbildet mer effektivt og tilrettelagt for gående, syklende og bilister og ikke minst øke sentrums attraktivitet, svarer Mork.
DA171202 - Men det siste der må du også utdype, for det høres ut som en Venstre-politiker som prøver å legge lokk på hva hensikten med et miljøtiltak egentlig er ?
DA171201 - Hensikten med forslaget er å styrke konkurransebetingelsene for utenriksferjer under norsk flagg, og hindre utflagging som kan medføre tap av inntil 2.500 arbeidsplasser.
VG171130 Hensikten med å gå ut med egen historie var å få til en lovendring.
VG171130 « Hensikten er å gjøre arealene bedre egnet for representasjon, samt å tilrettelegge for økt bokvalitet for generalkonsul Jo Sletbak og hans familie », står det i dokumenter VG har fått innsyn i om hvorfor residensens skal pusses opp.
SA171130 Hensikten er innen den tid å få på plass regler som hindrer at Hagen kan bli medlem av komiteen.
NL171129 Hensikten var å skape kaos og rive vekk grunnlaget for forhandlingene mellom Janukovich og opposisjonen.
AP171129 Han peker på at hensikten med propagandakrigen er å skape en følelse av at alle lyver, og at det ikke lenger er noe å tro på.
AP171129 Eierne har sikret seg millionutbytter og bygget seg opp en betydelig formue, men avviser at skatteplanlegging har vært hensikten .
VG171128 12 avistegnere har tegnet 14 julekort hvor hensikten har vært å fremheve de kunstneriske kvalitetene ved postkortformatet.
NL171128 Hensikten er å analysere hvilke fly- og bakkeoperative forhold som må tilrettelegges, for å innfri de operative krav som er nødvendig for å møte de fremtidige utviklingsmulighetene for Banak som her nevnt.
NL171128 Hensikten med strukturpolitikken som i kystfisket ble drevet fram av fiskeriminister Svein Ludvigsen og fulgt opp av de etterfølgende fiskeriministrene, var at man skulle få ned « overkapasiteten » i fisket.
DA171128 Hensikten er å informere, dele riktig fakta om selve flyttingen og prosessen, samt invitere til deltagelse og engasjement blant innbyggerne.
DA171128 Hensikten er å etablere en attraktiv bygate og trikketrasé, slik at Briskebylinjen kan trafikkeres av nye trikker.
DN171127 Hensikten din må være å fortelle akkurat nok om deg selv til at intervjuet kan ende opp i en interessant samtale, understreker professoren.
DB171127 Da det britiske hoffet valgte å bekrefte at Harry hadde funnet kjærligheten med den amerikanske skuespilleren i november i fjor, var hensikten å få slutt på massiv ryktespredning i media - og gjøre offentligheten oppmerksom på at Markle ble utsatt for grov hets og trakassering, blant annet for sitt afroamerikanske opphav.
DB171127 Da det britiske hoffet valgte å bekrefte at Harry hadde funnet kjærligheten med den amerikanske skuespilleren i november i fjor, var hensikten å få slutt på massiv ryktespredning i media - og gjøre offentligheten oppmerksom på at Markle ble utsatt for grov hets og trakassering, blant annet for sitt afroamerikanske opphav.
AP171127 Og hva var hensikten med det ?
SA171126 Han skjønner sikkert og visst at ved å ta side for Moore − som åpenbart var hensikten − inviterer han også til en granskning av sine egne påståtte overtredelser.
VG171125 Boka har dessuten mange tegninger der naturen dominerer perspektivet, uten at jeg ser hensikten med dem.
AP171125 Hensikten er å hylle Putin og markere at det er 75 år siden det historiske slaget ved Stalingrad, hvor sovjetiske styrker påførte Hitler hans første store nederlag.
AP171124 Hensikten med et slikt ubåtprogram er få lett flyttbar angrepskapasitet som ikke så lett kan oppdages på forhånd.
AP171124 Men i retten ble hun ikke trodd da hun sa at hensikten bare var å skade ektemannen, ikke ta livet av ham.
VG171123 Videoer med mindreårige i situasjoner som innebærer risiko eller fare skal fjernes, selv om det ikke er hensikten bak videoen.
VG171123 Såpass ubehagelig blir filmen, at det hadde vært greit om Lanthimos med noe større grad av klarhet hadde klart å kommunisere hva hensikten med den er, annet enn å oppdatere historien om Gud og Abrahams sønn.
DN171123 Hensikten med undersøkelsen er å forhindre at de aktører som leier plass i Telenors mobilnett kommer i marginskvis.
DB171123 Blant dem er Filip Rygg, som reagerer selv om spøken etter hans mening er ganske smart, hensikten er god, og selv om han synes innslaget kommenterer samfunnsdebatten på en god måte.
SA171122 Hensikten med møtet mellom Putin og Assad skal ha vært å få den syriske presidenten med på å gi sin tilslutning til mulige avtaler som de tre lederne skal diskutere onsdag.
AP171122 Hensikten var ifølge Einar Førde ( Ap ) å gravlegge det eksisterende gymnas med dets elitistiske assosiasjoner.
SA171121 Faktisk vil innbyggerne få akkurat det som var hensikten , en mer effektiv administrasjon og bedre tjenester.
SA171121 - Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge omfanget av seksuell trakassering og seksuelle overgrep i norsk mediebransje.
AP171121 Hensikten er å stake ut en ny kurs for landet.
AP171121 Det er vanskelig å forstå hensikten med beboerparkering når elbiler utenfra også kan parkere i vår bydel og attpåtil gratis.
DA171120 Retten finner det også bevist at han gikk aktivt inn i IS' militære operasjoner med den hensikten å skape frykt i den syriske befolkningen og kjempe mot Assad-regimet for kalifatet.
BT171120 Hensikten er å hindre overstadig beruselse og uønskede hendelser.
BT171120 Retten finner det også bevist at han gikk aktivt inn i IS' militære operasjoner med den hensikten å skape frykt i den syriske befolkningen og kjempe mot Assad-regimet for kalifatet.
AP171120 Retten finner det også bevist at han gikk aktivt inn i IS' militære operasjoner med den hensikten å skape frykt i den syriske befolkningen og kjempe mot Assad-regimet for kalifatet.
AP171120 Hensikten med spillet underveis var å skape en mest mulig kompleks og krevende situasjon for de som skal øves og evalueres.
VG171119 Hensikten var å hindre kommunistisk tilbakefall.
VG171119 Hensikten med statlig desinformasjon er presist formulert av Hannah Arendt : « Den ideelle undersått i en totalitær stat er ikke den overbeviste nazisten eller kommunisten, men mennesker som har mistet evnen til å skjelne mellom fakta og fiksjon ( det vil si, erfare virkeligheten ) og sannhet og usannhet (
VG171119 Hensikten er å motvirke straffefrihet og støtte forfulgte aktivister.
DB171119 Hensikten er at videoopptakene skal være tilgjengelig for tilsynsmyndigheter - i Storbritannias tilfelle - 90 dager etter opptak.
DB171119 Hva er hensikten ? 30. september 2016 rettet Helsedirektoratet en henvendelse om psykologprofesjonen til Ungarn via EU-kommisjonens elektroniske informasjonsutvekslingsprogram - Internal Market Information System ( IMI ).
DB171119 Hva er hensikten ?
VG171118 Macron avviser at det var snakk om politisk eksil, og uttalte tirsdag, da han kom med tilbudet, at hensikten er å dempe spenningene i Libanon.
AP171118 Han sier hensikten med å påvise hjerteflimmer er å forebygge slag.
VG171117 Ikke bare lek og moro ¶ Hensikten med bassenget er derimot ikke bare lek og moro.
DB171117 Hensikten var å få Norge til å være med på å stoppe regelendringen.
VG171116 Macron avviser at det var snakk om politisk eksil, og uttalte tirsdag, da han kom med tilbudet, at hensikten er å dempe spenningene i Libanon.
VG171116 Hensikten var å skåne liv i gjenerobringen av IS-hovedstaden.
VG171116 Hensikten helliger midlene, eller kan det være at hun har en så kynisk og autoritær side, og at det faktisk er hennes sanne jeg vi ser.
DB171116 Men hensikten med en takling skal aldri være å skade motstanderen, sier styreleder i Stjernen Hockey, Bjørn Viggo Nilsen til Dagbladet.
AP171116 Ordningen har fungert etter hensikten .
AA171116 « Retten legger til grunn etter bevisene i saken at hensikten med virksomheten fremstår ene og alene å være profitt », heter det i dommen.
AA171116 34 skoler i Norge deltok i prosjektet der hensikten var å vurdere hvordan en utvidet skoledag kunne bidra til å styrke elevenes læring og motvirke reproduksjon av sosial ulikhet i skolen.
DB171115 Hensikten med de to sedvanene er forskjellige.
BT171115 Hensikten er ikke å påføre barnet skade, men målet er moralsk gjenreisning.
AA171115 Da stipendet ble vedtatt i 2016, sa kommunalråd Ottar Michelsen til Adresseavisen at hensikten med stipendet var å gi lokale kunstnere økonomisk trygghet.
VG171113 Magdi forteller at hensikten bak « Heisann Montebello » var å skape et univers.
VG171113 Og det var neppe hensikten . - - Innlegget ble først lagt ut på Venstres Facebook-side.
DN171113 Hensikten var at de store konsernene ikke bare kunne stikke av fra problemer som måtte oppstå.
AP171113 Eget justisvesen for korrupt ¶ Hensikten med den internasjonale straffedomstolen er å sikre at rettferdighet kan skje fyldest også når et lands rettsvesen enten ikke evner eller ikke ønsker å sørge for at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten eller folkemord blir etterforsket og de skyldige dømt.
AP171113 Men siden hensikten er å legge « avgjørende vekt på komiteens uavhengighet » samt « å markere et tydelig skille mellom komiteen og norske myndigheter », vil det « ikke være naturlig å skille mellom stortingsrepresentanter og vararepresentanter når det gjelder valgbarhet til Nobelkomiteen », heter det i en utredning
VG171112 Hensikten var å ta kontroll over de sovjetiske oljeforekomstene i området.
DB171112 Ifølge statsråden er hensikten at det skal bli enklere for de ansatte å kombinere arbeid og familieliv.
DB171111 I boksing er hensikten å slå mot hodet - i fotball er det oftest uhell, legger han til.
AP171111 Zjenotdel ble oppløst med argumentet at « hensikten var oppnådd » fordi kvinner nå var opplyste.
SA171110 Byrået er avhengig av tillit for å fungere etter hensikten .
DB171110 Tingretten var ikke i tvil om at de to innleggene måtte ses i sammenheng, og at hensikten var at han ville foreta en straffbar handling rettet mot tjenestemennene.
DB171110 Hvis akustikeren har gjort en ørliten beregningsfeil kan ikke senteret brukes etter hensikten .
VG171109 * Hensikten er å bedre fremtidsutsiktene og begrense sekundærmigrasjon.
DA171109 - Hensikten har aldri vært å bli rik i seg selv.
AP171109 Selv om hensikten kanskje er nobel, er fremgangsmåten ukonvensjonell.
VG171108 Hensikten er forebygge det som kalles tilsiktet påkjørsel.
VG171108 Hensikten er bare at vi med en stor grad av sikkerhet fortsatt kan bevege oss i det offentlige rom.
DB171108 Han sa at NATO må fornye sin kommandostruktur slik at den er robust og i stand til å fungere etter hensikten .
AA171108 Det er i hvert fall en ærlig sak at hele hensikten til organisasjonen er at man skal jobbe imot private aktører.
VG171107 Hensikten er å tiltrekke seg verdensledende, høyteknologiske bedrifter.
DN171107 Finanstilsynet vil ganske sikkert konkludere med at den nye forskriften har virket helt etter hensikten , skriver sjeføkonom Kjetil Olsen i morgenrapporten fra Nordea Markets tirsdag.
DB171107 Dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen sier til Dagbladet at han er lei seg for at innbyggerne i Kjeldebotn føler seg lurt og at det ikke var hensikten med konkurransen.
VG171106 - Om AFP-ordningen hadde fungert etter hensikten , ved at den var ment for sliterne og spesielt kvinner i pleie og omsorgssektoren, så hadde dette trolig sett annerledes ut.
SA171106 Hensikten er å hindre og forebygge såkalt « tilsiktet påkjørsel », som man har sett eksempler på i blant annet Stockholm, Nice, London og New York.
SA171106 Hensikten er å hindre og forebygge såkalt « tilsiktet påkjørsel », som man har sett eksempler på i blant annet Stockholm, Nice, ; London og New York.
DB171106 Hensikten er å hindre og forebygge såkalt « tilsiktet påkjørsel », som man har sett eksempler på i blant annet Stockholm, Nice, London og New York.
DA171106 Hensikten var å gi veverisalen optimalt dagslys uten direkte sollys « der vilde virke forstyrrende paa Øiet under Vævningen ».
AP171106 Hensikten er å hindre og forebygge såkalt « tilsiktet påkjørsel », som man har sett eksempler på i blant annet Stockholm, Nice, London og New York.
VG171105 - Hensikten med filmene er å lære barna at de skal si ifra hvis de blir lekt med av voksne på tissen, puppene og rumpen, sier lærer og autorisert seksualunderviser, Stine Kühle-Hansen, som den siste tiden har vært med på å utvikle innholdet i annimasjonsfilmene.
VG171102 Hensikten med det er ikke å fremprovosere en konflikt, men å avverge en konflikt.
DA171102 - Det er litt av hensikten , røper graffitikunstner Eric Ness Christiansen og fortsetter, på den måten ser vi også hvor dype spor et midlertidig kunstverk er.
DA171101 - Det er tydelig at regjeringen ikke fullt ut har forstått hensikten med et klimabudsjett.
BT171101 Hensikten var ifølge retten at hotellet skulle bli så skadet at det ikke kunne komme asylmottak på stedet.
DA171030 - Han har hatt konserter siden mandag, i Røyken, på Rosthaug og i Hønefoss, og nå altså Drammen, oppsummerer Jørgen Greier som tror at en konsertopplevelse som denne kan bidra til å gi unge opplevelser og innsikt i kulturaktiviteter de kanskje ellers ikke hadde fått, og det er hele hensikten .
AP171030 Oslo tingrett mener hensikten var å sprenge den i Oslo sentrum.
AP171030 Hensikten med å innføre programmering er å legge mer vekt på forståelse, kreativitet og utforskning og mindre vekt på passiv innlæring og pugging av metoder.
DA171029 For dere og andre som har skrevet i avisa, blir det et personlig angrep, mens hensikten min er å anskueliggjøre av hvordan vi mennesker fungerer.
DA171029 For dere og andre som har skrevet i avisa, blir det et personlig angrep, mens hensikten min er å anskueliggjøre av hvordan vi mennesker fungerer.
DB171028 Nesten alle var enig i at den forrige arveavgiften ikke fungerte etter hensikten , men løsningen på en dårlig innrettet skatt må ikke være å fjerne den.
BT171028 Hensikten er å oppdage kreft på et tidlig stadium, som vil øke sjansene for at du overlever.
VG171027 I et godt og gjennomtenkt resonnement redegjorde visepresident Kristin Kloster Aasen for hva som må være hensikten med å yte bistand - det handler om hva som er rimelig og nødvendig for å ivareta rettssikkerheten.
DN171027 Hensikten med avtalen var å redusere det globale tilbudet av olje for å presse prisene høyere.
VG171026 Hensikten er å få informasjonstilgang.
AP171026 Hensikten er å bremse økende boligpriser.
AA171026 Som en av de desidert største aktørene i studentbyen Trondheim møtte dessuten festivalen forventninger langt utover den egentlige hensikten , som aldri har vært å fremme kultur eller politiske holdninger, men å sikre Samfundets drift.
BT171025 Vi ønsket å gjøre dette på vår egen måte, og tok tre bevisste valg : I lang tid har Kode 1 hatt en litt uklar profil utad, og for Kode var hensikten med de nye magasinene å få frem at bygget er et museum.
AP171025 Hensikten var å utnytte dagslyset bedre i den perioden av døgnet man normalt er våken.
AP171025 Men jeg er usikker på hva som var vold der hensikten var å påføre meg skade.
VG171024 Litt av hensikten er at klubbenes posisjon blir styrket ved at landslagsutøvere kan bruke tøy fra klubbenes klesleverandør.
DA171024 - Vårt inntrykk er at rundkjøringen fungerer etter hensikten , og våre tall viser at trafikken heller ikke har økt i de omkringliggende sidegatene, sier presseansvarlig Monica T.
VG171023 Frp mener at ordningen fungerer etter hensikten .
VG171023 At vi har strammet inn og sender personer uten beskyttelsesbehov tilbake når de er over 18 har gjort at antallet som nå kommer er blitt dramatisk redusert, dermed fungerer det etter hensikten , sier Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim til VG.
SA171023 Det var hele hensikten , sier Sagen Helgø.
DN171023 Hensikten var å unngå at materialet skulle kunne bli brukt til å gjøre innsidehandler.
DN171023 Hensikten var øyensynlig å demoralisere krigstrøtte soldater og stjele våpen og utstyr for å fortsette kampen mot det USA-støttede regimet i Kabul.
DB171023 De er plassert ved flyets vinger, og hensikten er rett og slett en markering av det beste stedet å inspisere flyets vinger og flaps fra.
DB171023 I en skriftlig kjennelse sier dommeren at aktor klarte ikke å bevise at den anklagede hadde den påkrevde kriminelle hensikten - « mens rea » - for å antaste sin kone seksuelt i 2002.
AP171023 Menneskerettighetsdomstolen har slått fast at hensikten var å « få ham til å tie stille og straffe ham for å ha kritisert myndighetene ».
AP171023 Hensikten var øyensynlig å demoralisere krigstrøtte soldater og stjele våpen og utstyr for å fortsette kampen mot det USA-støttede regimet i Kabul.
AP171022 Hvis hensikten var så fredelig, hva bygget de disse kunstige øyene med militære rullebaner i Sør-Kinahavet for da ?
DB171021 - Hensikten er jo nettopp å gjøre seerne kjent med joikens opphav og unike historie.
NL171020 Hensikten er å oppdage alvorlig sykdom tidlig, før symptomene viser seg.
BT171020 » Her er ikke hensikten å komme med en alternativ definisjon på mobbing, men å understreke for en 10-åring som ikke har det bra, at han har rett på hjelp fra skolen - mobbing eller ei.
BT171020 | Nullmobbing.no er til for barna ¶ Hensikten er å understreke for en 10-åring som ikke har det bra, at han har rett på hjelp fra skolen - mobbing eller ei.
AP171020 Hensikten er å vise at de har vært utsatt for seksuell trakassering, og slik sette søkelys på hvor utbredt problemet er.
AA171019 Hensikten var å sikre vann til mølledrifta, altså ble den kalt en mølledam.
DN171018 Hensikten var å kjøpe deres lojalitet og stemmer i parlamentarikerforsamlingen, ifølge avisen.
DB171018 * Hensikten med barometeret er å måle trykket i norsk arbeidsliv.
AA171018 Hensikten var å kjøpe deres lojalitet og stemmer i parlamentarikerforsamlingen, ifølge avisen.
SA171017 Rapporten tar for seg kunnskaper, holdninger og adferd i trafikken og hensikten er å gi et bilde av trafikantene.
NL171017 Hensikten med denne endringen var å redusere bruk av institusjonsopphold og tilsvarende øke bruk av lokale tiltak samt å øke kommunenes valgfrihet.
DB171017 - Noen vil kanskje oppfatte den som et angrep, men hensikten er det motsatte.
DB171017 Hensikten var å kjøpe deres lojalitet og stemmer i parlamentarikerforsamlingen, ifølge avisa.
DA171017 Justeringen ble gjort for å tydeliggjøre hensikten med ordningen.
BT171017 Rapporten tar for seg kunnskaper, holdninger og adferd i trafikken og hensikten er å gi et bilde av trafikantene.
AP171017 I statsbudsjettforslaget for 2018 vil kulturminister Linda Hofstad Helleland igjen kutte i pressestøtten og begrunner forslaget med at støtten ikke virker etter hensikten .
AP171017 Rapporten tar for seg kunnskaper, holdninger og adferd i trafikken og hensikten er å gi et bilde av trafikantene.
DB171014 Hensikten var å etablere en forbindelse mellom Grubbnäsudden og forsvarets skytebane i Lomben.
AP171014 Hensikten var å skape et møtested mellom scenekunstnerne og ungdom fra den tredje verden og majoritetssamfunnet.
VG171013 - Hensikten er å forstyrre en motstanders evne til å kommunisere, men også kunne forstyrre og avlede presisjonsvåpen som er avhengige av elektronisk styring, sier Ine Eriksen Søreide til VG.
DB171013 Hensikten er å styrke samordning, planlegging og ledelse av landoperasjoner i Finnmark.
AP171013 Tillerson sier at « hensikten er » at USA blir værende i atomavtalen, men at presidenten « desertifiserer » avtalen og overlater til Kongressen å avgjøre dens skjebne.
AP171013 Hensikten er å styrke samordning, planlegging og ledelse av landoperasjoner i Finnmark.
AA171013 Hensikten var å kjøpe deres lojalitet og stemmer i parlamentarikerforsamlingen, ifølge avisen.
SA171012 Hensikten med innsatsen er å sikre at de som har gått ledig over lengre tid får et arbeidsrettet tilbud, og gi økt overgang til arbeid.
SA171012 Ordningen virker altså ikke etter hensikten , sier professor Olaussen.
SA171012 Nå har professor Jon Olaf Olaussen ved NTNU, sammen med kollegene Are Oust og Jan Tore Solstad, konkludert med at energimerkingen ikke fungerer etter hensikten .
DB171012 Hensikten med endringen skal være å fremme integrering, men Rudsdal har ingen tro på dette.
DB171012 Skildrer grusomheter så detaljert at det er grunn til å spørre hva hensikten er.
AP171012 Ordningen virker altså ikke etter hensikten , sier professor Olaussen.
AP171012 Nå har professor Jon Olaf Olaussen ved NTNU, sammen med kollegene Are Oust og Jan Tore Solstad, konkludert med at energimerkingen ikke fungerer etter hensikten .
DB171011 Med en ordning som omfatter 7000 prosjekter kan man selvfølgelig ikke garantere at alle blir gjennomført i tråd med det som var hensikten .
AA171011 Hensikten er å finne ut hvordan ulike forvaltningsenheter kan bidra sammen for å bedre situasjonen, opplyser Kunnskapsdepartementet til NTB.
AA171011 Hensikten med omleggingen var blant annet å gi flere støtte, men det ble også innført begrensninger på for hvor lenge man kan få den og hvor stor del av foreldrenes inntekt som kompenseres.
DB171010 Hensikten var å ivareta interessene til en gruppe mennesker som hadde investert blant annet i gull.
AP171010 Hensikten med den såkalte incentivordningen er å skaffe norgesreklame via internasjonale filmer, samt sikre jobber i norsk filmbransje.
AA171010 Hensikten med forslaget skal være et sterkere oppsyn med forholdet mellom politikere og lobbyister.
DB171009 Regjeringens mottiltak, med å arrestere Navalny, og mange lokale ledere forut for demonstrasjonen lørdag, virket etter hensikten .
DB171009 Det er rett og slett hensikten , noe daværende komiteleder, Anders Anundsen ( Frp ), benyttet seg av til gagns under den rødgrønne flertallsregjeringen.
AP171009 Og selv om hensikten er den beste, kan forståelsen disse gruppene promoterer også ta håp.
DB171008 ¶ DEMONSTRASJON : Hensikten ved dagens demonstrasjon er å vise motstand mot uavhengighetserklæringen som mange tror Catalonias president Carles Puigdemont vil legge fram i det katalanske parlamentet på tirsdag.
DB171008 Hensikten er å vise motstand mot uavhengighetserklæringen som mange tror Catalonias president Carles Puigdemont fra høyrepartiet PDeCat vil legge fram i det katalanske parlamentet på tirsdag.
DA171006 I dag varierer det daglige belegget fra 30 til 45 innlosjerte, som etter hensikten enten skal videre til ordinære mottak eller returneres innen to-tre døgn.
VG171005 OPPSIKT : Hensikten med dette islandske fotgjengerfeltet er å gjøre det tryggere for fotgjengere.
DA171004 Ifølge tiltalen var hensikten å skaffe seg uberettiget vinning.
AP171004 Her kan du lese mer om hensikten med ordningen « Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet » og se oversikten over hvilke organisasjoner som får støtte.
AA171004 Noe av hensikten med Uka er å levere et økonomisk overskudd som går til å drifte Samfundet de neste to årene.
VG171003 Han sier hensikten var å finansiere sikkerhetstiltak.
DN171003 Han sier hensikten var å finansiere sikkerhetstiltak.
DA171003 Han sier hensikten var å finansiere sikkerhetstiltak.
AP171003 Det er ikke kjent om pengene skulle sendes til henne, til hennes familie, eller om hensikten var en annen, melder NBC. 62 år gamle Danley dro til Hongkong 25. september og skal tilbake til USA onsdag.
AP171003 Han sier hensikten var å finansiere sikkerhetstiltak.
AP171003 Hensikten er å vise hvordan Norge endres, og hvordan islam dominerer offentligheten mer og mer, skriver de. 3rd-party-bio ¶
AP171003 Hensikten er å vise hvordan Norge endres, og hvordan islam dominerer offentligheten mer og mer, skriver de.
DA171001 Bakgrunnen var at departementet ikke har tillit til at midlene som IRN får fra departementet blir brukt etter hensikten . i september kunngjorde også Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn ( STL ) at de vurderte å bryte samarbeidet med IRN.
AP171001 Det ser også ut til at forskriften treffer Oslo-området og andre storbyer hardest, slik hensikten er.
AA171001 Bakgrunnen var at departementet ikke har tillit til at midlene som IRN får fra departementet blir brukt etter hensikten . i september kunngjorde også Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn ( STL ) at de vurderte å bryte samarbeidet med IRN.
VG170930 Hensikten har hele tiden vært utvikle de beste metodene for å identifisere utøvere med luftveisplager og finne de tiltakene som mest effektivt motvirker helseplagene slike utøvere kan bli utsatt for, både på kort og lang sikt.
DA170930 Denne individualiseringen av opplevde skjebner er kanskje ikke helt etter hensikten , for denne utstillingen har et mer overordnet siktemål.
VG170929 Komiteen sa da at « den bakenforliggende hensikten med prøvingen syntes å være å fremme idrettsutøveres prestasjoner ».
VG170929 Skal vi nå, fordi et utvalg har levert en rapport i vinter, lukke øynene for at REK mener opplegget « kunne indikere at den bakenforliggende hensikten med prøvingen var å fremme idrettsutøveres prestasjoner », og spør « er ønsket om å optimalisere ytelse viktigere enn å diagnostisere en tilstand med astmatiske komponenter ? ».
VG170929 Det helt overordnede spørsmålet : Hva var den egentlige hensikten med denne astmaforskningen ?
VG170929 Det fremgår også at testing rundt dette har vært praksis over år, og at hensikten med skandaleprosjektet nærmest var å få testingen « inn i forsøksvarmen ».
DB170929 Mannen sier derimot at det hun så, var ei frokostpølse, og at hensikten var å spøke med henne.
AP170929 Bakgrunnen var at departementet ikke har tillit til at midlene som IRN får fra departementet blir brukt etter hensikten .
AA170929 Bakgrunnen var at departementet ikke har tillit til at midlene som IRN får fra departementet blir brukt etter hensikten .
VG170928 Hensikten er at amerikanske bedrifter skal tjene på å holde seg innenlands, og dermed skape flere arbeidsplasser i USA.
VG170928 Hensikten er også å løse opp spenningen mellom de to landene og unngå et militært sammenstøt.
VG170928 Han forteller at litt av hensikten med prisen dessuten er at det skal lønne seg å velge offentlige transportmidler, noe som er et politisk ønske.
DN170928 Hensikten er også å løse opp spenningen mellom de to landene og unngå et militært sammenstøt.
AA170928 Hensikten er å bidra til at elever i større grad skal få ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø og styrke arbeidet mot mobbing.
AA170928 Hensikten er også å løse opp spenningen mellom de to landene og unngå et militært sammenstøt.
VG170927 Denne ble avslått, og blant etikk-komiteens bekymringer fremgikk det at opplegget « kunne indikere at den bakenforliggende hensikten med prøvingen var å fremme idrettsutøveres prestasjoner ».
DN170927 Hensikten er å utvikle gode tjenester og sikre bedre etterlevelse av skatteregler, sier Holte.
DB170927 På den andre siden - at et politisk virkemiddel fungerer etter hensikten , betyr ikke at det ikke er rom for forbedring.
VG170926 Anslagsvis mellom en kvart og en halv million mennesker mistet strømmen, sier Haga Lunde i foredraget, og påpeker at hensikten var å kapre og ta kontroll over systemet.
AP170926 Hensikten er å imøtekomme arbeidstagernes ønske om større innflytelse over egen arbeidstid.
SA170922 Det er vanskelig å tro at disse mekanismene, og de bakenforliggende forestillingene de har sitt utspring i, ikke skal ha noen betydning hvis hensikten er å utjevne de skeive levekårene som fortsatt er brennaktuelle i dag.
AA170922 Hensikten med forvaringsinstituttet er å skjerme samfunnet mot ny alvorlig kriminalitet.
VG170921 Selvsagt var hensikten å påvirke redaksjonen gjennom å legge frem vårt syn på saken.
DN170921 Hensikten er å sprøyte frisk kapital inn i økonomien for å få økt aktivitet, vekst og sysselsetting.
DN170921 Hensikten med tilbakekjøp av aksjer er å gi aksjonærene avkastning utover utbytte.
DB170921 Statsadvokat Alvar Randa lurer på hvorfor 36-åringen fortsatte i retning Nederland selv etter at bilen hadde havarert - dersom hensikten var å lure Betew, hvis samarbeidspartnere ifølge politiet befant seg i Amsterdam sammen med den 35-årige kameraten.
DB170921 - Jeg lurer på hva som er hensikten med å velge akkurat dette eksempelet.
DB170920 Du klarer selvsagt ikke hele turen i løpet av en normal fellesferie, og det er da heller ikke hensikten .
DA170919 Ifølge børsmeldingen er hensikten med planen å få til en passende balanse mellom hensynene til de ulike interessentene og bidra til et rekapitalisert Norske Skog som vil være vesentlig mer robust finansielt.
AA170918 Ifølge børsmeldingen er hensikten med planen å få til en passende balanse mellom hensynene til de ulike interessentene og bidra til et rekapitalisert Norske Skog som vil være vesentlig mer robust finansielt.
DB170917 Om hensikten var å få en frustrert nordmann til å skrive under et lavt lønnsutspill, får vi nok aldri svaret på.
DA170917 Hva er hensikten ? 9-10 KM : Vi skal innover Frognerstranda.
AA170915 Hensikten med tilsynet var blant annet å undersøke om det forelå brudd på sikkerhetslovens bestemmelser.
AA170914 Hensikten med møtet er å unngå opptrapping til full streik fra torsdag.
AA170913 - Hensikten med møtet er å presentere en industriell rekapitaliseringsløsning for Norske Skog, sier Sperre til NTB.
DB170911 Hensikten er å stabilisere luftstrømmen over prosjektilet, redusere luftmotstanden, og dermed øke rekkevidden.
DA170911 I forrige uke tok sønnen Yair en annen journalist til retten etter at denne hadde skrevet at faren hadde bedt Mossad om å gi sønnen et falskt pass, slik at han kunne reise fritt i utlandet, men at den virkelige hensikten var å opprette bankkontoer i utlandet for å kunne ta imot svarte penger.
AA170911 Hensikten kan også være å reklamere for datingtjenester og pornosider.
VG170910 Hensikten var å gi klubben en tydeligere rolle i byen.
VG170909 Hensikten var å undersøke om det kunne være bakenforliggende sykdom eller skade som var årsaken til den mye omtalte svanens atferd, skriver Bergensavisen.
DB170909 Hensikten var å undersøke om det kunne være bakenforliggende sykdom eller skade som var årsaken til den mye omtalte svanens atferd, skriver Bergensavisen.
AP170909 Hensikten var å undersøke om det kunne være bakenforliggende sykdom eller skade som var årsaken til den mye omtalte svanens atferd, skriver Bergensavisen.
AA170909 Hensikten var å undersøke om det kunne være bakenforliggende sykdom eller skade som var årsaken til den mye omtalte svanens atferd, skriver Bergensavisen.
NL170908 Hva skulle ellers være hensikten når Tøllefsen nødvendigvis må leie drivere til sjarkene sine om de skal drive hele året ?
VG170907 Han forteller at hensikten var å bevise at det umulige er mulig.
DA170906 ung, uten at noen helt oppfatta hensikten med innlegget.... i saken om automatisk trafikkontroll i 30-soner fikk vi høre Odd Einar Dørum bruke opp et helt innlegg på artige anekdoter om hvordan hvilke trafikksikkerhetsendringer han fikk vedtatt i sin ungdom i Trondheim, uten at noen helt oppfatta hensikten med det heller.
DA170906 . I saken om Holmenkollens status som nasjonalanlegg for ski, nordiske grener fikk vi høre Rune Gerhardsen bruke opp et helt innlegg på artige anekdoter om hvordan skiskyting foregikk da han var ung, uten at noen helt oppfatta hensikten med innlegget.... i saken om automatisk trafikkontroll i 30-soner fikk vi høre Odd Einar Dørum bruke opp et helt innlegg på artige anekdoter om hv
AP170906 Hensikten skal ifølge politiet være å komme i posisjon til å motta ytelser fra Nav.
AA170906 Hensikten er å minske Nord-Koreas inntekter og dermed ramme landets militærprogram.
AA170906 Hensikten med valgkampen er å tenne velgerne og få dem til å stemme.
AA170906 Hensikten med de mange linjeforeningene og fadderukene ved NTNU, er å ta imot nye studenter på en inkluderende måte, skape samhold, trivsel og et godt miljø i studietiden.
VG170905 Almaas selv gjør et par spredte forsøk på å forklare hva hensikten med programmet skal være.
DB170905 Da det britiske hoffet valgte å bekrefte at Harry hadde funnet kjærligheten med den amerikanske skuespilleren i november i fjor, var hensikten å få slutt på massiv ryktespredning i media - og gjøre offentligheten oppmerksom på at Markle ble utsatt for grov hets og trakassering, blant annet for sitt afroamerikanske opphav.
AA170904 Hensikten er først og fremst å legge til rette for en bedre utdanning.
VG170903 E-tjenesten legger til grunn at hensikten med øvelsen ser ut til å være å øve forflytning og forsvar.
VG170903 Sanksjonene virker ikke etter hensikten så lenge det ikke er noen mulighet for at de kan heves, sier Lodgaard til VG.
VG170903 Sanksjonene virker ikke etter hensikten så lenge det ikke er noen mulighet for at de kan heves, sier Lodgaard til VG.
DA170903 Forskeren Johan Nilsson-Wright ved organisasjonen Chatham House tror hensikten med testen var å avskrekke fra en militær inngripen i Nord-Korea, forsterke Kim Jong-Uns legitimitet, og utfordre USA-president Donald Trump.
DA170903 Valgomatene kan se tøysete ut, men hensikten er å tilføre folk nyttig informasjon i tiden før et valg, få dem til å tenke gjennom hva de selv ønsker og står for og synliggjøre for dem hvilket parti de står nærmest.
AP170903 Hensikten var å legge filmen ut på Youtube i ettertid, sier Jøkling.
AA170903 Forskeren Johan Nilsson-Wright ved organisasjonen Chatham House tror hensikten med testen var å avskrekke fra en militær inngripen i Nord-Korea, forsterke Kim Jong-Uns legitimitet, og utfordre USA-president Donald Trump.
AA170903 Hensikten med besøket var innledende analyser, og ingen beslutninger om eventuell støtte er tatt.
AA170903 Hensikten var å legge filmen ut på YouTube i ettertid, sier Jøkling.
DN170902 Etter at det først ble lansert for å samle verdens fremadstormende økonomier, er konseptet blitt strukket langt utenfor den opprinnelige hensikten , sier Jonathan Hillman, ved Washington-baserte Centre for Strategic and International Studies ( CSIS ) til avisen om samarbeidet som ble formalisert i 2009.
DN170902 - Vi må sørge for å forklare hensikten med visjonen på en bedre måte.
AA170902 Hensikten med møtet var da heller ikke å slå argumenter i hodene på hverandre, men å føre en dannet samtale om de utfordringene som er mest aktuelle i norsk kreftbehandling og - omsorg i dag.
VG170901 Høyre foreslår dessuten at det opprettes tidsbegrensede alternative undervisningsopplegg for elever i faresonen der hensikten er å bryte opp miljøet og gi vanskelige elever en ny start.
DB170901 Mulig det når hensikten ikke er å leke.
DA170901 Jeg stusser både over hensikten med å poste noe slikt, og på hva leder i Drammen Høyre mener med at Støre minner om Trump.
VG170831 Hensikten er å gi et innblikk i hjelpeapparatets arbeid med saker som omhandler vold i nære relasjoner.
AA170831 Hensikten med ordningen er å stimulere til økt privat aksjesparing, samt å gi insentiver til småsparere om å øke sitt eierskap i norske bedrifter.
AA170831 Hensikten var å bedre kvaliteten på allmennlegetjenesten ved å gi alle som ønsker det, én fast lege å forholde seg til.
AA170831 Hensikten var å bedre kvaliteten på allmennlegetjenesten ved å gi alle som ønsker det, én fast lege å forholde seg til.
VG170830 - Hele hensikten med en valgkamp er at velgerne skal få muligheten til å orientere seg.
DA170830 Vi trenger politikere som avslører hensikten med sånne avtaler og hindrer at Norge går med på dem.
DA170830 Hensikten med boka er å beskrive grupper som trenger politisk oppmerksomhet.
AP170830 Og hele hensikten er å holde fast ved den : Trygghet for arbeid, og i arbeid.
VG170829 Jeg lurer på hvorfor hun ikke har reist før - hvis hensikten er « å lære ».
DN170829 - Dersom hensikten med integreringsministerens reise til Rinkeby er å lære om integrering, burde hun ikke oppsøke stedet der den har mislykkes, sier han.
DB170829 Ifølge Jensen står både private investorer og den israelske stat bak satsingen, og hensikten er å bygge opp nasjonale talenter og forsterke israelsk sykkelkultur.
DB170829 Katten var nok redd etter å ha blitt kidnappet, uten at det var hensikten , sier operasjonslederen.
AP170829 Bidra til aktivitet ¶ Hensikten med tiltaket er å bidra til aktivitet på norske skipsverft, til å opprettholde innovasjonsevnen i Norge og til verdiskapning og omstilling, særlig langs kysten.
AP170829 Men hun reagerer på tidspunktet mindre enn to uker før et valg, når hensikten bare er å studere det som går dårlig.
AP170829 Jeg lurer på hvorfor hun ikke har reist før - hvis hensikten er " å lære ".
AP170829 Men hun reagerer på tidspunktet mindre enn to uker før et valg, når hensikten bare er å studere det som går dårlig.
AP170829 Jeg lurer på hvorfor hun ikke har reist før - hvis hensikten er " å lære ".
AP170829 Ifølge integreringsministeren er hensikten med reisen til å lære av deres erfaringer med å ta imot flyktninger og asylsøkere.
AA170829 - Dersom hensikten med integreringsministerens reise til Rinkeby er å lære om integrering, burde hun ikke oppsøke stedet der den har mislyktes, sier han.
AA170829 - Dersom hensikten med integreringsministerens reise til Rinkeby er å lære om integrering, burde hun ikke oppsøke stedet der den har mislyktes, sier han.
AP170828 I så fall er vi blitt forledet til å tro at fraværsregelen virker etter hensikten .
NL170827 Hensikten med en slik kommisjon er å samle inn informasjon om hvordan fornorskningspolitikken påvirket livene til de som opplevde den, og ved hjelp av denne kunnskapen bidra til forsoning mellom de ulike folkeslagene i nord.
DN170827 Hensikten med de politiske avtalene er å bygge broer mellom Norge og Nordland og et av de største markedene i verden for fisk og sjømat.
DA170827 Hensikten med de politiske avtalene er å bygge broer mellom Norge og Nordland og et av de største markedene i verden for fisk og sjømat.
AP170827 Han har erfart at slike ordninger må eksistere noen år for å kunne fungere etter hensikten .
DA170826 Hensikten har vært å finne løsninger som sikrer flertall for de to partienes hovedsaker i utviklingen av Moss by.
VG170825 - Etter en kort intern diskusjon valgte vi å fjerne vitsen siden den ikke fungerte etter hensikten når den var tatt ut av sammenheng.
AA170825 Politiet opplyser at hensikten med tiltaket er å kunne avdekke eventuelle aktører som kan tenkes å utgjøre en trussel mot arrangementet.
SA170824 - Hensikten med reglene er å bekjempe juks, og å sikre rettferdig konkurranse.
NL170824 Hensikten med Ludvigsens utspill tror jeg flere enn meg er fullstendig klar over.
FV170824 - Hensikten med reglene er å bekjempe juks, og å sikre rettferdig konkurranse.
BT170824 - Hensikten med reglene er å bekjempe juks, og å sikre rettferdig konkurranse.
AP170824 - Hensikten med reglene er å bekjempe juks, og å sikre rettferdig konkurranse.
DA170823 Hensikten med møtet var blant annet : ¶
AP170823 Det skal også gis alternative undervisningsopplegg i perioder, for elever i faresonen der hensikten er å bryte opp miljøet og gi vanskelige elever en ny start.
AA170823 Hensikten med kvoten er primært å styrke forholdet mellom far og barn de viktige første ukene av livet.
SA170822 Enkelt sagt oppført seg som andre folk, fordi hensikten ikke er å dope seg og fordi de heller ikke blir dopet.
FV170822 Enkelt sagt oppført seg som andre folk, fordi hensikten ikke er å dope seg og fordi de heller ikke blir dopet.
DB170822 Hensikten med debatt er ikke nødvendigvis å vinne, men å reflektere, lære og komme fram til de beste løsningene.
DA170822 Hensikten med å begrense arbeidsadgangen er å hindre at ordningen misbrukes til å dekke over for svart arbeid, heter det videre.
BT170822 Enkelt sagt oppført seg som andre folk, fordi hensikten ikke er å dope seg og fordi de heller ikke blir dopet.
AA170822 Å låse bilene virker slett ikke etter hensikten , mener renovasjonsarbeidere, som tror at låste biler betyr at de selv blir enda mer utsatt.
SA170821 Hun fortalte at hensikten med å bruke kremen Trofodermin slettes ikke var å jukse - men snarere å få bukt med kvisene i ansiktet.
DB170821 Slike systemer kan være fristende for arbeidsgivere å implementere, men bryter ned tilliten mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og griper som nevnt inn i de ansattes personvern, selv om det ikke er hensikten .
BT170821 Hun fortalte at hensikten med å bruke kremen Trofodermin slettes ikke var å jukse - men snarere å få bukt med kvisene i ansiktet.
AP170821 Hun fortalte at hensikten med å bruke kremen Trofodermin slettes ikke var å jukse - men snarere å få bukt med kvisene i ansiktet.
AA170820 Hensikten med rekonstruksjonen er å kartlegge hendelsesforløpet.
AA170820 Hensikten var å kartlegge hendelsesforløpet.
AA170820 Hensikten var å kartlegge hendelsesforløpet.
AA170820 Siden hensikten med fraværsgrensen er å redusere frafallet, er det for tidlig å slå fast at den virker, og derfor må få virke.
AA170820 Hensikten med politisk debatt er å gi velgerne en mulighet til å finne ut hvem som har den beste politikken.
DB170819 - Vi i « Skam » er så glade og takknemlig for å vinne denne prisen fordi det betyr at vi har nådd igjennom med noe av det som var hensikten med serien : Å forsøke å gjøre hverdagen lettere for ungdom som skammer seg over egen seksualitet, sier Andem i pressemeldingen.
DB170819 Hensikten med marsjen i Charlottesville, der hakekors og konføderasjonsflagg veivet om hverandre ( Mississippi har fortsatt sistnevnte som del av sitt flagg ), var å protestere fjerningen av en statue av sørstatsgeneralen Lee.
AP170819 Og hensikten var slett ikke bare å minnes krigsheltene, sier historieprofessor Martin E.
DB170818 Hvis feilaktige opplysninger oppgis og hvor det er åpenbart at hensikten har vært å lure flyselskapet, kan man bli avvist ved innsjekk og/eller ombordstigning uten krav på refusjon, og i tillegg også komme i straffeansvar, forteller Catharina Solli.
DA170818 Politiet beskriver hendelsen som « et terrorangrep der hensikten var å drepe så mange mennesker som mulig ».
DA170818 Hensikten var å forebygge og forhindre frafall, sosial uro og sikre et godt læringsmiljø gjennom et tett samarbeid med flere andre offentlige etater.
AA170818 Politiet beskriver hendelsen som « et terrorangrep der hensikten var å drepe så mange mennesker som mulig ».
AA170818 To personer er pågrepet etter angrepet, som politiet beskriver som « ett terrorangrep der hensikten var å drepe så mange mennesker som mulig ».
AA170818 Hensikten er å vurdere hvor godt innsyn og åpenhet rundt bystyrets arbeid fungerer.
NL170817 Hvilket formodentlig også har vært en del av hensikten .
DN170817 Hensikten er å redusere klimagassutslipp fra luftfart.
AA170817 Hensikten er å redusere klimagassutslipp fra luftfart.
NL170816 * Styrke tilbudsplikten slik at den fungerer etter hensikten , og opprettholde aktivitetsplikten i Stamsund, Melbu, Hammerfest, Storbukt, Kjøllefjord og Båtsfjord.
AP170816 Hensikten er at det skal bli vanskeligere å skille bilene fra andre vanlige biler.
AA170816 - Hensikten er å sette søkelyset ikke bare på allerede eksisterende fattigdom, men også på risikoen for at den skal øke.
DB170815 Hensikten var å senke bygningskvalitet, i den tro at boliger derved ble billigere - og da særlig utleieboliger.
DB170815 Hensikten bak slike kåringer er å synliggjøre.
AA170813 Hensikten er å slå tilbake mot det nasjonalforsamlingen kaller kamp mot USAs « eventyrlyst » og sanksjoner, og formålet er også å styrke den iranske Revolusjonsgardens oppdrag i utlandet.
VG170812 Da delingstallene ble fjernet var ikke hensikten å få flest elever per lærer, sier Wøien ¶
FV170812 Hensikten med bloggen var å nyansere Gatlins beryktede dopinghistorie.
AA170812 - Fra atomforhandlingene med Iran vet vi hva som skal til for å få sanksjoner til å fungere etter hensikten .
AA170812 Hensikten med truslene er antakelig å vise at Trump bløffer.
SA170811 Hensikten med bloggen var å nyansere Gatlins beryktede dopinghistorie.
DB170811 Hensikten med de nasjonale seriene på guttesida er at toppklubbene selv vil ha en sterkere spissing av det sportslige tilbudet.
BT170811 Hensikten med bloggen var å nyansere Gatlins beryktede dopinghistorie.
AP170811 Hensikten med bloggen var å nyansere Gatlins beryktede dopinghistorie.
AA170811 Blant kandidatene er det en god del nye fjes, og hensikten med aksjonen er at de skal ut og møte vanlige folk, opplyser Frps kommunikasjonssjef Ida Krag til NTB.
AP170810 Dette blir feil - hensikten var å gi dem som ønsket omsorg for egne barn en økonomisk mulighet til å velge dette.
AP170810 Hensikten med Minhaj Ungdoms leir, al-Hidayah, var å gi europeisk-muslimsk ungdom nødvendig kompetanse i arbeid mot ekstremisme og radikalisering.
DB170809 Avisa lanserer også en teori om at hensikten med aksjonen kan ha vært å sende en tydelig melding til den tidligere valgkampsjefen om at han ikke vil bli tatt på med silkehansker.
NL170808 Det er det motsatte som er hensikten .
DN170808 USAs viseutenriksminister for østasiatiske saker, Susan Thornton, sier at hensikten med besøket i Bangkok er å be den thailandske regjeringen slå ned på nordkoreanske selskaper som bare åpner et frontkontor i Bangkok, men som sluser handel ut og inn av hjemlandet gjennom slike liksomselskaper.
DB170808 - Hensikten med angrepet er å gi håp til mennesker uansett hvor sterk fienden er.
DB170808 Noen ganger virker de etter hensikten .
AA170808 Hensikten har hele tiden vært å komme frem til hva som virker, hvem ulike tilnærminger virker for, og hvordan vi best kan få til varige endringer.
VG170807 Politiet etterforsker om hensikten var faktisk å selge modellen, eller om kidnapperne ønsket å presse familien for penger.
VG170807 Vi har ikke et system som i Storbritannia, der hensikten er at den som vinner valget skal få banke gjennom eget syn mest mulig effektivt.
AP170805 Splitter man dem opp, undergraver man hele hensikten , sier han.
AA170804 Hensikten med den økte avgiften var å redusere utslipp fra biltrafikk og bedre luftkvaliteten.
SA170803 Hensikten er at klubber ikke skal bruke mer penger enn de tjener, og ingen får lov til å ha underskudd som overskrider 30 millioner euro over tre år.
FV170803 Hensikten er at klubber ikke skal bruke mer penger enn de tjener, og ingen får lov til å ha underskudd som overskrider 30 millioner euro over tre år.
DB170803 Hensikten er at klubber ikke skal bruke mer penger enn de tjener, og ingen får lov til å ha underskudd som overskrider 30 millioner euro over tre år.
AP170803 Hensikten er at klubber ikke skal bruke mer penger enn de tjener, og ingen får lov til å ha underskudd som overskrider 30 millioner euro over tre år.
VG170802 Trolig var hensikten med intervjuet å fri til kristne velgere, og ta opp kampen mot Sylvi Listhaugs bruk av verdivern som velger-åte.
DA170802 Folk over hele verden benytter seg av tjenesten der hensikten er å dele livet sitt med andre, skape nettverk verden over, oppleve nye ting, vise omsorg og gjøre verden generelt mindre - og mer vennlig.
NL170801 Det bør ikke overraske mange at en statsminister som ikke kan dokumentere at hennes viktigste prestisjesak virker etter hensikten , styrer mot et valgnederlag om en drøy måned.
DN170801 Årsaken til at Facebook stoppet eksperimentet var at hensikten var å se om en maskin kan forhandle med et menneske, ikke med en annen maskin, så det var ingen grunn til å fortsette uten først å omdefinere de språklige rammene.
DB170801 Den gang var imidlertid hensikten bak svindel-e-posten langt mer ondsinnet.
DB170731 Hensikten med å starte opp laget var å få fram flere israelske talenter, og vi skal ha 3-4 hjemlige ryttere også neste år.
DB170731 Politiet tror hensikten var å få den om bord i et passasjerfly fra Sydney til Midtøsten.
DB170731 Hensikten med en slik sammensetning er å få med både de som er interessert i at en sertifisering skal være lett, de som er interessert i at den skal være vanskelig, de som er interessert i at den skal ha høy faglig kvalitet, de som er interessert i at den skal være relevant for markedet, etc.
NL170728 Kvotene trålflåten har fått tildelt har jo nettopp den hensikten som fiskeriministeren er ute etter, nemlig at : " Departementet ønsker å anvende distriktskvote for å styre råstoff til fiskeforedlingsbedrifter i deler av Øst-Finnmark hvor det er behov for mer råstoff.
DA170727 Når Dagsavisen konfronterer Meny med Bjørklunds påstand om brudd på arbeidsmiljøloven, svarer Jebsen at hensikten med testen nettopp er å ivareta søkernes integritet og verdighet.
DA170727 Assessio ønsker ikke å svare på hva som er hensikten bak spørsmålene.
DA170727 Når Dagsavisen konfronterer Meny med Bjørklunds påstand om brudd på arbeidsmiljøloven, svarer Jebsen at hensikten med testen nettopp er å ivareta søkernes integritet og verdighet.
DA170727 Assessio ønsker ikke å svare på hva som er hensikten bak spørsmålene.
VG170726 Hensikten er at denne erfaringen videreføres til deltakerenes hjemland.
DN170726 Foto : Frank May ¶ Hensikten med barometeret, som er utviklet av forskere fra Columbia University i USA, er å sammenligne hvordan samfunn tilpasser seg et økende antall og en økende befolkningsandel av eldre mennesker.
DB170726 Hensikten med utstillingen er ifølge Teknisk Museum å " formidle historien om det moderne olje-Norge, samt tilby oljebransjen en representativ arena i hovedstaden ".
AA170726 Hensikten med barometeret, som er utviklet av forskere fra Columbia University i USA, er å sammenligne hvordan samfunn tilpasser seg et økende antall og en økende befolkningsandel av eldre mennesker.
DB170725 Men i planene som foreligger er hensikten å bringe ryttere på fra vest til øst, altså på tvers av Norge.
DB170725 - Det vi har sett på regnskapsgjennomgangen er at vi bruker mer penger på mat, fordi pasientene spiser mer - og dette var jo hensikten ved å endre på rutinene : Bedre ernæring for pasientene.
DB170724 Hensikten er, ifølge regissøren, å se nærmere et av de største problemene i vår tidsalder.
DA170724 Hensikten er å unngå dobbeltbeskatning.
VG170723 Avisens tilhengere sier at rettssaken er politisk motivert og at hensikten er å stenge Cumhuriyet, en av de svært få opposisjonsrøstene som er igjen etter måneder med utrenskninger og arrestasjoner.
VG170723 Hensikten var å fastslå om ulven er en den del av norsk natur som Norge er forpliktet til å beskytte etter Bernkonvensjonen og den norske naturmangfoldloven - eller om ulvestammen er en « innvandrer » som Norge ikke har noe ansvar for.
VG170721 Hensikten er å begrense bruken av varetektsfengsling mest mulig, forteller tingrettsdommer Ina Strømstad i Oslo tingrett til VG.
DB170721 Men hensikten er jo blant annet at familier som vår skal kunne delta i samfunnet på lik linje med andre, at vi skal kunne stå i full jobb og at vi også skal kunne ta vare på lillebror.
VG170720 Når Faktisk.no måler oss fra tiltredelsesdato ser vi at det ikke var hensikten med reklamen, og derfor har vi valgt å endre den, sier han.
VG170720 Hensikten var ikke at vi skulle måles mot 16. oktober 2013, sier han til VG.
AA170720 - Hensikten med å bevilge så mye penger er at andre land som New Zealand og Island har benyttet sin natur til å tiltrekke seg store filminnspillinger.
AA170719 Amerikanske borgerrettsaktivister mener hensikten med Trumps gransking i virkeligheten er å gjøre det vanskeligere for fattige og svarte å stemme.
AA170719 Hensikten er todelt : det skal gi bedre tilvekst i skogen slik at avkastningen blir større for skogeier, men det er også et klimatiltak.
VG170718 Hensikten skal være få med luft gjennom nesen og ned i lungene.
VG170718 Norsk Tour-rytter om neseringen til Froome : - Ubehagelig ¶ Hensikten var å kvitte seg med årets suverene Tour-spurter, Marcel Kittel.
VG170718 Det kan virke som om det ikke drives noen form for fornuftig behandling, hvor hensikten er å hjelpe en person som sliter.
DN170718 Hensikten med å fjerne siestaen er å gjøre arbeidstiden kortere og mer fleksibel slik at folk igjen kan få en bedre balanse mellom jobb og fritid.
AA170718 Hensikten med prisen er å løfte frem kvinner som lykkes, og bidra til å gjøre innovasjonene deres enda mer synlig.
AA170718 Hensikten med distriktskvoter er at det skal legges til rette for tilførsel av råstoff til foredlingsindustrien i særlig fiskeriavhengige områder.
VG170717 Og slik retten ser det var det fra et tidspunkt for Olsen hensikten at Bakken skulle dø.
AP170717 Hensikten er både å identifisere politiske standpunkter og avdekke ulovlig eller uetisk oppførsel, forklarer Corrado.
AA170717 Hensikten med å innføre en tidsfrist var å få prioriteringen av voldtektssaker opp og tidsbruken før påtaleavgjørelse ned.
AP170716 Hensikten med å bruke private e-postadresser var å holde korrespondansen unna departementale regler for arkivering, journalføring og innsyn.
DB170715 Så gjorde de selvrealisering til hensikten også med avbrekket fra arbeidet.
AA170715 Politiet mistenker at hensikten var å stjele, og mannen er derfor satt i arrest inntil et avhør blir gjort.
NL170714 Fraværsregelen fungerer etter hensikten , å få elevene til å være mest mulig der de skal, nemlig i klasserommet.
NL170714 Dette betyr at fraværsregelen fungerer etter hensikten , å få elevene til å være mest mulig der de skal, nemlig i klasserommet.
VG170713 Hensikten var å forvirre amerikanske velgere, og senke oppslutningen hennes.
DB170713 Hensikten med dette utspillet er forbedre passasjerenes sikkerhet på fly og flyplasser på vei til eller fra Balearene.
VG170712 Folkevalgte på begge sider av den politiske midtstreken krever nå svar på hvorfor Kushner og andre i kampanjeledelsen sa ja til å møte en person med bånd til en « fiendtlig nasjon », spesielt når hensikten med møtet var å motta potensielt skadelig informasjon om en politisk motstander.
DB170712 Slik forklarer Lan Marie Nguyen Berg hensikten med de nye gebyrene : ¶
DB170712 - Det er hensikten deres : Å ikke la stemmen hans bli hørt før han dør, sier Ye Du.
DA170712 Presseansvarlig Grace Hutson forteller at litt av hensikten med satsingen var å diske opp med såkalt « street food », skjønt det går mest i flytende føde i øyeblikket.
AA170712 - Det er hensikten deres : Å ikke la stemmen hans bli hørt før han dør, sier Ye Du. 61 år gamle Liu ble diagnostisert med langt fremskredet leverkreft i mai i år.
VG170711 Der er ikke hensikten å bli frisk.
VG170711 På revyfestene var det tilfeller av at ungdommer fra andre deler av byen kom ene og alene med hensikten om « å lage bråk » - det vil si å starte uprovoserte slåsskamper med folk tilstede på festene.
SA170711 Jo, men hensikten er å få frispark eller straffespark, og kanskje en av motspillerne får gult kort også.
DB170711 The New York Times avsløring av hensikten med møtet - nemlig å få ødeleggende informasjon om Clinton - har imidlertid gjort saken alvorligere.
AP170711 Jo, men hensikten er å få frispark eller straffespark, og kanskje en av motspillerne får gult kort også.
NL170710 Vi må se til hensikten og formålet med eksamen før vi tenker frem en løsning som fremmer dette også i praksis, dagens ordning gjør ikke det ! skriver Håvard Arctander Rosenlund.
NL170710 Vi må se til hensikten og formålet med eksamen før vi tenker frem en løsning som fremmer dette også i praksis, dagens ordning gjør ikke det !
DN170709 Hensikten med forbudet er den samme i dag som da forbudet ble lovfestet i 1965 - å sikre viktige interesser som knytter seg til disse områdene.
AA170709 Hensikten er å sikre at ordningen blir mest mulig rettferdig, målrettet og effektiv, heter det i vedtaket som regjeringen nå skal følge opp.
DB170708 For at sanksjonene skal virke etter hensikten må de kombineres med seriøst diplomati.
DN170707 - Å skyte på en forskrift som faktisk virker etter hensikten , er uansett en svært kortsiktig tankegang.
DB170707 Den 16 år gamle manøveren skapte harme i Italia og kostet Weng gullet : - Jeg er irritert ¶ Hensikten er å finne ut hvorfor det er slik og lære av den som var best på hver enkelt 20-meter.
DB170707 Den ble karakterisert som en nådeløs svøpe, men synes å ha fungert etter hensikten .
AP170707 Hensikten med prosjektet er å sørge for økt trafikksikkerhet, bedre trafikkavvikling og stimulere til vekst og utvikling i innlandet.
SA170706 Hensikten var å finne ut hvorvidt de lekkede dopingdokumentene, der Henrik Ingebrigtsens ( 26 ) navn sto, er ekte.
NL170706 Hensikten med konferansen var at kommunen kunne presentere sitt arbeid og utformingen av konsesjonen for å sjekke om konsesjonen var av en slik art at bedrifter kunne tenke seg å være tilbyder.
AP170706 Hensikten var å finne ut hvorvidt de lekkede dopingdokumentene, der Henrik Ingebrigtsens ( 26 ) navn sto, er ekte.
BT170705 Å redusere antall turister som besøker områdene er ikke hensikten med dette.
AP170705 - I det store og hele viser nedgangen i fravær at fraværsregelen fungerer etter hensikten .
AP170705 - I det store og hele viser nedgangen i fravær at fraværsregelen fungerer etter hensikten .
VG170703 Han er ikke opptatt av å opprettholde « presidensielle kutymer », dersom han ikke ser hensikten i det, og har blant annet avvist å holde gi intervjuer på Frankrikes nasjonaldag den 14. juli, slik tradisjonen tilsier.
AP170703 Hensikten er å stimulere nyetablering og lokal småskalaproduksjon i konkurranse med store internasjonale selskaper.
AP170703 Hensikten er å stimulere nyetablering og lokal småskalaproduksjon i konkurranse med store internasjonale selskaper.
AA170703 - Under rekonstruksjoner er hensikten med dukken at den personen som eventuelt vet noe om hendelsen, får denne i hendene og benytter den for å vise hvordan det eventuelle fallet har skjedd.
DN170702 Fiskeridirektoratet foreslår sterkere vern av hummer etter at det har vist seg at det eksisterende vernet ikke lenger fungerer etter hensikten .
DB170701 Det colombianske selskapet har nettopp bestilt 50 nye Airbus 320-fly for å frakte folk til og fra det raskt voksende turistmarkedet i landet, og grunnlegger og direktør William Shaw sier til Miami Herald at hensikten er å få ned billettprisene.
DB170701 Hele hensikten med ordningen er at det skal være mer lukrativt for private investorer å putte penger i startups enn i eiendom.
BT170701 Når rapporten nå skal ut på høring, inviterer vi til et fokus på om tiltakene vi forslår tjener denne hensikten , og på hva mer eller annet som må til.
BT170701 Hensikten var å vurdere om typene svikt som fremkom i de ni første sakene gikk igjen, og om nye forhold kom til.
BT170701 Hensikten med dette omfattende arbeidet er å forebygge at barn utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt.
VG170630 Og Helleland og andre kritikere har selvsagt rett i at staten ikke bør opprettholde støtten når det viser seg at offentlige midler går til noe annet enn det som var hensikten .
DN170630 Hensikten med samordningen var å bedre utnyttelsen av systemet og sikre god tredjepartsadgang i rørene.
SA170629 Ifølge Bild skal altså hensikten ha vært å psyke ut de engelske spillerne.
NL170629 ¶ Arbeiderpartiet foreslår en ny modell, hvor pensjonene skal reguleres årlig etter snittet av forventet lønns- og prisvekst, slik også hensikten var da pensjonsreformen ble vedtatt, skriver Ap-leder Jonas Gahr Støre.
NL170629 Arbeiderpartiet foreslår en ny modell, hvor pensjonene skal reguleres årlig etter snittet av forventet lønns- og prisvekst, slik også hensikten var da pensjonsreformen ble vedtatt.
DB170629 Hensikten med dette er å finne de spillerne med best potensial.
DB170629 McMaster sier utmeldingen ikke dreier seg om at Trump ikke tror på klimaendringene, men at hensikten var « å få til en bedre avtale for det amerikanske folk og verden ».
DA170629 Hensikten med forslaget som Ap og andre er så kritiske til, er å sikre fleksibilitet, noe som i særlig grad er etterspurt i bemanningsbransjen, der oppdragsmengden i perioder er uforutsigbar.
AP170629 Ifølge Bild skal altså hensikten ha vært å psyke ut de engelske spillerne.
SA170628 Eller så har vi mer organisert kriminalitet der hensikten er å lure deg for penger.
FV170628 Eller så har vi mer organisert kriminalitet der hensikten er å lure deg for penger.
BT170628 Eller så har vi mer organisert kriminalitet der hensikten er å lure deg for penger.
AP170628 Hensikten med de 50 nye stillingene var å unngå at det samme skjedde igjen.
AP170628 Eller så har vi mer organisert kriminalitet der hensikten er å lure deg for penger.
AA170628 Hensikten med ETIAS er at besøkende fra land med visumfrihet skal registrere seg før de besøker land i Schengen-området - inkludert Norge, som ikke har hatt noen vesentlige motforestillinger mot systemet.
AA170628 Hensikten er at flere bedrifter skal ta inn lærlinger og at kostnadene ved å tilby lærlingplasser fordeles på en mer rettferdig måte.
DB170627 Hensikten med innlegget på Facebook var å gjøre festivalen klar over at området var dårlig skiltet, men hun erkjenner overfor avisen at hun nok var litt rask på avtrekkeren.
AA170627 Dette var faktisk noe av hensikten med å etablere et havneselskap som omfatter mange kommuner i regionen.
DA170626 Hensikten med mulighetsstudien er å avklare det tekniske og økonomiske handlingsrommet og hvordan Moss kommune som planmyndighet og Statens vegvesen som tiltakshaver skal arbeide videre med å avklare løsning for en ny riksvei 19. | 20.000 cruiser inn denne uken ¶
AP170626 - Hvis hensikten med boliglånsforskriften var å få færre investorer i markedet, så lykkes de med det.
AA170626 - Hvis hensikten med boliglånsforskriften var å få færre investorer i markedet, så lykkes de med det.
AA170623 Hensikten er å verne om fondets viktige rolle som en kilde til velferd på tvers av generasjoner.
NL170622 Det pågår allerede i dag en utstrakt utbygging av miljøvennlig energi gjennom grønne sertifikater, der hensikten er at grønn energiproduksjon skal utgjøre mesteparten av vårt energibruk innen 2020.
NL170622 Hensikten med overgang til DAB skulle jo ikke være å legge grunnlaget for at NRK slutter å være en viktig og felles offentlighet på radio.
DN170622 Hensikten med besøket til begge landene er å øke interessen for å investere i Brasil.
DA170622 Hensikten har vært å få ungdommene tilbake på skolebenken, men Bøhler mener mange av disse ungdommene ikke har en sjanse der.
AA170622 Hensikten har vært å få ungdommene tilbake på skolebenken, men Bøhler mener mange av disse ungdommene ikke har en sjanse der.
NL170621 Hensikten med Ramadan er ikke bare å frastå ifra mat og drikke, men også negative tanker, ord, holdninger og handlinger.
VG170620 - Men hensikten er først og fremst å avskrekke, legger hun til.
AP170620 Hensikten med møtene er å forebygge kriminalitet.
DB170619 Hensikten er å forbedre Forsvarets reaksjonsevne, kampkraft, mobilitet og utholdenhet.
DB170619 - Var hensikten å drepe ? spør aktor Jan Tallaksen.
DB170619 - Jeg tror egentlig hensikten var å drepe, jeg tenkte ikke så veldig over det da det skjedde, sier 16-åringen.
DB170619 Hensikten var å markere anstand til ytterliggående islamistiske miljøer.
AA170619 - Det er klart at hensikten var å utføre en terrorhandling i saudiarabisk territorialfarvann, der planen var å utføre alvorlig skade på folk og eiendom, heter det fra departementet i Riyadh.
DN170618 Dermed oppnådde regjeringen det motsatte av det som var hensikten med å utlyse nyvalg, nemlig å styrke sin posisjon før brexit-forhandlingene som starter mandag. ( ©NTB ) ¶
AP170617 - Hensikten er å drepe, uttalte en offiser.
AA170617 Aktivister som følger situasjonen i Syria, mener at avtalen forhandlet fram av Iran, Russland og Tyrkia i mai for å dempe spenningsnivået ikke har fungert etter hensikten i byen.
DN170616 Hensikten med Trumf-samarbeidet er nettopp å nå ut til flere kunder.
DB170616 Om hensikten med sitt besøk sier Rodman : ¶
VG170615 - Hensikten var å tvinge fram en bevissthet og en debatt rundt godtgjørelsene.
VG170615 * Hensikten med faste er å " dyrke gudfryktighet " og å lære selvbeherskelse.
AP170615 - Hensikten var å tvinge fram en bevissthet og en debatt rundt godtgjørelsene.
AA170615 mai og hensikten var å bevisstgjøre elevene om hvor mye de selv, som enkeltmennesker, kunne spare klimaet for når det kommer til egne utslipp.
NL170614 Ap er enige i at dagens plikter ikke fungerer etter hensikten , som var å sikre egnet råstoff til industrien hele året.
VG170613 * Hensikten er å komme fram til konkrete mål og tiltak for å nå disse målene fram mot 2050.
VG170613 Sanner avviser at hensikten var å bli ferdige med avgjørelser før valget.
SA170613 Hensikten med prisen er å oppmuntre til og hedre kvalitet i journalistikken.
NL170613 _ Hvis hensikten er å integrere, må det være gjensidig integrering, tordnet han til TV2.
DN170613 Hensikten med dette var å gi oss visibilitet over kraftprisene de neste 20 årene.
DB170613 Hensikten med regelen er å redusere beruselsesnivået på festivaler.
DB170613 Hensikten er altså å finne « Norges største skatter » - i form av natur, opplevelser, mat og mennesker, som det heter det i pressemeldingen.
DA170613 Hensikten med reisen og lengden på den er ikke kjent.
AP170613 - Hensikten vil i så fall være at staten er med og absorberer store kapitalinnflytelser for deretter å ha muskler nok til å kompensere for store utgifter, sier Svendsen.
AA170613 Hensikten med regelen er å redusere beruselsesnivået på festivaler.
VG170612 * Hensikten er å komme fram til konkrete mål og tiltak for å nå disse målene fram mot 2050.
VG170612 * Hensikten er å komme fram til konkrete mål og tiltak for å nå disse målene fram mot 2050.
VG170612 * Hensikten er å komme fram til konkrete mål og tiltak for å nå disse målene fram mot 2050.
DB170612 Hensikten var å dekke inn ei gjeld på 2,5 milliarder kroner etter dagens kurser.
DB170612 Men hva er hensikten ?
VG170611 Hensikten er å sikre støtte og enhet foran de vanskelige Brexit-forhandlingene og at hun blir en folkevalgt statsminister.
AP170611 Lynnedslag : Flypassasjeravgiften kom som lyn fra klar himmel og virker mot sin hensikt, hvis klimatiltak er hensikten , mener SAS og informasjonsdirektør Knut Morten Johansen.
VG170609 Skjerme matprisene ¶ Hensikten er å gi regjeringen en ny ramme i gjenopptatte forhandlinger med Bondelaget og Småbrukarlaget, men samtidig legge noen føringer på det endelige resultatet, ifølge Venstre-representanten.
VG170608 Hensikten var at opplysningene skulle føre til at kongressen skulle oppnevne en egen spesialetterforsker.
VG170608 Hensikten med å fjerne vannscooterforskriften var å likestille vannscootere med resten av fritidsbåtflåten.
SA170608 Disse må ha kompetanse, tid og tillit slik at de kan utføre sitt verv etter hensikten .
NL170608 Vi stiller også spørsmål ved hensikten av at dette skal skje i forkant av en kommende kulturmelding, som skal ferdigstilles om 2 år.
DN170608 Hensikten er en bedre utnyttelse av de lyse timene av døgnet om sommeren.
DB170608 Det var i hovedsak en redelig utspørring, der hensikten var å finne sannheten.
AP170608 - Hensikten bak den nye NIFU-rapporten er god.
AP170608 - Hensikten bak den nye NIFU-rapporten er god.
VG170607 - Hensikten er å gi barna pågangsmotet til å forsvare vårt land når de er voksne, og å forberede dem fysisk å mentalt til å beseire enhver fiende, sier læreren Ri Su-Ryon til nyhetsbyrået.
VG170607 Tvert om : Hensikten med eksempelvis å beskrive hvordan en person bør voldtas, lemlestes eller myrdes, vil gjerne være å skremme personen til taushet.
SA170607 Når hensikten og motivet i utgangpunktet er å drepe så mange barn og andre uskyldige sivile som mulig, har det langt større konsekvenser enn bare hensynsløshet og brutalitet.
DB170607 Hensikten er å sikre at det arktiske dyrelivet uforstyrret kan følge etter når iskanten flytter seg.
BT170607 Øker sterkt ¶ Hensikten med innstrammingen er å bidra til forbrukerbeskyttelse ved å redusere faren for at lånekunder pådrar seg gjeld de senere ikke er i stand til å betjene, ifølge tilsynet.
AP170607 Øker sterkt ¶ Hensikten med innstrammingen er å bidra til forbrukerbeskyttelse ved å redusere faren for at lånekunder pådrar seg gjeld de senere ikke er i stand til å betjene, ifølge tilsynet.
AA170607 Hensikten med innstrammingen er å bidra til forbrukerbeskyttelse ved å redusere faren for at lånekunder pådrar seg gjeld de senere ikke er i stand til å betjene, ifølge tilsynet.
AA170607 EØS-rettslige konsekvenser skal vurderes, men hensikten er klar : Biodrivstoff med palmeolje skal få en høyere pumpepris enn det såkalte bærekraftige biodrivstoffet.
VG170606 Ifølge 63-åringen er hensikten med organiseringen av kjøpene gjennom morsstiftelsen Interpharus og aksjeselskapet Elukaar å standardisere tjenestene.
VG170605 Hensikten er å sikre støtte og enhet foran de vanskelige Brexit-forhandlingene og at hun blir en folkevalgt statsminister.
VG170605 Hensikten er å sikre støtte og enhet foran de vanskelige Brexit-forhandlingene og at hun blir en folkevalgt statsminister.
DB170605 Han mener hensikten med den diplomatiske aksjonen mot Qatar er å få landet til å « gjøre avbikt » når det gjelder forholdet til Iran.
DB170605 Hensikten var å prøve og avdramatisere det amerikanske dramaet som vil bli kringkastet verden over denne uka.
DA170605 Hensikten er at de skal være med og bygge opp et godt elevmiljø.
AA170605 Hensikten var at de tre partene skal garantere våpenhvile i fire soner i Syria, inkludert Daraa.
NL170603 Hvis hensikten er å skaffe penger til nye veiprosjekter slik at det blir enda mere trafikk så vil jo det bli enda verre for både miljø og klima.
DB170603 Han mener det er for tidlig å si om Arbeiderpartiets strategi vil fungere etter hensikten , før de detaljerte planene for hvordan dette skal gjennomføres er klare.
DB170603 Han mener det er for tidlig å si om Arbeiderpartiets strategi vil fungere etter hensikten , før de detaljerte planene for hvordan dette skal gjennomføres er klare.
DB170603 Spørsmålet er derfor hva hensikten kan være med at NATO som allianse slutter seg til koalisjonen, og hva alliansen kan bringe av merverdi til den.
VG170602 Skal Parisavtalen virke etter hensikten må USA bidra til utslippskutt.
DA170602 Hensikten med togreisen var å markere at en hel landsdel krever en tydeligere prioritering av InterCity når Stortinget skal vedta ny nasjonal transportplan.
BT170602 Hensikten var å bygge bro mellom to byer og lære av hverandres erfaringer.
AA170602 Rakettskjoldet var ikke rettet mot Russland ¶ Hensikten med rakettskjoldet var i utgangspunktet ikke å stoppe russiske missiler, men mulige angrep fra ustabile regimer som har eller vil få atomvåpen.
DN170601 Hensikten er å strømlinjeforme regelverket i Europa, gjøre veibruk mer rettferdig og samtidig minske utslippene fra veitrafikken.
DB170601 Hensikten er å møte de stadige avsløringene på en langt mer aggressiv måte.
DA170601 Hensikten er å strømlinjeforme regelverket i Europa, gjøre veibruk mer rettferdig og samtidig minske utslippene fra veitrafikken.
DA170601 Hensikten er å strømlinjeforme regelverket i Europa, gjøre veibruk mer rettferdig og samtidig minske utslippene fra veitrafikken.
DA170601 - Det er ikke vanlig å lovfeste forholdet mellom regjering og storting slik hensikten til klimaloven er.
AP170601 Hensikten er å strømlinjeforme regelverket i Europa, gjøre veibruk mer rettferdig, og samtidig minske utslippene fra veitrafikken.
AP170601 Hensikten er å strømlinjeforme regelverket i Europa, gjøre veibruk mer rettferdig, og samtidig minske utslippene fra veitrafikken.
AA170601 Hensikten er å strømlinjeforme regelverket i Europa, gjøre veibruk mer rettferdig og samtidig minske utslippene fra veitrafikken.
SA170531 Hensikten er blant annet å sabotere den private Høgsfjord-ferja, som Nye Sandnes er avhengig av.
DB170531 Så lenge hensikten helliger middelet og kanskje fire topplag forsvinner slik Start, Haugesund, Tromsø og Vålerenga forsvant ut av andre runde for to år siden - i forrige uke var det bare elendighetens Viking som gikk på en smell - spiller det ingen rolle om det påløper en skade eller tre.
DB170531 I cupen helliger hensikten middelet alle dager.
DB170531 Hensikten var å sette fokus på kvinnenes dramatiske underrepresentasjon i amerikanske styrer.
AP170531 Hensikten skal ha vært å teste et våpen som med stor nøyaktighet kan treffe et utvalgt mål, ifølge NTB.
VG170530 Hensikten er å bekjempe sexturisme rettet mot barn.
SA170530 Hensikten skal ha vært å teste et våpen som med stor nøyaktighet kan treffe et utvalgt mål.
DB170530 Hensikten er å bekjempe overgrepsturisme rettet mot barn.
BT170530 Hensikten er å bekjempe sexturisme rettet mot barn.
AP170530 Hensikten skal ha vært å teste et våpen som med stor nøyaktighet kan treffe et utvalgt mål.
AA170530 Hensikten skal ha vært å teste et våpen som med stor nøyaktighet kan treffe et utvalgt mål.
AA170530 Hensikten er å bekjempe sexturisme rettet mot barn.
AP170529 - Hva er hensikten ?
FV170526 Hensikten var å finne ut hvordan et nytt masterprogram for musikkmanagere kunne bygges opp på UiA.
DN170526 Han vil ta til orde for en ny utenrikspolitikk som skal senke terrortrusselen, ikke øke den, og han vil også hevde at krigen mot terror ikke fungerer etter hensikten .
DB170526 Hun forteller at hensikten med videoen var å formidle en sommerlig og positiv stemning, og hvordan Marcus og Martinus, og fansen deres er.
AA170526 Han vil ta til orde for en ny utenrikspolitikk som skal senke terrortrusselen, ikke øke den, og han vil også hevde at krigen mot terror ikke fungerer etter hensikten .
SA170525 Utstyrt med bensinkanne og lighter skal han ha vært målbevisst på vei mot lensmannskontoret, og skal også ha sagt at hensikten var å brenne ned Klepp lensmannskontor.
AP170525 Utstyrt med bensinkanne og lighter skal han ha vært målbevisst på vei mot lensmannskontoret, og skal også ha sagt at hensikten var å brenne ned Klepp lensmannskontor.
AP170525 Hensikten er at beboerne kan ha mulighet til å flytte før skolen starter til høsten, uttaler fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i UDI.
NL170524 Men det betyr ikke at hensikten med politikken har vært lik fra statens side.
NL170524 Hensikten med forslaget er likevel ikke å fordele skyld, men å søke sannhet.
AP170524 Hensikten med de nye reglene er å spare penger ved at flere går over til å bruke den billigste allergimedisinen, som kan virke like godt som dyrere alternativer.
NL170523 Hensikten bak denne konvensjonen og andre ( for eks.
AP170523 - Hensikten er å minne folk om at « man lever ikke av brød alene », sier den russiske statsviteren Abbas Gallijamov til TV Rain.
AP170523 Hensikten er å frigjøre politiressurser til å jobbe med terroretterforskning og beredskap.
AP170523 - Hensikten er å minne folk om at « man lever ikke av brød alene », sier den russiske statsviteren Abbas Gallijamov til TV Rain.
AA170523 - Hensikten med ny lov er å forenkle, tydeliggjøre og modernisere disse bestemmelsene slik at loven blir mer effektiv og lettere å bruke, het det i redegjørelsen fra departementet. ( ©NTB ) ¶
AP170522 Hensikten skal også være å frata finansministerne i EU-landene makt, og dermed styrke EU-parlamentets demokratiske kontroll over finanspolitikken.
NL170521 - Det er dette som er hensikten med trening, sier major Richard K.
AA170521 Det norske forsvaret ønsker ikke å kommentere saken, men svarer på generelt grunnlag « at noe av hensikten med å øve på militære operasjoner under utfordrende klimatiske forhold, nettopp er å avdekke eventuelle behov for endringer i soldatenes utrustning ».
AA170521 - Det er dette som er hensikten med trening, svarer major Richard K.
VG170520 Hensikten er å sikre støtte og enhet foran de vanskelige Brexit-forhandlingene og at hun blir en folkevalgt statsminister.
SA170519 - Hensikten er å kompensere for en underregulering som får så uheldige utslag for mange av dem som har minst fra før, sier Lysbakken.
NL170519 Det var ikke festen, eller ungdommene, klærne de hadde på, hensikten de hadde, manglende lyst til å ha sex som var det avgjørende i forhold t til at det skjedde et seksuelt overgrep, men at det ble for mye alkohol og at hun sovnet som begge gjør at hun ikke hadde samtykkekompetanse.
AA170519 Verneplanen har fungert etter hensikten , helheten i bygningsmiljøet er ivaretatt.
VG170518 Det er lett å tenke at en fartøysjef kan misforstå hensikten til en annen, og åpne ild.
VG170518 ! På den faglige siden, har jo tydligvis hensikten vært å plukke fra hverandre det jeg sammen med andre har fått til av resultater..
FV170518 Hensikten var å få ungdommene til å stemme.
BT170518 Hensikten med brukergruppen er å lytte til og lære av foreldrenes og skolens erfaring slik at de kan gi sine råd og være med i utformingen av rom- og funksjonsprogrammet for den nye spesialskolen på Landås.
AA170518 Hensikten med de grønne lappene er å gjøre forbrukerne kjent med alle matvarene i forretningene som har råvarer fra norske bønder. ( ©NTB ) ¶
NL170517 Hensikten er å avlaste eller erstatte et sykt organ.
BT170517 Hensikten har alltid vært god, men det er et nullsumspill.
AP170517 Samtidig, påpeker Jonathan Turley, må det påvises at hensikten var å påvirke ulovlig, mens Trump bare kan si at han uttrykte uro for en tidligere medarbeider.
VG170516 Hensikten er å sikre støtte og enhet foran de vanskelige brexit-forhandlingene og at hun blir en folkevalgt statsminister.
NL170516 Forutsetningen for at Høgskolen i Narvik fusjonerte med UiT for halvannet år siden var krystallklar : Hensikten var å forsterke dette unike nordnorske fagmiljøet.
DB170515 Hensikten med kronikken var å vise kompleksiteten i barnevernet og behovet for en bred og sammensatt kompetanse.
VG170514 Hensikten er å sikre støtte og enhet foran de vanskelige brexit-forhandlingene og at hun blir en folkevalgt statsminister.
VG170514 - Hvis hensikten med serien er å belyse hvordan det er å bli mobbet og utsatt for trakassering så mener jeg det er har ikke kommet klart nok frem.
VG170513 Hensikten er at forskere og rettsmedisinere skal kunne studere effekten vær, vind, åtseletere og forråtnelse har på menneskekroppen.
SA170513 Hensikten med planarbeidet er å forbedre tryggheten i Oalsgata.
SA170513 Eller så har vi mer organisert kriminalitet der hensikten er å lure deg for penger.
FV170513 Eller så har vi mer organisert kriminalitet der hensikten er å lure deg for penger.
BT170513 Eller så har vi mer organisert kriminalitet der hensikten er å lure deg for penger.
AP170513 Eller så har vi mer organisert kriminalitet der hensikten er å lure deg for penger.
VG170512 Disse kursene har hittil ikke fungert etter hensikten og fremstått noe kaotiske.
DB170511 Hensikten var utvilsomt å ære landets førstedame.
VG170510 Dermed blir jo faktisk den underliggende argumentasjonen for omskjæring av guttebarn den samme som gjøres gjeldende for jenter : Hensikten er at deres seksualitet skal temmes, i hvert fall er det det som i praksis skjer.
VG170510 Hensikten er at seksualiteten skal temmes ¶
VG170510 - Det var jo hyggelig, men egentlig ikke hensikten med forslaget.
AP170510 Hensikten er å vise både russere og omverdenen at Russland har alvorlige hensikter i nordområdene.
VG170509 Hensikten er å hjelpe de syriske styrkene med å drive terrorgruppen IS ut av sitt hovedsete i byen Raqqa.
VG170509 Det er likevel stor forskjell på de alvorlige formene for kvinnelig omskjæring, der hensikten er å frata jenter seksualitet og frihet, kontra omskjæring av gutter, som er et mindre og helt annerledes inngrep.
DB170509 Hensikten med å la seg registrere på denne måten, skal ha vært å etablere grunnlaget for en terrorhandling - noe som understrekes av at 28-åringen hadde stjålet med seg over tusen skarpe skudd fra en militær skytebane.
AP170509 Hensikten er å ilegge restriksjoner på bruk av våpnene og kun gi tillatelse for at de benyttes til spesifikke operasjoner i Syria før de returneres til USA.
AA170509 Hensikten er å ilegge restriksjoner på bruk av våpnene og kun gi tillatelse for at de benyttes til spesifikke operasjoner i Syria før de returneres til USA.
DB170508 Kristin Gjelsvik leder programmet sammen med tidligere « Robinsonekspedisjonen»-deltaker Cathrine Montero Moen, der hensikten er å finne « Norges største skatter » - i form av natur, opplevelser, mat og mennesker, heter det i pressemeldingen.
DB170508 Kristin Gjelsvik leder programmet sammen med tidligere « Robinsonekspedisjonen»-deltaker Cathrine Montero Moen, der hensikten er å finne « Norges største skatter » - i form av natur, opplevelser, mat og mennesker, heter det i pressemeldingen.
DA170508 Jørund Rytman, som leder Israels venner på Stortinget, mener hensikten ikke er å ramme jøder eller religionsfriheten.
AA170508 Jørund Rytman, som leder Israels venner på Stortinget, mener hensikten ikke er å ramme jøder eller religionsfriheten.
VG170506 Ikke alle er like optimistiske med tanke på at avtalen vil fungere etter hensikten .
SA170506 Macrons rådgivere sier at noe lignende aldri før har skjedd før et fransk valg, og at hensikten er å skade demokratiet, slik det skjedde under valget i USA.
FV170506 Hensikten er ikke å ramme jøder eller religionsfriheten, sier han.
FV170506 - Hensikten med arrangementet er å kunne hjelpe enda flere.
DN170506 Macrons rådgivere sier at noe lignende aldri før er skjedd før et fransk valg og at hensikten er å skade demokratiet, slik det var under valget i USA.
DB170506 Jeg tror ikke forslaget tjener hensikten , uttalte en sint Jonathan Edwards ; en av flere britiske stjerner som mener at forslaget kaster en skygge av tvil over det de har prestert.
DA170506 Macrons rådgivere sier at noe lignende aldri før er skjedd før et fransk valg og at hensikten er å skade ¶ demokratiet, slik det var under valget i USA.
BT170506 Macrons rådgivere sier at noe lignende aldri før er skjedd før et fransk valg og at hensikten er å skade demokratiet, slik det var under valget i USA.
AP170506 Macrons rådgivere sier at noe lignende aldri før er skjedd før et fransk valg og at hensikten er å skade demokratiet, slik det var under valget i USA.
AP170506 Men hensikten er ikke å rydde mer søppel, men å få folk til å kaste mindre.
AA170506 Macrons rådgivere sier at noe lignende aldri før har skjedd før et fransk valg, og at hensikten er å skade demokratiet, slik det skjedde under valget i USA.
AA170506 Macrons rådgivere sier at noe lignende aldri før er skjedd før et fransk valg og at hensikten er å skade demokratiet, slik det var under valget i USA.
VG170505 Hensikten var å slå tilbake ryktene - og det altså før noen hadde hørt om dem.
VG170505 Jeg mener at det nå er kvittert ut på en balansert og forsvarlig måte som ivaretar hensikten med forslaget, nettopp å gi et tydelig signal om at det ikke skal lønne seg å begå gjentagende alvorlig kriminalitet.
DB170505 Hensikten er å hindre eksport av barnetrygd og kontantstøtte fra Norge til lavkostland i Europa, hvor ytelsene er mye mer verdt enn de er i Norge.
DB170505 Å fjerne kontantstøtten eller formuesskatten vil isolert sett øke ulikheten, men hvis hensikten er å øke investeringene og få flere i arbeid, kan det redusere ulikheten siden.
DB170505 Vi mener at det ikke finnes feile måter å være menneske på, men at omgivelsene noen ganger ikke helt klarer å forstå alt som er annerledes og dermed forstyrrer barn uten at det er hensikten .
DA170505 Ikke alle er like optimistiske med tanke på at avtalen vil fungere etter hensikten .
AA170505 Hensikten skal ha vært å finne ut hvordan den høyreekstreme soldaten, kjent som Franco A, fikk fortsette i hæren tross kjennskap til holdningene hans.
AA170505 Ikke alle er like optimistiske med tanke på at avtalen vil fungere etter hensikten .
AA170504 Hensikten er å strupe pengestrømmen til Nord-Korea så mye at landet ikke klarer å fortsette med sin militære utvikling.
DA170503 Hensikten med møte er å høre gode historier og motta innspill og forslag for reiselivet i framtiden.
AP170503 Vil påvirke kandidatene ¶ - Hensikten med demonstrasjonene er å påvirke kandidatene i presidentvalget.
VG170502 Hensikten har vært å vurdere om reguleringene, kontrollen og samarbeidet mellom Norge og EU bidrar til å sikre en bærekraftig fiskeriforvaltning i disse havområdene.
SA170502 Dette har fungert etter hensikten , og CO₂-utslippene har blitt redusert i forhold til de energiløsningene bedriftene tidligere benyttet.
DA170502 Ifølge Abdullah Swalha, en jordansk akademiker og ekspert på Midtøsten-affærer, er hensikten med forandringen å få Hamas ut av sin politiske isolasjon.
DN170501 Hensikten med moskégranskingen er ifølge forslagsstiler FpU å bekjempe islamistisk radikalisering.
DA170501 Hensikten med moskégranskingen er ifølge forslagsstiler FpU å bekjempe islamistisk radikalisering.
AP170501 Det er altså stikk motsatt av hva som er hensikten med forskning, å finne ut av hvordan ting er, ikke å finne ut hvordan man skal begrunne det man tror fra før.
SA170428 DEBATT : Hensikten med opprinnelsesordningen var at strømkundene utover de nasjonale fornybarmålene skulle gis en anledning til selv å aktivt påvirke utviklingen mot en økt andel fornybar strømproduksjon.
SA170428 Aktivt påvirke ¶ Hensikten med opprinnelsesordningen var at strømkundene utover de nasjonale fornybarmålene skulle gis en anledning til selv å aktivt påvirke utviklingen mot en økt andel fornybar strømproduksjon.
SA170428 Foto : Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix ¶ - Hensikten er å presentere en overordnet strategi for hvordan Norge skal nå klimamålene for 2030, sier Helgesen til NTB.
AA170428 - Hensikten med dette autovernet var å få de myke trafikantene bort fra veien, men sjåførene opplever nå at folk med barnevogn kommer ut i veien, fordi gangfeltet er for smalt, sier Leirtrø, som er leder for komiteen for kollektivtrafikk og regional utvikling.
SA170427 Hensikten med innkallelsen, som er første i sitt slag, er trolig å dempe usikkerheten rundt det anstrengte forholdet mellom USA og Nord-Korea.
SA170427 Hensikten er å ta mot henvendelser, direkte fra brukerne av byen.
DN170427 Hensikten med innkallelsen, som er første i sitt slag, er trolig å dempe usikkerheten rundt det anstrengte forholdet mellom USA og Nord-Korea.
DB170427 Hensikten med fisketuren med presse på slep var å formidle at satsing på hav blir viktig for Norge framover, og at fisken som dras opp langs kysten, må foredles lokalt.
DA170427 Hensikten med innkallelsen, som er første i sitt slag, er trolig å dempe usikkerheten rundt det anstrengte forholdet mellom USA og Nord-Korea.
DA170427 - Hensikten med konkurransen er å få fram gode ideer om hvordan vi løser de nåværende og framtidige kravene til flerbuk på Arneageren, sier han.
BT170427 Hensikten med innkallelsen, som er første i sitt slag, er trolig å dempe usikkerheten rundt det anstrengte forholdet mellom USA og Nord-Korea.
AA170427 Hensikten med innkallelsen, som er første i sitt slag, er trolig å dempe usikkerheten rundt det anstrengte forholdet mellom USA og Nord-Korea.
AA170427 Hensikten med innkallelsen, som er første i sitt slag, er trolig å dempe usikkerheten rundt det anstrengte forholdet mellom USA og Nord-Korea.
VG170426 - Det spesielle med THAAD-systemet er at det ikke bruker sprengstoff, hensikten er å ødelegge fiendens raketter, men ikke ved å sprenge dem.
BT170426 Det er straffbart å avtale møter med barn under 16 år hvis hensikten er å begå overgrep og man har kommet frem til møtestedet.
DN170425 Hensikten var å få en slutt på rakett- og atomvåpenprogrammet til Nord-Korea, mens landet har oppfattet det som et angrep mot sin regjering og sitt styresett.
DB170425 Hensikten var å få en slutt på rakett- og atomvåpenprogrammet til Nord-Korea, mens landet har oppfattet det som et angrep mot sin regjering og sitt styresett.
DB170425 Den fungerer etter hensikten , men tapte seg fort etter flere punkteringer.
BT170425 Hensikten er at de ikke skal føle smerten ved de neste to sprøytene.
AP170425 Hensikten er at de ikke skal føle smerten ved de neste to sprøytene.
AP170425 - Vil DNA-dokumentasjon endre noe, eller må Parwin likevel ha godkjenning fra far ? - Hensikten med en DNA-undersøkelse er å få bekreftet at den oppgitte familierelasjonen er korrekt.
AA170425 Hensikten er at de ikke skal føle smerten ved de neste to sprøytene.
SA170424 Hensikten med Vegvesenets sine informasjonsmøter er å få innspill i forbindelse med høringen av planprogrammet, som har høringsfrist 28. april.
AP170423 Hensikten har bl.a. vært å øke matproduksjonen.
SA170422 Hensikten er, ifølge Westbye, å « beskytte nordmenn mot negative konsekvenser av pengespill ».
FV170422 Hensikten er, ifølge Westbye, å « beskytte nordmenn mot negative konsekvenser av pengespill ».
BT170422 Hensikten er, ifølge Westbye, å « beskytte nordmenn mot negative konsekvenser av pengespill ».
AP170422 Hensikten er å gi velgerne tid til å tenke før de avgir sin stemme søndag.
AP170422 Hensikten er, ifølge Westbye, å « beskytte nordmenn mot negative konsekvenser av pengespill ».
DN170421 Forliksrådene fungerer ikke etter hensikten .
DB170421 Beskyldningen er åpenbar meningsløs, men har tydeligvis virket etter hensikten når Ap-ledelsen sier nei til en endring de egentlig er for.
AP170421 Jeg vil tro det var hensikten med å bygge gjerdet.
AP170421 Jeg vil tro det var hensikten med å bygge gjerdet.
AP170420 Elena Solberg, kommunikasjonssjef i Hurum kommune, forklarer at hensikten med den rosa brannbilen primært er et ønske om å skape varige holdningsendringer rundt HMS ( helse, miljø og sikkerhet ) - og å støtte kreftsaken.
AA170420 Hensikten er å lære og skape større forståelse for hverandre, og jeg opplever at vi har hatt en fin tone i etterkant, sier arrangementssjefen i Olavsfestdagene.
DB170419 Loven har med andre ord fungert etter den felles hensikten alle partiene i Stoltenberg-regjeringen hadde da loven ble innført i 2009.
DB170419 Dette fulgte hun opp med å sende et skriftlig spørsmål til justisministeren hvor hun spør om han vil gå gjennom paragrafen for å se om den fungerer etter hensikten .
DB170419 Hensikten er god, men...
AP170419 Kristian Pohl/Regeringskansliet ¶ - Hensikten med denne undersøkelsen er at staten skal gjenvinne kontroll over spillmarkedet, sa den svenske statsråden Ardalan Shekarabi da han nylig tok imot utredningen.
SA170418 Prosjektet er inspirert av den amerikanske modellen Smart City Challenge, hvor hensikten er at varer og mennesker skal transporteres mer effektivt og miljøvennlig.
DN170418 Hensikten er å gjøre det enkelt for kunden og ha et felles kassapunkt, sier Vinje, som tror strategien vil bidra til å øke trafikken på Kompletts nettsteder.
BT170418 Mange spør om hensikten med denne type studier.
AP170417 Prosjektet er inspirert av den amerikanske modellen Smart City Challenge, hvor hensikten er at varer og mennesker skal transporteres mer effektivt og miljøvennlig.
DN170416 Hensikten er å stå ned igjen - utenfor preparerte løyper.
AP170416 Simen Storrud ¶ Hensikten er å stå ned igjen - utenfor preparerte løyper.
DB170414 Ifølge en uttalelse fra den amerikanske sentralkommandoen var hensikten med eksplosjonen å minimere risikoen for afghanske og amerikanske styrker som skal drive bakkeoperasjoner i området, samt å gjøre ødeleggelsene så store som mulig for IS.
DB170413 Hensikten er å oppnå like muligheter til samfunnsdeltakelse og motvirke diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne.
AA170412 De ber regjeringen bruke en prosedyre i et EU-direktiv som åpner for at et medlemsland kan stenge en TV-kanal dersom det kan bevises at hensikten med å etablere seg i utlandet har vært å omgå loven i det landet kanalen retter seg mot.
SA170411 Hensikten er å få til en avtale med selger og dermed ekskludere andre interessenter og budgiver fra å by.
AP170411 Hensikten er å få til en avtale med selger og dermed ekskludere andre interessenter og budgiver fra å by.
DA170409 For hva er hensikten med gangaren ?
DA170409 For hva er hensikten med gangaren ?
VG170408 Hensikten til han som kjørte bilen er veldig tydelig.
AP170408 De kaller det å etablere en « trygg sone », men den kanskje viktigste hensikten med landområdet de har erobret nord for Aleppo er å hindre at kurderne får kontroll med hele den nordlige grensen til Syria mot Tyrkia.
AP170408 Hensikten med øvelsen var å øve på hvordan myndighetene kan samarbeide ved et eventuelt terrorangrep i Sverige.
DN170407 Hensikten er å etablere en langsiktig rolle for å identifisere store internasjonale infrastruktur-prosjekter i fellesskap, opplyses det.
DB170407 For rettferdighetens prinsipper har ingen gråsoner - et overtramp av denne typen kan ikke sanksjoneres som en holding, en episode der man prøver å jukse seg til et straffespark eller alt det andre fotballspillere gjør i forståelse av at hensikten alltid helliger middelet.
AP170407 HENSIKTEN MED ANGREPET ?
AA170407 Hensikten er å sikre at ingen overstiger det maksimalt tillatte månedlige konsumet som er satt til 40 gram.
AA170407 Jeg håper for guds skyld at ingen leser dette og går inn for å regne ut sin egen BMI, for hensikten med innlegget er nettopp det motsatte.
DB170406 Spørsmålet er om den nå lever opp til hensikten når prioriteringen uteblir, og den lange ønskelista blir vanskelig - for ikke å si umulig - å innfri.
DB170406 Det betyr slettes ikke at vi ikke er godt nok bemannet fra før, men vi ser hensikten i å ha ekstra hender og hoder.
BT170406 Jeg vil påpeke at hensikten med mitt innlegg var å rette oppmerksomheten på en samfunnsmessig utvikling som jeg ikke har sett tidligere i denne debatten.
DN170405 - Oslo-regionen ligger an til å få et mer normalt « vårslipp », samtidig som boliglånsforskriften begynner å virke etter hensikten .
DN170405 Hensikten var å undersøke om den svenske filialen har deltatt i konkurransebegrensende samarbeid i forsikringsmarkedet i Sverige, opplyses det.
DN170405 Hensikten med forslaget er å gi norske kommersielle kringkastere like konkurransevilkår som kringkastere som sender fra andre land.
DB170405 Hensikten med forslaget er å gi norske kommersielle kringkastere like konkurransevilkår som kringkastere som sender fra andre land.
AP170405 - Hensikten med regionreformen er å styrke fylkeskommunene som regional samfunnsutviklarar.
AP170405 - Hensikten med regionreformen er å styrke fylkeskommunene som regional samfunnsutviklarar.
AA170405 Hensikten med forslaget er å gi norske kommersielle kringkastere like konkurransevilkår som kringkastere som sender fra andre land.
AA170405 Hensikten med forslaget er å gi norske kommersielle kringkastere like konkurransevilkår som kringkastere som sender fra andre land.
VG170404 Pedersen etter angrepet : - Aldri hensikten å skade ¶
DB170404 Man kan ikke gi det fra seg til enkeltaktører, sier hun, og tar til orde for at leveringsplikten heller må styrkes slik at den fungerer mer etter hensikten .
DB170404 - Det store paradokset er at politikerne, med Helleland i spissen, med sine utspill basert på feil premisser, bidrar til det motsatte av det som var hensikten for tildelingen, sa advokat Are Aurlien, som er advokat for styret i Islamsk Råd i Norge på pressekonferansen.
AP170404 For at offentlighetsloven skal fungere etter hensikten må det være mulighet til å få innsyn i sakene, og mulighet for offentlig debatt, før beslutninger fattes, sier Gedde-Dahl.
AA170404 Statens naturoppsyn ( SNO ) har gjennomført tellingen, der hensikten er å få oversikt over antall dyr i stammen og sammensetningen fordelt på kyr, okser og kalver.
VG170403 Pedersen etter angrepet : - Aldri hensikten å skade ¶
VG170403 Marcus Pedersen dagen derpå : - Aldri hensikten å skade folk ¶
VG170403 | Marcus Pedersen dagen derpå : - Aldri hensikten å skade folk ¶
VG170403 Men det er aldri hensikten å skade folk, garanterer Pedersen, som har ni A-landskamper for Norge.
DA170403 - Mange av lagene er kjent fra før, og de som er nye ble valgt med hensikten om å holde løpet åpent og spennende, fortsetter han.
AP170403 Hensikten var å vise til vennskapelig rivalisering mellom familiemedlemmer, ikke noe annet, skriver Hürriyet.
SA170401 Hensikten med forskriften er å fremme kontakt mellom menn og barn.
VG170331 - Hensikten med foreningen er å styrke medmødres og likekjønnende pars stilling som foreldre i samfunnet, og skape møteplasser for medmødre hvor man kan dele erfaringer, informasjon og engasjement.
DN170331 Etter det NTB forstår, vil hensikten med Solbergs besøk først og fremst være å åpne dører for norske bedrifter.
DB170331 - Hensikten med å lese en krimroman er å fange følelser.
DA170331 Hensikten med godspakken er å beholde og deretter øke denne markedsandelen.
BT170331 Etter det NTB forstår, vil hensikten med Solbergs besøk først og fremst være å åpne dører for norske bedrifter.
AP170331 Hensikten er å forberede angrepet på IS' selvutnevnte hovedstad Raqqa i Syria.
AA170331 Etter det NTB forstår, vil hensikten med Solbergs besøk først og fremst være å åpne dører for norske bedrifter.
VG170330 Putin landet på Alexandra Land i Arktis på onsdag, og hensikten med reisen er å inspisere prosessen med å rense opp avfall i det øde landskapet som har blitt lagt igjen etter tidligere sovjetiske ekspedisjoner og militære grupper.
DA170329 Hensikten er å få elever interessert i matematikk, fysikk og kjemi ved å bruke musikk som inngangsport.
DA170328 - Hensikten med ordningen er at plasseringskommunen, i dette tilfellet Stavanger, tar et moralsk ansvar for det som har skjedd med disse barna og ber om unnskyldning, sier Bjørnestad. 106 avslag ¶
AA170328 Hensikten er å styrke evnen til å motvirke truslene i det digitale rom.
VG170327 Hensikten med serien var å vise deltagerne i prosessen med å bygge opp et selvforsørgende samfunn helt fra bunnen av uten noen former for moderne hjelpemidler.
DB170327 Utover det kan ikke arbeidstaker kreve å få feriepengene på et tidligere tidspunkt : ¶ - Hensikten med feriepenger er å sikre at arbeidstakere har penger disponible ved ferieavviklingen, siden lønn i ferie er et sjeldent unntak i Norge.
DB170327 Hensikten var å sette fokus på kvinnenes dramatiske underrepresentasjon i amerikanske styrer.
BT170327 | Retten om gjengvold : Hadde ikke skremt offeret med hammer og knokejern hvis hensikten var å beskytte broren ¶
BT170327 Fakta : Perspektivmeldingen ¶ Hensikten med regjeringens perskektivmelding er å belyse viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføring av de norske velferdsordningene.
FV170325 Hensikten var å utnytte dagslyset bedre i den perioden av døgnet man normalt er våken. Én lys time ekstra om kvelden ville blant annet spare energi til oppvarming og belysning.
DB170325 Men selv om hensikten er god, har terrorgruppas tilbaketog fått voldsomme konsekvenser for sivile i de aktuelle områdene.
DB170325 Men selv om hensikten er god, har terrorgruppas tilbaketog fått voldsomme konsekvenser for sivile i de aktuelle områdene.
DB170325 Hensikten er å gi rusmisbrukere et rent og sikkert sted å innta heroinen på.
AA170325 Du har allerede stemt ¶ 238 stemmer ¶ Hensikten med å stille klokken en time fram i sommerhalvåret er å utnytte dagslyset bedre i den tiden på døgnet når folk vanligvis er våkne.
DA170324 Det var aldri hensikten med pensjonsreformen.
DA170324 Hensikten var å utnytte dagslyset bedre i den perioden av døgnet man normalt er våken. Én lys time ekstra om kvelden ville blant annet spare energi til oppvarming og belysning.
AP170324 Etterforskningen konkluderer med at måten operasjonen ble gjennomført på og hensikten med den, var innenfor rammene for hva politiet kan gjøre for å avsløre straffbare forhold.
AP170324 Etterforskningen konkluderer med at måten operasjonen ble gjennomført på og hensikten med den, var innenfor rammene for hva politiet kan gjøre for å avsløre straffbare forhold.
AP170324 Hensikten var å utnytte dagslyset bedre i den perioden av døgnet man normalt er våken. Én lys time ekstra om kvelden ville blant annet spare energi til oppvarming og belysning.
AA170324 Etterforskningen konkluderer med at måten operasjonen ble gjennomført på og hensikten med den, var innenfor rammene for hva politiet kan gjøre for å avsløre straffbare forhold.
AA170324 Hensikten var å utnytte dagslyset bedre i den perioden av døgnet man normalt er våken. Én lys time ekstra om kvelden ville blant annet spare energi til oppvarming og belysning.
SA170323 Hensikten var å spare bompenger.
AP170323 Hensikten er å få frem en tydelig grafisk fremstilling av endringer i tidsperioden 2001 - 2016.
AP170323 - Det ser ut som hensikten bak forslaget fra Sp er å bygge opp en stemning der det er EØS og innvandrere fra øst som har skylden for alt om er vondt og vanskelig, mener LO-toppen.
VG170322 Hvis hensikten var å så tvil om de demokratiske institusjonene må Kreml strategi sies å ha vært vellykket.
VG170322 Hensikten var egentlig bare å forklare våre pasienter som ikke er gode nok i norsk til å forstå svensk, at den nye hudlegen var helt norskspråklig.
SA170322 Fakta : Nemnda for helsevurdering ¶ Hensikten med Nemnda for helsevurdering er at alle forsikringssøkere skal bli behandlet så likt som mulig ved kjøp av forsikring, samtidig som øvrige forsikringstakere ikke skal bære kostnaden av nye forsikringstakere med uforholdsmessig høy risiko.i ¶
DB170322 Hensikten var å utnytte dagslyset bedre i den perioden av døgnet man normalt er våken. Én lys time ekstra om kvelden ville blant annet spare energi til oppvarming og belysning.
BT170322 Fakta : Nemnda for helsevurdering ¶ Hensikten med Nemnda for helsevurdering er at alle forsikringssøkere skal bli behandlet så likt som mulig ved kjøp av forsikring, samtidig som øvrige forsikringstakere ikke skal bære kostnaden av nye forsikringstakere med uforholdsmessig høy risiko.
AP170322 Fakta : Nemnda for helsevurdering ¶ Hensikten med Nemnda for helsevurdering er at alle forsikringssøkere skal bli behandlet så likt som mulig ved kjøp av forsikring, samtidig som øvrige forsikringstakere ikke skal bære kostnaden av nye forsikringstakere med uforholdsmessig høy risiko.
VG170321 Hensikten ifølge nyhetsbyrået skal være å styrke sikkerheten.
VG170321 Metodene er ulike, men hensikten er å beskrive et demokratisk Europa i forfall og konflikt.
FV170321 Fakta : Nemnda for helsevurdering ¶ Hensikten med Nemnda for helsevurdering er at alle forsikringssøkere skal bli behandlet så likt som mulig ved kjøp av forsikring, samtidig som øvrige forsikringstakere ikke skal bære kostnaden av nye forsikringstakere med uforholdsmessig høy risiko.
DB170321 Hensikten er at du kjapt kan få tilgang til bilder på en annen enhet enn den bildet kom fra i utgangspunktet.
AP170321 - Hensikten med høringene er å legge press på president Trump slik at han ikke prøver å utvide samarbeidet med Russlands president.
AP170321 Også da var hensikten å motvirke fortettingen.
AP170321 Da var hensikten å stramme inn på reglene i flere områder, også på grunn av økt fortetting.
AA170318 Hensikten med forslaget er å sørge for at politiets ressurser brukes til å ta dem som produserer, smugler og selger narkotika framfor brukere.
AA170318 Hensikten med forslaget er å sørge for at politiets ressurser brukes til å ta dem som produserer, smugler og selger narkotika framfor brukere.
SA170317 Kaski understreker at også kvinner bruker hersketeknikker, og at hensikten med møtene er å fremme en god møtekultur generelt.
SA170317 Hensikten er å hindre mannsdominans og hersketeknikker, sier SV-ledelsen.
FV170317 Hensikten er å hindre mannsdominans og hersketeknikker, sier SV-ledelsen.
DN170317 - Hele hensikten med et slikt internship er å få praktisk erfaring med hvordan hverdagen er i vårt selskap, sier han.
DN170317 En del av hensikten med Asia-besøket mitt er å utveksle synspunkter på en ny tilnærming, sa Tillerson i Tokyo.
DB170317 Han understreker at hensikten aldri har vært å overvåke elsyklistene.
DB170316 Hensikten er å hindre mannsdominans og hersketeknikker, melder Bergens Tidende.
DB170316 Hensikten med dette er kun å måle bruken av elsyklene.
DA170316 Hensikten er å hindre mannsdominans og hersketeknikker, melder Bergens Tidende.
BT170316 Kaski understreker at også kvinner bruker hersketeknikker, og at hensikten med møtene er å fremme en god møtekultur generelt.
BT170316 Hensikten er å hindre mannsdominans og hersketeknikker, sier SV-ledelsen.
BT170316 Kaski understreker at også kvinner bruker hersketeknikker, og at hensikten med møtene er å fremme en god møtekultur generelt.
BT170316 Hensikten er å hindre mannsdominans og hersketeknikker, sier SV-ledelsen.
AP170316 Røper hensikten ?
AP170316 Røper hensikten ?
AA170316 Hensikten er å hindre mannsdominans og hersketeknikker, melder Bergens Tidende.
DN170314 Hensikten er å samle støtte i folkeavstemningen, mener han.
DB170314 - Hensikten med vårt forslag er å sikre at de sivile polititjenestene blir gode og lett tilgjengelig for folk flest.
DB170314 Vel, det er akkurat det som er hensikten .
DB170314 - Hensikten med spørsmålet er å finne ut av om jeg er bundet av avtaler om tredjepartsrettigheter.
BT170314 Hensikten er å samle støtte i folkeavstemningen, mener han.
AA170314 Hensikten og konsekvensene skal utredes grundig før en eventuell Ap-ledet regjering går til verks på eksempelvis organiseringen innen samferdselssektoren, fritt behandlingsvalg og flypassasjeravgiften.
DA170312 Link anfører at mye av hensikten med prosjektet er å ta vare på og rehabilitere og videreutvikle dagens bevaringsverdige bygninger, og samtidig bygge nytt.
DB170311 Den underliggende hensikten var å strømlinjeforme Hoffets organisasjon mot et uunngåelig, framtidig regentskifte.
DB170311 Hensikten skulle være å skape forståelse og offentlig diskusjon.
AA170311 Denne gangen er ikke hensikten å smøre vanskelige budsjettforhandlinger.
AA170311 Når en så omfattende omlegging blir vedtatt uten at noen har utredet hva dette faktisk innebærer, er det ikke overraskende at resultatet kan bli et helt annet enn det som var hensikten .
VG170310 Det er generelt svært liten interesse i Norge for om økte offentlige utgifter eller økte skatter virker etter hensikten .
SA170310 Hensikten skulle være å skape forståelse og offentlig diskusjon.
AA170310 Hensikten skulle være å skape forståelse og offentlig diskusjon.
VG170309 Det er et behandlingsopphold, hvor hensikten er at pasienten skal bli bedre samtidig som samfunnsvernet skal ivaretas, sier Rosenqvist.
BT170309 En slik uttalelse er mer enn noe annet et bevisst angrep på politisk korrekthet og moralsk establishment, hvor selve angrepet er hensikten , og innholdet er sekundært, ikke helt ulikt motivasjonen bak en solid andel av Donald Trumps velgermasse.
BT170309 En slik uttalelse er mer enn noe annet et bevisst angrep på politisk korrekthet og moralsk establishment, hvor selve angrepet er hensikten , og innholdet er sekundært, ikke helt ulikt motivasjonen bak en solid andel av Donald Trumps velgermasse.
AA170309 Når en så omfattende omlegging blir vedtatt uten at noen har utredet hva dette faktisk innebærer, er det ikke overraskende at resultatet kan bli et helt annet enn det som var hensikten .
AA170309 Det kan se ut som om hensikten i stor grad har vært å stimulere til ny næringsvirksomhet og arbeidsplasser.
VG170308 Hensikten skal være å styrke språkopplæringen for barna og utvide tilbudet med arbeidstrening for foreldrene som trenger det. 5.500 barn i barnehagealder går ikke i barnehage i Oslo.
DN170308 Hensikten skal være å styrke språkopplæringen for barna og utvide tilbudet med arbeidstrening for foreldrene som trenger det. 5.500 barn i barnehagealder går ikke i barnehage i Oslo. ( ©NTB ) ¶ ¶
DB170308 Hensikten er at erfarne fagfolk skal vurdere flere saker i sammenheng og utvikle bedre forebyggende tiltak. 2.
AP170308 Hensikten skal være å styrke språkopplæringen for barna og utvide tilbudet med arbeidstrening for foreldrene som trenger det.
AP170308 Hensikten skal være å styrke språkopplæringen for barna og utvide tilbudet med arbeidstrening for foreldrene som trenger det.
AA170308 Hensikten skal være å styrke språkopplæringen for barna og utvide tilbudet med arbeidstrening for foreldrene som trenger det.
DN170307 Automatisert prosess ¶ Hensikten er å nyttiggjøre naturgitte konkurransefordeler i Norden i produksjonen av batterier til elektriske biler, opplyser Paolo Cerruti, en annen tidligere Tesla-topp, til avisen.
AP170307 Hensikten med å hacke biler er ikke spesifisert, men det ville gi CIA mulighet til å gjennomføre attentater som er nesten umulig å oppdage.
AA170307 Hensikten med Helgesens forslag er å åpne for felling av flere ulver, men statsrådens lovendring møter motbør fra alle kanter.
DB170306 Det kan umulig være hensikten med ordningen ?
AP170306 Hensikten med slike grafiske fremstillinger er jo nettopp å få et raskt overblikk, ikke at man skal lete rundt i regneark hos BRÅ slik jeg har gjort.
AA170306 Hensikten er å la afghanere med visum dra hjem fra Pakistan, og å åpne for at pakistanere som oppholder i Afghanistan, kan returnere. ( ©NTB ) ¶ | - USA-støttede styrker har kuttet viktig forsyningslinje til Raqqa ¶
VG170303 Og dersom hensikten var å protestere må vel dét anses å være et aldri så lite nederlag ?
DA170303 « Iran bruker andres liv som brikker som kan ofres, og hensikten er kun å fremme egne mål », skrev Nashashibi i den krasse artikkelen.
DA170303 Hensikten var liksom å vise støtte til den palestinske saken.
AP170303 - Hensikten er å bidra til at eldre klarer å leve hele livet og mestre sitt eget liv så lenge som mulig, og ikke halvveis, sier Bent Høie.
VG170302 Han har videre forklart at det ble avført to skudd, og at hensikten var å felle en rev.
DB170302 ( Dagbladet ) : - Hensikten er åpenbart at regjeringen og samarbeidspartiene ønsker å fremstå som mest mulig offensiv.
AP170302 Hensikten med virksomheten skal ha vært å tegne et positivt bilde av de den gang russiskvennlige Ukraina-myndighetene i den amerikanske opinionen.
AP170302 Hensikten med virksomheten skal ha vært å tegne et positivt bilde av de den gang russiskvennlige Ukraina-myndighetene i den amerikanske opinionen.
AA170302 - Det var ikke hensikten .
DN170301 - Jeg synes rapporten er interessant fordi hele hensikten med endringene er at bedrifter som opplever nedgang skal kunne beholde kompetanse i usikre tider.
DB170301 Han mener Trumps egne ord til republikanernes landsmøte i juli 2016 forklarer hva som er hensikten med den dystre beskrivelsen.
AP170301 Si ;D-innlegg : Er ikke hensikten til serien å få unge til å forstå at dette ikke er noe man ønsker seg ?
VG170228 - Jeg synes rapporten er interessant fordi hele hensikten med endringene er at bedrifter som opplever nedgang skal kunne beholde kompetanse i usikre tider.
DN170228 Hensikten med regnskapet er å forklare markedet hvilke faktorer som bidrar til endringer i banen.
VG170227 Hvis hensikten er å produsere selvmotsigelser på løpende bånd går det riktig fint.
DN170227 Hensikten med doble kamera er fortsatt bedre ytelse i lavt lys, raskere autofokus og mer detaljer og dybde i fargene.
DB170227 Hensikten med prisene er å premiere leservennlige, klare og tydelige offentlige dokumenter.
DB170227 Et innslag som på sin side virket etter hensikten , var en serie med intervjuer med filmelskere over hele verden, der de fortalte om hvilke filmer som hadde betydd mest for dem.
AP170227 Hensikten med reformen er å trygge framtidens pensjoner, slik at også yngre generasjoner kan få gode pensjoner der kostnadene kan bæres av de yrkesaktive », skriver hun.
DB170226 Hensikten er ifølge myndighetene å stenge ute smuglere og hindre ulovlig grensekryssing.
DB170226 Dette oppnås best, så langt det er mulig, ved at tilstedeværelsen er basert på naturlig samvær og reelle oppgaver i fellesskapssituasjonen, og at kontrollelementet utføres med respekt uten at hensikten bortfaller ».
AA170226 Hensikten er ifølge myndighetene å stenge ute smuglere og hindre ulovlig grensekryssing.
SA170225 Han holdt en åpningstale der han forklarte hensikten med demonstrasjonen.
DB170225 Hensikten med regelen om magebelte har vært å unngå at hoppere drar dressen i skrittet for å øke bæreflaten.
DA170225 Han holdt en åpningstale der han forklarte hensikten med demonstrasjonen.
DA170225 Hensikten er ikke å skjerme noen mot kritikk, men at det ikke skal offentliggjøres noen liste over objekter som er mer sårbare enn andre, sier Tetzschner.
AA170225 Han holdt en åpningstale der han forklarte hensikten med demonstrasjonen.
VG170224 Poenget med VGs artikler er å se på pengebruken og undersøke om hensikten er oppnådd.
VG170224 Miljøvennlige politikere kan ikke ha ordninger der den eneste hensikten er at privatpersoner får avslag på den jordvarmen eller elsykkelen de uansett skulle kjøpe.
SA170224 Hensikten med de nye nasjonale retningslinjene, er at sykehuspersonalet skal kunne lete etter skader på en mer effektiv og systematisk måte.
FV170224 Hensikten med de nye nasjonale retningslinjene, er at sykehuspersonalet skal kunne lete etter skader på en mer effektiv og systematisk måte.
DN170224 Hensikten med en lavutsslippsone er å redusere biltrafikken, og å få folk og næringsliv til å bytte til mer klima- og miljøvennlige kjøretøy.
DA170224 Men hensikten helliger middelet, og pragmatismen er tross alt den eneste hjemmeavlede, helamerikanske filosofi-retningen.
DA170224 Hensikten med en lavutslippssone er å redusere biltrafikken, og å få folk og næringsliv til å bytte til mer klima- og miljøvennlige kjøretøy.
DA170224 - Hensikten med lavutslippssoner er nettopp å redusere luftforurensingen i Oslo på permanent basis, sånn at vi i fremtiden slipper å måtte innføre inngripende tiltak som dieselforbud for å ta vare på helsa til innbyggerne våre, sier Berg.
AP170224 Hensikten med de nye nasjonale retningslinjene, er at sykehuspersonalet skal kunne lete etter skader på en mer effektiv og systematisk måte.
AA170224 Hensikten med en lavutslippssone er å redusere biltrafikken, og å få folk og næringsliv til å bytte til mer klima- og miljøvennlige kjøretøy.
AA170224 - Hensikten med lavutslippssoner er nettopp å redusere luftforurensingen i Oslo på permanent basis, sånn at vi i fremtiden slipper å måtte innføre inngripende tiltak som dieselforbud for å ta vare på helsa til innbyggerne våre, sier Berg.
VG170223 Aftenposten skriver også at det vil bli mulig å kreve gebyr innenfor et mindre område, for eksempel Ring 2, og at hensikten er å redusere biltrafikken, og å få folk og næringsliv til å bytte til mer klima- og miljøvennlige kjøretøy.
VG170223 Hensikten med lavutslippssoner er nettopp å redusere luftforurensingen i Oslo på permanent basis, sånn at vi i fremtiden slipper å måtte innføre inngripende tiltak som dieselforbud for å ta vare på helsa til innbyggerne våre, sier Berg.
DA170223 Akershus-representant Henrik Asheim ser ikke hensikten med Viken-regionen uten Oslo.
AP170223 Hensikten er å redusere biltrafikken, og å få folk og næringsliv til å bytte til mer klima- og miljøvennlige kjøretøy.
AA170223 Om partssamarbeidet sier Ree at de opplever at på bransjenivå er dialogen til stede, og at de etablerte kanalene fungerer etter hensikten . ( ©NTB ) ¶
VG170222 Gulrot og pisk ¶ Hensikten med tilskuddene gitt gjennom Oslo kommunes klimafond, har vært å støtte såkalte « first movers », og gjøre Oslo til en klimavennlig by, sier Berg.
DN170222 Han poengterte at hensikten med kommunereformen, som er svært omstridt, er å skape « sterkere fagmiljøer » og bedre velferdstjenester for innbyggerne.
DB170222 Etter Amal Aden skrev kronikken " Hun hater Norge, men er veldig glad i pengene hun får fra NAV ", ble hun utsatt for det som liknet mye på en organisert svertekampanje der hensikten var å så tvil om Amals hensikter og troverdighet.
DA170222 Han poengterte at hensikten med kommunereformen, som er svært omstridt, er å skape " sterkere fagmiljøer " og bedre velferdstjenester for innbyggerne.
BT170222 Han poengterte at hensikten med kommunereformen, som er svært omstridt, er å skape « sterkere fagmiljøer » og bedre velferdstjenester for innbyggerne.
AA170222 Han poengterte at hensikten med kommunereformen, som er svært omstridt, er å skape " sterkere fagmiljøer " og bedre velferdstjenester for innbyggerne.
AA170222 Han poengterte at hensikten med kommunereformen, som er svært omstridt, er å skape " sterkere fagmiljøer " og bedre velferdstjenester for innbyggerne.
DN170221 Han understreker også at hensikten med samarbeidet mellom 106 sparebanker og DNB om Vipps er å møte den kommende konkurransen på dette området.
DB170221 Noe av hensikten med likestillingsloven er å forhindre ulik avlønning på grunn av kjønn. 80 prosent av FOs medlemmer er kvinner som jobber med mennesker.
DA170219 Smith sier at hensikten med å arrangere « grenseløs møteplass » rett og slett er å få mennesker med fysiske funksjonshemninger inn i idretten.
DB170217 Hensikten bak forskningen skal være å bevare den truede asiatiske elefanten, men i en endret form slik at den kan leve i kaldere klima.
BT170217 Hensikten er å kartlegge og motvirke mulige ytre trusler mot rikets sikkerhet. ( ©NTB ) ¶
AA170217 Hensikten er å kartlegge og motvirke mulige ytre trusler mot rikets sikkerhet. ( ©NTB ) ¶
DN170216 Tv-kanalen CNN opplyser at hensikten er å intensivere kampen mot terrorgruppen IS ( Islamsk Stat ).
AP170216 Hensikten var å samle kunnskap om bytte av sex blant unge og avdekke kunnskapshull.
BT170215 Hensikten er først og fremst å få ned de katastrofale overdosetallene.
DN170214 | Hvem skal valgfriheten gjelde for ? Hensikten med kontantstøtten er å gi større valgfrihet til - og dermed gjøre hverdagen enklere for småbarnsfamilier.
DB170214 ¶ MISBRUKES : - Hensikten med aupairordningen er å bidra til kulturutveksling, men ordningen er blitt misbrukt over lengre tid, skriver artikkelforfatteren.
DB170214 Hensikten med aupairordningen er å bidra til kulturutveksling, ikke å gi travle familier billig arbeidskraft i hjemmet.
DN170213 Hensikten med fusjonen er å skape merverdi for kundene våre.
DB170213 Hensikten er at foreldre ikke skal kunne få barna sine til å bruke hijab, men at de skal kunne bestemme det selv, forklarer Frp-nestoren, som kan risikere et comeback på Stortinget i høst, etter å ha kapret 4.plassen på lista til Oslo Frp på nominasjonsmøtet i desember, da Aina Stenersen overraskende tr
AA170213 Konkurranse for å få flere ideer ¶ Hensikten med konkurransen er å komme fram til et godt og hensiktsmessig konsept for campus, heter det i juryens rapport i denne runden av konkurransen.
VG170212 Vil fjerne stigmaet rundt skam og skyld ¶ Hensikten med Vi Tror Deg-Stiftelsen er ifølge Voldum at alle skal føle seg sett og hørt.
AP170212 Presidentens opptreden er ikke i samsvar med hensikten til forfatterne av grunnloven.
AP170212 Presidentens opptreden er ikke i samsvar med hensikten til forfatterne av grunnloven.
AP170212 | Hensikten var å stenge Kina ute.
AP170212 Presidentens opptreden er ikke i samsvar med hensikten til forfatterne av grunnloven.
AP170212 Axel Heimken / AP / NTB Scanpix ¶ | Hensikten var å stenge Kina ute.
AP170211 Hensikten er å stoppe avfolkningen av området, som over 25 år har redusert befolkningen med om lag 40 - 50 prosent.
AP170211 Hensikten er å stoppe avfolkningen av området, som over 25 år har redusert befolkningen med om lag 40 - 50 prosent.
AA170211 Hensikten er god, men det er ren og skjær løgn, altså en falsk nyhet som er diktet opp med en bestemt hensikt.
VG170210 Forutsetningen er at hensikten ikke er å kjøpe eller selge instrumentet.
VG170210 Hasjsmugleren har forklart at han vakuumpakket totalt 3,4 millioner kroner og la dem i bilens hulrom - men at han aldri informerte sønnen om hensikten med turen.
SA170210 Informasjonsdirektør Rune Gutteberg Hansen i Volvo forklarer at hensikten bak Volvo Personlig Service, som nå rulles ut i samtlige 47 forhandlere, blant annet er å forkorte verkstedbesøket.
SA170210 Hensikten er at kunden får bilen raskere tilbake, og dermed kan vente i en lounge på verkstedet i mellomtiden.
FV170210 Informasjonsdirektør Rune Gutteberg Hansen i Volvo forklarer at hensikten bak Volvo Personlig Service, som nå rulles ut i samtlige 47 forhandlere, blant annet er å forkorte verkstedbesøket.
FV170210 Hensikten er at kunden får bilen raskere tilbake, og dermed kan vente i en lounge på verkstedet i mellomtiden.
DN170210 I tillegg skriver hun : ¶ « Hensikten med en eventuell omorganisering vil være å styrke forskningen i SSB for på den måten å sette oss i stand til å oppfylle samfunnsoppdraget for TBU og andre ».
DB170210 At « hensikten med reformen, og særlig styrkingen av AAP, nettopp ( er ) å unngå denne gruppen », er til begrenset hjelp all den tid det er urealistisk å eliminere denne gruppen helt.
BT170210 Informasjonsdirektør Rune Gutteberg Hansen i Volvo forklarer at hensikten bak Volvo Personlig Service, som nå rulles ut i samtlige 47 forhandlere, blant annet er å forkorte verkstedbesøket.
BT170210 Hensikten er at kunden får bilen raskere tilbake, og dermed kan vente i en lounge på verkstedet i mellomtiden.
AP170210 Informasjonsdirektør Rune Gutteberg Hansen i Volvo forklarer at hensikten bak Volvo Personlig Service, som nå rulles ut i samtlige 47 forhandlere, blant annet er å forkorte verkstedbesøket.
AP170210 Hensikten er at kunden får bilen raskere tilbake, og dermed kan vente i en lounge på verkstedet i mellomtiden.
AA170210 Hvis da ikke drosjen har lov å kjøre til døra, ja så faller hele hensikten bort, mener Dahle.
AA170210 Forutsetningen er at hensikten ikke er å kjøpe eller selge instrumentet.
AA170210 Informasjonsdirektør Rune Gutteberg Hansen i Volvo forklarer at hensikten bak Volvo Personlig Service, som nå rulles ut i samtlige 47 forhandlere, blant annet er å forkorte verkstedbesøket.
AA170210 Hensikten er at kunden får bilen raskere tilbake, og dermed kan vente i en lounge på verkstedet i mellomtiden.
VG170209 Det er ingen fordel når hensikten med låtene er å skape kontraster eller understreking av Morten Strøksnes fascinerende fortelling.
DB170209 Denne gangen gjorde Forskningsrådet et eksperiment og introduserte et nytt virkemiddel kalt behovsidentifisert forskning, der hensikten var å demokratisere forskningen : ¶
VG170208 Men i det store og hele fungerer dette etter hensikten .
SA170208 Hensikten med prosjektet er å gjøre nullutslippsteknologien tilgjengelig for ferjestrekninger som ikke er egnet for elektrisk drift alene.
SA170208 Hensikten med prosjektet er å gjøre nullutslippsteknologien tilgjengelig for ferjestrekninger som ikke er egnet for elektrisk drift alene.
BT170208 Hensikten med enhver virksomhet er å skape, kommunisere og hente verdier.
AP170208 Ifølge Pentagon var hensikten med raidet å samle etterretningsinformasjon fra mobiltelefoner og PC-er for å øke kunnskapen om handlingsmønsteret til AQAP.
DN170207 Jeg ønsker ikke å innføre kvotering, men hensikten med barometeret er å øke bevisstheten rundt temaet, sier Horne.
BT170207 Hva er hensikten , hvorfor vil dere ha ledige parkeringskapasitet utenfor sentrum ?
DB170206 - Hensikten er å fjerne etableringsbarrierene i markedet slik at delingsøkonomiplattformer kan operere lovlig, sier utvalget.
BT170206 Hensikten er å fjerne etableringsbarrierene i markedet slik at delingsøkonomiplattformer kan operere lovlig.
AA170206 - Jeg kan bekrefte at programkomiteen i Arbeiderpartiet foreslår å legge ned dagens au pair-ordning, fordi den ikke lenger fungerer etter hensikten , sier Tajik til VG.
VG170205 Jeg kan bekrefte at programkomiteen i Arbeiderpartiet foreslår å legge ned dagens au pair-ordning, fordi den ikke lenger fungerer etter hensikten , sier Tajik og utdyper.
SA170205 Jeg kan bekrefte at programkomiteen i Arbeiderpartiet foreslår å legge ned dagens au pair-ordning, fordi den ikke lenger fungerer etter hensikten , sier Tajik til VG.
DB170205 ¶ VIL LEGGE NED ORDNINGEN : - Fordi den ikke lenger fungerer etter hensikten , mener Hadia Tajik i Arbeiderpartiet.
DB170205 - Jeg kan bekrefte at programkomiteen i Arbeiderpartiet foreslår å legge ned dagens au pair-ordning, fordi den ikke lenger fungerer etter hensikten , sier nestleder Hadia Tajik til VG.
AP170205 Foto : Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix ¶ -  Jeg kan bekrefte at programkomiteen i Arbeiderpartiet foreslår å legge ned dagens au pair-ordning, fordi den ikke lenger fungerer etter hensikten , sier nestleder Hadia Tajik til VG.  Tajik mener at mange år med misbruk av au pairer taler sin tydelige sak.
AA170205 - Jeg kan bekrefte at programkomiteen i Arbeiderpartiet foreslår å legge ned dagens au pair-ordning, fordi den ikke lenger fungerer etter hensikten , sier nestleder Hadia Tajik til VG.
VG170204 Kritikere mener imidlertid at den egentlige hensikten er å slippe fri noen av de mange tusen tjenestemennene og politikerne som har blitt dømt for korrupsjon de siste årene, mange av dem fra PSD.
DB170204 Ifølge Washington Post var hensikten å tjene penger - men de to hackerne skal ikke ha klart å få ei krone ut av datainnbruddet. 123 av 187 overvåkningskameraer i det aktuelle området ble angrepet.
VG170203 Men nå kan hans navn, rykte og image få kraftige riper i lakken, etter rapporter om at han skal ha forsøkt å utnytte sitt eget veldedighetsarbeid for UNICEF med hensikten å bli adlet.
VG170203 Problemet for retten er at kodespråket deres fortsatt virker etter hensikten .
BT170203 Hensikten skulle være å gi dem som ser på de streamede sendingene fra kommunestyremyte en bedre opplevelse.
DB170202 Styrker fair play ¶ Hensikten med midlertidige utvisninger er ifølge IFAB å utvikle fotballen på lavere nivåer « ved å promotere og oppmuntre flere til å ta del i spillet.
DB170202 Hensikten med tilpasningene i signalanlegget er å få en mer fleksibel trafikkavvikling dersom deler av stasjonen må tas ut av drift på grunn av vedlikehold eller anleggsvirksomhet.
DB170202 Da Vesten svarte på Russlands annektering av Krim i 2014 med å innføre et sanksjonsregime, med blant annet økonomiske sanksjoner, var hensikten til dels å få Russland til å endre handlingsmønster.
AA170202 Hensikten med tilpasningene i signalanlegget er å få en mer fleksibel trafikkavvikling dersom deler av stasjonen må tas ut av drift på grunn av vedlikehold eller anleggsvirksomhet.
DB170201 Men Bergsmark viser her at han ikke mestrer enkel logikk basert på matematikk, og skaper tvil om hva den egentlige hensikten var med rapporten.
DB170131 - Hva var hensikten med å gi en sånn til ham ?
DB170130 Renovasjonsetatens regler : « Hensikten er å beskrive rammene for hvordan mediehenvendelser skal håndteres på best mulig måte for å sikre et positivt omdømme for Renovasjonsetaten ( REN ) og Oslo kommune ».
AP170130 Det var langt fra vårt inntrykk, og langt fra hensikten med rapporten, sier forskningsleder ved FFI, Sverre Kvalvik, til Aftenposten.
AP170130 Det var langt fra vårt inntrykk, og langt fra hensikten med rapporten, sier forskningsleder ved FFI, Sverre Kvalvik, til Aftenposten.
SA170129 - Hensikten er å kunne våke over, ikke overvåke, beboere og brukere, sier kommunalsjef Morten Svarverud.
DN170129 - Hensikten er å kunne våke over, ikke overvåke, beboere og brukere, sier kommunalsjef Morten Svarverud.
BT170129 Hva er da hensikten med disse prøvene som skal fremme læring ?
AP170129 Det kommer ikke til å fungere etter hensikten , det utgjør kanskje et brudd på amerikansk lov, og det bryter med USAs internasjonale forpliktelser.
FV170128 En del av den statlige pengestrømmen har imidlertid blitt brukt helt etter hensikten .
FV170128 hensikten har vært å finne ut om sysselsettingen har blitt stimulert i de kommunene det var meningen å å hjelpe.
DB170128 Hensikten med screen er å holde sollys og varme ute, samtidig som man beholder utsikten i kombinasjon med skjerming av innsyn.
AP170128 Hensikten var å feire Putins propagandakanal RT, og Flynn skal ha fått godt betalt for å komme.
AP170128 Hensikten var å feire Putins propagandakanal RT, og Flynn skal ha fått godt betalt for å komme.
AP170128 Hensikten er å kunne våke over, ikke overvåke, beboere og brukere.
AP170128 - Hensikten er å kunne våke over, ikke overvåke, beboere og brukere, sier kommunalsjef for pleie og omsorg, Morten Svarverud.
SA170127 Hensikten er i hvert fall tydelig.
AP170127 Hensikten var å feire Putins propagandakanal Russia Today, og Flynn skal ha fått godt betalt for å komme.
AP170127 Hensikten var å feire Putins propagandakanal Russia Today, og Flynn skal ha fått godt betalt for å komme.
AP170127 Hensikten er i hvert fall tydelig.
DN170125 Hensikten er også å gjøre Norden til et enda mer kraftfullt, felles marked for kunnskap, varer, sysselsetting og fri bevegelse, sier Lundberg.
DB170125 - Barna får gjerne penger etter behov og da er det lett at pengekranen står på for fullt, uten at det egentlig er hensikten .
DB170125 Hensikten er også å gjøre Norden til et enda mer kraftfullt, felles marked for kunnskap, varer, sysselsetting og fri bevegelse, sier Lundberg.
DB170125 Hensikten er å begrense trygdeutbetalinger til « friske ».
AP170125 Hvem skal muren stoppe ? Hensikten er å stoppe strømmen av illegale innvandrere fra Mexico og andre latinamerikanske land.
AP170125 Hvem skal muren stoppe ? Hensikten er å stoppe strømmen av illegale innvandrere fra Mexico og andre latinamerikanske land.
AP170125 Hensikten var å redusere trafikkbelastningen med 40 prosent og dermed bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken.
AP170125 Hensikten var å redusere trafikkbelastningen med 40 prosent og dermed bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken.
AP170125 Ruter ønsker å gjøre noe med det, men tiltakene som ble satt inn ved årsskiftet, har ikke fungerte etter hensikten .
SA170124 Hensikten er god, men virkningen katastrofal for den som rammes uskyldig.
FV170124 Hensikten er god, men virkningen katastrofal for den som rammes uskyldig.
DN170124 - Kronikken fungerte etter hensikten , sier hun med et smil til NTB.
DB170124 Hensikten var å tåkelegge sannheten med å skape mest mulig forvirring.
BT170124 Hensikten er god, men virkningen katastrofal for den som rammes uskyldig.
AP170124 Selv om litt av hensikten med « Nodes on fish, stars and the social » er å være en møteplass på Rodeløkka, må lokalbefolkningen lokkes med rekesalat og gratis rødvin for å dukke opp.
AP170124 Litt av hensikten var at ingen av aktivitetene skulle virke viktigere enn andre.
AP170124 Hensikten er god, men virkningen katastrofal for den som rammes uskyldig.
SA170121 Du kan lytte til opptak fra valgkampen hele dagen, du kan lese bøkene, du kan se intervjuene med ham - og du vil sjelden, om noen gang, se at han går vekk fra striden, returnerer fra fronten, for å reflektere over hensikten med å kjempe for å vinne - enten det gjelder å vinne i sitt eget liv, eller å vinne for Amerika.
SA170121 Du kan lytte til opptak fra valgkampen hele dagen, du kan lese bøkene, du kan se intervjuene med ham - og du vil sjelden, om noen gang, se at han går vekk fra striden, returnerer fra fronten, for å reflektere over hensikten med å kjempe for å vinne - enten det gjelder å vinne i sitt eget liv, eller å vinne for Amerika.
AP170120 Men hensikten med reformen er da heller ikke å få flere eller færre domfellelser.
AP170120 Hensikten er å få riktigere og mer transparente avgjørelser.
DB170119 Hensikten er å støtte et menneske i nød, men polititankegangen er å bekjempe organisert kriminalitet, sier Jensen.
BT170119 Skal demokratiet fungere etter hensikten , må politikere snakke til alle.
DB170118 Hun mener at domstolsbehandling kan svekket rettssikkerheten, stikk i strid med hensikten .
BT170118 Hensikten med utspørringen er at Spesialenheten mener det var Gjermund Cappelen som betalte for oppussingen.
AP170118 Hensikten skal ha vært å vise at stridsøksen var begravet for alltid.
SA170117 Og som innledningsvis er nevnt at hvis hensikten er å øke kompetanse, skape et bredere fagmiljø og sikre økt kvalitet, så vil dette virke mot sin hensikt.
DB170117 - Jeg antar at hensikten med dette er at en spiller som filmer og sørger for at dommeren tar en feil avgjørelse ilegges karantene i etterkant.
DB170117 - Jeg antar at hensikten med dette er at en spiller som filmer og sørger for at dommeren tar en feil avgjørelse ilegges karantene i etterkant.
BT170117 Hensikten er å utrede hvilke av de to fjellovergangene som, i tillegg til E134, er best egnet til å være samband nummer to mellom Østlandet og Vestlandet.
AP170117 Hensikten er å synliggjøre hva som faktisk blir brukt, slik at man kan kvitte seg overskuddseiendommer.
SA170116 At det nå bli iverksatt tiltak for Hillevåg bydel for å bedre eventuelle utfordringer bydelen måtte ha, er bra, men at det skal slås opp i avisen med rangering av hvilke bydeler som er på topp og bunn, forstår jeg absolutt ikke hensikten med.
BT170116 - Det virker som at noe av hensikten er å demonstrere rå styrke, og at man er fysisk overlegen, sier politiadvokaten.
AP170116 Hun understreker at hensikten ikke er å nedgradere psykiske vansker.
DB170115 Det er dette siste som er hensikten med Information Is Beautiful, prosjektet til forfatter og designer David McCandless.
AP170115 Hensikten var nettopp å bremse strømmen av asylankomster.
DN170114 - Tillit til pengene er avgjørende for at de skal kunne fungere etter hensikten .
DB170114 » Valgkamptema ¶ - Hensikten er å bidra til en best mulig opplyst befolkning om et viktig samfunnsområde som etter hvert medfører betydelige samfunnskostnader og endringer for innbyggerne i landet.
AP170114 « Jeg trodde at hensikten med Krigsdekorasjonsprosjektet var å rydde opp i noen av de skjevheter som ble begått den gangen.
DB170113 Hensikten er - ifølge Trump - å få tilbake amerikanske arbeideplasser, som den påtroppende presidenten mener kineserne har « stjålet ».
BT170113 Foto : AP / NTB scanpix ¶ Hensikten med hackingen av det demokratiske partiet skal ha vært å styrke Donald Trumps sjanser for å bli president, siden ledelsen i Kreml angivelig ser på ham som mer russiskvennlig enn demokraten Hillary Clinton.
BT170113 Ulvesonen er et eksempel på at Stortingets sonepolitikk har fungert etter hensikten , i den forstand at tapet av beitedyr er betydelig redusert.
AP170113 Hensikten er å skape så store problemer, og så stor frykt for å tape gjenvalget, at kandidatene tar budskapet på alvor.
AP170113 Hensikten er å skape så store problemer, og så stor frykt for å tape gjenvalget, at kandidatene tar budskapet på alvor.
AP170113 - Tillit til pengene er avgjørende for at de skal kunne fungere etter hensikten .
DB170112 Vi i FrP kommuniserer på en enkel og direkte måte hvor hensikten er å skape dialog og debatt.
AP170112 Hensikten med statuen var å hedre den polske utenriksministerens bidrag til de bilaterale forbindelsene mellom de to landene.
AP170112 Aktor Schilling er skarp i sin spørsmålsstilling, hun lar ikke Jensen komme unna med halvkvedede viser - og hensikten hennes er åpenbar : Hun akter å knytte Jensen langt tettere til medtiltalte Gjermund Cappelen enn det Jensen gir uttrykk for.
AP170112 Nei, det var ikke hensikten med prosjektet.
AP170112 Aktor Schilling er skarp i sin spørsmålsstilling, hun lar ikke Jensen komme unna med halvkvedede viser - og hensikten hennes er åpenbar : Hun akter å knytte Jensen langt tettere til medtiltalte Gjermund Cappelen enn det Jensen gir uttrykk for.
SA170111 Hensikten var tilsynelatende å vise at Jensen selv har vært svært opptatt av ryddige forhold til kilder og informanter, samtidig som hans kontakt med Cappelen brøt med instruksen på en rekke områder.
DN170111 Hensikten er å bidra til å øke oljeprisen.
DB170110 - Når du har gjennomført den livsreisen som Gud har valgt for meg, da vil du skjønne hensikten min med å tilgi denne mannen.
DB170110 Hensikten er i diskreditere landene og systemene som er kritiske til Russlands utenrikspolitikk i Syria og Ukraina.
AP170109 Hensikten er sørge for at klimaet i østligste Sibir og Det fjerne østen blir varmt.
BT170108 Hensikten med testing og kartlegging bør til enhver tid være elevenes beste, men hva har denne offentliggjøringen med elevens faglige utvikling å gjøre ?
BT170108 Psykologene forklarer de ulike følelsene, hensikten med dem og hva vi trenger når følelsene skaper trøbbel for oss.
DB170106 Ledelsen i etterretningstjenesten holdt i en høring i Senatet torsdag fast på at Russland drev utstrakt hacking-virksomhet av den amerikanske valgkampen og at hensikten var å påvirke valgresultatet.
DB170106 Ledelsen i etterretningstjenesten holdt i en høring i Senatet torsdag fast på at Russland drev utstrakt hacking-virksomhet av den amerikanske valgkampen og at hensikten var å påvirke valgresultatet.
DB170106 Hensikten med tiltaket er å finne ut om ulvene har endret atferd og viser mindre skyhet overfor mennesker.
BT170106 Ledelsen i etterretningstjenesten holdt i en høring i Senatet torsdag fast på at Russland drev utstrakt hacking-virksomhet av den amerikanske valgkampen, og at hensikten var å påvirke valgresultatet.
AP170106 Hensikten er å avklare hvilke spørsmål de fire partiene er enige om og hvor de absolutte smertegrensene går før helseminister Bent Høie ( H ) i løpet av våren skal legge frem en stortingsmelding om endringer i bioteknologiloven.
AP170106 Hensikten er å avklare hvilke spørsmål de fire partiene er enige om og hvor de absolutte smertegrensene går før helseminister Bent Høie ( H ) i løpet av våren skal legge frem en stortingsmelding om endringer i bioteknologiloven.
AP170105 » Han sikter til Bernkonvensjonen og naturmangfoldsloven, som ifølge Miljøverndepartementet slår fast følgende vilkår for felling av ulv : Hensikten må « være å avverge alvorlig skade på blant annet husdyr og tamrein.
DN170103 - Hele hensikten med slike målstyringssystem er jo at man skal få avdekket hvordan situasjonen er og finne forbedringspotensial, for så å kunne se ressursbruk opp mot hverandre.
DB170103 Ulvang : - Hensikten er avgjørende ¶
DB170103 - Hele hensikten med slike målstyringssystem er jo at man skal få avdekket hvordan situasjonen er og finne forbedringspotensial, for så å kunne se ressursbruk opp mot hverandre.
DB170103 Jeg antar også at det kan ha vært hensikten ved å klippe over ledningene.
BT170103 - Hele hensikten med slike målstyringssystem er jo at man skal få avdekket hvordan situasjonen er og finne forbedringspotensial, for så å kunne se ressursbruk opp mot hverandre.
AP170103 - Hele hensikten med slike målstyringssystem er jo at man skal få avdekket hvordan situasjonen er og finne forbedringspotensial, for så å kunne se ressursbruk opp mot hverandre.
DB170102 Omtrent slik er i alle fall hensikten med den « digitale pillen » beskrevet.
DB170102 Hensikten skal være å gjøre lange flyreiser mer behagelige for passasjenene.
DA170102 Ifølge tiltalen var hensikten med dette å kjøre bilen.
AA161231 Mange er kritiske ¶ Hensikten er å identifisere og stoppe innreisende med tilknytning til terrorgrupper.
AP161229 Hensikten er å frigjøre politiressurser ved at færre saker må anmeldes til, og behandles av politiet.
FV161216 Hensikten er å sjekke om du er ruset på andre stoffer - noe som selvsagt også er ulovlig.
AP161208 Skjønt, hvis hensikten var politisk samtidsteater, så er Hallums originaltekst mer på ballen.
AP161208 Hvis dette er hensikten til Johansen, er det et stykke unna Malmfrid Hallums tekst om Stasiarkivene.
AP161202 Hensikten var å bekjempe den svarte økonomien.
AP161120 Hensikten skal ifølge tiltalen ha vært å få utbetalt dagpenger på nesten 400.000 kroner.
SA161115 Det er da også det som er hensikten .
AP161115 Det er da også det som er hensikten .
VG161102 Det var nok ikke hensikten heller.
VG161020 For det må fortsatt være den overordnede hensikten : at fangen skal rehabiliteres og gjøres dyktig til å møte samfunnet utenfor murene når straffen er sonet og vedkommende har gjort opp for seg.
VG161020 "... det må fortsatt være den overordnede hensikten : at fangen skal rehabiliteres og gjøres dyktig til å møte samfunnet utenfor murene når straffen er sonet...
SA161019 Hele hensikten med et dopingreglement er jo denne : Tar du et ulovlig middel for å oppnå en konkurransemessig fordel, skal du straffes.
AP161006 - Det er jo hensikten og hele poenget med den typen knep.
AP161005 Men hensikten er klar : Vi ønsker et nasjonalt regelverk, klargjorde han.
FV161004 I boksingen er hensikten å skade motstanderne.
AP161003 I boksingen er hensikten å skade motstanderne.
SA160930 Grensen er fastsatt av Kulturdepartementet, i dialog med Norsk Tipping og Lotteritilsynet.i ¶ 3000 risikospillere ¶ Hensikten med tapsgrensen er å forebygge avhengighetsproblemer blant spillerne.
AP160930 3000 risikospillere ¶ Hensikten med tapsgrensen er å forebygge avhengighetsproblemer blant spillerne.
AP160928 Ifølge byrådet er hensikten at alle byrådene og alle deler av kommunen blir ansvarlige for å ta sin del.
SA160915 Hensikten med fedrekvoten har vært å bidra til en likere fordeling av omsorgsarbeidet mellom mødre og fedre.
BT160915 Hensikten med fedrekvoten har vært å bidra til en likere fordeling av omsorgsarbeidet mellom mødre og fedre.
AP160915 Hensikten med fedrekvoten har vært å bidra til en likere fordeling av omsorgsarbeidet mellom mødre og fedre.
AP160903 Vi er gode til å å være effektive og produktive, men har glemt hva hensikten med det hele er, mener Svend Brinkmann.
AP160829 Der fremholdes det at hensikten er å teste egen beredskap og mobiliseringsevne, det vil si hvor raskt man klarer å få ut soldatene i felt, få flyene opp i luften og fartøyene ut på sjøen etter at de har fått klarsignal.
SA160826 Hensikten er god, resultatet som oftest ødeleggende.
FV160826 Hensikten er god, resultatet som oftest ødeleggende.
BT160826 Hensikten er god, resultatet som oftest ødeleggende.
AP160826 Hensikten er god, resultatet som oftest ødeleggende.
AP160804 I dag blir grønne avgifter behandlet som en melkeku for å gi balanse i statsbudsjettet, og ironisk kommer det kritikk både fra venstre og høyre når avgiftene faktisk fungerer etter hensikten , og reduserer flytrafikken !
SA160802 Hensikten er å sjekke om du er ruset på andre stoffer - noe som selvsagt også er ulovlig.
BT160802 Hensikten er å sjekke om du er ruset på andre stoffer - noe som selvsagt også er ulovlig.
AP160802 Hensikten er å sjekke om du er ruset på andre stoffer - noe som selvsagt også er ulovlig.
SA160624 Det var utsikt fra det øverste platået, men ikke fra det nederste, og hensikten var å bringe disse delene av tomten sammen.
AP160624 Det var utsikt fra det øverste platået, men ikke fra det nederste, og hensikten var å bringe disse delene av tomten sammen.
DB160623 Hensikten har nok vært å øke statusen til de praktiske yrkesutdannelsene, de som tradisjonet har vært høyskolenes domener.
AP160613 Hensikten er å komme fram til konkrete mål og tiltak for å nå disse målene frem mot 2050.
AP160611 Hensikten er å se om norske politikere og militære - og ikke minst norsk opinion - har noe å lære.
SA160603 FIFA hevdet at kritikerne hadde misforstått hensikten med regelendringen, men sist helg kom den tyske avisen Frankfurter Allgemeine med avsløringene som kaster nytt lys over spillet i kulissene i forkant av Mexico-kongressen.
FV160603 FIFA hevdet at kritikerne hadde misforstått hensikten med regelendringen, men sist helg kom den tyske avisen Frankfurter Allgemeine med avsløringene som kaster nytt lys over spillet i kulissene i forkant av Mexico-kongressen.
BT160603 FIFA hevdet at kritikerne hadde misforstått hensikten med regelendringen, men sist helg kom den tyske avisen Frankfurter Allgemeine med avsløringene som kaster nytt lys over spillet i kulissene i forkant av Mexico-kongressen.
AP160603 FIFA hevdet at kritikerne hadde misforstått hensikten med regelendringen, men sist helg kom den tyske avisen Frankfurter Allgemeine med avsløringene som kaster nytt lys over spillet i kulissene i forkant av Mexico-kongressen.
AP160525 Hensikten er at Oljefondet stiller klare forventninger til selskapene om å vise åpenhet om interne pengestrømmer mellom land, skattebetaling og eierskapsregistre.
AP160510 Logikken må være at ordningen med integreringsmottak utvides hvis det fungerer etter hensikten .
AP160510 Evaluering, og sanering av tiltak som ikke virker etter hensikten , er det for lite av.
AP160507 - Vil forhindre nye revolusjoner ¶ Hensikten med å omskrive og delvis forfalske historien, er å forhindre at russerne gjør revolusjon en gang til.
AP160507 Hensikten er å vise « folkets dåd som eksempel på borgerfølelse og oppofrelse for Fedrelandet ».
AP160507 Hensikten er å gjøre russere mer patriotiske - og stolte av sin historie.
AP160507 Hensikten , ifølge planen, er « å innpode en følelse av stolthet og dyp ærbødighet for Staten, særlig presidenten ».
AP160507 - Vil forhindre nye revolusjoner ¶ Hensikten med å omskrive og delvis forfalske historien, er å forhindre at russerne gjør revolusjon en gang til.
AP160507 Hensikten er å vise « folkets dåd som eksempel på borgerfølelse og oppofrelse for Fedrelandet ».
AP160507 Hensikten er å gjøre russere mer patriotiske - og stolte av sin historie.
AP160507 Hensikten , ifølge planen, er « å innpode en følelse av stolthet og dyp ærbødighet for Staten, særlig presidenten ».
AP160504 I forbindelse med de vurderinger som skal gjøres etter den pågående høringen om omgåelsesregelen, bør det foretas en vurdering om å utvide opplysningsplikten til også å omfatte hensikten med transaksjoner.12.
AP160504 I forbindelse med de vurderinger som skal gjøres etter den pågående høringen om omgåelsesregelen, bør det foretas en vurdering om å utvide opplysningsplikten til også å omfatte hensikten med transaksjoner.12.
AP160504 I forbindelse med de vurderinger som skal gjøres etter den pågående høringen om omgåelsesregelen, bør det foretas en vurdering om å utvide opplysningsplikten til også å omfatte hensikten med transaksjoner.12.
AP160503 I forbindelse med de vurderinger som skal gjøres etter den pågående høringen om omgåelsesregelen, bør det foretas en vurdering om å utvide opplysningsplikten til også å omfatte hensikten med transaksjoner. 12.
AP160503 Hensikten med det grepet som nå tas, er å unngå at norske eiere betaler for skatterabatten som gis til utenlandske eiere i norsk næringsliv.
AP160501 Med denne løsningen blir det mulig å drive bibliotek samtidig som driftskostnadene reduseres, som jo var hensikten , sier Grimsby.
AP160429 - Hensikten er å se om det tilkommer forandringer, sier allmennlege Lars Grytli ved Oslo Akutten.
AP160424 Verdens lengstlevende mennesker ¶ Hensikten med å leve sunt er å ha gode og lykkelig liv her og nå, og at vi kan fortsette å være aktive og vitale godt inn i alderdommen.
AP160421 Hensikten med forslagene skal være å få på plass nysatsinger, men også sørge for samsvar mellom bevilgninger, struktur og oppgaver.
AP160420 Hensikten med forslagene skal være å få på plass nysatsinger, men også sørge for samsvar mellom bevilgninger, struktur og oppgaver.
AP160419 Hensikten synes å være å tilfredsstille Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan, som nylig var gjenstand for et grovt smededikt sendt på fjernsynskanalen ZDF.
AP160419 Hensikten synes å være å tilfredsstille Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan, som nylig var gjenstand for et grovt smededikt sendt på fjernsynskanalen ZDF.
AP160416 Hensikten var todelt.
AP160409 Hensikten var kartlegge sikkerheten til myndighetspersoner i Norge. 84 prosent svarte at de hadde opplevd uønsket adferd og trusler. 1 av 3 hadde opplevd alvorlige hendelser, som fysiske angrep eller forsøk på det, trusler om skade eller direkte trusler på sosiale medier.
AP160408 Hensikten er å drøfte et tettere samarbeid og utveksling av informasjon på tvers av landegrenser, for å redusere risikoen for skattesvik.
AP160408 Felles norsk kulturarv ¶ Hensikten med denne korte historiske fremstilling, er å vise at vi begynner ikke med blanke kort når det gjelder finansiering av Den norske kirke eller andre tros - og livssynssamfunn.
AP160406 Ønsker en vridning i pengebruk ¶ Hensikten er bl.a. å få mer penger å bruke på utvalgte grupper : lavtlønnede og studenter med barn i barnehage og SFO og foreldre som får barn før de har opptjent rett til foreldrepenger.
AP160406 Hensikten er at de med lave inntekter og lav skatteprosent skal sitte igjen med mer enn i dag, mens de med høy inntekt skal få noe mindre totalt sett.
AP160406 Hensikten med nyheter er jo å opplyse, ikke å underholde ? skriver Nina Hjerpset-Østlie ( bildet ).
AP160406 Hensikten med nyheter er jo å opplyse, ikke å underholde ?
AP160405 Hensikten var at ingen skulle kunne beskylde ham for å la seg styre av personlige interesser.
AP160404 Hensikten er at mellommennene skal varsle selskapet « så snart de har kunnskap om at en av deres kunder enten er dømt eller ilagt sanksjoner ».
AP160404 De har i varierende grad vært i stand til å huske detaljene rundt avtalen de gjorde med Nordea i Luxembourg, men ingen av dem Aftenposten har snakket med oppga at hensikten var å skjule penger for skattemyndighetene.
AP160404 Blant temaene hun konkret lister opp, er antikorrupsjonsarbeid, håndtering av etiske problemstillinger og om eierdialogen fungerer etter hensikten .
AP160404 Hele hensikten med arbeidet mot skatteparadiser er å bekjempe bruken av dem.
AP160403 Hensikten med disse nettverkene av postboksselskaper er trolig nettopp å bruke alle triks i boken for å skjule informasjon fra deg, meg og myndighetene.
AP160402 Du som jobbsøker har rett til å bli informert om hvorfor de eventuelt ønsker å benytte en test, hvilket behov testen skal dekke og hva som er hensikten med bruk av testen.
SA160325 Hensikten med et slikt tiltak er å få flere til å lykkes med norskopplæringa og til å få seg en jobb - på kortest mulig tid.
AP160325 I vår tid finnes det jo nok av dem som bagatelliserer overtramp og regelbrudd, bare hensikten bak dem kan forsvares.
SA160318 Hensikten var å kjøpe seksuelle tjenester.
AP160318 Hensikten er å få flere til å lære norsk og skaffe seg en jobb, men det er opp til den enkelte kommune selv å avgjøre om den vil gjennomføre forsøk, sier Listhaug.
AP160316 Rosenqvist sa imidlertid under sin forklaring at hun oppfatter at han mener hensikten helliger middelet, også når det gjelder å fortelle sannheten.
AP160316 For ham helliger hensikten middelet.
AP160315 Hensikten var å gjennomgå statens tros- og livssynspolitikk og fremme forslag til å skape en mer helhetlig politikk.
AP160315 Høie understreker at hensikten med beregningene av kostnader ikke handler om innsparinger på statsbudsjettet : ¶
AP160314 Hensikten var å spre mest mulig død og fordervelse.
AP160311 - Slik kan vi ikke ha det, sier Thon, som stiller spørsmål ved om de foreslåtte tiltakene faktisk vil forebygge, avdekke eller forhindre alvorlige kriminelle handlinger, slik hensikten er.
AP160311 Hensikten er at videoopptaket skal kunne brukes til en ny vurdering dersom eleven klager.
AP160310 Hva er et kamplandsmøte ? Hensikten med nominasjonsvalgene er å velge delegater til partilandsmøtene i andre halvdel av juli.
AP160310 Hensikten er å frigjøre kapital i banker og andre finansforetak for å oppmuntre dem til å låne ut mer penger til lavere rente.
AP160309 Hensikten er å vise at Trump opptrer for upassende til å være president i USA.
AP160309 Hensikten er å vise at Trump opptrer for upassende til å være president i USA.
AP160309 Hensikten er å frigjøre kapital i banker og andre finansforetak for å oppmuntre dem til å låne ut mer penger til lavere rente.
AP160308 Kunne tatt langt flere ¶ Hensikten med kontrollen har vært å bedre fremkommeligheten for trikken og øke trafikksikkerheten for fotgjengerne.
AP160308 Hensikten med testanlegget var å finne billigere og bedre metoder for CO2-fangst slik at teknologien kan brukes for å rense både Mongstad-anleggene og andre anlegg rundt om i verden.
AP160308 Om det vil fungere etter hensikten , gjenstår å se.
AP160225 Hva er hensikten med å innføre alle disse nye, private pronomenene ?
SA160224 Vi har satt som krav at alle butikker skal være bemannet med lysrådgivere med godkjent kurs fra Lyskultur, sier kjedeleder i Mesterlys, Bjørn Tønsberg.i ¶ Hensikten er at kundene skal få den belysningen de ønsker.
AP160224 Hensikten med nominasjonsvalgene, som startet i Iowa 1. februar, er å velge delegater til landsmøtet.
AP160224 Hensikten er at kundene skal få den belysningen de ønsker.
AP160220 Landets store, økonomiske prosjekt - Den nye Silkeveien - innebærer omfattende investeringer i infrastruktur i mange naboland der hensikten er et tettere økonomisk samarbeid.
AP160216 Hun understrekker at hensikten med møtet er å gå grundig igjennom forslagene som ble sendt på høring, « oppklare spørsmål som er uavklart og kartlegge hvilke punkter som er vanskeligst for de ulike forlikspartene.
AP160216 Hele hensikten med etterforskningen var å avdekke medienes kilder, skriver Arne Jensen og Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening.
AP160214 Når hensikten med turen fortrinnsvis er shopping så blir det veldig dyrt med USA selv om flybillettene kan være ganske rimelige.
AA160214 Når hensikten med turen fortrinnsvis er shopping så blir det veldig dyrt med USA selv om flybillettene kan være ganske rimelige.
AP160213 TV-profilen opplyser at hensikten med den omdiskuterte 8. mars-parolen var å få en sterkere håndheving av loven og flere og bedre hjelpetiltak.
AP160213 Men Jaquesson er uenig i at sexkjøpsloven ikke har fungert etter hensikten .
AP160213 Hun påpeker at hensikten med loven var å kriminalisere dem som driver markedet og begrense etterspørselen etter prostituerte så mye som mulig.
AP160213 - Loven har fungert etter hensikten
AP160210 For at ditt innspill som bruker skal kunne tas med i vurderingen, må hensikten med plasseringen presiseres og lokasjonen være konkret.
AP160209 Når det mangler samsvar, så er det ingen andre alternativer, sier Carling, som legger til at han tror det er det første alternativet som er tilfelle, altså at departementet gir en feilaktig fremstilling av hensikten med forslagene.
AP160209 I høringsuttalelsen skriver migrasjonsforskerne at dette : « har to mulige forklaringer : enten at departementet gir en feilaktig fremstilling av hensikten med forslagene eller at departementet mangler oversikt eller forståelse av forslagenes virkning.
AP160209 Dette er utfall som ikke stemmer med hensikten om kun å gjøre Norge mindre attraktivt for personer uten rett til beskyttelse », heter det i PRIO-forskernes uttalelse.
AP160204 Hva er poenget med dieselforbudet ? Hensikten er å redusere forurensningen og dermed helsebelastningen som befolkningen utsettes for i perioder med høy luftforurensning.
AP160203 Når hensikten med turen fortrinnsvis er shopping så blir det veldig dyrt med USA selv om flybillettene kan være ganske rimelige.
AA160203 Når hensikten med turen fortrinnsvis er shopping så blir det veldig dyrt med USA selv om flybillettene kan være ganske rimelige.
AP160131 At to av verdens største oljeproduserende land, Russland og Saudi-Arabia, snakker sammen om mulig produksjonskutt for å stoppe fallet i oljeprisen, virket etter hensikten før helgen.
AP160128 - Hensikten er at de som er interessert i å sette opp solcellepanel skal finne ut hvordan Oslo kommune behandler slike saker.
AP160128 - Når det gjelder forskningen, jeg tror man aldri kan sette to streker under et forskningssvar, men økt kunnskap gir sikkerhet for at reguleringen fungerer etter hensikten som er å beskytte liv og helse.
AP160126 Tirsdag sa Russlands utenriksminister Sergej Lavrov at de ikke vil ta tilbake flyktninger som har reist fra Russland til Norge hvis de har løyet om hensikten med oppholdet i Russland.
AP160123 Hensikten er at asylsøkere som skal sendes tilbake til Russland, ikke skal kunne unndra seg retur.
AP160122 Hensikten er å på kort sikt kunne frigjøre noe midler til andre og høyere prioriterte deler av vår operative virksomhet.
AP160115 Nå erkjenner han i et intervju med Klassekampen at Schengen-avtalen ikke fungerer etter hensikten .
AP160113 Hensikten med seremonien er å ta i ed en geistlig leder - en biskoppelig vikar - for bispedømmets pastorale arbeid.
AP160108 I en pressemelding, sendt klokken 15.30 fredag ettermiddag, skriver samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ) at hensikten er å få ned biltrafikken.
AP160108 I en pressemelding, sendt klokken 15.30 fredag ettermiddag, skriver samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ) at hensikten er å få ned biltrafikken.
AP160107 Hensikten var å sikre at ingen sovnet.
FV160106 Hensikten med studien, som er et samarbeidsprosjekt med Oslo universitetssykehus, er å skaffe ny kunnskap om tidlige kjennetegn, utviklingsforløp, risiko - og beskyttelsesfaktorer.
AP160106 Hensikten med studien, som er et samarbeidsprosjekt med Oslo universitetssykehus, er å skaffe ny kunnskap om tidlige kjennetegn, utviklingsforløp, risiko - og beskyttelsesfaktorer.
AP160101 Hele hensikten med å forsvinne er jo å unndra seg myndighetens kontroll.
AP160101> Hele hensikten med å forsvinne er jo å unndra seg myndighetens kontroll.