VG171214 Salving og bønn blir dermed ikke en flukt fra skolemedisin og helsevesen , men en tilflukt i en krevende livsfase.
VG171214 Utregninger Dagens Medisin har gjengitt fra Statens legemiddelverk viser at innføringen av legemiddelet i norsk helsevesen ville koste om lag 200 millioner kroner årlig etter fem år.
SA171214 Putin innledet den årlige pressekonferansen med å love russerne bedre utdanning og helsevesen hvis han blir gjenvalgt.
DN171214 President Vladimir Putin startet sin årlige pressekonferanse med å love russerne bedre utdannelse og helsevesen hvis han blir gjenvalgt i mars.
NL171213 Vi tror det vil komme kraftige reaksjoner og krav om at den nye storregionen selv får styre over sitt helsevesen , med ledelse innad i regionen.
SA171212 Det er ikke holdbart at det offentlige helsevesen kostnadsfritt må ta hånd om komplikasjone etter feil utført i privat helsevesen , mener Aps Torgeir Michaelsen ( t.v. ), som har fått skriftlig svar av helseminister Bent Høie.
SA171212 Det er ikke holdbart at det offentlige helsevesen kostnadsfritt må ta hånd om komplikasjone etter feil utført i privat helsevesen, mener Aps Torgeir Michaelsen ( t.v. ), som har fått skriftlig svar av helseminister Bent Høie.
DA171212 Jeg kjemper fortsatt for helsevesen for alle og fri abort.
BT171211 For meg er det ufattelig at vi i dagens helsevesen kan bli behandlet slik Else Øyen beskriver.
AP171211 Å forby innleie vil ramme norsk helsevesen .
AP171211 Bemanningsbransjen gjør en viktig jobb for å avhjelpe mangelen og sikre et forsvarlig helsevesen .
AP171210 Statsråden har det øverste ansvaret for de ansatte i norsk helsevesen og må engasjere seg i saken.
AP171205 Selskapets eiere ser en forretningsidé som svarer på en stor utfordring i norsk helsevesen : Behovet for vikarer i kortere og lengre tid.
VG171204 Så godt som alle nektes statsborgerskap, har begrenset adgang til utdanning og helsevesen , nektes arbeid i det offentlige og må søke om tillatelse for å inngå ekteskap.
VG171204 Selv de som hadde statsborgerskap er blitt internert i gettoer, fratatt mulighet til å tjene til livets opphold og nektet adgang til skoler og helsevesen .
AP171203 Ansatte i barnehager, skoler, barnevern, politi og helsevesen må få solid undervisning om overgrep mot barn.
AP171202 Et godt helsevesen bør ha begge disse perspektivene, bredde og dybde, for å kunne gi befolkningen best mulig helsehjelp.
VG171130 Det lokale barnevernet har ikke oppdaget dem før barna har kommet i problemer - for eksempel ved at politi eller helsevesen har grepet inn.
DB171130 En annen er at vi har et godt helsevesen , som bidrar til å redusere dødeligheten av andre sykdommer i denne gruppa.
NL171129 Det er naturlig at det nå blir stilt spørsmål ved hvorfor en ruvende strateg i nordnorsk helsevesen , har stilt seg last og brast bak en sak som ikke har helsegevinst, virker dypt splittende og blir en verkebyll i mange år fremover.
AP171128 Og naturligvis løfte om bedre helsevesen , bedre utdannelse og flere jobber.
AA171128 Omtrent halvparten av langtidssykefraværet skyldes sammensatte lidelser, men dette gjenspeiles ikke i de behandlingstilbudene norsk helsevesen tilbyr.
SA171126 Det betyr et todelt helsevesen .
NL171123 Den første levekårsrapporten om personer med kjønnsidentitetsspørsmål behandler temaet barn og unge med fokus på deres erfaringer med foreldre og familie, skole, helsevesen og PP-tjeneste ( * Alskens folk, 2013 ).
DB171121 Kontraktene blir satt opp som en avtale mellom politi, skole, helsevesen , Nav og andre støttespillere som sammen jobber for å få ungdommene på rett kjøl igjen.
AA171120 Et offentlig helsevesen er en av grunnsteinene i vårt velferdssamfunn.
DB171119 Når de som regel ønsker lisens er det for å raskest mulig gå ut i arbeidslivet å bidra til norsk helsevesen med den utdanningen de har.
DB171119 Det vil være en vinn-vinn situasjon for alle, også for norsk helsevesen .
AP171119 Det er på høy tid at norsk helsevesen går en runde med seg selv.
AA171114 Vi håper at de ulike aktørene etter hvert ser at fastlegeordningen må styrkes gjennom bedret finansiering og flere fastleger, og at fastlegeordningen kan bestå og styrkes som den viktige grunnmuren den er i det norske helsevesen .
SA171108 Barnevern, barnehager, skolene, tannleger, helsevesen , politi og sosialtjenester må komme mer på banen.
VG171107 De som husker tilbake, husker ikke bare det negative - men også det positive som et godt utdanningssystem, et godt helsevesen og et rimelig forutsigbart liv.
VG171107 Kuoljok mener denne saken er unik i rettsvesenet fordi den involverer en hel kommune ; ansatte i både skole, helsevesen og barnevern.
DB171107 - Norsk helsevesen har sterkt behov for unge engasjerte mennesker som har utdannet seg til psykologer, leger og sykepleiere.
DB171105 Helsevesen koblet inn.
AP171103 Skjer det, tør jeg spå at fremtidens helsevesen blir bedre enn noen har turt å forestille seg.
VG171102 De har også begrenset tilgang til helsevesen , mat og utdanning, og FN ser på dem som en av verdens mest forfulgte minoriteter.
AA171102 De har også begrenset tilgang til helsevesen , mat og utdanning, og FN ser på dem som en av verdens mest forfulgte minoriteter. ( ©NTB ) ¶
AA171101 Skal vi ikke kunne forvente mere av norsk helsevesen ?
AA171101 Her i Norge er vi heldige som har tilgang til et veldig bra helsevesen , men hva skjer når noen blir gitt opp av helsevesenet ?
VG171031 - For FrP var det åpenbart at den enorme prislappen for et OL i Oslo ville bety mindre til idrettsanlegg i andre deler av landetm viktige infrastrukturprosjekter, styrking av helsevesen , politi og beredskap.
AP171031 Derimot kan man sørge for et bedre helsevesen og skole for alle.
DN171030 Over 10.000 mennesker er ifølge FN drept i Jemen de siste to årene, 17 millioner lever nå på sultegrensa, skole og helsevesen ligger i ruiner, og flere tusen har bukket under i en koleraepidemi.
DB171028 En lavere sysselsettingsandel gir mindre penger til helsevesen , infrastruktur og skole, og øker samtidig forskjellene mellom folk.
NL171025 I et stadig mer høyspesialisert helsevesen overføres flere oppgaver til kommunene, slik intensjonen var da Samhandlingsreformen ble innført i 2012.
AP171025 - Ansatte i Nav, domstoler, barnevern, politiet, helsevesen og mange andre yrkesgrupper, bestiller tolk hver dag.
AA171025 En velfungerende fastlegeordning er helt nødvendig for at samfunnet skal ha et godt og effektivt helsevesen .
DB171024 En amerikansk talsperson for selskapet har tidligere sagt til bransjenettstedet FiercePharma at prisen er satt etter balanse av tre viktige prinsipper - behandlingens kliniske effekt, innvirkning på helsevesen og aksjonærenes utbytte ( « stakeholder returns » ).
DB171024 Sykepleiere gjøren uendelig viktig jobb i norsk helsevesen .
AP171023 Han trekker frem utbygging av skolesystemer, helsevesen , administrasjon, infrastruktur, kvinnerettigheter og avskaffelse av slaveri.
AP171022 Transpersoner er kasteballer mellom deler et helsevesen der ingen snakker sammen, ingen har de samme ideene om hvordan man best mulig ivaretar en transperson og der man til stadig opplever at det faktisk ikke finnes hjelp, skriver Karoline Skarstein.
AP171022 Det er et symptom på at vi har et helsevesen i Norge som ikke evner å ivareta brukergruppen sin.
VG171021 Catalonia har autonomi over flere samfunnssektorer, som politi, utdanning og helsevesen .
AP171021 Privatpersoner som har mistanke om at barn eller unge blir utsatt for vold, seksuelle overgrep eller omsorgssvikt, anbefales å ta direkte kontakt med politi, barnevern eller helsevesen .
DB171020 De få gangene han har brutt tausheten har vært i forbindelse med saker med nasjonal betydning, som innvandring, helsevesen og klimaendringer.
DB171020 - Katastrofalt helsevesen
DB171020 - Kan man se noen tegn til at tilstanden i landets helsevesen er på bedringens vei ?
AP171020 De få gangene han har brutt tausheten har vært i forbindelse med saker med nasjonal betydning, som innvandring, helsevesen og klimaendringer.
VG171019 I en serie artikler setter VG fokus på det todelte helsevesenet innen kreftbehandling ¶ ¶ * 60 prosent mener vi har et todelt helsevesen , der din personlige økonomi har betydning for hvor god behandling du får.
SA171019 Regjeringen, ved helseminister Bent Høie forsøker å skape « Pasientens Helsevesen » med innføring av bl.a. fritt behandlingsvalg, pakkeforløp og økt satsning på psykiatrien og rusomsorgen.
SA171019 I praksis et todelt helsevesen , og det kan vel ikke ha vært intensjonen ?
DB171017 - Nå blir det opp til politi og helsevesen eventuelt å finne forklaringer på hendelsen, sier vaktkommandør Arne Corneliussen ved 110-sentralen til Bergens Tidende.
SA171016 - Nå blir det opp til politi og helsevesen eventuelt å finne forklaringer på hendelsen.
AA171016 Bernhoft bekrefter at to personer har blitt eksponert for røyk og at de er kontrollert av helsevesen .
AA171016 Operasjonsleder Mads Bernhoft i Nordland politidistrikt bekreftet søndag kveld til NTB at to personer ble eksponert for røyk og at de ble kontrollert av helsevesen .
VG171015 Politiet bekrefter at to personer har blitt eksponert for røyk og at de er kontrollert av helsevesen .
DB171015 Bernhoft bekrefter at to personer har blitt eksponert for røyk og at de er kontrollert av helsevesen .
AP171015 Operasjonsleder Mads Bernhoft i Nordland politidistrikt bekreftet søndag kveld til NTB at to personer ble eksponert for røyk og at de ble kontrollert av helsevesen .
VG171013 - Det er politi og helsevesen som har fulgt opp henne.
DA171012 Godt utbygd helsevesen
VG171009 Og at eldre skeive får møte et helsevesen som ikke skremmer dem tilbake i skapet i livets siste faset.
AP171008 De har opplevd et helsevesen hvor de har falt mellom alle stoler, og hvor de etter hvert har følt seg som en byrde.
DN171004 Ifølge katalansk helsevesen ble 893 sivile behandlet for skader som følge av søndagens sammenstøt.
DB171004 Ifølge katalansk helsevesen ble 893 sivile behandlet for skader som følge av søndagens sammenstøt.
DA171004 Ifølge katalansk helsevesen ble 893 sivile behandlet for skader som følge av søndagens sammenstøt.
AP171004 Ifølge katalansk helsevesen ble 893 sivile behandlet for skader som følge av søndagens sammenstøt.
AA171004 Ifølge katalansk helsevesen ble 893 sivile behandlet for skader som følge av søndagens sammenstøt.
DB171003 Man satt igjen med det inntrykket av at kommunenes egen interesseorganisasjon ikke har tatt inn over seg, eller forstått, hvor alvorlig situasjonen er for vårt helsevesen og befolkningen.
DB171003 Fastlegeordningen, som ble innført i 2002, er selve grunnmuren i vårt helsevesen .
AP171001 * 1979 : Catalonia stemmer i en folkeavstemning for utvidet selvstyre innen områdene helsevesen , utvikling og kultur. * 2006 : En avtale med den spanske sosialistregjeringen gir Catalonia økonomisk og juridisk selvstyre og status som « nasjon ». * 2010 : Spansk høyesterett stadfester avtalen fra 2006, men fastslår at statusen som « nasjon » ikke har noen j
VG170929 I sin oppsigelse til president Donald Trump skriver Price blant annet at Helsedepartementet har jobbet hardt for å forbedre et ødelagt helsevesen , gi pasientene flere rettigheter, sørge for global helsesikkerhet samt prioritere alvorlige psykiske lidelser og fedme blant barn.
VG170928 Veldig mange oppgaver er overført fra sykehusene og til kommunenes helsevesen .
DB170928 « Den dårlige nyheten er at ikke alle kvinner er så heldige, så la oss kjempe mot alle krefttyper og la oss sørge for at et offentlig helsevesen kommer på plass », skriver hun.
AP170928 Og brukte anledningen til å be om et helsevesen for alle. 56-åringen er den eneste som har fått seks Emmy-priser for den samme rollen.
VG170926 Omfattende reformer i vårt helsevesen og Medicaid kan ikke gjøres på en tilfredsstillende måte innenfor en begrenset tidsramme, særlig ikke når loven det dreier seg om er et bevegelig mål, skriver Collins i sin uttalelse.
VG170926 NYE TIDER : - Jeg har aldri drømt om å figurere i en sutrekronikk som offer for det norske offentlige helsevesen , skriver kronikkforfatteren.
VG170926 Jeg har heller aldri drømt om å figurere i en sutrekronikk som offer for det norske offentlige helsevesen .
SA170926 Omfattende reformer i vårt helsevesen og Medicaid kan ikke gjøres på en tilfredsstillende måte innenfor en begrenset tidsramme, særlig ikke når loven det dreier seg om er et bevegelig mål, skriver Collins i sin uttalelse ifølge The New York Times.
DN170926 Omfattende reformer i vårt helsevesen og Medicaid kan ikke gjøres på en tilfredsstillende måte innenfor en begrenset tidsramme, særlig ikke når loven det dreier seg om er et bevegelig mål, skriver Collins i sin uttalelse ifølge The New York Times.
AP170926 Omfattende reformer i vårt helsevesen og Medicaid kan ikke gjøres på en tilfredsstillende måte innenfor en begrenset tidsramme, særlig ikke når loven det dreier seg om er et bevegelig mål, skriver Collins i sin uttalelse, ifølge The New York Times.
DB170925 Omfattende reformer i vårt helsevesen og Medicaid kan ikke gjøres på en tilfredsstillende måte innenfor en begrenset tidsramme, særlig ikke når loven det dreier seg om er et bevegelig mål, skriver Collins i sin uttalelse ifølge The New York Times.
DN170920 - Dette er en global helsekrise som utgjør en fare for utviklingen av det moderne helsevesen , sier WHOs generaldirektør Ghebreyesus.
VG170916 Trygghet for arbeid, et sikkerhetsnett når noe gikk galt, et godt helsevesen , skole for barna, og pensjon i alderdommen.
NL170915 Norge har et av verdens beste helsevesen hva gjelder akutte skader og hendelser.
VG170913 I 2013 fremmet Bernie Sanders, mannen som tapte nominasjonskampen om Demokratenes presidentkandidatur i 2016, et lovforslag om offentlig finansiert helsevesen .
VG170913 En annen er Max Baucus, en av de ledende arkitektene bak Obamacare, som tidligere har vært kritisk til offentlig finansiert helsevesen .
VG170913 Bernie Sanders fremmer nok en gang et forslag om offentlig finansiert helsevesen .
NL170913 For eksempel de to fineste tingene vi har i Norge : Et offentlig finansiert helsevesen og et utdanningssystem der alle stiller likt.
DA170913 - Som professor og lege var han en av de som klarest og oftest turte å kritisere norsk helsevesen og omsorgstenkning, sier Åmås.
DA170913 Fugelli torde også å reise de mest kritiske debattene om omsorg og helsevesen , mener Åmås.
AA170912 Den beste distriktspolitikken er å gjennomføre reformer som fører til et bedre helsevesen , bedre eldreomsorg, bedre politi.
DB170911 Trygg eldreomsorg og helsevesen i verdensklasse.
DB170911 Over 2000 mennesker har til nå mistet livet, men landets helsevesen er bombet i grus, og tallet vil trolig stige.
VG170909 Det går bedre i norsk helsevesen .
VG170909 Et helsevesen i verdensklasse, gratis for alle.
AA170909 Vår familie med to voksne og to barn har hatt stor glede av et fantastisk helsevesen , også i kritiske situasjoner.
AA170909 Med en mobbefri skole som ser hvert enkelt barn, med et helsevesen som setter pasienten først, med en trygg eldreomsorg, og en stat som sørger for sikkerhet mot indre og ytre fiender.
NL170908 Om det overhodet kan settes en grense for uttak av profitt i et privatisert helsevesen , kan dermed bli å sammenlikne med spørsmålet om det går an å være bare litt gravid.
DB170906 ( Dagbladet ) : Både Frp og Høyre strødde om seg med løfter om endringer i norsk helsevesen og eldreomsorg før de kom til makta i 2013.
AA170905 Over 2.000 mennesker har til nå mistet livet, men landets helsevesen er bombet i grus, og tallet vil trolig stige.
SA170904 Vi vil skape en oppvekst preget av fysisk aktivitet og et godt kosthold, inkluderende nærmiljøer, mestring og selvtillit, med tilgang på trygge voksne i helsevesen og skolen.
SA170904 De Grønne ønsker et bedre helsevesen hvor helsepersonell har mer tid til pasienten eller de som tilbudet er der for ( i dette tilfellet den gravide ) og mindre tid går til rapportering.
NL170904 For å bli HV-soldat etter førstegangstjeneste må man også passere en HV-nemnd der politi, helsevesen og Forsvaret uttaler seg.
FV170904 Vi vil skape en oppvekst preget av fysisk aktivitet og et godt kosthold, inkluderende nærmiljøer, mestring og selvtillit, med tilgang på trygge voksne i helsevesen og skolen.
FV170904 De Grønne ønsker et bedre helsevesen hvor helsepersonell har mer tid til pasienten eller de som tilbudet er der for ( i dette tilfellet den gravide ) og mindre tid går til rapportering.
AP170904 Vi vil skape en oppvekst preget av fysisk aktivitet og et godt kosthold, inkluderende nærmiljøer, mestring og selvtillit, med tilgang på trygge voksne i helsevesen og skolen.
AP170904 Vi vil fjerne profitt på omsorg, helse og barnehager, og bruke pengene på et sterkt og godt offentlig helsevesen med tid til å yte kompetansebasert omsorg.
AP170904 De Grønne ønsker et bedre helsevesen hvor helsepersonell har mer tid til pasienten eller de som tilbudet er der for ( i dette tilfellet den gravide ) og mindre tid går til rapportering.
AA170902 Kreftforeningen er redd for at det skal utvikle seg et todelt helsevesen , og ser på dette som en av de største utfordringene ihelsevesenet.
AA170902 Demonstrerte mot todelt helsevesen
DB170901 I saker som spenner fra likekjønnede ekteskap via vern om kvinners rett til abort til sekulariseringen av skole og helsevesen har partiet spilt en helt avgjørende rolle.
VG170829 Norge har blant verdens beste helsevesen , et godt regulert arbeidsliv, lang ferie, god folkehelse, høy levealder, generøse ordninger som foreldrepermisjon, lav egenandel, full barnehagedekning også videre.
AP170829 Torgeir Micaelsen deltar på Aftenpostens debattmøte om kreftomsorgen og todelt helsevesen tirsdag kveld.
AP170829 Aftenposten og andre medier har de siste månedene skrevet om hvordan flere mener at Norge bever seg i retning av et todelt helsevesen - hvor skillet går mellom dem som har råd og dem som ikke har råd til private behandlingstilbud, blant annet knyttet til kreftbehandling.
AP170829 Todelt helsevesen er et hett tema i valgkampen.
AP170829 Flere pasienter får hver uke beskjed fra legen om at kreften ikke lar seg kurere, men kan vi stole på at vi alltid får den beste behandlingen fra norsk helsevesen ?
VG170828 I en serie artikler setter VG fokus på det todelte helsevesenet innen kreftbehandling ¶ ¶ * 60 prosent mener vi har et todelt helsevesen , der din personlige økonomi har betydning for hvor god behandling du får.
VG170828 I en serie artikler setter VG fokus på det todelte helsevesenet innen kreftbehandling ¶ ¶ * 60 prosent mener vi har et todelt helsevesen , der din personlige økonomi har betydning for hvor god behandling du får.
VG170828 - Staten har lagt opp til et todelt helsevesen , og når man kan kjøpe helse for penger må vi i hvert fall sørge for at alle får kjøpt det !
AP170828 Vi kan ikke akseptere at helsevesen styres av byråkrater bak lukkede dører, sier Stensvold.
AP170828 Todelt helsevesen er tema på en debatt som Aftenposten arrangerer tirsdag kveld.
AP170828 Frykter et helsevesen styrt bak lukkede dører ¶
AP170828 Dette innebærer faren av et todelt helsevesen hvor det offentlige ikke lengre er villig til å dekke optimal behandling.
AP170828 Aftenposten har i vår og sommer skrevet om kreftpasienter som ikke har tillit til norsk helsevesen og oppsøker dyre og udokumenterte behandlinger i utlandet ¶
AP170828 - Vi snakker om pasientens helsevesen .
AA170828 Vi ønsker ikke et klassedelt helsevesen .
VG170826 Les også : Kreftspesialist - Norge på vei mot et todelt helsevesen
VG170826 I en serie artikler setter VG fokus på det todelte helsevesenet innen kreftbehandling ¶ ¶ * 60 prosent mener vi har et todelt helsevesen , der din personlige økonomi har betydning for hvor god behandling du får.
AA170824 Flere lands helsevesen satser derfor på bruk av droner, og det samme gjør hjelpeorganisasjoner som ofte sliter med å bringe livsviktige legemidler til avsidesliggende områder.
NL170822 Til sist benyttet de anledningen til å komme med et helt annet budskap : Behovet for økte økonomiske statlige overføringer til helseforetak, og nødvendigheten av et fortsatt sterkt offentlig helsevesen .
VG170821 * 60 prosent mener vi har et todelt helsevesen , der din personlige økonomi har betydning for hvor god behandling du får.
AA170820 De skal ha pustet inn litt røyk, og blir tatt hånd om av helsevesen på stedet.
NL170818 Det er vel for pasientenes skyld at vi har et helsevesen , ikke for de ansattes ?
VG170817 Ifølge Horne ble føreren av vogntoget tatt hånd om av helsevesen , og tilsynelatende fysisk uskadet.
VG170817 Siden behandlingen ikke er godkjent av norsk helsevesen , er familien nødt til å betale de store utgiftene selv, delvis fra egen lomme og delvis med midler de har samlet inn gjennom en kronerulling.
VG170817 Kreftleger fortviler : Todelt helsevesen i Norge ¶
VG170817 Her skulle datteren få en ny eksperimentell behandling til tross for advarsler fra norsk helsevesen .
DB170817 Torsdag skal hun diskutere situasjonen i norsk helsevesen med statsråd Bent Høie ( H ) og en rad andre helsepolitikere under Arendalsuka.
DB170817 Man sier det er friske kvinner og friske barn, sier Toppe, som ønsker at oppfølging og veiledning av barselkvinner fortsatt skal ha en plass i norsk helsevesen .
DB170817 I debatten torsdag blir politikerne spurt om Norge har kastet bort muligheten til å ha verdens beste helsevesen .
DB170817 - Vi har verdens beste helsevesen .
AP170817 Torsdag skal hun diskutere situasjonen i norsk helsevesen med statsråd Bent Høie ( H ) og en rad andre helsepolitikere under Arendalsuka.
AP170817 Man sier det er friske kvinner og friske barn, sier Toppe, som ønsker at oppfølging og veiledning av barselkvinner fortsatt skal ha en plass i norsk helsevesen .
AP170817 I debatten torsdag blir politikerne spurt om Norge har kastet bort muligheten til å ha verdens beste helsevesen .
AP170817 - Vi har verdens beste helsevesen .
AA170817 Torsdag skal hun diskutere situasjonen i norsk helsevesen med statsråd Bent Høie ( H ) og en rad andre helsepolitikere under Arendalsuka.
AA170817 Man sier det er friske kvinner og friske barn, sier Toppe, som ønsker at oppfølging og veiledning av barselkvinner fortsatt skal ha en plass i norsk helsevesen .
AA170817 I debatten torsdag blir politikerne spurt om Norge har kastet bort muligheten til å ha verdens beste helsevesen .
AA170817 - Vi har verdens beste helsevesen .
AA170817 Torsdag deltok forbundet og Toppe i en debatt om situasjonen i norsk helsevesen med statsråd Bent Høie ( H ) under Arendalsuka.
AP170816 Micaelsen mener kjøp av forsikring som kan skaffe dyre kreftmedisiner tidlig er tegn på et todelt helsevesen .
AP170816 Flere politikere og leger har snakket om todelt helsevesen i valgkampen.
AP170816 Den sa at 60 prosent at befolkningen opplever at vi har et helsevesen der personlig økonomi har betydning for hvor god behandling man får.
AP170816 Den omfatter stort sett et offentlig helsevesen .
AP170816 - Vi snakker om frykten for et todelt helsevesen .
AP170816 Torsdag skal helsepolitikerne diskutere om Norge har verdens beste helsevesen i Arendalsuka.
AP170816 Men jeg er glad for at vi har et offentlig helsevesen , det er fortsatt mulighet for å berge det.
AP170816 - Det er faktisk ganske mye når de kommer fra et helsevesen hvor det har vært lik tilgang.
AP170816 Vi trenger felles arenaer sammen med barnehager, skoler, helsevesen og barnevern, sa Øystese.
VG170815 * 60 prosent mener vi har et todelt helsevesen , der din personlige økonomi har betydning for hvor god behandling du får.
AP170815 | Gi oss et helsevesen som først og fremst er hjelpsomt, ikke lønnsomt !
AA170815 En av dem som drev med byggrestaureringen, pustet inn røyk og fikk behandling av helsevesen .
AP170813 Unge som prøver hasj for første gang, burde få tilbud om oppfølging fra politi og helsevesen , ikke en bot i hånden og en prikk på rullebladet.
VG170812 Arbeiderpartiets Torgeir Micaelsen har tidligere i sommer ment at Norge er i ferd med å få et helsevesen hvor de som kan betale får tilgang til bedre behandling og nye medisiner.
VG170812 - Todelt helsevesen
VG170812 * 60 prosent mener vi har et todelt helsevesen , der din personlige økonomi har betydning for hvor god behandling du får.
DB170812 I tillegg til skole, er sikkerhet og beredskap, pasientenes helsevesen og jobbskaping Høyres hovedsaker i denne valgkampen.
AP170809 Vi har et dårlig utbygd helsevesen , så responsen er sen.
AA170809 - Vårt helsevesen står overfor en stor utfordring.
AA170809 Barnevern og helsevesen er orientert om forholdet med tanke på oppfølging.
DA170808 I mellomtiden har imidlertid mange innen både helsevesen og Nav trodd at det var pasientenes tanker som gjorde dem syke og utslitte.
AA170808 En av oppgavene til de som drifter behandlingstilbud er dermed opplysningsarbeid og opplæring rettet mot både helsevesen og publikum.
AP170807 Brutte milliardløfter og et sulteforet helsevesen , var blant argumentene til Støre for at Høyres helsepolitikk rett og slett ikke har vært god nok de siste fire årene.
AA170807 Hun mener Høyres helsepolitikk for neste periode vil innebære « kulturrevolusjon » - riktignok trenger Høyres helsevesen mye mer penger enn i dag, men det trenger like mye en ny og enda mer pasientrettet kultur.
AA170807 Solberg mener Høyres helsepolitikk for neste periode vil innebære « kulturrevolusjon » - riktignok trenger Høyres helsevesen mye mer penger enn i dag, men det trenger like mye en ny og enda mer pasientrettet kultur.
AA170807 Solberg mener Høyres helsepolitikk for neste periode vil innebære en « kulturrevolusjon » - riktignok trenger Høyres helsevesen mye mer penger enn i dag, men det trenger like mye en ny og enda mer pasientrettet kultur.
AA170807 Det vil ikke rokke nevneverdig for ventetiden til de 1,4 millioner pasientene som får behandling i vårt offentlige helsevesen , sier Micaelsen. ( ©NTB ) ¶
VG170806 Før legemiddelet kan tas i bruk i offentlig helsevesen gjør myndighetene en helseøkonomisk vurdering.
VG170806 Det er imidlertid fritt for et legemiddelfirma å ta en lavere pris enn maksimalprisen når medikamentet selges til offentlig helsevesen .
VG170806 * 60 prosent mener vi har et todelt helsevesen , der din personlige økonomi har betydning for hvor god behandling du får.
AP170806 | Aftenposten mener : En velkommen forbedring av norsk helsevesen
AP170805 Etter å ha lest i Aftenposten om pasienter som ikke føler seg ivaretatt av norsk helsevesen , ble helseminister Bent Høie ( H ) overbevist om at noe måtte gjøres.
AP170805 Aftenposten har i flere saker i vår vist at dødssyke pasienter søker udokumentert behandling i utlandet fordi de ikke føler seg ivaretatt av norsk helsevesen .
DB170804 Så er det dessverre slik som det er med all helsevesen , det er ikke perfekt og noen ganger gjøres det feilvurderinger.
AP170802 De nordiske landene, i likhet med de fleste europeiske land, sikrer over skatteseddelen at alle har rett til offentlig og gratis helsevesen .
AP170802 Helsevesen
VG170801 Les denne : Advarer mot todelt helsevesen i Norge ¶
DB170801 Politiet og helsevesen kjente til jenta fra før av.
DB170731 Politiet har tidligere opplyst at både politi og helsevesen kjenner til jenta fra tidligere.
DB170731 Ifølge bistandsadvokaten ønsker familien at det granskes i hva helsevesen og barnevern har gjort for 15-åringen som er siktet.
VG170729 Øgreid, som har 30 års erfaring fra offentlig helsevesen , tok i bruk gentesten våren 2017 - som første og eneste i Norge.
VG170729 Kreftlegen bekymrer seg for det han kaller et « todelt norsk helsevesen », og syntes det er synd at de som kan betale får bedre behandling.
VG170729 Bruk av medikamentet på lungehinnekreft er ikke godkjent i offentlig helsevesen , ifølge Beslutningsforum.
VG170729 Bakgrunn : Norge på vei mot et todelt helsevesen , mener kreftlege ¶
VG170729 * 60 prosent mener vi har et todelt helsevesen , der din personlige økonomi har betydning for hvor god behandling du får.
VG170727 Mobilnett kan slutte å virke, sykehus og helsevesen kan slås ut, energileverandører og systemer som regulerer trafikk og samferdsel kan bli rammet dersom systemene ikke er sikre.
VG170727 Den 15 år gamle jenta som er siktet for drap og drapsforsøk, etter at to personer ble knivstukket på Sørlandssenteret utenfor Kristiansand, er en kjenning av både politiet og helsevesen .
VG170727 Den 15 år gamle jenta som er siktet for drap og drapsforsøk, etter at to personer ble knivstukket på Sørlandssenteret utenfor Kristiansand, er en kjenning av både politiet og helsevesen . 15-åringen ble pågrepet onsdag kveld og ble forsøkt avhørt samme dag, men avhørene ble raskt avbrutt på grunn av jentas tilstand.
DB170727 Hun er kjent for politi og helsevesen fra tidligere.
DB170727 Innlagt på psykiatrisk ¶ 15-åringen som er siktet for drap og drapsforsøk onsdag er kjent for politi og helsevesen fra før.
DB170727 15-åringen er kjent for politi og helsevesen fra tidligere.
DA170727 Men to år med krig - og uten noe fungerende helsevesen - begynner nå å skape nye farer, farer som kan få regionale konsekvenser.
DB170726 Vi trenger et helsevesen som kan fedme, både konservativ livsstilsbehandling og/eller kirurgiske inngrep.
DA170726 Og at vi har et helsevesen som ikke er klassedelt.
VG170721 TODELT HELSEVESEN : Torgeir Micaelsen er blant mange som mener Norge er i ferd med å få et helsevesen hvor de som kan betale får tilgang til bedre behandling og ny medisin.
VG170721 TODELT HELSEVESEN : Torgeir Micaelsen er blant mange som mener Norge er i ferd med å få et helsevesen hvor de som kan betale får tilgang til bedre behandling og ny medisin.
VG170721 * 60 prosent mener vi har et todelt helsevesen , der din personlige økonomi har betydning for hvor god behandling du får.
AP170719 Ikke todelt helsevesen - ennå ¶
AP170719 Hverken Hem eller Magnussen er spesielt bekymret for at privat helseforsikring bidrar til å skape et todelt helsevesen .
AP170719 Men moderne helsevesen er ikke bare dumt.
AP170718 Skal norsk helsevesen bli bedre, må vi ha en ny styringsmodell.
VG170717 Vi er svært bekymret over den todelingen vi ser i norsk helsevesen , sier daglig leder i Brystkreftforeningen, Beate Christine Wang, til VG.
VG170717 Bakgrunn : Norge på vei mot et todelt helsevesen , mener kreftlege ¶
VG170717 * 60 prosent mener vi har et todelt helsevesen , der din personlige økonomi har betydning for hvor god behandling du får.
NL170717 Ikke alt ved reformene er negativt, men kursen må likevel endres radikalt om vi skal bevare kvaliteten på og oppslutningen om vårt felles offentlige helsevesen .
NL170717 Et helsevesen som i større grad preges av økonomiske incentiver, konkurranseorientering og kontroll, er ikke i tråd med verdigrunnlaget vi forvalter.
NL170717 Dette er én enkelt og alvorlig hendelse, men den illustrer de alvorlige konsekvensene av en konserninspirert organisering og en autoritær ledelse i norsk helsevesen .
AA170717 Men hun synes dette er utslag av et klassedelt helsevesen som vi ikke ønsker her til lands.
VG170716 Når en epidemi bryter ut og et underutviklet helsevesen ikke makter å håndtere situasjonen er dette en katastrofe for landet som rammes, men trusselen er også global.
VG170715 Alt dette gjør at jeg sjelden tenker på sykdommen min, at jeg synes det er gørrkjedelig å snakke om den og at den eneste grunnen til at jeg skriver dette er at vi i pressen ikke fokuserer så mye på de fine tingene ved norsk helsevesen .
VG170715 De har bakgrunn fra offentlig helsevesen og privat næringsliv.
VG170711 Hun fikk først vite om medikamentet etter at tillatelsen til å bruke det i offentlig helsevesen ble trukket høsten 2016.
VG170711 Bakgrunn : Norge på vei mot et todelt helsevesen , mener kreftlege ¶
AA170711 Vi kan stå sammen med pasienten i den helseforvirringen som ofte oppstår i vårt kompliserte helsevesen .
AA170711 Uten fastlegens seleksjon vil dagens helsevesen kollapse.
NL170710 Å investere i Europas beste helsevesen vil lønne seg for hver pasient, for 800.000 pårørende, for samfunnet - og for økonomien.
NL170710 Det todelte helsevesen vokser frem og politikerne lar det skje.
VG170709 Bakgrunn : Norge på vei mot et todelt helsevesen , mener kreftlege ¶
VG170709 * 60 prosent mener vi har et todelt helsevesen , der din personlige økonomi har betydning for hvor god behandling du får.
VG170708 * 60 prosent mener vi har et todelt helsevesen , der din personlige økonomi har betydning for hvor god behandling du får.
SA170708 Her må egne etterforskere skoleres, samarbeid med helsevesen må styrkes og bygges ut slik at flere kvinner oppsøker voldtektsmottak og får sikret bevis innen1 døgn etter overgrepet har skjedd.
SA170708 Helst bør politi og helsevesen være så tillitsvekkende at et offer oppsøker hjelp straks etter at et overgrep har skjedd.
NL170707 Utviklingen mot et todelt norsk helsevesen ønsker vi ikke.
NL170707 Samarbeidspartiene Ap, SV og Rødt har gått til valg på et helsevesen med fellesskapsløsninger.
NL170707 Det handler om noe så viktig som hva slags helsevesen vi skal ha.
AP170707 Aftenposten har gjennom en serie artikler vist frem ulike sider av et todelt helsevesen i Norge.
VG170705 Vi kan ikke ha et helsevesen hvor spesielle relasjoner eller viljen til å ta deg frem i systemet, gir mulighet for nye medisiner, sier Hygen.
VG170705 Når et firma får markedsføringstillatelse i Danmark, betyr det at offentlige helsevesen kan bruke medikamentet.
VG170705 Les også : Kreftspesialist - Norge på vei mot et todelt helsevesen
VG170705 * 60 prosent mener vi har et todelt helsevesen , der din personlige økonomi har betydning for hvor god behandling du får.
AA170705 Begge blir tatt hånd om av helsevesen i dette øyeblikk.
AP170704 En video viser den kreftsyke fredsprisvinneren Liu Xiaobo mens han får medisinsk behandling av kinesisk helsevesen .
VG170703 Les også : Kreftspesialist - Norge på vei mot et todelt helsevesen
VG170703 * 60 prosent mener vi har et todelt helsevesen , der din personlige økonomi har betydning for hvor god behandling du får.
DN170630 - Men så dreier det seg om å snakke om de fire hovedsakene vi har i valgkampen : skape flere jobber, en kunnskapsbasert skole, et bedre helsevesen og beredskapspørsmål, sier hun, og varsler konkrete utspill på utstyrsløft for politiet og om satsing på yrkesfagene. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
DB170629 Veldig ofte utvikler folk sykdommer som vårt moderne og meget gode norske offentlige helsevesen i det store og hele gir veldig god utredning og behandling for, på ulike nivåer.
AP170628 I en dybdesak publisert på Politiforum mandag, advares det mot at Norge er sårbart for et hackerangrep av typen som rammet britisk helsevesen hardt i mai i år.
AP170628 I en dybdesak publisert på Politiforum mandag, advares det mot at Norge er sårbart for et hackerangrep av typen som rammet britisk helsevesen hardt i mai i år.
DB170627 FrPs Kari Kjønaas Kjos kaller Arbeiderpartiets planer for norsk helsevesen en « bløff » og kommer med en rekke usanne påstander om vår helsepolitikk - og ditto skjønnmaling av egen innsats.
DB170627 - BLØFFER : FrPs Kari Kjønaas Kjos kaller Arbeiderpartiets planer for norsk helsevesen en « bløff » og kommer med en rekke usanne påstander om vår helsepolitikk - og ditto skjønnmaling av egen innsats.
AA170627 Mopedfører hadde litt vondt i et lår og en skulder, og ble tilsett av helsevesen , opplyste operasjonsleder Ole Petter Hollingen ved Trøndelag politidistrikt.
VG170626 I tillegg er de sosiale forholdene svært dårlige med mangel på mat og vann og et helsevesen som har brutt sammen.
DN170626 I tillegg er de sosiale forholdene svært dårlige med mangel på mat og vann og et helsevesen som har brutt sammen.
AP170626 Grethe Aasved forstår ikke helt debatten om at vi er på vei inn i et todelt helsevesen , hun mener det har eksistert lenge.
AP170626 | Det finnes ingen godkjent medisin mot et todelt helsevesen Trine Eilertsen ¶
AP170626 Fremfor å diskutere ja eller nei til et todelt helsevesen , må vi snakke om hvilke deler av todelingen det er mulig å gjøre noe med.
DB170623 Likevel håper jeg at våre senatorer, mange av dem kjenner jeg godt, tar et skritt tilbake og ser på hva som virkelig står på spill, og finner at grunnen til å gjøre noe, det være seg helsevesen eller andre saker, må være noe mer enn å bare omgjøre noe demokratene gjorde », skriver Obama.
VG170622 Norske krefteksperter mener Norge er på vei mot et todelt helsevesen , hvor de som betaler får beste behandling.
VG170622 Bakgrunn : Norge på vei mot et todelt helsevesen , mener kreftlege ¶
VG170622 * 60 prosent mener vi har et todelt helsevesen , der din personlige økonomi har betydning for hvor god behandling du får.
AP170622 Den frittalende spesialisten i allmenn- og samfunnsmedisin slår videre fast at det norske helsevesen har et overforbruk av enkelte helsetjenester.
AA170622 Risikoen som våre barn utsettes for gjennom den tilgang vi har gitt de til det åpne nettet, opptrer noen ganger som nye og nesten ubegripelige fenomen for oss som foreldre, helsevesen , barnevern og skole.
VG170621 VG har i en serie artikler satt fokus på det mange leger og eksperter oppfatter som et todelt helsevesen innenfor kreftbehandling, der ressurser og økonomi avgjør om du får behandlingsformer og medsiner som av ulike årsaker ikke er godkjent.
VG170621 BAKGRUNN : - Norge har et todelt helsevesen
VG170621 - Hva har du gjort for å hindre at vi får et skille mellom privat og offentlig helsevesen ?
VG170621 * 60 prosent mener vi har et todelt helsevesen , der din personlige økonomi har betydning for hvor god behandling du får.
AP170621 Flere av dem fortalte at de ikke opplevde å bli lyttet til i norsk helsevesen og at de tvilte på om alle muligheter for behandling var uttømt.
AP170621 Flere av dem fortalte at de ikke opplevde å bli lyttet til i norsk helsevesen og at de tvilte på om alle muligheter for behandling var uttømt.
VG170620 | Kreftleger fortviler over todelt helsevesen i Norge : - Pasienter dør i ventetiden ¶
VG170620 Bakgrunn : Kreftspesialist - Norge på vei mot et todelt helsevesen
VG170620 Alexander Fosså, overlege ved Radiumhospitalet og spesialist på pasienter med lymfekreft, kjenner seg ikke igjen i at Norge har et todelt helsevesen .
VG170620 * 60 prosent mener vi har et todelt helsevesen , der din personlige økonomi har betydning for hvor god behandling du får.
VG170620 VG har skrevet flere saker om et todelt helsevesen innen kreftbehandling ( se faktaboks ).
VG170620 BAKGRUNN : Kreftlege : Norge er i ferd med å få et todelt helsevesen
VG170620 * 60 prosent mener vi har et todelt helsevesen , der din personlige økonomi har betydning for hvor god behandling du får.
VG170618 - Det er overveiende sannsynlig at dette skyldes at man har kuttet og kuttet i offentlige tjenester, blant annet i helsevesen og sosiale ytelser, sier Green.
VG170618 De sendte da et redningshelikopter med helsevesen , politi og redningsmannskaper, og ba folk om å søke opp i høyden.
VG170618 Todelt helsevesen
VG170618 Kommentar : Oppskriften på et delt helsevesen
VG170618 Flere kreftleger VG har snakket med mener Norge har et todelt helsevesen innen kreftbehandling : ( se faktaboks ).
VG170618 BAKGRUNN : Kreftlege : Norge har et todelt helsevesen
VG170618 BAKGRUNN : - Norge har et todelt helsevesen
VG170618 * 60 prosent mener vi har et todelt helsevesen , der din personlige økonomi har betydning for hvor god behandling du får.
AA170618 Politi og helsevesen er ankommet stedet, men det er ikke meldt om personskade.
DB170615 Folk fikk klage over et elendig helsevesen , og lave lønninger.
AP170615 Hvilken rolle skal norsk helsevesen spille når syke vil søke hjelp utenfor landegrensene ?
AP170615 Det finnes mange flere institusjoner i utlandet som norske pasienter finner det formålstjenlig å kontakte når norsk helsevesen gir dem beskjeden ingen liker å høre : « Dessverre, vi kan ikke hjelpe deg stort lenger, du har tre, kanskje seks måneder igjen å leve... » ¶
VG170614 Kreftspesialist Arne Berg : - Norge har et todelt helsevesen
DA170613 - En naturlig del av vår etterforskning vil være å ta kontakt med spanske myndigheter, som politi og helsevesen , om de har hatt kontakt med kvinnen og mannen i den perioden de har vært utenlands, sa Opsahl mandag.
AP170613 - En naturlig del av vår etterforskning vil være å ta kontakt med spanske myndigheter, som politi og helsevesen , om de har hatt kontakt med kvinnen og mannen i den perioden de har vært utenlands, sa Opsahl mandag.
AA170613 - En naturlig del av vår etterforskning vil være å ta kontakt med spanske myndigheter, som politi og helsevesen , og høre om de har hatt kontakt med kvinnen og mannen i den perioden de har vært utenlands, sa Opsahl mandag. ( ©NTB ) ¶
AA170613 - En naturlig del av vår etterforskning vil være å ta kontakt med spanske myndigheter, som politi og helsevesen , om de har hatt kontakt med kvinnen og mannen i den perioden de har vært utenlands, sa Opsahl mandag. ( ©NTB ) ¶
DB170612 Selv om manifestet blir omtalt som svært radikalt, satset han i valgkampen på tradisjonelle sosialdemokratiske velferdssaker som offentlig helsevesen og utdanning, to områder briter flest har merket de konservatives nedskjæringer og privatiseringsiver.
DA170612 - En naturlig del av vår etterforskning vil være å ta kontakt med spanske myndigheter, som politi og helsevesen , om de har hatt kontakt med kvinnen og mannen i den perioden de har vært utenlands, sier Opsahl.
AA170612 - En naturlig del av vår etterforskning vil være å ta kontakt med spanske myndigheter, som politi og helsevesen , om de har hatt kontakt med kvinnen og mannen i den perioden de har vært utenlands, sier Opsahl.
AA170612 - En naturlig del av vår etterforskning vil være å ta kontakt med spanske myndigheter, som politi og helsevesen , om de har hatt kontakt med kvinnen og mannen i den perioden de har vært utenlands, sier Opsahl.
AA170612 Brannvesen, helsevesen , sivilforsvar og mange fra lokalsamfunnet har stått på, og det er veldig bra, sier Aaslund.
AA170612 Brannvesen, helsevesen , sivilforsvar og mange fra lokalsamfunnet har stått på, og det er veldig bra, sier Aaslund.
BT170611 Ja til forskning og fakta basert informasjon og høyt nivå av kunnskap og tillit til vårt solide, norske helsevesen .
AP170611 Brannvesen, helsevesen , sivilforsvar og mange fra lokalsamfunnet har stått på, og det er veldig bra, sier Aaslund.
AP170610 I dag står vi overfor et gigantisk innsalg om at digital helse eller eHelse skal kunne revolusjonere fremtidens helsevesen .
NL170607 Et helsevesen hvor du ikke blir flådd skjorta av fordi du tilfeldigvis må innom når helsa skranter.
DB170607 Paradokset er at norsk helsevesen trenger dem.
AA170607 Overlege Ola Evjen har lang erfaring fra både det offentlige helsevesen og private klinikker, før han nå lanserer Klinikk Trondheim sammen med sine kone Audhild.
VG170606 Om vi får et ensrettet helsevesen , hvor helsepersonell blir forventet blindt å følge prosedyrer uten tillatelse til å tenke selv, spesielt i spørsmål om liv og død, har vi beveget oss i en skummel og autoritær retning.
VG170606 Hvem av oss vil vel stole på et helsevesen der hele yrkesgrupper ikke tillates å følge tunge, livsviktige oppfatninger om rett og galt ?
DB170606 Fire år til med forretningsmessig sykehusdrift vil ødelegge vårt gode helsevesen .
VG170601 | Kreftspesialist Arne Berg til VG : - Norge har et todelt helsevesen
VG170601 OPPGITT : Kreftlege Arne Berg mener diskusjonen om et todelt helsevesen i Norge må løftes til et høyere nivå.
VG170601 Med det mener jeg at vi har en kombinasjonen av et privat behandlingstilbud for de kjøpesterke og velopplyste, samt et offentlig helsevesen som ikke alltid kan tilby den beste behandlingen, sier Berg.
VG170601 Kommentar : Oppskriften på et delt helsevesen
VG170601 Eneste måten å løse problemet på er ved å styrke offentlig helsevesen , sier Berg, som også er styremedlem i Norsk onkologisk forening, til VG.
VG170601 - Vi har dessverre allerede fått et todelt helsevesen .
VG170601 - Norge har et todelt helsevesen .
VG170601 - Et todelt helsevesen og sosial ulikhet i helse er en negativ spiral som forsterker hverandre.
DB170601 Paradokset er at norsk helsevesen trenger dem.
DA170601 Bris presiserer at infrastruktur ikke bare handler om veier og jernbaner, men også om helsevesen , bredbånd og levekår.
VG170531 Høyres fire hovedsaker ved dette valget er forsvar og beredskap, et helsevesen som gir hjelp når du trenger det, flere jobber og en kunnskapsskole for alle.
DN170531 Bris presiserer at infrastruktur ikke bare handler om veier og jernbaner, men også om helsevesen , bredbånd og levekår.
VG170530 Helsevesen og transport ble hardt angrepet i flere land.
AA170529 De siste årene har en rekke knivangrep i Kina blitt begrunnet med at gjerningspersonene var mentalt syke, noe som igjen har rettet søkelyset mot oppfølgingen av psykiske sykdommer i Kinas helsevesen , spesielt i utkantstrøk. ( ©NTB ) ¶
AP170527 Helseminister Bent Høie er svært kritisk til at private aktører formidler norske pasienter til en behandling som frarådes av norsk helsevesen .
AP170527 Skal vi fortsatt ha et verdensledende helsevesen , må flere politikere og helsemyndigheter engasjere seg for legene i primærhelsetjenesten.
AP170527 I den nye rankingen havner Canadas offentlige helsevesen på 17. plass.
AP170527 Skal vi fortsatt ha et verdensledende helsevesen , må flere politikere og helsemyndigheter engasjere seg for legene i primærhelsetjenesten.
AA170526 Slik skal ikke det norske helsevesen fungere, sier hun.
BT170525 Det er hårreisende å tenke på at Norge som har et så bra utgangspunkt med et trygt og velfungerende helsevesen , ikke skal bruke mer penger og ressurser på nettopp denne delen av helsevesenet.
AP170525 - Vi mangler noe i norsk helsevesen , et sted der alvorlig syke pasienter kan be om råd når standard behandling ikke virker lenger, sier han til Aftenposten.
AP170524 USA har ikke et statlig, universelt helsevesen slik vi kjenner fra Norge og andre vestlige land.
NL170522 Barnesangens visdomsord er helt i tråd med løsningen for framtidens helsevesen - satsing på forebygging og helse.
DB170519 G20-toppmøtet bør lytte til WHOs råd : Flere må opplyses om antibiotikabruk, overvåkning og forskning må intensiveres, spredning av multiresistente bakterier må stanses av bedre sanitærforhold, bruken i dyrehold og helsevesen må ned, og utvikling av nye medisiner må sikres finansiering.
AA170519 Fire politibetjenter var blant de drepte, ifølge irakisk politi og helsevesen .
DB170518 I NORGE : Joshua French er kommet hjem til Norge, og får nå behandling av norsk helsevesen .
DB170518 De ble glemt under de rødgrønnes helsevesen . 6.
DB170517 Sunnmørsposten melder at politi, brannvesen og helsevesen måtte redde ei nedkjølt russejente som hadde lagt på svøm fra Tueneset natt til 17.
AP170517 Et forskningsorientert helsevesen skaper gode og kostnadseffektive helsetjenester, og er en forutsetning for utvikling av presisjonsmedisin, et sentralt politisk og faglig satsingsområde i helsesektoren.
VG170516 Vårt helsevesen er avhengig av private tilbydere.
VG170515 ANGREPET : Britisk helsevesen var en av dem som ble hardt rammet i datanagrepet i helgen.
VG170514 Blant annet er helsevesen og transport hardt angrepet i flere land.
SA170514 Britisk helsevesen først ¶
NL170514 - Kvinnen er tatt hånd om at helsevesen og politi, skriver politiet på Twitter.
DN170514 Britisk helsevesen først ¶
DA170514 Britisk helsevesen først ¶
BT170514 Britisk helsevesen først ¶
AP170514 Helseminister Bent Høie er svært kritisk til at private aktører formidler norske pasienter til en behandling som frarådes av norsk helsevesen .
AP170514 Helseminister Bent Høie er svært kritisk til at private aktører formidler norske pasienter til en behandling som frarådes av norsk helsevesen .
VG170513 Blant annet er helsevesen og transport hardt angrepet i flere land.
FV170513 Britisk helsevesen
DN170513 Både det russiske innenriksdepartementet, britisk helsevesen , den spanske teleoperatøren Telefónica og det USA-baserte transportfirmaet FedEx opplevde fredag at IT-systemene deres ble infisert.
AA170513 Både det russiske innenriksdepartementet, britisk helsevesen , den spanske teleoperatøren Telefónica og det USA-baserte transportfirmaet FedEx opplevde fredag at IT-systemene deres ble infisert.
NL170512 Britisk helsevesen
DB170512 Konsekvensen vil være at ansatte i skole, barnehager eldreomsorg og helsevesen står i fare for å sies opp, tilbudet til befolkningen blir dårligere ¶
AP170511 Barna vil jo bli friske, men mister tillit til legene når årene går uten at de blir bedre » sier en pårørende i ME-foreningens nye rapport om hvordan barn og unge med ME blir møtt av helsevesen og skole.
AA170511 Selv om Norge har et velfungerende helsevesen må den enkelte også bidra i kritiske situasjoner for å berge liv.
AA170510 Nødetatene avlyste utrykning etter at sjåfør ble sjekket av helsevesen .
VG170509 Men et offentlig helsevesen har forebyggende oppgaver.
AP170509 Å bekjempe ulikhet handler om at alle skal ha en jobb å gå til, en skole som gir muligheter for alle, målrettede tiltak mot fattigdom og et helsevesen som gjør mer for pasientgruppene nederst ved bordet.
VG170508 Spesialenheten vil ikke kommentere mannens tidligere erfaring med hverken politi eller helsevesen .
VG170508 Kjent av politi og helsevesen
VG170507 - Når vi så hva som skjedde i går, virker det som det har skjedd en systemsvikt mellom politi og helsevesen .
DA170507 - Vi har jo et fantastisk helsevesen , men det forekommer også feil, og for min mann ble det fatalt.
SA170505 Det er også vanskelig å få stabil profesjonell hjelp i de kommunene utenom sentrale områder i landet, og de ulike aktørene i skole, NAV og helsevesen samarbeider for dårlig.
AP170505 Hvordan kan din helseinformasjon følge deg og brukes smart, både av forskere, helsevesen og deg selv, slik at du får et bedre helsetilbud - uten at informasjonen kommer på avveie ?
AP170504 USA har ikke et statlig helsevesen på samme måte som alle andre vestlige land, og innbyggerne må derfor i stedet i hovedsak basere seg på private helseforsikringer.
AP170504 Demokratene og et samlet helsevesen er rasende, men republikanerne vedtok torsdag - med svært knapt flertall - å gi grønt lys til en ny helsereform.
AP170504 USA har ikke et statlig helsevesen på samme måte som alle andre vestlige land, og innbyggerne må derfor i stedet i hovedsak basere seg på private helseforsikringer.
AP170504 Demokratene og et samlet helsevesen er rasende, men republikanerne vedtok torsdag - med svært knapt flertall - å gi grønt lys til en ny helsereform.
AP170504 USA har ikke et statlig helsevesen på samme måte som alle andre vestlige land, og innbyggerne må derfor i stedet i hovedsak basere seg på private helseforsikringer.
AP170504 Demokratene og et samlet helsevesen er rasende, men republikanerne vedtok - med svært knapt flertall - å gi grønt lys til en ny helsereform.
VG170503 Jeg mener det er uansvarlig at en slik behandling skal avsluttes brått, uten oppfølging fra helsevesen eller lege, sier pasientkontakt Christoffer Hauge Rørtveit, som har bistått familien.
DB170501 Dame i 60-årene pågrepet, tatt hånd om av helsevesen .
AA170501 Hun hadde ikke fysiske skader, men ble sendt videre for å tas hånd om av helsevesen i forbindelse med hendelsen, sier Øverås.
VG170430 Et fotografi som kommer til å følge ham som en mare ( i tillegg til bildet av BoJo hengende fast i en talje, iført Union Jack ), er der han poserer foran Brexit-bussen med påskriften : « Vi sender EU £350 millioner i uken - la oss finansiere vårt helsevesen i stedet ».
VG170430 Familien velger å reise til tross for at behandlingen regnes som eksperimentell og ikke er godkjent av norsk helsevesen .
SA170430 Legen Monzer Khalil, som driver opprørernes helsevesen , sier situasjonen rammer sivile hardt.
BT170430 Legen Monzer Khalil, som driver opprørernes helsevesen , sier situasjonen rammer sivile hardt.
AA170430 Legen Monzer Khalil, som driver opprørernes helsevesen , sier situasjonen rammer sivile hardt.
DB170429 Vel, de aller fleste i politikk og helsevesen siden Bill Clinton.
VG170428 - Jeg har sett norsk helsevesen på godt og vondt.
FV170427 Derfor er det viktig at du opplyser om du vært innlagt eller til behandling i utlandet i møte med norsk helsevesen .
AP170426 Det er regjeringens klare politikk å redusere antallet byråkrater i norsk helsevesen .
DN170425 Det er så vanskelig å komme inn hos norsk helsevesen at flere norske bedrifter har fått gjennomslag i utlandet, men ikke kommer til i hjemmemarkedet, forteller Kathrine Myhre, leder for Oslo Medtech.
DB170425 Selv mener hun at den anoreksisyke datteren i årevis gjennomgående ble sviktet av skole og helsevesen .
AP170425 Hun kom også med sterk kritikk mot helsevesen , skoler og barnevern for at ingen brydde seg, og for at datteren ikke fikk hjelp.
AP170425 - Dette er en historie som ender tragisk, men som synes å være følgen av sviktende samhandling av offentlige helsevesen og barnevern, og hvor Angelicas mor ble overlatt behandlingsansvaret.
VG170424 Moren på sin side legger all skyld på mobbing, et skolevesen som har sviktet fra dag én og et « kaldt, kynisk og følelseskaldt helsevesen ». 45-åringen, som påtalemyndigheten mener har forvoldt sin egen datters død, fremstår både skjør og fattet.
VG170424 Angelica utviklet anoreksi og hverken skole eller helsevesen maktet å komme den vesle jenta i møte, hevdet moren.
VG170424 Jeg tror avsluttet der cirka i sted, at mobbingen gjorde at hun gikk fra å være en sporty, livsglad og optimistisk jente, til en som aldri følte hun ble tatt på alvor, hverken av skole eller helsevesen .
VG170424 Moren beskriver det på sin side som en mangeårig kamp mot skole- og helsevesen .
SA170424 - Dette er en historie som ender tragisk, men som synes å være følgen av sviktende samhandling av offentlige helsevesen og barnevern, og hvor Angelicas mor ble overlatt behandlingsansvaret.
DB170424 Samtidig kommer hun med harde utfall mot skole og helsevesen , som ifølge henne ikke tok datteren på alvor.
BT170424 Dette er en historie som ender tragisk, men som synes å være følgen av sviktende samhandling av offentlige helsevesen og barnevern, og hvor Angelicas mor ble overlatt behandlingsansvaret.
AP170424 - Dette er en historie som ender tragisk, men som synes å være følgen av sviktende samhandling av offentlige helsevesen og barnevern, og hvor Angelicas mor ble overlatt behandlingsansvaret.
AP170424 Forslaget kommer etter at det i vinter ble kjent at IT-arbeidere i India hadde tilgang til deler av nødnett-systemet, som benyttes av politi, brann- og helsevesen .
AP170424 Heggelund sa at hun mente at tragedien med datterens død ikke ville ha skjedd, hvis bare én i skole eller helsevesen hadde tatt dette på alvor.
AP170424 Den tiltalte moren til Angelica Lem Heggelund kom med harde utfall mot hjelpeapparat, helsevesen og påtalemyndighet i Gjøvik tinghus mandag.
DN170423 I vinter avslørte NRK at flere it-arbeidere i India hadde tilgang til deler av systemet bak det norske nødnettet, et digitalt kommunikasjonssystem mellom politi, brann- og helsevesen .
DB170422 Nasjonsbyggingen i nord de siste 45 år har dreid seg om gode fellesgrep innen utdanning, forskning og helsevesen - og landsdelens patriotiske og unisone hyllest til idrettsfolk og kulturarbeidere som har hevdet seg på nasjonalt og internasjonalt nivå.
DB170421 - Dere vil få et så bra helsevesen , til bare en brøkdel av prisen, og det kommer til å bli så enkelt, sa Trump i Florida i oktober 2016 ifølge Real Clear Politics.
DB170420 Etter hjemreisen fra Belgia i slutten av forrige måned, har han blitt undersøkt på nytt av norsk helsevesen .
AP170419 | Skal man skryte av verdens beste helsevesen , bør god fødselsomsorg være første prioritet Agnethe Lund ¶
AP170419 Det er en fin historie, Listhaug opplevde et helsevesen som fungerer og det står bra til med mor og barn.
SA170418 Foreldre, lærere og rektorer, helsevesen og myndigheter, gi ikke Mina og andre barn og unge råd om å være aktive, spise, puste rolig og snakke med noen om problemer !
DN170418 Labour vil tilby landet et effektivt alternativ til en regjering som ikke har klart å gjenoppbygge økonomien, levert fallende levestandarder og skadende kutt i våre skoler og helsevesen .
DN170418 Nå skal svenskene også sprenge gamle grenser mellom helsevesen og privat næringsliv.
DN170418 Han forteller om veldig forskjellige tilbakemeldinger, også de som ikke forstår tankegangen bak sterkere bånd mellom offentlig helsevesen og privat næringsliv.
DB170417 Et mangelfullt helsevesen , samt utrygge ferger og små lokale flyselskap, påpekes også.
DB170417 - Piloten blir tatt vare på av helsevesen , sier redningslederen.
AA170416 - Vi valgte likevel å få dem vurdert av helsevesen på stedet.
BT170410 Nøkkelen er tett samarbeid mellom helsevesen , jobbspesialist, Nav og arbeidsplassen.
BT170409 Norge har et gratis og et godt kompetent helsevesen , samtidig har vi lenge hatt et høyt sykefravær.
DB170406 Når livgrunnen rundt meg har revnet og jeg har falt, har fellesskapet stilt opp og hjulpet meg opp igjen av ett helsevesen i verdensklasse.
DB170406 Det du og jeg betaler inn i skatt slik at vi kan finansiere et helsevesen og en velferdsstat som ikke gjør deg redd for å gå personlig konkurs når kriser rammer.
VG170405 Holder sine lovnader ¶ 55 prosent mener at Trump har holdt sine lovnader fra valgkampanjen, men på direkte spørsmål om hver sak, svarer over halvparten at de er misfornøyde med måten han har håndtert dem på : helsevesen ( 64% misnøye ), miljøforvaltning ( 61% ), utenrikspolitikk ( 58% ).
DN170405 Vi mener det faktisk er riktig å bruke så mye på infrastruktur fordi det binder landet sammen og bedrer tilgangen til skole, helsevesen og polititjenester, sier Solvik-Olsen.
DN170405 Ny NTP er behandlet i regjeringen - med finansministeren til stede og sett i forhold til milliard-behov i langtidsplan for forsvar, i helsevesen og i skole.
DB170402 - Det snakkes ofte om at vi må ha et helsevesen som ikke sorterer folk etter lommeboka, men like viktig er det å ha et helsevesen som ikke sorterer folk etter postnummer, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.
DB170402 - Det snakkes ofte om at vi må ha et helsevesen som ikke sorterer folk etter lommeboka, men like viktig er det å ha et helsevesen som ikke sorterer folk etter postnummer, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.
DA170402 - Det snakkes ofte om at vi må ha et helsevesen som ikke sorterer folk etter lommeboka, men like viktig er det å ha et helsevesen som ikke sorterer folk etter postnummer, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.
DA170402 - Det snakkes ofte om at vi må ha et helsevesen som ikke sorterer folk etter lommeboka, men like viktig er det å ha et helsevesen som ikke sorterer folk etter postnummer, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.
AA170402 - Det snakkes ofte om at vi må ha et helsevesen som ikke sorterer folk etter lommeboka, men like viktig er det å ha et helsevesen som ikke sorterer folk etter postnummer, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.
AA170402 - Det snakkes ofte om at vi må ha et helsevesen som ikke sorterer folk etter lommeboka, men like viktig er det å ha et helsevesen som ikke sorterer folk etter postnummer, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.
DN170331 Førsteministeren sier brexit kommer til å få " enorme følger " for helsevesen , utdanning, jobber og investeringer i Skottland.
DA170331 Førsteministeren sier brexit kommer til å få " enorme følger " for helsevesen , utdanning, jobber og investeringer i Skottland.
BT170331 Førsteministeren sier brexit kommer til å få « enorme følger » for helsevesen , utdanning, jobber og investeringer i Skottland.
AA170331 Førsteministeren sier brexit kommer til å få " enorme følger " for helsevesen , utdanning, jobber og investeringer i Skottland.
SA170330 I innlegget begrunnes legaliseringen med at « verdighet er det viktigste i norsk helsevesen ».
SA170329 Et helsevesen som gir meg en verdig slutt på livet.
DA170329 Men han nekter å la seg omfavne av helsevesen eller andre vesener.
DB170327 Det ville ha vært et mysterium dersom en så rask endring ikke førte til friksjoner i dagliglivet, samt problemer i samfunnsplanleggingen og institusjoner som skole og helsevesen .
DA170327 Regjeringen får litt bedre enn terningkast 3 for sitt arbeid med å skape et bedre helsevesen .
DA170327 Regjeringen får litt bedre enn terningkast 3 for sitt arbeid med å skape et bedre helsevesen .
AP170327 « Mener du at Norge har et todelt helsevesen hvor personlig økonomi har betydning for hvor god behandling du får. » « Hvis du skulle få kreft, hvor sikker er du på at du vil få tilgang til de beste kreftmedisinene hvis du skulle behandles på et norsk, offentlig sykehus. » - Har de 60 prosentene rett ?
AP170327 Spørreundersøkelsen « Helsepolitisk barometer » viser at et flertall mener helsevesenet er delt : ¶ 61 prosent av befolkningen opplever at vi har et helsevesen der personlig økonomi har betydning for hvor god behandling man får.
AP170327 Ryel mener det er et tankekors at så mange mener at vi har et todelt helsevesen .
AP170327 Langt mer enn halvparten av de spurte mener vi har et helsevesen i Norge der økonomi er viktig.
AP170327 Hun sier Norge har et helsevesen i verdensklasse, og at kreftbehandlingen er svært god. 7 av 10 overlever kreft takket være en god og sammensatt behandling med kirurgi, stråling og cellegift.
AP170327 De siste årene er det kommet kreftmedisiner på markedet som ikke benyttes av norsk helsevesen blant annet fordi de er for dyre.
AP170327 - Vi har lenge hatt et todelt helsevesen : Mange velger eksempelvis å ta en MR av kneet hos en privat aktør i stedet for å vente mange måneder på et offentlig tilbud, sier hun.
AP170327 - Bærebjelken i vårt helsevesen er et likeverdig tilbud til alle, og det er trist om det nå skapes inntrykk av noe annet, sier hun.
AP170327 | 6 av 10 mener vi har et todelt helsevesen
AA170327 Regjeringen får litt bedre enn terningkast 3 for sitt arbeid med å skape et bedre helsevesen .
AP170326 For eksempel vil kvaliteten på skole- og helsevesen være helt avhengig av institusjonene for høyere utdanning.
AA170325 Det omstridte forslaget fra Borten Moe som landsmøtet skal votere over søndag morgen er slik : ¶ Helsevesen , ikke politi ¶
AP170324 Systemet er komplisert fordi det har private helseforsikringer - og ikke et statlig helsevesen - som grunnmur.
AP170323 juli, fortsatt skal ha andre rettigheter enn andre traumatiserte i et helsevesen som er pålagt å prioritere og fordele ressurser.
SA170320 FOTO : Pål Christensen ¶ Helsevesen , brannvesen og politi er på stedet.
AA170318 En god skole til alle barn og et helsevesen som ivaretar deg uavhengig av lommeboka skal vi fortsette å jobbe for.
VG170317 Vedtar man er absolutt forbud risikerer man også at omskjæringen av gutter foregår utenfor de trygge og medisinsk forsvarlige rammene som norsk helsevesen kan bidra med.
AA170317 - Det er fordi jeg vet hvilke fantastiske tjenester vi får tilbake av de skatteinntektene : Helsevesen , eldreomsorg, barnehager, skoler...
AP170316 Kanskje kan vi skape et rettferdig helsevesen også.
SA170315 Justisminister Ellen Rosenblum i Oregon har sagt at innreiseforbudet skader delstaten og dens innbyggere, arbeidsgivere, utdanningsinstitusjoner, helsevesen og økonomi.
SA170315 Justisminister Ellen Rosenblum i Oregon har sagt at innreiseforbudet skader delstaten og dens innbyggere, arbeidsgivere, utdanningsinstitusjoner, helsevesen og økonomi.
BT170315 Justisminister Ellen Rosenblum i Oregon har sagt at innreiseforbudet skader delstaten og dens innbyggere, arbeidsgivere, forretninger, utdanningsinstitusjoner, helsevesen og økonomi.
AP170315 Det er et alternativ til statlig helsevesen slik vi har i Norge.
AA170313 Helsevesen befant seg på stedet.
VG170312 Ny rapport : Norge har ikke verdens dyreste helsevesen
VG170312 - Vi ruster fellesskapets helsevesen for dårlig med de prioriteringene denne regjeringen har gjort.
DB170311 I stedet sitter jeg igjen med en følelse av et helsevesen som til dels sviktet faren min og en følelse av at jeg sviktet pappa.
DA170310 Denne uka gikk startskuddet for det som ligger an til å bli en lang debatt om USAs helsevesen .
DA170310 Justisminister Ellen Rosenblum i Oregon sier innreiseforbudet skader delstaten og dens innbyggere, arbeidsgivere, forretninger, utdanningsinstitusjoner, helsevesen og økonomi.
AA170310 Justisminister Ellen Rosenblum i Oregon sier innreiseforbudet skader delstaten og dens innbyggere, arbeidsgivere, forretninger, utdanningsinstitusjoner, helsevesen og økonomi.
AA170309 Politi, brannvesen og helsevesen rykket ut til Charlottenlund barneskole etter bombetrusselen.
AA170309 Politiet, helsevesen og brannvesen rykket ut til stedet etter bombetrusselen onsdag formiddag, men skolen ble ikke evakuert.
AA170308 Politiet, helsevesen og brannvesen rykket ut til stedet, men skolen ble ikke evakuert.
AA170308 Politiet, helsevesen og brannvesen rykket ut til stedet, men skolen ble ikke evakuert.
AP170307 USA er ett av svært få land i verden som ikke har et statlig drevet helsevesen .
VG170306 Men får vi et bedre helsevesen ved å bygge ned det operative beredskaps- og kompetansemiljøet ?
FV170303 ARENDAL : Dykkerulykke ¶ 11.44 : Politi og helsevesen ble kalt ut til Salterød etter melding om en dykkerulykke.
DA170303 - Vi ser både i politi og helsevesen at voldsengasjementet og hjelpen voldsutsatte får, er avhengig av sted og person.
AA170303 Mannen på 27 år ble pågrepet onsdag kveld, da helsevesen og politiet rykket ut til parets bolig i Levanger.
DB170301 Mange barn som ble født « ulovlig » måtte leve uregistrert, noe som gjorde det vanskelig med skolegang, tilgang til helsevesen og andre sosiale rettigheter.
DB170301 Statens finansiering av utdanning, eldreomsorg, helsevesen og utbygging av infrastruktur krever inntekter, som i all hovedsak kommer fra skatter.
BT170301 Inntil da vil vi dessverre ha behov for både nødvendig kompetanseutvikling og et kollektivt vern, til beste for pasientene som fortjener gode helsetjenester også i fremtidens helsevesen .
BT170301 I dagens helsevesen stilles det store krav om oppdatert kompetanse for å sikre pasientene best mulig behandling.
VG170228 Breitbart sier Trumps Oscar-kommentarer kom i løpet av et langt intervju som tok opp temaer som blant annet helsevesen , skattekutt, innvandring.
SA170228 Staten skal hverken drive skole, helsevesen eller trygdeordninger, proklameres det her, alt dette skal overlates private.
AA170228 Breitbart sier Trumps Oscar-kommentarer kom i løpet av et langt intervju som tok opp temaer som blant annet helsevesen , skattekutt, innvandring.
AA170227 Mannen ble berget ut av brann- og helsevesen og brakt til sykehus.
VG170225 Vi trives med det, blant annet fordi vi har et godt lokalt helsevesen .
SA170225 Vi har prøvd å forstå hvorfor kollektive arbeidsordninger anses uforenlige med et fremtidsrettet helsevesen .
VG170222 Ny rapport : Norge har ikke verdens dyreste helsevesen
VG170222 Helseministeren snakker stadig om at han vil forhindre et « todelt helsevesen », der noen kan betale seg til bedre behandling.
DA170222 USA er også det eneste landet uten et offentlig helsevesen som omfatter alle innbyggerne, noe som regnes som en nøkkelfaktor for å redusere dødeligheten.
AA170222 USA er også det eneste landet uten et offentlig helsevesen som omfatter alle innbyggerne, noe som regnes som en nøkkelfaktor for å redusere dødeligheten.
AA170221 Har vårt moderne helsevesen nok tid og ressurser til denne kartleggingen, og ikke minst til å stille det helt sentrale spørsmålet : « Hvordan har du det, egentlig ?
VG170220 Jeg bestemte meg for å klare dette, og visste at norsk helsevesen har gode resultater med brystkreft, sa hun til avisen.
DN170220 - Har vi et todelt helsevesen ?
VG170219 Ny rapport : Norge har ikke verdens dyreste helsevesen
DB170217 - Svensk helsevesen har ikke noe mer å tilby, sa han til avisa.
VG170216 VG setter i en artikkelserie fokus på tilstanden i norsk helsevesen .
VG170216 * Ny rapport : Norge har ikke verdens dyreste helsevesen
VG170216 VG setter i en artikkelserie fokus på tilstanden i norsk helsevesen .
VG170216 * Ny rapport : Norge har ikke verdens dyreste helsevesen
VG170215 » - Forskning på barnekreft spesielt, men også annen forskning på barns sykdommer er underfinansiert og lavt prioritert i norsk helsevesen .
DB170214 I et stadig mer spesialisert helsevesen , og i en verden der pasienter ofte selv er eksperter på sine egne tilstander, sier det seg selv at det stilles høye faglige krav til doktorer.
VG170211 De fleste fratas ifølge Landinfo også sitt statsborgerskap, får begrenset adgang til utdanning og helsevesen , nektes arbeid i det offentlige og må søke om tillatelse for å inngå ekteskap.
DB170211 En schizofren mann som skar av hodet og spiste deler av et tilfeldig offer i Canada er fri etter sju år i canadisk helsevesen .
AP170211 En schizofren mann som skar av hodet og spiste deler av et tilfeldig offer i Canada er fri etter syv år i canadisk helsevesen .
AA170211 En schizofren mann som skar av hodet og spiste deler av et tilfeldig offer i Canada er fri etter sju år i canadisk helsevesen .
SA170210 Blant deltakerne er barne- og likestillingsministeren og representanter fra barnevern, barnevernsansatte, helsevesen , politi, og for barnevernsbarn og foreldre som er blitt fratatt omsorgen for sine barn.
VG170209 VG setter i en artikkelserie fokus på tilstanden i norsk helsevesen .
VG170209 VG setter i en artikkelserie fokus på tilstanden i norsk helsevesen .
VG170209 | Ny rapport : Norge har ikke verdens dyreste helsevesen
VG170209 Vi ønsker et sterkt offentlig finansiert helsevesen , slik at det ikke er lommeboka som bestemmer hvilken kvalitet du skal få på behandlingen, fastslår Hermansen.
VG170209 VG setter i en artikkelserie fokus på tilstanden i norsk helsevesen .
VG170209 * Ny rapport : Norge har ikke verdens dyreste helsevesen
SA170209 « Det hadde vært interessant å måle hvor mye penger min jobb med ungdommene i dag, vil spare norsk helsevesen i morgen », skriver anonym ungdomsskolelærer.
SA170209 Det hadde vært interessant å måle hvor mye penger min jobb med ungdommene i dag, vil spare norsk helsevesen i morgen.
DB170209 , men den fire år ferskere studien fra den internasjonale forskergruppen, konkluderer på side 12 med at « funn fra internasjonal forskning har konsekvent demonstrert at det er betydelige økonomiske gevinster ved heroinbehandling siden det reduserer kostnaden knyttet til kriminalitet, fengsling og helsevesen .
VG170208 Lei av det han selv hevder er kaotiske tilstander ved politi, skole og helsevesen , valgte den erfarne Örebro-politimannen å liste opp fornavn på mistenkte kriminelle.
VG170208 Nødnettet det systemet de norske nødetatene som politi, helsevesen og brannvesen bruker til kommunikasjon og samband.
VG170208 At en indisk underleverandør til selskapet Broadnet satt med tilgang til systemet som sikrer samband i norsk politi og helsevesen , ble ifølge NRK oppdaget ved en tilfeldighet.
AA170208 De har både gjort undersøkelser og også snakket både med helsevesen og omsorgsgruppa.
AP170204 Det er en illusjon at man skal kunne bygge et demokrati når regjeringen ikke klarer å levere grunnleggende tjenester som fred, sikkerhet, skoler og et helsevesen .
DB170130 Hva med å gi USA adgang for hormoninnsprøytet kjøtt eller overprisede medisiner i britisk helsevesen eller å svekke kravene når det gjelder miljø og arbeidsliv i Storbritannia ?
DB170126 På kampanjenettsiden fristes det også med at jobb i Sverige kan tilby lang fødselspermisjon, fem uker ferie og anstendig helsevesen .
DB170126 Jeg er litt overrasket over at Arbeiderpartiet ikke koblet det til noe de ville bruke pengene til, som eldreomsorg, helsevesen eller skole.
SA170125 Norske pasienter vil ha et sterkt offentlig helsevesen , med gode, helhetlige tjenester - og ikke mer privatisering.
SA170125 Helseminister Høie mener visstnok at regjeringens privatiseringspolitikk skal hindre utvikling av et « todelt » helsevesen , som han sier.
AP170125 Venstres medlem av helsekomiteen mener dagens lovverk fører til at pasienter tvinges til utlandet og overlates til andre lands helsevesen , der de må betale dyr behandling av egen lomme.
AP170125 - Norsk helsevesen blir hengende veldig etter, mener Venstre-representanten.
SA170121 Som president vil Trump inngå bedre handelsavtaler med Kina, sier han, garantere et bedre helsevesen ved å inngå avtaler med farmasiselskaper og sykehus, og tvinge Mexico til å inngå en avtale der Mexico skal betale for en grensemur.
SA170121 Som president vil Trump inngå bedre handelsavtaler med Kina, sier han, garantere et bedre helsevesen ved å inngå avtaler med farmasiselskaper og sykehus, og tvinge Mexico til å inngå en avtale der Mexico skal betale for en grensemur.
DB170117 Kiropraktikk er en autorisert behandlingsform i det norske helsevesen , og kan følgelig ikke karakteriseres som alternativ behandlingsform.
BT170117 ADVARER : Digitale løsninger brukes i stadig større grad i norsk helsevesen , som her på Oslo universitetssykehus og Direktoratet for e-helse går klart imot forslaget til nytt « digitalt grenseforsvar ».
BT170116 ADVARER : Digitale løsninger brukes i stadig større grad i norsk helsevesen , som her på Oslo universitetssykehus og Direktoratet for e-helse går klart imot forslaget til nytt « digitalt grenseforsvar ».
AP170115 Digitale løsninger brukes i stadig større grad i norsk helsevesen .
AP170115 Digitale løsninger brukes i stadig større grad i norsk helsevesen , som her på Oslo universitetssykehus og Direktoratet for e-helse går klart imot forslaget til nytt « digitalt grenseforsvar ».
AP170115 Digitale løsninger brukes i stadig større grad i norsk helsevesen .
AP170115 Digitale løsninger brukes i stadig større grad i norsk helsevesen , som her på Oslo universitetssykehus og Direktoratet for e-helse går klart imot forslaget til nytt « digitalt grenseforsvar ».
DN170114 I 2015 fikk han UiOs innovasjonspris for sine nyskapninger innen medisin og helsevesen .
DB170112 Politi og helsevesen har hatt døgnbemanning for å hjelpe folk dersom det skulle oppstå problemer som følge av telekrisen, men natt til torsdag var det ikke meldt om alvorlige hendelser.
BT170105 De siste årene er det testet en metodikk som drister seg til å knytte både Nav, helsevesen og arbeidslivet sammen i inkluderingsarbeidet for psykisk syke.
SA170101 Vi har et godt helsevesen og vi har mange, mange ansatte i kommunen som jobber hardt for å gi de som trenger det nødvendig støtte og tjenester.
AP161120 Også i IMDIs integreringsbarometer viser at polske innvandrere er den nasjonaliteten som har aller lavest tillit til barnevern, skole og helsevesen , blant de innvandrergruppene som er spurt.
AP161015 Siden 1990-tallet er antallet nye tilfeller av taushetsplikt i for eksempel helsevesen , kommuner og skoler fordoblet, ifølge Norsk Journalistlag - og helt uten at det har noe med legitimt personvern å gjøre.
AP161006 Det er ikke nedfelt i Mattilsynets skriftlige rutiner at de skal varsle barnevern, politi eller helsevesen dersom de oppdager at noe er ugreit hjemme hos enkeltpersoner eller familier når de er ute på tilsynsbesøk.
AP160909 Vi har boliger klare, flyktningkoordinator startet i jobben tidligere i sommer og skole og helsevesen har gjort forberedelser for å møte den nye situasjonen, skriver ordfører Trygve Jonny Sandvik ( Sp ).
AP160903 - Slike prioriteringer er man nødt til å ta i et offentlig helsevesen , sier Dybwik, som mener man ikke kan forvente at alle norske kommuner skal klare å få på plass et så avansert hjemmetilbud.
VG160825 Ridd av angst og avmakt for mobbere, skole, barnevern og et helsevesen som ikke forsto hvor alvorlig situasjonen var, døde hun nyttårsaften - bare 13 år gammel, skriver forfatter Jon Gangdal i boken, som kommer i salg i oktober.
AP160825 For et sterkt offentlig helsevesen , men supplert med ideelle og private bidrag.
AP160623 Hvis de ikke har norsk turnus heller, vil de ikke kjenne norsk helsevesen i det hele tatt, sier Toppe.
AP160617 Et ​samvirkekonsept med sivilt helsevesen i fred, krise, katastrofe og krig skal utvikles. ​​ ¶
AP160531 Eventuelle faste legesjekker og INR-kontroller som ikke er dekket av en reiseforsikring, vil være dekket hos offentlig helsevesen ved fremvisning av Europeisk helsetrygdekort.
AA160531 Eventuelle faste legesjekker og INR-kontroller som ikke er dekket av en reiseforsikring, vil være dekket hos offentlig helsevesen ved fremvisning av Europeisk helsetrygdekort.
AA160531 Eventuelle faste legesjekker og INR-kontroller som ikke er dekket av en reiseforsikring, vil være dekket hos offentlig helsevesen ved fremvisning av Europeisk helsetrygdekort.
AP160525 Hvor mye skatt et land klarer å kreve inn kan bestemme om landet har mulighet til å investere i fellesgoder som utdanning og helsevesen , veier eller flyplasser.
AP160524 Han råder nordmenn på reise til å tenke over om de trenger å legges inn og om de trenger alle medisinene eller andre undersøkelser, men sier at de ikke må nøle med å kontakte helsevesen utenlands hvis uhellet er ute.
SA160520 « Fødselsomsorgen er en av mange tjenester innen vårt helsevesen som spiller en nøkkelrolle for folks trygghetsfølelse.
FV160520 « Fødselsomsorgen er en av mange tjenester innen vårt helsevesen som spiller en nøkkelrolle for folks trygghetsfølelse.
AP160508 Det er en uholdbar situasjon i et land som skal ha et universelt helsevesen . | - Mange sier at jeg må ta av hijaben.
FV160501 Lege Terje Halvorsen har siden 2011 jobbet for å fremme bruken av fysisk aktivitet i primærhelsetjenesten og øvrig helsevesen .
AP160313 Det viktigste for oss og for et godt helsevesen er at flere sykepleiere velger heltid, sier By.
AP160313 Situasjonen med de immunterapeutiske legemidlene tydeliggjør at vi har et todelt helsevesen , der det å ha en helseforsikring utgjør hele forskjellen for den enkelte som blir rammet.
SA160226 - Målet er at pasientene skal ha et helsevesen med god kvalitet.
FV160226 - Målet er at pasientene skal ha et helsevesen med god kvalitet.
AP160226 Hans valgkampløfter inkluderer et offentlig finansiert helsevesen for alle, rausere alderspensjon, sykelønn og betalt foreldrepermisjon.
AP160226 - Målet er at pasientene skal ha et helsevesen med god kvalitet.
AP160208 Det er et lederansvar å sørge for at vi har en åpenhetskultur - Bent Høie om helsevesen og ytringsfrihet ¶
AP160204 Eilertsen og Sørheim går inn i debatten om hvordan mødre og fedre møtes ulikt av helsevesen og barnehager, og panelet går gjennom ukens morsomste mediatabbe.
AP160204 Alle er tjent med et helsevesen der vi tør snakke om det som ikke fungerer.
AP160203 Og vi ser, skal du vite, med god hjelp fra politi, helsevesen , skole m.m.
AP160201 Bernie vil ha et helsevesen som ligner på det dere har i Norge.
AP160124 Det er erklært unntakstilstand i Rios helsevesen fordi alt er i krise.
AP160122 Sanders angripes for å være mer liberal i våpenpolitikken og for at han vil ha et helsevesen der staten betaler for folks behandling, ikke private forsikringsselskaper.
AP160120 Det er en form for utpressing som ikke hører hjemme i det norske helsevesen .
AP160115 Han er den kandidaten som klarest ønsker en dreining av USA i retning av et samfunn med mindre økonomiske forskjeller og fellesskapsfinansiert utdanning, helsevesen og trygderettigheter.
AP160106 Hun har kjempet mot skolen, helsevesen , og søkt hjelp alle tenkelige steder uten å ha fått den hjelp hun fortjener.
AP160106> Hun har kjempet mot skolen, helsevesen , og søkt hjelp alle tenkelige steder uten å ha fått den hjelp hun fortjener.