SA171210 Og videre at « statlige virksomheter ikke nødvendigvis lokaliseres i henhold til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, og at dette bidrar til mer biltrafikk og CO₂-utslipp på grunn av transport ».
BT171210 Den legger ytterligere press på atommaktene til å oppfylle sine nedrustningsforpliktelser i henhold til ikkespredningsavtalen fra 1970.
SA171208 SISTE : Ruteproduksjon avvikles i henhold til tabell, men grunnet vanskelege værforhold må det påregnes forsinkelser i sambandet, melder Fjord1 klokka 7.
SA171208 Utøveren må være kvalifisert til OL i henhold til de kvalifiseringskravene som eksisterer.
SA171208 Utøveren må være kvalifisert til OL i henhold til de kvalifiseringskravene som eksisterer.
DB171208 Jordan har i henhold til Oslo-avtalen det formelle overoppsynet med al-Aqsa-moskeen og Klippedomen på Haram al-Sharif, og jøder har ikke lov til å be der.
DA171208 E39 Boknafjorden har periodevis vært innstilt, men går nå i henhold til rutetabell i den grad det er mulig.
AP171208 Stortingspresidenten beklager at presidentskapet ikke ser noen annen mulighet til å « sikre Stortingets rettigheter » i henhold til kontrakten.
AP171208 Utøveren må være kvalifisert til OL i henhold til de kvalifiseringskravene som eksisterer.
VG171207 Vi har gjort en feil og det må vi rydde opp i, og de tillitsvalgte er innforstått med dette, sier Eckhoff og legger til at de ansatte nå får betalt i henhold til gjeldende tariff og avtaleverk.
VG171207 - Nå får de det de skal i henhold til tariffen.
SA171207 Utøveren må være kvalifisert til OL i henhold til de kvalifiseringskravene som eksisterer.
SA171207 Målet med avtalen er at partene sammen skal påvirke og videreutvikle fotballen i kretsen, herunder overordnet strategi i henhold til NFFs handlingsplan, trenerutvikling og spillerutvikling.
SA171207 Inngåelse av en langsiktig leieavtale for hovedbanen og treningsbanen, i henhold til det behov som er beskrevet i rådmannens innstilling til bystyret datert 4. desember 2017, sikrer dermed det opprinnelige formålet.
FV171207 Utøveren må være kvalifisert til OL i henhold til de kvalifiseringskravene som eksisterer.
FV171207 Målet med avtalen er at partene sammen skal påvirke og videreutvikle fotballen i kretsen, herunder overordnet strategi i henhold til NFFs handlingsplan, trenerutvikling og spillerutvikling.
DN171207 I henhold til avtale med Coca-Cola skulle ikke dette skje.
BT171207 Utøveren må være kvalifisert til OL i henhold til de kvalifiseringskravene som eksisterer.
AP171207 Utøveren må være kvalifisert til OL i henhold til de kvalifiseringskravene som eksisterer.
AP171207 Målet med avtalen er at partene sammen skal påvirke og videreutvikle fotballen i kretsen, herunder overordnet strategi i henhold til NFFs handlingsplan, trenerutvikling og spillerutvikling.
AP171207 Inngåelse av en langsiktig leieavtale for hovedbanen og treningsbanen, i henhold til det behov som er beskrevet i rådmannens innstilling til bystyret datert 4. desember 2017, sikrer dermed det opprinnelige formålet.
AP171206 - Vi velger de beste selskapene i Europa, men vi sier også opp partnere som ikke leverer i henhold til vår standard.
AP171206 - Vi velger de beste selskapene i Europa, men vi sier også opp partnere som ikke leverer i henhold til vår standard.
AP171206 Prosessen er en følge av mislighold fra ambassadens side med betaling av husleie og kommunale avgifter i henhold til inngått avtale. 3rd-party-bio ¶
AA171206 - Vi velger de beste selskapene i Europa, men vi sier også opp partnere som ikke leverer i henhold til vår standard.
AA171206 - Vi velger de beste selskapene i Europa, men vi sier også opp partnere som ikke leverer i henhold til vår standard.
VG171205 Galtung skriver i en epost til Aftenposten at Sandstø er « kjent med at KrFU tok saken alvorlig med en gang » og at den er « håndtert helt i henhold til KrFUs retningslinjer » og i samråd med daværende KrF-generalsekretær.
SA171205 Jordan har i henhold til Oslo-avtalen det formelle overoppsynet med al-Aqsa-moskeen og Klippedomen på Haram al-Sharif, og jøder har ikke lov til å be der.
AP171204 I henhold til forretningsorden så kan Frp fremme de kandidatene det vil.
VG171203 Brian Ross' reportasje var ikke blitt godt nok sjekket i henhold til vår redaksjonelle standard.
VG171203 Når 150 kroner blir skattepliktige, ville det i henhold til avtalen ikke bli utbetalt sjåførene i det hele tatt, siden disse er skattepliktige.
VG171203 Her heter det at « diett skal utbetales i henhold til det som myndighetene til enhver tid godkjenner som skattefri diett.
SA171203 Brian Ross' reportasje var ikke blitt godt nok sjekket i henhold til vår redaksjonelle standard, heter det i en uttalelse fra ABC News.
DN171203 Ved off market salg må eiendomsmegler i henhold til det som fremgår ovenfor kunne dokumentere rådgivning til kunden, salgsstrategi og prisfastsettelsen.
DN171203 Brian Ross' reportasje var ikke blitt godt nok sjekket i henhold til vår redaksjonelle standard, heter det i en uttalelse fra ABC News.
DB171203 Brian Ross' reportasje var ikke blitt godt nok sjekket i henhold til vår redaksjonelle standard, heter det i en uttalelse fra ABC News.
AP171203 Brian Ross' reportasje var ikke blitt godt nok sjekket i henhold til vår redaksjonelle standard, heter det i en uttalelse fra ABC News.
VG171201 NRK står fritt til å publisere « Mammon 2 » i henhold til egen tariffavtale for regissører.
SA171130 En dom fra Oslo Tingretten viser for eksempel at en mann på 36 år ble idømt en bot på 9500 kroner, tap av førerkort i seks måneder og han fikk inndratt 62.000 kroner i henhold til straffeloven paragraf 67.
VG171129 Det er lov for norske klubber å prate med hverandre og låne spillere til hverandre så lenge det skjer i henhold til lover og regelverk.
VG171129 Sjåførene har i henhold til en særavtale 315 kroner i diettsats per døgn.
VG171129 Men dietten også er regulert i en overenskomst for godstransport, som sier at diett skal utbetales i henhold til det som myndighetene til enhver tid godkjenner som skattefri diett.
VG171129 I overenskomsten heter det at « diett skal utbetales i henhold til det som myndighetene til enhver tid godkjenner som skattefri diett.
SA171129 I forhold til forekomst av demens og framskriving av befolkningsøkning i Stavanger fram mot 2030, vil antall personer med demens, i henhold til mulighetsstudien, øke med 48,6 prosent.
DB171129 Fristaden har blitt til et sted hvor det er lett å få tak i hasj, selv om det ikke er lovlig i henhold til dansk lov.
BT171129 Bussholdeplasskiltet var imidlertid ikke satt opp i henhold til skiltnormalen.
AP171129 I henhold til forliket skulle ambassaden flytte fra eiendommen innen august 2017 uten andre økonomiske eller juridiske forpliktelser, en frist de overholdt.
SA171128 - Men veier ikke Fylkesmannens konklusjon om ikke å være i henhold til kommuneloven tungt nok ?
NL171128 Det paradoksale her er at kvoterettigheter som i henhold til Deltakerloven på vegne av fellesskapet, skal fordeles gratis gjennom politiske vedtaksprosesser, kjøpes og selges gjennom budrunder med stor fortjeneste for selgerne.
NL171127 For at den nye regionen skal lykkes i henhold til målene og ambisjoner, blir valg av fylkeshovedstad avgjørende.
DA171127 Vi prøver nå ut tre ulike konsepter, for å se hva som passer best for Oslo i henhold til blant annet føre, terreng og temperaturer, sier byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Berg til Dagsavisen.
VG171126 Mange av ofrene ble drept i såkalte nedtrappingssoner, områder som egentlig skal skånes i henhold til en avtale mellom det syriske regimets allierte Russland og Iran og opposisjonens støttespiller Tyrkia.
SA171126 Mange av ofrene ble drept i såkalte nedtrappingssoner, områder som egentlig skal skånes i henhold til en avtale mellom det syriske regimets allierte Russland og Iran og opposisjonens støttespiller Tyrkia.
BT171126 Endring av miljøkravene i henhold til Stortingets vedtak vil måtte medføre at tilbydere får noe mer tid til å utarbeide gode anbud i tråd med økte miljømål i anbudet.
BT171126 Dette kan skje som fredning i henhold til kulturminneloven, eller som hensynssoner i henhold til plan- og bygningsloven.
BT171126 Dette kan skje som fredning i henhold til kulturminneloven, eller som hensynssoner i henhold til plan- og bygningsloven.
DB171124 Mandatfordelingen for ulike potensielle regjeringskonstellasjoner ville i henhold til denne målingen vært som følger : ¶
VG171123 Stormen har fått navnet « Ylva » i henhold til et system der stormene annenhver gang får gutte- og jentenavn i alfabetisk rekkefølge.
SA171123 Men skal FIS nekte dem å gå, må de forklare hvorfor i henhold til avgjørelsen som ble fattet i CAS i sommer.
SA171123 Avisen skriver at flere i utøvergruppen har reagert negativt på Northugs krumspring, og at de mener det ikke er i henhold til retningslinjene de har i sosiale medier.
SA171123 Men skal FIS nekte dem å gå, må de forklare hvorfor i henhold til avgjørelsen som ble fattet i CAS i sommer.
FV171123 Men skal FIS nekte dem å gå, må de forklare hvorfor i henhold til avgjørelsen som ble fattet i CAS i sommer.
DN171123 Dokumentasjon : Ved et salg « off market » må eiendomsmegler i henhold til det som fremgår ovenfor kunne dokumentere : Rådgivningen til kunden, salgsstrategi og prisfastsettelsen.
DB171123 - Jeg ønsker observasjon i henhold til straffeprosesslovens paragraf 167, og Brøset, som ligger under St.
DA171123 Men skal FIS nekte dem å gå, må de forklare hvorfor i henhold til avgjørelsen som ble fattet i CAS i sommer.
BT171123 Men skal FIS nekte dem å gå, må de forklare hvorfor i henhold til avgjørelsen som ble fattet i CAS i sommer.
BT171123 Avisen skriver at flere i utøvergruppen har reagert negativt på Northugs krumspring, og at de mener det ikke er i henhold til retningslinjene de har i sosiale medier.
AP171123 Konstruksjoner rundt seksuell erfaring burde heller settes av individet i henhold til egne verdier og verdenssyn.
AP171123 Avisen skriver at flere i utøvergruppen har reagert negativt på Northugs krumspring, og at de mener det ikke er i henhold til retningslinjene de har i sosiale medier.
AP171123 Men skal FIS nekte dem å gå, må de forklare hvorfor i henhold til avgjørelsen som ble fattet i CAS i sommer.
AA171123 Avisen skriver at flere i utøvergruppen har reagert negativt på Northugs krumspring, og at de mener det ikke er i henhold til retningslinjene de har i sosiale medier.
AA171123 Men skal FIS nekte dem å gå, må de forklare hvorfor i henhold til avgjørelsen som ble fattet i CAS i sommer.
VG171122 Stormen har fått navnet Ylva i henhold til et system der stormene annenhver gang får gutte- og jentenavn i alfabetisk rekkefølge.
DB171122 - Vi fyller kjønnsbalansen i henhold til loven, men hos oss som hos andre forbund, har vi en jobb å gjøre.
DB171122 Stormen har fått navnet Ylva i henhold til et system der stormene annenhver gang får gutte- og jentenavn i alfabetisk rekkefølge.
DB171122 I henhold til en lov fra 1982 betraktes de som ulovlige innvandrere fra Bangladesh.
DB171122 Og du kan bruke telefonen uten å bekymre deg ettersom den er vannbestandig i henhold til IP68.
AP171122 Overfor Aftenposten forklarer hun kuttene i DVB-støtten med at de er gjort i henhold til DVBs egen plan.
AP171122 Stormen har fått navnet Ylva, i henhold til et system der stormene annenhver gang får manns- og kvinnenavn, i alfabetisk rekkefølge.
AA171122 Stormen har fått navnet Ylva i henhold til et system der stormene annenhver gang får gutte- og jentenavn i alfabetisk rekkefølge.
VG171121 - Myanmar bryter FNs anti-apartheidkonvensjon, og i henhold til statuttene til den Internasjonale straffedomstolen i Haag er behandlingen av rohingyaene en forbrytelse mot menneskeheten, fortsetter den norske generalsekretæren.
DB171121 « Jeg, Robert Gabriel Mugabe, går i henhold til paragraf 96 i Zimbawes grunnlov, av med umiddelbar virkning.
DA171121 Høyres fraksjon i kultur- og utdanningskomiteen ( KOUK ) har i henhold til reglement for bystyrekomiteene krevd høring på følgende grunnlag : ¶
AP171121 - Det er viktig at den videre politiske prosessen i landet skjer i henhold til grunnloven og i tråd med demokratiske prinsipper, sier Søreide.
AP171120 - Da har DNB sagt at spørsmålet om hvorvidt fondet har vært riktig forvaltet i henhold til investeringsmandatet, der vil det avgjørende være hvordan DNB har oppfattet mandatet og hvordan de har praktisert det.
AA171120 Trondheim Senterparti mener regjering og storting må endre returpolitikken når det gjelder Afghanere, og Norge må gjeninnføre rimelighetskravet, i henhold til intern flukt, » heter det i vedtaket.
DB171119 En fordel med netthandel er at man har 14 dagers angre/returrett, i henhold til regler som gjelder for EU og EØS.
DB171119 Da vi skulle lage det individuelle vedtaket, insisterte jeg på at bistanden han skulle få til å lage mat, måtte gjelde mat i henhold til en plan vi satte opp.
DN171118 Akers informasjonsdirektør Atle Kigen har avvist at Langeland ikke fikk betalt i henhold til avtaler.
VG171115 - Hvis en flytting til Kongsvinger innebærer at leveransene på disse områdene ikke blir i henhold til våre avtaler, vil dette være kritisk for at Norge kan oppfylle nasjonale og internasjonale forpliktelser.
DN171115 I henhold til den nye avtalen skal lånet nedbetales over ti år, med « minimale avdrag de første seks årene », som det heter.
DA171115 - I henhold til nytt EU-regelverk plikter Avinor å involvere flyselskapene i fastsettelsen av avgiftsnivået.
VG171114 VG skrev tidligere i sommer hvordan skiløperne på Norges landslag ikke merker sine innlegg som reklame i sosiale medier i henhold til loven ( se regelverk i faktaboks ).
VG171114 Den midlertidige bevæpningen på Gardermoen er innført i henhold til de regler som fremgår av våpeninstruksen med hjemmel i politiloven, skriver justis- og beredskapsminister Amundsen i en e-post til VG.
VG171114 - I henhold til reglene ¶
DB171114 - Hold god avstand, kjør etter føret og ta en liten titt på dekkene og se til at de er i henhold til standard, sier Skott.
BT171114 Det er vanskelig å se at en forlenget Fløyfjellstunnel vil gi større usikkerhet med henhold til gjennomføring og fremdrift.
AP171114 I henhold til folketrygdloven må man være reell arbeidssøker for å ha rett til dagpenger.
AP171114 Bevilgede midler er benyttet til de formål som er forutsatt, og i henhold til Stortingets vedtak.
AA171114 Det er nettopp derfor det har vært bred politisk tilslutning om et asylsystem hvor fagmyndighetene fatter vedtak i enkeltsaker for å kunne gi opphold til de som har krav på det i henhold til våre folkerettslige forpliktelser, sier Høyres Mari Holm Lønseth.
AA171114 Det er nettopp derfor det har vært bred politisk tilslutning om et asylsystem hvor fagmyndighetene fatter vedtak i enkeltsaker for å kunne gi opphold til de som har krav på det i henhold til våre folkerettslige forpliktelser, sier Høyres Mari Holm Lønseth.
VG171113 - Hvis ikke Stortingets kontrollkomité i det minste i merknadene påpeker at de ikke har fått en leveranse i henhold til mandatet, svekker det tilliten til stortingsoppnevnte granskinger, sier talsmann for støttegruppa, Jan Harsem.
VG171113 oktober i fjor, da rimelighetsvilkåret ble fjernet, får sine saker behandlet på nytt i henhold til de nye sårbarhetskriteriene. 4.
DB171113 Når sant skal sies så skal vel ikke kaffe stå på en kanne for lenge for å unngå brent smak av kaffe, så usikker hvor mye jeg merket til selve utformingen i henhold til aroma.
DA171113 - Hvis ikke Stortingets kontrollkomité i det minste i merknadene påpeker at de ikke har fått en leveranse i henhold til mandatet, svekker det tilliten til stortingsoppnevnte granskinger, sier talsmann for støttegruppa, Jan Harsem.
BT171113 - Hvis ikke Stortingets kontrollkomité i det minste i merknadene påpeker at de ikke har fått en leveranse i henhold til mandatet, svekker det tilliten til stortingsoppnevnte granskinger, sier talsmann for støttegruppen, Jan Harsem.
VG171112 Tiden hans, så å si i henhold til landslagssjef Sondre Skarlis skjema til 6,16, var lenge den beste.
BT171112 Slik sperring er heller ikke i henhold til skiltforskrift og håndbok, men politipersonell slapp å risikere liv og helse.
BT171112 Gode sperringer, utført i henhold til denne håndboken, vil ivareta sikkerheten til trafikanter og de som jobber på og ved vei.
DA171111 I 2016 bemerket kulturetaten i byrådets budsjettinnstilling at Norwegian Wood ikke hadde levert regnskap i henhold til støtteforskriftene, og at heller ikke regnskapet for 2015 var blitt levert innen fristen.
DA171110 Festivalen har tre år på rad ikke levert regnskap til kommunen i henhold til fristen.
DA171110 Regjeringen trosset dermed både vitenskapelige og juridiske råd, samt Norges forpliktelser i henhold til FNs klimaavtale av 2015.
DA171110 Regjeringen trosset dermed både vitenskapelige og juridiske råd, samt Norges forpliktelser i henhold til FNs klimaavtale av 2015 », heter det videre.
VG171109 - Vi varsler i henhold til reglene, og så inviterer vi observatører slik Norge og NATO-landene har forpliktet seg til.
DN171109 Men forskriftsmessig har det har vært en utfordring å få gjennomslag for bruk av trekonstruksjoner i høye bygg i tre i henhold til brann, jordskjelv og stabilitet, sier Strand.
DB171108 Da må vi organisere samarbeidet i NATO i henhold til en ny situasjon, med nye våpen og nye måter å gjøre det på, sier statsråden..
VG171107 Også stridende parter må presses til å respektere vår beskyttede status i henhold til folkeretten.
NL171107 I hvilken grad har Helse Nord-styret vært informert og medvirket i henhold til egen instruks rundt beslutningene underveis ?
DB171107 Dersom opplysningene om dommen mot ekssoldaten hadde vært meldt inn i henhold til regelverket, ville det hindret ham fra å få våpentillatelse.
DB171107 Fjelldal sier at auksjonshuset i henhold til normal prosedyre har tilbakeført tilslagssummene til de aktuelle kjøperne.
DB171106 « Innenfor kollektivtrafikken legges det opp til kompensasjoner i henhold til inngåtte avtaler om offentlig kjøp av persontransporttjenester slik at prisøkninger i stor grad unngås », heter det i proposisjonen.
VG171104 Ifølge advokaten, mener Per og Veronica Orderud og hennes lillesøster at prosessen rundt arveoppgjøret er « gjennomført i henhold til det gavebrevet N.N. ( journ.anm. moren ) utferdiget som sin livsdisposisjon og testamente.
SA171103 Nå skriver kommunikasjonsdirektør Wulff at Eni ikke vil gjenoppta produksjonen før « utestående arbeider er gjennomført i henhold til pålegget og i enighet med arbeidstagerrepresentanter », skriver DN.
DA171103 « Vi vil gjennomgå Norevik Stavrums rapport når den er mottatt for å kontrollere at stipendet er brukt i henhold til forutsetningene for tildelingen », skriver seksjonsleder Richard Smith i Norsk kulturråd.
VG171102 Tianlai : - Vi jobber selvfølgelig i henhold til norske lover.
SA171102 Johanson trekker videre fram at det, i henhold til krav ( rekkefølgetiltak ) fra Stavanger kommune, legges opp til 0,9 parkeringsplasser per 100 kvadratmeter bygg, det vil si 900 parkeringsplasser som fordeles med 240 til besøkende og 660 til ansatte.
DB171102 Økonomisjefen stoppet denne regningen, hun reagerte helt riktig da hun ikke refunderte dette i første omgang, for det var i henhold til de nye retningslinjene.
DB171102 Økonomisjefen stoppet denne regningen, hun reagerte helt riktig da hun ikke refunderte dette i første omgang, for det var i henhold til de nye retningslinjene.
DB171102 I henhold til landets grunnlov er Spania en hel og udelelig nasjon, og Rajoy-regjeringen i Madrid mener at Puigdemont brøt denne tidligere denne måneden.
DA171102 Hun reagerte riktig og i henhold til de nye reglene.
VG171101 * Brudd på vilkårene kan føre til at materialer som mottakeren har fått blir inndratt, og/eller til rettslige følger i henhold til haitisk lov.
DB171101 Advokatene som under rettssaken sikret at massemorderen fikk straffen sin i henhold til loven.
VG171031 De har rett til å være med i henhold til overenskomster, i likhet med kommisjonen fra alle andre land.
DN171031 Rinde kan i henhold til avtalen selskapet har inngått med Google ikke si noe om den økonomiske gevinsten avtalen vil ha for Huddly.
DB171031 Per i dag er det å bli sett offentlig sammen med en mann man ikke er i slekt med forbudt i henhold til de religiøse lovene.
SA171030 - Det var det verste vi kunne få i henhold til at reisebelastning.
FV171030 - Det var det verste vi kunne få i henhold til at reisebelastning.
DB171030 - Nå følger vi opp saken i henhold til våre interne rutiner, og skal finne ut hvordan vi håndterer saken videre.
DN171029 I henhold til en lov fra 1992 må alt som fortsatt er holdt tilbake om drapet på president John F.
BT171029 I henhold til en lov fra 1992 må alt som fortsatt er holdt tilbake om drapet på president John F.
BT171029 En eiendomstransaksjon fordrer kun at selger og kjøper er gjensidig opplyst om teknisk tilstand og enig om pris på objektet, og at de nødvendige registreringsdokumenter er utfylt i henhold til enhver tid gjeldende krav.
AP171029 oktober i henhold til den gamle russiske kalender ) og i dagene som fulgte.
VG171028 Men det viktigste for meg er at man får tilgang på prisene innenfor et lovverk, sånn at man også ivaretar problemstillinger med billetter på avveie og falske billetter, og påser at dette skjer i henhold til charteret vi har signert på vegne av IOC, sier idrettspresidenten.
VG171028 Dersom kongen brøt sin forpliktelse om å regjere i henhold til det som var avtalt, kunne man realisere avtalens såkalte motstandsrett, som ga folket rett til å gjøre opprør.
DA171028 oktober, en avstemning den spanske regjeringen sa var ulovlig i henhold til den spanske grunnloven.
VG171027 Tiltak vil settes inn for å sørge for at de gjør det i henhold til for den spanske konstitusjonen og Catalonias nåværende autonomi.
NL171027 Da reagerte representantene på borgerlig side med sinne og oppgitthet på at kollektivfeltene var innskrenket i forhold til det som både var bestillingen og i henhold til tidligere vedtak i kommunestyret.
DN171027 Derfor har Boligbygg ønsket å kjøpe leiligheter som er innflyttingsklare i henhold til kommunens særegne krav til tilpasset innredning og fasiliteter.
DN171027 I henhold til en lov fra 1992 må alt som fortsatt er holdt tilbake om drapet på president John F.
DB171027 I henhold til en lov fra 1992 må alt som fortsatt er holdt tilbake om drapet på president John F.
DA171027 NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har i kveld sagt at Catalonia-striden må løses i henhold til den spanske grunnloven.
DA171027 I henhold til en lov fra 1992 må alt som fortsatt er holdt tilbake om drapet på president John F.
DA171027 Oppgaven er å kontrollere om politiske vedtak er gjennomført i henhold til de lover og regler som er fastsatt.
AP171027 Oppdatert : I denne setningen er det presisert at det ikke er uomtvistelig at lovverket er brutt : « Når Statsbygg, slik det nå er dokumentert, har begått formelle feil i henhold til etikk og trolig også lovverk, er det god grunn til å avlyse hele prosessen. » | Aftenposten mener : Solberg må ta velgernes uro alvorlig ¶
AP171027 Når Statsbygg, slik det nå er dokumentert, har begått formelle feil i henhold til etikk og trolig også lovverk, er det god grunn til å avlyse hele prosessen.
AP171027 Når Statsbygg, slik det nå er dokumentert, har begått formelle feil i henhold til etikk og lovverk, er det god grunn til å avlyse hele prosessen, mener kronikkforfatter.
AA171027 I henhold til en lov fra 1992 må alt som fortsatt er holdt tilbake om drapet på president John F.
VG171026 I henhold til en lov fra 1992 må alt som fortsatt er holdt tilbake om drapet på president John F.
VG171026 Tiltak vil settes inn for å sørge for at de gjør det i henhold til for den spanske konstitusjonen og Catalonias nåværende autonomi.
VG171026 Tiltak vil settes inn for å sørge for at de gjør det i henhold til for den spanske konstitusjonen og Catalonias nåværende autonomi.
NL171026 Fakta : Den europeiske kommisjonen for demokrati gjennom lovgiving, et organ underlagt Europarådet, har konkludert med at folkeavstemmingen var ulovlig både i henhold til grunnloven for Ukraina og Krim, og dessuten var i strid med internasjonal lov og normer.
DN171026 - Kostnadsutviklingen har vært i henhold til planen, og kredittkvaliteten bedret seg som forventet.
DN171026 - Kostnadsutviklingen har vært i henhold til planen, og kredittkvaliteten bedret seg som forventet.
AP171026 I henhold til en lov fra 1992 må alt som fortsatt er holdt tilbake om drapet på president John F.
AP171026 Så lenge det er registrert og drives i henhold til reglene, synes jeg det er fint og berikende for både de ansatte og for instituttet.
VG171025 I henhold til regjeringens plan, skal seks helikoptre skrotes når helikoptrene flyttes til Rygge, hvor det i alt skal være 12 Bell-helikoptre.
SA171025 I henhold til kjøpsavtalen som er inngått vil Storebrand kjøpe samtlige A-aksjer og 10.000 B-aksjer i Skagen, tilsvarende 90,95 prosent av aksjekapitalen og 99,9 prosent av stemmene i Skagen.
SA171025 I henhold til kjøpsavtalen som er inngått vil, Storebrand kjøpe samtlige A-aksjer og 10.000 B-aksjer i Skagen, tilsvarende 90,95 prosent av aksjekapitalen og 99,9 prosent av stemmene i Skagen.
DN171025 I henhold til kjøpsavtalen som er inngått vil Storebrand kjøpe samtlige A-aksjer og 10.000 B-aksjer i Skagen, tilsvarende 90,95 prosent av aksjekapitalen i selskapet og 99,9 prosent av stemmene i selskapet.
DA171025 I henhold til kjøpsavtalen som er inngått vil Storebrand kjøpe samtlige A-aksjer og 10.000 B-aksjer i Skagen, tilsvarende 90,95 prosent av aksjekapitalen og 99,9 prosent av stemmene i Skagen, ifølge Dagens Næringsliv.
DA171025 Ståle Sørensen ( MDG ) vil vite om dette virkelig kan være i henhold til reglementet for kommunalt folkevalgte.
AP171025 I henhold til kjøpsavtalen som er inngått vil, Storebrand kjøpe samtlige A-aksjer og 10.000 B-aksjer i Skagen, tilsvarende 90,95 prosent av aksjekapitalen og 99,9 prosent av stemmene i Skagen.
AP171025 I henhold til kjøpsavtalen som er inngått vil Storebrand kjøpe samtlige A-aksjer og 10.000 B-aksjer i Skagen, tilsvarende 90,95 prosent av aksjekapitalen og 99,9 prosent av stemmene i Skagen.
VG171024 En gruppe på 29 personer fra senatet er satt ned i en komité for å overvåke at styringen av Catalonia skjer i henhold til loven fra 1979.
NL171024 Fylkesmannens oppgave er å sørge for at kommunene håndterer regelverket i henhold til nasjonal politikk slik Stortinget har bestemt.
DA171024 I henhold til reglementet skal Forbundsdagen åpnes av den eldste representanten.
SA171023 En slik skole skal ha et uteområde i henhold til normen fra Helsedirektoratet på 13.000-14.000 m² med netto uteområde for elevene.
DN171023 - Vi fortsetter å levere i henhold til vår strategi.
AP171023 Den vil vurdere om det kaukasiske landet bryter sine forpliktelser i henhold til konvensjonen ved ikke å følge opp en endelig dom fra Strasbourg.
AP171023 I henhold til Alfred Nobels testamente velger det norske Stortinget medlemmene av komiteen.
AP171023 I henhold til disse skal virksomhetene som er besøks- og arbeidsplassintensive, lokaliseres ved eksisterende og planlagte sentra og kollektivknutepunkter.
VG171022 Han viser til at sivile handelsskip og lokale fiskebåter i henhold til internasjonale konvensjoner er pålagt å plukke opp mennesker i nød.
VG171021 - De bør kunne si om produktene de deler ut er i henhold til regelverket eller ikke.
DN171021 I paragraf 155 står det kort fortalt at myndighetene kan ta over kontrollen med de regionale myndighetene, dersom de ikke møter sine forpliktelser i henhold til grunnloven eller skader Spanias generelle interesser.
VG171020 Det har vi for å minne på og understreke at mobilt utstyr må brukes i henhold til lovverket, sier han.
DB171019 - Hva gjelder lekene i 2026 og framover vil øvelsesprogrammet utformes gjennom samarbeid mellom IOC og arrangør i henhold til retningslinjer gitt gjennom Olympic Agenda 2020, fortsetter hun.
DB171019 Offentlige oppdrag skal gjennomføres i henhold til loven om offentlige anskaffelser.
DB171019 Da kan det ikke være et snev av tvil om at det er gjennomført i henhold til norsk lov.
DA171019 oktober 2019 og overtredelse av denne er straffbart i henhold til konkursloven.
DN171018 Ifølge en pressemelding fra Telenor, vil de ansatte som blir overtallige tilbys sluttavtaler i henhold til selskapets retningslinjer og ansiennitet.
AP171018 Det til tross for at Tsjekkia kun har tatt imot 12 - tolv - av de 1.600 flyktningene som landet ble bedt om i henhold til EUs kvotesystem.
AA171018 « Et samlet fylkesting i Trøndelag ber om at Stortinget sørger for å få på plass finansiering til elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen i statsbudsjettet slik at prosjektet kan gjennomføres som planlagt i henhold til NTP.
VG171017 Derfor føler dessverre styret at et skifte er nødvendig for å utvikle klubben videre i henhold til de langsiktige forventningene til supporterne, styret og eierne, skriver Leicester i en pressemelding.
SA171017 « I henhold til Reaksjonsreglementet § 4-18 skal treneren stå over den førstkommende seriekampen for samme lag treneren ble utvist for.
DN171017 I henhold til avtalen Saga Energy nå har inngått i Iran, skal det etableres en rekke solcelleparker rundt omkring i Iran, og disse skal til sammen produsere opp mot to gigawatt.
DB171017 Det at Norge skal nå alle våre klimaforpliktelser i henhold til Parisavtalen og vårt eget klimaforlik, er også et tilbakevendende tema for regjeringen.
BT171017 I henhold til avtalen Saga Energy nå har inngått i Iran, skal det etableres en rekke solcelleparker rundt omkring i Iran, og disse skal til sammen produsere opp mot to gigawatt.
AP171017 De mistenkte IS-medlemmene som er blitt pågrepet vil bli behandlet i henhold til Genève-konvensjonen og vil bli fremstilt for en domstol.
AP171017 I henhold til avtalen Saga Energy nå har inngått i Iran, skal det etableres en rekke solcelleparker rundt omkring i Iran, og disse skal til sammen produsere opp mot to gigawatt.
AP171017 « I henhold til Reaksjonsreglementet § 4-18 skal treneren stå over den førstkommende seriekampen for samme lag treneren ble utvist for.
AA171017 I henhold til avtalen Saga Energy nå har inngått i Iran, skal det etableres en rekke solcelleparker rundt omkring i Iran, og disse skal til sammen produsere opp mot to gigawatt.
VG171016 Kommunikasjonsrådgiveren opplyser videre at alle fremmede lands diplomater i Norge skal, i henhold til Wienkonvensjonens bestemmelser, forholde seg til norsk lov, uavhengig av deres diplomatiske immunitet.
DN171015 - Jeg har allerede skrevet ni brev hvor jeg lister opp de tilfellene hvor USA ikke har levd opp til eller vært for sent ute med å oppfylle sine forpliktelser i henhold til JCPOA, sier utenriksminister Mohammad Javad Zarif, med henvisning til avtalens tekniske navn.
AP171015 Metanutslipp utgjør kun 0,02 prosent av totale utslipp ved produksjonen, i henhold til norske myndigheter.
AA171015 - Jeg har allerede skrevet ni brev hvor jeg lister opp de tilfellene hvor USA ikke har levd opp til eller vært for sent ute med å oppfylle sine forpliktelser i henhold til JCPOA, sier utenriksminister Mohammad Javad Zarif, med henvisning til avtalens tekniske navn.
AP171014 Ikke fordi man ønsker å flytte dem ut av universitetets lokaler, men fordi de kanskje ikke ble drevet i henhold til alt av lover og regler for drift av klinikkvirksomhet.
VG171013 De tyngste politiske partiene på venstre- og høyresiden, Arbeiderpartiet og Høyre, har signalisert at alliert rotasjonsbasert trening i Norge både gavner vår sikkerhet og er i henhold til basepolitikkens bestemmelser.
VG171013 - Vi har fulgt våre rutiner og gjennomført sjekk to ganger i året, som er i henhold til forskriften.
SA171013 - Iran følger opp forpliktelsene som landet i henhold til avtalen er underlagt, sa IAEA-sjef Yukiya Amano.
DN171013 - Iran følger opp forpliktelsene som landet i henhold til avtalen er underlagt, sa IAEA-sjef Yukiya Amano.
DB171013 I henhold til en ny IOC-reform i Olympic Agenda skal det i framtiden legges mer til rette for at typiske vintersteder kan arrangere vinter-OL i større grad enn realiteten har vært den siste tiden.
DB171013 - Iran følger opp forpliktelsene som landet i henhold til avtalen er underlagt, sa IAEA-sjef Yukiya Amano.
DA171013 - Iran følger opp forpliktelsene som landet i henhold til avtalen er underlagt, sa IAEA-sjef Yukiya Amano.
AP171013 - Iran følger opp forpliktelsene som landet i henhold til avtalen er underlagt, sa IAEA-sjef Yukiya Amano.
AP171013 IAEA-sjefen gjentar at Iran har overholdt sine forpliktelser i henhold til avtalen.
AP171013 Fredsprisvinner Ellen Johnson-Sirleaf har styrt det vestafrikanske landet de siste tolv årene, men etter to perioder ved makten må hun i henhold til grunnloven nå overlate presidentposten til en annen.
AA171013 - Iran følger opp forpliktelsene som landet i henhold til avtalen er underlagt, sa IAEA-sjef Yukiya Amano.
AA171013 - Iran følger opp forpliktelsene som landet i henhold til avtalen er underlagt, sa IAEA-sjef Yukiya Amano.
AA171013 IAEA-sjefen gjentar at Iran har overholdt sine forpliktelser i henhold til avtalen. ( ©NTB ) ¶
AA171013 Ellen Johnson-Sirleaf har styrt det vestafrikanske landet de siste tolv årene, men etter to perioder ved makten må hun i henhold til grunnloven nå overlate presidentposten til en annen.
VG171012 - Iran følger opp forpliktelsene som landet i henhold til avtalen er underlagt, sa IAEA-sjef Yukiya Amano.
DN171012 - Iran følger opp forpliktelsene som landet i henhold til avtalen er underlagt, sa IAEA-sjef Yukiya Amano.
DN171012 Regjeringen senker skattesatsene for 2018 i henhold til skatteforliket de inngikk med de andre partiene i 2016.
DN171012 Regjeringen senker skattesatsene for 2018 i henhold til skatteforliket med de andre partiene.
DA171012 AW101 redningshelikoptre skal i henhold til planen mottas for testing og evaluering på Sola flystasjon.
AP171012 - Iran følger opp forpliktelsene som landet i henhold til avtalen er underlagt, sa IAEA-sjef Yukiya Amano.
AP171012 For den øvrige bilparken blir avgiftene prisjustert i henhold til den forventede prisveksten for 2018 på 1,6 prosent.
AA171012 - Iran følger opp forpliktelsene som landet i henhold til avtalen er underlagt, sa IAEA-sjef Yukiya Amano.
AA171012 Sikkerhetsrådet ba om at presidentvalget gikk av stabelen i løpet av året, i henhold til avtalen mellom regjeringen og opposisjonen.
AA171012 Midlene skal gå til prosjekter på Ørland flystasjon, i henhold til Stortingets vedtak om å utvikle Forsvarets fremtidige kampflybase.
AA171012 I tillegg er det blant annet prioritert midler til videreføre arbeidene med å utbedre flere tunneler på strekningen i henhold til krav i tunnelsikkerhets- og elektroforskriftene.
VG171011 Informasjon om et eventuelt vennskapsforhold, er noe en forsvarer i henhold til disse reglene skal opplyse retten om.
VG171011 - I henhold til min kunnskap har Viggo Kristiansen aldri fått en « fair trial » av politiet, statsadvokat, Riksadvokaten eller domstoler.
DB171011 Det er i strid i henhold til FIFAs regler om idrettens uavhengighet.
DB171011 Norge vil i henhold til kalkuleringene i FIFAs utregningsgrunnlag få 620 poeng ved neste ranking.
DB171011 - I forbindelse med arbeidet med å innlede et samarbeid med Lovisenberg Diakonale sykehus om klinikkdrift, har det kommet frem forhold som kan tyde på at dagens klinikkdrift ved Psykologisk institutt ikke er i henhold til gjeldende lovverk.
DB171011 - Produktene som er benyttet i de japanske og britiske togene er i henhold til sikkerhetsstandarder.
AP171011 Men vi kan ikke ta sjansen på at et slikt helsetilbud drives uten å være i henhold til dagens krav, lover og regelverk, sier viserektor Per Morten Sandset ved Universitetet i Oslo ( UiO ).
AP171011 Den er slik at vi må være sikre på at den drives i henhold til lover og regelverk.
AP171011 Men vi kan ikke ta sjansen på at et slikt helsetilbud drives uten å være i henhold til dagens krav, lover og regelverk, sier viserektor Per Morten Sandset ved Universitetet i Oslo ( UiO ).
AP171011 Den er slik at vi må være sikre på at den drives i henhold til lover og regelverk.
AA171011 - Produktene som er benyttet i de japanske og britiske togene er i henhold til sikkerhetsstandarder.
AA171011 I henhold til unntaket er det ikke voldtekt hvis en mann har sex med kona så lenge hun er minst 15 år.
AA171011 Kanalen kan fortsette sin virksomhet i Russland, men Roskomnadzor vil fortsatt overvåke om det amerikanske selskapets aktiviteter er i henhold til russisk lovgiving, sier Zjarov. ( ©NTB ) ¶
NL171010 Det norske styrkebidraget til Baltikum er der i henhold til alliansens Artikkel 5.
AA171010 Ellen Johnson-Sirleaf har styrt det vestafrikanske landet de siste tolv årene, men etter to perioder ved makten må hun i henhold til grunnloven nå overlate presidentposten til en annen.
AA171010 I henhold til norsk lov kan man ikke diskriminere, kvalifikasjon skal veie tyngst ved ansettelser.
VG171009 - Dette er ulovlig, både i henhold til EUs reglement og internasjonal og gresk lov, sier Giorgios Kassimatis, grunnlovsekspert og professor emeritus ved universitetet i Athen, til VG.
SA171009 For at tilstanden skal kalles en depresjon i medisinsk forstand, må den oppfylle kriteriene for klinisk depresjon i henhold til det internasjonale diagnosesystemet ICD-10 ( World Health Organization 1992 ).
FV171009 For at tilstanden skal kalles en depresjon i medisinsk forstand, må den oppfylle kriteriene for klinisk depresjon i henhold til det internasjonale diagnosesystemet ICD-10 ( World Health Organization 1992 ).
DN171009 - BDO-rapporten gir en gjennomgåelse av fakta i saken i henhold til mandatet for granskningen.
BT171009 For at tilstanden skal kalles en depresjon i medisinsk forstand, må den oppfylle kriteriene for klinisk depresjon i henhold til det internasjonale diagnosesystemet ICD-10 ( World Health Organization 1992 ).
AP171009 Hun er nå leder for landets klart største parti, i hvert fall i henhold til TV 2s siste meningsmåling.
AP171009 I henhold til norsk lov kan man ikke diskriminere, kvalifikasjon skal veie tyngst ved ansettelser.
AP171009 For at tilstanden skal kalles en depresjon i medisinsk forstand, må den oppfylle kriteriene for klinisk depresjon i henhold til det internasjonale diagnosesystemet ICD-10 ( World Health Organization 1992 ).
AA171009 Mer enn 15 prosent av barna i det vestafrikanske landet lider nå av akutt feilernæring, og situasjonen er i henhold til retningslinjene fra Verdens helseorganisasjon dermed « kritisk ».
DN171008 Analytikere mener den katalanske regionregjeringen risikerer å miste sympati i utlandet og samtidig gi Madrid en unnskyldning til å kjøre en hard linje dersom Puigdemont neste uke velger å erklære uavhengighet på grunnlag av det som i henhold til den spansk grunnloven var en ulovlig folkeavstemning.
DA171008 Analytikere mener den katalanske regionregjeringen risikerer å miste sympati i utlandet og samtidig gi Madrid en unnskyldning til å kjøre en hard linje dersom Puigdemont neste uke velger å erklære uavhengighet på grunnlag av det som i henhold til den spansk grunnloven var en ulovlig folkeavstemning.
AP171008 Analytikere mener den katalanske regionregjeringen risikerer å miste sympati i utlandet og samtidig gi Madrid en unnskyldning til å kjøre en hard linje dersom Puigdemont neste uke velger å erklære uavhengighet på grunnlag av det som i henhold til den spanske grunnloven var en ulovlig folkeavstemning.
AA171008 Analytikere mener den katalanske regionregjeringen risikerer å miste sympati i utlandet og samtidig gi Madrid en unnskyldning til å kjøre en hard linje dersom Puigdemont neste uke velger å erklære uavhengighet på grunnlag av det som i henhold til den spansk grunnloven var en ulovlig folkeavstemning.
AA171008 Analytikere mener den katalanske regionregjeringen risikerer å miste sympati i utlandet og samtidig gi Madrid en unnskyldning til å kjøre en hard linje dersom Puigdemont neste uke velger å erklære uavhengighet på grunnlag av det som i henhold til den spansk grunnloven var en ulovlig folkeavstemning.
AA171008 Analytikere mener den katalanske regionregjeringen risikerer å miste sympati i utlandet og samtidig gi Madrid en unnskyldning til å kjøre en hard linje dersom Puigdemont neste uke velger å erklære uavhengighet på grunnlag av det som i henhold til den spansk grunnloven var en ulovlig folkeavstemning.
DB171007 Det tar ikke politiske beslutninger, men fastsetter dagsorden for Stortinget, leder møter og voteringer, og har ansvar for at saksbehandlingen i Stortinget skjer i henhold til konstitusjonelle regler.
DA171007 - Vårt utgangspunkt for oppfølgingen av prosjektet er at det skal gjennomføres i henhold til de føringer som ble gitt av bystyret ved behandlingen av saken og innen den kostnadsrammen som bystyret har vedtatt.
AA171007 Analytikere mener den katalanske regionregjeringen risikerer å miste sympati i utlandet og samtidig gi Madrid en unnskyldning for å kjøre en hard linje dersom Puigdemont neste uke velger å erklære uavhengighet på grunnlag av det som i henhold til spansk lov var en ulovlig folkeavstemning. ( ©NTB ) ¶
DA171006 Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før de fikk kjøre videre.
AP171006 * I henhold til Alfred Nobels testamente ble Nobelstiftelsen opprettet i 1900 med en forvaltningskapital på drøyt 30 millioner kroner.
AA171006 De presiserer også at brukere som har bankkort og kredittkort kan bruke dette i butikk i henhold til gjeldende regelverk.
DA171004 - Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før de fikk kjøre videre, heter det i rapporten.
AA171004 - Beslutningen er blitt tatt som følge av Cubas manglende evne til å foreta nødvendige steg for å beskytte våre diplomater i henhold til Wien-konvensjonen.
VG171003 - Beslutningen er blitt tatt som følge av Cubas manglende evne til å foreta nødvendige steg for å beskytte våre diplomater i henhold til Wien-konvensjonen.
VG171003 Det er opplyst om Femstøs eierandel i Stortingets register i henhold til reglene.
DB171003 - Beslutningen er blitt tatt som følge av Cubas manglende evne til å foreta nødvendige steg for å beskytte våre diplomater i henhold til Wien-konvensjonen.
DA171003 Egentlig betegner « klima » den vinkelen jorden har i henhold til solen, men nå brukes det på den måten « miljø » ble misbrukt for flere år siden.
DA171003 Egentlig betegner « klima » den vinkelen jorden har i henhold til solen, men nå brukes det på den måten « miljø » ble misbrukt for flere år siden.
AP171003 - Beslutningen er blitt tatt som følge av Cubas manglende evne til å foreta nødvendige steg for å beskytte våre diplomater i henhold til Wien-konvensjonen.
AA171003 - Beslutningen er blitt tatt som følge av Cubas manglende evne til å foreta nødvendige steg for å beskytte våre diplomater i henhold til Wien-konvensjonen.
NL171002 Og som opplyser at magasinet redigeres i henhold til Redaktørplakaten og norske mediers etiske normer.
AA171002 - Gårsdagen avstemning i Catalonia var ikke lovlig i henhold til den spanske grunnloven.
VG170930 Selve demonstrasjonen er planlagt fra klokken 14 i henhold til tillatelsen, og skal avsluttes senest en time senere.
DB170930 år, hvilket neste gang er i 2027 i henhold til festekontrakten.
AA170930 Han eller hun skal da sørge for at dine interesser blir ivaretatt i henhold til det du tidligere har bestemt.
DA170929 I henhold til mandatet opererte den norske styrken i de bakre områdene, der oppdraget var å støtte styrkene de trener og rådgir i Irak.
DA170928 I tillegg har hun krevd lønn forarbeid hun skulle ha utført i juli og august i henhold til vaktlistene, men som hun har vært utestengt fra å utføre.
AA170928 - Vi tar uttalelsen fra KOFA til etterretning og har i lengre tid jobbet med at anskaffelser skal gjøres i henhold til regelverket, sier han til FriFagbevegelse. ( ©NTB ) ¶
DN170927 I henhold til landets vergesystem må et mannlig familiemedlem - vanligvis en far, ektemann eller bror - gi tillatelse til en kvinnes studier, reiser eller andre aktiviteter.
DA170927 « Innkallingen til rettsmøtet og begjæringen er ikke forkynt for skyldneren da stevnevitnetjenesten ikke har lyktes med å finne noen å forkynne begjæringen og innkallingen for, og forkynning er unnlatt i henhold til konkursloven », heter det i kjennelsen fra Jæren tingrett.
DN170926 I henhold til sedvane på Stortinget vil Ap i utgangspunktet kunne kreve å få lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen.
DB170926 * Når det gjelder den budsjetterte momsen på 11 millioner, vil arrangøren få noe tilbake i henhold til momskompensasjon-ordningen.
DB170926 KGV er et verktøy som sikrer at innkjøpere i offentlig sektor gjør innkjøp raskt, effektivt, elektronisk og i henhold til enhver tid gjeldende regelverk ».
AA170926 Mladenov understreket at FN anser bosetningsaktivitet som dette for å være ulovlig i henhold til folkeretten. ( ©NTB ) ¶
DB170925 * Når det gjelder den budsjetterte momsen på 11 millioner, vil arrangøren få noe tilbake i henhold til momskompensasjon-ordningen.
DB170925 Men når jeg finner fotografier i vrimmelen av tusenvis « anonyme » bilder på et net-search - der jeg lar meg inspirere av deler av bilder, så gjør jeg det fritt i henhold til appropriasjons-praksisen, eller rett og slett tar i bruk den vanlige fremgangsmåten illustratører, avistegnere og kunstnere bruker når de søker etter forlegg de kan bruke i arbeidsprosessen.
DA170925 I henhold til valgresultatet skal Ap og Høyre ha tre komitéledere og Frp to, mens Sp, SV, Venstre og KrF får én hver.
VG170924 - Det moralske argumentet, om at vi som en tidligere kolonimakt og et rikt europeisk land har plikt til å ta imot flyktninger og asylsøkere i henhold til internasjonale konvensjoner, er ikke lenger overbevisende på en hel del mennesker, fortsetter han.
DB170923 * Når det gjelder den budsjetterte momsen på 11 millioner, vil arrangøren få noe tilbake i henhold til momskompensasjon-ordningen.
DB170923 Avtalen trådte i kraft i januar 2016, etter at det ble fastslått at Iran hadde overholdt sine forpliktelser i henhold til avtalen.
VG170922 Innenfor kultur er det mer komplisert i henhold til hva som er kvalitet og hva vi bør bygge på.
AA170922 Rådet møtte fredag kveld med landets president Recep Tayyip Erdogan, og advarer om at Ankara er forberedt på å bruke sine « rettigheter » i henhold til internasjonale avtaler.
NL170921 Uansett hva man mener om Nussirsaken, så er det ikke tvil om at sametingets representanter gjorde det riktige i henhold til rammebetingelsene, noe resten av styret burde ha tatt til følge.
NL170921 Det er dette mandatet de er tildelt, og da kan de ikke la partipolitikk og/eller personlige preferanser gå foran deres forpliktelser i henhold til Finnmarksloven.
VG170920 I samarbeidsavtalen mellom Høyre/Frp og Venstre/KrF fra 2013 heter det at det ikke skal åpmet for « petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutrede i henhold til petroleumsloven, havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2013-2017, og ikke iverksette petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, iskanten, Skagerak eller på Mørefeltene.
DA170919 Dette var et avgjørende standpunkt, ikke bare i henhold til hans egen syn, men også i debatten om Israels framtid.
AP170919 Hvis to tredjedeler av de 47 statene stemmer for forslaget, vil domstolen vurdere om det kaukasiske landet etterlever sine forpliktelser i henhold til konvensjonen ved ikke å frigi Mammadov, det vil si at landet ikke har fulgt opp en endelig dom fra Strasbourg.
DN170918 Derfor er punkt to å sørge for å levere i henhold til formålet.
DN170918 - Hvis han eller hun ikke leverer i henhold til formålet, kan du rekke opp hånden og si : « Jeg opplever at vi sporer av litt, er dette vi snakker om nå relevant for formålet med møtet ? », råder Bang.
DN170918 Styrets forslag innebærer kreditorordninger i henhold til engelsk rett.
DB170918 - Avvikene vi finner, sjekker vi nærmere for å se om det er grunn til å undersøke de videre, eller om informasjonen i henhold til førerkort og førerkorttillatelser ser greie ut, sier hun.
DB170918 Jensen har anført at hans kontakt med Cappelen har vært i henhold til regler for informantbehandling og at han på et tidpunkt nedjusterte Cappelen fra informant til kilde og instruksen dermed ikke var gjeldende.
DB170918 Cappelen ble dømt i henhold til påstanden.
AA170918 - Iran følger opp forpliktelsene som landet er underlagt, i henhold til avtalen.
VG170917 Ingerid Opdahl ved Institutt for forsvarsstudier påpeker at selve Zapad-øvelsen avholdes jevnlig og har blitt varslet i god tid i forveien i henhold til europeisk regelverk.
VG170917 Det er når jentene kommer opp i tenårene at kontrollen blir mer fremtredende, og deres rettigheter til å bestemme over eget liv blir brutt i henhold til deres alder og modenhet.
DB170916 - Dette er i henhold til politilovens §25, som regulerer dekning av utgifter til særskilt politioppsyn som utføres i umiddelbar tilknytning til arrangementer, svarte avdelingsdirektør Frede Hermansen.
AP170916 Et av problemene disse har er at de ikke får lov til å gifte seg med andre jøder i Israel dersom de ikke konverterer i henhold til ortodoks praksis.
AP170915 De er også lojale overfor sentrale beslutninger fra Justisdepartementet og Politidirektoratet ( POD ) og leverer i henhold til de prioriteringene som de setter, uten at de nødvendigvis er enige i påleggene.
DA170914 HR-sjef i Sør-Øst politidistrikt, Gry Saglie Solstad, har ikke planer om å la de tre politimennene få kompensasjon i henhold til omstillingsavtalen.
DA170914 HR-sjef i Sør-Øst politidistrikt, Gry Saglie Solstad, har ikke planer om å la de tre politimennene få kompensasjon i henhold til omstillingsavtalen.
AA170914 Oslo tingrettopplyser at dommerne har gitt Jensen beskjed om at de tiltalte er pliktig til å møte, i henhold til domstolsloven.
DA170913 - Kun et fåtall kontrakter vil bli regulert i samsvar med tomtefestelovens bestemmelser kommende år, og da i henhold til tomteverdien, opplyser Pavel.
VG170912 - Vi er gode når vi spiller i henhold til vår plan.
VG170911 Målet er å leve i et land som styrer i henhold til islamsk sharia.
NL170910 Regjeringen unnlater å nevne at i henhold til Finansdepartementets reglement for store statlige investeringer skal KVU gjennomføres før Stortingsvedtak.
DB170910 Jeg tror det er en del av suksessoppskriften i henhold til analysene vi gjorde.
AA170910 » I henhold til markedsføringsloven er det forbudt innen næringsvirksomhet å rette markedsføringshenvendelser til personer uten samtykke ved elektroniske kommunikasjonsmetoder.
AA170910 » I henhold til markedsføringsloven er det forbudt innen næringsvirksomhet å rette markedsføringshenvendelser til personer uten samtykke ved elektroniske kommunikasjonsmetoder.
VG170909 - Det er naturlig, og riktig i henhold til Plan- og bygningsloven, at det blir debatt og ulike meninger i de tidlige planfasene der man ser på flere muligheter for hvor nytt dobbeltspor kan gå, sier Ingunn Monstad, kommunikasjonssjef for InterCity-prosjektet i Bane NOR til VG.
DB170908 Vurderingsskjema med svaralternativer innebærer altså at barna skal vurdere sine egne kunnskaper og ferdigheter i henhold til en gitt norm.
AA170908 Alle har godt av å oppleve forskjeller og likheter både i henhold til kjønn og alder.
SA170907 Som seg hør og bør har Manchester City søkt rettslig rådgivning, og klubben vil agere i henhold til disse rådene, sier en talskvinne for den engelske fotballklubben.
DB170907 Som seg hør og bør har Manchester City søkt rettslig rådgivning, og klubben vil agere i henhold til disse rådene, sier en talskvinne for den engelske fotballklubben.
DA170907 Dette vil det være rom for i henhold til dommen fra menneskerettighetsdomstolen.
BT170907 Som seg hør og bør har Manchester City søkt rettslig rådgivning, og klubben vil agere i henhold til disse rådene, sier en talskvinne for den engelske fotballklubben.
AP170907 - Det sentrale er at Russland ikke har åpnet for observasjon i henhold til OSSE-reglene på en eneste øvelse etter den kalde krigen.
AP170907 - Jeg har oppgitt dette til punkt og prikke i henhold til Stortingets regelverk.
AP170907 Som seg hør og bør har Manchester City søkt rettslig rådgivning, og klubben vil agere i henhold til disse rådene, sier en talskvinne for den engelske fotballklubben.
AP170906 Sigurd Vedal er mannen bak « Sugardaddy»-reklamen og mener reklamekampanjen er gjort i henhold til markedsføringsloven og i beste hensikt.
AP170906 - Reklamekampanjen er gjort i henhold til markedsføringsloven ¶
DN170905 - EU-kommisjonen har godkjent, i henhold til EUs statsstøtteregler, Tysklands planer om å låne 150 millioner euro til mellomfinansiering av Air Berlin, heter det i en uttalelse fra EU-kommisjonen.
AA170905 - Vi oppfordrer verdenssamfunnet til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til fredsavtalen som ble inngått i Paris, som er å være garantister for menneskerettigheter, demokrati og frie valg, sier han.
VG170904 - I henhold til avtalen ¶
VG170904 - Avropet er gjort i henhold til rammeavtalen om kvalitetssikring av konseptvalg, samt styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ, sier Storeng.
NL170904 Forsvarssjefen er, etter den politiske prioriteringen ansvarlig for å istandsette forsvaret slik at de kan levere i henhold til kravene.
DA170904 Hellas har avvist 5 av 20 asylsøkere Norge har forsøkt å returnere til landet i henhold til Dublin-regelverket.
NL170902 Når man er ansvarlig er man opptatt av forpliktelsen om å agere i henhold til lover, regler, avtaler og gjeldende standarder.
NL170902 Den politiske ansvarligheten relateres til forpliktelsen om å overholde forliket, uavhengig av om prosessene som dannet grunnlaget for beslutningen er basert på redelighet, åpenhet, etterrettelighet, god ressursutnyttelse eller i henhold til retningslinjer.
AP170902 På UDs hjemmesider blir det likevel understreket at reisende, i henhold til nordkoreansk lov, er nødt til å være i følge med offisielt oppnevnte koreanske guider, og kan av sikkerhetshensyn ikke reise på egen hånd i landet.
VG170831 Det offisielle svaret til utenriksdepartementet er, som vanlig, at Norge har et veldig strengt regelverk og at det har blitt gjort en vurdering i henhold til dette.
VG170831 Det er første gang på flere år så vidt jeg vet, men de fortsetter ikke fallet i henhold til våre målinger, sier fagsjef Knut Weberg i InFact.
VG170831 Dette er rutiner i henhold til myndighetenes krav.
DB170831 - Min klients innstilling er fremdeles at han er uskyldig i henhold til det han er siktet for.
VG170830 Da fikk kommunalsjefen for helse- og sosial beskjed om at det var blitt meldt et avvik internt i Norlandia knyttet til Åges sårbehandling som ikke ble fulgt opp i henhold til deres rutiner.
DN170830 Det er gjort i henhold til de som har drevet tidligere, sier Nøstdahl til DN.
DN170830 Til slutt vil han få 1,26 millioner aksjer i august 2021 som siste utbetaling i henhold til sin opprinnelige kontrakt.
DB170830 - Vi har brukt store ressurser på saken - både praktisk og økonomisk, og i henhold til erstatning har vi gått langt utover det vi er forpliktet til.
DB170830 Meny i henhold til retningslinjer fra Statens ernæringsråd.
DB170830 Meny i henhold til kostråd fra Helsedirektoratet.
DA170830 - Det er ekstremt dristig, det er ekstremt provoserende og det er noe som er forbudt i henhold til internasjonal lov, sier doktor John Park fra Korea-arbeidsgruppen ved Harvard Kennedy School til BBC.
DN170829 Det er i henhold til planen, men fører til et fall i overskuddet fra samme kvartal i fjor.
DA170829 I disse tilfellene måtte lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før videre kjøring.
AP170829 Skape global presedens ved å bli første olje- og gassprodusent som tilkjennegir en målsetting om å gjennomføre en kontrollert nedbygging av eksisterende produksjon i henhold til klimatrygge grenser, med en rettmessig og rettferdig overgang som ivaretar arbeidere, fellesskap og økonomi.
AA170828 Han la vekt på at drap som ikke skjer i henhold til reglene, må unngås.
AA170828 Den spesialpedagogiske hjelpen skal, i henhold til loven, gjennomføres individuelt eller i gruppe.
VG170826 Da er det Singapore Airlines regler som gjelder, i henhold til til IATA-regelen « Most Significant Carrier » : ¶
DN170826 Mannen er pågrepet i henhold til britisk terrorlovgivning og etterforskning er iverksatt, opplyser politiet i London lørdag morgen.
DB170826 I henhold til regelverket er norske FMO-ansatte forpliktet til å sladde langt flere opplysninger enn hva som ville vært tilfelle i Norge.
DB170826 Mannen er pågrepet i henhold til britisk terrorlovgivning og etterforskning er iverksatt, opplyser politiet i London lørdag morgen.
DB170826 Men du får ikke vite at slike midler i større studier gjennomsnittlig har vist seg å forlenge søvnen med mellom 17 og 22 minutter og at du ikke blir uthvilt fordi søvnen er overfladisk, at effekten avtar etter et par uker og at bruk av sovemidler i henhold til en fransk studie fra 2012 øker risikoen for demens med 50 prosent.
DB170826 Men du får ikke vite at justering av kosthold og aktivitetsnivå i henhold til mange studier og meta-analyser vil gi like bra eller bedre effekt, helt uten bivirkninger.
DB170826 Men du får ikke vite at industrien bruker dobbelt så mye på markedsføring som på forskning, at nærmere halvparten av påstandene i markedsføringen ikke er kildebelagt og eller at universitetssentre i henhold til European Society of Cardiology kan utføre kliniske forsøk mellom 10 og 20 ganger rimeligere.
DB170826 Men du får ikke vite at bare åtte prosent av de 946 nye preparatene som ble lansert mellom 2002 og 2011 i henhold til uavhengige forskere hadde signifikante kliniske fordeler sammenlignet med eksisterende midler.
DB170826 Men du får ikke vite at bare 22 prosent av funnene i kliniske forsøk ble innrapportert innen den lovpålagte fristen på 12 måneder i henhold til en studie fra 2012.
DB170826 Men du får ikke vite at bare 18 av 1000 daglige brukere i henhold til en meta-analyse fra 2013 oppnår slik beskyttelse etter fem år, eller at nesten hver femte bruker i henhold til en studie fra samme år opplever muskelsmerter, kramper, mageproblemer, søvnforstyrrelser og nedsatt hukommelse.
DB170826 Men du får ikke vite at bare 18 av 1000 daglige brukere i henhold til en meta-analyse fra 2013 oppnår slik beskyttelse etter fem år, eller at nesten hver femte bruker i henhold til en studie fra samme år opplever muskelsmerter, kramper, mageproblemer, søvnforstyrrelser og nedsatt hukommelse.
DB170826 Men du får ikke vite at antidepressiva i henhold til en meta-analyse fra 2017 ikke har signifikant bedre virkning på depresjoner enn placebo.
AA170826 Mannen er pågrepet i henhold til britisk terrorlovgivning og etterforskning er iverksatt, opplyser politiet i London lørdag morgen.
AP170825 FOTO : Lauren Hurley / AP / NTB scanpix ¶ 26-åringen er pågrepet i henhold til britisk terrorlovgivning, og etterforskning er iverksatt, opplyser politiet i London lørdag morgen.
DB170824 Dette i henhold til dom i EU-domstolen ( C-549/07 Wallentin-Hermann ) », svarte Norwegian etter få dager.
DB170824 I henhold til saudiarabisk lov skal alle kvinner bære klesplagget abaya for å dekke seg til når de ferdes i det offentlige rom.
AA170824 Mange i Myanmar anser rohingyane som ulovlige innvandrere fra Bangladesh, og folkegruppen regnes i henhold til en lov fra 1982 ikke som en av landets mange minoriteter.
AA170824 Mange i Myanmar anser rohingyane som ulovlige innvandrere fra Bangladesh, og folkegruppen regnes i henhold til en lov fra 1982 ikke som en av landets mange minoriteter.
VG170822 Det er snarere regelen enn unntaket at friidrettsutøvere er tilknyttet agenter eller management som sørger for at de får starte i egnede stevner, får startpenger i henhold til status og forhandler frem utstyrsavtaler.
VG170822 - Støre hadde en ryddig og avklart avtale med Olaf Halvorsen og gjorde opp i henhold til alle lover og regler, sier Amundsen.
SA170822 Etter dommen virker det fortsatt ikke som skilederne tar inn over seg at det skal dømmes i henhold til regelverk og rettspraksis.
DB170822 - Det er ikke i henhold til internasjonale retningslinjer, og bør endres, sier Aage Thor Falkanger.
AA170822 - Vi har håndtert denne saken i henhold til våre prosedyrer, og det er ingenting ved ulykken som tilsier at politiet skulle vært varslet av oss. | 27-åring tiltalt for å ha drept Råger Holte med bajonett ¶
AA170822 - Håndtert i henhold til prosedyrer ¶
AA170822 - Det er ikke i henhold til internasjonale retningslinjer, og bør endres, sier Aage Thor Falkanger.
SA170821 Kaggestad mener imidlertid at Caputos tilfelle tyder på at dopingstraffen ikke alltid er i henhold til forseelsen.
BT170821 Kaggestad mener imidlertid at Caputos tilfelle tyder på at dopingstraffen ikke alltid er i henhold til forseelsen.
AP170821 Kaggestad mener imidlertid at Caputos tilfelle tyder på at dopingstraffen ikke alltid er i henhold til forseelsen.
SA170817 - I henhold med BMC Racing Team sitt nulltoleranse-regelverk og UCI-regler, har Sánchez blitt midlertidig utestengt med umiddelbar virkning.
BT170817 - I henhold med BMC Racing Team sitt nulltoleranse-regelverk og UCI-regler, har Sánchez blitt midlertidig utestengt med umiddelbar virkning.
AP170817 - I henhold med BMC Racing Team sitt nulltoleranse-regelverk og UCI-regler, har Sánchez blitt midlertidig utestengt med umiddelbar virkning.
DN170816 Da blir vi en konjunkturnæring, som man har i Baltikum, som er av og på i henhold til prisene.
DB170816 I henhold til de siste meningsmålingene, ligger AfD an til å ende med en oppslutning mellom sju og ti prosentpoeng.
DA170816 - I de fire observerte tilfellene leverte ikke veientreprenørene i henhold til kontrakt.
AA170816 Storheia-utbyggingen er i strid med FN-konvensjon om sivile og politiske rettigheter, den såkalte SP artikkel 27, ugyldig i henhold til ILO-konvensjonen og i strid med Den europeiske menneskerettighetskommisjonen, mener samene.
AA170816 Storheia-utbyggingen er i strid med FN-konvensjon om sivile og politiske rettigheter, den såkalte SP artikkel 27, ugyldig i henhold til ILO-konvensjonen og i strid med Den europeiske menneskerettighetskommisjonen.
VG170815 - Å få han i Rosenborg-drakt er med å gjøre oss klart bedre, også i henhold til ambisjonene om å spille i Europa.
SA170815 - Når vi henter ham til Rosenborg nå så er det i henhold til de ambisjonene vi har som klubb, sa Bjørnebye.
FV170815 - Når vi henter ham til Rosenborg nå så er det i henhold til de ambisjonene vi har som klubb, sa Bjørnebye.
DN170815 Saken ble overført til påtalemyndigheten for videre etterforskning, i henhold til danske rutiner.
DB170815 I henhold til gjeldende praksis skal det mer til for å sanksjonere klubber for supporteres sanger, opplyser Aubert til Dagbladet.
DA170815 Men planen er altså at Grødem er VIF-spiller også i 2018 i henhold til kontrakten.
BT170815 - Når vi henter ham til Rosenborg nå så er det i henhold til de ambisjonene vi har som klubb, sa Bjørnebye.
AP170815 - Når vi henter ham til Rosenborg nå så er det i henhold til de ambisjonene vi har som klubb, sa Bjørnebye.
VG170814 - I henhold til internasjonale skatteavtaler skal man i hovedsak skatte til det landet man bor i.
DN170814 Han er også opptatt av norske banker etter hvert har økt egenkapitalen i henhold til strenge norske myndighetskrav.
VG170813 * 1 I brevet blir det rettet kritikk mot framgangsmåten da konsulentfirmaet Metier AS ble innleid for å ivareta ledelsen av prosjektet, og det blir videre etterspurt dokumentasjon på at det er anskaffet i henhold til regelverket. * 1 « Mandatet for følgeforskningsprosjektet overser fullstendig at regjeringen allerede har innført en ny modell for håndtering av statlige
DB170813 I henhold til regelverket er norske FMO-ansatte forpliktet til å sladde langt flere opplysninger enn hva som ville vært tilfelle i Norge.
DB170813 EØS-minister Frank Bakke-Jensen bekrefter overfor Dagbladet at opplysninger som vil være offentlige etter norske regler, vil kunne måtte hemmeligholdes av de norske ansatte i FMO, i henhold til EFTA-reglene Norge har laget med Island og Liechtenstein.
DB170813 Nordby supermarked utenfor Strømstad har i forbindelse med den nye loven doblet prisen på plastposer og i henhold til loven satt opp skilt om plastens innvirkning på miljøet.
DN170812 Vi diskuterer også om det er behov for en form for godkjent-stempel bankene kan bruke for å vise at robotløsningene deres er utviklet i henhold til skikken, sier Seglem.
DB170809 Alle som sender inn krav til oss får sin søknad behandlet individuelt og dersom man har krav på kompensasjon i henhold til EUs regelverk, så får man det, sier Lasse Sandaker-Nielsen, kommunikasjonssjef.
DB170809 I september i fjor kom en global rapport om karbonbudsjett i henhold til Parisavtalen.
DN170805 De oppfordrer Nord-Korea til å « umiddelbart oppfylle sine forpliktelser i henhold til alle relevante resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd ».
DN170805 - Forsvaret har ikke driftet lufthavnen i henhold til de vilkårene vi har satt.
DB170805 - Publikum har en plikt i henhold til veitrafikkloven om å stanse, hjelpe og varsle om det er behov for det ved trafikkulykker, sier operasjonsleder i Vestfold, Fredrik Landsverk Mo.
AA170805 De oppfordrer Nord-Korea til å « umiddelbart oppfylle sine forpliktelser i henhold til alle relevante resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd ».
AA170805 Jordan har i henhold til Oslo-avtalen det formelle overoppsynet med al-Aqsa-moskeen og Klippedomen på Haram al-Sharif, stedet jødene kaller Tempelhøyden.
VG170804 - Derfor tar vi meldinger om slike mistanker på det største alvor og følger opp i henhold til gjeldende rutiner og vurderer tiltak.
VG170804 Selv sto jeg akkurat i grøften og sørget for at strømmen ble lagt i henhold til kravene vi stiller, forklarer Liland.
DB170804 « I henhold til folkeretten innebærer en tvungen forsvinning : ( 1 ) frihetsberøvelse mot personens vilje, ( 2 ) involvering av tjenestemenn og ( 3 ) nektelse av å anerkjenne frihetsberøvelse eller skjule personens oppholdssted », skriver The Guardian.
AA170804 I henhold til avtalen skal norske borgere og bedrifter behandles likt med EU-borgere og bedrifter i EU, og omvendt.
AA170804 I henhold til avtalen skal norske borgere og bedrifter behandles likt med EU-borgere og bedrifter i EU, og omvendt.
DB170803 Produksjon skal skje i henhold til Coops etiske retningslinjer.
AA170803 De som blir dømt i henhold til den nye loven, vil ikke kunne velges til nasjonalforsamlingen.
AP170802 EU ber Maduros regjering om å umiddelbart innføre tiltak for å endre kursen, og foreslår at presidenten utsetter opprettelsen av forsamlingen og eksplisitt anerkjenner alle institusjoner i henhold til grunnloven.
AP170802 Rundt en tredjedel av verdens forvaltede kapital håndteres i dag i henhold til slike prinsipper.
AA170802 EU ber regjeringen til president Nicolas Maduros om umiddelbart å innføre tiltak for å endre kursen, og foreslår at presidenten utsetter opprettelsen av forsamlingen og eksplisitt anerkjenner alle institusjoner i henhold til grunnloven.
AA170802 En domstol har tillatt politiet å holde mennene i sju dager uten siktelse i henhold til antiterrorlover som skal forebygge angrep.
AA170802 En domstol har tillatt politiet å holde mennene i sju dager uten siktelse i henhold til antiterrorlover som skal forebygge angrep.
AA170802 EU ber Maduros regjering om å umiddelbart innføre tiltak for å endre kursen, og foreslår at presidenten utsetter opprettelsen av forsamlingen og eksplisitt anerkjenner alle institusjoner i henhold til grunnloven.
VG170801 Ofte er det slik at tjenestene hver og især gjør veldig mye, i henhold til de bestemmelsene som finnes.
VG170731 I henhold til planen skal de være tilbake i Norge 12 dager før VM-landeveisstart i Bergen.
VG170731 To uker før OL-kvalifiseringen siste helg i september, skal hun i henhold til planen delta i en konkurranse i Bergamo i Italia.
DN170729 I henhold til planen skal de fleste innsamlingsstedene være operasjonelle fra 1. desember.
AP170729 I henhold til en slik definisjon er det altså bare Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt av de aktuelle stortingspartiene etter valget i 2017, som ikke får være med i det store sentrum.
DB170728 Forsvarets fregatter har ikke som hovedoppgave å støtte nødetatene, men er sammen med resten av Forsvaret en ressurs som selvsagt stilles til rådighet i henhold til Instruks om Forsvarets bistand til politiet.
AA170728 I henhold til en avtale mellom EU og Tyrkia skal flyktninger og migranter som ankommer Hellas i båt fra Tyrkia, sendes tilbake til Tyrkia.
AA170728 I henhold til indiske lover er det ikke lov å gjennomføre abort etter 20. uke i svangerskapet, såfremt graviditeten ikke truer morens liv.
DA170727 I henhold til den internasjonale regnskapsstandarden IFRS var driftsresultatet 3,2 milliarder dollar, mens periodens resultat var 1,4 milliarder dollar, skriver Statoil i en pressemelding.
DA170727 Jebsen opplyser om at lagring skjer i henhold til Datatilsynets regler og norske og europeiske ( EU ) personvernforordninger.
DA170727 Jebsen opplyser om at lagring skjer i henhold til Datatilsynets regler og norske og europeiske ( EU ) personvernforordninger.
AA170727 En rekke land har protestert mot Israels installering av metalldetektorer, blant annet Jordan, som i henhold til avtaler har overoppsyn med høyden. ( ©NTB ) ¶
AA170726 Partiet har relativt god tid på seg ettersom det i henhold til regelverket må gå ti dager fra mistillitsforslaget sendes inn, til at riksdagen samles for å behandle det.
DB170725 De nye sikkerhetstiltakene førte til kraftige protester, ettersom høyden i henhold til avtaler er under muslimsk kontroll.
AA170725 Jordan, som i henhold til inngåtte avtaler har overoppsynet med Haram al-Sharif, protesterer også og anklager Israel for gradvis å ville ta kontroll over høyden.
AA170725 Nylig beskrev FN en ny lov om frivillige organisasjoner som undertrykkende, og et brudd på Egypts forpliktelser i henhold til internasjonale menneskerettigheter.
AA170725 De nye sikkerhetstiltakene førte til kraftige protester, ettersom høyden i henhold til avtaler er under muslimsk kontroll.
VG170724 Hvis rettsreformen hadde blitt gjennomført, kunne Polen risikert å miste stemmeretten i Det europeiske råd fordi EUs medlemsland i henhold til EU-traktaten er forpliktet til å beskytte domstolenes uavhengighet.
DN170724 Hvis rettsreformen hadde blitt gjennomført, kunne Polen risikert å miste stemmeretten i Det europeiske råd fordi EUs medlemsland i henhold til EU-traktaten er forpliktet til å beskytte domstolenes uavhengighet.
DB170724 Men den israelske regjeringen insisterer på at vakten i henhold til internasjonale konvensjoner har diplomatisk immunitet.
AA170724 Men den israelske regjeringen insisterer på at vakten i henhold til internasjonale konvensjoner har diplomatisk immunitet.
AA170724 Hvis rettsreformen hadde blitt gjennomført, ville Polen risikert å miste stemmeretten i Det europeiske råd fordi EUs medlemsland i henhold til EU-traktaten er forpliktet til å beskytte domstolenes uavhengighet.
AA170724 Jordansk politi krevde å få avhøre ham og nektet ham å forlate landet, mens Israel hevdet at han i henhold til internasjonale konvensjoner hadde diplomatisk immunitet.
AA170724 Jordan har i henhold til inngåtte avtaler overoppsynet med Haram al-Sharif. ( ©NTB ) ¶
DN170723 - Jeg har ansvaret for at vi opererer i henhold til nederlandske lover.
AA170723 Både palestinske ledere og Jordan, som i henhold til Oslo-avtalen har overoppsyn med Haram al-Sharif, har krevd at metalldetektorene fjernes øyeblikkelig.
AA170723 Jordan har i henhold til Oslo-avtalen det formelle overoppsynet med al-Aqsa-moskeen og Klippedomen på Haram al-Sharif og har også protestert mot de israelske sikkerhetstiltakene. ( ©NTB ) ¶
AA170722 Jordan har i henhold til Oslo-avtalen det formelle overoppsynet med al-Aqsa-moskeen og Klippedomen på Haram al-Sharif og har også protestert mot de israelske sikkerhetstiltakene. ( ©NTB ) ¶
DN170721 Både palestinske ledere og Jordan, som i henhold til Oslo-avtalen har overoppsyn med Haram al-Sharif, har krevd at metalldetektorene fjernes øyeblikkelig.
DB170721 Problemet er at det er uklart hvilke konsekvenser det å begrense rikdom i henhold til forslaget vil ha på den samlete produksjonen i et samfunn.
DB170721 Akkurat hvor mye penger det er snakk om, eller hvordan de skal fordeles i henhold til stiftelsens retningslinjer, er imidlertid ikke offentlig kjent.
AA170721 Både palestinske ledere og Jordan, som i henhold til Oslo-avtalen har overoppsyn med Haram al-Sharif, har krevd at metalldetektorene fjernes øyeblikkelig.
AA170721 Både palestinske ledere og Jordan, som i henhold til Oslo-avtalen har overoppsyn med Haram al-Sharif, har krevd at metalldetektorene fjernes øyeblikkelig.
VG170720 Alle fanger skal behandles humant og i henhold til folkeretten, sier Mads Harlem, leder for folkerettsseksjonen i Røde Kors til VG.
VG170720 nordmann mener at det å hjelpe noen som ikke har det bra er et viktig aspekt av demokratiet i henhold til World Values Survey.
DB170720 Terrorforsker Magnus Ranstorp mener det er synd at mennene ikke blir tiltalt for brudd på terrorlovgivningen, og legger til at « risikoen er at mennesker spør seg om det bare er jihadister som tiltales i henhold til terrorlovgivningen.
AA170720 Larsen forklarer at føreren har ansvaret for å forvisse seg om at kjøringen er i henhold til loven.
AA170720 Det er ikke lov å selge mopeder som ikke er godkjent i henhold til regelverket, sier Bjørn Eidem, daglig leder ved MC Tuning på Tiller i Trondheim.
DB170719 I henhold til saudiarabisk lov skal alle kvinner bære klesplagget abaya for å dekke seg til når de ferdes i det offentlige rom.
AP170719 Ifølge Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ) oppgir alle partiene at deres praktikanter og traineer er ansatt og får lønn i henhold til tariffavtaler.
SA170718 I henhold til det europeiske friidrettsforbundets krav til arena, og øvrige fasiliteter, er det behov for at Fana stadion må oppgraderes for å imøtekomme lisenskravene som stilles.
DB170718 I henhold til det europeiske friidrettsforbundets krav til arena, og øvrige fasiliteter, er det behov for at Fana stadion må oppgraderes for å imøtekomme lisenskravene som stilles.
DB170718 Alle partier oppgir at deres praktikanter og trainee-er er ansatt og får lønn i henhold til tariffavtaler.
DB170718 I henhold til saudiarabisk lov skal alle kvinner bære klesplagget abaya for å dekke seg til når de ferdes i det offentlige rom.
BT170718 I henhold til det europeiske friidrettsforbundets krav til arena, og øvrige fasiliteter, er det behov for at Fana stadion må oppgraderes for å imøtekomme lisenskravene som stilles.
AP170718 I henhold til det europeiske friidrettsforbundets krav til arena, og øvrige fasiliteter, er det behov for at Fana stadion må oppgraderes for å imøtekomme lisenskravene som stilles.
VG170717 KrF har tatt ansvar sammen med andre for en ansvarlig innvandringspolitikk som tar nødvendige reguleringshensyn når det gjelder arbeidsmigranter, samtidig som Norge skal oppfylle sine folkerettslige plikter og gi forfulgte beskyttelse i henhold til flyktningkonvensjonen.
NL170717 Seriøse aviser, radio- og tv-kanaler opererer i henhold til pressens egen Vær Varsom-plakat.
DB170717 Benyttelse av midlene krever et eget medisinsk fritak, også kjent som TUE ( Therapuetic Use Exemtpion ), for at bruken skal tillates i henhold til dopingreglementet.
DA170717 Alle partier oppgir at deres praktikanter og trainee-er er ansatt og får lønn i henhold til tariffavtaler.
AA170717 Sommerpatruljen undersøker hvert år om unge sommervikarer ved bedriftene er jobber i henhold til lovverket, noe som ofte viser ikke å være tilfelle.
VG170716 - Jeg er svært skuffet, fortvilt, skremt og sjokkert over at norske instanser ikke har tatt hensyn til barnas beste, og især når det foreligger så mye dokumentasjon som underbygger mine bekymringer i henhold til barnas tidligere levevilkår i Spania, som er av svært alvorlig karakter.
DB170716 Dette er i henhold til dom i EU-domstolen ( C-549/07 Wallentin-Hermann ).
DB170716 I henhold til lovverket skal kommisjonen undersøke alle sjøulykker med norske passasjerskip, samt sjøulykker med andre norske skip, herunder fiskefartøy, der mannskap, skipsfører eller noen annen som følger med skipet har eller antas å ha mistet livet.
DB170716 - Jeg er svært skuffet, fortvilt, skremt og sjokkert over at norske instanser ikke har tatt hensyn til barnas beste, og især når det foreligger så mye dokumentasjon som underbygger mine bekymringer i henhold til barnas tidligere levevilkår i Spania, som er av svært alvorlig karakter, sier moren til Dagbladet, via sin advokat Heidi Varmann.
VG170713 - Jeg oppfordrer den kinesiske regjeringen til å løslate Liu Xia fra husarrest og tillate henne å forlate Kina i henhold til hennes ønsker, sier Tillerson, ifølge NTB.
DB170713 Ingen fly er kansellert i dag, og vi gjør alt vi kan for å operere i henhold til ruteplanen, sier Elkadi.
DA170713 Åpne vesten og sjekk cellulosetabletten i henhold til bruksanvisning fra produsenten ¶
DA170713 - Plassering av trær og arbeider med Bygdøy allé må utføres i henhold til Byantikvarens føringer, legger han til.
DA170713 Åpne vesten og sjekk cellulosetabletten i henhold til bruksanvisning fra produsenten ¶
AA170713 - Jeg oppfordrer den kinesiske regjeringen til å løslate Liu Xia fra husarrest og tillate henne å forlate Kina i henhold til hennes ønsker, sier Tillerson.
AA170713 - Alle skjellene som pakkes hos bedriften, er nøye kontrollert i henhold til Mattilsynets regelverk.
AA170713 Jo større områder man vil regulere, jo vanskeligere blir det i henhold til loven, og forbud i en hel kommune er så å si umulig å forsvare, slik loven krever man må gjøre.
AA170713 vannskuterførere er forskriften ugyldig i henhold til loven.
SA170712 I Gold Cup-reglene står det nemlig at spillerne som velges må være « kvalifisert i henhold til FIFA-reglene ».
DB170712 · Ren kjernekapitaldekning ( i henhold til overgangsregler ) var 15,8 prosent ( 15,2 ) ¶
AP170712 I Gold Cup-reglene står det nemlig at spillerne som velges må være « kvalifisert i henhold til FIFA-reglene ».
DB170710 I 2013 ble hevnporno gjort til en forbrytelse i henhold til straffeloven i California, der både Chyna og Kardashian er bosatt.
DA170710 Noen mente dommeren burde vist mer skjønn, siden Amundsen åpenbart hadde fått behandling, mens andre viste til at det gule kortet som førte til rødt kort ( to gule ) var korrekt i henhold til regelverket.
DA170710 - Vi har skjerpet våre interne prosedyrer i henhold til dette.
DA170710 - Hendelsene resulterte ikke i personskade, men i alle tilfellene ble personene umiddelbart sendt til medisinsk undersøkelse i henhold til prosedyrene.
DA170710 - De er varslingspliktige i henhold til regelverket.
AP170710 - Vi har skjerpet våre interne prosedyrer i henhold til dette.
AP170710 - Hendelsene resulterte ikke i personskade, men i alle tilfellene ble personene umiddelbart sendt til medisinsk undersøkelse i henhold til prosedyrene.
AP170710 - De er varslingspliktige i henhold til regelverket.
AA170709 Royal Jordanian har oppgradert sikkerhetsrutinene i henhold til amerikanske krav, opplyser flyselskapet søndag.
AA170707 Hva eiendommene til sjuende og sist skal omsettes for, blir avgjort rettslig i henhold til reglene for statlig ekspropriasjon.
NL170706 Samtidig er en slik fremgangsmåte helt i henhold til lov om offentlige anskaffelser.
DB170706 - I 2013 ble hevnporno gjort til en kriminell forbrytelse i henhold til Californias straffelov.
AA170706 I alt 500 flyktninger skal starte et nytt liv i Frankrike innen 2018 i henhold til avtalen mellom den franske staten og fem kristne organisasjoner som ble inngått i mars.
AA170706 Aurora har, som døpt inn i Den norske kirke i henhold til tanken om det alminnelige prestedømme, også en rett til å definere bruken av kirken selv.
DB170705 - Jeg tror det er en del av suksessoppskriften i henhold til analysene vi gjorde i forbindelse med alpinlandslagets fremragende utvikling.
AP170705 I stedet beskylder de oss for ikke å være oppdatert på forskningen og hevder at norsk lov må endres i henhold til flertallets verdioppfatninger.
AA170705 Det skjedde en uke etter at geriljaen fullførte overleveringen av sine våpen, i henhold til fredsavtalen og i håp om å avslutte en mer enn 50 år gammel krig.
AP170703 Byråden synes å mene at man kan se bort fra forvaltningslovens regler i henhold til fast praksis for staten og kommunen.
DN170702 Olmert ville ikke snakke til pressen da han dro fra fengselet, og det har han heller ikke i lov til i henhold til betingelsene for den tidlige løslatelsen.
AP170702 Olmert ville ikke snakke til pressen da han dro fra fengselet, og det har han heller ikke i lov til i henhold til betingelsene for den tidlige løslatelsen.
AA170702 Olmert ville ikke snakke til pressen da han dro fra fengselet, og det har han heller ikke i lov til i henhold til betingelsene for den tidlige løslatelsen.
DB170701 Først gode og oppofrende i henhold til trenerens plan for kampen, i hvert fall i 20-25 minutter.
BT170701 Det blir derfor opp til politiet å tolke denne bestemmelsen og føre en praksis i henhold til lov, forskrift og rettspraksis.
BT170701 Utvalgsmedlemmene ble delt i tre grupper, som satte seg inn i én sak hver og gjorde notater i henhold til en mal utviklet i fellesskap.
VG170630 Domstolen, som tilsvarer Høyesterett i Norge, mener ekspropriasjonen var i offentlighetens interesse og i henhold til gjeldene lover, melder den østerrikske avisen Krone.
DB170630 Men like før innreiseforbudet trådte i kraft skrev utenriksdepartementet på sine nettsider at også forlovede kvalifiserer som nær familie i henhold til Høyesteretts avgjørelse.
DB170630 Mens mitt utgangspunkt var å argumentere for at dette representerte dårlig kjørekultur, ble den etterfølgende diskusjonen straks preget av spørsmålet om hvorvidt kjøringen var lovlig i henhold til trafikkreglene.
VG170629 « The Next One », Connor McDavid, har i henhold til NHLs nykommer-tariff bare tjent 925.000 amerikanske dollar per sesong.
DB170629 Vi hadde i det minste forventet oss å få legge fram et seriøst bud i henhold til de prinsipper IAAF har i sine retningslinjer, sa forbundets Björn Eriksson i 2015.
AP170629 Retten trekker også frem at gjerningsmannen utad fremsto som helt normal forut for drapene, og at det til tross for at også sterke « beskyttelsesfaktorer » forelå i henhold til tiltalte, var han i stand til å begå lovens mest alvorlige forbrytelse, ikke bare én, men to ganger.
SA170628 - Etter en nøye gjennomgang av bevisene, i henhold til regelverket, har jeg besluttet at det finnes nok bevis til å sikte seks personer for lovbrudd, sier Sue Hemming i Criminal Prosecution Service i en uttalelse.
DN170628 - Vi gjør en porteføljerotasjon i henhold til vår strategi, sier Olstad.
DN170628 I henhold til amerikansk lov, må lobbyvirksomhet på vegne av utenlandske regjeringer registreres.
BT170628 - Etter en nøye gjennomgang av bevisene, i henhold til regelverket, har jeg besluttet at det finnes nok bevis til å sikte seks personer for lovbrudd, sier Sue Hemming i Criminal Prosecution Service i en uttalelse.
AP170628 Da kan Norge, i henhold til EU-lovgivningen, fortsatt forlange at dyr som har vært på reise eller importeres til Norge blir ormebehandlet.
AP170628 - Etter en nøye gjennomgang av bevisene, i henhold til regelverket, har jeg besluttet at det finnes nok bevis til å sikte seks personer for lovbrudd, sier Sue Hemming i Criminal Prosecution Service i en uttalelse.
AA170628 Klasebomber består av mange små sprengladninger og er forbudt i henhold til en internasjonal avtale som er undertegnet av over hundre land.
VG170627 I henhold til vår nulltoleransepolitikk, har han blitt suspendert umiddelbart, skriver Trek Segafredo i en uttalelse tirsdag.
VG170627 LONDON ( VG ) 95 høyblokker i England er ikke brannsikre i henhold til forskriftene, viser en kartlegging etter storbrannen Grenfell Tower i London.
SA170627 I henhold til vår nulltoleransepolitikk, har han blitt suspendert umiddelbart, skriver Trek Segafredo i en uttalelse tirsdag.
FV170627 I henhold til vår nulltoleransepolitikk, har han blitt suspendert umiddelbart, skriver Trek Segafredo i en uttalelse tirsdag.
DB170627 - Det er i henhold til våre regler at vi kan gi assistert retur til et land man ikke er borger av, så da synes vi det er en god løsning, opplyste Katinka Hartmann, leder for returenheten i UDI til TV 2 søndag.
BT170627 I henhold til vår nulltoleransepolitikk, har han blitt suspendert umiddelbart, skriver Trek Segafredo i en uttalelse tirsdag.
AP170627 Farc-medlemmene forbereder seg på sivile liv og på å gå over til å være en politisk organisasjon, i henhold til fredsavtalen.
AP170627 Men de har også ansvaret for å følge opp at selskaper planlegger operasjonene sine i henhold til den organisasjonen og de ressursene som de har.
AP170627 Men de har også ansvaret for å følge opp at selskaper planlegger operasjonene sine i henhold til den organisasjonen og de ressursene som de har.
AP170627 I henhold til vår nulltoleransepolitikk, har han blitt suspendert umiddelbart, skriver Trek Segafredo i en uttalelse tirsdag.
AA170627 Farc-medlemmene forbereder seg på sivile liv og på å gå over til å være en politisk organisasjon, i henhold til fredsavtalen.
AA170627 - Det er i henhold til våre regler at vi kan gi assistert retur til et land man ikke er borger av, så da synes vi det er en god løsning, opplyste Katinka Hartmann, leder for returenheten i UDI til TV 2 søndag.
AA170627 I henhold til vår nulltoleransepolitikk, har han blitt suspendert umiddelbart, skriver Trek Segafredo i en uttalelse tirsdag.
SA170626 - Vi skal gjøre alt vi kan for å operere i henhold til ruteplanen, men vi kan ikke utelukke uregelmessigheter siden vi også har noen følgeforsinkelser fra helgen, skriver presseansvarlig Daniel Kirchhoff i Norwegian i en epost til NTB mandag morgen.
DN170626 Vi gjør alt vi kan for å operere i henhold til vår ruteplan og for å ta hånd om passasjerene våre på beste mulig vis, sier Charlotte H.
DN170626 - Vi skal gjøre alt vi kan for å operere i henhold til ruteplanen, men vi kan ikke utelukke uregelmessigheter siden vi også har noen følgeforsinkelser fra helgen, skriver presseansvarlig Daniel Kirchhoff i Norwegian i en epost til NTB mandag morgen.
DB170626 Nå har regjeringen bestemt at myndigheten som skal få gjennomføre minnesmerket er en som ikke først og fremst er dedikert til kunsten, men til å grave og bygge i henhold til plan.
DA170626 - Vi gjør alt vi kan for å operere i henhold til ruteplan, men vi kan ikke utelukke uregelmessigheter, sier kommunikasjonsansvarlig i Norwegian, Daniel Kirchhoff, i en epost til NRK.
BT170626 - Vi skal gjøre alt vi kan for å operere i henhold til ruteplanen, men vi kan ikke utelukke uregelmessigheter siden vi også har noen følgeforsinkelser fra helgen, skriver Kirchhoff.
BT170626 Vi gjør det vi kan for at å operere i henhold til ruteplanen gjennom sommeren.
AP170626 Ekteparet har vært i Sri Lanka flere ganger tidligere, og sjekker alltid om det er noe nytt i henhold til pass eller annen informasjon.
AP170626 - Det er i henhold til våre regler at vi kan gi assistert retur til et land man ikke er borger av, så da synes vi det er en god løsning, opplyste Katinka Hartmann, leder for returenheten i UDI til TV 2 søndag.
AP170626 - Det er i henhold til våre regler at vi kan gi assistert retur til et land man ikke er borger av, så da synes vi det er en god løsning, opplyste Katinka Hartmann, leder for returenheten i UDI til TV 2 søndag.
AP170626 - Vi skal gjøre alt vi kan for å operere i henhold til ruteplanen, men vi kan ikke utelukke uregelmessigheter siden vi også har noen følgeforsinkelser fra helgen, skriver presseansvarlig Daniel Kirchhoff i Norwegian i en epost til NTB mandag morgen.
AP170626 Vi gjør det vi kan for at å operere i henhold til ruteplanen gjennom sommeren.
AA170626 Ekteparet har vært i Sri Lanka flere ganger tidligere, og sjekker alltid om det er noe nytt i henhold til pass eller annen informasjon.
AA170626 erkjente straffskyld i henhold til tiltalen.
AA170626 - Vi skal gjøre alt vi kan for å operere i henhold til ruteplanen, men vi kan ikke utelukke uregelmessigheter siden vi også har noen følgeforsinkelser fra helgen, skrev presseansvarlig Daniel Kirchhoff i Norwegian i en epost til NTB mandag.
AA170626 - Vi skal gjøre alt vi kan for å operere i henhold til ruteplanen, men vi kan ikke utelukke uregelmessigheter siden vi også har noen følgeforsinkelser fra helgen, skriver presseansvarlig Daniel Kirchhoff i Norwegian i en epost til NTB mandag morgen.
AA170626 - Vi skal gjøre alt vi kan for å operere i henhold til ruteplanen, men vi kan ikke utelukke uregelmessigheter siden vi også har noen følgeforsinkelser fra helgen, skriver presseansvarlig Daniel Kirchhoff i Norwegian i en epost til NTB mandag morgen.
VG170625 - Han var etterlyst basert på gode kilder og er pågrepet i henhold til loven, fremstilt for varetekt, og vil få sine rettigheter oppfylt.
BT170625 Elevene skal måles, men lærere måles ikke i henhold til det sluttproduktet som en karakter er - og særlig fordi karakter bestemmer så mye, hvilke skole du skal gå og hva du har mulighet til å gjøre endt skolegang.
SA170624 Arconic sier i en pressemelding at det ikke er produsentens ansvar å ta stilling til om materialene de selger, er ulovlige i henhold til lokal bygningslov.
DN170624 Arconic sier i en pressemelding at det ikke er produsentens ansvar å ta stilling til om materialene de selger, er ulovlige i henhold til lokal bygningslov.
BT170624 Arconic sier i en pressemelding at det ikke er produsentens ansvar å ta stilling til om materialene de selger, er ulovlige i henhold til lokal bygningslov.
AP170624 Arconic sier i en pressemelding at det ikke er produsentens ansvar å ta stilling til om materialene de selger, er ulovlige i henhold til lokal bygningslov.
AP170624 I henhold til Partiloven er alle organisatoriske ledd av de registrerte politiske partiene pålagt å rapportere mottatte valgkampbidrag over 10.000 kroner innen fire uker etter mottak.
AP170624 I henhold til Partiloven er alle organisatoriske ledd av de registrerte politiske partiene pålagt å rapportere mottatte valgkampbidrag over 10.000 kroner innen fire uker etter mottak.
AP170624 I henhold til Partiloven er alle organisatoriske ledd av de registrerte politiske partiene pålagt å rapportere mottatte valgkampbidrag over 10.000 kroner innen fire uker etter mottak.
DA170623 - Aktor legger hele veien til grunn at siden de har bodd lenge i Norge, så må de ha skjønt at det de var med på ikke var i henhold til norsk lov, men da skal man huske på at byggesaker er kompliserte også for etnisk norske - og det har ikke noe å si hvor lenge du har bodd i landet, hvis du stort sett har forholdt deg til et pakistansk miljø, sier forsvarsadvokaten, som mener retten helt har hoppet bukk o
DN170622 Legen fikk en påpakning, men legen var i sin fulle rett i henhold til Grunnloven, sier Trygstad til NTB.
DB170622 Det er så viktig at vi innser at flyktninger er mennesker med rettigheter, i henhold til flyktningkonvensjonen.
AP170622 Professor Klaus Mohn skriver i Aftenposten at oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vil gi staten en nettonåverdi på 133 milliarder kroner - eller, i henhold til hans beregningsforutsetninger, en evigvarende, årlig inntekt til hver nordmann på 762 kroner.
AP170622 Professor Klaus Mohn skriver i Aftenposten at oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vil gi staten en nettonåverdi på 133 milliarder kroner - eller, i henhold til hans beregningsforutsetninger, en evigvarende, årlig inntekt til hver nordmann på 762 kroner.
VG170621 * 1 Her skal det nevnes at internasjonale spillselskaper ikke kan drive markedsføring på en rekke plattformer, i henhold til markedsføringsloven.
SA170621 Resultatet er i henhold til planen, og vi er fornøyd med at vi har fått over 300.000 nye kunder i kvartalet, i tillegg til 100.000 nye Eurobonus-medlemmer, sier Roald.
NL170621 Her prøver jeg å være rettferdig i henhold til hva jeg har lært av disse to vers fra koranen : ¶
BT170621 Han har fått opplyst at Utenriksdepartementet nå mener det ikke er i henhold til reglementet, men synes at han har fått godt nok grunnlag til å legge steinen ned i fortauet.
AA170621 Resultatet er i henhold til planen, og vi er fornøyd med at vi har fått over 300.000 nye kunder i kvartalet, i tillegg til 100.000 nye Eurobonus-medlemmer, sier Roald.
VG170620 - Det er klart at vi trenger avklaring raskt for brann- og rednings vedkommende, for å sikre at vi får gjort dette i henhold til det som ligger i de opprinnelige planene.
DB170620 I henhold til kontraktssituasjonen har Katusha nå tatt konflikten til a point of no return.
DB170620 Imtiaz Rolfsen mener at det finnes et stort demografisk hull som dramaproduksjonene til NRK ikke fyller i henhold til rollen som allmennkringkaster.
DA170620 Midtøsten-utsending Nickolaj Mladenov understreker at FN anser bygging av bosetninger for ulovlig i henhold til folkeretten.
DA170620 De fleste av de 14.000 som er innkvartert på øyene, risikerer å bli sendt tilbake til Tyrkia i henhold til avtalen som ble inngått mellom EU og Tyrkia for 15 måneder siden.
DA170620 Der heter det at " Forsvarsdepartementet og Forsvaret har ikke i tilstrekkelig grad sørget for å sette Heimevernet i stand til å sikre og beskytte objekter i henhold til instruksen " og at " Riksrevisjonen ser alvorlig på at Forsvarsdepartementet ikke har styrket Heimevernet, slik Stortinget har forutsatt ".
AA170620 Goulard er ikke den eneste franske politikeren som er blitt anklaget for å ha misbrukt midler fra parlamentet til å lønne medarbeidere som utførte helt andre oppgaver enn de skulle i henhold til regelverket.
AA170620 Vi håper folk planlegger i henhold til dette og dropper bilkjøring under rittene.
VG170619 Departementet tok varselet alvorlig og fulgte opp i henhold til våre rutiner.
VG170619 - Departement behandlet og fulgte opp varselet i henhold til våre rutiner.
VG170619 - Det mest ironiske med det hele er at dette er saksforberedende dokumenter til en sak der Stortinget kjører forsvarsdepartementet på blant annet ikke å overholde sine forpliktelser med henhold til sikkerhetsloven, sier Romarheim.
DN170619 - Denne satsingen viser hvordan nytenking kan endre et ellers ganske tradisjonelt segment i bankindustrien, og det er helt i henhold til vår strategi for å møte de forventninger kundene har til en moderne bank.
DN170619 I henhold til engasjementsreglene, og i kollektivt selvforsvar av koalisjonsstøttede styrker, ble flyet umiddelbart skutt ned av et amerikansk fly, heter det i en uttalelse fra koalisjonens kommandosentral.
AA170619 I henhold til engasjementsreglene, og i kollektivt selvforsvar av koalisjonsstøttede styrker, ble flyet umiddelbart skutt ned av et amerikansk fly, heter det i en uttalelse fra koalisjonens kommandosentral.
AA170619 I henhold til engasjementsreglene, og i kollektivt selvforsvar av koalisjonsstøttede styrker, ble flyet umiddelbart skutt ned av et amerikansk fly, heter det i en uttalelse fra koalisjonens kommandosentral.
DB170618 Kledningen som var brukt på Grenfell Tower i London kan ha vært forbudt i henhold til britiske byggforskrifter, ifølge to medlemmer av den britiske regjeringen. ' ¶
DB170618 Både Hands og finansminister Philip Hammond sier at kledningen som var brukt i den kommunale blokka, ser ut til å være forbudt i henhold til byggeforskriftene.
AP170618 I henhold til engasjementsreglene, og i kollektivt selvforsvar av koalisjonsstøttede styrker, ble flyet umiddelbart skutt ned av et amerikansk fly, heter det i en uttalelse fra koalisjonens kommandosentral.
AP170618 Kledningen som var brukt på Grenfell Tower i London kan ha vært forbudt i henhold til britiske byggforskrifter, ifølge to medlemmer av den britiske regjeringen.
AP170618 Både Hands og finansminister Philip Hammond sier at kledningen som var brukt i den kommunale blokken, ser ut til å være forbudt i henhold til byggeforskriftene.
VG170617 - Vi har i alle fall gjort ting i henhold til råd og anbefalinger fra eksperter underveis.
DN170617 I henhold til Storbritannias terrorlover kan mistenkte holdes i varetekt i opptil 14 dager, uten at det blir tatt ut siktelse.
AP170617 I henhold til Storbritannias terrorlover kan mistenkte holdes i varetekt i opptil 14 dager, uten at det blir tatt ut siktelse.
AA170617 I henhold til Storbritannias terrorlover kan mistenkte holdes i varetekt i opptil 14 dager, uten at det blir tatt ut siktelse. ( ©NTB ) ¶
AA170617 Anbefalingen er rådgivende og oversendes nå til Egypts øverste religiøse leder, stormuftien, som skal komme med en ikke-bindende uttalelse, i henhold til egyptisk lov.
VG170616 I henhold til spansk lov trenger man imidlertid ikke å sone dommen i fengsel dersom straffen er under 24 måneder og man ikke har kriminelt rulleblad.
VG170616 - Setningen som har vært brukt som svar fra Bufdir på vår søknad med begrunnelse i stor økning i antall henvendelser til Dixi, har vært at de « vurderer at veksten i stor grad er begrunnet i forhold som i hovedsak er å betrakte som ordinære driftsoppgaver i henhold til rundskrivet ».
SA170616 - I mine øyne er ikke det TV 2 gjør greit i henhold til loven, og da ønsker ikke vi å bidra til at deres program blir mer kommersielt interessant.
DN170616 I henhold til børsregelverket er RenoNorden pålagt å informere Oslo Børs om denne utlysningen, og det har vi gjort, skriver han.
DA170616 september i fjor var han innleid på en arbeidsplass som logistikkoordinator, og arbeidet besto i å plukke varer fra lager etter plukkliste i henhold til kundenes bestillinger.
BT170616 - I mine øyne er ikke det TV 2 gjør greit i henhold til loven, og da ønsker ikke vi å bidra til at deres program blir mer kommersielt interessant.
AP170616 - I mine øyne er ikke det TV 2 gjør greit i henhold til loven, og da ønsker ikke vi å bidra til at deres program blir mer kommersielt interessant.
VG170615 I henhold til innstillingen vil det fra 1. mai i år bli fastsatt godtgjørelser på 928.602 kroner for stortingsrepresentanter, 1.325.358 kroner for medlemmer av regjeringen og 1.631.346 for statsministeren og stortingspresidenten.
SA170615 Alle våre produkter inneholder stoffer som er godt dokumenterte og i mengder som er i henhold til gjeldende lovkrav.
SA170615 Alle søknader vil bli vurdert i henhold til regelverket, opplyser Narjord.
FV170615 Alle søknader vil bli vurdert i henhold til regelverket, opplyser Narjord.
DN170615 I henhold til innstillingen vil det fra 1. mai i år bli fastsatt godtgjørelser på 928.602 kroner for stortingsrepresentanter, 1.325.358 kroner for medlemmer av regjeringen og 1.631.346 for statsministeren og stortingspresidenten.
DB170615 I henhold til innstillingen vil det fra 1. mai i år bli fastsatt godtgjørelser på 928 602 kroner for stortingsrepresentanter, 1 325 358 kroner for medlemmer av regjeringen og 1 631 346 for statsministeren og stortingspresidenten.
BT170615 Alle våre produkter inneholder stoffer som er godt dokumenterte og i mengder som er i henhold til gjeldende lovkrav.
BT170615 Alle våre produkter inneholder stoffer som er godt dokumenterte og i mengder som er i henhold til gjeldende lovkrav.
BT170615 Alle søknader vil bli vurdert i henhold til regelverket, opplyser Narjord.
AP170615 I henhold til innstillingen vil det fra 1. mai i år bli fastsatt godtgjørelser på 928.602 kroner for stortingsrepresentanter, 1.325.358 kroner for medlemmer av regjeringen og 1.631.346 for statsministeren og stortingspresidenten.
AP170615 Alle våre produkter inneholder stoffer som er godt dokumenterte og i mengder som er i henhold til gjeldende lovkrav.
AP170615 Alle søknader vil bli vurdert i henhold til regelverket, opplyser Narjord.
DA170614 Mange i sentralregjeringen i Bagdad anser folkeavstemningen som ulovlig i henhold til grunnloven.
AA170614 Begge selskapene sier de utelukkende bruker palmeolje som er produsert i henhold til EUs såkalte bærekraftskriterier.
VG170613 Snowboardforbundet vil under sitt årsmøte lørdag vedta å ta opp skateboarding som gren, i henhold til ettårsavtalen som er inngått mellom NORB og Keul & co.
VG170613 I henhold til spansk lov trenger man imidlertid ikke å sone dommen i fengsel dersom straffen er under 24 måneder og man ikke har kriminelt rulleblad.
VG170613 Hun sier de har fulgt opp i telefonmøter på månedlig basis og « i henhold til kravet i AAP om aktiv utredning, behandling og arbeidsrettet tiltak ».
DA170613 Vurderingene av Voldsløkka som konsertsted er gjort i henhold til regler for bruken av byrom, av bymiljøetaten og kommunens faglige etater.
NL170612 I denne uttalelsen påpekes det blant annet at regjeringen i sin rapport til FN bør klargjøre hva Norge har gjort og har tenkt å gjøre for å sikre skoltesamenes rettigheter til reindrift, tradisjonell jakt og fiske i henhold til deres rett til kulturutøvelse.
DA170612 I henhold til avhendingsloven slik den fortsatt er, kan boligkjøpere kun reklamere hvis minst ett av følgende forhold er oppfylt : ¶
DA170612 I henhold til avhendingsloven slik den fortsatt er, kan boligkjøpere kun reklamere hvis minst ett av følgende forhold er oppfylt : ¶
AA170612 I henhold til Storbritannias terrorlover kan mistenkte holdes i varetekt i opptil 14 dager, uten at det blir tatt ut siktelse. ( ©NTB ) ¶
SA170611 Politiet kan i henhold til britiske terrorlover holde mistenkte fengslet i opptil 14 dager før de må siktes eller løslates.
DA170611 Politiet kan i henhold til britiske terrorlover holde mistenkte fengslet i opptil 14 dager før de må siktes eller løslates.
AA170611 Politiet kan i henhold til britiske terrorlover holde mistenkte fengslet i opptil 14 dager før de må siktes eller løslates.
DB170610 - Vi går ikke inn på hvor mange norske piloter som utdannes, men programmet går i henhold til planen og vi er svært godt fornøyd med treningen og utdanningen de norske pilotene får på Luke, sier han.
DB170610 » Den klokka som hun satte i gang ved å varsle EU om utmelding i henhold til paragraf 50 i Lisboa-traktaten, tikker ubønnhørlig.
AA170610 43-åringen erkjente seg skyldig i henhold til tiltalen som gjaldt grov tollovertredelse og medvirkning til grov tollovertredelse, mens de tre som var i personbilen nektet straffskyld.
DA170609 - Risikoen er at mennesker spør seg om det bare er jihadister som tiltales i henhold til terrorlovgivingen.
SA170608 Alle virksomheter skal i henhold til arbeidsmiljøloven jobbe systematisk med HMS.
VG170607 Før tirsdag hadde Constand aldri snakket om Cosby i offentligheten fordi hun har vært hindret fra å gjøre det i henhold til vilkårene i en konfidensiell avtale partene inngikk i 2006.
VG170606 Hva om de bare kan handle i henhold til det som på et tidspunkt er definert av ideologien til en sentral administrasjon ?
SA170606 Dette utviklingsprosjektet gir sjønære boliger, en helt ny bystrand og vil være en bærekraftig utbygging i henhold til regionplanene retningslinjer for byutvikling, går det frem av skissen.
DN170606 Enkelte analytikere bekymrer seg også for at det dårlige forholdet mellom Qatar og Saudi-Arabia kan føre til at Qatar ikke lenger vil produsere olje i henhold til Opecs produksjonskuttavtale.
DB170606 Dette forsterkes ved at rapportering skal skje som for privat forretningsdrift i henhold til regnskapsloven, og det foretas privat revisjon av helseforetakenes regnskaper.
SA170604 Det viktigste er at saken vurderes på en korrekt måte, slik at hun får en straff i henhold til regelverket, sier han.
FV170604 Det viktigste er at saken vurderes på en korrekt måte, slik at hun får en straff i henhold til regelverket, sier han.
BT170604 Det viktigste er at saken vurderes på en korrekt måte, slik at hun får en straff i henhold til regelverket, sier han.
AP170604 Det viktigste er at saken vurderes på en korrekt måte, slik at hun får en straff i henhold til regelverket, sier han.
AP170604 Det viktigste er at saken vurderes på en korrekt måte, slik at hun får en straff i henhold til regelverket, sier han.
DB170603 Uavhengig av om Kina - i henhold til Paris-avtalen - faktisk ikke blir hindret i å lage nye kullkraftverk, har den asiatiske stormakten tatt skritt for å stoppe byggingen av nye kullkraftverk.
DB170603 I henhold til Paris-avtalen så skal hvert enkelt avtaleland erklære hvor mye de vil kutte utslippene sine med, og hvilke tiltak de skal sette i verk for å nå målene.
DB170603 Per i dag har en også anledning til å søke Fylkesmannen om skadefelling av kongeørn, og i tillegg kan en felle kongeørn ved direkte angrep på rein eller husdyr i henhold til nødvergeretten, sier Susanne Hanssen, seniorrådgiver ved Miljødirektoratet, til NRK Sápmi.
VG170602 Subban og Predators må i henhold til så å si alle historiske fakta vinne de to neste kampene - hjemme i Nashville natt til søndag og tirsdag norsk tid - for å ha en sjanse til å heve Stanley Cup-pokalen for første gang i klubbens 20 år lange historie. 85 mill. til sykehus ¶
VG170602 Kina satser mye på fornybar energi og sier de vil leve opp til sine forpliktelser i henhold til Paris-avtale.
SA170602 TV-pengene kommer i henhold til den nye avtalen til utbetaling ved sesongslutt.
NL170602 Dette skal skje i henhold til den instruksen som direktør og rektor er satt til å arbeide ut fra.
FV170602 TV-pengene kommer i henhold til den nye avtalen til utbetaling ved sesongslutt.
DB170602 I henhold til Paris-avtalen så skal hvert enkelt avtaleland erklære hvor mye de vil kutte utslippene sine med, og hvilke tiltak de skal sette i verk for å nå målene.
DB170602 Politiet opplyste at hårstråene var « blitt destruert i henhold til gjeldende rutiner ».
DB170602 Bakgrunnen var en sak i VG der det kom fram at politiet, i henhold til regelverket, hadde destruert tre hårstrå som ble funnet under etterforskningen av drapet på Tina Jørgensen i år 2000.
DA170602 Som Dagsavisen Østfold tidligere har skrevet, har nemlig havbunnen på Sjøbadet blitt fredet i henhold til kulturminneloven.
BT170602 TV-pengene kommer i henhold til den nye avtalen til utbetaling ved sesongslutt.
AP170602 Siste gang noen ble dømt i henhold til paragrafen, var i 1938 mot folk fra det nazistiske miljøet som delte ut antisemittiske løpesedler.
AP170602 TV-pengene kommer i henhold til den nye avtalen til utbetaling ved sesongslutt.
AA170602 Siste gang noen ble dømt i henhold til paragrafen, var i 1938 mot folk fra det nazistiske miljøet som delte ut antisemittiske løpesedler.
DA170601 - Norske styrker skal alltid opptre i henhold til folkeretten uavhengig av hvor de oppholder seg.
AA170601 I henhold til Dublin-forordningen har det medlemslandet hvor en asylsøker første gang registreres, en forpliktelse til behandle søknaden om asyl.
VG170530 Fire av avtalene inneholder imidlertid momenter som kan tale for at avtalene burde vært inngått i henhold til anskaffelsesreglene. * 1 Relevante saksdokumenter og vurderinger blir ikke dokumentert og arkivert i tilstrekkelig grad og på systematisk måte.
VG170530 Dette gjelder både i henhold til vurdering av timepriser, tidsbruk og dekning av indirekte kostnader. * 1 Det finnes gjennomgående svakheter knyttet til vurdering av regelverk for offentlige anskaffelser og reglene for offentlig støtte forut for avtaleinngåelsen. * 1 Det er ofte dårlig sammenheng mellom de vurderinger som e
NL170530 Det er jo en fin tanke, men jeg vil anta at Forsvaret for lengst har starta planlegging i henhold til Stortingets vedtak den 15.november 2016.
NL170530 Det er allerede investert store summer på Bardufoss i henhold til vedtak i Stortinget i 2012.
DN170530 « ILPI har i to tilfeller mottatt tilskudd selv om selskapet i henhold til de aktuelle ordningsregelverkene ikke var kvalifisert som tilskuddsmottaker », konkluderer rapporten.
BT170530 « ILPI har i to tilfeller mottatt tilskudd selv om selskapet i henhold til de aktuelle ordningsregelverkene ikke var kvalifisert som tilskuddsmottaker », konkluderer rapporten.
AA170530 Rundt 7.000 FARC-medlemmer har 26 plasser i landet der de kan levere inn våpen og forberede seg på å gå over til å være en politisk organisasjon, i henhold til fredsavtalen.
AA170530 Hovedfunnene i rapporten viser blant annet at budsjettvurderingene fremstår som gjennomgående svak, og at habilitetsvurderinger ikke er gjennomført i henhold til rutiner.
DN170529 Pensjonsreformen i 2011 åpnet for at uttak av alderspensjon fra folketrygden kan startes når som helst mellom 62 og 75 års alder, hvor årlige ytelser justeres i henhold til gjennomsnittlig forventet gjenstående levetid ved uttakstidspunktet.
AA170529 I henhold til egyptisk lov vil Ali kunne bli straffet med bot eller fengsel.
VG170526 Søndag går halvmaraton og 10 kilometer med totalt 35.000 deltagere i henhold til opprinnelig plan.
DB170526 Som innsigelse til kravet om tvangsnedslakting av undertegnedes egen reinflokk sendte vi et skriv til Landbruksdirektoratet om at vedtaket var lovstridig i henhold til bla. eiendomsretten, ILO-konvensjonen nr. 169, folkeretten og SP artikkel 27.
AA170526 Det er i henhold til regelverket, sier Solem.
VG170525 Noe som innebærer at vi ikke kan levere i henhold til informasjonen gitt i nettbutikken, sier Nordahl.
SA170525 I henhold til de nasjonale målene skal politidistrikt ikke ha flere enn 3200 saker som er over 3 måneder før de blir påtaleavgjort.
DB170525 « Hvis det viser seg å være passende, vil den skyldige tiltales i henhold til amerikansk lov », skal det stå i uttalelsen.
VG170524 Hun dekket til håret med et slør, i henhold til Vatikanets retningslinjer.
NL170524 Opphevelsen av vannscooterforskriften betyr at vannscootere heretter skal kunne brukes på lik linje med båter i de aller fleste områder, og gjør at Norge nå har et av de mest liberale regelverkene i Europa i henhold til vannscooter.
DN170524 - Vi forbereder oss i henhold i det, skriver selskapet i rapporten.
DB170524 Kommandøren opplyser videre at Forsvaret i henhold til loven er pålagt å registrere alle rapporterte sikkerhetstruende hendelser, og at disse skal oppbevares i minimum fem år.
DA170524 I henhold til Dublin-avtalen skal en asylsøker sendes tilbake til landet som først behandlet søknaden.
DA170524 - Det er ikke naturlig, i henhold til god forvaltningsskikk, å svare ut spørsmålene ( fra Dagsavisen, journalistens anmerkning ) før Samferdselsdepartementet og Stortinget har fått sine svar, skriver Tvedt i sin epost til Dagsavisen.
AA170524 Skoleledelsen er varslet og de jobber i henhold til sin egen beredskapsplan.
DA170522 Fylkesmannen ber i et brev kommunen redegjøre for forholdene i klagen, hvordan man planlegger for « forsvarlig bemanning med tanke på kapasitet og kompetanse for å ivareta pasientene i henhold til deres behov ».
DA170522 Lomvien er en av flere kritisk trua arter i Norge, likevel er den ennå ikke blitt prioritert i henhold til naturmangfoldloven, i likhet med mange andre arter som er i samme utsatte posisjon.
BT170522 Pengene er utbetalt i henhold til arbeidsavtalen og kontoavtalen. - 17 - 16-025171ASD-BORG/03 Vilkårene for tilbakebetaling etter læren om condictio indebiti er ikke til stede.
BT170522 Innovest regnskapsførte innbetalingene på en prosjektkonto ( P-konto 109 ), som Gulsvik disponerte som prosjektleder i henhold til egen kontoavtale mellom ham og Innovest.
BT170522 Innovest fakturerte GSK løpende i henhold til betalingsplanen i GenKols-avtalen.
BT170522 I henhold til arbeidsavtalene har Gulsvik fra oktober 2002 og fram til i dag inngitt timelister og krav om utgiftsrefusjon for arbeid knyttet til GenKols-studien.
BT170522 Gulsvik fortsatte å sende Innovest timelister med krav om utbetaling av lønn i henhold til arbeidsavtalen.
BT170522 november 2011 er gyldig, og Gulsvik har krav på betaling for arbeid i henhold til denne.
VG170519 - Brannskolen kommer i henhold til den planen som er lagt, sier Per-Willy Amundsen til VG.
DB170519 « AVA-teknologien som er benyttet er basert på « Privacy by Design » altså innebygd personvern, og denne teknologien har blitt vurdert i henhold til eksisterende og fremtidig personvernregulering i et annet EØS-land » skriver Olsen i innlegget.
VG170518 Hvilke syv nasjoner Petter Thoresens mannskap skal møte i det innledende VM-gruppespillet i København eller Herning i mai neste år, blir bestemt i henhold til resultater og seeding i pågående mesterskap.
DB170515 - Det er jeg som sitter på fasiten i henhold til jobben jeg gjør.
AP170515 I stedet er de utformet i henhold til vevens egenart på forskjellige kontinenter og regioner.
VG170513 Finland skjøt i henhold til offsielle statistikk 12 skudd på Lars Haugen i løpet av 2. periodes 20 effektive spilleminutter.
NL170513 - Det ble satt inn ressurser i henhold til den trusselvurderingen som var i Tromsø den mai-helgen.
VG170512 I stedet for spille tre mot tre utespillere - og Kovars mål ? - kunne det altså ha vært spill fire mot tre i Norges favør, hvis dommeren hadde dømt i henhold til Thoresens overbevisning.
VG170512 Det internasjonale ishockeyforbundet ( IIHF ) betaler inntil 187.000 kroner for en NHL-spillers forsikringspremie, som er regulert i henhold til lønnsnivå og kontraktslengde.
VG170512 Det er så lenge man har plikt til å oppbevare bilag i henhold til regnskapsloven, opplyser Tvedt.
VG170512 Slik jobber vi for at kontraktene vi inngår er i henhold til det vi har definert som barnets behov.
SA170512 Det inkluderer innsyn i regnskapsopplysninger på bilagsnivå så langt bakover i tid som man har oppbevaringsplikt i henhold til bokføringsloven. | « Idrettspresident Tom Tvedt er i en vond skvis når idretten skal avgjøre hvor åpen den tør være » ¶
NL170512 Opptakene er imidlertid blitt slettet fortløpende i henhold til retningslinjene.
NL170512 Opptakene er imidlertid blitt slettet fortløpende i henhold til retningslinjene.
DB170512 Steffensen i Kost-og Ernæringsforbundet er overbevist om at Mathuset vil levere mat med riktig næringsinnhold til riktig tid i henhold til kommunens krav.
BT170512 Det inkluderer innsyn i regnskapsopplysninger på bilagsnivå så langt bakover i tid som man har oppbevaringsplikt i henhold til bokføringsloven.
AP170512 Det inkluderer innsyn i regnskapsopplysninger på bilagsnivå så langt bakover i tid som man har oppbevaringsplikt i henhold til bokføringsloven.
AP170512 Det inkluderer innsyn i regnskapsopplysninger på bilagsnivå så langt bakover i tid som man har oppbevaringsplikt i henhold til bokføringsloven. | « Idrettspresident Tom Tvedt er i en vond skvis når idretten skal avgjøre hvor åpen den tør være » ¶
DA170511 Er du ute etter et smakfullt, fiktivt melodrama i bohemiske omgivelser, da burde « Danserinnen » fungere i henhold til forventningene - men alle som er interessert i å finne ut noe matnyttig om Loie Fuller vil få større uttelling av å skumlese Wikipedia-siden om henne. | - Høyre har fått medie-noia ¶
VG170509 Den irske avisen Independent, som også omtaler kontroversen, skriver at Sundnes er blitt erstattet i den norske juryen etter å ha gjort en feil i henhold til juryreglene og viser til en uttalelse fra Eurovision : ¶
VG170509 Og uansett hva man gjør, er stigningen i henhold til det felleseuropeiske regelverket altfor bratt.
SA170509 DEBATT : At fylkets kontroll- og kvalitetsutvalg har enstemmig ønsket at forholdene rundt Dale Eiendom granskes, er veldig positivt og må vel være i henhold til folks allmenne rettsoppfatning.
DN170509 I den siste ble tidligere leietager, Rezidor Hotels Norway dømt til å betale mer enn 30 millioner kroner i henhold til en tidligere avtale.
DN170509 Dermed må nevøen betale onkelen litt over en million kroner i sakskostnader i tillegg til 3,45 millioner kroner pluss forsinkelsesrenter som retten mener onkelen har krav på i henhold til avtalen mellom de to.
DN170509 I den siste ble tidligere leietager, Rezidor Hotels Norway dømt til å betale mer enn 30 millioner kroner i henhold til en tidligere avtale.
DN170509 Selskapet leverer et resultat før skatt på 92 millioner kroner, mot 258 millioner kroner i første kvartal 2016, og ventet 105 millioner kroner, i henhold til forhåndsestimater innhentet for TDN Finans.
DB170509 « Forholdet vurderes som så signifikant og viktig at denne informasjonen, i henhold til forskriftene, gis før undersøkelsen er fullført.
DB170509 Det ble lenge spekulert i om den 54 år gamle australierens angivelige lovbrudd ville bli straffet med døden i henhold til en ny lov innført av president Rodrigo Duterte i mars i år, men det ble det ikke.
DB170509 Nå er sjansen 50-50 for regn på Sør- og Østlandet, i henhold til våre prognoser, sier Eriksen.
AP170509 Ekteskap som er gyldig inngått i utlandet er i henhold til ekteskapsloven som hovedregel gyldige her.
DN170508 - Det skal for øvrig bemerkes at i henhold til Fiskeridirektoratets retningslinjer for behandling av søknader om utviklingstillatelser skal det ikke tildeles tillatelser til like eller tilnærmet like prosjekter.
DN170508 Loven forbyr prinsippet om innvandringsliberale byer, i henhold til Donald Trumps omstridte presidentordre og stikk i strid med den politiske retningen andre stater går i.
DN170508 Ansatte i politiet som ikke følger pålegget, risikerer i henhold til den nye loven straff.
AA170508 Loven forbyr prinsippet om innvandringsliberale byer, i henhold til Donald Trumps omstridte presidentordre og stikk i strid med den politiske retningen andre stater går i.
AA170508 Ansatte i politiet som ikke følger pålegget, risikerer i henhold til den nye loven straff.
VG170507 Den franske valgkampen ble avsluttet ved midnatt natt til lørdag i henhold til fransk lov.
SA170507 Den franske valgkampen ble avsluttet ved midnatt natt til lørdag i henhold til fransk lov.
FV170507 Den franske valgkampen ble avsluttet ved midnatt natt til lørdag i henhold til fransk lov.
DN170507 Den franske valgkampen ble avsluttet ved midnatt natt til lørdag i henhold til fransk lov.
DN170507 Den franske valgkampen ble avsluttet ved midnatt natt til lørdag i henhold til fransk lov.
AA170507 Den franske valgkampen ble avsluttet ved midnatt natt til lørdag i henhold til fransk lov.
SA170506 I henhold til franske valglover skal verken kandidater eller myndigheter uttale seg om valget fra midnatt natt til lørdag fram til valget søndag.
SA170506 Politiets kriminalteknikere gjør undersøkelser på stedet, og de involverte tjenestepersonene blir tatt hånd om i henhold til politidistriktets rutiner.
DN170506 I henhold til franske valglover skal verken kandidater eller myndigheter uttale seg om valget fra midnatt natt til lørdag fram til valget søndag.
DA170506 I henhold til franske valglover skal verken kandidater eller myndigheter uttale seg om valget fra midnatt ¶ natt til lørdag fram til valget søndag.
DA170506 Politiets kriminalteknikere gjør undersøkelser på stedet, og de involverte tjenestepersonene blir tatt hånd om i henhold til politidistriktets rutiner.
BT170506 I henhold til franske valglover skal verken kandidater eller myndigheter uttale seg om valget fra midnatt natt til lørdag fram til valget søndag.
AP170506 I henhold til franske valglover skal hverken kandidater eller myndigheter uttale seg om valget fra midnatt natt til lørdag frem til valget søndag.
AA170506 I henhold til franske valglover skal verken kandidater eller myndigheter uttale seg om valget fra midnatt natt til lørdag fram til valget søndag.
AA170506 I henhold til franske valglover skal verken kandidater eller myndigheter uttale seg om valget fra midnatt natt til lørdag fram til valget søndag.
VG170505 I henhold til grunnloven har militæret full kontroll over forsvars- og sikkerhetspolitikken.
DB170505 I henhold til franske valglover skal verken kandidater eller myndigheter uttale seg om valget fra midnatt natt til lørdag fram til valget søndag.
DB170505 I henhold til arbeidsmiljøloven skal en kontrakt inneholde opplysninger om blant annet « forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig, samt grunnlaget for ansettelsen ».
AP170505 - Dette er nok en presisering som han finner nødvendig på bakgrunn av kritikken av talen med henhold til « multi-kulti modellen ».
VG170504 Noas setter i brevet spørsmålstegn blant annet ved hvordan praksisen står seg i henhold til barnekonvensjonen, og hvordan UDI i tidligere vedtakstekster har henvist til returordninger som er ikke er på plass.
SA170504 De to er ikke lenger en del av laget vårt til Giro d'Italia og er suspendert fra all aktivitet i henhold til UCIs regler, sier lagets to managere Bruno og Roberto Reverberi i en uttalelse.
DB170504 Det er ikke i henhold til bruk av bygget.
AP170504 - Som registerforvalter har Difi opplevd noen få tilfeller der bruken av data fra registeret ikke har vært i henhold til intensjonene registeret er tuftet på.
AP170504 - I henhold til paragrafen kan man i dag ikke reservere seg mot såkalte « servicemeldinger ».
AP170504 De to er ikke lenger en del av laget vårt til Giro d'Italia og er suspendert fra all aktivitet i henhold til UCIs regler, sier lagets to managere Bruno og Roberto Reverberi i en uttalelse.
AA170504 I henhold til avtalen kan alle opprørere forlate byen sammen med sine familier, i likhet med øvrige sivile.
VG170503 Kommunikasjonsdirektør i Kongsberg Gruppen, Ronny Lie, sier til VG at forsendelsen er i henhold til en avtale selskapet inngikk med det brasilianske forsvaret og som de presse- og børsmeldte i 2012.
DN170503 I henhold til kringkastingsforskriften, som norske tv-kanaler er underlagt, kreves det at halvparten av sendeflaten skal være europeisk innhold.
AA170503 I henhold til de nye retningslinjene kan nordmenn fortsatt reservere seg mot telefonsalg hos Brønnøysundregistrene.
VG170502 Dopingprøven avlagt etter at rekorden ble satt, må i tillegg være tilgjengelig for re-testing i ettertid ( 10 år i henhold til gjeldende regel ).
DB170502 Kvinnen nekter imidlertid straffskyld i henhold til tiltalen, opplyser hennes forsvarer, advokat Kolbjørn Lium.
AP170502 - Hun nekter straffskyld i henhold til tiltalen, sier hennes forsvarer, advokat Kolbjørn Lium.
AA170502 - Hun nekter straffskyld i henhold til tiltalen, sier advokat Kolbjørn Lium, kvinnens forsvarer.
AA170502 Kvinnen nekter imidlertid straffskyld i henhold til tiltalen, opplyser hennes forsvarer, advokat Kolbjørn Lium.
BT170501 Tomten er regulert for boligområde i henhold til kommunedelplanen, men kjøperen er selv ansvarlig for å byggemelde samt fremskaffe bygningsmyndighetenes godkjennelse for den bebyggelse som er tenkt oppført på eiendommen.
SA170429 Punkt 5 : Der er grunn til å merke seg at ordføreren nå klokelig skiftet fra hevingsalternativet til oppsigelse i henhold til avtalevilkårene, som har to års oppsigelsesfrist, ¶
DB170429 « Vi vil anerkjenne AFA som representant for våre amerikanske kolleger når de skal forhandle med vår samarbeidspartner OSM Aviation om en kollektivavtale, med mindre National Mediation Board konkluderer med at valget ikke har vært i henhold til boka ».
DB170429 » « Vi vil anerkjenne AFA som representant for våre amerikanske kolleger når de skal forhandle med vår samarbeidspartner OSM Aviation om en kollektivavtale, med mindre National Mediation Board konkluderer med at valget ikke har vært i henhold til boka.
AP170429 Flere brukere i Tyrkia som har forsøkt å besøke nettstedet, har fått opp en beskjed fra myndighetene om at siden er stengt i henhold til loven, melder TV-kanalen CNN Turk.
AP170429 Geving, mener megleren har opptrådt i henhold til boken : ¶
AP170429 Geving, mener megleren har opptrådt i henhold til boken : ¶
AA170429 Flere brukere i Tyrkia som har forsøkt å besøke nettstedet, har fått opp en beskjed fra myndighetene om at siden er stengt i henhold til loven, melder TV-kanalen CNN Turk.
VG170428 I henhold til avgjørelser av kypriotiske domstoler er det mor som har foreldreansvar og den daglige omsorgen for jenta.
DN170428 DNBs rene kjernekapitaldekning i henhold til overgangsregler var 15,8 prosent ved utgangen av mars, opp fra 15,2 prosent i samme periode i fjor, fremgår det av kvartalsrapporten.
DN170428 « Johan Sverdrup-feltet utvikler seg i henhold til plan og forboring av injektor-brønner startet i februar.
DN170428 Utviklingsprosjektene og leteaktivitetene utvikler seg i henhold til plan.
DB170428 - Det ser ut som dette er noe som har holdt på i lang tid, og når dette er opplysninger som ikke kommer fram annet enn i Dagbladet, så er det viktig at vi får klarhet i om styret har gjort slik de er pålagt, i henhold til arbeidsmiljøloven, sier Torbjørn Bækkevold ( Ap ).
DB170428 « Vi vil anerkjenne AFA som representant for våre amerikanske kolleger når de skal forhandle med vår samarbeidspartner OSM Aviation om en kollektivavtale, med mindre National Mediation Board konkluderer med at valget ikke har vært i henhold til boka ».
SA170427 Alle selskapene er i henhold til Petroleumstilsynets forskrifter pålagt å søke etter tiltak til kontinuerlig forbedring.
DB170427 Videre sier referatet at « bydelsdirektør har hatt god tid til å rette opp i forholdene, hvilket ikke er gjort i henhold til dokumentene ».
DA170427 I henhold til kambodsjansk lov har de som har vært ansatt i mer enn 2 år, krav på fast ansettelse, forteller Leffler.
DA170427 I henhold til kambodsjansk lov har de som har vært ansatt i mer enn 2 år, krav på fast ansettelse, forteller Leffler.
AA170427 I henhold til dagens tyrkiske grunnlov kan ikke landets president være medlem av noe politisk parti - men denne regelen fjernes når grunnloven endres. ( ©NTB ) ¶
AA170427 I dag plikter bedrifter i henhold til norsk lov å ta imot kontanter.
VG170426 I likhet med mange andre revolusjonære i Europa har Mélenchon en visjon om å « utvide demokratiet » i henhold til folkeviljen, der demagogen Hugo Chávez lenge var en ledestjerne under doktrinen « Sosialisme for det 21. århundre ».
AP170426 Presidentordren vil da slå fast at USA vil trekke seg fra avtalen, noe som da vil skje i henhold til tidsfrister som er nedfelt i avtaledokumentene.
AA170426 I dag plikter bedrifter i henhold til norsk lov å ta imot kontanter.
DA170425 Også krykkje og makrellterne kan det bli gitt tillatelse til å felle, selv om de i henhold til Rødlista er « sterkt truet ».
DA170425 FOTO : JON OLAV NESVOLD/NTB SCANPIX KAN SKYTES : Oter er en sårbar art, men like fullt kan det gis tillatelse til felling, i henhold til gjeldende regelverk.
SA170424 Planprogrammet for ny E39 Lyngdal Vest - Sandnes slik det foreligger er, i henhold til Statens vegvesens eget utsagn, kun en femdel av det totale faktagrunnlag som Statens vegvesen skal legge til grunn når de i høst skal komme med en anbefaling av trasé.
SA170424 Resultatene er vektet på kjønn, alder og geografi i henhold til offentlig statistikk.i ¶
FV170424 Resultatene er vektet på kjønn, alder og geografi i henhold til offentlig statistikk.
DB170424 Meglerne advarer om at disse rommene i henhold til opprinnelige plantegninger er godkjent som hobbyrom og kjeller.
DB170424 Det innebærer at de er naturlig at de tilbakeholder informasjon fra forskere hvis det kan knytte dem til kriminalitet - hvem ville ikke gjort det ? - og det innebærer at de delvis iscenesetter seg selv på Facebook, og legger ut oppdateringer som er i overkant smigrende for dem selv, i henhold til deres egne idealer.
DA170424 Han peker på at arbeidstakere etter arbeidsmiljøloven har rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, og at gjengjeldelse ved varsling i henhold til loven er forbudt.
BT170424 Resultatene er vektet på kjønn, alder og geografi i henhold til offentlig statistikk.
AP170424 Resultatene er vektet på kjønn, alder og geografi i henhold til offentlig statistikk.
DN170423 I henhold til sikkerhetsloven skulle også Nødnettet driftes i Norge.
DN170423 De siste 44 timene før valget er det i henhold til fransk lov ulovlig å drive valgkamp.
DB170423 De siste 44 timene før valget er det i henhold til fransk lov ulovlig å drive valgkamp.
BT170423 De siste 44 timene før valget er det i henhold til fransk lov ulovlig å drive valgkamp og det har derfor vært stille fra kandidatene de siste to døgnene.
AP170423 De siste 44 timene før valget er det i henhold til fransk lov ulovlig å drive valgkamp.
AA170423 De siste 44 timene før valget er det i henhold til fransk lov ulovlig å drive valgkamp og det har derfor vært stille fra kandidatene de siste to døgnene.
AA170423 De siste 44 timene før valget er det i henhold til fransk lov ulovlig å drive valgkamp og det har derfor vært stille fra kandidatene de siste to døgnene.
DA170422 På bakgrunn av funnet har Norsk Maritimt Museum valgt å frede området hvor kulene ligger, i henhold til kulturminneloven.
SA170421 En konsekvensutredning er bare det siste steget, i henhold til loven, som må til før det kan gis grønt lys for oljeleting i de sårbare områdene.
DN170421 Et gradert dokument skal behandles i henhold til den forskriften som det graderte dokumentet må håndteres etter.
DN170421 Dokumentet som er utarbeidet av Riksrevisjonen, var ment for offentliggjøring, men ble likevel stemplet som konfidensielt i henhold til sikkerhetsloven av Forsvarsdepartementet.
DB170421 - I likhet med både skuespillerne som er ansatt der, og publikum ønsker vi alle å ha et teater som er funksjonelt og i henhold til våre standarder i dag, slik at vi får ivaretatt det fantastiske bygget på en best mulig måte.
DA170421 - I likhet med både skuespillerne som er ansatt der, og publikum ønsker vi alle å ha et teater som er funksjonelt og i henhold til våre standarder i dag, slik at vi får ivaretatt det fantastiske bygget på en best mulig måte.
AA170421 - I likhet med både skuespillerne som er ansatt der, og publikum ønsker vi alle å ha et teater som er funksjonelt og i henhold til våre standarder i dag, slik at vi får ivaretatt det fantastiske bygget på en best mulig måte.
DB170420 Når flere i Ap ønsker å justere asylpolitikken i henhold til kritikken fra blant andre FN, menneskerettsjurister og vårt eget barneombud, bør det etter vår mening ønskes velkomment.
VG170419 Stridens kjerne er at Helgesen, hans departement og justisdepartementets lovavdelingen mener det ikke er hjemmel til å felle flere ulv fordi skadepotensialet ikke er oppfylt i henhold til naturmangfoldloven og Bern-konvensjonen.
DA170418 Vi har behandlet saken og vi skal klare å bli enige i henhold til regelverket, sier Henry Ove Berg, brannsjef i Rogaland brann og redning IKS til RA.
DN170417 Choi har erklært seg ikke skyldig i henhold til en siktelse som omfatter blant annet maktmisbruk og forsøk på bedrageri.
AA170417 Choi har erklært seg ikke skyldig i henhold til en siktelse som omfatter blant annet maktmisbruk og forsøk på bedrageri.
DB170416 Vi må påse at avtalene blir i henhold til folkeretten, sier Egeland.
DB170416 Til sammen skal 30 000 mennesker bli evakuert ved to anledninger i henhold til evakueringsavtalen.
SA170414 I henhold til denne rutinen er det vesentligste av selskapets midler plassert på konto i Norges Bank.
FV170414 I henhold til denne rutinen er det vesentligste av selskapets midler plassert på konto i Norges Bank.
BT170414 I henhold til denne rutinen er det vesentligste av selskapets midler plassert på konto i Norges Bank.
AP170414 I henhold til denne rutinen er det vesentligste av selskapets midler plassert på konto i Norges Bank.
VG170413 Medievakt Åsmund Møller Johansen ber om forståelse for at det er vanskelig å kommentere denne konkrete saken skjærtorsdag kveld, men sier at det generelt er slik at det i henhold til Vegloven og Skiltforskriften ikke er lov til å sette opp reklame eller annen innretning på eiendomsområdet til offentlig vei uten tillatelse.
DB170413 Og det skal jo egentlig ikke finnes kjemiske våpen der, i henhold til avtalen om å destruere og ikke bruke kjemiske våpen.
AP170413 De som driver plassen, bestemmer vannavgiften selv, noe som er forbudt i henhold til fransk lov.
AA170412 Mohamed Ramadan er dømt i henhold til de omstridte antiterrorlovene, som ble innført i forbindelse med unntakstilstanden i 2015.
VG170411 - Ut fra den situasjonen som er mener vi det er tilstrekkelig at politimesterne tar en vurdering av sitt politidistrikt, gjør en vurdering ut fra sine lokale forhold og foretar adekvate tiltak i henhold til det, sier Kristin Kvige, sjef for politifagavdelingen i Politidirektoratet til VG.
DB170411 På videoen ser det hele dramatisk ut, men Helitrans opplyser at landingen ble gjort i henhold til prosedyre.
DB170410 - For utenforstående kan det se ut som at havnedirektøren her har gått inn og overstyrt med henhold til evalueringen av dette kriteriet, sier advokat Marianne Dragsten.
DA170410 Også Ramsar-områder, i stor grad våtmarksområder vernet i henhold til Ramsar-konvensjonen av 1971. er viktige områder for fugler.
AP170410 Sigmond forteller at 17-åringen er klar på at han ikke er en radikal islamist, og han nekter straffskyld i henhold til terrorsiktelsen.
SA170409 - Vi utfører arbeidet i henhold til reguleringsplanen, sier Øyvind Ellingsen, kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen.
DB170409 President Abdel Fattah al-Sisi er i henhold til grunnloven nødt til å få godkjenning innen en uke fra nasjonalforsamlingen for å innføre unntakstilstanden, men der har Sisi mange tilhengere.
DA170409 Abdel Fattah al-Sisi er i henhold til grunnloven nødt til å få godkjenning innen en uke fra nasjonalforsamlingen for å innføre unntakstilstanden, men der har Sisi mange tilhengere.
AP170409 Abdel Fattah al-Sisi er i henhold til grunnloven nødt til å få godkjenning innen en uke fra nasjonalforsamlingen for å innføre unntakstilstanden, men der har Sisi mange tilhengere.
AA170409 Abdel Fattah al-Sisi er i henhold til grunnloven nødt til å få godkjenning innen en uke fra nasjonalforsamlingen for å innføre unntakstilstanden, men der har Sisi mange tilhengere.
DN170408 I henhold til svensk rettspraksis har påtalemyndigheten nå frist til tirsdag klokken 12 med å begjære mannen formelt varetektsfengslet.
DB170408 Norge som småstat er helt avhengig av stormaktenes respekt for krigsforbud i henhold til FN-paktene.
AA170408 I henhold til svensk rettspraksis har påtalemyndigheten nå frist til tirsdag klokken 12 med å begjære mannen formelt varetektsfengslet.
AA170408 I henhold til svensk rettspraksis har påtalemyndigheten nå frist til tirsdag klokken 12 med å begjære mannen formelt varetektsfengslet.
DB170407 Verden må stoppe krigsforbryteren Bashar al-Assad, og må iverksette tiltak i henhold til kapittel sju i FN-pakten.
DB170407 NATO måtte ty til avskrekking av et konvensjonelt sovjetisk angrep med å true med atomvåpen i henhold til førstebruksdoktrinen.
DA170407 I henhold til svensk rettspraksis har påtalemyndigheten nå frist til tirsdag klokken 12 med å begjære mannen formelt varetektsfengslet.
AA170407 I henhold til loven må kjøpere registrere seg i et nasjonalt register.
DB170406 Dagbladet har nå spurt Norwegian om flyselskapet følger opp om utenlandske piloter omfattet av en damp lease-avtale har de engelskspråklige ferdighetene som kreves i henhold til ICAOs språkkrav, og om Norwegian følger opp at de som scorer 4 eller 5 testes på nytt med jevne mellomrom.
DB170406 Videre forteller hun at tap av statsborgerskap i henhold til dansk lov, ikke regnes som straff - selv om det har karakter av straff, men kommer i tillegg til en straffeutmåling.
DB170406 At Danmark har fratatt statsborgerskap i henhold til loven, skjedde en gang i fjor og har skjedd en gang i år.
DB170406 På tross av å virke bekymringsfull, ser det ikke ut til at Mama June hadde noe å frykte i henhold til ekskjærestens reaksjon.
BT170406 - Dette er et eldre bygg og balkongen er nok mest sannsynlig oppført i henhold til regelverket som var gjeldende den gang, sier leder for jus- og tilsynsavdelingen ved etaten, Ulf Sæterdal.
DB170405 Grunnlaget for vedtak som blir fattet i henhold til ny § 26b baserer seg på Politiets sikkerhetstjenestes ( PST ) vurdering : ¶
DB170405 I henhold til parets beskrivelse er mannen et sted mellom 20 og 30 år gammel.
AA170405 - Uansett hvem som gjennomførte det, så vil de ikke slippe unna loven, og de må bli straffet av verdenssamfunnet i henhold til folkeretten og internasjonal humanitær rett, sier Gheit. ( ©NTB ) ¶
VG170404 I henhold til Stortingets forretningsorden skal en stortingsrepresentant få svar etter seks hverdager.
SA170404 lavere enn skatteinngangen burde ha vært, i henhold til vedtatt budsjett..
SA170403 - At Discovery legger dette som en betalingstjeneste er i henhold til rettighetsavtalen.
FV170403 - At Discovery legger dette som en betalingstjeneste er i henhold til rettighetsavtalen.
BT170403 - At Discovery legger dette som en betalingstjeneste er i henhold til rettighetsavtalen.
AP170403 - At Discovery legger dette som en betalingstjeneste er i henhold til rettighetsavtalen.
DB170402 Venstre går inn for at alle unge flyktningers mentale og fysiske helse blir systematisk kartlagt ved ankomst, og at den norske stat sørger for adekvat oppfølging i henhold til denne kartleggingen.
SA170401 Arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner skal i henhold til likestillingslovens paragraf 12 arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene.
DB170401 Norge kan, i henhold til våre internasjonale forpliktelser, innføre bestemmelser om tap av statsborgerskap ved fremferd som er sterkt til skade for statspartens vitale interesser.
DB170401 Grunnlaget for vedtak som blir fattet i henhold til ny § 26b baserer seg på Politiets sikkerhetstjenestes ( PST ) vurdering : ¶
DB170401 - I tillegg skal ikke vedtak som fattes i henhold til § 26b gå gjennom UDI og UNE.
DB170401 Marinens og Flyvåpenets struktur og operasjonskonsept må primært være innrettet mot støtte til bakkestyrkene, på bakkestyrkenes premisser og i henhold til bakkestyrkenes prioriteringer.
VG170331 Tatjana Tomashova fra Russland ble i henhold til det offisielle målgangbildet nummer fire på 1500-meteren i London-OL.
VG170331 Choi har erklært seg ikke skyldig i henhold til en siktelse som omfatter blant annet maktmisbruk og forsøk på bedrageri.
VG170331 Møller, med merkene Volkswagen, Skoda og Audi, har tidligere bekreftet overfor VG at andelen innblanding ikke betyr noe så lenge drivstoffet er i henhold til standarden.
VG170331 Drivstoffet som selges på norske bensinstasjoner er og vil være i henhold til strenge europeiske og norske produktstandarder, sier Melby Nøstvik.
VG170330 Toppidrettssjefen er ikke helt enig med Vukicevic som mener at 10 utøvere på landslaget er for mange, og at det med det antallet « like godt » kunne vært 14 til 15 utøvere på det prioriterte elitelaget med utøvere som - i henhold til premissene for uttaket - kan være finale eller medaljekandidater i Tokyo-OL 2020.
VG170330 - I henhold til reglene for visum trengs det alltid godkjennelse fra Beijing, uansett om det er « fast track » eller ikke.
VG170330 Hvis du har fått foreskrevet midlene av legen i henhold til de nye reglene, og bruker dem slik du har fått beskjed om, er det ikke automatisk ulovlig å kjøre bil selv om pillene gir konsentrasjoner høyere enn tilsvarende 0,2 promille.
VG170330 Etterforskningen vil avdekke om vedkommende har brukt medikamentet i henhold til anvisning fra lege, sier UP-sjef Runar Karlsen til VG.
SA170330 Ved tidligere behandlinger av saken har Høyre og Frp ivret for at utbygger skulle få bygge i alt fem boliger på eiendommen i henhold til framlagt plan.
DN170330 Læring skal ikke kun skje innenfor skolens vegger og i henhold til læreboken.
DB170330 - For å ivareta sikkerheten har vi klare og faste rutiner for håndtering av levende dyr i henhold til internasjonale standarder.
DA170330 Choi har erklært seg ikke skyldig i henhold til en siktelse som omfatter blant annet maktmisbruk og forsøk på bedrageri.
AP170330 Choi har erklært seg ikke skyldig i henhold til en siktelse som omfatter blant annet maktmisbruk og forsøk på bedrageri.
AP170330 De som driver plassen, bestemmer vannavgiften selv, noe som er forbudt i henhold til fransk lov.
AP170330 Buret må være godkjent i henhold til International Air Transport Associations ( IATA ) regler, og være i glassfiber, metall eller hardplast.
AA170330 Buret må være godkjent i henhold til International Air Transport Associations ( IATA ) regler, og være i glassfiber, metall eller hardplast.
AA170330 Choi har erklært seg ikke skyldig i henhold til en siktelse som omfatter blant annet maktmisbruk og forsøk på bedrageri.
AA170330 Choi har erklært seg ikke skyldig i henhold til en siktelse som omfatter blant annet maktmisbruk og forsøk på bedrageri.
VG170329 « I henhold til NIFs lov og World Anti-Doping Code er det å forskrive eller gi et forbudt stoff eller metode et regelbrudd.
SA170329 Antidoping Norgre skriver i sin pressemelding at det i henhold til NIFs lov og World Anti-Doping Code er et regelbrudd å forskrive eller gi et forbudt stoff eller metode.
FV170329 Antidoping Norgre skriver i sin pressemelding at det i henhold til NIFs lov og World Anti-Doping Code er et regelbrudd å forskrive eller gi et forbudt stoff eller metode.
DN170329 Norges utslippsmål i henhold til Parisavtalen er 40 prosent kutt innen 2030 - i samråd med EU.
DB170329 Det er i henhold til kommunens retningslinjer, avslutter Knutsen.
DB170329 En risikobasert tilnærming til tilsyn må innebære en form for gradering av bedriftene i henhold til risiko ; tilsynene må i større grad sammenlikne virksomhetene med hverandre og gjøre en vurdering av hvem som skal få tilsyn.
DA170329 I henhold til den nye loven kan barn som kommer til Italia uten foreldre eller foresatte, ikke deporteres eller sendes tilbake til hjemlandet, skriver DPA.
DA170329 I henhold til NIFs lov og World Anti-Doping Code er det å forskrive eller gi et forbudt stoff eller metode et regelbrudd.
AP170329 Antidoping Norgre skriver i sin pressemelding at det i henhold til NIFs lov og World Anti-Doping Code er et regelbrudd å forskrive eller gi et forbudt stoff eller metode.
AA170329 I henhold til den nye loven kan barn som kommer til Italia uten foreldre eller foresatte, ikke deporteres eller sendes tilbake til hjemlandet, skriver DPA.
VG170328 - Det er viktig at spill skjer i betryggende former i henhold til regelverket.
VG170327 Religiøst ekteskap ble tatt opp på Stortinget i 2003, der det ble diskutert lik rett for kvinner og menn til skilsmisse i henhold til islam.
SA170327 - Pasienter som har underlivsplager og får påvist en infeksjon, bør få målrettet antibiotikabehandling i henhold til faglige retningslinjer, sier han og legger til : ¶
FV170327 - Pasienter som har underlivsplager og får påvist en infeksjon, bør få målrettet antibiotikabehandling i henhold til faglige retningslinjer, sier han og legger til : ¶
DN170327 Choi har erklært seg ikke skyldig i henhold til en siktelse som omfatter blant annet maktmisbruk og forsøk på bedrageri.
DN170327 Tilhengere av Obamas plan, som inkluderer flere demokratiske stater og miljøvernorganisasjoner, hevder på sin side at regelen vil skape flere arbeidsplasser innen fornybar energi samt bidra til at USA kan redusere sine utslipp i henhold til klimaavtalen i Paris.
DB170327 Vi har ansvar i henhold til opplæringsloven og iverksetter nå en rekke ekstra tiltak.
AP170327 - Pasienter som har underlivsplager og får påvist en infeksjon, bør få målrettet antibiotikabehandling i henhold til faglige retningslinjer, sier han og legger til : ¶
AA170327 Dette skjedde i henhold til en avtale som er kommet i stand med russisk hjelp.
AA170327 Choi har erklært seg ikke skyldig i henhold til en siktelse som omfatter blant annet maktmisbruk og forsøk på bedrageri.
SA170326 Tilhengere av Obamas plan, som inkluderer flere demokratiske stater og miljøvernorganisasjoner, hevder på sin side at regelen vil skape flere arbeidsplasser innen fornybar energi samt bidra til at USA kan redusere sine utslipp i henhold til klimaavtalen i Paris.
SA170326 Dette skal bidra til å sikre at nasjonale organ og internasjonale særforbund opptrer i henhold til et felles regelverk.
FV170326 - I henhold til grunnloven har jeg full rett til å delta i valgene, og det vil jeg gjøre.
DA170326 - I henhold til grunnloven har jeg full rett til å delta i valgene, og det vil jeg gjøre.
BT170326 - I henhold til grunnloven har jeg full rett til å delta i valgene, og det vil jeg gjøre.
AA170326 Mannen er pågrepet og sitter i politiets varetekt i henhold til britisk terrorlovgivning, skriver Metropolitan Police på sine nettsider.
AA170326 - I henhold til grunnloven har jeg full rett til å delta i valgene, og det vil jeg gjøre.
AA170326 - I henhold til grunnloven har jeg full rett til å delta i valgene, og det vil jeg gjøre.
VG170325 - Koalisjonen har åpnet en formell etterforskning på sivildrap og troverdigheten rundt anslagene av tall i henhold til denne anklagen, sier en talsmann Joseph E.
VG170325 - Koalisjonen har åpnet en formell etterforskning på sivildrap og troverdigheten rundt anslagene av tall i henhold til denne anklagen, sier en talsmann Joseph E.
DN170325 I et samfunn basert på solidaritet, må hver enkelt part bidra i henhold til sine evner, uttaler Merkel i intervjuet med Tg1.
DB170325 I henhold til Partiloven er alle organisatoriske ledd av de registrerte politiske partiene pålagt å rapportere mottatte valgkampbidrag over 10 000 kroner innen fire uker etter mottak.
DA170325 Forsvarsdepartementet får også kritikk : « Det er svakheter ved Forsvarsdepartementets og Forsvarets prosesser ved utpeking av sivile nøkkelobjekter », og de samme etatene har « ikke i tilstrekkelig grad sørget for å sette Heimevernet i stand til å sikre og beskytte objekter i henhold til instruksen », heter det i den hemmelige rapporten som DN gjengir.
AA170325 - Koalisjonen har åpnet en formell etterforskning på sivildrap og troverdigheten rundt anslagene av tall i henhold til denne anklagen, sier en talsmann Joseph E.
AA170325 I et samfunn basert på solidaritet, må hver enkelt part bidra i henhold til sine evner, uttaler Merkel i intervjuet med Tg1.
SA170324 Vi skal fremstå på Alfheim med en kraft på banen i henhold til en slik beskrivelse, sier Engen.
DN170324 » Brevet er « begrenset » og unntatt offentlighet i henhold til sikkerhetsloven.
DN170324 », og de samme etatene har « ikke i tilstrekkelig grad sørget for å sette Heimevernet i stand til å sikre og beskytte objekter i henhold til instruksen ».
DN170324 Brevet er « begrenset » og unntatt offentlighet i henhold til sikkerhetsloven.
DN170324 », og de samme etatene har « ikke i tilstrekkelig grad sørget for å sette Heimevernet i stand til å sikre og beskytte objekter i henhold til instruksen ».
DN170324 I Oslo har hver sjette innbygger utenlandsk statsborgerskap, og de vil i henhold til forslaget fra Sp ikke telle når mandater skal fordeles.
DB170324 - Koalisjonen har åpnet en formell etterforskning på sivildrap og troverdigheten rundt anslagene av tall i henhold til denne anklagen, sier en talsmann Joseph E.
AP170324 Vi skal fremstå på Alfheim med en kraft på banen i henhold til en slik beskrivelse, sier Engen.
AA170324 I Oslo har hver sjette innbygger utenlandsk statsborgerskap, og de vil i henhold til forslaget fra Sp ikke telle når mandater skal fordeles.
VG170323 IT-sjefen mener man må stille seg spørsmålet om man skal ha tusenvis av persondatabaser flytende rundt i landet, eller en sentral database som blir forvaltet og driftet i henhold til personopplysningsloven - og som følger sikkerhetsbestemmelser.
VG170323 For at de skal unngå summene på 100.000 i oppstartsavgift og 10.000 i måneden, er det derfor kun Norges Cykleforbund som kan stå som garantist for at systemet blir vedlikeholdt i henhold til NIFs forskrifter.
VG170323 De ble begge dømt i henhold til denne tiltalen, men anket.
SA170323 I henhold til vanlig prosedyre ble lisenspartnerne på Åsgardfeltet orientert om hendelsen umiddelbart.
DA170323 Brevet er « begrenset » og unntatt offentlighet i henhold til sikkerhetsloven.
DA170323 », og de samme etatene har « ikke i tilstrekkelig grad sørget for å sette Heimevernet i stand til å sikre og beskytte objekter i henhold til instruksen », heter det i rapporten. · ¶ * « Politidirektoratet og politidistriktene har ikke fullt ut meddelt Forsvaret eller heimevernsdistriktene om hvilke sivile objekter som er forhåndsutpekt med bistand fra Forsvaret ». * « Den permanente grunnsikringen
DA170323 * « Den permanente grunnsikringen av de skjermingsverdige objektene i Forsvaret og politiet er ikke i henhold til kravene i sikkerhetsloven og forskrift om objektsikkerhet.
VG170322 I avhør har politiinspektøren forklart at Jensen skulle avvikle alt av informanter - og i den grad det skulle drives, så skulle det skje i henhold til instruks.
DB170322 Det framgår av UDIs tilsynsrapport at mottaket heller ikke hadde en medarbeider med hovedansvar for oppfølgingen av beboere som kan være utsatt for menneskehandel, vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og barneekteskap i henhold til gjeldende regelverk fra UDI.
DB170322 Man bestemmer ikke selv hvem man skal ha som kilde, og gjentatt kontakt skal gjennonføres i henhold til helt klare trafikkeregler, under styring og kontroll, svarer Aas.
VG170321 I henhold til fransk lov er det ikke ulovlig å gi assistentjobber til noen du er i slekt med, men spørsmålet både i Fillons og innenriksminister Le Roux tilfelle, er om familiemedlemmene faktisk har gjort en jobb, eller kun har fått pengene.
VG170321 Le Roux forsvarer ansettelsen av døtrene på skattebetalernes regning ved å si at kontraktene deres var i samsvar med nasjonalforsamlingens regelverk og at de utførte arbeidet i henhold til kontraktene.
VG170321 - I henhold til politiets varslingsrutiner skal varslingssaker der politimester er varslet på behandles av POD.
VG170321 « I henhold til sikkerhetsloven skal utvelgelse av skjermingsverdig objekt skje på grunnlag av en skadevurdering, hvor det innenfor lovens formål særlig tas hensyn til objektets betydning for sikkerhetspolitisk krisehåndtering og forsvar av riket, betydning for kritiske funksjoner for det sivile samfunnet,
VG170321 - Dette er en ekstremt alvorlig situasjon, og det er et brudd på barns rettigheter i henhold til barnekonvensjonen, sier hun.
SA170321 Le Roux forsvarer ansettelsen av døtrene på skattebetalernes regning ved å si at kontraktene deres var i samsvar med nasjonalforsamlingens regelverk og at de utførte arbeidet i henhold til kontraktene.
DN170321 Le Roux forsvarer ansettelsen av døtrene på skattebetalernes regning ved å si at kontraktene deres var i samsvar med nasjonalforsamlingens regelverk og at de utførte arbeidet i henhold til kontraktene.
DA170321 Le Roux forsvarer ansettelsen av døtrene på skattebetalernes regning ved å si at kontraktene deres var i samsvar med nasjonalforsamlingens regelverk og at de utførte arbeidet i henhold til kontraktene.
DA170321 Le Roux forsvarer ansettelsen av døtrene på skattebetalernes regning ved å si at kontraktene deres var i samsvar med nasjonalforsamlingens regelverk og at de utførte arbeidet i henhold til kontraktene.
DA170321 - I henhold til vedtektene i lokallaget skal vi ha en prosess for å bestemme det endelige utfallet i saken, legger han til.
BT170321 Le Roux forsvarer ansettelsen av døtrene på skattebetalernes regning ved å si at kontraktene deres var i samsvar med nasjonalforsamlingens regelverk og at de utførte arbeidet i henhold til kontraktene.
AA170321 Le Roux forsvarer ansettelsen av døtrene på skattebetalernes regning ved å si at kontraktene deres var i samsvar med nasjonalforsamlingens regelverk og at de utførte arbeidet i henhold til kontraktene.
AA170321 Det barnevernsansatte må kunne forvente, er å bli behandlet med respekt fra de institusjoner som skal avgjøre barnets og familienes saker i henhold til loven, nemlig fylkesnemnda og domstolene.
AA170321 Barnevernsansatte må kunne forvente å bli behandlet med respekt fra de institusjoner som skal avgjøre barnets og familienes saker i henhold til loven, nemlig fylkesnemnda og domstolene.
DN170320 Styret i Norske Skog bekrefter i sin beretning at forutsetningen for videre drift er til stede, og at regnskapet er satt opp i henhold til dette.
DN170320 Styret i Norske Skog understreker i sin beretning at forutsetningen for videre drift er til stede, og at regnskapet er satt opp i henhold til dette.
DN170320 Styret i Norske Skog bekrefter i sin beretning at forutsetningen for videre drift er til stede, og at regnskapet er satt opp i henhold til dette.
DN170320 Styret i Norske Skog bekrefter i sin beretning at forutsetningen for videre drift er til stede, og at regnskapet er satt opp i henhold til dette.
DA170320 I henhold til forskriftene der, skal det gis fritak for eiendomsskatt til « eiendommer der det drives ikke-kommersiell virksomhet som arbeider innenfor livsyn, helse, sosialt arbeid, oppvekst ( og ) idrett (... ) ».
AA170320 - I henhold til grunnloven har jeg full rett til å delta i valgene, og det vil jeg gjøre.
AA170320 Arbeidstakerne var ufaglærte slik at reolen « ikke ble montert i henhold til aktsom konstruksjonspraksis », ifølge forelegget.
SA170319 - I henhold til internasjonal, humanitær lov, skal sivile ikke angripes.
SA170319 Overleveringen av magasinet var ikke i henhold til regelverket til Det internasjonale skiskytterforbundet ( IBU ).
SA170319 Overleveringen av magasinet var ikke i henhold til regelverket til Det internasjonale skiskytterforbundet ( IBU ).
DB170319 - I henhold til internasjonal, humanitær lov, skal sivile ikke angripes.
BT170319 - I henhold til internasjonal, humanitær lov, skal sivile ikke angripes.
BT170319 Overleveringen av magasinet var ikke i henhold til regelverket til Det internasjonale skiskytterforbundet ( IBU ).
AP170319 - I henhold til internasjonal, humanitær lov, skal sivile ikke angripes.
AP170319 Overleveringen av magasinet var ikke i henhold til regelverket til Det internasjonale skiskytterforbundet ( IBU ).
AP170319 Overleveringen av magasinet var ikke i henhold til regelverket til Det internasjonale skiskytterforbundet ( IBU ).
AA170319 - I henhold til internasjonal, humanitær lov, skal sivile ikke angripes.
DB170318 Det er også gjennomført en sosiometrisk undersøkelse blant elevene i henhold til skolens forebyggende plan mot mobbing.
AA170318 Det er ikke religion, men sikkerhetskrav som ikke blir tilfredsstilt i henhold til USAs lovverk, som er årsaken til at forbudet er rettet mot de seks landene, ifølge Det hvite hus.
DB170317 - De har fått tilbud om avtale i henhold til tariffer NRK er bundet til, så må de bestemme om de vil signere eller ikke.
BT170317 I forslaget åpnes det ikke for sportsfiske etter størje, selv om det i henhold til gjeldende internasjonalt regelverk er anledning til dette.
AA170317 Hjelpeorganisasjonene fremholder at flyktninger i henhold til Flyktningkonvensjonene har rett til individuell behandling av sine søknader.
AA170317 Han konstaterer at etter noen oppstartsproblemer har Kvikkas levert stadig bedre, og forventer at selskapet leverer i henhold til kontrakt også i tiden fremover.
DN170316 - Paragrafen er i henhold til det norske synet.
AA170316 - Paragrafen er i henhold til det norske synet.
AA170316 Arbeidstakerne var ufaglærte slik at reolen « ikke ble montert i henhold til aktsom konstruksjonspraksis », ifølge forelegget.
VG170315 ( t.v ) mener offentliggjøringen av utdrag av president Donald Trumps selvangivelse viser at faren har betalt skatt i henhold til føderale lover og regler.
SA170315 Vi forventer at Kvikkas klarer å levere aviser i henhold til kontrakten også i tiden fremover, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ).
DN170315 Vi forventer at Kvikkas klarer å levere aviser i henhold til kontrakten også i tiden fremover, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ).
DA170315 Vi forventer at Kvikkas klarer å levere aviser i henhold til kontrakten også i tiden fremover, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ).
AA170315 I henhold til sørkoreansk lovverk må nyvalg finne sted innen to måneder etter at en president avsettes. 9. mai er nå bekreftet som dato, opplyser innenriksdepartementet.
AA170315 Vi forventer at Kvikkas klarer å levere aviser i henhold til kontrakten også i tiden fremover, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ).
DB170314 - I henhold til dagens lovverk for bruk av narkotika blir det veldig feil å innføre et fristed for bruk av narkotiske stoffer.
DA170314 Hvordan Tørnkvist og Sorteberg tolker den eneste setningen i leserinnlegget om dagens plassering av målestasjoner er noe underlig : « Utplassering av riktig måleinstrument for luftkvalitet gjennomført i henhold til EUs direktiv for luftkvalitet er en begynnelse ».
BT170314 Dette forutsetter at biodrivstoffet er produsert i henhold til bærekraftskriteriene, og at vi tar hensyn til om produksjonen av biodrivstoffet fører til avskoging og dermed økte utslipp.
AP170314 Forsøk fra London på å avvise Sturgeons ønske vil trolig ikke føre frem, fordi Parlamentet i London må, i henhold til seksjon 30 av Scotland Act, gi Skottland myndighet til å gjennomføre avstemningen, skriver The Independent.
AP170314 Det skal den i henhold til norsk lov, sier forsvareren.
AA170314 Forsøk fra London på å avvise Sturgeons ønske vil trolig ikke føre fram, fordi Parlamentet i London må, i henhold til seksjon 30 av Scotland Act, gi Skottland myndighet til å gjennomføre avstemningen, skriver The Independent.
AA170314 Forutsetningen er at produksjonen skjer i henhold til bærekraftskriteriene og ikke fører til avskoging og dermed økte utslipp.
VG170313 k i beste mening, og siden Toje selv hevder seg misforstått, la oss tolke ham enda mer velvillig og late som han heller ikke sikter til første- og annengenerasjons innvandrere som gruppe, men kun dem blant disse som på en eller annen m å te ikke kvalifiserer for definisjonen av « etnisk norsk » i henhold til Oxford Dictionary, som Toje også selv siterer.
VG170313 - Retten til å avholde offentlige møter og drive politisk virksomhet er viktig og man må ha høy terskel for å underlegge slike aktiviteter begrensinger, så fremt de gjennomføres i henhold til relevante lover og regler.
SA170313 I henhold til avtalen skal en stor del av migrantene som reiser til Hellas fra Tyrkia, sendes tilbake.
SA170313 I henhold til avtalen skal en stor del av migrantene som reiser til Hellas fra Tyrkia, sendes tilbake.
SA170313 Fem av leteblokkene strekker seg så langt som mulig inn mot 65-kilometersbeltet rundt Bjørnøya der det i henhold til forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten ikke tillates petroleumsvirksomhet.
DB170313 Fem av leteblokkene strekker seg så langt som mulig inn mot 65-kilometersbeltet rundt Bjørnøya der det i henhold til forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten ikke tillates petroleumsvirksomhet.
DA170313 Fem av leteblokkene strekker seg så langt som mulig inn mot 65-kilometersbeltet rundt Bjørnøya, der det i henhold til forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten ikke tillates petroleumsvirksomhet.
DA170313 Fem av leteblokkene strekker seg så langt som mulig inn mot 65-kilometersbeltet rundt Bjørnøya, der det i henhold til forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten ikke tillates petroleumsvirksomhet.
BT170313 I henhold til avtalen skal en stor del av migrantene som reiser til Hellas fra Tyrkia, sendes tilbake.
BT170313 I henhold til avtalen skal en stor del av migrantene som reiser til Hellas fra Tyrkia, sendes tilbake.
AP170313 Fem av leteblokkene strekker seg så langt som mulig inn mot 65-kilometersbeltet rundt Bjørnøya der det i henhold til forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten ikke tillates petroleumsvirksomhet.
AP170313 - Ingen av blokkene vi nå foreslår er innenfor iskanten i henhold til forvaltningsplanen, og det vil heller ikke bli gitt tillatelse til aktivitet innenfor beltet på 50 kilometer fra iskanten, sier Søviknes til E24.
AP170313 Fem av leteblokkene strekker seg så langt som mulig inn mot 65-kilometersbeltet rundt Bjørnøya der det i henhold til forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten ikke tillates petroleumsvirksomhet.
AP170313 - Ingen av blokkene vi nå foreslår er innenfor iskanten i henhold til forvaltningsplanen, og det vil heller ikke bli gitt tillatelse til aktivitet innenfor beltet på 50 kilometer fra iskanten, sier Søviknes til E24.
AA170313 I henhold til avtalen skal en stor del av migrantene som reiser til Hellas fra Tyrkia, sendes tilbake.
AA170313 Fem av leteblokkene strekker seg så langt som mulig inn mot 65-kilometersbeltet rundt Bjørnøya, der det i henhold til forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten ikke tillates petroleumsvirksomhet.
AA170313 Fem av leteblokkene strekker seg så langt som mulig inn mot 65-kilometersbeltet rundt Bjørnøya der det i henhold til forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten ikke tillates petroleumsvirksomhet.
AA170313 Fem av leteblokkene strekker seg så langt som mulig inn mot 65-kilometersbeltet rundt Bjørnøya, der det i henhold til forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten ikke tillates petroleumsvirksomhet.
VG170312 - Det er synd at i henhold til New Yorks lover, kan barn så unge som 14 år gammel, vanligvis jenter bli overtalt eller tvunget inn i ekteskap på tvers av staten.
VG170311 I henhold til det offisielle programmet for Det norske kongehus vil det ikke skje i Hafjell.
VG170311 Denne gangen testes utøverne i henhold til det internasjonale antidopingbyrået WADAs reglement.
VG170310 Alle utøverne er underlagt og testes i henhold til reglementet til det internasjonale antidopingbyrået WADA.
DN170310 mars med å besvare en rekke spørsmål om hvordan man sikrer at kommunikasjon gjennom blant annet epost, meldingstjenester og sosiale medier bevares i henhold til gjeldende lover.
DA170310 Også USAs flyktningprogram skal stanses i denne perioden, i henhold til ordren fra Trump.
AP170310 Forutsetningen er at produksjonen skjer i henhold til bærekraftskriteriene og ikke fører til avskoging og dermed økte utslipp.
AA170310 Øvelsen ble gjennomført like etter at Nord-Korea testet ballistiske raketter, hvorav tre landet provoserende nært Japan, et land som USA i henhold til en felles sikkerhetsavtale har plikt til å forsvare.
AA170310 Russland avviser anklager fra USA om at utplassering av en landbasert krysserrakett er i strid med forpliktelsene i henhold til INF-avtalen fra 1987.
AA170310 Han viser til at avsettelsen av president Park Geun-hye har foregått fredelig og i henhold til loven, og at nettopp dette er et viktig kjennetegn ved demokratier.
AA170310 Han viser til at avsettelsen av Park har foregått fredelig og i henhold til loven, og at de folkelige protestene har vært " utrolig fredelige ".
AA170310 Også USAs flyktningprogram skal stanses i denne perioden, i henhold til ordren fra Trump.
VG170309 Også USAs flyktningprogram skal stanses i denne perioden, i henhold til ordren fra Trump.
SA170309 Daglig leder i Nordic Crane Sør, Håvard Jahren, sier til NRK at dekkene var i henhold til reglementet.
DB170309 Det skal gi den CO2-utslipp på 30 gram per kilometer i henhold til den europeiske utslippsnormen NEDC, og skal kunne kjøres 55 kilometer på bare strøm. for eksempel for ikke å slippe ut skadelige avgasser i lokalmiljøet.
AP170309 - Jeg har ikke fått en detaljert begrunnelse, men har fått opplyst fra FSB at jeg som journalist utgjør en fare for rikets sikkerhet i henhold til paragraf 27 i det russiske lovverket om innreise, sier Nilsen.
AA170309 Også USAs flyktningprogram skal stanset i denne perioden, i henhold til ordren fra president Donald Trump.
AA170309 Daglig leder i Nordic Crane Sør, Håvard Jahren, sier til NRK at dekkene var i henhold til reglementet.
AA170309 - Jeg har ikke fått en detaljert begrunnelse, men har fått opplyst fra FSB at jeg som journalist utgjør en fare for rikets sikkerhet i henhold til paragraf 27 i det russiske lovverket om innreise, sier Nilsen.
SA170308 - Arrangementet ble levert i henhold til planene og under budsjett.
DN170308 Ved å opprette nye baser i utlandet vil det bli mulig å ansette personale i henhold til andre avtalevilkår enn det flyselskapet gjør i dag.
DB170308 Den danner sammen med blant annet den merketypiske symmetriske firehjulsdriften og EyeSight-teknologiene, kjernekarakteristikken i det som skal være Subaru frem mot 2020 i henhold til den mellomsiktige management-strategien kalt Prominence 2020, og som ble lansert i 2014.
AP170308 - Arrangementet ble levert i henhold til planene og under budsjett.
DN170307 Totalt har Norges Bank dermed så langt utelukket 69 selskaper og satt 13 til observasjon i henhold til det produktbaserte kullkriteriet.
DA170307 Utplassering av riktig måleinstrument for luftkvalitet gjennomført i henhold til EUs direktiv for luftkvalitet er en begynnelse.
AA170307 Familiene til de som blir drept i kamp, får iransk statsborgerskap i henhold til en lov som ble vedtatt i mai i fjor.
AA170307 Juryens tolv medlemmer hadde i henhold til loven sverget å kun basere sin dom på fakta i saken, men to av jurymedlemmene reagerte da en tidligere politimann i juryen uttalte at " jeg tror han gjorde det fordi han er mexicansk og alle mexicanske menn tar det de vil ha ".
AA170307 Totalt har Norges Bank dermed så langt utelukket 69 selskaper og satt 13 til observasjon i henhold til det produktbaserte kullkriteriet.
SA170306 - I henhold til klubbens lover, så står vi fritt til å bestemme selv om vi skal holde årsmøtet åpent for media.
BT170306 » Videre : « På samme måte straffes den som tar en mindreårig ut av landet eller holder tilbake en mindreårig i utlandet og ved det ulovlig unndrar den mindreårige fra noen som i henhold til lov, avtale eller rettsavgjørelse har foreldreansvar.
BT170306 I lovteksten om omsorgsunndragelse snakkes det blant annet om straff for den som « tar en mindreårig ut av landet eller holder tilbake en mindreårig i utlandet og ved det ulovlig unndrar den mindreårige fra noen som i henhold til lov, avtale eller rettsavgjørelse har foreldreansvar.
BT170306 : « Den som alvorlig eller gjentatte ganger unndrar en mindreårig eller holder denne unndratt fra noen som i henhold til lov, avtale eller rettsavgjørelse skal ha den mindreårige boende fast hos seg, eller som urettmessig unndrar den mindreårige fra noen som har omsorgen etter barnevernloven, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.
BT170306 - I henhold til klubbens lover, så står vi fritt til å bestemme selv om vi skal holde årsmøtet åpent for media.
AP170306 » Og videre : « På samme måte straffes den som tar en mindreårig ut av landet eller holder tilbake en mindreårig i utlandet og ved det ulovlig unndrar den mindreårige fra noen som i henhold til lov, avtale eller rettsavgjørelse har foreldreansvar.
AP170306 I lovteksten om omsorgsunndragelse heter det at « den som alvorlig eller gjentatte ganger unndrar en mindreårig eller holder denne unndratt fra noen som i henhold til lov, avtale eller rettsavgjørelse skal ha den mindreårige boende fast hos seg, eller som urettmessig unndrar den mindreårige fra noen som har omsorgen etter barnevernloven, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.
AP170306 - I henhold til klubbens lover, så står vi fritt til å bestemme selv om vi skal holde årsmøtet åpent for media.
AA170306 I henhold til indisk lovverk er det ulovlig å tilby tester for å fastslå kjønn på fostre.
DA170304 Klima- og miljødepartementet før jul satte foten, og sa nei til felling av 32 av ulvene fordi man mente ulvens skadepotensial i henhold til naturmangfoldsloven og Bern-konvensjonen ikke var oppfylt.
DA170304 I henhold til marsjordren fra Stortinget, har han gått igjennom de juridiske vurderingene på ny.
DA170304 Klima- og miljødepartementet før jul satte foten, og sa nei til felling av 32 av ulvene fordi man mente ulvens skadepotensial i henhold til naturmangfoldsloven og Bern-konvensjonen ikke var oppfylt.
DA170304 I henhold til marsjordren fra Stortinget, har han gått igjennom de juridiske vurderingene på ny.
VG170303 Men Vidar Helgesen sier at det blir forhandlinger med Venstre i Stortinget i henhold til samarbeidsavtalen.
DB170303 - De er med andre ord ikke gift i henhold til det norske lovverket, men er likevel gift etter deres kultur fordi ekteskapet er religiøst godkjent.
AP170303 - De er med andre ord ikke gift i henhold til det norske lovverket, men er likevel gift etter deres kultur fordi ekteskapet er religiøst godkjent.
AP170303 Forfatteren Max Roser har gitt tillatelse til å bruke denne illustrasjonen i henhold til en CC BY-SA-avtale.
AA170303 - De er med andre ord ikke gift i henhold til det norske lovverket, men er likevel gift etter deres kultur fordi ekteskapet er religiøst godkjent.
VG170302 De norske var med på en utrykning og gjorde det de skal gjøre i henhold til sitt mandag.
DB170302 Nattsyn-assistent og diverse sikkerhetssystemer for å hindre kollisjon er også på plass og understellet vil være adaptivt med en kamerabasert funksjon som gjør at innstillingene endrer seg i henhold til underlaget bilen « ser » foran seg.
AA170302 I tillegg er resten av verden varslet, i henhold til internasjonale regelverk.
VG170301 Og hvorfor skal en kvinne gi fra seg et barn som det i henhold til norsk lov er mor til ?
DB170301 Også i ankebehandlingen i lagmannsretten var dette spørsmålet sentralt, og hvorvidt isolasjonen han er underlagt, kvalifiserer som « umenneskelig behandling » i henhold til Den europeiske menneskerettskonvensjons ( EMKs ) artikkel 3.
DB170301 Også i ankebehandlingen i lagmannsretten var dette spørsmålet sentralt, og hvorvidt isolasjonen han er underlagt, kvalifiserer som « umenneskelig behandling » i henhold til Den europeiske menneskerettskonvensjons ( EMKs ) artikkel 3.
VG170228 Valget sto i henhold til reglene mellom tabellens lag syv og åtte.
DB170227 Vedtak som gjelder enkeltord, skjer på grunnlag av faglig skjønn i henhold til de politiske føringene, mens større vedtak må godkjennes av Kulturdepartementet.
VG170226 Alberto Salazar fastholder at medisinen er brukt i henhold til reglene til det internasjonale antidopingbyrået WADA.
DN170225 I henhold til avtalen kan Iran til enhver tid ha 300 kilo lavanriket uran liggende.
DN170225 I henhold til avtalen har Iran lov til å anrike uran opptil en styrkegrad på 3,5 prosent.
AA170225 I henhold til avtalen kan Iran til enhver tid ha 300 kilo lavanriket uran liggende.
AA170225 I henhold til avtalen har Iran lov til å anrike uran opptil en styrkegrad på 3,5 prosent.
AP170224 Men så langt tyder det jeg har funnet på at regnskapene er ført forskriftsmessig og at internkontrollen er i henhold til god regnskapsskikk.
AA170224 Alle bosetningene på Vestbredden er i henhold til folkeretten ulovlige.
AA170224 Iran har nå 101,7 kilo lavanriket uran som kan brukes i atomkraftreaktorer, langt mindre enn de 300 kiloene landet har lov til å ha i henhold til avtalen, ifølge en hemmeligstemplet IAEA-rapport.
VG170223 Senterpartiet derimot, har bare opptrådt i henhold til forventningene.
DA170223 « I henhold til særavtale om bruk av virkemidler ved omstilling, vil det være aktuelt å se for seg muligheten for å kunne benytte sluttvederlag, dersom vi har økonomisk dekning for dette.
VG170222 Når det er fattet vedtak om sammenslåing, skal fylkesmannen innkalle til felles kommunestyremøte i henhold til Inndelingsloven § 25.
DB170220 I henhold til kontrakt var det Veirenos ansvar å rapportere til REN på alle typer brudd på arbeidsmiljøloven.
DB170220 Det var Veirenos ansvar å gi fyllestgjørende informasjon om de overholdt bestemmelsene i henhold til kontrakt.
DB170220 - Hva synes du om at byrådslederen nå varsler stopp på overtid som ikke er i henhold til arbeidsmiljøloven, og bedre pensjon ?
SA170219 I henhold til lover og regler ¶
SA170219 Dette er i henhold til lover og regler.
FV170219 I henhold til lover og regler ¶
FV170219 Dette er i henhold til lover og regler.
FV170219 I henhold til lover og regler ¶
FV170219 Dette er i henhold til lover og regler.
DB170219 Alle som utøver offentlig myndighet på vegne av stat eller kommune regnes som offentlig tjenestemann i henhold til straffeloven.
BT170219 I henhold til lover og regler ¶
BT170219 Dette er i henhold til lover og regler.
BT170219 I henhold til lover og regler ¶
BT170219 Dette er i henhold til lover og regler.
AP170219 I henhold til lover og regler ¶
AP170219 Dette er i henhold til lover og regler.
VG170217 Vi vil henlede oppmerksomheten på at i henhold til artikkel 3 i Spitsbergentraktaten av 1920 har statsborgerne til landene som er part i den « like rett til adgang og opphold » på Spitsbergen « uten hensyn til grunn eller formål ».
VG170217 Den russiske part offentliggjør ikke listene i henhold til Russlands føderale lov « Om personlige data » fra 27.07.2006 ℠- 152.
DN170217 Europris har signert opp masse nye lokasjoner for nye butikker i år, og er i henhold til trend.
DB170217 Det 10 000 kvadratmeter store bygget havnet i 1985 i Donald Trumps hender for den nette sum av 10 millioner dollar, tilsvarende 85 856 000 i henhold til gjennomsnittlig kurs det året.
DA170217 Redd ¶ 66-åringen erkjente at han hadde sendt den aktuelle eposten og begrunnet dette med at han var redd for at det ville komme en ulovlig dom i henhold til norsk lov, og at denne ville bli i samsvar med likestillingsombudets ønsker. 66-åringen viste til at likestillingsombudet hadde vært mye i mediene i tilknytning til forholdet som Merete Hodne var tiltalt for, og han opplevde at likestillin
AA170217 Også i henhold til 22. juli-kommisjonen, som anbefalte å gjennomgå denne lovgivningen, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen til NTB.
AA170217 Også i henhold til 22. juli-kommisjonen, som anbefalte å gjennomgå denne lovgivningen, sier Amundsen.
AA170217 Det er eventuelt bare politiet, herunder PST, som har adgang til, i henhold til strengere regler og med domstolskontroll, understreker Wessel-Aas.
VG170216 Mange av dem er såkalte « dublinere » - personer som i henhold til Dublin-avtalen sendes tilbake til det første Dublin-landet ( som kan være et EU-land, Island, Sveits, Liechtenstein og Norge ) asylsøkeren kom til.
SA170216 Avkommet, som i henhold til det opprinnelige er prosessens første person, er blitt gjort til salderingspost for enkeltindividers ønsker og spesielle trang.
DN170216 Johaug-saken har pågått til nå, og det er en sak der vi har dekket utgiftene sammen med Norges Idrettsforbund i henhold til det utøvere har rett på frem til saken er ferdig, sier administrasjonssjef i Skiforbundet, Espen Bjervig.
DB170216 Gladnyheten er at Johaug - i henhold paragraf 12-18 - kan allerede 18. september slutte seg til den norske troppen og bli med på høydesamlinger i høst sammen med resten av landslaget.
AA170216 I brevet kommer det fram at kontrollkommisjonen skal gjennomgå alle vedtak som institusjonen har fattet i henhold til psykisk helsevernlov.
VG170215 I henhold til NFIFs lov er medlemmer av internasjonale forbundsstyre også valgt medlem i eget særforbund og kommer i tillegg tillitsvalgte valgt av tinget.
DB170215 Gladnyheten er at Johaug - i henhold paragraf 12-18 - kan allerede 18. september slutte seg til den norske troppen og bli med på høydesamlinger i høst sammen med resten av landslaget.
DB170215 - I forbindelse med planlegging og mobiliseringsplan for oppdraget startet Veireno en tidlig prosess med å avtale utvidet bruk av overtid i henhold til arbeidsmiljøloven.
DA170215 Fjellkommune defineres i henhold til Østlandsforsknings rapport : « Fjellområder og fjellkommuner i Sør-Norge Definisjon, avgrensning og karakterisering ».
AA170215 Informasjonsrådgiver Sigurd Tonning-Olsen ved Ørland flystasjon forsikrer om at flyet fløy i henhold til regelverket - i tettbygde strøk kan de fly ned mot 300 meters høyde.
DN170214 Så jeg er sikker på at vi får gjort det i henhold til vår timeplan, sier Davis. 52 prosent av britene stemte 23. juni i fjor for å forlate EU.
DN170214 - Kun halvparten av respondentene tror sensitive data deres virksomhet behandler vil være tilstrekkelig beskyttet om 18 måneder i henhold til gjeldende lovgiving.
DA170214 - Det som ikke er « fint » nok til å komme i butikk, eller ikke er i henhold til standardene, går til storkjøkken eller industriell foredling, sier Gulbrandsen.
AA170214 Så jeg er sikker på at vi får gjort det i henhold til vår timeplan, sier Davis. 52 prosent av britene stemte 23. juni i fjor for å forlate EU.
VG170213 Å bruke klor som våpen, er forbudt i henhold til den internasjonale konvensjonen mot kjemiske våpen - en konvensjon som Syria sluttet seg til i 2013.
DN170213 - Kun halvparten av respondentene tror at sensitiv data deres virksomhet behandler vil være tilstrekkelig beskyttet om 18 måneder i henhold til gjeldende lovgiving.
DN170213 Var Kengeter involvert i fusjonssamtaler da han privat også kjøpte aksjer for millioner, vil det kunne anses som ulovlig innsidehandel i henhold til tysk lov.
DN170213 Vi bygget i henhold til kundens kravspesifikasjoner.
DB170213 « I denne saken vil også ansvaret ligge på Boligbygg Oslo KF, som i henhold til § 9 i forskrift om miljørettet helsevern er pålagt å håndtere og oppbevare avfall på en helsemessig forsvarlig måte », skriver bydelsoverlegen.
AA170213 Å bruke klor som våpen, er forbudt i henhold til den internasjonale konvensjonen mot kjemiske våpen - en konvensjon som Syria sluttet seg til i 2013.
DB170212 I henhold til paragraf 12-18 åpnes det imidlertid opp for at Johaug kan bli med landslaget på landslagssamling de siste to månedene av utestengelsen : ¶
DB170212 Gladnyheten er at - i henhold paragraf 12-18 - kan Johaug allerede 18. september slutte seg til den norske troppen og bli med på høydesamlinger i høst sammen med resten av landslaget.
SA170211 Det er en useriøs straff og den er ikke i henhold til regelverket, sier Rauste til YLE - Finlands svar på NRK.
FV170211 Det er en useriøs straff og den er ikke i henhold til regelverket, sier Rauste til YLE - Finlands svar på NRK.
BT170211 Det er en useriøs straff og den er ikke i henhold til regelverket, sier Rauste til YLE - Finlands svar på NRK.
AP170211 Det er en useriøs straff og den er ikke i henhold til regelverket, sier Rauste til YLE - Finlands svar på NRK.
VG170210 Samtidig har Skiforbundet respekt for at domsutvalget har gjort en vurdering i henhold til gjeldende regelverk og rettspraksis.
SA170210 - Samtidig har Skiforbundet respekt for at domsutvalget har gjort en vurdering i henhold til gjeldende regelverk og rettspraksis.
FV170210 - Samtidig har Skiforbundet respekt for at domsutvalget har gjort en vurdering i henhold til gjeldende regelverk og rettspraksis.
DB170210 - Samtidig har Skiforbundet respekt for at domsutvalget har gjort en vurdering i henhold til gjeldende regelverk og rettspraksis.
DA170210 Samtidig har Skiforbundet respekt for at domsutvalget har gjort en vurdering i henhold til gjeldende regelverk og rettspraksis, sier skipresident Erik Røste.
BT170210 - Samtidig har Skiforbundet respekt for at domsutvalget har gjort en vurdering i henhold til gjeldende regelverk og rettspraksis.
BT170210 - Samtidig har Skiforbundet respekt for at domsutvalget har gjort en vurdering i henhold til gjeldende regelverk og rettspraksis.
AP170210 - Samtidig har Skiforbundet respekt for at domsutvalget har gjort en vurdering i henhold til gjeldende regelverk og rettspraksis.
AP170210 - Samtidig har Skiforbundet respekt for at domsutvalget har gjort en vurdering i henhold til gjeldende regelverk og rettspraksis.
DB170209 Utlendingsmyndighetene hadde bestemt at forfølgelsesfare i henhold til ovennevnte praksisnotat skulle skje i forhold til forfølgelsesfaren i Eritrea og ikke i relasjon til Etiopia.
DB170209 Spørsmålet om rett til vern skal i henhold til notatet vurderes mot situasjonen i Eritrea og ikke mot anførsler om forfølgelse i Etiopia.
DB170209 Denne gruppen blir i henhold til et internt UDI-notat ( PN2012-2010 ) definert som eritreiske borgere.
BT170209 GIR IKKE OPP : - I henhold til grunnloven har jeg rett til å delta i valg og det vil jeg gjøre, erklærte Aleksej Navalnij i går.
VG170208 I henhold til en terminliste fra Norges skiforbund er datoene for verdenscupen nordiske grener i Holmenkollen neste år lørdag 10. og søndag 11. mars.
DN170208 Hvis ikke Norske Skog hadde funnet ny revisor ville selskapet blitt tvangsoppløst i henhold til norsk aksjelov.
DB170208 Materstvedt legger til at om en rett skulle finne at legen har brutt eutanasilovens bestemmelser, vil retten kunne dømme legen for mord i henhold til straffeloven.
DB170208 I henhold til rapporten fra Regional Euthanasia Committees ( RTE ), hadde ikke kvinnen uttrykt et tilstrekkelig klart ønske om eutanasi.
DB170208 Og som til og med kan være ulovlige i henhold til den amerikanske grunnloven.
DA170208 Det ble avdekket at et kjøretøy ikke var merket i henhold til det som kreves ved transport av farlig gods.
AP170208 - I henhold til grunnloven har jeg full rett til å delta i valgene, og det vil jeg gjøre.
AP170208 - I henhold til grunnloven har jeg full rett til å delta i valgene, og det vil jeg gjøre.
VG170207 Det er to generasjonskontrakter i dette programmet : Barn og barnebarn skal også få en del av vårt felles pensjonsfond, og utviklingen skal skje i henhold til våre klimaforpliktelser, sier Støre.
SA170207 Påtalemyndigheten mener at Sarkozy brukte langt mer penger på å drive valgkamp enn hva han har lov til i henhold til fransk lov. 13 andre personer er også anklaget i saken.  ¶
DN170207 Han framholder at Broadnet driver i henhold til sikkerhetslovens bestemmelser, og at de delene som er underlagt loven, driftes fra Oslo.
DN170207 Han bekrefter overfor NRK at det som har skjedd, ikke er i henhold til sikkerhetshetsloven.
DN170207 Påtalemyndigheten mener at Sarkozy brukte langt mer penger på å drive valgkamp enn hva han har lov til i henhold til fransk lov. 13 andre personer er også anklaget i saken.
DN170207 Påtalemyndigheten mener ifølge kildene at Sarkozy brukte langt mer penger på å drive valgkamp enn hva han har lov til i henhold til fransk lov.
DB170207 - Hun trener stadig vekk med sine venninner, men da i henhold til WADAs regler.
DB170207 Påtalemyndigheten mener at Sarkozy brukte langt mer penger på å drive valgkamp enn hva han har lov til i henhold til fransk lov. 13 andre personer er også anklaget i saken.
BT170207 Han framholder at Broadnet driver i henhold til sikkerhetslovens bestemmelser, og at de delene som er underlagt loven, driftes fra Oslo.
BT170207 Han bekrefter overfor NRK at det som har skjedd, ikke er i henhold til sikkerhetshetsloven.
BT170207 Han framholder at Broadnet driver i henhold til sikkerhetslovens bestemmelser, og at de delene som er underlagt loven, driftes fra Oslo.
BT170207 Han bekrefter overfor NRK at det som har skjedd, ikke er i henhold til sikkerhetshetsloven.
AA170207 Påtalemyndigheten mener at Sarkozy brukte langt mer penger på å drive valgkamp enn hva han har lov til i henhold til fransk lov. 13 andre personer er også anklaget i saken.
AA170207 Påtalemyndigheten mener at Sarkozy brukte langt mer penger på å drive valgkamp enn hva han har lov til i henhold til fransk lov. 13 andre personer er også anklaget i saken.
AA170207 POD skal gjennomføre regjeringens politikk løpende i henhold til tildelingsbrev og oppdragsbrev, forvalte regelverk og tilskudd, være faglig rådgiver overfor Justisdepartementet og politiet og være virksomhetsstyrer av politi- og lensmannsetaten.
AA170207 Han framholder at Broadnet driver i henhold til sikkerhetslovens bestemmelser, og at de delene som er underlagt loven, driftes fra Oslo.
AA170207 Han bekrefter overfor NRK at det som har skjedd, ikke er i henhold til sikkerhetshetsloven.
DB170206 I henhold til loven skal de opprinnelige landeierne kompenseres enten med penger eller få tilbud om annet land - selv om de altså selv ikke skulle ønske å gi fra seg eiendommene sine.
AA170206 Verdenssamfunnet regner samtlige bosetninger på den okkuperte Vestbredden som ulovlige i henhold til folkeretten.
AA170206 I henhold til loven skal de opprinnelige landeierne kompenseres enten med penger eller få tilbud om annet land - selv om de altså selv ikke skulle ønske å gi fra seg eiendommene sine.
AA170206 I motsetning til RBK, har Byåsen valgt å være åpen om støtten klubben får fra oss, og åpen om at avtalen er kvalitetssikret, i tråd med lover og regler og fullstendig i henhold til klubbens verdier tøff, ærlig og lagånd ( TÆL ).
VG170204 Det er viktig at de ansvarlige blir straffeforfulgt i henhold til rettsstatens prinsipper, sier Stoltenberg.
DB170204 Nå har vi juridisk vurdert sakene i henhold til ansiennitet, for det er det eneste vi har å forholde oss til, sier hun.
AA170204 I henhold til kirkeloven må disse finne seg ny jobb, skriver Vårt Land.
VG170203 I henhold til stevneplanen for « The Nordic Rumble » i Spektrum 28. januar skulle han gått sin andre proffkamp foran hovedkampen Cecilia Brækhus-Klara Svensson.
VG170203 I henhold til konvensjonen skal flyktninger og migranter søke asyl i det EU-landet der de først er registrert.
DB170203 Avtalen trådte i kraft i januar 2016, etter at det ble fastslått at Iran hadde overholdt sine forpliktelser i henhold til avtalen.
DB170203 - Det er kommunens plikt å påse at lønn og arbeidsvilkår følges i henhold til både arbeidsmiljøloven og renovasjonsarbeidernes tariffavtale, sier Adamsrød.
DB170203 Donald Trump selv har antydet en mykere linje mot bosetningene, mens verdenssamfunnet regner Israels bosetninger på Vestbredden som ulovlige i henhold til folkeretten.
AA170203 I henhold til konvensjonen skal flyktninger og migranter søke asyl i det EU-landet der de først er registrert.
SA170202 - Ifølge samme rapport fremkommer det at traktorene ble levert i henhold til operativ og teknisk kravspesifikasjon.
DB170202 Ren kjernekapitaldekning ( i henhold til overgangsregler ) var 16,0 prosent ( 14,4 ) ¶
AP170202 Begge brønnene ble boret i havdyp mindre enn 150 meter, som er grensen i henhold til sanksjonene mot Russland. 2 ) Nordlige Komsomolskoje ¶
AA170202 Verdenssamfunnet regner samtlige bosetninger på den okkuperte Vestbredden som ulovlige i henhold til folkeretten.
DN170201 Ved å opprette nye baser i utlandet vil det bli mulig å ansette personale i henhold til andre avtalevilkår enn det flyselskapet gjør i dag.
DB170201 Per-Mathias Høgmo avsluttet landslagstrenerjobben med en lønn på rundt 3.8 millioner kroner, en lønn han beholder også ut 2017 i henhold til sluttavtalen han hadde med NFF.
DB170201 Det er det uavhengige Etikkrådet, utnevnt av Finansdepartementet, som gjør etiske vurderinger i henhold til retningslinjene for observasjon og utelukkelse.
BT170201 Verdenssamfunnet regner Israels bosetninger på Vestbredden som ulovlige i henhold til folkeretten, men Israel er ikke enig i dette.
AP170201 Verdenssamfunnet regner Israels bosetninger på Vestbredden som ulovlige i henhold til folkeretten, men Israel er ikke enig i dette.
SA170131 Hadde styreleder, styret og prosjektleder for Dale Eiendomsutvikling hatt denne minimumskunnskapen om prosjektutvikling og gjennomføringsstrategi, hadde utfallet enten vært at en stoppet før alle millionene var brukt eller at en klarte å styrte prosjektet til en lykkelig slutt i henhold til egne og EUs visjoner.
SA170131 - Vi har kun økt startavgiften i henhold til konsumprisindeks.
SA170131 - Vi har kun økt startavgiften i henhold til konsumprisindeks.
FV170131 - Vi har kun økt startavgiften i henhold til konsumprisindeks.
FV170131 - Vi har kun økt startavgiften i henhold til konsumprisindeks.
DB170131 Det er det uavhengige Etikkrådet, utnevnt av Finansdepartementet, som gjør etiske vurderinger i henhold til retningslinjene for observasjon og utelukkelse.
DB170131 ( Dagbladet ) : En femårig amerikansk gutt med iransk bakgrunn ble ifølge TV-stasjonen WJLA anholdt og skilt fra moren i flere timer lørdag, mens immigrasjonspolitiet på Dulles flyplass i Washington sjekket ham ut i henhold til president Trumps nye innreiseforbud.
BT170131 - Vi har kun økt startavgiften i henhold til konsumprisindeks.
AP170131 - Vi har kun økt startavgiften i henhold til konsumprisindeks.
DN170130 I henhold til den nye avtalen, kommer det nederlandske selskapet Wasco til å laste sine fartøy og oppbevare russiske rør ved havnen.
DB170130 Lørdag gikk vi inn i hanens år i henhold til kinesisk arkeologi.
BT170130 All virksomhet drives i henhold til nasjonale og internasjonale regler og retningslinjer.
DB170129 I henhold til tradisjonen blir Georgias patriark, Ilia II, gudfar til alle de døpte barna.
DB170129 UD har på sin side fulgt opp saken på en måte som kan tyde på at ønsket om å reagere tydelig på en avsløring i henhold til medielogikken, har vært sterkere enn å drive langsiktig og faglig fundert forbedring av bistandsforvaltningen.
SA170128 Men etter hvert som de ble eldre og begynte på skolen, begynte de å velge i henhold til kjønnsmessige stereotyper.
DB170128 Nord-Koreas atomenergiinstitutt, som kontrollerer anlegget ved Yongbyon, meldte selv i fjor sommer at det har produsert høyanriket uan som kan brukes både i atomvåpen og til atomkraft « i henhold til planen », ifølge NTB.
DB170128 Men etter hvert som de ble eldre og begynte på skolen, begynte de å velge i henhold til kjønnsmessige stereotyper.
DB170128 Ei heller ble det gjort noen reelle forsøk på å få på plass en fredelig løsning, slik det er påkrevd i henhold til FN-pakten.
BT170128 Men etter hvert som de ble eldre og begynte på skolen, begynte de å velge i henhold til kjønnsmessige stereotyper.
VG170127 Det er heller ikke slik at alle avgjørelser er enstemmig, det finnes nok av eksempler på at meddommere er uenige med fagdommer og dømmer i henhold til dette.
SA170127 Dersom dommerne dømmer henne i henhold til Antidoping Norges påstand, rekker hun OL i 2018.
DN170127 Tillit til at Opec-landene faktisk vil følge produsere i henhold til kvotene i produksjonskuttavtalen, i motsetning til tidligere, har sendt prisene opp denne uken til tross av en større enn ventet økning i de amerikanske råoljelagrene.
AP170127 Den store majoriteten av Oslos 650.000 innbyggere opplever nå at klagene blir effektuert i henhold til serviceerklæringen.
AP170127 Dersom dommerne dømmer henne i henhold til Antidoping Norges påstand, rekker hun OL i 2018.
BT170126 Forsvarsmateriell jobber for at fartøyet leveres så raskt som mulig, til avtalt pris og i henhold til spesifikasjon, fullt testet, skriver etaten.
AP170126 Avfallsgebyret må reduseres eller bortfalle for dem som rammes i henhold til en konkret vurdering for den perioden avfallet ikke blir hentet, mener hun.
SA170125 - I 2015 ble programmet lansert og oppdatert i henhold til gjeldende reglement, som videre sier at det er et mål at alle landslagsutøvere i Skiforbundet skal gjennomføre programmet.
SA170125 - I 2015 ble programmet lansert og oppdatert i henhold til gjeldende reglement, som videre sier at det er et mål at alle landslagsutøvere i Skiforbundet skal gjennomføre programmet.
FV170125 - I 2015 ble programmet lansert og oppdatert i henhold til gjeldende reglement, som videre sier at det er et mål at alle landslagsutøvere i Skiforbundet skal gjennomføre programmet.
DN170125 - Så lenge sakens utfall er i henhold til innstillingen til påtalenemnda eller mindre har det ingenting å si.
DB170125 - Det er ikke i henhold til vår policy at man mater isbjørn.
DB170125 Den danner sammen med blant annet den merketypiske symmetriske firehjulsdriften og EyeSight-teknologiene, kjernekarakteristikken i det som skal være Subaru frem mot 2020 i henhold til den mellomsiktige management-strategien kalt Prominence 2020, og som ble lansert i 2014.
BT170125 - I henhold til grunnloven er Iraks olje irakernes eiendom, sa al-Abadi tirsdag, ifølge nyhetsbyrået Reuters.
BT170125 - I henhold til grunnloven er Iraks olje irakernes eiendom, sa al-Abadi tirsdag, ifølge nyhetsbyrået Reuters.
BT170125 - I 2015 ble programmet lansert og oppdatert i henhold til gjeldende reglement, som videre sier at det er et mål at alle landslagsutøvere i Skiforbundet skal gjennomføre programmet.
AP170125 - I 2015 ble programmet lansert og oppdatert i henhold til gjeldende reglement, som videre sier at det er et mål at alle landslagsutøvere i Skiforbundet skal gjennomføre programmet.
SA170124 , men hvis de baserer seg på enkeltmannsforetak så er ikke disse å regne som ansatte og dermed faller kravene i forskriften ( og standardkontrakten ) om lønn og arbeidsvilkår i henhold til tariff bort.
SA170124 underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle avtalen, skal ha lønn og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje.
DN170124 Artikkelen skal i henhold til EUs regelverk utløses før Storbritannias formelle utmeldingsprosess kan starte.
DB170124 Artikkelen skal i henhold til EUs regelverk utløses før Storbritannias formelle utmeldingsprosess kan starte.
SA170123 Men i henhold til den amerikanske grunnloven kan ingen føderal tjenestemann motta en gave eller en såkalt godtgjørelse fra en utenlandsk regjering.
BT170123 Når vi så går stoffet nærmere i sømmene viser det seg at de ikke kan nok i henhold til kompetansekravene, noe som trekker ned på mulig oppnåelig karakter.
DB170122 First Lady Promotion er ansvarlig arrangør av stevnet, og er i henhold til knockoutloven underlagt strenge sikkerhetsbestemmelser.
DB170122 Renovasjonsetaten har i hovedsak tre virkemidler i henhold til kontrakten : Krav om retting, dagmulkt og prisavslag.
DB170122 Renovasjonsetaten bekrefter at leverandørens fakturering hittil har skjedd uavhengig av hvorvidt søppelet faktisk er hentet, og at dette er i henhold til kontrakten.
DB170122 Bildet av totalsituasjonen er komplekst, og vurderingen vår har vært at den mest hensiktsmessige sanksjonen i henhold til kontrakten i størst grad har vært krav om retting.
SA170121 - Jeg forstår at utøverne er utålmodige, men problemet er at vi må handle i henhold til det regelverket vi har i dag.
SA170121 - Jeg forstår at utøverne er utålmodige, men problemet er at vi må handle i henhold til det regelverket vi har i dag.
FV170121 - Jeg forstår at utøverne er utålmodige, men problemet er at vi må handle i henhold til det regelverket vi har i dag.
DN170121 Ifølge TV-kanalen Rossija 1 vil gratulasjonssamtalen foregå i henhold til vanlig protokoll.
BT170121 - Jeg forstår at utøverne er utålmodige, men problemet er at vi må handle i henhold til det regelverket vi har i dag.
AP170121 Høyesterett slo i 2013 fast at hennes rettigheter var krenket i henhold til Den europieske menneskerettskonvensjonen ( EMK ).
AP170121 - Jeg forstår at utøverne er utålmodige, men problemet er at vi må handle i henhold til det regelverket vi har i dag.
SA170120 Forutsatt at byggetillatelsen er i orden og fundamentert i henhold til beskrivelsene, leveres huset fire måneder etter bestilling.
SA170120 Når vi er ferdig med denne runden, må vi påse at vi har en organisasjon som leverer i henhold til det idretten trenger.
FV170120 Når vi er ferdig med denne runden, må vi påse at vi har en organisasjon som leverer i henhold til det idretten trenger.
BT170120 Forutsatt at byggetillatelsen er i orden og fundamentert i henhold til beskrivelsene, leveres huset fire måneder etter bestilling.
BT170120 Når vi er ferdig med denne runden, må vi påse at vi har en organisasjon som leverer i henhold til det idretten trenger.
AP170120 Forutsatt at byggetillatelsen er i orden og fundamentert i henhold til beskrivelsene, leveres huset fire måneder etter bestilling.
AP170120 Når vi er ferdig med denne runden, må vi påse at vi har en organisasjon som leverer i henhold til det idretten trenger.
SA170119 I henhold til inngåtte avtaler er det ingen tvil om at Skiforbundet skal ha regien på landslagsløperne.
SA170119 I henhold til inngåtte avtaler er det ingen tvil om at Skiforbundet skal ha regien på landslagsløperne.
FV170119 I henhold til inngåtte avtaler er det ingen tvil om at Skiforbundet skal ha regien på landslagsløperne.
DN170119 Denne bygningsmassen er nå revet og vil bli erstattet i henhold til moderne teknisk standard », skriver Sunde i en epost til Agderposten.
BT170119 I henhold til inngåtte avtaler er det ingen tvil om at Skiforbundet skal ha regien på landslagsløperne.
AP170119 I henhold til inngåtte avtaler er det ingen tvil om at Skiforbundet skal ha regien på landslagsløperne.
DB170118 Det gjelder domstolene, som de mener bare forsvarer rettighetene til terrorister og asylsøkere på bekostning av tryggheten og velferden til folket, særlig når de dømmer i henhold til internasjonale traktater.
DN170117 Om flyselskapet oppretter nye baser i utlandet, vil det kunne gjøre det mulig å ansette personale i henhold til andre avtalevilkår, skriver Berlingske Business.
DB170117 Det i seg selv er ikke nok til å fastslå krenkelse i henhold til artikkel 3 ( i Den europeiske menneskerettskonvensjon ( EMK ), red.anm. ).
DB170117 Når den nye samlingsregjeringen er et faktum, skal det i henhold til avtalen dannes et nasjonalt råd der også palestinere i eksil skal representeres.
SA170116 * Forventet avkastning i henhold til Finans Norges bransjeavtale om avkastningsprognoser.
FV170116 * Forventet avkastning i henhold til Finans Norges bransjeavtale om avkastningsprognoser.
BT170116 * Forventet avkastning i henhold til Finans Norges bransjeavtale om avkastningsprognoser.
AP170116 * Forventet avkastning i henhold til Finans Norges bransjeavtale om avkastningsprognoser.
DB170115 « I henhold til våre kalkulasjoner er en oljepris på 65 dollar priset inn i oljeaksjene, noe vi mener er for optimistisk.
DB170112 En slik undersøkelse har i henhold til Forskrift for offentlige undersøkelser som formål å klarlegge hendelsesforløp og årsaksforhold, samt utrede forhold av betydning for å forebygge ulykker og hendelser for å forbedre flysikkerheten.
AP170112 Merkingen gjøres på en dyrevelferdsforsvarlig måte og i henhold til protokoller som gjelder for slik merking, sier Vangen.
SA170111 Dette kommer Hillevåg bydel til gode i henhold til Stavanger kommunes kvalitetssatsning, Stavangerbarnehagen.
SA170111 Dette kommer Hillevåg bydel til gode i henhold til Stavanger kommunes kvalitetssatsning, Stavangerbarnehagen.
SA170111 Hvis bygningen er fredet i henhold til Lov om kulturmidler, er restriksjonene strengere enn Plan- og bygningsloven.i ¶
SA170111 Eiere av fredede bygninger kan få dekket antikvariske merutgifter ved rehabilitering i henhold til Loven om kulturminneri ¶
AP170111 Er isolasjon fra medfanger en krenkelse av Anders Behring Breiviks menneskerettigheter i henhold til Den europeiske menneskerettskonvensjonen ( EMK ) ?
AP170111 Er isolasjon fra medfanger en krenkelse av Anders Behring Breiviks menneskerettigheter i henhold til Den europeiske menneskerettskonvensjonen ( EMK ) ?
AP170111 Hvis bygningen er fredet i henhold til Lov om kulturmidler, er restriksjonene strengere enn Plan- og bygningsloven.
AP170111 Eiere av fredede bygninger kan få dekket antikvariske merutgifter ved rehabilitering i henhold til Loven om kulturminner ¶
DB170110 Norge hadde både en formell forpliktelse i henhold til Nato-pakten og en moralsk forpliktelse til å stå ved USAs side etter terrorangrepene på USA i 2001, sier han.
DB170110 Det innebærer å sikre ethvert menneskes rett til å søke beskyttelse i henhold til FNs Flyktningkonvensjon.
AP170110 McGuiness' beslutning om å gå av mandag, betyr i realiteten et sammenbrudd for samlingsregjeringen ettersom også førsteminister Arlene Foster fra Unionistpartiet DUP må gå av i henhold til maktfordelingsavtalen.
AP170110 « I henhold til det samme vedtaket fra juni 2014 skal han føde til sommeren, altså etter tre års svangerskap.
AP170110 Norge hadde både en formell forpliktelse i henhold til NATO-pakten og en moralsk forpliktelse til å stå ved USAs side etter terrorangrepene på USA i 2001, sier han.
DB170109 Avisen har satt opp et regnestykket, som viser at totale kostnader for en au-pair for en vertsfamilie i henhold til regelverket, ligger på 193.100 kroner.
DN170108 I henhold til britisk lov og EU-lovgivning har ikke enkeltområder lov til å overskride utslippsgrensa som er satt per time, på 200 mikrogram NO2 for hver kubikkmeter med luft, mer enn 18 ganger i året.
DB170108 I henhold til avtalen skal Japan finansiere en stiftelse som skal opprettes for å hjelpe dem som ble holdt som såkalte « trøstekvinner ».
AP170108 I henhold til dagens krav, er godkjent tilskuerantall 4 450, men arenaen har kapasitet til langt flere.
DB170107 I henhold til det samme vedtaket fra juni 2014 skal han føde til sommeren, altså etter tre års svangerskap.
SA170106 Seniorrådgiver i Statens strålevern, Bård Olsen, oppfordrer forbrukere som er i markedet for en radonmåler om å forsikre seg at måleren er i henhold til kravene i måleprosedyren.
SA170106 Når Wave måler for høye radonnivåer i henhold til nasjonale retningslinjer, vil brukeren bli varslet og få anbefalinger på hvordan de kan redusere radonnivået.
FV170106 Seniorrådgiver i Statens strålevern, Bård Olsen, oppfordrer forbrukere som er i markedet for en radonmåler om å forsikre seg at måleren er i henhold til kravene i måleprosedyren.
FV170106 Når Wave måler for høye radonnivåer i henhold til nasjonale retningslinjer, vil brukeren bli varslet og få anbefalinger på hvordan de kan redusere radonnivået.
BT170106 Seniorrådgiver i Statens strålevern, Bård Olsen, oppfordrer forbrukere som er i markedet for en radonmåler om å forsikre seg at måleren er i henhold til kravene i måleprosedyren.
BT170106 Når Wave måler for høye radonnivåer i henhold til nasjonale retningslinjer, vil brukeren bli varslet og få anbefalinger på hvordan de kan redusere radonnivået.
AP170106 Ifølge fengslingskjennelsen forklarte han i tingretten at han hadde tatt livet av kona, og at han forstår at han vil bli straffet i henhold til norsk lov.
AP170106 Seniorrådgiver i Statens strålevern, Bård Olsen, oppfordrer forbrukere som er i markedet for en radonmåler om å forsikre seg at måleren er i henhold til kravene i måleprosedyren.
AP170106 Når Wave måler for høye radonnivåer i henhold til nasjonale retningslinjer, vil brukeren bli varslet og få anbefalinger på hvordan de kan redusere radonnivået.
AA170106 Seniorrådgiver i Statens strålevern, Bård Olsen, oppfordrer forbrukere som er i markedet for en radonmåler om å forsikre seg at måleren er i henhold til kravene i måleprosedyren.
AA170106 Når Wave måler for høye radonnivåer i henhold til nasjonale retningslinjer, vil brukeren bli varslet og få anbefalinger på hvordan de kan redusere radonnivået.
BT170105 Til dommeren sa UP-betjenten at han var helt sikker på at målingen er korrekt, og at den ble gjennomført i henhold til instruksen for slike målinger.
BT170105 I tillegg er det slik at vi, både i henhold til Bernkonvensjonen og naturmangfoldsloven, har en forpliktelse til å sikre ulvens eksistens.
DB170104 - Men det er ikke et stempel på at produktet er testet og dokumentert sikkert i henhold til gjeldene regler av en uavhengig testinstans slik som for eksempel Nemko, sier han.
AP170102 Her er noen av årsakene : ¶ • Vi støtter Parisavtalen og opptrer i henhold til nasjonale planer. 3rd-party-bio ¶ • Vi stiller krav og prioriterer prosjekter med robusthet og lave CO2-utslipp.
AP170102 Her er noen av årsakene : ¶ • Vi støtter Parisavtalen og opptrer i henhold til nasjonale planer.
AP161224 Den som forsettlig eller uaktsomt bryter vilkår og regler, risikerer bøter og fengselsstraff som i henhold til gjeldende veitrafikklov.
SA161220 Barnehagesjefens forslag har vært i henhold til gjeldende barnehagebruksplan og retningslinjer for dimensjonering av barnehager, som politikerne selv har vedtatt.
DB161212 * Kapital/Finansavisen er også kjent med at utbetalingene til Kids Action For Kids i Myanmar ikke er i henhold til Telenors etiske regelverk.
AP161210 Minst én person sitter fengslet i henhold til denne loven, ifølge CPJ.
AP161203 - Den økte engangsavgiften var ikke helt i henhold til vårt innspill, men vi ser at her prøver Regjeringen å komme nærmere målet om en utslippsfri bilpark, forklarer Sagedal.
AP161201 Heller ikke da man høsten 2014 gikk ut og sa at koblingssalget er ulovlig i henhold til markedsloven.
AP161122 forbruksenhet i henhold til EU-skalaen ) 345.000 kroner.
SA161121 Heller ikke da man høsten 2014 gikk ut og sa at koblingssalget er ulovlig i henhold til markedsloven.
AP161121 Heller ikke da man høsten 2014 gikk ut og sa at koblingssalget er ulovlig i henhold til markedsloven.
SA161115 Derfor er det kun én person på toppen som skal sjekke at beltet sitter i henhold til reglene, som skal være like over hoftekammen.
AP161115 Derfor er det kun én person på toppen som skal sjekke at beltet sitter i henhold til reglene, som skal være like over hoftekammen.
AP161111 - Dagsbøter er for oss ikke et mål, men et middel til å komme i normal drift i henhold til kontrakten.
AP161110 Det betyr at de i realiteten gir lover uten å gå veien om Kongressen, men de skal være i henhold til Grunnloven og kan prøves rettslig.
AP161108 Alt relevant helsepersonell utdannes og etterutdannes i henhold til disse kravene.
AA161103 Det er hovedveiene som har førsteprioritet med henhold til salting og strøing.
VG161010 - Facebook går inn og fjerner ting i henhold til sine egne regler, noe som tilsier at de kanskje ikke vil sees på som en nøytral aktør, sier han.
AP160920 Eierne har saksøkt Tesla Motors Norway med krav om prisavslag fordi de mener bilene de har kjøpt ikke har ytelsene de i henhold til avtalen skulle ha.
AP160916 Vi ser noe som har tekst og bilder ( vi insisterer på å kalle dette innhold ) med annonser ( det kaller vi inntektene våre ) og vi sier at det er medier i henhold til den egosentriske antagelsen om at alle vil være som oss.
AP160916 Alle som legger ut innlegg og det de publiserer behandles på nøyaktig samme vis i henhold til en regel som er tenkt å kunne regulere ethvert forhold.
AP160914 Kjøpere som av ulike grunner har behov for å komme seg ut av kontraktsforholdet, kan avbestille kjøpet i henhold til bustadoppføringslovas bestemmelser om avbestilling.
AP160914 Algoritmen kan klassifisere bilder i henhold til ulike kriterier og blant annet avgjøre om det er sannsynlig at noe er pornografisk.
DB160908 Ellers er kvinner som ikke har gått med de påtvungne plaggene blitt straffet « i henhold til sharia-lovene », som IS forklarer det.
AP160907 - Selv om det er en tidlig fase i prosessen, er det ikke i henhold til samarbeidsavtalen Regjeringen har med KrF og Venstre å legge til rette for oljevirksomhet i disse områdene, sier Elvestuen, som også leder Stortingets energi- og miljøkomité.
FV160824 Hvor mye du får avhenger av hvilket energinivå du legger deg på : Energinivå 1 tilsvarer passivhus, energinivå 2 tilsvarer såkalte lavenergihus, og energinivå 3 tilsvarer dagens minstestandard i henhold til Teknisk Byggforskrift TEK 10 ¶
SA160816 I henhold til opplæringslovens paragraf 9.a.3 er det i dag slik at « Dersom en elev eller foreldre ber om tiltak som angår det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkende adferd som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal skolen snarest mulig behandle saken etter reglene om enkeltvedta
FV160812 Er det bygget i henhold til våtromsnormen ?
AP160812 Er det bygget i henhold til våtromsnormen ?
SA160810 Tilstandsrapport i henhold til NS 3600 : ¶
AP160810 Slutten er ikke spesielt oppklarende, alt i henhold til det sløret av mystikk Nichols spinner rundt filmens univers.
AP160810 Tilstandsrapport i henhold til NS 3600 : ¶
AP160729 « Jeg driver forretninger i samsvar med lovene i de relevante jurisdiksjoner i henhold til kontraktene med mine klienter », sier Quaicoe.
SA160630 For å drive persontransport må en i henhold til yrkestransportloven ha løyve.
AP160608 Men hvis « fremdeles » i jødeparagrafen skal oppfattes i henhold til ( 2 ) ovenfor, altså i betydningen « etter dette, fra nå av og framover », brytes denne forbindelsen til den rådende tilstand.
AP160608 Enda mer rigorøs og intolerant blir den hvis man tolker « fremdeles » i henhold til betydning ( 2 ) ovenfor.
BT160601 Selv om denne undersøkelsen i henhold til bioteknologiloven ikke regnes som fosterdiagnostikk, kan den avdekke forhold ved fosteret som kan lede til spørsmål om fosterdiagnostisk utredning, som har som formål å skaffe informasjon om fosterets genetiske egenskaper, sykdom eller utviklingsavvik.
AP160515 - Vi har fått råd fra våre advokater om at selskapets opptreden åpner for juridiske krav i henhold til tysk lov.
AP160515 - Vi har fått råd fra våre advokater om at selskapets opptreden åpner for juridiske krav i henhold til tysk lov.
AP160513 - Det er brukt mye ressurser på å få det russiske antidopingarbeidet til å bli i henhold til WADA-standarder, blant annet fra Norge.
AP160512 Det er over dobbelt så mye som maksimalbeløpet som var tillatt i henhold til privatskoleloven.
AP160501 - Jeg er glad de har besinnet seg i henhold til inntektskravet.
SA160429 - I henhold til UCIs antidoping-reglement, medfører ikke bruk av slike medikamenter noen automatisk suspensjon, heter det fra UCI.
AP160429 - I henhold til UCIs antidoping-reglement, medfører ikke bruk av slike medikamenter noen automatisk suspensjon, heter det fra UCI.
AP160427 I henhold til personopplysningsloven § 2 er dette sensitive personopplysninger, som skal beskyttes spesielt.
SA160425 Dette er i henhold til WADA-koden, sier prosessfullmektig for påtalenemnda, advokat Niels R.
AP160425 Dette er i henhold til WADA-koden, sier prosessfullmektig for påtalenemnda, advokat Niels R.
DA160420 Betew skulle også holde seg sysselsatt eller foreta studier i henhold til en plan fastsatt av friomsorgen.
AP160419 Aftenposten har skrevet om et boligområde med 250 småhus på Storo som i henhold til kommuneplanen kan fortettes med 2500 boliger og bygg på opp til 12 etasjer, i tillegg til et næringsbygg på størrelse med Storosenteret.
AP160419 Aftenposten har skrevet om et boligområde med 250 småhus på Storo som i henhold til kommuneplanen kan fortettes med 2500 boliger og bygg på opp til 12 etasjer, i tillegg til et næringsbygg på størrelse med Storosenteret.
AP160411 Erdogan blir fornærmet ofte og går til sak mot folk på grunn av dette ofte - fordi i henhold til tyrkisk lov er det forbudt å fornærme presidenten.
AP160407 Statsministeren understreker imidlertid at det ble skattet av beløpet i henhold til britisk skattelov.
DA160405 « Realiseringen skjer enten ved hjelp av forskottering fra idrettslagene eller ved kommunal forskottering i henhold til anbefalingen fra Rogaland Revisjon », heter det i forslaget som ble presentert av Kristine Gramstad Wedler ( Ap ).
AP160405 Ingen ting tyder på at paret har gjort noe ulovlig, og de har dokumentert at alle skattet av selskapet i henhold til loven.
AP160404 Det er imidlertid viktig å presisere at dette skjer kun i tilfeller der alt skjer i henhold til lover og forskrifter, og at alt innrapporteres til skattemyndighetene, seier Steffensen.
AP160404 - Vi forvalter fondet i henhold til mandatet fra eier og vil alltid forholde oss til dette.
AP160330 - Jeg opplever det som feil i henhold til kontrakten som er inngått.
AP160320 Avtalen sier også at « alle migranter skal beskyttes i henhold til relevante internasjonale standarder».
AP160319 Registrering vil også forenkle kontroll av sykkelens tekniske stand i henhold krav når det gjelder bremser, skikkelig lys osv.
AP160317 Realiteten er at Tyrkia prøver å håndtere sin del av de regionale og internasjonale utfordringene på best mulig måte, med tanke på hva som er best i henhold til nasjonale interesser, men også velferden og sikkerheten til sitt eget folk.
AP160315 I henhold til en landsrepresentativ undersøkelse Institutt for kirke, religions- og livssynsspørsmål gjennomførte i 2012 er det flere som mener at staten bare skal finansiere Den norske kirke enn det er som mener staten skal støtte alle tros- og livssynssamfunn.
AP160309 Alle byggeplaner skal behandles på vanlig måte administrativt og politisk, og det skal skje i henhold til en helhetlig plan for området.
AP160309 Alle byggeplaner skal behandles på vanlig måte administrativt og politisk, og det skal skje i henhold til en helhetlig plan for området.
AP160305 Midler til ulike trossamfunn blir ikke fordelt i henhold til kanonisk rett eller mine medarbeideres forgodtbefinnende. sz07fb2c_doc6oowkifu0f61aevpn9qj.jpg FOTO : Stian Lysberg Solum ¶
AP160305 Midlene blir fordelt i henhold til trossamfunnsloven og hverken i henhold til kanonisk rett eller mine medarbeideres forgodtbefinnende.
AP160305 Midlene blir fordelt i henhold til trossamfunnsloven og hverken i henhold til kanonisk rett eller mine medarbeideres forgodtbefinnende.
DA160223 En anmeldelse av Odins soldater i henhold til politilovens paragraf 26 vil være et bevisst samfunns måte å håndtere et borgervern med høyreekstrem inspirasjon på.
DA160219 I henhold til oppdragsbeskrivelsen vurderes utviklingen i ett basisscenario uten innføring av regelverket og i tre scenarioer hvor regelverket innføres ; et « best-case-scenario », et « worst-case-scenario » og det Safetec anser som det mest sannsynlige scenarioet.
DA160219 I henhold til oppdragsbeskrivelsen vurderes utviklingen i ett basisscenario uten innføring av regelverket og i tre scenarioer hvor regelverket innføres ; et « best-case-scenario », et « worst-case-scenario » og det Safetec anser som det mest sannsynlige scenarioet.
SA160215 - Mitt råd er å prioritere i riktig rekkefølge i henhold til hva som er dyrest å utsette, sier Sandmæl.
BT160215 - Mitt råd er å prioritere i riktig rekkefølge i henhold til hva som er dyrest å utsette, sier Sandmæl.
AP160215 - Mitt råd er å prioritere i riktig rekkefølge i henhold til hva som er dyrest å utsette, sier Sandmæl.
AP160211 Hva går kritikken ut på : IMDi skriver i sitt høringssvar at direktoratet « betviler at forslaget ivaretar barnets rettigheter i henhold til FNs barnekonvensjon ».
AP160209 I henhold til planen må hver enkelt delstat innen ett år legge fram for en plan for å hvordan de skal innfri målet som den føderale miljømyndigheten EPA har satt.
AP160204 Statoil opplyser at pengene ble betalt inn på Sonangols kontoer i Angola, og at selskapet har bedt både norske og internasjonale jurister vurdere om saken er håndtert korrekt i henhold til norsk, angolansk og amerikansk lov.
AP160203 Da kan det i henhold til kulturminneloven bli liggende.
AP160201 Fire jurymedlemmer og to videokontrollører ble etter hektiske ca 45 minutter enstemmig enige om at 15 løpere hadde brutt regelverket for klassisk teknikk, og valgte å sanksjonere disse løperne og deres lag i henhold til NSF regel 352.4.1.3 - dvs. 3 minutter tilleggstillegg for laget - konsistent med hva som hadde blitt sagt under lagledermøtet kvelden før.
AP160129 Ankerfestet for de endringer vi har vært med på er at det er i henhold til våre folkerettslige forpliktelser og Flyktningkonvensjonen.
SA160126 I henhold til avtalen har Sonangol ansvar for planlegging og bygging av senteret.
AP160126 - I henhold til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen er ikke konfiskering av eiendom lov.
AP160126 Norge hadde planlagt å returnere disse i henhold til en norsk-russisk avtale, men Russland innstilte i helgen av « sikkerhetsmessige årsaker » midlertidig samarbeidet om å ta tilbake disse 700 over Storskog.
AP160126 Norge hadde planlagt å returnere disse i henhold til en norsk-russisk avtale, men Russland innstilte i helgen av « sikkerhetsmessige årsaker » midlertidig samarbeidet om å ta tilbake disse 700 over Storskog.
AP160126 Ingen flyktning har krav på gjenbosetting, men en ordning med gjenbosetting har ikke desto mindre utviklet seg i henhold til gjenbosettingslandenes interne beslutninger.
AP160126 I henhold til FN-konvensjonen om flyktninger av 1951 er en flyktning en person som er utsatt for urettvis forfølgelse i eget land, og som derfor trenger opphold i et annet land for å unngå overhengende fare.
AP160126 Den som møter konvensjonens krav for flyktningestatus, har krav på dette i henhold konvensjonen.
AP160126 I henhold til FN-konvensjonen om flyktninger av 1951 er en flyktning en person som er utsatt for urettvis forfølgelse i eget land, og som derfor trenger opphold i et annet land for å unngå overhengende fare.
AP160126 Den som møter konvensjonens krav for flyktningestatus, har krav på dette i henhold konvensjonen.
AP160118 Det er straffbart å ikke si fra når du tror at barn er utsatt for vold og overgrep i henhold til avvergeplikten.
AP160117 Iran har oppfylt alle forpliktelser i henhold til avtalen om landets atomprogram, opplyste Det internasjonale atomenergibyrået ( IAEA ) lørdag.
AP160116 Iran har så langt oppfylt alle forpliktelsene i henhold til avtalen om landets atomprogram.
AP160116 Iran har oppfylt alle forpliktelsene i henhold til avtalen om landets atomprogram, opplyser Det internasjonale atomenergibyrået ( IAEA ).
AP160114 Hos Vinmonopolet sier pressesjef Jens Nordahl at selskapet forutsetter at grossistene, som leverer varer til polet, merker varene i henhold til de alltid gjeldende forskriftene.
AP160114 - Vi forholder oss til det faktum at myndighetene vil ha et strengt reklameforbud, så når Helsedirektoratet har laget regler som gjør at vi må dekke til QR-koden for å drive i henhold til lovverket, så gjør vi det.- Det er bra at myndighetene vil ha et strengt reklameforbud.
AP160114 Hos Vinmonopolet sier pressesjef Jens Nordahl at selskapet forutsetter at grossistene, som leverer varer til polet, merker varene i henhold til de alltid gjeldende forskriftene.
AP160114 - Vi forholder oss til det faktum at myndighetene vil ha et strengt reklameforbud, så når Helsedirektoratet har laget regler som gjør at vi må dekke til QR-koden for å drive i henhold til lovverket, så gjør vi det.- Det er bra at myndighetene vil ha et strengt reklameforbud.
AP160112 Norske tilreisende oppfordres derfor til å følge lokale råd, unngå demonstrasjoner og folkeansamlinger og til å utvise vanlig aktsomhet, i henhold til UDs reiseinformasjon på regjeringen.no.
AP160107 Det er straffbart å ikke si fra når du tror at barn er utsatt for vold og overgrep i henhold til avvergeplikten.
AP160107 Det er straffbart ikke å si fra når du tror at barn er utsatt for vold og overgrep i henhold til Straffelovens paragraf 196 ( §139 av gammel straffelov ) plikt til å avverge straffbare forhold.
SA160106 Er det bygget i henhold til våtromsnormen ?
BT160106 Er det bygget i henhold til våtromsnormen ?
AP160106 Er det bygget i henhold til våtromsnormen ?
AP160104 Produktene er bedømt i henhold til kvalitet, funksjoner og brukervennlighet.
AP160103 Muiznieks advarte også mot faren for at dublinreturnerte står i fare for å bli videresendt til Serbia, hvor de ikke er sikret beskyttelse i henhold til internasjonale konvensjoner.
AP160103> Muiznieks advarte også mot faren for at dublinreturnerte står i fare for å bli videresendt til Serbia, hvor de ikke er sikret beskyttelse i henhold til internasjonale konvensjoner.
AP160103> target="avis" href= Muiznieks advarte også mot faren for at dublinreturnerte står i fare for å bli videresendt til Serbia, hvor de ikke er sikret beskyttelse i henhold til internasjonale konvensjoner.
AP160103> target="avis" href= target="avis" href= Muiznieks advarte også mot faren for at dublinreturnerte står i fare for å bli videresendt til Serbia, hvor de ikke er sikret beskyttelse i henhold til internasjonale konvensjoner.
AP160103> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Muiznieks advarte også mot faren for at dublinreturnerte står i fare for å bli videresendt til Serbia, hvor de ikke er sikret beskyttelse i henhold til internasjonale konvensjoner.
AP160103> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Muiznieks advarte også mot faren for at dublinreturnerte står i fare for å bli videresendt til Serbia, hvor de ikke er sikret beskyttelse i henhold til internasjonale konvensjoner.