AP170114 Fakta : Dette er anklager mot glemte helter-prosjektet
AP170114 Det er en klar overvekt av folk med nordnorsk bakgrunn som har henvendt seg til glemte helter-prosjektet , og nå til Aftenposten.
AP170106 Her bringer Aftenposten et utdrag av kritikken referansegruppen kommer med til glemte helter-prosjektet og utvalget som har ledet prosjektet, i gruppens eget sluttdokument : ¶
AP170106 Det blir ingen nye dekorasjoner som følge av det store « Glemte helter-prosjektet » i Forsvarsdepartementet.