AP171206 Deretter brukes varme og kjemiske tilsetninger for å hente ut lignin, cellulose og hemicellulose .
DN170105 Ifølge forskerne er dette spesielt interessant fordi hemicellulose suger til seg vann, og fioliner uten fukt har en bedre klang.
DN170105 Blant annet viste en NMR-spektroskopi på treet at en tredjedel av treets opprinnelige hemicellulose var brutt ned i Stradivarius-fiolinene.